obecna cena za złom

Cognor miał 25,2 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r., 57,8 mln zł EBITDA

następującym po latach 2008-2010, które były czasem ostatniego, głębokiego kryzysu. Wpłynęła na to dalsza poprawa spreadów przerobowych. Różnice pomiędzy średnią ceną sprzedaży kęsów i wyrobów finalnych a średnią ceną zakupu złomu powiększyły się odpowiednio o 349 zł do tony oraz 345 zł do tony. Lepsze spready

Cognor miał 68,54 mln zł zysku netto, 156,21 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)  

Cognor miał 32,27 mln zł zysku netto, 45,31 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

ceną zakupu złomu powiększyły się odpowiednio o 290 złotych do tony oraz 430 złotych do tony. Lepsze spready możliwe były dzięki szybszemu wzrostowi cen kęsów i wyrobów finalnych w porównaniu do dynamiki cen złomu stali" - wskazano również. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 550,67

Cognor spodziewa się EBITDA w granicach 17-24 mln zł w IV kw. br.

jeszcze wzrośnie" - powiedział Zoła podczas konferencji prasowej. Społka podkreśla, ze nastąpił spadek cen złomu, kęsów i wyrobów finalnych i trwa on nadal. "Widzimy, że w kolejnym miesiącu - w październiku - mamy do czynienia z dalszym spadkiem, więc niestety, jak nie spodziewaliśmy się

Cognor spodziewa się spadku EBITDA o kilka mln zł kw/kw w III kwartale

; Jednocześnie realizowane jest dużo projektów infrastrukturalnych. "Myślimy, że ceny złomu będą się stabilizowały, nawet może dojść do ich osłabienia, podczas gdy ceny wyrobów będą stabilne, a nawet mogą wzrosnąć" - wskazał dyrektor finansowy. Dodał, że w dalszym ciągu model huty Cognoru (EAF

Zysk netto Cognor wzrósł r/r do 47,6 mln zł w 2017 r.

sprzedaliśmy 15,9% więcej ton złomu stalowego, półproduktów i wyrobów gotowych w porównaniu do 2016 r. Wzrost ten był wspierany przez rosnące ceny zarówno złomu, półproduktów jak i wyrobów gotowych. Cena naszych półproduktów i wyrobów gotowych wyprodukowanych w hucie FERR wzrosła odpowiednio 26,9% i 16%, a

Cognor spodziewa się w III kw. EBITDA na podobnym poziomie jak w I kw.

, to nie spodziewamy się odbicia. Może ona nawet spadać, natomiast konsumpcja, jeśli chodzi o nasze produkty, w tym pręty żebrowane powinna być nadal dobra ze względu na projekty infrastrukturalne i budowlankę mieszkaniową" - powiedział dyrektor finansowy. Po spadku cen złomu i stali w II kw

Cognor miał 16,15 mln zł zysku netto, 42,94 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

finalnych. Jednocześnie ceny złomów, kęsów i większości naszych produktów doznały spadków w związku z czym nasze przychody ze sprzedaży uległy zmniejszeniu o 3,6%" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników II kwartału. Negatywna dynamika cen spowodowała zmniejszenie naszych spreadów przerobowych i

Cognor spodziewa się dobrych wyników sprzedaży w IV kw. br.

dobry, nie zmniejszają się zamówienia, pracujemy pełną parą. Sprzedaż ilościowo i wartościowo powinna być dobra" - powiedział Zoła podczas konferencji prasowej. Dodał, że widoczny jest trend stabilizacji cen produktów, natomiast w cenach złomu widać tendencję spadkową. Spółka spodziewa się

Cognor spodziewa się słabszej EBITDA w II kw., liczy na poprawę w II półroczu

podkreśla też, że w ostatnim okresie różnica poziomu kosztów wsadu hut elektrycznych (EAF) - w tym modelu działa spółka - wobec hut wielkopiecowych (BOF) zmalała i wkrótce koszty EAF mogą zejść poniżej poziomu kosztów BOF. "Myślimy, że cena złomu spadnie w tym kwartale o 50-100 zł, natomiast i ruda

Cognor miał 8,76 mln zł zysku netto, 15,12 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 519,69 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 524,23 mln zł rok wcześniej. "Przychody Grupy zmniejszyły się o 4,5 milionów złotych i 0,9% w wyniku spadku cen o: (i) 75 złotych do tony i 6,7% w przypadku złomów stali oraz (ii) 22 złotych do

Cognor miał 0,68 mln zł straty netto, 16,9 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

też sprzedaliśmy łącznie o 22% mniej złomów stali, półwyrobów (kęsów) i produktów finalnych. Jednocześnie ceny wszystkich tych asortymentów uległy zmniejszeniu w związku z czym nasze przychody ze sprzedaży uległy redukcji o 27,4%. Tak spora różnica jest po części wynikiem efektu bazy bowiem porównanie

Cognor chce powtórzyć ubiegłoroczne wyniki w 2018 r.

kosztowego procesu elektrycznego względem wielkopiecowego. Trudno oczekiwać, żebyśmy byli tańsi, ale relacja powinna się poprawić" - powiedział także Zoła.  Spółka liczy również na stabilizację cen złomu, kęsów oraz produktów gotowych i dalszą poprawę uzyskiwanych spreadów. Zarząd Cognoru

Cognor liczy na rekompensaty dla przemysłu energochł. w zw. z cenami energii

podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)

Cognor spodziewa się wzrostu r/r wyniku EBITDA w IV kw. 2018

produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)  

DM BDM podniósł wycenę Cognoru do 2,1 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 26.01.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM podnieśli cenę docelową Cognoru do 2,1 zł z 1,76 zł za akcję i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 24 stycznia. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 1,53 zł, w piątek na otwarciu wynosił

Cognor: Rynek pozwoli na 'przyzwoitą' rentowność w 2019 r., ale zysk może spaść

się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej

DM BDM podniósł wycenę Cognoru do 1,73 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 26.07.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM podnieśli cenę docelową akcji Cognoru do 1,73 zł z 1,66 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 21 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 1,18 zł. W poniedziałek na

Cognor zwiększy capex o 33,2 mln zł r/r w tym roku

% wyższe niż obecnie. Kolejnym celem jest zmniejszenie energochłonności, zużycia wody, zwiększenie produktywności. "Sam wzrost cen energii spowoduje w tym roku wzrost kosztów produkcji o 45 zł do tony, jesteśmy w stanie to zniwelować" - powiedział Zoła. W planach Cognoru są wymiany lub

Alumetal wyda na modernizację Zakładu Kęty o 12,2 mln zł więcej - 67,8 mln zł

pierwotnie zakładano. W konsekwencji nastąpi wzrost zdolności produkcyjnych Grupy Alumetal z obecnych 250 tys. ton rocznie do 270 tys. ton. Jednocześnie inwestycja pozwoli na zastosowanie nowoczesnej technologii produkcji aluminiowych stopów odlewniczych, zwiększenie ilości produkcji oraz istotne

DM BPS rozpoczął rekomendowanie Alumetalu od 'trzymaj' i wyceny 55 zł

, na okres 3 miesięcy, co przy rosnących cenach złomu zmniejsza wypracowywaną realną marżę). Podobna sytuacja rynkowa ma miejsce w II kw. 2015, jednak zarząd w I kw. 2015 zdecydował się powiększyć liczbę otwartych kontraktów na złom i zapasy o ok. 20%, co powinno w pewnym stopniu zniwelować negatywny

Zysk netto Cognor wyniósł 5,97 mln zł w II kw. 2017 r. wobec straty rok wcześniej

ceną zakupu złomu powiększyła się odpowiednio o 252 zł do tony oraz o 171 zł do tony. Efekt wynikający z metody wyceny zapasów FIFO był w ostatnim kwartale pomijalny podczas gdy w ubiegłym roku przyniósł aż 13,9 mln zł dodatkowego zysku. Uwzględniając tą okoliczność rentowność drugiego kwartału 2017

Cognor ustalił cenę emisji akcji i cenę konwersji dla posiadaczy warrantów

mln akcji oferowanych we wtórnej ofercie publicznej po cenie 1,5 zł za akcję. Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej

Cognor pomimo planowanych przestojów nie spodziewa się gorszych wyników w III kw

przygotowaliśmy mając na uwadze planowane postoje" - powiedział ISBnews Zola. Z uwagi na wzrost cen i poziom zapasów, jedyny znaczący efekt "in minus" widoczny w wynikach za III kw. br. będzie w zakresie wykorzystania mocy produkcyjnych w tym czasie, podkreślił Zola. "Jeśli chodzi o III kw

Ceny złota porusza się niewiele powyżej poziomu 1270 USD za uncję

za uncję, obecnie porusza się niewiele powyżej poziomu 1270 USD za uncję. W czwartek rano notowania złota dotarły już nawet do tegorocznego minimum: okolice 1273-1274 USD za uncję, które ostatnio na tym rynku były widziane pod koniec grudnia poprzedniego roku. Cena kruszcu znajduje się pod presją

Zła passa metali szlachetnych ma szansę w końcu się odwrócić

technicznych i psychologicznych barier rozbudziło wyobraźnię inwestorów. Zaczęło pojawiać się coraz więcej głosów twierdzących, że zła passa kruszców ma szansę w końcu się odwrócić. Na rynku złota taką barierą jest poziom 1200 USD za uncję. W sierpniu cena kruszcu zeszła poniżej tej bariery, co wywołało

Cena ropy odreagowuje zwyżki z poprzedniego tygodnia, nastroje mieszane

60 USD za baryłkę, a notowania ropy WTI poruszają się nadal ponad poziomem 51 USD za baryłkę. Wśród inwestorów na rynku ropy naftowej obecnie można mówić o mieszanych nastrojach. Zwyżki cen na początku tego roku miały podstawy fundamentalne w postaci zapowiedzi dalszych cięć wydobycia ropy przez

Cognor przydzielił 26,53 mln akcji w ofercie publicznej

produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)

IGMNiR: Projekt ustawy o odpadach uderzy w branżę metali nieżelaz. i recyklingu

roku branża sprowadza z zagranicy ok. 400 tys. ton i eksportuje ok. 500 tys. ton złomów, istotne podniesienie np. opłat skarbowych za międzynarodowy transport odpadów zwiększa koszty dla branży i obniża jej pozycję konkurencyjną w Europie. Niektóre zapisy dotyczące, np. ograniczenia czasu magazynowania

Sasin: Spółki Skarbu Państwa zaprzestaną importu węgla

atrakcyjny pod względem ceny i jakości, by stał się konkurencyjny dla importu realizowanego przez firmy prywatne, dodał. "Kiedy objęliśmy władzę, sytuacja górnictwa po rządach naszych poprzedników była tak zła, że polskie górnictwo nie było w stanie zaspokoić zapotrzebowania dla polskich elektrowni

Cognor oczekuje utrzymania wzrostu gospodarczego w Polsce i popytu na stal

zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)

G. Stulgis nie planuje dalszej sprzedaży akcji Alumetalu, nawet po lock-up'ie

. W przeprowadzonych w dniach 7-8 lutego br. transakcjach pakietowych około 20 podmiotów zakupiło 6,25% akcji Alumetalu po cenie 61 zł za walor (łącznie 58,6 mln zł). Grzegorz Stulgis, już po przeprowadzonych transakcjach, kontroluje obecnie 33,22% akcji Alumetalu, pozostając największym

Ile to kosztuje? Recykling surowców

aluminium. Producenci przeważnie nie zarabiają kokosów, bo mają jednocyfrową marżę. Na rynku niemieckim w zeszłym roku wynosiła ok. 2,5 proc. W Polsce może być nieco wyższa głównie z powodu konkurencyjnych kosztów pracy, bo za złom aluminiowy wszyscy producenci płacą tak samo. Cena tony aluminium wtórnego

Cognor miał 16,03 mln zł zysku netto, 50,96 mln zł EBIT w II kw. 2018 r.

wcześniej. EBITDA przekroczyła 62 mln zł (+89% r/r). „Na poziomie operacyjnym tak dobre wyniki to głównie skutek rosnących cen na nasze produkty i spreadów przerobowych. Różnica między ceną kęsów a ceną złomu stali wzrosła o 269 zł, zaś w

Strata netto Cognoru to 6,94 mln zł w II kw. 2015 r. wobec zysku rok wcześniej

nasz koszt wsadu uległ nawet pewnemu zwiększeniu w ślad za podwyżkami cen złomu, który posiada największy udział w strukturze kosztów wytopu stali w procesie elektrycznym (EAF). Przy obecnych cenach rudy żelaza i węgla koksującego nie widzimy pola do istotnej ich obniżki" – czytamy w

Cognor zaoferuje 26,53 mln akcji po cenie 1,5 zł w SPO

: • cenę akcji oferowanych – 1,50 zł za jedną akcję oferowaną, oraz • ostateczną liczbę akcji oferowanych– 26 528 415 akcji oferowanych" – czytamy w komunikacie, Spółka pozyska tym samym z oferty ok. 39,8 mln zł, które zostaną przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia

BIG InfoMonitor/BIK: Zaległości e-sklepów wzrosły do 231 mln zł

. Wynika z niej, że blisko trzy czwarte podmiotów na rynku znajduje się w słabej kondycji finansowej (z czego 7,5% w bardzo słabej). To o połowę więcej niż rok wcześniej, podkreślono w materiale. "Obecnie na rynku e-commerce funkcjonuje 31,7 tys. sklepów. Oznacza to, że w ostatnich dwunastu

Cognor Holding złożył KNF prospekt dot. oferty publicznej akcji

się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)

Skarbówka będzie mocniej nękać firmy?

budowlano-montażowe, stal i wyroby stalowe, akcesoria oraz urządzenia elektroniczne (tablety, laptopy, notebooki, telefony komórkowe, kamery, aparaty cyfrowe, procesory, konsole i urządzenia do gier wideo etc.), paliwa, złom, oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne, części i akcesoria do pojazdów

S&P obniżył rating Cognor do CC, perspektywa negatywna

procedura aukcyjna, w której obligatariusze proponują cenę nabycia z przedziału 48-60 euro na 100 euro wartości nominalnej. [...] Oczekiwana wartość gotówki będzie niższa niż oryginalna wartość. Bierzemy też pod uwagę obecny słaby standing kredytowy spółki, odzwierciedlający trudne wyniki finansowe

Cena złota osiągnęła najwyższy poziom od niemal półtora roku

; poziomu 1357 USD za uncję, co oznaczało najwyższy poziom zamknięcia od sierpnia 2016 roku, czyli od niemal półtora roku. W czwartek rano notowania złota nadal pną się w górę, ale dynamika zwyżek jest już mniejsza. Wzrost cen tego kruszcu faktycznie może być ograniczany poziomem z września ub.r., kiedy

ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat

pięciu lat Polska z kraju o jednym z najniższych poziomów inflacji, stanie się krajem, gdzie ceny będą wzrastały szybciej niż w reszcie krajów UE (średnia w Europie 2%). Szacunki te są jednak bardziej optymistyczne niż przed rokiem, gdzie prognozowany średnioroczny poziom inflacji wynosił 2,5%. Obecne

Carbon Studio: Gra 'The Wizards' będzie dostępna na Oculus Quest od 6 czerwca

. "'The Wizards' to nasz największy tytuł, dedykowany technologii VR, wykorzystującej system gestów. Gracz wciela się w potężnego czarodzieja i walczy ze złem za pomocą magii. Gra została bardzo dobrze przyjęta przez rynek i wielokrotnie doceniona: zdobyła kilka nagród oraz 86% pozytywnych recenzji

Przychody Grupy Recykl wzrosły r/r do 9,9 mln zł w III kwartale br.

kontynuację trendów rynkowych obecnych w poprzednich miesiącach bieżącego roku, czyli spadku cen naszych wyrobów. Z drugiej strony, Grupa dzięki wzrostowi wolumenów produkcji oraz utrzymywaniu na niskim poziomie kosztów wytwarzania, uzyskała zadowalające wyniki finansowe. Dodatkowo na uwagę zasługuje wzrost

Priorytetem Cognoru pozostaje refinansowanie obligacji

roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.  (ISBnews)

Cognor planuje pozyskać 101 mln zł w SPO na restrukturyzację zadłużenia

obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów

Zapisy na akcje Cognoru potrwają od 13 do 17 października br.

powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką

Wznowiona oferta akcji Cognoru rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu

częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 3,11% m/m do 783,48 pkt w X

roku i obecnie unosi się ledwo ponad historycznym minimum" - czytamy także. Wśród kadry kierowniczej wybranych spółek produkcyjnych, od wielu miesięcy panują minorowe nastroje, które we wrześniu pogorszyły się jeszcze bardziej. Odczyt PMI dla polskiego przemysłu na poziomie 45,6 pkt to najniższy

Cena złota może wkrótce testować poziom 1300 USD za uncję

ten jest coraz bliżej i prawdopodobnie będzie on testowany już w najbliższych sesjach. W środę cena złota spadła o 1,3%, docierając w okolice 1315 USD za uncję. Zła passa złota w ostatnich dniach to efekt powrotu apetytu na ryzyko wśród światowych inwestorów. Po pierwszym szoku związanym z wynikami

Ceny metali szlachetnych spadają po wypowiedziach przedstawicieli Fed

technicznej i psychologicznej bariery na poziomie 1000 USD za uncję - obecnie cena tego kruszcu oscyluje w pobliżu 950 USD za uncję. Również notowania palladu nie zdołały pokonać ważnego oporu - wczorajsza sesja zepchnęła cenę tego metalu z okolic 600 USD za uncję do rejonu 580 USD za uncję. Paweł Grubiak

Tegoroczna inflacja maksimum osiągnie w listopadzie br. wg analityków

bardziej niż szacowaliśmy tj. o 0,9% m/m. Ostatni raz ceny rosły w tak szybkim tempie w tym miesiącu w 2011 roku. Odzież i obuwie drożały nieco szybciej niż miało to miejsce we wrześniu (3,5% m/m vs. 2,1%), kiedy to zła pogoda przyśpieszyła moment wprowadzenia nowej kolekcji w sklepach. Wg naszych obliczeń

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 25% r/r do 70 w maju

300 mln zł), sektor wytwórczy (zwłaszcza materiałów budowlanych - obroty rzędu 60-100 mln zł), jak i w obróbce oraz handlu złomem i metalami (obroty niewypłacalnych firm rzędu 100 do 200 mln zł)" - czytamy w komunikacie. Wśród spostrzeżeń dotyczących niewypłacalności polskich firm eksperci

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 7,76% m/m do 927,87 pkt w czerwcu

% niżej, a sWIG80 od marca ubiegłego roku stracił już 24,7%, podkreślono także. Zdaniem DSR, zła koniunktura na polskim rynku kapitałowym sprawia, że ceny akcji największych polskich spółek produkcyjnych pogłębiają przepaść między wycenami panującymi na GPW, a twardymi danymi, które od wielu kwartałów

Za mało nam milion gratów rocznie? Polska "moto-skansenem" Europy

spalin Euro 2 (w uproszczeniu - po raz pierwszy zarejestrowanych na Zachodzie przed 1997 r.). Do ceny importowanego auta trzeba też było doliczyć podatki VAT (wtedy 22 proc.) oraz akcyzowy, zależny od pojemności silnika i wieku pojazdu. Stawka akcyzy za nowe auto z silnikiem do dwóch litrów wynosiła 3,1

NFOŚiGW weźmie udział w podniesieniu kapitału BOŚ, nie redukuje udziału

Warszawa, 19.02.2016 (ISBnews) - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) weźmie udział w podwyższeniu kapitału Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) i nie zamierza obecnie zmniejszać swojego zaangażowania w banku, poinformował prezes funduszu Kazimierz Kujda. "Na pewno

Nowe mieszkania coraz droższe

aptekarską precyzją dostarczają tyle samo mieszkań w nowych domach, ile schodzi z rynku – komentuje Katarzyna Kuniewicz. Dodajmy, że w stolicy średnia cena ofertowa wynosi ok. 8,3 tys. zł za m kw., w Krakowie przekroczyła już pułap 7 tys. zł, zaś w Poznaniu zbliża się do 6,7 tys. zł za metr. Druga zła

Przegląd prasy

przyczyniają się do spadku wartości indeksu sWIG80 Dziennik Gazeta Prawna --Mimo podpisania na targach w Kielcach kolejnych umów na patrioty w branży słychać zniecierpliwienie z powodu braku decyzyjności w MON --Tylko 46% startupów sprzedaje obecnie swoje produkty lub usługi za granicą, a odsetek

Huty, które nie inwestują, skazują się na zamknięcie

nasze własne spółki złomowe. Bez złomu nie będzie produkcji, a więc i nie będzie towaru, który można sprzedać. Ważne jest dla nas wszystko, co ze złomem jest związane, ale najważniejsza jest tu oczywiście cena tego surowca. Obecnie możemy powiedzieć, że udało nam się uporządkować i ustabilizować zakup

Żywność, prąd, paliwa, czynsze... Co zdrożeje, a co stanieje w 2018 roku?

ŻYWNOŚĆ - POWOLI W GÓRĘ Po dużych ubiegłorocznych wzrostach cen żywności - zwłaszcza masła i jaj - eksperci wieszczą, że większość podwyżek mamy za sobą. Na początku 2018 r. ceny mogą nawet zacząć spadać. Widać to w indeksie cen żywności FAO. Z danych za listopad wynika, że na świecie tanieją

Dalszy wzrost cen pszenicy pozostaje pod znakiem zapytania

marca do okolic 4,8 USD za buszel. Od tego czasu na rynku pszenicy widać jednak ożywienie strony popytowej. Po bardzo chwiejnych wzrostach w ubiegłych tygodniach, obecnie notowania tego zboża oscylują w okolicach 5,3 USD za buszel. Za wzrost cen pszenicy w ostatnim czasie odpowiadała przede wszystkim

Za 10 lat co czwarty listonosz może stracić pracę. Zobacz zawody, które nieubłaganie przegrywają z techniką

. co czwarty obecny listonosz może być już zbędny. Do 2022 r. może ich ubyć o:  19 proc. Mediana miesięczych zarobków:  brak danych Pamiętacie bój w Polsce o nowe liczniki? Do 2020 r. zgodnie z unijną dyrektywą pójdzie na złom 80 proc. starych liczników. Zastąpi je 16 mln urządzeń "

Kupiłeś podróbkę na zagranicznym portalu. Czy będziesz miał kłopoty?

tłumaczą to chęcią ochrony klienta przed przyciągnięciem uwagi celników). Drugim jest oczywiście szalenie niska cena. Sprzedawanie oryginalnych rzeczy za ułamek ich ceny nikomu się nie opłaca. Czytaj też: Pierwsza pożyczka gratis była diabelskim wymysłem. Ale dopiero to jest czyste zło. Sam Lucyfer by się

W dwa lata globalna wartość banków spadła o bilion dolarów. A będzie gorzej

wynosi 7-8 proc. w skali roku, na obligacjach zarabia się 5-6 proc., a na lokatach - 0-3 proc. - inwestowanie w banki do tej pory było niezłym biznesem. Banki coraz częściej w cenie złomu Ale to się właśnie kończy. Analitycy McKinseya policzyli, że tylko w ciągu ostatnich dwóch lat wartość rynkowa

"Złoty pociąg" rozbudzał żądze - ale czy wciąż warto inwestować w kruszce?

Na początku 2011 roku złoto kosztowało prawie 2,000 $  za uncję. Obecnie, jego ceny spadają na światowych rynkach i są najniższe od pięciu lat. Znaczące grono analityków uważa, że na razie zmiany notowań kruszcu nie będzie. Czy trend spadkowy się utrzyma? Już w 2013 roku Warren Buffett

Spółka Zygmunta Solorza chce remontować elektrownie. Czeka na decyzję rządu

ceny prądu wzrosną, to inwestor będzie zobowiązany do zwrotu różnicy. - Byłby to rodzaj pomocy publicznej, na którą musiałaby się zgodzić Komisja Europejska. Dobra wiadomość jest taka, że KE zgodziła się na kontrakty różnicowe w przypadku angielskiej elektrowni atomowej Hinkley Point. Zła jest taka, że

Aleksander Grad nowym prezesem w spółce Zygmunta Solorza-Żaka

- wkrótce po objęciu sterów przesłał do mediów oświadczenie, w którym informuje o złej sytuacji w spółce. "Niskie ceny energii i wciąż rosnące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla powodują pogorszenie sytuacji finansowej spółki. W obecnych warunkach zarząd ZE PAK zmuszony jest do natychmiastowego

Owoce nawet o kilkadziesiąt procent tańsze niż przed rokiem

Truskawki o połowę tańsze niż przed rokiem Obecnie mamy do czynienia ze wzrostem podaży, a to przełożyło się na spadek cen truskawek, które są dużo tańsze niż przed rokiem. 12 czerwca na rynku hurtowym w podwarszawskich Broniszach kilogram tych owoców kosztował 3-5 zł, podczas gdy rok wcześniej

Firma pożyczkowa Wonga przeciw rolowaniu pożyczek

przekonuje, że jego konkurenci za wszelką cenę próbują zablokować ustawę, bo zabroni im ona rolowania pożyczek, czyli przedłużania ich na kolejny okres. Za każde przedłużenie firmy naliczają dodatkową prowizję, co - zdaniem Providenta - może wpędzać klientów w pętlę zadłużenia. Ustawa zła, ale potrzebna W

Czy można ukraść Empire State Building? Można. Oto 10 najbardziej bezczelnych kradzieży drogocennych rzeczy w historii

sprzedać na złom. Niedoszły kupiec udał się prosto na policję i w ten sposób złapano złodziei. Na taką garderobę trzeba sobie zapracować. Ma trzy piętra, ponad 300 m2 powierzchni i niezliczoną ilość najdroższych torebek, butów Louboutina, sukienek i dodatków wartych grubo ponad 2 mln dolarów. "

Jaki samolot nadleci

). Kiedy w 2013 r. na złom odejdzie 48 naszych samolotów szturmowych Su-22 (obecnie już jedynie Polska używa tego typu maszyn), moglibyśmy zdecydować się na kupno zmodernizowanych wersji T-50. Oficjalnie nikt w MON nie potwierdza, że w przyszłości koreański samolot miałby zastąpić Su-22. Bo wewnątrz

Brexit. Polska pożyczy drożej

Jeszcze w styczniu zeszłego roku rentowność naszych obligacji dziesięcioletnich wynosiła zaledwie 2 proc. Przez półtora roku podskoczyła do 3,26 proc. To zła wiadomość dla rządu, bo Polska ponosi wyższe koszty obsługi długu i zwiększa deficyt budżetowy. W styczniu i maju rentowność rosła, gdyż

Inwestycje lubią spokój

To zła informacja dla rządu, a w szczególności dla wicepremiera Mateusza Morawieckiego, którego program miał przynieść znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych. Dlaczego przedsiębiorcy wstrzymują się z inwestycjami, choć wiedzą, że będą one priorytetem polityki gospodarczej rządu? To pytanie nie

Redan oczekuje zysku netto grupy w 2017 r., chce poprawić marżę

wyprzedaże, mniej będziemy obniżać ceny na bieżących kolekcjach, więc marża będzie lepsza" - dodał.  Redan zdecydował o zamykaniu cornerów marki modowej Troll i obecnie sprzedaje jej asortyment wyłącznie w kanale e-commerce. Obecnie działa kilkanaście monobrandowych sklepów marki Troll. 

Jak drogo będziemy się zadłużać?

na wszelkie majstrowanie z budżetem. Dobrym dowodem na strach na rynkach jest oprocentowanie polskich obligacji. Im więcej inwestorzy oczekują, tym wyżej oceniają ryzyko. Obecnie po chwilowej stabilizacji w okolicach 2,7% w październiku i listopadzie znów zwracamy się w stronę 3%. Był już co prawda

Przegląd prasy

Intermodal spadł r/r do 5,01 mln zł w 2015 r. --Indeks WIG20 spadł o 0,40 % na zamknięciu we wtorek --KNF: Prezydencki projekt ustawy CHF może nawet doprowadzić do kryzysu finansowego --Comarch zlecił realizację data center we francuskim Lille --Unibep zrealizuje dla Dom Development budowy za łącznie

Ile wart jest Fagor? Dotarliśmy do wewnętrznej wyceny spółki

Teresa Kalisz nie zgadza się na podpisanie umowy z Niemcami. Jak mantrę powtarza, że cena oferowana przez BSH jest "rażąco niska". Gwóźdź do trumny teorii syndyka - Co to jest te 90 mln zł za taki zakład i majątek? - mówiła nam w grudniu pani syndyk. - Same grunty, bez zabudowań, należące do

Tylko część frankowiczów zapłaci niższe raty

okolicach sierpnia 2008 r., kiedy frank kosztował ok. 2 zł. Im zmaleje nie tylko zadłużenie, ale również wysokość raty. W przypadku kursu wynoszącego 2,20-2,30 zł rata pozostanie na poziomie zbliżonym do obecnego, ale zmniejszy się zadłużenie. Jeśli natomiast frank na starcie kosztował ok. 2,40 zł, to ceną

Cukiernicy opracowali recepturę "zdrowych" drożdżówek dla uczniów

mogą być sprzedawane w szkolnych sklepikach. Według obecnych regulacji uczniowie od września zeszłego roku nie mogą kupić w szkołach gazowanych napojów, słodkich ani słonych przekąsek. Zamiast batonów czy chipsów w szkolnych sklepikach pojawiły się jogurty, kanapki z żytniego pieczywa, soki i źródlana

Inwestujemy w oczyszczacz powietrza. Podpowiadamy, jak dobrać urządzenie i ile to kosztuje

. * 2014-2018 r. – kolejny raport NIK. Wynika z niego, że ogromny wpływ na powstawanie smogu ma tzw. niska emisja spalin, czyli, mówiąc prosto, najwięcej zanieczyszczeń wydobywa się już nie z kominów zakładów, ale tych na prywatnych zabudowaniach mieszkalnych. Obecnie za głównych winowajców smogu

Ministerstwo Finansów pożyczyło z rynków finansowych 7,5 mld zł

Ministerstwo sprzedało obligacje wygasające (czyli wtedy trzeba będzie je spłacić) w październiku 2018 r. o łącznej wartości 3,6 mld zł oraz obligacje wygasające w lipcu 2026 r. za 3,8 mld zł. Zdaniem analityków Banku Pekao rentowność tych drugich przekroczyła 3,15 proc. (tyle rocznie dostaną

Wyprzedaż polskich obligacji. Oszczędzający muszą przełknąć straty

obligacji jeszcze potrwa. Nie zapowiada się jednak krach cen polskich obligacji skarbowych. Raczej powolne ich osuwanie. Ani sytuacja gospodarcza, ani budżetowa naszego kraju nie uzasadniają panicznej wyprzedaży. Wręcz przeciwnie, można się spodziewać za pewien czas powrotu inwestorów zagranicznych

Ekspert ds. handlu: Cena nie jest najważniejsza, gratis święci triumfy

umieszczać ceny jednostkowe produktów za kilogram albo litr, dzięki czemu jest to łatwiejsze. Downsizing jest legalny, ale czy nie jest dwuznaczny etycznie? Nie każdemu chce się dokładnie sprawdzać każdy kupowany artykuł, a sklepy to wykorzystują. - Nie widzę w tym nic złego, dopóki nie oszukujemy klienta i

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. PKP Cargo dokona odpisów o wartości 143,46 mln zł  (po uwzględnieniu efektu podatkowego) w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2015 w związku z istotnym spadkiem cen złomu w IV kwartale, podała spółka. Akcjonariusze Zakładów Magnezytowych Ropczyce

Toruński Tormięs idzie pod młotek. Cena wywoławcza 11,7 mln zł

. Ostatni budynek - niegdyś gmach administracji - częściowo zawalił się w czerwcu 2012 r. i konserwator miejski zgodził się na wyburzenie go, co nastąpiło pół roku później. Obecnie działka jest ogromnym gruzowiskiem, sterczy tam już tylko ceglany komin i spory fragment okalającego ją dawniej muru. Cena

PZU przejmuje Pekao SA. Co oznacza repolonizacja banku dla klientów i inwestorów?

Pod młotek pójdzie 32,8 proc. akcji Pekao, z czego 20 proc. kupi PZU (co będzie go kosztowało 6,5 mld zł), zaś 12,8 proc. przejmie Polski Fundusz Rozwoju za 4,1 mld zł. Cena za akcję wyniesie 123 zł, a więc będzie zbliżona do obecnych giełdowych notowań papierów Pekao. "Z ziemi Włoskiej do

Ryanair na lotnisku Chopina. "Nóż w plecy LOT"

celem jest zwolnienie miejsca na lotnisku Modlin, by tam dalej rozwijać połączenia. Z drugiej strony przewoźnik miał problem z zachęceniem pasażerów do dojazdów do Modlina i zachęcał ich skrajnie niskimi cenami za bilety. Do Wrocławia często można było kupić bilety nawet za 9 zł. Znacznie łatwiej będzie

Pośrednik na garnuszku banku czy klienta?

będzie więcej możliwości jej poprawiania. Z obecnego projektu wynika, że pozabankowi sprzedawcy kredytów mieliby zakaz przyjmowania od banków pieniędzy w zamian za przyprowadzenie im klientów na kredyt hipoteczny. Chodzi o to, by pozbawić pośredników konfliktu interesów, gdy ich klientem jest

VAT dusi rynek e-booków. I będzie dusił dalej

Francja i Luksemburg ścięły VAT na e-booki z początkiem 2012 r., zrównując go ze stawkami podatku na drukowane książki. We Francji VAT obniżono z 19,6 do 5,5 proc., w Luksemburgu - z 15 do 3 proc. Dzięki temu ceny książek w wersji elektronicznej spadły. W połowie 2012 r. Komisja Europejska wysłała

Podwyżka VAT, OFE, zyski firm - gdzie rząd PiS może szukać pieniędzy na 500 plus

będą wyższe niż w obecnym - mówi Bartkiewicz. 500 plus a OFE Rząd może do końca znacjonalizować OFE. - Co prawda wicepremier Mateusz Morawiecki uspokajał, że rząd nie planuje takiego kroku, to nie można wykluczyć, że przyciśnięty wydatkami wróci do pomysłu za rok czy dwa - mówi Wiktor Wojciechowski

Jedziemy do Europy - paliwo i ubezpieczenia

regulacji prawnych, cen i wytycznych kompletnie innych niż u bliższych i dalszych sąsiadów. Jedna z takich sfer to transport, stąd różnice w opłatach za drogi czy w cenach paliw. Różne koszty paliw Opuszczając granice naszego kraju i wjeżdżając na teren innych państw Unii znajdujących się na transportowych

Tani urlop w Polsce. To możliwe?

trzeba było płacić 5,38 zł. Zła wiadomość - ceny wciąż rosną. Obecnie średnia ogólnopolska za litr oleju napędowego wynosi 4,75 zł, a za paliwo - 4,96 zł, ale na wielu stacjach już teraz trzeba płacić powyżej 5 zł/litr. Do końca czerwca psychologiczna bariera 5 zł za litr na pewno będzie przełamana, ale

Żywność ekologiczna. Jak nie dać się na nią naciąć?

). Musi być drożej Za umiarkowaną popularność produktów ekologicznych w Polsce odpowiada przede wszystkim ich cena. Ta może być nawet o 100 proc. wyższa niż cena niecertyfikowanego produktu. Powodów jest kilka. - Wysoka cena żywności ekologicznej odzwierciedla prawdziwe jej koszty. Produkcja ekologiczna

Kupujesz żywność "made in Poland"? Sieci handlowe nie pozwolą ci sprawdzić, czy produkt jest polski

słyszymy, jaka to polska żywność jest zła, zatruta i nie warto jej kupować. – Ja nie jem tego waszego gówna – tak obecny minister finansów Andrej Babiš (właściciel m.in. firmy spożywczej Agrofert) odmówił kilka lat temu spróbowania kiełbasy podczas dyskusji o jakości polskiego

Przewozy Regionalne wreszcie na prostej?

nie dojdą do porozumienia, w przyszłym roku będą obowiązywały obecne warunki. Michalak nie ukrywa jednak, że chce stopniowo likwidować połączenia przewoźnika na rzecz Kolei Dolnośląskich. Najdalej za pięć lat ta firma ma być już jedynym przewoźnikiem regionalnym w województwie.

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

(poprzez m.in. obniżenie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego aż o 90%). Ponadto, operatorzy – a to oni budują w Polsce sieci telekomunikacyjne i wprowadzają technologię - będą też mogli w większym stopniu niż obecnie wykorzystywać istniejącą infrastrukturę techniczną. Mniej za to zapłacą. 

"Nasz Dziennik"- PKP bliskie wykolejenia

- ponad 30-procentowym - spadkiem przewozów towarowych. Z tego powodu w najtrudniejszej sytuacji znajduje się obecnie PKP Cargo. Szacuje się, że straty spółki za rok 2008 wyniosą aż 175 mln złotych. Firma szykuje się już do zwolnień, które mają objąć blisko 20 procent całego personelu. Kłopoty z budżetem