obecna skala bezrobocia w polsce

BIEC: sytuacja na rynku pracy będzie się poprawiać

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) z wyprzedzeniem informujący o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia zapowiada stopniową choć umiarkowaną poprawę na rynku pracy - wynika z danych Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Stopa bezrobocia jeszcze spadnie, ale może odbić jeszcze w 2015 r. wg analityków

. Wraz ze stabilizowaniem się aktywności różnica ta będzie się dalej zmniejszać, niemniej jednak zakładając nawet wyhamowanie tempa spadku bezrobocia w kolejnych miesiącach, skala poprawy jest bez wątpienia imponująca. Optymizm płynący z dzisiejszych danych o bezrobociu studzi nieco spadek ilości nowych

Stopa bezrobocia wzrośnie, ale zakończy rok poniżej poziomu 10% wg analityków

(choć wyższej niż w połowie roku) nie oczekujemy silniejszego spadku stopy bezrobocia z tytułu czynników stricte cyklicznych. Większą niepewnością są obarczone oczekiwania dot. wpływu interwencji na rynku pracy na poziom bezrobocia. W 2015 r. skala środków przeznaczonych na aktywne formy

Graf tygodnia: Gdzie ubyło najwięcej bezrobotnych?

Graf tygodnia: Gdzie ubyło najwięcej bezrobotnych?

listopada 2015 r. najszybciej bezrobotnych ubywało w Czechach, na Węgrzech, w Irlandii i w Bułgarii. U naszych południowych sąsiadów - których gospodarka w zeszłym roku urosła o imponujące 4 proc. - stopa bezrobocia spadła w tym czasie z 7,2 proc. do 4,6 proc. i jest obecnie niemal najniższa w UE. Niższa

Więcej ofert pracy, bezrobocie szybko spada

Więcej ofert pracy, bezrobocie szybko spada

wypłat nagród). W całym pierwszym półroczu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4060,03 zł i było o 3,6 proc. wyższe niż w tym samym czasie 2014 r. Bezrobocie będzie jednocyfrowe? - Skala spadku stopy bezrobocia jest większa, niż dotychczas przewidywaliśmy

GUS: stopa bezrobocia liczona wg BAEL w III kw. wyniosła 8,2 proc.

makroekonomicznych dla polskiej gospodarki nie znalazło swojego odzwierciedlenia w danych dotyczących rynku pracy. Przejściowe trudności nie zachwiały bowiem wiary w to, że Polska jest perspektywicznym rynkiem o wciąż znacznym potencjale rozwojowym, a skala niepewności odnośnie do przyszłości jest znacznie mniejsza

W wakacje stopa bezrobocia poniżej 10%, później ponowny jej wzrost wg analityków

uwagę, że w ujęciu zmian rocznych liczba bezrobotnych cały czas się obniża się, ale już w mniejszym tempie niż w poprzednich miesiącach. To może oznaczać, że stopa bezrobocia zacznie się stabilizować nieco poniżej obecnego poziomu. Z kolei część analityków spodziewa się spadku bezrobocia poniżej 10

GUS: stopa bezrobocia liczona wg BAEL w III kw. wyniosła 8,2 proc.

potencjale rozwojowym, a skala niepewności odnośnie do przyszłości jest znacznie mniejsza niż kilka lat temu" - uważa ekspert. "W konsekwencji, nawet pomimo tego, że dynamika PKB jest wciąż niższa o ok. 1 pkt proc. niż 3 lata temu, stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do najniższego poziomu od

Stopa bezrobocia będzie systematycznie spadać w tym roku wg analityków

rejestrowanego wyniosła w lutym 12,0%. Zdaniem analityków, kolejne miesiące przyniosą poprawę na rynku pracy i stopa bezrobocia będzie systematycznie spadała. Na koniec roku znajdzie się ona znacznie poniżej obecnego poziomu, choć w okresach letnich oczekuje się, że spadnie nawet poniżej 10%. Według

Eksperci: Polski kodeks pracy nie jest zły, zmorą są nadużycia i jego łamanie

Specjaliści podkreślili, że w obecnej sytuacji, gdzie jako główny problem rynku pracy identyfikuje się bezrobocie, a nie relacje między pracodawcą a pracownikiem, trudno jest wyegzekwować przestrzeganie prawa od firm działających w Polsce. Wskazali na niską skuteczność inspekcji pracy, niskie kary

Dziesięć postulatów OPZZ ws. śmieciówek

Dziesięć postulatów OPZZ ws. śmieciówek

znacznie ograniczona skala umów na czas określony. Okres zatrudnienia w ramach umów czasowych nie powinien przekraczać 18 miesięcy. Należałoby też wydłużyć okres wypowiedzenia osób zatrudnionych na takich zasadach. PO SIÓDME, powinna być wprowadzona i konsekwentnie wdrażana reguła, zgodnie z którą zarówno

Lubelskie. Hortex planuje grupowe zwolnienia w zakładzie w Rykach

radą pracowniczą dotyczące warunków zwolnień. "Zwalniani pracownicy będą mogli liczyć na odprawy oraz szkolenia i wsparcie w poszukiwaniu nowych miejsc pracy" - zapewniła Łosiak. Związkowcy z ryckiego Hortexu liczą na to, że skala zwolnień będzie mniejsza i uda się uzyskać pomoc ze strony

Bezrobocie najniżej od 6 lat, ale wynik poniżej 10% w XII niepewny wg analityków

" - ekonomiści Raiffeisen Polbanku Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Maj był kolejnym miesiącem znaczącego spadku liczby bezrobotnych, o ponad 80 tys. w stosunku do kwietnia. Stopa bezrobocia znalazła się poniżej poziomu 11% i jest to obecnie poziom

Wzrost liczby zatrudnionych pozytywnie wpłynie na konsumpcję i PKB wg analityków

okresie dalej spadała. Obecnie, porównując do analogicznych okresów w latach poprzednich, stopa bezrobocia jest najniższa od 6 lat. Wpływ na zmniejszenie bezrobocia mają niewątpliwie prace sezonowe (w rolnictwie, sadownictwie, budownictwie) i czynnik ten już za kilka miesięcy sprowadzi stopę bezrobocia do

NBP: wzrost PKB w latach 2015-17 - 3,4 proc.

09.11. Warszawa (PAP) - Tempo wzrostu PKB w Polsce w latach 2015-17 będzie stabilne i wyniesie średnio 3,4 proc.; inflacja do końca 2017 r. pozostanie poniżej celu inflacyjnego NBP; bezrobocie będzie spadać, a wynagrodzenia rosnąć - wynika z projekcji, przedstawionej w poniedziałek przez NBP

Duszczyk: W Polsce będzie więcej pracy niż chętnych. Masowa imigracja do Polski? Nie wierzę

Duszczyk: W Polsce będzie więcej pracy niż chętnych. Masowa imigracja do Polski? Nie wierzę

najczęściej wchodzą w nisze. Nie wypychają pracowników rodzimych. Tylko że w momencie, w którym oni już zajęli miejsca pracy, a pogarsza się sytuacja gospodarcza, to rzadko pracodawca zwolni obcokrajowca, żeby zostawić Polaka. Dlatego w czasie kryzysu imigranci są oskarżani o bezrobocie. Ale dziś Polska

W.Brytania.Polityka monetarna na rozdrożu

, czy też może już czas, by BoE skurczył swój bilans w proporcji do wielkości gospodarki do poziomu sprzed 2007 r." - powiedział w rozmowie z PAP. "Przyspieszenie gospodarki sugeruje, że tempo podaży pieniądza i jej skala powinny zmniejszyć się, a bodziec w postaci QE wycofany. W okresie

Tarnawa z BOŚ: PKB w Polsce wyniesie w tym roku 3,1% i 3,3% w 2016 r.

poziomu jednocyfrowego. "To by oznaczało, że od I kw. do III kw. liczba bezrobotnych musiałaby spaść o ponad 300 tys. Z pewnością w najbliższych miesiącach będą działały czynniki sezonowe, ale naszym zdaniem skala cyklicznej poprawy w gospodarce nie będzie na tyle silna, by stopa bezrobocia spadła

Na Węgrzech bezrobocie spada, nadwyżka w eksporcie rośnie

Na Węgrzech bezrobocie spada, nadwyżka w eksporcie rośnie

Premier Węgier do Tuska: Popieramy polski projekt unii energetycznej - Według najnowszych danych unijnego biura statystycznego Eurostat przez ostatni rok największy w Unii Europejskiej spadek bezrobocia zanotowano na Węgrzech - powiedziała w poniedziałek agencji prasowej MTI Piroska Szalai

Ludzie są za długo bez pracy. Urzędnicy odpuszczają

Ludzie są za długo bez pracy. Urzędnicy odpuszczają

We wrześniu stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w Polsce do 9,7 proc., czyli najniższego poziomu od końca 2008 r. Jest jeszcze lepiej, gdy użyjemy stosowanej przez Eurostat metodologii BAEL (uwzględnia każdą pracę, także dorywczą i na czarno), według której bez pracy jest tylko 7,1 proc

Paradoks: Wysokie bezrobocie, a 1/3 firm nie może znaleźć pracowników

Paradoks: Wysokie bezrobocie, a 1/3 firm nie może znaleźć pracowników

badania przeprowadzonego przez firmę Infocorp Ltd. na zlecenie ManpowerGroup. Pod koniec stycznia 2014 roku przepytano 37 tys. firm, w tym 751 w Polsce. - Chociaż od kilku lat ten problem się zmniejsza, to wciąż z trudnościami zmaga się jedna trzecia firm. W kolejnych latach ten problem będzie się

Ranking gospodarek, które najbardziej ucierpią w 2015 roku

Polacy dobrze to znają. W latach 1990-91 inflacja sięgała 600 proc., a po zmianie ustroju pojawiło się bezrobocie i spowolnienie gospodarcze, którego skala zaskoczyła nawet twórców planu Balcerowicza. Wiele ludzi zaczęło żyć po prostu w nędzy. Dzięki reformom Polska wyszła z kryzysu gospodarczego

Castorama przenosi magazyn pod Łódź. 16 proc. taniej

jest deweloperem budującym magazyn. Już na początku przyszłego roku stąd będą obsługiwane wszystkie sklepy Castoramy. Firma pierwszy market w Polsce otworzyła 16 lat temu. Obecnie jest największym graczem w segmencie tzw. sklepów "do it yourself" [ang. - zrób to sam]. Ma na terenie kraju 72

MOP: Bezrobocie wśród młodych będzie rosło

Z najnowszego badania MOP wynika, że bezrobocie młodych ludzi w skali całego świata może wzrosnąć do 12,9 proc. przed 2017 rokiem, czyli 0,2 pkt proc. więcej niż wskazywały poprzednie prognozy. Zdaniem autora raportu można się spodziewać spadku bezrobocia w krajach rozwiniętych. Będzie to jednak

KNF: polskie banki odporne na decyzję SNB

gospodarki. Operacja polega na sprawdzeniu, jak banki radzą sobie w skrajnych scenariuszach rozwoju sytuacji gospodarczej: recesji, wzrostu bezrobocia, spadków na giełdach, utraty zaufania do obligacji państwowych czy wzrostu nieściągalnych kredytów. Udział we tych testach wzięło sześć banków z Polski

Coraz mniej pracodawców zalega z pensjami. Tak dobrze już dawno nie było

, iż jest coraz mniej zaległości w wynagrodzeniach. Sama jednak ostrożnie podchodzi do tych statystyk. - Patrzymy na to inaczej. Przychodzą do nas osoby, które przeżywają swój dramat, bo nie mają za co żyć, ponieważ nie dostały pensji od trzech-czterech miesięcy. Ta skala cały czas jest spora

Skowrońska: dzięki racjonalnej polityce udało się uniknąć recesji

publiczne. Wśród tych działań wymieniła antycykliczną regułę wydatkową, która "chroniła polską gospodarkę przed wpadnięciem w recesję". Wskazała, że przed rokiem głównymi zagrożeniami dla naszej gospodarki były: recesja w zachodniej Europie, wyhamowanie eksportu, wzrost bezrobocia, program

MIR: na rewitalizację miast wydamy minimum 25 mld zł

Minister poinformował, że na początku czerwca resort przygotował założenia Narodowego Planu Rewitalizacji (NPR). Gotowa strategia ma być przedstawiona Radzie Ministrów na przełomie 2014 i 2015 roku. Orłowski ocenił, że w Polsce potrzebne są kompleksowe działania rewitalizacyjne, szczególnie w

Przestrzeń do spadków EURPLN wciąż ograniczona, kurs może pozostawać nad 4,4

poziomach. Spadkom kursu sprzyjały w ubiegłym tygodniu lepsze nastroje globalne i gołębie sygnały z EBC. Oddziaływanie tego drugiego czynnika będzie jednak naszym zdaniem słabsze niż dwóch kluczowych kwestii, które obecnie decydują o sile (a raczej słabości) złotego, a więc sytuacji politycznej w Polsce i

Pokolenie Y stawia warunki firmom. I wygrywa

wyciągnięta do młodych to także zrewanżowanie się "cefałką". PwC chce w czasie spotkania przyjrzeć się kandydatowi, a jednocześnie pokazać mu, z jaką firmą będzie miał do czynienia. Skala działania, zasięg, profil - to wszystko znalazło się w czymś w rodzaju CV, które dostają kandydaci na spotkaniu

Coraz mniej bezrobotnych i coraz więcej ofert zatrudnienia. Sytuacja na rynku pracy coraz lepsza

"Podobnej skali dynamika spadku utrzymuje się już trzeci miesiąc z rzędu. Wskaźnik powrócił zatem do obserwowanej od połowy ubiegłego roku tendencji prognozującej poprawę sytuacji na rynku pracy. Zakres poprawy w najbliższych miesiącach może być jednak nieco stonowany ze względu na negatywne

Na konwencji PO: z dużej chmury mały deszcz

, 43,5 proc. Platforma proponuje, by zamiast tego płacić jeden podatek dochodowy, w którym zawarte byłyby wszystkie składki. Janusz Lewandowski nie wyjaśnił, ile będzie progów podatkowych i jaka będzie skala progresji. Z zamieszczonego w Internecie programu Platformy "Polska przyszłości"

Kosiniak-Kamysz: Najwyższy poziom bezrobocia w całym 2014 r. był już w styczniu

obszarach: wspierania programu staży, dofinansowania projektów gospodarczych oraz subsydiowania miejsc pracy. W rozmowie z PAP wiceminister pracy Jacek Męcina powiedział, że obecnie nie widać napływu na polski rynek pracowników z Ukrainy. "Na bieżąco monitorujemy sytuację na Ukrainie i jej wpływ na

BIEC: WRP pokazuje więcej optymizmu na rynku pracy

Warszawa, 01.07.2011 (ISB) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości bezrobocia spadł w czerwcu br. Jest to drugi miesiąc z rzędu obniżania się wartości wskaźnika, przy czym w czerwcu skala zmian była 1,5 razy większa niż w ubiegłym miesiącu, podało Biuro

Nasza chata nie jest z kraja. Chiński tygrys może pogrzebać plany gospodarcze PiS

gospodarczych, ale ostatecznie wzrost PKB zjechał z imponujących 5 proc. do ledwo powyżej zera. Polska pozostała "zieloną wyspą" na tle pogrążonej w recesji Europy, ale zapłaciliśmy za to wzrostem bezrobocia, wyhamowaniem inwestycji i rozpaczą setek tysięcy rodzin, które wzięły kredyty we frankach

Ropa już poniżej 29 dol. za baryłkę. Czarne scenariusze dla Rosji

które Teheran liczy w najbliższych dniach. Tankowanie coraz tańsze Polscy kierowcy płacą za tankowanie najtaniej od sześciu lat - oceniła firma analityczna BM Reflex. W komunikacie wydanym w piątek wieczorem Reflex ocenił, że obecnie litr benzyny 95 oktanów kosztuje średnio 4,10 zł, a w przyszłym

Pokolenie Y stawia warunki

przyjrzeć się kandydatowi, a jednocześnie pokazać mu, z jaką firmą będzie miał do czynienia. Skala działania, zasięg, profil - to wszystko znalazło się w czymś w rodzaju CV, które kandydaci dostają na spotkaniu. Bank of America Merrill Lynch o pokoleniu Y: * na świecie jest ich 2 mld. 86 proc. z nich żyje

Debata prezydencka. Gospodarka? Banał, nuda i slogany

dostrzegł światowego kryzysu gospodarczego. A Polska przeszła przez ten największy od lat 30. XX wieku kryzys w miarę suchą nogą. Jako jedni z nielicznych w Europie uniknęliśmy w tym czasie recesji. Inna kwestia, że rozwój gospodarki to jedyny skuteczny sposób na bezrobocie. A żeby realnie udało się

W Polsce żyje się lepiej? Tak mówią liczby

proporcjonalnie do wyników. Poza oceną obecnego poziomu życia sprawdzono postęp w ciągu ostatnich siedmiu lat. Tu na skrajnych pozycjach były Libia i Rwanda. A w czym jest najlepsza Polska? Tutaj wracamy do początku tego tekstu, czyli PKB. Nie dość, że od wielu lat mamy dodatnie tempo wzrostu, to jeszcze poprawa

W Europie rekordowe bezrobocie, deflacja powoli odpuszcza

stopa bezrobocia sięga odpowiednio 19,7 i 19,3 proc. Szczególnie szokuje skala przyrostu bezrobocia. Jeszcze rok temu na Łotwie sięgało ono 8,1 proc. W Estonii stopa bezrobocia wzrosła z 4,1 proc. we wrześniu 2008 r. do 13,3 proc. rok później. Na tym tle krajem najmniej dotkniętym problemem bezrobocia

Kosiniak-Kamysz: Najwyższy poziom bezrobocia w całym 2014 r. był już w styczniu

subsydiowania miejsc pracy. W rozmowie z PAP wiceminister pracy Jacek Męcina powiedział, że obecnie nie widać napływu na polski rynek pracowników z Ukrainy. "Na bieżąco monitorujemy sytuację na Ukrainie i jej wpływ na nasz rynek pracy. Z informacji, które na bieżąco spływają do nas od pracodawców wynika

Polska gastarbeiterów? Samsung we Wronkach zatrudnia Ukraińców

Samsung jest jednym z większych pracodawców w Wielkopolsce. Jego fabryka AGD we Wronkach zatrudnia obecnie ponad 4 tys. osób. Powstają tam lodówki i pralki sprzedawane w całej Europie. W tym roku firma rozpoczęła rekrutację pracowników zza naszej wschodniej granicy. Od początku listopada w Samsungu

Minipłaca - światowe recepty na podwyżkę

7 laureatów Nagrody Nobla (m.in. Joseph Stiglitz, Robert Solow, Thomas Shelling, Eric Maskin). Przekonują oni, że w obecnej sytuacji gospodarczej kraju - bezrobocie wynosi niespełna 7 proc. - taka decyzja powinna zostać podjęta. Zdaniem autorów listu wzrost stawki godzinowej ożywi popyt wewnętrzny

Polska zwalnia. Mniej produkujemy, mniej kupujemy

. A niska skala zakupów świątecznych świadczy o istotnym pogorszeniu nastrojów. Wniosek taki można wyciągnąć również na podstawie analizy danych o sprzedaży dóbr trwałego użytku. W grudniu silnie spadła dynamika sprzedaży mebli oraz sprzętu RTV i AGD, a więc dóbr, z których zakupu również łatwo

Produkcja i handel det. dają szanse na szybszy wzrost PKB w IV kw. wg analityków

detalicznej z uwagi na pozytywny wpływ czynników o charakterze sezonowym (wyższa liczba dni handlowych) oraz niska baza odniesienia. Skala tego przyspieszenia okazała się jednak sporo wyższa od naszych oczekiwań, co wskazuje na pozytywne odbicie wyników sprzedaży po negatywnych niespodziankach sprzedaży w

Świętokrzyskie. W 2014 r. mniej osób bez pracy

- systematycznie malała. W ciągu dziewięciu kolejnych miesięcy liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 20,9 tys. osób. To czterokrotnie więcej niż w tym samym okresie 2013 r. Mniejsze bezrobocie odnotowano w każdym z 14 powiatów województwa. W skali roku bezrobocie najbardziej zmalało w powiatach

Rada Polityki Pieniężnej tnie stopy - główną do 3,75 proc.

sytuacja na rynku pracy. W grudniu bezrobocie sięgnęło już 13,4 proc. Brak pracy i ograniczona skala podwyżek sprawia, że Polacy mniej pieniędzy przeznaczają na konsumpcję. W grudniu fabryki wyprodukowały towary warte aż o 10,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Grudniowe zakupy Polaków spadły o 2,5 proc. w

W tym tygodniu rynek walutowy skupi się na danych makro raczej niż polityce

stóp. Od tego, w jakim tonie się wypowie i jak rynki zinterpretują jego słowa będzie zależeć w dużej mierze los eurodolara, który obecnie jest przy granicznym punkcie 1,10. Drugim istotnym wydarzeniem będzie piątkowa publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy - stopy bezrobocia i zmiany

Belka: Podatek bankowy tak, ale inaczej skonstruowany

i niskiej inflacji w gospodarce globalnej. W okresie kadencji RPP stopa bezrobocia spadała i sytuacja na rynku pracy systematycznie się poprawiała. Pojawiła się też nadwyżka na rachunku obrotów bieżących, a Polska jest jednym z krajów UE o najniższym zadłużeniu sektora prywatnego i publicznego

Dane o zatrudnieniu i płacach pozytywnie wspierają wzrost PKB wg analityków

większy o 6,7 proc. rdr, co jest doskonałym prognostykiem dla danych o konsumpcji i PKB w pierwszym i drugim kwartale bieżącego roku. Jednak skala wzrostu wynagrodzeń, przy utrzymującym się solidnym wzroście zatrudnienia i spadkach stopy bezrobocia – wstępne szacunki mówią o jej poprawie w marcu

Dwa razy droższe mieszkania po wejściu do Unii

. Taniej nie było? Kiedy więc było już przesądzone, że Polska przystąpi do Unii, nikt nie miał wątpliwości, że gospodarka ruszy z kopyta. Najpewniej nikt też nie miał złudzeń, że ceny mieszkań w największych aglomeracjach nie pójdą w górę. Kwestią była skala. Bartosz Turek z Lion's Banku i Jakub Potocki z

Nie ma jednej Polski

, od poniewierki lokatorów usuwanych z prywatnych kamienic (...)". Gdy czytam o "czyścicielach kamienic", o odcinaniu mieszkańcom wody, o próbach zastraszania, to skala zjawiska ma dla mnie mniejsze znaczenie. Interesuje mnie to, czy państwo lub samorząd jest w stanie tych lokatorów

Minimalne wynagrodzenie? Młodzi mają jeszcze mniej

dyskryminacja, niezgodne z konstytucyjną zasadą równości - mówi poseł Elżbieta Rafalska i zamierza usunąć ten zapis. Zgłosiła w sejmie projekt nowelizacji, który prawdopodobnie będzie rozpatrywany po wakacjach. Obecnie ustawowe minimalne wynagrodzenie wynosi w Polsce 1,5 tys. zł, w przyszłym roku wzrośnie do

Zatrudnienie i płace mają szansę dalej rosnąć w 2016 r. wg analityków

2008r., a spadek bezrobocia przyczynia się do powolnego wzrostu siły przetargowej pracowników. Z innych danych miesięcznych wynika, że pracodawcy mają problemy ze znalezieniem właściwych pracowników, co w najbliższej przyszłości może przełożyć się na przyśpieszenie wzrostu płac. Rynek pracy jest obecnie

Czas na zmianę pracy? Wynagrodzenia w firmach pójdą w górę

, która wydrenowała Polskę z najbardziej mobilnych ludzi. W skali całego rynku pracy pomaga też spadek bezrobocia. - Kandydatów jest coraz mniej, a jakość tych, którzy są dostępni na rynku, też automatycznie ulega obniżeniu i nie jest niestety adekwatna do obecnych potrzeb pracodawców. Ci kandydaci

PKB w dół. Czy to dołek recesji w strefie euro? Europa nie kupuje

pocieszeniem może być to, że w maju rejestrowane bezrobocie w Hiszpanii spadło o 98 tys. osób, głównie jednak z powodu prac sezonowych. Polska z bezrobociem na poziomie 10,8 proc. (Eurostat liczy je w oparciu o GUS-owskie badanie aktywności ekonomicznej ludności) wypada mniej więcej w środku unijnej stawki.

Równość, głupcze

pośrednich były prawie równe. Niestety, od kilku lat na podażowej ortodoksji opiera się też polityka rynku pracy i płac. Rośnie skala umów cywilnoprawnych, a ponadto od pięciu lat zamrożone są płace w bud-żetówce, co oznacza ich realny spadek o blisko 15 proc. W tym samym czasie płace krezusów szybko rosną

Polska w rękach młodych, czyli co się wydarzy na rynku pracy

powinno opierać się na jawności i przejrzystości. Dzięki jawności płac ludzie dowiedzieliby się, jaka jest skala nierówności społecznych. Społeczeństwo zobaczyłoby, jak w czasie kryzysu władze firm podwyższają sobie pensje i wypłacają olbrzymie premie, a jednocześnie zwalniają pracowników. "

Szef Międzynarodowej Organizacji Pracy: niepokoi brak dialogu w Polsce

jest odpowiedź i nie da rezultatów, których ludzie oczekują. Wiem o debacie, która ma miejsce w Polsce, i jeśli chodzi o rynek pracy w Polsce: to macie niezły wzrost i sytuację finansową, bezrobocie jest mniejsze niż w podobnych krajach w regionie, ale raczej wysokie. Jak mówił mi minister pracy, by

Przedsiębiorcy piszą do premiera i związkowców: Jak ocalić gospodarkę

być decyzją ekonomiczną, a stało się wyzwaniem cywilizacyjnym - jego stawką jest miejsce Polski w Europie". * Reform strukturalnych "prowadzących do wzrostu gospodarczego i naprawy finansów publicznych, walki z szarą strefą". - Chodzi o ograniczenie wyłudzeń podatku VAT, skala oszustw

Gospodarka Polski rozwija się stabilnie, stopy pozostaną bez zmian wg analityków

gdyby ostatecznie skala publicznych wydatków okazała się w br. wyższa wobec naszych założeń. Choć część danych wskazuje na utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu wydatków publicznych sektora centralnego, to w prognozie tych wydatków na cały 2015 r. założyliśmy wyraźnie niższe tempo wzrostu inwestycji na

Jak ograniczyć śmieciówki? Propozycja 9 reform [LIST CZYTELNIKA]

Czechy. Są to kraje o dużo niższym niż w Polsce bezrobociu, udziale umów czasowych w zatrudnieniu i mniejszej skali ubóstwa pracujących. Trwa nasz cykl "Wszyscy płacimy za śmieciówki". Szukamy odpowiedzi na pytanie: jak wyeliminować patologie, które pojawiają się przy zatrudnianiu pracowników

Oxfam: Bogaci zarabiają za dużo i ukrywają dochody

podatki. Rozwiązanie: progresywna skala podatkowa. A po drugie, bogacze i tak ukrywają znaczną część swoich dochodów przed fiskusem w rajach podatkowych (w raporcie pojawia się kwota 21 bilionów dolarów ukrytych bądź wytransferowanych). Oxfam apeluje do wszystkich uczestników Davos, by popierali

Ile kosztowałby Grexit i w kogo uderzyłby najbardziej?

zostać zdewaluowana o 50 proc. To by oznaczało, że Grecy z dnia na dzień by zubożeli. Recesja spowodowałaby drastyczny wzrost bezrobocia, które w Grecji i tak jest obecnie najwyższe w Europie i przekracza 25 proc. Ekonomiści przypominają o kryzysie, do którego doszło w Argentynie po ogłoszeniu przez nią

Mateusz Szczurek: Polak chce więcej. I dobrze

niż w 2007 r. Netto w okresie 2007-13 powróciło do Polski 74 tys. osób. Nie jest żadną sztuką zwiększenie płacy minimalnej czy też płacy w firmach na przykład o 700 proc., jeżeli efektem tego ma być kompletna utrata konkurencyjności czy wzrost bezrobocia. Wzrost płac, który obserwowaliśmy u nas, był

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

polskie towary przez Rosję i inne państwa Wschodu. Straty te minimalizować powinna też poprawiająca się koniunktura w strefie euro, która już przekłada się na większe zamówienia" - dodała. Według Kurtek wzrost PKB w całym 2014 r. osiągnie co najmniej 3,4 proc. "Skala przyspieszania tempa

Próchnik o sytuacji szwaczek z Myślenic: Zerwanie umowy oznacza zwolnienia

miejsc pracy na terenie zmagającym się od lat z bezrobociem strukturalnym - mówi Natalia Witczak, asystentka zarządu w Próchniku. I dodaje, że zamiast bojkotu związkowcy powinni nawoływać do świadomych zakupów produktów pochodzących z Polski, czyli wspierania rodzimej gospodarki. Tym bardziej że sam

Podkarpackie po 25 latach. Nowoczesny przemysł lotniczy i duża emigracja

Zdaniem ekonomisty i rektora Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie Krzysztofa Kaszuby, duża emigracja zarobkowa i bezrobocie - na Podkarpaciu i w całej Polsce - to porażka wszystkich rządzących krajem ekip. Podobną opinię ma były działacz opozycji solidarnościowej, a w wolnej Polsce m.in

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

minimalizować powinna też poprawiająca się koniunktura w strefie euro, która już przekłada się na większe zamówienia" - dodała. Według Kurtek wzrost PKB w całym 2014 r. osiągnie co najmniej 3,4 proc. "Skala przyspieszania tempa wzrostu gospodarczego nie będzie już tak dynamiczna, jak to

Wzrost PKB może znowu przyspieszyć, nawet do 3,8% w całym roku wg analityków

podważającego prognozy o przyśpieszeniu gospodarki w dalszej części roku. Warto też zwrócić uwagę, że skala zmniejszenia dynamiki wartości dodanej jest mniejsza niż PKB (z 3,3 do 3,1 proc. rdr), co oznacza, że w spowolnieniu wzrostu PKB rolę odegrały także mniejsze wpływy z podatków pośrednich. Na drugą połowę

GUS: sprzedaż detaliczna w październiku wzrosła o 2,3 proc. rdr

skali roku wzrosła o 1,5 proc. w tym wśród przedsiębiorstw hurtowych - o 1,1 proc." - napisał GUS w komunikacie. Dyrektor biura Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych Piotr Rogowiecki zauważył, że dane o sprzedaży detalicznej są nie tylko lepsze od tzw. konsensusu rynkowego, lecz także od wyników

Zatrudnienie ma szansę dalej rosnąć wraz z rosnącą presją płacową wg analityków

całości w 'starym' składzie, nie zmieni poziomu stóp" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek "Sytuacja na rynku pracy jest obecnie bardzo dobra, bezrobocie jest na poziomie najniższym od 2008 r., a jego spadek przyczynia się do powolnego wzrostu siły przetargowej pracowników"

Zatrudnienie i płace będą rosły w kolejnych miesiącach wg analityków

.). Według nich, wynagrodzenia w tym sektorze w sierpniu zwiększyły się o 2,7-4% r/r, przy średniej na poziomie 3,48% r/r. Zdaniem ekonomistów, raczej nie należy oczekiwać istotnego przyspieszenia dynamiki płac, ani dynamicznych zmian na rynku pracy. Obecne dane wskazują jednak, że siła nabywcza

Czy słaba sytuacja na rynku pracy ograniczy konsumpcję Polaków?

przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej w Polsce". Analitycy są jednak zgodni, że gdy Euro 2012 dobiegnie końca, a kibice wyjadą z Polski, konsumpcja będzie zależała głównie od sytuacji na rynku pracy i zasobności portfeli Polaków. W maju stopa bezrobocia rejestrowanego spadła co prawda do 12,6

Wyższa płaca minimalna? Spór trudny do rozstrzygnięcia

Eurostatu są jednak inne niż opinie polskich przedsiębiorców. W skali Europy praca w Polsce jest bowiem wyjątkowo tania. Koszt godziny pracy w Polsce (bez rolnictwa i administracji) wynosi wg danych Eurostatu ok. 7,4 euro. Na Węgrzech jest to 7,5 euro, ale już na Słowacji 8,3 euro, a w Czechach 10,6 euro

10 lat w UE.Unia dała stolicom Lubuskiego pieniądze na rozwój

sięgać po fundusze, których sam nie byłby w stanie wypracować przy obecnej sytuacji gospodarczej. "Oczywiście zawsze jest kwestia, na ile udało się wziąć tą pulę, która była do wykorzystania i trzeba zderzyć optymizm z tym, że nie wszystko udało się; że skala aktywności mogłaby być trochę większa

GUS: zatrudnienie w grudniu 2015 r. było o 1,4 proc. wyższe niż rok wcześniej

2014 r. do grudnia 2015 r. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o ponad 76 tys. W historii prowadzonych statystyk przez GUS, żaden grudzień nie zakończył się tak dobrym wynikiem. "Jeszcze dekadę temu zatrudnienie w Polsce wynosiło prawie milion Polaków mniej, niż obecnie. Wraz ze

Węgry borykają się z długiem; rząd szuka pieniędzy, uderzając w kapitał zagraniczny

, czy dodatkowe obciążenia finansowe kierowane w stronę dużych podmiotów z kapitałem zagranicznym to nie jest podcinanie gałęzi, na której się siedzi" - powiedziała ekspertka. Zdaniem Starczewskiej-Krzysztoszek, Węgrom nie grozi obecnie odpływ kapitału zagranicznego na dużą skalę, ale "ci

Europa się dusi. Zaciskanie pasa wpędza nas w recesję

zaciskania pasa doprowadziła do zmniejszenia deficytów budżetowych, ale jednocześnie pogorszyła sytuację gospodarczą i spowodowała frustrację społeczną. Liczba osób bez pracy w Unii Europejskiej sięgnęła rekordowego poziomu 26,5 mln. W Hiszpanii bezrobocie wynosi 26 proc., w Grecji - 27 proc. (w Polsce

Przedsiębiorcy straszą zwolnieniami. Ministerstwo Pracy chce ratować etaty

Bezrobocie w Polsce wciąż jest wysokie, choć - przynajmniej według danych GUS - ostatnio przestało rosnąć. W Polsce na koniec kwietnia pracy nie miało 2,2 mln osób. To oznacza, że stopa bezrobocia spadła do 14 proc. z 14,3 proc. w marcu. - Mimo zimnego marca i kwietnia bezrobocie stopniowo zaczyna

Katastrofa rubla, ryzyko dla świata

może przynieść Putinowi sukces, jeśli za kilka miesięcy ceny ropy zaczną rosnąć. Na to się jednak nie zanosi. Być może więc świat stoi w obliczu kolejnego kryzysu politycznego, a może i militarnego, na lokalną skalę, sprowokowanego po to, by ocalić skórę obecnego władcy Kremla. Polska w taki czy inny

NBP: Do 2012 roku wzrost PKB będzie wynosił około 3 proc.

tempa wzrostu PKB, inflacja powoli wzrastałaby, aż w końcu 2012 roku przekroczyłaby cel inflacyjny Rady Polityki Pieniężnej. - Podwyżki stóp będą, ale mniejsze niż do tej pory przewidywano. Naszym zdaniem łączna skala podwyżek wyniesie 1-1,5 pkt proc., choć rynek wycenia 2,25 pkt proc. - mówi Ernest

Chorwacja umorzy długi najbiedniejszych. Szansa dla 60 tys. osób

sygnałem dla obecnego rządu są też niedawne wybory prezydenckie, w których wygrała Kolinda Grabar-Kitarović z HDZ - pokonała urzędującego prezydenta Ivo Josipovicia, związanego z rządzącą SDP. Chorwacja pomoże frankowiczom To kolejna próba walki rządu z nadmiernym zadłużeniem. W połowie stycznia rząd

Dane z rynku pracy rozczarowujące, ale sytuacja poprawi się wg analityków

-prawne. Nie zmienia to faktu, że skala wzrostu zatrudnienia w 2015 jest niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W pierwszej połowie 2015 r. w sektorze przedsiębiorstw liczba miejsc pracy zwiększyła się o niespełna 29 tys., podczas gdy w pierwszych 6 miesiącach 2014 r. zatrudnienie wzrosło o

W finansach publicznych spory deficyt w 2012 roku

na kraje UE zabija wzrost gospodarczy i podbija stopę bezrobocia. Obecnie bezrobocie w strefie euro sięga rekordowego poziomu 12 proc., a w całej UE - 10,9 proc. KE pozwala różnym krajom na wydłużenie czasu redukcji deficytu poniżej 3 proc. PKB. Pod koniec maja ma zdecydować, czy dać na to dodatkowy

Kryzys budżetowy w USA. Historia osądzi kto miał rację

czy nowego samochodu. Dziesiątki czy setki takich miejsc w Stanach Zjednoczonych wpływają na całą amerykańską gospodarkę. Ile może kosztować taki przestój? - Trudno to ocenić, bo nie wiadomo, jak długo ta sytuacja będzie trwała. Może jednak chodzić o miliardy dolarów. Skala problemu jest ogromna

'Założenia polityki pieniężnej': Celem 2,5% inflacji, przy utrzymaniu wzrostu

; - czytamy w "Założeniach". RPP podkreśliła, że w 2012 r. w gospodarce nieuniknione jest występowanie wstrząsów. W zależności od siły i kierunku oddziaływania wstrząsu oraz stopnia inercyjności oczekiwań inflacyjnych różna jest skala i okres odchylenia inflacji od przyjętego celu. "W krajach o

Belka: obniżki stóp niewykluczone, ale mało prawdopodobne

i - zdaniem Belki - zapewne dalej taka pozostanie. "Pytanie jest o to, czy kontynuować obecną politykę, czy też ją modyfikować. Zobaczymy, jak się będzie zmieniać sytuacja gospodarcza w najbliższym czasie" - powiedział. Belka zaznaczył, że w okresie wyraźnego przyspieszenia gospodarki na

RING EKONOMICZNY - październik 2012

oraz rozszerzania szarej strefy. Dodatkowo średnie wynagrodzenie wzrasta w skali rok do roku ponad dwa razy wolniej niż będzie rosła płaca minimalna w Polsce. To negatywy czynnik, który będzie dodatkowo stymulować wzrost inflacji, która i tak przewyższa dynamikę wzrostu wynagrodzeń. Jednocześnie mamy

Płace będą nadal rosły w kolejnych miesiącach wg analityków

przynajmniej do połowy 2016 r.   Wrześniowa dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw przyspieszyła powyżej poziomu 4,0% r/r. Oczekiwaliśmy we wrześniu przyspieszenia dynamiki wynagrodzeń, skala tego przyspieszenia okazała się nieco silniejsza. Nie sądzimy, aby wzrost płac rzędu 4% r/r utrwalił

W 10 lat po akcesji polskie mieszkania są dwukrotnie droższe

ruszy z kopyta. Kwestią otwartą pozostawała skala podwyżek. Ile kosztowały mieszkania w 2003 r.? Bartosz Turek z Lion's Banku i Jakub Potocki z Lion's House zwracają uwagę, że nie ma precyzyjnych danych dotyczących cen mieszkań sprzed boomu zakończonego na przełomie 2007 i 2008 r. Analitycy posiłkowali

Fedrowanie budżetu, czyli w czym tkwi problem polskiego górnictwa

brytyjskie czy niemieckie nie były przydatne? - Restrukturyzację górnictwa przeprowadziły wszystkie kraje europejskie, w których wydobywany był węgiel kamienny, i te doświadczenia znaliśmy. Ale nie mogły być one przeniesione w całości na nasz grunt, gdyż warunki gospodarcze, polityczne i społeczne w Polsce

Proces reindustrializacji Europy wymaga taniej energii

wpływów, zagraża stabilności Europy i demokracji europejskiej" - ocenił. Dodał, że celem Polski jest zwiększenie udziału przemysłu w naszym PKB z 22 proc. obecnie do 25 proc. w chwili utworzenia strefy wolnego handlu między UE i USA. Surojit Ghosh z ArcelorMittal Poland przekonywał, że silna

Nadzieje i koszmary kryzysowej Europy [MAPA RECESJI w UE]

konsekwencje np. w postaci rosnącego bezrobocia (w styczniu było najwyższe od niemal sześciu lat i sięgnęło według GUS 14,2 proc.). Ale używając analogii sportowej - wśród krajów UE Polska jest najlepszym maratończykiem. Udało nam się uniknąć recesji. Gdy wchodziliśmy do UE w 2004 r., PKB na głowę mieszkańca

Czy cios w Tychy otrzeźwi rząd?

. samochodów, a w przyszłym roku poniżej 300 tys. sztuk - połowę mniej niż w 2009 r., kiedy w Tychach wyprodukowano ponad 600 tys. samochodów. Nie ma wątpliwości, że jeśli fabryka pracuje na pół gwizdka, to nie da się uniknąć zwolnień. Ale skala i struktura zapowiadanych zwolnień sugerują, że Fiat zamierza na

Gospodarczy cud na papierze. Czy Węgry się rozwijają?

. Patrząc na suche dane, ostatnie miesiące to pasmo sukcesów gospodarczych. W II kw. gospodarka Węgier urosła według Eurostatu o 3,6 proc. w skali roku. W piątek się okazało, że III kw. też był niezły - wzrost sięgnął 3,1 proc. W całym roku PKB Węgier może wzrosnąć o ponad 3 proc. Bezrobocie w 12 miesięcy

Rostowski: RPP powinna uwzględnić, że inflacja jest poniżej celu

-Polska ma trzeci najwyższy poziom stóp procentowych w Europie. To w kontekście polityki monetarnej możemy coś zrobić, by spowolnienie było niższe i bezrobocie się zmniejszyło. Inflacja jest poniżej celu i jestem przekonany, że RPP powinna to uwzględnić i myślę, że to będzie uwzględniać

Młodzi Amerykanie wciąż mieszkają z rodzicami. Winne bezrobocie i brak perspektyw

wszystkim bezrobocie, które zwiększyło się o prawie 60 proc. od pierwszego kwartału 2008 roku, gdy bez pracy pozostawało 7,82 mln Amerykanów. Obecnie pracy nie ma 12,5 mln mieszkańców USA, a wynik ten i tak jest lepszy niż w apogeum kryzysu - w sierpniu stopa bezrobocia w USA wynosiła 8,1 proc., a w apogeum

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery