obciążenie nieruchomości

mawi

Jaki podatek od nieruchomości obciążonej kredytem?

Jaki podatek od nieruchomości obciążonej kredytem?

Spadki i darowizny uzyskane od członków najbliższej rodziny z podatku są zwolnione. Ale kiedy już sprawa dotyczy dalszych krewnych lub osób niepołączonych więzami rodzinnymi, podatek trzeba płacić. Wtedy pojawia się kwestia wyceny nieruchomości. Tę wycenę komplikuje sytuacja, w której nieruchomość obciążona jest kredytem hipotecznym.

Stocznia Gdańsk - 50 mln zł zaległości wobec ZUS, 6 mln długu za prąd...

ZUS sądownie zajął hipoteki działek Stoczni Gdańsk za blisko 50 mln zł zaległych składek na ubezpieczenie społeczne. Podobnie postąpiła Energa, która domaga się zapłaty 6 mln zł za prąd. I, niestety, nie są to jedyni wierzyciele zakładu, który próbuje się ratować sprzedażą nieruchomości z obciążoną hipoteką.

Bank zabezpieczył kredyt na kilku działkach zamiast na jednej

Pan Rafał kupił od dewelopera kilka działek. Wśród nich była działka z domem, który był kredytowany przez mBank. Jednak bank zamiast jednej hipoteką obciążył wszystkie jego działki. Tłumaczył to tym, że wszystkie działki traktowane są jako całość, ponieważ mają jeden numer księgi wieczystej i nie ma prawnej możliwości ustanowienia hipoteki na części działek wchodzących w skład nieruchomości

Niski dług ochroni nieruchomości dłużnika. Projekt "tarczy antykryzysowej 3.0"

Niski dług ochroni nieruchomości dłużnika. Projekt "tarczy antykryzysowej 3.0"

potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania. Umorzenie postępowania może mieć natomiast negatywne skutki dla wierzyciela. Powoduje ono m.in. uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych. Oznacza to, że dłużnik odzyskuje pełne władztwo nad nieruchomością i może np. obciążyć ją hipoteką (co w innym

Podatek katastralny. Kto i ile może zapłacić?

Podatek katastralny. Kto i ile może zapłacić?

Prezes PiS Jarosław Kaczyński kilka dni temu zapowiedział, że jego partia nie planuje wprowadzenia podatku katastralnego. O tej daninie nie mówiło się od lat. Budzi ona bowiem bardzo skrajne emocje. Dla właścicieli nieruchomości to nowe, ogromne finansowe obciążenie, dla całego rynku nieruchomości

Marvipol Development ma przedwstępną umowę nabycia nieruchomości w Kołobrzegu

nieruchomości. Ponadto, do zawarcia umowy przyrzeczonej wymagane jest przedłożenie przez sprzedającego dokumentu, z treści którego wynikać będzie zobowiązanie banku do zwolnienia nieruchomości od obciążeń z tytułu hipoteki" - czytamy dalej. Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich

UKNF i UOKiK ostrzegają przed ryzykiem zw. z inwestowaniem w condohotele

. Niejednokrotnie skupiają się na obietnicy zysku, nie uwzględniając w swojej treści konieczności poniesienia przez inwestorów kosztów wynikających z posiadania nieruchomości (takich jak m.in. obciążenia z tytułu podatków, przekształcenia statusu nieruchomości czy kosztów remontów) lub czynników ryzyka (takich jak

ZBP: Finansowanie przez banki hipotek na poziomie 60 mld zł mało realne w 2020r.

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Ze względu na nadmierne obciążenia sektora bankowego finansowanie akcji kredytowej w segmencie hipotecznym na poziomie 60 mld zł w przyszłym roku i kolejnych latach jest raczej mało realne, uważa przewodniczący Komitetu ds. Finansowania

Murapol ma umowę nabycia działki w Katowicach za 25 mln zł pod 1658 mieszkań

nieruchomości projektu deweloperskiego zgodnie z jej planami inwestycyjnymi, usunięcia obciążeń nieruchomości uwidocznionych w księdze wieczystej" - czytamy w komunikacie. Spółka zależna planuje realizację na nieruchomości projektu deweloperskiego obejmującego budowę ok. 1 658 lokali mieszkalnych, o

BIK: Banki udzieliły o 23% mniej r/r kredytów mieszkaniowych w kwietniu

(oferowanie nowych nieruchomości do sprzedaży - liczba i cena nieruchomości), potencjalnych kredytobiorców chcących nabyć nieruchomość (nastroje nabywców nieruchomości - strach przed bezrobociem i spadkiem dochodów versus chęć skorzystania z okazji cenowej oraz rekordowo niskich stóp procentowych; a także

Kaufland Polska ma zgody UOKiK na przejęcie czterech sklepów Tesco

brytyjskiej Grupy Tesco prowadzącej działalność w zakresie sprzedaży detalicznej artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku. Snowfinch należy do Grupy 4fi, która inwestuje w nieruchomości, akcje i obligacje oraz venture capital. Zodiac należy do Grupy Origami, która skupia się na nabywaniu aktywów

Kaufland wnioskuje do UOKiK w sprawie nabycia pow. handlowych Tesco Polska

. praw do nieruchomości, na której znajduje się ww. obiekty handlowe. Kaufland należy do międzynarodowej Grupy Schwarz. Grupa Schwarz poprzez sieci Lidl i Kaufland prowadzi działalność głównie w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi w ponad 30 krajach, a ponadto m. in. w

Koronawirus zamyka firmy i zabiera pracę. Jak sobie radzić, gdy zaczyna nam brakować pieniędzy na regulowanie zobowiązań?

Koronawirus zamyka firmy i zabiera pracę. Jak sobie radzić, gdy zaczyna nam brakować pieniędzy na regulowanie zobowiązań?

: - przez 3 lub 6 miesięcy spłacają tylko odsetki i składki ubezpieczenia spłaty kredytu oraz nieruchomości, a spłata kapitału zostanie zawieszona; - przez 3 lub 6 miesięcy spłacają tylko składki ubezpieczenia spłaty kredytu oraz nieruchomości, a spłata kapitału i odsetek zostanie zawieszona. Klienci

Zysk netto Atlas Estates wyniósł 0,67 mln euro w I poł. 2017 r.

wstrzymanie inwestycji obciążonych większym ryzykiem. Najważniejsze projekty deweloperskie były realizowane terminowo. Rozpoczęto również realizację nowych inwestycji deweloperskich, podano również. "Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. spółka utrzymywała w portfelu siedemnaście nieruchomości, w

Ursus zawarł z Trioliet Polska przyrzeczoną umowę sprzedaży zakładu w Opalenicy

. Transakcja sprzedaży obejmuje w szczególności: (i) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określonych umową oraz własność posadowionych na nich budynków; (ii) ruchomości określone odrębnym załącznikiem; (iii) produkcję w toku oraz inwentarz (w tym podzespoły, materiały, towary i wyroby) określone

Marvipol nabył 0,6 ha gruntu w Warszawie za 14,35 mln euro

Projekt09 od osoby prawnej, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,6 ha, usytuowanej w Warszawie, w dzielnicy Wola" – czytamy w komunikacie. Strony zobowiązały się do zawarcia do 20 lutego 2017 r. warunkowej umowy sprzedaży wolnej od długów i obciążeń

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. spadł o 28,6% r/r do 18,56 mld zł w I kw.

23,9 mld zł wobec 32,1 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 5,3 mld zł (wobec 6,1 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 18,6 mld zł i był niższy o 28,6% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 39 mld zł i był wyższy o 2,1 mld zł od uzyskanego w I kwartale 2019 roku, a

PwC: Przedsiębiorcy mogą odzyskać do 20% nadpłaconego podatku od nieruchomości

Warszawa, 08.11.2016 (ISBnews) - Przedsiębiorcy mają możliwość odzyskania części nadpłaconego podatku od nieruchomości, nawet do 20%, wynika z raportu firmy PwC "Podatek od nieruchomości - 25 lat ustawy o podatkach i opłatach lokalnych".  "Podatek od nieruchomości nie jest

UOKiK skierował do II etapu postęp. ws. przejęcia sklepów Tesco przez Kaufland

. Snowfinch należy do Grupy 4fi, która inwestuje w nieruchomości, akcje i obligacje oraz venture capital. Zodiac należy do Grupy Origami, która skupia się na nabywaniu aktywów prywatnych obciążonych długiem lub procesami sądowymi. (ISBnews)  

NBP: Prognozy makro pozwalają oczekiwać dalszego wzrostu akcji kredytowej 

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Prognozy makroekonomiczne dają podstawy do oczekiwania dalszego wzrostu akcji kredytowej, jednak formułowanie przewidywań pozostaje w dalszym ciągu obciążone niepewnością co do skali reakcji dostosowawczych banków w odpowiedzi na zmiany w otoczeniu prawnym i

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 7,5% r/r do 121,2 mld zł w 2019

zł wobec 137,7 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 26,1 mld zł (wobec 25 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 121,2 mld zł i był wyższy o 7,5% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 143,6 mld zł i był wyższy o 4,2% od uzyskanego w 2018 roku, a strata netto wyniosła

Grupa PKP wprowadziła pakiet antykryzysowy, pomoże przewoźnikom i najemcom

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Spółki z Grupy PKP wprowadziły pakiet działań antykryzysowych skierowany do przedsiębiorców. Systemem ulg i zwolnień z części opłat zostali objęci zarówno przewoźnicy pasażerscy, jak i najemcy nieruchomości na dworcach i stacjach kolejowych, podało PKP S.A

Prezydent podpisał ustawę o wstrzymaniu sprzedaży ziemi rolnej Skarbu Państwa

zgodę. Na zbycie lub obciążenie hipoteką nieruchomości rolnej" - podano także. Termin wejścia w życie ustawy został określony na dzień 30 kwietnia 2016 r. (ISBnews)

Lewiatan: Kumulacja zmian w prawie negatywnie wpływa na przedsiębiorców

reklamę dotyczącą suplementów diety. Te 3 zmiany mają przynieść 3 mld zł dochodów i miałyby one wejść w życie od 1 kwietnia br. Na razie nie znamy wielu szczegółów, np. w jaki sposób będą naliczane takie obciążenia, więc firmy nie wiedzą, jak mają się do nich przygotować" - powiedział Pruszyński

Jak kupić mieszkanie lub dom? Uwaga, łatwo wpaść na krętaczy

wchodzących w jej skład pomieszczeń, czy są jakieś ograniczone prawa rzeczowe lub ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, np. czy ktoś nie ma zagwarantowanego prawa mieszkania w lokalu do końca życia. W księdze będą też informacje, czy dom lub mieszkanie obciążone są kredytem hipotecznym lub czy

MIB rozpocznie 2 października konsultacje lokalizacji w ramach Mieszkania+

Warszawa, 29.09.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB) rozpocznie 2 października br. konsultacje publiczne pierwszych lokalizacji programu Mieszkanie+ połączone z prezentacją zasad działania Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) i możliwości, jakie daje gminom i lokalnym

Polnord odpisze kwotę 13,8 mln zł w wynikach za 2018 r.

za wywłaszczenie - na potrzeby budowy drogi ekspresowej S2 - dwóch nieruchomości położonych w Warszawie, dzielnica Wilanów, o łącznej pow. 21 669 m2" - czytamy w komunikacie. Wartość działek ujęta dotychczas w aktywach spółki wynosiła 19,8 mln zł, podano także. "Wojewoda mazowiecki

Jak wziąć kredyt hipoteczny na dom lub mieszkanie. Co to jest zdolność kredytowa? [PORADNIK]

Jak wziąć kredyt hipoteczny? Przeciętny Polak zarabia zbyt mało, żeby kupić nieruchomość za gotówkę. To właśnie dlatego większość z nas, jeśli decyduje się na zakup mieszkania, zazwyczaj wybiera kredyt. Ubiegły rok był rekordowy pod tym względem. Z najnowszego raportu AMRON-SARFiN, opublikowanego

ING BSK: 79% Polaków spodziewa się, wzrostu cen nieruchomości w ciągu 12 m-cy

15 badanych krajów jesteśmy na pierwszym miejscu. Naszym zdaniem w Europie jest dostrzegane spowolnienie gospodarcze, przez co konsumenci są mniej skłonni do zakupu nieruchomości i inwestycji w tym kierunku. Ceny nieruchomości w Polsce będą rosły, ale już nie tak szybko i gdy pojawi się u nas

C&W: Transakcje na rynku nieruchomości w Polsce wzrosły do 4,8 mld euro w 2017r.

wysokości niższej niż zapłacone zaliczki podatku od wartości nieruchomości. Taka spółka będzie musiała liczyć się z dodatkowymi obciążeniami publiczno-prawnymi, które wpłyną na obniżenie wolnej gotówki w spółce, a przez to także na zmniejszenie poziomu wskaźnika obsługi zadłużenia. Zmiana ta w największym

Przegląd informacji ze spółek

postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, związanego z zamiarem przeniesienia notowań na główny rynek GPW, poinformowała spółka. Mostostal Zabrze podpisał umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Miedzianej 15 wraz z prawem

Odziedziczyłeś mieszkanie i chcesz je sprzedać? Już wkrótce nie zapłacisz podatku

odziedziczy w 2019 r. mieszkanie po babci, która kupiła je w 2016 r., będzie mógł je sprzedać bez podatku w 2022 r. Do pięcioletniego okresu posiadania będzie się wnuczkowi wliczał trzyletni okres posiadania nieruchomości przez babcię. Według poprzedniej regulacji mógłby je sprzedać bez obciążeń podatkowych

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 1,9% r/r do 94,6 mld zł w I-III

wyniósł 115,9 mld zł wobec 113,6 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 19,5 mld zł (wobec 19 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 96,4 mld zł i był wyższy o 1,9% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 114,2 mld zł i był wyższy o 2,9% od uzyskanego w okresie styczeń-wrzesień

Vistal Stocznia Remontowa zawarła z PKO BP porozumienie ws. wierzytelności

stosunku do nieruchomości będących przedmiotem transakcji a obciążonych hipotekami PKO i BOŚ w okresie do 31.01.2018 r., podano także. 13 listopada Vistal Stocznia Remontowa podpisała z Zarządem Portu Morskiego Gdynia umowę przedwstępną sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wraz z prawem

Korekta spadkowa na PLN z powodu niespodziewanej obniżki stóp procentowych

terminie powinna być głównym sygnałem do odbicia gospodarki. Wydaje się, że w najbliższych tygodniach mniejsze obciążenie kredytowe Polaków nie będzie kluczowe dla powrotu konsumpcji. Jeszcze przed decyzją RPP, o godz. 14:30 pojawiły się pierwsze pozytywne sygnały, na które czekają „byczo"

Atlas Estates 1,32 mln euro zysku netto, 3,27 mln euro EBIT w I kw. 2018 r.

krajowych w I kw. 2018 r., - zmiany na poziomie podatku dochodowego, tj. z uznania w wysokości 0,2 mln euro w I kw. 2017 r. na obciążenie podatkowe w kwocie 0,5 mln euro w I kw. 2018 r., wynikającej głównie ze zrealizowania zysku podatkowego na sprzedaży mieszkań, częściowo skompensowanej przez: - zysk

Inwestorzy i analitycy na złotym obawiają się o wyrok TSUE ws. kredytów w CHF

być precyzyjne. Rozstrzał obciążeń jest spory, pomiędzy 20 i 60 mld zł dla całego sektora bankowego. Dodatkowo złotemu nie pomaga wyborcza niepewność, a dokładniej niewiadoma odnośnie tego, co zostanie uchwalone po wyborach. Obietnice i plany PiS są więc bacznie analizowane. Te dotyczące dużej

CFI Holding chce zwiększyć liczbę pokoi hotelowych o 700 do 2020 r. 

samym III kw. br. przychody CFI Holding były zbliżone do ubiegłorocznych i wyniosły niespełna 32 mln zł, Wynik netto zmniejszył się do 2,1 mln zł wobec 6,1 mln zł przed rokiem. Spółka podała, że wyniki obciążyły realizowane inwestycje i wyłączenie z bieżącego najmu kilku nieruchomości komercyjnych

KE zatwierdziła polski program pomocy dla przedsiębiorstw o wartości 35,1 mld zł

zakresie płynności. Zmniejszy to ich obciążenie finansowe w związku z obecnym kryzysem Przedsiębiorstwa będą mogły zminimalizować straty gospodarcze poniesione w okresie kryzysu związanego z koronawirusem oraz utrzymać miejsca pracy" - powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager

Lokum Deweloper miało 7,26 mln zł straty netto w I poł. 2018 r.

działalności zanotowano wzrost wartości kosztów ogólnego zarządu (5,9%) oraz kosztów sprzedaży (14%), podano także. "Na wysokość kosztów ogólnego zarządu główny wpływ miały koszty związane z nabytymi nieruchomościami za sprawą wyższych obciążeń z tytułu podatków od nieruchomości. Wzrost kosztów

MI skierowało do realizacji 3 obwodnice w woj. podlaskim

dalej. Aneks do Programu inwestycji dla S61 Suwałki - Budzisko przewiduje wzrost wartości zadania o 22 mln zł, który wynika z aktualizacji kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane na potrzeby budowy drogi. Zadanie to swoim zakresem obejmuje budowę 24,1 km drogi

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 4,6% r/r do 65,3 mld zł w I poł.

mld zł wobec 75,2 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 13,2 mld zł (wobec 12,7 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 65,3 mld zł i był wyższy o 4,6% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 78,9 mld zł i był wyższy o 3,3% od uzyskanego w I półroczu 2018 roku, a strata

NBP: Banki będą się skupiać na bardziej dochodowych kredytach, gł. konsumenckich

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - W obliczu rosnących obciążeń zewnętrznych banków w najbliższych latach będą one dążyć do zwiększenia udziału pozycji charakteryzujących się wyższą dochodowością, w tym w szczególności kredytów konsumpcyjnych, oczekuje Narodowy Bank Polski (NBP). "Można

Warimpex miał 6,46 mln euro straty netto, 4,35 mln euro EBITDA w I-III kw. 2018

2017 roku z 24,6 mln EUR do 9,7 mln euro. Przychody z wynajmu nieruchomości biurowych wzrosły z kolei z 9,6 mln euro do 11,3 mln EUR. Jest to głównie efektem ukończenia pod koniec maja 2017 roku w całości wynajętego obiektu wielofunkcyjnego Bykovskaya w Airportcity St. Petersburg i zakupu dwóch w

Projekt ustawy o morskiej energetyce wiatrowej został przekazany do konsultacji

projektów. "System wsparcia finansowany będzie z istniejącej opłaty OZE (o której mowa w art. 95 ustawy OZE), w której już dzisiaj uwzględnia się nakłady związane ze wsparciem potencjalnie przyznawanym morskim farmom wiatrowym, dlatego jego wprowadzenie nie powinno spowodować zwiększenia obciążenia

BOŚ Bank: Indeks ISM w przemyśle USA i PMI Polski w centrum uwagi w tym tygodniu

przemyśle) oraz Chin (indeksy PMI). Z uwagi na opóźnienia związane z ograniczeniem prac administracji USA, z opóźnieniem opublikowane zostaną dane z USA, w tym szacunek wzrostu PKB w IV kw. 2018 r., dane dot. wydatków oraz dochodów konsumentów na przełomie roku oraz kolejne dane z rynku nieruchomości

Na co możesz liczyć, gdy nie masz pieniędzy na czynsz lub wynajem mieszkania?

, nieruchomości w czystości czy koszty awarii, a zwolnienie kogokolwiek wiązałoby się ze zwiększeniem obciążeń pozostałych mieszkańców nieruchomości. Jak poinformował nas Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP z siedzibą w Warszawie, pomoc, na jaką mogą liczyć członkowie spółdzielni, to odstąpienie od

Fundusz Finch Capital zainwestuje po raz pierwszy w Polsce - w PerfOps

Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Globalny fundusz fintechowy Finch Capital po raz pierwszy zainwestuje w Polsce w spółkę programistyczną PerfOps, podał fundusz. Pozyskane środki PerfOps przeznaczy na opracowywanie nowego inteligentnego narzędzia do równoważenia obciążenia sieciowego w chmurze

Duże zmiany dla wynajmujących mieszkania

tylko ci, którzy wynajem traktują jako dodatkowe źródło dochodu, a nie opłacalną działalność gospodarczą. Po zmianach Polacy nadal mogą płacić 8,5 proc. ryczałtu dla przychodów z najmu do 100 tys. zł rocznie. Jednak nadwyżka ponad tę kwotę jest już obciążona stawką 12,5 proc. Ministerstwo Finansów

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) powołała z dniem 2 marca 2020 r. Piotra Przednowka na stanowisko członka zarządu ds. rozwoju, podała spółka. Primetech zdecydował o utworzeniu odpisu na należności z tytułu sprzedaży Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) akcji Przedsiębiorstwa

Abadon RE miał 0,16 mln zł straty netto, 7,46 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

. Łączny zysk netto ukształtował się na poziomie 2 567 tys. zł i był niższy o 13 068 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza 2017 r. Spadek był spowodowany wyższymi kosztami finansowymi wynikającymi m. in. z transakcji sprzedaży wierzytelności oraz wyższymi obciążeniami podatkowymi, wskazano także. W

PGE oczekuje spadku EBITDA w energetyce konwencjonalnej, wzrostu w OZE w 2018 r.

miały wpływ: - zrealizowana średnioroczna cena hurtowa energii na poziomie 169-171 zł/MWh, - zakończenie rozliczeń rekompensat KDT (w 2017 przychody i EBITDA z tytułu KDT wyniosły ok. 1,28 mld zł), - niższe wolumeny produkcji z węgla brunatnego ze względu na obciążenie remontowe w Bełchatowie

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. spadł o 4,5% r/r do 25,99 mld zł w I kw.

mld zł wobec 33,8 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 6,1 mld zł (wobec 6,6 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 26 mld zł i był niższy o 4,5% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 36,9 mld zł i był wyższy o 0,5% od uzyskanego w I kwartale 2018 roku, a strata netto

PGE nadal przewiduje spadek EBITDA w energetyce konwenc. i obrocie w 2018 r.

produkcji z węgla brunatnego ze względu na większe obciążenie remontowe w Bełchatowie, - ceny węgla w 2018 roku wyższe do ok. 10% w efekcie ścieżek cenowych w umowach oraz zakontraktowanych wolumenów, - alokacja darmowych uprawnień CO2 na poziomie ok. 12 mln ton w porównaniu do ok. 15 mln ton w 2017r

Stracili dach nad głową i pieniądze. Jak prześwietlić dewelopera i nie dać się zrobić w balona

przysługujących właścicielom nieruchomości, o tym, kim są właściciele firmy i działki, oraz o obciążeniach na jej hipotece są też księgi wieczyste. Teraz pora, by przestudiować sprawozdania finansowe firmy. Wiarygodny deweloper nie odmówi. Warto wiedzieć, czy deweloper w całości buduje z środków własnych, czy z

Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

programowanie rozwoju polskiej wsi oraz gospodarowanie nieruchomościami rolnymi, pozostającymi w zasobie Skarbu Państwa. "W miejsce dwóch dotychczasowych agencji rolnych: Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) oraz Agencji Rynku Rolnego (ARR) powstanie jeden podmiot: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Marvipol ma przedwstępną umowę sprzedaży Prosta Tower za ok. 26,7 mln euro netto

potencjalnym nowym właścicielem nieruchomości, rozliczenie wcześniejszej spłaty kredytu refinansującego budynek, amortyzację, obciążenia podatkowe, koszty transakcyjne, podano również. Budynek biurowy Prosta Tower został oddany do użytku w I kw. 2011 r. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 6 084 m 2

Immofinanz sprzedaje portfel detaliczny nieruchomości w Moskwie grupie Fort

ziemi (nieruchomości inwestycyjne na dzień 30 czerwca 2017 r .: 4 mln euro). Aktywa netto objęte sprzedażą wyniosły 250 mln euro na dzień 30 czerwca 2017 r." - czytamy dalej.  "Cena zakupu aktywów brutto, w tym zobowiązań finansowych w wysokości 675 mln euro na dzień 30 czerwca 2017 r

Chcesz prowadzić międzynarodowy biznes? Poznaj kraje z najwyższymi podatkami!

przedsiębiorców 25 proc. podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Kroku dotrzymuje mu VAT wynoszący 18 proc. Już same te dwa obciążenia stanowią ponad płatności odprowadzanych przez każdą firmę do państwa. Kolejnym obciążeniem są stawki od nieruchomości. W zależności od tego, gdzie znajduje się biuro, należy

Bank umarza odsetki. Nawet 200 tys. zł w prezencie. Kilkadziesiąt tysięcy osób zostanie uwolnionych od kredytów z lat 90.

Pani Anna z Warszawy na początku lat 90. zadzwoniła do spółdzielni mieszkaniowej, by zapytać, czy dysponują wolnymi lokalami. – Powiedzieli, że mają. Myślę, cud jakiś, będziemy mieć mieszkanie! Spółdzielnia zażądała 10 lub 20 proc. wartości nieruchomości w gotówce, dziś już nie pamiętam

GUS: Wynik netto przeds. niefinans. spadł o 10,8% r/r do 112, 7 mld zł w 2018 r.

obciążenia ukształtowały się na poziomie 25 mld zł (wobec 23,7 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 112,7 mld zł i był niższy o 10,8% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 137,8 mld zł i był niższy o 5,1% od uzyskanego w 2017 roku, a strata netto wyniosła 25,1 mld zł i zwiększyła się o 33%" - czytamy w

Murapol chce być nadal aktywny na niemieckim rynku mieszkaniowym

z inwestycji w nieruchomość w Zossen nie oznacza, że rezygnujemy z aktywności na niemieckim rynku mieszkaniowym. Murager, spółka dedykowana naszej obecności w tym kraju, nieprzerwanie działa i wyszukuje oraz analizuje grunty, które wpisują się w nasz model biznesowy" - powiedział Iskra

Projekt noweli dot. implementacji technologii 5G trafił do konsultacji

kolejowe na cele związane z realizacją sieci nowej generacji, jak również określa zasadę, że opłaty z tytułu dostępu do nieruchomości będących w zarządzie Lasów Państwowych ustalane są w wysokości obciążeń publicznoprawnych, ponoszonych przez Lasy Państwowe od części nieruchomości podlegającej

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,3% w 2019 r. i 3,6% w 2020 r.

one wzrost wielkości świadczeń społecznych oraz spadek obciążeń podatkowych, podwyższając dynamikę spożycia prywatnego. Korzystnie na popyt krajowy będzie oddziaływać również niski poziom stóp procentowych i związane z nim niskie koszty kredytu" - czytamy dalej. Według projekcji, w latach 2019

Marvipol ma umowę sprzedaży Prosta Tower za ostatecznie 26,8 mln euro netto

podmiotami z Grupy Marvipol, a potencjalnym nowym właścicielem nieruchomości, rozliczenie wcześniejszej spłaty kredytu refinansującego budynek, amortyzację, obciążenia podatkowe, koszty transakcyjne, podano również wtedy. Budynek biurowy Prosta Tower został oddany do użytku w I kw. 2011 r. Powierzchnia

Strata netto Getin Noble Banku zwiększyła się r/r do 574,94 mln zł w 2017 r.

- obciążenie wyniku finansowego brutto grupy z tego tytułu w kwocie 1.092 mln zł, • instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży w kwocie 31 mln zł, • oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży na łączną kwotę 138 mln zł, − wzrost obciążenia z tytułu opłat na rzecz Bankowego

Firma nie musi umrzeć razem z właścicielem. Jak ją przekazać spadkobiercom?

pojęcia: przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. To pierwsze oznacza osobę prowadzącą działalność gospodarczą (podmiot), zaś drugie – składniki niematerialne i materialne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej (np. nieruchomości, maszyny, towary). – Przedsiębiorstwo podlega

Rachunek za użytkowanie wieczyste poszedł w górę? Odwołaj się

stolicy poprosiły wówczas rząd o modyfikację rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości, aby podwyżki opłaty za użytkowanie wieczyste były mniej dotkliwe dla mieszkańców. Urzędnicy miejscy uznali, że wprawdzie stawki opłat byłyby niższe, ale te pieniądze wpłynęłyby do kasy miasta. Tymczasem obecnie

Nie ma kredytu na ziemię rolną

Paulina Hennig-Kloska z Nowoczesnej wyjaśnia, że banki nie chcą udzielać kredytów na budowę domów na działkach rolnych, bo nie mogą na nich ustanowić odpowiedniego zabezpieczenia hipotecznego. Jest to konsekwencja ustawy PiS, która reguluje obrót nieruchomościami rolnymi. Ministerstwo planuje

Rząd przyjął nowelę ustawy o PKP celem ułatwienia inwestycji kolejowych

;zachowanie prawa własności przez obecnych właścicieli gruntów (przewidziano prawo do odszkodowania za ograniczenie korzystania z nieruchomości). Przyjęte rozwiązanie ułatwi budowę i modernizację tuneli kolejowych oraz ich użytkowanie, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych, podano także. "Obecny

Przegląd prasy

-19 --Rząd proponuje wsparcie przewoźników kolejowych kwotą 900 mln zł --Branża nieruchomości wspiera największy jednoimienny szpital zakaźny w Warszawie --Radosław Krawczyk złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu OT Logistics --Rząd planuje dokapitalizowanie ARP kwotą 900 mln zł

MI: Rząd przyjął nowelę o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP

projektów inwestycyjnych (tunel jest elementem inwestycji kolejowej), z drugiej - o zachowanie prawa własności przez obecnych właścicieli gruntów (przewidziano prawo do odszkodowania za ograniczenie korzystania z nieruchomości po budowie tunelu). Przyjęte rozwiązanie ułatwi budowę i

PGE zakłada spadek EBITDA w energetyce konwencjonalnej i obrocie w 2018 r.

produkcji z węgla brunatnego ze względu na większe obciążenie remontowe w Bełchatowie; - ceny węgla w 2018 roku wyższe do ok. 10% w efekcie ścieżek cenowych w umowach oraz zakontraktowanych wolumenów; - alokacja darmowych uprawnień CO2 na poziomie ok. 13 mln ton w porównaniu do ok. 15 mln ton w 2017

Koronawirus. Jak ustanowić pełnomocnika? Kto może nim zostać?

mocodawcy w zakresie określonym w pełnomocnictwie, ale, co ważne, nie oznacza to, że jest obciążony takim obowiązkiem. 1. Rodzaje pełnomocnictwa Prawo cywilne wyróżnia trzy rodzaje pełnomocnictw: * Pełnomocnictwo ogólne może upoważniać pełnomocnika do wykonywania czynności zwykłego zarządu. To np

Koniec użytkowania wieczystego. Na nowych przepisach skorzysta ok. 1,5 mln Polaków. Ale nie bezpłatnie

waloryzowana „przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości”, które ogłasza GUS. Gminy nie będą mogły wprowadzać dowolnych podwyżek. W poprzednim projekcie ustawy był zapis, że w przypadku gruntów skarbu państwa, gdy właściciel mieszkania zdecyduje się zapłacić całą opłatę

Oponeo.pl miało 8,89 mln zł zysku netto, 12,89 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019

wynikająca z przyjęcia do stosowania nowego standardu wpłynęła na zmniejszenie kosztów usług o kwotę 2 570 tys. zł. Wzrost kosztów podatków i opłat z 200 tys. zł w I półroczu 2018 roku do 601 tys. zł w I półroczu 2019 roku spowodowany jest wzrostem obciążeń wynikających z podatku od nieruchomości po

PKO BP: Brak obsługi zadłużenia przez klientów wymusza podjęcie kroków prawnych

działania restrukturyzacyjne okazują się bezskuteczne, klient nie reguluje swoich zobowiązań oraz nie realizuje wypracowanych rozwiązań, to bank nie ma innego wyjścia, jak złożenie wniosku egzekucyjnego i doprowadzenie do zajęcia komorniczego ruchomości oraz nieruchomości należących do dłużnika"

Brewe Leasing uruchomił platformę inwestowania w leasing Goldberg & Johnson

. Opodatkowanie jest równie korzystne, a zyski nie są obciążone opłatami za zarządzanie inwestycją" - czytamy dalej. Szefem compliance oraz zaawansowanych prac legislacyjnych w zakresie dostosowania funkcjonowania platformy do wymogów regulatora został Paweł Zaremba-Śmietański - jeden z najbardziej

Plaza Centers sprzedaje 2 nieruchomości w Rumunii za 7,3 mln euro

Warszawa, 24.06.2015 (ISBnews) - Plaza Centers ma umowę sprzedaży dwóch działek w rumuńskim mieście Iasi o łącznej powierzchni 46,5 tys. m2 za kwotę 7,3 mln euro brutto, podała spółka. "Nieruchomości te nie były obciążone długiem. Zgodnie z planem restrukturyzacji spółki, 75% środków

Grupa 305 chce porozumienia z najemcami centrów handlowych i wsparcia od rządu

bardzo jesteśmy sobie potrzebni. Zarówno wynajmujący, jak i najemcy wzajemnie od siebie zależą. Obie strony działają na szeroką skalę i są obciążone wysokimi, bieżącymi kosztami. Zatem musimy wypracować rozwiązania, które pozwolą nam wspólnie przetrwać do czasu, gdy będziemy mogli zacząć normalnie

Prawnicy czytelnikom odc. 20. Mam firmę. Jestem na kwarantannie. Czy należy mi się z ZUS jakieś wsparcie?

i Wspólnicy, WKB Wierciński Kwieciński Baehr. 1. Chcę napisać o sprawie, która spędza sen z powiek chyba wielu przedsiębiorców - podatku od nieruchomości. Prowadzę działalność gospodarczą w branży turystycznej w gminie turystycznej w górach. Od 15 marca 2020 roku mój obiekt jest zamknięty i w

Darowizna bez podatku? Teraz to łatwe!

jej zapłacić podatek. Pani Maria odmówiła. Powołała się na art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. „Jeżeli spadkobierca, obdarowany lub osoba, na której rzecz został uczyniony zapis zwykły lub windykacyjny, zostali obciążeni obowiązkiem wykonania polecenia lub zapisu zwykłego

Przegląd prasy

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Macron zapowiedział zwołanie po raz pierwszy od 2011 r. szczytu Trójkąta Weimarskiego --Polski rząd zwleka z nałożeniem obciążeń na platformy zajmujące się streamingiem --MS

NBP: Polski sektor bankowy jest stabilny i odporny na szoki zewnętrzne

mogłyby ją osłabić "Na perspektywy akcji kredytowej może mieć wpływ realizacja rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej (KSF). Podwyższenie wagi ryzyka i parametru LGD dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach mieszkaniowych dla części banków może stanowić ograniczenie dla

Rząd przyjął nowęlę dotyczącą przeciwdziałania lichwie

spłaciły pożyczki o wielokrotnie niższej wysokości. "Zgodnie z nowymi regulacjami, zabezpieczenie pożyczek (np. w postaci hipoteki na nieruchomości) nie będzie mogło przekraczać wysokości pożyczonej kwoty powiększonej maksymalnie o 45%. Niedopuszczalne będzie żądanie przenoszenia własności

Kowalczyk: Rząd chce ustawy frankowej, ale potrzebuje dokładnych danych z KNF

"nie pokazują nam wszystkiego", co jest niezbędne, aby można dyskutować o pomocy frankowiczom. Podkreślił, że "może trzeba tę pomoc rozłożyć na lata". "Bo przecież 70 mld zł... Jeśli to by było prawdą, to niemożliwe jest obciążenie kosztami banków taką kwotą równocześnie, w

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. spadł o 9% r/r do 27,2 mld zł w I kw. br.

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 27,21 mld zł w I kw. 2018 r. i był niższy o 9% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Wynik finansowy brutto wyniósł 33,8 mld zł wobec 36,6 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia

ZBP/WIB: Z e-bankowości korzysta 80% seniorów aktywnych w sieci

respondenci, jedynie 6% osób w tej grupie posiada nieruchomość obciążoną hipoteką, a 28% zaciągnęło pożyczkę lub kredyt gotówkowy, podano także.  Z badania przeprowadzonego przez ZBP wśród bankowców jednoznacznie wynika z nich, iż najczęstszym posiadanym przez seniorów produktem bankowym jest rachunek

Przegląd informacji ze spółek

zakupu budynku administracyjno-produkcyjnego za 80 mln RUB netto (ok. 4,8 mln zł), podała APS Energia. Powierzchnia nieruchomości wynosi 2,5 tys. m2, z czego 1,8 m2 to przestrzeń produkcyjno-magazynowa. PKO Bank Polski otworzy oddział korporacyjny na Słowacji na początku przyszłego roku

Rząd zmienia przepisy związane z podatkiem od wynajmu mieszkań. Kto będzie płacił mniej, a kto więcej?

tylko jego dodatkowe źródło utrzymania (a poza tym wynajem mieszkań zlecił w zarządzanie profesjonalnej firmie) będzie traktowany jako osoba prywatna. Takie rozwiązanie podoba się Piotrowi Boczkowskiemu, Zarządcy Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Jeżeli „podmiot jest

Komisja sejmowa przyjęła projekt tzw. ustawy frankowej

dla kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej. Jeżeli kredytobiorca zdecyduje się na sprzedaż kredytowanej nieruchomości, a środki uzyskane ze sprzedaży nie pokryją całego zobowiązania, wówczas z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców będzie mógł uzyskać zwrotną nieoprocentowaną pożyczkę. W tym zakresie

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 13,8% r/r do 126,4 mld zł w 2017

obciążenia ukształtowały się na poziomie 23,7 mld zł (wobec 20,4 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 126,4 mld zł i był wyższy o 13,8% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 145,3 mld zł i był wyższy o 8,1% od uzyskanego w 2016 roku, a strata netto wyniosła 18,9 mld zł i zmniejszyła się o 19%"

Będzie nowelizacja ustawy o obrocie ziemią rolną

zabezpieczenia hipotecznego. Zgodnie z obowiązującymi od 30 kwietnia przepisami suma hipoteki na nieruchomości rolnej nie może być wyższa od wartości tej nieruchomości. Czyli jeśli ktoś ma działkę o wartości np. 50 tys. zł, to w księdze wieczystej można wpisać hipotekę tylko na taką kwotę. Problem pojawia się

Gobarto ma umowę nabycia spółki Jama za 12 mln zł

zakładowym Jama, wolnych od wszelkich obciążeń, oraz zobowiązanie spółki do nabycia udziałów i uiszczenia ceny za udziały, z zastrzeżeniem spełnienia się (lub zrzeczenia się) warunków zawieszających" – czytamy w komunikacie. Cena sprzedaży ustalona została na 12 mln zł, przy czym ulegnie ona

Prawne formy umów zabezpieczania z kontrahentami

uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej. W wypadku, kiedy doszłoby do przedawnienia wierzytelności, która zabezpieczona jest instytucją hipoteki, wierzyciel powinien natychmiast "zamienić" hipotekę na sumę pieniężną i w ten sposób dokonać

NBP: Przeciętny majątek netto gospodarstwa domowego wyniósł 257 tys. zł w 2014 r

głównego miejsca zamieszkania (76,4%) oraz pojazdów samochodowych (63,0%.), znacznie rzadziej innych nieruchomości (19,1%) czy majątku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej (18,8%)" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi. Przeciętnie gospodarstwa domowe dysponowały w 2014 r

WEI: Akcyza w Polsce nie powinna być wyższa niż minimalne unijne poziomy

, a także spowodowało radykalny spadek dochodów budżetu z tytułu podatku akcyzowego za wyroby spirytusowe. Nowe obciążenia podatkowe sprawiły, że branża dopiero w 2016 r. wróciła do poziomu sprzed 2014 r." - podkreślono w komunikacie. WEI wskazuje ponadto, że w związku z wprowadzeniem

Podatek katastralny - co to takiego?

, jako podatek majątkowy, z pewnością powodowałby skokowy wzrost obciążenia nieruchomości. Jego wprowadzenie jest kosztowne i czasochłonne. Dodatkowo na pewno nie zachęcałby on do inwestowania w posiadaną nieruchomość, ponieważ w wyniku poniesionych nakładów finansowych, podatek ulegałby podwyższeniu

Wspólnota w pętli zadłużenia

, że jest niezgodna m.in. z Ustawą o własności lokali (art. 25) oraz Kodeksem cywilnym. Sąd stwierdził, że wspólnota ma prawo do osiągania pożytków z nieruchomości wspólnej np. z reklam, dzierżawy terenu czy oprocentowania lokat. Natomiast nie może czerpać dochodów z dodatkowych obciążeń właścicieli

Każda inwestycja mieszkaniowa to nawet kilkaset wad budowlanych - badanie

rynek mogą trafiać dziesiątki tysięcy mieszkań obciążonych wadami, a to przekłada się na dodatkowe koszty dla kupujących, jeśli nie uda im się wyegzekwować naprawy u sprzedających" - czytamy w komunikacie Stowarzyszenia Poszkodowanych Wadami Budowlanymi. Z badań wynika również, że 88% wad