obligacje skarbu państwa notowania

Wojciech Matusiak

Polska pożycza na podobny procent co USA. Puchnie bańka?

Polska pożycza na podobny procent co USA. Puchnie bańka?

Rządy w Europie jeszcze nigdy nie pożyczały pieniędzy na tak niski procent, a oszczędzający w funduszach dłużnych nie notowali tak pokaźnych zysków. Ile jeszcze potrwa hossa na rynku obligacji?

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 5 sierpnia godz. 20

ARP warunkowo zgodziła się nabyć obligacje Polimeksu o wartości ok. 132 mln zł

Agencja Rozwoju Przemysłu warunkowo zgodziła się nabyć pięcioletnie obligacje Polimeksu o wartości około 132 mln zł. Będzie to jedna z największych restrukturyzacji finansowych w Polsce" - podała ARP w komunikacie.

Walne zgromadzenie GPW ponownie ogłosiło przerwę - do 25 lipca

Warszawa, 15.07.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze GPW, którzy wznowili dziś obrady przerwane 26 czerwca, ogłosili kolejną przerwę w obradach - do 25 lipca do godz. 11-ej, na wniosek Skarbu Państwa. Podczas czerwcowej części obrad Akcjonariusze GPW zdecydowali o powołaniu Pawła Tamborskiego na

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

to wartość obligacji zwykłych. Agencja Rozwoju Przemysłu obejmie wszystkie obligacje zwykłe oraz obligacje zamienne na akcje o wartości 73 mln zł. Obligacje zamienne na akcje o wartości 8,5 mln zł obejmą inne instytucje finansowe. Wiceminister Skarbu Państwa Rafał Baniak przypomniał, że zakończenie

Kup papiery wartościowe i ciesz się bezpiecznym zyskiem

Kup papiery wartościowe i ciesz się bezpiecznym zyskiem

Zacznijmy od postaw, czyli odpowiedzi na pytanie, co to jest obligacja skarbowa? Zgodnie z najprostszą definicją jest to dłużny papier wartościowy emitowany przez skarb państwa. Państwo jako emitent obligacji pożycza od ich nabywcy określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić

Przegląd informacji ze spółek

obligacji, poinformował prezes Piotr Czarnecki. Nie wykluczył, że pula obligacji zostanie zaoferowana klientom indywidualnym. Pierwszy dzień notowań 500 tys. obligacji serii PPA Ghelamco Invest na rynku Catalyst zaplanowano na piątek, 16 stycznia, podała spółka. Lotos Paliwa planuje zwiększenie liczby

Warsaw Capital Market Summit 2014 zakończył się sukcesem

notowanych na warszawskim parkiecie. „Od 2008 r. poprzez prywatyzacje na giełdzie Skarb Państwa pozyskał 42 mld zł. W kolejnych latach ścieżka giełdowa pozostanie preferowaną formą przekształceń własnościowych" - dodał Karpiński. Prezes GPW Paweł Tamborski podkreślił, że GPW jest największym

Przegląd informacji ze spółek

głównym warszawskiej giełdy na piątek, 30 stycznia, podała GPW. Nowa Kompania Węglowa zacznie przynosić zyski najwcześniej w II poł. 2016 r., poinformował prezes Kompanii Węglowej Krzysztof Sędzikowski. Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) przedstawiło scenariusze połączenia Polskiej Grupy

Czy reforma OFE może wywołać spadki na giełdzie?

Czy reforma OFE może wywołać spadki na giełdzie?

Według najnowszego projektu ustawy reformującej OFE fundusze będą musiały inwestować w akcje nie mniej niż 75 proc. i nie więcej niż 90 proc. Oczywiście już po przeniesieniu z ich kont do ZUS obligacji skarbu państwa. Zarządzający mają czas na dostosowanie się do nowych warunków do 4 lutego

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

obejmowanych przez PIR do 31 grudnia 2022 r. Ministerstwo Skarbu Państwa liczy, że decyzje akcjonariuszy Grupy Lotos podczas walnego zgromadzenia, które 8 września będzie głosować nad uchwałą o podwyższeniu kapitału, będą pozytywne. "Mam nadzieję, że to będą pozytywne decyzje wszystkich akcjonariuszy

Akcjonariusze zdecydowali o powołaniu Pawła Tamborskiego na prezesa GPW

Warszawa, 26.06.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze GPW zdecydowali o powołaniu Pawła Tamborskiego na prezesa giełdy nowej kadencji. Musi on jeszcze uzyskać zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na pełnienie tej funkcji.  Na wniosek przedstawiciela Skarbu Państwa akcjonariusze

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20

proc. akcji tej spółki. W wyniku wezwania akcjonariuszem spółki przestał być Skarb Państwa. Ciech zamierza pod koniec 2015 roku skorzystać z przysługującego mu prawa i zrefinansować wyemitowane przez siebie euroobligacje - poinformował dziennikarzy prezes Ciechu Dariusz Krawczyk. "Pod koniec 2015

Obligacje banków spółdzielczych zadebiutują na Catalyst 28 września

serii BSP0620 o łącznej wartości 5 mln zł, 3. Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie – 5.000 czternastoletnich obligacji serii BPM0624 łącznej 5 mln zł.” – czytamy w komunikacie. Tym samym liczba podmiotów notowanych na rynku Catalyst wzrośnie do 36 (bez Skarbu Państwa

Karpiński o PKB Polski: Będziemy w europejskiej czołówce

Karpiński o PKB Polski: Będziemy w europejskiej czołówce

wszystkim jako właściciel portfela akcji o wartości przekraczającej 100 mld zł. - Od 2008 r. z prywatyzacji przez giełdę skarb państwa pozyskał 42 mld zł. W kolejnych latach, mimo spadku dynamiki, w każdym przypadku, gdy będzie to możliwe, ścieżka giełdowa pozostanie preferowaną formą przekształceń

PKO BP i Grupa Azoty mają porozumienie o współpracy

-spożywczej" - czytamy w komunikacie. Jak podano, współpraca firm wpisuje się w rządową strategię współpracy między spółkami Skarbu Państwa. Jednocześnie jest istotnym elementem nowej strategii PKO BP w sektorze rolno-spożywczym. PKO BP planuje pozyskanie nowych klientów strategicznych w sektorze

Informacje z Grecji i konflikt na Ukrainie osłabiły złotego

nowego rządu w Atenach, którego program gospodarczy będzie we wtorek poddany pod głosowanie w parlamencie. W środę euroland będzie omawiać greckie propozycje w Brukseli i jeśli nie zdecyduje się udzielić Grecji dalszej pomocy skarb państwa może wyczerpać swe środki już w marcu. Ryczko zauważa też, że

Przegląd prasy

oprocentowanie 2-letnich obligacji detal. w I, pozostałe bez zmian --Podpisana przez prezydent ustawa okołobudżetowa wchodzi w życie 1 stycznia --Arteria liczy, że zyska na nowelizacji praw konsumenta --MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,0% m/m do 767,52 mld zł w październiku --Wierzyciel cofnął

Przegląd informacji ze spółek

Skarbu Państwa w pełni popiera rekomendację zarządu Giełdy Papierów Wartościowych o zawieszeni rozmów z CEE Stock Exchange Group AG na temat aliansu kapitałowego i koncentrację na rozwoju organicznym, poinformował wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych koncentruje

Przegląd prasy

przedsiębiorców szuka zysków w Afryce --Majątki spółek, które do końca 2015 r. nie zarejestrują się w KRS, oraz "karnie" z niego wykreślonych, ma przejąć Skarb Państwa Gazeta Wyborcza --Nowy multipleks naziemnej telewizji nie zostanie przeznaczony w całości dla TVP ISBnews --Indeks WIG20 wzrósł

Przegląd informacji ze spółek

o 18% r/r i sięgnie 201 mln zł w 2015 r. przy przychodach na poziomie 1.96 mld zł, tj. wyższych o 8% niż w 2014 r., podała spółka. Zarząd Giełdy określił dzień pierwszego notowania 8.410 obligacji serii A1 spółki Regis o łącznej wartości nominalnej 8,41 mln zł na środę, 11 lutego, podano w

W co zainwestować pieniądze? I jak nie stracić na inwestycjach? [Pieniądze Ekstra]

W co zainwestować pieniądze? I jak nie stracić na inwestycjach? [Pieniądze Ekstra]

przyniosą 3 proc. zysku w skali roku. Na trzyletnich w pierwszym roku zarobisz 3,3 proc., 3,5 proc. na czteroletnich i 4 proc. na dziesięcioletnich. Zysk w kolejnych latach zależy m.in. od poziomu inflacji. To niewiele, ale to bezpieczna inwestycja. Gwarantem jest skarb państwa. Nie można oczywiście

Cacek: Rozwiązaniem wyzwań negocjacyjnych z PKP jest prywatyzacja kolei

Warszawa, 24.12.2014 (ISBnews) – Stała i ramowa współpraca sieci restauracyjnych z kontrolowanymi przez skarb państwa właścicielami nieruchomości byłaby ciekawym, ale trudnym do zrealizowania pomysłem, ocenił prezes i największy udziałowiec Sfinks Polska, Sylwester Cacek. podczas

Bank BGK liczy na uplasowanie 600 mln euro obligacji do 10 lutego

, iż oprocentowanie będzie na poziomie obligacji Skarbu Państwa, czyli ok. 6%. Papiery BGK będą notowane na rynku Catalyst. Środki z emisji mają być przeznaczone na zwiększenie płynności banku. "Spodziewam się, że agencja Fitch nada w ciągu 7-8 tygodni rating tym obligacjom i także w tym przypadku

W roju obligacji na rynku pierwotnym i wtórnym

większy wybór obligacji niż na rynku pierwotnym, może zainteresować się warszawską giełdą, na której koncentruje się handel papierami dłużnymi nie tylko skarbu państwa, ale również samorządów, przedsiębiorstw i banków. Do przeprowadzenia transakcji potrzebuje rachunku inwestycyjnego w domu

Przegląd informacji ze spółek

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) oraz przedstawiciele plantatorów i pracowników Krajowej Spółki Cukrowej (KSC) wypracowali porozumienie dotyczące wstępnej koncepcji prywatyzacji KSC, podało ministerstwo. CD Projekt złożył apelację od wyroku sądu w sprawie odszkodowania od Skarbu Państwa z

Przegląd informacji ze spółek

;. Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) chce wykorzystać "wieloletnie doświadczenie i unikalne kompetencje" Igora Ostachowicza i dlatego skorzystało z prawa powołania go na członka zarządu PKN Orlen, wynika z komunikatu resortu.  Mirbud objął wszystkie wyemitowane 208,51 mln akcji serii C spółki

Przegląd informacji ze spółek

antyrakietowej "Wisła". Stała i ramowa współpraca spółek z większościowym udziałem skarbu państwa z podmiotami prywatnymi np. sieciami sklepów bądź restauracji jest obecnie skomplikowana, ponieważ przepisy wymagają oddzielnej procedury przetargowej na każdy lokal w takiej nieruchomości, poinformował

Przegląd informacji ze spółek

temat integracji Lotos Kolej z operatorami przewozów kolejowych innych spółek należących do Skarbu Państwa, poinformował prezes spółki Paweł Olechnowicz. Decyzje dotyczące dalszego rozwoju spółki powinny być ogłoszone do końca kwartału. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił PKP Polskim Liniom

Piechociński: polski węgiel jest nieatrakcyjny

. Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce, który został powołany w maju przez premiera. W jego skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Kancelarii

Pozwólcie wreszcie OFE inwestować w energetykę

Po długich deliberacjach rząd ogłosił wreszcie swoje plany wobec otwartych funduszy emerytalnych. Z grubsza wiadomo, że będące w posiadaniu OFE obligacje skarbu państwa warte 120 mld zostaną przekazane do ZUS i umorzone. W zamian za to dość delikatne wywłaszczenie mają zostać poluzowane rygory

Przegląd informacji ze spółek

. przeznaczyć ponad 3 mld zł na wsparcie innowacji, restrukturyzację i inwestycje, podało Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP).

Przegląd informacji ze spółek

Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 (PZU FIZ SN2), zarządzany przez TFI PZU, wypracował ponad 11% stopy zwrotu w 2014 r. Dwucyfrowy wynik jest efektem zarządzania dotychczasowym portfelem i nowych inwestycji, przede wszystkim w sektorze magazynowym, podało PZU. Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP

Przegląd informacji ze spółek

zabezpieczające, napisała spółka w stanowisku przesłanym agencji ISBnews. Zarząd przypomina, że Ministerstwo Skarbu Państwa wyraźnie stwierdziło, że nie odda Acronowi kontroli nad Grupą Azoty.   Rada nadzorcza Gino Rossi ustaliła cenę emisyjną akcji serii J na poziomie 2,57 zł, poinformowała spółka

Warsaw Capital Market Summit 2014 - podsumowanie I dnia obrad

Skarb Państwa pozyskał 42 mld zł. Pragnę jednak podkreślić, że w kolejnych latach, w każdym przypadku gdzie będzie to możliwe, ścieżka giełdowa pozostanie preferowaną formą przekształceń własnościowych" – powiedział minister skarbu panstwa, Włodzimierz Karpiński.  Prezes Giełdy

Przegląd informacji ze spółek

(PHO) i Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) podpisali umowę subskrypcyjną objęcia przez PHO akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PGZ w zamian za wniesienie akcji i udziałów ośmiu spółek zależnych PHO, podało Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP). 2C Partners przeprowadził subskrypcję prywatną 3 tys

Przegląd prasy

: LOT otrzyma "pozytywną decyzję" ws. pomocy publicznej w najbliższych tygodniach Parkiet --Skarb Państwa, który posiada 33% akcji Grupy Azoty, zwrócił się do KNF o podjęcie działań kontrolnych w związku z przejęciem przez rosyjski Acron nieco ponad 20% jej kapitału --Trwają ostateczne

Państwowe firmy wykupiły Vattenfalla

Największy koncern energetyczny w Skandynawii Vattenfall chce skoncentrować się na rynku szwedzkim i niemieckim, dlatego wystawił swój ogromny polski majątek na sprzedaż. Od lat prowadził interesy u nas, kupując od skarbu państwa wielkie firmy z sektora elektroenergetycznego. Akcje Górnośląskiego

Przegląd informacji ze spółek

z rynku regulowanego PSE z dniem 22 września, podała Orco. Ostatni dzień notowań jej walorów na praskiej giełdzie to 19 września. Skarb Państwa podtrzymuje, że docelowo chce wyjść z akcjonariatu Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN), poinformował przewodniczący rady nadzorczej PHN Józef Banach

Logistyczny "tygrys" ze Szczecina zadebiutował na giełdzie

. poniżej ceny emisyjnej. - Na razie jest minus, ale to bardzo ważny moment - skomentował prowadzący giełdową sesję. - Na rynku obligacji spółka ze Szczecina debiutowała udanie, myślę, że na rynku głównym też będą sukcesy. Później tłumaczył, dlaczego premierowe notowanie obserwowała grupa sportowców w biało

Budowlanka zatrzęsła rynkiem obligacji. Inwestorzy wycofują pieniądze

dowodem na to, że wielu klientów odwraca się od funduszy inwestycyjnych, jest to, jak bardzo poszukiwanym towarem w czerwcu były obligacje skarbu państwa. Polacy zainwestowali w nie blisko 160 mln zł - to prawie dwa razy więcej niż w maju. Największym wzięciem cieszyły się obligacje dziesięcioletnie (64

Przegląd informacji ze spółek

komunikatu spółki. Z kolei dzień wyznaczenia prawa do odsetek upłynie 24 grudnia. Nowy blok 450 MW Elektrowni w Turowie, budowany przez Polską Grupę Energetyczną będzie współfinansowany przez program Inwestycje Polskie - poinformował minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński. Według ministra warta 1

Diler Chevroleta i dystrybutor filmów. Historie przedwojennych spółek

wartościowymi, głównie akcjami i obligacjami. Czy na tym można zarobić? Raczej nie. Współcześnie papiery te mają tylko wartość kolekcjonerską. Ale nie zniechęca to oszustów. Kilka lat temu pięciu mieszkańców Pomorza reaktywowało przedwojenną śląską spółkę Giesche i wystąpiło m.in. do skarbu państwa z żądaniem

Przegląd prasy

Gazeta Wyborcza --Do sądu trafił pozew przeciwko Skarbowi Państwa za zabranie pieniędzy z OFE ISBnews --Zysk Mercora wyniósł 11,57 mln zł w r.obr. 2013/2014 wobec straty rok wcześniej --PZU ma zgodę łotewskiej Komisji Finansowej na zakup AAS Balta --Unibep ma umowę z PZDW w Białymstoku na DW 686 o

PKO BP odstępuje od emisji obligacji podporządkowanych do 5 mld zł

został otwarty w 2008 roku.   Na drugą połowę września zaplanowana jest wtórna emisja akcji PKO BP, w której Skarb Państwa zamierza sprzedać minimum pakiet 10,25% akcji należących do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ostateczna liczba oferowanych akcji będzie zależeć od popytu inwestorów. Zysk

Socha: 'Inwestycje Polskie'? Niech państwo zainwestuje, ale później sprzeda

Rząd Donalda Tuska zamierza wesprzeć strategiczne inwestycje np. w energetyce, proponując program Inwestycje Polskie, do którego wniesiony zostanie wielomiliardowy majątek w postaci akcji spółek skarbu państwa. Ma być to rodzaj wehikułu inwestycyjnego, z którego pączkować będą spółki celowe

Co wybrać: OFE czy ZUS? Pozorny wybór

rzeczywiście zależało, żeby OFE nie inwestowały w obligacje skarbu państwa, mogłyby po prostu dać funduszom kilka lat na pozbycie się papierów skarbowych.Na wątpliwości konstytucyjne już wcześniej zwracał uwagę Lewiatan: - Propozycje rządu oznaczają nacjonalizację środków zgromadzonych w filarze kapitałowym i

Giełdowy bilans prezesa Sobolewskiego

W najbliższy czwartek z inicjatywy skarbu państwa spotkają się akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych i zdecydują o zmianach w zarządzie spółki. Wydaje się przesądzony los zawieszonego prezesa Ludwika Sobolewskiego. Rada giełdy zarzuciła mu nieetyczne zachowanie związane z pozyskiwaniem

Przegląd informacji ze spółek

ma najtrudniejsze uregulowania prawne wśród spółek Skarbu Państwa w kwestii procesów dotyczących np. sprzedaży zbędnego majątku, ale chce dynamizować restrukturyzację w tym względzie. Wydzieliła ok. 400 nieruchomości do sprzedaży i reguluje stany prawne kolejnych ok. 700 nieruchomości wspólnych z

Przegląd informacji ze spółek

dyrektor zarządzający ds. nieruchomości Jarosław Bator. Według niego, wartość portfela może przekroczyć 1 mld zł, a w przyszłości spółka może stać się funduszem zarządzającym wszystkimi nieruchomościami Skarbu Państwa. Po zapłaceniu najbliższej transzy w spłacie historycznego zadłużenia PKP dług netto

Przegląd prasy

się r/r do 2,04 mln zł w I poł. 2014 r. --Zysk netto Tauronu spadł r/r do 730,29 mln zł w I poł. 2014 r. --Zysk netto Robyg wzrósł r/r do 11,65 mln zł w II kw. 2014 r. --Zysk netto PPG wyniósł 1,11 mln zł w II kw. 2014 r. wobec straty rok wcześniej --MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,8% m

Jak świeże bułeczki - hossa na polskich obligacjach skarbowych

okazji nóżki lub dwóch w trybach rozpędzonego trendu.Obligacje detalicznePierwszy sposób na (nie)partycypowanie w hossie na rynku długu to zakup obligacji tzw. detalicznych, bezpośrednio od Skarbu Państwa. Można tego dokonać przez Internet, telefon lub w placówkach PKO BP. Rozwiązanie to jest jednak

EBC napompował banki trzyletnimi pożyczkami

, bo oficjalnie za żadne skarby chce bezpośrednio wspierać rządów. Mając dużo nowego kapitału, banki komercyjne będą chętniej zamieniały stare obligacje na nowe (tzw. rolowanie), emitowane przez zadłużone państwa strefy euro. Jak podał niemiecki tygodnik "Der Spiegel", tylko w I kwartale

Przegląd informacji ze spółek

marzec 2014 wyniosły 188,3 mln zł i były wyższe o 97,8% licząc rok do roku, poinformowała spółka. Sygnity zawarło umowę ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów – Ośrodek Przetwarzania w

Giełda się rozwija. Kowalski ma z tego jednak coraz mniej

leży teraz w rękach większościowego udziałowca GPW, czyli skarbu państwa. A ten się nie spieszy. Ubywa Kowalskich Problemem jest też malejąca liczba inwestorów giełdowych na giełdzie. Przypada na nich teraz tylko 15 proc. całego obrotu parkietu w Warszawie. To najmniej w historii i ponad dwa razy mniej

Liczby, które zapamiętamy po 2013 roku

przez Fed popyt na obligacje obniża oprocentowanie długu. Na początku maja 2013 roku rentowność 10-letnich obligacji skarbu USA wyniosła zaledwie 1,61 proc., ale wkrótce zaczęła rosnąć, a powodem były wzmianki urzędników Fed o tym, że trzeba będzie skończyć z nadmiernie luźną polityką pieniężną. 19

Grozi nam zapaść sektora budowlanego

niepozyskania podmiotów zainteresowanych nabyciem takich obligacji byłoby znaczne. W takich warunkach nabycie obligacji przez skarb państwa z pewnością nie zostałoby uznane za działanie typowe dla racjonalnie działającego prywatnego inwestora i istniałoby poważne ryzyko uznania takiego działania za

Przegląd informacji ze spółek

warszawskiej giełdzie o 1,3% do 15,20 zł. Nie można wykluczyć, że Skarb Państwa zdecyduje o konsolidacji polskiego sektora energetycznego, poinformował agencję ISBnews prezes Mirosław Bieliński. Według niego, Grupa Energa na pewno będzie uczestnikiem takiego procesu. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Ludwik Sobolewski odwołany z funkcji prezesa GPW

Zebranie zostało zwołane na wniosek ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego i to właśnie skarb państwa miał decydujący głos w sprawie przyszłości prezesa. Udział głosów MSP to 51,7 proc., co oznacza, że żaden inny akcjonariusz nie mógł zablokować planów resortu. Obyło się bez wystąpień i odwołanie

Polska giełda najsłabsza w Europie. "Panika na dużych spółkach"

funduszach emerytalnych w postaci obligacji skarbu państwa zostanie przeniesiona do ZUS. Minimalny poziom inwestycji w akcje ma wynosić 75 proc. do końca 2014 r. W ostatnich poprawkach rządowego projektu reformy podwyższono limit inwestycji OFE w papiery jednej spółki z 5 proc. do 10 proc. Mimo że OFE miały

OECD o gospodarce Polski: Bez reform ani rusz

na rynek (i wyjścia z niego) nowych firm, * przyspieszenie prywatyzacji i znaczne zmniejszenie zaangażowania skarbu państwa w konkurencyjnych sektorach gospodarki, * zmianę zasad zamówień publicznych, tak by kryterium wyboru nie była najniższa cena, * wzmocnienie pozycji Urzędu Ochrony Konkurencji i

Kiedy Energa da zarobić inwestorom?

Wygląda na to, że podczas gdy Skarb Państwa prowadził tę prywatyzacyjną ofertę, niemal wszyscy cytowani przez media analitycy dali się zwieść festiwalowi prywatyzacyjnych oczekiwań. Na debiutanckiej sesji 11 grudnia oczekiwali co najmniej kilkuprocentowej zwyżki kursu akcji Energi. A stało się

Prezes GPW między młotem i kowadłem

Nowy prezes warszawskiej giełdy od pierwszych dni urzędowania znajdzie się pod presją na skrócenie sesji i obniżenie opłat giełdowych. A to może pogorszyć wyniki finansowe spółki i ograniczyć dywidendy, z których żyją akcjonariusze, w tym skarb państwa. Walne zgromadzenie akcjonariuszy Giełdy

Związkowcy: JSW straciła ok. 100 mln zł; zarząd zawiadamia prokuraturę

dla kolegów i kolesi, czy na bazie JSW zbudowano dobry biznesowy układ" - mówił Kolorz. Związkowcy kilka dni temu przekazali dokumenty ministrowi skarbu państwa, domagając się jego reakcji. W środę zamierzają złożyć doniesienie do prokuratury albo do MSW. W opublikowanym na stronie spółki

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

lutego. Polski Holding Nieruchomości powstał w marcu 2011 r. w wyniku konsolidacji spółek należących do Skarbu Państwa i prowadzących działalność w sektorze nieruchomości w Polsce lub posiadających w swoim portfelu dobrze zlokalizowane obiekty. Jak wynika z informacji przekazanych przez zarząd PHN

Przegląd prasy

--Wasiak zapowiedziała przeznaczenie 600 mln zł na oddłużenie Przewozów Regionalnych i 150 mln zł na restrukturyzację tej spółki --Baniak z MSP: Skarb Państwa pozostanie istotnym akcjonariuszem Grupy Azoty --Pesa: Pół tysiąca osób znajdzie zatrudnienie w trzech nowych halach fabryki w Bydgoszczy, które

Sen o potędze Warszawskiej Giełdy

dokończenie kadencji, aby zagwarantować wdrożenie nowego systemu transakcyjnego UTP. I ta sztuka się mu udała. Teraz stara się przekonać właścicieli, a przede wszystkim skarb państwa posiadający ponad połowę głosów na walnym, że ma też kompetencje, aby poprowadzić polską giełdę przez następne lata, które będą

OFE bronią się przed zakusami rządu. Pokazują zyski z istnienia

Ministerstwo Pracy już wysłało pisma w tej sprawie do instytucji związanych z funkcjonowaniem otwartych funduszy emerytalnych, m.in. do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Skarbu Państwa. Najważniejszą decyzją, którą podejmie rząd, będzie wybór wariantu wypłaty emerytur z OFE. Na razie emerytury z

Sondaż INI: Czasy wysokiej zmienności

amplitudzie wahań kurs WIG20 dotarł do oporu na poziomie 2100 pkt. Pozytywny efekt na notowania blue-chipów miały informacje o podwyższonych dywidendach spółek Skarbu Państwa. Działo się to w ślad zachowań indeksów giełd zachodnich, gdzie podobnie nastąpiła korekta techniczna wcześniejszych silnych

Wiadomo, kto zarobił na akcjach KGHM. Krótka sprzedaż niewinna

posiadał obligacje rządowe albo udziały w sektorze silnie uzależnionym od ich notowań. Wcześniej, bo w sierpniu, Francja, Hiszpania, Włochy i Belgia wprowadziły tymczasowy zakaz krótkiej sprzedaży akcji w celu ustabilizowania rynków. Ograniczenia mają utrudnić zarabianie na kłopotach finansowych państw. To

Fundusze inwestycyjne dla początkujących

klientów w krótkoterminowe papiery skarbowe. Na nich najtrudniej stracić, ale oferują tylko zysk zbliżony do lokat bankowych czy kont oszczędnościowych. * Specjaliści z funduszy obligacji kupują z kolei długoterminowe papiery dłużne skarbu państwa lub dużych firm. Można w nich zarobić w czasie, gdy Rada

Dow Jones na rekordowym poziomie a będzie jeszcze lepiej

Reid, analityk Deutsche Banku. Ze spółek lekko rosły akcje General Motors. Amerykański skarb państwa zamierza sprzedać w ciągu roku posiadany pakiet 31,1 mln akcji tej spółki. Transakcja uzależniona jest od warunków rynkowych. Prawie 3 proc. taniały akcje Target. Drugi pod względem wielkości dyskont w

Przegląd informacji ze spółek

się naprawienia przez państwo polskie szkody, jaką poniósł wskutek tej decyzji. PCC Rokita rozpoczęła zapisy na obligacje serii BA w ramach pierwszej w Polsce kaskadowej publicznej oferty sprzedaży, poinformował wiceprezes Rafał Zdon. Oferta obejmuje 40 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej

Wyższy od oczekiwań odczyt inflacji może umocnić złotego w środę

krajowym wpływającym na notowania będzie aukcja 5-letnich obligacji Skarbu Państwa" - powiedział analityk DZ Bank Polska Janusz Dancewicz. Ekonomista zwraca też uwagę na czynniki zewnętrzne, które mogą wpłynąć na osłabienie dolara, a więc w konsekwencji na wzrost wartości bardziej ryzykowych aktywów

Akcje ZE PAK dla grubszych portfeli inwestorów indywidualnych

ofertach skarbu państwa? Poza ZE PAK zamierzamy sprzedać akcje Polskiego Holdingu Nieruchomościowego, być może jeszcze w tym roku, a w przyszłym - Energę. Co do spółek już notowanych, jak np. PKO BP, to bardziej właściwe wydaje się sprzedawanie pakietów akcji bezpośrednio przez rynek dla hurtowych

Gwarancje bankowe. Gdzie nasze pieniądze są naprawdę bezpieczne?

wiadomo, są rodzajem pożyczki. Emitent zobowiązuje się, że po określonym czasie wykupi obligacje wraz z odsetkami. Są obligacje skarbowe i korporacyjne. Skarbowe emituje rząd, a inwestując w nie pośrednio łatamy dziury w budżecie państwa. Gwarantem wykupu obligacji jest Skarb Państwa. Czy z inwestowaniem

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

zwiększył posiadany pakiet akcji PKN Orlen o 4,33 punktu proc., a Aviva OFE o 1,93 punktu proc. Według danych PKN Orlen, na koniec 2013 r. Skarb Państwa nie zmienił liczby akcji płockiego koncernu, która wynosiła 27,52 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki. Pozostali akcjonariusze spółki

Przegląd informacji ze spółek

warunkową umowę z firmą GSG Towers na kompleksowe wykonanie hali produkcyjnej z budynkiem socjalnym wraz z instalacjami budowlanymi dla Fabryki Wież Wiatrowych. Wartość kontraktu to 96,3 mln zł netto, podała spółka w komunikacie. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała ze Skarbem Państwa umowę zakupu 85

Przegląd informacji ze spółek

notowanie akcji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zaplanowane jest na 30 czerwca, poinformował minister skarbu państwa Aleksander Grad. Wielkość pakietu akcji, który trafi na rynek będzie zależała od popytu, ale MSP zamierza zachować ponad 50% akcji JSW. Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP), w

PKP Cargo wchodzi na giełdę w Warszawie

kontenerach. Od lat mówiło się o prywatyzacji spółki. Przymierzano się do sprzedaży akcji inwestorowi strategicznemu. W końcu jednak właściciele (PKP SA, a więc pośrednio skarb państwa) zdecydowali się na giełdę. - Jestem z tego bardzo zadowolony. To nowa rzecz nie tylko w Polsce, ale i Europie - mówił

ING OFE: Wzrost polskiego rynku akcji sięgnie ok. 15% w 2011r.

. Ciekawą alternatywą dla notowanych może być rynek pierwotny ze względu na dużą podaż ze strony Skarbu Państwa. Globalnie, przyspieszający wzrost gospodarczy oraz nadal niski poziom stóp procentowych powinny sprzyjać ryzykownym aktywom. Zagrożeniem dla rynków globalnych pozostaje problem zadłużenia

Budżetowa komedia pomyłek w USA

, podnosząc notowania firm ponad racjonalny poziom. Akcje na światowych giełdach poszły wczoraj lekko w górę.Co prawda blokada wydatków rządu na dłuższą metę może spowodować, że państwo nie wykupi wcześniej wyemitowanych obligacji - co potocznie oznacza jego bankructwo - ale nikt nie wierzy, że do tego

Tarot inwestycyjny 2014. Jaki będzie nadchodzący rok dla inwestorów?

W 2013 r. szarpało portfelami indywidualnych inwestorów Stopy procentowe spadły do najniższego poziomu w historii - zaledwie 2,50 proc., co uderzyło w opłacalność obligacji skarbowych. Na złocie pękła bańka spekulacyjna i cena poleciała na łeb na szyję - z 1700 dolarów za uncję do 1200 dolarów. Co

Przegląd informacji ze spółek

)., poinformowała spółka w komunikacie. Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) otrzymało siedem ofert na nabycie 85% akcji Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa (COIG), poinformowało MSP na swojej stronie internetowej. Wśród oferentów są giełdowe spółki Famur, Mennica i Wasko. Producent małego sprzętu AGD, Zelmer

Inwestowanie pieniędzy w fundusze. Wszystko co trzeba wiedzieć

. Oferują zysk zbliżony do lokat bankowych czy kont oszczędnościowych. Przez ostatnie 12 miesięcy można było w nich zarobić od niespełna 4 do 6 proc. Specjaliści z funduszy obligacji kupują długoterminowe papiery dłużne skarbu państwa lub dużych firm. Przez ostatnie 12 miesięcy można było w nich zarobić od

10 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o otwartych funduszach emerytalnych

zł zobowiązań emerytalnych. Powód? W OFE znajdują się realne pieniądze, za które towarzystwa emerytalne kupują obligacje skarbu państwa, akcje na warszawskiej giełdzie, obligacje korporacyjne czy drogowe. Z kolei pieniądze, które trafiają do ZUS, są od razu wydawane na bieżące emerytury, a nasze

Na warszawskim parkiecie bez OFE może hulać wiatr?

chcą nadal płacić za akcję więcej, niż wynika z ich wyceny, upatrują w perspektywie odsprzedaży pakietu akcji posiadanego przez skarb państwa. Obecnie rząd ma kontrolny pakiet głosów na walnym giełdy i może pokusić się o dalszą jej prywatyzację. A w takim przypadku, jak uczą międzynarodowe

GPW kończy 19 lat. Zaczynała na pożyczonym komputerze

. Dziś warszawska giełda, na której notowane są akcje 380 firm, a liczba zleceń sięga 222 tys. zł dziennie przy średniej wartości obrotów 4,3 mld zł rośnie na liderkę regionu. Oprócz rynku głównego działa alternatywny system obrotu NewConnect, a od września rynek obligacji Catalyst.19 lat temu pisaliśmy

Wielcy nieobecni na GPW: PESA, Solaris, Nowy Styl, Maspex

Mamy największy rynek papierów wartościowych w naszej części Europy. W sumie notowanych jest blisko 400 spółek krajowych o wartych 532 mld zł. To dwa razy tyle, ile wynoszą zaplanowane na ten rok dochody budżetu państwa. Aby giełda dalej się rozwijała, potrzebuje dopływu nowych spółek, najlepiej

Przegląd informacji ze spółek

w formie pieniężnej i wcześniej niż planowano, poinformowała spółka w czwartek. Oznacza to, że do Skarbu Państwa trafi prawie 255 mln zł dywidendy gotówką, a nie w majątku przesyłowym. Wartość indeksu WIG wzrośnie do końca roku o ponad 10% wobec obecnego poziomu i sięgnie 55.000 punktów. 2011ma być

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

zakończył postępowanie dowodowe w sprawie CD Projekt przeciw Skarbowi Państwa dotyczącej nieistniejącego już producenta komputerów Optimus, jednakże nie wydał wyroku (nie zamknął rozprawy), wskazując, że w jego ocenie dla obu stron właściwe byłoby zawarcie ugody. CD Projekt, który jest prawnym kontynuatorem

Przegląd informacji ze spółek

Kopalni Węgla Kamiennego "Zofiówka", podała spółka  komunikacie. Wartość kontraktu wynosi 33,8 mln zł brutto, czyli 27,7 mln zł netto. PKN Orlen kupił 5,56-proc. pakiet Zakładów Azotowych Anwil od Skarbu Państwa za 81 mln zł, wynika z czwartkowych  komunikatów spółki i MSP. Jest to

Inwestorzy giełdowi bali się o Grecję, ale złoty zyskał

zwrotu na rynku akcji. Indeksy jak spadały, tak spadają. Strata WIG20 pogłębiła się do 0,5 proc., a na głównych rynkach europejskich spadki wynoszą ok. 1 proc. 14.45 Kto ma duże pakiety akcji KGHM poza skarbem państwa kontrolującym blisko 32 proc.? Spółka podała, że na walnym zgromadzeniu

Przegląd informacji ze spółek

. Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) wyłoniło cztery podmioty, w tym jeden warunkowo, spośród których zostanie wybrany nabywca akcji spółki należących do Skarbu Państwa, podało MSP w komunikacie. Termin złożenia ofert wiążących został określony na 16 listopada 2011 roku, podano także. Analitycy Eavex Capital

Małe spółki trzymają cenę. MSP ma chętnych na akcje PGE

17.35 Inwestorzy z GPW kończą sesję w mieszanych nastrojach. WIG20 zakończył dzień spadkiem o 1,33 proc. Indeksowi największych spółek ciążyły przede wszystkim akcje PGE. Osoba pragnąca zachować anonimowość poinformowała przed sesją, że Skarb Państwa sprzedaje pięć procent akcji

Akcje JSW na zamknięciu wróciły do poziomu 136 zł

Sprawdź aktualne notowania akcji JSW Debiut Jastrzębskiej Spółki Węglowej to finał czwartej oferty sprzedaży akcji w ramach programu skarbu państwa Akcjonariat Obywatelski. Wcześniej resort skarbu sprzedawał akcje PZU, Tauronu i GPW. W sumie na akcje tych czterech spółek inwestorzy indywidualni

Ogłoszono sprzedaż akcji Polskich Kolei Linowych

Wierch. Prywatyzacja PKL ma zapewnić środki na spłatę zadłużenia objętego gwarancjami skarbu państwa. Słowacy czy górale? Kupnem istniejących od 1936 r. Polskich Kolei Linowych, które należą do PKP SA, zainteresowana jest notowana na GPW słowacka spółka Tatry Mountain Resort. Chce wziąć udział w

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

zastanowić, czy skorzystać z opcji wcześniejszego wykupu części obligacji, czy nie odłożyć w czasie części inwestycji. Skarb Państwa posiada 38,72 proc. akcji spółki. Wśród dużych inwestorów w akcjonariacie znajdują się też OFE PZU Złota Jesień (9,2 proc. akcji) i ING OFE (8,54 proc. akcji). Ministerstwo

Flauta w Waszyngtonie

w USA. Sprzedawcy dzwonią na nią, podają dane klientów i już po kilkunastu minutach - zupełnie tak jak w czasach, kiedy państwo nie było sparaliżowane - przychodzi z FBI odpowiedź, że temu a takiemu można sprzedać broń, bo nie jest notowany w kronikach kryminalnych. ...a lud też, ale nieorganicznie

Poradnik dla naprawdę początkujących: Jak zacząć inwestować na giełdzie

wprowadzą ją na giełdę, czyli sprzedają część lub wszystkie udziały (akcje). Czasami takim sprzedającym właścicielem jest państwo, kiedy ogłasza prywatyzację spółki skarbu państwa poprzez giełdę. W ubiegłym roku na głównym rynku naszej giełdy sprzedano nowe akcje o łącznej wartości ponad 7,75 mld zł. Tyle

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Komisja Skarbu Państwa

Komisja Skarbu Państwa (skrót: SUP) jest stałą komisją sejmową. Do zakresu jej zadań należą sprawy przekształceń form własności, w tym głównie sektora państwowego, oraz nadzoru nad własnością publiczną w gospodarce. Prezydium Komisji Tadeusz Aziewicz (PO) - przewodniczący Włodzimierz Karpiński

Ministerstwo Skarbu Państwa

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP), utworzone w Polsce 1 października 1996 w wyniku Reformy Centrum. Nowe ministerstwo powstało w miejsce Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, przejęło także zadania i kompetencje innych ministerstw, urzędów centralnych i państwowych jednostek organizacyjnych

Komisja Skarbu Państwa i Infrastruktury

Komisja Skarbu Państwa i Infrastruktury była jedną ze stałych komisji senackich V kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została wcielona do Komisji Gospodarki Narodowej. Przedmiotem jej działania były: sprawy Skarbu Państwa, zasady kształtowania stosunków własnościowych

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa – państwowa jednostka organizacyjna powołana do zapewniania ochrony prawnej interesów Skarbu Państwa.Główny Urząd Prokuratorii Generalnej znajduje się w Warszawie przy ul. Hożej 76/78. Struktura urzęduProkuratoria Generalna jest państwową jednostką

Jednoosobowa spółka skarbu państwa

Jednoosobowa spółka skarbu państwa – spółka utworzona w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, której dokonuje Minister Skarbu Państwa na wniosek organu założycielskiego, dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, rady pracowniczej lub z własnej inicjatywy.Majątek przedsiębiorstwa

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.