obligacje skarbu państwa

Alfred Adamiec, PTDF

Skarb państwa nie skrzywdzi JSW

Skarb państwa nie skrzywdzi JSW

- Jestem spokojny o los JSW, bo choć ING Bank Śląski zażądał wcześniejszego wykupu obligacji, to pozostali obligatariusze niemal na pewno tego nie zrobią. To spółki skarbu państwa - mówi Alfred Adamiec z Polskiego Towarzystwa Doradców Finansowych

MF: 34,1 proc. obligacji SP w rękach inwestorów zagranicznych

Na koniec grudnia 2013 r. 34,1 proc. rynkowych obligacji Skarbu Państwa było w posiadaniu inwestorów zagranicznych - poinformowało w piątek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

OFE legną w gruzach?

Rząd chce przesunąć połowę pieniędzy z OFE do ZUS i zabronić funduszom inwestowania w obligacje skarbu państwa. Zafundował też przyszłym emerytom trudny wybór między OFE a ZUS.

Realny zysk z rocznej lokaty wynosi mniej niż 1 proc. Coraz mniej chętnych na depozyty [Newseria]

Realny zysk z rocznej lokaty wynosi mniej niż 1 proc. Coraz mniej chętnych na depozyty [Newseria]

Rośnie sprzedaż obligacji. W czerwcu wynik lepszy o 50 proc.

długu publicznego w Ministerstwie Finansów. Emitentem obligacji skarbu państwa jest Ministerstwo Finansów. Zwrot ulokowanego w obligacjach kapitału wraz z należnymi odsetkami gwarantowany jest przez skarb państwa.

Ponad połowa emerytalnych składek Polaków w OFE trafi dziś do ZUS

Ponad połowa emerytalnych składek Polaków w OFE trafi dziś do ZUS

Nowe przepisy dot. OFE obowiązują (z kilkoma wyjątkami) od 1 lutego. Ustawa ma m.in. dać Polakom wybór, czy chcą odkładać na emeryturę tylko w ZUS, czy w ZUS i OFE. Regulacja wprowadza też zakaz inwestowania OFE w obligacje i inne instrumenty dłużne, gwarantowane przez skarb państwa. Te, którymi

Ponad połowa emerytalnych składek Polaków w OFE ma w poniedziałek trafić do ZUS

Nowe przepisy dot. OFE obowiązują (z kilkoma wyjątkami) od 1 lutego. Ustawa ma m.in. dać Polakom wybór, czy chcą odkładać na emeryturę tylko w ZUS, czy w ZUS i OFE. Regulacja wprowadza też zakaz inwestowania OFE w obligacje i inne instrumenty dłużne, gwarantowane przez Skarb Państwa. Te, którymi

MSP chce uzgodnić z MF kryteria doboru doradców przy transakcjach

"Chcemy zawrzeć z Ministerstwem Finansów porozumienie w sprawie wspólnych kryteriów doboru organizatorów emisji obligacji zagranicznych dla MSP i resortu finansów przy transakcjach prywatyzacyjnych, czy dokapitalizowaniu Polskich Inwestycji Rozwojowych" - powiedział PAP Kowalczyk. Dodał

Obligacje dają wyższe zyski niż lokaty w bankach

Według "Polski" obligacje detaliczne Skarbu Państwa, które może kupić każdy z nas, stają się coraz większą konkurencją zarówno dla lokat bankowych, jak i dla samych funduszy obligacji, które od kilku miesięcy dają bardzo wysokie zyski. Ministerstwo Finansów zaoferowało właśnie nowe

Za długi II RP jak za złoto

wniosku przez Górniaka w lipcu 2008 r. Ale zasądził dla niego tylko połowę zrewaloryzowanej wartości nominalnej obligacji, i to bez odsetek. Uznał, że Górniak po połowie ze skarbem państwa powinien ponieść skutki spadku wartości waluty przez kilkadziesiąt lat. Dotychczas Ministerstwo Finansów uznawało

Polacy kupują obligacje skarbowe na potęgę

Anna Suszyńska z ministerstwa finansów wyjaśnia, że obligacje o takiej wartości były w posiadaniu odbiorców detalicznych pod koniec grudnia ubiegłego roku. Jej zdaniem warto podkreślić, że w ubiegłym roku Polacy kupili 2 i pół-krotnie więcej obligacji niż w 2007 roku. Najwięcej obligacji skarb

Będą wnioski o kasację w sprawie obligacji przedwojennych?

obligacjami? Każda emisja ma swoje warunki wykupu. Zatem wyrok dla Górniaka nie oznacza automatycznie dla budżetu konieczności wypłaty odszkodowań innym posiadaczom przedwojennych papierów. Zdaniem Górniaka szansą dla innych jest udowodnienie, że przedawnienie nastąpiło z winy skarbu państwa. Nikt nie wie

Rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji ustawy o obligacjach

Rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji ustawy o obligacjach

Nowe regulacje mają dotyczyć emitentów, nabywców obligacji komercyjnych, w szczególności: banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, a także organizatorów emisji, czyli głównie banków. "Zaproponowano rozwiązania, których celem jest wsparcie rozwoju rynku

Arendarski: dobrze, że rząd chce szukać pieniędzy, sprzedając obligacje

większe niż nasz deficyt. Te pieniądze musimy zdobyć, sprzedając obligacje Skarbu Państwa" - poinformował Rostowski. Zdaniem Arendarskiego, to dobra propozycja, ale ważna jest cena, jaką uzyskamy ze sprzedaży obligacji. "Polska niezasłużenie jest w tym samym "worku finansowym" co Węgry

Inwestorzy zagraniczni mogliby kupić za 250 tys. euro obywatelstwo Węgier

Inwestorzy zagraniczni mogliby kupić za 250 tys. euro obywatelstwo Węgier

"Wraz z zakupem obligacji emitowanych przez Agencję Zarządzania Długiem (AKK) o wartości 250 tysięcy euro z pięcioletnią zapadalnością można by otrzymać obywatelstwo węgierskie" - precyzuje projekt ustawy złożonej w parlamencie przez Antala Rogana, szefa frakcji parlamentarnej partii

Oprocentowanie polskich obligacji detalicznych w górę

Ministerstwo Finansów podniosło w lutym oprocentowanie oferowanych przez siebie papierów skarbowych. Na przykład dwuletnie obligacje mają stałe oprocentowanie 4,75 proc., a dziesięcioletnie aż 6 proc. - Konstrukcja czteroletnich i dziesięcioletnich obligacji detalicznych uwzględniająca aktualny

KNF: Złagodzenie wymogów dla banków spółdzielczych może je osłabić

o uzyskanie gwarancji Skarbu Państwa. Podkreśliło jednak, że aby uzyskać gwarancję, środki pochodzące z wyemitowanych przez bank obligacji muszą zostać przeznaczone na utworzenie linii kredytowych. Można z nich finansować przedsięwzięcia inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz

MF: Sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych spadła do 254,4 mln zł we IX

Warszawa, 12.10.2015 (ISBnews) - Całkowita wartość sprzedaży oferowanych przez Skarb Państwa detalicznych papierów dłużnych osiągnęła we wrześniu 254,4 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. To drugi z kolei najlepszy wynik sprzedaży w tym roku. W sierpniu br. sprzedaż obligacji detalicznych

MF: Sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych wzrosła do 213,8 mln zł w lipcu

Warszawa, 17.08.2015 (ISBnews) - Całkowita wartość sprzedaży oferowanych przez Skarb Państwa detalicznych papierów dłużnych osiągnęła w lipcu 213,8 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. To najwyższa miesięczna wartość sprzedaży w tym roku.  "To najwyższa miesięczna wartość

MF utrzymało oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w I na poziomie z XII

; - powiedział Marczak, cytowany w komunikacie. Według warunków emisji obligacji Skarbu Państwa w styczniu, oprocentowanie 2-letnich papierów skarbowych wynosi 2,00% w skali roku. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,10% dla 3-latek, 2,30% dla 4-latek oraz 2,50

MF:Sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych wzrosła do 129,1 mln zł w kwietniu

Warszawa, 11.05.2015 (ISBnews) - Całkowita wartość sprzedaży oferowanych przez Skarb Państwa detalicznych papierów dłużnych osiągnęła w kwietniu 129,1 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. W marcu br. sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 126,9 mln zł. "Sprzedaż utrzymała się na

MSP będzie starać się o jak najszybszy wybór nowego prezesa GPW

Warszawa, 04.12.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) - jako akcjonariusz GPW - dołoży wszelkich starań o jak najszybszy wybór nowego prezesa GPW, podał resort. MSP podkreśla, że rezygnacja Pawła Tamborskiego z funkcji prezesa "wychodzi naprzeciw" oczekiwaniom resortu

Prezydent podpisał ustawę o obligacjach

. Tymczasem w wysoko rozwiniętych gospodarkach, obok emisji akcji oraz kredytów bankowych, to właśnie obligacje są dla przedsiębiorstw jednym z podstawowych źródeł finansowania. Nowa ustawa nie dotyczy papierów NBP i Skarbu Państwa. Wraz z wejściem nowych przepisów wygaśnie ustawa o obligacjach z 1995 roku.

MF: Sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych wzrosła do 126,9 mln zł w marcu

Warszawa, 10.04.2015 (ISBnews) - Całkowita wartość sprzedaży oferowanych przez Skarb Państwa detalicznych papierów dłużnych osiągnęła w marcu 126,9 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. W lutym br. sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 125,6 mln zł. "W marcu 2015 r. sprzedaż

MF sprzedało 10 i 20-letnie euroobligacje łącznie za 1,75 mld euro

w dalszym ciągu utrzymywać bezpieczny poziom rezerwy środków walutowych" - skomentował wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie. Wiceminister wskazał, że emisja długoterminowych obligacji zwiększy średnią zapadalność długu Skarbu Państwa i dywersyfikację bazy inwestorskiej

MF: Sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych wzrosła do 125,6 mln zł w lutym

Warszawa, 10.03.2015 (ISBnews) - Całkowita wartość sprzedaży oferowanych przez Skarb Państwa detalicznych papierów dłużnych osiągnęła w lutym 125,6 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. W styczniu br. sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 97,2 mln zł. "Podobnie jak w poprzednich

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 2,3% m/m do 837,65 mld zł we wrześniu

.). Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0,0 mld zł we wrześniu, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 524,39 mld zł i wzrosło o 2% m/m (i wzrosło o 8,6% od pocz. r.). (ISBnews)  

Będą nowe obligacje. Da się na nich zarobić?

przychodowe odpowiadać całym swoim majątkiem. Nowa ustawa nie dotyczy papierów NBP i skarbu państwa. Wraz z wejściem nowych przepisów wygaśnie ustawa o obligacjach z 1995 roku.

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1,3% m/m do 827,09 mld zł w październiku

% od pocz. r.). Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0,0 mld zł w październiku, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 504,93 mld zł i spadło o 3,7% m/m (i wzrosło o 4,6% od pocz. r.). (ISBnews)  

Sejm za większością poprawek Senatu do ustawy o obligacjach

typów obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa, w stosunku do starej ustawy z 1995 roku. Wprowadza ona możliwość emisji tzw. obligacji podporządkowanych oraz obligacji wieczystych. Ustawa nie stosuje się do obligacji NBP i skarbu państwa. Wprowadzane ustawą obligacje wieczyste, to takie, które nie

Akcjonariusze GPW powołali Małgorzatę Zaleską na prezesa giełdy

Dawid Jackiewicz poinformował, że Zaleska - była członek zarządu Narodowego Banku Polskiego (NBP) - jest kandydatem Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) na nowego prezesa GPW. Nowa prezes zastąpi na tym stanowisku Pawła Tamborskiego, który złożył rezygnację z funkcji 3 grudnia ub. roku. Był prezesem GPW

MF: Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w 2015 to 0,4 mld zł na 30 XI

Warszawa, 20.01.2016 (ISBnews) - Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w 2015 roku wynosiła 0,4 mld zł, a w 2016 roku - 97,8 mld zł (według stanu na koniec listopada 2015 r.), podało Ministerstwo Finansów. Ogółem dług Skarbu Państwa był wart 836,8 mld zł na koniec listopada. Na koniec

Resort finansów wyemituje obligacje we frankach szwajcarskich, liczy na zysk

- zważywszy na bieżące poziomy stóp procentowych w Szwajcarii oraz w zależności od wybranego terminu zapadalności emitowanych obligacji - za odroczenie skarb państwa nie tylko nie zapłaci, ale może nawet mieć pewien dochód. Pod koniec marca Ministerstwo Finansów sprzedało 12-letnie benchmarkowe euroobligacje

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

współpracujących, do co najmniej 1.300 z 880 obecnie - poinformowała spółka w komunikacie. - Skarb Państwa prawdopodobnie wniesie do Tauronu aportem akcje jednej spółki w zamian za objęcie akcji w podwyższeniu kapitału o 400 mln zł - poinformował minister skarbu Andrzej Czerwiński. - Tauron powinien

MF: Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w tym roku wynosi 0,8 mld zł

Warszawa, 21.12.2015 (ISBnews) - Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w 2015 roku wynosi 0,8 mld zł, a w 2016 roku - 108,2 mld zł (według stanu na koniec października br.), podało Ministerstwo Finansów. Ogółem dług Skarbu Państwa był wart 827,1 mld zł na koniec października. Na koniec

MF: HSBC, PKO BP zorganizują emisję obligacji w CHF

- zważywszy na bieżące poziomy stóp procentowych w Szwajcarii oraz w zależności od wybranego terminu zapadalności emitowanych obligacji - za odroczenie to Skarb Państwa nie tylko nie zapłaci ale może nawet otrzymać pewien dochód. Pod koniec marca Ministerstwo Finansów sprzedało 12-letnie benchmarkowe

Wyprzedaż polskich obligacji. Oszczędzający muszą przełknąć straty

maja przetarg na obligacje. Zdarzyło się to po raz pierwszy od 2009 roku - mówi Krzysztof Izdebski, zarządzający funduszami obligacji Union Investment TFI. Zmiana trendu to zła wiadomość dla Polaków, którzy mają jednostki funduszy dłużnych z udziałem obligacji skarbu państwa. To najczęściej wybierana w

MF: Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w tym roku wynosi 26,4 mld zł

Warszawa, 20.11.2015 (ISBnews) - Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w 2015 roku wynosi 26,4 mld zł, a w 2016 roku - 86 mld zł (według stanu na koniec sierpnia br.), podało Ministerstwo Finansów. Ogółem dług Skarbu Państwa był wart 837,7 mld zł na koniec września. Na koniec sierpnia br

"PB": OFE wolne od nałogu

portfel obligacji wart ok. 110 mld zł i przekazać do ZUS". Jak wynika z obliczeń "PB" jest to mit. Od trzech lat OFE nie zwiększają zaangażowania w obligacje skarbu państwa, ale wręcz je sprzedają. Wybierają obligacje korporacyjne (zainwestowały w nie już 11,03 mld zł) i akcje. Krajowemu

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1% m/m do 819,2 mld zł w sierpniu

miesiąca (i o 8,3 pkt proc. od początku br.). Zadłużenie zagraniczne wyniosło 274,17 mld zł (wzrost o 0,9% m/m i spadek o 1% od pocz. r.). Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0,0 mld zł w sierpniu, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 514,21 mld zł i wzrosło o

MF: Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w tym roku wynosi 27,3 mld zł

Warszawa, 21.09.2015 (ISBnews) - Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w 2015 roku wynosi 27,3 mld zł, a w 2016 roku - 84,8 mld zł (według stanu na koniec sierpnia br.), podało Ministerstwo Finansów. Ogółem dług Skarbu Państwa był wart 819,2 mld zł na koniec sierpnia. Na koniec lipca br

Wyrok TK: Zmiany w OFE zgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł też, że likwidacja zasady minimalnej stopy zwrotu z OFE i gwarancji wypłat ze Skarbu Państwa, jeśli taka stopa nie zostanie osiągnięta, jest zgodna z Konstytucją. Rozwiązaniem konstytucyjnym jest również nakaz inwestowania w akcje i zakaz inwestowania przez OFE w

MF: Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w tym roku wynosi 43,7 mld zł

Warszawa, 20.07.2015 (ISBnews) - Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w 2015 roku wynosi 43,7 mld zł, a w 2016 roku - 110,4 mld zł (według stanu na koniec maja br.), podało Ministerstwo Finansów. Ogółem dług Skarbu Państwa był wart 810,23 mld zł na koniec maja. Na koniec kwietnia br

3-4 listopada TK rozpozna skargi ws. OFE

przekazywana do OFE czy wyłącznie do ZUS. Na pozostanie w OFE zdecydowało się ponad 2,5 mln osób. Kolejne czteromiesięczne okienko na ewentualną zmianę decyzji otworzy się w 2016 r. Następne będą otwierane co cztery lata. Na mocy nowelizacji z OFE do ZUS w lutym 2014 r. przeniesiono obligacje Skarbu Państwa

Tauron z programem emisji obligacji na łącznie 6,27 mld zł

zaangażowany jest również Europejski Bank Inwestycyjny. Zarząd koncernu stara się ponadto - pod kątem realizacji programu inwestycyjnego - o zgodę akcjonariuszy na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez skierowaną do Skarbu Państwa emisję akcji o wartości 400 mln zł. Ma to nastąpić poprzez emisję 80 mln

Ukraina prosi Rosję o niższe ceny gazu na zimę

Janukowycza w lutym 2014 roku. Pożyczkę tę Kijów dostał na spłatę długów za gaz kupiony w Rosji. Pieniądze pochodziły z funduszu, w którym rosyjski rząd akumuluje środki na wsparcie systemu emerytalnego. Rząd Ukrainy uważa należność za te obligacje za komercyjne papiery dłużne skarbu państwa.

Małgorzata Zaleska kandydatem MSP na prezesa Giełdy Papierów Wartościowych

Warszawa, 07.01.2015 (ISBnews) - Małgorzata Zaleska, była członek zarządu Narodowego Banku Polskiego (NBP), jest kandydatem Ministerstwa Skarbu Państwa (NBP) na nowego prezesa Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), poinformował minister Dawid Jackiewicz. Nowy prezes Giełdy, który zastąpi na

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,0% m/m do 779,93 mld zł w grudniu

). Zadłużenie zagraniczne wyniosło 253,75 mld zł, czyli było o 3,0% wyższe niż miesiąc wcześniej (i wzrosło o 9,1% od pocz. r.). Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0,0 mld zł w grudniu, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 565,70 mld zł i wzrosło o 0,2% m/m (ale

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,9% m/m do 817,8 mld zł w czerwcu

wzrosło o 7,2% od początku br.). Zadłużenie zagraniczne wyniosło 278,54 mld zł, czyli było o 1,1% wyższe niż miesiąc wcześniej (i spadło o 0,6% od pocz. r.). Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0,0 mld zł w czerwcu, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 508,92

MF: Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w tym roku wynosi 41,4 mld zł

Warszawa, 20.08.2015 (ISBnews) - Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w 2015 roku wynosi 41,4 mld zł, a w 2016 roku - 110,7 mld zł (według stanu na koniec czerwca br.), podało Ministerstwo Finansów. Ogółem dług Skarbu Państwa był wart 817,8 mld zł na koniec czerwca. Na koniec maja br

MF: Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w tym roku wynosi 64,8 mld zł

Warszawa, 21.05.2015 (ISBnews) - Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w 2015 roku wynosi 64,8 mld zł, a w 2016 roku - 110,2 mld zł (według stanu na koniec marca br.), podało Ministerstwo Finansów. Ogółem dług Skarbu Państwa był wart 806,4 mld zł na koniec marca. Na koniec lutego br

Putin radzi, co powinien zrobić MFW w sprawie długu Ukrainy wobec Rosji

, która wykupiła obligacje Ukrainy warte 3 mld dolarów, nie wzięła udziału w rozmowach nt. restrukturyzacji ukraińskiego zadłużenia, ponieważ nie zgadza się ze stanowiskiem Kijowa, że należność za te obligacje powinna być traktowana jak komercyjne papiery dłużne skarbu państwa. Rosjanie argumentują, że

BGK jeszcze w 2014 r. wyemituje euroobligacje 10-letnie za 0,5 mld euro

Dyrektor zarządzający BGK Mariusz Grab informował we wrześniu, że bank ustanowił program emisji euroobligacji (EMTN) o wartości 1 mld euro. Do pierwszej emisji papierów z gwarancją Skarbu Państwa dla Krajowego Funduszu Drogowego miało dojść najwcześniej w 2015 roku. "Skarb Państwa wyraził

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,8% m/m do 811,4 mld zł w lipcu

poprzedniego miesiąca (i o 7,3 pkt proc. od początku br.). Zadłużenie zagraniczne wyniosło 271,7 mld zł 271,68 mld zł (spadek o 2,5% m/m i o 1,9% od pocz. r.).  Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0,0 mld zł w lipcu, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło

MF: Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w tym roku wynosi 73,2 mld zł

Warszawa, 20.03.2015 (ISBnews) - Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w 2015 roku wynosi 73,2 mld zł, a w 2016 roku - 110,8 mld zł (według stanu na koniec stycznia br.), podało Ministerstwo Finansów. Ogółem dług Skarbu Państwa był wart 779,9 mld zł na koniec grudnia. Na koniec grudnia

Kompania Węglowa wyemitowała obligacje za 1,23 mld zł

czerwcu 2018 roku. Sfinalizowanie emisji było możliwe po notarialnym ustanowieniu zastawów zabezpieczających program emisji. Wcześniej na takie zastawy musiały zgodzić się ministerstwa Gospodarki i Skarbu Państwa. Celem emisji, oprócz wykupu wartych 700 mln zł poprzednich obligacji (wyemitowanych 7 lutego

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1% m/m do 810 mld zł w maju

.). Zadłużenie zagraniczne wyniosło 275,39 mld zł, czyli było o 1,4% wyższe niż miesiąc wcześniej (i spadło o 0,5% od pocz. r.). Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0,0 mld zł w maju, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 504,57 mld zł i wzrosło o 0,8% m/m (i wzrosło o

"Polska oazą stabilności", na giełdzie można już kupić euroobligacje skarbowe

Dwa tygodnie temu Ministerstwo Finansów wyemitowało trzy serie obligacji o łącznej wartości 1 mld euro. W ten sposób skarb państwa zaciągnął kredyt w obcej walucie. Do obrotu trafiły obligacje 12-letnie z terminem wykupu w styczniu 2027 r., dziewięcioletnie z terminem wykupu w styczniu 2024 r. oraz

"WSJ": zmiana zasad MFW ws. długu Ukrainy. By ominąć szantaż Rosji

, nie wzięła udziału w rozmowach na temat restrukturyzacji ukraińskiego zadłużenia, ponieważ nie zgadza się ze stanowiskiem Kijowa, że należność za te obligacje powinna być traktowana jak komercyjne papiery dłużne skarbu państwa. Rosjanie argumentują, że wierzycielem w tym wypadku nie była struktura

Kuczyński: wyrok TK w sprawie OFE może być furtką do ich likwidacji

obligacji. Poza tym, system sprzed reformy był totalnie aberracyjny. Po to, żeby zasilić OFE pieniędzmi skarb państwa najpierw musiał emitować obligacje, sprzedawał je i przerzucał pieniądze z tej sprzedaży do OFE. Za te same pieniądze OFE kupowały kolejne obligacje państwa i dodatkowo dostawały jeszcze

MF: Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w tym roku wynosi 29 mld zł

Warszawa, 21.09.2015 (ISBnews) - Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w 2015 roku wynosi 29 mld zł, a w 2016 roku - 110,4 mld zł (według stanu na koniec czerwca br.), podało Ministerstwo Finansów. Ogółem dług Skarbu Państwa był wart 811,4 mld zł na koniec lipca. Na koniec czerwca br

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,5% m/m do 802 mld zł w kwietniu

Warszawa, 22.06.2015 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia 2015 r. spadło o 0,5% m/m i wyniosło 802 033,1 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca 2014 r. zadłużenie w ujęciu złotowym zwiększyło się o 2,8%.  "Spadek zadłużenia w kwietniu 2015 r., przy

MF: Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w tym roku wynosi 49,4 mld zł

Warszawa, 22.06.2015 (ISBnews) - Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w 2015 roku wynosi 49,4 mld zł, a w 2016 roku - 109,9 mld zł (według stanu na koniec kwietnia br.), podało Ministerstwo Finansów. Ogółem dług Skarbu Państwa był wart 802 mld zł na koniec kwietnia. Na koniec marca br

Rząd: nawet 8 mld zł trafi na drogi z Krajowego Funduszu Drogowego

informował we wrześniu, że bank ustanowił program emisji euroobligacji (EMTN) o wartości 1 mld euro. Do pierwszej emisji papierów z gwarancją skarbu państwa dla Krajowego Funduszu Drogowego miało dojść najwcześniej w 2015 roku. Krajowy Fundusz Drogowy istnieje od stycznia 2004 r. w Banku Gospodarstwa

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,5% m/m do 806,4 mld zł w marcu

początku br.). Zadłużenie zagraniczne wyniosło 273,97 mld zł, czyli było o 0,9% niższe niż miesiąc wcześniej (i spadło o 1% od pocz. r.). Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0,0 mld zł w marcu, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 503,95 mld zł i wzrosło o 1

Polska pożycza na podobny procent co USA. Puchnie bańka?

decydują o poziomie rynku, i na razie musimy się do tego przyzwyczaić. Zyski w funduszach. Jak długo jeszcze? Spadające rentowności obligacji to miód na serce dla Polaków, którzy mają jednostki funduszy dłużnych z udziałem obligacji skarbu państwa. W ciągu ostatnich kilku lat dawały bardzo dobrze zarobić

Rekordowa emisja obligacji Tauronu. ZUS wspomoże polską energetykę?

bieżących wypłat emerytur. Do funduszu wpływa m.in. część składki na ubezpieczenie emerytalne oraz część środków z prywatyzacji mienia skarbu państwa. Według informacji gazety decyzja, czy kupować obligacje Tauronu, miała zapaść we wtorek - teoretycznie FRD mógłby wziąć obligacje o wartości nawet 200 mln zł

Nadzór nad PWPW w rękach nowej szefowej MSW

Skarbu Państwa. Od początku działalności firma zajmowała się głównie produkcją banknotów oraz papierów wartościowych, takich jak akcje i obligacje. Dziś produkuje też dowody osobiste, paszporty biometryczne, dokumenty komunikacyjne - prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, banknoty, banderole

Szczurek: po przekazaniu aktywów z OFE dług publiczny spadł o 9 proc. PKB

Szczurek powiedział, że w poniedziałek OFE przekazały do ZUS 51,5 proc. wartości swoich aktywów na kwotę 153 mld 150 mln zł. Przekazano obligacje skarbowe warte 134 mld zł, 106 mln euro, 17,2 mld w obligacjach gwarantowanych przez skarb państwa i 1,9 mld zł w gotówce. "Szacujemy, że w wyniku

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,5% m/m do 802,8 mld zł w lutym

.). Zadłużenie zagraniczne wyniosło 276,53 mld zł, czyli było o 1,4% niższe niż miesiąc wcześniej (i spadło o 0,1% od pocz. r.). Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0,0 mld zł we wrześniu, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 498,99 mld zł i wzrosło o 2,2% m/m (i o 3,3

Haitong podniósł rekomendację JSW do 'neutralnie', wycenę do 12,16 zł

% własnością Skarbu Państwa. Analitycy uważają, że rząd nie pozwoli na niekontrolowane bankructwo jednej z kluczowych spółek wydobywczych zatrudniającej 33 tys. pracowników" – czytamy w raporcie. Podkreślono także umiejętność negocjowania spółki, która doprowadziła do zawarcia porozumienia ze

PIT 2015. Co wpisać w deklarację

jest też spora grupa przychodów, których nie trzeba wpisywać do zeznania rocznego. Chodzi np. o: ubezpieczenia za rozbity samochód; odszkodowania za wypadek w pracy; odsetki z obligacji skarbu państwa; odsetki od oszczędności w bankach; odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe; zasiłki rodzinne; zasiłki

MF: Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w tym roku wynosi 78,1 mld zł

Warszawa, 27.02.2015 (ISBnews) - Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w 2015 roku wynosi 78,1 mld zł, a w 2015 roku - 111,0 mld zł (według stanu na koniec grudnia ub.r.), podało Ministerstwo Finansów. Ogółem dług Skarbu Państwa był wart 779,9 mld zł na koniec grudnia. Na koniec

Kto sfinansuje teraz drogi? Wielki kłopot z obligacjami

potrzeba było nawet 20 mld zł rocznie. I tę lukę rząd postanowił zapełnić dzięki sprzedaży obligacji drogowych zabezpieczonych gwarancjami skarbu państwa i oprocentowaniu nieco wyższemu od obligacji skarbowych. Kiedy szykowano pierwszą emisję obligacji drogowych, dyrektor departamentu długu publicznego w

Rząd: nawet 8 mld zł trafi na drogi z Krajowego Funduszu Drogowego

Grab informował we wrześniu, że bank ustanowił program emisji euroobligacji (EMTN) o wartości 1 mld euro. Do pierwszej emisji papierów z gwarancją Skarbu Państwa dla Krajowego Funduszu Drogowego miało dojść najwcześniej w 2015 roku. Krajowy Fundusz Drogowy istnieje od stycznia 2004 r. w Banku

Komisja finansów za podwyższeniem stawki podatku bankowego

PiS wyłączenie z podstawy opodatkowania kwot obligacji, które zostały zakupione na finansowania długu publicznego. Jednocześnie komisja negatywnie oceniła poprawkę PO, która rozszerzała ten zapis o wszystkie obligacje, gwarantowane i poręczane przez skarb państwa. Wiceminister Raczkowski argumentował

Minister energii: Spółki węglowe są zadłużone na 15 mld zł

, mogę powiedzieć, że w ciągu tych 8 poprzednich lat dochód skarbu państwa z tytułu udziału w zyskach czy też emisji obligacji wyniósł 10 mld zł - zaznaczył. Według ministra energii na finiszu są negocjacje z bankami, które chciały przejąć kontrolę nad JSW. Jednak zdaniem Tchórzewskiego banki wolą brać

Tchórzewski: zobowiązania spółek węglowych wynoszą 15 mld zł

zabezpieczenia "jest dosyć trudna". Za najtrudniejszą uznał tę w JSW, gdzie zobowiązania wynoszą w tej chwili 7,5 mld zł. "Jednocześnie, jeśli chodzi o JSW, mogę powiedzieć, że w ciągu tych 8 lat poprzednich dochód Skarbu Państwa z tytułu udziału w zyskach czy też emisji obligacji wyniósł 10 mld

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,4% m/m do 790,8 mld zł w styczniu

%). Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0,0 mld zł w styczniu, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 488,10 mld zł i wzrosło o 1,1% m/m (w całym ub.r. spadło o 14,6%). (ISBnews)  

Tobiszowski: Nie będzie sprzedaży koksowni JSW

najtrudniejszą spośród działających w branży spółek. Podał, że zobowiązania wynoszą tam obecnie 7,5 mld zł, zaznaczając też, że w ciągu ostatnich ośmiu lat dochód Skarbu Państwa z tytułu udziału w zyskach czy też emisji obligacji JSW wyniósł 10 mld zł. Ministrowie zaskoczeni - Tam [w JSW - PAP] jest bardzo zła

MF: Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w tym roku wynosi 72,7 mld zł

Warszawa, 21.04.2015 (ISBnews) - Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w 2015 roku wynosi 72,7 mld zł, a w 2016 roku - 110,4 mld zł (według stanu na koniec lutego br.), podało Ministerstwo Finansów. Ogółem dług Skarbu Państwa był wart 802,8 mld zł na koniec lutego. Na koniec stycznia br

MF: zadłużenie SP na koniec listopada 2015 r. wyniosło 836 mld 817,3 mln zł

złotych w listopadzie 2015 r. stanowiło 65,1 proc. całego długu Skarbu Państwa, udział długu nominowanego w euro wyniósł 25,8 proc., a nominowanego w dolarach 6,1 proc. Na koniec listopada 2015 r. wartość nominalna zadłużenia w euro wyniosła 50,5 mld euro, co oznaczało spadek o 0,4 mld euro. Wartość

Akcjonariusze Tauronu nie zgodzili się na podwyższenie kapitału

przed głównym punktem posiedzenia dot. podwyższenia kapitału akcjonariusze zgłosili poparty przez skarb państwa wniosek o dwutygodniową przerwę w obradach. 23 listopada, po wznowieniu obrad, sytuacja się powtórzyła. Przerwy były motywowane potrzebą dodatkowej analizy. Ostatecznie we wtorek akcjonariusze

MF: Dług sektora general government wzrósł do 915,2 mld zł na koniec III kw.

metodologii) wyniósł 876,4 mld zł i wzrósł o 2,1% kw/kw i o 6% od końca ub.r. "Zmiana PDP w III kwartale 2015 r. była wynikiem: - wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 18 778,6 mln zł (+2,4%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 18 680 mln zł (+2,4%), - spadku zadłużenia

Wymiana zarządu w Tauronie. Nowym prezesem zaufany ministra skarbu

miał wyemitować 74,1 mln imiennych akcji niemych (bez prawa głosu), ale uprzywilejowanych co do wysokości dywidendy. Akcje miał objąć skarb państwa, płacąc za nie pakietem 12,6 mln akcji PKO BP. Propozycja nie zyskała jednak wystarczającego poparcia akcjonariuszy Tauronu na wtorkowym NWZA spółki

Obligacje poniżej 3 proc., Polska w "pierwszej lidze gospodarek rozwijających się"

Polaków, którzy mają jednostki funduszy dłużnych z udziałem obligacji skarbu państwa. A jest to najczęściej wybierana w naszym kraju kategoria w ofercie TFI. Mamy w nich ponad 41 mld zł. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy dały zarobić nawet 3-4 proc. Cieszyć mogą się też osoby, które zainwestowały w

Akcjonariusze Tauronu nie zgodzili się na podwyższenie kapitału

08.12. Katowice (PAP) - Akcjonariusze Tauronu Polska Energia nie przegłosowali we wtorek podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez skierowaną do Skarbu Państwa emisję akcji tzw. niemych o wartości 370,6 mln zł. Miało to pomóc koncernowi w realizacji dużego programu inwestycyjnego. Prezes

Bank BGK sprzedał w środę obligacje za 0,6 mld zł przy popycie 1,4 mld zł

minimalnej na poziomie 975,75 zł i średniej rentowności na poziomie 5,996%. BGK poinformował także, iż nie przeprowadzi przetargu uzupełniającego obligacji IDS1022. Wszystkie emitowane przez BGK na rzecz KFD obligacje zabezpieczone są pełną gwarancją Skarbu Państwa. (ISB) lk/tom

Przegląd informacji ze spółek

programie skupu własnych akcji, stanowiących do 20% kapitału zakładowego, w celu ich dalszej odsprzedaży, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 1 marca. Skarb Państwa - Ministerstwo Finansów podpisało z Sygnity umowę na "Zakup usług dla Systemu e-Podatki i jego komponentów, a także

"Gazeta Wyborcza": Inwestorzy uwięzieni w Idearatach

Fundusz Idea Premium należał do najbezpieczniejszych, inwestował w obligacje firm i skarbu państwa. Tymczasem spółki budowlane, m.in. Polimeksu, PBG i DSS, których obligacje fundusz gromadził, miały gigantyczne kłopoty finansowe. Wystraszeni klienci zaczęli wycofywać pieniądze. W lipcu fundusz

Kosiniak-Kamysz: wyrok TK będzie pozytywny dla ustawy o OFE

akcje i zakaz reklamy OFE. Znowelizowana ustawa o zmianach w systemie emerytalnym przewiduje, że przyszli emeryci będą mogli decydować, czy nadal chcą przekazywać część składki do OFE, czy też jej całość do ZUS. Z OFE do ZUS mają zostać przeniesione obligacje Skarbu Państwa. W te papiery, jak i w inne

MSP ma nadzieję, że JSW podpisze umowę standstill "w tych godzinach"

restrukturyzacji pozwoli spółce na dalsze funkcjonowanie, realizację zobowiązań względem wierzycieli oraz wypłatę świadczeń pracowniczych. Pełnomocnik rządu ds. górnictwa przypomniał, że Skarb Państwa ma ograniczone możliwości ingerowania w działania spółek notowanych na giełdzie; realizuje swoje uprawnienia

PKP PLK ma umowę z BGK na program emisji obligacji do 2,2 mld zł

grudnia. Odbędą się w trzech transzach - 1,5 mld zł, 600 mln zł i 100 mln zł. Program jest objęty gwarancjami Skarbu Państwa" - dodał. Z komunikatu prasowego wynika, że większa część programu emisji obligacji zostanie zrealizowana w III kwartale 2014 r. "Pierwsza transza będzie w tym kwartale

Ukraina zawarła porozumienie ws. restrukturyzacji jej zadłużenia

należność za te obligacje za komercyjne papiery dłużne skarbu państwa. Premier Ukrainy powiedział, że Kijów nie będzie traktował Rosji inaczej niż pozostałych wierzycieli Ukrainy. - W żadnym wypadku Rosja nie otrzyma lepszych warunków niż pozostali kredytodawcy - powiedział Jaceniuk. Według mediów strona

Advent rozważa potencjalną sprzedaż WSiP-u

. Skarb Państwa sprzedał wówczas swoje udziały we WSiP, spółka przestała też być notowana na GPW. (ISBnews)  

BGK zaoferuje w środę obligacje drogowe o wartości do 2,0 mld zł

emitowane przez BGK na rzecz KFD obligacje zabezpieczone są pełną gwarancją Skarbu Państwa. (ISB) lk/tom

Rząd płaci za zadłużanie się najmniej od roku. Korzystają też oszczędzający

budżetowy. Jednak to także dobra wiadomość dla Polaków, którzy mają jednostki funduszy dłużnych i innych z udziałem obligacji skarbu państwa. A jest to najczęściej wybierana w naszym kraju kategoria w ofercie TFI. Mamy w nich ponad 41 mld zł. - Indeks obligacji skarbowych IROS zanotował czwarty dobry

SP chce, żeby Rada Giełdy powoływała członków zarządu bez udziału prezesa

Warszawa, 18.06.2015 (ISBnews) - Skarb Państwa (SP) chce, aby członków zarządu Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) powoływała Rada Giełdy bez udziału prezesa giełdy, jak ma to miejsce dotychczas, wynika ze zgłoszonego przez Skarb projektu uchwały na zwyczajne walne zgromadzenie GPW zwołane na

Eksperci: pomysł funduszy inwestycyjnych przy spółkach skarbu interesujący

W swoim programie PiS zawarł pomysł tworzenia towarzystw funduszy inwestycyjnych przy spółkach z częściowym lub pełnym udziałem skarbu państwa. "Fundusze takie dają możliwość aktywnego wykorzystania znaczących środków, które pojawiają się i będą coraz bardziej się pojawiać w dyspozycji dużych

TK: Reforma OFE jest zgodna z Konstytucją, niezgodny zakaz reklamy

poddanie kontroli następujące regulacje: zakaz inwestowania OFE w papiery wartościowe emitowane albo gwarantowane przez Skarb Państwa; nakaz inwestowania bardzo dużej części środków zgromadzonych w OFE w akcje w powiązaniu m.in. z usunięciem przepisów gwarantujących ubezpieczonym w OFE minimalną stopę

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego: cięcie OFE było legalne

;. Trybunał odrzucił również skargę byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego dotyczącą ustawowego zakazu inwestowania w obligacje skarbu państwa i nakazu inwestowania w akcje spółek notowanych na giełdzie. TK nie podważył też przepisu likwidującego zasadę minimalnej stopy zwrotu z OFE i gwarancji wypłat ze

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery