oblicz chorobowe

Autor: Krystyna Tymorek, radca prawny

Prawo pracy: Jak obliczyć zasiłek chorobowy po zmianie przepisów?

Prawo pracy: Jak obliczyć zasiłek chorobowy po zmianie przepisów?

Pytanie: Jak wyliczyć zasiłek chorobowy w związku ze zmianami w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa?

Podstawa wymiaru "chorobówki" przy zmianie wymiaru czasu pracy

Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego dla pracownika ustalana jest w oparciu o uzyskane przez niego wynagrodzenie za miesiące poprzedzające powstanie niezdolności do pracy. Aby obliczyć ją na nowo, musi upłynąć pewien okres. Jeżeli jednak w międzyczasie nastąpi zmiana wymiaru czasu pracy, obowiązuje nieco odmienna zasada.

Jak chorobowe wpływa na wysokość emerytury [PORADNIK]

Im częściej bierzemy zwolnienie lekarskie, tym mniejszą będziemy mieli emeryturę. Dlaczego? Bo za czas choroby nie mamy odprowadzanych składek emerytalnych.

Zmieniasz etat na firmę? Zapomnij o ciąży albo licz się z groszowym zasiłkiem

Zmieniasz etat na firmę? Zapomnij o ciąży albo licz się z groszowym zasiłkiem

jednego dnia z opłatami składek. Chciałam wiedzieć, co mam zrobić, żeby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości - tłumaczy. W urzędzie, jak mówi, była kilka razy, rozmawiała z kilkoma różnymi urzędnikami. Ci najpierw poradzili jej, żeby zamknęła firmę. Wtedy od maja będzie otrzymywała zasiłek chorobowy

Urlop rodzicielski dla etatowców i przedsiębiorców [PORADNIK]

korzystać z urlopu rodzicielskiego. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika. Zasiłek macierzyński w trakcie urlopu rodzicielskiego Jan i Anna nie ukrywają, że w podziale opieki nad dzieckiem istotną kwestią było obliczenie dochodu, jaki rodzina będzie otrzymywała w trakcie urlopu

Premia w podstawie wymiaru chorobówki - wyrok TK

podstawy wymiaru przysługujących pracownikowi świadczeń za okresy choroby należy jednak brać pod uwagę:które składniki wynagrodzenia były faktycznie wypłacane w okresie przyjętym do obliczenia podstawy wymiaru, od których składników została pobrana składka na ubezpieczenie chorobowe i do których

Koszt społeczny śmierci w pracy to 79 tys. zł, wypadku z trwałą niezdolnością - 285 tys.

Koszt społeczny śmierci w pracy to 79 tys. zł, wypadku z trwałą niezdolnością - 285 tys.

miesięcznie. Pozostałe wydatki to renty rodzinne, zasiłki chorobowe, jednorazowe odszkodowania i świadczenia rehabilitacyjne.Według wstępnych danych podanych przez GUS w 2012 roku w wypadkach przy pracy poszkodowanych zostało 91 tys. osób. Wśród nich 602 osoby miały ciężkie obrażenia, a 348 zginęły.Z kolei

Prawo nie przewidziało przedsiębiorczych kobiet. Absurdy ZUS

Prawo nie przewidziało przedsiębiorczych kobiet. Absurdy ZUS

sprawach związanych z ZUS. Jak dodaje, problem dotyczy nie tylko kobiet, ale wszystkich przedsiębiorców pracujących dodatkowo u kogoś. Jeśli mężczyzna przedsiębiorca zachoruje na kilka miesięcy, nie będzie mógł prowadzić firmy, a jego zasiłek chorobowy będzie obliczony tylko na podstawie wynagrodzenia z

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny [PORADNIK]

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny [PORADNIK]

się wtedy, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 725 zł netto. Do dochodu rodziny wlicza się zarobki rodzica, ale także inne przychody, np. zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, emeryturę lub rentę. Do obliczeń przyjmuje się dochody, które członkowie rodziny osiągali w roku

Zarząd JSW wypowiedział trzy porozumienia zbiorowe

rozłożona na raty. Kolejne propozycje to niepodnoszenie wynagrodzeń w 2015 r., rezygnacja z dopłat do zwolnień chorobowych - zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi przysługuje wówczas 80 proc. wynagrodzenia, JSW dopłaca pracownikom pozostałe 20 proc., co rocznie kosztuje ją ok. 40 mln zł. Zarząd chce też

Pięć sposobów na wyższą emeryturę [PORADNIK]

później, uprawnione do wcześniejszej emerytury obliczonej na tzw. starych zasadach (a więc takiej, której wysokość była uzależniona od podstawy wymiaru i stażu ubezpieczeniowego), z chwilą ukończenia 60 lat (mężczyźni 65 lat) mogą zgłosić wniosek o emeryturę przysługującą z tytułu osiągnięcia ustawowego

Opodatkowanie świadczeń za okres choroby

, zatrudniony na umowę o pracę, otrzymał wyłącznie zasiłek chorobowy w kwocie 1.800 zł, wypłacony przez pracodawcę. Wcześniej upoważnił go do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o kwotę 46,33 zł.Pracodawca ustalając wysokość zaliczki na podatek dokonał następujących obliczeń:1) podstawa wyliczenia

Jakie składniki wchodzą do podstawy wymiaru "chorobówki?

dla pracownika, może wystąpić do organu rentowego o zajęcie stanowiska w sprawie. Podobnie ubezpieczony, który uważa, że zostały naruszone jego uprawnienia w zakresie zasiłków, np. nie zgadza się wysokością obliczonego przez pracodawcę świadczenia chorobowego, może ubiegać się w ZUS o ustalenie tych

Można jeszcze wystąpić o wyrównanie "chorobówki"

Składniki wynagrodzenia w podstawie "chorobówki"Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego oraz pozostałych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa należy uwzględniać składniki wynagrodzenia, od których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie

W Polsce zmniejszyły się różnice w dochodach. Ale najlepsze za nami

W Polsce zmniejszyły się różnice w dochodach. Ale najlepsze za nami

podatkowy (składkę rentową i chorobową) oraz wprowadzono ulgi na dzieci. Kumulacja efektów tych zmian widoczna była właśnie po 2007 r. To była nasza poduszka amortyzacyjna, gdy inni wpadli w kryzys - mówi Kluza.Kolejną poduszką była obniżka stawek podatkowych. Ona jednak zwiększa rozwarstwienie (na rękę

Kiedy wynagrodzenie trzeba uzupełnić?

. Wyliczenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego: wynagrodzenie od kwietnia do czerwca br. pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika 3.409,29 zł, tj. 1.136,43 zł × 3 m-ce, podstawa: 3.409,29 zł : 3 m-ce = 1.136,43 zł. Obliczona dla

Składkowe konsekwencje wyroku TK w sprawie świadczeń chorobowych

Wyrównanie wynagrodzenia chorobowegoWypłacone pracownikowi wynagrodzenie chorobowe stanowi dla niego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wynika to z art. 81 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wynagrodzenie to nie stanowi

Dla kogo emerytury częściowe [PORADNIK]

Dla kogo emerytury częściowe [PORADNIK]

tylko i aż 10 lat (jedną trzecią z 30 lat). Jeżeli pracował krócej, np. 18 lat, to ZUS przy latach nieskładkowych dopisze maksymalnie 6 lat. Okresy nieskładkowe to m.in. czas pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego, pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, nauki w

Oskładkowanie wynagrodzenia chorobowego pracownika

, gdy pracownik za część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie chorobowe, należy miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez 30. Otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni wskazanych w zwolnieniu lekarskim. Obliczoną w ten sposób kwotę wynagrodzenia odejmuje się następnie od wynagrodzenia

Państwo zabiera Polakom jedną trzecią miesięcznych dochodów

Państwo zabiera Polakom jedną trzecią miesięcznych dochodów

Przykład? Weźmy czteroosobową rodzinę, w której miesięczny dochód jest równy dwóm średnim krajowym. Czyli ok. 7 tys. zł brutto (2 x 3666 zł). Okazuje się, że z tego aż 2,5 tys. zł miesięcznie trafia do budżetu państwa. W swoich obliczeniach Tax Care pominął większe zakupy, czyli np. samochodu czy

Limity stosowane w składkach ubezpieczeniowych

. obliczyć składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za pracownika od kwoty 6.380 zł, zgodnie z wyliczeniem:- 8.000 zł × 11 miesięcy = 88.000 zł,- 94.380 zł - 88.000 zł = 6.380 zł.Wskazany limit dotyczy składek emerytalnej i rentowych. Od 1 stycznia br. stosuje się go również do składki na Fundusz

Zasady przyznawania emerytur częściowych [PORADNIK]

Zasady przyznawania emerytur częściowych [PORADNIK]

mógł zaliczyć dziesięć lat. A jeśli pracował krócej, np. 18 lat, to ZUS przy latach nieskładkowych dopisze sześć lat. Okresy nieskładkowe to m.in. pobieranie zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, okres nauki w szkole wyższej na

ZUS: W jakiej wysokości składki na ZUS musi zapłacić osoba prowadząca działalność gospodarczą, która przebywała na zwolnieniu lekarskim?

środków publicznych, składka ta jest miesięczna i niepodzielna.Jeśli więc spełnia Pan warunki do przyznania zasiłku chorobowego, to za lipiec może Pan opłacić składki na ubezpieczenia społeczne odpowiednio pomniejszone. Jeżeli podstawą wymiaru opłacanych przez Panią składek na ZUS jest 60% przeciętnego

Nauczyciele idą na bezrobocie. Zawód bez perspektyw?

szans na pracę w zawodzie. Przynajmniej przez kilka najbliższych lat. - Niż demograficzny sprawił, że w szkołach jest mniej uczniów, a więc i mniej godzin dla pedagogów - mówi Iwona Waszkiewicz, dyrektor wydziału edukacji. - Z naszych obliczeń wynika, że ta tendencja szybko się nie zmieni. W tym roku w

Bez etatu i bez szans. Stracone pokolenie?

są narażeni na bezrobocie. Stracone pokolenie? GUS obliczył, że w 2012 r. dla 1,35 mln osób źródłem dochodu była praca na umowach cywilnoprawnych. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że o ile w 2008 r. na umowach cywilnoprawnych zatrudnionych było 9 proc. pracujących, o tyle w 2013 r. już

Renta wyższa od emerytury? [PORADNIK]

jeżeli ktoś z pracowników ZUS pomylił się w obliczeniach, to Zakład ma prawo cofnąć swoją wcześniejszą decyzję. Na szczęście w lutym 2012 r. Trybunał Konstytucyjny na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich zajął się przepisami, które pozwalały na ten proceder. Sędziowie Trybunału uznali, że praktyka ZUS

Wyzysk sprzątaczek. Firma zarabia krocie, ukrywa się w Londynie i nie płaci pracownicom

wychowująca dziecko prosi tyle czasu o należne jej pieniądze, aby jej dziecko nie głodowało". Odpowiedzi nie ma. Gomulińska jest nadal na chorobowym. Nie spłaca kredytu, który w dobrych czasach wzięła na meble i ubrania dla córki. Zalega trzy miesiące z komornym. Na jedzenie pożycza jej przyjaciółka

Opodatkowanie drobnych zleceń w 2009 r.

pracownikiem. Przychód za wykonanie umowy określono na kwotę 200 zł. Dla osoby tej zawarta umowa stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Zleceniodawca (płatnik) dokonał następujących obliczeń

Sposoby na wyższą emeryturę

obliczenia całej emerytury - dzięki temu jej emerytura byłaby wyższa o ponad 300 zł. ZUS się nie zgodził, ale pani Barbara walczyła nadal. Opłaciło się. W maju 2008 r. wygrała przed Sądem Najwyższym (sygn. I UZP 1/08). Sąd nakazał ZUS przeliczyć pani Barbarze świadczenie jeszcze raz, korzystniej dla niej, z

Młodzi bez etatu i bez szans. Stracone pokolenie?

zawodowych. Stracone pokolenie? GUS obliczył, że w 2012 r. dla 1,35 mln osób źródłem dochodu była praca na umowach cywilnoprawnych. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że o ile w 2008 r. na umowach cywilnoprawnych zatrudnionych było 9 proc. pracujących, o tyle w 2013 r. już blisko 13 proc. To wzrost

ZUS nie ma sensu. Wypisuję się z systemu

. Ale planuję pracować dłużej. Dopóki zdrowie pozwoli - twierdzi. O zdrowie dba. Musi. Nie mógłby iść na płatne zwolnienie, bo nie płaci dobrowolnych składek chorobowych, dzięki którym korzysta się z takich zwolnień. Zdrowo się odżywia. Zamiast przy kawie, rozmawiamy przy gęstym pomarańczowym soku. Robi

Obowiązek zapewnienia minimalnej pensji

uwzględnia się w minimalnym?Do obliczenia minimalnego wynagrodzenia przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń do wynagrodzeń osobowych (art. 6 ust. 4 ustawy). Są to

Czy górnicy będą musieli odpracować wszystkie dni L-4?

trzeba będzie wszystkie dni chorobowego, z wyjątkiem wypadków przy pracy oraz choroby zawodowej. I tu pojawia się problem, jak interpretować nowe przepisy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce, aby górnicy odrabiali L-4 od 14 listopada 1991 r., a więc 16 lat wstecz. Wtedy zmieniły się zasady naliczania

Za kogo zeznanie składa płatnik?

Jest to dobre rozwiązanie dla tych podatników, którzy nie korzystają z odliczeń w ramach ulg podatkowych i nie zamierzają swoich dochodów opodatkować w sposób preferencyjny przewidziany dla małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci. Jednak płatnik sporządzi roczne obliczenie podatku za 2009

Świadectwo pracy a okres przebywania na zasiłku macierzyńskim

wyliczenie enumeratywne (katalog okresów składkowych jest zamknięty). Do okresów nieskładkowych, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty, ustawa zalicza m.in. okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego. Zasiłek macierzyński nie mieści się ani w

Przejście na częściową emeryturę nie będzie trudne

. Według obliczeń Wiktora Wojciechowskiego, głównego ekonomisty Invest Banku, wprowadzenie składek od umów o dzieło może zwiększyć wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (z niego wypłacane są na bieżąco emerytury) o 500 mln do 1 mld zł. Mało godne emerytury Co o zmiękczonej wersji reformy

Alimenty - kiedy należą się dzieciom? [PORADNIK]

, nie ożeniło się/nie wyszło za mąż, a także nie jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko. Aby dostać pieniądze z Fundusz, dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 725 zł netto miesięcznie. Jeśli jest wyższy choćby o złotówkę, świadczenie się nie należy. Jak obliczyć dochód

Opodatkowanie wynagrodzeń menedżerów

miesięcznie oraz- potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne (menedżerowie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu).Obliczoną w ten sposób zaliczkę pomniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie

Podatek od kontraktu menedżerskiego

;wysokości 18% należności pomniejszonej o:zryczałtowane koszty uzyskania przychodów iskładki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, jeżeli menedżer wniesie o objęcie go tym ubezpieczeniem.Zasady poboru tych zaliczek

Gdzie się podziali ci liberałowie?

chce zmienić, to sprawa ZUS i przedawnienia. ZUS może nas ścigać za niezapłacone składki aż 10 lat. Do "Gazety" zgłaszało się wielu przedsiębiorców, którzy rozpaczali, trzymając zawiadomienie z ZUS. Ponad 9 lat temu pomylili się w obliczeniu składek i dziś Zakład ściga ich za to, żądając

Państwo potrzebuje dobrego matematyka

jestem aktuariuszem, i muszę się gęsto tłumaczyć (śmiech). Bo aktuariusz to jak termin z pracy naukowej o sferach niebieskich. - Aktuariusze są specjalistami od matematyki ubezpieczeniowej. Prowadzą skomplikowane obliczenia z użyciem rachunku prawdopodobieństwa. Wyliczają przykładowo wysokość rezerw

Mundurowi do roboty! Nie stać nas na młodych emerytów

. Funkcjonariuszowi, który zapowiada odejście na emeryturę, szef podwyższa wszystkie możliwe dodatki. Dla budżetu komendy to nie problem - przecież pracownik zaraz odejdzie. A dzięki temu delikwent będzie miał wyższą podstawę do obliczenia emerytury. Ten system powinien być zmieniony. Nie stać nas na utrzymywanie

Podatek dochodowy i składka ZUS - firma z USA zatrudnia osobę z Polski - jak rozliczać?

wyższą stawkę podatkową określoną w skali (w art. 27 ust. 1 updof).Zaliczkę obliczoną w ww. sposób zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej w danym miesiącu ze środków podatnika (art. 44 ust. 3c updof).Również niektóre organy podatkowe (por. postanowienie w sprawie

Wróżenie z fusów losów KRUS-u. Ile dokładamy?

na tym tracił? PSL uważa, że najbiedniejszych gospodarzy trzeba z tego obowiązku zwolnić. Taki wariant dopuszcza też Trybunał Konstytucyjny. A skoro tak, to trzeba jednak obliczyć dochody rolników. Bo zamożność rolnika nie musi zależeć od liczby hektarów. Można mieć ich niewiele i całkiem nieźle

Ach, górnikiem być

więc przykra niespodzianka. Okazało się, że z powodu chorobowego albo honorowego krwiodawstwa (dostawali dzień wolnego), aby przejść na emeryturę muszą pracować kilka miesięcy dłużej.Ale mimo to na Śląsku 43-44-letni emeryci górniczy wciąż nie należą do rzadkości. Część z nich zaraz po opuszczeniu

Rozliczenie składek i podatku: Pracownik na "dodatkowym" etacie

: 1) podstawa oskładkowania: 2.500 zł + 500 zł = 3.000 zł; 2) łączna kwota składek społecznych finansowanych przez pracownika: 411,30 zł, w tym: emerytalna - 292,80 zł (9,76%), rentowa - 45 zł (1,5%), chorobowa: 73,50 zł (2,45

Jaką dostaniesz emeryturę?

świadczenie będzie sumą dwóch części: pierwszej, obliczonej na dotychczasowych zasadach (patrz przykład pana Józefa - zasady wypłaty emerytury z ZUS po staremu), oraz drugiej - wyliczanej po nowemu. Jakie będą te nowe zasady?Wysokość świadczenia ZUS wyliczy, dzieląc tzw. podstawę obliczenia emerytury przez

Emerytury po polsku cz.1: Co dalej z naszymi emeryturami

niezdolność ta powstała np. w okresie ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy z ubezpieczenia społecznego (chorobowego lub opiekuńczego) lub 18 miesięcy po. Z kolei świadczenie przedemerytalne dostanie tylko osoba, która m.in.: jest zarejestrowana jako bezrobotna, w okresie

Na ZUS nie ma siły

dziesięć lat temu pomylili się w obliczeniach składek - o co nietrudno przy zawiłościach przepisów - i obecnie ZUS żąda od nich pieniędzy z odsetkami, które dawno już przewyższyły sumę samych należności. Rząd powinien naprawić ten błąd i błyskawicznie zmienić niesprawiedliwe przepisy.

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów