obciążenie odbiorców

Energa zawiązała 125 mln zł rezerwy na sprzedaż energii taryfy G w 2020 r.

elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G na rok 2020 dla spółki Energa-Obrót (spółka w 100% zależna od Energa) na poziomie średnio 289,37 zł za MWh" - czytamy w komunikacie. W związku z faktem, że ww. zatwierdzona cena nie pokrywa w pełni kosztów uzasadnionych sprzedawanej energii elektrycznej

Tauron utworzy ok. 230-280 mln zł rezerwy w zw. z zatwierdzeniem taryfy

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Tauron utworzy rezerwę na umowy rodzące obciążenia w Segmencie Sprzedaży, wynoszącą wstępnie od 230 mln zł do 280 mln zł w związku z zatwierdzeniem taryfy Taurona Sprzedaż przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). "Biorąc pod uwagę zatwierdzoną cenę sprzedaży

Rząd ma przyjąć nowelizację m.in. w sprawie aukcji OZE w 2019 r. w I kwartale

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Rząd powinien w I kw. 2019 r. przyjąć projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest zmniejszenie obciążeń odbiorców końcowych z tytułu systemów wsparcia OZE i umożliwienie przeprowadzenia

Tauron miał szacunkowo 161 mln zł zysku netto, 957 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

zł Wskaźnik dług netto/EBITDA na 31 marca 2020 r.: 3,27x" - czytamy w komunikacie. Wybrane szacunkowe dane operacyjne za I kwartał 2020 r.: Dystrybucja energii elektrycznej: 13,25 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 12,83 TWh) Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,21 TWh, w tym

Tauron miał wstępnie 188 mln zł zysku netto, 808 mln zł EBITDA w III kw.

wysokości 50 mln zł utworzoną w 2018 r. w łącznej wysokości 214 mln zł na kontrakty rodzące obciążenia związane z dostawami energii dla odbiorców z grupy taryfowej G i częściowo wykorzystała rezerwę w wysokości 34 mln zł utworzoną w I półroczu 2019 r. w łącznej wysokości 68 mln zł na kontrakty rodzące

Rząd planuje przyjąć projekt ustawy dot. morskich farm wiatrowych w I kw. 2020

finansowany będzie z istniejącej opłaty OZE (o której mowa w art. 95 ustawy OZE), w której już dzisiaj uwzględnia się nakłady związane ze wsparciem potencjalnie przyznawanym morskim farmom wiatrowym, dlatego jego wprowadzenie nie spowoduje zwiększenia obciążenia odbiorców końcowych" - czytamy dalej

Tauron miał wstępnie 1 mln zł straty netto, 795 mln zł EBITDA w II kw.

II kwartale 2019 r. Grupa Tauron częściowo wykorzystała rezerwę utworzoną w 2018 r. w wysokości 50 mln zł mln zł na kontrakty rodzące obciążenia związane z dostawami energii dla odbiorców z grupy taryfowej G" - czytamy dalej. Spółka zwróciła też uwagę, że wyniki finansowe za I półrocze 2019 r

Seco/Warwick: Odpis na 8,42 mln zł obciąży wyniki za 2017 r.

Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Seco/Warwick dokonał odpisu aktualizującego wartość aktywów w spółce zależnej Retech Systems na 8,42 mln zł, co obciąży wyniki grupy za 2017 r., podała spółka.  "W toku konsultacji z audytorem spółki, badającym sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane

Tauron miał wst. 142 mln zł zysku netto w II kw. z uwzgl. ustawy o cenach prądu

wysokości 68 mln zł na kontrakty rodzące obciążenia. Rezerwa ta dotyczy odbiorców, którzy zgodnie z zapisami Ustawy skorzystali z prawa do obniżenia ceny zakupu energii elektrycznej w II półroczu 2019 r." - czytamy w komunikacie. Jednocześnie w I półroczu 2019 r. Grupa Tauron zrealizowała stratę w

KE zatwierdziła 5 mld euro wsparcia na produkcję energii w kogeneracji

energii elektrycznej w oparciu o ich zużycie tego rodzaju energii. Polska zgłosiła również Komisji plany zmniejszenia obciążeń finansowych niektórych odbiorców energochłonnych, którzy skorzystaliby z ulgi w opłacie kogeneracyjnej. Komisja uznała, że proponowane ulgi w 

PGE zakłada spadek EBITDA w segmentach wytwarzania i w obrocie w 2020 r.

wobec niższego obciążenia remontowego; -Wyższy wolumen produkcji z węgla kamiennego w wyniku pracy bloków 5 i 6 Elektrowni Opole; -Stabilny poziom średniej ceny węgla kamiennego; -Brak darmowych uprawnień CO2 dla energii elektrycznej od roku 2020 (ubytek ~8,5 mln ton); -Wynik roku bazowego

Enea miała wstępnie 423 mln zł zysku netto, 3,41 mld zł EBITDA w 2019 r.

, - Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 25,9 TWh, - Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 19,8 TWh, - Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 20,3 TWh" - czytamy dalej. Wynik EBITDA osiągnięty przez grupę kapitałową Enea w 2019 roku jest pochodną

Tauron wymieni 120 tys. liczników energii elektrycznej do końca września

jednocześnie nie są odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz nie mają dotychczas zainstalowanego licznika zdalnego odczytu. "Cały proces wymiany liczników jest rozłożony na pięć miesięcy i stanowi duże przedsięwzięcie logistyczne i organizacyjne, które wymagało przygotowania z dużym wyprzedzeniem. W

PGE spodziewa się wzrostu EBITDA w energetyce konwencj. i odnawialnej w 2019 r.

wzrostu w energetyce konwencjonalnej to: - średnioroczna cena hurtowa energii na poziomie ok. 244 zł/MWh, - planowane niższe wolumeny produkcji z węgla brunatnego, głównie ze względu na większe obciążenie remontowe w Bełchatowie – remonty BAT/BREF, - łączny wzrost średniego kosztu węgla o ok

PGE miała 585 mln zł zysku netto, 1889 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

niż w ubiegłym roku, pochodziło z węgla brunatnego. Spadek wynika z mniejszego obciążenia Elektrowni Bełchatów i mniejszego obciążenia oraz modernizacji Elektrowni Turów. Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 4,47 TWh, co oznacza spadek o 22% w stosunku do okresu bazowego. Był to

Apator Rector ma umowę na wdrożenie w Enerdze Operator za 12,5 mln zł

przyłączenia odbiorcy z uwzględnieniem parametrów sieci, - kompleksowej obsługi kontaktów z klientami w zakresie reklamacji zgłoszeń awarii i obsługi handlowej, - poprawy efektywności zarządzania poprzez właściwe dysponowanie zasobami ludzkimi, sprzętowymi, materiałowymi, - prowadzenia rozliczeń i

PGE spodziewa się spadku EBITDA w wytwarzaniu, ciepłownictwie, obrocie w 2020 r.

spadających marży jednostkowych wobec potencjalnie wyższego poziomu importu oraz uruchamiania mocy wytwórczych o niższym koszcie zmiennym - redukcje produkcji w efekcie niższego zapotrzebowania na energię elektryczną - wyższa dyspozycyjność elektrowni Bełchatów i Turów wobec niższego obciążenia

ClientEarth/Fundacja Bölla: Prawo powinno skupiać się wokół odbiorców energii

prasowej. Podkreślił, że już nowo ogłoszonych strategiach grup energetycznych klient został umieszczony w centralnym miejscu, jednak konieczne są bardziej zinstytucjonalizowane działania na rzecz "konsumerocentryzmu". "Krzywa obciążeń pokazuje, że odbiorcy aktywnie reagują na ceny

Przelew poszedł nie tam, gdzie powinien? Wkrótce łatwiej odzyskasz pieniądze

Przelew poszedł nie tam, gdzie powinien? Wkrótce łatwiej odzyskasz pieniądze

; tłumaczy Wiktorow. Mając dane odbiorcy, płatnik będzie mógł złożyć pozew w sądzie powołując się na bezpodstawne wzbogacenie odbiorcy. Odbiorca, który dobrowolnie zwróci pieniądze, nie poniesie żadnych kosztów. Może zostać nimi obciążona osoba, która błędnie wysłała przelew - przewiduje projekt ustawy

Energa miała szacunkowo 300 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.

porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zasadniczy wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym. W IV kwartale 2018 roku utworzono rezerwę na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G w związku z Ustawą o cenach energii w 2019 roku (-136 mln zł) - w IV kwartale 2019 roku wykorzystano

Radpol nadal chce sprzedać Wirbet, widzi szansę na zbycie do końca br.

zainteresowani, trwają. Natomiast Wirbet nie jest już takim problemem, obciążeniem, jakim był jeszcze dwa lata temu. Jest w tej chwili rentowny. Udało się tak zoptymalizować organizację pracy, sprzedaż, koszty, że dziś mając o 40% załogi mniej, produkuje więcej niż rok temu. To nie oznacza, że chcemy zmienić

Energa: 10 mln zł dla klientów Enspiriona za gotowość do ogran. zużycia energii

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Enspirion - spółka zależna Energi - w czasie obciążenia systemu wycofa 137 negawatów latem i 100 negawatów zimą, a do jej klientów trafi łącznie 10 mln zł za gotowość do czasowego ograniczenia zużycia energii oraz dodatkowe kwoty za każdą przeprowadzoną redukcję

Dodatkowe koszty w spółce zależnej obciążą skons. wyniki Seco/Warwick za I półr.

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Dodatkowe, wcześniej nieplanowane koszty realizacji kontraktów Retech Systems - spółki zależnej Seco/Warwick - w wysokości 11,75 mln zł obciążą skonsolidowane wyniki grupy za I półrocze 2017 r., podała spółka. "Ustalono, że dodatkowe koszty realizacji

Tauron miał szacunkowo 12 mln zł straty netto, 3 599 mln zł EBITDA w 2019

2019 r. rezerwy na umowy rodzące obciążenia w segmencie Sprzedaż (raport bieżący nr 56/2019 z 17 grudnia 2019 r.), będącej konsekwencją zatwierdzonej 17 grudnia 2019 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ceny sprzedaży energii elektrycznej na rzecz odbiorców z grup taryfowych G, co wpłynęło na

Energa miała 104 mln zł zysku netto, 484 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

przeprowadziła odpowiednie rozliczenia klientów zgodnie z ustawą z 28 grudnia 2018 roku, stabilizującą ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Dokonano rekalkulacji kwoty różnicy ceny oraz korekty przychodów przypadającej za I półrocze 2019 roku , a także uwzględniono należną za III kwartał

PGE: Produkcja energii elektrycznej wzrosła r/r do 27,88 TWh w I poł. 2017 r.

obciążenia remontowego, związanego z powrotem do pracy bloków Elektrowni Bełchatów modernizowanych przed rokiem" - czytamy w komunikacie. Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 5,22 TWh i spadła o 10% r/r ze względu na większe o 3,8 tys. godzin obciążenie remontowe, głównie w Elektrowni Dolna

MR: Więcej odbiorców skorzysta z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

, które są dodatkowym obciążeniem dla łączników elementów płyty wielowarstwowej. Zgodnie z szacunkami, do 2029 r. wzmocnionych zostanie ok. 2 tys. bloków z wielkiej płyty" - czytamy także. Zdaniem Emilewicz, proces ocieplania budynku, który jest wspierany z pieniędzy publicznych, może wiązać się z

Miraculum miało 0,98 mln zł straty netto, 0,81 mln zł straty EBIT w I kw. 2020

była poddać utylizacji lub objąć odpisem, co zostało odniesione w koszt własny sprzedaży. W ramach optymalizacji kosztów zostały zamknięte leasingi dwóch samochodów, co wiązało się ze stratą na tej operacji, ale pozwoli zmniejszyć obciążenie finansowe i koszty w kolejnych okresach. "Zarząd

Seco/Warwick chce sprzedać spółkę w Indiach co obciąży wyniki kwotą 12,2 mln zł

całkowitych dochodów za rok 2017 zostanie obciążone kwotą 12,2 mln zł, dodano. "Decyzja zarządu dotycząca podjęcia aktywnego procesu poszukiwania nabywcy udziałów SW Allied podyktowana jest nieosiągnięciem założonych celów biznesowych przez podmiot oraz istotnym osłabieniem perspektyw prowadzenia

Energa miała 952 mln zł straty netto, 2,04 mld zł zysku EBITDA w 2019 r.

od przychodów osiągniętych w 2018 roku o 18%, tj. o 1 835 mln zł. Głównym czynnikiem wpływającym na tak znaczącą poprawę przychodów r/r było zwiększenie przychodów w Linii Biznesowej Sprzedaż, co z kolei było wynikiem wzrostu cen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, które były

PGE miała 471 mln zł zysku netto, 1 677 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

mniejszego obciążenia Elektrowni Bełchatów i Elektrowni Turów, a także modernizacji prowadzonych w obu elektrowniach" - czytamy dalej. Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 13,54 TWh, co oznacza spadek o 12% w stosunku do okresu bazowego. To efekt mniejszego obciążenia i remontu w

PKP Energetyka umożliwi przewoźnikom korektę planów pracy przewozowej

;Zmniejszenie ruchu w sektorze kolejowym istotnie obniża także zapotrzebowanie na energię trakcyjną i generuje niespotkane dotąd straty. Jednocześnie mamy obowiązek utrzymania stabilności i pełnej ciągłości zasilania sieci, co wiąże się z dodatkowym obciążeniem finansowym. Wiemy, że kolej może przetrwać ten

MPiT: Sejm i Senat przyjęły Pakiet Przyjazne Prawo

ograniczenia obciążeń regulacyjnych) dotyka różnych branż: od pocztowej, telekomunikacyjnej, lotniczej, energetycznej, hotelarskiej, aż po usługi płatnicze, podano w komunikacie. "Pakiet Przyjazne Prawo to kilkadziesiąt punktowych ułatwień dla biznesu. Pakiet eliminuje również przypadki niekonsekwencji

PGE: Produkcja energii elektrycznej wzrosła o 18% r/r do 32,92 TWh w I poł. 2018

wyniosła 32,92 TWh, z czego 19,29 TWh, czyli o 3% mniej niż w ubiegłym roku, pochodziło z węgla brunatnego. To efekt większego obciążenia remontowego Elektrowni Bełchatów oraz Elektrowni Turów" - czytamy w komunikacie. Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 10,27 TWh, co oznacza

ClientEarth: Prawo powinno skupiać się wokół odbiorców energii (aktual.)

;. "Krzywa obciążeń pokazuje, że odbiorcy aktywnie reagują na ceny. Jednak rozwiązanie takie, jak taryfy dynamiczne nie jest możliwe bez rozwiązań prawnych" - powiedział Kukuła. Według danych przedstawionych w raporcie, tzw. ubóstwo energetyczne dotyka 18-32% Polaków. Brak jednak regulacji

Energa Wytwarzanie zmieni nazwę na Energa OZE

, przypomniano. "Pozyskiwanie energii z wiatru, słońca i wody jest od paru lat nie tylko coraz bardziej opłacalnym biznesem, lecz także koniecznością. Rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych wymuszają m.in. coraz większe obciążenia finansowe nakładane na energetykę konwencjonalną, m.in. w postaci opłat

PGE miała 1,7 mld zł zysku netto, 4,4 mld zł EBITDA w I poł. 2019 r.

, z czego 17,06 TWh (o 12% mniej niż w ubiegłym roku) pochodziło z węgla brunatnego. Spadek wynika z mniejszego obciążenia i modernizacji Elektrowni Bełchatów i Elektrowni Turów" - czytamy także. Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 8,72 TWh, co oznacza spadek o 15% w

Energa dokonała odpisu aktualizującego wartość El. Ostrołęka B na 132 mln zł

Warszawa, 03.02.2017 (ISBnews) - Energa podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość Elektrowni Ostrołęka B na łączną kwotę 132 mln zł, podała spółka. Operacja obciąży wynik operacyjny Grupy w Segmencie Wytwarzanie, pozostając bez wpływu na wynik EBITDA. "W wyniku

MR: Nowela o wspieraniu termomodernizacji i remontów czeka na podpis prezydenta

budynków z wielkiej płyty. Zwłaszcza w sytuacji, gdy montowane są nowe warstwy ocieplenia, które są dodatkowym obciążeniem dla łączników elementów płyty wielowarstwowej. Zgodnie z szacunkami, do 2029 r. wzmocnionych zostanie ok. 2 tys. bloków z wielkiej płyty. "Proces ocieplania budynku, który jest

Polenergia zaprzestała produkcji pelletu z biomasy, dokona odpisu na 9,8 mln zł

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Polenergia zdecydowała o zaniechaniu działalności prowadzonej przez spółkę Grupa PEP Biomasa Południe, polegającej na produkcji pelletu z biomasy i dokona odpisu w kwocie 9,8 mln zł, który obciąży skonsolidowany wynik operacyjny za III kw. 2017 r., podała spółka

Tauron miał wstępnie 525 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

wpływu regulacji prawnych dotyczących ustabilizowania cen dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w 2019 r., została utworzona rezerwa na kontrakty rodzące obciążenia w łącznej wysokości 214 mln zł, z czego w I kwartale 2019 r. wykorzystano 51 mln zł. Rezerwa została zaktualizowana na

Przegląd informacji ze spółek

elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G dla Enei na poziomie średnio 289,37 zł za MWh i w związku z tym spółka zidentyfikowała konieczność utworzenia w IV kw. 2019 r. rezerwy na umowy rodzące obciążenia w segmencie obrotu na szacunkowym poziomie od 70 do 147 mln zł, podała Enea

Odpisy zw. z farmami wiatrowymi obciążą wyniki Energi za III kw. na 81,4 mln zł

skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku Grupy Energa wynosi 81,4 mln zł. Powyższa operacja ma charakter niegotówkowy. Obciąży ona wynik operacyjny Grupy Energa bez wpływu na wynik EBITDA" – czytamy dalej. Po dokonanych odpisach wartość księgowa farm wiatrowych w

Rząd przyjął projekt nowelizacji ws. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków - jest jednym z najistotniejszych celów przygotowanego projektu nowelizacji ustawy. Przewidziano rozwiązania, które będą zabezpieczać interes odbiorców usług świadczonych w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków" - czytamy w komunikacie

PGE zakłada wzrost EBITDA w segmentach OZE i dystrybucji w 2019 r.

energetyki konwencjonalnej spółka także widzi stabilną perspektywę dla EBITDA. Kluczowe czynniki to: - średnioroczna cena hurtowa energii na poziomie ok. 238-242 zł/MWh, - planowane niższe wolumeny produkcji z węgla brunatnego, głównie ze względu na większe obciążenie remontowe w Bełchatowie &ndash

Zysk netto Energi wyniósł 275 mln zł, EBITDA 626 mln zł w I kw. 2018 r.

. EBITDA Grupy wzrosła o 4% r/r do 626 mln zł. "W I kwartale szczególnie wysoki wzrost EBITDA - o 63 mln zł do poziomu 53 mln zł - zanotowała Linia Biznesowa Sprzedaż. Rok temu jej wartość była ujemna (-10 mln zł). Tak dobry wynik to przede wszystkim efekt ograniczenia dodatkowych obciążeń prawno

Prezes PKN Orlen: Część produkcji z Możejek trafia obecnie do Polski

, poinformował ISBnews prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. "Skąd wzięlibyśmy ten dodatkowy wolumen, a w przypadku oleju napędowego sprzedaż wzrosła nam o 45% w porównaniu do roku 2015, gdybyśmy nie mieli w grupie rafinerii poza granicami kraju? Obecnie zakład na Litwie jest mocno obciążony i

Grupa Energa ma umowę z PGG dot. redukcji mocy

Energetycznych (PSE), podała Energa.  Polska Grupa Górnicza deklaruje, że w okresach największego obciążenia polskiego systemu elektroenergetycznego będzie mogła wycofać około 30 MW mocy. Do tej pory Energa podpisała już umowy z 72 innymi odbiorcami i dysponuje potencjałem 600 negawatów, z czego dla

PGE: Blok nr 5 w Elektrowni Opole pomyślnie przeszedł I fazę optymalizacji

(PGE). "Realizacja inwestycji bloku nr 5 w Elektrowni Opole to ważny projekt dla zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla odbiorców. Synchronizacja bloku jest wyrazem dbałości rządu o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Inwestycja wpisuje się w kierunek rozwoju sektora energetycznego, który

EIM:Magazynowanie energii coraz ważniejsze dla szybszej transformacji energetyki

uniknąć podwójnego obciążenia raz wytworzonej energii podatkiem akcyzowym ze względu na to, że akcyzą obciążona jest energia dostarczona do odbiorcy końcowego. Rozwiązanie to zapewni podobne traktowanie podmiotów prowadzących działalność w zakresie magazynowania energii, jak i podmiotów posiadających

Seco/Warwick miało 41,86 mln zł straty netto w 2017 r.; EBIT: -25,32 mln zł

aktualizacyjny aktywów netto w spółce Retech Systems LLC w wysokości 8,42 mln zł. Po uwzględnieniu powyższych czynników, kosztów finansowych, obciążeń podatkowych oraz wyniku udziałowców niekontrolujących i zysku mniejszości grupa odnotowała w 2017 roku stratę netto na poziomie -41,8 mln zł (w 2016 roku zysk

Rząd przyjął nowelizację ustawy o wsparciu dla budownictwa z tzw. wielkiej płyty

"Czyste powietrze". Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r. W osobnym komunikacie MIiR podało, że dzięki temu środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów dotrą do szerszego grona odbiorców. Rozszerzony zostanie także zakres prac, na które można otrzymać wsparcie

PGE miało 3,96 mld zł straty netto, ok. 2,1 mld zł skoryg. zysku netto w 2019 r.

brunatnym (spadek o 6,8 TWh) i elektrowniach opalanych węglem kamiennym (spadek o 1,8 TWh). "To przede wszystkim efekt niższego obciążenia oraz dłuższego czasu postoju bloków w rezerwie głównie ze względu na wyższy import energii, wyższą produkcję energii elektrycznej z wiatru oraz niższe

Eko Export miało 3,68 mln zł straty netto w I-III kw. 2018 r.

została zmniejszona o 15% z poziomu 4,3 ml zł. za trzy kwartały 2017 roku" - czytamy w raporcie. "Wynik na sprzedaży jest obciążony ujemnym wynikiem uzyskanym w spółce Eko Sphere KZ, która nie osiągnęła jeszcze planowanej, pod względem wydajności, produkcji, szczególnie jeśli chodzi o linie

Energa miała szacunkowo 484 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

wsparcia dla kogeneracji w postaci praw majątkowych) oraz akcyzy (ustawowa zmiana stawki od 2019 roku), - rozwiązanie 24 mln zł rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G utworzonej w 2018 roku (zdarzenie jednorazowe)" - czytamy w komunikacie. W III kwartale rozpoczęto wdrażanie

Piotrowski z ME: Przetarg na technologię dla elektrowni jądrowej możliwy w br.

odniósł się do modelu zastosowanego w Finlandii, gdzie najwięksi odbiorcy złożyli się na finansowanie. "Skoro tak naprawdę na koniec finansuje to odbiorca, to ta logika, którą zastosowali Finowie jest wskazówką, jak wymusić obciążenia" - powiedział. W październiku 2016 r. Ministerstwo

Przegląd informacji ze spółek

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zawiąże ok. 220-260 mln zł rezerwy na umowy rodzące obciążenia z związku z zatwierdzeniem taryfy PGE Obrót przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), podała spółka. Rezerwa zostanie ujęta w wynikach IV kw. 2019 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna PGE GiEK

PGE pracuje nad kolejnymi lokalizacjami stacji ładowana aut m.in. w uzdrowiskach

pojazdów elektrycznych traktowane są jako dynamiczne zasobniki energii mogące w okresach szczytowych obciążeń wspomagać lokalną sieć. Takie rozwiązanie odpowiada strukturze smart grid. Jest ono zgodne z priorytetami rozwoju Polski w zakresie szybkiego rozwoju elektromobilności w kraju oraz tworzenia

Grupa Energa miała wstępnie 704 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

całkowitej kwocie 136 mln zł na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G (zdarzenie jednorazowe). Zdarzenie to w dużej mierze zabezpieczyło wyniki II kwartału 2019 roku przed negatywnym wpływem Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych

NBP: 78% dużych firm nie widzi wpływu split payment na zmiany w ich płynności

2018 roku przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności faktury VAT (MPP, ang. split payment) obecnie zakładają dobrowolność stosowania płatności podzielonej, ale stroną decydującą o jego stosowaniu jest odbiorca towarów i usług. Zgodnie z projektem Ministerstwa Finansów dotyczącego nowelizacji

Odwrócony VAT

; "Każdy kij ma dwa końce" Sprawa odwrotnego obciążenia VAT dotyka także odbiorcę usług budowlanych od swych podwykonawców. Nie tylko ma on obowiązek naliczenia podatku VAT do zakupionych usług objętych odwrotnym obciążeniem. Aktualny pozostaje w dalszym ciągu problem z weryfikacją

Bank Pekao oczekuje odbicia gospodarczego w Polsce w kształcie litery U w 2021

innych niż dobra pierwszej potrzeby, a także niektóre usługi biznesowe dla firm. Zdaniem ekonomistów, w przypadku branży lotniczej "narodowy przewoźnik" będzie potrzebował wsparcia przez państwo (kolejne obciążenie budżetu). W przypadku branży transportowej autorzy raportu zwracają uwagę na

EBI udostępni w Polsce ok. 398 mln zł finansowania na OZE i efektywność energet.

efektywności energetycznej dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzone są obecnie negocjacje z wytypowanymi pośrednikami finansowymi. Po podpisaniu umów, jeszcze w tym roku będą otwarte nabory dla odbiorców programu " - wskazał także przedstawiciel EBI. Działanie to będzie realizowane w

PGE nadal przewiduje spadek EBITDA w energetyce konwenc. i obrocie w 2018 r.

produkcji z węgla brunatnego ze względu na większe obciążenie remontowe w Bełchatowie, - ceny węgla w 2018 roku wyższe do ok. 10% w efekcie ścieżek cenowych w umowach oraz zakontraktowanych wolumenów, - alokacja darmowych uprawnień CO2 na poziomie ok. 12 mln ton w porównaniu do ok. 15 mln ton w 2017r

PGE analizuje koszty związane z osuwiskiem w KWB Turów

drobny efekt widać już w tym kwartale. To jest 15,5 mln odpisu – to jest czysty koszt, czysta wartość księgowa tego, co było przysypane" – powiedział Wojtowicz. "Efekty będą dwojakie – w IV kw. wyniki będą tym obciążone, że część produkcji przeszła do elektrowni o wyższym

iFun4all przygotuje dwie gry na platformę Nintendo Switch

związanej z tym certyfikacji nie wiąże się ze znaczącymi kosztami dla spółki i nie stanowi obciążenia dla zespołu produkcyjnego. "Prace nad tymi grami w wersji na Switch nie wpływają negatywnie na nasze działania w ramach GameINN oraz na produkcję Blind'n'Bluff" dodał Mielcarek. Spółka

Mediacje gospodarcze zamiast sprawy sądowej

designerskie. Magazyn firmy znajdował się w niewielkiej miejscowości, dlatego często korzystano z usług firm kurierskich. Jedno z dużych zamówień uległo uszkodzeniu. Odbiorca groził zerwaniem stałej współpracy i wyegzekwowaniem kar umownych. Przedsiębiorca X przekonywał, że towar był prawidłowo spakowany i

Energa podpisała list intencyjny z Torunidm dotyczący rozwoju elektromobilności

elektromobilności w Toruniu. Obejmowałby wnikliwą analizę transportu publicznego w mieście, zwłaszcza rozkładu jazdy i obciążenia linii autobusowych wskazanych do obsługi przez e-autobusy. Wyniki analizy pozwoliłyby następnie na stworzenie optymalnego planu rozmieszczenia infrastruktury do ładowania pojazdów

Projekt ustawy o morskiej energetyce wiatrowej został przekazany do konsultacji

projektów. "System wsparcia finansowany będzie z istniejącej opłaty OZE (o której mowa w art. 95 ustawy OZE), w której już dzisiaj uwzględnia się nakłady związane ze wsparciem potencjalnie przyznawanym morskim farmom wiatrowym, dlatego jego wprowadzenie nie powinno spowodować zwiększenia obciążenia

Związkowcy i pracodawcy apelują o niską stawkę VAT na napoje owocowe

przedsiębiorców, konsumentów i budżetu. Dzisiaj projektem ustawy ma zająć się rząd. "W rzeczywistości planowane jest, aby koszty reformy systemu stawek VAT sfinansować z podniesienia stawki VAT na napoje owocowe, z co najmniej 20% zawartością soku owocowego. Protestujemy, aby kosztami reformy obciążyć

Przegląd prasy

ponad 100 wehikułów, a jednocześnie powstało ich najmniej od 15 lat --Leszek Skiba, wiceminister finansów, podpisał rozporządzenie, które o 6 miesięcy (do 1 lipca 2020 r.) odwleka obciążenie 19-proc. podatkiem dochodowym dywidend wypłacanych na rzecz polskich funduszy inwestycyjnych --eService

PGE osiągnęła najwyższy poziom produkcji energii elektrycznej od 5 lat w I kw.

węgla brunatnego wyniosła 10,6 TWh. "To efekt mniejszego obciążenia remontowego, związanego z powrotem do pracy bloków modernizowanych w okresie bazowym" - czytamy w komunikacie. Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 2,82 TWh i spadła o 7% r/r ze względu na remont bloku 3 w

Energa dokonała odpisów aktualizujących na łączną kwotę 247 mln zł

przeprowadzonych testów na utratę wartości według stanu prawnego na dzień 28 czerwca 2016 roku podjęta została decyzja o rozpoznaniu w Segmencie Wytwarzania odpisów aktualizujących wartość istniejących i projektowanych farm wiatrowych na łączną kwotę 247 mln zł. Powyższa operacja ma charakter niegotówkowy. Obciąży

BIEC: WWK spadł o 0,3 pkt w I, firmy czują spadek koniunktury w Europie

brak pracowników jak i ze względu na kolejne wprowadzane obciążenia związane z zatrudnieniem, podano dalej. Wskazano również, że utrzymujący się od dłuższego czasu niski poziom inwestycji sektora prywatnego w maszyny i urządzenia jest kolejnym powodem wzrostu kosztów. "Może to brzmieć

PGE: Oddano do użytku blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Gorzów

modernizację konwencjonalnych jednostek wytwórczych opartych na paliwach kopalnych. Oddawany właśnie do eksploatacji nowy blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Gorzów doskonale wpisuje się w to działanie. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii zapewniamy odbiorcom niezawodną i tanią energię elektryczną

WEI: Akcyza w Polsce nie powinna być wyższa niż minimalne unijne poziomy

rosnące utrudnienia i bariery protekcjonistyczne w świecie. Obserwujemy to nie tylko na odległych rynkach w Azji czy Ameryce, ale nawet na wspólnym rynku w Unii Europejskiej, czyli u głównego odbiorcy polskich wódek. Na politykę poszczególnych państw nakłada się restrykcyjna polityka samej UE ściśle

Strata netto Seco/Warwick to 12,99 mln zł w I poł. 2017 r. wobec zysku rok temu

bieżącym o nr. 15/2017 poinformował inwestorów o dodatkowych nieplanowanych kosztach realizacji kontraktów spółki zależnej Retech System LLC (USA). Wzrost kosztów realizacji kontraktów wyniósł 11,75 mln zł, co obciążyło istotnie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I półrocze 2017 roku"

InPost może dostarczyć o 40-50% więcej paczek w świątecznym szczycie zakupów

paczkowy to wzmożony okres nadań i doręczeń do odbiorców prywatnych, który rozpoczyna się w drugiej połowie listopada i trwa do samych świąt. To wtedy Polacy najczęściej decydują się na zakupy online, aby uniknąć kolejek w tradycyjnych sklepach. Firmy kurierskie to w tym okresie podstawowy serwis

Spółki Polenergii zmieniły umowy dotyczące finansowania budowy farm wiatrowych

farmy wiatrowej Rajgród, o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 117,3 MW" - czytamy w komunikacie. Spółki są stronami umów długoterminowych na odbiór energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów, których odbiorcą jest Polenergia Obrót. "Ze względu na zmianę sytuacji rynkowej, w

Nowy system wsparcia dla kogeneracji zwiększy ceny odbiorców o max 4 zł/ mies.

wszystkich odbiorców końcowych systemu elektroenergetycznego w kraju. Kontynuacja systemu wsparcia wysokoprawnej kogeneracji w proponowanej formule doprowadzi do zmiany poziomu zmiennych opłat przesyłowych oraz dystrybucyjnych, a w konsekwencji na zmianę obciążeń odbiorców końcowych z tego tytułu. Szacuje

Seco/Warwick dokonał odpisów wartości spółek zależnych o łącznie 18,6 mln zł

Warszawa, 14.04.2015 (ISBnews) - Seco/Warwick dokonał odpisów aktualizujących wartość swoich spółek zależnych w Brazylii i Indiach o łącznie 18,6 mln zł, wynika z komunikatu spółki. Obciąży to wynik grupy za 2014 rok. "Zarząd (…) w toku konsultacji z audytorem spółki, badającym

MPiT: Prezydent podpisał Pakiet Przyjazne Prawo

Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Pakiet Przyjazne Prawo (ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych) , który będzie oddziaływał na wiele różnych branż: od pocztowej, telekomunikacyjnej, lotniczej

KE zatwierdziła polski program wsparcia energii odnawialnej wart 40 mld zł

Warszawa, 13.12.2017 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zatwierdziła polski program wspierania energii ze źródeł odnawialnych o wartości 40 mld zł i zmniejszyła opłatę przeznaczoną na finansowanie programu ponoszoną przez energochłonnych odbiorców, podała Komisja. "Decyzja ta przyczyni

Przegląd prasy

, zwiększyły się o 60% w stosunku do średniej z wcześniejszych miesięcy Gazeta Wyborcza --Prezes Fakro: Zbyt na okna spada, w niektórych krajach zamykają budowy, lecz większość naszych odbiorców oczekuje od nas dostaw ISBnews --NBP chce skupić papiery skarbowe za max. 10 mld zł w operacji outright 23

W przyszłym roku będą wyższe rachunki za prąd dla gospodarstw domowych

propozycje cenowe na dany rok. URE teoretycznie może się nie zgodzić, wtedy taryfa pozostaje bez zmian. Podwyżka poza taryfowa W rzeczywistości o ostatecznej wysokości faktur za prąd decydują podatki i dodatkowe opłaty doliczane do rachunków. W Polsce dodatkowe obciążenia dla odbiorcy indywidualnego stanowią

Seco/Warwick: Odpisy na łącznie 15,7 mln zł obciążą wyniki za IV kw. 2015 r.

Warszawa, 19.02.2016 (ISBnews) – Seco/Warwick dokonał odpisów aktualizujących na kwoty 8,4 mln zł oraz 7,3 mln zł, które obciążą skonsolidowane wyniki za IV kw. i 2015 r., podała spółka. Zarząd analizuje także, czy zaistniały przesłanki do utraty wartości firmy spółki Retech Systems LLC

Tauron szacuje 2,094 mld zł EBITDA i 1 mld zł zysku netto w I półroczu

ciepła: 7,1 PJ; dystrybucja energii elektrycznej: 25,7 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 24,4 TWh); sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 17,2 TWh" – podano również Wybrane zdarzenia o charakterze jednorazowym, które wystąpiły w I półroczu 2017 r.: - w wynikach I półrocza 2017 r. ujęto

Utrata wartości aktywów farm wiatrowych PGE wyniosła ok. 0,8 mld zł

energetyki wiatrowej oraz wartość firmy ('goodwill')" – czytamy w komunikacie. Wśród przesłanek stojących za koniecznością przeprowadzenia testów na utratę wartości były: - zmiany w otoczeniu rynkowym (ceny zielonych certyfikatów), - zmiany w otoczeniu prawnym (wzrost obciążeń podatkowych

Lobbing odbiorców energii

sytuacji, a polskie firmy i polscy obywatele są generalnie dużo biedniejsi. Do tego dochodzi konieczność szybkiego rozwoju gospodarczego. Jeżeli obciążenia związane z zakupem energii będą zbyt wysokie, może nastąpić spowolnienie rozwoju gospodarczego Polski. Działalnością Forum Odbiorców zainteresowanych

EuroRating obniżył perspektywę ratingu Energi do negatywnej

poważnym obciążeniem dla bilansu Energa i przyczyni się do istotnego wzrostu zadłużenia spółki, co w efekcie pogorszy jej profil kredytowy, podano w informacji. "EuroRating zwraca także uwagę na fakt, że paliwem dla nowej elektrowni ma być węgiel kamienny pochodzący ze śląskich kopalń należących do

Strata netto Seco/Warwick to 15,83 mln zł w 2014 r. wobec zysku rok wcześniej

skonsolidowany zysk netto wyniósł w ub.r. 90 tys. zł. Seco/Warwick dokonał odpisów aktualizujących wartość swoich spółek zależnych w Brazylii i Indiach o łącznie 18,6 mln zł, co obciążyło wyniki grupy. "Rok 2014 był dla grupy rokiem trudnym, kontynuowane w nim były procesy restrukturyzacyjne i

Rząd zrezygnował z podwyżek za wodę. Osobista decyzja premier Beaty Szydło

13 mln zł, zamiast jak obecnie 2 mln zł, a Zakłady Wodociągów i Kanalizacji w Trzebiatowie w Zachodniopomorskiem zamiast 98 tys. zł - aż 773 tys. zł, co oznaczało planowany 30-proc. skok taryf, którymi zostaliby obciążeni mieszkańcy. We Wrocławiu MPWiK musiałoby znaleźć 80 mln zł, co oznaczałoby, że

Szydło: górnicy mają gwarancję pracy na kilkadziesiąt lat

kolejnych miesiącach możliwe, bo spółka sprzedała praktycznie cały zapas ze zwałów, a i jej odbiorcy więcej paliwa po prostu nie potrzebują - czytamy w "DGP". Górnictwo "na chłodno" Oczywiście - w praktyce i póki co - w polskim interesie nie jest, aby kopalnie upadły, więc nie upadną

Najwyższa podwyżka cen wody w historii? Koszty wzrosną aż o 80 mln

ustawy prawo wodne i centralnie ustali opłaty za pobór wody dla firm wodociągowych dostarczających ją do odbiorców. Wrocławscy urzędnicy wyliczyli, że koszty MPWiK wzrosną rocznie o 80 mln zł. Spółka będzie musiała nimi obciążyć mieszkańców. Tomasz Jankowski, rzecznik MPWiK: - Cena za metr sześcienny

Prawie 18 tys. kary za zmianę dostawcy prądu. Ktoś sfałszował jego podpis?

czytelnik w rozmowie telefonicznej z konsultantem Duonu tłumaczył, że nie podpisał żadnej umowy. W odpowiedzi dostał oryginał jednego egzemplarza umowy i kopię drugiego egzemplarza. – Przecież to nie są moje podpisy – mówi pan Mirosław. Mimo to firma chce go obciążyć 17,8 tys. zł kary umownej za

EuroRating obniżył perspektywę ratingu PGE do negatywnej ze stabilnej

, że PGE jest największą krajową spółką energetyczną i już wcześniej miała wyznaczoną przez rząd rolę lidera w procesie budowy elektrowni atomowych, EuroRating zakłada, że spółka ta zostałaby w największym stopniu obciążona koniecznością realizacji i finansowania tych projektów. Przypuszczenie to

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrośnie o ok. 15% r/r w 2017 r.

partnerów o równie dużej skali działalności (i idącej ze skalą produkcji racjonalizacją kosztów), znikają lokalni odbiorcy produkujących na rynek krajowy firmy MSP - budownictwo odradzało się wolniej (biorąc pod uwagę skalę spadku w roku ubiegłym) niż wszyscy na to liczyli. Uderza też w dostawców usług i