o swobodzie działalności gospodarczej

Wpływ wyroków ETS na system zamówień publicznych

Orzecznictwo ETS dotyczące zamówień publicznych określa podstawowe zasady prawa UE takie jak: zasada równego traktowania, swobody prowadzenia działalności gospodarczej czy swobody świadczenia usług.

Ministerstwo Finansów chce zmian w dokonywaniu (przyjmowania) płatności za pośrednictwem rachunku bankowego dla przedsiębiorców

Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują sankcji za naruszenie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie obowiązku dokonywania (przyjmowania) płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. Resort finansów przygotował projekt zmian w przepisach w tej kwestii.

Założenie wspólnej działalności gospodarczej przez obywateli Unii Europejskiej

członkowskiego. Formy prawne prowadzenia działalności w PolsceZgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw

Zamawiający może żądać informacji z CEIDG

Zamawiający może żądać informacji z CEIDG

swobodzie działalności gospodarczej umożliwia w sposób samodzielny pozyskanie za pośrednictwem Internetu przez wszystkich zainteresowanych danych zawartych w CEIDG nie można wywodzić, że zamawiający prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne może je samodzielnie uzyskać w przypadku, gdy na przykład

Będą uproszczenia w CEIDG

Projekt zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje zmiany w kwestii wykreślania wpisów z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).Wykreślanie przedsiębiorców z (CEIDG) z powodu trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej

Sejm pracuje nad zmianami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Projekt zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje zmiany w kwestii wykreślania wpisów z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).Wykreślanie przedsiębiorców z (CEIDG) z powodu trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej

Prowadzenie książki kontroli jest jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy

Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania w swojej siedzibie książki kontroli oraz upoważnień i protokołów kontroli. Takie obowiązki nakłada na niego treść art. 81 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 ze zm.). W przypadku

Co w biznesie niezabronione, to dozwolone?

Co w biznesie niezabronione, to dozwolone?

W projekcie, nad którym wczoraj debatował Sejm, zapisano fundamentalne zasady prawa gospodarczego, które mają regulować prowadzenie działalności w naszym kraju. Wśród tych zapisów są m.in.: wolność podejmowania działalności gospodarczej, równość i niedyskryminacja. Wprost zapisano także zasadę

Posłowie zmienili prawo. Koniec z fikcyjnymi adresami firm?

Posłowie zmienili prawo. Koniec z fikcyjnymi adresami firm?

praktycznie nie ma - mówi Cezary Kaźmierczak, szef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Posłowie uprościli też część procedur. Zmiany dotyczą uproszczenia procedury wykreślania i dokonywania sprostowań w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dziś, aby wykreślić lub zmienić wpis

Konstytucja przedsiębiorców w Sejmie. Biznes czeka na zasady, choćby ogólne

Konstytucja przedsiębiorców w Sejmie. Biznes czeka na zasady, choćby ogólne

W projekcie zapisano fundamentalne zasady prawa gospodarczego, które mają regulować prowadzenie działalności w naszym kraju. Ustawa pełna ogólnych zapisów Ustawa o działalności gospodarczej będzie zatem głównie zbiorem podstawowych, wręcz ogólnych norm. Wśród tych zapisów jest m.in.: wolność

Piękne zasady kontra 345 raportów rocznie

Piękne zasady kontra 345 raportów rocznie

;proporcjonalna" do stopnia ewentualnego przewinienia przedsiębiorcy. Wszystko to to słuszne zapisy. Problem w tym, że w polskiej przedsiębiorczości nie tylko o zasady chodzi. Gdy dziennikarze i teoretycy rozpływali się kilka miesięcy temu nad polskimi sukcesami w rankingu łatwości prowadzenia działalności

Swoboda gospodarcza pod znakiem zapytania

Swoboda gospodarcza pod znakiem zapytania

ten sam typ działalności. Poglądy PiS przyjmowano w Sejmie chłodno, a co bardziej porywczy posłowie o liberalnych poglądach przebąkiwali o "powrocie w gospodarce do realiów PRL-u". Niestety, ta różnica w patrzeniu na gospodarkę może zaowocować zupełnie nowym projektem - przy założeniu, że

Nowelizacja przepisu o kontroli firm

kontrole są uciążliwe dla przedsiębiorców. Wyjaśnił jednak, że zmiana, którą proponuje prezydent Kaczyński nie dotyczy wszystkich kontroli, a jedynie tych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wcześniejsze informowanie o nich doprowadza do sytuacji jak z filmów Barei. Przysłowiowe "malowanie trawy

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

01.10.2019 zawiesiła działalność gospodarczą. W kwietniu 2020 będzie miała zerowe przychody i nie odwiesi prawdopodobnie działalności gospodarczej, a w kwietniu 2019 miała przychody w wysokości 19.451 zł netto – spadek o 100 proc. Czy przysługuje jej jakaś forma pomocy w ramach "tarczy

DNB, PwC: Ponad połowa firm jest przeciwna protekcjonizmowi gosp. państw

polskiej gospodarki i przedsiębiorstw". "Ponad połowa firm nie zgadza się ze stwierdzeniem, że rządy powinny stosować politykę gospodarczą, która chroni rodzimych przedsiębiorców nawet kosztem ograniczenia swobody przepływu towarów, kapitału i przedsiębiorczości" - czytamy w komunikacie

Prezydent Andrzej Duda podpisał Konstytucję Biznesu

przedsiębiorcy czy klauzula pewności prawa. "Najważniejszym z zapisów Konstytucji jest Prawo przedsiębiorców, które zastąpi nowelizowaną ponad 90 razy Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) z 2004 r. Kolejnymi aktami prawnymi są: - Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, - Ustawa

FPP:Konstytucja dla biznesu wdraża zasadę co nie jest zabronione, jest dozwolone

" - skomentował ekspert CALPE Grzegorz Lang, cytowany w komunikacie. NSA przychylił się do zarzutu przedsiębiorcy naruszenia przepisów art. 20 i 22 Konstytucji, statuujących swobodę działalności gospodarczej, art. 6 ust. 1 nieobowiązującej już ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, i

FPP i Rzecznik MŚP będą współpracować w zakresie 'Głosu Przedsiębiorcy'

biznesowym.  "Przedsiębiorcy wiedzą jakie przepisy w największym stopniu ograniczają swobodę działalności gospodarczej. Będziemy starali się usuwać te bariery, które opóźniają rozwój gospodarczy. Już teraz mamy bardzo dobre przykłady współpracy w upraszczaniu przepisów - na przykład z

Brewe Leasing liczy na 24 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2020 roku

oprocentowanie to systematycznie wzrasta aż do poziomu 9,5%. Oczywiście decyzja o pozostaniu w cyklu inwestycyjnym zależy od inwestora. Ma on swobodę wyjścia z inwestycji na końcu każdego okresu inwestycyjnego" - podkreślił Mikłasz. Brewe Leasing prowadzi działalność w pozabankowym segmencie leasingowym

MF: Wprowadzanie JPK w podm. niebędących przedsiębiorcami z okresem przejściowym

podatników VAT obowiązanych do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, którzy nie mają statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, - okres przejściowy, jaki został przewidziany w art. 29 ustawy nowelizującej z dnia 10

Gdy tracisz pracę. Kłopoty firm zamykanych bądź ograniczających swoją działalność rodzą wielkie problemy dla zatrudnionych tam osób

Gdy tracisz pracę. Kłopoty firm zamykanych bądź ograniczających swoją działalność rodzą wielkie problemy dla zatrudnionych tam osób

gospodarczą zastanawia się teraz nad jej zawieszeniem albo nawet likwidacją. Jak zawiesić działalność? Obecnie, gdy dostęp do urzędów jest ograniczony, najprostsze będzie złożenie wniosku online na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (prod.ceidg.gov.pl). Złożenie wniosku

KE wzywa Polskę do stosowania prawa dot. udzielania koncesji na energię wodną

publicznych (dyrektywa 2014/23/UE). "W przypadku zezwoleń organy publiczne określają warunki regulujące prowadzenie działalności, a zezwolenia są zazwyczaj wydawane na wniosek podmiotu gospodarczego, nie zaś z inicjatywy instytucji zamawiającej. Ponadto podmiot gospodarczy może zawsze wycofać się z

FOR: Polska zajęła 27. miejsce w Indeksie Elastyczności Zatrudnienia 2020

cywilnoprawnych, teraz mogłoby stać się podobnie z jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi" - czytamy w komunikacie. Zapowiedziany przez PiS wzrost płacy minimalnej do 4 000 zł w 2024 roku wynosi więcej niż wzrost płac 20-30% najmniej zarabiających pracowników. Taki wstrząs prawdopodobnie będzie

ZUS będzie mógł domagać się zwrotu postojowego z odsetkami. Ujawniamy kolejne pułapki "tarczy"

pieniędzy oddawać - mówi Możdżyń. Co oznacza przestój? W art. 15zq ust. 3 ustawy o COVID-19 czytamy, że "świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo

EUNB przełożył ogólnoeuropejskie testy warunków skrajnych banków na 2021 r. 

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) - w związku z epidemią koronawirusa - podjął decyzję o przełożeniu ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych banków na rok 2021. Dzięki temu banki będą mogły skupić się na swej działalności podstawowej oraz

FPP postuluje zmiany prawne, umożliwiające pracodawcom wysyłanie załogi na urlop

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - W obecnej sytuacji przedsiębiorcy powinni móc zmieniać termin urlopów i kierować pracowników na płatny wypoczynek już teraz, kiedy następuje spowolnienie działalności gospodarczej, uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). Dlatego FPP postuluje zmiany prawne

Prezydent podpisał ustawy m.in. regulujące płatności gotówką między firmami

Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, poinformowała Kancelaria. Płatności między firmami powyżej 15

Zawieszenie działalności gospodarczej nie uniemożliwia wzięcia udziału w przetargu

ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.); art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. poz. 672) www.portalzp.pl

ZPP rekomenduje uproszczenie podatku ryczałtowego dla firm

według skali 18%" - wskazuje ZPP w raporcie pt. "Uproszczenie systemu podatkowego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą". ZPP proponuje zmiany w Ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby

BIG Info Monitor: Zaległości branży kosmetycznej, fryzjer. - ok. 86 mln zł w III

; - czytamy w komunikacie. Według danych na koniec marca 2020 r., 87 505 podmiotów gospodarczych deklarowało prowadzenie działalności zaliczanej do kategorii "Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne". Stanowią one blisko 2,2% ogólnej liczby podmiotów gospodarki narodowej znajdujących się w

Będą ułatwienia dla firm

Zdaniem  Ministerstwa Gospodarki, które przygotowało projekt ustawy - Prawo działalności gospodarczej, spora część obecnie obowiązującej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r., mimo wielokrotnego nowelizowania, nie spełnia już oczekiwań przedsiębiorców, ponieważ nie

Nowelizacja ustawy o działalności gospodarczej skierowana do podpisu prezydenta

Warszawa, 09.10.2015 (ISBnews) – Przyjęta przez Sejm 25 września br. ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw została skierowana do podpisu Prezydenta RP, podało Ministerstwo Gospodarki. Ustawa zawiera przede wszystkim rozwiązania

Prawnicy czytelnikom odc. 6. Jestem w okresie przedemerytalnym. Czy pracodawca mógł zmienić mi wymiar czasu pracy?

ustawę – spadek obrotu o co najmniej 30 proc. – nie został spełniony, a więc dofinansowanie nie może zostać przyznane. Sytuacja rysowałaby się inaczej, gdyby np. pytający prowadził sklep internetowy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, a ponadto był np. prezesem zarządu spółki z

FOR: Konstytucja Biznesu wprowadzona przez PiS to zwykła propaganda, która nie poprawi losów polskich przedsiębiorców

przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. – Trzeba jednak podkreślić, że można było to osiągnąć przez nowelizację obowiązującej wcześniej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – zaznacza Marcin Zieliński. Nieśmieszny żart Morawieckiego Na koniec FOR przypomina, że

KNF zapoznała się z notyfikacją ws. utworzenia w Polsce oddziału Nordea Bank Abp

jednoznaczny i potwierdzony przez klienta m.in. o: a) sprawowaniu nadzoru nad działalnością oddziału z punktu jego wypłacalności przez władze nadzorcze w Finlandii, b) danych teleadresowych umożliwiających klientowi bezpośredni - fizyczny kontakt z oddziałem, c) miejscu przechowywania i przetwarzania

Komisja sejmowa przyjęła projekt ustawy dot. otoczenia prawnego przedsiębiorców

administracyjnych, doprecyzowanie zagadnień wywołujących wątpliwości interpretacyjne, zmiany wspierające rozwój przedsiębiorczości i podniesienie efektywności pracy, usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz zmniejszenie uciążliwości kontroli działalności gospodarczej. Proponuje się zmiany m.in. w ustawie o

KNF zezwoliła na utworzenie oddziału HSBC France w Polsce

musi spełniać przy prowadzeniu działalności na terytorium Polski. "Wskazane przez KNF warunki dotyczą zobowiązania HSBC France:  1)    Informowania klienta, przed zawarciem umowy i najpóźniej z chwilą złożenia oferty, w sposób jednoznaczny i potwierdzony przez klienta, o

PO stawia na obniżenie podatków i wyższą płacę

Krynica- Zdrój, 04.09.2019 (ISBnews) - Platforma Obywatelska (PO) - jeżeli wygra wybory parlamentarne - będzie chciała zrealizować program "niższe podatki, wyższe płace", zakładający m.in. obniżenie kosztów pracy, niższe składki ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą i przywrócić

Co robić, gdy firma ma kłopoty. Poradnik

. Relacje biznesowe oparte są jednak o zasadę swobody umów i ostateczne wyniki tych negocjacji zawsze są uzależnione od stanowiska stron i ich elastyczności. Jak już wspomnieliśmy, pewne możliwości dają przepisy tzw. tarczy antykryzysowej, przewidujące wprost w niektórych przypadkach możliwość odroczenia

Prawnicy Czytelnikom odc. 10. Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki?

Kawecki & Szlęzak, Wardyński i Wspólnicy, WKB Wierciński Kwieciński Baehr. 1. Przeczytałem kilka razy regulamin „tarczy finansowej” i mam problem z zakwalifikowaniem swojego przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej za mikroprzedsiębiorcę uważa się firmę

Sejm znowelizował ustawę o ordynacji podatkowej

kontroli"- czytamy w komunikacie. Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej przewidują, że będzie je można przeprowadzać nie tylko w siedzibie firmy lub miejscu wykonywania działalności, ale także w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych. Teraz ustawa trafi do

Mercor traktuje zarzuty Assa Abloy jako 'nieuczciwą walkę konkurencyjną'

działalności gospodarczej prowadzić działalność w tej branży. Rozpoczęcie działalności na tym rynku nastąpiło w sposób pośredni poprzez nabycie w dniu 18.04.2017 r. 82% udziałów w spółce technologicznej DFM Doors Sp. z o.o. (uprzednio SP Zero Sp. z o.o.), o czym Mercor informował w komunikatach prasowych

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy dot. Brexitu bez umowy

prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 zdanie drugie Traktatu o Unii Europejskiej" - czytamy w informacji. 

PAIH: Polskie firmy mogą szykować się do ekspansji w Malezji od IV kw. 2020 r.

normalnej działalności chociaż ograniczenie w przemieszczaniu się jest dalej utrzymane" - uważa Zaręba. Utrudnienia dotyczą całego życia społeczno-gospodarczego Malezji: zamknięte są szkoły i uczelnie wyższe, transport publiczny działa w określonych godzinach, tzn. rano od 6 do 10 i wieczorem od 17

Test przedsiębiorcy. Urzędnicy zdecydują, kto jest biznesmenem

praktyką. Wprowadzanie mechanizmów ograniczających, w większości przypadków świadomy wybór tej formy przez firmy i jednoosobowe działalności gospodarcze, byłby ograniczaniem swobody działalności. Gdyby dzisiaj chcieć „walczyć” z ww. sytuacją rynkową, to dla kogo w sumie byłby ZUS minimalny? Jak

Rząd przyjął projekt ustawy m.in. regulującej płatności gotówką między firmami

Warszawa, 08.03.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedłożony przez ministra finansów, podało Centrum

Wykonawcą w przetargu jest bank, a nie jego oddział

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt 11 ustawy Pzp). Pojęcie oddziału zostało zdefiniowane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z nią jest to

Korzystne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej

możliwości zwiększenia kosztów uzyskania przychodów.Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczejNowelizacja przewiduje także zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. W myśl znowelizowanych przepisów kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego miejscu wykonywania działalności

Konstytucja Biznesu. Miały być ułatwienia dla biznesu, będzie po staremu

Biznesu. – Te zasady wynikają bezpośrednio lub pośrednio z przepisów obowiązującej Konstytucji RP czy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – przypomina Jabłońska. Nowością jest uporządkowanie tych zasad w jednym dokumencie, co zdaniem Grant Thornton może zwiększyć świadomość prawną

Sejm skierował ustawę dot. otoczenia prawnego przedsiębiorców do prac w komisji

rozwój przedsiębiorczości i podniesienie efektywności pracy, usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz zmniejszenie uciążliwości kontroli działalności gospodarczej. Proponuje się zmiany m.in. w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, w prawie budowlanym

Lewiatan:Zamrożenie opłat dystrybucyjnych może wstrzymać inwestycje w energetykę

wszystkich dwustronnych kontraktów odnowionych po 30 czerwca 2018 r. Tym samym kwestionuje się zasadność zawartych kontraktów m.in. na rynku regulowanym i prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii, co jest niezgodne m.in. z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, Konstytucją RP i z TFUE. Ponadto

PIPP: Pakiet przewozowy powinien zostać zmodyfikowany

zaakceptowanie projektu ustawy w obecnym kształcie może być zagrożeniem dla zasady swobody działalności gospodarczej oraz ochrony niejawnych danych przedsiębiorstwa. Zastrzeżenia budzi aktualny kształt definicji podmiotu wysyłającego, który może prowadzić do gromadzenia chronionych danych przedsiębiorstw przez

MR skierowało do konsultacji ustawę Prawo przedsiębiorców

ma w założeniu być centralnym aktem prawnym określającym warunki prowadzenia biznesu w Polsce. Zastąpi obowiązującą od 2004 r. ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. "Dotychczasowa ustawa była nowelizowana już ponad 80 razy. Spełniła swoją rolę, ale przez ciągłe zmiany i to dokonywane w

Własna firma. Od czego zacząć?

;28 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej CEIDG przesyła dane z wniosku o wpis do urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę. NIP jest nadawany nie później niż w dniu roboczym następującym po wpisie. Oba numery muszą znaleźć się na wszystkich firmowych dokumentach, drukach

MF: Jednolity Plik Kontrolny pomoże w kontrolach firm od lipca br.

gospodarczej). Mali i średni przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. mogą przekazywać dane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej. "Efektem tego będzie skrócenie czasu kontroli

Fundacja Kronenberga: Co czwarty student planuje założyć własną firmę

% posiadających jednoosobową działalność gospodarczą jest z takiej formy zatrudnienia zadowolona. Inaczej ma się sytuacja z tzw. śmieciówkami - taką formę zatrudnienia preferuje jedynie co czwarty pracujący" - czytamy w raporcie. Wyłącznie o etacie myśli tylko 60% studentów, 14% planuje własny biznes, a

MPiT: Rząd przyjął projekt ustawy dot. prostej spółki akcyjnej

rozpoczynaniu działalności gospodarczej, pozyskiwaniu kapitału, czy likwidacji spółki w razie niepowodzenia. Dziś osoby rozpoczynające działalność w formie spółki kapitałowej mają do wyboru spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Nie odpowiadają one jednak na potrzeby startupów. Aż 71

Morawiecki: Potrzebujemy polskiego kapitału zdolnego do ekspansji

warunków swobody działalności gospodarczej i legislacji w tej kwestii. Trzecim filarem działań resortu rozwoju - jest neoindustralizacja, tj. rozwój nowych dolin przemysłowych, m.in. gospodarki morskiej i przemysłu stoczniowego z większym udziałem kapitału polskiego. Ministerstwo zamierza rozwijać branże

Referencje wspólników spółki cywilnej

zdolności prawnej. Zgodnie z przepisami ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej za przedsiębiorców, a co za tym idzie podmioty praw i obowiązków z tytułu prowadzonej działalności uznaje się wspólników spółki cywilnej, a nie samą spółkę. Tym samym to wspólnicy spółki cywilnej mogą

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą Prostej Spółki Akcyjnej

działalności, poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). "Prosta Spółka Akcyjna to rozwiązanie, które przygotowaliśmy z myślą o startupach i we współpracy ze środowiskiem startupowym. Chcemy, dzięki tym rozwiązaniom, zatrzymać w Polsce młode innowacyjne przedsięwzięcia, a także

Duże firmy będą mogły egzekwować zaległe płatności za budowę dróg

działalności gospodarczej oraz usługodawca w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Zatem w rozumieniu ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień

Sejm przyjął i skierował do Senatu projekt ustawy tzw. 'apteka dla aptekarza'

poprawki wpłynie na wzrost cen. "Posłanki mają rację, że stracą na tym konsumenci i ograniczona zostanie swoboda gospodarcza. Te poprawki usuwają te szkodliwe zapisy. Za chwilę przyjdą do nas piekarze, dentyści i również będą żądać monopolu. Dojdziemy za chwilę do absurdu" &ndash

Chcesz przenieść firmę do innego kraju dla niższych podatków? Od przyszłego roku zapłacisz exit tax

Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz państw, z którymi Polska lub UE zawarła umowę o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych. Na pewno nie rozłożymy podatku na raty, jeśli przeniesiemy się do tzw. raju podatkowego. Czytaj także: FOR: Konstytucja Biznesu

Jak przedsiębiorca może bronić się przed niekorzystnymi decyzjami ZUS? Jak uniknąć kar? Poradnik dla przedsiębiorcy krok po kroku

przepisów z zakresu ubezpieczeń w naszych indywidualnych sprawach. Kto może złożyć wniosek? Każdy przedsiębiorca, czyli jeśli prowadzisz działalność gospodarczą jako: * osoba fizyczna (firma wpisana na listę ewidencji gospodarczej w gminie czy urzędzie miasta); * osoba prawna (firma zarejestrowana w sądzie

PwC, DnB: Zbliżamy się do Europy kontynent. pod względem natężenia regulacji

Warszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - Stopień zaangażowania państwa w polską gospodarkę w ostatnim okresie wzrasta. Nie przekłada się to jednak na większą skalę działalności polskich przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej, farmaceutycznej czy handlowej, a w polityce gospodarczej brak jest

IS: Ustawa 'Apteka dla aptekarza' grozi rozrostem władzy korporacji aptekarskiej

korporację kosztem swobody działalności gospodarczej i prawa własności jej konkurentów. Instytut podkreśla, że samorządy zawodowe - jako niezbędny element demokratycznego państwa prawa - reprezentują osoby wykonujące zawody zaufania publicznego. Winny to czynić w granicach interesu publicznego i dla jego

PIE: Po 'twardym Brexicie' średnia ważona stawka celna w eksporcie do UK to 8,5%

jest drugim pod względem wielkości jej odbiorcą" - powiedział Ambroziak, cytowany w komunikacie. Jak zaznacza analityk, przywrócenie kontroli celnych w sytuacji twardego Brexitu spowoduje także duże zakłócenia w działalności polskich firm przewozowych transportujących towary przez Kanał La

Rząd przyjął projekt ustawy w ramach pakietu '100 zmian dla firm'

obciążeń administracyjnych, powinny wynieść ok. 230 mln zł w pierwszym roku obowiązywania ustawy, podkreślono. Najważniejsze proponowane zmiany obejmują m.in.: - prawo o swobodzie działalności gospodarczej, w którym przewidziano rozwiązania, które będą chronić przedsiębiorców przed ponoszeniem

ZPP: Polscy przedsiębiorcy przeciw zaostrzeniu ustawy o zakazie handlu

jest przedmiotem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, który ma zbadać jej zgodność z Konstytucją RP, a z kolei Sąd Najwyższy ma jeszcze w grudniu dać wiążącą wykładnię sformułowania „przeważająca działalność". Uznajemy zatem, że nowelizowanie ustawy o ograniczaniu handlu w niedziele

Centrum A. Smitha: Polska na 47. miejscu w rankingu wolności gospodarczej

rozmiarów rządu, wzrostem regulacji rynku kredytowego i wzrostem regulacji działalności firm. "Z perspektywy tego, co już się stało w roku 2014 i 2015 i tego, co politycy zapowiadają na dalszą część roku widać, że dalszego spadku wolności gospodarczej w obszarze I (opodatkowanie banków i

MPiT: Parlament rozpoczął prace nad projektem ustawy ws. Prostej Spółki Akcyjnej

obecnie dostępne formy prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak spółka z o.o. czy spółka akcyjna nie w pełni odpowiadają na potrzeby startupów. Potwierdzają to badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w których aż 73% ankietowanych wskazało na potrzebę nowej formuły prawnej dla

MF: Obniżenie limitu transakcji bezgotówkowych ma zwiększyć dochody budżetu

konsultacji społecznych oraz międzyresortowych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Według "Dziennika Gazety Prawnej", nowy limit, powyżej którego

Rząd wprowadza ułatwienia dla biznesu. Głównie dla małych i średnich firm

gospodarczej". Rząd ocenia, że nowe przepisy pozwolą zaoszczędzić - głównie małym i średnim firmom - ok. 230 mln zł w pierwszym roku obowiązywania ustawy. Mniej kontroli Rada Ministrów przyjęła zmiany w 18 ustawach. Jedną z nich jest Prawo o swobodzie działalności gospodarczej. Dzięki nowelizacji firmy

"Zbyt wysokie kary" kontra patologia śmieciówek. Pracodawcy na wojnie z Państwową Inspekcją Pracy?

. Debata o tym, czy kontrole powinny być zapowiadane trwała już kilka lat temu. Wygrali ją pracodawcy, część kontroli inspektorzy mieli zapowiadać, bo wymagała tego ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Co prawda inspektorzy w wielu przypadkach powoływali się na podejrzenie łamania przepisów prawa

Przedsiębiorcy do organów ścigania: firmom trzeba swobody

Działania prokuratury wobec członków zarządu Prokom Investments wymagają zabrania głosu przez organizacje przedsiębiorców w publicznej dyskusji dotyczącej swobody wykonywania działalności gospodarczej i niezależności przedsiębiorców - przekonywali Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby

Roman Giedrojć nowym szefem Państwowej Inspekcji Pracy

spór, czy mają prawo kontrolować w ten sposób także zakłady usługowe (konwencja mówi bowiem dosłownie o "handlu i przemyśle", o czym pisaliśmyw listopadzie ). Przedsiębiorcy argumentowali z kolei, że przed niezapowiedzianymi kontrolami PIP chroni ich ustawa o swobodzie działalności

ZPP: Nowela dot. zakazu handlu w niedziele zwiększy uciążliwość ograniczeń

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Zmiany proponowane w projekcie nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, złożonym przez posłów do Sejmu nie wpłyną na poprawę efektywności osiągania celu, jakim jest doprowadzenie do tego, by przynajmniej część

Uprzejmie uprzedzam: wpadnie kontrola PIP. Polski absurd

kontroli jest sprzeczność międzynarodowej konwencji z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Konwencja mówi bowiem, że "przedsiębiorstwa będą kontrolowane tak często i tak starannie, jak to jest konieczne". Nasza ustawa z kolei, że liczba i czas trwania kontroli u przedsiębiorców muszą być

Galerie handlowe otwarte. Jak bezpiecznie zrobić zakupy? Czy dezynfekować kupione ubrania?

. Jak obecne prawo do tego podchodzi? Mogę organizować urodziny, przyjmować dzieci do sali? Niestety, nie mam dobrych wiadomości. Jak wiadomo, prowadzenie działalności gospodarczej podlega obecnie licznym ograniczeniom wprowadzonym mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie

Środowisko biznesowe reaktywowało Polską Radę Przedsiębiorczości

był Leszek Miller, a jej sztandarowymi osiągnięciami były: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej oraz obniżka CIT. Później Rada zawiesiła działalność, przypomniał Business Centre Club Marek Goliszewski.  "Ale obecnie stoimy w obliczu nowych problemów, być może najtrudniejszych

Dalsze doskonalenie wolności gospodarczej

przez ustawę o swobodzie gospodarczej. Składała się ze 111 artykułów i mieściła na 18 stronach "Dziennika Ustaw". Miała być nową "konstytucją wolności gospodarczej", co zresztą sugerował tytuł, miała uprościć procedurę zakładania firm, sprawić, że państwo będzie sojusznikiem, a nie

"Rz": opieszałość urzędów nie narusza dóbr przedsiębiorców

Chodzi o wyrok kieleckiego Sądu Okręgowego, który orzekł, że przewlekłe postępowania administracyjne i utrudnianie prowadzenia działalności gospodarczej nie naruszają dóbr osobistych przedsiębiorców. Uznał zatem, iż swoboda gospodarowania nie podlega ochronie. Gazeta przytacza przykłady firm

Rząd przyjmie nowelę wprowadzającą obligatoryjną podzieloną płatność w III kw.

VAT) wprowadzony zostanie obowiązek posiadania rachunków rozliczeniowych dla tych podatników, którzy z uwagi na profil prowadzonej działalności gospodarczej są lub mogą być zobowiązani do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Stosowne zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone w ustawie Prawo

Przywileje i ochrona kobiet w ciąży. Co przysługuje przyszłej matce według prawa pracy?

, wyliczany jako średnia ze składek opłacanych przez 12 miesięcy. Na okres urlopu związanego z macierzyństwem można zawiesić działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, prowadzący

Określenie siedziby podatnika z odmową nadania numeru NIP

prawa, a także może naruszać zasadę swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Również fakt, że pod wskazanym adresem mają siedzibę także inne spółki nie ma wpływu na kwestię nadania numeru NIP spółce - podkreślił sąd.W konsekwencji sąd uznał, że w omawianej sprawie spółka dopełniła obowiązku

Małe i średnie śląskie firmy liderem

przeprowadzić restrukturyzację. Wielu przedsiębiorców decydujących się na rozpoczęcie własnej działalności podaje jako powód takiego kroku między innymi zmęczenie korporacją albo potrzebę bycia swoim szefem. Przedsiębiorcy cenią sobie swobodę, jaką daje własny biznes, a także możliwość kreowania i realizacji

UKE: Przychody z rynku pocztowego wyniosły 7,7 mld zł w 2015, wzrost o 2,6% r/r

; - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi o stanie rynku pocztowego za rok 2015.  Przeprowadzona w ostatnich latach liberalizacja polskiego rynku pocztowego zapewniła swobodę w podejmowaniu działalności gospodarczej wszystkim przedsiębiorcom zainteresowanym świadczeniem usług pocztowych. Brak

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych

przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej z żądaniem udzielenia informacji dotyczących ich działalności. Pracodawcy mają obowiązek udzielenia informacji w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania Państwowej Inspekcji Pracy.Państwowa Inspekcja Pracy

Limity płatności 2017 uderzają w mikro- i mały biznes. Przedsiębiorcy: To zła zmiana

Obniżenie limitu płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami z 15 tys. euro (ok. 65 tys. zł) do 15 tys. zł ma pomóc rządowi w walce z szarą strefą. Taki zapis znalazł się w nowelizacji ustawy o podatku PIT, CIT oraz poprawionej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Zmiany

Mniej rozliczeń gotówką. Rząd szuka recepty na szarą strefę

rejestrują tu transakcji. Nie płacą podatków. To zaburza uczciwą konkurencję, bo firmy operujące poza oficjalnym obiegiem mają mniejsze koszty. I rozliczają się głównie w gotówce. 15 tys. zł zamiast 15 tys. euro We wtorek rząd przyjął projekt zmieniający ustawy o podatkach dochodowych oraz o swobodzie

Jak działają e-kantory, dlaczego są tańsze od banków oraz kiedy warto korzystać z ich usług?

istnieje. Przedstawiciele e-kantorów podkreślają, że jednak nie działają na Dzikim Zachodzie, a zarówno internetowe kantory, jak i internetowe platformy wymiany walut online podlegają pod polskie prawo w równym stopniu. Szczególne regulacje prawne, które ich dotyczą, to: ustawa o swobodzie gospodarczej

Morawiecki: KERM rozpatrzy ok. 20 projektów ustaw resortów gosp. do końca roku

prawo energetyczne. "W Ministerstwie Rozwoju liczba gotowych projektów ustaw jest 12. Są to głównie ustawy dotyczące swobody działalności gospodarczej. Jest ustawa o zmianie ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawa w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, ustawa prawo o miarach

Pracodawcy sprzeciwiają się senackiej decyzji ws. apteki dla aptekarza

farmaceutyczne, do którego na ostatnim etapie procesu legislacyjnego przywrócono szkodliwą zasadę "apteki dla aptekarza". Ich zdaniem, przyjęta nowelizacja dotkliwie reglamentuje swobodę prowadzenia działalności gospodarczej i silnie upośledza konkurencję na rynku aptecznym. "Przyjęcie ustawy w

Prezydent podpisał nowelizację Prawa farmaceutycznego tzw. apteka dla aptekarza

procesu legislacyjnego przywrócono szkodliwą zasadę "apteki dla aptekarza". Ich zdaniem, przyjęta nowelizacja dotkliwie reglamentuje swobodę prowadzenia działalności gospodarczej i silnie upośledza konkurencję na rynku aptecznym. Wcześniej Komisja ds. Rynku Aptecznego Business Centre Club

Komisja Europejska planuje modernizację podatku VAT w UE

do spraw gospodarczych i finansowych oraz podatków i ceł Pierre Moscovici zwrócił uwagę, że podatek VAT jest zasadniczym źródłem dochodów podatkowych dla państw członkowskich UE. "Mamy jednak do czynienia z ogromną luką podatkową: dochody z pobranego podatku VAT są o 170 mld euro niższe niż

Życie przedsiębiorców ma być łatwiejsze

Celem raportu BŚ jest zmniejszenie kosztów i ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. A, że jest jeszcze sporo do zrobienia pokazuje ostatni raport Doing Business opracowywany właśnie przez BŚ. Polska zajmuje 72 pozycję na 183. Thomas Laursen, menedżer Banku Światowego dla Polski i

Zamawiający nadal może żądać wypisu z ewidencji działalności gospodarczej

właściwego rejestru. Zgodnie z przepisem art. 14. ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 r. Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.) przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po

Umowa a oferta

którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty. Podsumowanie W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej

Wrocław wygrał z klubami Cocomo. Rynek wizytówka miasta [KOMENTARZ]

pojedynczego sprawcy i nie da się obciążyć nim pozwanych firm - uzasadniał sąd. I przypomniał, że w tej sprawie toczy się postępowanie karne. Na poprzednich rozprawach przedstawiciele Cocomo polemizowali z twierdzeniami gminy. Przekonywali, że chce ona naruszyć konstytucję i swobodę działalności gospodarczej