obciążenia wynagrodzenia

Agora: Z Goldenline odejdzie ostatecznie 80% pracowników

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Agora zakończyła konsultacje ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych w Goldenline (spółka zależna), podała spółka. Z Goldenline odejdzie 80% pracowników, a koszt dobrowolnych odejść wyniesie około 0,9 mln zł i obciąży wyniki grupy Agora w II kw. 2020

Synthos poszerzył system SAP HCM o platformę do budżetowania wynagrodzeń

różnych wskaźników - globalny i indywidualny wzrost wynagrodzeń, koszty dodatków do wynagrodzeń, premie, odpisy na ZFŚS, narzuty ZUS (z uwzględnieniem oraz bez uwzględniania 30-krotności składek) oraz nowe obciążenia budżetu, takie jak PPK. Przygotowanie budżetu 2020 przebiegło w sposób płynny, a efekt

Pracodawcy proponują zwiększenie płacy minimalnej o 6,1% r/r do 2387 zł w 2020

wynosi 2250 zł. Pracodawcy proponują także, aby waloryzacja emerytur i rent w 2020 roku nie była wyższa niż wskaźnik inflacji plus 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. "Wynagrodzenia, w tym również minimalne, nie powinny rosnąć szybciej niż produktywność

FPP i CALPE: Składki przedsiębiorców na ZUS wzrosną do 1316,95 zł w tym roku

Warszawa, 18.01.2019 (ISBnews) - Główny Urząd Statyczny (GUS) opublikował dane o przeciętnym wynagrodzeniu w IV kw. 2018 r., które pozwalają na obliczenie wysokości ostatniej, nieznanej do tej pory składowej obciążeń jednoosobowych firm, czyli składki na ubezpieczenie zdrowotne. 1316,96 zł - tyle

Zmiany w kodeksie pracy. Co się należy zwalnianym pracownikom? Co z urlopami?

Zmiany w kodeksie pracy. Co się należy zwalnianym pracownikom? Co z urlopami?

-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń" - czytamy w ustawie. Fundusz socjalny do likwidacji Wprowadzono też zmiany w funduszu socjalnym. Dziś pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników mają obowiązek

Dodatkowe składki na emeryturę potrącą nam z pensji dopiero za rok. PiS boi się o wynik wyborów?

Dodatkowe składki na emeryturę potrącą nam z pensji dopiero za rok. PiS boi się o wynik wyborów?

– niezależnie od celowości długoterminowego oszczędzania – dodatkowe obciążenia nie są lubiane. A PPK wiążą się z tym, że pracownicy, którzy nie zdecydują się wypisać z systemu, do którego będą automatycznie zapisani, będą opłacać składki od swojego wynagrodzenia, czyli na konto co miesiąc

MR: Tarcza Antykryzysowa uchwalona przez Sejm - szczegóły wybranych rozwiązań

Warszawa, 28.03.2020 (ISBnews) - Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach, to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na Tarczę Antykryzysową, uchwaloną dziś przez Sejm. Jak podało Ministerstwo Rozwoju w opublikowanym dziś

Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP, PRB, KIG apelują o 'Rok Regulacyjnego Spokoju'

detalicznej, podatku cukrowego, a także zawieszenie poboru tzw. podatku minimalnego, płaconego także wówczas, gdy firmy ponoszą straty; - ewentualnych zmian zwiększających obciążenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne; - obowiązku prowadzenia Bazy Danych Odpadowych w formie elektronicznej

Koronawirus. Opłaty za niepubliczne szkoły i przedszkola. Płacić czy nie płacić?

Koronawirus. Opłaty za niepubliczne szkoły i przedszkola. Płacić czy nie płacić?

nauczycieli są teraz największym obciążeniem dla placówek. Im większa szkoła, tym większe wydatki. Na obniżki czesnego bardziej mogą sobie pozwolić żłobki i przedszkola niż prywatne podstawówki. – Pomimo zamknięcia placówek mamy te same koszty. Płacimy za wynajęcie budynku, wypłacamy wynagrodzenie

Koronawirus i opłaty za niepubliczne szkoły i przedszkola. Płacić czy nie?

Koronawirus i opłaty za niepubliczne szkoły i przedszkola. Płacić czy nie?

pracują Wynagrodzenia nauczycieli są teraz największym obciążeniem dla placówek. Im większa szkoła, tym większe wydatki. Na obniżki czesnego łatwiej mogą sobie pozwolić żłobki i przedszkola niż prywatne podstawówki. – Pomimo zamknięcia placówek mamy te same koszty. Płacimy za wynajęcie budynku

FPP i CALPE: Trzeba 'zmierzyć się' z propozycją 2600 zł płacy minimalnej w 2020

i wprowadzenie PPK, to dla niektórych firm łączne obciążenie może stanowić problem. Mamy obawy co do zapowiedzi podniesienia płacy minimalnej do 3 tys. zł na koniec przyszłego roku. W naszej opinii, podniesienie pensji minimalnej bez zmiany klina podatkowego podniesie nam inflację" - dodał

WEI i ZPP proponują podatek przychodowy 27% i emeryturę obywatelską

na ubezpieczenia społeczne). Według ich koncepcji, państwo zobowiązałoby się do wypłaty świadczenia gwarantowanego - emerytury obywatelskiej. "Rekomendujemy likwidację wszystkich płatności obciążających wynagrodzenia, a także podatków dochodowych PIT dla wszystkich form działalności

FPP proponuje jednolity system składek na ZUS powiązany z dochodem

. Jego wdrożenie przyniosłoby poprawę salda budżetu państwa o 10,4 mld zł rocznie" - czytamy w komunikacie. Według Federacji, naprawy wymaga wyjątkowo niesprawiedliwy system ryczałtowy opłacania składek z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej - który jest takim samym obciążeniem dla

UKNF proponuje przesunięcie publikacji raportów finansowych za 2019 o 2 miesiące

; * zatwierdzania polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej" - czytamy dalej. W ocenie UKNF, proponowane rozwiązania zmniejszą obciążenia regulacyjne podmiotów nadzorowanych, a tym samym pozwolą im na adekwatną reakcję na stojące przed nimi wyzwania oraz na wsparcie w organizacji finansowania

Wzrost wynagrodzeń może przyspieszyć nawet do ok. 9% w 2020 r. wg analityków

początku 2019 roku wykazały, iż jego przyrost jest najwolniejszy od 2015 roku. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2019 r. wzrosło o 6,8% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 2,6% r/r. W ujęciu

Wzrost płac utrzyma się w granicach 6-8% w tym roku wg analityków

dynamiki wynagrodzeń, przekładają się na wyższe średniookresowe ryzyka sytuacji na rynku pracy w kontekście obciążeń przedsiębiorstw z tytułu kosztów pracy i wyników finansowych przedsiębiorstw. Dużo niższa dynamika zatrudnienia w 2020 r. skutkuje wyraźnie niższym wzrostem funduszu płac w

Stelmet spodziewa się wzrostu przychodów r/r w całym r.obr. 2018/2019

. "Ostatni kwartał będzie dalej obciążony kwestią kosztową. Jest trudno wskazywać kwestię wyniku netto, wpływ na niego będzie miała wycena kredytów w walutach" - dodał. Wcześniej podczas konferencji prasowej członkowie zarządu mówili, że w kolejnych kwartałach spodziewają się dalszego

Wasko: Katowice odstąpiły od umowy z konsorcjum COIG wartej 19,5 mln zł netto

uznaje je za bezskuteczne. Wobec powyższego brak jest również podstaw do obciążenia wykonawcy karą umowną, jak również do żądania zwrotu zapłaconego wynagrodzenia. Wskazane przez zamawiającego w treści odstąpienia okoliczności są sprzeczne ze stanem faktycznym. Prace realizowane przez wykonawcę były

Podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców. Kto będzie mógł liczyć na ulgi?

Podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców. Kto będzie mógł liczyć na ulgi?

W Polsce mamy około 2 mln drobnych firm, najczęściej to samozatrudnieni. Dla większości największym obciążeniem są składki na ZUS. Składki przedsiębiorców nie zależą od tego, ile uda im się zarobić w danym miesiącu. Przepisy przewidują, że przedsiębiorcy opłacają składki od zadeklarowanej kwoty

Sąd oddalił wniosek Impression o upadłość Trakcji PRKiI

. "Sąd postanowił określić, iż koszty postępowania ponosi w całości Impression, oraz obciążyć Impression obowiązkiem zwrotu spółce kosztów procesu niezbędnych do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, pozostawiając szczegółowe wyliczenie w zakresie kosztów referendarzowi sądowemu w Sądzie

UKNF proponuje rozwiązania zmniejszające obciążenia podmiotów rynku kapitałowego

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przygotował dla podmiotów nadzorowanych rynku kapitałowego pakiet propozycji zmniejszających obciążenia regulacyjne, podał Urząd. Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju (PIN) w obszarze rynku

Gigantyczna podwyżka składek dla przedsiębiorców. "Rząd będzie miał z czego finansować wydatki"

W Polsce mamy ok. 2 mln drobnych firm. Dla większości z nich największym obciążeniem są składki na ZUS. Składki przedsiębiorców nie zależą od tego, ile uda im się zarobić w danym miesiącu. Przepisy przewidują, że przedsiębiorcy opłacają składki od zadeklarowanej kwoty, która nie może być jednak

PwC: Pandemia może zwiększyć skalę pracy zdalnej i potrzebę cięć kosztów firm

składki. Wpływ COVID-19 na podatki pracownicze". "Dzisiaj kompleksowe porównanie kosztów pracy w poszczególnych krajach wykracza poza analizę standardowych obciążeń PIT i ZUS. Ważnym aspektem stają się możliwości uzyskania ulg i innych form wsparcia związanych z zatrudnieniem. Dlatego w

Miraculum miało 0,98 mln zł straty netto, 0,81 mln zł straty EBIT w I kw. 2020

była poddać utylizacji lub objąć odpisem, co zostało odniesione w koszt własny sprzedaży. W ramach optymalizacji kosztów zostały zamknięte leasingi dwóch samochodów, co wiązało się ze stratą na tej operacji, ale pozwoli zmniejszyć obciążenie finansowe i koszty w kolejnych okresach. "Zarząd

FPP i CALPE: Składki przedsiębiorców na ZUS wzrosną do 1431,48 zł w tym roku

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla przedsiębiorców w 2020 roku w ujęciu kwotowym wzrosną najwięcej od 11 lat. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o przeciętnym wynagrodzeniu w IV kw. 2019 r. - które pozwalają na obliczenie wysokości

PwC: Polska jest w środku rankingu łącznych obciążeń PIT i ZUS wśród krajów UE

Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Polska pozostaje w środku rankingu łącznych obciążeń PIT i ZUS na tle innych krajów Unii Europejskiej (UE) , wynika z raportu PwC "Praca w Unii Europejskiej - podatki i składki 2018". Wynagrodzenie netto przeciętnie zarabiającej polskiej rodziny (po

Wystartowały PPK. Duże firmy mogą wybierać ofertę dla swoich pracowników

na wyższe obciążenie - do 2 proc. wynagrodzenia. Oprócz tego ustawa przewiduje dopłaty ze strony państwa (choć właściwie powinno się mówić, że ze strony pracodawców, gdyż pochodzić one będą z Funduszu Pracy): jednorazowa powitalna wyniesie 250 zł, a dopłata roczna – 240 zł. Osoba, której

PLL LOT przedstawił pracownikom rozwiązania, które pomogą przetrwać kryzys

optymalizacje kosztów leasing samolotów, stanowiących największe obciążenie dla spółki, podkreślono. Większość linii lotniczych w Europie znalazła się w podobnej sytuacji, jak LOT. Według niektórych prognoz, wznowienie normalnego ruch lotniczego może nie nastąpić jeszcze przez rok. Dlatego przez kontynent

Lewiatan: Rekordowa podwyżka płacy minimalnej uderzy w branże o niskich marżach

. "W świetle dzisiejszego komunikatu rządu wynagrodzenie minimalne wyniesie w 2020 roku 2600 zł brutto, wobec 2250 zł w 2019 roku. Inaczej niż zapowiadano, jeszcze w sierpniu br. (płaca miała wzrosnąć do 2450 zł), wzrost wyniesie 350 zł. To bezprecedensowe  tempo wzrostu najniżej płacy będzie

KE zatwierdziła polski program pomocy dla przedsiębiorstw o wartości 35,1 mld zł

zakresie płynności. Zmniejszy to ich obciążenie finansowe w związku z obecnym kryzysem Przedsiębiorstwa będą mogły zminimalizować straty gospodarcze poniesione w okresie kryzysu związanego z koronawirusem oraz utrzymać miejsca pracy" - powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager

PwC: Pensja netto Polaków to średnio 71% pensji brutto vs. 72% średniej w UE

Warszawa, 12.04.2017 (ISBnews) - Wynagrodzenie netto Polaków (po odjęciu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek pracowniczych na ubezpieczenia społeczne) wynosi obecnie 71% wynagrodzenia brutto i jest zbliżone do średniej we wszystkich krajach Unii Europejskiej (72%), wynika z

Kidawa-Błońska: Wprowadzimy m.in. ulgę na CIT i darmowy internet dla młodzieży

wysokości połowy najniższego wynagrodzenia, czyli do ponad 1 000 zł" - dodała. Zapowiedziała również pakiet dotyczący zrównania płac kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach. "Wprowadzimy 2-miesięczny, płatny urlop tacierzyński" - powiedziała Kidawa-Błońska. Zapowiedziała również

Randstad: Wynagrodzenie chce zwiększyć 44% firm w ciągu najbliższych 6 miesięcy

Warszawa, 04.12.2018 (ISBnews) - Odsetek firm planujących wzrost wynagrodzeń pracowników w najbliższych 6 miesiącach wzrósł do 44% z 27% w poprzednim badaniu (sprzed pół roku) i wobec 43% rok temu, wynika z raportu "Plany Pracodawców", zrealizowanego przez Instytut Badawczy

Koszt obniżki PIT do 17% i wzrostu KUP wyniesie 9,69 mld zł w każdym pełnym roku

obowiązywania tych przepisów, wynika z oceny skutków regulacji (OSR), dołączonych do projektu nowelizacji przyjętej przez rząd. Nowelizacja przewiduje zmniejszenie obciążeń fiskalnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez: 1) obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie

BCC: Ponad 61% firm zamierza zwiększyć wynagrodzenia w 2019 r.

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Ponad 61% przedsiębiorców  w Polsce zamierza zwiększyć wynagrodzenia, a 40% planuje wzrost zatrudnienia w 2019 r., wynika z badania Business Centre Club (BCC). "Ponad 61% przedsiębiorców zamierza w 2019 r. zwiększyć wynagrodzenia (w 2018 r

Grupa Żywiec miała 234,15 mln zł zysku netto, 324,89 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

wzrostu marek premium oraz rozwoju marek Browaru Namysłów jest także kontynuacja wzrostu przychodów z każdego hektolitra piwa (+5% vs 2018). Duże wzrosty kosztów działalności związane z rosnącymi kosztami produkcji w tym surowców, opakowań, energii oraz wynagrodzeń w powiązaniu z jednorazowymi kosztami

Lewiatan: Kumulacja zmian w prawie negatywnie wpływa na przedsiębiorców

reklamę dotyczącą suplementów diety. Te 3 zmiany mają przynieść 3 mld zł dochodów i miałyby one wejść w życie od 1 kwietnia br. Na razie nie znamy wielu szczegółów, np. w jaki sposób będą naliczane takie obciążenia, więc firmy nie wiedzą, jak mają się do nich przygotować" - powiedział Pruszyński

Wady dokumentacji projektowej przy ryczałcie. Kto za nie odpowiada i jak dalej realizować umowę?

wynagrodzenie wykonawcy oraz wydłużyć termin realizacji zamówienia na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp czy może należy skorzystać z innego przepisu? Kto w tym wypadku odpowiada za wady? Czy kosztami można obciążyć projektanta? Odpowiedź Za dokonanie prawidłowego i kompletnego opisu przedmiotu

Koronawirus zamyka firmy i zabiera pracę. Jak sobie radzić, gdy zaczyna nam brakować pieniędzy na regulowanie zobowiązań?

, którzy skorzystają z zawieszenia spłaty pełnych rat, będą mieli wydłużony okres finansowania, by nie zwiększać nadmiernie miesięcznego obciążenia. Dyspozycję można złożyć zdalnie: w bankowości internetowej lub mobilnej Moje ING. Pamiętajmy, że wakacje kredytowe oznaczają wzrost kosztu kredytu. Można też

Prezydent podpisał ustawę o wprowadzeniu PPK

zarabia, to może wpłacać nie mniej niż 0,5%. A po trzecie, jest to właśnie oszczędzanie dobrowolne" - powiedział Duda po podpisaniu ustawy. Podkreślił, że przedsiębiorcy, z którymi rozmawiał są świadomi, że to obciąży ich firmy, ale istotne jest budowanie silnego rynku kapitałowego. "Od

Mediacje gospodarcze zamiast sprawy sądowej

, które spowodowały obniżkę wynagrodzeń i prowizji dla doradców. Panowie A i B byli niezadowoleni ze zmian. Podjęli decyzję o odejściu i założeniu własnego przedsiębiorstwa, świadczącego podobne usługi, choć w innym mieście. Część klientów „podążyła” za nimi. Firma X na tym straciła, więc

Agora zawarła porozumienia w sprawie zwolnienia grupowego w segmencie Druk

otrzymają wsparcie szersze niż to, które wynika z obowiązujących spółkę przepisów prawa, podkreśliła Agora. Do odprawy wynikającej z przepisów prawa doliczone zostanie dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości równej wynagrodzeniu zasadniczemu brutto otrzymanemu łącznie przez takiego pracownika w okresie

MCI: Wypracowano propozycje zmian statutu dot.MCI.TechVentures, głosowanie 25 IX

wartości lub ochrony praw subfunduszu wynikających z zawartych umów inwestycyjnych" - czytamy dalej. Proponowane zmiany dotyczą także wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem. MCI Capital TFI miałoby otrzymać stałe wynagrodzenie za zarządzanie tylko wówczas, gdy stopa zwrotu subfunduszu, po

Podwyżka składek dla przedsiębiorców. O ile więcej trzeba będzie płacić?

Podwyżka składek dla przedsiębiorców. W Polsce mamy około 2 milionów drobnych firm. W większości to samozatrudnieni, dla których składki na ZUS są dużym obciążeniem. Składki przedsiębiorców nie zależą od tego, ile uda im się zarobić w danym miesiącu. Przepisy przewidują, że opłacają je od

Lewiatan: Niższy ZUS dla małych firm bez istotnego wpływu na gospodarkę

;Zmniejszenie obciążeń najmniejszych przedsiębiorców składkami na ubezpieczenia społeczne adresowane jest do osób, które nie mogą podjąć pracy na etacie ze względu na obowiązki rodzinne lub brak ofert pracy i zatrudnieni są dorywczo lub nieoficjalnie. Być może część z nich zdecyduje się na podjęcie

Przegląd zmian prawnych wchodzących w życie w 2020 roku

oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego; zobowiązania do przyłączenia obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej o ile jest to technicznie możliwe. Pozostałe przepisy ustawy weszły w życie w 2019 r. RYNEK PRACY Minimalne wynagrodzenie wzrasta w 2020 r

Zysk netto Ergisu spadł r/r do 20,75 mln zł w 2017 r.

2017 roku zyski były obciążone "niespotykanym" wzrostem kosztów wynagrodzeń. Niekorzystnie na poziom realizowanych marż wpływała również sytuacja surowcowa, wskazał w liście do akcjonariuszy prezes Tadeusz Nowicki. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 749,56 mln zł w 2017 r. wobec

IAB Polska: 87% firm z branży reklamy online odczuwa negatywne skutki pandemii

konsekwencji w prowadzeniu działalności badani wskazywali zmianę sposobu zarządzania projektami - 63%, redukcję wynagrodzeń - 38%, dezorganizację pracy w firmie - 37%. Wśród długoterminowych konsekwencji - oprócz utrwalenia zmian w organizacji sposobów zarządzania projektami - spodziewana jest dalsza

NBP zdecydował o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów w zw. z koronawirusem

bankowego. "Przede wszystkim niezbędne są pilne działania zmniejszające obciążenia przedsiębiorstw, co powinno ograniczyć straty i zmniejszyć ryzyko upadłości firm. Szczegółowe rozwiązania należą do kompetencji rządu. Mogłyby one obejmować takie działania, jak czasowe wprowadzenie metody kasowej

DM BDM obniżył wycenę ZCh Police do19,7 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

piątek na zamknięciu kurs również wynosił 19,8 zł. "Spółka ma za sobą udany rok pod względem wyników finansowych. Słabsze marże w otoczeniu nawozów wieloskładnikowych z nawiązką wynagrodził segment pigmentów, który już w III kw. 2017 r. miał 28 mln zł EBITDA. Od tego czasu ceny i marże na bieli

Grupa 305 chce porozumienia z najemcami centrów handlowych i wsparcia od rządu

źródła przychodów w postaci comiesięcznych czynszów od najemców, z których finansują koszty utrzymania centrów handlowych, wynagrodzenia pracowników, spłaty kredytów bankowych oraz daniny publiczno-prawne. "Powyższe koszty są stałe i stanowią łącznie około 85-90% miesięcznych przychodów centrów

Ergis miał wstępnie 4,66 mln zł zysku netto w III kw. 2017 r.

%), wynik operacyjny wynoszący 31,3 mln zł (wzrost o 3,7%) oraz zysk netto w wysokości 20,4 mln zł (spadek o 3,3%). "Wartości EBITDA i zysku w III kwartale 2017 roku są obciążone wzrostem kosztów wynagrodzeń w grupie - o 2,8 mln zł (w stosunku do II kw. 2017 r.) i o 5,6 mln zł po trzech kwartałach

Famur: TDJ Equity I obejmie pakiet kontrolny akcji Famur Famak

bankowe, za wynagrodzeniem ustalonym na warunkach rynkowych poprzez: - przeniesienie na emitenta nieodnawialnego limitu według stanu na 31.12.2019 r. w łącznej kwocie ok. 43 mln zł, na gwarancje bankowe już wystawione na rzecz spółek z Grupy Famur Famak (oczekiwany stan na koniec 2020 roku ok. 5 mln zł

Kalendarium ISBnews

centrum usług biznesowych Standard Chartered  --10:00: Konferencja prasowa PwC pt. "Co zrobić, by split payment był mniejszym obciążeniem dla przedsiębiorców"    --10:00: Konferencja prasowa Poczty Polskiej dot. uruchomienia sortera paczek w Zabrzu  --10:00

Prawnicy czytelnikom odc. 18. Czy rząd planuje zmiany w odprawach emerytalnych w swoich "tarczach"?

obciążenia funduszu wynagrodzeń, wysokość m.in. odprawy wypłacanej przez takiego pracodawcę nie będzie mogła przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Aktualne brzmienie tego przepisu nasuwa wiele wątpliwości interpretacyjnych i nie można wykluczyć, iż obejmuje ono również odprawy

Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

budowlane (tu przedmiotem umowy są usługi ubezpieczeniowe), 3) która ma charakter odpłatny - czyli występuje w niej ekwiwalentność świadczeń stron umowy; przy czym wynagrodzenie (świadczenie zamawiającego) nie musi mieć charakteru pieniężnego (tu pracodawca jest obciążony zobowiązaniem płatniczym w postaci

Rząd przyjął projekt ustawy dot. niższych składek ZUS dla małych firm

osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. to 5 250 zł), będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne. Oszczędności przedsiębiorców

Prawo pracy. Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika?

niemałym finansowym obciążeniem. Na szczęście dla zatrudnionych, to kodeks pracy określa, kiedy taka umowa się należy. Określa też szereg innych obowiązków, jakie ma wobec pracownika pracodawca. Warto o nich pamiętać. Trzecia umowa zawsze na czas nieokreślony Kodeks pracy dokładnie określa, kiedy

FPP: Klin podatkowy powinien być systematycznie w różnych formach zatrudnienia

Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Ukształtowanie równego i czytelnego dostępu pracodawców do konkurencyjnych ekonomicznie form zatrudniania, a także wprowadzenie obowiązku oskładkowania wynagrodzenia pracownika do określonego poziomu u każdego pracodawcy byłoby działaniem zapobiegającym zaniżaniu

ZPP: System opodatkowania firm w Polsce uniemożliwia budowę klasy średniej 

budżetowe można byłoby z powodzeniem przeznaczyć na zmniejszenie klina podatkowego obciążającego wynagrodzenia pracowników" - czytamy w komunikacie.  Firmy w Polsce są opodatkowane na kilka możliwych sposobów. Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi płacą podatek PIT w ramach skali podatkowej

Nauczycielskie przywileje i emerytury

zdrowia. To przywilej, z którego poza nauczycielami korzystają jeszcze sędziowie, prokuratorzy i policjanci, czyli grupy zawodowe pracujące w tzw. trudnych warunkach. Nauczyciele znaleźli się na tej liście ze względu na obciążenie psychiczne wynikające z pracy z młodzieżą oraz zapobieganie wypaleniu

Lewiatan: Trzynasta emerytura nie rozwiąże problemu najniższych świadczeń

obciąży podatników kwotą blisko 9 mld zł lub ograniczy wydatki tej wielkości na opiekę zdrowotną, wynika z komentarza doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan Jeremiego Mordasewicza. "Zasiłek dla wszystkich emerytów jest bardzo niesprawiedliwy, szczególnie w przypadku osób już obecnie

KPMG: Duże firmy obawiają się odpływu pracowników po zniesieniu limitu skł. ZUS

składek ZUS z perspektywy firm działających w Polsce". Badanie wykazało, że 1/3 ankietowanych firm przewiduje, iż zniesienie limitu składek ZUS spowoduje odpływ wysoko wykwalifikowanych specjalistów z polskiego rynku pracy. Ponadto 87% firm nie planuje zamrażać wynagrodzeń w związku z wyższymi

Zubelewicz z RPP: System PPK nie pobudzi wzrostu gospodarczego

ISBnews. "Programy pracownicze nie odbudują zaufania obywateli wobec państwa, straconego w wyniku zmian dokonanych w OFE. Po pierwsze dlatego, że pracownicy będą do PPK co dwa lata przymusowo zapisywani, nawet jeśli się wypiszą; po drugie dlatego, że wpłyną na podwyższenie obciążeń pracy i stopnia

ING BSK: 79% Polaków spodziewa się, wzrostu cen nieruchomości w ciągu 12 m-cy

optymistów co do sytuacji mieszkaniowej w Europie" - czytamy w raporcie. Badanie wykazało, że z roku na rok rośnie stopniowo odsetek Polaków deklarujących, że koszty mieszkania (opłacanie najmu lub rat kredytu hipotecznego) są coraz mniejszym obciążeniem dla przeciętnego budżetu gospodarstw domowych

KNF: Wzrost obciążeń i wymogów regulacyjnych wyzwaniem dla zyskowności banków

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Spadek dochodów banków w niektórych obszarach, przy jednoczesnym wzroście obciążeń i wymogów regulacyjnych stanowią wyzwanie dla banków, które chcą zapewnić akcjonariuszom odpowiedni poziom zyskowności, wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego pt. "

Prezydent podpisał ustawę ws. niższych składek ZUS dla małych firm

. Przedłożona do podpisu ustawa zmienia ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (s.u.s.) oraz ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). "Zmiana ustawy o s.u.s. ma na celu dostosowanie wysokości obciążeń ponoszonych przez

Energa: 10 mln zł dla klientów Enspiriona za gotowość do ogran. zużycia energii

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Enspirion - spółka zależna Energi - w czasie obciążenia systemu wycofa 137 negawatów latem i 100 negawatów zimą, a do jej klientów trafi łącznie 10 mln zł za gotowość do czasowego ograniczenia zużycia energii oraz dodatkowe kwoty za każdą przeprowadzoną redukcję

Bank Millennium miał 18,1 mln zł zysku netto, 101,9 mld zł aktywów w I kw.

utrzymał się na ubiegłorocznym poziomie "Skonsolidowany raportowany zysk netto grupy kapitałowej Banku Millennium za I kw. 2020 r. wyniósł 18,1 mln zł i był o 89% niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wyniki były obciążone szeregiem pozycji nadzwyczajnych, takich jak dodatkowe rezerwy

Sąd zasądził 11,3 mln zł dla Mostostalu Warszawa i Acciony w sporze z GDDKiA

podstaw do obciążenia powodów karą umowną i potrącenia jej z należnego wynagrodzenia za wykonanie robót" – czytamy w komunikacie. Wyrok nie jest prawomocny. Spółka będzie analizować treść wydanego wyroku pod kątem możliwości wniesienia apelacji, podano także. Mostostal Warszawa S.A. jest

Ergis miał wstępnie 14,05 mln zł zysku netto w 2018 r.

nanoErgis, przy lekkim spadku wyników realizowanych na standardowej folii stretch" - czytamy dalej. Wartości EBITDA i zysku w 2018 roku są także obciążone wzrostem kosztów wynagrodzeń w grupie - o 6,9 mln zł w porównaniu z kosztami wynagrodzeń w 2017 r. (o 14,1 mln w porównaniu z 2016 r.). "

Komu powierzyć pieniądze z OFE? ZUS czy IKE?

projektem wynagrodzenie za zarządzanie środkami w IKE nie może być większe niż 0,45 proc. wartości aktywów na tzw. subfunduszu podstawowym w skali roku, a z aktywów subfunduszy przedemerytalnych (chodzi o osoby w wieku przedemerytalnym) w wysokości nie wyższej niż 0,2 proc. jego aktywów w skali roku. ZUS

Gino Rossi ma zgodę PKO BP na sprzedaż akcji Simple Creative Products

. Jednocześnie, w przypadku doprowadzenia do nabycia akcji przez SIS w stanie wolnym od jakichkolwiek obciążeń, w tym zwolnienia przez bank w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r. zastawów finansowych i rejestrowych na akcjach Simple, przewidziano na rzecz emitenta wynagrodzenie w kwocie 99 999 zł. "

Emilewicz z MR: Niższe składki społ. dla firm o małych przychodach - od 1 I 2018

Warszawa, 05.04.2017 (ISBnews) - Prace legislacyjne nad projektem ustawy zmniejszającej obciążenia składkami na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców o niskich przychodach powinny zakończyć się w parlamencie przed wakacjami, wynika z wypowiedzi wiceminister Jadwigi Emilewicz. Resort liczy na

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,3% w 2019 r. i 3,6% w 2020 r.

one wzrost wielkości świadczeń społecznych oraz spadek obciążeń podatkowych, podwyższając dynamikę spożycia prywatnego. Korzystnie na popyt krajowy będzie oddziaływać również niski poziom stóp procentowych i związane z nim niskie koszty kredytu" - czytamy dalej. Według projekcji, w latach 2019

Przy jednolitym podatku, rząd chce zmienić strukturę klina podatkowego - prasa

na rynek pracy przy niskich dochodach działa zaporowo. Zmiany w PIT nic nie dadzą, bo nawet przy dużej kwocie wolnej i tak trzeba odprowadzić do systemu 35% wynagrodzenia brutto jako składki na ubezpieczenia społeczne" - powiedział Paweł Wojciechowski - główny ekonomista ZUS, który kieruje

Lewiatan:55 organizacji pracodawców apeluje ws. utrzymania limitu składek na ZUS

wynagrodzenia netto pracowników z tych sektorów nawet o 11%, a wzrost kosztów zatrudnienia dla pracodawcy może osiągnąć 16%. W efekcie, firmy nie będą w stanie sfinansować tak ogromnych obciążeń, co oznacza, że nie tylko ograniczą inwestycje i podwyżki, ale też przeznaczą mniej środków np. na dopłaty ze

Arak z PIE: Dynamika wzrostu gospodarczego spowolni do ok. 4% r/r w 2019

infrastrukturalnych projektach inwestycyjnych; zahamowanie tempa wzrostu wynagrodzeń realnych; wyhamowanie tempa konsumpcji prywatnej oraz wzrost inflacji" - powiedział Arak podczas konferencji prasowej. "Inwestycje przyspieszają - ten motor wzrostu PKB będzie się utrzymywał w 2019 roku. Struktura

Centrum A. Smitha: Polacy nie mają świadomości wyników naszej gospodarki

kwestii opodatkowania wynagrodzeń jest niska. Tylko 35% Polaków wie, iloma progami podatkowymi są obciążone ich dochody. Ponadto Polacy wciąż nie są świadomi jak duże są obciążenia naszego wynagrodzenia. "Problemem w Polsce jest fakt ciągłego zmieniania zasad ekonomii - stąd pochodzi

Ergis miał wstępnie 20,45 mln zł zysku netto w 2017 r., spadek o 13,9% r/r

mln zł (-6,6% r/r), zysk brutto 29,3 mln zł (-2,2%), a zadłużenie odsetkowe 162,99 mln zł (+22,7% r/r). "Wartości EBITDA i zysku w 2017 roku są obciążone wzrostem kosztów wynagrodzeń w grupie - o 7,2 mln zł (w porównaniu z kosztami wynagrodzeń w 2016 r.). Niekorzystnie na poziom realizowanych

FPP, CALPE krytycznie o likwidacji limitu w składkach na ubezpieczenie społeczne

obecnie w skali roku 30-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nie powinno być rolą systemu ubezpieczeń społecznych zapewnienie gwarancji utrzymania poziomu życia najbogatszym osobom, które dysponują szerokimi możliwościami zabezpieczenia się na przyszłość w indywidualnym zakresie. Z tego

Torpol miał 12,97 mln zł zysku netto, 21,79 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

raporcie.  "Suma kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu grupy w okresie sprawozdawczym wzrosła o niemal 17% r/r., co wynika w głównej mierze ze wzrostu wynagrodzeń kadry menedżerskiej wspierającej zarządzanie realizacją kontraktów. W efekcie zysk netto ze sprzedaży grupy wyniósł 10,8 mln zł

Podwyżka składek dla przedsiębiorców

pewne jest, że zdecydowana większość przedsiębiorców będzie musiał płacić na ZUS więcej. W Polsce mamy około 2 mln drobnych firm. W większości to samozatrudnieni. Dla większości z nich największym obciążeniem są składki na ZUS. Składki przedsiębiorców nie zależą od tego, ile uda im się zarobić w danym

Pracodawcy RP: PPK wymagają pilnych prac w ramach Rady Dialogu Społecznego

.  Wprowadzenie PPK dostarczy także jeszcze jednego powodu dla zintensyfikowania prac rządu, przedstawicieli pracowników i pracodawców w ramach RDS. Program ten bowiem niekorzystnie wpłynie na bieżące dochody pracowników. W Polsce niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak wielkim obciążeniem

Projekt ustawy o 'małym ZUS-ie' został przesłany do konsultacji publicznych

samorządu terytorialnego - także 20-26 mln zł rocznie. "Ustawa rozwiązuje istotny problem społeczny związany z nadmiernym obciążeniem przedsiębiorców prowadzących niskoprzychodowe działalności gospodarcze (m.in. związane z działalnością sezonową). W aktualnej sytuacji, często zmuszeni są oni do

Eurocash miał 60,65 mln zł straty netto, 126,16 mln zł EBITDA w I kw. w 2020 r.

promocje i działania komunikacyjne wspólne dla wszystkich sklepów, co powinno przełożyć się na wzmocnienie rozpoznawalności i konkurencyjności sieci oraz dalszą poprawę efektywności" - skomentował członek zarządu. W I kw. 2020 r. koszty związane z pandemią COVID-19 obciążyły wynik grupy kwotą około

Poczta Polska zatrudni 440 dodatkowych listonoszy

nowych miejsc pracy. W ciągu najbliższych tygodni spółka przeprowadzi analizę oraz przygotuje reorganizację rejonów doręczeń, tak aby spełniały przyjęte normy obciążenia pracą" - czytamy w komunikacie. W tym roku do poziomu 12% sukcesywnie będzie powiększona również tzw. rezerwa urlopowo-chorobowa

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2020 r. m.in. z niższą stawką PIT

;a na koniec 2020 r. wyniesie 5,1% wobec 5,8% z końca 2018 r. "Kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń. Przyjęto, że w 2019 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 7,6% wobec 7% wzrostu

PwC: PPK mogą zwiększyć stopy zastąpienia przyszłych emerytur nawet o 16%

państwa planowana reforma w długookresowej perspektywie może okazać się neutralna ze względu na większe wpływy podatkowe i ograniczenie obciążeń związanych ze świadczeniami socjalnymi. PPK stanowią najważniejszy filar Programu Budowy Kapitału, będącego częścią Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Mordasewicz: Podatek od sieci oznacza spadek wynagrodzeń, podatków i składek ZUS

Lewiatana. Mordasewicz wyjaśnił, że w przypadku sieci wynagrodzenia są wyższe niż w małych sklepach, co oznacza większe wpłaty z tytułu podatku PIT oraz składek na ubezpieczenia od pracowników. Dodatkowe opodatkowanie sieci to dodatkowe obciążenie najbardziej efektywnych firm, tych które najczęściej

Program gosp. FPP i CALPE ma przynieść +4,6 mld zł rocznie finansom publicznym

roku o ponad 10 mln i ograniczyłoby koszt wynagrodzeń i zasiłków chorobowych o blisko 800 mln zł rocznie. "Zakładamy, że bezpośrednim efektem przyjęcia rekomendowanych rozwiązań będzie zwiększenie poziomu polskiego PKB o ok. 0,2%" - dodał Kozłowski. Główne założenia PPZ to: - dobrowolne

Kulik z PZU: Nasze podejście do akwizycji za granicą jest oportunistyczne 

oraz kondycja sektora bankowego oraz potencjalne, ponadstandardowe koszty jakimi na tym rynku mogą zostać obciążone poszczególne banki, co bezpośrednio wpływa na ich rentowność i rentowność Grupy PZU" - wskazał.  Dodał, że PZU, podobnie jak inne podmioty działające na polskim rynku, zmaga

Rusza wyścig o nasze pieniądze. Instytucje finansowe chcą zarządzać środkami z PPK

składki). Pracodawcy mogą zadeklarować wyższe wpłaty na PPK, które mogą wynieść do 2,5 proc. Pracownik też może zdecydować się na wyższe obciążenie - do 4 proc. wynagrodzenia. Oprócz tego ustawa przewiduje dopłaty ze strony państwa (choć właściwie powinno się mówić, że ze strony pracodawców, gdyż

Dlaczego parlamentarzyści mają 10 razy wyższą kwotę wolną od podatku niż pozostali Polacy?

elementów. Jeden to uposażenie poselskie w wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu (9892,30 zł brutto). Przysługuje ono posłom zawodowym, którzy nie wykonują innej pracy. Tu kwota wolna jest taka sama jak w przypadku większości obywateli. Drugi element wynagrodzenia parlamentarzystów to dieta poselska w

EY: Blisko 80% firm jest gotowych zwiększyć wynagrodzenia

Warszawa, 26.01.2016 (ISBnews) - Przeszkodą na drodze do wzrostu płac są zbyt wysokie obciążenia fiskalne, ale 4 na 5 badanych przedsiębiorców chciałoby płacić swoim pracownikom więcej, wynika z raportu firmy doradczej EY pt. "Wzrost przedsiębiorstw przez wzrost płac". "W

Zamet Industry szacuje, że strata grupy za 2016 r. sięgnęła ok. 80,4 mln zł

w ciężar sprawozdania finansowego za 2016 rok, odpisu o charakterze niepieniężnym, tytułem aktualizacji wartości Zamet Budowa Maszyn, który obciąży skonsolidowany wynik roczny kwotą ok. 15,8 mln zł oraz jednostkowy wynik roczny, kwotą ok. 56,4 mln zł, podano także. "Mając na uwadze

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 10% r/r do 285 w I kw. 2019

gospodarki ich przyczynach. Wzrost wynagrodzeń najmocniej dotyka budownictwa i sektora usług mających najwyższy procentowy ich udział strukturze kosztów, wyższe ceny nośników energii z kolei najboleśniej odczuwa przemysł i transport. We wszystkie branże uderza zaś wzrost obciążeń podatkowych