obecna cena złomu

Cognor miał 25,2 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r., 57,8 mln zł EBITDA

następującym po latach 2008-2010, które były czasem ostatniego, głębokiego kryzysu. Wpłynęła na to dalsza poprawa spreadów przerobowych. Różnice pomiędzy średnią ceną sprzedaży kęsów i wyrobów finalnych a średnią ceną zakupu złomu powiększyły się odpowiednio o 349 zł do tony oraz 345 zł do tony. Lepsze spready

Cognor miał 68,54 mln zł zysku netto, 156,21 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)  

Cognor miał 32,27 mln zł zysku netto, 45,31 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

ceną zakupu złomu powiększyły się odpowiednio o 290 złotych do tony oraz 430 złotych do tony. Lepsze spready możliwe były dzięki szybszemu wzrostowi cen kęsów i wyrobów finalnych w porównaniu do dynamiki cen złomu stali" - wskazano również. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 550,67

Cognor spodziewa się EBITDA w granicach 17-24 mln zł w IV kw. br.

jeszcze wzrośnie" - powiedział Zoła podczas konferencji prasowej. Społka podkreśla, ze nastąpił spadek cen złomu, kęsów i wyrobów finalnych i trwa on nadal. "Widzimy, że w kolejnym miesiącu - w październiku - mamy do czynienia z dalszym spadkiem, więc niestety, jak nie spodziewaliśmy się

Cognor spodziewa się spadku EBITDA o kilka mln zł kw/kw w III kwartale

; Jednocześnie realizowane jest dużo projektów infrastrukturalnych. "Myślimy, że ceny złomu będą się stabilizowały, nawet może dojść do ich osłabienia, podczas gdy ceny wyrobów będą stabilne, a nawet mogą wzrosnąć" - wskazał dyrektor finansowy. Dodał, że w dalszym ciągu model huty Cognoru (EAF

Zysk netto Cognor wzrósł r/r do 47,6 mln zł w 2017 r.

sprzedaliśmy 15,9% więcej ton złomu stalowego, półproduktów i wyrobów gotowych w porównaniu do 2016 r. Wzrost ten był wspierany przez rosnące ceny zarówno złomu, półproduktów jak i wyrobów gotowych. Cena naszych półproduktów i wyrobów gotowych wyprodukowanych w hucie FERR wzrosła odpowiednio 26,9% i 16%, a

Cognor spodziewa się w III kw. EBITDA na podobnym poziomie jak w I kw.

, to nie spodziewamy się odbicia. Może ona nawet spadać, natomiast konsumpcja, jeśli chodzi o nasze produkty, w tym pręty żebrowane powinna być nadal dobra ze względu na projekty infrastrukturalne i budowlankę mieszkaniową" - powiedział dyrektor finansowy. Po spadku cen złomu i stali w II kw

Cognor miał 16,15 mln zł zysku netto, 42,94 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

finalnych. Jednocześnie ceny złomów, kęsów i większości naszych produktów doznały spadków w związku z czym nasze przychody ze sprzedaży uległy zmniejszeniu o 3,6%" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników II kwartału. Negatywna dynamika cen spowodowała zmniejszenie naszych spreadów przerobowych i

Cognor spodziewa się dobrych wyników sprzedaży w IV kw. br.

dobry, nie zmniejszają się zamówienia, pracujemy pełną parą. Sprzedaż ilościowo i wartościowo powinna być dobra" - powiedział Zoła podczas konferencji prasowej. Dodał, że widoczny jest trend stabilizacji cen produktów, natomiast w cenach złomu widać tendencję spadkową. Spółka spodziewa się

Cognor spodziewa się słabszej EBITDA w II kw., liczy na poprawę w II półroczu

podkreśla też, że w ostatnim okresie różnica poziomu kosztów wsadu hut elektrycznych (EAF) - w tym modelu działa spółka - wobec hut wielkopiecowych (BOF) zmalała i wkrótce koszty EAF mogą zejść poniżej poziomu kosztów BOF. "Myślimy, że cena złomu spadnie w tym kwartale o 50-100 zł, natomiast i ruda

Cognor miał 8,76 mln zł zysku netto, 15,12 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 519,69 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 524,23 mln zł rok wcześniej. "Przychody Grupy zmniejszyły się o 4,5 milionów złotych i 0,9% w wyniku spadku cen o: (i) 75 złotych do tony i 6,7% w przypadku złomów stali oraz (ii) 22 złotych do

Cognor miał 0,68 mln zł straty netto, 16,9 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

też sprzedaliśmy łącznie o 22% mniej złomów stali, półwyrobów (kęsów) i produktów finalnych. Jednocześnie ceny wszystkich tych asortymentów uległy zmniejszeniu w związku z czym nasze przychody ze sprzedaży uległy redukcji o 27,4%. Tak spora różnica jest po części wynikiem efektu bazy bowiem porównanie

Cognor chce powtórzyć ubiegłoroczne wyniki w 2018 r.

kosztowego procesu elektrycznego względem wielkopiecowego. Trudno oczekiwać, żebyśmy byli tańsi, ale relacja powinna się poprawić" - powiedział także Zoła.  Spółka liczy również na stabilizację cen złomu, kęsów oraz produktów gotowych i dalszą poprawę uzyskiwanych spreadów. Zarząd Cognoru

Cognor liczy na rekompensaty dla przemysłu energochł. w zw. z cenami energii

podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)

Cognor spodziewa się wzrostu r/r wyniku EBITDA w IV kw. 2018

produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)  

DM BDM podniósł wycenę Cognoru do 2,1 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

1,75 zł. "Na rok 2018 staramy się uwzględnić wyższe koszty wytworzenia (elektrody, ceramika) oraz presję na wzrost wynagrodzeń. Jednocześnie jednak liczymy na utrzymanie dobrych dla Cognoru spreadów (cena wyrobu vs cena złomu). Dlatego na 2018 rok prognozujemy erozję r/r EBITDA do 121,7 mln zł

Cognor: Rynek pozwoli na 'przyzwoitą' rentowność w 2019 r., ale zysk może spaść

się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej

DM BDM podniósł wycenę Cognoru do 1,73 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

złomu). Obecne relacje cenowe wskazują na wyraźną odbudowę teoretycznej marży względem bardzo niskich poziomów z 1Q16. Odczyty z czerwca i lipca wskazują, że teoretyczny spread wynosi ok. 900 zł/t. Sądzimy, że w średnim terminie dojdzie przynajmniej do utrzymania spreadu dla producentów w technologii

Cognor zwiększy capex o 33,2 mln zł r/r w tym roku

% wyższe niż obecnie. Kolejnym celem jest zmniejszenie energochłonności, zużycia wody, zwiększenie produktywności. "Sam wzrost cen energii spowoduje w tym roku wzrost kosztów produkcji o 45 zł do tony, jesteśmy w stanie to zniwelować" - powiedział Zoła. W planach Cognoru są wymiany lub

Alumetal wyda na modernizację Zakładu Kęty o 12,2 mln zł więcej - 67,8 mln zł

pierwotnie zakładano. W konsekwencji nastąpi wzrost zdolności produkcyjnych Grupy Alumetal z obecnych 250 tys. ton rocznie do 270 tys. ton. Jednocześnie inwestycja pozwoli na zastosowanie nowoczesnej technologii produkcji aluminiowych stopów odlewniczych, zwiększenie ilości produkcji oraz istotne

Zysk netto Cognor wyniósł 5,97 mln zł w II kw. 2017 r. wobec straty rok wcześniej

ceną zakupu złomu powiększyła się odpowiednio o 252 zł do tony oraz o 171 zł do tony. Efekt wynikający z metody wyceny zapasów FIFO był w ostatnim kwartale pomijalny podczas gdy w ubiegłym roku przyniósł aż 13,9 mln zł dodatkowego zysku. Uwzględniając tą okoliczność rentowność drugiego kwartału 2017

Cognor ustalił cenę emisji akcji i cenę konwersji dla posiadaczy warrantów

zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)

Cognor pomimo planowanych przestojów nie spodziewa się gorszych wyników w III kw

notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Daniel Gąsiorowski (ISBnews

Cognor przydzielił 26,53 mln akcji w ofercie publicznej

produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)

IGMNiR: Projekt ustawy o odpadach uderzy w branżę metali nieżelaz. i recyklingu

, a pośrednio daje pracę kilkudziesięciu tysiącom ludzi w Polsce. Zdaniem Izby, projekt ustawy nakłada nieuzasadnione ograniczenia i wprowadza dodatkowe znaczące koszty dostosowania do nowych wymogów, które na obecnym etapie mogą trwale ograniczyć rozwój branży. "Biorąc pod uwagę fakt, że co

Cognor oczekuje utrzymania wzrostu gospodarczego w Polsce i popytu na stal

zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)

G. Stulgis nie planuje dalszej sprzedaży akcji Alumetalu, nawet po lock-up'ie

. W przeprowadzonych w dniach 7-8 lutego br. transakcjach pakietowych około 20 podmiotów zakupiło 6,25% akcji Alumetalu po cenie 61 zł za walor (łącznie 58,6 mln zł). Grzegorz Stulgis, już po przeprowadzonych transakcjach, kontroluje obecnie 33,22% akcji Alumetalu, pozostając największym

DM BPS rozpoczął rekomendowanie Alumetalu od 'trzymaj' i wyceny 55 zł

zł, co implikuje potencjał -1,7%. W naszej opinii obecnie spółka działa w niestabilnym otoczeniu, a wyniki w I kw. 2015 ukazały problemy z efektywnym zarządzaniem spreadem (scrap spread), który poprzez dynamiczne wzrosty, zamiast pomóc, osłabił wyniki (Alumetal zawiera kontrakty w 85% o stałej cenie

Cognor miał 16,03 mln zł zysku netto, 50,96 mln zł EBIT w II kw. 2018 r.

wcześniej. EBITDA przekroczyła 62 mln zł (+89% r/r). „Na poziomie operacyjnym tak dobre wyniki to głównie skutek rosnących cen na nasze produkty i spreadów przerobowych. Różnica między ceną kęsów a ceną złomu stali wzrosła o 269 zł, zaś w

Strata netto Cognoru to 6,94 mln zł w II kw. 2015 r. wobec zysku rok wcześniej

nasz koszt wsadu uległ nawet pewnemu zwiększeniu w ślad za podwyżkami cen złomu, który posiada największy udział w strukturze kosztów wytopu stali w procesie elektrycznym (EAF). Przy obecnych cenach rudy żelaza i węgla koksującego nie widzimy pola do istotnej ich obniżki" – czytamy w

Cognor zaoferuje 26,53 mln akcji po cenie 1,5 zł w SPO

2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)

Ile to kosztuje? Recykling surowców

dwudziestokrotnie, skoczyła produkcja wtórna ze złomu (z 1 mln do 20 mln ton). Około 30 proc. globalnej produkcji aluminium to właśnie odzysk surowca. Przemawia za tym zarówno ekologia, jak i koszty. Można się spodziewać, że u nas po wejściu w życie tzw. ustawy śmieciowej też wzrośnie recykling. Obecnie w Unii

Cognor Holding złożył KNF prospekt dot. oferty publicznej akcji

się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)

S&P obniżył rating Cognor do CC, perspektywa negatywna

procedura aukcyjna, w której obligatariusze proponują cenę nabycia z przedziału 48-60 euro na 100 euro wartości nominalnej. [...] Oczekiwana wartość gotówki będzie niższa niż oryginalna wartość. Bierzemy też pod uwagę obecny słaby standing kredytowy spółki, odzwierciedlający trudne wyniki finansowe

Przychody Grupy Recykl wzrosły r/r do 9,9 mln zł w III kwartale br.

kontynuację trendów rynkowych obecnych w poprzednich miesiącach bieżącego roku, czyli spadku cen naszych wyrobów. Z drugiej strony, Grupa dzięki wzrostowi wolumenów produkcji oraz utrzymywaniu na niskim poziomie kosztów wytwarzania, uzyskała zadowalające wyniki finansowe. Dodatkowo na uwagę zasługuje wzrost

Priorytetem Cognoru pozostaje refinansowanie obligacji

roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.  (ISBnews)

Cognor planuje pozyskać 101 mln zł w SPO na restrukturyzację zadłużenia

obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów

Zapisy na akcje Cognoru potrwają od 13 do 17 października br.

powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką

Wznowiona oferta akcji Cognoru rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu

częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)

Skarbówka będzie mocniej nękać firmy?

budowlano-montażowe, stal i wyroby stalowe, akcesoria oraz urządzenia elektroniczne (tablety, laptopy, notebooki, telefony komórkowe, kamery, aparaty cyfrowe, procesory, konsole i urządzenia do gier wideo etc.), paliwa, złom, oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne, części i akcesoria do pojazdów

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 25% r/r do 70 w maju

300 mln zł), sektor wytwórczy (zwłaszcza materiałów budowlanych - obroty rzędu 60-100 mln zł), jak i w obróbce oraz handlu złomem i metalami (obroty niewypłacalnych firm rzędu 100 do 200 mln zł)" - czytamy w komunikacie. Wśród spostrzeżeń dotyczących niewypłacalności polskich firm eksperci

W dwa lata globalna wartość banków spadła o bilion dolarów. A będzie gorzej

wynosi 7-8 proc. w skali roku, na obligacjach zarabia się 5-6 proc., a na lokatach - 0-3 proc. - inwestowanie w banki do tej pory było niezłym biznesem. Banki coraz częściej w cenie złomu Ale to się właśnie kończy. Analitycy McKinseya policzyli, że tylko w ciągu ostatnich dwóch lat wartość rynkowa

Huty, które nie inwestują, skazują się na zamknięcie

nasze własne spółki złomowe. Bez złomu nie będzie produkcji, a więc i nie będzie towaru, który można sprzedać. Ważne jest dla nas wszystko, co ze złomem jest związane, ale najważniejsza jest tu oczywiście cena tego surowca. Obecnie możemy powiedzieć, że udało nam się uporządkować i ustabilizować zakup

Przegląd prasy

dywidendy --Rząd przyjął projekt zmiany Ordynacji podatkowej, który uszczelni system --Rząd przyjął projekt ustawy ws. zmian w gwarantowanych ubezp. eksportowych --RN KGHM powołała Piotra Walczaka na wiceprezesa ds. produkcji --PKP Cargo odpisze ok. 143,5 mln zł w wynikach 2015 r. w związku z cenami

Ile wart jest Fagor? Dotarliśmy do wewnętrznej wyceny spółki

dochodzą: * materiały (ale nie składniki linii produkcyjnych) po cenach ewidencyjnych: 1,5-2,5 mln zł; * materiały (nie składniki linii produkcyjnych) po cenach złomu: 1,2-1,5 mln zł; * wyroby gotowe i towary: 6,5-10,7 mln zł; * części zamienne: 1,8-2,4 mln zł. "W przypadku maszyn i urządzeń należy

Za mało nam milion gratów rocznie? Polska "moto-skansenem" Europy

pocztowcy czy służby oczyszczania miast, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoich pracowników. Ale na drogach Zachodu takie auta są wyjątkiem, a nas może czekać zalew staroci z Wysp. - Importerzy mogą sprowadzać do Polski co roku 100-200 tys. aut z kierownicą po prawej stronie. Przy obecnym stanie naszych dróg

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. PKP Cargo dokona odpisów o wartości 143,46 mln zł  (po uwzględnieniu efektu podatkowego) w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2015 w związku z istotnym spadkiem cen złomu w IV kwartale, podała spółka. Akcjonariusze Zakładów Magnezytowych Ropczyce

Toruński Tormięs idzie pod młotek. Cena wywoławcza 11,7 mln zł

. Ostatni budynek - niegdyś gmach administracji - częściowo zawalił się w czerwcu 2012 r. i konserwator miejski zgodził się na wyburzenie go, co nastąpiło pół roku później. Obecnie działka jest ogromnym gruzowiskiem, sterczy tam już tylko ceglany komin i spory fragment okalającego ją dawniej muru. Cena

Za 10 lat co czwarty listonosz może stracić pracę. Zobacz zawody, które nieubłaganie przegrywają z techniką

. co czwarty obecny listonosz może być już zbędny. Do 2022 r. może ich ubyć o:  19 proc. Mediana miesięczych zarobków:  brak danych Pamiętacie bój w Polsce o nowe liczniki? Do 2020 r. zgodnie z unijną dyrektywą pójdzie na złom 80 proc. starych liczników. Zastąpi je 16 mln urządzeń "

Jaki samolot nadleci

). Kiedy w 2013 r. na złom odejdzie 48 naszych samolotów szturmowych Su-22 (obecnie już jedynie Polska używa tego typu maszyn), moglibyśmy zdecydować się na kupno zmodernizowanych wersji T-50. Oficjalnie nikt w MON nie potwierdza, że w przyszłości koreański samolot miałby zastąpić Su-22. Bo wewnątrz

Czy można ukraść Empire State Building? Można. Oto 10 najbardziej bezczelnych kradzieży drogocennych rzeczy w historii

dokumenty były w 100 proc. sfabrykowane. Wśród urzędników podpisanych pod aktem notarialnym byli tacy eksperci jak Fray Way, gwiazda "King-Konga" czy legendarny rabuś banków Willie Sutton. Dziennikarze byli właścicielami budynku przez cały jeden dzień, dopóki nie ujawnili przekrętu. "Cena

Miliardowe przywileje wybranych. Pensje i dodatki w KGHM, policji i na kolei

siebie miejscowości w kraju i z powrotem środkami publicznego transportu kolejowego "do wysokości cen biletów za przejazd w drugiej klasie pociągu pośpiesznego". Jeżeli policjant nie chce z darmowego przejazdu skorzystać, otrzymuje pieniądze. Ile dokładnie? Biuro prasowe komendanta głównego

Premier: W przyszłym roku podatki bez zmian

poparcie wyborców. - Jeśli nie będzie podwyżki podatków, to rząd będzie musiał gwałtownie wyprzedawać resztki państwowego majątku. Za małe pieniądze, w cenie złomu - denerwował się Bugaj. Tłumaczył, że w grę wchodzić może także szkodliwe dla gospodarki gwałtowne zwiększenie deficytu. Inaczej zapowiedź

Premier: W przyszłym roku podatki bez zmian

poparcie wyborców. - Jeśli nie będzie podwyżki podatków, to rząd będzie musiał gwałtownie wyprzedawać resztki państwowego majątku. Za małe pieniądze, w cenie złomu - denerwował się Bugaj. Tłumaczył, że w grę wchodzić może także szkodliwe dla gospodarki gwałtowne zwiększenie deficytu. Inaczej zapowiedź

Gdańskie tramwaje pojadą do Lubicza

stanie, naprawa jest nieopłacalna, nadają się raczej już tylko na złom. Ponadto ZKM zastrzegł sobie prawo demontażu sprawnych elementów wyposażenia wagonów i zastąpienia ich niesprawnymi. Wagony typu 105N to obecnie najpopularniejsze w Gdańsku tramwaje. Sa też najstarsze i w najgorszym stanie. ZKM

Allegro wprowadza kolejny zakaz. Nie sprzedasz złota ani srebra

całokształt miały wpływ takie czynniki jak wahania kursu, ryzyko spekulacyjne, wydłużony czas realizacji. Zakaz ten jest niejako rozszerzeniem już prowadzonej przez Allegro polityki uniemożliwiania sprzedaży produktów służących do lokowania czy inwestowania pieniędzy. - Analizy handlu w likwidowanych obecnie