obciążenia finansowe

Kancelaria Prawna Skarbiec

RPO interweniuje w resorcie finansów w sprawie biur usług płatniczych

RPO interweniuje w resorcie finansów w sprawie biur usług płatniczych

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra finansów z prośbą o zmniejszenie obciążeń finansowych nałożonych na biura usług płatniczych, chodzi przede wszystkim o opłaty na pokrycie kosztów nadzoru sprawowanego nad działalnością biur przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Słoweński rząd: Nie potrzebujemy międzynarodowej pomocy

Niewielka Słowenia nie chce być kolejnym krajem strefy euro zmuszonym do skorzystania z pomocy finansowej. Ale jej sektor bankowy, który jest obciążony złymi długami, wymaga gruntownej restrukturyzacji.

Frankowy problem uderzy w dywidendy banków

W bankach zbliża się czas podziału ubiegłorocznych zysków, rekordowych w historii branży. Analitycy obstawiają, że Komisja Nadzoru Finansowego nie pozwoli na wypłacenie sutych dywidend bankom obciążonym frankowiczami.

Słabe wyniki finansowe banków

finansowych. Jego strata netto za 2015 r. wyniosła prawie 57 mln zł. BOŚ na nogi ma postawić Stanisław Kluza, były szef nadzoru finansowego, który na razie został przyjęty do zarządu w randze wiceprezesa. Ale docelowo - po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego - ma już jako prezes pokierować

Czemu grosze nie znikną z portfeli? Ministerstwo wyjaśnia: "Więcej negatywnych skutków niż korzyści"

społeczeństwo" - informuje biuro prasowe. Czyli nie ma przeciwwskazań? Wręcz przeciwnie: "Sam proces przygotowawczy może mieć negatywne skutki dla sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz stanowić istotne obciążenie dla budżetu państwa" - informuje Ministerstwo Finansów. Jakie obciążenie? Resort

Niemiecki rząd nakłada na banki podatek antykryzysowy

na tym zyskać? Według niemieckiej agencji DPA będzie to około 1,3 mld euro rocznie. Zebrane w ten sposób pieniądze będą przeznaczone na wsparcie instytucji finansowych zagrożonych plajtą. Podatek bankowy ma być pobierany przede wszystkim od banków z siedzibą w Niemczech. Dzięki temu rząd chce uniknąć

Janusz Lewandowski: Europodatek na ratowanie eurobudżetu

Janusz Lewandowski: Europodatek na ratowanie eurobudżetu

rocznego budżetu UE w 2011 r. Podatek od transakcji finansowych byłby najbardziej wydajnym sposobem zbierania nowych pieniędzy, a jednocześnie nie uszczuplałby dochodów państw narodowych. I co równie ważne, jest on najbardziej akceptowany przez opinię publiczną - powiedział Wyborcza.biz Lewandowski

Eurostat: Wydatki na leki są b. dużym obciążeniem zdaniem 40% Polaków

medyczną nie powodują obciążeń finansowych dla budżetów domowych pochodził z Danii, Słowenii i Szwecji - po 86%, a także z Estonii - 85% i Francji - 84%. "W 2017 roku, ponad połowa mieszkańców UE (55%) uznała, że opłaty opiekę medyczną nie stanowią znaczącego obciążenia. Z drugiej strony, 34

Wikana utworzy odpisy aktualizujące wartość aktywów na kwotę ok. 4,6 mln zł

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Wikana w toku trwających prac nad sprawozdaniem finansowym spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019 dokonała weryfikacji wartości godziwej posiadanych aktywów trwałych oraz analizy ściągalności należności, podała

Odpisy i rezerwy obniżą skons. wynik Vistalu Gdynia za 2017r. o ok. 149,6 mln zł

) Dokonano odpisu aktualizującego wartość udziałów posiadanych przez spółkę w jednostkach zależnych na łączną kwotę 47,6 mln zł. Odpisem objęte zostały wszystkie jednostki zależne poza podmiotami Vistal AB oraz Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. Odpis w całości obciąży jednostkowy wynik finansowy za 2017 r

UKNF proponuje przesunięcie publikacji raportów finansowych za 2019 o 2 miesiące

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Ogłoszony przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju (PIN) w obszarze rynku kapitałowego zawiera zmiany pozwalające spółkom publicznym, towarzystwom funduszy inwestycyjnych (TFI) i firmom

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 4,8% r/r do 76,9 mld zł w I poł.

mld zł wobec 87,7 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 14,9 mld zł (wobec 14,3 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 76,9 mld zł i był wyższy o 4,8% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 94,4 mld zł i był wyższy o 3,1% od uzyskanego w I półroczu 2018 roku, a strata

Borys z PFR: Koronaobligacje będą miały okresy zapadalności 2-10 lat

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Obligacje emitowane - co 1-2 tygodnie - na sfinansowanie tarczy finansowej będą miały terminy zapadalności od 2 do 10 lat, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. "Emisji będziemy teraz dokonywali co tydzień albo co dwa

Wzrost rezerw po zmianie ZUZP obciąży wynik ZCh Police na ok. 8,9 mln zł w br.

Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) będzie zobowiązana zwiększyć wartość rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych po zmianach w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP), co obciąży wynik netto za 2019 r. na ok. 8,9 mln zł

Tauron miał szacunkowo 161 mln zł zysku netto, 957 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

-19, wpłynęły na zwiększenie kosztów grupy o 61 mln zł, z czego 9 mln zł obciążyło wynik operacyjny i EBITDA, a 52 mln zł obciążyło koszty finansowe grupy, podsumowano. Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, podkreślono. Tauron Polska Energia jest

Primetech utworzył odpis wys. 5 mln zł na należność zatrzymaną przez JSW

spółka. Odpis obciąży wyniki finansowe za 2019 r. "Zarząd emitenta podtrzymuje stanowisko o braku podstaw do zatrzymania przedmiotowej kwoty i w dalszym ciągu będzie dochodził należności, łącznie z podjęciem stosowanych kroków prawnych" - czytamy w komunikacie. W sierpniu 2019 r. Primetech

Gino Rossi dokonało odpisu aktualizacyjnego wz. z planowaną sprzedaż Simple

Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Gino Rossi dokonało odpisu aktualizacyjnego aktywów netto w związku z planowaną sprzedażą 100% akcji spółki Simple Creative Products, podała spółka. Odpisy obciążą wyniki finansowe kwotą 8,15 mln zł na poziomie skonsolidowanym i 5,11 mln zł na poziomie

Bank Pekao planuje zwolnienia grupowe maksymalnie 1200 osób w 2020 roku

związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w banku, która w całości obciąży wynik banku. Ostateczne dane w zakresie wysokości zawiązanej rezerwy oraz wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe banku zostaną podane w sprawozdaniach finansowych" - czytamy dalej. Bank Pekao jest częścią

Tauron utworzy ok. 230-280 mln zł rezerwy w zw. z zatwierdzeniem taryfy

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Tauron utworzy rezerwę na umowy rodzące obciążenia w Segmencie Sprzedaży, wynoszącą wstępnie od 230 mln zł do 280 mln zł w związku z zatwierdzeniem taryfy Taurona Sprzedaż przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). "Biorąc pod uwagę zatwierdzoną cenę sprzedaży

Open Finance chce sprzedać część lub wszystkie akcje Noble Funds TFI

spółkę akcji NF TFI - 69 051 sztuk jest obecnie obciążona zastawem rejestrowym i finansowym, które stanowią zabezpieczenie wierzytelności kredytowych zgodnie z zawartymi przez emitenta i bank umowami" - czytamy w komunikacie.  Akcje będą przedmiotem zbycia wyłącznie jako wolne od obciążeń, tj

Polenergia odpisze 16 mln zł wartości projektu farmy wiatrowej Bądecz

sprawozdaniu finansowym spółki za czwarty kwartał 2019 roku w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Obciąży on wynik operacyjny Grupy Polenergia pozostając, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik EBITDA" - czytamy w komunikacie. Wielkość odpisu ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie

Agora sprzeda Domiporta, dokona odpisów obciążających jej wynik za I kw. 2020 r.

dokona odpisu wartości udziałów w Domiporta w kwocie 59,5 mln zł, a Grupa Agora odpisu wartości aktywów związanych z jej działalnością w kwocie 12,7 mln zł, które obciążą odpowiednio wynik jednostkowy i skonsolidowany Agory w I kw. 2020 r. "Przedmiotem negocjacji jest sprzedaż zorganizowanego

Agora: Z Goldenline odejdzie ostatecznie 80% pracowników

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Agora zakończyła konsultacje ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych w Goldenline (spółka zależna), podała spółka. Z Goldenline odejdzie 80% pracowników, a koszt dobrowolnych odejść wyniesie około 0,9 mln zł i obciąży wyniki grupy Agora w II kw. 2020

Odpisy i rezerwy Idea Banku obciążą wynik grupy Getin Holding za II kw. 

Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - Odpisy i rezerwy dokonane przez Idea Bank obciążą skonsolidowany wynik finansowy Grupy Getin Holding za II kwartał 2018 kwotą 174 mln zł, w tym skonsolidowany wynik finansowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej kwotą 95 mln zł. Dodatkowo, bank

Deloitte: 42% polskich CFO uważa poziom niepewności gospodarczej za wysoki

sytuacją sprzed pół roku. "Dyrektorzy finansowi z jednej strony liczyli na dalszy wzrost PKB, a z drugiej wciąż z ostrożnością podchodzili do jakichkolwiek większych inwestycji związanych z obciążeniem bilansu ich firm, co można było odczytywać jako reakcje na zapowiadane spowolnienie w gospodarce

PIH: Opłaty od napojów słodzonych dyskryminują handel niezależny

oraz małych i średnich przedsiębiorstw zmiany w ustawie o opłacie od napojów słodzonych, podkreślono. "Ulokowanie obciążeń finansowych na kolejnych etapach łańcucha dystrybucji, z dala od jego początku, czyli producenta, zwiększa ryzyko nieszczelności systemu i może zwiększyć szarą strefę w

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. spadł o 28,6% r/r do 18,56 mld zł w I kw.

23,9 mld zł wobec 32,1 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 5,3 mld zł (wobec 6,1 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 18,6 mld zł i był niższy o 28,6% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 39 mld zł i był wyższy o 2,1 mld zł od uzyskanego w I kwartale 2019 roku, a

Bank Pekao podtrzymuje oczekiwanie wzrostu zysku netto w 2019 r. 

Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Bank Pekao podtrzymuje oczekiwanie, że zysk netto za 2019 r. będzie wyższy r/r w warunkach porównywalnych, poinformował ISBnews prezes Michał Krupiński.  "Analizujemy potencjalne obciążenia regulacyjne, ale w dalszym ciągu uważamy, że dynamika

Altus TFI miało 1,17 mln zł zysku netto, 5,99 mln zł zysku EBIT 2019 r.

odnotowała skonsolidowany zysk netto za 2019 rok w wysokości 3 949 tys. zł. Sam emitent poniósł stratę w wysokości 17 384 tys. zł. Strata netto emitenta za rok 2019 została obciążona karami finansowymi nałożonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego w wysokości 9,375 mln zł. Grupa kapitałowa wygenerowała

UOKiK: GetBack stosował nieuczciwe praktyki rynkowe przy sprzedaży obligacji

naruszałoby postanowienia zatwierdzonego przez sąd i prawomocnego układu spółki z wierzycielami. Jak wynika z postanowień układu, obecnie spółka nie jest w stanie wywiązać się ze wszystkich zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji korporacyjnych. Dodatkowe obciążenia finansowe mogłyby w efekcie

ZBP: Granice obciążeń sektora bankowego zostały przekroczone 

pozabankowych perspektywa możliwości finansowania rozwoju polskiej gospodarki jest niepokojąca" - zaznaczył prezes.  "Skierowaliśmy stosowne wystąpienia do Komitetu Stabilności Finansowej, premiera i prezydenta, aby wszystkie zainteresowany podmioty wiedział, że granice obciążeń sektora

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 7,5% r/r do 121,2 mld zł w 2019

zł wobec 137,7 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 26,1 mld zł (wobec 25 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 121,2 mld zł i był wyższy o 7,5% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 143,6 mld zł i był wyższy o 4,2% od uzyskanego w 2018 roku, a strata netto wyniosła

OT Logistics po rewizji planu naprawczego skupi się na działalności portowej

poprzez kontynuację procesów restrukturyzacji operacyjnej i optymalizacji obciążeń kosztowych, planowane pozyskanie środków z pożyczki od głównego akcjonariusza oraz środków z planowanych dezinwestycji, co istotnie wpłynie na poprawę płynności finansowej oraz na możliwości odzyskania zmniejszonego, z

Apator Rector nie powinien negatywnie obciążyć wyniku Grupy Apatora w 2017 r.

Warszawa, 01.03.2017 (ISBnews) - Apator Rector - spółka zależna Apatora - nie powinna negatywnie obciążyć wyniku grupy w 2017 r., poinformował członek zarządu i dyrektor ds. finansowych Piotr Nowak. "Zakładamy, że Rector nas nie obciąży w 2017 r. Dokonaliśmy szacunków dwóch dużych

Grupa Lotos: Projekt EFRA będzie pracował z pełnym obciążeniem w IV kw. 2019

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Grupa Lotos podtrzymuje, że pierwsze efekty projektu EFRA w wyniku finansowym koncernu pojawią się w IV kwartale 2019 roku. Obecnie najważniejsza instalacja projektu EFRA - instalacja koksowania (DCU) - jest stabilizowana, co może potrwać do końca roku, podali

UKNF proponuje rozwiązania zmniejszające obciążenia podmiotów rynku kapitałowego

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przygotował dla podmiotów nadzorowanych rynku kapitałowego pakiet propozycji zmniejszających obciążenia regulacyjne, podał Urząd. Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju (PIN) w obszarze rynku

Łon z RPP: Należy sięgnąć do działań niestandardowych i cięcia stóp

może wesprzeć już obecnie. "Bardzo pozytywnie oceniam zapowiedzi prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który wskazał na potrzebę wprowadzenia takich regulacji, które zmniejszyłyby obciążenia finansowe podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w zakresie kredytów. Sądzę, że obniżka

Zdarzenie jednorazowe obciąży wynik Polwaksu w br. kwotą 1,2 mln zł

kwartale 2018 roku. Zdarzenie to będzie miało jednorazowy wpływ na wynik finansowy spółki w 2017 roku poprzez utworzenie odpisu aktualizującego w wysokości niezamortyzowanej wartości początkowej likwidowanych środków trwałych, która to na dzień wyburzenia wyniesie około 1,2 mln zł. Kwota ta obciąży

NBP zdecydował o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów w zw. z koronawirusem

- będzie umożliwiać refinansowanie kredytów udzielanych przez banki przedsiębiorstwom sektora niefinansowego. Rekomendujemy także Radzie Polityki Pieniężnej istotne obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej oraz podniesienie oprocentowania rezerwy z 0,5% do poziomu stopy referencyjnej. Umożliwi to utworzenie

PZ Cormay miało 7,33 mln zł straty netto, -1,23 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

wyników finansowych, na które istotny wpływ miały jednorazowe, w przeważającej mierze niegotówkowe czynniki. W realnym biznesie osiągnęliśmy ponad 4% wzrostu rok do roku, w tym na rynku rosyjskim - drugim największym rynku spółki, ponad 15% wzrostu. Po targach Medica w końcu 2019 roku i prezentacji

7Levels miało wstępnie 16 tys. zł straty netto w IV kw. 2019 r.

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - 7Levels miało 448 tys. zł przychodów ze sprzedaży w IV kw. 2019 r. (wzrost o 698% r/r) oraz 16 tys. zł straty netto (w IV kw. 2018 r. wynik netto wyniósł -332 tys. zł), podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Wstępne wyniki finansowe

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 12,5% r/r do 14,7 mld zł w 2019 r.

. wyniósł 14,7 mld zł i był wyższy o 1,6 mld zł (o 12,5% r/r) od osiągniętego na koniec grudnia 2018 r. Wynik finansowy netto w grudniu 2019 r. wyniósł 185 mln zł i był niższy o 1 151,1 mln zł od wyniku z listopada br. Obniżenie wyniku było przede wszystkim skutkiem obciążenia wyniku sektora bankowego w

Polnord odpisze kwotę 13,8 mln zł w wynikach za 2018 r.

kapitałowej za rok 2018 i obciąży jednostkowy oraz skonsolidowany wynik finansowy brutto spółki za rok 2018, wskazano również. Prezentowana powyżej wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie, bowiem sprawozdania finansowe spółki są w trakcie badania przez biegłego rewidenta, zaznaczono także

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 1,9% r/r do 94,6 mld zł w I-III

wyniósł 115,9 mld zł wobec 113,6 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 19,5 mld zł (wobec 19 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 96,4 mld zł i był wyższy o 1,9% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 114,2 mld zł i był wyższy o 2,9% od uzyskanego w okresie styczeń-wrzesień

Energa zawiązała 125 mln zł rezerwy na sprzedaż energii taryfy G w 2020 r.

w grupach taryfowych G, zgodnie z MSR 37 (Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe) w Linii Biznesowej Sprzedaż dokonano zawiązania rezerwy na umowy rodzące obciążenia w wysokości 125 mln zł, zaznaczono w informacji. "Spółka zastrzega, że wysokość rezerwy będzie podlegała badaniu

Grupa TXM miała wstępnie 46,53 mln zł straty netto w 2018 roku

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - TXM uzyskał 46,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przy 353,5 mln zł przychodów w 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. "Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe grupy kapitałowej TXM za 4 kwartały 2018 roku: - Przychody ze sprzedaży

Talanx oczekuje ok. 20 mln euro straty netto w III kw. w związku z huraganami

Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - Grupa Talanx spodziewa się, że jej wynik netto będzie negatywny w III kw. br. i sięgnie ok. minus 20 mln euro, podała spółka. W wyniku huraganów w Ameryce Środkowej i Północnej oraz trzęsienia ziemi w Meksyku po 9 miesiącach kwota obciążenia stratami po

Grupa Azoty: Odpisy zw. z Siarkopolem zmniejszą skons. wynik netto o 23,4 mln zł

obciąży koszty finansowe, dlatego nie spowoduje obniżenia jednostkowego wyniku EBITDA spółki za 2019 rok, podkreślono również. Jednocześnie zarząd Grupy Azoty przeprowadził analizę dotyczącą możliwości wykorzystania aktywa z tytułu przyszłych korzyści wynikających z części działalności spółki

Sygnity obniżyło szacunki wyników finansowych grupy za rok obr. 2017/2018

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Sygnity podjęło decyzję o obniżeniu prognozy skonsolidowanych wyników finansowych grupy na rok obrotowy 2017/2018. Po korekcie prognozowane skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży za rok obrotowy 2017/2018 wynoszą 289 mln zł, zysk z działalności

ZBP: Spadająca rentowność banków obniża odporność polskiej gospodarki na kryzys

, że rosnące obciążenia finansowe wymuszają na sektorze finansowym konieczność rezygnacji z podwyższania kapitałów własnych na rzecz poszukiwania środków koniecznych do sfinansowania swojej działalności operacyjnej - dodatkowy podatek bankowy i wpłaty na BFG stanowią obecnie blisko 2/3 kosztów

KE zatwierdziła polski program zaliczek zwrotnych o wartości 75 mld zł

wsparcia na zaspokajanie ich bezpośrednich potrzeb w zakresie płynności, a także zmniejszenie obciążeń finansowych spowodowanych pandemią" – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie. Zaznaczyła, że zgodnie z

Tauron miał wst. 142 mln zł zysku netto w II kw. z uwzgl. ustawy o cenach prądu

związku z dostawami energii dla odbiorców z grupy taryfowej G. W związku z tym w I półroczu 2019 r. grupa częściowo wykorzystała rezerwę w wysokości 101 mln zł na kontrakty rodzące obciążenia. Rezerwa ta została ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 r. w łącznej wysokości 214 mln zł

Tauron miał wstępnie 1 mln zł straty netto, 795 mln zł EBITDA w II kw.

II kwartale 2019 r. Grupa Tauron częściowo wykorzystała rezerwę utworzoną w 2018 r. w wysokości 50 mln zł mln zł na kontrakty rodzące obciążenia związane z dostawami energii dla odbiorców z grupy taryfowej G" - czytamy dalej. Spółka zwróciła też uwagę, że wyniki finansowe za I półrocze 2019 r

Seco/Warwick: Odpis na 8,42 mln zł obciąży wyniki za 2017 r.

Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Seco/Warwick dokonał odpisu aktualizującego wartość aktywów w spółce zależnej Retech Systems na 8,42 mln zł, co obciąży wyniki grupy za 2017 r., podała spółka.  "W toku konsultacji z audytorem spółki, badającym sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane

Cyfrowy Polsat: Zdarzenie jednorazowe obniży zysk netto za II kw. o 70,1 mln zł

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat szacuje, że wybór ryczałtu w wysokości 3% podstawy opodatkowania jako formy opodatkowania okresów odsetkowych obligacji jednorazowo obciąży linię "Koszty finansowe, netto" w skonsolidowanym rachunku zysków i strat grupy łączną kwotą 70,1

Artifex Mundi miało wstępnie 13,7 mln zł straty netto w 2019 roku

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Artifex Mundi miało 13,7 mln zł straty netto w 2019 r, wobec 10,5 mln zł straty rok wcześniej wobec 10,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Wynik obciążony został zdarzeniami jednorazowymi w postaci odpisów wartości

SCB: Miesięczny koszt edukacji jednego dziecka to najczęściej 101-500 zł

koniec wakacji. Niemal 40% badanych przez nas rodziców wskazało koszt wyprawki jako główne obciążenie finansowe związane z edukacją – była to pierwsza najczęściej wybierana odpowiedź. Na kolejnych miejscach znalazły się zakup odzieży i obuwia na zajęcia sportowe oraz koszty związane z 

KE: Wzrost PKB strefy euro wyniesie 1,2% w 2019 r., 1,4% w 2020 r.

spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, cytowany w komunikacie. Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, wskazał, że pomimo trudnej sytuacji globalnej europejska gospodarka

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 4,6% r/r do 65,3 mld zł w I poł.

mld zł wobec 75,2 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 13,2 mld zł (wobec 12,7 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 65,3 mld zł i był wyższy o 4,6% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 78,9 mld zł i był wyższy o 3,3% od uzyskanego w I półroczu 2018 roku, a strata

Energa miała szacunkowo 300 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Grupa Energa miała wstępnie 300 mln zł EBITDA  w IV kw. 2019 oraz 2 042 mln zł EBITDA w całym 2019 roku, podała spółka.  "Wyniki finansowe i operacyjne osiągnięte w IV kw. 2019 roku:  EBITDA Grupy: 300 mln zł (wobec 290 mln zł w IV

UKNF pozytywnie ocenia propozycję przeniesienia 100% środków z OFE na IKE

Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pozytywnie ocenia rządowy plan przeniesienia 100% aktywów otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na prywatne, indywidualne konta emerytalne (IKE) członków funduszy emerytalnych, podał Urząd. "W opinii UKNF, projektowana

Tauron miał wstępnie 188 mln zł zysku netto, 808 mln zł EBITDA w III kw.

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wypracował w III kwartale skonsolidowany zysk netto wysokości 188 mln zł, zaś w I-III kw. br. zysk wyniósł 854 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. "Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 

Borys z PFR: Środki z nowego IKE można wypłacić po osiągnięciu wieku emeryt.

istniejących IKE można wypłacić po ukończeniu 60 lat, a także wcześniej - jednak wówczas środki te będą obciążone podatkiem od zysków kapitałowych. "Będzie ciągłość działania funduszy emerytalnych - one będą tylko przekształcone w fundusze inwestycyjne i będą zarządzane przez te same instytucje. Czyli

BIG InfoMonitor: Duże jednorazowe zakupy obciążają budżet 45% gosp. domowych

. Natomiast osoby wychowujące dzieci częściej wymieniają obciążenie kredytami i pożyczkami oraz nadmierne wydatki wymuszone przez potomstwo, podano również. Problemy finansowe to nie tylko brak pieniędzy na bieżące zobowiązania, ale także na duże jednorazowe wydatki. Blisko połowa rodzin dokonała kiedyś

Glapiński: Będę proponował RPP obniżenie stóp procentowych

podaży, ani nie sprawimy, że w krótkim okresie wzrośnie w gospodarce popyt, ale obniżymy obciążenia wynikające z istniejących zobowiązań i wspomożemy budżety firm i gospodarstw domowych, a także obniżymy koszty obsługi długu publicznego. Jednak - jego zdaniem - brak takich działań mógłby pogłębić

Dodatkowe koszty w spółce zależnej obciążą skons. wyniki Seco/Warwick za I półr.

kontraktów w spółce Retech Systems LLC (USA), po poddaniu ich dodatkowej analizie i weryfikacji przez zarząd emitenta, wyniosły 11,75 mln zł. Fakt zwiększenia kosztów realizacji kontraktów istotnie obciąży skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy za I poł. 2017" - czytamy w komunikacie. Dodatkowe

PIU: Z prywatnych polis zdrowotnych korzystało 2,6 mln Polaków na koniec ub.r.

obciążenia finansowe z tytułu obowiązkowych składek ZUS oraz podatków" - podsumowano w materiale. (ISBnews)  

FPP proponuje jednolity system składek na ZUS powiązany z dochodem

wzrostem obciążeń chroni natomiast utrzymanie limitu 30-krotności składek emerytalno-rentowych" - czytamy w materiale. Korzyścią z wprowadzenia proponowanych rozwiązań byłoby powiązanie wysokości ponoszonych obciążeń z rzeczywistymi możliwościami finansowymi przedsiębiorców w danym czasie - co

FPP, CALPE: Proporcjonalność składek ZUS to mniejsze obciążenia dla 78% firm

. "W obecnym systemie, osoby prowadzące działalność gospodarczą płacą składki w stałej wysokości, niezależnie od wypracowanego w danym okresie wyniku finansowego. Powoduje to, że obciążenia przedsiębiorców w niskich przedziałach dochodowych są bardzo wysokie na tle innych form aktywności zarobkowej

Zdarzenia jednorazowe obciążą wynik grupy ZE PAK za 2017 r. kwotą 41 mln zł

Warszawa, 06.04.2018 (ISBnews) - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) szacuje, że wpływ  zdarzeń jednorazowych na skonsolidowany wynik finansowy netto za 2017 rok w segmencie wydobycia obciąży łącznie wynik kwotą 41 mln zł, poinformowała spółka.  "W toku prac nad

Polwax miał wstępnie 1,1 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

8,2 mln zł, co stanowi ich spadek o 6,3 mln zł, tj. o 43,5% w stosunku do marca 2020 roku i spadek o 28,7% w stosunku do kwietnia 2019 roku, kiedy to wyniosły 11,5 mln zł" - czytamy dalej. Powyższy spadek przychodów jest obciążony skutkami pandemii koronawirusa oraz związanych z tym ograniczeń

Idea Bank wprowadził Konto Firma+ dla małych i mikro przedsiębiorców

premii zmniejszającej koszty obowiązkowych ubezpieczeń, które dla małych firm są ogromnym obciążeniem, a trzeba je ponosić niezależnie od wysokości przychodów" - powiedział członek zarządu Idea Bank nadzorujący sprzedaż i marketing Artur Kubiński, cytowany w komunikacie.  Wprowadzenie nowego

Getin Noble Bank miał 100,62 mln zł straty netto, 52,85 mld zł aktywów w III kw.

kredytu po wyroku TSUE - łączna kwota szacunkowych kosztów ujętych w wyniku za 9 miesięcy 2019 roku to 24,6 mln zł), - koszty odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych obciążyły w okresie pierwszych 9 miesięcy 2019 roku wynik finansowy w łącznej wysokości 348,4 mln zł i były niższe od

Szacunkowy wynik netto Altus TFI wyniósł 6,42 mln zł w I półr. 2019

operacyjnych wpływ miała również wypłata rekompensat dla osób pełniących funkcje w spółce, z tytułu zakończenia współpracy" - czytamy dalej.  Ponadto koszty w II kwartale 2019 roku zostały obciążone rezerwą z tytułu kary finansowej nałożonej w drodze decyzji administracyjnej przez Komisję Nadzoru

SMEO/ERIF BIG: 45% mikrofirm doświadczyło problemów finansowych w latach 2016-18

pracownicze stanowią zatem znaczne obciążenie mikrodziałalności i są istotnym czynnikiem ryzyka finansowego. Współpraca z gronem poddostawców niesie jednak inne zagrożenia - firmy te częściej od pozostałych stykają się z reklamacjami klientów" - zauważył prezes SMEO Michał Pawlik, cytowany w materiale

HSBC Polska: Polska gospodarka urośnie o 4,3% w tym roku i o 4% w 2020 r.

konkurencyjności  firm np. zakupu maszyn i technologii" - dodał Mrożek.  Wśród wyzwań dla polskiej gospodarki Mrożek wymienił koszty zatrudnienia pracownika, wzrost cen energii elektrycznej, szczególnie od nowego roku, a także dostęp do finansowania w sytuacji rosnących obciążeń sektora bankowego

Bank Pekao planuje zwolnienia grupowe maks. 950 pracowników do 31 X br.

restrukturyzacją zatrudnienia w banku, która w całości obciąży wynik banku. Ostateczne dane w zakresie wysokości zawiązanej rezerwy oraz wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe banku zostaną podane w sprawozdaniach finansowych banku" - czytamy również.  Bank Pekao jest częścią grupy

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. spadł o 4,5% r/r do 25,99 mld zł w I kw.

mld zł wobec 33,8 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 6,1 mld zł (wobec 6,6 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 26 mld zł i był niższy o 4,5% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 36,9 mld zł i był wyższy o 0,5% od uzyskanego w I kwartale 2018 roku, a strata netto

UniCredit szacuje wstępnie wynik finansowy netto za ub.r. na 11,8mld euro straty

Warszawa, 31.01.2017 (ISBnews) - Wynik finansowy netto UniCredit za 2016 rok wyniesie ok. 11,8 mld euro straty, szacuje wstępnie bank. W połowie grudnia ub.r. UniCredit informował, że Grupa oczekuje, iż jednorazowe odpisy, z uwzględnieniem odpisów na kredyty w sytuacji nieregularnej (NPL) w

Prezes Banku Pekao: Polski sektor bankowy skonsoliduje się do 4-6 graczy

Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Ze względu na procesy konsolidacyjne w Europie, wysokie obciążenia regulacyjne i nakłady inwestycyjne przekładające się na presję na rentowność, na polskim rynku bankowym docelowo pozostanie około 4-6 najsilniejszych banków, ocenia prezes Banku Pekao Michał

Santander BP zamierza zwolnić do 1 400 pracowników do końca roku

informację o szacowanej wysokości rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w banku, która w całości obciąży wynik banku. Ostateczne dane w zakresie wysokości zawiązanej rezerwy oraz wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe banku zostaną podane w sprawozdaniach finansowych banku

Famur miał wstępnie ok. 253 mln zł zysku netto w 2019 r.

Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Famur odnotował ok. 253 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. według szacunkowych danych, podała spółka. "Wybrane szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Famur za rok 2019: - Przychody ze sprzedaży: około 2 165 mln zł - Zysk

BGŻ BNP Paribas nie zamierza rekomendować dywidendy z zysku za 2018 r.

badanie sprawozdań finansowych tej instytucji, b) instytucja wykazała w sposób zadowalający właściwy organ, że kwota tych zysków została pomniejszona o wszelkie możliwe do przewidzenia obciążenia lub dywidendy, wskazano w komunikacie. "Zaliczenie zysku netto IV kwartału 2018 roku do kapitału

EUNB przełożył ogólnoeuropejskie testy warunków skrajnych banków na 2021 r. 

pewną swobodę w zakresie terminów na przekazanie informacji z niektórych obszarów sprawozdawczości nadzorczej, nie wprowadzając jednak przy tym żadnych ryzykownych ograniczeń w zakresie kluczowych informacji, które są potrzebne do ścisłego monitorowania sytuacji finansowej banków oraz do celów nadzoru

PGE miała 585 mln zł zysku netto, 1889 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 1 889 mln zł w I kw. br. wobec 2 214 mln zł rok wcześniej. "Na skonsolidowany wynik Grupy PGE składają się wyniki finansowe poszczególnych segmentów działalności. Największy udział w wyniku Grupy ma segment Energetyka Konwencjonalna oraz segment

Polenergia zdecydowała o odpisie na 17,4 mln zł w segmencie biomasy

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki za I półrocze 2018 roku w pozycji pozostałe koszty operacyjne" - czytamy w komunikacie.  Obciąży on wynik operacyjny Grupy Polenergia pozostając, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik EBITDA. Wielkość odpisu ma charakter szacunkowy i może ulec

Artifex Mundi zakończył prace w projekcie Rogal, odpisze kwotę 3,9 mln zł

skonsolidowanym sprawozdaniu spółki i grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2019, a także obciąży jednostkowy i skonsolidowany wynik operacyjny za ten okres oraz wpłynie na obniżenie sumy bilansowej" - dodano w informacji. Prezentowane dane finansowe mają charakter wstępny i będą podlegały

Miraculum miało 0,98 mln zł straty netto, 0,81 mln zł straty EBIT w I kw. 2020

była poddać utylizacji lub objąć odpisem, co zostało odniesione w koszt własny sprzedaży. W ramach optymalizacji kosztów zostały zamknięte leasingi dwóch samochodów, co wiązało się ze stratą na tej operacji, ale pozwoli zmniejszyć obciążenie finansowe i koszty w kolejnych okresach. "Zarząd

BBI Development miało 58,01 mln zł straty netto, 54,06 mln zł straty EBIT w 2019

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - BBI Development odnotowało 58,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 17,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Wynik roku 2019 został w znaczący sposób obciążony, zarówno

Tauron dokonał odpisów, które obciążą skons. wynik za 2016 r. na 62 mln zł

wytwórczych tego segmentu. Obciążą one skonsolidowany wynik netto na ok. 62 mln zł, a jednostkowy - na ok. 613 mln zł, podała spółka. "Konieczność ujęcia tych zdarzeń w wynikach finansowych wynika przede wszystkim z uwzględnienia w testach następujących zmian w otoczeniu rynkowym: - regulacji w

Banki nie spieszą się z oddawaniem pieniędzy, które padły łupem złodziei

Zdaniem rzecznika finansowego systemy bankowości internetowej i mobilnej powinny być wyposażone w bardziej skuteczne mechanizmy zabezpieczające przed takimi sytuacjami. – Poważnym problemem jest też możliwość zaciągnięcia kredytu "na klik" czy obciążenia karty kredytowej lub debetowej

EKF: Nadmierne obciążenia banków hamują ekspansję zagraniczną, rozwój gospodarki

utracić może zdolność do finansowania gospodarki, ocenili prezesi największych polskich banków w debacie podczas IX Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF) w Sopocie. Problemem sektora, który pojawił się w ostatni czasie jest także upadek autorytetu regulatorów. "Jeśli porównać mapę wyzwań z tego

Prezes Idea Banku: Mamy zdolność do pełnej absorpcji obniżek stóp proc. 

służą prowadzone obecnie prace nad rozwojem kanałów cyfrowych i ofertą. "Idea Bank ma pełną zdolność do 100-procentowej absorpcji obniżek stóp procentowych tak, aby stabilizować wynik finansowy. Jesteśmy pewni, że uda nam się zneutralizować wpływ obniżek stóp procentowych na wynik odsetkowy w

Wakacje kredytowe w Idea Banku objęły dotychczas 6,4 tys. kredytów 

. "Epidemia koronawirusa to czas ciężkiej próby dla całej polskiej gospodarki, zwłaszcza sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią trzon naszych klientów. Staramy się realnie im pomóc zdejmując z nich część obciążeń finansowych. O tym, że jest to działanie oczekiwane przez

Rząd skierował do Sejmu nowelę podwyższającą podatek akcyzowy na alkohol i tytoń

państwa wyniosą 16 987 mln zł. Wejście w życie ustawy nie spowoduje skutków finansowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w postaci zmniejszenia dochodów bądź zwiększenia wydatków, podano także. "Zwiększenie obciążeń w zakresie podatku akcyzowego z uwagi na indeksację stawek

Redan: Przychody Top Secret spadły o 59% r/r do ok. 7,6 mln zł w III

. Poziom sprzedaży towarów za marzec jest obciążony skutkami zakazu handlu związanymi z pandemią COVID-19, jak również dużą niepewnością co do dalszej sytuacji ekonomicznej, podano. "W marcu sprzedaż w sklepach Top Secret w Polsce wyniosła 4,5 mln zł i była o 63% niższa w porównaniu do roku

PKO BP jest w stanie osiągnąć 4 mld zł zysku netto, oczekiwane przez rynek w br.

obciążenia składką, zwiększył zysk w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku. Bank nie zwolnił tempa wzrostu zysku finansowego, wyniósł on 862 mln zł i był znacznie wyższy niż w pozostałych bankach. Ten wynik jest kontynuacją bardzo dobrych trendów, które realizujemy od roku 2018. Gdyby wykluczyć

Chrzanowski z KNF: Kredyty ze stałą stopą mogą grozić skokowym wzrostem obciążeń

Warszawa, 15.03.2017 (ISBnews) - Kredyty mieszkaniowe oparte na stałej stopie procentowej nie mogą być faworyzowane ani wspierane instytucjonalnie, uważa przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Marek Chrzanowski. Ostrzegł też, że mogą one tworzyć ryzyko skokowego wzrostu obciążeń dla

NBP: Banki będą się skupiać na bardziej dochodowych kredytach, gł. konsumenckich

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - W obliczu rosnących obciążeń zewnętrznych banków w najbliższych latach będą one dążyć do zwiększenia udziału pozycji charakteryzujących się wyższą dochodowością, w tym w szczególności kredytów konsumpcyjnych, oczekuje Narodowy Bank Polski (NBP). "Można

Agora: Spółka zależna Foodio Concepts złożyła wniosek o upadlość

ze złożonym wnioskiem o upadłość Grupa Agora dokonała odpisów wartości aktywów związanych z działalnością Foodio Concepts w kwocie ok. 9 mln zł, które obciążą skonsolidowany wynik Grupy Agora w I kw. 2020 r., podano także. "Sytuacja finansowa spółki uległa istotnemu pogorszeniu ze względu na