obciążeń fiskalnych

Polska Rada Biznesu: "Danina solidarnościowa" to publicystyczna hipokryzja

Kolejne obciążenia podatkowe oraz fiskalne polskich firm i przedsiębiorców, wprowadzone lub planowane przez obecny rząd, uderzają w ich potencjał inwestycyjny - piszą przedsiębiorcy zrzeszeni w Polskiej Radzie Biznesu i apelują, by rząd zrezygnował z wprowadzania daniny solidarnościowej

Raport KE: Polski fiskus daleki od ideału

Polska administracja podatkowa oraz ogólna polityka fiskalna wymagają reform. Ściąganie podatków w Polsce generuje jedne z największych kosztów w całej UE i jedne z największych obciążeń związanych z rozliczeniami po stronie przedsiębiorstw.

"Rz": Czy wzrosną podatki?

Szef doradców ekonomicznych premiera Michał Boni mówił wczoraj, że trzeba się zastanowić, czy wystarczą lepsze zarządzanie, dyscyplina, oszczędności, czy być może trzeba będzie podnieść składkę rentową i podatki. Ekonomiści nie mają wątpliwości - rząd testuje, jak zostanie odebrana zapowiedź podwyżk

PKO BP: Pakiet PiS to stymulacja, po uwzględnieniu podatków, na 0,9-1,6% PKB

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Stymulacja fiskalna będzie oparta w dużej mierze o zaproponowany przez rząd pakiet fiskalny, a jej wielkość można szacować na ok. 1-2% PKB brutto, a po uwzględnieniu większych wpływów z podatków - na 0,9-1,6% PKB, podali analitycy PKO Banku Polskiego. "W

PKO BP: Inne działania NBP niż cięcie stóp przyniosłyby szybsze i lepsze efekty

być polityka fiskalna, ocenia PKO Bank Polski. "Naszym zdaniem, kluczowa w zwalczaniu skutków gospodarczych epidemii powinna być polityka fiskalna. Ze strony RPP optymalne byłoby uruchomienie niestandardowych narzędzi polityki pieniężnej, ułatwiających dostęp do tańszego finansowania dla

KUPS o podatku cukr.: Promujmy wybory prozdrowotne nie przez politykę fiskalną

Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Wykorzystywanie polityki fiskalnej nie jest dobrym narzędziem służącym promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów. Dostępne dane z krajów, które wprowadziły podobne opodatkowanie, pokazują, że w żadnym z tych państw "podatek cukrowy" nie przyczynił się

Sejm przyjął nowelę ustawy podnoszącej podatek akcyzowy na alkohol i tytoń o 10%

uchwały głosowało 240 posłów, przeciw było 202, a 4 posłów wstrzymało się od głosu. Większość bezwzględna wynosiła 224.  Według projektu, w przypadku przeniesienia przez podmioty obciążeń fiskalnych w zakresie podatku akcyzowego na konsumentów prawdopodobny był następujący wzrost cen wyrobów

Senat odrzucił ustawę dot. podwyższenia podatku akcyzowego od 1 stycznia

było 51 senatorów, a przeciw 46, nikt nie wstrzymał się od głosu.  Według projektu, w przypadku przeniesienia przez podmioty obciążeń fiskalnych w zakresie podatku akcyzowego na konsumentów prawdopodobny był następujący wzrost cen wyrobów akcyzowych przy podwyżce stawki akcyzy w wysokości 10% w

Rzecznik MŚP: W projekcie dot. opłaty cukrowej brak wyliczeń jej wpływu na MŚP

potencjalną konieczność jego notyfikacji), czy nieuzasadnione nałożenie obciążeń fiskalnych, które negatywnie wpłyną na popyt oraz podaż, podano także. Pismem z dnia 24 stycznia 2020 r. Rzecznik MŚP przekazał ministrowi zdrowia uwagi do projektu, jego uzasadnienia oraz dołączoną ocenę 

Fitch potwierdził rating BBB i A+(pol) Torunia z perspektywą stabilną

założenia makroekonomiczne dla Polski -Dochody ogółem 2,7% CAGR oraz wydatki ogółem 2,0% CAGR -Stopy procentowe zadłużenia wyższe niż w scenariuszu bazowym o 0,25 pp rocznie od roku 2020" - czytamy dalej. Ratingi mogą zostać podniesione, jeśli obciążenie długiem fiskalnym (zadłużenie ogółem netto

Glapiński: Będę proponował RPP obniżenie stóp procentowych

podaży, ani nie sprawimy, że w krótkim okresie wzrośnie w gospodarce popyt, ale obniżymy obciążenia wynikające z istniejących zobowiązań i wspomożemy budżety firm i gospodarstw domowych, a także obniżymy koszty obsługi długu publicznego. Jednak - jego zdaniem - brak takich działań mógłby pogłębić

ZP PPS: Opłaty od małych opakowań alkoholi niezgodne z Konstytucją RP, prawem UE

będzie wpływać na decyzję konsumentów, podano także. "Opłata może stanowić zabronioną formę podatku akcyzowego. Pod koniec roku rząd zaskoczył branżę niespodziewaną podwyżką akcyzy aż o 10%, a teraz planuje kolejne obciążenie. Niech nikogo nie zwiedzie nazwa - ta opłata ma charakter fiskalny i ma

ZBP: Granice obciążeń sektora bankowego zostały przekroczone 

powodu wzrostu obciążeń fiskalnych i kapitałowych w dwa lata gospodarka nie uzyskała 60 mld zł kredytów.  "Znaleźliśmy się na przedziwnej ścieżce rozwojowej. Wobec braku alternatywy finansowania gospodarki poprzez rynek kapitałowy, poprzez brak rozwiniętych kredytowych instytucji

ZPP: System opodatkowania firm w Polsce uniemożliwia budowę klasy średniej 

zmniejszenie obciążenia fiskalnego najmniejszych przedsiębiorców oraz wprowadzenie do systemu podatków niemożliwych do uniknięcia, w miejsce nieprzystających do nowoczesnej gospodarki podatków dochodowych" - podsumował Bińkowski.  (ISBnews)  

Ponad 90% bankowców uważa, że nowe obciążenia spowodują wzrost cen usług

Warszawa, 26.11.2015 (ISBnews) - Dziewięciu na dziesięciu bankowców jest zdania, że skutkiem wprowadzenia nowych obciążeń fiskalnych na banki będzie podwyższenie opłat za usługi bankowe, około połowa uważa zaś, że nastąpi redukcja zatrudnienia i spowolnienie akcji kredytowej, podał TNS Polska

Sklepy zapłacą cztery miliardy złotych za wymianę kas fiskalnych?

Ministerstwo Rozwoju chce, aby od 2018 roku kasy fiskalne automatycznie przekazywały elektroniczne paragony do urzędów skarbowych. Ma to pomóc w uszczelnieniu systemu podatkowego i ograniczeniu szarej strefy. Wpływy z VAT mają dzięki temu wzrosnąć o 2-3 mld rocznie. Polska Izba Handlu

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,3% w 2019 r. i 3,6% w 2020 r.

oddziaływać wolniejszy wzrost absorpcji funduszy europejskich w końcowej fazie perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020" - czytamy w "Raporcie o inflacji". "Skalę spowolnienia dynamiki popytu krajowego będą łagodzić już wprowadzone oraz planowane przez rząd zmiany fiskalne. Obejmują

Koszt obniżki PIT do 17% i wzrostu KUP wyniesie 9,69 mld zł w każdym pełnym roku

obowiązywania tych przepisów, wynika z oceny skutków regulacji (OSR), dołączonych do projektu nowelizacji przyjętej przez rząd. Nowelizacja przewiduje zmniejszenie obciążeń fiskalnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez: 1) obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie

FPP, CALPE: Proporcjonalność składek ZUS to mniejsze obciążenia dla 78% firm

Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Przyjęcie propozycji premiera Mateusza Morawieckiego w zakresie proporcjonalności składek płaconych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) do dochodów oznaczałoby, że aż 78% przedsiębiorców ponosiłoby niższe obciążenia niż obecnie, wynika z wyliczeń

NBP zdecydował o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów w zw. z koronawirusem

zapobiegną zaburzeniom po stronie podaży, ani nie sprawią, że w krótkim okresie wzrośnie w gospodarce popyt, jednak obniżą się obciążenia wynikające z istniejących zobowiązań, co będzie stanowić wsparcie dla budżetów firm i gospodarstw domowych, a także obniży koszty niezbędnych działań fiskalnych"

Bank Millennium: Wzrost dochodów z VAT w budżecie na 2020 r. zbyt optymistyczny

wzrost efektywności podatkowej. W efekcie ich realizacja w tym roku będzie zauważalnie wyższa niż plan budżetowy na poziomie 34,8 mld zł. "Opublikowane dotychczas informacje wskazują, iż zrównoważenie budżetu to optymistyczny scenariusz, którego osiągnięcie wiązać się będzie ze wzrostem obciążeń

Lewiatan: Kumulacja zmian w prawie negatywnie wpływa na przedsiębiorców

reklamę dotyczącą suplementów diety. Te 3 zmiany mają przynieść 3 mld zł dochodów i miałyby one wejść w życie od 1 kwietnia br. Na razie nie znamy wielu szczegółów, np. w jaki sposób będą naliczane takie obciążenia, więc firmy nie wiedzą, jak mają się do nich przygotować" - powiedział Pruszyński

Rząd skierował do Sejmu nowelę podwyższającą podatek akcyzowy na alkohol i tytoń

podatku akcyzowego w zakresie napojów alkoholowych (z wyjątkiem cydru i perry), wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego i wyrobów nowatorskich. W przypadku przeniesienia przez podmioty obciążeń fiskalnych w zakresie podatku akcyzowego na konsumentów prawdopodobny jest następujący wzrost cen wyrobów

Prezydent podpisał nowelę odraczającą pobór akcyzy od płynu do e-papierosów

kategorii wyrobów akcyzowych, tj. płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich i uwzględnia postulaty branży, wskazujące na potrzebę wydłużenia okresu na przygotowanie się do nowych obciążeń fiskalnych i administracyjnych (np. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Lewiatan: PPK spowoduje wzrost kosztów pracy, obciążających głównie pracodawców

.  Dla pracodawców program nie powinien się wiązać z nadmiernymi obciążeniami fiskalnymi i administracyjnymi" - powiedział doradca zarządu Konfederacji Lewiatan Jeremi Mordasewicz, cytowany w komunikacie. Organizacja wskazuje, iż wejście w życie ustawy znoszącej limit składek oraz projektu o

BOŚ Bank: Indeks ISM w przemyśle USA i PMI Polski w centrum uwagi w tym tygodniu

obciążeń fiskalnych będzie na tyle istotna, że – przy założeniu braku dalszych działań zwiększających dochody / ograniczających wydatki - deficyt wyraźnie wzrośnie (bliżej 2,0% PKB w 2019 r. oraz wyraźnie powyżej tego poziomu w kolejnych latach). Nie widzimy dużego ryzyka scenariusza nowelizacji

Fundacja Republikańska: Podatek cukrowy zagraża bilansowi handlowemu Polski

2019 r. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło pomysł wprowadzenia w Polsce tzw. podatku cukrowego, czyli rozwiązania fiskalnego w propozycji resortu obciążającego producentów napojów wykorzystujących cukier i inne substancje słodzące w procesach wytwórczych. Rząd przyjął projekt ustawy

Instytut Staszica zaniepokojony planami powrotu do procedowania matrycy VAT

produkty wytwarzane są w znaczącej części przez zagraniczne koncerny spożywcze. Zmniejszenie obciążeń dla tych podmiotów odbywa się, więc kosztem krajowych przedsiębiorców" napisano w dokumencie. Według Instytutu, zyski z wzrostu obciążeń fiskalnych będą niewspółmierne do zagrożeń dla polskiej

Strona Społeczna Rady Dialogu Społecznego przeciwna podatkowi cukrowego

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - W uchwale Rada Dialogu Społecznego, strony pracodawców oraz pracowników, w tym Konfederacja Lewiatan, uznały, że wprowadzenie podatku cukrowego ma cel przede wszystkim fiskalny i nie powinno się wykorzystywać narzędzi podatkowych do kształtowania nawyków

KUPS: Podwyżka VAT na soki i nektary oznacza 450 mln zł dodatkowych obciążeń

Warszawa, 17.12.2018 (ISBnews) - Planowana przez Ministerstwo Finansów podwyżka stawki podatki od towarów i usług (VAT) na nektary i napoje owocowe lub warzywne do 23% z 5% oznacza, że konsumenci i branża zapłacą 450 mln zł w postaci nowego obciążenia, wynika z szacunków Krajowej Unii Producentów

Obowiązkowy split payment ma zwiększać dochody budżetu o ok. 958 mln zł rocznie

państwa z tytułu podatku w skali roku o ok. 958 mln zł, podano w ocenie skutków regulacji (OSR). "Przedmiotowe rozwiązania mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego, a mechanizm podzielonej płatności jest efektywnym narzędziem fiskalnym przeciwdziałającym nadużyciom. Szacuje się, że pozwoli to

Bank Światowy: PKB Polski wzrośnie o 3,6% w 2020 r. i 3,3% w 2021 r.

aktualnych trendów demograficznych, a także rosnące obciążenie fiskalne związane z realizacją szeregu obietnic wyborczych, które z przyczyn politycznych może być trudno odwrócić w przypadku pogorszenia koniunktury gospodarczej. "Propozycje dalszych wydatków socjalnych w połączeniu z obniżkami podatków

Wzrost konsumpcji prywatnej będzie stopniowo spowalniać wg analityków

publicznych), a nie ograniczenia popytu gospodarstw domowych. Słabsze nastroje konsumentów również mogą ograniczyć skłonność do konsumpcji. Analitycy wskazują z drugiej strony, że impuls fiskalny, w znaczącej części jest kierowany na konsumpcję w jednostkach mikro lub konsumpcję usług (budowlanych

Dlaczego taniej jest latać samolotem, niż jeździć autobusem? FlixBus: Polityka klimatyczna zmieni rynek

30-40 euro, a w liniach lotniczych na 200 euro. To jest ta różnica. I tym branża lotnicza kompensuje sobie niskie ceny oferowane na początku? - Tak, ale to nie jest jedyny powód. Drugim jest polityka fiskalna kształtująca rynek transportowy, zwłaszcza jeśli idzie o paliwa. Kerozyna, czyli paliwo

FPP, CALPE krytycznie o likwidacji limitu w składkach na ubezpieczenie społeczne

związanego z tym zmniejszenia wpływów z tytułu PIT i CIT - wyniósłby 5,2 mld zł w 2020 r. Federacja Przedsiębiorców Polskich proponuje inny sposób na osiągnięcie zakładanego przez rząd efektu fiskalnego. Wprowadzenie w życie opracowanego w szczegółach przez Federację pakietu przyniosłoby poprawę salda

RPP: Inflacja będzie w tym roku niższa niż założone w budżecie 1,7%

niską elastyczność cenową popytu na rynku żywności, znaczna część obciążenia tym podatkiem zostanie przeniesiona na konsumentów" - podkreśliła Rada. Dodała też, że pozostałe zmiany w polityce fiskalnej mogą łącznie oddziaływać pozytywnie na stronę popytową gospodarki, przy negatywnym wpływie na

Komisja Europejska: Podatek handlowy niezgodny z prawem?

zasadności wprowadzenia nowego obciążenia fiskalnego ani jego wysokości. Z naszych informacji wynika, że jej zastrzeżenia budzi natomiast zróżnicowanie stawek i kwota wolna, co powoduje, że sklepy mniejsze będą mniej obciążone niż większe. - Linia argumentacji jest identyczna jak w wypadku podatku

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,5% w 2019 r. i 4% w 2020 r.

popytu krajowego będą łagodzić już wprowadzone oraz planowane przez rząd zmiany fiskalne. Obejmują one wzrost wielkości świadczeń społecznych oraz spadek obciążeń podatkowych, podwyższając dynamikę spożycia prywatnego. Korzystnie na popyt krajowy będzie oddziaływać również niski poziom stóp procentowych

NBP: Opodatkowanie banków negatywnie może wpłynąć na cały sektor

(NBP). Według autorów "Raportu o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2015 r." opublikowanego przez NBP, skutkiem ubocznym działań związanych z restrukturyzacją portfela kredytów walutowych lub dodatkowymi obciążeniami fiskalnymi może być ograniczenie finansowania gospodarki przez ten

Projekt dot. split payment zwiększy dochody podatkowe o ok. 1 mld zł rocznie

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zastąpienie odwróconego obciążenia i odpowiedzialności solidarnej obligatoryjnie stosowanym mechanizmem podzielonej płatności spowoduje wzrost dochodów z tytułu tego podatku

PSPA postuluje pełne odliczenie VAT od samochodu elektrycznego

korzyści wynikających ze sprzyjającego ukształtowania regulacji  podatkowych w wymienionych krajach, czyli obciążeń fiskalnych nakładanych na pojazdy konwencjonalne" - dodał Mazur. "Wprowadzenie rekomendowanej zachęty podatkowej w postaci możliwości odliczenia 100% VAT, pozwoli 

ZBP: Spadająca rentowność banków obniża odporność polskiej gospodarki na kryzys

nieosobowych ponoszonych przez banki. "Fiskalne i pozafiskalne obciążenia finansowe w ujęciu krótkoterminowym mogą sprawiać wrażenie zdarzeń marginalnych w skali całego systemu finansowego. Kumulacja tego typu obciążeń połączona z potencjalną zmianą cyklu koniunkturalnego lub nagłym załamaniem na

Moody's: Deficyt 'general government' Polski przekroczy 3% PKB w 2017 r.

. "Większość krajów grupy CEE-8 odnotowała stabilizację obciążenia długiem od 2014 r., co zwiększyło ich odporność na szoki. Spodziewamy się, że plany z zakresie pobudzenia fiskalnego w Rumunii i w Polsce prawdopodobnie zwiększą deficyty powyżej progu 3% w 2017 r. w tych krajach, ale w pozostałych

FPP i Instytut Emerytalny: W systemie PPK potrzebne są zachęty ze strony państwa

polegać na dodatkowych zachętach fiskalnych, np. w postaci wprowadzenia dodatkowej ulgi podatkowej polegającej na odliczaniu od podatku kwot wpłaconych przez uczestnika składek podstawowych, wpłacanych do PPK albo zastosowaniu mechanizmu degresywnej dopłaty rocznej. "Oszczędzanie w ramach PPK

KE kwestionuje legalność podatku od sprzedaży detalicznej - prasa

fiskalnego ani jego wysokości. Z naszych informacji wynika, że jej zastrzeżenia budzi natomiast zróżnicowanie stawek i kwota wolna, co powoduje, że sklepy mniejsze będą mniej obciążone niż większe. - Linia argumentacji jest identyczna jak w wypadku podatku węgierskiego - ujawnia nasz rozmówca w Brukseli"

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa

polityce fiskalnej, skutkujące szybkim i silnym ożywieniem gospodarki oraz inflacji są przesadzone. "Póki co, faktycznie wydaje się, że reformy fiskalne nie są najważniejszym priorytetem nowej administracji, kwestią cały czas niejasną pozostaje skala zmian w polityce gospodarczej zarówno w zakresie

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r.

spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 3,6% w 2019 r. i 3,4% w 2020 r. "W latach 2019-2021 dynamika krajowego PKB będzie się stopniowo obniżać, przy czym skala spadku łagodzona będzie przez zapowiedziany przez rząd impuls fiskalny. Ważnym czynnikiem wzrostu pozostanie spożycie prywatne

IS: Zmiany w VAT na nektary i napoje zaszkodzą producentom, jak i konsumentom

/kg. Dlatego w wielu rejonach kraju można dostrzec tablice zapraszające do samodzielnego zbioru owoców, podano w materiale. Jak zaznacza Instytut, branża sadownicza obawia się także podwyżek cen napojów i nektarów do ok. 1,3 zł na litrze. Samo obciążenie fiskalne dla konsumenta może sięgać ok. 466

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności wzrosła o 10% w 2018, w br. kolejny rekord

popadających w niewypłacalność zmieni się w najbliższym czasie? Nie, gdyż czynniki zewnętrzne są coraz mniej sprzyjające niezbędnym zmianom - nie sprzyja im zarówno koniunktura międzynarodowa, jak i lokalnie oddziałująca w postaci kosztów pracy czy obciążeń fiskalnych. Spadek tempa wzrostu liczby

Przegląd prasy

sektora finansów publicznych, ale umarzane pożyczki staną się wprost obciążeniem dla budżetu --Kropiwnicki z RPP: Warto zastanowić się nad zakupem przez NBP obligacji rządowych na rynku pierwotnym --Kropiwnicki z RPP: Obniżanie stopy procentowej NBP będzie bezskuteczne głównie dlatego, że nie jest

NBP: Wyzwaniem dla banków może być dalsze zwiększanie kapitałów

korzyści skali lub do sprzedaży polskich spółek. Dodatkowym bodźcem do takich działań mogą być obciążenia fiskalne, które wpływają na zmniejszenie zwrotów z kapitału. Czynnik ten może być istotny zwłaszcza w bankach o słabszym wyposażeniu kapitałowym" - napisano także w raporcie. NBP wskazał również

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2020 r. m.in. z niższą stawką PIT

odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności solidarnej - stosowanym obowiązkowo mechanizmem podzielonej płatności (ze względu na wykryte nieprawidłowości obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności objęte będą transakcje, których przedmiotem są: części i akcesoria do pojazdów silnikowych; węgiel

Liczy się wzrost długookresowy, a nie doraźne korzyści

. Tamtejszy rząd, kierowany przez Daciana Ciolosa, rozluźnił politykę fiskalną i tym samym pogorszył równowagę w sektorze finansów publicznych. Obniżył podatki - stawki VAT zostały obniżone z 24 proc. do 20 proc, a kolejna redukcja, o 1 pkt proc., nastąpi 1 stycznia 2017 roku - nie redukując w odpowiedniej

Polscy przedsiębiorcy boją się zapowiedzi rządu PiS i uciekają do Czech. Z deszczu pod rynnę?

się rejestracją i prowadzeniem księgowości dla polskich podmiotów gospodarczych w Czechach. Zdaniem czeskich dziennikarzy oprócz planów podnoszenia podatku od dochodów (CIT) dla osób prawnych Polacy obawiają się również innych niekorzystnych zmian podatkowych . Jeśli chodzi o obciążenia fiskalne

Program gosp. FPP i CALPE ma przynieść +4,6 mld zł rocznie finansom publicznym

obciążeń fiskalnych dla przedsiębiorców, 3.           zmniejszanie kosztów prowadzenia działalności, 4.           ograniczenie liczby regulacji, koncesji i pozwoleń, 5.     

NBP: System finansowy funkcjonuje stabilnie, poziom ryzyka obniżył się

wymogów regulacyjnych i obciążeń o charakterze fiskalnym. Perspektyw na poprawę zyskowności banków należy upatrywać w obserwowanym wzroście marży odsetkowej netto, świadczącym o dostosowaniu się banków do środowiska niskich stóp procentowych, jak również w dobrych perspektywach gospodarczych

BCC: Błędy przy MDR mogą narazić firmy na ogromne kary ze strony KAS

zmniejszenie obciążeń fiskalnych. W tym celu, podatnik podejmuje szereg działań, których efektem jest ograniczenie lub uniknięcie powstania zobowiązania podatkowego, przy wykorzystaniu możliwych, zgodnych z obowiązującym prawem rozwiązań. Przykładami takich czynności może być wykorzystanie ulg, zwolnień

Deloitte: Blisko 3/4 polskich firm planuje redukcję kosztów w perspektywie 2 lat

kosztów (43%) oraz wzrostem sprzedaży (29%). "Pytanie o najważniejsze priorytety, niezależnie od badanego kraju, pokazało jeden trend. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że by rosnąć, muszą oszczędzać. Polakom, ze względu na niestabilność waluty, rosnące koszty pracy oraz wysokie obciążenia

PwC: Banki w Polsce obawiają się ryzyka politycznego i nowych regulacji

doregulowany. Wciąż niepewna sytuacja gospodarcza przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej, z których pochodzą podmioty dominujące wobec polskich banków, znaczne wyzwania kapitałowe tych podmiotów i ich ograniczone możliwości wsparcia 'dla córek', dotkniętych nowymi obciążeniami fiskalnymi, topniejącymi

Inflacja pozostanie poniżej celu w 2019 roku wg analityków

impulsu fiskalnego i rosnącej inflacji bazowej inflacja konsumencka będzie kształtować się w okolicach 2-2,5% na koniec roku i nie przebije celu inflacyjnego. Według szybkiego szacunku GUS, inflacja konsumencka wyniosła 1,7% r/r w marcu wobec 1,2% r/r w lutym. W ujęciu miesięcznym inflacja wzrosła o 0,3

Dzień bez Amerykanów. ?Minutki? wydarzeniem tygodnia

obniżek obciążeń fiskalnych, który ma spowodować wyższe tempo inflacji. Trudno w tym momencie wyrokować a posiedzenie Fed w marcu zbliża się wielkimi krokami i decyzję trzeba będzie podjąć. W ostatnich dniach prawdopodobieństwo podwyżki na tym posiedzeniu nieco wzrosło ale nadal pozostaje mocno wątpliwe

EY: Blisko 80% firm jest gotowych zwiększyć wynagrodzenia

Warszawa, 26.01.2016 (ISBnews) - Przeszkodą na drodze do wzrostu płac są zbyt wysokie obciążenia fiskalne, ale 4 na 5 badanych przedsiębiorców chciałoby płacić swoim pracownikom więcej, wynika z raportu firmy doradczej EY pt. "Wzrost przedsiębiorstw przez wzrost płac". "W

JPK dla fiskusa. Przedsiębiorcy muszą słono płacić za nowy obowiązek

. w przypadku tych zobligowanych do posiadania kasy fiskalnej. Od 2019 r. kasę fiskalną online będą musiały posiadać m.in. warsztaty samochodowe . Mogą jednak liczyć nawet na 1 tys. zł refundacji ceny zakupu urządzenia. Pan Jarek dodaje: – Nawet jeśli poradzę sobie z JPK_VAT, zostały jeszcze

Pracownicy PGNiG opowiedzieli się za akcją protestacyjną

funkcjonuje PGNiG - liberalizacja rynku i wzrost konkurencji, wprowadzanie programów rabatowych dla klientów oraz zapowiadane obciążenia fiskalne sektora wydobycia – uniemożliwiają spełnienie wszystkich żądań związków zawodowych. "Zarząd PGNiG informuje, że dołoży wszelkich starań w celu

Rajd na dolarze nieco wyhamował. Ważne dane na krajowym rynku.

monetarnej skutkował zwyżkami na walucie amerykańskiej. Ale trzeba jasno powiedzieć dolar ma sporo atutów by kontynuować trend aprecjacyjny. Weźmy pod uwagę chociaż zapowiadaną politykę fiskalną Trumpa, co skutkuje wzrost inflacji i koniecznością kolejnych podwyżek stóp przez Fed.Dzisiaj brak jest danych

NBP: Ok. 70% banków może zanotować stratę w zw. z ustawą o kredytach CHF

, co z kolei wynika głównie z niskiego poziomu stóp procentowych, nowych obciążeń fiskalnych (podatek od aktywów), wzrostu kosztów związanych z koniecznością odbudowy i wzmacniania funduszy BFG oraz kosztów składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców" - czytamy w raporcie. Zdaniem NBP, kluczowe

Pracodawcy RP: Indeks Optymizmu Przedsiębiorców wzrósł do 117,3 pkt w sierpniu

co do oceny bieżącej sytuacji, firmy biorące udział w badaniu zwracały uwagę na nakładane na nie znaczne obciążenia fiskalne w relacji do wypracowanego przez nie wyniku finansowego, a także utrzymującą się ciągle niestabilność otoczenia prawnego kreowaną przez samego ustawodawcę. Można zakładać, że

Lewiatan: Propozycje dot. zakupu i używania aut niekorzystne dla leasingu

osobowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. "Rada Podatkowa uważa, że wprawdzie z jednej strony proponowana zmiana może być uznana za zgodną z logiką systemu podatkowego (poprzez analogię do VAT) z drugiej jednaj strony wskazuje, że niesie ona istotne skutki fiskalne dla znaczącej

Grecja prywatyzuje

majątku wydaje się obecnie jedyną logiczną szansą, by znaleźć dodatkowe środki nie przygniatając obywateli kolejnymi obciążeniami fiskalnymi. Istnieje natomiast ryzyko strajków pracowników prywatyzowanych zakładów. Boją się oni redukcji przerostów zatrudnienia. Ciekawe zjawisko miało miejsce we wczesnych

PIH chce wzrostu kwoty wolnej do 17 mln zł, 2 stawek w podatku od handlu detal.

wypełnienie postulatów branży zgłoszonych w lutym bieżącego roku, podano w oświadczeniu. "Podatek taki miałby charakter fiskalny bez efektu wyrównania szans wobec największych sieci dyskontów i hipermarketów. W takim scenariuszu najbardziej ucierpiałaby konkurencyjność średnich sieci handlowych w

Przegląd prasy

: Granice obciążeń sektora bankowego w Polsce zostały przekroczone; Związek proponuje m.in. zamrożenie nominalnej wysokości podatku bankowego --Morawiecki: Będziemy się starali, aby deficyt budżetowy pozostał poniżej unijnego limitu 3% PKB --MF Po zakończeniu wdrażania systemu PPK podjęte zostaną

Skarbówka będzie mocniej nękać firmy?

sprzedaję go deweloperowi – wystawiam fakturę: 1 mln zł (nie ma VAT między deweloperem a mną – obowiązuje tu odwrotne obciążenie, żeby nie było oszustwa). Czyli ja zapłaciłam 1,23 mln zł – otrzymałam za sprzedaż tego towaru 1 mln – i występuję do urzędu skarbowego o zwrot nadwyżki

Indeks WIG20 będzie dziś pod wpływem danych PMI zza granicy

Warszawie, znowu możemy być pozostawieni sami sobie z obawami o kształt polityki gospodarczej polskiego rządu. Im dłużej nie są nam znane szczegóły nowych obciążeń fiskalnych, które chce wprowadzić rząd, tym gorzej dla polskich akcji. Nawet jeżeli najgorsze scenariusze zostały już uwzględnione w cenach

Belka: Ujednolicić wszystkie formy zatrudnienia pod względem ZUS i podatków

musiałby dojść do wniosku, że intencją państwa jest zniechęcanie pracodawców i pracobiorców do zatrudniania na podstawie umowy o pracę, bo ta forma jest dyskryminowana pod względem obciążeń fiskalnych - powiedział "Wyborczej" Kawalec. Należy ozusować umowy cywilnoprawne, tak jak proponuje prof

OECD znowu straszy podatników

Po niezbyt udanych próbach wprowadzenia w życie takich pomysłów jak AWI, CFC czy klauzula obejścia prawa podatkowego, OECD dzięki CRS (Common Reporting Standard) znowu zmierza do ujednolicenia prawa podatkowego. Wizja uszczelnienia systemu fiskalnego, zminimalizowania negatywnych zjawisk

Sejm uchwalił nowe podatki. Od złóż gazu w łupkach

podatek - do 25 proc. przychodów - od ekstra wpływów z eksploatacji złóż. Obciążenia fiskalne łącznie mają nie przekroczyć 40 proc. zysku brutto - mniej niż w innych państwach Europy. Takie podatki będą obowiązywać dopiero od 2020 r. - Nie znam ustawy podatkowej z takim długim vacatio legis i nie ma wcale

EBC tnie stopy strefy euro do zera

. Wczoraj kurs euro zyskał 2 proc. i doszedł do 1,12 dol. - Ujemna stopa depozytowa pogarsza i tak trudną sytuację europejskich banków. Muszą obniżać oprocentowanie kredytów, ale nie są w stanie obciążyć depozytów klientów ujemnymi odsetkami. EBC oferuje bankom kij i marchewkę, dając dostęp do bardzo

Ubezpieczyciele zapłacą tyle co banki

finansowych apelowali o zrównanie obciążeń banków i towarzystw ubezpieczeniowych. - Rozumiemy cel fiskalny, więc rozumiemy, że ten podatek ma dotyczyć ubezpieczycieli, ale wnioskowalibyśmy o równe traktowanie sektora ubezpieczeniowego z bankowym - mówił Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby

Sikora z Wolf Theiss: Podatek bankowy wymaga doprecyzowania

Warszawa, 22.02.2016 (ISBnews) - Kumulacja podatku bankowego w połączeniu m.in. ze zjawiskiem podniesienia w 2016 r. kwoty wkładu własnego do 15%, może skutkować tym, że przeciętny obywatel będzie miał problemy z otrzymaniem kredytu hipotecznego. Obciążenie fiskalne może

DM NWAI: Podatek dotknie 4 firmy pożyczkowe, łączny koszt ok. 15 mln zł

), przy czym podstawą opodatkowania jest nadwyżka aktywów powyżej 200 mln zł dla całej grupy kapitałowej. Podatek będzie obowiązywał od lutego 2016 r. "Z naszych obliczeń wynika, że nowym podatkiem objęte zostaną tylko cztery podmioty. Łączne obciążenie fiskalne, obliczone na podstawie sprawozdań

Przegląd informacji ze spółek

ramową z Uber B.V., spółką prawa holenderskiego z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) (Uber), określającą warunki współpracy stron umowy na terenie Polski w zakresie sukcesywnej dostawy kas fiskalnych na rzecz partnerów Ubera, podała spółka. Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w

PKPP Lewiatan: Reformy warunkiem wprowadzenia euro

Według nich, warunkiem bezpiecznego wprowadzenia euro jest obniżenie obciążeń fiskalnych, przyspieszenie prywatyzacji, zwiększenie wydatków na infrastrukturę, edukację, naukę przy jednoczesnym zmniejszaniu wydatków publicznych w PKB. Konieczne jest także zwiększenie aktywizacji zawodowej osób w

Po wywiadzie Belki w "Wyborczej". "Wydumany problem" i "akt odwagi"

wszystkich umów niezależnie od tego, czy będą to umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawne. Nie ma miejsca na podwyżkę płac Prezes Capital Strategy Stefan Kawalec twierdzi z kolei, że nie ma w Polsce miejsca na obniżenie udziału obciążeń fiskalnych - podatków i składek na ubezpieczenie społeczne - w PKB. Jest

Profi Credit Polska chce mieć 180 placówek i 4 tys. doradców na koniec 2016 r.

dopasowaniu się do nowego środowiska legislacyjnego. Między innymi dzięki temu spółka zwiększyła udział w rynku, przejmując portfel klientów konkurencji, która nie udźwignęła nowych obowiązków legislacyjnych i fiskalnych nałożonych na branżę w I kwartale br." - powiedział dyrektor wykonawczy Profi Credit

Dr Wydawaj i Mr Oszczędzaj, czyli dwie twarze Morawieckiego

coraz większą grupę emerytów. Trzeba więc będzie podnieść składki i podatki. Dochód z pracy młodych będzie więc coraz niższy, a to nie zachęci do posiadania dzieci. Będą więc głosować nogami i wyjadą do państw o mniejszych obciążeniach fiskalnych. Zamiast więc obiecanego przez Morawieckiego nr 1

NBP: System nansowy funkcjonuje stabilnie, a natężenie zagrożeń bez zmian

wyników finansowych. Spadek wyników w stosunku do roku poprzedniego był w dużej mierze efektem jednorazowych zdarzeń które zwiększyły zysk w 2016 r., ale również istniejących obciążeń o charakterze fiskalnym i regulacyjnym, podkreślił też bank centralny. "Pomimo pozytywnych zjawisk w postaci

Konstytucja Biznesu. Miały być ułatwienia dla biznesu, będzie po staremu

. Konstytucja Biznesu ma pomóc przedsiębiorcom rozumieć przepisy. Tzw. objaśnienia prawne mają wydawać m.in. ministerstwa. Jeśli firma się do nich zastosuje, nie będzie mogła być obciążona karami. – W rzeczywistości nadprodukcji prawa wprowadzenie kolejnej instytucji mającej ułatwiać poruszanie się w

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

pracy (niskie bezrobocie, niedobór pracowników, wysoki wzrost płac), które wspierały konsumpcję, (2) ekspansywnej polityce fiskalnej i monetarnej (efektem ubocznym jest podwyższona inflacja), (3) korzystnej strukturze eksportu (niższej od innych krajów regionu ekspozycji eksporterów na gospodarki

Branża paliwowa ponownie apeluje ws. projektu podatku od sprzedaży detalicznej

następować wyłącznie od obiektów własnych" - podano w apelu. Organizacje przypominają, że jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli rządu, w nowym projekcie ustawy ma zostać zachowane obciążenie sprzedaży w niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy specjalną, najwyższą stawką. Tymczasem sprzedaż

POHiD: Proponowane przez MF zmiany w podatku od handlu są jedynie kosmetyczne

. Charakter pozorny ma zmiana polegająca na zastąpieniu jednolitej stawki 1,9%, dwiema stawkami 1,3% i 1,9% dla firm o najwyższych poziomach przychodów. Uznajemy to za zabieg czysto fiskalny, nie pasujący do deklarowanych publicznie uzasadnień odnoszących się do potrzeb i walorów społecznych" - napisała

Ten podatek nas zabije. Przedsiębiorcy protestują u wojewody

dla nas gwóźdź do trumny - przekonuje Woźniak. Przedsiębiorcy zwracali też uwagę na ogromne obciążenia, jakie wprowadzi nowa ustawa na właścicieli sieci. - Sieć Lewiatan będzie musiała zapłacić około 18 mln złotych miesięcznie podatku. A projekt ustawy nie precyzuje, jak te pieniądze ma odzyskać od

Przegląd prasy

podmiot - rodzaj agencji lub holdingu Gazeta Wyborcza --Moody's: Obciążenia nakładane przez rząd na banki mogą zagrozić ich stabilności i zaszkodzą gospodarce Cashless.pl --Przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych chciałby, aby decyzją PKO BP o podniesieniu prowizji zajęła się

NBP: Polska wśród 4 najszybciej rozwijających się krajów w regionie w 2015 r.

fiskalna. Dotyczy to zwłaszcza Rumunii (zmniejszenie obciążeń podatkowych) i Polski (wzrost wydatków). W skali całego regionu jej skala będzie jednak mniejsza niż w 2015 r." - czytamy również. Utrzymująca się niska inflacja, która doprowadziła do spadku oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych

Złoty może dziś częściowo odrobić straty

parlamentarna, dająca perspektywę stabilności przyszłego rządu, w części ten niepokój inwestorów przytłumił.  Pozostaje jednak spore pole do niepewności w kontekście składanych w kampanii przez PiS obietnic szczególnie tych związanych z zwiększeniem obciążeń fiskalnych państwa. Póki więc nie poznamy składu

Polski fiskus dusi najbardziej na świecie

Szwajcarski instytut wziął pod lupę systemy podatkowe najbardziej rozwiniętych państw należących do grupy OECD. Na podstawie obciążeń fiskalnych w odniesieniu do PKB, zadłużenia i przepisów podatkowych stworzył Indeks Ucisku Podatkowego. Okazało się, że najbardziej represyjny system obowiązuje we

Sposoby fiskusa na załatanie dziury budżetowej

dama brytyjskiej polityki: kiedy rząd komuś coś daje, to z całą pewnością wyciągnął to przed chwilą z kieszeni kogoś innego.Gigantyczne obciążenie finansów publicznych, które jest konsekwencją programu 500+ oraz obniżenia wieku emerytalnego wymuszają sięgnięcie głębiej do kieszeni obywatela. Rząd

NBP: Polski sektor bankowy jest stabilny i odporny na szoki zewnętrzne

dodatkowymi obciążeniami fiskalnymi) może być również ograniczenie finansowania gospodarki przez ten sektor. Należy natomiast poprzez działania nadzorcze, w postaci np. wyższych wag ryzyka lub dodatkowych wymogów kapitałowych, stworzyć bodźce ekonomiczne zachęcające banki do samodzielnych działań

23 czerwca: Dzień Wolności Podatkowej 2010

zaplanowane przez rząd - mówił w czasie środowej konferencji prasowej Centrum Maciej Zieliński. Dzień Wolności Podatkowej to symboliczna data obrazująca realny poziom obciążeń podatkowych w każdym państwie. W poprzednich latach wypadał nieco wcześniej - w 2007 r. - 16 czerwca, a w 2008 r. i w 2009 r

Franczyza. Droga na skróty do własnego biznesu

Z badania „Finanse Polaków” przeprowadzonego dla Provident Polska wynika, że co piąty Polak chciałby otworzyć własną firmę. Dlaczego tego nie robi? Do pracy na swoim najbardziej zniechęcają nas formalności i obciążenia, takie jak ZUS i podatki. Niemałą rolę odgrywa też niepewność