obecna stopa inflacji wynosi

RPP utrzymała stopy bez zmian; CPI po szczycie w I kw. 2020 r. - w pobliżu celu

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie wskazała, że po przejściowym wzroście w I kwartale 2020 r., inflacja w horyzoncie

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; wzrost PKB pozostanie relatywnie wysoki

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie wskazała, że wzrost PKB utrzyma się w najbliższych kwartałach na relatywnie wysokim poziomie

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, nadal oczekuje inflacji w pobliżu celu

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie powtórzyła, że inflacja utrzyma się na umiarkowanym poziomie i w horyzoncie oddziaływania

Glapiński: Prawdopodobieństwo obniżek stóp większe niż podwyżek w tej kadencji

procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%. Rada w komunikacie wskazała, że w najbliższych miesiącach inflacja może przejściowo przekroczyć górną granicę odchyleń od celu inflacyjnego (2,5% +/- 1 pkt proc.). Większość ekonomistów spodziewa się, że RPP utrzyma stopy

EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0,0%. Rada Prezesów EBC zadeklarowała, że jest gotowa do dostosowywania wszystkich

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; inflacja pozostanie blisko celu

Warszawa, 03.04.2019 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podkreśliła, że inflacja utrzyma się na umiarkowanym poziomie i w horyzoncie oddziaływania

RPP utrzymała stopy bez zmian; wzrosła niepewność dot. osłabienia koniunktury

Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie wskazała na wzrost niepewności dotyczącej skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą

EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

Prezesów oczekuje obecnie, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do pierwszego półrocza 2020, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego stabilnego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim

MF: Inflacja pozostanie w celu NBP, ale stopy proc. wzrosną w 2022 r.

, średnioroczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wyniesie w tym roku 1,7%, a w latach 2020-2022 ma wynosić po 2,2%. Stopy procentowe NBP w ujęciu nominalnym (średnio w okresie) pozostaną na obecnym poziomie 1,5% do 2021 r., i wzrosną do 2,1% w 2022 r., założył resort finansów.  (ISBnews

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; inflacja pozostanie w pobliżu celu

Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podkreśliła, że w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się

Glapiński: RPP może nie będzie musiała zmieniać poziomu stóp do końca kadencji

stopy procentowe zmieniały się do końca kadencji tej RPP. Już w styczniu mówił, że stopy procentowe mogą pozostać stabilne do końca kadencji tej RPP (tj. przynajmniej do początku 2022 r.). RPP utrzymała dziś stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%. Rada w

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; wyższa inflacja głównie przez ceny paliw

Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podkreśliła, że inflacja pozostaje umiarkowana, a jej wyższe odczyty w II kw. to głównie

RPP utrzymała stopy bez zmian; inflacja przyspieszy, ale mniej niż oczekiwano

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podkreśliła, że w najbliższych miesiącach roczne tempo wzrostu cen przyspieszy, jednak mniej

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, wzrost PKB w 2019 r. powyżej projekcji NBP

Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie stwierdziła, że wzrost PKB w tym roku może być nieco wyższy niż oczekiwano w marcowej

Hardt z RPP: Prawdopodobieństwo podwyżki stóp niższe niż kilka miesięcy temu

, inflacja niska, a sektor finansowy jest stabilny. Po co zmieniać w tej sytuacji stopy lub wchodzić w zawsze ryzykowne działania niestandardowe" - powiedział Hardt. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała w styczniu stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal

RPP utrzymała stopy bez zmian; CPI będzie 'wyraźnie' mniejsze niż oczekiwano

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podkreśliła, że w najbliższych miesiącach roczne tempo wzrostu cen przyspieszy, jednak "

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; koniunktura gosp. pozostaje pozytywna

Warszawa, 03.10.2018 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podkreśliła, że napływające dane wskazują na utrzymywanie się dobrej koniunktury. 

Glapiński podtrzymuje oczekiwanie utrzymania stóp bez zmian do końca kadencji

, zmiany mogą być niewielkie w stosunku do projekcji. Tempo wzrostu jest nadal znakomite, to znakomity wynik na tle Europy, na tle naszego potencjalnego wzrostu. Trochę niższy wzrost PKB, trochę wyższa przejściowo inflacja - nic niepokojącego. W moim przekonaniu, jest bardzo prawdopodobne, że stopy

RPP utrzymała stopy bez zmian; inflacja umiarkowana pomimo szybszego wzrostu PKB

Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podkreśliła, że w nadchodzących kwartałach utrzyma się korzystna koniunktura w polskiej

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, inflacja pozostaje umiarkowana

Warszawa, 11.07.2018 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podkreśliła, że inflacja pozostaje umiarkowana. "W ocenie Rady, bieżące informacje

Hardt z RPP: Nie mówiłbym o utrzymaniu stóp proc. bez zmian do końca kadencji

początku 2022 r.). RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%. Rada w komunikacie podkreśliła, że w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie się kształtować w pobliżu celu banku centralnego. (ISBnews)  

EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do końca 2019, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego trwałego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie" - czytamy w

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; dynamika wzrostu PKB nieznacznie osłabnie

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie wskazała na oczekiwane nieznaczne obniżenie się dynamiki PKB w kolejnych latach. "W

Glapiński: Stopy proc. mogą pozostać stabilne do końca kadencji tej RPP

pozostać stabilne do końca kadencji tej RPP (tj. przynajmniej do początku 2022 r.). RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%. Rada w komunikacie podkreśliła, że w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie się kształtować w

EBC utrzymał stopy proc., rusza z nową rundą TLTRO

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) -  Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0,0%. Jednocześnie EBC zapowiedział uruchomienie nowej rundy pożyczek dla banków

Glapiński: Stopy proc. mogą pozostać stabilne do końca kadencji tej RPP

. W efekcie, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego, dodano w komunikacie. Zgodnie z dzisiejszą decyzją, stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%. (ISBnews)  

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, inflacja blisko celu w horyzoncie projekcji

Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podkreśliła, że zgodnie z projekcją banku centralnego, w horyzoncie oddziaływania polityki

EBC utrzymał stopy procentowe bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

. "Rada oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do lata 2019, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego stabilnego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie

Zubelewicz z RPP: Stopy bez zmian, dopóki inflacja trwale nie przekroczy celu

projekcji banku centralnego. Według centralnej ścieżki lipcowej projekcji inflacyjnej NBP, inflacja konsumencka wyniesie 1,8% w 2018 r. i przyspieszy do 2,7% r/r w 2019 r. oraz do 2,9% w 2020 r. RPP utrzymała dziś stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%. W

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, inflacja blisko celu w najbliższych latach

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie powtórzyła, że w najbliższych latach inflacja będzie kształtowała się w pobliżu celu

Ekonomiści zastanawiają się, czy RPP zacznie podnosić stopy proc. w 2020 roku

oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%. Rada w komunikacie podkreśliła, że inflacja utrzyma się na umiarkowanym poziomie i w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego. Glapiński powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej, że

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2018 r. bez zmian

Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) -  Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0,0%. jednocześnie EBC podtrzymał plan w zakresie skupu aktywów do końca 2018 r

EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, skup aktywów przedłużony do grudnia 2018 r.

Warszawa, 14.06.2018 (ISBnews) - Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0,0%. Jednocześnie EBC postanowił, że skup aktywów będzie prowadzony do końca grudnia

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, wzrost PKB w I kw. 2018 bliski IV kw. 2017

Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie wskazała, że spodziewa się, iż wzrost PKB w I kw br. był zbliżony do IV kw. ub.r. (kiedy

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2018 r. bez zmian

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0,0%. Jednocześnie EBC podtrzymał plan w zakresie skupu aktywów na poziomie 15 mld euro

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; wzrost PKB będzie niższy niż w II poł. 2017

umiarkowanym poziomie. "Jednocześnie, mimo szybszego niż w poprzednich kwartałach wzrostu płac w przedsiębiorstwach, niska pozostaje inflacja bazowa" - wskazano także w komunikacie. Zgodnie z dzisiejszą decyzją, stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; dynamika CPI pozostaje umiarkowana

ubiegłym roku wzrostu płac, dynamika cen konsumpcyjnych pozostaje umiarkowana. Niska pozostaje inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii" - napisano także w materiale. Zgodnie z dzisiejszą decyzją, stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli

EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, skup aktywów przedłużony

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0,0%. Jednocześnie EBC postanowił, że skup aktywów będzie prowadzony do końca grudnia

RPP nie zmieni poziomu stóp proc. być może do końca 2020 r. wg analityków

;] Podtrzymujemy naszą prognozę inflacji na poziomie 1,7% w 2019 r. i dostrzegamy marginalne ryzyko, że wzrost PKB okaże się wyższy od naszej prognozy (obecnie wynoszącej 3,8%). Spodziewamy się, że stopy procentowe pozostaną bez zmian w tym i przyszłym roku" - analityk Erste Group Research Katarzyna

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, inflacja blisko celu w najbliższych latach

Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podkreśliła, że w najbliższych latach inflacja będzie kształtowała się w pobliżu celu

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2018 r. bez zmian

Warszawa, 25.01.2018 (ISBnews) - Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0,0%. Jednocześnie EBC podtrzymał plan w zakresie skupu aktywów do końca września 2018 r

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2018 r. bez zmian

Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0,0%. Jednocześnie EBC podtrzymał plan w zakresie skupu aktywów na poziomie 30 mld euro

Ancyparowicz: Stopy pozostaną bez zmian w br. przy braku szoków w gospodarce

sygnały o wybujałej akcji kredytowej, a nic na to nie wskazuje, to wszystkie impulsy inflacyjne będą albo efektem bazy albo efektem działania czynników niezależnych - czyli patrzymy na inflację bazową, to jest bardzo prawdopodobne, że stopy procentowe będą przez cały ten rok na obecnym poziomie"

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2018 r. bez zmian

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0,0%. Jednocześnie EBC podtrzymał plan w zakresie skupu aktywów na poziomie 30 mld euro do

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2018 r. bez zmian

Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0,0%. Jednocześnie EBC podtrzymał plan w zakresie skupu aktywów do końca września 2018 r

Glapiński wciąż nie widzi powodu do zmiany poziomu stóp proc. do końca 2018 r.

żadnym wypadku obecne dane nie zmieniają tego punktu widzenia, wprost przeciwnie, umacniają moje widzenie stóp procentowych w przyszłym roku. Co nie znaczy, że inni członkowie Rady muszą je podzielać" - dodał. RPP utrzymała dziś stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2017 r. bez zmian

Warszawa, 07.09.2017 (ISBnews) - Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0,0%. Jednocześnie EBC podtrzymał plan w zakresie skupu aktywów do końca grudnia 2017 r

Glapiński: Powodów do zmiany poziomu stóp proc. może nie być nawet w 2020 r.

. RPP utrzymała dziś stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5% - zgodnie z oczekiwaniami. Rada wskazała, że zgodnie z dostępnymi prognozami w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego. Zgodnie z dzisiejszą

Generali Investments TFI: Złoto pozostanie atrakcyjną inwestycją w 2020 r. 

centralnych. W 2019 roku nastąpił symboliczny zwrot w globalnej polityce pieniężnej. Największe banki centralne: Amerykańska Rezerwa Federalna i Europejski Bank Centralny, obniżyły stopy procentowe. Podstawowa stopa procentowa w USA wynosi obecnie 1,5%-1,75%. W strefie euro stopa refinansowa jest na poziomie

Zubelewicz z RPP: Stopy proc. nie zostaną podwyższone może nawet do końca 2019r.

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Stopy procentowe w Polsce nie zostaną podwyższone prawdopodobnie nawet do końca 2019 r., ponieważ w Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) jest duża tolerancja wobec inflacji, uważa członek RPP Kamil Zubelewicz. "Przypuszczam, że nawet do końca 2019 r. stopy

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2017 r. bez zmian

Warszawa, 20.07.2017 (ISBnews) - Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0,0%. Jednocześnie EBC podtrzymał plan w zakresie skupu aktywów do końca grudnia 2017 r

Kropiwnicki z RPP: Obniżka stóp procentowych obecnie nierealna

Kropiwnicki. Dodał, że nie widzi takich przesłanek, które by wprowadzały niepokój. "Nie widzę przesłanek, aby reagować" - dodał. Jego zdaniem inflacja zacznie rosnąć. Na pytanie czy do końca 2017 r. stopy pozostaną na obecnym poziomie odpowiedział: "Tak daleko nie patrzę - tym bardziej

Problemy funta i decyzje banków centralnych dziś najważniejsze dla GPW

dotyczące inflacji PCE z USA za czerwiec. Odczyt bazowy jest preferowaną przez Fed miarą inflacji i obecnie wynosi 1,6%. Analitycy oczekują zwyżki do 1,7%. Odczyt bliższy 2% może przestraszyć rynki w kontekście ewentualnej, drugiej obniżki stóp podczas kolejnego posiedzenia Fed. Tymczasem słabszy funt

EBC utrzymał stopy bez zmian, skup aktywów przedłużony do września 2018 r.

Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0,0%. Jednocześnie EBC postanowił, że skup aktywów - na kwotę 30 mld euro miesięcznie

Glapiński nie widzi powodów do zmieniania poziomu stóp proc. nawet w 2020 r.

się wzmacniają przesłanki, żeby stopy były stabilne aż do końca tego okresu projekcji" - podkreślił. Odnosząc się do nowej projekcji inflacyjnej, którą NBP opublikuje w lipcu, powiedział, że nie przewiduje "większych niespodzianek". "Ścieżka inflacji będzie stabilna, nawet

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2017 r. bez zmian

Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0,0%. Jednocześnie EBC podtrzymał plan w zakresie skupu aktywów do końca grudnia 2017 r

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, inflacja pozostanie umiarkowana

Warszawa, 05.07.2017 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podkreśliła, że poziom inflacji pozostanie umiarkowany w najbliższych kwartałach, a ryzyko

Atradius: Wzrost PKB spowolni do 3% w 2020, inflacja wyniesie 2,7% r/r

produkcyjnym oraz budowlanym. Sytuacji na pewno nie poprawi otwarcie rynku niemieckiego na pracowników z Ukrainy, którzy obecnie stanowią znaczącą część kadry robotniczej w wielu branżach i przedsiębiorstwach" - powiedział Szczepankowski. Przewidywana stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2019

Koronawirus i węgierska inflacja osłabiają złotego

konsumpcyjnych skoczyła tym samym do poziomu najwyższego od grudnia 2012 r. Inflacja bazowa na Węgrzech też jest wysoka i wynosi 4%. Trudno się więc dziwić, że forint zniżkuje. Trend spadkowy trwa od pierwszej połowy 2018 r., a od początku tego roku wyprzedaż HUF przyspieszyła. Kurs USD/HUF zbliża się do

Bank Centralny Rosji obniża stopy procentowe

W piątek Bank Centralny Rosji postanowił obniżyć z 10,5 do 10 proc. stawkę podstawowej stopy procentowej. Tę decyzję ogłoszono tuż przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi, uzasadniając ją spowolnieniem inflacji. Według szacunków ekspertów banku w tym miesiącu wzrost cen żywności w Rosji wynosił

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2017 r. bez zmian

Warszawa, 08.06.2017 (ISBnews) - Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0,0%. Jednocześnie EBC podtrzymał plan w zakresie skupu aktywów do końca grudnia 2017 r

Glapiński podtrzymał opinię o braku potrzeby podwyżek stóp proc. do końca 2018r.

przewidywaniach tej projekcji, ale są one na tyle niewielkie, że swojego zdania nie zmieniam. Uważam, że do końca 2018 r. najlepiej byłoby utrzymać stopy na takim poziomie, na jakim są obecnie" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP. Członek RPP Łukasz Hardt zwrócił przy tym

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, oczekuje stabilnego wzrostu PKB w II kw.

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podtrzymała, że ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest

Glapiński: Czekamy na przyspieszenie wzrostu PKB, by rozpocząć podwyżki stóp

poziomu samorządów - mam nadzieję, że to ruszy mocno w I-II kwartale przyszłego roku" - powiedział Glapiński. Dodał, że wszystkie analizy wskazują, że kolejna obniżka stóp procentowych nie wpłynęłaby obecnie na tempo wzrostu PKB. RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna

Inflacja pozostanie poniżej celu w 2019 roku wg analityków

%. Niektórzy ekonomiści szacują, że inflacja bazowa w marcu wzrosła do 1,3% r/r. Zdaniem ekonomistów, dzisiejsze dane są neutralne dla oceny perspektyw krajowej polityki pieniężnej. Większość z nich spodziewa się, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzyma stopy procentowe bez zmian do końca 2020 roku

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, inflacja pozostanie umiarkowana

Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podtrzymała, że ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2017 r. bez zmian

Warszawa, 09.03.2017 (ISBnews) - Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0,0%. Jednocześnie EBC podtrzymał plan w zakresie skupu aktywów do końca grudnia 2017 r

EBC utrzymał stopy bez zmian, skup aktywów przedłużony do grudnia 2017 r.

Warszawa, 08.12.2016 (ISBnews) - Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0,0%. Jednocześnie EBC postanowił, że skup aktywów - na kwotę 60 mld euro miesięcznie

RPP utrzymuje stopy procentowe bez zmian. Prezes NBP nie widzi powodów do podwyżki

- W świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu i pozwala zachować równowagę makroekonomiczną - mówił szef NBP. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w środę, że stopa referencyjna pozostanie na poziomie 1,5 proc

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2017 r. bez zmian

Warszawa, 19.01.2017 (ISBnews) - Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0,0%. Jednocześnie EBC podtrzymał plan w zakresie skupu aktywów do końca grudnia 2017 r

EBC utrzymał stopy procentowe bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

Warszawa, 20.10.2016 (ISBnews) - Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0,0%. Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie

IPAG: Wzrost PKB wyniesie 4,5%, inwestycje wzrosną o 6,5% w I kw. 2019 r.

będzie w tzw. paśmie wahań tego celu. "Według prognozy IPAG, w roku bieżącym średni poziom inflacji wynosić będzie 1,9%, a jej poziom w grudniu wyniesie 2,4%. Z kolei w 2020 roku inflacja średnioroczna wyniesie 2,5%, a grudniowa 2,8%" - napisano także. Stopa bezrobocia na koniec roku 2019

EBC utrzymał stopy procentowe bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

Warszawa, 08.09.2016 (ISBnews) - Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0,0%. Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie

Glapiński: Projekcja CPI bez wpływu na moje oczekiwania dot. poziomu stóp proc.

bardziej rozłożony w czasie" - zauważył także Sura. RPP utrzymała dziś stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%. Rada w komunikacie podkreśliła, że w 2019 r. inflacja prawdopodobnie przekroczy 2,5%, choć pozostanie w przedziale odchyleń od celu

Glapiński: Do podwyżek stóp procentowych przejdziemy po 2017 roku

;Przewidujemy, że w przyszłym roku inflacja będzie na poziomie 1%, ale to nie będzie powód, żeby podnosić stopy" - dodał. Co do wzrostu PKB, wskazał, że według niego w tym roku 3,5% raczej nieosiągalne, w przyszłym roku będzie to "bliżej 4%". Na wrześniowym posiedzeniu RPP Glapiński mówił, że

IPAG: Wzrost PKB spowolni do 3,4% w 2020 r. i 3,2% w 2021 r.

raportu prognozują, że w całym 2020 roku wzrostu popytu krajowego spowolni do 3,5 %, a w następnym roku - do 3,4%. Podkreślają również, że niska stopa inwestycji, obserwowana już od wielu kwartałów, jest jednym z głównych czynników obserwowanego obecnie spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego i stanowi

Pięć dowodów na to, że deweloperom wiatr ciągle wieje w plecy

się koronawirus, a NBP zaczął obniżać stopy. Obecnie podstawowa stopa procentowa wynosi 0,5 proc.  Dlatego dziś trzymanie pieniędzy w banku tym bardziej traci sens - lokaty trzymane przez miesiąc są obecnie oprocentowane nawet na ledwie 0,1 proc. w skali roku, a roczne nie przekraczają 1 proc. To

Rosja obniżyła główną stopę procentową do 14 proc.

, by powstrzymać dewaluację rubla - w grudniu z 10,5 do aż 17 proc. Obecnie stawka głównej stopy procentowej w Rosji jest niższa od wskaźnika inflacji, który na początku tego miesiąca wynosił 16,7 proc., licząc rok do roku. A zdaniem rosyjskiego rządu w najbliższych tygodniach inflacja może wzrosnąć do

Hardt z RPP: Może być potrzebna niewielka podwyżka stóp proc. na początku 2018r.

RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Po wrześniowym posiedzeniu RPP Glapiński podtrzymał swoją

RPP utrzymała stopy bez zmian, CPI ustabilizuje się na umiarkowanym poziomie

Warszawa, 05.04.2017 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podkreśliła, że inflacja konsumencka ustabilizuje się na umiarkowanym poziomie w najbliższych

IPAG: PKB spadnie o 8,5% w II kw., w całym 2020 r. zmniejszy się o 2,9%

2,5%, przewiduje Instytut. Instytut prognozuje, że sytuacja na rynku pracy znacząco się pogorszy - według prognozy IPAG, stopa bezrobocia wzrośnie do 7,5% na koniec II kw., by do końca 2020 rok utrzymywać się na poziomie zbliżonym do 7%. Instytut prognozuje, że w 2020 roku średni poziom inflacji

RPP utrzymała stopy bez zmian, gdyż obecny ich poziom sprzyja gospodarce

Warszawa, 02.12.2015 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie uznała, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu

GUS: Najszybciej rosną ceny żywności. Tanieją ubrania i buty

nic w obrazie świata się diametralnie nie zmieni" - komentują ekonomiści mBanku. Stopy procentowe pozostaną najniższe w historii Szacowany poziom inflacji to jednak nadal znacznie poniżej celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc. (z możliwością odchylenia o 1 pkt proc. w górę i w dół). A to z

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, ryzyko przekroczenia celu nadal ograniczone

Warszawa, 06.09.2017 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podtrzymała, że ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest

Inflacja pozostanie poniżej celu 2,5% r/r do końca 2018 r. wg analityków

stopy referencyjnej na poziomie 2,00%" - starszy ekonomista Banku Pekao Adam Antoniak "Aktualizacja systemu wag w koszyku inflacyjnym, dokonana przez GUS, nie spowodowała zmian wstępnych wyliczeń wskaźnika inflacji w styczniu br., który wyniósł 1.9%r/r. Same wagi uległy jednak pewnym zmianom

Inflacja pozostanie w okolicach 1,5% r/r do końca roku wg analityków

; – w mojej ocenie - RPP, która będzie utrzymywać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie przez cały 2019 r. Pierwszych podwyżek stóp oczekiwać należy najwcześniej w 2020 r." - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Wg wstępnego szacunku inflacja CPI spadła w październiku

RPP utrzymała stopy bez zmian, obecny ich poziom sprzyja gospodarce

Warszawa, 03.02.2016 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie uznała, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; ryzyko przekroczenia celu CPI niewielkie

Warszawa, 08.02.2017 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podkreśliła, że po wzroście inflacji w pierwszych miesiącach roku dynamika cen ustabilizuje

Negocjacje Brexitowe. Wreszcie dobre dane z USA - Komentarz walutowy z dnia 03.07.2017

świecie - w wyniku kryzysu ustalił je na historycznych minimach. Spodziewane są podwyżki z obecnego 1,5% do 3,5% w perspektywie 2 lat. Powodem przyspieszenie wzrostu stóp procentowych jest szybko rosnąca inflacja osiągająca już cel inflacyjny oraz stabilny, około 3%, wzrost gospodarczy. Rosnące stopy

Ebury: Złoty będzie się umacniać pod koniec 2019 oraz w 2020 r.

pozostaje konsumpcja, którą wspiera dobra sytuacja na polskim rynku pracy. Stopa bezrobocia w Polsce jest jedną z najniższych w Europie, zatrudnienie w firmach jest wysokie, a nominalny wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wynosi około 7% w ujęciu rocznym, uważają analitycy Ebury. "Biorąc

Wzrost PKB strefy euro słaby. Inflacja najwyższa od dwóch lat

. Ostatnim razem inflacja na tym poziomie była w październiku 2014 r. Później przez wiele miesięcy strefa euro zmagała się z deflacją. Warto jednak podkreślić, że obecny poziom inflacji jest ciągle daleki od celu inflacyjnego Europejskiego Banku Centralnego, który wynosi nieco poniżej 2 proc. Co zrobi EBC

BIK: Sprzedaż kredytów konsum.: 75 mld zł, hipotecznych - ponad 70 mld zł w 2020

%, limitów kredytowych - 2% i pożyczek - 1%, podano również. Wpływ na wzrost liczby kredytów konsumpcyjnych w ub.r. o 1,9% i wartości o 4,9% miały utrzymujące się niskie stopy procentowe, a także wzrost dochodów gospodarstw domowych oraz wydłużanie umownych okresów, na jakie kredyty były udzielane. W 2019

Nie będzie tańszych kredytów. RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian

Od roku stopy procentowe w Polsce utrzymywane są na rekordowo niskim poziomie (stopa referencyjna wynosi 1,5 proc.), mimo że inflacja już dawno oderwała się od celu inflacyjnego, który wyznaczyła sobie sama RPP. Od wielu miesięcy ceny nie dość, że nie rosną o 2,5 proc. rocznie (cel), to spadają

Banki centralne znów trzęsą rynkami

Dzisiaj w nocy doszło do obniżki stóp procentowych w Nowej Zelandii. Główna stopa procentowa wynosi obecnie 2,25% wobec oczekiwanych 2,5%. Uzasadnienie obniżki jest podobne jak w innych rejonach świata. Spadająca inflacja oraz niskie oczekiwania inflacyjne w przyszłości. Co ciekawe

'Minutes': RPP odrzuciła wniosek o obniżkę stóp proc. o 25 pb w tym miesiącu

przez Narodowy Bank Polski (NBP). Główna stopa (referencyjna) wynosi obecnie nadal 2,00% (po obniżce w październiku 2014 r.). "Na posiedzeniu zgłoszono wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 0,25 pkt proc. Wniosek nie został przyjęty. Rada postanowiła utrzymać podstawowe

NBP: Konsumenci oczekują inflacji na poziomie 0,19% w najbliższych 12 miesiącach

procedurze kwantyfikacyjnej, w miejsce ujemnej stopy inflacji dostępnej w momencie przeprowadzania ankiety, w charakterze miary postrzeganej inflacji bieżącej wykorzystano ostatnią dodatnią wartość inflacji bieżącej CPI (tj. wartość z sierpnia 2014 r., równą 0,3%). Techniczny charakter powyższego założenia

RPP utrzymała stopy bez zmian, oczekuje powolnego wzrostu cen

Warszawa, 06.10.2015 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podtrzymała swoją opinię, że w najbliższych kwartałach dynamika cen będzie powoli rosnąć