obciążania ponosili

Opóźnienie a zwłoka

Niejednokrotnie w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego dochodzi do sytuacji, w której zamawiający na skutek niezachowania umownego terminu przewidzianego na realizację zamówienia nalicza wykonawcy kary umowne.

UOKiK nałożył prawie 33 mln zł kary na UPC

wyłączano. UPC Polska zastrzegał, że wyłączenie kanałów nie jest zmianą umowy. W efekcie przy umowach na czas określony konsument musiałby ponosić opłaty, gdyby chciał zrezygnować z usług UPC. Zdaniem UOKiK, operator w umowach na czas określony nie może zmieniać ustalonych w nich istotnych warunków, a do

Branża cukrowa: Nowa opłata to 95 tys. ton mniej owoców i warzyw do przetwórstwa

niewielkiej pojemności (tzw. małpki), a także od reklamy suplementów diety. Zdaniem organizacji rolniczych, nowa regulacja "obciąża tylko jedną kategorię spożywczą - branżę, która zużywa tylko ok. 19% cukru spożywanego w Polsce i branżę, która w ostatnich latach zrobiła najwięcej w zakresie

PSPA: Liczba rejestracji elektrycznych aut osobowych wzrosła o 97% r/r w 2019

;czas oczekiwania na przyłącze. To czynnik, przez który europejscy operatorzy ultraszybkich stacji ładowania, tacy jak IONITY czy MEGA-E, musieli opóźnić swój debiut w naszym kraju. Kolejny problem stanowią bardzo wysokie opłaty stałe, które nadmiernie obciążają operatorów w Polsce. Co istotne

GreenWay Polska zmienił taryfy i wprowadził zasadę 'roam like at home'

samochód na stacji partnera roamingowego (w kraju i za granicą) ponosić będzie takie same opłaty jak w przypadku korzystania z sieci GreenWay. Oferta dostępna będzie bez dodatkowych opłat dla klientów zarejestrowanych w planie cenowym Energia Plus i Energia Max. Klienci GreenWay zarejestrowani w planie

UOKiK o TSUE: Banki nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy

klauzul niedozwolonych, co narusza dobre obyczaje i interesy konsumentów. Nie może być zgody na to, że tylko konsumentów obciążają sprzeczne z prawem działania banków. W takiej sytuacji tylko klienci instytucji finansowych ponoszą konsekwencje, a bank nie ponosi żadnych, wręcz czerpie korzyści, mimo że

Haitong Bank obniżył wycenę PCM do 32,50 zł, nadal rekomenduje 'neutralnie'

Jańczak z Haitong Bank, cytowany w komunikacie. Począwszy od drugiego kwartału 2016 roku firma zaczęła ponosić wyższe koszty finansowania w wyniku wprowadzenia w Polsce podatku bankowego, podano również. Ponadto analitycy zakładają, że nowe finansowanie automatycznie pociągnie za sobą opłaty

UOKiK: Bank BZ WBK nie może pobierać tak wysokich opłat

Urząd w najnowszej decyzji w sprawie banku BZ WBK. Chodzi o to, że kredytobiorcy byli obciążani wysokimi kosztami, zupełnie nieadekwatnymi do kosztów ponoszonych przez bank. Musieli płacić aż 25 zł za wysłanie monitu pocztą, 9 zł za monit telefoniczny, 25 zł za wezwanie do zapłaty, 50 zł za przekazanie

Alimenty na współmałżonka. Komu i ile trzeba płacić?

Alimenty na współmałżonka. Komu i ile trzeba płacić?

) niż jego była żona na kulturę (35 zł miesięcznie). Uważa, że gdyby Halina lepiej gospodarowała pieniędzmi, nie musiałaby występować o alimenty. Sąd uznał jednak, że Zdzisława obciąża tzw. szerszy obowiązek alimentacyjny. Zgodnie z art. 60 par. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli jeden z

Sygnity miało 5,02 mln zł straty netto, 5,15 mln zł straty EBIT w III kw. r.obr.

restrukturyzacją dużych, nierentownych kontraktów, na których sfinansowanie w raportowanym okresie spółka wydała blisko 30 mln zł. Działania te były kluczowe dla uzyskania trwałej rentowności spółki oraz istotnej poprawy wyników finansowych, a także pozwolą spółce uniknąć ponoszenia w długim okresie kosztów

Arteria oczekuje rosnącej rentowności w kolejnych kwartałach

obciążają jeszcze koszty restrukturyzacji związane z zeszłorocznymi akwizycjami. Widać jednak, że przyjęta strategia rozwoju oparta na wzmacnianiu naszej pozycji przede wszystkim na rynku call center daje widoczne efekty. Tylko w pierwszym kwartale sprzedaż w tym segmencie wzrosła o 74%, mimo, że jest

Kredyt wygasł, bank kazał płacić dalej. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego

Kredyt wygasł, bank kazał płacić dalej. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego

wpłaconych z tytułu IRS pieniędzy. – Nie ma ani prawnego, ani ekonomicznego uzasadnienia dla obciążania przez bank klienta z tytułu dalszego rozliczania umowy IRS w sytuacji, gdy wygasł kredyt wskutek jego spłacenia – mówi mec. Dariusz Gradzi z kancelarii DLK, pełnomocnik spółki. Na

ZUE miało wstępnie 62,59 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r.

obowiązujących przepisach prawa, oczekiwania artykułowane przez społeczności lokalne) są niezależne od wykonawcy, a częstokroć również od zamawiającego. Tym niemniej ryzyko ich wystąpienia obciąża zamawiającego, uprawniając wykonawcę do zgłaszania roszczeń o dodatkową płatność. Ewaluacja wpływu przeszkód

UOKiK zobowiązał 3 TU do obniżenia opłat likwidacyjnych przy polisach UFK

- głównie wynagrodzenie pośredników ubezpieczeniowych. "W ocenie Urzędu powinny one obciążać w głównej mierze ubezpieczycieli, a ich poniesienie stanowi zwyczajne ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej" - czytamy w komunikacie. W wyniku zakończonych postępowań MetLife zobowiązało się

Klienci parabanków z większą ochroną

Chodzi o nowelizację ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1357).W myśl zmienionych przepisów tej ustawy, które wchodzą w życie 11 marca br. pozaodsetkowymi kosztami kredytu są wszystkie koszty, które konsument ponosi w związku z umową o kredyt

Pracownicy zapłacą wyższe składki do ZUS. O ile?

Pracownicy zapłacą wyższe składki do ZUS. O ile?

;obecnie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy i ich pracodawcy ponoszą zdecydowanie największe koszty z tytułu utrzymywania systemu ubezpieczeń społecznych”. Sprzeciwili się również zwiększaniu kosztów „zatrudnienia w sektorach i na stanowiskach, szczególnie nowych technologii, które w

Za co płacimy więcej: sam samochód czy jego eksploatację? Sprawdzamy rzeczywiste koszty użytkowania auta

Za co płacimy więcej: sam samochód czy jego eksploatację? Sprawdzamy rzeczywiste koszty użytkowania auta

, który ponosimy. – Załóżmy, że mamy dwa samochody do wyboru. Pierwszy w cenie 70 tys. zł, a drugi 75 tys. zł. Po trzech latach użytkowania ich wartości rezydualne to odpowiednio ok. 30 tys. zł i ok. 40 tys. zł. Wynika z tego, że droższe w zakupie auto w rezultacie przy odsprzedaży pojazdu po trzech

Jak wybrać samochód i firmę leasingową [PORADNIK]

Jak wybrać samochód i firmę leasingową [PORADNIK]

Od wielu lat to właśnie leasing cieszy się dużą popularnością wśród polskich przedsiębiorców, zwłaszcza tych mniejszych. Firmy leasingowe przez cały czas trwania umowy pozostają właścicielami samochodu, a korzystający z leasingu jest jedynie użytkownikiem auta. Przy czym to korzystający ponosi m.in

ZUS musi dorobić. Przedsiębiorcy płacą za działalność urzędów

dłużniku ZUS chce 40,47 zł (od każdego wniosku). ZUS musi pobierać opłaty, bo - jak twierdzi - ponosi koszty: pracownicy muszą wejść do systemu, przygotować informację, w końcu listownie wysłać odpowiedź komornikowi. Organizacje pracodawców zauważyły jednak, że komornicy, zamiast wysyłać wnioski listownie

Faktoring i kredyt, czyli dwa sposoby na płynność. Co lepsze?

Faktoring i kredyt, czyli dwa sposoby na płynność. Co lepsze?

ugruntowanej pozycji na rynku. Bo to na nią częściowo przenosi się ryzyko, jakie ponosi faktor. Wiarygodność takiego "duetu" biznesowego rośnie. Zarówno analiza kredytowa, jak i analiza faktoringowa opierają się przede wszystkim na danych z wyciągu z konta. – Żeby móc zaproponować finansowanie

Nadwyrężone zaufanie do państwa i ZUS

Nadwyrężone zaufanie do państwa i ZUS

bardzo bronimy komorników. Otóż nie bronimy komorników, ale wszystkich obywateli, którym ktoś jest winny pieniądze. Ostatecznie bowiem dodatkowe koszty za dostęp do bazy ZUS ponosi zwykły obywatel, który chce wyegzekwować swoją należności. Opłatami za dostęp do bazy ZUS komornik obciąża dłużnika, ale gdy

Rząd przyjął projekt ustawy w ramach pakietu '100 zmian dla firm'

obciążeń administracyjnych, powinny wynieść ok. 230 mln zł w pierwszym roku obowiązywania ustawy, podkreślono. Najważniejsze proponowane zmiany obejmują m.in.: - prawo o swobodzie działalności gospodarczej, w którym przewidziano rozwiązania, które będą chronić przedsiębiorców przed ponoszeniem

Uwaga promocja! 34,39 zł za list polecony z upomnieniem

kalkulację jest adekwatna do ponoszonych rzeczywistych nakładów finansowych, a co za tym idzie, nie przynosi nieuzasadnionych korzyści w postaci chociażby dodatkowego zysku - odpisała mu spółka. Malkontenci mogą narzekać, że koszt przesłania listu poleconego dla tak dużej firmy jak Energa to wydatek poniżej

Koniec kiepskich materiałów budowlanych? Poznamy nazwy nieuczciwych producentów

powodu wycofania ich z rynku są niewielkie. Dziwiński przyznał, że producenci na ogół nie ponoszą też sankcji karnych, bo w tego typu sprawach sądy najczęściej stwierdzają niską szkodliwość społeczną. Zaostrzenie sankcji Jest szansa, że od przyszłego roku to się zmieni, bo sankcje za wprowadzanie na

Analitycy: Propozycje obciążające banki będą jeszcze bardziej ostre

, że z dnia na dzień koszty ponoszone przez sektor bankowy mają wzrosnąć prawie dwa razy. Reakcja rynku w postaci dużych spadków na giełdzie jest zrozumiała, jeśli wziąć pod uwagę daleko idące skutki nowego prawa. Dodatkowo ten sposób uchwalania ustawy jest niebezpieczny dla sektora, bo nie liczy się z

MSP pozytywnie o planach PZU dot. poprawy rentowności i cięcia kosztów

'konsumowana', o czym świadczą pogarszające się wyniki i spadające wskaźniki rentowności kapitału własnego, przy jednoczesnym istotnym wzroście ponoszonych kosztów, które obciążają spółkę oraz jej inwestorów. Przed nowym zarządem spółki stoją zadania poprawienia tych wskaźników, bezpiecznego budowania grupy

"GP": Podatek zapłacisz nawet od deszczu

Mieszkańcy stolicy Wielkopolski muszą zapłacić podatek naliczany od wielkości dachu budynku. Miasto wprowadziło jednak kilka stawek, tak, żeby najmniejsze obciążania ponosili indywidualni mieszkańcy. Ci płacą 0,1 zł za metr kwadratowy dachu. Podatek od deszczówki płaci się też w Wągrowcu. - Opłata

Awaria platformy aukcyjnej

Powstaje wówczas pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne. Konkretyzując należy wskazać, że jednym z zagadnień budzących wątpliwości i będących źródłem sporów, wielokrotnie rozstrzyganych przez Krajową Izbę Odwoławczą

Zagadkowy pośpiech posłów i dziwna ustawa o kartach. W dodatku z pomyłką

Niższe opłaty interchange obowiązują od stycznia. Polska wyszła przed szereg, jeszcze zanim zarządzono taką obniżkę w całej Unii. To oznacza, że każdy, kto akceptuje płatność kartą, ponosi mniejsze koszty. Główna część tej opłaty (interchange) nie może przekroczyć 0,2 (karta debetowa) lub 0,3 proc

mBank odpowiada w sprawie bankomatów

Dziś mBank odpowiada. Za tydzień: wszystko o działaniu bankomatów. "PE": Czy mBank nie powinien informować klientów, żenie ponosi odpowiedzialności za działanie żadnego z bankomatów , z których ci wypłacają pieniądze? Krzyszof Olszewski, mBank: Informujemy o tym klientów w regulaminie

Skorygow. strata EBITDA Grupy EMF wyniosła 1,7 mln zł w I kw. 2016 r.

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Empik & Media Fashion (Grupa EMF) odnotowała 1,71 mln zł straty na poziomie skorygowanej EBITDA w porównaniu z 5,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  "W związku z ponoszeniem istotnych kosztów projektów strategicznych oraz

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - klienci ruszają do sądów

-ubezpieczenie, którego koszty ponosisz, a które pomoże cię utopić? W 2013 r. bankowcy zorientowali się, że UNWW jest ryzykownym rozwiązaniem od strony prawnej, i zaczęli proponować klientom zmianę zasad gry - zastąpienie UNWW zwykłą prowizją, którą klient wpłacałby do kasy banku, a bank za te pieniądze

MIB oczekuje na uzasadnienie skargi KE na ograniczenia dla ciężarówek w Polsce

ponad 100 tys. km stanowią drogi gruntowe, podkreśliło MIB. "Niezwłoczne spełnienie wymagań stawianych Polsce przez KE oznaczałoby dopuszczenie ruchu ciężkiego na drogach do tego niedostosowanych. Koszty remontów niszczonych przez pojazdy ciężarowe musiałyby ponosić ich zarządcy, co w najszerszym

Ubezpieczyciele na wojnie z wypożyczalniami. Podwójne cenniki

, bo za bardzo obciąża to stołeczny sąd. - Ministerstwo Sprawiedliwości w wypożyczalniach upatruje winnego, bo to one zarzucają sądy takimi sprawami. Ale winę ponoszą ubezpieczyciele, których praktyki rażąco odbiegają od wyroków SN. W tej sytuacji nie można przecież pozbawić ludzi prawa do sądu

Flota firmowa. Jak taniej utrzymać służbowe auto?

uzgodnionych warunkach. Okres użytkowania takiego samochodu jest ściśle określony, podobnie jak raty oraz inne opłaty. Dzięki leasingowi firma ma do dyspozycji samochód bez konieczności ponoszenia dużych wydatków. Koszty transakcji są pokrywane z bieżących przychodów firmy. Leasing daje także korzyści

NBP chce obniżenia limitu odpowiedzialności klienta płacącego zbliżeniówką

zbliżeniowe (zwykle 200-300 zł), ale można je ominąć dzięki temu, że takie transakcje zatwierdzane są w trybie offline, czyli bez kontaktu z systemem informatycznym banku. To oznacza, że w chwili dokonywania zakupów bank, choć obciąża kwotą transakcji posiadacza karty, nie wie, czy na koncie są jeszcze jakieś

Bank kusi: Zamień ubezpieczenie niskiego wkładu na prowizję. Okazja, czy...

kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Sąd orzekł wtedy prawomocnie, że obciążenie klientki kosztami ubezpieczenia niskiego wkładu jest niedopuszczalne i niezgodne z dobrymi obyczajami. I dodał, że z umowy zawartej przez bank nie wynika konieczność obciążania składką ubezpieczeniową

Prawa i obowiązki posiadaczy kart płatniczych

Prawa i obowiązki posiadaczy kart płatniczych reguluje ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych. Regulaminy stosowane przez banki nie mogą naruszać jej przepisów. Zasady bezpiecznego korzystania z karty Generalnie posiadacza nie obciążają operacje dokonane przy użyciu elektronicznego

SKOK-i uprzywilejowane w nowej ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

postępowanie upadłościowe może mieć negatywne konsekwencje dla systemu finansowego lub deponentów banku, BFG będzie mógł wdrożyć procedurę resolution. Zakłada ona, że straty banku w pierwszej kolejności obciążają kieszenie właścicieli i wierzycieli. Pokrywa się je z kapitału, np. zatrzymanych zysków. Kolejnym

Orbán potknął się na franku, kredyty są legalne

legalności kredytów walutowych oznacza, że rząd Orbána nie miał prawa w 2011 roku obciążać banków kosztami ratowania zadłużonych w walutach. Uchwalił wówczas prawo, w myśl którego każdy Węgier mający kredyt we frankach mógł jednorazowo spłacić go po kursie o jedną trzecią niższym od rynkowego. Banki

Kto zapłaci za płacenie kartą? Banki czy klienci?

rozwiązaniom wypracowanym wspólnie pod auspicjami Narodowego Banku Polskiego m.in. przez banki i detalistów. Zdecydowanie jesteśmy przeciwni dopuszczeniu surcharge, czyli możliwości obciążania przez sklep posiadacza karty z tytułu płatności oraz przeciwni zniesieniu zasady honorowania wszystkich kart

Precedens: Bank oddał klientce składki za niby-polisę

z 2008 r., iż "nie ma żadnych podstaw, aby kredytobiorca ponosił koszty umów ubezpieczenia, zawieranych przez bank (...) gdy kredytobiorca nie jest stroną tej umowy ani też uposażonym". Pani Kinga argumentuje, że bank nie poinformował jej o innych możliwościach zabezpieczenia kredytu i że

Prezydent Katowic zdecydował: Aquaparku nie będzie

niepowodzeniu zdecydowały dwie sprawy. - Sama procedura związana z PPP jest bardzo skomplikowana, a przepisy są niejasne - mówi. O wiele ważniejszy wydaje się jednak drugi powód. Może coś mniejszego? - Wkład gminy w budowę basenu miał wynieść 55 mln zł. Mieliśmy też ponosić część kosztów bieżącego utrzymania

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo. Zlecenie maklerskie

obciążają jego portfel i pogłębiają stratę. Dlatego przy wyborze domu maklerskiego warto zwrócić uwagę na wysokość prowizji od kupna i sprzedaży papierów wartościowych. Obecnie w transakcjach klientów indywidualnych pośredniczy na naszym rynku 18 brokerów. Liczą oni sobie różne stawki w zależności od tego

Jak zabezpieczyć majątek w małżeństwie [PORADNIK]

spłaty tego kredytu ściągnąć pieniądze tylko z majątku osobistego dłużnika. Drugi małżonek, który nie wyrażał zgody na zaciągnięcie kredytu, nie ponosi odpowiedzialności za jego spłatę, a bank nie może dochodzić zaspokojenia roszczenia z majątku wspólnego. Jeśli więc mamy wspólność majątkową i chcemy

Oddali jej pieniądze za trefną polisę inwestycyjną i... kazali zapłacić podatek

Getin nie oddają kasy tylko tym, co do których mają pewność, że nie było żadnego misselingu - klienci wiedzieli, co kupują, liczyli na wysokie zyski z gwarancją kapitału i zdawali sobie sprawę z podejmowanego ryzyka. Skąd biorą się przypadki obciążania klientów za to, że dostają z powrotem swoje

Znów kłopot ze zbliżeniówkami. Sprzedawcy żądają dodatkowych autoryzacji

karta ma funkcję płacenia bez PIN-u. Banki niestety czasem wypierają się pełnej odpowiedzialności za złodziejskie transakcje bezstykowe. Choć przedstawiciele MasterCarda czarno na białym pokazują przepis, z którego wynika, że to zawsze bank ponosi odpowiedzialność za transakcję, która nie została

Ekonomista EBOiR: Kraje postsocjalistyczne cofają reformy

przecież odzwierciedlać koszty. Nie jest to dobre dla branży energetycznej, a także dla rządu, który ponosi koszty stabilizowania cen. Konsumentów, którzy potrzebują pomocy, powinno się chronić, ale innymi sposobami. W jakich jeszcze obszarach reformy prorynkowe zostały cofnięte? - W obszarze reform

Poranny komentarz rynkowy XTB - Czynnik włoski

, a to będzie oznaczało początek nowych problemów na włoskiej scenie politycznej. Kolejnym testem będzie głosowanie nad przyszłorocznym budżetem, które również nie będzie proste. Berlusconi zapowiedział, że budżet w obecnej formie jest nie do przyjęcia, bo za bardzo obciąża włoskie społeczeństwo. Póki

Synektik spodziewa się poprawy wyników r/r w 2015 r., może wypłacić dywidendę

radiofarmaceutyki na terytorium Czech i Słowacji. Dzięki pozyskanemu know-how spółka może rozwijać także produkty w swoim Centrum  Badawczo Rozwojowym, produkować je we własnych dwóch zakładach oraz udzielać sublicencji na ich wytwarzanie. "Te inwestycje, oczywiście, obciążają wynik finansowy w tym

Jak zarobić na samochodzie?

kolejny lub wykupić ten stary na własność. Za ile? Leasing jest elastyczny. Możesz płacić wyższe raty za korzystanie, a wtedy wartość wykupu będzie niższa, lub odwrotnie - płacąc niższe miesięczne raty, więcej zapłacisz za wykup. Leasingobiorcom sprzyjają przepisy podatkowe. Koszty, które firma ponosi w

OBWIESZCZENIE

jednego miesiąca od daty zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza. Koszty zawarcia tej umowy ponosi nabywca.   § 17   Cena nabycia ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna zostać zapłacona w złotych polskich przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży

ABC plastikowych pieniędzy. Kredytówka, debetówka czy pre-paid?

transakcje zatwierdzane bywają w trybie offline, czyli bez kontaktu z systemem informatycznym banku. To oznacza, że w chwili dokonywania zakupów bank, choć obciąża kwotą transakcji posiadacza karty, nie wie, czy na koncie są jeszcze jakieś pieniądze i czy nie zostały przekroczone limity dzienne liczby i

Polska gwiazdą regionu. Gospodarka pędzi dzięki Euro 2012

kraj wciąż ponosi nakłady związane z przygotowaniami do największej sportowej imprezy w historii. Euro na pewno przyśpieszyło szereg inwestycji infrastrukturalnych - komentuje Marcin Borek, partner i szef zespołu doradzającego w sprawie finansowania projektów infrastrukturalnych w Ernst & Young. Zwraca

Gotówka ze sklepu i stacji benzynowej. Wypłacaj za darmo

każdej transakcji. Złotówką obciążani są też klienci PKO BP, chyba że płacą kartami wydanymi do rachunków PKO Pogodne, PKO bez Granic, konta Aurum, Platinium II oraz dla karty przedpłaconej PKO Junior w wersji klasycznej. Dla tych klientów usługa jest bezpłatna. Klienci Banku Millennium płacący kartami

Szef KNF: Prawo jest jasne, wystarczy je egzekwować

Maciej Samcik, Bogdan Wróblewski: Czy art. 171 Prawa bankowego, który mówi o prowadzeniu działalności bankowej jako o "przyjmowaniu środków pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem" jest pana zdaniem wystarczająco precyzyjny? Może po sprawie Amber Gold, a także prokuratorskich

Grzechy deweloperów. Miażdżący raport UOKiK

wynikających z niego kosztów. Ponieważ lista przewinień jest bardzo długa, wymienimy tylko kilka. Aż 20 deweloperom UOKiK zarzucił, że obciążają swoich klientów niesprecyzowanymi kosztami eksploatacji mieszkań i części wspólnej budynku, mimo że nie odebrali oni jeszcze swoich lokali. Np. jedna ze spółek

Jak płacić bez pinu, żeby nie stać się ofiarą kradzieży? Coś nie styka w zbliżeniówkach

, czyli bez kontaktu z bankiem. To oznacza, że w chwili dokonywania zakupów bank, choć obciąża kwotą transakcji posiadacza karty, nie wie, czy na koncie są jakieś pieniądze i czy nie zostały przekroczone limity dzienne liczby i wartości transakcji. Czy bank jest ślepy i głuchy? Kiedy bank może się

Błędy medyczne - rady dla poszkodowanych

pozwie uszczerbek na zdrowiu? - Często się zdarza, że pacjenci na konto konkretnego błędu medycznego zaliczają uszczerbek na zdrowiu, jaki ponoszą z powodu niezwiązanej z nim bezpośrednio choroby. Podczas procesu pacjent wykazuje, jaki jest chory w ogóle, a nie wskazuje na bezpośrednie skutki błędu, o

Jak wkręcają nas ubezpieczyciele

właśnie w tym kierunku. A przecież w założeniu ich istnienia jest to, że w pewnych przypadkach będą ponosić większe koszty. Ale po co płacić odszkodowania, skoro pieniądze można wydać na kolejny wieżowiec czy luksusowe samochody dla zarządu. To jednak nie tylko problem polskich firm - tak się dzieje

Związek z majątkiem

pieniądze tylko z majątku osobistego dłużnika (o nim czytaj poniżej). Drugi małżonek, który nie wyrażał zgody na zaciągnięcie kredytu, nie ponosi odpowiedzialności za jego spłatę, a bank nie może dochodzić zaspokojenia roszczenia z majątku wspólnego. Jeśli więc mamy wspólność majątkową i chcemy sprzedać

Renta za mieszkanie. Czy odwrócona hipoteka się opłaca?

uregulowane odpowiednimi zapisami w księdze wieczystej. Czytaj także: Spłacanie cudzych długów, czyli jakie ryzyko ponosi żyrant W akcie notarialnym powinno znaleźć się też oświadczenie funduszu o poddaniu się egzekucji na mocy art. 777 kodeksu postępowania cywilnego. - Zapewni to byłemu właścicielowi

Przedsiębiorcy coraz częściej wynajmują samochody

serwisową, czyli opłaty, jakie trzeba ponosić podczas normalnego używania pojazdu. Mowa tu o przeglądach, ubezpieczeniach i usługach dodatkowych. To, że firma nie jest właścicielem auta, z księgowego punktu widzenia ma sporo zalet. Po pierwsze, nie trzeba angażować własnych środków, które przy zakupie

Jak Viktor Orbán kupuje zaufanie Węgrów

. Rząd uznał, że dotychczasowe rachunki nadmiernie obciążają budżet węgierskich gospodarstw domowych. Ceny gazu i energii elektrycznej są na Węgrzech nieco niższe niż średnia w UE, ale ponieważ dochody ludności są niskie, rachunki za energię stanowią aż 20 proc. zarobków. Gazem ogrzewa mieszkania 75 proc

Pieniądze dla zakochanych. Czy warto iść razem po konto i kredyt?

cywilny nie wpływa na warunki (wysokość oprocentowania, maksymalny okres kredytowania). Ale jest i druga strona medalu. Biorąc wspólnie np. 100 tys. zł kredytu, obciążacie solidarnie wasze kartoteki. W Biurze Informacji Kredytowej na koncie każdego z was wisi łączne zobowiązanie - 100 tys. zł, a nie

Mniejszościowi akcjonariusze Stomilu mają swojego przedstawiciela w radzie nadzorczej

. Michelin w formie różnych opłat wyprowadził z firmy ponad 50 mln dol. (tylko w ubiegłym roku 28 mln zł z tytułu opłat licencyjnych, 19,8 mln zł za pośrednictwo w eksporcie i 15,8 mln zł na wsparcie prac rozwojowych). Fundusze uznały, że obciążanie oponiarskiej spółki nadmiernymi opłatami to działanie na

Karciane sztuczki banków. Masowo łamią nasze prawa!

których transakcje są autoryzowane podpisem, na takie, w których każdy zakup zatwierdza się PIN-em. Tymczasem obowiązujące w Polsce prawo widzi sprawy inaczej. Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, która reguluje rynek kart płatniczych, stwierdza bowiem, że "posiadacza karty obciążają

Piątka na kryzys: Trzeba było dać upaść Grecji

jeśli się spłaca dług, zaciskając pasa, ciężar spada na dłużników. W przypadku inflacji koszty obciążają wierzyciela, który otrzymuje z powrotem pieniądze mniej warte. Hiszpania dłużnik chce, by dług spłacać inflacją. Niemcy wierzyciel - by został spłacony rzeczywistymi oszczędnościami. W każdym

Lech Wałęsa ocenia szanse Tuska

zdecydować na jak najszybsze wycofanie wojsk polskich z Iraku? - Nie możemy tam pozostawić pustki, bo masa ludzi wówczas zginie, co będzie obciążać nasze sumienie. Natomiast musimy uzgodnić z Amerykanami, że nie stać nas na dalsze stacjonowanie w Iraku. A ponadto powiedzieć im, że zagrożenie

GP: Banki ograniczają prawa posiadaczy kart

Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet. Banki coraz częściej obciążają posiadaczy kart kosztami wszystkich transakcji dokonanych kartą przez osobę nieuprawnioną - wynika z raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednak ustawa o elektronicznych

Słownik pojęć finansowych

maks. 2 proc. inwestowanej kwoty, a w akcyjnych maks. 5,5 proc. Niektóre fundusze część opłaty dystrybucyjnej pobierają na starcie, a część - gdy inwestor kończy inwestycję. Opłaty manipulacyjnej można nie ponosić kupując jednostki w funduszach niektórych TFI bezpośrednio, w bankach lub przez Internet

Prowizje za wypłaty z bankomatów? Stracą klienci małych banków

ponosi koszty transakcji na rzecz właściciela wpłatomatów oraz ze względu na rosnącą skalę i koszty tych transakcji, które nie zawsze pokrywane są przez inne przychody, Alior Bank wprowadził opłatę dla klienta. Nie jest to sytuacja wyjątkowa na polskim rynku". Problem ma nie tylko Alior. W tym roku