oblicz koszt pracodawcy wynagrodzenia pracowniczego

sprawdź też:

pracodawca

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

-30 czerwca? W Brandenburgii pokrycie kosztów poniesionych przez pracodawcę przysługuje zasadniczo za okres do dnia 3 maja 2020 roku. W dalszym ciągu jest ono jednak dostępne dla personelu medycznego i zatrudnionych w jednostkach opiekuńczych, jednakże nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 roku. Kwota

"Tarcza antykryzysowa". Baza wiedzy dla przedsiębiorców

"Tarcza antykryzysowa". Baza wiedzy dla przedsiębiorców

więcej niż o 50 proc., ale nie niższego jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym jest ono dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie

Twoja emerytura może być wyższa. Wystąp do ZUS o kapitał początkowy

Twoja emerytura może być wyższa. Wystąp do ZUS o kapitał początkowy

ukończeniu studiów oraz programowym czasie trwania nauki,  * dokumenty, które potwierdzą wysokość wynagrodzenia przed 1 stycznia 1999 r.: *zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wydane przez pracodawcę (druk Rp-7) albo *legitymacja ubezpieczeniowa z wpisami o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Prawnicy czytelnikom, odc. 14. Jestem w ciąży. Czy pracodawca w czasie pandemii może obniżyć mi pensję?

Prawnicy czytelnikom, odc. 14. Jestem w ciąży. Czy pracodawca w czasie pandemii może obniżyć mi pensję?

dość istotne dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie. Należy przy tym wskazać, że jakkolwiek pracodawca ma wiele wskazanych wyżej narzędzi, które mogą doprowadzić do stałej lub tymczasowej niekorzystnej zmiany warunków wynagradzania kobiet w ciąży, w praktyce będą one miały raczej

PIT 2019. Jak samodzielnie rozliczyć się z fiskusem. Sprawdź, co można odpisać od podatku [PORADNIK]

PIT 2019. Jak samodzielnie rozliczyć się z fiskusem. Sprawdź, co można odpisać od podatku [PORADNIK]

. Większość kosztów uzyskania przychodu jest zryczałtowana, np. koszty pracownicze albo z umów-zleceń. Jeśli nie chcemy wykazywać większych kosztów udokumentowanych dowodami ich poniesienia, wystarczy poinformować pracodawcę o miejscu zamieszkania lub liczbie miejsc pracy. O kosztach rozliczanych samodzielnie

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

COVID-19 (2020/C 91 I/01). Umożliwi to przedsiębiorcom wnioskowanie o pomoc publiczną z tego tytułu do maksymalnej wysokości 800 tys. euro. Wynagrodzenie za przestój Po zawarciu porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników pracodawca jest

PiS przegłosował ustawę o PPK. Opozycja: To skok na kasę Polaków. Jak będziemy oszczędzać - co wiemy o dodatkowej składce na emeryturę?

PiS przegłosował ustawę o PPK. Opozycja: To skok na kasę Polaków. Jak będziemy oszczędzać - co wiemy o dodatkowej składce na emeryturę?

Przyszli emeryci oprócz państwowej emerytury z ZUS mają też dostawać dodatkową emeryturę. Tak zakłada przygotowana przez rząd reforma systemu emerytalnego. Odpowiednią ustawę o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) w czwartek wieczorem przegłosował Sejm. Za ustawą głosowało 229 posłów (głównie

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w 2020 r., ale dochód nie przewyższał 7 tys. zł. Ograniczenie czasu pracy W przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 15 proc. pracodawca (po zawarciu porozumienia

Prawnicy czytelnikom odc. 6. Jestem w okresie przedemerytalnym. Czy pracodawca mógł zmienić mi wymiar czasu pracy?

Prawnicy czytelnikom odc. 6. Jestem w okresie przedemerytalnym. Czy pracodawca mógł zmienić mi wymiar czasu pracy?

czasu pracy? "Tarcza antykryzysowa" nie wprowadza ograniczeń w zakresie stosowania obniżonego wymiaru czasu pracy, a tym samym obniżonego wynagrodzenia, w stosunku do osób objętych szczególną ochroną zatrudnienia ze względu na osiągnięcie wieku przedemerytalnego. Pracodawcy, u których wystąpił

Selekcja mało wydajnych w Amazonie: "Po świętach ludzie wylecą"

Selekcja mało wydajnych w Amazonie: "Po świętach ludzie wylecą"

grupy prawnej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, tłumaczy, że podstawowy problem związany z systemem oceny pracowników w Amazonie wiąże się z tym, że pracownicy rywalizują o to, jak ma się kształtować norma produktywności. – W tym przypadku to nie pracodawca ustala cele

Nauczycielskie przywileje i emerytury

Nauczycielskie przywileje i emerytury

czasie urlopu nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami oraz pozostałymi świadczeniami pracowniczymi i ma całkowity zakaz podejmowania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Czas pracy nauczyciela Chodzi o wspomniane pensum, czyli godziny spędzone przy tablicy. Wynosi ono od 18 do 30 godzin

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

Legal i firmy doradczej PwC, Rymarz Zdort, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Wardyński i Wspólnicy. 1. Pracuję w firmie zatrudniającej ok. 250 osób. Firma ubiega się o dofinansowanie z "tarczy". Od początku kwietnia obniżono nam wynagrodzenia o 20 proc. i tak samo zmniejszono wymiar czasu pracy

Emerytura przedsiębiorcy - sprawdź, jak zadbać o przyszłość

Emerytura przedsiębiorcy - sprawdź, jak zadbać o przyszłość

działalność. Przez dwa lata płacą niższe składki na ubezpieczenia społeczne. I to znacznie niższe, bo nalicza się je od innej podstawy. W 2017 r wynosiła ona 600 zł i stanowiła 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. W 2018 r. wynagrodzenie minimalne wzrosło do 2100 zł, więc podstawa obliczenia składek wzrosła do

PPE, czyli jak pracodawca może zwiększyć twoją emeryturę

ubezpieczenie społeczne i stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu. Dodatkowa jest dobrowolnie opłacana przez pracownika z jego wynagrodzenia i nie może być wyższa niż limit ustalony przez Ministerstwo Pracy (teraz 14,4 tys. zł). Tworzenie programów nie jest obowiązkowe. Zatem, jeśli nawet wszyscy

Greenfield, czyli hala w szczerym polu

Greenfield, czyli hala w szczerym polu

pracownik, wzmocniony świadomością niedoborów na rynku pracy, spowodowanych ostatnią falą emigracji, żąda coraz większego wynagrodzenia, a pracodawcy straszą groźbą sięgania po tańszych robotników z Dalekiego Wschodu, jednak sytuacja ta raczej nie wpłynie na zmniejszenie napływu inwestycji. Analizując