obecna inflacja w 2011

Inflacja powyżej celu NBP może pojawić się w I poł. 2018 r. wg analityków

centralnego, to fakt ten nie stanowi obecnie większego zmartwienia przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej. Aktualnie w RPP dominuje pogląd o konieczności stabilizacji kosztu pieniądza w najbliższych miesiącach, pomimo potwierdzonego dziś 5-letniego maksimum inflacji CPI oraz prognoz wskazujących na możliwe

Tegoroczna inflacja maksimum osiągnie w listopadzie br. wg analityków

odzwierciedlają rosnące ceny węgla na rynku światowym. W świetle dostępnych obecnie danych oczekujemy, że inflacja w listopadzie wzrośnie do ok. 2,3% r/r (m.in. z powodu dalszego wzrostu cen paliw), po czym w grudniu powinna obniżyć się do 1,9% r/r. (głównie efekt wysokiej bazy z końca 2016 r.). Dzisiejsze dane

Generali Investments TFI: Złoto pozostanie atrakcyjną inwestycją w 2020 r. 

ocenie, obecna sytuacja rynkowa jest nadal sprzyjająca. Duży popyt ze strony banków centralnych i inwestorów pozwala spodziewać się dalszych wzrostów cen. Na rynkach finansowych oczekiwana jest tez stymulacja fiskalna, która prowadzi do wzrostu inflacji. Historyczne dane dowodzą, że w czasach wyższej

Rosnąca inflacja na początku roku nie oznacza trwałego trendu wg analityków

okazywały się wyraźnie wyższe od obecnych oczekiwań Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Po raz pierwszy od stycznia 2013 r. inflacja jest w paśmie bezpośrednich odchyleń od celu RPP i po raz pierwszy od 2011 roku stopa referencyjna NBP jest poniżej inflacji. Chociaż dane są

Nastroje inwestorów na GPW mogą się dziś poprawić

indeksowi przez 4 lata (okres 2011-2015). Jeżeli w najbliższych tygodniach otrzymamy potwierdzenie znaczenia tego wsparcia i WIG20 utrzyma obecne poziomy lub wzrośnie, to można być optymistą, co do długoterminowej sytuacji na GPW. Dzisiaj głównym tematem zainteresowania inwestorów pozostaną działania

Dane o inflacji z Wielkiej Brytanii i USA wpłyną dziś na rynki walutowe i giełdy

obecnym etapie, inwestorzy powinni mieć na uwadze, że kurs wchodzi właśnie w poziomy oporu z lat 2011-2013. Są to najważniejsze historyczne pułapy dla akcji JSW i bez wykazania znacznej poprawy w fundamentach może być trudno je pokonać. Z najbliższych oporów najwyższy znajduje się ok. 10% wyżej. Łukasz

Wskaźnik PMI dla Polski spadł m/m do 53,4 pkt w październiku

dotychczasowym trendem za 2017 rok. Wygląda na to, że sektor wytwórczy jest na dobrej drodze do najlepszego rocznego wyniku od 2010 roku. IHS Markit przewiduje, że wzrost produkcji przemysłowej osiągnie poziom 6% i będzie najszybszy od 2011 roku. W październiku odnotowano silniejszą presję inflacyjną. Inflacja

Wrześniowy odczyt PMI sygnalizuje narastanie presji inflacyjnej wg analityków

kogo zatrudniać – otrzymujemy obraz sektora przemysłowego, w którym czynniki podażowe są już wyraźną barierą wzrostu. W połączeniu z szybkim podnoszeniem się kosztów daje to efekt w postaci najszybszej od 2011 roku inflacji dla wyrobów gotowych. W tych warunkach nie dziwi, że firmy deklarują

Wzrost wynagrodzeń może przyspieszyć nawet do ok. 9% w 2020 r. wg analityków

krajowej polityki pieniężnej. W scenariuszu bazowym zakładamy, że stopy procentowe NBP pozostaną na obecnym poziomie przez długi okres czasu – do końca 2022 r., jednakże przy dominującym ryzyku w stronę podwyżek stóp w związku z podwyższonym poziomem inflacji" - starszy ekonomista Banku Pekao

Czemu nie warto "uciekać" w gotówkę na dłużej

historycznej. Tak jak obecne poziomy inflacji. Wystarczy popatrzeć, jak dużo poniżej historycznej mediany stopy inflacji jest obecny wskaźnik dla USA (wykres 3). W Niemczech mediana (liczona dla lat 1950-2016) jest na poziomie około 1,5 proc., a we Francji na poziomie blisko 5 proc. To oznacza, że naturalną

Przez 10 lat był zatrudniony i opłacał składki. ZUS wyliczył mu 600 zł emerytury brutto. Smętna przyszłość 650 tys. osób

Przez 10 lat był zatrudniony i opłacał składki. ZUS wyliczył mu 600 zł emerytury brutto. Smętna przyszłość 650 tys. osób

W 2011 r. emeryturę niższą niż minimalna pobierało 24 tys. osób. W ciągu siedmiu lat ich liczba wzrosła blisko dziesięciokrotnie. Według Federacji Przedsiębiorców Polskich problem będzie narastał i już w 2025 r. osób otrzymujących świadczenie niższe od minimalnego będzie 500 tys., a w 2030 r

Złoty ma dziś szansę na umocnienie

roku  jest wyższa niż dominujący w tej chwili konsensus, który kształtuje się na poziomie 3,9-4,0 proc., po tym jak w 2016 roku gospodarka urosła o 2,7 proc. Gdyby ta prognoza się zmaterializowała to byłby to najszybszy wzrost od 2011 roku (średni wzrost w ostatnich 5-latach to 2,56 proc

Prezydent podpisał nowelę ustawy modyfikującą regułę wydatkową

, natomiast część nominalną stanowi prognozowany wzrost cen, tj. dynamika CPI uzupełniona o korektę błędnych prognoz. W ocenie projektodawców, związana z rosnącą zmiennością inflacji nieprzewidywalność tej kategorii stanowi czynnik znaczącej niepewności w procesie budżetowym. W związku z powyższym ustawa

Ceny złota rosną w oczekiwaniu na dzisiejszą decyzję Fedu

Warszawa, 17.09.2015 (ISBnews/ Superfund TFI) - Złoto jako "bezpieczna przystań" już wiele miesięcy temu straciło swój blask. Notowania tego surowca już od dłuższego czasu poruszają się w trendzie spadkowym. Jeszcze latem 2011 r. cena złota momentami przekraczała nawet 1900 USD za

PMI w VI wskazuje na tempo wzrostu PKB w II kw. zbliżone do I kw. wg analityków

utrzymanie się solidnego wzrostu gospodarczego w 2q. Wysokie koszty produkcji są nadal spójne z wyższym poziomem inflacji, niż ten, który obecnie obserwujemy" - ekonomiści PKO Banku Polskiego. "Bardzo solidny odczyt PMI na zamknięcie Q2'18 pozwala oczekiwać, że tempo wzrostu PKB w minionym

Gospodarka Rosji pada. Rosjanie boją się o swoją przyszłość

Gospodarka Rosji pada. Rosjanie boją się o swoją przyszłość

ubożenia społeczeństwa. Na trzecim miejscu największych lęków Rosjan plasuje się bezrobocie, którego obawia się aż 41 proc. ankietowanych. Niepokój Rosjan rośnie Dla porównania, w 2013 r. nieco mniej Rosjan bało się wzrostu cen i wysokiej inflacji (odpowiednio 59 proc. i 60 proc.). Z kolei w 2014 r

Co się dziwić inwestycjom w Amber Gold. Na większości lokat się traci

Według obliczeń Open Finance, każda roczna lokata, której oprocentowanie było niższe niż 4,94 proc., przyniosła właścicielowi stratę. Przeciętna realna rentowność 12-miesięcznych lokat zakładanych w lipcu 2011 roku po uwzględnieniu 19-proc. podatku oraz inflacji (4 proc. rok do roku) wyniosła minus

Przegląd prasy

którymi chciałby tworzyć sojusze, by razem walczyć o klientów Parkiet --Średnia prognoz Bloomberga dla dziewięciu banków z GPW zakłada, że w tym roku ich łączny zysk netto wzrośnie o 16,5% --Od 2011 r. Grupa Azoty osiągnęła już 710 mln zł dodatkowych korzyści płynących z konsolidacji spółek

Wynagrodzenia w firmach mogą nadal rosnąć w tempie nawet 4% r/r wg analityków

skutkować w najbliższych miesiącach utrzymaniem dynamiki wynagrodzeń na poziomie ok. 4,0% r/r (w ujęciu uśrednionym)" - główny ekonomistka BOŚ Banku Łukasz Tarnawa. "Jeśli na początku przyszłego roku inflacja przyspieszy do ok. 1,0%, a nominalne wynagrodzenia nie zwiększą się proporcjonalnie, to

Klęska Abenomiki? Fatalne nastroje japońskich przedsiębiorców

Klęska Abenomiki? Fatalne nastroje japońskich przedsiębiorców

- od dekad walczy ze spowolnieniem. Słabemu wzrostowi PKB towarzyszy spadek cen, czyli deflacja. To zabójcze dla gospodarki, bo gdy konsumenci zdają sobie sprawę, że ceny spadają, to wstrzymują się z zakupami. A to pogrąża wzrost PKB. W 2011 roku Japonia poważnie ucierpiała wskutek fali tsunami i

Koniec z wysoką waloryzacją emerytur

Aby emerytury i renty nie traciły na wartości, rząd co roku w marcu przeprowadza ich waloryzację. Wskaźnik waloryzacji uwzględnia inflację w gospodarstwach emeryckich (z roku poprzedniego) plus przynajmniej 20 proc. realnego wzrostu płac w całej gospodarce. Limit wzrostu płac można zwiększyć, np

BofA Merrill Lynch: Pogorszyły się prognozy funduszy ws. PKB i zwrotów z inwest.

poświęconym raportowi. Apetyt inwestorów na ryzyko jest nadal spada i pozostaje znacznie poniżej średniej, choć wskazania nie są tak pesymistyczne jak w 2011/2012 r., zaznaczono w materiale. Odsetek netto zarządzających, którzy doważają akcje w swoich portfelach, spadł z 25% w styczniu do 5% obecnie

Belka: Podwyżka VAT zwiększy inflację o ok. 0,3 proc.

. (...) Będzie niewielki - spowoduje typu 0,3-procentowy wzrost cen na początku przyszłego roku" - dodał uzupełniając, że inflacji nie należy się obawiać. Zgodnie z planami rządu w 2011 roku będą obowiązywać trzy nowe stawki podatku VAT - 5, 8 i 23 procent. Oznacza to, że podstawowa stawka VAT wzrośnie o 1

Dynamika wzrostu PKB spowolni do 3,7-4,5% w I kw. wg analityków

szybkie jak rok temu. Nie jest to jednak żadnym zaskoczeniem, także dla RPP, która w mojej ocenie utrzymywać będzie stopy procentowe na obecnych poziomach bardzo długi czas, wykraczający poza 2019 r" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek "Pierwszy miesiąc bieżącego roku przyniósł

Spadek dynamiki płac w grudniu powinien okazać się przejściowy wg analityków

procentowych w lutym. Pomimo oczekiwanego przyspieszenia inflacji Rada deklaruje utrzymywanie stóp procentowych na obecnych poziomach w kolejnych miesiącach br., czekając na przyspieszenie tempa wzrostu PKB " - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Mimo oczekiwanego przez nas

Uwaga, inflacja zżera zysk z lokat! W którym banku realnie stracisz?

Od kilku miesięcy inflacja zżera coraz większą część oprocentowania naszych lokat. Stopa wzrostu cen jest coraz wyższa i wynosi obecnie 3,1 proc., zaś oprocentowanie lokat jeszcze do niedawno stało w miejscu lub wręcz spadało. Dopiero w ostatnich dwóch-trzech miesiącach nieśmiało ruszyło w górę

S&P znów szokuje?

kolei dwie pozostałe starają się utrzymywać opinię zrównoważonych i spokojnych. Warto również zwrócić uwagę, że to S&P jest agencją, która lubi analizując rating zwrócić większą uwagę na ryzyka polityczne. Tak samo było w 2011 roku, kiedy to obniżyła ocenę Węgier. Tamta obniżka była bardziej bolesna

Waloryzacja emerytur i rent 2015

W tym roku w marcu wszystkie emerytury i renty podniesiono o 1,6 proc. W przyszłym może być niewiele więcej, a na pewno trzeba zapomnieć o podwyżkach sprzed kilku lat, które wynosiły po 4 czy nawet 6 proc. Inflacja plus płace O wysokości podwyżki decydują dwa wskaźniki z roku poprzedzającego

Rosja bez reform zostanie na dnie - ostrzega główny strateg ekonomiczny Kremla

tym, co konsekwentnie pisze i mówi w innych miejscach, ostrzega, że w obecnej sytuacji państwa nawet przy cenie baryłki ropy na poziomie 100 dol. (dziś 48,70 dol.) gospodarka się nie rozpędzi. Domaga się ograniczenia wydatków budżetowych i zmniejszenia inflacji. Przede wszystkim jednak niezbędne jest

Zarządzający Excalibur FIZ: Polskie akcje są w początkowej fazie fali wzrostowej

zatrudniony był w mWealth Management (obecnie mBank), gdzie zarządzał m.in. strategią agresywną akcji. Michał Szpin w latach 2011-2016 związany z PZU TFI, gdzie zdobywał doświadczenie kolejno jako analityk akcji, kierownik zespołu analiz, a od kwietnia 2015 roku zarządzał funduszem małych i średnich spółek

Dane styczniowe wskazują na wzrost PKB ok. 5% r/r w I kw. wg analityków

z gospodarki realnej to sygnał dla RPP, że wciąż znajduje się ona w fazie cyklicznego ożywienia. Jednocześnie na niższe poziomy powróciła inflacja, i sadząc po odczycie styczniowego wskaźnika PPI na razie na tym obniżonym poziomie pozostanie, co niewątpliwie stwarza Radzie komfortowe warunki. Stopy

Surowce: gdy kryzys i trwoga, kupujemy złoto

zasady: "Trend is your friend" ("Trend jest twoim przyjacielem"). W 2011 r. uncja kosztowała rekordowo blisko 1900 dol. I fortuna znowu się odwróciła. Kto kupił na "górce", liczy straty, bo obecnie uncja kosztuje nieco ponad 1300 dol. Skąd takie wahania cen? Notowania złota

Czy Węgry to wzór? Wyniki gorsze niż w Polsce

proc. Bezrobocie wyniosło 6,2 proc., a inflacja w grudniu w stosunku do grudnia 2014: +0,9 proc. Warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną liczbę. W IV kw. 2015 r. kredyty bankowe dla przedsiębiorstw niefinansowych spadły w stosunku do IV kw. 2014 r. o 6,7 proc. Są to dane niezłe, zważywszy na wciąż

Czy Węgry to rzeczywiście wzór dla Polski?

. Bezrobocie wyniosło 6,2 proc., a inflacja w grudniu - w stosunku do grudnia 2014 - o 0,9 proc. Warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną liczbę. W IV kwartale 2015 roku kredyty bankowe dla przedsiębiorstw niefinansowych spadły w stosunku do IV kwartału 2014 roku o 6,7 proc. Są to dane niezłe, zważywszy na wciąż

OFE: rząd obniża emerytury o 574 zł

wyliczenia są dla osoby, która wchodzi na rynek pracy w 2011 r., pracuje przez 40 lat i dostaje przeciętne wynagrodzenie. Inflacja, wzrost płac, PKB i stopy zwrotu pochodzą z szacunków Komisji Europejskiej i firmy doradczej Deloitte. Opłaty w OFE - 3,5 proc.; podział składki - 30 proc. akcje, 70 proc

Dane za XI sugerują umiarkowane spowolnienie wzrostu PKB wg analityków

gospodarki, któremu towarzyszy jednocześnie coraz niższa inflacja, również producencka (wskaźnik PPI spadł w listopadzie do 2.7%r/r). Spodziewamy się stabilizacji stóp procentowych na obecnych poziomach co najmniej do końca 2019 r." - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Produkcja

Waloryzacja emerytur i rent

. - Oczywiście najniższe świadczenia trzeba podnieść. Mówiliśmy już o tym w 2011 r. i w 2012. A w tym roku napisaliśmy nawet w tej sprawie pismo do premiera - mówi Wiesława Taranowska z OPZZ. Jej organizacja proponuje pozostawienie obecnej waloryzacji bez zmian. Z czego więc ma być większa podwyżka dla

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4,3% w 2017 r. wg analityków

ono 4.1%r/r, a w drugim kwartale 4.0%r/r. Dynamika PKB znajduje się obecnie na poziomie najwyższym od czwartego kwartału 2011 r. Choć na razie nie znamy struktury wzrostu PKB, z dużą pewnością można powiedzieć, że kołem zamachowym gospodarki pozostała konsumpcja gospodarstw domowych. Dołączyły do niej

Związkowcy z KGHM walczą o premie. Stracili na podatku

; (w grudniu) czy "kredkowe" (we wrześniu). W poprzednich latach płace w KGHM ciągle rosły - od 2001 do 2011 r. zwiększyły się o ponad 105 proc. (bez uwzględnienia inflacji). 2013 r. był pierwszym w historii rokiem spadku wynagrodzeń - według związkowców średnio o ok. 100 zł na osobę. KGHM z

Frank trochę tańszy. "Bank Szwajcarii ma już bardzo mało narzędzi"

odłożenia w czasie groźby Grexitu. Co dalej z kursem? - Obecne poziomy franka w granicach 4 zł mogą jeszcze towarzyszyć nam przez co najmniej kilka miesięcy, a może kilka kwartałów. Wydaje się jednak prawdopodobne, że spadek inflacji oraz problemy eksportu, które dotykają Szwajcarię, koniec końców

Dobry odczyt PMI wpłynie na poprawę tempa wzrostu PKB w I kw. wg analityków

wymianie handlowej. Wsparciem dla takiej oceny są odnotowane w lutym wysokie składowe dla nowych zamówień w eksporcie w Chinach (53,8 pkt., najwyżej od września 2014 r.), strefie euro (55,5 pkt., najwyżej od kwietnia 2011 r.), Niemczech (56,7 pkt., najwyżej od stycznia 2014 r.) i Czechach (55,7 pkt

Słowa Bernanke spychają indeksy pod kreskę

wykazywać spadkową tendencję. W 2010 roku wyniosła 10,3 proc., w 2011 roku 9,3 proc., a w następnym - 8,4 proc. W środę główny indeks chińskiej giełdy kontynuował jednak wzrosty z poprzednich dni i finiszował w okolicach oporu 2750 punktów. Shanghai Composite znajduje się obecnie ponad 10 proc. poniżej

Dane za II wskazują na nieco mniejszy optymizm dot. perspektyw gospodarki w 2017

- zwiększa się popyt zagraniczny. Opublikowane dziś dane nie będą zapewne obojętne dla RPP, ale też nie spowodują, że Rada zmieni w jakikolwiek sposób swoje obecne nastawienie w polityce pieniężnej. Istotne dla Rady będzie to czy w pierwszym kwartale br. gospodarka przyspieszyła i o ile, a po drugie co dziać

Poranny komentarz rynkowy XTB - Frank rozgrzewa emocje, ale oczy skierowane na USA

wywindowało kurs do 1,2383. To najwyższy poziom od grudnia 2011 roku. Obecne dynamiczne osłabienie franka do euro, którego konsekwencją było m.in. przełamanie maksimum z 17 września ub.r. (1,2183), rozpoczęło się w czwartek. W sposób bezpośredni należy więc go wiązać ze słowami prezesa Europejskiego Banku

Dlaczego PSL chce zmian w emeryturach?

dofinansowuje budżet państwa) i w związku z tym na obecnej procentowej podwyżce najwięcej tracą. Ludowcy się śpieszą i chcą zmiany waloryzacji już od 2015 r. Dlaczego tak szybko? Z danych GUS wynika, że inflacja szoruje po dnie, a to może oznaczać, że waloryzacja w przyszłym roku może wynieść zaledwie ok. 1

Przegląd prasy

Sieci Elektroenergetyczne są gotowe płacić farmom za nieprodukowanie prąd --Jerzy Żyżyński: Posługujemy się wadliwym wskaźnikiem inflacji rok do roku, bo jego wartość zależy od kształtowania się cen obecnie i 12 miesięcy temu --Z perspektywy klienta przeniesieniu  ruchu czarterowego i tanich

Pięć patologii polskiego prawodawstwa podatkowego

. Jak wynika z raportu Deloitte, z perspektywy przedsiębiorców zbyt częste zmiany przepisów podatkowych to jedna z najważniejszych barier dla prowadzenia biznesu w Polsce. Inflacja prawa podatkowego nie powinna raczej stanowić powodu do dumy dla naszego ustawodawcy. 5. Legislacyjny blitzkrieg Choć

MFW potwierdził linię kredytową dla Polski i zredukował ją do 16,59 mld euro

kryteria dostępu do FCL. Na prośbę polskich władz, Rada Wykonawcza obniżyła także poziom FCL dostępnej Polsce do wysokości 13 mld SDR-ów (około 16,59 mld euro). Polskie władze oświadczyły, że w dalszym ciągu zamierzają traktować zapobiegawczo dostęp do FCL" - czytamy w komunikacie. Obecne

MFW potwierdził linię kredytową dla Polski i zredukował ją do 16,59 mld euro

do FCL. Na prośbę polskich władz, Rada Wykonawcza obniżyła także poziom FCL dostępnej Polsce do wysokości 13 mld SDR-ów (około 16,59 mld euro). Polskie władze oświadczyły, że w dalszym ciągu zamierzają traktować zapobiegawczo dostęp do FCL" - czytamy w komunikacie. Obecne, dwuletnie

10 wydarzeń, które zmieniły gospodarkę USA za czasów Baracka Obamy

najlepszego AAA do AA+. Ameryka mogła stracić opinię idealnego dłużnika, który zawsze oddawał i będzie oddawał swoje długi. Ale ponieważ dwie pozostałe agencje Fitch i Moody's nie obniżyły ratingu, sprawa rozeszła się po kościach. Obecnie USA zadłużają się taniej niż w 2011 r. Rentowność 10-letnich obligacji

"Złoty pociąg" rozbudzał żądze - ale czy wciąż warto inwestować w kruszce?

Na początku 2011 roku złoto kosztowało prawie 2,000 $  za uncję. Obecnie, jego ceny spadają na światowych rynkach i są najniższe od pięciu lat. Znaczące grono analityków uważa, że na razie zmiany notowań kruszcu nie będzie. Czy trend spadkowy się utrzyma? Już w 2013 roku Warren Buffett

Gibraltar - nic się nie zmieniło po brytyjskim referendum

za sprawą obłożenia 10-procentowym podatkiem PIT wynagrodzeń członków zarządów (zmiana w tym zakresie miała miejsce w 2011 roku). Czym kusi kraj pod skałąNa Gibraltarze nie ma podatku od zysków kapitałowych (w Polsce, przypominamy, tzw. podatek Belki sięga aż 19 proc.), spadków czy darowizn. Nie

Zamówienia publiczne: inwestycyjne spowolnienie

według danych NBP, inflacja bazowa w czerwcu, po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,4 proc. w ujęciu rocznym. W czerwcu 2011 r. w porównaniu do maja odnotowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia. Natomiast w stosunku do analogicznego okresu ub. roku nastąpił niewielki wzrost liczby

Jaka waloryzacja emerytur i rent 2014

brutto, czyli ok. 26 zł na rękę. Dlaczego nadchodząca waloryzacja będzie niższa? Wszystko z powodu wskaźników gospodarczych, od których zależy jej wysokość. CO DECYDUJE O PODWYŻCE? Liczą się dwa wskaźniki z roku poprzedzającego waloryzację: inflacja w gospodarstwach emeryckich, czyli podwyżki cen

Coraz więcej płacimy za utrzymanie mieszkań. Koszty drastycznie rosną

Dlatego jak ponury żart brzmi informacja, którą podała niedawno firma doradcza Deloitte, że w Polsce te koszty są jednymi z najniższych w Europie. Według tej firmy wydatki na czynsz i remonty nie przekraczają u nas połowy średniej unijnej, która w 2011 r. wynosiła 5,8 tys. euro w przeliczeniu na

Zmiana zasad waloryzacji rent i emerytur

, dlatego rząd chce podnieść im wypłaty. Jak by to wyglądało po rządowych zmianach? Pani Maria pobierająca 706 zł emerytury wg obecnych zasad waloryzacji w marcu 2011 r. (czyli jak pisaliśmy na początku tekstu, miałaby podwyższoną emeryturę o 2,45 proc.) dostałaby 17,29 zł podwyżki, a jej kolega pan Edmund

Tempo wzrostu PKB może wynieść 4,3-4,5% w całym 2017 r. wg analityków

pierwszy, gdzie już i tamten był nieco wyższy od oczekiwań. Jednocześnie potwierdził, że tempo wzrostu polskiej gospodarki jest obecnie najwyższe od czwartego kwartału 2011 r. Choć bliższa zadowalającej jest również struktura tego wzrostu, to jednak są pewne zaskoczenia. Kołem zamachowym gospodarki

Poranny komentarz rynkowy XTB - MFW tnie prognozy

jedynie 1,5% - najmniej od lipca ubiegłego roku. Niska inflacja to dla Fed wygodny argument aby utrzymać obecną politykę monetarną. Minutes, Beżowa Księga kluczowymi pozycjami w kalendarzu Dziś o 10.30 opublikowane będą minutes Banku Anglii. Bank na poprzednim posiedzeniu nie zmienił polityki monetarnej

Zamówienia publiczne: wakacje bez spowolnienia

towarów (+12,12 procent względem sierpnia 2010) i dostawy usług (+11 procent). Inflacja, inflacja... Pracy więcej nie będzie Według danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w sierpniu 2011 r. była o 8,1 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2010 roku i o 4,3 proc. większa niż w lipcu 2011

MFW: Perspektywy UE są dobre, ale różnice krajowe są duże

Unii są dobre. Wzrost gospodarczy w strefie euro jest stabilny i zdrowy. Są trzy kraje w kłopotach: Grecja, Irlandia i Portugalia, ale wszystkie inne powinny odnotować wzrost w 2011 r. Nawet Hiszpania do tego zmierza. Trudności w całej strefie euro są więc ograniczone, biorąc pod uwagę kłopoty trzech

Od 1 marca wzrasta wysokość emerytur i dodatków. Jaka waloryzacja emerytur i rent w 2017 roku?

AGH: - W kolejnych latach należy się spodziewać większych podwyżek emerytur. Już wiadomo, że inflacja w bieżącym roku będzie większa niż 1 proc., a płace też rosną. A to one decydują o podwyżce świadczeń dla seniorów. Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ, zapewnia jednak, że przy obecnej

Filar z RPP: połowa 2009 roku to zły moment na wejście do ERM2

seminarium BRE Bank i CASE. Członek RPP wyjaśnił, że ma na myśli kryterium inflacyjne, którego obecnie nie spełniamy i przez dłuższy okres nie będziemy go spełniać. "Patrząc na prognozy inflacji HICP w Polsce i Europie należy liczyć się z tym, że w 2010 roku nie będziemy dość mocno, nawet o 1 pkt

A podobno mamy kryzys: obligacje banków rozeszły się na pniu!

wyższy od oprocentowania, które inwestorzy inkasują, kupując rządowe obligacje dziesięcioletnie. Bieżąca emisja obligacji dziesięcioletnich ma oprocentowanie 3 proc. powyżej wskaźnika inflacji (obecnie wynosi 4,1 proc.). Tymczasem w przypadku obligacji Getinu inwestorzy dostaną stawkę WIBOR 6M (wynosi

Poranny komentarz XTB - czerwono na rynkach w Azji

oraz chęć osiągnięcia inflacji na poziomie 2%, żaden z istotnych parametrów polityki monetarnej nie uległ zmianie. Inwestorzy w reakcji na komunikat po posiedzeniu banku zaczęli sprzedawać akcje i kupować jena. Część z nich liczyła z pewnością na reakcje władz banku na rosnące rentowności japońskiego

Sierpniowe dane przemawiają za wzrostem PKB rzędu 4,5% w III kw. wg analityków

światowych rynkach na przyspieszenie inflacji cen producentów. W kontekście polityki pieniężnej, dzisiejszy pakiet danych, podobnie jak wczorajsze zaskakująco wysokie dane o płacach, są sygnałem w „jastrzębim" kierunku" - starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś. "Sierpniowy

PO zadłużyła Polskę bardziej niż Gierek, a szlachta nie płaciła podatków. Oto 14 mitów o polskiej gospodarce, które najwyższy czas rozwiać

przypadającym na apogeum epoki gierkowskiej, średnia pensja wynosiła 3913 zł i tyle przeciętnie otrzymywał Polak na rękę (nie było podatku PIT). Gdy porównamy ten rok z 2011, wychodzi nam, że obecnie przeciętna pensja to 3399 zł brutto, czyli 2435 zł na rękę, po odjęciu podatku. W ciągu 40 lat, jakie dzielą nas

Waloryzacja rent i emerytur

Sejm. Ustawę musiałby też podpisać prezydent. Jak zapewniają ekonomiści, najwcześniej taka zmiana jest możliwa w 2011 roku. Emeryci w tym roku nie mają więc powodów do zmartwień. Mniejszą waloryzację (tylko z uwzględnieniem inflacji) mogą najwcześniej spodziewać się w marcu przyszłego roku i to po

Szał na polskie obligacje. Popyt na dziesięciolatki najwyższy od 11 lat

inflacji. Miała rosnąć, a okazało się, że pozostała na lipcowym poziomie 2 proc. Danym towarzyszyły "gołębie" wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej - tłumaczy analityk. Inwestorzy doszli do wniosku, że podwyżki stóp procentowych w Polsce są dziś mniej prawdopodobne. A przypomnijmy, że

Waloryzacja emerytur po nowemu

. Premier uznał, że na obecnej waloryzacji tracą najubożsi. Dlatego chce zamienić waloryzację z procentowej na kwotową. Wszyscy dostaną po równo Budżet nic na zmianie nie zaoszczędzi, jednak państwo przez inny podział pieniędzy będzie lepiej wspierać uboższych. Gdy w grudniu "Gazeta" napisała

Jaką dostaniesz podwyżkę? Waloryzacja na nowych zasadach

rozwiązanie (niższa inflacja, mniejsza podwyżka). Ceny w Polsce wzrastają i prawdopodobnie inflacja nie spadnie poniżej zakładanego przez rząd poziomu. Plan premiera Po zapowiedzi premiera z exposé obecne zasady waloryzacji mają się zmienić. W jaki sposób? Teraz obowiązuje podwyżka procentowa

Waloryzacja emerytur i rent 2012

waloryzacji? Rząd przy jej ustalaniu bierze pod uwagę dwa wskaźniki: wysokość inflacji tzw. emeryckiej, czyli wzrost cen w gospodarstwach emeryckich, co najmniej 20 proc. wzrostu płac w przedsiębiorstwach. To tzw. realny wzrost płac po odjęciu inflacji. Co roku zarówno inflacja, jak i podwyżki płac są inne

Obligacje: zaklep sobie procent na kilka lat do przodu

sześć miesięcy). Wszystkie oferowane obecnie papiery spełniają podstawowy warunek: oprocentowanie jest wyższe od inflacji, która wynosi 3,5 proc. W ten sposób można policzyć też realny zysk z obligacji, czyli to, co zostanie po odjęciu inflacji. Jeśli odsetki przyniosą 5 proc. w skali roku, a inflacja

Czy zagadkę drożejącego węgla wyjaśni UOKiK?

sposób, w zależności od rodzaju węgla i konkretnej umowy. Ich wysokość jest tajemnicą przedsiębiorstwa. Indagowani przez nas energetycy sami głowią się nad przyczynami podwyżek. Gospodarka rośnie coraz szybciej - w 2011 r. PKB urósł o 4,3 proc., w 2010 - o 3,9. Razem z PKB rośnie popyt na prąd, bo aż 75

Tempo wzrostu płac i zatrudnienia może osłabnąć wg analityków

Warszawa, 17.08.2016 (ISBnews) - Lipcowe dane z rynku pracy potwierdzają utrzymujące się pozytywne tendencje na rynku pracy. Według analityków, należy oczekiwać dalszej poprawy, jednakże skala nie będzie tak znacząca, mimo, że tempo zatrudnienia jest najwyższe od 2011 roku. W lipcu dynamika

Zatrudnienie i płace mają szansę dalej rosnąć w 2016 r. wg analityków

zestawieniu z historycznymi odczytami, na skromnym poziomie. Niemniej, jeżeli uwzględnimy niską inflację, otrzymamy ponad 5 procentową dynamikę realnego funduszu płac, co stanowi solidny impuls dla wzrostu konsumpcji. W kolejnych kwartałach dynamika realnego funduszu płac zapewne będzie utrzymywać się blisko

Przegląd prasy

Warszawa, 16.10.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Urząd skarbowy uznał, że Grupa Lotos ma zaległości w VAT w wysokości 48,4 mln zł za 2010 r. i 112,5 mln zł za 2011 r. --W rezultacie skandalu z emisją spalin VW naprawi 8,5 mln

Coca Cola, McDonald's, Carlsberg. Zobacz, które firmy straciły najwięcej na rosyjskich sankcjach

dzieci mogły same składać zamówienie, a rodzice spokojnie obserwowały je z okien samochodów. To był strzał w dziesiątkę. Obecnie tylko w Polsce jest 338 restauracji McDonald's w ponad 120 miastach. Firma zatrudnia ponad 16 tys. pracowników. Konflikt Rosja-Ukraina odbił się też na Coca Coli. Sprzedaż w

Zatrudnienie i płace w firmach mogą rosnąć coraz szybciej wg analityków

sytuacja na rynku pracy jest jednym z argumentów za utrzymaniem stóp procentowych na obecnym poziomie, i to pomimo, że inflacja bazowa w styczniu i lutym była ujemna i wyniosła -0,1% r/r" - ekonomiści Banku Millennium "Luty przyniósł kolejną porcje dobrych danych z rynku pracy. Mamy nieznaczne

Gospodarka pomału zwalnia. Produkcja przemysłowa wzrosła o 4,6 proc.

rynku pracy zniechęcą Polaków do sięgania do portfeli, co osłabi konsumpcję. Problemem jest też ciągle wysoka inflacja (w maju 3,6 proc.), która "zjada" oszczędności. Kolejny argument: recesja w wielu krajach strefy euro sprawia, że polski eksport rośnie znacznie wolniej. Pilne kończenie

Problemy gazowej umowy wicepremiera Pawlaka z Rosją

tłumaczy, że projekt taryfy na 2011 r. EuRoPol Gaz złożył w listopadzie zeszłego roku, kiedy "ze względów oczywistych nie mógł być zatwierdzony przez walne zgromadzenia (a nawet nie mógł być znany) wynik netto za rok 2010". - Problem taki będzie się pojawiał w każdym kolejnym roku - dodała

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

w 2019, którą prognozujemy obecnie na 3,6%r/r podtrzyma popyt ze strony gospodarstw domowych, wsparty zapowiadanym przez rząd impulsem fiskalnym"- starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski. "Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym dynamika PKB w 2019 r. wyniesie 3,3

System obowiązkowych ubezpieczeń nie zapewni dostatniej emerytury

złotych. W rezultacie realne emerytury wielu osób zmniejszą się, bo 71 złotych nie zrekompensuje około czteroprocentowej inflacji. To nie jest dla nich dobra wiadomość, ale rząd musi sobie radzić z długiem publicznym. Na tym nie koniec kłopotów emerytów. Nadal nie wiadomo, jak będzie wyglądała waloryzacja

Poranny komentarz rynkowy XTB - czy złoto rozpoczęło globalną korektę

rynek złota, postrzegany przez wielu inwestorów jako miejsce bezpiecznej i jednocześnie zyskownej lokaty kapitału. To druga tak gwałtowna przecena złota w ostatnich latach. Pierwsza miała miejsce jesienią 2011 roku i zakończyła rynek byka. Obecna może ostatecznie podkopać wiarę w złoto wśród inwestorów

Przejadamy pieniądze na nasze przyszłe emerytury

stamtąd 7,5 mld zł, w 2011 r. - 4 mld zł, w 2012 r. - 2,8 mld zł, a w 2013 r. - 2,5 mld zł. - Niestety, konstrukcja Funduszu jest taka, że każdy kolejny rząd może wyciągnąć z niego pieniądze. A skoro mogą, to wyciągają - mówi Andrzej Arendarski, szef Krajowej Izby Gospodarczej. - Pieniędzy na emerytury

Prezydent zatwierdził podwyżkę podatku od oleju napędowego

też rozporządzenie o stawkach opłaty paliwowej na 2012 r., które są waloryzowane co rok o wskaźnik inflacji. Zgodnie z rozporządzeniem Nowaka od niedzieli opłata paliwowa doliczana do ceny detalicznej oleju napędowego wzrośnie o 1 gr na litrze. W efekcie tych podwyżek od stycznia podatki doliczane do

Banki licytują się na lokaty. Ile można zarobić?

połowy 2010 r. do końca 2011 r. urosły z 4,6 proc. w skali roku do 5,3 proc., wiosną zanurkowały do 4,8 proc. (dane Open Finance) Doszło do tego, że ponad dwie trzecie lokat zaczęło przegrywać z inflacją, zaś przyzwyczajeni do wyższych zarobków klienci banków zaczęli przenosić pieniądze do funduszy

Poranny komentarz rynkowy XTB - dobre dane i słaby dolar

: inflacja (2,7%) była zgodna z oczekiwaniami, zaś produkcja (9,7%) wyższa niż zakładano (9%). Mogłoby to sygnalizować przyspieszenie wzrostu w trzecim kwartale. Jednak w przypadku chińskiej gospodarki mamy nieustające "ale" - rynek nieruchomości. W ciągu ostatnich 12 miesięcy udział tego sektora w

Procenty idą w górę. Banki kuszą lokatami, rząd - obligacjami

podniosła cenę kredytu. Główna stopa procentowa podskoczyła do 3,75 proc. I na tym zapewne się nie skończy. Główny ekonomista Pekao SA Marcin Mrowiec uważa, że inflacja na koniec grudnia sięgnie 3,5-3,7 proc., czyli nawet powyżej celu inflacyjnego RPP, a stopy procentowe mogą urosnąć w całym 2011 r. o 0,75

Jak ZUS i OFE zarządzają naszymi pieniędzmi

. Jednak rząd uznał, że do funduszy wkładamy za dużo, i obniżył składkę do obecnych 2,3 proc. Będzie ona w najbliższych latach stopniowo rosnąć, aż osiągnie 3,5 proc. (przynajmniej tak obiecał rząd i to zapisał w ustawie). Co robią z pieniędzmi? W sumie na naszych kontach w ZUS i OFE powinniśmy mieć prawie

Czerwcowe dane wskazują na niższą dynamikę PKB w II kw. wg analityków

roku obecnie bardzo wysoką dynamikę wzrostu konsumpcji prywatnej.  Dodatkowym czynnikiem, który w II poł. br. będzie zaniżał wyniki sprzedaży detalicznej ogółem będą coraz wyższe bazy odniesienia dla sprzedaży paliw. Efekty zmian przepisów podatkowych oraz ograniczenia szarej strefy skutkowały

Poranny komentarz rynkowy XTB - co oznacza mocny ZEW

, pozostałe wskaźniki powstają na bazie ankiet wśród przedsiębiorców i menadżerów. Pytanie zatem, jaką wartość prognostyczną ma ZEW? Bazując na roku ubiegłym można powiedzieć, iż niestety niewielką. W 2012 roku w pierwszych miesiącach roku mieliśmy podobną sytuację. ZEW wzrósł już mocno w grudniu 2011 roku, a

Kupowanie świętego spokoju - jak inwestować w obligacje

oferowanych obecnie obligacji detalicznych "stałe" są tylko papiery dwuletnie o symbolu DOS. Kupując je, zakładasz się o inflację w ciągu najbliższych dwóch lat. Jeśli pójdzie ona w górę i przekroczy procent, jaki dostajesz, to zapominasz o realnym zysku i liczysz straty. I odwrotnie - spadek

Waloryzacja emerytur w Trybunale

, w wysokości 71 złotych dla wszystkich emerytów, jest korzystna dla osób otrzymujących świadczenia poniżej 1480 zł. W przypadku osób otrzymujących obecnie świadczenia powyżej 1480 zł podwyżka nie zrekompensuje inflacji. A więc takie osoby stracą. Czy będą mogły odzyskać stracone pieniądze? Zdaniem

Wyższe podatki podbiją ceny benzyny o 10 do 15 groszy za litr

Pierwszy raz paliwo zdrożeje od początku roku, kiedy stawka podatku VAT wzrośnie z 22 do 23 proc. - To powinno podnieść ceny detaliczne o 3-4 grosze za litr w stosunku do obecnych cen - powiedział "Gazecie" Szymon Araszkiewicz z firmy doradczej e-petrol.pl. Podobne szacunki podaje Robert

Grecja rozważa powrót drachmy. Kto na tym straci najbardziej?

ropę naftową, żywność. Grecja zależy mocno od importu (w 2011 r. sięgnął 43,3 mld euro), który przy nowej drachmie i jej silnym osłabieniu stałby się dużo droższy. Wzrosłaby więc inflacja. Dzięki słabej drachmie Grecja stałaby się tania dla turystów. Tylko czy ktoś jechałby na wakacje do kraju

Co zdrożeje, co stanieje w 2012 roku

Polisy W 2011 roku ceny obowiązkowych ubezpieczeń OC wzrosły średnio o 10-15 proc., autocasco podobnie. Mimo to rynek ubezpieczeniowy trzeci kwartał 2011 roku zakończył stratą ze sprzedaży polis komunikacyjnych na poziomie 398 mln zł. W tym roku czekają nas więc kolejne podwyżki. Franz Fuchs

Poranny komentarz rynkowy – impulsów nie zabraknie

PKB. W I kwartale 2011 roku szwajcarska gospodarka rozwijała się w tempie 0,3% w ujęciu kwartalnym (po uwzględnieniu czynników sezonowych). To wzrost znacznie poniżej rynkowego konsensusu, który ukształtował się na poziomie 0,7% K/K. Dane odsuwają oczekiwania na podwyżki stóp procentowych przez