nowa ustawa o przeliczaniu emerytur

sprawdź też:

ustawa

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński

Pięć sposobów na wyższą emeryturę [PORADNIK]

Pięć sposobów na wyższą emeryturę [PORADNIK]

Przeliczanie, dorabianie, zamiana wcześniejszej na zwykłą Sprawdź, co zrobić, by twoja emerytura była wyższa.

Jak możesz zwiększyć swoją emeryturę

Jesteś na emeryturze? Sprawdź, czy możesz ją podwyższyć. Najprostszy sposób - na nowo przeliczyć świadczenie albo zwiększyć je o kapitał początkowy. Zyskać możesz nawet kilkaset złotych.

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

Osoby, które pracowały za granicą, mogą otrzymywać oprócz polskiej także drugą emeryturę. Jakie muszą spełnić warunki

Sposoby na wyższą emeryturę

Sposoby na wyższą emeryturę

odpowiednie wnioski. Nikt za nas tego nie zrobi. Zamiana z wcześniejszej na zwykłą ZUS zamienia wcześniejszą emeryturę na zwykłą zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o emeryturach. Jak na tym można zyskać? Przy zamianie emerytury ZUS na nowo wylicza świadczenie i do nowego świadczenia dopisuje wyższą kwotę bazową

W środę decyzja Trybunału Konstytucyjnego o emeryturach specsłużb PRL

W środę decyzja Trybunału Konstytucyjnego o emeryturach specsłużb PRL

Emerytury obniżono "ustawą z dn. 23.01.2009 (DzU 2009 nr 24, poz. 145) o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu

Pomysł na wypłatę emerytur. Pieniądze z OFE przenoszone do ZUS

Pomysł na wypłatę emerytur. Pieniądze z OFE przenoszone do ZUS

Ministerstwa Pracy, które przygotowuje projekt ustawy o wypłacie emerytur z OFE. - Analizujemy sześć modeli systemów wypłat. Wybierzemy ten, który będzie najlepszy z punktu widzenia emerytów - powiedział "Gazecie" Janusz Sejmej, rzecznik resortu pracy.Obok wariantu z ZUS rekomendowanego przez resort

Czy emerytury byłych funkcjonariuszy UB i SB będą zmniejszone?

mniejsza. Dlaczego? Za każdy rok służby w organach bezpieczeństwa w latach 1944-90 emeryt ma dopisywane 0,7 proc. podstawy (czyli ostatniej pensji) zamiast 2,6 proc. (jak było jeszcze do końca 2009 r.) Nowe, niekorzystne przeliczanie emerytur dotyczy osób pobierających świadczenia z Zakładu Emerytalnego

Nowela ustawy o finansach publicznych wraca do komisji finansów

Nowela ustawy o finansach publicznych wraca do komisji finansów

Zmiany zawarte w projekcie noweli ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o VAT, przygotowanym przez resort finansów, dotyczą niestosowania - w określonych sytuacjach - ograniczeń wynikających z przekroczenia przez relację państwowego długu publicznego (PDP) do PKB progu 50 proc. oraz progu

Jak mieć wyższą emeryturę

Jak mieć wyższą emeryturę

nowego świadczenia, w niektórych przypadkach, uwzględnia wyższą kwotę bazową. A ta ma wpływ na wysokość twojej emerytury. Im jest wyższa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS

Prosta matematyka systemu świadczeń społecznych

Prosta matematyka systemu świadczeń społecznych

pierwszych lat reformy na emeryturę będą przechodzić roczniki powojennego wyżu demograficznego, wzrośnie więc zapotrzebowanie na środki finansowe. Dopiero potem liczba nowych emerytów będzie się zmniejszać. W każdym kolejnym roku ZUS będzie przekazywał do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) coraz więcej

Koniec starego portfela, czyli komu wyższe emerytury

więcej, państwo postanowiło również wszystkim wcześniejszym emerytom (sprzed 1991 r.) przeliczyć świadczenia po nowemu. Czyli także naszemu Janowi Kowalskiemu (który w 1985 r. dostał 14,5 tys. emerytury). Ten nowy system funkcjonuje do dziś. Przyjrzyjmy mu się. Tu też poprosimy o cierpliwość i

Kolej znowu się sypie. Wielki kłopot ministra Nowaka

Kolej znowu się sypie. Wielki kłopot ministra Nowaka

beznadziejny rozkład jazdy, że natychmiast się rozsypał, a w kraju zapanował kolejowy chaos. Ubiegła zima była początkowo łagodniejsza i spokojniejsza, bo cała kolej pod czujnym okiem nowego ministra walczyła o rozkład jazdy pociągów - jeżdżących jednak dużo wolniej i rzadziej. Otrąbiono sukces i pod wrażeniem

Wymień stare złote. Tylko do końca roku

, przeciętna emerytura - 4 mln zł. Tak było jeszcze w sylwestra 1994 r. W nocy bezpowrotnie znikły wszystkie stare monety i banknoty z Józefem Bemem (10 zł), Romualdem Trauguttem (20 zł) oraz Karolem Świerczewskim (50 zł).- 1 stycznia 1995 r. wprowadzono za to do obiegu nowe monety od 1 gr do 5 zł i banknoty

Ranking najlepszych funduszy emerytalnych

Ranking najlepszych funduszy emerytalnych

" "Bój o wyższą emeryturę" posłowie zmienili prawo, zmuszając fundusze emerytalne do poskromienia apetytów. Na kolejne według ustawy obniżki możemy liczyć dopiero za dwa lata. Wtedy prowizje zaczną spadać, żeby za pięć lat osiągnęły 3,5 proc.Według nas jest to zdecydowanie za późno

Ludzie pana przeklinają

Ludzie pana przeklinają

zmian, reagowania na nowe problemy, zabiegów o przesuwanie spłat długu, a później jego redukcję, trudno było o coś więcej. 7 lipca 1990 r. Sejm przyjmuje ustawę o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Na pierwszy rzut idą najzdrowsze: Exbud, Kabel, Krosno, Tonsil, Próchnik. Jesienią Ministerstwo

Słownik pojęć finansowych

przez banki gromadząca informacje o wszystkich udzielonych kredytach i pożyczkach. W comiesięcznych raportach do BIK banki informują zarówno o udzielonych nowych pożyczkach, jak i zaległościach, które pojawiają się na kontach klientów. Informacje o każdym kliencie (każdym nowym kredycie i każdym

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Nowa Wilejka

Nowa WilejkaZarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1937 r. o ustaleniu urzędowych nazw miast (). (lit. Naujoji Vilnia) ? lewobrzeżna dzielnica administracyjna Wilna, do 1957 miasto, do 1945Ustawa z dnia 31 grudnia 1945 r. o ratyfikacji podpisanej w Moskwie dnia 16 sierpnia 1945 r

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

nowego aktu prawnego, będącego podstawą funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych weszła w życie 19 stycznia 2014 roku, derogując ustawę z 2005 rokuArt. 79 ustawy. Zgodnie z nią rodzinne ogrody działkowe są prowadzone przez stowarzyszenia ogrodowe

Nowa Marianna (seria wydawnicza)

Nowa Marianna (La Nouvelle Marianne) – książkowa seria wydawnicza Oficyny Wydawniczej Volumen. Większość tytułów ukazała się w latach 1994-1999 (ponadto kilka w latach 2001-2002), cześć w koedycji z wyd. Bellona, wyd. Marabut, wyd. Pax, Ligą Republikańską i z Domem Księgarsko-Wydawniczym

Rada Legislacyjna (Nowa Zelandia)

powoływał na ministra. Z drugiej strony zdarzało się, iż zdominowana przez zwolenników wcześniejszych rządów Rada blokowała lub utrudniała inicjatywy ustawodawcze aktualnego gabinetu.Ustawa o konstytucji Nowej Zelandii stanowiła, iż liczebność Rady nie może być mniejsza niż 10 osób. Nie określała

Kongres Nowej Kaledonii

modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative ? la Nouvelle-Calédonie. Ustawa ta nadaje Kongresowi dwa ważne uprawnienia: możliwość stanowienia prawa lokalnego (lois du pays) oraz powoływania rządu Nowej Kaledonii Uprawnienia Kongresu.Powstanie Kongresu stanowi kolejny krok w transferze władzy z Francji

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.