obecna kapitalizacja

MFPR: Dzięki gwarancjom EFI do polskich przedsiębiorców może trafić 300 mln euro

; Stosowanie bardziej elastycznych warunków, w tym odroczenie, zmianę harmonogramu lub dni wolne od płatności.  Jarosińska-Jedynak podkreśliła jednocześnie, że według obecnie dostępnych informacji w ramach tzw. małego okna  EFIS (wsparcia dla MŚP oraz spółek o średniej kapitalizacji

KE: 1 mld euro na gwarancje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego dla MŚP

kapitalizacji, poinformowała Komisja Europejska. Ma to pomóc co najmniej 100 tysiącom europejskim MŚP i przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji uzyskać finansowanie o łącznej wysokości około 8 mld euro. "Pandemia koronawirusa testuje nas wszystkich. Jest to nie tylko bezprecedensowe wyzwanie

Pekao Leasing ma umowę kredytu na 200 mln zł z ICBC

. ICBC jest największym notowanym na giełdzie bankiem na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej, wielkości depozytów, zysku oraz wartości marki. ICBC (Europe) Oddział w Polsce rozpoczął działalność w Polsce w 2012 roku. Warszawski oddział jest pierwszym otwartym w Europie Środkowej i koordynuje

KNF chce podnieść bufor dla Santander BP do 0,75% kwoty ekspozycji na ryzyko

ekspozycji na ryzyko wobec 0,5% obecnie, podał bank.  "[...] KNF wskazała, że ocena znaczenia systemowego uzyskana przez bank, jest podstawą do tego, by na bank nałożyć bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej

DM PKO BP podniósł wycenę GPW do 51,7 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

zysku brutto o 13% r/r" - czytamy w raporcie. Według analityków, GPW jest obecnie wyceniana na poziomie P/E 2017 13,7x, co jest drugim najniższym wskaźnikiem spośród giełd globalnych. Wolne przepływy pieniężne kształtują się na poziomie ok. 8% kapitalizacji, co przy pozycji gotówkowej netto (14

KSF chce zwiększenia bufora Santander BP do 0,75% kwoty ekspozycji na ryzyko

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia na Santander Bank Polska bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank. Obecnie bufor ten sięga

Santander BP przyjmie wnioski o pomoc finans. PFR poprzez bankowość internetową

subwencji. "Obecna, bezprecedensowa sytuacja gospodarcza, w której znalazły się małe, średnie i duże przedsiębiorstwa wymaga nadzwyczajnych działań i szybkich, ponadstandardowych rozwiązań. Rozmawiamy z naszymi klientami, na bieżąco analizujemy ich sytuację płynnościową i wiemy, że liczy się dla nich

Moody's podtrzymał ratingi Banku Pekao, perspektywa stabilna

generowania zysków oraz stopniowy spadek bazowej kapitalizacji banku przez następne 12-18 miesięcy" - czytamy w komunikacie. Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Fitch podtrzymał rating IDR Banku Pekao na poziomie BBB+, perspektywa negatywna

kredytowy, solidną kapitalizację oraz silną bazę depozytową oraz płynnościową. Znaczny bufor kapitałowy CET1 powyżej zrewidowanych minimalnych wymogów regulacyjnych zapewnia dużą zdolność do absorpcji ewentualnych strat, na poziomie około 7% portfela kredytowego brutto w porównaniu ze średnim kosztem ryzyka

Santander Bank Polska podtrzymuje politykę dywidendową

połączenia z Deutsche Bankiem Polska, bank będzie miał 1,5 mld zł niepodzielonego zysku z lat 2016 i 2017 Santander Bank Polska nie jest obecnie zainteresowany przejęciem eurobanku. "Nie ma takich planów" - powiedział Gajewski podczas dzisiejszej konferencji. Santander Bank Polska ( d. Bank

Savills: Transakcje inwestyc. w nieruchomościach to ponad 7,2 mld euro w 2018

wzrostowi PKB, wysokiemu poziomowi konsumpcji, a także rekordowo niskiej stopie bezrobocia oraz inwestycjom publicznym. Wysoka aktywność inwestorów spodziewana jest przede wszystkim w sektorze nieruchomości biurowych i magazynowo-przemysłowych. Stopy kapitalizacji powinny utrzymać się na obecnym poziomie

Santander BP: Trudno obecnie oszacować ryzyko prawne zw. z tzw. dużym TSUE

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska ocenia, że obecnie trudno jest jednoznacznie ocenić wpływ orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r. (tzw. dużego TSUE) na orzecznictwo w sprawach dotyczących kredytów opartych o walutę obcą, a tym

CD Projekt: Kapitalizacja spółki wzrosła 100-krotnie w ciągu 8 lat na GPW

Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Przez osiem lat obecności CD Projektu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie tj. od maja 2010 r., kapitalizacja spółki wzrosła 100-krotnie, poinformował wiceprezes zarządu ds. finansowych Piotr Nielubowicz. CD Projekt jest pierwszym

Kurs akcji XTPL spadł o 0,4% na debiucie na rynku głównym GPW

. Spółka przeniosła się na parkiet główny GPW z NewConnect z kapitalizacją ponad 300 mln zł. W akcjonariacie XTPL są m.in. dwa niemieckie fundusze inwestycyjne - Acatis Investment i Heidelberger Beteiligungsholding. Łącznie inwestorzy ci mają obecnie ponad 18% akcji spółki. Ostatnie emisje do tych

Savills: Polska ze 100-proc. wzrostem wolumenu transakcji inwest. w I poł. br.

kapitalizacji w tych lokalizacjach obniżyły się odpowiednio o 22 pkt baz. i 31 pkt baz., co przełożyło się na zmniejszenie różnic pod tym względem pomiędzy poszczególnymi aktywami. Średnie stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości biurowych poza COB wynoszą obecnie 4,9%, czyli mniej niż średnia dla

Santander BP pracuje nad polubownym rozwiązaniem dot. kredytów w walutach

.  Bank podał dziś, iż ocenia, że obecnie trudno jest jednoznacznie ocenić wpływ orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r. (tzw. dużego TSUE) na orzecznictwo w sprawach dotyczących kredytów opartych o walutę obcą, a tym samym dokonać estymacji związanego

PL Group planuje przejście na rynek główny GPW z NewConnect w II poł. 2020 r.

Albin podczas konferencji prasowej. "Do przejścia na GPW potrzebujemy odpowiedniej kapitalizacji. Obecna wycena akcji - naszym zdaniem - odbiega od naszego potencjału, stąd m.in. skup własnych akcji, którym pokazujemy dobrą kondycję spółki i chcemy zadbać o wartość dla akcjonariuszy" - dodał

Santander BP uruchamia pakiet pomocy dla MŚP

szeroki pakiet pomocowy, nie tylko dla kredytobiorców. Obecnie wprowadzamy kolejne udogodnienia dla przedsiębiorców, którzy musieli zawiesić swoje działalności gospodarcze. Zwolnienie z wybranych opłat i prowizji to realne oszczędności dla naszych klientów. Jako odpowiedzialny bank, chcemy im pomóc w

Assay chce pozyskać 40 startupów do swojego portfela (aktual.)

portfela łącznie 40 startupów w ciągu 24 miesięcy. Obecnie łączna kapitalizacja 23 spółek portfelowych wynosi 38 mln zł, poinformował ISBnews.TV prezes Łukasz Blichewicz. "W perspektywie 24 miesięcy chcemy dojść do poziomu 40 spółek. To jest poziom, który jesteśmy w stanie obsłużyć organizacyjnie

Selvita planuje 325-375 mln zł inwestycji, chce pozyskać ok. 90 mln zł z SPO

przeprowadzonej w trybie bezprospektowym skierowanej do inwestorów kwalifikowanych (do 20% akcji dopuszczonych do publicznego obrotu, to jest do 2 384 245 akcji, czyli 14,93% obecnej liczby wszystkich akcji)" - czytamy w strategii.  Zarząd spółki oczekuje, że pozyska z emisji akcji ok. 90 mln zł, z

MFPR: 7 nowych funduszy VC otrzymało ponad 305 mln zł wsparcia z POIR

rynki, podano także. Łączna kapitalizacja 7 nowych funduszy to 816 mln zł. Oprócz środków unijnych, zostały zaangażowanie pieniądze prywatnych inwestorów w wysokości 511 mln zł. Tym samym, PFR Ventures alokował już prawie 70% swoich środków. "Szacujemy, że w 2020 uruchomimy jeszcze około 10

Santander BP ma zezwolenie KNF na zaliczenie akcji serii N do Tier I

akcje serii N  jako instrumenty w kapitale podstawowym Tier I od dnia uzyskania niniejszego zezwolenia. W maju ub. roku akcjonariusze Banku Zachodniego WBK (obecnie Santander Bank Polska) podjęli uchwałę w sprawie podziału Deutsche Bank Polska (DBPL), zakładającą podwyższenie kapitału zakładowego

Kurs XTPL wzrósł o 2,3% na debiucie na GPW

kręgu zainteresowań kolejnych inwestorów instytucjonalnych, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, inwestujących w przełomowe w skali globalnej innowacje. Spółka podkreślała, że przenosi się na parkiet główny GPW z NewConnect z kapitalizacją ponad 300 mln zł. W akcjonariacie XTPL są m.in. dwa

Colliers: Wartość transakcji inwestyc. w Polsce wyniosła 2,6 mld euro w I półr.

. Rynek odczuł również napływ kapitału instytucjonalnego i prywatnego z Azji. W I połowie 2019 r. aktywa o wartości 0,5 mld euro nabyli inwestorzy z Korei Południowej, Singapuru oraz Filipin. W ostatnich 12 miesiącach nastąpiła dalsza kompresja stóp kapitalizacji we wszystkich klasach aktywów. Na rynku

Cherrypick Games złożył prospekt w związku z przejściem na rynek główny GPW z NC

;na NewConnect w listopadzie 2017 roku. Wcześniej, w ramach oferty publicznej, spółka pozyskała 6,21 mln zł na dalszy rozwój. W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów zapisy w transzy detalicznej zostały zredukowane o 91,1%. Obecna kapitalizacja spółki kształtuje się na poziomie 100 mln zł

Rozbudowa fabryki Sanok RC postępuje zgodnie z harmonogramem i budżetem

;wypłatą z zysku, spółka wypłaciła łącznie 12,52 zł na akcję, czyli 336,6 mln zł dywidendy. Stanowi to ponad 50% obecnej kapitalizacji spółki na GPW. Wypłacona w minionym tygodniu dywidenda za 2018 rok opiewała na 1 zł na akcję, czyli 26,9 mln zł (blisko 38% wypracowanego wyniku netto). "

Sonka zadebiutuje w środę na NewConnect

akcję. W związku z dobrą sytuacją finansową, studio nie planuje w najbliższym czasie kolejnej emisji. Obecna kapitalizacja spółki wynosi ponad 16 mln zł. Blisko 74% akcji spółki objętych jest lock-up-em, przypomniano. Sonka prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie

Santander BP planuje emisję bankowych papierów wart. do 200 mln zł do końca roku

przeprowadzenie emisji BPW w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku. Szczegółowe warunki emisji zostaną ustalone w późniejszym terminie" - czytamy w komunikacie.   W maju br. zarząd Banku Zachodniego WBK (obecnie Santander Bank Polska) podjął uchwałę wyrażającą zgodę na ustanowienie programu

mBank może rozważyć wypłatę dywidendy z zysku za 2016 r.

Wrocław, 07.12.2016 (ISBnews) - mBank analizuje nowe wymogi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące możliwości wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w 2016 roku. Przy obecnych poziomach kapitalizacji banku, zarząd może rozważyć wypłatę dywidendy, poinformował prezes mBanku Cezary

PGNiG Ventures planuje ok. 100 mln zł inwestycji w startupy w ciągu 6 lat

traktujemy jak pilotaż, możliwe będzie zwiększenie kapitalizacji wehikułu. Jeszcze w tym roku rozpoczniemy program scoutingowy mający na celu pozyskanie projektów do potencjalnych inwestycji" - powiedziała prezes PGNiG Ventures Małgorzata Piasecka, cytowana w komunikacie. PGNiG jest obecne na

PGNiG największą polską spółką notowaną na GPW

Warszawa, 05.10.2015 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), z kapitalizacją na poziomie 40,9 mld zł zostało dziś największą polską spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, wyprzedzając dotychczasowego lidera - bank Pekao. Zdaniem Andrzeja Kubackiego

Zolkiewicz & Partners FIZ: Niskie wyceny na GPW będą sprzyjać kolejnym wezwaniom

, obligacji oraz na sytuację niektórych TFI. GetBack był tylko katalizatorem, który obnażył problemy rynkowe. Kiedy rynek powoli zapominał o poprzednich 'aferach' pojawił się problem dotyczący byłego przewodniczącego KNF. Nikt zamieszany w obecne afery nie został jeszcze skazany prawomocnym wyrokiem sądu

GPW modyfikuje zasady tworzenia portfeli indeksów od najbliższej rewizji w marcu

danych za ostatnie 12 miesięcy. Natomiast kapitalizacja akcji w wolnym obrocie będzie określana losowo, na podstawie kursu zamknięcia z ostatnich 5 sesji przed dniem rankingu. Wprowadzone zostanie także dodatkowe kryterium kapitalizacji w wolnym obrocie. Zgodnie z nim do rankingu nie będą kwalifikowane

Bank Zachodni WBK zmienił nazwę na Santander Bank Polska

Grupa Santander, a jej nowy wizerunek ma lepiej odzwierciedlać transformację cyfrową, która jest jednym z filarów globalnej strategii grupy.  Grupa Banku Zachodniego WBK zajmuje obecnie trzecie miejsce pod względem wielkości aktywów w sektorze bankowym w Polsce. W skład Grupy w Polsce wchodzi

Fitch: Połączenie GNB i IB bez natychmiastowego wpływu na rating GNB

Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Połączenie Getin Noble Banku z Idea Bankiem nie ma natychmiastowego wpływu na rating Getin Noble Bank  (B-, perspektywa negatywna), podał Fitch Ratings. Agencja wskazuje jednak, że planowane połączenie nie rozwiązuje od razu problemu słabej kapitalizacji

InteliWISE rozważa akwizycje, co mogłoby wiązać się z przejściem na GPW z NC

obecnie priorytetem, inaczej byłoby to uwzględnione w strategii. Jednak synergie z przejętym niedawno Limtel zachęciły nas do poszukiwania kolejnych celów akwizycji. Potencjalne przejęcie mogłoby znacznie zwiększyć przychody i kapitalizację. W tej sytuacji przejście na GPW byłoby naturalne i jest to

BZ WBK w segmencie detalicznym ma ambicje stać się 'bankiem płatności'

wyboru sposobu płatności" - powiedział Gajewski podczas spotkania z dziennikarzami. Bank oferuje obecnie 5 metod płatności zbliżeniowych: BZ WBK24, Blik, GPay, Garmin Pay, Apple Pay. Prezes podkreślił dynamiczny wzrost transakcji bankowości mobilnej o 74% do 9,5 mln. Rozwój kanałów cyfrowych, w

JLL: Możliwe transakcje inwestycyjne w nieruchom. handlowych na 3 mld euro w br.

, przypomina JLL. Obecne stopy kapitalizacji dla wiodących centrów handlowych w Polsce utrzymują się na stabilnym poziomie 4,9%, a dla najlepszych parków handlowych ok. 7%, podano również w materiale. (ISBnews)

Savills: Transakcje inwestycyjne w nieruchomościach sięgnęły 2 mld euro w I kw.

skomplikowanych procesów, które rozpoczęły się jeszcze w roku ubiegłym. Obecnie obserwujemy dużą aktywność w sektorze biurowym i magazynowym i to właśnie w tych sektorach, zarówno w regionach, jak i w Warszawie, spodziewamy się największej liczby transakcji w najbliższych miesiącach" - powiedział dyrektor

mDM podniósł rekomendację Capital Park do 'kupuj', a wycenę do 8,09 zł

% (Yield=6,7%) w oparciu o bieżący portfel nieruchomości i projekty będące obecnie w budowie. Spodziewamy się rewaluacji części nieruchomości Capital Park w związku z kompresją stóp kapitalizacji w Warszawie o około 0,5 p.p. r/r i wzrostu NAVPS na koniec 2016 r. do 9,5 PLN (46% powyżej bieżącej

Santander BP: Tempo wzrostu PKB spowolni do 3,8% w br. i do 3,4% w 2020 r.

wzrost CPI nie będzie na tyle duży, aby Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe i pozostaną one na obecnym poziomie do wiosny 2020 r.  "Największe ryzyko dla naszych prognoz widzimy po stronie zagranicznej, widać już pewne spowolnienie, ale popyt krajowy wciąż pozostanie silny

Akcjonariusze Infoscan zdecydują zdecydują 28 VI o przejściu na GPW z NewConnect

. "Decyzja o przejściu na główny rynek jest konsekwencją naszych wcześniejszych zapowiedzi, ale również rozwoju spółki. Infoscan dywersyfikując geograficznie i produktowo swoją działalność w ostatnich kilkunastu miesiącach znacząco zwiększył swoją wartość. Obecna kapitalizacja już pozwala nam

Inovo Venture Partners planuje 15 transakcji w 5 lat, pierwsza to Eyerim

Warszawa, 12.02.2019 (ISBnews) - Fundusz Inovo Venture Partners rozpoczął działalność z kapitalizacją ok. 100 mln zł. Chce przeprowadzić 15 transakcji w ciągu najbliższych 5 lat, podano w komunikacie. Nowy fundusz zrealizował już pierwszą inwestycje w startup Eyerim. "Zespół stojący za

infoShare Academy pozyskało 2,2 mln zł, rozwinie platformę edukacji online

wykładowcą. To innowacyjne narzędzia i sposób nauki, które znacznie podnoszą jakość edukacji i jej dostępność" - powiedział prezes infoShare Academy Andrzej Kiesz, cytowany w komunikacie. "Zjawisko transformacji technologicznej w edukacji obecnie znacznie przyspieszy i szybko zostaną wyznaczone

JLL: Transakcje na rynku nieruchomości handlowych mogą sięgnąć 3 mld euro w br.

była sprzedaż przez ARES/AXA/Apollo Rida portfolio 28 nieruchomości handlowych za około miliard euro na rzecz konsorcjum zarządzanego przez Griffin Real Estate. Z kolei największą pojedynczą transakcją był zakup Galerii Katowickiej przez malezyjski fundusz EPF od Meyer Bergman. Obecne stopy

Esaliens TFI: Akcje małych spółek z GPW mogą być atrakcyjną okazją w 2018

Warszawa, 29.12.2017 (ISBnews) - Obecna faza cyklu gospodarczego sugeruje, że akcje będą dobrym kierunkiem inwestycyjnym, a zwłaszcza małe spółki z warszawskiej giełdy mogą być atrakcyjną okazją w najbliższych miesiącach, poinformował ISBnews analityk Esaliens TFI Łukasz Majkowski. "

Mirbud: JHM Development planuje oddanie do użytku 408 mieszkań w IV kw. 2019 r.

-montażowej w pierwszych III kwartałach br. wpływ na dochody GK Mirbud miał spadek wyniku na sprzedaży z działalności deweloperskiej, która charakteryzuje się cyklicznością działalności spółki JHM Development S.A. Jest to jednak zjawisko spodziewane, spowodowane kumulacją sprzedaży mieszkań w 2018. Obecnie

XTPL podpisało umowę z chińską spółką Suzhou Cowin Laser Technology

wyświetlaczach. Cowin jest dostawcą urządzeń do produkcji wyświetlaczy dla czołowych chińskich graczy z tego sektora, takich jak BOE (7,7 mld USD przychodów w I poł. 2019 roku), CSOT (China Star Optoelectronics Technology) czy Tianma (kapitalizacja rzędu 4,5 mld USD), poinformowano. Celem rozpoczynającego

GTC ma umowę z BZ WBK na refinansowanie Korona Office Complex 

jednoczesnym wzroście FFO oraz poprawie stopy kapitalizacji FFO, którą generujemy. Refinansowanie jest dla nas jednym z kluczowych czynników decydujących o pomyślnym recyklingu kapitału i finansowaniu wzrostu" - powiedział dyrektor finansowy GTC Erez Boniel, cytowany w komunikacie.  Kompleks, który

MCI chce rozmów o zniesieniu uprzywilejowania certyfikatów TechVentures1.0

zł trafiło do innych niż MCI inwestorów. Obecna kapitalizacja funduszu to blisko 1 mld zł" - powiedział Konopiński podczas spotkania z dziennikarzami. "Z rozmów, które prowadzimy, wiemy, że MCI Capital S.A. jest gotowe do zmian statutu w kierunku zniesienia

Santander Bank Polska nabył akcje Deutsche Bank Polska za 257,96 mln zł 

hipotecznych w walutach obcych, która to działalność pozostanie w DB Polska po wydzieleniu.  W połowie grudnia ub. roku BZ WBK (obecnie Santander Bank Polska) poinformował, że podpisał z Deutsche Bank AG umowę transakcyjną zakładającą nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. (DBPL) w skład

Akcjonariusze Infoscan zdecydują 28 VI o przejściu na GPW z NewConnect (aktual.)

przejściu na główny rynek jest konsekwencją naszych wcześniejszych zapowiedzi, ale również rozwoju spółki. Infoscan dywersyfikując geograficznie i produktowo swoją działalność w ostatnich kilkunastu miesiącach znacząco zwiększył swoją wartość. Obecna kapitalizacja już pozwala nam poważnie myśleć o przejściu

Przejęcie części DBPL nie wpłynie na tempo wzrostu organicznego BZ WBK

potwierdził również, że DB Securities - podobnie jak pozostała część DBPL - będzie działał w obecnej formie przez rok. "Nie mam ambicji ścigania się pod względem wielkości aktywów. Pod względem kapitalizacji właściwie już jesteśmy numerem jeden, ale nie ścigamy się na wartość aktywów" - dodał

Santander BP: Karty debetowe ma 98,5% polskich nastolatków

także w restauracjach i w fast foodach (16,6% transakcji). "Młoda generacja klientów banków to obecnie pokolenie Z, wychowane w dobie komputerów, internetu i social mediów. Swoją przygodę z bankowością zaczynają bardzo wcześnie, a przy tym aktywnie z niej korzystają. To cieszy, bo dzięki

Polski Dom Maklerski otrzymał licencję umożliwiającą wydawanie rekomendacji

PDM o działalność analityczną. Obecnie prowadzimy dalsze prace organizacyjne zmierzające do niezwłocznego rozpoczęcia działalności w zakresie analiz i rekomendacji. Oczekujemy, że nastąpi to w pierwszych tygodniach Nowego Roku. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, będziemy koncentrować się w

Knight Frank: Polska zostać liderem rynku nieruchomości inwest. w CEE w br.

, handlowe i magazynowe pozostają na relatywnie stabilnym poziomie w całej Europie Środkowo-Wschodniej. "W Polsce nieruchomości biurowe zlokalizowane w centrum Warszawy są obecnie wyceniane przy stopach kapitalizacji na poziomie 5,25%, natomiast poza centrum miasta kształtują się pomiędzy 7%, a 7,5

Trigon: Grupa Lotos powinna zastąpić Synthos w WIG20 po rewizji w marcu

na nowych zasadach - dzień ustalania kapitalizacji spółek w wolnym obrocie uwzględnianej w rankingu będzie losowo wybrany przez giełdę spośród pięciu dni poprzedzających dzień rankingu (w najbliższej rewizji - od 15 do 19 lutego). Dodatkowo, 25% spółek o najmniejszej kapitalizacji nie będzie brana

Zygmunt Solorz chce, by Cyfrowy Polsat wypłacił 1,8 mld zł dywidendy w 3 lata

zapowiedział, że planuje zakończyć weryfikację obecnej polityki dywidendowej w marcu br. "Zarząd spółki informuje, że w dniu 7 lutego 2019 roku otrzymał pismo od pana Zygmunta Solorza, występującego w imieniu większościowego akcjonariusza Cyfrowego Polsatu, zawierające postulat rozważenia przez zarząd

Leasing w czasie koronawirusa. Leasingodawcy idą na rękę klientom

wszyscy mają świadomość, że obecna i przyszła sytuacja gospodarcza, będąca efektem pandemii koronawirusa, odbije się na kondycji i możliwościach finansowych jej klientów. Sprawa wydaje się oczywista – przedsiębiorca, który stracił możliwość zarabiania na samochodach, maszynach czy nawet aparaturze

EuroRating podniósł perspektywę ratingu BZ WBK do pozytywnej

Zachodniego WBK związane jest przede wszystkim z systematycznie poprawiającą się pozycją kapitałową banku, skutkującą wzrostem współczynników kapitałowych, których poziom EuroRating ocenia obecnie jako wysoki i bezpieczny. Na malejące ryzyko kredytowe banku wpływa również obniżający się w ciągu ostatnich

DM BZ WBK podniósł rekomendację Millennium do 'trzymaj', wycenę do 7,95 zł

. Bank Millennium pozostaje naszą preferowaną ekspozycją na sagę frankową. Szacujemy, że obecnie rynek wycenia koszty konwersji kredytów walutowych na około 30% kapitalizacji rynku (versus 10% dla Millennium). Ponadto, bufor kapitałowy Millennium z czasem powinien się relatywnie bardziej poprawiać"

Savills: Załamanie rynku nieruchomości inwest. w Polsce i Europie będzie krótkie

rynku nieruchomości w Polsce obniży się w stopniu podobnym do naszych prognoz europejskich, z sektorem handlowym i hotelowym doświadczającymi największego spadku wolumenu obrotów. Natomiast inwestycje w nieruchomości logistyczne, obecnie najbardziej poszukiwany sektor, powinny pozostać odporne na

Knight Frank: Rynek inwestycji w nieruchomości przekroczył 1,5 mld euro w I półr

handlowe i 8 biurowych w Warszawie i Krakowie, przypomniano. "Stopy kapitalizacji za najlepsze nieruchomości typu 'prime' utrzymują się na stabilnym poziomie. Nieruchomości biurowe zlokalizowane w centrum Warszawy są obecnie wyceniane przy stopach kapitalizacji na poziomie 5,25%, natomiast poza

Akcjonariusze Artifex Mundi wyrazili zgodę na prywatną emisje akcji

wykorzystanie potencjału wzrostu naszej firmy, z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy" - powiedział prezes Tomasz Grudziński, cytowany w komunikacie. Objęcie akcji, zgodnie z uchwałą, ma nastąpić nie później niż do końca października 2018 r. "Na obecnym etapie trudno jest przesądzać o

BZ WBK oczekuje dynamicznego wzrostu rynku kredytów, chce rosnąć szybciej

podobnych tempach wzrostu na kolejne 2 lata jak obecne i oczywiście chcemy rosnąć szybciej niż rynek. Zakładamy, że szczególnie kredyty korporacyjne przyspieszą" - powiedział Reluga podczas konferencji.  Obecnie rynek kredytów rośnie w tempie ok. 4,5%. Członek zarządu banku oczekuje dużego boomu

Braster: W spółce nie nastąpiły żądne zdarzenia uzasadniające spadek kursu akcji

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - W związku z obserwowanym w ostatnim czasie spadkiem kursu akcji Brastera, zarząd informuje, że nie doszło w spółce do jakichkolwiek zdarzeń uzasadniających obniżenie jej kapitalizacji, podał Braster.  "Według najlepszej wiedzy zarządu Braster

Cloud Technologies planuje przeznaczyć posiadaną gotówkę na inwestycje

technologia ta umożliwia nam świadczenie usług związanych z reklamą online, jak również pełni ważną rolę w pozyskiwaniu niektórych rodzajów danych" - powiedział ISBnews Prajsnar. Gotówka emitenta na koniec II kw. (ostatni raport) wynosiła 19,4 mln zł, wobec obecnej kapitalizacji spółki na NewConnect

KNF zaleca BZ WBK dodatkowy bufor dla kredytów hipot. na poziomie 0,62 pkt proc.

) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,35 pkt proc. ponad wartość kapitału podstawowego Tier I).  Obecnie bank spełnia wymagania KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i

Santander BP nie zmienia strategii, ma wystarczająca płynność 

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska nie zmienia strategii w związku z pandemią i ocenia, że ma wystarczającą płynność, by nie korzystać obecnie z instrumentów NBP, poinformowali przedstawiciele zarządu. Bank widzi wzrost aktywności klientów w kanałach cyfrowych, ale sprzedaż w

Serinus zamierza wyemitować 66,67 mln akcji w celu dopuszczenia do obrotu na AIM

15 pensa za akcję w ofercie, co oznacza około 32,6 mln GBP kapitalizacji rynkowej spółki w momencie dopuszczenia - Spółka wyemituje 66 666 667 akcji w ofercie, stanowiących 44,3% jej łącznego kapitału zakładowego przed dopuszczeniem i 30,7% łącznego kapitału zakładowego spółki po jego podwyższeniu

Trigon DM oczekuje, że JSW zastąpi Eneę w indeksie WIG20

. Oczekujemy, że JSW zastąpi Eneę bez względu na wylosowany dzień. JSW wejdzie z wagą 1,8%, podczas gdy Enea ma obecnie 1,2% udziału" – czytamy w komunikacie. GPW stworzy listę rankingową na najbliższą rewizję indeksów według struktury akcjonariatu na 17 lutego, jednak dzień ustalania

Movie Games i Grupa INC mają list intencyjny dot. rumuńskiego rynku gier

pozyskiwania zdolnych zespołów oraz możliwość tańszego produkowania gier" - czytamy w komunikacie. Wejście na rynek rumuński z kolejnym podmiotem w pełni wpisuje się w nową strategię rozwoju Grupy INC, która zakłada rozwój działalności m.in. na tym rynku. "Jako Grupa INC jesteśmy obecni na rynku

MedFood Group planuje crowdfunding, a wkrótce wejście na NewConnect

roku zawarliśmy umowę z autoryzowanym doradcą. Naszym celem jest osiągnięcie kapitalizacji 60 mln zł i przejście na główny parkiet GPW, z rozwiniętą produkcją spożywczą i innowacyjnymi usługami IT" - zapowiedział prezes Marcin Marcinkiewicz, cytowany w komunikacie. "W niecały rok

Kurs akcji PGNiG osiągnął dziś rekordową wartość 7,03 zł

; - podkreślono.  PGNiG 5 października br. zostało największą polską spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, z kapitalizacją na poziomie 40,9 mld zł.  PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu

Netia szacuje możliwy odpis aktualizacyjny na 150,7 mln zł za 2017 r.

aktywów za rok 2017 i podjęła decyzję o aktualizacji założeń wyceny aktywów. Jednocześnie jest w trakcie przeprowadzania testu na trwałą utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36 poprzez porównanie wartości bilansowej składników aktywów z ich wartością odzyskiwalną, podano w komunikacie. "Na obecnym

DM mBanku rozpoczął rekomendowanie Atal od 'kupuj' i wyceny 44,1 zł

9:15 za akcję płacono 35,64 zł. "W marcu Atal zaskoczył inwestorów jednoczesną zmianą polityki dywidendowej (wzrost wskaźnika wypłaty z 50% do 70-100%) oraz propozycją emisji nie więcej niż 3,7 mln akcji (9,56% kapitalizacji, ok. 120 mln zł) w ramach kapitału docelowego. Uważamy, że łącznym

DI Investors wycenia Marvipol na 10,5 zł za akcję

pomiędzy obecną kapitalizacją połączonych segmentów a ich wartością godziwą. Spółka obecnie wyceniana jest na 2015P P/BV na poziomie 0.95x oraz 2015P P/E w wysokości 8.9x" - czytamy w raporcie. (ISBnews)  

Trudne czasy dla oszczędzających. Bez ryzyka nie uda się uniknąć strat

bankach, więc skarbonka nie jest w tej chwili żadną alternatywą. – W okresie niskich czy też blisko zerowych stóp procentowych, z jakimi mamy obecnie do czynienia, trudno szukać ofert z ponadprzeciętnym oprocentowaniem. Dlatego ważniejsze w najbliższej przyszłości będzie samo regularne odkładanie

Rząd obniży jeszcze jeden podatek. Aż o połowę

przyjrzeli się polskiej giełdzie i nie znaleźli tam powodów do świętowania. "Niepokojące jest też to, że w ostatnich dwóch latach mamy do czynienia ze spadkiem liczby spółek notowanych na głównym rynku GPW, jak również spadkiem kapitalizacji. Niewątpliwym problemem jest również spadający udział

Robyg rekomenduje wypłatę 0,27 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

z zysku wypracowanego w 2016 roku. Zgodnie z rekomendacją zarządu, dywidenda powinna wynieść 0,27 zł na akcję, co łącznie daje ponad 71 mln zł. Oznacza to, że stopa dywidendy wyniosłaby 8% obecnej kapitalizacji Robyg" – czytamy w komunikacie. W styczniu 2016 roku rada

Przegląd prasy

., utrzymanie 13. emerytury i 1000 zł podwyżki dla nauczycieli --Rzońca z PO: Dla zatrudnionych na umowę o pracy przewidujemy ograniczenie od 2021 r. łącznego obciążenia PIT i składkami ZUS do 35% z ok. 40% obecnie --PKO BP jest drugi w regionie - po Erste - pod względem kapitalizacji Parkiet --Zenith

Biomed-Lublin: Budowa nowego CBR istotnie przełoży się na przychody i zyski

produkcyjnych na istniejącej linii BCG - ten rok będzie przełomowy dla wyników spółki. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na IV kwartał 2018 roku, zaś jej zakończenie na II kwartał 2020 r. "Nasza dzisiejsza kapitalizacja to 70 mln zł, wielu dotychczasowych akcjonariuszy wyraża gotowość do

BNP Paribas RE: Transakcje nieruchom. komerc. przekroczyły 4 mld euro w 2015 r.

Investment przez fundusz Griffin Real Estate" - powiedziała dyrektor Działu Analiz Rynkowych i Doradztwa w BNP Paribas Real Estate Poland w regionie CEE Anna Staniszewska, cytowana w komunikacie. Na koniec ubiegłego roku stopy kapitalizacji dla bardzo dobrze zlokalizowanych projektów typu prime

Wakacje kredytowe na celowniku instytucji. Będą sprawdzać, jak działa zawieszenie spłaty kredytu

?” – napisał kredytobiorca do Rzecznika Praw Obywatelskich. „Wcześniejsze kłopoty ze spłatą kredytu nie powinny być obecnie jedynym kryterium przy ocenie przez banki prośby kredytobiorcy o odroczenie spłaty kredytu” – uważa rzecznik. Po otrzymaniu takiej informacji wystąpił

UOKiK sprawdza zasady oferowania przez banki wakacji kredytowych

, że podpisanie aneksu dotyczącego zawieszenia spłaty rat kredytu może być traktowane jako uznanie długu. Wykorzystanie aneksów jako sposobu wymuszenia na konsumencie uznania długu oceniam, szczególnie w obecnej sytuacji, jako niedopuszczalne. Tego typu działanie może podważać zaufanie konsumentów do

Infoscan: Istotny spadek kursu akcji nie jest uzasadniony

Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Infoscan, wobec zaobserwowanego 28 czerwca 2018 r. istotnego spadku kursu akcji, informuje, że w spółce nie doszło do jakichkolwiek zdarzeń uzasadniających istotne obniżenie jej kapitalizacji, podał Infoscan. "Jednocześnie 27 czerwca 2018 r. GPW, po sesji

Zolkiewicz Inwestycji w Wartość FIZ: Wyceny na GPW są atrakcyjne długoterminowo

producenci gier. Wysokie wyceny CD Projekt czy Playway są spowodowane wiarą w kontynuację wzrostu przychodów i zysków. Flagowy produkt 'eksportowy', czyli CD Projekt jest obecnie wyceniany na ponad 20 mld zł. Dużo w tej wycenie 'ważą' nadzieje na udany debiut gry 'Cyberpunk', jednak kolejne źródła

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 1,3% r/r do 977 w 2019 r.

wspięły się wyżej w łańcuchu dostaw gospodarki światowej, wytwarzając większą wartość dodaną, co wymaga większych wydatków na badania i rozwój. Obecnie odpowiadają one 1% PKB w Polsce, czyli znacznie poniżej 1,8% odnotowanego w Czechach i 1,9% w Słowenii, nie mówiąc o średniej OECD wynoszącej 2,4% lub o 3

BZ WBK nie interesuje się dziś SKOK-ami, w przyszłości może wrócić do tematu

Warszawa, 30.07.2015 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK nie przygląda się obecnie żadnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), ale nie wyklucza tego w przyszłości, poinformował prezes Mateusz Morawiecki. "Przyglądaliśmy się 1-2 SKOK-om, które zostały jednak kupione przez

DI Investors rozpoczął rekomendowanie Marvipolu od 'kupuj', wycena 10,5 zł

. godz. 10 kurs wynosił 6,88 zł. "Planowany podział Marvipolu na spółki deweloperską i motoryzacyjną powinien przyczynić się do zmniejszenia dyskonta pomiędzy obecną kapitalizacją połączonych segmentów, a ich wartością godziwą. Wyceniamy obecną wartość godziwą segmentu deweloperskiego Marvipolu

BZ WBK: Ponad 100 tys. osób otworzyło 'Konto Jakie Chcę' w miesiąc od premiery

liczby klientów korzystających z Kantoru BZWBK 24 - do 500 tys. osób w ciągu dwóch lat z 223 tys. klientów obecnie. Według stanu na połowę września, BZ WBK posiadał ponad 4 mln klientów i prowadził 3,14 mln rachunków. Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są

Haitong Bank podniósł wycenę GTC do 9,1 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Haitong, nowo nabytych aktywów generujących przychody (oferujących potencjał do aprecjacji wartości), a także projektów, które mają zostać zrealizowane na ostatnio zakupionych gruntach, oraz mniej konserwatywne założenia dotyczące stóp kapitalizacji dla wybranych aktywów pracujących spółki (wynikająca z

Cherrypick Games przejdzie na rynek główny GPW z NewConnect w tym roku

dalszy rozwój. W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów zapisy w transzy detalicznej zostały zredukowane o 91,079%. Obecna kapitalizacja spółki kształtuje się na poziomie ponad 160 mln zł. Sztandarowa produkcja spółki to "My Hospital", który został pobrany już ponad 7,7 mln razy. Gra

Silvair ma umowę dotyczącą udzielenia licencji amerykańskiej firmie Fulham Co.

komercyjnych, szpitali, szkół, czy magazynów. Już w marcu tego roku Fulham prezentował publicznie swoje rozwiązania bazujące na standardzie Bluetooth Mesh i oprogramowaniu Silvair. "Murata Manufacturing to jeden z największych producentów komponentów elektronicznych. Jego kapitalizacja na giełdzie

Selvita: Realizacja strategii powinna przynieść 2 mld zł kapitalizacji w 2021 r.

Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Selvita ocenia, że realizacja wszystkich założeń czteroletniego planu rozwoju powinna zwiększyć kapitalizację spółki do 2 mld zł w 2021 roku wobec 813 mln zł według stanu na 31 stycznia br. Najważniejszym projektem w tym planie jest samodzielna realizacja faz

DM BZ WBK rekomenduje 'kupuj' Stalexport Autostrady, wycena 5,85 zł

wynosił 4,29 zł. „Wg naszych szacunków spółka oferuje bardzo niewymagające wskaźniki P/E oraz EV/EBITDA gotówkowa – odpowiednio 4,4(x) oraz 2.5(x) na 2018 r. Oba wyniki są zauważalnie niższe niż u innych polskich firm o średniej kapitalizacji, czy zachodnioeuropejskich spółek z grupy

CD Projekt miał 51,68 mln zł zysku netto, 59,99 mln zł EBIT w I półr. 2019

porównawczym, ponieważ do czasu zrealizowanych w październiku 2018 r. premier obu gier, nakłady na wytworzenie obu projektów podlegały kapitalizacji. Ponadto w omawianej pozycji Grupa ujęła koszt własny sprzedaży związany z uzyskanymi Przychodami ze sprzedaży usług" - czytamy dalej. W ujęciu jednostkowym