obecna stopa bezrobocia w województwach

MRPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 6,3% w kwietniu

wyniosła 139,6  tys.  Liczba ofert zgłoszonych w kwietniu br. była o  4,0 tys., czyli o 3% wyższa niż w kwietniu 2017 r., podano także. " Od 1991 r. nigdy wskaźnik bezrobocia w kwietniu nie był niższy niż obecnie. W kwietniu br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,2 punktu do

MRPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na poziomie 8,2% w XI

(listopad 2015 - październik 2015) natężenie bezrobocia również nie zmieniło się i wynosiło 9,6%" - czytamy w komunikacie. Najniższa stopa bezrobocia występuje w województwie wielkopolskim (5%), a najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (13,9%). "Liczba bezrobotnych na koniec listopada br

Dalszy spadek bezrobocia jest możliwy w kolejnych miesiącach wg analityków

gospodarki. Dodatkowym wyzwaniem będzie odpływ osób, które po obniżce wieku emerytalnego z dniem 1 października br. będą chciały skorzystać z tego prawa. Stopa bezrobocia na koniec br. może spaść do około 6,7%, ale istotne będzie w tym kontekście to, na ile uda się zaktywizować osoby, które nie są obecnie

Czerwińska: Wyniki PKB, sytuacja budżetu to dobre prognostyki dla wzrostu w 2018

. Skala zmniejszania bezrobocia w Polsce jest wyższa niż średnio w UE, dzięki czemu Polska obecnie należy do siedmiu państw członkowskich UE o najniższej stopie bezrobocia" - wyjaśniła Czerwińska. "Wyniki gospodarki w 2017 r., w tym w IV kw. 2017 r., stabilna sytuacja budżetu i jego

We wrześniu stopa bezrobocia spadła do 8,4 proc. Jest najniższa od 25 lat

We wrześniu stopa bezrobocia spadła do 8,4 proc. Jest najniższa od 25 lat

Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. - Jeżeli rynek nam rozkwita w sezonie jesiennym, to jest bardzo dobra informacja. Minister pracy podkreśliła, że stopa bezrobocia na poziomie 8,4 proc. jest najniższa od 25 lat. Według szacunków ministerstwa stopa bezrobocia pod koniec roku

Bezrobocie bez zmian w listopadzie. W zimie będzie wyższe

Bezrobocie bez zmian w listopadzie. W zimie będzie wyższe

W ostatnich miesiącach przyzwyczailiśmy się do regularnego spadku bezrobocia. Obecnie stopa bezrobocia rejestrowanego jest najniższa od ponad 25 lat, a sytuacja na rynku pracy doskonała. Przynajmniej dla pracowników, którzy przez brak rąk do pracy mogą domagać się wzrostu wynagrodzeń. Z badania

BIEC: BOP wzrósł o 2,5 pkt w VIII, liczbę ofert pracy ograniczają wysokie koszty

pozostają istotnym czynnikiem ograniczającym wzrost liczby ofert pracy. "Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w lipcu spadła o 0,2 punkty proc. i osiągnęła kolejne historyczne minimum na poziomie 5,4%. Wśród

MPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na poziomie 12,0% w lutym

Warszawa, 10.03.2015 (ISBnews) - Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lutym 12,0%, co oznacza, że nie zmieniła się wobec poprzedniego miesiąca, podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), powołując się na dane z urzędów pracy. Wskaźnik ten był jednocześnie o 1,9 pkt proc

Resort pracy: stopa bezrobocia nadal spada. W październiku rekordowo niska - 8,2 proc.

Resort pracy: stopa bezrobocia nadal spada. W październiku rekordowo niska - 8,2 proc.

przynoszą efekty. Nasz cel to podniesienie jakości życia Polaków, w tym także w sferze pracy - powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Bezrobocie sezonowo wzrośnie Z danych resortu pracy wynika, że najniższa stopa bezrobocia występuje w województwie wielkopolskim (5

Stopa bezrobocia spadnie do 9% na koniec br. wg pesymistycznych prognoz

Warszawa, 25.05.2016 (ISBnews) - Stopa bezrobocia zgodnie z oczekiwaniami spadła w kwietniu do jednocyfrowego poziomu i w kolejnych miesiącach będzie się nadal obniżać. Według ekonomistów, na koniec roku w najbardziej pesymistycznym scenariuszu wyniesie ona 9%, a w optymistycznym - 

W wakacje stopa bezrobocia poniżej 10%, później ponowny jej wzrost wg analityków

uwagę, że w ujęciu zmian rocznych liczba bezrobotnych cały czas się obniża się, ale już w mniejszym tempie niż w poprzednich miesiącach. To może oznaczać, że stopa bezrobocia zacznie się stabilizować nieco poniżej obecnego poziomu. Z kolei część analityków spodziewa się spadku bezrobocia poniżej 10

BIEC: BOP wzrósł o 4,1 pkt w III; ruszyła rekrutacja na nowy sezon

także. "Z punktu widzenia dłuższej perspektywy czasowej rynek internetowych wakatów rozwija się w każdym województwie. Najszybszy jego rozwój następuje jednak w województwach o niskiej stopie bezrobocia, a przede wszystkim w woj. mazowieckim, dolnośląskim i pomorskim. Sprzyja to pogłębianiu

Warszawa już nie zawyży statystyk Mazowsza. Rząd chce wykroić stolicę z województwa

Warszawa już nie zawyży statystyk Mazowsza. Rząd chce wykroić stolicę z województwa

porównaniu do innych regionów - pod względem poziomu rozwoju gospodarczego (mierzonego wielkością PKB na mieszkańca), stopy bezrobocia, sposobu zagospodarowania terenu, kwestii społecznych i infrastruktury transportowej - tłumaczy rząd. Statystyczny podział województwa mazowieckiego na dwie odrębne jednostki

Murapol ma umowę nabycia działek w Katowicach za 10 mln zł pod 243 mieszkania

ponad 10,7 tys. m2, podała spółka. "Katowice bardzo dynamicznie rozwijają się, zarówno pod względem gospodarczym, jak i demograficznym. Niska stopa bezrobocia, wysokie wynagrodzenia, najlepiej rozwinięta w Polsce sieć drogowa, a także bogata oferta kulturalna i liczne tereny zielone sprawiają, że

BIEC: BOP wzrósł o 9,4 pkt w lutym; rusza rekrutacja na sezon wiosenno-letni

przyczyniła się do wczesnych akcji rekrutacyjnych. Zmiany bezrobocia podążają za zmianami zapotrzebowania na pracę" - czytamy w raporcie. Stopa bezrobocia, po wyłączeniu bezrobotnych zatrudnianych na umowy sezonowe, od kilku miesięcy szybko się obniża, wskazało BIEC. "Zatrudnianie ruszyło przede

BIEC: BOP wzrósł, bezrobocie spada głównie dzięki wzrostowi zatrudnienia

Warszawa, 12.10.2015 (ISBnews) - Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy, wzrósł o 8,8 pkt m/m i wyniósł 189,7 pkt we wrześniu, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Według analityków, obecny spadek bezrobocia w zdecydowanej

BIEC:BOP wzrósł o 8,5 pkt w lutym, wyraźne spowolnienie dynamiki kreacji wakatów

intensywności rekrutacji pracowników na sezon wiosenno-letni. Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w styczniu obniżyła się o 0,1 punkt proc. i wyniosła 5,7%" - czytamy w raporcie. W lutym we wszystkich województwach za

Bank Światowy wesprze aktywizację bezrobotnych, zacznie od Pomorza

Warszawa, 12.12.2016 (ISBnews) - Bank Światowy wesprze polskie urzędy pracy w procesie aktywizowania bezrobotnych, poinformował BŚ. Projekt w pierwszym etapie obejmie urzędy pracy w województwie pomorskim. "Stopa bezrobocia w Polsce jest obecnie najniższa od transformacji, jednak

Morawiecki: Dane o PKB za I kw. potwierdzają, że wzrost przyspieszy już w br.

płac w sektorze przedsiębiorstw w I kwartale był o ponad 9,1% wyższy niż przed rokiem. Spada bezrobocie które wynosi dziś 7,7%. Tak niskiego nie notowano od 27 lat. Spadek stopy bezrobocia obserwowany jest nie tylko na poziomie ogólnopolskim, lecz również we wszystkich województwach. Spadek bezrobocia

Przegląd prasy

crowdsourcingowy dla inżynierów i naukowców --Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 3,7% w tym roku i do 3,6% w 2020 r. --Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 2% w 2019 r. oraz 2,9% w 2020 r. --Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,5% w 2019 r. i 4% w 2020 r. --PGE GiEK prowadzi testy elektrycznego

BIEC: BOP wzrósł do rekordowego poziomu w listopadzie

przyniósł największy przyrost internetowych wakatów, co pociąga za sobą obniżającą się stopę bezrobocia. "Wzrost liczby ofert pracy dotyczy niesezonowych miejsc pracy, a więc tych, które pojawiają się niezależnie od pory roku i stanowią o trwałym spadku stopy bezrobocia. Województwa, w których te

Sielewicz z Coface: W Polsce będzie coraz więcej pracowników z Azji

osób, a w niektórych regionach nadal bezrobotni mają trudności w znalezieniu zatrudnienia, zwłaszcza jeśli ich kompetencje nie są spójne z aktualnym zapotrzebowanie na rynku pracy. W województwach warmińsko-mazurskim oraz mazowieckim, nie uwzględniając Warszawy, stopa bezrobocia wciąż sięga poziomu

BIEC: BOP wzrósł, liczba wakatów ogłaszanych w internecie większa o 40%

tylko. Polski rynek wolnych miejsc pracy wciąż się rozwija. Wraz z rosnącą liczbą ogłoszeń o zatrudnieniu, obniża się stopa bezrobocia, pomijając chwilowe negatywne oddziaływanie czynników sezonowych" - czytamy w raporcie. W końcu grudnia ub. r. na polskich portalach internetowych opublikowanych

BIEC: BOP spadł o 9,7 pkt w VIII, obniżka liczby ofert pracy może być chwilowa

-mazurskim. "Pomimo jednorazowego niewielkiego spadku, poza tym regionem nadal wyraźna wzrostowa tendencja ofert pracy utrzymuje się na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim oraz w lepiej rozwiniętych województwach, a w szczególności w woj. wielkopolskim i dolnośląskim. W konsekwencji stopa bezrobocia w tych

Morawiecki: Dzięki nowej ustawie cała Polska może stać się strefą inwestycyjną

nakłady inwestycyjne uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorstwa. * Jakościowe – uwzględniające założenia SOR w obszarach: - Rozwój strukturalny – mierzony w oparciu o: zatrudnienie kadry ze specjalistycznym wykształceniem lub wysokopłatne miejsca pracy

Zalando wybuduje centrum logistyczne o pow. 130 tys. m2 w Gryfinie

. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że inwestycja będzie zrealizowana w Gryfinie, w województwie zachodniopomorskim, bo tu stopa bezrobocia nadal jest wysoka. Jedno nowe miejsce pracy w KSSSE wygeneruje kolejne nowe miejsca pracy w otoczeniu gospodarczym. Tak popularna w całej Europie firma pomoże w rozwoju

BIEC: BOP wyniósł 218,2 pkt w VI, wskaźnik ofert pracy rośnie już 3 lata

kraju - w woj. lubuskim,warmińsko-mazurskim i podlaskim zaobserwowano obniżanie się stopy bezrobocia. Największa dynamika przyrostu ofert pracy w czerwcu dotyczyła tych skierowanych do absolwentów kierunków związanych z usługami. Liczba ofert pracy wzrosła w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednim

ARP wydała 29 decyzji o wsparciu inwestorów od wejścia w życie nowej ustawy

stref ekonomicznych, żeby móc skorzystać ze wsparcia. Według danych ARP, najwięcej przedsiębiorcy zainwestują w województwach: podkarpackim - 17 firm i lubelskim - 10. "W konsultacji z rynkiem doszliśmy do wniosku, że już mamy bardzo niską stopę bezrobocia i teraz celem jest pozyskanie dobrych

BIG InfoMonitor: 889 firm hotelarskich ma niemal 1 mld zł zaległych zobowiązań

jako dobrą prognozę na przyszłość. Nie zmienia to jednak faktu, że branża hotelarska wciąż częściej ma problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań niż wiele innych biznesów. W podziale na województwa najwięcej zadłużonych firm hotelarskich ma siedzibę na Mazowszu oraz Dolnym Śląsku - odpowiednio

Perspektywy biznesu w Małopolsce. Które branże, jakie regiony?

spadek roczny o 1,3 p. proc. Najwyższe bezrobocie odnotowano w powiatach dąbrowskim (16,8 proc.), limanowskim (14,5 proc.), nowosądeckim (14,2 proc.). W Krakowie stopa bezrobocia wyniosła 4,6 proc. i była najniższa w województwie. (dane za: GUS i Konfederacją Lewiatan) Raport firmy Bisnode Ponad 88 proc

Przegląd prasy

zmieniły się m/m w strefie euro w lutym --Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 5,3% w lutym --Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 9,5% w lutym --Lokum Deweloper zmniejszył r/r sprzedaż do 117 lokali w I kw. 2017 r. --Uniserv-Piecbud rozpoczął publiczną ofertę obligacji

Mniej górników, mniej strajków. Rząd PiS wie, co robi, zwiększając środki na reformę branży

to w znaczący sposób na powiększenie stopy bezrobocia w regionie. Pod koniec sierpnia tego roku wyniosła ona dla województwa 6,9 proc. (dla porównania dla kraju - 8,6 proc.). Pakiet socjalny to norma Głosy krytyki wobec polityki PiS wobec górnictwa pojawiły się w połowie września, kiedy Sejm zgodził

Hoop Polska zamyka zakład na Podlasiu. 140 osób bez pracy

zapewnienie dyrekcji Wojewódzkiego Urzędu Pracy o możliwości przyznania dodatkowych pieniędzy na pomoc bezrobotnym, jeśli zajdzie taka potrzeba. Aktualnie w powiecie bielskim stopa bezrobocia wynosi około 7 proc., co nie jest najgorszym wynikiem w porównaniu z resztą regionu. Na razie nie ma natomiast

Przegląd prasy

na poziomie AAA(pol) --TDJ sfinalizowało nabycie 82,19% akcji FPM od grupy Rafako --Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA spadła do 4,82 mln w styczniu --Polnord rozpoczyna II etap inwestycji Brama Sopocka w Gdyni na 42 lokale --Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 11,9% w styczniu wg

Przegląd prasy

. --Zamówienia w przemyśle USA wzrosły o 1,4% m/m we wrześniu --Wskaźnik PMI dla sektora usług USA wyniósł 55,3 pkt w X wg fin. danych --Konsorcjum Erbudu ma umowę na prace w ciepłowni w Częstochowie za 49,8 mln zł --Stopa bezrobocia w USA spadła do 4,1% w październiku --Deficyt w handlu zagranicznym USA

Przegląd prasy

--Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 4,7% w tym roku i do 4,1% w 2018 r. --Projekcja NBP: Inflacja znajdzie się nieco powyżej celu w 2019 r. --Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 4,2% w 2017, spowolni do 3,6% w 2018 r. --Zysk netto Inpro spadł r/r do 2,12 mln zł w III kw. 2017 r. --BIEC

Bezrobocie? Jakie bezrobocie! Królestwo za fach w ręku

. Przez dziewięć miesięcy tego roku pracodawcy zgłosili do świętokrzyskich pośredniaków blisko 35 tys. wolnych miejsc pracy. To ponad 5700 więcej niż w analogicznym czasie ubiegłego roku. Pierwszy raz w XXI wieku stopa bezrobocia spadła u nas poniżej 11 proc. - na koniec września wyniosła 10,8 proc. Bez

Polska gastarbeiterów? Samsung we Wronkach zatrudnia Ukraińców

często ściągają rolnicy. Oferują im nawet miejsce do spania, żeby nie musieli rano dojeżdżać na pole czy do sadu - mówi jedna z urzędniczek z szamotulskiego urzędu pracy. Problem pracodawców takich jak Samsung jest w części Wielkopolski coraz wyraźniejszy. Województwo ma najniższą w skali kraju stopę

Firma to szansa. Jak Wielkopolska wypada na tle innych województw?

Wielkopolski. Mimo tych trudności ostatnie lata były dla regionu udane. Stopa bezrobocia spadła z 17 proc. w 2011 roku do ok. 11 proc. obecnie. Trudną sytuację na rynku pracy i konieczność szukania dla siebie własnej drogi zdają się potwierdzać wyniki badania GEM. Zaledwie 28 proc. młodych przedsiębiorców

Zatrudnienie będzie nadal rosło, a także presja na płacę wg analityków

kwestii będzie także to jak szybko, i w jaki sposób, rozwiązana zostanie ostatecznie kwestia przewalutowania kredytów hipotecznych. Do czerwca br. stopy procentowe zapewne pozostaną na obecnych poziomach" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek. "W marcu dynamika zatrudnienia w

Zatrudnienie i płace w firmach mogą rosnąć coraz szybciej wg analityków

dlaczego, przy stopie bezrobocia najniższej od 2008r. i pojawiających się problemach z pozyskaniem pracowników, płace rosną w umiarkowanym tempie. Inną są zmiany strukturalne i relatywnie silny wzrost zatrudnienia w niskopłatnych usługach oraz spadek w górnictwie. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę wzrost

Dane z rynku pracy mogą być jeszcze lepsze, będą wspierać PKB wg analityków

oskładkowania umów zleceń (oskładkowanie zbiegu umów do wysokości płacy minimalnej). Tak dobre wyniki dotyczące zatrudnienia w styczniu mogą wskazywać na przyspieszenie pozytywnego trendu wzrostowego na rynku pracy. Potwierdzają to także informacje płynące z urzędów pracy. Wprawdzie stopa bezrobocia nieznacznie

Czy w 2014 r. nowe mieszkania zaczną drożeć?

. 3 proc. Oczekuje się też, że przynajmniej do połowy 2014 r. stopy procentowe pozostaną na obecnym rekordowo niskim poziomie. To bezpośrednio wpłynie na oprocentowanie kredytów hipotecznych i wyższą zdolność kredytową konsumentów - wyjaśnia Andrzej Gutowski. Deweloperzy nie nadążą za popytem Dalszy

Przegląd prasy

kolejnych latach --Poczta liczy na 1,5 mld zł przychodów z KEP i 1,5 mld zł oszczędności do 2020 r. --Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA wzrosła do 4,88 mln w lutym --Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,0% w lutym wg analityków --Poczta Polska może przeznaczyć na inwestycje kilkaset mln zł z

Czas na własne mieszkanie? My zrobiliśmy analizę, ty decydujesz

mało prawdopodobne, o czym świadczą aktualne kontrakty terminowe na stopy procentowe (FRA). Bartosz Turek z firmy Home Broker wyjaśnia, że kontrakty FRA sugerują, w jakim kierunku z dużym prawdopodobieństwem będą w przyszłości podążały stawki WIBOR-u, które są elementem składowym oprocentowania

"DGP": Rząd zrobi cuda z bezrobociem

temu bezrobocie było o cały punkt procentowy niższe niż obecnie i wynosiło 13,3 proc. Obecnie bezrobotnych jest 2 mln 315 tys. 900 osób, czyli o 174 tys. więcej niż rok temu. W sumie wynosi ono 14,3 proc. Najwyższe bezrobocie w marcu było w województwie warmińsko-mazurskim (22,3 proc.), a najniższe w

I jak tu kupić mieszkanie?

mieszkań może być krótkotrwałe, jeśli w przyszłym roku nasza gospodarka wyraźnie nie przyspieszy. Utrzymujące się wciąż wysokie bezrobocie (13 proc.) i niepewność na rynku pracy nie zachęcają bowiem do zaciągania kredytów. Dodajmy, że Stanisław Kluza z Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej

Więcej pracy na wschodzie Polski

brakuje tu dużych inwestorów zagranicznych, którzy szybko rozkręciliby gospodarkę. Powoli na wschodzie jednak umacnia się biznes lokalny. Popatrzmy na Bielsk Podlaski - w jednej miejscowości skupili zakłady krajowi liderzy w swoich branżach, a stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wynosiła w styczniu

Ekonomiści Lewiatana: Największym problemem są ciągłe zmiany w podatkach

swoje prognozy dla Polski na 2016 rok z 3 do 2,8 proc. Mimo to sytuacja na rynku pracy jest dobra i z prognoz Lewiatana wynika, że na koniec tego roku stopa bezrobocia może spaść do 7 proc. Firmy wciąż boją się inwestować Również w obecnym 2017 roku może nie być tak kolorowo. Zdaniem Lewiatana w

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

z Funduszu Pracy, musi towarzyszyć reforma rynku pracy. Wzrost zatrudnienia i spadek stopy bezrobocia będzie możliwy, jeśli na skutek łącznej reformy finansów państwa i rynku pracy nastąpi relatywny spadek kosztów pracy w stosunku do innych czynników produkcji. Fakt ten w sposób trwały pozytywnie