obliczanie wynagrodzeń

Małgorzata Smolnik

W 2011 r. wzrosną kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

W 2011 r. wzrosną kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe od obecnego o 69 złotych. Podwyżka płacy minimalnej oznacza nie tylko, że wzrosną pensje osób zarabiających najniższe stawki. Minimalna płaca to też wskaźnik wykorzystywany m.in. przy obliczaniu kar grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Im jest ona wyższa, tym wyższe kary grożą nieuczciwym podatnikom.

BIEC: Wskaźnik dobrobytu wzrósł o blisko 0,5 pkt, poprawa nabiera tempa

Warszawa, 18.02.2015 (ISBnews) - Wskaźnik Dobrobytu - obliczany przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) - wzrósł o blisko 0,5 pkt w lutym br., podało Biuro. "Od jesieni ubiegłego roku ekonomiczna kondycja przeciętnego Kowalskiego poprawia się, zaś w ostatnich dwóch

Jednostkowe koszty pracy w USA wzrosły o 0,6% kw/kw w II kw.

koszty pracy oblicza się jako stosunek płacy za godzinę pracy do wydajności pracy. Jak podkreśla Departament Pracy, "wzrost wynagrodzenia za godzinę zazwyczaj zwiększa jednostkowe koszty pracy, a wzrost wydajności na godzinę zazwyczaj je obniża". (ISBnews)  

Dodatkowo zapłacą za sobotę? Projekt zmian w kodeksie pracy

Dodatkowo zapłacą za sobotę? Projekt zmian w kodeksie pracy

wynagrodzenia. Będzie on obliczany na podstawie wynagrodzenia pracownika. Jak wyliczyli twórcy projektu ustawy - dodatek za 8-godzinną pracę w dniu wolnym od pracy dla osoby zarabiającej średnią krajową wyniesie 114,29 zł. Projekt złożyła grupa posłów Platformy Obywatelskiej. Ale jak podkreślają twórcy

Jednostkowe koszty pracy w USA spadły o 0,1% kw/kw w II kw.

szacunek tych danych to +0,6% kw/kw. Jednostkowe koszty pracy oblicza się jako stosunek płacy za godzinę pracy do wydajności pracy. Jak podkreśla Departament Pracy, "wzrost wynagrodzenia za godzinę zazwyczaj zwiększa jednostkowe koszty pracy, a wzrost wydajności na godzinę zazwyczaj je obniża"

Jednostkowe koszty pracy w USA wzrosły o 4,2% kw/kw w I kw.

pracy oblicza się jako stosunek płacy za godzinę pracy do wydajności pracy. Jak podkreśla Departament Pracy, "wzrost wynagrodzenia za godzinę zazwyczaj zwiększa jednostkowe koszty pracy, a wzrost wydajności na godzinę zazwyczaj je obniża". (ISBnews)  

BIEC: Wskaźnik dobrobytu wzrósł o 0,3 pkt w marcu, umacnia się konsumpcja

Warszawa, 18.03.2015 (ISBnews) - Wskaźnik Dobrobytu - obliczany przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) - wzrósł o 0,3 pkt w marcu br., podało Biuro. W ostatnich miesiącach zasadniczy wpływ na wzrost wskaźnika miały spadające ceny oraz wzrost wynagrodzeń. "Jednocześnie

Jednostkowe koszty pracy w USA wzrosły o 5,7% kw/kw w I kw.

szacunek tych danych to +4,2% kw/kw. Jednostkowe koszty pracy oblicza się jako stosunek płacy za godzinę pracy do wydajności pracy. Jak podkreśla Departament Pracy, "wzrost wynagrodzenia za godzinę zazwyczaj zwiększa jednostkowe koszty pracy, a wzrost wydajności na godzinę zazwyczaj je obniża"

"DGP": 130 mln zł więcej za wybory

"DGP": 130 mln zł więcej za wybory

Jak ustalił "DGP", członkowie okręgowych, rejonowych i terytorialnych komisji wyborczych, którzy z powodu awarii systemu elektronicznego PKW musieli ręcznie obliczać wyniki mieliby dostać za to dodatkowe wynagrodzenie. W wielu komisjach zamiast jednego dnia pracowali niemal tydzień

Ponad 26 mln zł zaległości w wypłacaniu pensji za 2013 r. na Mazowszu

Ponad 26 mln zł zaległości w wypłacaniu pensji za 2013 r. na Mazowszu

pracownicy, chcący utrzymać miejsca pracy. W ocenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie częstą przyczyną nieprawidłowości jest niewłaściwa metoda obliczania lub pomyłka, szczególnie w przypadkach zaniżeń kwot świadczeń np. ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, czy wynagrodzenia za urlop

Absurdalnie liczone składki ZUS

Absurdalnie liczone składki ZUS

podatek. Oczywiście będą tego konsekwencje ekonomiczne - już są w postaci rozrostu szarej strefy i emigracji. Ludzi w wielu regionach nie stać, żeby działać legalnie. Mamy tu do czynienia z absurdalnym systemem obliczania składki - otóż jest ona liczona od 60 proc. średniego wynagrodzenia, które rzekomo w

O 140 proc. wzrosła kwota niewypłaconych wynagrodzeń pracowniczych

O 140 proc. wzrosła kwota niewypłaconych wynagrodzeń pracowniczych

lub obniżania wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń był brak środków finansowych spowodowany pogarszającą się sytuacją ekonomiczną.Częstą przyczyną nieprawidłowości stwierdzanych przez pracodawców jest niewłaściwa metoda obliczania lub pomyłka (szczególnie w przypadkach zaniżeń kwot świadczeń, np

Przywileje zawodowe górników, nauczycieli, posłów [PORADNIK]

Przywileje zawodowe górników, nauczycieli, posłów [PORADNIK]

lista świadczeń spotykanych w niektórych polskich kopalniach, np.: - nagrody z okazji Dnia Górnika, obliczane na podstawie wynagrodzenia, niezależnie od wyników kopalni, - ekwiwalent barbórkowy, czyli 5 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, - czternasta pensja, której

Prezes Poczty Polskiej: największe wyzwanie to wejście spółki na GPW

. Chcemy, by premia nie powiększała dysproporcji płacowych, a jej wysokość była obliczana od podstawy wspólnej dla wszystkich pracowników z danej kategorii. Szeroka grupa pracowników będzie mogła liczyć również na wynagrodzenie prowizyjne. Chodzi o powiązanie pensji z efektami pracy. Z przeprowadzonych

Obowiązek zapewnienia minimalnej pensji

wynagrodzenie było niższe wyłącznie z powodu wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. W takiej sytuacji niższa wysokość płacy wynika bowiem ze sposobu obliczania wynagrodzenia (zasiłku) za czas niezdolności do pracy.PrzykładPracownik zatrudniony na pełny etat otrzymuje stawkę 8 zł/godz. oraz miesięczną

Podwyżka w czasach deflacji, czyli biznes wściekły na ZUS

Podwyżka w czasach deflacji, czyli biznes wściekły na ZUS

mamy w Polsce do czynienia z absurdalnym systemem obliczania składki - jest ona liczona od 60 proc. średniego wynagrodzenia, które w Polsce wynosi prawie 4 tys. zł. - Ta metoda nie odzwierciedla prawdziwej sytuacji na rynku - przekonuje szef PZZ. - Średnie wynagrodzenie jest liczone od zarobków w

"Rz": Wyższe obciążenia dla samozatrudnionych?

Zmiana, nad którą zastanawia się rząd, polega na uzależnieniu ich wysokości od dochodów. Kształt tych zmian przygotowuje Ministerstwo Finansów.Teraz ponad 90 procent przedsiębiorców płaci do ZUS minimalne składki ubezpieczeniowe. To minimum (617 zł bez ubezpieczenia chorobowego) obliczane jest od

KHW porozumiał się ze związkowcami ws. zawieszenia części przywilejów

" oraz czternastki - w oparciu o średnią roczną. Dotychczas tę pierwszą obliczano na podstawie wynagrodzenia za październik, a drugą - średnią z ostatnich 3 miesięcy. "Nowe rozwiązanie jest lepsze, bardziej sprawiedliwe" - podkreślił szef Sierpnia'80 w spółce Szczepan Kasiński. "Nie

PIP ma sporo zastrzeżeń do projektu zmian w umowach terminowych

obliczania wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w tym okresie. "Proponowany zapis, zgodnie z którym +w tym okresie pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował+ może nadal rodzić wątpliwości odnośnie sposobu ustalania wysokości tego wynagrodzenia"

W protokole JSW m.in. zamrożenie pensji, L-4 według ogólnych zasad

powyższych dokumentów, strony mają wprowadzić na zadeklarowany okres następujące uzgodnione rozwiązania: od 1 marca tego roku wynagrodzenie za absencję chorobową i zasiłek chorobowy mają być naliczane według ogólnie obowiązujących zasad, a nie - jak dotąd - według bardziej korzystnych dla pracowników

Wynagrodzenie urlopowe dla wypoczywającego pracownika

Wysokość wynagrodzenia za urlopZa czas urlopu pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu

KNF łagodzi ograniczenia - będzie łatwiej o kredyt [TABELA]

kredytowej m. in. w przypadku kredytów i pożyczek ratalnych, których kwota nie przekracza 4-krotnosci przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Oznacza to znacznie łatwiejsze zakupy na raty towarów, których cena nie przekracza 5 tys. zł. W przypadku kredytów lub pożyczek innych niż na raty

Kiedy wynagrodzenie trzeba uzupełnić?

podstawie miesięcznych stawek wynagrodzeń, którym nie przysługuje wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Oblicza się je w ten sam sposób jaki ustawodawca przewidział dla ustalania wyrównania wynagrodzenia dla pracownika otrzymującego stawkę

Rosną ceny skupu trzody chlewnej

) w tzw. cyklu zamkniętym powinna być na poziomie 6 zł/kg, natomiast minimalna (obliczana na podstawie średniego wynagrodzenia w kraju) powinna wynosić 6,55 zł/kg. Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych proponuje żeby wobec różnych działań spekulacyjnych w skupie trzody ustanowić

Pięć sposobów na wyższą emeryturę [PORADNIK]

. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS, obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Zazwyczaj co roku jest wyższa. Wniosek o przeliczenie trzeba złożyć w oddziale ZUS. Nie każdy może zamienić emeryturę. (Trzeba osiągnąć ustawowy wiek

Ustalanie wynagrodzenia za urlop i pracę

obliczyć wynagrodzenie za urlop?Wynagrodzenie za urlop oblicza się następująco:- podstawę wymiaru należy podzielić przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa,- tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy należy pomnożyć przez

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

zamówienia, to jest to wiedza dostateczna do ustalenia jakie procedury zamówień publicznych będą miały zastosowanie. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1

Jak kapitał początkowy podnosi emeryturę [PORADNIK]

kapitał jest obliczany na korzystniejszych zasadach. Jak wyjaśnia nam ZUS, "zmienione przepisy mają zastosowanie w przypadku osób, które w okresie wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego pozostawały w ubezpieczeniu społecznym przez część miesięcy roku kalendarzowego". W

Kapitał początkowy podnosi emeryturę

. PRZYSZLI EMERYCI ZYSKAJĄ Warto wystąpić o kapitał początkowy, tym bardziej że od 1 października 2013 r. przepisy zmieniły się na korzyść ubezpieczonych. Jeszcze niedawno osoby, które przepracowały w danym roku, np. w 1996 czy w 1997, tylko część miesięcy, bardzo na tym traciły. Teraz kapitał jest obliczany

Polska zmieni sposób liczenia długu publicznego

Obecnie, gdy poziom długu publicznego przeliczany z walut obcych przekroczy 55 proc. wartości PKB, rząd musi obowiązkowo ciąć wydatki, zamrozić wynagrodzenia, a waloryzacja rent i emerytur nie może przekroczyć poziomu inflacji. Nowelizacja ustawy zakłada, że procedury te nie byłyby uruchamiane

Mazowsze z komornikiem na kontach. Marszałek Struzik: Państwo doprowadza do bankructwa najbogatszy region

kulturalna, a nie składowa funduszu wynagrodzeń, więc obawiam się, że komornik może je zająć. Pod koniec miesiąca mogę mieć kłopot z wypłaceniem wynagrodzeń. Struzika broni Marcin Kierwiński, poseł PO, b. wicemarszałek województwa. - Ministerstwo powinno zachować większą powściągliwość, brać pod uwagę

W 2013 r. wyższe limity wpłat na dodatkową emeryturę

Limity wpłat na konta w dobrowolnych programach emerytalnych zmieniają się co roku. W przypadku indywidualnych kont emerytalnych (IKE) limit to trzykrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia obliczanego przez Główny Urząd Statystyczny, choć jeszcze w 2008 r. na IKE można było wpłacić maksymalnie

Mieszkania tanieją, ale kredyt pochłania coraz więcej z domowego budżetu

pierwszym kwartale o wzroście IOH obliczanego dla ośmiu największych aglomeracji przesądził przede wszystkim blisko 7-proc. spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw (do 3700,07 zł). - Spadek ten jest tak duży, przede wszystkim z uwagi na efekt bazy wynikający z wysokiego

Jednostkowe koszty pracy w USA wzrosły o 3,3% kw/kw w II kw.

wzrosła bardziej niż wydajność na godzinę, a jednostkowe koszty pracy zwiększyły się o 1,9%" - głosi komunikat. Jednostkowe koszty pracy oblicza się jako stosunek płacy za godzinę pracy do wydajności pracy. Jak podkreśla Departament Pracy, "wzrost wynagrodzenia za godzinę zazwyczaj zwiększa

IW i Raiffeisen Polbank: Stan wiedzy ekonomicznej Polaków jest niepokojąco niski

jak umiejętność odróżnienia liczenia procentów i punktów procentowych, podstawowej wiedzy o finansach – wynagrodzenie brutto i netto, podatki – progi i ulgi podatkowe.  W każdym przypadku odpowiedzi respondentów wskazywały na braki lub zaległości w wiedzy na te tematy. Zaledwie 20

Jednostkowe koszty pracy w USA wzrosły o 2,2% kw/kw w II kw.

jednostkowe koszty pracy zwiększyły się o 1,3%" - głosi komunikat. W I kw. tego roku jednostkowe koszty pracy wzrosły o 0,7% zarówno wobec poprzedniego kwartału, jak i w ujęciu rocznym. Jednostkowe koszty pracy oblicza się jako stosunek płacy za godzinę pracy do wydajności pracy. Jak podkreśla

Dobre dane GUS. Zatrudnienie w końcu zaczęło rosnąć

październikiem etatów jest o 1 tys. więcej. To dobra wiadomość, bo jesienią etatów może ubywać ze względu na zakończenie prac sezonowych w niektórych branżach.Jednocześnie GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie wyniosło w listopadzie 3898 zł i było o 3,1 proc. wyższe niż w listopadzie 2012 roku. Ekonomiści

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

Zakład na nowo wylicza świadczenie i do nowego dopisuje wyższą kwotę bazową. A ta ma wpływ na wysokość emerytury. Im jest wyższa kwota bazowa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS, obowiązuje

Policz sobie emeryturę z nowym rządowym kalkulatorem

Centrum Informacyjnego Rządu. Żeby obliczyć swoją przyszłą emeryturę, należy podać swoje podstawowe dane: płeć, rok i miesiąc urodzenia, rok i miesiąc rozpoczęcia pracy oraz obecne wynagrodzenie brutto. Osoby, które rozpoczęły pracę przed wprowadzeniem reformy emerytalnej w 1999 roku, mogą automatycznie

Zostali w ZUS, wyszli na frajerów

: teoretycznie, wirtualnie) o z góry ustalony wskaźnik. Można podejrzewać, że ogromna większość przyszłych emerytów nie wie, jak wskaźnik ten jest obliczany. Twórcy reformy emerytalnej chcieli, by system był stabilny finansowo, dlatego przyjęli bardzo realistyczny sposób waloryzowania oszczędności na kontach

Czekamy na etaty. Zima to zły czas na szukanie pracy

pracy na budowach, w ogrodnictwie i rolnictwie. Dlatego na podstawie danych resortu ekonomiści z Uniwersytetu Warszawskiego obliczają stopę bezrobocia oczyszczoną z wpływu takich czynników. I tak stopa bezrobocia kolejny miesiąc utrzymała się na poziomie 13,5 proc., a liczba bezrobotnych nieznacznie

Związkowcy z Orlenu w stolicy: To nie jest eldorado

pięcioosobowy zarząd Orlenu, a prezes Jacek Krawiec - aż 3 mln zł. Orlen próbował odpierać zarzuty i mówił w ostatnich dniach o świetnych warunkach pracy w koncernie. Biuro prasowe poinformowało "Wyborczą", że średnie wynagrodzenie - bez wynagrodzeń zarządu, rady nadzorczej i kluczowej kadry

Jak poprawnie oszacować wartość zamówienia na zakup ubezpieczenia grupowego pracowników

Pytanie Jak prawidłowo należy oszacować wartość ubezpieczenia grupowego pracowników w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości? Odpowiedź Podstawą ustalenia wartości dla każdego zamówienia publicznego jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i

Za obniżenie pensji dodatek wyrównawczy

korzystaliby ze szczególnej ochrony przed zwolnieniem z pracy przez pracodawcę.Dodatek wyrównawczy na zasadach urlopowychDodatek wyrównawczy odpowiada różnicy między wynagrodzeniem przed i po obniżce. Obliczanie tego dodatku następuje w oparciu o metodykę ustalania wynagrodzenia urlopowego

Nawet 15 tysięcy zwolnionych po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej

aptekach. Farmaceuci jeszcze w styczniu chcą rozmawiać z ministerstwem na temat podniesienia marż i zmiany systemu ich obliczania. - Bardzo skomplikowany system, który uzależnia wysokość marży ze sprzedaży leku refundowanego od wysokości limitu, nie działa tak jak powinien i trzeba coś z tym zrobić - mówi

ZUS-owski kalkulator do przeliczania emerytur wg starych i nowych zasad

(m.in. kwoty zasiłków chorobowych, wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy itp.).W nowym systemie emerytalnym, któremu podlega większość obecnie pracujących Polaków, wysokość emerytury oblicza się na podstawie kwoty zwaloryzowanych składek zewidencjonowanych na indywidualnym koncie emerytalnym

Jest coraz lepiej. Rekordowe przychody Ekstraklasy

historii pojawia się wskaźnik kosztu wynagrodzeń piłkarzy na 1 zdobyty punkt. - Ponieważ jednak nie zawsze jest on miarodajny, bo jak wiadomo "pieniądze nie grają", oraz ze względu na zmianę formuły rozgrywek i podział punktów po 30 spotkaniach, nie uwzględniliśmy tego wskaźnika w rankingu

Opodatkowanie świadczeń za okres choroby

ustawy.Jednak bez względu na to, czy przysługującym pracownikowi świadczeniem jest wynagrodzenie za czas choroby, czy też zasiłek chorobowy, dokonujący ich wypłaty pracodawca każdorazowo występuje w roli płatnika. Z tego względu ciąży na nim obowiązek obliczania i poboru w ciągu roku zaliczek na podatek

Urlop na okoliczność ważnego zdarzenia

jeżeli zwolnienie zostało udzielone, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczanego zgodnie z zasadami dotyczącymi wynagrodzenia urlopowego. W takim wypadku, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania

Rekomendacja T: suma rat kredytów tylko do 50 proc. dochodów

konsumpcyjnych.Najbardziej dotkliwy jest zapis dotyczący obliczania zdolności kredytowej. Wynika z niego, że miesięczna suma rat kredytów spłacanych przez klienta nie powinna stanowić więcej niż 50 proc. jego dochodów netto. Wprowadzono wyjątek dla osób, których wynagrodzenie przekracza poziom przeciętych dochodów, w ich

Europejska piłka rośnie w siłę mimo kryzysu

tegorocznego raportu Deloitte wynika, że w sezonie 2010/2011 wynagrodzenia w ligach "wielkiej piątki" wzrosły o ponad 100 mln euro (2 proc.) i przekroczyły poziom 5,6 mld euro. Poziom wzrostów wynagrodzeń w poszczególnych ligach znacząco się różnił. Podobnie jak w przypadku przychodów w sezonie 2010

Jak powiększyć emeryturę? Wylicz w ZUS swój kapitał początkowy [PORADNIK]

wystąpiły o urlop wychowawczy (osoby, które pracowały przez kilka miesięcy danego roku, a następnie zostały zwolnione. Do tej pory przy wyliczaniu kapitału początkowego średnie wynagrodzenie za dany rok było u takich osób zaniżane. ZUS porównywał je do przeciętnego wynagrodzenia z całego roku, a nie tylko z

Oskładkowanie wynagrodzenia chorobowego pracownika

 przypadku zasiłku chorobowego - nie nalicza się ani składek społecznych, ani też składki zdrowotnej. Składki na Fundusz Pracy i FGŚP nalicza się tylko od wynagrodzenia wypłaconego za czas pracy.Krok III - obliczanie podatkuWynagrodzenie za czas choroby, podobnie jak wynagrodzenie za czas

Zapłać mniej za wieczyste użytkowanie

za użytkowanie wieczyste tym gospodarstwom domowym, w których miesięczny dochód na członka nie przekracza połowy "przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona". Taki wskaźnik ogłasza prezes GUS. W 2014 r. przeciętne

Górnicy chcą podwyżek, bo kopalniom się dobrze wiedzie

zł, a zyski Katowickiego Holdingu Węglowego szacuje się między 150 mln a 200 mln zł. Na plusie jest też Kompania Węglowa, która po trzech kwartałach zeszłego roku obliczała, że zarobiła na czysto 439 mln zł, a do końca roku jeszcze polepszyła ten wynik.Jak nietrudno się domyślić, już są chętni do

Różne zasady liczenia stażu pracy

Potoczny sposób obliczania stażuWiele świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy zależy od posiadanego przez pracownika okresu zatrudnienia. Ten tzw. staż pracowniczy stanowi bardzo ważną przesłankę przyznania pracownikowi określonych praw. Od stażu pracy zależy wymiar urlopu, dodatki stażowe, nagrody

Rewolucji z powodu niskich zarobków nie będzie

AGNIESZKA KUBLIK: Górnicy, pielęgniarki, kolejarze, rolnicy, naukowcy - oni wszyscy chcą zarabiać więcej i grożą protestami. Wybuch konfliktu jest realny? PROF. HENRYK DOMAŃSKI: Nie, bo narzekania na niskie dochody i presja na podnoszenie wynagrodzeń nie przekładają się na postulaty radykalnej

PGNiG i Gazprom szykują się do gazowej rozgrywki

o wysokość opłat pobieranych przez EuRoPol Gaz za tranzyt rosyjskiego gazu do Niemiec. Przez kilka lat Gazprom płacił za tę usługę zgodnie z taryfami, które były obliczane według polskich przepisów i zatwierdzał je co rok Urząd Regulacji Energetyki. Ale w 2006 r. rosyjski koncern nagle uznał, że

Czy usługi sprzątania można zamówić w trybie zapytania o cenę?

? Odpowiedź W przypadku gdy wartość zamówienia na usługi sprzątania obiektów, jest mniejsza niż progi unijne, dopuszczalne jest udzielenie tego zamówienia w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę. Istnieje możliwość obliczania wynagrodzenia należnego wykonawcy

Jak możesz zwiększyć swoją emeryturę

ma wpływ na wysokość emerytury. Im jest wyższa kwota bazowa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS. Obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Zazwyczaj co roku jest wyższa

MF: projekt ustawy budżetowej na 2012 r. wkrótce w Sejmie

dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Natomiast 30 mln zł oszczędności ma dać budżetowi zamrożenie podstawy obliczania składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wiceminister poinformowała, że rząd planuje zmianę zasad zwrotu kosztów dojazdu dla funkcjonariuszy służby więziennej, którzy

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

. W konsekwencji zakres zgód i porozumień może zostać przez profesjonalnego wykonawcę ustalony". Ciekawym zagadnieniem jest też kwestia załączania kosztorysów ofertowych do ofert składanych przez wykonawców. Wiele kontrowersji budził sposób obliczania ceny w związku z przyjętą formą wynagrodzenia

KE tłumaczy się z podwyżek dla unijnych urzędników

"Co roku Rada UE podejmuje decyzję o dostosowaniu wynagrodzeń i emerytur urzędników na podstawie określonych wskaźników. Następuje to na podstawie propozycji KE w drodze uzgodnień technicznych" - starała się bagatelizować rzeczniczka ds. administracyjnych Valerie Rampi.Dziennikarze na

Nietypowe ankiety z ZUS-u: Złóż sam na siebie donos

takie musiały odprowadzać składki ubezpieczeniowe tylko od jednego miejsca zatrudnienia. Zazwyczaj odprowadzały od etatu. Składki z działalności gospodarczej są bowiem wyższe. Podstawa, od której się je oblicza, wynosi, ok. 2.2 tys. zł. Natomiast przy umowie o pracę z minimalnym wynagrodzeniem podstawa

BP skutecznie się broni w negocjacjach z Waszyngtonem

duże i 100 mln dolarów przeznaczone przez BP na rekompensatę dla osób zatrudnionych w tym sektorze to kropla w morzu. Jak obliczają analitycy, robotnicy tracą 330 mln dolarów wynagrodzeń miesięcznie, pisze "The Wall Street Journal".

Mniej niż 2 proc. Polaków odkłada pieniądze w IKE lub IKZE

nieprzekraczającej kilku tysięcy złotych. Lwia część z tych, którzy pieniędzy na czarną godzinę nie mają, deklaruje, że nie ma z czego oszczędzać. Także na emeryturę. Naszą słabość finansową widać też na tle Europy. Firma ubezpieczeniowa Allianz oblicza, że statystyczny Polak ma na koncie odłożone jedynie 4,1 tys

Indeks cen transakcyjnych mieszkań spadł w kwietniu o 0,02% m/m do 877,44 pkt

raportu Open Finance i Home Broker. „Warto zwrócić uwagę, że w połączeniu z inflacją, której roczny wskaźnik w marcu wyniósł 4,3%, daje to realny roczny spadek cen transakcyjnych w największych miastach Polski o ponad 6,5%. Przy przeciętnym wynagrodzeniu podawanym przez GUS, które wzrosło

Segregacja umów śmieciowych

Problem umów śmieciowych ma dwa przeciwstawne oblicza. Z jednej strony dotyczy on osób o niskich dochodach, które pracują wyłącznie na podstawie umów cywilnoprawnych bez szans na etat. Mają one, z różnych względów, słabą pozycję negocjacyjną w relacji z pracodawcą. Co proponuje rząd? Zlecenia

"Rz": Dłużej w pracy za mniejsze pieniądze

wynosić przedłużony tygodniowy wymiar czasu - ma to być przedmiotem negocjacji. Wiadomo tylko, że okres rozliczeniowy nie będzie mógł przekraczać trzech miesięcy. Projekt przewiduje też m.in. nowe zasady obliczania i opłacania nadgodzin. Zasadą ma być wypłata za nadgodziny dodatku w wysokości 50 proc

Nie płacisz abonamentu - spodziewaj się kary [INFORMATOR]

. śmierć kogoś bliskiego, choroba, skutki klęski żywiołowej, niskie dochody. Rada przychyli się do wniosku o umorzenie długu, jeśli: w rodzinie miesięczny dochód na członka rodziny jest niższy niż 55,5 proc. najniższego wynagrodzenia - obecnie to 924 zł brutto, w przypadku osoby samotnej, gdy jej

Jak e-WUŚ po latach wytropił błąd NFZ i ZUS

Na dobrowolne ubezpieczenie najczęściej decydują się osoby pracujące na umowy o dzieło - twórcy. Ubezpieczony sam musi płacić składki obliczane od kwoty nie mniejszej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Dziś składka miesięczna to minimum 360,54 zł. W Polsce jest 20

Zasiłek macierzyński za jedną składkę

musi je podnieść do maksymalnej wysokości stawki. To 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia (czyli ponad 9,1 tys. zł miesięcznie). A następnie odprowadzić od tej zadeklarowanej kwoty 3,3 tys. zł. składek (rentowa, emerytalna wypadkowa, Fundusz Pracy, zdrowotna). Wystarczy to zrobić tylko raz tuż przed

Związki chcą wyższych podwyżek dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych

budżet państwa w tym roku 2,5 mld zł. Zgodnie z listopadową nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela, zmieniony został sposób obliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli - średnie wynagrodzenie nauczycieli stażystów wzrosło z 82 proc. kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej do 100 proc

Podatek od premii dla bankierów? Deutsche Bank podnosi pensje

miliardy dolarów i euro. Dlatego szefowie instytucji finansowych postanowili sowicie wynagrodzić swoich pracowników i zapowiedzieli przyznanie za 2009 rok gigantycznych premii - w Ameryce tegoroczne bonusy mają być jednymi z największych w historii.Żeby ukrócić samowolę prezesów banków rządy USA, Wielkiej

Szybka i droga pożyczka [PORADNIK]

pożyczki w banku jest jeszcze prostsze. Banki same bowiem proponują klientom skorzystanie z kredytu, karty kredytowej czy limitu kredytowego na koncie. Na podstawie obrotów na koncie system automatycznie oblicza dostępną dla ciebie kwotę kredytu. Po pieniądze możesz więc sięgnąć w dowolnym momencie, a

TK: Obliczanie emerytur i rent zgodne z konstytucją

emeryturę na podstawie składek z dowolnie wybranych 20 lat kalendarzowych, gdyż potrafiła wykazać wynagrodzenie jedynie z 15. W ocenie RPO, prowadzi to do "zachwiania proporcjonalności wkładu ubezpieczonego do wysokości emerytury dla znaczącej części ubezpieczonych". TK stwierdził, że

Śmieciowa propozycja premiera. ZUS od zaraz

- płaci tylko od niższej. Składka do ZUS ma być na poziomie tej, jaką dziś pobiera się od pensji minimalnej (przysługuje etatowcom; wynosi 1680 zł), czyli ok. 330 zł. Ale co to znaczy? Że składka do ZUS będzie od umowy z wyższą kwotą? Wynagrodzenie za pierwsze w miesiącu zlecenie nie będzie mogło być

Jak mieć wyższą emeryturę

nowego świadczenia, w niektórych przypadkach, uwzględnia wyższą kwotę bazową. A ta ma wpływ na wysokość twojej emerytury. Im jest wyższa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS

Grecy zasłużyli na to, by dać im kolejną szansę

odsetek za rządowe obligacje, które bank kupił. Międzynarodowy Fundusz Walutowy oblicza, że dzięki redukcji odsetek i rozłożeniu płatności w czasie, Grecja będzie w stanie obniżyć do roku 2020 zadłużenie do poziomu 124 proc. PKB. Oczywiście pod warunkiem, że będzie zaciskać pasa i w budżecie wygospodaruje

Podatkowe rozliczenie składek ZUS

całości są finansowane przez pracowników.Składki ZUS finansowane przez pracowników są obliczane i potrącane z wynagrodzeń pracowniczych przez pracodawcę (płatnika). Stanowią one zatem część tego wynagrodzenia. Wynagrodzenia są kosztem podatkowym w pełnej kwocie (tzw. brutto), czyli m.in. łącznie ze

Pierwsza praca na etacie

Pierwsza praca za niższe minimalneWymóg zapewnienia pracownikowi zatrudnionemu na pełnym etacie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (w odniesieniu do części etatu wynagrodzenie to jest ustalane proporcjonalnie) wynika z Kodeksu pracy oraz z ustawy o minimalnym

Jakie błędy popełniają osoby zaciągające kredyty mieszkaniowe?

podjęciem starań o kredyt. Banki są bowiem bardziej wymagające wobec firm. Niemiła niespodzianka może spotkać również osobę, której połowa wynagrodzenia wypłacana jest z umowy o pracę na etacie, a połowa z umowy o dzieło. O ile przy umowie o pracę wystarczy krótszy staż, to już ta druga zazwyczaj

Limity stosowane w składkach ubezpieczeniowych

Ograniczenie wysokości składek emerytalnej i rentowychRoczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok

25 lat polskiej gospodarki. Co zmieniło się na plus, a z czym sobie nie poradziliśmy

Porównując przeciętne miesięczne wynagrodzenie Polaków dziś i 24 lata temu można złapać się za głowę.  W 1990 r. zarabialiśmy równowartość dzisiejszych 103 zł (nie uwzględniając inflacji), a w 2014 r. - już 4017 zł brutto. Jednak 24 lata temu za średnią pensję mogliśmy kupić około 100

Czy kredyt walutowy jest naprawdę "toksyczny"?

oprocentowania w niektórych przypadkach o nieomal 70 proc.). Jeżeli zestawimy tę stopę z najpopularniejszą zmienną stopą służącą do obliczania oprocentowania kredytów denominowanych w złotym polskim, czyli WIBOR 3M, to zauważymy, że w tym samym okresie spadła ona z poziomu ok. 6.9 proc. do poziomu 4.3 proc. w

NBP: Niech rząd płaci za linię z MFW

sytuacji w finansach publicznych groził nam odpływ inwestorów i destabilizacja waluty. Oznacza to, że rząd będzie musiał de facto przyznać, że nie do końca panuje nad sytuacją. - Narodowy Bank Polski będzie pełnić wyłącznie funkcję agenta finansowego rządu bez pobierania wynagrodzenia z tego tytułu

Kredyty mieszkaniowe: bez wkładu pożyczki już nie dostaniesz

powinien być udzielony w walucie, w której klient uzyskuje dochody - uzasadnia krótko Komisja. KNF chce natomiast poluzować zasady obliczania zdolności kredytowej. To kluczowa operacja, bo od niej zależy, na jak duży kredyt możemy liczyć. Im dłuższy okres kredytowania przyjmujemy, tym bardziej rośnie nasza

Nowe możliwości zwiększenia emerytury lub renty

ustawy.Podwyżki w wyniku zlikwidowania zerowego dochoduWprowadzenie wynagrodzenia minimalnego zamiast zerowego dotyczy wszystkich osób, które w okresie wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru swojej emerytury lub renty wykonywały pracę, ale nie potrafiły udowodnić wysokości uzyskiwanego wówczas

10 liczb, które pokazują stan naszej gospodarki

sklepów z drogimi markami - po prostu nas na to nie stać. Ranking zdrowych, mądrych i bogatych Mówiąc o pozycji Polski na gospodarczej mapie świata, warto również rzucić okiem na wyniki rankingu Human Development Index (HDI) 2011. To sumaryczny wskaźnik rozwoju społecznego państw obliczany przez Agendę

Ile zyskamy na zmianie stawek podatkowych w 2009 r.?

likwidacji najwyższej. Zmianie skali podatkowej z trzy- na dwustopniową towarzyszy zmiana progów podatkowych. I tak, w 2009 r. stawkę 18% należy stosować przy obliczaniu zaliczki za miesiące od początku roku włącznie do miesiąca, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w 

Świadectwo pracy ważne nie tylko dla pracownika

, jednak nie dłuższy niż 6 tygodni. Sposób jego obliczenia reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań

Nasz drogi abonament radiowo-telewizyjny [PORADNIK]

. od 8 do 20. Tam uzyskamy informację o wysokości zadłużenia, numer rachunku bankowego i numer identyfikacyjny abonenta. Na stronie www.poczta-polska.pl znajduje się też kalkulator obliczania zaległości (wraz z odsetkami). Wpisujemy tam termin, od którego nie płacimy, uzupełniamy, czy posiadamy jedynie

Polskie podatki nie duszą tak mocno. Zostaje nam 75 proc. pensji brutto

otrzymujących za swoją pracę przeciętne wynagrodzenie (tzw. średnią krajową) podatki od dochodów osobistych i składki pochłaniają średnio około jednej czwartej wynagrodzenia brutto. Na podatek dochodowy przypada z tego około 11 pkt proc., zaś na składki na ubezpieczenia pozostałe 13 pkt proc. - Polska idealnie

Jak chorobowe wpływa na wysokość emerytury [PORADNIK]

umowę o dzieło. Ta forma zatrudnienia nie podlega ubezpieczeniom społecznym. - Przedsiębiorcom. Osoby prowadzące własną firmę odprowadzają składkę od zadeklarowanego dochodu, który nie może być niższy od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. I zdecydowana większość płaci takie właśnie minimalne składki

Rząd i ZUS nie wiedzą, ile wyniosą emerytury minimalne

. wynika, że ok. 10 proc. zatrudnionych otrzymuje wynagrodzenie minimalne lub niewiele wyższe. Kolejne 20 proc. zatrudnionych otrzymuje wynagrodzenie przewyższające pensję minimalną o mniej niż 50 proc. Aby samodzielnie odłożyć na minimalną emeryturę, osoby zarabiające pensję minimalną musiałyby pracować

UOKiK ws. pośrednictwa agencji nieruchomości

odpisów, wypisów, zaświadczeń z ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów itd. Ponadto kiedy sprzedający przedstawi wszystkie niezbędne dokumenty pośrednik ma obowiązek je zweryfikować,- określenie za jakie czynności będzie obowiązywało wynagrodzenie oraz ustalenie sposobu obliczania wynagrodzenia, jakie

Podwyżki, zmiany i wyższe składki. Co nam szykuje rząd w 2012 roku?

Rośnie pensja minimalna Wynagrodzenie, jakie dostaje pracownik, nie może być niższe niż pensja minimalna, która wynosi w 2012 r. 1500 zł brutto (faktycznie pracownik na rękę dostanie ok. 1100 zł) - wliczamy w to jednak wszystkie składniki wynagrodzenia łącznie z dodatkami. To o 114 zł więcej

Rząd tnie koszty, twórcy w płacz. 'Dyskryminacja i propaganda'

ponad 85 528 zł nie byłaby już objęta 50-proc. kosztami. Jak licznej grupy to dotyczy? Resort finansów oblicza, że ok. 17 tys. najlepiej zarabiających osób. Płacony przez nich podatek wzrósłby o blisko 7 pkt proc. Budżet zyskałby 164 mln zł w 2013 r. i 173 mln zł w 2014 r. - Nowelizacja wywołuje

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Rachuba płac

Rachuba zarobkowa, rachuba płac - komórka organizacyjna przedsiębiorstwa zajmująca się sprawami dotyczącymi wynagrodzeń opracowanie systemu zbierania danych niezbędnych do wyliczania wynagrodzeń obliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa i regulaminem płac organizowanie wypłat wynagrodzenia

Ekonomiczna wartość dodana

. Stanowi szkielet kompleksowego zarządzania finansami i stymulującego systemu wynagrodzeń, który może ukierunkować każdą decyzję podejmowaną w firmie, poczynając od gabinetu zarządu, a kończąc na hali produkcyjnej: może przekształcić kulturę przedsiębiorstwa, polepszyć życie zawodowe wszystkich członków

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.