obciążenia górnictwa

Węglokoks i Huta Pokój mają porozumienie ws. dalszej działalności huty

sytuacją rudzkiego przedsiębiorstwa, które nie miało możliwości samodzielnego finansowania zakupów. Dodatkowo dużym obciążeniem dla huty jest jej majątek nieprodukcyjny. Do spółki należy ponad 100 hektarów nieużytków" - czytamy w komunikacie. Największym problemem jest jednak struktura własnościowa

Tchórzewski: Koszt podst. składek na PPK dla górnictwa węgla kam. to 110 mln zł

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Koszt składek podstawowych przewidzianych w projekcie ustawy o pracowniczych planach kapitałowe (PPK) w części obciążającej pracodawcę dla spółek sektora górnictwa kamiennego wyniesie łącznie 110 mln zł w skali roku, poinformował minister energii Krzysztof

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 1,9% r/r do 94,6 mld zł w I-III

wyniósł 115,9 mld zł wobec 113,6 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 19,5 mld zł (wobec 19 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 96,4 mld zł i był wyższy o 1,9% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 114,2 mld zł i był wyższy o 2,9% od uzyskanego w okresie styczeń-wrzesień

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 4,6% r/r do 65,3 mld zł w I poł.

mld zł wobec 75,2 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 13,2 mld zł (wobec 12,7 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 65,3 mld zł i był wyższy o 4,6% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 78,9 mld zł i był wyższy o 3,3% od uzyskanego w I półroczu 2018 roku, a strata

Przegląd informacji ze spółek

wcześniejszej spłaty kredytu. Rezerwa w kwocie 48,8 mln zł obciąży wyniki trzeciego kwartału 2019 r., podała instytucja. Akcjonariusze Vivid Games zdecydowali o udzieleniu zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału poprzez emisję nowych akcji z częściowym lub całkowitym wyłączeniem prawa poboru

Famur: TDJ Equity I obejmie pakiet kontrolny akcji Famur Famak

, co przekłada się na brak możliwości obłożenia zakładów przy obecnym portfelu zamówień Grupy Famak. W związku z powyższym oczekuje się ujemnej marży operacyjnej w przedziale ok 16%-20%. Dodatkowo wynik operacyjny może być obciążony potencjalnymi kosztami związanymi z procesem restrukturyzacji Grupy

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. spadł o 4,5% r/r do 25,99 mld zł w I kw.

mld zł wobec 33,8 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 6,1 mld zł (wobec 6,6 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 26 mld zł i był niższy o 4,5% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 36,9 mld zł i był wyższy o 0,5% od uzyskanego w I kwartale 2018 roku, a strata netto

GUS: Wynik netto przeds. niefinans. spadł o 10,8% r/r do 112, 7 mld zł w 2018 r.

obciążenia ukształtowały się na poziomie 25 mld zł (wobec 23,7 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 112,7 mld zł i był niższy o 10,8% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 137,8 mld zł i był niższy o 5,1% od uzyskanego w 2017 roku, a strata netto wyniosła 25,1 mld zł i zwiększyła się o 33%" - czytamy w

Przegląd informacji ze spółek

poziomie A.  Rada nadzorcza Polwaksu odwołała ze składu zarządu wiceprezesa Jacka Stelmacha, podała spółka. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odbierze we wtorek, 12 lutego, dostawę spotową ok. 64 tys. ton skroplonego gazu ziemnego (LNG) z USA. Helios, operator kin z grupy

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. spadł o 1,4% r/r do 94,6 mld zł w I-III k

obciążenia ukształtowały się na poziomie 19 mld zł (wobec 17,9 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 94,6 mld zł i był niższy o 1,4% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 111 mld zł i był niższy o 0,4% od uzyskanego w okresie I-IX 2017 roku, a strata netto wyniosła 16,4 mld zł i zwiększyła się o 5,3%"

Pracownicy PGNiG opowiedzieli się za akcją protestacyjną

Warszawa, 04.11.2015 (ISBnews) – Pracownicy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) opowiedzieli się w referendum za akcją protestacyjną ze strajkiem włącznie, w związku z trwającym sporem zbiorowym, podała spółka. "Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA

Przegląd informacji ze spółek

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zawiąże ok. 220-260 mln zł rezerwy na umowy rodzące obciążenia z związku z zatwierdzeniem taryfy PGE Obrót przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), podała spółka. Rezerwa zostanie ujęta w wynikach IV kw. 2019 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna PGE GiEK

NBP: 78% dużych firm nie widzi wpływu split payment na zmiany w ich płynności

energetyce i górnictwie. Najrzadziej mechanizm podzielonej płatności jest wykorzystywany w sektorze usługowym, ale i tu widać wzrost odsetka firm włączonych do systemu rozliczeń podzielonej płatności" - czytamy także.  Według deklaracji przedsiębiorstw, środki utrzymywane na rachunku VAT stanowią

Zamet miał 6,73 mln zł zysku netto, 8,6 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

operacyjnej i nie są obciążone wpływem zdarzeń jednorazowych o niepowtarzalnym charakterze. Najwyższy udział w przychodach Grupy za okres sprawozdawczy wygenerował sektor urządzeń przeładunkowych, dźwigowych oraz pozostałych (69,1 mln zł), w ramach którego Grupa Zamet dostarcza m.in. elementy dźwigów

ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat

zbyt duże obciążenia i skomplikowany system podatkowy, a także brak wykwalifikowanej kadry, wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP).  "Z analizy Związku Banków Polskich w oparciu o dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynika, że można z optymizmem

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. spadł o 9% r/r do 27,2 mld zł w I kw. br.

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 27,21 mld zł w I kw. 2018 r. i był niższy o 9% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Wynik finansowy brutto wyniósł 33,8 mld zł wobec 36,6 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia

Przegląd informacji ze spółek

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona sprzedało Flemingo Middle East Limited wszystkie posiadane udziały w spółkach zależnych CDD Holding B.V oraz Liège Airport Shop BVBA (LAS), podała spółka. Tauron utworzy rezerwę na umowy rodzące obciążenia w Segmencie Sprzedaży, wynoszącą

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 13,8% r/r do 126,4 mld zł w 2017

obciążenia ukształtowały się na poziomie 23,7 mld zł (wobec 20,4 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 126,4 mld zł i był wyższy o 13,8% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 145,3 mld zł i był wyższy o 8,1% od uzyskanego w 2016 roku, a strata netto wyniosła 18,9 mld zł i zmniejszyła się o 19%"

PGE: Blok nr 5 w Elektrowni Opole pomyślnie przeszedł I fazę optymalizacji

kontrakcie parametrów technicznych pracy jednostki, szczególnie w zakresie emisyjności i sprawności bloku. Blok pracuje teraz z różnymi obciążeniami, które są determinowane ruchem regulacyjnym. Głównym zadaniem procesu optymalizacji jest osiągnięcie znamionowej mocy bloku 900 MW. Cel ten został już

Famur miał 50,47 mln zł zysku netto z działalności kont. w III kw. 2019 r.

, które jest zdarzeniem o charakterze jednorazowym wyniósłby 194,4 mln zł, (przy rentowności 12%), a więc o 31 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Skonsolidowany wynik netto jest dodatkowo obciążony kwotą 41 mln zł w wyniku aktualizacji budżetów oraz rezerw i odpisów utworzonych w Famur Famak

Przegląd informacji ze spółek

. Unimot otworzył czwartą stację paliw pod marką Avia na Ukrainie, podała spółka. Stacja działa na zasadach franczyzy w miejscowości Użhorod niedaleko granicy ze Słowacją. Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyrazili zgodę na objęcie 10 000 nowych udziałów w PGNiG

PiS chce redukcji danin od górnictwa. Ma rację? [SPRAWDZAMY]

górnictwa ma Prawo i Sprawiedliwość. Według Beaty Szydło po wygranych wyborach PiS zawiesi część podatków, jakie muszą odprowadzać kopalnie. Szydło nie określiła jednak, na jaki czas spółki miałyby dostać dyspensę podatkową oraz jakich obciążeń ma ona dotyczyć. Co więcej, nie zaprezentowała też żadnych

Wzrost płac utrzyma się w granicach 6-8% w tym roku wg analityków

dynamiki wynagrodzeń, przekładają się na wyższe średniookresowe ryzyka sytuacji na rynku pracy w kontekście obciążeń przedsiębiorstw z tytułu kosztów pracy i wyników finansowych przedsiębiorstw. Dużo niższa dynamika zatrudnienia w 2020 r. skutkuje wyraźnie niższym wzrostem funduszu płac w

Przegląd informacji ze spółek

ponad 160 banków, które przystąpiły do inicjatywy  SWIFT GPI, podał bank. Wprowadzenie programu pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wiąże się z dodatkowymi obciążeniami dla pracodawców, dlatego warto rozważyć wprowadzenie dla nich ulg, np. podatkowych, oceniła w rozmowie z ISBnews prezes

Szydło: górnicy mają gwarancję pracy na kilkadziesiąt lat

. Obciążenia górnictwa węgla kamiennego można podzielić na: wpłaty do budżetu państwa, wpłaty na państwowe fundusze celowe, składki do ZUS, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty i podatki lokalne oraz inne obciążenia w skład których wchodzą zobowiązania finansowe nakładane na przedsiębiorców górniczych

Zysk netto PGNiG wyniósł 499 mln zł w II kw. 2017 r. wobec straty rok wcześniej

Warszawa, 18.08.2017 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 499 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 115 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 768 mln

Akcjonariusze JSW zgodzili się na sprzedaż SEJ i WZK Victoria

spółki PGNiG Termika S.A. z siedzibą w Warszawie za cenę nie niższą niż 371 820 957 zł tj. 129,00 zł za 1 akcję SEJ S.A. II. Wyraża się zgodę na możliwość zaspokojenia się przez PGNiG Termika S.A. z akcji SEJ S.A. obciążonych zastawem rejestrowym ustanowionym na rzecz PGNiG Termika S.A. w celu

Akcjonariusze JSW zdecydują 4 VIII o zgodzie na zbycie SEJ i WZK Victoria

walnym zgromadzeniu na rzecz spółki PGNiG Termika S.A. z siedzibą w Warszawie za cenę nie niższą niż 371 820 957 zł tj. 129,00 zł za 1 akcję SEJ S.A. II. Wyraża się zgodę na możliwość zaspokojenia się przez PGNiG Termika S.A. z akcji SEJ S.A. obciążonych zastawem rejestrowym ustanowionym na rzecz PGNiG

Wzrost wynagrodzeń może przyspieszyć nawet do ok. 9% w 2020 r. wg analityków

spadkowej w związku ze spowalnianiem aktywności gospodarczej oraz wzrostem obciążeń pozapłacowych dla przedsiębiorstw. Dynamika zatrudnienia spadła z 2,8% do 2,6%r/r, nieco poniżej prognoz (2,7%). W naszej ocenie tendencja będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach, co jest związane m.in ze osłabieniem

Przegląd informacji ze spółek

Sare odnotowało 1,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 2,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) liczy na utrzymanie 15 -proc. wzrostu wolumenu

PGNiG zawiązało odpisy pomniejszające wynik EBIT za IV kw. o ok. 627 mln zł

Warszawa, 05.02.2015 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawiązało odpisy aktualizujące dotyczące środków trwałych i zapasów gazu, które pomniejszą skonsolidowany wynik EBIT za IV kw. ub.r. o ok. 627 mln zł, podała spółka. "Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i

Polska słaba w innowacji, spadek w rankingu

innowacyjne gałęzi gospodarki, takie jak np. górnictwo czy rolnictwo. Powoduje to, po pierwsze, że reszta jest bardziej obciążona, w szczególności zupełnie nowe przedsiębiorstwa, które są największym źródłem innowacji. Po drugie, mniej jest środków na programy pobudzające innowacyjność, takie jak np

Przegląd informacji ze spółek

zarządzającego Orange Polska jako dyrektor wykonawczy odpowiedzialny za finanse, poinformowała spółka.  Artifex Mundi miało 13,7 mln zł straty netto w 2019 r, wobec 10,5 mln zł straty rok wcześniej wobec 10,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Wynik obciążony

Przegląd informacji ze spółek

"Planu naprawczego spółki na lata 2017-2027", poinformowała Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy. ZA Puławy obejmą akcji chorzowskiej spółki za 36 mln zł. Polwax w wyniku realizacji inwestycji wyburzy jeden z magazynów, co obciąży jednorazowo koszty operacyjne spółki kwotą ok. 1,2 mln zł w

Przegląd informacji ze spółek

Enea, Energa, Polska Grupa Energetyczna (PGE) i PGNiG Termika – spółka Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - podpisały porozumienie (memorandum of understanding) z EDF International dotyczące prowadzenia negocjacji w sprawie zakupu aktywów EDF w Polsce oraz badania due

PGNiG zawiązało odpisy obniżające wynik operacyjny za II kw. 2015 o 377 mln zł

Warszawa, 17.07.2015 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawiązało odpisy aktualizujące, które obniżą wynik operacyjny za II kw. br. o ok. 377 mln zł, podała spółka. "Zarząd (...) informuje o zawiązaniu na dzień 30 czerwca 2015 roku odpisów aktualizujących oraz

PGE przystąpiła do rozruchu bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów

ma przygotować elektrociepłownię do warunków zmiennego obciążenia po podłączeniu bloku do krajowej sieci elektroenergetycznej. "Pierwsze zapalenie palników turbiny gazowej jest niezwykle istotnym etapem w procesie rozruchowym bloku gazowo-parowego. To zwieńczenie długiego okresu prac

Wiceminister energii: Wspólna polityka energetyczna UE jak komunizm

na myśli technologię wychwytywania i składowania CO2 (CCS), jednak ta technologia jest w powijakach i nie stosuje się jej nigdzie na dużą skalę. Jeśli chodzi o ekonomię i racjonalność działań, to właśnie Polska ma z tym ogromny problem. Kolejne rządy boją się podjąć trud reformy górnictwa węgla

Od górniczych protestów ziemia nie zapłonęła

, jakimi obciążone są górnicze spółki. Kopalnie odprowadzają na rzecz państwa i gmin ponad 30 różnego rodzaju danin. Kandydatka na premiera nie precyzuje jednak, jakie podatki chce zawiesić lub zlikwidować i na jak długo. W opinii Jerzego Markowskiego, byłego wiceministra gospodarki i eksperta ds

Szydło: Nie bójcie się nas, jesteśmy nastawieni na przedsiębiorców. Co PiS zgotuje gospodarce?

ma apetyt na kolejne przejęcia. Sektor ma być zrepolonizowany, a potem obciążony nowym podatkiem bankowym, którego zasad Szydło nie wyjaśniła. Banki mają też pomóc frankowiczom, ale szczegółów tej pomocy PiS w Krynicy także nie wyjawił. Szydło powiedziała tylko, że frankowicze to "osoby

Przegląd informacji ze spółek

CI Games szacuje, że zanotował 17,7 mln zł skonsolidowanych przychodów i 3,6 mln zł zysku netto w III kw. 2017 r., podała spółka. Polenergia zdecydowała o dokonaniu odpisu aktualizującego o wartości 81 mln zł, w związku z realizacją projektu Elektrowni Północ, podała spółka. Odpis obciąży

Famur przejmie część maszynową Kopeksu za 204,05 mln zł

okres wypowiedzenia, obciążą wyniki Grupy KOPEX w 2017 roku łącznie kwotą około 31 mln zł" - czytamy w komunikacie Kopeksu. Pod koniec kwietnia prezes Famuru informował ISBnews, że w ciągu kilku tygodni zostanie przedstawiony model integracji Famuru i Kopeksu, a zakończenie procesu integracji

Dynamika wzrostu PKB w III kw. br. może być zbliżona do II kw. wg analityków

konsensusu prognoz rynkowych na poziomie 6,5% r/r. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych produkcja wzrosła o 3,7% r/r wobec 2,7% r/r w czerwcu. Produkcja w przetwórstwie przemysłowym wzrosła o 6,6% r/r wobec spadku o 3,4% r/r w czerwcu. Produkcja w górnictwie spadła z kolei o 5,1% r/r wobec spadku o

Przegląd informacji ze spółek

działalnością w kwocie 12,7 mln zł, które obciążą odpowiednio wynik jednostkowy i skonsolidowany Agory w I kw. 2020 r. Mirbud zawarł z 7R umowę na budowę dwóch hal usług logistycznych z funkcjami produkcyjnymi oraz zapleczami magazynowymi i zapleczami socjalno-biurowymi w Łodzi przy ul. Transmisyjnej za 5,09

Przegląd prasy

zwiększenia obciążeń przedsiębiorstw --Branża samochodowa liczy na utrzymanie dobrej koniunktury w 2018 r.  --Wydatki na reklamę w Polsce wzrosną w przyszłym roku o zaledwie ok. 2%, branżę czeka kilka prawnych zmian, których skutki trudno przewidzieć Parkiet --Na razie nie zanosi się, aby

PGNiG odnotowało wzrost EBITDA w dystrybucji i wytwarzaniu w I-III kw. 2016 r.

Warszawa, 09.11.2016 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało w okresie I-III kw. br. wzrosty EBITDA r/r w segmentach Dystrybucji i Wytwarzania, stabilizację w Obrocie i Magazynowaniu przy jednoczesnym znacznym spadku EBITDA w Poszukiwaniu i Wydobyciu, podała spółka

Górnicy zdradzeni przez Prawo i Sprawiedliwość

zawieszone, a barbórek nie będą dostawać już pracownicy administracji. Czternastki i barbórki to w przybliżeniu dodatkowe pensje, które dostają pracownicy Kompanii, i ogromne obciążenie dla budżetów górniczych spółek. W tym roku na wypłatę czternastek dla 34 tys. pracowników spółka potrzebuje 226 mln zł

Przegląd prasy

, które trzeba będzie dopłacić w 2018 r. od najwyższych pensji, obciąży budżety firm --Rząd chce podnieść limit ulgi na działalność badawczo-rozwojową - firmy mają rozliczać nawet 100% kosztów kwalifikowanych   Dziennik Gazeta Prawna  --Nauczyciele, urzędnicy, pracownicy rządowych

Przegląd prasy

Salini. Rozważa zerwanie kontraktów ISBnews --W związku z prowadzonym postępowaniem antymonopolowym, PGNiG Termika złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o odstąpienie od wymierzania kary pieniężnej lub jej obniżenie, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

Repolonizacja w ubezpieczeniach, czyli monopol PZU

rozszerzyć projekt na ubezpieczenia wzajemne wielkich przedsiębiorstw z udziałem skarbu państwa, w tym energetyki i górnictwa oraz samorządów i przedsiębiorstw komunalnych. PZUW już przejęło ubezpieczenie kopalni Bogdanka. W Europie ubezpieczyciele wzajemni obsługują 55 proc. wpłacanych do ubezpieczeń

Przegląd informacji ze spółek

Polski zamierza złożyć wniosek o wydanie decyzji zobowiązującej w postępowaniu przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i utworzył rezerwy wysokości 63 mln zł, które obciążą wyniki banku w II kwartale br., podał PKO

FOR: PiS robi gospodarczy Budapeszt w Warszawie

politykom ręcznie sterować gospodarką. Inwestorzy zadają sobie pytanie, czy za chwilę ich branża nie zostanie obciążona podatkiem - mówi prof. Leszek Balcerowicz. Na Węgrzech ta niepewność doprowadziła do zapaści inwestycyjnej. Od 2008 do 2015 r. wartości inwestycji prywatnych spadła aż o jedną czwartą. W

Po kasę na giełdę

Na razie bilans 100 dni rządów PiS dla warszawskiej giełdy wygląda kiepsko. Indeks WIG20 ma stratę rzędu 6 proc., a w dołku było to 15 proc. Na pierwszy rzut oka same problemy: lecą w dół notowania banków obciążonych nowym podatkiem i drżących przed skutkami ewentualnej ustawy frankowej, koncernów

PGNiG szacuje 6,1 mld zł EBITDA i 36,5 mld zł przychodów w całym 2015 r.

Warszawa, 10.02.2016 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) szacuje skonsolidowany wynik operacyjny EBITDA całego 2015 roku na poziomie ok. 6,1 mld zł przy szacowanych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 36,5 mld zł, podała spółka. W samym IV kw. ub

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Kęty rozważa dwa kierunki potencjalnych akwizycji: w Segmencie Wyrobów Wyciskanych przedmiotem zainteresowania są podmioty o przychodach na poziomie do 50 mln euro, a w Segmencie Systemów Aluminiowych - do 20 mln euro, podała spółka. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) 

Wacław Czerkawski: prywatyzacji nie!

węgla, który stanowi 30 proc. ceny tony węgla. Ceny transportu można by obniżyć, bo przecież górnictwo dotuje transport. Ponadto obciążenia podatkowe w górnictwie są na dużo większą skalę niż w przypadku innych branż. Górnictwo odprowadza przeszło dwadzieścia różnego rodzaju podatków! A zatem na

Przegląd informacji ze spółek

gier przeglądarkowych - planuje debiut na NewConnect na przełomie 2016 i 2017 roku oraz osiągnięcie do 10 mln zł EBITDA w 2018 roku, podała spółka. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz PKN Orlen uruchomiły eksploatację złoża gazu ziemnego ze złoża Karmin w gminie Dobrzyca

Przegląd informacji ze spółek

powołała Bożenę Leśniewską na wiceprezesa, a Jolantę Dudek na członka zarządu spółki na kolejną, trzyletnią kadencję, podała spółka.  Agora szacuje wielkość rezerwy z tytułu zwolnień grupowych, która obciąży wynik w I kw. 2018 r., na ok. 1,6 mln zł, a oszczędności z tytułu restrukturyzacji

Posłowie szykują nowy podatek dla kopalń

zapewne dla nich ogromne obciążenie - mówi. Madej jest tego pewien. Jeżeli poprawka Pietraszewskiej się utrzyma, to tylko KW co roku będzie płacić 72 mln zł podatku od nieruchomości pod ziemią. - To będzie katastrofa dla śląskiego górnictwa. Podcinamy gałąź, na której siedzimy - przestrzega rzecznik

Przegląd prasy

Przegląd prasy Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Jeśli nowy system poboru opłat się opóźni, budżet będzie tracił dziennie nawet 5 mln zł --Mimo gigantycznego obciążenia pracą PP niespodziewanie wycofała się

Przegląd informacji ze spółek

decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość Elektrowni Ostrołęka B na łączną kwotę 132 mln zł, podała spółka. Operacja obciąży wynik operacyjny Grupy w Segmencie Wytwarzanie, pozostając bez wpływu na wynik EBITDA. Polska Grupa Energetyczna (PGE) złożyła wniosek o ściganie pracowników Elektrowni

Trzęsienie rządu

obciążeniem dla Platformy. Rządowy polityk mówi, że tym gestem Kopacz chciała umocnić swoje przywództwo przed rozpoczynającym się dziś w Brukseli szczytem UE - Ameryka Łacińska i Karaiby. Wystąpienie zaskoczyło partię. Choć w nieoficjalnych rozmowach politycy z kierownictwa Platformy przyznawali, że z życia

Przegląd informacji ze spółek

wyniesie 0,12 zł. Zarząd Best jest głęboko zaniepokojony przebiegiem obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Kredyt Inkaso, podał Best. Obawia się bowiem obciążenia zabezpieczeniem dla obligacji całego majątku Kredyt Inkaso, w istocie stanowiącego przedsiębiorstwo spółki lub jego zorganizowaną część

Spółki energetyczne zainwestują w polskie rzeki?

już inne sektory, np. górnictwo czy rozwój elektromobilności w Polsce. - Nawet jeśli pomysł ministra gospodarki morskiej ma logiczne podstawy, to zwiększa ryzyko finansowe dla firm energetycznych. Trzeba się zastanowić, czy nie nakładamy na nie za wiele obciążeń - mówi ekspert. Jak na te pomysły

Przegląd informacji ze spółek

lokalnych rynkach. Eurocash uważa, że ta informacja wskazuje na możliwość relatywnie szybkiego zamknięcia transakcji, podała spółka. Wiceprezes zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) ds. finansowych Bogusław Marzec zrezygnował z ubiegania się o wybór w następnej kadencji zarządu

Przegląd prasy

--Polska należy do europejskiej czołówki, jeśli chodzi o liczbę samozatrudnionych --Rząd chce, byśmy zużywali więcej prądu nocą. Pomoże to elektrowniom pracującym wtedy przy minimalnym obciążeniu --Krajowe spółki energetyczne, które miały zakaz importu, mogą kupić sprowadzane przez Węglokoks paliwo

UE skłoni Ukrainę do wznowienia importu gazu z Rosji

ponad 500 mln dol. na import gazu z Rosji. To było sporym obciążeniem dla ukraińskiego koncernu gazowego Naftohaz, który musiał z góry zapłacić Gazpromowi za dostawy surowca. Na dodatek w tym roku ceny gazu mocno spadły. W Moskwie o gazociągu przez Polskę Podczas piątkowego spotkania wiceszef KE i

Przegląd prasy

zbiorowe interesy konsumentów i utworzył rezerwy wysokości 63 mln zł, które obciążą wyniki banku w II kwartale br., podał PKO BP. --Rada nadzorcza spółki Protektor zatwierdziła strategię rozwoju spółki na lata 2018-2023, która zakłada m.in. do 2023 roku podwojenie skonsolidowanych przychodów do

Zysk netto PGNiG wyniósł 0,69 mld zł w IV kw. 2014 r. wobec straty rok wcześniej

Warszawa, 05.03.2015 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 0,69 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 0,16 mld zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zewnętrznej reklamy cyfrowej (Digital out of Home, DOOH) niż średnia rynkowa i zakończył 2019 r. z zasięgiem reklamowym ponad 144 mln kontaktów miesięcznie w galeriach handlowych, podała spółka.  Źródło: ISBnews Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG): Nawiązało współpracę z HugeTECH i

Przegląd prasy

jedna stawka VAT, ale to szeroki problem polityczny, bo zmiany spowodowałyby redystrybucję obciążeń --TNS dla RWE Polska: Gros Polaków nie jest skłonnych do ponoszenia dodatkowych opłat za zieloną energię Parkiet --W 2015 r. z rynku głównego zniknie co najmniej kilka firm - w ub.r. wycofań było 8

MM Prime TFI: Duże spółki ciążą GPW, ratunkiem spółki przemysłowe i deweloperzy

, którego wyniki są dodatkowo obciążone przez przynoszącą straty kopalnię w Chile. Pozytywnym zaskoczeniem były raporty finansowe giełdowych kopalni węgla: JSW i Bogdanki, które zwiększyły marże dzięki ostrej dyscyplinie kosztowej. Tańsza ropa naftowa nieubłaganie obniżyła przychody sektora paliwowego

NBP: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w IV kw. 2015 r. się poprawiła

górnictwo, energetyka oraz budownictwo. W tej ostatniej branży rosnące koszty usług obcych mogą jednak sugerować, że przedsiębiorstwa nadal intensywnie zwiększały wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia, w tym też samozatrudnienia. "Szybszy wzrost kosztów pracy niż dynamiki zatrudnienia wskazuje

Przegląd prasy

Bożenę Leśniewską na wiceprezesa, a Jolantę Dudek na członka zarządu spółki na kolejną, trzyletnią kadencję, podała spółka.  --Agora szacuje wielkość rezerwy z tytułu zwolnień grupowych, która obciąży wynik w I kw. 2018 r., na ok. 1,6 mln zł, a oszczędności z tytułu restrukturyzacji na

NBP: Przedsiębiorstwa oczekują nieznacznego pogorszenia koniunktury w II kw.

rynkach zagranicznych transporcie. Dalsze redukcje zatrudnienia zapowiadają zaś firmy energetyczne i górnictwo" - czytamy w raporcie.  Malejąca stopa bezrobocia oraz dobra kondycja firm sprzyjają podwyżkom wynagrodzeń. Podniesienie płac planuje ponad 21% firm, tj. dwa razy mniej niż w okresie

Przegląd informacji ze spółek

zależna Apatora - nie powinna negatywnie obciążyć wyniku grupy w 2017 r., poinformował członek zarządu i dyrektor ds. finansowych Piotr Nowak. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2017 roku przez grupę kapitałową LPP wyniosły ok. 382 mln zł i były wyższe o ok. 12% r/r, podała spółka

Prezydent podpisał ustawę budżetową na rok 2017

. wpływy z planowanego wprowadzenia nowego rozwiązania mającego na celu zwiększenie obciążeń podatkowych handlu wielkopowierzchniowego w kwocie 1 200 000 tys. zł, a także dochody z podatku wprowadzonego ustawą o aktywizacji przemysłu okrętowego oraz przemysłów komplementarnych, podano także. 

Przegląd prasy

stycznia --Wpływy elektronicznego systemu poboru opłat viaToll wyniosły w 2015 roku przeszło 1,55 mld zł, tj o 9,3% więcej niż w roku 2014 Parkiet --UKE uważa, że zdejmowanie obciążeń z Orange Polska przynosi efekty w postaci inwestycji w sieci światłowodowe i planuje kolejny ruch Dziennik Gazeta

Przegląd informacji ze spółek

początku przyszłego roku. Bank Millennium nie przewiduje ani pozytywnych, ani negatywnych zdarzeń jednorazowych w ostatnim kwartale, ale wynik za IV kw. obciąży kara wysokości 12 mln zł, nałożona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), poinformował wiceprezes Fernando Bicho. Centrum

Przegląd prasy

stabilnego wzrostu --Nie tak miała wyglądać pierwsza sesja Play Communications na warszawskiej giełdzie. Ten, kto założył się, że walory będą tracić, zarobił   Puls Biznesu --Trzy ministerstwa przygotowują duży pakiet pomocowy dla firm. Jego celem jest eliminacja zbędnych obciążeń

PGNiG zrealizowało 87% planowanych na cały rok oszczędności w I półroczu

Warszawa, 14.08.2015 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) do końca I półrocza zrealizowało 87% oszczędności planowanych do osiągnięcia w 2015 r. Wydatki w ramach Programu Poprawy Efektywności w całej grupie zostały trwale zredukowane o 437 mln zł, co m.in. pozwoliło

Przegląd informacji ze spółek

podkreślił wiceprezes zakładów w Świdniku Krzysztof Krystowski po pierwszym posiedzeniu sądu, jest wola kontynuacji ze strony sądu. Bank Millennium, pomimo zmian, które niosą nowe obciążenia dla sektora, nie zmienia strategii do 2017 roku, poinformował prezes Banku Millennium Joao Bras Jorge. Bank

Dane za IV sugerują spowolnienie wzrostu PKB w II kw. do 4,5-4,8% wg analityków

wzrostu o 1,8% r/r w marcu. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych produkcja wzrosła o 5,9% r/r (wobec 5,1% r/r w marcu). Produkcja w przetwórstwie przemysłowym wzrosła o 9,5% r/r wobec wzrostu o 0,6% r/r w marcu. W górnictwie produkcja wzrosła o 2,9% r/r po spadku o 1,3% r/r w poprzednim miesiącu

Przegląd informacji ze spółek

program nabywania akcji własnych, podała spółka. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Lasy Państwowe podpisały list intencyjny w sprawie rozwoju projektu badawczego zwiększenia wchłaniania CO2 przez kompleksy leśne, podało PGNiG. Rada nadzorcza Pekaesu podjęła uchwały w sprawie powołania

Przegląd prasy

Warszawa, 10.04.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Przedłużają się rozmowy ?z Brukselą w sprawie dotacji dla polskiego górnictwa; MSP chce je przyspieszyć, modyfikując program ratunkowy --PKP PLK na inwestycje w sieć kolejową

Dane styczniowe wskazują na wzrost PKB ok. 5% r/r w I kw. wg analityków

% r/r (wobec 7,3% r/r w grudniu). Produkcja w przetwórstwie przemysłowym wzrosła o 9,7% r/r wobec wzrostu o 3,5% r/r w grudniu. W górnictwie produkcja spadła o 3,8% r/r po spadku o 8,4% r/r w poprzednim miesiącu. Wyraźny wzrost dynamiki produkcji w styczniu jest efektem wygaszenia negatywnego wpływu

Przegląd informacji ze spółek

tych ofert, podała spółka. PKP Cargo uzyskało zgody korporacyjne na wdrożenie programu dobrowolnych odejść obejmujący ok. 1300 pracowników z grupy kapitałowej, poinformowała spółka. Łączny koszt procesu wyniesie ok. 87 mln zł, a zawiązana na ten cel rezerwa obciąży wynik IV kw. 2014 r. Orbis

Przegląd informacji ze spółek

celem jest rozwój eksportu. Pod koniec roku powstanie także strategia spółki na kolejne lata, poinformował prezes Daniel Dajewski. Radpol liczy, że wyniki 2016 r. nie będą już obciążone zdarzeniami jednorazowymi, a drugie półrocze 2015 r. będzie porównywalne do II połowy roku ubiegłego, poinformowali

Czy to już koniec przywilejów emerytalnych?

powodów, dla których wybierają - oprócz względów patriotycznych - służbę; - bo często muszą zmieniać miejsce służby i się przeprowadzać, co jest dużym obciążeniem; - bo praca w policji wymaga zwiększonej koncentracji i sprawności psychofizycznej; - i wreszcie podlegają bardzo rygorystycznym przepisom. Za

Dane za XII wskazują na kontynuację wysokiej dynamiki PKB w IV kw. wg analityków

zwiększyły się o 0,5% r/r, a ceny w górnictwie i wydobywaniu spadły o 0,9% r/r, wobec wzrostów o odpowiednio 1,8% r/r i 4,9% r/r miesiąc wcześniej. Wzrost cen producentów był niższy od oczekiwań rynkowych (0,6% r/r). Niski odczyt inflacji producenckiej w ujęciu rocznym był wynikiem wysokiej bazy

UOKiK alarmuje o nieprawidłowościach w gazowych umowach

Jeszcze dwa lata temu aż 96,4 proc. gazu na rynku detalicznym sprzedawała jedna tylko firma, czyli Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, a pozostałe 3,6 proc. rynku dzieliło między siebie kilkanaście mniejszych firm. Nasz rząd od kilku lat zapowiada, że zliberalizuje gazowy rynek, a teraz

Płace będą nadal rosły w kolejnych miesiącach wg analityków

się w miesiącach nadchodzących. Nie znamy pełnej struktury danych, niemniej sądzimy, że ten wynik jest pochodną wyższej dynamiki wzrostu płac w górnictwie, na co wpłynęły ponownie przesunięcia terminów wypłat premii i nagród, a także nieco wyższej dynamiki płac w przetwórstwie przemysłowym, z uwagi na

Dane dot. produkcji i sprzedaży detalicznej będą się poprawiać wg analityków

detalicznej były wynikiem jednorazowych wydarzeń i efektów kalendarzowych. Z jednej strony jest to efekt zakupów przedświątecznych (wcześniej niż przed rokiem Wielkanoc), większej liczby dni roboczych oraz powrotu górnictwa do normalnej aktywności. Kolejne odczyty powinny przynieść poprawę, choć pojawiają się

Ministerstwo Dziwnych Kroków

potrzebuje pieniędzy na inwestycje. Spółki energetyczne musiały w ubiegłym roku utworzyć rezerwy, związane między innymi z ich angażowaniem się w podtrzymywanie górnictwa węgla kamiennego, i zamiast zysków miały poważne straty. Rząd z jednej strony planuje rozkręcane inwestycji, między innymi związanych z

Czarna lista barier dla przedsiębiorców 2008

wprowadzonego sprzętu. Obowiązek uwidaczniania KGO to duże obciążenie finansowe i administracyjne dla przedsiębiorców, które wybiega poza wymogi dyrektywy unijnej regulującej ten obszar. Wprowadzanie takich rozwiązań jest niczym nieuzasadnione. W 2008 roku intensywnie pracowano w UE nad rewizją dyrektywy w

Jak upadają giganci

koncerny, które weszły na rynek amerykański zatrudniały ludzi już na innych zasadach. To sami pracownicy opłacają swoją przyszłą emeryturę i dzięki temu nie stanowi ona obciążenia finansowego dla koncernu w przyszłości. Także ubezpieczenia zdrowotne proponowane przez zagraniczne firmy są o wiele mnie