obliczanie wynagrodzeń

Małgorzata Smolnik

W 2011 r. wzrosną kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

W 2011 r. wzrosną kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe od obecnego o 69 złotych. Podwyżka płacy minimalnej oznacza nie tylko, że wzrosną pensje osób zarabiających najniższe stawki. Minimalna płaca to też wskaźnik wykorzystywany m.in. przy obliczaniu kar grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Im jest ona wyższa, tym wyższe kary grożą nieuczciwym podatnikom.

MŚ: niższe opłaty dla poszukujących złoża węglowodorów

Resort środowiska wprowadził niższe opłaty z tytułu użytkowania górniczego związanego z poszukiwaniem i rozpoznawaniem węglowodorów - poinformowało w poniedziałek ministerstwo. Takie opłaty muszą płacić firmy, które poszukują złóż ropy czy gazu.

Jednostkowe koszty pracy w USA wzrosły o 1,8% kw/kw w III kw. - dane finalne

pracy oblicza się jako stosunek płacy za godzinę pracy do wydajności pracy. Jak podkreśla Departament Pracy, "wzrost wynagrodzenia za godzinę zazwyczaj zwiększa jednostkowe koszty pracy, a wzrost wydajności na godzinę zazwyczaj je obniża". (ISBnews)

Jednostkowe koszty pracy w USA wzrosły o 1,4% w III kw. 2015

koszty pracy oblicza się jako stosunek płacy za godzinę pracy do wydajności pracy. Jak podkreśla Departament Pracy, "wzrost wynagrodzenia za godzinę zazwyczaj zwiększa jednostkowe koszty pracy, a wzrost wydajności na godzinę zazwyczaj je obniża". (ISBnews)

Jednostkowe koszty pracy w USA spadły o 1,4% kw/kw w II kw. - dane finalne

pracy oblicza się jako stosunek płacy za godzinę pracy do wydajności pracy. Jak podkreśla Departament Pracy, "wzrost wynagrodzenia za godzinę zazwyczaj zwiększa jednostkowe koszty pracy, a wzrost wydajności na godzinę zazwyczaj je obniża". (ISBnews)  

Jednostkowe koszty pracy w USA wzrosły o 0,5% kw/kw w II kw.

pracy oblicza się jako stosunek płacy za godzinę pracy do wydajności pracy. Jak podkreśla Departament Pracy, "wzrost wynagrodzenia za godzinę zazwyczaj zwiększa jednostkowe koszty pracy, a wzrost wydajności na godzinę zazwyczaj je obniża". (ISBnews)

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu nie zmienił istotnie wartości drugi miesiąc z rzędu

Warszawa, 19.08.2015 (ISBnews) - Wskaźnik Dobrobytu - obliczany przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) - nie zmienił w sposób istotny swej wartości w sierpniu br. stosunku do poprzedniego miesiąca br., podało Biuro. ''Ostatni lokalny szczyt wskaźnik osiągnął w marcu br. Wówczas

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu wzrósł o 0,3 pkt m/m w grudniu

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Wskaźnik Dobrobytu - obliczany przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) - wzrósł o 0,3 pkt m/m w grudniu i wyniósł 99,7 pkt, podało Biuro.  "O ile w latach 1999- 2010 tempo wzrostu średniego wynagrodzenia i tempo wzrostu jego mediany były

Jednostkowe koszty pracy w USA wzrosły o 5,0% kw/kw w I kw.

pracy oblicza się jako stosunek płacy za godzinę pracy do wydajności pracy. Jak podkreśla Departament Pracy, "wzrost wynagrodzenia za godzinę zazwyczaj zwiększa jednostkowe koszty pracy, a wzrost wydajności na godzinę zazwyczaj je obniża". (ISBnews)

BIEC: Wskaźnik dobrobytu wzrósł o 0,3 pkt w kwietniu, 4. miesiąc poprawy

Warszawa, 20.04.2015 (ISBnews) - Wskaźnik Dobrobytu - obliczany przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) - wzrósł o 0,3 pkt w kwietniu br., podało Biuro. Poprawa wskaźnika ma miejsce głównie dzięki wzrostowi wynagrodzeń i deflacji. "Zdecydowaną poprawę wskaźnika obserwujemy

Jednostkowe koszty pracy w USA wzrosły o 4,1% kw/kw w IV kw.

pracy oblicza się jako stosunek płacy za godzinę pracy do wydajności pracy. Jak podkreśla Departament Pracy, "wzrost wynagrodzenia za godzinę zazwyczaj zwiększa jednostkowe koszty pracy, a wzrost wydajności na godzinę zazwyczaj je obniża". (ISBnews)  

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu wzrósł o 0,1pkt m/m w listopadzie

Warszawa, 19.11.2015 (ISBnews) - Wskaźnik Dobrobytu - obliczany przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) - wzrósł o 0,1 pkt m/m w listopadzie i wyniósł 99,4 pkt, podało Biuro.  "Pomimo umiarkowanej poprawy wskaźnika obserwowanej od sierpnia br., znajduje się on ciągle

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu nie zmienił się w styczniu

Warszawa, 21.01.2016 (ISBnews) - Wskaźnik Dobrobytu - obliczany przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) - wyniósł 99,7 pkt w styczniu 2016 r., czyli nie zmienił się wobec poprzedniego miesiąca, podało Biuro. "Czynnikiem silnie oddziałującym w kierunku jego wzrostu była

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu nie zmienił istotnie wartości trzeci miesiąc z rzędu

Warszawa, 19.08.2015 (ISBnews) - Wskaźnik Dobrobytu - obliczany przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) - nie zmienił w sposób istotny swej wartości we wrześniu br. stosunku do poprzedniego miesiąca br., podało Biuro. "Był to drugi kolejny miesiąc, kiedy wskaźnik ani się nie

BIEC: Wskaźnik dobrobytu spadł o 0,1 pkt w maju po 4 miesiącach poprawy

Warszawa, 20.05.2015 (ISBnews) - Wskaźnik Dobrobytu - obliczany przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) - spadł o 0,1 pkt w maju br., podało Biuro. Wcześniej rósł przez 4 miesiąca, a BIEC wskazuje, że majowa zmiana nie ma charakteru istotnej. "W ciągu ostatniego półrocza

BIEC: Wskaźnik dobrobytu wzrósł o blisko 0,5 pkt, poprawa nabiera tempa

Warszawa, 18.02.2015 (ISBnews) - Wskaźnik Dobrobytu - obliczany przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) - wzrósł o blisko 0,5 pkt w lutym br., podało Biuro. "Od jesieni ubiegłego roku ekonomiczna kondycja przeciętnego Kowalskiego poprawia się, zaś w ostatnich dwóch

Dodatkowo zapłacą za sobotę? Projekt zmian w kodeksie pracy

Dodatkowo zapłacą za sobotę? Projekt zmian w kodeksie pracy

wynagrodzenia. Będzie on obliczany na podstawie wynagrodzenia pracownika. Jak wyliczyli twórcy projektu ustawy - dodatek za 8-godzinną pracę w dniu wolnym od pracy dla osoby zarabiającej średnią krajową wyniesie 114,29 zł. Projekt złożyła grupa posłów Platformy Obywatelskiej. Ale jak podkreślają twórcy

BIEC: Wskaźnik dobrobytu wzrósł o 0,3 pkt w marcu, umacnia się konsumpcja

Warszawa, 18.03.2015 (ISBnews) - Wskaźnik Dobrobytu - obliczany przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) - wzrósł o 0,3 pkt w marcu br., podało Biuro. W ostatnich miesiącach zasadniczy wpływ na wzrost wskaźnika miały spadające ceny oraz wzrost wynagrodzeń. "Jednocześnie

Składka z opóźnionym zapłonem

Składka z opóźnionym zapłonem

Do tego za kilka dni poznamy nową stawkę składki zdrowotnej, tu także czeka nas podwyżka o kilka złotych. To coroczna podwyżka wynikająca z rosnącego średniego wynagrodzenia. To jednak podwyżka symboliczna. Przedsiębiorcy w kontekście ZUS mają zupełnie inny problem. Trwa właśnie spór, jak ustalać

Białoruś: Prawie 10 tys. "ideologów" na etacie. To ci, którzy wyjaśniają politykę państwa

Białoruś: Prawie 10 tys. "ideologów" na etacie. To ci, którzy wyjaśniają politykę państwa

ich przeprowadzenie w wydziale ds. ideologii władz obwodowych (wojewódzkich). Łukaszenka przywiązuje dużą wagę do ideologicznego oblicza kraju. W maju ubiegłego roku zaznaczył, że w Białorusi do tej pory nie udało się ostatecznie sformować komponentu ideologicznego i swój udział w jego kształtowanie

Senat poparł ustawę ws. zasiłków dla matek przedsiębiorczyń

Senat poparł ustawę ws. zasiłków dla matek przedsiębiorczyń

gospodarczej". Przedsiębiorczynie protestowały przeciwko zapisom uchwalonej w maju br. nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Wprowadziła ona zmiany w sposobie obliczania podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótszego niż 12 miesięcy

"DGP": 130 mln zł więcej za wybory

"DGP": 130 mln zł więcej za wybory

Jak ustalił "DGP", członkowie okręgowych, rejonowych i terytorialnych komisji wyborczych, którzy z powodu awarii systemu elektronicznego PKW musieli ręcznie obliczać wyniki mieliby dostać za to dodatkowe wynagrodzenie. W wielu komisjach zamiast jednego dnia pracowali niemal tydzień

Złoty nadal będzie pod wpływem danych z szerokiego rynku

rajdu kursu EUR/USD w tym tygodniu, który wczoraj niemal dotarł do oporu na 1,15 i obaw o deflację w Strefie Euro. Dane o inflacji HICP poznamy o godzinie 11.00, która obliczana rok do roku ma wynieść -0,1%. Na tle tych prognoz bardzo dobrze wypadł wczorajszy odczyt inflacji bazowej CPI za oceanem we

W marcu średnia pensja grubo przekroczyła 4 tys. zł. Duże zaskoczenie

rozłożenia ich na raty. W marcu dynamika płac w górnictwie powróciła do dodatnich poziomów. Przypuszczamy też, że wzrost płac napędzany był przez wzrost wynagrodzeń pracowników pracujących na akord w przemyśle. Te rosną, gdyż coraz szybciej rośnie produkcja przemysłowa - wykłada Piotr Piękoś, ekonomista

Nasze pensje pójdą w górę, rekordowa grupa firm zapowiada podwyżki

swoich zespołów. Utrudnieniem dla nich jest jednak narastający niedobór talentów, którego skutkiem są trudności w pozyskiwaniu odpowiedniego personelu. Zmusza to firmy do większego inwestowania w pracowników, podwyższania wypłacanych wynagrodzeń oraz nakładów na systemy motywacyjne - mówi Iwona Janas

O 140 proc. wzrosła kwota niewypłaconych wynagrodzeń pracowniczych

lub obniżania wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń był brak środków finansowych spowodowany pogarszającą się sytuacją ekonomiczną. Częstą przyczyną nieprawidłowości stwierdzanych przez pracodawców jest niewłaściwa metoda obliczania lub pomyłka (szczególnie w przypadkach zaniżeń kwot świadczeń, np

Ponad 26 mln zł zaległości w wypłacaniu pensji za 2013 r. na Mazowszu

pracownicy, chcący utrzymać miejsca pracy. W ocenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie częstą przyczyną nieprawidłowości jest niewłaściwa metoda obliczania lub pomyłka, szczególnie w przypadkach zaniżeń kwot świadczeń np. ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, czy wynagrodzenia za urlop

"Jesteśmy po prostu biedni", czyli ile naprawdę zarabiają Polacy

. firm. Dopiero kilkanaście dni temu poznaliśmy dokładnie, co działo się z wynagrodzeniami wedle zawodów i stanowisk w październiku 2014 roku. "Prawdziwa" średnia krajowa Tylko raz na dwa lata poznajemy więc "prawdziwą" średnią. To mediana, czyli wartość środkowa. Dokładnie połowa

Przeciętna pensja polityczna - po co liczyć wskaźnik, który wszystkich denerwuje

MARTA PIĄTKOWSKA: Czy "średnia płaca" oznacza, że przeciętnie właśnie tyle zarabiamy? DR JAN CZARZASTY: Zarabiamy, ale nie wszyscy, bo dwie trzecie pracowników zarabia mniej lub co najwyżej tyle. Nie ma też jednej średniej krajowej, bo GUS oblicza przeciętne wynagrodzenie w kilku

Absurdalnie liczone składki ZUS

podatek. Oczywiście będą tego konsekwencje ekonomiczne - już są w postaci rozrostu szarej strefy i emigracji. Ludzi w wielu regionach nie stać, żeby działać legalnie. Mamy tu do czynienia z absurdalnym systemem obliczania składki - otóż jest ona liczona od 60 proc. średniego wynagrodzenia, które rzekomo w

Przedsiębiorcze matki protestują przeciw nowym przepisom dotyczącym składek chorobowych

Chodzi o ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która czeka obecnie na podpis prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jej projekt został przygotowany w MPiPS. Ustawa ma m.in. wprowadzić zmiany w sposobie obliczania podstawy wymiaru zasiłku w

6 banków na celowniku UOKiK. Za podwyższanie oprocentowania kredytów

może być naruszeniem jednej z podstawowych zasad prawa cywilnego, według której umów należy dotrzymywać (pacta sunt servanda), a także ogólnej reguły prawa zobowiązań współdziałania wierzyciela i dłużnika przy wykonywaniu zobowiązania - informuje urząd. Marża na minusie O co chodzi? Przy obliczaniu

Rząd przyjął projekt dot. zawierania koncesji na roboty budowlane i usługi

zamówień publicznych. Ma być ona obliczana na podstawie wynagrodzenia za roboty budowlane lub usługi, z uwzględnieniem m.in. opcji przedłużenia okresu obowiązywania umowy, przychodów z opłat i kar od użytkowników, czy dotacji lub innych korzyści finansowych. Przyjęte regulacje ograniczą także arbitralność

Średnia krajowa nie mówi, ile naprawdę zarabiamy

się z wynagrodzeniami wedle zawodów i stanowisk w październiku 2014 roku. "Prawdziwa" średnia krajowa Tylko raz na dwa lata poznajemy więc "prawdziwą" średnią. To mediana, czyli wartość środkowa. Dokładnie połowa z badanych zarabia mniej, a połowa - więcej. W 2014 roku ta mediana

Wynagrodzenia mocno w górę. Wzrost gospodarczy też

fabrykach rosło wynagrodzenie osób, które pracują na akord. A ponieważ wzrost gospodarczy jest coraz silniejszy, przedsiębiorstwa mają zamówienia, to i tej akordowej pracy jest więcej. Tomasz Hanczarek, prezes firmy rekrutacyjnej Work Service, ma nadzieję, że dynamika płac w Polsce będzie rosła, a dzięki

Minister finansów: Podatek PIT będzie wynosił od 10 do 39,5 proc. w zależności od dochodów

Jak powiedział minister finansów, nowy, jednolity podatek ma być obliczany od dochodu na głowę w rodzinie. Najniższa stawka tego podatku - 10 proc. - będzie obowiązywać dla osób najgorzej zarabiających i płynnie rosnąć do 39,5 proc. dla najlepiej zarabiających. - Ani pracownik, ani pracodawca nie

3,5 proc. w górę - mocny wzrost PKB w I kwartale

oblicza obecnie wkład usług w PKB, o których niewiele wiadomo z miesiąca na miesiąc. Wiadomo więcej np. o przemyśle. Dlatego dziś ekonomiści na podstawie miesięcznych danych częściej się mylą, bo dynamika przemysłu jest mniej zsynchronizowana z całym PKB. Za przyspieszeniem tempa wzrostu stało kilka

Przywileje zawodowe górników, nauczycieli, posłów [PORADNIK]

lista świadczeń spotykanych w niektórych polskich kopalniach, np.: - nagrody z okazji Dnia Górnika, obliczane na podstawie wynagrodzenia, niezależnie od wyników kopalni, - ekwiwalent barbórkowy, czyli 5 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, - czternasta pensja, której

Wynagrodzenie urlopowe dla wypoczywającego pracownika

Wysokość wynagrodzenia za urlop Za czas urlopu pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu

Obowiązek zapewnienia minimalnej pensji

wynagrodzenie było niższe wyłącznie z powodu wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. W takiej sytuacji niższa wysokość płacy wynika bowiem ze sposobu obliczania wynagrodzenia (zasiłku) za czas niezdolności do pracy.PrzykładPracownik zatrudniony na pełny etat otrzymuje stawkę 8 zł/godz. oraz miesięczną

"Rz": Wyższe obciążenia dla samozatrudnionych?

Zmiana, nad którą zastanawia się rząd, polega na uzależnieniu ich wysokości od dochodów. Kształt tych zmian przygotowuje Ministerstwo Finansów. Teraz ponad 90 procent przedsiębiorców płaci do ZUS minimalne składki ubezpieczeniowe. To minimum (617 zł bez ubezpieczenia chorobowego) obliczane jest od

PO: "Silna gospodarka, wyższe płace" - nowe hasło w kampanii

;decydujący etap", a hasło "Silna gospodarka, wyższe płace" - jak tłumaczyła - nawiązuje w bezpośredni sposób do programu wyborczego PO. - Programu wyborczego, który opiera się na tym, żeby podnieść jakość zatrudnienia, żeby sprawić, aby wynagrodzenia, które otrzymują polscy pracownicy, były

Prezes Poczty Polskiej: największe wyzwanie to wejście spółki na GPW

. Chcemy, by premia nie powiększała dysproporcji płacowych, a jej wysokość była obliczana od podstawy wspólnej dla wszystkich pracowników z danej kategorii. Szeroka grupa pracowników będzie mogła liczyć również na wynagrodzenie prowizyjne. Chodzi o powiązanie pensji z efektami pracy. Z przeprowadzonych

Kiedy wynagrodzenie trzeba uzupełnić?

podstawie miesięcznych stawek wynagrodzeń, którym nie przysługuje wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Oblicza się je w ten sam sposób jaki ustawodawca przewidział dla ustalania wyrównania wynagrodzenia dla pracownika otrzymującego stawkę

KHW porozumiał się ze związkowcami ws. zawieszenia części przywilejów

" oraz czternastki - w oparciu o średnią roczną. Dotychczas tę pierwszą obliczano na podstawie wynagrodzenia za październik, a drugą - średnią z ostatnich 3 miesięcy. "Nowe rozwiązanie jest lepsze, bardziej sprawiedliwe" - podkreślił szef Sierpnia'80 w spółce Szczepan Kasiński. "Nie

KNF łagodzi ograniczenia - będzie łatwiej o kredyt [TABELA]

kredytowej m. in. w przypadku kredytów i pożyczek ratalnych, których kwota nie przekracza 4-krotnosci przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Oznacza to znacznie łatwiejsze zakupy na raty towarów, których cena nie przekracza 5 tys. zł. W przypadku kredytów lub pożyczek innych niż na raty

Ustalanie wynagrodzenia za urlop i pracę

obliczyć wynagrodzenie za urlop?Wynagrodzenie za urlop oblicza się następująco:- podstawę wymiaru należy podzielić przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa,- tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy należy pomnożyć przez

PIP ma sporo zastrzeżeń do projektu zmian w umowach terminowych

obliczania wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w tym okresie. "Proponowany zapis, zgodnie z którym +w tym okresie pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował+ może nadal rodzić wątpliwości odnośnie sposobu ustalania wysokości tego wynagrodzenia"

W protokole JSW m.in. zamrożenie pensji, L-4 według ogólnych zasad

powyższych dokumentów, strony mają wprowadzić na zadeklarowany okres następujące uzgodnione rozwiązania: od 1 marca tego roku wynagrodzenie za absencję chorobową i zasiłek chorobowy mają być naliczane według ogólnie obowiązujących zasad, a nie - jak dotąd - według bardziej korzystnych dla pracowników

15 mld zł w trzy miesiące, czyli paradoks rosnących lokat w bankach

łącznie środki zgromadzone na lokatach terminowych oraz kontach osobistych i oszczędnościowych. Na te ostatnie wpływają nasze pensje, a te rosną. - To normalna sytuacja. Część osób przelewa na lokaty terminowe swoje wynagrodzenia - mówi Ignacy Morawski, główny ekonomista BIZ Banku. GUS podał, że w marcu

Rosną ceny skupu trzody chlewnej

) w tzw. cyklu zamkniętym powinna być na poziomie 6 zł/kg, natomiast minimalna (obliczana na podstawie średniego wynagrodzenia w kraju) powinna wynosić 6,55 zł/kg. Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych proponuje żeby wobec różnych działań spekulacyjnych w skupie trzody ustanowić

Polska zmieni sposób liczenia długu publicznego

Obecnie, gdy poziom długu publicznego przeliczany z walut obcych przekroczy 55 proc. wartości PKB, rząd musi obowiązkowo ciąć wydatki, zamrozić wynagrodzenia, a waloryzacja rent i emerytur nie może przekroczyć poziomu inflacji. Nowelizacja ustawy zakłada, że procedury te nie byłyby uruchamiane

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości"; składający ślubowanie może na końcu dodać: "Tak mi dopomóż Bóg". Złożenie ślubowania członek Izby potwierdza podpisem pod jego treścią. 6. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa Izby, wiceprezesa oraz pozostałych członków

Stanisław Kluza: Teraz rynek pracownika

płace. U siebie i tak zarobiliby znacznie mniej, a dodatkowo realna różnica w wynagrodzeniu między Ukrainą a Polską jest dziś wyższa niż między Polską a Niemcami. Zjawisko niższej pensji dla imigrantów ma dwa oblicza. Dla gospodarki jako całości jest korzystne, bo przy tym samym rezultacie ponosimy

Znieście przywileje i zapomnijcie o euro

emerytalnych, a wysokość emerytury jest uzależniona od ostatniego wynagrodzenia. Początkowo dostają 40 proc. ostatniego wynagrodzenia. Świadczenie po 25 latach służby wynosi 60 proc. oraz 3 proc. za każdy kolejny przepracowany rok. Emerytura może wynieść maksymalnie 75 proc. pensji. Zwolnienia chorobowe płatne

W 2013 r. wyższe limity wpłat na dodatkową emeryturę

Limity wpłat na konta w dobrowolnych programach emerytalnych zmieniają się co roku. W przypadku indywidualnych kont emerytalnych (IKE) limit to trzykrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia obliczanego przez Główny Urząd Statystyczny, choć jeszcze w 2008 r. na IKE można było wpłacić maksymalnie

Pięć sposobów na wyższą emeryturę [PORADNIK]

. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS, obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Zazwyczaj co roku jest wyższa. Wniosek o przeliczenie trzeba złożyć w oddziale ZUS. Nie każdy może zamienić emeryturę. (Trzeba osiągnąć ustawowy wiek

Głodowe stawki w ochronie. 80 proc. Polaków chce, żeby ochroniarze zarabiali więcej

poszerzenie działalności. Żeby podreperować budżet i utrzymać się na rynku, duże firmy jak Juwentus czy Ekotrade świadczą od kilku miesięcy także usługi porządkowe. Co roku Polska Izba Ochrony Osób i Mienia oblicza koszty godzinowej stawki pracy ochroniarza zatrudnionego na umowę o pracę (w tym pracownika

Jednostkowe koszty pracy w USA wzrosły o 3,3% kw/kw w II kw.

wzrosła bardziej niż wydajność na godzinę, a jednostkowe koszty pracy zwiększyły się o 1,9%" - głosi komunikat. Jednostkowe koszty pracy oblicza się jako stosunek płacy za godzinę pracy do wydajności pracy. Jak podkreśla Departament Pracy, "wzrost wynagrodzenia za godzinę zazwyczaj zwiększa

Jednostkowe koszty pracy w USA wzrosły o 2,2% kw/kw w II kw.

jednostkowe koszty pracy zwiększyły się o 1,3%" - głosi komunikat. W I kw. tego roku jednostkowe koszty pracy wzrosły o 0,7% zarówno wobec poprzedniego kwartału, jak i w ujęciu rocznym. Jednostkowe koszty pracy oblicza się jako stosunek płacy za godzinę pracy do wydajności pracy. Jak podkreśla

Mieszkania tanieją, ale kredyt pochłania coraz więcej z domowego budżetu

pierwszym kwartale o wzroście IOH obliczanego dla ośmiu największych aglomeracji przesądził przede wszystkim blisko 7-proc. spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw (do 3700,07 zł). - Spadek ten jest tak duży, przede wszystkim z uwagi na efekt bazy wynikający z wysokiego

Mazowsze z komornikiem na kontach. Marszałek Struzik: Państwo doprowadza do bankructwa najbogatszy region

kulturalna, a nie składowa funduszu wynagrodzeń, więc obawiam się, że komornik może je zająć. Pod koniec miesiąca mogę mieć kłopot z wypłaceniem wynagrodzeń. Struzika broni Marcin Kierwiński, poseł PO, b. wicemarszałek województwa. - Ministerstwo powinno zachować większą powściągliwość, brać pod uwagę

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

zamówienia, to jest to wiedza dostateczna do ustalenia jakie procedury zamówień publicznych będą miały zastosowanie. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1

Jak kapitał początkowy podnosi emeryturę [PORADNIK]

kapitał jest obliczany na korzystniejszych zasadach. Jak wyjaśnia nam ZUS, "zmienione przepisy mają zastosowanie w przypadku osób, które w okresie wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego pozostawały w ubezpieczeniu społecznym przez część miesięcy roku kalendarzowego". W

Kapitał początkowy podnosi emeryturę

. PRZYSZLI EMERYCI ZYSKAJĄ Warto wystąpić o kapitał początkowy, tym bardziej że od 1 października 2013 r. przepisy zmieniły się na korzyść ubezpieczonych. Jeszcze niedawno osoby, które przepracowały w danym roku, np. w 1996 czy w 1997, tylko część miesięcy, bardzo na tym traciły. Teraz kapitał jest obliczany

Oskładkowanie wynagrodzenia chorobowego pracownika

ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast w przypadku zasiłku chorobowego - nie nalicza się ani składek społecznych, ani też składki zdrowotnej. Składki na Fundusz Pracy i FGŚP nalicza się tylko od wynagrodzenia wypłaconego za czas pracy. Krok III - obliczanie podatku Wynagrodzenie za czas choroby

Dobre dane GUS. Zatrudnienie w końcu zaczęło rosnąć

październikiem etatów jest o 1 tys. więcej. To dobra wiadomość, bo jesienią etatów może ubywać ze względu na zakończenie prac sezonowych w niektórych branżach. Jednocześnie GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie wyniosło w listopadzie 3898 zł i było o 3,1 proc. wyższe niż w listopadzie 2012 roku. Ekonomiści

Jak poprawnie oszacować wartość zamówienia na zakup ubezpieczenia grupowego pracowników

Pytanie Jak prawidłowo należy oszacować wartość ubezpieczenia grupowego pracowników w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości? Odpowiedź Podstawą ustalenia wartości dla każdego zamówienia publicznego jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i

Za obniżenie pensji dodatek wyrównawczy

korzystaliby ze szczególnej ochrony przed zwolnieniem z pracy przez pracodawcę. Dodatek wyrównawczy na zasadach urlopowych Dodatek wyrównawczy odpowiada różnicy między wynagrodzeniem przed i po obniżce. Obliczanie tego dodatku następuje w oparciu o metodykę ustalania wynagrodzenia

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

Zakład na nowo wylicza świadczenie i do nowego dopisuje wyższą kwotę bazową. A ta ma wpływ na wysokość emerytury. Im jest wyższa kwota bazowa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS, obowiązuje

Zostali w ZUS, wyszli na frajerów

: teoretycznie, wirtualnie) o z góry ustalony wskaźnik. Można podejrzewać, że ogromna większość przyszłych emerytów nie wie, jak wskaźnik ten jest obliczany. Twórcy reformy emerytalnej chcieli, by system był stabilny finansowo, dlatego przyjęli bardzo realistyczny sposób waloryzowania oszczędności na kontach

Rekomendacja T: suma rat kredytów tylko do 50 proc. dochodów

konsumpcyjnych. Najbardziej dotkliwy jest zapis dotyczący obliczania zdolności kredytowej. Wynika z niego, że miesięczna suma rat kredytów spłacanych przez klienta nie powinna stanowić więcej niż 50 proc. jego dochodów netto. Wprowadzono wyjątek dla osób, których wynagrodzenie przekracza poziom przeciętych

Opodatkowanie świadczeń za okres choroby

ustawy.Jednak bez względu na to, czy przysługującym pracownikowi świadczeniem jest wynagrodzenie za czas choroby, czy też zasiłek chorobowy, dokonujący ich wypłaty pracodawca każdorazowo występuje w roli płatnika. Z tego względu ciąży na nim obowiązek obliczania i poboru w ciągu roku zaliczek na podatek

Urlop na okoliczność ważnego zdarzenia

jeżeli zwolnienie zostało udzielone, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczanego zgodnie z zasadami dotyczącymi wynagrodzenia urlopowego. W takim wypadku, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania

Nawet 15 tysięcy zwolnionych po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej

aptekach. Farmaceuci jeszcze w styczniu chcą rozmawiać z ministerstwem na temat podniesienia marż i zmiany systemu ich obliczania. - Bardzo skomplikowany system, który uzależnia wysokość marży ze sprzedaży leku refundowanego od wysokości limitu, nie działa tak jak powinien i trzeba coś z tym zrobić - mówi

ZUS-owski kalkulator do przeliczania emerytur wg starych i nowych zasad

(m.in. kwoty zasiłków chorobowych, wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy itp.). W nowym systemie emerytalnym, któremu podlega większość obecnie pracujących Polaków, wysokość emerytury oblicza się na podstawie kwoty zwaloryzowanych składek zewidencjonowanych na indywidualnym koncie emerytalnym

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

czynności kontrolnych wymaga wiadomości specjalnych. 2. Biegłemu przysługuje wynagrodzenie, które pokrywa Prezes Urzędu, w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami działu 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm.). 3

Morawski o PIT według PO: Dobra propozycja, ale skąd pieniądze?

nie rozumie. Nie wiem, czy to jest celowe i ma służyć temu, by ludzie dużo o tym projekcie rozmawiali, czy to po prostu wpadka planerów Platformy. Ponadto wciąż nie wiadomo, jakie dokładne korzyści odniosą podatnicy. PO podała przykład małżeństwa z jedną osobą pracującą za minimalne wynagrodzenie i z

Związkowcy z Orlenu w stolicy: To nie jest eldorado

pięcioosobowy zarząd Orlenu, a prezes Jacek Krawiec - aż 3 mln zł. Orlen próbował odpierać zarzuty i mówił w ostatnich dniach o świetnych warunkach pracy w koncernie. Biuro prasowe poinformowało "Wyborczą", że średnie wynagrodzenie - bez wynagrodzeń zarządu, rady nadzorczej i kluczowej kadry

Europejska piłka rośnie w siłę mimo kryzysu

tegorocznego raportu Deloitte wynika, że w sezonie 2010/2011 wynagrodzenia w ligach "wielkiej piątki" wzrosły o ponad 100 mln euro (2 proc.) i przekroczyły poziom 5,6 mld euro. Poziom wzrostów wynagrodzeń w poszczególnych ligach znacząco się różnił. Podobnie jak w przypadku przychodów w sezonie 2010

Różne zasady liczenia stażu pracy

Potoczny sposób obliczania stażuWiele świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy zależy od posiadanego przez pracownika okresu zatrudnienia. Ten tzw. staż pracowniczy stanowi bardzo ważną przesłankę przyznania pracownikowi określonych praw. Od stażu pracy zależy wymiar urlopu, dodatki stażowe, nagrody

Górnicy chcą podwyżek, bo kopalniom się dobrze wiedzie

zł, a zyski Katowickiego Holdingu Węglowego szacuje się między 150 mln a 200 mln zł. Na plusie jest też Kompania Węglowa, która po trzech kwartałach zeszłego roku obliczała, że zarobiła na czysto 439 mln zł, a do końca roku jeszcze polepszyła ten wynik. Jak nietrudno się domyślić, już są chętni do

Dyskusja o nierównościach: dane zamiast obserwacji z ulicy

ważne jest, aby w dyskusji nad zróżnicowaniem dochodów w możliwie dużym zakresie korzystać ze wskaźników i wyników badań, w mniejszym zaś z obserwacji poczynionych na stołecznych ulicach. Najczęściej stosowaną miarą ilustrującą skalę nierówności dochodowych jest współczynnik Giniego obliczany według tzw

PGNiG i Gazprom szykują się do gazowej rozgrywki

o wysokość opłat pobieranych przez EuRoPol Gaz za tranzyt rosyjskiego gazu do Niemiec. Przez kilka lat Gazprom płacił za tę usługę zgodnie z taryfami, które były obliczane według polskich przepisów i zatwierdzał je co rok Urząd Regulacji Energetyki. Ale w 2006 r. rosyjski koncern nagle uznał, że

KE tłumaczy się z podwyżek dla unijnych urzędników

"Co roku Rada UE podejmuje decyzję o dostosowaniu wynagrodzeń i emerytur urzędników na podstawie określonych wskaźników. Następuje to na podstawie propozycji KE w drodze uzgodnień technicznych" - starała się bagatelizować rzeczniczka ds. administracyjnych Valerie Rampi.Dziennikarze na

Czekamy na etaty. Zima to zły czas na szukanie pracy

pracy na budowach, w ogrodnictwie i rolnictwie. Dlatego na podstawie danych resortu ekonomiści z Uniwersytetu Warszawskiego obliczają stopę bezrobocia oczyszczoną z wpływu takich czynników. I tak stopa bezrobocia kolejny miesiąc utrzymała się na poziomie 13,5 proc., a liczba bezrobotnych nieznacznie

Jest coraz lepiej. Rekordowe przychody Ekstraklasy

historii pojawia się wskaźnik kosztu wynagrodzeń piłkarzy na 1 zdobyty punkt. - Ponieważ jednak nie zawsze jest on miarodajny, bo jak wiadomo "pieniądze nie grają", oraz ze względu na zmianę formuły rozgrywek i podział punktów po 30 spotkaniach, nie uwzględniliśmy tego wskaźnika w rankingu

Ustawa o książce, czyli być albo nie być dla Polski - rozmowa z Grzegorzem Gaudenem

relacji, są placówką kultury. Trzeba na nie chuchać i dmuchać. Niemcy wprowadzili dla księgarń niższe czynsze, bo uważają, że są one ważne dla budowania oblicza kulturowego miast i oferty dla mieszkańców. Zjawiska, które zachodzą w Polsce, mogą doprowadzić do tego, że mieszkańcy małych miejscowości będą

MF: projekt ustawy budżetowej na 2012 r. wkrótce w Sejmie

dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Natomiast 30 mln zł oszczędności ma dać budżetowi zamrożenie podstawy obliczania składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wiceminister poinformowała, że rząd planuje zmianę zasad zwrotu kosztów dojazdu dla funkcjonariuszy służby więziennej, którzy

Czy usługi sprzątania można zamówić w trybie zapytania o cenę?

? Odpowiedź W przypadku gdy wartość zamówienia na usługi sprzątania obiektów, jest mniejsza niż progi unijne, dopuszczalne jest udzielenie tego zamówienia w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę. Istnieje możliwość obliczania wynagrodzenia należnego wykonawcy

Twoja emerytura może być wyższa. Zadbaj o kapitał początkowy

za zadanie rozdzielić te "zaległe" składki na poszczególnych pracowników. Składki osób, które pracowały przed 1999 rokiem, nazywamy kapitałem początkowym. Oblicza go Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek pracownika. To znaczy, że każdy musi sam złożyć odpowiedni formularz do Zakładu. Do

Jak powiększyć emeryturę? Wylicz w ZUS swój kapitał początkowy [PORADNIK]

wystąpiły o urlop wychowawczy (osoby, które pracowały przez kilka miesięcy danego roku, a następnie zostały zwolnione. Do tej pory przy wyliczaniu kapitału początkowego średnie wynagrodzenie za dany rok było u takich osób zaniżane. ZUS porównywał je do przeciętnego wynagrodzenia z całego roku, a nie tylko z

BP skutecznie się broni w negocjacjach z Waszyngtonem

duże i 100 mln dolarów przeznaczone przez BP na rekompensatę dla osób zatrudnionych w tym sektorze to kropla w morzu. Jak obliczają analitycy, robotnicy tracą 330 mln dolarów wynagrodzeń miesięcznie, pisze "The Wall Street Journal".

"Rz": Dłużej w pracy za mniejsze pieniądze

wynosić przedłużony tygodniowy wymiar czasu - ma to być przedmiotem negocjacji. Wiadomo tylko, że okres rozliczeniowy nie będzie mógł przekraczać trzech miesięcy. Projekt przewiduje też m.in. nowe zasady obliczania i opłacania nadgodzin. Zasadą ma być wypłata za nadgodziny dodatku w wysokości 50 proc

Jak możesz zwiększyć swoją emeryturę

ma wpływ na wysokość emerytury. Im jest wyższa kwota bazowa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS. Obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Zazwyczaj co roku jest wyższa

Indeks cen transakcyjnych mieszkań spadł w kwietniu o 0,02% m/m do 877,44 pkt

raportu Open Finance i Home Broker. „Warto zwrócić uwagę, że w połączeniu z inflacją, której roczny wskaźnik w marcu wyniósł 4,3%, daje to realny roczny spadek cen transakcyjnych w największych miastach Polski o ponad 6,5%. Przy przeciętnym wynagrodzeniu podawanym przez GUS, które wzrosło

Zapłać mniej za wieczyste użytkowanie

za użytkowanie wieczyste tym gospodarstwom domowym, w których miesięczny dochód na członka nie przekracza połowy "przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona". Taki wskaźnik ogłasza prezes GUS. W 2014 r. przeciętne

Nietypowe ankiety z ZUS-u: Złóż sam na siebie donos

takie musiały odprowadzać składki ubezpieczeniowe tylko od jednego miejsca zatrudnienia. Zazwyczaj odprowadzały od etatu. Składki z działalności gospodarczej są bowiem wyższe. Podstawa, od której się je oblicza, wynosi, ok. 2.2 tys. zł. Natomiast przy umowie o pracę z minimalnym wynagrodzeniem podstawa

Rewolucji z powodu niskich zarobków nie będzie

AGNIESZKA KUBLIK: Górnicy, pielęgniarki, kolejarze, rolnicy, naukowcy - oni wszyscy chcą zarabiać więcej i grożą protestami. Wybuch konfliktu jest realny? PROF. HENRYK DOMAŃSKI: Nie, bo narzekania na niskie dochody i presja na podnoszenie wynagrodzeń nie przekładają się na postulaty radykalnej

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery