nysą łużycką

Nie nadążamy za powodzią. Brakuje pieniędzy na inwestycje

Kamieniec Ząbkowicki z dokumentacją za 18 mln zł. Stąd tylko w rejonie środkowej Odry, czyli łącznie ze zlewniami m.in. Bobru, Nysy Łużyckiej i Kaczawy, podtopienia i powodzie przynoszą rocznie średnio ponad 330 mln zł strat. Najwięcej, bo aż jedna trzecia tej liczby, dotyczy nadodrzańskich miejscowości

Orlen dostanie miliony na baterie?

złóż ropy naftowej i gazu na Bałtyku (za 1,6 mld zł). Rząd PiS do planu Junckera chce wpisać też megainwestycje: budowę szlaku wodnego na Odrze od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej i budowę wodnego kanału śląskiego (obie za 11 mld zł) czy rozbudowę portu w Szczecinie za 4,2 mld zł. Ministerstwo

10 najbardziej niedocenianych miejsc w Polsce według Skarbiec.biz

gloryfikować ród Habsburgów i wiarę katolicką. Park Mużakowski 728 ha powierzchni po obu stronach Nysy Łużyckiej (która stanowi granicę polsko-niemiecką) zajmuje Park Mużakowski (Park von Muskau). Jest to największy park w stylu angielskim w naszym kraju. Powstał w I połowie XIX wieku. Jego