obecna stopa inflacyjna w polsce

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w I były wnioski o podwyżkę i o obniżkę stóp

oczekiwanego osłabienia wzrostu gospodarczego w Polsce może rodzić ryzyko dla realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie, co uzasadnia - ich zdaniem - podwyższenie stóp procentowych na bieżącym posiedzeniu. W ich opinii takie działanie ograniczałoby wzrost cen nieruchomości, a przez to zwiększało ich

Łon z RPP: Spadek cen ropy powinien sprzyjać wyhamowaniu presji inflacyjnej

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Obecne przyspieszenie inflacji w Polsce to zjawisko przejściowe, natomiast obserwowany w tym roku dość znaczny spadek cen ropy naftowej powinien sprzyjać wyhamowaniu presji inflacyjnej, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Eryk Łon. "Obecny wzrost

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w XI był wniosek o obniżkę stóp o 25 pb, odrzucony

kształtować w pobliżu celu inflacyjnego. Większość członków Rady oceniła zatem, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - czytamy w "minutes".  Większość członków RPP

Glapiński: Prawdopodobieństwo obniżek stóp większe niż podwyżek w tej kadencji

, według której stopy pozostaną w tym okresie na obecnych poziomach. "Jeśli chodzi o moje osobiste zdanie, to potwierdzam swoje stanowisko: przypuszczam, że do końca mojej kadencji, a tym samym - i kadencji Rady stopy pozostaną na tym samym poziomie. A generalnie prawdopodobieństwo ich obniżenia w

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; inflacja pozostanie blisko celu

Rada napisała również, że inflacja "utrzyma się na umiarkowanym poziomie i w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego". "Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce

'Minutes': Większość RPP za stabilizacją stóp proc. w kolejnych kwartałach

inflacyjnego, a jednocześnie wspierać utrzymanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, w tym dalszego ożywienia inwestycji. Członkowie ci wskazywali ponadto, że za utrzymaniem obecnego poziomu stóp procentowych w kolejnych kwartałach przemawia także konieczność uwzględnienia warunków monetarnych w najbliższym

'Minutes': Większość RPP za stabilizacją stóp proc. w kolejnych kwartałach

przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "Większość członków Rady wyraziła opinię, że biorąc pod uwagę aktualne informacje, stabilizacja stóp w kolejnych kwartałach będzie nadal sprzyjać realizacji celu inflacyjnego, a jednocześnie wspierać utrzymanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, w tym

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w IX był wniosek o obniżkę stóp, został odrzucony

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Podczas wrześniowego posiedzenia większość członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) uznała, że stopy procentowe powinny pozostać niezmienione, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Na posiedzeniu

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, nadal oczekuje inflacji w pobliżu celu

utrzyma się na umiarkowanym poziomie i w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego" - czytamy dalej. "Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w X był wniosek o obniżkę stóp, został odrzucony

horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego. Większość członków Rady oceniła zatem, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - czytamy

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, wzrost PKB w 2019 r. powyżej projekcji NBP

bieżącym roku może być nieco wyższa niż oczekiwano w marcowej projekcji. Jednocześnie inflacja utrzyma się na umiarkowanym poziomie i w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego" - czytamy dalej. "Rada ocenia, że obecny poziom stóp

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w II był wniosek o obniżkę stóp o 0,25 pkt proc.

przekładanie się słabej koniunktury na świecie na wzrost gospodarczy w Polsce. Jednocześnie ryzyko odchylenia się inflacji od celu NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej jest ograniczone. W efekcie podtrzymano opinię, że uzasadnione jest już obecnie obniżenie stóp procentowych NBP, a w dłuższym

'Minutes': Większość RPP za utrzymaniem stóp bez zmian przez kolejne kwartały

Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Podczas lipcowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że stopy procentowe powinny obecnie pozostać niezmienione, także w kolejnych kwartałach, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP

'Minutes': Większość RPP za utrzymaniem stóp bez zmian przez najbliższe kwartały

Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Podczas czerwcowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że stopy procentowe powinny obecnie pozostać niezmienione, także w kolejnych kwartałach wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP

'Minutes': Część RPP może rozważyć podnoszenie stóp proc. w kolejnych kwartałach

się w pobliżu celu inflacyjnego. Rada oceniła zatem, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - napisano w "minutes". Większość członków Rady wyraziła opinię, że biorąc

'Minutes': Większość RPP za stabilizacją stóp proc. w kolejnych kwartałach

w przypadku większego nasilenia presji inflacyjnej. "Dyskutując na temat polityki pieniężnej NBP, Rada uznała, że stopy procentowe powinny obecnie pozostać niezmienione. Rada oceniła, że bieżące informacje wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; inflacja pozostanie w pobliżu celu

w kolejnych latach nastąpi prawdopodobnie stopniowe obniżenie się tempa wzrostu PKB, podano także. "W Polsce wstępne dane o PKB w III kw. wskazują się na utrzymanie się dobrej koniunktury" - oceniono także. Zgodnie z dzisiejszą decyzją, stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5%, stopa

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp proc. prawdopodobna w kolejnych kwartałach

Polski (NBP).  "Członkowie ci ocenili, że stabilizacja stóp będzie nadal sprzyjać realizacji celu inflacyjnego, a jednocześnie wspierać utrzymanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Wskazywali oni ponadto, że za utrzymaniem obecnego poziomu stóp procentowych w kolejnych kwartałach

'Minutes' RPP: Koniunktura może poprawiać się stopniowo w średnim okresie

inflacji poniżej celu NBP w średnim okresie na obecnym posiedzeniu stopy procentowe NBP powinny zostać ponownie obniżone. Członkowie ci wskazywali, że taka decyzja przyczyni się bezpośrednio do dalszego obniżenia rat kredytów zaciągniętych w oparciu o zmienną stopę procentową przez przedsiębiorstwa i

'Minutes': Większość RPP: Stopy bez zmian być może dłużej niż dotąd oczekiwano

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Podczas kwietniowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że stopy procentowe powinny obecnie pozostać niezmienione i prawdopodobieństwo ich stabilizacji w kolejnych kwartałach wzrosło, wynika z "minutes" z tego spotkania

Minutes' RPP: Stabilizacja stóp prawdopodobna w kolejnych kwartałach

utrzymaniem obecnego poziomu stóp procentowych w kolejnych kwartałach przemawia konieczność uwzględnienia warunków monetarnych w najbliższym otoczeniu polskiej gospodarki, w tym prawdopodobnie nadal ujemnego poziomu stóp w strefie euro. Część członków RPP stwierdziła, że jeśli nasili się presja inflacyjna w

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp prawdopodobna także w kolejnych kwartałach

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Podczas grudniowego posiedzenia większość członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że w kolejnych kwartałach prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; dynamika wzrostu PKB nieznacznie osłabnie

inflacyjnego. W efekcie Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - czytamy w komunikacie. Według szybkiego szacunku GUS roczna dynamika PKB w Polsce w I kw. br. wyniosła 5,1

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp proc. prawdopodobna w kolejnych kwartałach

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Podczas styczniowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że prawdopodobna jest stabilizacja stóp w kolejnych kwartałach, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "

RPP nie zmieni poziomu stóp w tym, a zapewne i w przyszłym roku wg analityków

wskazała, że stopy procentowe w Polsce mogą pozostać na niezmienionych poziomach do końca tego roku i w jakiejś mierze w przyszłym roku. Z kolei inny członek RPP Eryk Łon uznał, że dobrze byłoby utrzymać stopy procentowe na obecnych poziomach do końca obecnej kadencji Rady (tj. co najmniej do początku 2022

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, wzrost PKB w I kw. 2018 bliski IV kw. 2017

wyniósł 5,1% r/r). "Zgodnie z dostępnymi prognozami, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego. W efekcie Rada ocenia, obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować

Hardt z RPP nie wyklucza konieczności niewielkiej podwyżki stóp proc. w 2020 r.

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Choć obecnie optymalną strategią w polityce monetarnej jest "wait and see", nie można wykluczyć konieczności niewielkiego podniesienia stopy procentowej w przyszłym roku, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Łukasz Hardt. "Projekcja

'Minutes' RPP: Inflacja pozostanie umiarkowana w kolejnych kwartałach

ograniczone" - czytamy w "minutes".  W opinii części większości członków RPP, prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych NBP w najbliższych kwartałach. Część członków Rady stwierdziła, że jeśli dane i prognozy wskazywałyby na silniejszą od obecnych oczekiwań presję inflacyjną w

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; koniunktura gosp. pozostaje pozytywna

inflacyjnego. W efekcie Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - czytamy w komunikacie. "Mimo wysokiego wzrostu gospodarczego oraz szybszego niż w ub. roku wzrostu

'Minutes' RPP: Głównym źródłem ryzyka dla PKB pozostaje pandemia koronawirusa

;Członkowie Rady wskazywali, że ze względu na wzrost niepewności dotyczącej perspektyw globalnego wzrostu gospodarczego i dalszego kształtowania się koniunktury i inflacji w Polsce, w ostatnim czasie wzrosła jednak niepewność dotycząca dalszego kształtowania się stóp procentowych NBP" - czytamy w "

'Minutes' RPP: Inflacja pozostanie umiarkowana w kolejnych kwartałach

. Podkreślono, że stabilizacja stóp procentowych umożliwia realizację celu inflacyjnego, a jednocześnie wspiera oczekiwane ożywienie inwestycji. "Dyskutując na temat polityki pieniężnej NBP, Rada uznała, że stopy procentowe powinny pozostać niezmienione. Rada oceniła, że - mimo korzystnej koniunktury

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; wyższa inflacja głównie przez ceny paliw

utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego. W efekcie Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - czytamy w komunikacie. "Mimo wysokiego wzrostu gospodarczego oraz

Łon z RPP: Pogorszenie nastrojów to wzrost prawdopodobieństwa obniżki stóp proc.

bardziej znaczącego pogorszenia nastrojów w przemyśle albo jeszcze dodatkowo do pogorszenia nastrojów konsumenckich prawdopodobieństwo dokonania obniżki stóp procentowych przez NBP zwiększyłoby się. W chwili obecnej można powiedzieć, że korzystne jest to, iż stopy procentowe zarówno w ujęciu nominalnym

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp prawdopodobna w kolejnych kwartałach

Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Podczas listopadowego posiedzenia większości członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że stopy procentowe powinny obecnie pozostać niezmienione, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Podczas

Złoty traci przez gorsze nastroje, inflacja bez wpływu

i prognozują obniżenie głównej stopy z obecnego poziomu 0,5 proc. w okolicę zera.   Teoretycznie te oczekiwania mogłyby powstrzymać publikowane dziś przez GUS marcowe dane o inflacji (godz. 10:00). Szczególnie, że prawdopodobnie inflacja okaże się nieco wyższa niż prognozowane 4,4 proc

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp proc. prawdopodobna w kolejnych kwartałach

Polski (NBP).  "Za utrzymaniem obecnego poziomu stóp procentowych w kolejnych kwartałach przemawia także konieczność uwzględnienia warunków monetarnych w najbliższym otoczeniu polskiej gospodarki, w tym prawdopodobnie nadal ujemnego poziomu stóp w strefie euro" - czytamy w "minutes

'Minutes' RPP: Inflacja w I poł. 2019 r. będzie wyższa niż obecnie

, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "Dyskutując na temat perspektyw kształtowania się inflacji, wskazywano, że - według dostępnych prognoz - inflacja w I połowie 2019 r. będzie wyższa niż obecnie. Członkowie Rady zaznaczali, że do wzrostu inflacji przyczynią się głównie wyższe ceny

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, inflacja blisko celu w najbliższych latach

inflacyjnego. "Biorąc pod uwagę aktualne informacje, w tym wyniki listopadowej projekcji, Rada ocenia, że w najbliższych latach inflacja będzie kształtowała się w pobliżu celu inflacyjnego. W efekcie obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu

Glapiński: Stopy proc. mogą pozostać stabilne do końca kadencji tej RPP

. W efekcie, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego, dodano w komunikacie. Zgodnie z dzisiejszą decyzją, stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%. (ISBnews)  

'Minutes' RPP: Inflacja pozostanie umiarkowana w kolejnych kwartałach

nierównowagi" - podano również. Niektórzy członkowie RPP ocenili, że napływające w kolejnych kwartałach dane i prognozy wskazywałyby na silniejszą od obecnych oczekiwań presję inflacyjną, wówczas uzasadnione może być rozważenie podwyższenia stóp procentowych. "Zdaniem tych członków Rady

Glapiński: Powodów do zmiany poziomu stóp proc. może nie być nawet w 2020 r.

. RPP utrzymała dziś stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5% - zgodnie z oczekiwaniami. Rada wskazała, że zgodnie z dostępnymi prognozami w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego. Zgodnie z dzisiejszą

Glapiński: Wzrost PKB wyniesie 4,3%, inflacja sięgnie 2,3% w całym 2019 roku

. "Na początku przyszłego roku spodziewamy się dalszego lekkiego spowolnienia PKB i lekkiego przyspieszenia inflacji, a w połowie roku powrotu z powrotem w kierunku celu inflacyjnego" - dodał. Według Glapińskiego, obecnie argumentów do potencjalnej dyskusji na temat zacieśniania polityki

PKO BP: Średnioroczna inflacja CPI sięgnie 3,8% w 2020, najwięcej od 2011-2012

wzmocnić rynkowe oczekiwania na podwyżki stóp" - czytamy dalej. Poluzowanie polityki pieniężnej w Polsce, mierzone spadkiem realnej stopy procentowej w ostatnich 5 latach, miało 3. największą skalę w Europie, wskazali też analitycy. "To pozytywny czynnik dla aktywności gospodarczej, ale w

Glapiński: Długi czas będziemy się cieszyć dobrym wzrostem i niską inflacją

było zmieniać stopy" - dodał. Według centralnej ścieżki marcowej projekcji inflacyjnej NBP, wzrost PKB sięgnie 4% w tym roku, a następnie spowolni do 3,7% w 2020 r. i do 3,5% w 2021 r. (ISBnews)  

Kropiwnicki z RPP: W stanie nadzwyczajnym NBP mógłby kupować obligacje SP od MF

obniżenia się inflacji w bieżącym roku oraz kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. RPP obniżyła również stopę rezerwy obowiązkowej do 0,5 pkt proc. z 3,5 pkt proc. i jednocześnie podwyższyła jej oprocentowanie do poziomu stopy referencyjnej (tj

Niższa od prognoz CPI zdejmuje presję z RPP, złoty pod wpływem czynników global.

zmieni stóp procentowych, ale też nie należy oczekiwać większej zmiany retoryki komunikatu po posiedzeniu, a na konferencji prasowej (godz. 16:00) prezes Glapiński wciąż ze spokojem może deklarować, że rekordowo niskie stopy procentowe w Polsce prawdopodobnie pozostaną do końca kadencji tej Rady. Brak

'Minutes' RPP: Kolejne kwartały przyniosą stabilizację stóp proc. 

, podano także.  Większość członków Rady wskazywała natomiast, że wobec niewielkiego ryzyka trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie obecnie trudno ocenić, kiedy może być uzasadnione rozważenie podwyższenia stóp. Zaznaczano też, że podwyższenie stóp mogłoby negatywnie wpływać na

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; dynamika CPI pozostaje umiarkowana

. W efekcie Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - czytamy w komunikacie. RPP podkreśliła, że dynamika wzrostu PKB w Polsce w I kw. br. była zbliżona do

Ekonomiści zastanawiają się, czy RPP zacznie podnosić stopy proc. w 2020 roku

oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%. Rada w komunikacie podkreśliła, że inflacja utrzyma się na umiarkowanym poziomie i w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego. Glapiński powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej, że

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, inflacja pozostanie umiarkowana

Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podtrzymała, że ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp procentowych pozwala zachować równowagę

, że w przypadku pojawienia się presji inflacyjnej stwarzającej ryzyko przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie zasadne może być podwyższenie stóp procentowych. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa

'Minutes' RPP: Stopy pozostaną stabilne w kolejnych kwartałach

Bank Polski (NBP). "W przekonaniu niektórych członków Rady, jeśli napływające w kolejnych kwartałach dane i prognozy wskazywałyby na silniejszą od obecnych oczekiwań presję inflacyjną, wówczas uzasadnione może być rozważenie podwyższenia stóp procentowych" - czytamy w "minutes"

Ancyparowicz: Stopy pozostaną bez zmian w br. przy braku szoków w gospodarce

Warszawa, 17.01.2018 (ISBnews) - Poziom stóp procentowych w Polsce pozostanie na obecnym poziomie przez cały 2018 rok, przy założeniu, że nie wystąpią sygnały o wybujałej akcji kredytowej, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Grażyna Ancyparowicz.  "Jeżeli nie pojawią żadne

'Minutes' RPP: Oczekiwana jest stabilizacja stóp proc. w kolejnych kwartałach

członków RPP wskazała, że wobec braku ryzyka przekroczenia celu inflacyjnego w kolejnych kwartałach obecnie trudno ocenić, kiedy może być uzasadnione rozważanie podwyższenia stóp. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, inflacja pozostanie umiarkowana

Warszawa, 05.07.2017 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podkreśliła, że poziom inflacji pozostanie umiarkowany w najbliższych kwartałach, a ryzyko

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, ryzyko przekroczenia celu nadal ograniczone

Warszawa, 06.09.2017 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podtrzymała, że ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest

Gatnar z RPP nie wyklucza podwyżki stóp proc. o 25 pb pod koniec tego roku

Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - W reakcji na impuls inflacyjny związany z zapowiedzianym przez rząd pakietem socjalnym, a także na rozwój sytuacji na rynku pracy, może okazać się potrzebna podwyżka stóp procentowych o 25 pb w III lub raczej w IV kwartale tego roku, poinformował ISBnews członek

'Minutes': Członkowie RPP niepewni co do tempa wzrostu inflacji na pocz. 2020 r.

członkowie Rady zwracali uwagę, że stopa referencyjna NBP deflowana zarówno wskaźnikiem inflacji CPI, jak i wskaźnikiem inflacji po wyłączeniu cen energii i żywności jest obecnie ujemna. Członkowie ci oceniali, że przyczynia się to do zwiększania akcji kredytowej dla gospodarstw domowych, w warunkach

ING BSK: Przeważy dezinflacyjny wpływ recesji, inflacja średnio 2,2% w IV kw.

programy budżetowe i kreacja pieniądza przez banki centralne nie spowodują skoku inflacji. Uważamy, że przeważy jednak dezinflacyjny wpływ recesji. Pojawienie się ogromniej luki popytowej i duży skok stopy bezrobocia spowoduje spadek inflacji, z poziomu 4,6%r/r w marcu do średnio 2,2% r/r w IV kw. 2020

RPP nie zmieni poziomu stóp proc. być może do końca 2020 r. wg analityków

(mimo inflacji poniżej dolnych widełek celu inflacyjnego) w Radzie nie odbywają się realne rozważania na temat obniżki stóp procentowych, co potwierdza naszą opinię zgodnie z którą stopy procentowe w Polsce nie powinny spadać, a raczej docelowo kierować się na północ. Interesująca jest również

Eksperci EKF: Wzrost PKB będzie spowalniać do 2022, inflacja nie zagrozi celowi

2,8% w 2021 - sama inflacja bazowa jest powyżej celu inflacyjnego" - podkreślił Mrowiec. Eksperci EKF prognozują w perspektywie 2-3 lat stopniowy wzrost stopy referencyjnej NBP i stawek na rynku międzybankowym, co wiąże się ze wzrostem kosztów finansowania banków i automatycznym wzrostem ceny

Glapiński nie widzi powodów do zmieniania poziomu stóp proc. nawet w 2020 r.

Warszawa, 06.06.2018 (ISBnews) - Poziom stóp procentowych w Polsce nie zmieni się "na pewno" do końca tego roku, z ogromnym prawdopodobieństwem - w 2019 r., zaś trudno obecnie powiedzieć, co miałoby spowodować konieczność zmieniania ich poziomu także w 2020 r., uważa prezes

OECD: Konsumpcja nadal będzie napędzać wzrost w Polsce; podwyżki stóp w 2019 r.

; - czytamy dalej. Organizacja prognozuje, że inflacja wyniesie w tym roku 1,9%, w 2019 r. osiągnie 2,7%, a rok później - 2,9%. Prognozy dotyczące stopy bezrobocia przewidują osiągnięcie poziomu 3,7% w tym roku, 3,2% w przyszłym roku i 3% w 2020 r. Według OECD, Polska zmniejszy deficyt sektora rządowego

OECD: Konsumpcja nadal będzie napędzać wzrost w Polsce; obniżki stóp w 2019 r.

; - czytamy dalej. Organizacja prognozuje, że inflacja wyniesie w tym roku 1,9%, w 2019 r. osiągnie 2,7%, a rok później - 2,9%. Prognozy dotyczące stopy bezrobocia przewidują osiągnięcie poziomu 3,7% w tym roku, 3,2% w przyszłym roku i 3% w 2020 r. Według OECD, Polska zmniejszy deficyt sektora rządowego

Inflacja może spowolnić do ok. 1,2-2% r/r na koniec tego roku wg analityków

wskazuje, że inflacja może przejściowo obniżyć się poniżej dolnego pasma dopuszczalnych odchyleń od celu NBP na przełomie I i II kw. 2021. Część ekonomistów nie widzi ryzyka deflacji w Polsce. Zdaniem niektórych ekonomistów, gdy stopy po wczorajszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) znalazły się na

'Minutes' RPP: Inflacja może przekroczyć 2,5% r/r w 2019 r. przez ceny energii

, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "Część członków Rady zaznaczała, że według obecnych prognoz, w tym wyników listopadowej projekcji NBP, inflacja w 2019 r. może przekroczyć 2,5%. Podkreślano, że do prognozowanego wzrostu inflacji w 2019 r. miałby się przyczynić głównie założony

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; ryzyko przekroczenia celu CPI niewielkie

Warszawa, 08.02.2017 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podkreśliła, że po wzroście inflacji w pierwszych miesiącach roku dynamika cen ustabilizuje

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 3,7% w tym roku i do 3,6% w 2020 r.

Warszawa, 08.07.2019 (ISBnews) - Stopa bezrobocia będzie obniżać się do 3,7% na koniec tego roku i wyniesie po 3,6% na koniec 2020 r. i 2021 r. (wobec 3,9% na koniec 2018 r.), wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP). W projekcji z marca 2019 r. bank

Sura z RPP: Inflacja obniży się do poniżej 3,5% r/r w II połowie 2020 roku

ISBnews członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Rafał Sura. "W pierwszym i drugim kwartale inflacja będzie powyżej pasma odchyleń, natomiast w trzecim i czwartym wydaje się, że te czynniki, które obecnie podbijają inflację, będą wygasać, ich oddziaływanie będzie malało i inflacja powróci do pasma

Zubelewicz z RPP: Spóźniona podwyżka stóp proc. możliwa po 2019 roku

. Wskazał, że przypuszcza, iż stopy procentowe pozostaną bez zmian w tym roku.  "Rok 2020 zapowiada się dość niepokojąco. Od lipca typowałem, że do końca roku 2019 nie będzie żadnej reakcji Rady Polityki Pieniężnej na zjawiska inflacyjne - z różnych przyczyn. Natomiast prognozy na rok 2020

Sura z RPP: Projekcja w VII pokaże, czy trzeba zacząć rozmawiać o obniżaniu stóp

dynamika wzrostu w Polsce może się obniżyć poniżej 3% w roku bieżącym. Kluczowe dla mnie będzie to, jak w drugim kwartale będą się kształtować procesy gospodarcze, ale przede wszystkim inflacyjne, bo musimy na te procesy patrzeć równolegle. Szczególnie istotna będzie projekcja lipcowa" - powiedział

'Minutes' RPP: Stopy będą stabilne w kolejnych kwartałach pomimo wyższej CPI

członkowie Rady uznali, że w kolejnych miesiącach analizując trwałość i skalę obserwowanego obecnie ożywienia oraz wynikające z tego kształtowanie się procesów inflacyjnych, należy uwzględniać wpływ ujemnych realnych stóp procentowych na procesy makroekonomiczne i kształtowanie się cen aktywów"

Nie będzie tańszych kredytów. RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian

Od roku stopy procentowe w Polsce utrzymywane są na rekordowo niskim poziomie (stopa referencyjna wynosi 1,5 proc.), mimo że inflacja już dawno oderwała się od celu inflacyjnego, który wyznaczyła sobie sama RPP. Od wielu miesięcy ceny nie dość, że nie rosną o 2,5 proc. rocznie (cel), to spadają

'Minutes': Część RPP za obniżką stóp proc., jeśli wzrost PKB będzie dalej słabł

okresie zasadne może być podwyższenie stóp procentowych. Członkowie ci wskazywali jednak, że w świetle obecnych prognoz najbardziej prawdopodobna jest stabilizacja poziomu stóp procentowych w przyszłości" - napisano także w "minutes". Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 3,4% w tym roku i do 3,2% w 2020 r.

Warszawa, 11.03.2019 (ISBnews) - Stopa bezrobocia będzie obniżać się do 3,4% na koniec tego roku i dalej do 3,2% na koniec 2020 r. oraz do 3% na koniec 2021 r. (wobec 3,8% na koniec 2018 r.), wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP). W projekcji z

Koronawirus i węgierska inflacja osłabiają złotego

historycznego maksimum sprzed 20 lat, a EUR/HUF bije kolejne rekordy. Dzieje się to w sytuacji, gdy węgierskie stopy procentowe pozostają od kilku lat na bardzo niskich poziomach. Utrata wartości pieniądza jest więc znaczna. Trudno się dziwić zagranicznym inwestorom, że nie chcą utrzymywać pozycji w forincie

Inflacja konsumencka w kolejnych miesiącach zacznie przyspieszać wg analityków

%.  Według ekonomistów, nawet jeśli inflacja będzie rosła w kolejnych miesiącach zbliżając się nawet do poziomu 3,5% r/r, to i tak nie wpłynie to zmianę zdania przez członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP), która chce utrzymać stopy procentowe jak najdłużej. Niektórzy analitycy zwracają uwagę, że

Glapiński nadal nie widzi powodów do zmiany poziomu stóp proc. do końca 2019 r.

prawdopodobne utrzyma się też w 2020 r. "Już nie tylko ja, ale większość analityków rynkowych doszło do wniosku, że podwyżkę stóp procentowych do końca 2019 r. trudno przewidzieć. […] W całym tym okresie utrzymujemy się w odchyleniu od celu inflacyjnego. W moim przekonaniu, nie będzie powodów do

Zubelewicz z RPP: Stopy proc. nie zostaną podwyższone może nawet do końca 2019r.

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Stopy procentowe w Polsce nie zostaną podwyższone prawdopodobnie nawet do końca 2019 r., ponieważ w Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) jest duża tolerancja wobec inflacji, uważa członek RPP Kamil Zubelewicz. "Przypuszczam, że nawet do końca 2019 r. stopy

RPP utrzymała stopy bez zmian, CPI ustabilizuje się na umiarkowanym poziomie

Warszawa, 05.04.2017 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podkreśliła, że inflacja konsumencka ustabilizuje się na umiarkowanym poziomie w najbliższych

'Minutes' RPP: Inflacja zbliży się do celu pod koniec horyzontu projekcji

na temat polityki pieniężnej NBP, Rada uznała, że stopy procentowe powinny pozostać niezmienione. Członkowie Rady ocenili, że - pomimo korzystnej koniunktury oraz dobrej sytuacji na rynku pracy i stopniowego wzrostu dynamiki płac - presja inflacyjna pozostaje ograniczona, a w gospodarce nie narastają

Minutes: Część RPP była w marcu za obniżką stóp, a część za zmianą nastawienia

okoliczności zmiany nastawienia polityki pieniężnej, wynika z "minutes" tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Rada podtrzymała ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce

Złoty może kontynuować umocnienie do dolara, uwaga na funta

podnosić stóp procentowych nie tylko w tym roku, ale być może nawet do końca swej obecnej kadencji. Dziś w pierwszej połowie dnia notowania złotego w relacji do głównych walut powinny pozostawać stabilne i oscylować na poziomach zbliżonych do tych z dnia wczorajszego. Wyjątkiem może być tylko wspomniana

Bank Pekao podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,5% z 4%

presją na wzrost cen energii elektrycznej, to Rada Polityki Pieniężnej będzie utrzymywała stopy procentowe na obecnym poziomie do końca 2020 r. Równocześnie należy jednak pamiętać, że w środowisku szybkiego wzrostu gospodarczego i napiętej sytuacji na rynku pracy - jeśli będą niespodzianki inflacyjne, to

Banki centralne mogą doprowadzić do osłabienia złotego

niemal pewne, że stopy procentowe zostaną podwyższone o 25 punktów bazowych do 1,75-2,00 proc. Taka decyzja jest już w cenach. Podstawowym pytaniem jest to, na ile w górę zostaną zweryfikowane najnowsze prognozy dla amerykańskiej gospodarki? Jak będzie prezentować się projekcja przyszłych zmian stóp

RPP utrzymała stopy bez zmian, gdyż obecny ich poziom sprzyja gospodarce

Warszawa, 02.12.2015 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie uznała, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu

RPP utrzymuje stopy procentowe bez zmian. Prezes NBP nie widzi powodów do podwyżki

- W świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu i pozwala zachować równowagę makroekonomiczną - mówił szef NBP. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w środę, że stopa referencyjna pozostanie na poziomie 1,5 proc

Projekcja NBP: Inflacja ukształtuje się na poziomie celu w 2019 r.

stopniowo wzrośnie, osiągając poziom celu inflacyjnego w 2019 r. "W porównaniu do projekcji marcowej presja inflacyjna narasta nieco szybciej, co jest związane z rewizją w górę ścieżki krajowego wzrostu gospodarczego oraz prognozowanej skali poprawy sytuacji na rynku pracy w Polsce" - czytamy w

'Minutes': RPP za stabilizacją stóp procentowych jeśli utrzyma się wzrost PKB

członków Rady nie wykluczała możliwości obniżenia stóp procentowych w przyszłości w przypadku wyraźnego osłabienia wzrostu gospodarczego w kraju, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Dyskutując na temat poziomu stóp procentowych NBP

RPP utrzymała stopy bez zmian, obecny ich poziom sprzyja gospodarce

Warszawa, 03.02.2016 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie uznała, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, oczekiwania inflacyjne pozostają niskie

Warszawa, 06.04.2016 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie wskazała, że obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce

RPP utrzymała stopy bez zmian, oczekuje powolnego wzrostu cen

Warszawa, 02.09.2015 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podtrzymała swoją opinię, że oczekiwane utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego, ale

Inflacja średnioroczna może znaleźć się poniżej 3,5% r/r w 2020 r. wg analityków

wzrosty cen administrowanych oraz żywności. Zdaniem ekonomistów stopy procentowe pozostaną w najbliższym czasie na obecnym poziomie, ale obecna sytuacja ożywi dyskusję w Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą obniżek stóp procentowych. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, gł. czynnikiem niepokoju - ceny surowców

Warszawa, 06.05.2016 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie ponownie wskazała, że obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na

Makurat z Ebury: Złoty ma potencjał, by dalej umacniać się wobec euro i USD

jednak ku temu, że może to zająć nieco dłużej niż wstępnie oczekiwano. Ebury zakłada stabilność kursu EUR/USD - szacowany poziom kursu na koniec przyszłego roku to 1,15 za rok wobec 1,14 obecnie. "Zakładamy przede wszystkim to, że presja inflacyjna w USA będzie niższa, podwyżki stóp procentowych

Erste podniosło prognozę wzrostu PKB Polski do 4,2% w br. i do 3,4% w 2020 r.

odporny na pogarszające się nastroje rynkowe" - czytamy dalej. Zdaniem analityków, sytuacja makroekonomiczna w Polsce sprzyja stabilizacji stóp procentowych w 2019 roku. "Presja inflacyjna może narastać, ale nie na tyle, by uruchomić zacieśnianie polityki pieniężnej w tym roku - spodziewamy

Glapiński: Projekcja wzmacnia sąd o braku potrzeby zmiany stóp do końca 2020 r.

konferencji członek RPP Jerzy Żyżyński. "Nie byłbym tak kategoryczny w mówieniu o tym, że w przyszłym roku nie będzie konieczności podwyższenie stopy. […] Ale mówimy w kategorii prawdopodobieństw, więc oczywiście możliwy jest też scenariusz zarysowany przez pana prezesa, tzn. scenariusz braku