obarczył kapitał

KPMG: Sytuacja 59% polskich firm rodzinnych będzie dobra lub b. dobra w 2019

działalność podstawową firmy (80% wskazań), kapitał ludzki (78%) oraz innowacje i nowe technologie (76%). "Zarządzający firmami rodzinnymi dobrze oceniają sytuację swoich organizacji, co znajduje potwierdzenie w pozytywnych wynikach finansowych i rosnącej liczbie zatrudnionych. W Polsce 59

BGK uruchamia gwarancje kredytu dla innowacyjnych MŚP warte 1,75 mld zł

podejmujemy bardzo trudne wyzwanie. Z jednej strony, będziemy finansować obszar obarczony większym ryzykiem strat. Z drugiej strony, bardzo nam zależy, aby na bazie środków unijnych zbudować kapitał dla przyszłego finansowania programu gwarancji de minimis, który stał się powszechnym instrumentem wspierania

DB: Większość Polaków nadal oszczędza na lokatach - niezależnie od dochodów

mężczyzn deklarowały, że nie budują kapitału. Z drugiej strony te, które odkładają nadwyżki, chętniej niż mężczyźni oszczędzają w perspektywie długoterminowej. Z kolei aż 85% osób młodych do 29. roku życia odpowiedziało, że buduje kapitał z myślą o przyszłości. To bardzo optymistyczny prognostyk, ponieważ

Przychody TXM spadły o 2% r/r do ok. 29 mln zł w czerwcu

stosunku do czerwca 2017 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego wyniosła ok. 3,6 mln zł i była o 11% niższa w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. "Kontynuujemy prace nad poprawą oferty produktowej i wzmocnieniem relacji z klientami. Czerwcowy wynik obarczony

Łączny backlog Grupy Vistal Gdynia osiągnął wartość 476,2 mln zł na koniec marca

; Zarząd wskazał, że grupa jest w okresie przejściowym transformacji przychodów w kierunku segmentu infrastruktury portowej. Jak zaznaczyły władze Vistalu, są to zlecenie wielomiesięczne i obarczone znacznie gorszymi przepływami pieniężnymi. Stąd większe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy i

BNP Paribas BP: Koszty integracji w III i IV kw. będą na poziomie ok.100 mln zł

. mimo istotnych kosztów integracji i restrukturyzacji - do 62,6% oraz wzrostem zwrotu z kapitałów (ROE) do 7,1% tj. o 1,2 pkt proc. w skali roku. Z wyłączeniem kosztów integracji ROE wyniosłoby 9,5% na koniec czerwca. Jednym z celów strategicznych jest ROE na poziomie ponad 10% oraz C/I poniżej 50

Coface:Recesja dotknie 68 krajów, liczba upadłości firm wzrośnie o 25% r/r w br.

gwałtowniejszy: poza trudnościami z opanowaniem pandemii grożą im skutki spadku cen ropy naftowej oraz odpływ kapitału, który jest czterokrotnie większy w porównaniu z kryzysem z 2008 r., ocenia Coface. "Na tej podstawie Coface prognozuje, że w 2020 r. wystąpi

(Nie)polityczna ekonomia PZU

(Nie)polityczna ekonomia PZU

Według powyższego schematu przebiegała rozmowa w środowej audycji Radia TOK FM z cyklu "Ekonomia-Kapitał Gospodarka" prowadzona przez Macieja Głogowskiego. Padło pytanie o możliwy zakup prywatnego Banku Pekao SA przez największą firmę ubezpieczeniową w Polsce - PZU. (Wątek dyskusji

NovoTek podwyższył cenę w wezwaniu na Bioton do 9,00 zł

mniejszościowych akcjonariuszy. NovoTek deklaruje, że warunkiem realizacji wezwania jest przekroczenie progu 30% w kapitale Bioton, ale zachowuje prawo do realizacji wezwania także poniżej tego progu. To ostateczne i jak dotychczas najkorzystniejsze na rynku warunki odkupu akcji Bioton" – czytamy w

mDM obniżył rekomendację PGE do 'trzymaj', wycenę do 10,63 zł

energetycznej rządu. W tym kontekście zdecydowaliśmy się znacznie obniżyć prognozy dywidendy w kolejnych latach, co przy uwzględnieniu nieco niższych szacunków EBITDA i kosztów podatku od konwersji kapitałów zaowocowało obniżeniem wyceny z 14,60 zł na 10,63 zł/akcję. W efekcie obniżamy naszą rekomendację z

Dziś kursy walut będą pod wpływem słów Mario Draghiego

aktualnej polityce pieniężnej. Co więcej, według RPP aktualna projekcja inflacji wskazuje na brak potrzeby podnoszenia stóp procentowych aż do końca bieżącej kadencji Rady. Wydaje się jednak, że prognozowanie na dwa lata do przodu, w świetle zmienności otoczenia makroekonomicznego, może być obarczone dużym

PIE: Strategia dla polskiej biotechnologii powinna zakładać tzw. leapfrogging

. wspomagających inwestycje kapitałowe, obniżających koszty zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników, premiujących zwiększanie prywatnych nakładów na B+R, zaznaczono. Ważne jest także wykorzystanie synergii z już istniejącym polskim potencjałem, czyli wysokiej jakości kapitałem ludzkim w obszarze

Zubelewicz z CAS: Polska musi uprościć administrację i obniżyć koszty pracy

kilka lat powinien skupić się na czynnikach wewnętrznych. Próba budowania wzrostu gospodarczego na czynnikach zewnętrznych jest obarczona dużym ryzykiem. W kraju należy przede wszystkim uprościć administrację, czyli ją ujednolicić zarówno co do natury społecznej jak i fiskalnej" - powiedział

Polska wyemitowała obligacje w juanach. Pierwsze w Europie panda bonds

Polska wyemitowała obligacje w juanach. Pierwsze w Europie panda bonds

papierów dłużnych i zrównoważonego finansowania w banku HSBC. Bank ten był partnerem emisji. Emisja w juanach i uczestnictwo w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych to oznaka otwierania się na chiński kapitał i apetytu na korzyści płynące ze współpracy w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku.

Jak znaleźć najlepszą lokatę i czym się kierować wybierając bank

Jak znaleźć najlepszą lokatę i czym się kierować wybierając bank

zamrożona i nie będzie można z niej korzystać do końca okresu jej trwania. Rezygnacja z lokaty przed czasem jej zakończenia, grozi utratą odsetek, a czasem nawet częścią zainwestowanego kapitału. Oprocentowanie lokaty Decydując się na lokatę, trzeba pamiętać nie tylko o tym, że oprocentowanie podawane jest

Alior Bank: Restrukturyzacja Ruchu posuwa się naprzód, ale to nie koniec wyzwań

doszliśmy wówczas do wniosku, że jedynym racjonalnym rozwiązaniem - alternatywnym do upadłości spółki - będzie znalezienie silnego inwestora, który nie tylko będzie dysponował odpowiednim kapitałem, ale również doświadczeniem branżowym gwarantującym uzyskanie konkretnych synergii biznesowych"

Draghi znów nakarmi rynki?

, mający na celu obarczenie wyższą opłatą banki deponujące w ECB kapitał powyżej określonego progu. Ogłoszenie przez ECB wymienionego "pakietu" działań powinno znacznie osłabić wspólną walutę oraz wesprzeć notowania europejskich indeksów giełdowych. W tej sytuacji eurodolar prawdopodobnie

Luksusowe apartamenty w hurcie

Luksusowe apartamenty w hurcie

Spółka celowa funduszu nieruchomościowego Catella Wohnen Europa z siedzibą w Niemczech podpisała umowę na zakup aż dziewięciu pięter w 54-piętrowym apartamentowcu Złota 44. To będzie pierwsza polska transakcja funduszu, który inwestuje tylko w nieruchomości obarczone bardzo niskim ryzykiem. Dotąd

Kruk oczekuje, że 2018 i 2019 będą rekordowe pod względem inwestycji w portfele

Zasępa.  Zarząd Kruka poinformował, że apetyt spółki na aktywa GetBack "jest ograniczony".  "Patrzymy na wszystkie mniejsze i duże portfele w Polsce - nie mogę mówić konkretnie o portfelu GetBack. Tego typu aktywa obarczone historią muszą podlegać procesowi due

Sfinks miał 46,2 mln zł przychodów i 4,6 mln zł zysku netto w I kw. r.obr. 2016

sprzedaży w wysokości 45,05 mln zł, zysk netto 4,64 mln zł a EBITDA 2,91 mln zł. "W pierwszym kwartale bieżącego roku obrotowego zakończyliśmy już finalnie restrukturyzację procesu zadłużenia, spłacając 47 mln zł kapitału w ING. Systematycznie pracujemy nad tym, by nasze lokale poprawiały sprzedaż i

W jaki sposób zarabiać, wykorzystując fundusze inwestycyjne?

Z reguły systematyczne inwestowanie jest dużo korzystniejsze. I to z kilku powodów. Po pierwsze, nasze pieniądze już od początku pracują na wzrost swojej wartości. Po drugie, systematyczne kupowanie jednostek funduszu czy akcji pozwala uśrednić ich cenę. Unikamy więc ryzyka, że cały kapitał

Deutsche Bank podniesie swój kapitał o 10 mld euro

Europejską obostrzenia mające na celu podniesienie wypłacalności banków do poziomu tzw. Tier 1 do 7 proc. Tier 1 wyraża stosunek całego kapitału banku do aktywów obarczonych ryzykiem, np. kredytów. Obecnie ten wskaźnik wynosi 2 proc. W piątek po podaniu nieoficjalnych informacji na temat emisji nowych akcji

Trigon:Prezydencki projekt ustawy o kredytobiorcach w CHF to koszt ok. 38 mld zł

obarczony dodatkowymi kryteriami)" - napisał Marcinowski w komentarzu. W jego ocenie, warto zwrócić uwagę, że umorzenie 70% różnicy kursowej od przyszłych rat jest jeszcze korzystniejszym rozwiązaniem dla klientów niż ostatnio głosowany w sejmie projekt ustawy z podziałem 90/10. Nie zakłada bowiem

Emperia nie zgadza się z decyzją UKS i nie utworzy rezerwy finansowej

kwocie 1,090 mld zł. Obniżenie kapitału zakładowego P1 zostało zarejestrowane na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin Wschód, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 kwietnia 2012 r. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, wynagrodzenie uzyskane przez

ARP powołała pierwszy fundusz venture z kapitałem Skarbu Państwa

Warszawa, 22.04.2015 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) powołała pierwszy fundusz venture z kapitałem Skarbu Państwa, poinformował prezes ARP Venture, spółki z grupy ARP Piotr Krzyżewski. „Aby zmniejszyć obawy przed ryzykiem, przedsiębiorcy muszą mieć możliwość otrzymania

RPP o budżecie 2017: Założenia makroekonomiczne zbieżne z projekcją NBP

ma istotne zwiększenie skali inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych, co także jest kierunkowo zbieżne z prognozą NBP. Ponadto czynnikami wspierającymi aktywność inwestycyjną sektora prywatnego są zarówno w opinii MF, jak i NBP utrzymujący się niski koszt kapitału i relatywnie

NBP: Polski system finansowy jest stabilny, ruchy na CHF nie są zagrożeniem

działalność izb rozliczeniowych o statusie partnera centralnego (CCP); - Ściślejsza integracja sektora bankowości spółdzielczej i przekształcenie zrzeszeń w systemy ochrony instytucjonalnej obejmujące płynność i kapitał banków w celu poprawy ich efektywności i zyskowności, a także spełnienia wymogów

'Minutes' RPP: Dynamika PKB będzie nieco wyższa niż zakłada projekcja NBP

potencjalne skutki wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE na polską gospodarkę, członkowie RPP podkreślali, że ocena tych skutków jest obarczona wysoką niepewnością. "Część członków Rady wyrażała opinię, że wpływ wyjścia Wielkiej Brytanii z UE na krajową aktywność gospodarczą będzie prawdopodobnie

Obligacje 3 banków spółdzielczych na GPW. Inwestycja lepsza od lokaty?

funduszy podstawowych. A mogą zrobić to właśnie poprzez emisję obligacji na warszawskim rynku papierów dłużnych Catalyst, na którym można handlować obligacjami gmin, powiatów i spółek. - Nasz kapitał to 50 mln zł, z czego 10 mln pochodzi z wkładów spółdzielców. Jednak mogą oni w każdej chwili wycofać swoje

Szałamacha: Obawy Moody's dot. budżetu, CHF, Trybunału Konstytucyjnego przesadne

okazała się "hiperostrożna", a jej decyzja jest obarczona pewnym pesymizmem, uważa minister. "Wielokrotnie zarówno pani premier, jak i ja informowaliśmy jasno o tym, że nasze zamiary będą realizowane zgodnie z harmonogramem odbudowywania dochodów podatkowych państwa, dlatego także - co

KNF i UOKiK chcą ostro zabrać się do banków i ubezpieczycieli

takie inwestycje są jednak obarczone wysokim ryzykiem. Instytucje finansowe "zapominały" też informować klientów, że z takich inwestycji nie opłaca się wycofać. Przez pierwsze kilka lat opłaty likwidacyjne mogą bowiem pochłonąć nawet całość wpłaconych środków. Teraz dzięki zmianom klienci mają

Państwowo-prywatny wyścig po start-upy

mld zł. Jednak problem nie do końca leży w tym, że pieniędzy na start-upy w Polsce brakuje. - Dziś relacja pomysłów do dostępności kapitału jest mniej więcej na wyrównanym poziomie - mówi Mariusz Borowiec, partner w funduszu Satus Venture. - Środki pochodzą zarówno od inwestorów prywatnych, jak i ze

Niall Ferguson: Robin Hood świata nie zbawi

unikania podatków). CZYTAJ TEŻ: W USA wybory czy rewolucja Thomas Piketty w głośnej książce "Kapitał w XXI wieku" podaje inną przyczynę rosnących nierówności - jego zdaniem kapitał przyrasta szybciej niż dochód narodowy (tzn. nieruchomości, akcje na giełdzie, obligacje itp. rosną szybciej niż

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

znaczącym kapitałem mają szansę na szybszy rozwój, dzięki większym nakładom na badania i rozwój oraz nowe technologie. Podobnie jest w przypadku ekspansji zagranicznej - większym przedsiębiorstwom jest zdecydowanie łatwiej konkurować na zagranicznych rynkach. To, czym mogą zatem konkurować małe, rodzinne

FED spełnił oczekiwania rynków

procentowe mają wynieść około 3,25-3,5%. Górka stóp przed 2008 rokiem wynosiła 5-5,25%. Należy się zatem spodziewać, skoro stan docelowy ma zostać osiągnięty na przełomie 2018 i 2019 roku, 3-4 podwyżek stóp w USA w 2016 roku. Przewidywania te są oczywiście obarczone pewnymi kalkulacjami względem tego co

Hiszpański sąd najwyższy: kredyt frankowy to nie kredyt?

rozgrywająca się przed unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. Na jej rozstrzygnięcie poczekamy jednak jeszcze kilka miesięcy. Potencjalnym punktem zaczepienia jest to, że w kredytach hipotecznych wartość kapitału pozostałego do spłaty zmienia się niezależnie od zapłaconych przez klientów rat kapitałowych. A czym

RPP o budżecie 2018: Założenia makroekonomiczne zbieżne z projekcją NBP

również, że w przyszłym roku przyspieszą inwestycje sektora prywatnego. Przyczynią się do tego: dobra sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw, wysoki stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych oraz utrzymujący się na relatywnie niskim poziomie koszt kapitału. Perspektywy wzrostu spożycia

Winni są wszyscy: banki, resort finansów i klienci

ścigać UOKiK. Jak więc rozwiązać problem ujemnych stóp procentowych? - Przyjąć zasadę, że rata odsetkowa jest równa marży, która jest zapisana w umowie kredytowej. Natomiast od kapitału kredytu odpisuje się efekt wynikający z ujemnego LIBOR-u, czyli obniża się kapitał pozostający do spłaty. Czy takie

Ożeń zysk z ryzykiem, czyli w co warto inwestować?

ograniczające ryzyko - fundusze mieszane, które np. jedną trzecią majątku inwestują w akcje, resztę - w obligacje. W czasie hossy zarobią mniej niż fundusze akcyjne, ale za to w razie spadków stracą mniej. Są też na rynku fundusze, których mechanizm pozwala z góry zabezpieczyć kapitał na określonym poziomie, np

Jak z uczelni wycisnąć bardziej innowacyjne projekty?

pozyskiwania własności intelektualnej, która powstaje na uczelniach, jej wyceny i przyciągania kapitału, który boi się robić interesy bezpośrednio z uczelniami. Dlaczego się boi? - Boi się braku decyzyjności. Decyzje na uczelniach są podejmowane kolegialnie i nie zawsze uwzględniają wątek biznesowy. Często

Ile można zarobić na inwestycji w mieszkanie, sklep albo pokój w hotelu?

- Z danych Banku Światowego wynika, że w krajach europejskich przeciętne lokaty bankowe pozwalają jedynie uchronić kapitał przed inflacją. Inwestując w nieruchomości można zaś liczyć w dłuższej perspektywie nie tylko na wzrost wartości wyższy niż inflacja, ale też zyski w wynajmu - mówi Bartosz

Nie będzie wielkiej inwestycji w "Azotach". Pieniądze wyrzucone w błoto?

kongresie gospodarczym w Katowicach, który rozpocznie się dzisiaj. Zarząd ZAK SA tłumaczy, że projekt nie został zgłoszony do I tury konkursu, bo firmie się to po prostu nie opłaca. - Wysoki wymagany poziom gwarancji kredytowych ZAK SA w przedsięwzięcie (ok. 1,5 mld zł), przekraczający znacznie kapitał

Bogdan Szewczyk, fabryka mebli Bodzio

Pierwsze pieniądze... Zanim sam otworzyłem fabrykę mebli Bodzio, pracowałem w branży meblowej. Nie zarabiałem wtedy wiele, ale szybko zacząłem myśleć o otworzeniu własnego biznesu. Po pewnym czasie udało mi się zgromadzić taki kapitał, żeby móc zacząć pracować na własny rachunek. Dzień zaczynam od

Zysk netto eurobanku wyniósł 134 mln zł, marża odsetkowa 4,7% w 2015 r.

dostarczania nowoczesnych, prostych oraz efektywnych usług finansowych jest skuteczna"- powiedział prezes eurobanku Arnaud Denis, cytowany w komunikacie. Wyniki finansowe eurobanku były obarczone presją zdarzeń jednorazowych, m.in.: dodatkowej wpłaty na Fundusz Ochrony Środków Gwarantowanych (11,5 mln

Plan Morawieckiego. Czeka nas 14 lat podwyżek płac?

kapitału. Pracownik ma coraz gorszą pozycję przetargową. Jeżeli ten drugi czynnik przeważy, plan się nie powiedzie. Jednak zdaniem komentatorów wartościowym elementem planu Morawieckiego jest sama diagnoza. O konstrukcji polskiej gospodarki, określanej mianem montowni, mówi się od jakiegoś czasu. Prof

Poranny komentarz rynkowy XTB - Nie tak szybko Panie Abe

. Transakcje na instrumentach inwestycyjnych, w szczególności instrumentach wykorzystujących dźwignię finansową zawsze związane są z ryzykiem i mogą w efekcie przynieść zyski oraz straty, przekraczające zaangażowany przez inwestora kapitał początkowy.

Dla kogo fundusze, dla kogo giełda?

pozostawić w funduszach inwestycyjnych, na lokatach i w obligacjach. Skąd tak wysoki limit? Chodzi o rozłożenie ryzyka i koszty transakcji na giełdzie. Powinieneś mieć tyle pieniędzy, by móc rozłożyć kapitał na dwie-trzy spółki i nie kupować ich akcji za kilka tysięcy złotych, a co najmniej za kilka - naście

Serinus sprzedał wszystkie udziały w KUB-Gas za 30 mln USD

Warszawa, 24.12.2015 (ISBnews) - Serinus Energy podpisał ze spółką prywatną umowy sprzedaży wszystkich posiadanych przez Serinus akcji spółki KUB-Gas Holdings Limited (KHL), które stanowią 70% kapitału zakładowego i uprawniają do 70 000 głosów na zgromadzeniu wspólników, o łącznej wartości

Polscy milionerzy przestraszyli się kryzysu. Inwestują bezpieczniej

na pewnej jego części. Sytuacja rynkowa w 2012 r. sprawi, że jeszcze więcej klientów z aktywami powyżej 1 mln zł przesiądzie się do bezpieczniejszych inwestycji. - W portfelach najzamożniejszych klientów spodziewamy się dalszego wzrostu udziału produktów bezpiecznych z gwarancją kapitału - lokat

Reforma emerytalna zmieni przede wszystkim sytuację kobiet

wpływ na wysokość emerytur, które otrzymamy w przyszłości - będą coraz niższe, bo wypracowany "kapitał emerytalny" będzie musiał wystarczyć na coraz dłużej. Dotyczy to szczególnie kobiet, których emerytury będą znacznie niższe niż emerytury mężczyzn - żyją dłużej, a pracują krócej, a więc ich

Podatek bankowy mocno ograniczy finansowanie MSP w perspektywie UE do 2020 r.

tego w nowej perspektywie będą dostępne także środki zwrotne w wysokości ok. 1 mld euro, które jednakże będą wymagały poręczeń i gwarancji ze strony banków. Z tych środków będą finansowane inwestycje odtworzeniowe, które są obarczone mniejszym ryzykiem. "W nowej perspektywie pieniędzy jest

Upadłe biznesy. Co zabija start-upy?

. Albo kończą się, nim firma rozwinie pomysł, albo pomysł przynosi zbyt małe profity, by utrzymać firmę. Lista zawiera 20 przyczyn. Wśród nich jednoosobowy "zespół", słaby produkt, zły marketing, cena lub lokalizacja, zbyt silna konkurencja, nadmiar kapitału, zmiana prawa, upojenie wizją lub

Brexit. Wielka Brytania poza Unią Europejską. Co na to ekonomiści?

gospodarkę Unii. Wielka Brytania będzie chciała ułożyć sobie tak relacje z Unią, żeby te straty były jak najmniejsze, by swoboda przepływu kapitału i siły roboczej była możliwie jak najdalej posunięta. Janusz Lewandowski, europoseł Platformy Obywatelskiej Wynik jest niespodzianką przy wysokiej frekwencji

Nie traćmy czasu na składanie zbitego jajka

kredyty i ubezpieczenia eksportowe. Zarówno w inwestycjach, jak i w pozyskiwaniu przez firmy środków na kapitał obrotowy bardzo ważne jest z kolei skuteczne działanie systemu gwarancji i poręczeń rządowych. Witold Orłowski: Kryzys ma trzy fazy. Pierwsza: ostry kryzys finansowo-bankowy, analogiczny do

Jak nie przejeść 500 złotych na dziecko

teraz tę wymówkę. Jeśli nie znasz się na produktach finansowych, uważaj na akwizytorów i doradców finansowych, którzy będą próbować wcisnąć ci niezrozumiałe, obarczone ryzykiem produkty, kusząc fantastycznymi zyskami, które często widać tylko na papierze. Polujących na twoje 500 zł zapewne pojawi się

Banki przepłacają za lokaty

więc warunki wyłącznie promocyjne, które mają skusić klienta na zainwestowanie części zaoszczędzonych środków w fundusze. A te z kolei nie dają żadnej gwarancji kapitału i z reguły są obarczone opłatą manipulacyjną za zakup jednostek uczestnictwa (czasem również za ich umorzenie) oraz za zarządzanie

Nowe Życie Amber Gold

Obarczony siedmioma zarzutami prokuratorskimi prezes Amber Gold Marcin P., jest od miesiąca w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Pierwszy zarzut usłyszał półtora miesiąca temu. Dotąd jego żona i wspólniczka Katarzyna nie została nawet przesłuchana w charakterze świadka, choć w spółkach z rodziny Amber

Poradnik dla naprawdę początkujących: Jak zacząć inwestować na giełdzie

jedno. Inwestowanie i jego nauka wymagają czasu. Po co istnieje giełda? GPW jest, obok banków, jednym z najważniejszych dostawców kapitału dla działających w Polsce firm - zarówno wielkich, jak np. Orlen, jak i całkiem małych. Zamiast iść do banku po kredyt na rozwój, właściciele firmy decydują, że

Mieszkanie zamiast lokaty, czyli jak zostać mieszkanicznikiem [PORADNIK]

najemcy). Po drugie, w dłuższej perspektywie taka inwestycja jest znacznie korzystniejsza od trzymania pieniędzy w banku. Dlaczego mieszkania na wynajem? Z danych Banku Światowego wynika, że w Europie przeciętne lokaty bankowe pozwalają jedynie uchronić kapitał przed inflacją. Inwestując w nieruchomości

Ile kosztuje edukacja?

dyscyplinę w systematycznym oszczędzaniu pieniędzy. Dzieje się tak dzięki określonemu okresowi oszczędzania np. 6 lat. Dodatkowo wypłata środków w pierwszych latach obarczona jest wysoką prowizją. W ramach planu kapitał wpłacamy systematycznie w stałych odstępach czasowych, z reguły miesięcznie. Decydując

Liberał z ludzką twarzą

koniunktury przez rządy i banki centralne często kończy się narastaniem bańki spekulacyjnej i jej pęknięciem. Tak było na rynku mieszkaniowym w USA, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. Szybki rozwój wspomagany ogromnym napływem kapitału zagranicznego może się zakończyć głęboką recesją - jak w państwach bałtyckich

Ziemia lepsza niż lokata. Bańka cenowa na rynku nieruchomości rolnych?

cen, mogłoby się to odbić rykoszetem także na naszym rynku - mówi analityk Lion's Banku. - Perspektywa ta wydaje się jednak w najbliższym czasie mało prawdopodobna. Odrolnią czy nie odrolnią? Specjaliści są natomiast zgodni, że znacznie większym ryzykiem obarczony jest zakup gruntów rolnych z myślą o

Ile uzbierasz samodzielnie na prywatną emeryturę

, ale też wpłacony kapitał. Jeżeli znudzi nam się takie oszczędzanie, pieniądze z konta można łatwo i szybko przerzucić do innych produktów, dających potencjalnie większy zysk, ale obarczonych większym ryzykiem. Można zainwestować w lepiej oprocentowane lokaty terminowe albo obligacje skarbowe, które

Finanse dla tych, co już nic nie muszą

wzrosty. Musisz jednak pamiętać, że inwestowanie w wino, tak jak w inne alternatywne aktywa, jest obarczone dużym ryzykiem. Banki mogą ci też pomóc zainwestować w sztuki. Usługę art banking, czyli kompleksowej pomocy przy tworzeniu kolekcji malarstwa czy rzeźby, ma np. Noble Bank. Ale to nie tylko domena

Prezes BGK: różnimy się od banków komercyjnych

przedsiębiorca może uzyskać w ramach Gwarancji Realizacji Przedsięwzięć z FPU. Kolejnym udogodnieniem i szansą dla przedsiębiorców jest także Gwarancja Dobrego Wykonania Kontraktu. Państwo wyodrębniło pewną pulę środków, aby stanowiły kapitał, który może być bazą do udzielania tego typu gwarancji i poręczeń na

NIK: bulwersujące informacje o realizacji umów inwestycyjnych w branży motoryzacyjnej

i budowę tam fabryki nowych samochodów dostawczych. Ich produkcja - do 100 tys. rocznie - miała ruszyć najpóźniej w 2000 r. Umowa zakładała, że Daewoo podniesie kapitał lubelskich zakładów o 150 mln dolarów. Tymczasem, według NIK, z tej kwoty koreański inwestor nie pokrył ponad 33,5 mln dolarów

Krzysztof Folta i TIM: drużyna po przejściach

konsolidacja - przewiduje Marcin Gardas. Co jest, jego zdaniem, znamienne, to fakt, że mimo dużo większego kapitału, jaki do dyspozycji mają wielcy międzynarodowi gracze, nie udało im się tego rynku opanować. To pokazuje, że w konkurencji liczy się nie tylko kapitał, ale też np. relacje z klientami

Słownik pojęć finansowych

Akcje - są rodzajem papierów wartościowych emitowanym przez spółkę akcyjną, potwierdzający uczestnictwo jego właściciela w kapitale spółki, który uprawnia do uczestnictwa w zyskach spółki w formie dywidendy, jak również do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz udziału w jej majątku w

Nasza relacja na żywo z debaty o OFE

podatkowa - ile z niej wyciśniesz 18:40 Jak po reformie zwiększyć swoją emeryturę 18:38 Co rząd chce zmienić w emeryturach: Składka przekazywana do OFE spadnie od kwietnia z 7,3 proc. naszej pensji do 2,3 proc. Tyle pieniędzy fundusze będą inwestować w akcje i obligacje, by pomnożyć nasz emerytalny kapitał

Fundusze poręczeniowe: Łatwiejsza droga po kredyt

trudniej dostępne. Obowiązkowo z biznesplanem Dziś w Polsce działa ponad 60 funduszy poręczeniowych (według danych Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych ich dane adresowe na www.ksfp.org.pl/wspolpraca.html). Połowa z nich dysponuje kapitałem do 1 mln zł, to najmniejsze lokalne fundusze

Dlaczego miasta boją się prywatnych inwestorów?

prywatnego partnera dało sobie spokój. Budynek zbuduje za własne pieniądze. Droższe, ale lepsze - Zarząd miasta podjął taką decyzję na podstawie analiz niezależnych ekspertów - zapewnia Teresa Rosłoń. Mówi, że budowa gmachu przez miejską spółkę będzie tańsza, szybsza i obarczona mniejszym ryzykiem. - Z tą

PPP, czyli Paskudnie Przygotowane Projekty?

partnera dało sobie spokój. Budynek zbuduje za własne pieniądze. Droższe, ale lepsze - Zarząd miasta podjął taką decyzję na podstawie analiz niezależnych ekspertów - zapewnia Teresa Rosłoń. Mówi, że budowa gmachu przez miejską spółkę będzie tańsza, szybsza i obarczona mniejszym ryzykiem. - Z tą szybkością

Polska czeka na gazyfikację

internetowych spółki. Na mapach operatora gazociągi kończą się w pół drogi do Białegostoku czy Olsztyna. Dlaczego Gas System praktycznie nie dostarcza gazu do północnych województw? Wytłumaczenie jest banalne - nie ma takiej technicznej możliwości. I trudno winą obarczyć władze spółki. Zaniedbania są bowiem

Kto będzie wydobywać polski węgiel?

problemami, ale w kontakty z Mittalem wkradła się pewna nieufność. Zarząd JSW przekonuje, że dobrą formą pozyskania kapitału będzie wejście na giełdę. Giełdowy debiut i sprawna realizacja inwestycji to priorytety spółki. Jeżeli JSW nie sięgnie po środki z giełdy, to w firmie rozważają emisję obligacji. Być

MFW naginał własne standardy, by ratować Grecję

kwietniu pożyczka sięgała już 3212 proc. kwoty udziału Grecji w kapitale MFW, podczas gdy normalnie udziela się je do poziomu 600 proc. MFW sugeruje, że wcześniejsza restrukturyzacja greckiego zadłużenia, mogła sprawić, że Grecja nie potrzebowałaby tak dużego wsparcia. Ostatecznie cięcie greckiego długu

Zysk choćby niewielki? Płać podatek Belki

większy dochód. To już samo w sobie spowoduje odpływ kapitału z giełdy do banków, a jeśli jeszcze lokaty nie będą obarczone podatkiem, a konkurencyjne inwestycje w akcje tak, to ten odpływ może być bardzo duży - przekonywali już poważniej. I zdaje się, że przekonali. Od pewnego czasu o zniesieniu części