o czym świadczy pkb

Senat przyjął ustawę budżetową na 2020 rok z ponad 90 poprawkami

, czyli poniżej wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych, która wynosi 3% PKB. Założono, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 46 mld zł do wysokości 1 039,8 mln zł, przy czym relacja długu do PKB ma w dalszym ciągu będzie ulegać

Dynamika wzrostu konsumpcji prywatnej wyhamuje w 2020 roku wg analityków

PKB utrzymała się w czwartym kwartale 2019 r. w okolicach 3.9%r/r. Była raczej nieco niższa. Najpierw jednak (już za kilka dni) poznamy wstępny szacunek rocznego PKB i na tej podstawie będzie można powiedzieć więcej o końcu roku. Kolejne miesiące powinny upływać pod znakiem dość stabilnego nominalnego

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 1,3% r/r do 977 w 2019 r.

wzrostem produktywności. Utrzymał się stosunkowo niski poziom wydajności ogółem, dane Eurostatu pokazują, że wydajność pracy w Polsce wynosiła w 2017 r. 75% średniej UE. Nie pociągnęło to za sobą adekwatnego wzrostu cen produktów i usług polskich firm (o czym świadczy brak inflacji cen producentów), a

W trakcie senackiej debaty zgłoszono kilkadziesiąt poprawek do ustawy budżetowej

instytucji rządowych i samorządowych, która wynosi 3% PKB. Założono, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 46 mld zł do wysokości 1 039,8 mln zł, przy czym relacja długu do PKB ma w dalszym ciągu będzie ulegać obniżeniu do poziomu 43,8% PKB w br. z 44,4% w roku 2019. W prognozach

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

. zapasy, co świadczyło o wciąż optymistycznych wówczas ocenach firm dotyczących przyszłej koniunktury. Dane o PKB w IV kw. nie zmieniają naszej oceny perspektyw wzrostu gospodarczego w 2019 r. Istotne ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2019 r. (3,3% wobec 5,1% w 2018 r.) stanowią

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

do 4,1-4,3% r/r. GUS poinformował dziś, że produkt krajowy brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w III kw. 2019 roku o 3,9% r/r wobec 4,6% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł

Rząd przyjął nowelę zwiększającą środki na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2024 r.

Warszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakładający, że środki na ochronę zdrowia będą stopniowo rosły, osiągając poziom 6% PKB w 2024 r., czyli rok wcześniej niż planowano

PKB za I kw. sugeruje wzrost ponad 4,5% w całym 2019 r. wg analityków

koniunktury firmy przetwórstwa przemysłowego zwiększały w I kw. zapasy, co świadczyło o wciąż optymistycznych wówczas ocenach firm dotyczących przyszłej koniunktury. Opublikowane dziś dane sygnalizują znaczące ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu PKB w całym 2019 r. (4,3%). Czynnikami dynamizującymi

'Minutes' RPP: Dynamika inwestycji będzie wyższa w II poł. 2017 r.

, wypłaty świadczeń oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Nadal niska była natomiast dynamika inwestycji, przy czym - mimo wysokiego wykorzystania zdolności wytwórczych i dalszej poprawy koniunktury - nieznacznie pogłębił się spadek inwestycji przedsiębiorstw. Członkowie Rady oceniali, że stopniowe

'Minutes' RPP: W kolejnych kwartałach utrzyma się dobra koniunktura w gospodarce

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Podczas grudniowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że w nadchodzących kwartałach utrzyma się korzystna koniunktura w polskiej gospodarce, choć w kolejnych latach można oczekiwać pewnego obniżenia się dynamiki PKB, wynika z "

Tempo wzrostu PKB może spowolnić do 3,6-4% r/r w 2019 r. wg analityków

) niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł o 4,9% r/r w IV kw. 2018 r. wobec 5,1% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 0,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był

FPP, CALPE: Dzięki PPK i reformie OFE zmniejszy się uzależnienie emerytur od ZUS

oparciu o zasady określone przed reformą z 1999 r., podano w komunikacie. "Poprawa bezpieczeństwa będzie przede wszystkim dotyczyła tych ubezpieczonych, którzy nie zrezygnują z uczestnictwa w PPK. Składki do OFE stanowią część obowiązkowej składki emerytalnej, w związku z czym ich rola nie ma

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

tempo wzrostu gospodarczego w 2018 r. na poziomie 5,1% jest najwyższe od 2007 roku. Według wstępnych danych GUS, PKB wzrósł o 5,1% r/r w 2018 r. wobec 4,8% wzrostu w poprzednim roku. W 2018 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 5,3% wobec wzrostu o 4,9% w 2017 r. Spożycie ogółem w ub.r. wzrosło o 4,3%, w

PwC: Polskie BIZ mogą rosnąć ponad 10% rocznie i sięgną 19,6 mld zł w samym 2024

nowe inwestycje. Co czwarta firma inwestycje lokuje w krajach, z którymi Polska sąsiaduje. Z naszych analiz wynika jednak, że relacja inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorców do PKB kraju nadal utrzymuje się poniżej średniej unijnej. Pełne wykorzystanie możliwości rozwojowych polskich firm i

Popyt konsumpcyjny pozostanie głównym motorem wzrostu PKB wg analityków

pierwszym kwartale. Byłby to wynik przekraczający prognozy NBP, w związku z czym należałoby spodziewać się w lipcowej projekcji rewizji w górę i ścieżki PKB, i ścieżki CPI" - ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Jeśli usuniemy efekt świąt w inny sposób - uśredniając wynik realnej

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r.

Warszawa, 11.03.2019 (ISBnews) - Wzrost PKB sięgnie 4% w tym roku, a następnie spowolni do 3,7% w 2020 r. i do 3,5% w 2021 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanej w "Raporcie o inflacji". W raporcie z listopada 2018 r. NBP

Euler Hermes: Brexit do 2018 r. zmniejszył polski eksport o 3,2 mld euro

wspomnianymi następstwami. Eksporterzy z Polski powinni na bieżąco monitorować generalnie pogarszającą się kondycję wielu spośród brytyjskich firm, o czym świadczy znaczny wzrost liczby niewypłacalności brytyjskich firm (w ubiegłym roku ich liczba wzrosła o +10% r/r, do poziomu ponad 20 tys. przedsiębiorstw

RPP: Źródłem niepewności uwzględnienie w budżecie 2016 niegotowych projektów

jednorazowy, mają wzrosnąć o 10,2%" - wskazała także Rada. RPP zwraca też uwagę, że projekt budżetu przewiduje znaczny wzrost wydatków sektora finansów publicznych na świadczenia społeczne. Będzie to związane przede wszystkim z wprowadzeniem nowego świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko

ZPPHiU: Branża handlowa i usługowa potrzebuje większego wsparcia od rządu

odpowiednia płynnością finansową o czym może świadczyć planowana ratunkowa emisja akcji CCC. "Nasza branża osiąga w wielu przypadkach duże obroty, ale warto zauważyć, że pracujemy na niskich marżach i nasze zasoby nie są tak duże, jak się mogą wydawać" - dodał prezes. Kluczowe postulaty Związku

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4,3% w 2017 r. wg analityków

). Największym znakiem zapytania są inwestycje. Naszym zdaniem w III kw. doszło już do lekkiego odbicia (ok. 4% r/r), o czym świadczą m.in. dobre wyniki produkcji budowlano-montażowej. Kolejne kwartały powinny przynieść dalszą poprawę sytuacji. O ile końcówka 2017 r. może pokazać lekkie spowolnienie wzrostu PKB

ADP: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce wzrosło o 5,43% r/r w II kw. 2019

pracowników niż w analogicznym okresie 2018 r., z kolei ogół rynku o 3,1%. W wyniku tego Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki wyniósł 102,67 (+2,67 pkt). W II kw. firmy Nowoczesnej Gospodarki również lepiej radziły sobie z wyzwaniami, o czym świadczy kolejny wzrost wskaźnika, który w II kw. 2019 r. wyniósł 105,4

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

ich spadku o 7,7% r/r w III kw. Dzisiejsze dane nie zmieniają zasadniczo naszych prognoz na 2017 r. Oczekujemy, że w I i II kw. br. realna dynamika PKB wyniesie ok. 2,8% r/r, po czym w III i IV kw. powinna przyspieszyć do odpowiednio 3,2% i 3,4% r/r. Ogółem w 2017 r. prognozujemy wzrost PKB na

Euler Hermes: Wzrost PKB Polski spowolni do 4% w 2019 r. i 3,3% w 2020 r.

adekwatnego wzrostu cen produktów i usług polskich firm (o czym świadczy brak inflacji cen producentów), a tym samym rosnące koszty pracy zmniejszyły ich rentowność. W efekcie marże spadły z rekordowo wysokiej średniej 51,4% w IV kwartale 2015 r. do 10-letniego minimum na poziomie średnio 47% na koniec 2018 r

mBank: Zrównoważenie budżetu może oznaczać zacieśnienie polityki fiskalnej

ustawy budżetowej o 11%), przy czym wiemy, że wpływy z VAT mają wzrosnąć o 8% a wpływy z CIT o ok. 10% - w przypadku obydwu podatków założono całą serie działań uszczelniających. Dodatkowo, w 2020 r. sektor ma otrzymać wpłatę połowy tzw. opłaty przekształceniowej OFE-TFI oraz korzyści z tytułu przerwania

Szałamacha: Impuls popytowy 500+ da ok. 0,5 pkt proc. we wzroście PKB w tym roku

programowi do rodzin trafiło już prawie 5 mld zł. W ciągu trzech pierwszych miesięcy funkcjonowania programu "Rodzina 500+" rodzice i opiekunowie złożyli już 2 619 861 wniosków o świadczenie wychowawcze. Według wcześniejszych zapowiedzi, roczny koszt świadczeń (500 zł na drugie i kolejne dziecko

Wzrost konsumpcji prywatnej będzie stopniowo spowalniać wg analityków

, ograniczającym skalę osłabienia dynamiki PKB" - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa. "Nie można też wykluczyć, że środki z impulsu fiskalnego są w większej proporcji niż poprzednio oszczędzane (świadczenie jest wypłacane relatywnie lepiej sytuowanym rodzinom). Potwierdzeniem takiej tezy

Kąsek z Banku Światowego: Spowolnienie z I półrocza będzie przejściowe

jest na Węgrzech. Moglibyśmy spodziewać się lepszej aktywności inwestycyjnej przy tej koniunkturze" - podsumował Kąsek. Bank Światowy obniżył dziś prognozy wzrostu PKB Polski na ten rok do 3,2%, tj. o 0,5 pkt proc. wobec oczekiwań z kwietnia oraz do 3,4% na 2017 r. (o 0,1 pkt wobec kwietnia

Dobre dane z Azji. Dług w USA

czym świadczy brak większych ruchów na japońskich indeksach oraz na jenie w godzinach publikacji tych danych. Zmienność pojawiła się jednak około godziny później. Wtedy to nadeszły dane z Chin. Chiński PMI jest na najwyższym poziomie od 2012 roku. Brzmi to bardzo dobrze, ale wynik 51,8 pkt wcale nie

Dynamika PKB osłabnie w I kw. po dobrym IV kw. ub.r. wg analityków

szacunkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 3,9% r/r w IV kw. 2015 r. wobec 3,5% wzrostu w poprzednim kwartale. Dwunastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewali się, że wzrost PKB w IV kw. br. wyniósł średnio 3,78% (prognozy wahają się od 3,6% do 3,8

W Wielkiej Brytanii bez zmian

, jak i drukowanie pieniędzy wpływają negatywnie na funta, o czym najlepiej świadczy gwałtowne umocnienie brytyjskiej waluty po informacji, że bank nie podjął działań. Chińskie władze za cel na lata 2016-2020 przyjęły wzrost gospodarczy na poziomie 6,5%-6,7%. Skoro taki przyjęły, to taki będą też

PFR: Tarcza finansowa zapewni subwencje dla ponad 670 tys. przedsiębiorstw

ścieżkę rozwoju" - czytamy w materiale PFR. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej, że środki w ramach tarczy finansowej zaczną trafiać do firm za 2-3 tygodnie. "Program składa się z 3 podstawowych komponentów o łącznej wartości 100 mld zł (4,5% PKB

Szydło: Nie zaciągaliśmy kredyty na 500 plus, zainwestowaliśmy w rodzinę

O tym, że sztandarowy program PiS 500 plus "jest na kredyt", Mateusz Morawiecki mówił podczas spotkania z sympatykami i członkami PiS w Bydgoszczy. - W dłuższej perspektywie to nam nie zbuduje PKB. Państwu bardziej niż konsumpcja potrzebne są inwestycje i oszczędności. A przypominam, że

Kowalczyk: Deficyt budżetu 2016 nie przekroczy 3% PKB

500+ i - jak poinformowała premier Beata Szydło - liczy, że rozwiązanie to wejdzie w życie w kwietniu przyszłego roku. Według ówczesnych zapowiedzi, roczny koszt świadczeń (500 zł na dziecko) to 22 mld zł, przy czym w 2016 r. będzie to 16 mld zł. (ISBnews)  

Dynamika wzrostu PKB w II kw. br. może być zbliżona do 5% r/r wg analityków

oczekiwań majowego odczytu sprzedaży, nastroje konsumenckie pozostają naszym zdaniem rekordowo dobre. Świadczy o tym z jednej strony utrzymujący się mocny wzrost w zakresie sprzedaży dóbr trwałych, m.in. w kategorii „meble, RTV, AGD", zaś z drugiej strony kolejne rekordowe poziomy osiągane przez

PKB ma szansę co najmniej powtórzyć wzrost z ub.r. w 2016 r. wg analityków

poprawiającej się sytuacji na rynku pracy, o czym świadczy chociażby opublikowany dziś poziom stopy bezrobocia w grudniu 2015 roku (po raz pierwszy jednocyfrowy na koniec roku od grudnia 2008 roku), a z drugiej strony - rosnącej w ciągu roku sile nabywczej wynagrodzeń (na skutek deflacji). Inwestycje wzrosły w

Rząd złożył w Sejmie projekt ustawy w sprawie programu 'Rodzina 500+'

pierwszego dziecka. Nie będzie natomiast obowiązywał górny próg dochodowy. "Pieniądze, które przekazujemy, zwiększą popyt, napędzą PKB - nawet o 0,5% rocznie. Rodzina to nie czarna dziura, w której znikają publiczne pieniądze, to sprawne przedsiębiorstwo, w którym zainwestowane środki zwracają się z

Konsumpcja nadal będzie wspierać PKB, inwestycje się poprawią wg analityków

+.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), PKB wzrósł o 3% r/r w I  kw. 2016 r. wobec 4,3% wzrostu w poprzednim kwartale.  W połowie maja GUS podał w szybkim (eksperymentalnym) szacunku, że PKB wzrósł o 3% r/r w I kw. 2016 r. W I kwartale 2016 r. produkt krajowy brutto

Tempo wzrostu PKB może utrzymać się na poziomie 4% w 2017 r. wg analityków

wobec 4% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. Według szybkiego szacunku opublikowanego 16 sierpnia 2017 r., wzrost w II kw. w tym ujęciu wyniósł 3,9% r/r. W II kwartale 2017 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,1% w

Wzrost PKB przyspieszy w Polsce w II połowie roku wg analityków

inwestycji do 11,4% r/r (najwyżej od I kw. 2014). Popyt krajowy spowolnił do 2,6% r/r, ale wynikało głównie ze spadku zapasów. Podsumowując, dane o PKB za I kw. 2015 świadczą naszym zdaniem o sile i trwałości ożywienia gospodarczego na początku roku. Uważamy, ze pozytywne trendy we wszystkich trzech głównych

Wzrost PKB zacznie przyspieszać w drugiej połowie roku wg analityków

kwartał tego roku przyniesie niewielki spadek tempa wzrostu gospodarczego.    Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), PKB wzrósł o 3,9% r/r w IV kw. 2015 r. wobec 3,5% wzrostu w poprzednim kwartale, przy czym popyt krajowy odnotował wzrost o 4% (wobec 3,2% w III kw. 2015 r

Wzrost PKB będzie już tylko wyższy w kolejnych kwartałach wg analityków

. dzięki programowi 500+.  Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), PKB wzrósł o 3% r/r w I  kw. 2016 r. wobec 4,3% wzrostu w poprzednim kwartale. Osiemnastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się, że wzrost PKB w I kw. br. wyniósł średnio 3,42

Dynamika PKB może sięgnąć 4,4-4,8% r/r w I kw. br. wg analityków

w kategorii „paliwa" ze względu na cieplejszy luty niż przed rokiem. Z kolei kategoria „meble, RTV, AGD" odnotowała wyraźne przyspieszenie wzrostu sprzedaży - do 13,8% r/r z 10,8% r/r w styczniu, co świadczy o utrzymywaniu się bardzo dobrych nastrojów konsumenckich. Zapowiadany

Dane za III kw. sugerują wzrost PKB za cały rok na ok. 2,4-2,8% wg analityków

Warszawa, 30.11.2016 (ISBnews) - Dane o wzroście PKB za III kwartał 2016 r. (wg drugiego szacunku) potwierdziły spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Zdaniem ekonomistów, istnieją nikłe szanse na to, że całoroczny wynik zbliży się do zakładanego przez rząd tempa wzrostu PKB

Wzrost PKB za II kw. daje małe szanse na ponad 3,5% w całym roku wg analityków

), przy czym popyt krajowy odnotował wzrost o 2,4% (wobec 4,1% w I kw. 2016 r.). W połowie sierpnia GUS podał w szybkim szacunku, że PKB wzrósł o 3,1% r/r w II kw. br. Większość analityków uważa, że wzrost gospodarczy w całym 2016 roku wyniesie poniżej poziomu 3,5%, a część - że osiągnie ten pułap

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

produkcji wydaje się wyjątkowo wysoki. W kolejnych miesiącach efekty kalendarzowe przełożą się na powrót dynamiki produkcji przemysłowej do wyższych poziomów, przy czym w ujęciu odsezonowanym będzie się ona w naszej opinii utrzymywać w okolicach 6-7% r/r. Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w maju o 20,8

Dane za IX sugerują spowolnienia tempa wzrostu PKB za III kw wg analityków

świadczeń, w III kw. miała miejsce kumulacja większej skali wypłat) skala wzrostu dynamiki sprzedaży detalicznej jest raczej rozczarowująca oraz dane dot. konsumpcji prywatnej (wg danych PKB) w II kw. br. były raczej rozczarowujące. Takie dane mogłyby sugerować jedynie niewielką skalę przyspieszenia

Minutes: Członkowie RPP podzieleni co do osiągnięcia wzrostu PKB z projekcji NBP

kwartałów" - czytamy dalej w dokumencie. "Część członków Rady podkreślała natomiast, że prawdopodobieństwo niższego wzrostu gospodarczego niż pokazuje centralna ścieżka projekcji jest istotne, o czym świadczy silnie asymetryczny rozkład ryzyk prognozy dla wzrostu PKB związany głównie z ryzykiem

W środę spodziewane niewielkie wahania złotego w oczekiwaniu na Fed

jest wycenione w notowaniach złotego, o czym świadczyć może wyższy o 5 gr kurs EUR/PLN niż jeszcze przed tygodniem, czy też obserwowane od dwóch dni problemy z umocnieniem złotego, pomimo pojawienia się ewidentnie popytowych impulsów (m.in. prezydenckie weto, świetny odczyt indeksu Ifo, dobre nastroje

Wzrost płac utrzyma się w granicach 6-8% w tym roku wg analityków

wzrostu PKB, a nie inflacja, będzie w najbliższych miesiącach dla Rady (o czym coraz wyraźniej daje do zrozumienia) wyznacznikiem i determinantą wysokości stóp procentowych. Nadal zatem należy oczekiwać ich długotrwałej stabilizacji (scenariusz bazowy) lub obniżki (scenariusz pesymistyczny)" - główny

Dane w III sugerują przyspieszenie konsumpcji do ok. 5,2% w I kw. wg analityków

realnym o 8,8% r/r po wzroście o 7,7% r/r w lutym, wyraźnie powyżej konsensusu prognoz rynkowych na poziomie 7,8% r/r. Mocne wzrosty dynamik w kategoriach „żywność, napoje i wyroby tytoniowe" oraz „pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" świadczą o

Aviva: Pracownicze plany kapitałowe i ulgi podatkowe niezbędne dla III filaru

został wyliczony na poziomie 279,5 mld zł rocznie, tj. o. 14% PKB, a jego spadek o 6 pkt proc. w porównaniu z 2010 rokiem wynika z rządowych zmian dotyczących wieku emerytalnego. "To, co pozwoli tę lukę zmniejszyć zawarliśmy w czterech głównych rekomendacjach. Po pierwsze, kluczowa jest dostępność

Czeka nas bańka Revoluta? Gwarancje depozytów daje Wilno, to może być cienki lód

licytacji Oczywiście kondycja Revoluta jest niezła. Wprawdzie w ubiegłym roku firma poniosła stratę (19,4 mln dolarów), ale w 2018 start-up powiększył grono klientów dwukrotnie. O skali rozprzestrzeniania się Revoluta świadczy także inna liczba: jeszcze na początku 2017 r. wartość miesięcznych transakcji za

Fiskus zastawia sidła. Od 1 maja ustawa, która zmusi mechaników, kosmetyczki i dentystów do nabijania transakcji na kasę

swoje kasy na modele tzw. online. Czym one się różnią od tych występujących obecnie? – Przesyłanie danych z kas online będzie odbywało się w sposób ciągły i zautomatyzowany. Dane o sprzedaży będą w założeniu wpływały praktycznie w czasie rzeczywistym – tłumaczy Maciej Hadas, doradca

Dane za XII wskazują na kontynuację wysokiej dynamiki PKB w IV kw. wg analityków

miesiącach utrzymywać się na względnie wysokich poziomach (średnio w okolicach 6-7% r/r), przy czym w coraz większej mierze silnikiem napędowym przemysłu będzie wewnętrzny popyt inwestycyjny (w szczególności publiczne inwestycje infrastrukturalne). Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w grudniu o

Od 1 marca wzrasta wysokość emerytur i dodatków. Jaka waloryzacja emerytur i rent w 2017 roku?

niespełna 24 tys. Dwa lata później - 48 tys. W 2014 - prawie 61 tys. Z każdym rokiem będzie ich przybywać, w ciągu najbliższych lat będzie ich już kilkaset tysięcy. Jaką podwyżkę dostaną w marcu takie osoby? Ich świadczenie będzie podwyższone o 0,44 proc. Podwyżka renty socjalnej Powody do zadowolenia będą

Co z oszczędnościami z OFE? Jak podjąć decyzję, gdy koszty są nieznane?

przesądzi o tym, że opłaty będą ustalone w wyniku gry rynkowej, czy państwo zadba o to, aby były one prawnie ograniczone, na czym zyskają klienci – mówi Paweł Wojciechowski. To wszystko to są opłaty pobierane w fazie akumulacji kapitału. Co z wypłatami? - Częścią problemu budowy wszystkich systemów

Sprzedaż detal. i produkcja przemysłowa poprawią się w czerwcu wg analityków

głosowania o wyjściu Wlk. Brytanii z UE (23 czerwca)" – główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski. "Choć perspektywy inwestycji publicznych i tym samym inwestycji ogółem na 2016 r. pozostają raczej słabe, podtrzymujemy oczekiwania przyspieszenia dynamiki wzrostu PKB od II kw. w

Czerwcowe dane wskazują na niższą dynamikę PKB w II kw. wg analityków

nadal pozytywne. Z kolei w budownictwie widać stopniowe ożywienie. Większość ekonomistów spodziewa się jednak tempa wzrostu PKB poniżej 4% r/r w II kw. 2017 r. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w czerwcu o 4,5% r/r, zaś

Resort pracy: W 2016 roku zarejestrowano o 230 tys. mniej bezrobotnych. Czy to już rynek pracownika?

gospodarki i osłabienia dynamiki wzrostu PKB w ostatnich kwartałach. Bezrobocie w grudniu było najniższym zanotowanym pod koniec roku od 1991 r. Rekordowa liczba miejsc pracy Z danych resortu rodziny wynika, że w 2016 roku liczba osób bezrobotnych spadła o 229,7 tys. osób (czyli o 14,7 proc.). Tempo spadku

Sprzedaż detaliczna po słabym marcu będzie się poprawiać wg analityków

odbicie w przyspieszeniu konsumpcji w danych o PKB.  Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "W całym I kw. sprzedaż detaliczna wzrosła o ok. 4,1% r/r i spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach będzie ona oscylowała nieco powyżej tego poziomu, co będzie wyrazem

Eksport ma się dobrze i będzie wspierać dalszy wzrost PKB wg analityków

% r/r wobec 5,8% r/r we wrześniu, czego już nie da się wytłumaczyć efektem dni roboczych. Dane te z jednej strony świadczą o możliwości wzrostu wkładu eksportu netto do dynamiki PKB w IV kw., a z drugiej strony stanowią kolejny czynnik niepewności jeśli chodzi o perspektywy konsumpcji indywidualnej. Z

Fitch pozostawił rating Polski bez zmian

Zdaniem ekspertów agencji nasza gospodarka nadal pozostaje silna o czym świadczy dynamiczny wzrost Produktu Krajowego Brutto (w latach 2016-2018 ma on wynieść 3,2 - 3,3 proc.). Naszymi atutami są: poprawiająca się sytuacja na rynku pracy i konsumpcja gospodarstw domowych, która ma jeszcze wzrosnąć

Lipcowe dane przemawiają za wzrostem PKB powyżej 4% w III kw. wg analityków

inwestycji. Według analityków, dzisiejsze publikacje połączone z wczorajszymi dobrymi danymi z rynku pracy dają dużą szansę na przyśpieszenie dynamiki wzrostu PKB w pozostałej części roku, przy czym już w III kw. - powyżej 4%. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana

Dane o zatrudnieniu i płacach sugerują przyspieszenie dynamiki PKB wg analityków

konsumpcji wspartej wypłatami świadczeń z programu 500+, wzrost gospodarczy również w kolejnych kwartałach będzie znacząco przyspieszał. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2016 r. wzrosło o 4,1% r/r, zaś zatrudnienie w

Konsalnet/Deloitte: Rynek usług ochrony będzie rósł o 5,3% rocznie do 2019 r.

PKB. Wyjątkiem są lata 2010-20111, kiedy bardzo silna presja cenowa spowodowała stagnację. "Na podstawie dość optymistycznych prognoz wzrostu PKB o ok. 3,5% można szacować, że będziemy mieć do czynienia ze wzrostem wolumenów bazy klientów, co będzie się przekładało na liczbę punktów, w których

Dane styczniowe wskazują na wzrost PKB ok. 5% r/r w I kw. wg analityków

. Wzrost produkcji budowlanej odnotowano we wszystkich działach, a największy w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków o 38,0% r/r, co świadczy o bardzo dobrej koniunkturze w budownictwie mieszkaniowym. Na wysokich poziomach kształtują się również wzrosty produkcji firm zajmujących się

Słabsze indeksy PMI

generalnie problemy. Dane niezależne nawet pomimo tego, że były lepsze od oczekiwań, to wynik 48,4 pkt świadczy o wyraźnych problemach w przemyśle. Nie dziwi zatem, że giełda dalej ma problemy. Nie pociągnęła za sobą tak bardzo reszty regionu, gdyż w Japonii mamy wzrosty spowodowane obniżką stóp procentowych

Dzisiejsze dane sugerują, że spowolnienie w I kw. było przejściowe wg analityków

zdaniem osłabiają one obawy o to, że zaskakujące spowolnienie wzrostu PKB w I kwartale (do 3,0% r/r) może być kontynuowane w dalszej części roku. W warunkach niezłego tempa rozwoju gospodarki strefy euro i dość słabego kursu złotego mało prawdopodobne jest naszym zdaniem trwałe i dotkliwe spowolnienie w

Złoty nieco słabszy, w kolejnych godzinach możliwa jego stabilizacja

, pozostawiając główną z nich na rekordowo niskim poziomie. Nie należy też oczekiwać istotnej zmiany retoryki ze strony Rady. Owszem, polska gospodarka jest obecnie na ścieżce wznoszącej, o czym świadczą hurtowo korygowane w górę prognozy PKB na ten rok, ale jednocześnie skok inflacji okazał się być chwilowy. To

Co piszczy w planach podniesienia podatków przez PiS?

klin podatkowy ogranicza legalne zatrudnienie, tworzy bezrobocie lub wpycha ludzi w szarą strefę. To w czym problem? - Nie ma pieniędzy. Od początku było wiadomo, że kołderka budżetowa jest za krótka, aby wystarczyło na świadczenia 500 plus, podwyższenie kwoty wolnej i niższy wiek emerytalny. PiS szedł

Rządzie, jest groźnie. Rostowski ostrzega

zresztą przebiły poziomy rentowności obligacji portugalskich, choć w Portugalii poziom długu liczony w relacji do PKB przekracza 100 proc., u nas jest to około 50 proc. Wychodzimy więc ze złego punktu. Na dłuższą metę będą też dodatkowe efekty. Na pewno recesja w Wielkiej Brytanii. Tak z

Rząd uszczęśliwia frankowców

o przewadze negatywnych oczekiwań nad pozytywnymi zwyczajowo zwiastuje recesję. Recesja na warunki chińskie to prawdopodobniej nie osiągnięcie przez Państwo Środka zakładanego celu wynoszącego 7% wzrostu PKB w skali roku. Co ciekawe pomimo tego giełda w Shanghaju cały dzień rosła, po czym dopiero

Produkcja przem. i sprzedaż detal. sugerują solidny wzrost PKB wg analityków

dane. Zdaniem części ekonomistów, dynamika PKB w I kwartale tego roku była wyższa od tej zanotowanej na koniec 2014 r. Dane o produkcji przemysłowej, jak i sprzedaży detalicznej nie będą miały wpływu na decyzję Rady Polityki Pieniężnej, a raczej wskazują, że zapowiedź zakończenia cyklu obniżek stóp

Produkcja i sprzedaż detaliczna będzie coraz lepsza wg analityków

przed miesiącem. Konsumpcja w lutym była silna, o czym świadczy fakt, że w ujęciu rok do roku odnotowano realny spadek sprzedaży jedynie w kategoriach paliwa oraz pozostałe. Najsilniejsze wzrosty sprzedaży odnotowano w przypadku tekstyliów, odzieży i obuwia (o 20,6% r/r), mebli, rtv i agd (15,1% r/r

Stopa bezrobocia wzrosła powyżej 10% w styczniu tylko 'na chwilę' wg analityków

ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek "Sytuacja na rynku pracy systematycznie poprawia się, o czym świadczą korzystne dane dot. zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, niemniej skala tej poprawy nie jest na tyle silna, aby możliwe było utrzymanie (bez dodatkowego impulsu interwencji na rynku

Koniec OFE. Karuzela zmian w emeryturach

połowę naszych oszczędności - ponad 150 mld zł - i zapisał równowartość tych pieniędzy na wirtualnych kontach w ZUS. Cięcie OFE było potrzebne rządowi PO-PSL, żeby obniżyć zadłużenie i oddalić ryzyko przekroczenia przez dług publiczny progu 55 proc. PKB. Po tym rząd musiałby wprowadzać bolesne

Zapowiada się neutralne posiedzenie RPP

wzroście PKB. Niby jest to dobra wiadomość, problemem jest to, że za wzrost odpowiedzialne są czynniki, które nie pozwolą go długo utrzymać. Wzrost zapasów oczywiście podnosi wskaźnik, ale świadczy o problemach ze sprzedażą. Długotrwałe utrzymywanie się takiej tendencji nie jest niczym dobrym, tym bardziej

KPMG: Blisko 1/3 firm planuje otworzyć nowy zakład produkcyjny w ciągu 2-3 lat

rosły szybciej niż ogółem w gospodarce i całym przemyśle, podano również. "Średni udział inwestycji dokonywanych przez firmy przetwórstwa przemysłowego w całkowitych nakładach inwestycyjnych w Polsce w I kwartale 2017 r. wyniósł 34%, natomiast w 2016 r. – 39%. Dane te świadczą o istotnym

Wrześniowy odczyt PMI sygnalizuje narastanie presji inflacyjnej wg analityków

którym indeks PMI pokazuje obraz sektora przemysłowego z symptomami koniunktury zbliżającej się do granicy przegrzania. Przy czym świadczy o tym nie tyle sama wielkość, co struktura wskaźnika. Głównym źródłem wysokiego odczytu nie jest wzrost produkcji, lecz wzrost zamówień, tak krajowych jak i

Złoty traci po słabym odczycie PMI dla Polski

opublikuje 15 listopada) i spodziewać się jej dalszego wyhamowania w ostatnim kwartale roku. W sytuacji obserwowanego lekkiego odbicia w europejskiej gospodarce, o czym świadczy chociażby opublikowany dziś najnowszy odczyt indeksu PMI dla sektora przemysłowego w strefie euro (w październiku wzrost do 53,5

Niemieckie banki w potrzasku. Ale jest nadzieja

euro - kapitalizacja banku zmniejszyła się już o 90 proc.! O tym, jak bardzo inwestorzy nie wierzą w dobrą przyszłość Deutsche Banku, najlepiej świadczy fakt, że za jedno euro jego majątku na giełdzie płaci się mniej więcej 30 eurocentów. Choć Deutsche Bank ma 20-krotnie większe aktywa w zarządzaniu

Niemcy zreformują system emerytalny. Większość ekonomistów za przejściem na emeryturę w wieku 70 lat

analiz. I żadna nie jest optymistyczna, mimo że niemiecka gospodarka ma się znakomicie. Na koniec 2015 roku w ich kasie została nadwyżka w wysokości niemal 20 mld euro, w pierwszym kwartale 2016 roku niemieckie PKB wzrosło o 1,7 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, bezrobocie od lat wyłącznie spada. W

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

mobilne, wskazuje firma Check Point Software Technologies. Dział Check Point Researchers niedawno odkrył nowy wariant złośliwego oprogramowania atakującego urządzenia mobilne, który w sposób niezauważalny zainfekował około 25 mln urządzeń, o czym ich użytkownicy nie mieli najmniejszego pojęcia. Główna

Rentowność obligacji. Komu inwestorzy ufają bardziej niż Polsce?

poziomie 4,3 proc. pokazuje, że są one bardziej pożądane od polskich. Czeska gospodarka oraz czeska korona są postrzegane jako bardziej stabilne. Świadczyć o tym też mogą nieco lepsze od naszych oceny wiarygodności kredytowej przyznawane przez agencje ratingowe. Największe agencje ratingowe oceniają

Wygrać wojnę ze śmieciami. Im się udało

. Dla porównania: według oficjalnych danych z Eurostatu przeciętny Polak wytworzył w 2016 r. 307 kg śmieci. Ale ich ilość urosła w latach 1995-2016 o prawie 8 proc.  O wygranej wojnie Japończyków z odpadami świadczą dobitnie dane, ale również widać ją gołym okiem. Na ulicach japońskich metropolii

Popyt na pracę będzie nadal rósł, presja płacowa coraz silniejsza wg analityków

nadal istnieje mimo wszystko niewykorzystana siła robocza, co może wskazywać na wyższy potencjał gospodarki. W tej sytuacji kolejne kwartały mogą przynieść dalszy silny wzrost PKB, jednak przy nadal ograniczonej transmisji presji płacowej na dane o inflacji, co sugeruje stabilizację stóp procentowych

Wyraźny wzrost inflacji jest możliwy w połowie roku wg analityków

, przy czym nie można wskazać jednego „winowajcy" – spadki cen wystąpiły w wielu kategoriach. Ceny towarów i usług obniżyły się o 0,1% m/m a w ujęciu rocznym wzrosły odpowiednio o 1,1% i 2,0% (wobec 1,0% i 2,3% w lutym). Słabsze tendencje w kategoriach bazowych sugerują, że wzrost cen w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

telewizyjnych - 2% r/r, przewiduje Haitong Bank. Źródło:ISBnews 5G: Rozwój sieci w technologii 5G może przynieść Polsce wzrost PKB nawet o ponad 63 mld zł do 2028 r., czyli o 1,2%, w scenariuszu wdrożenia 5G wraz z ekosystemem firm pozatelekomunikacyjnych, stworzy też 98 tys. nowych miejsc pracy, wynika

Dane za I wskazują na wyraźne ożywienie w gospodarce w 2017 r. wg analityków

, sprzęt ortopedyczny (o 17,0% r/r) oraz prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 16,6% r/r). Przyśpieszająca konsumpcja jest wspierana przez bardzo dobrą sytuację na rynku pracy, stabilny (chociaż nadal niezbyt wysoki) wzrost wynagrodzeń oraz wypłatę świadczeń w ramach programu

Pogorszenie danych o produkcji i sprzedaży może być przejściowe wg analityków

przed rokiem), to jednak skala spadku produkcji przemysłowej okazała się zaskakująco głęboka. W lipcu br. odnotowano spadek produkcji przemysłowej we jej czterech głównych sekcjach, przy czym o ile spadek produkcji w górnictwie nie był zaskoczeniem (produkcja spada tam w ujęciu rocznym średnio o ponad

Słabsza produkcja w X gł. przez górnictwo, wciąż bez presji CPI wg analityków

miesięcznym ceny producentów spadły o 0,3% m/m wobec braku zmian przed miesiącem. Dzisiejsze dane mają lekko gołębi wydźwięk, przy czym echo wysokiego wzrostu PKB w III kw. jest jeszcze zdecydowanie silniejsze. Niemniej jednak w przypadku pojawienia się kolejnych sygnałów wskazujących na mocniejsze

Miliardy złotych zamiast w OFE zostały w ZUS

czasie o prawie dwie trzecie - z 146 zł do niespełna 53 zł. Nowe subkonta powinny być co roku waloryzowane. O ile? W ustawie zapisano, że ma to być wysokość średniego nominalnego PKB (czyli wzrostu gospodarczego plus inflacja) z ostatnich pięciu lat. Przy czym waloryzacja nie może być ujemna. Główny

Reprywatyzacja nie do przedawnienia

różnym zakresie" - pisze Irena Lipowicz w piśmie do premiera Donalda Tuska. Zwraca mu uwagę na koszty zaniechania, także społeczne, które mogą okazać się dotkliwsze dla budżetu niż wydatki zakładane w przygotowanym przez Ministerstwo Skarbu projekcie ustawy "o świadczeniach pieniężnych

Zamiana gotówki na obietnice, czyli na czym będą polegać zmiany w OFE

ZUS jest winny Polakom 2 biliony 300 miliardów złotych. Tyle pieniędzy odłożyli w Zakładzie pracujący Polacy. To prawie o połowę więcej niż cały nasz roczny PKB (wartość wszystkich usług i towarów) wynoszący 1,6 biliona zł. Tyle że kasa ZUS-u jest pusta. To, co Zakład dostaje ze składek, czyli ok.120

OFE - ostatnie starcie. Co wybierze przyszły emeryt? [Pieniądze Ekstra]

Agricole, a jednocześnie członka Rady Gospodarczej przy premierze. Według niego, wybierając tylko ZUS, przyszły emeryt powiększy swoje świadczenie o ponad 500 zł miesięcznie. Te prognozy również budzą wiele emocji i wątpliwości ekonomistów. W kalkulatorze przyjęto np., że przyszła emerytura ma wynosić

Przyszli emeryci na ratunek budżetowi

funduszy - poszybuje do 7 proc. PKB (Bruksela zaleca nie więcej niż 3 proc., bez tego możemy zapomnieć o euro). Zaś dług publiczny niebezpiecznie zbliży się do 55 proc. PKB. Jeśli sforsuje ten próg, rząd będzie musiał przygotować w 2012 r. budżet, w którym wydatki będą miały pokrycie w dochodach. To

Ranking OFE "Wyborczej". Który fundusz wybrać? Czy zmieniać swój?

będą o połowę niższe od tych, które dostają obecni emeryci. Co możemy zrobić, żeby to zmienić? Nie ma innej opcji - musimy sami dodatkowo oszczędzać. Obniżenie przyszłych emerytur to efekt reformy emerytalnej z 1999 roku, przez którą nasze przyszłe świadczenia są uzależnione od tego, ile odłożymy w