nowa ustawa

sprawdź też:

nowa

PAP

MF pracuje nad projektem nowej ustawy o administracji podatkowej

MF pracuje nad projektem nowej ustawy o administracji podatkowej

Resort finansów rozpoczął prace nad projektem nowej ustawy o administracji podatkowej - poinformował PAP wiceminister finansów Jacek Kapica. Przepisy poza lepszą obsługą podatników mają zwiększyć efektywność poboru, egzekucji oraz kontroli podatkowych.

Nowa ustawa o OZE w ciągu kilku dni

W piątek lub we wtorek Ministerstwo Gospodarki opublikuje nowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - zapowiedział wiceszef resortu, dodając, że w dokumencie uwzględniono już część uwag branży. Co się zmieni?

MG skłania się do napisania ustawy o działalności gospodarczej od nowa

Ministerstwo Gospodarki skłania się do napisania ustawy o działalności gospodarczej od nowa, zamiast po raz kolejny ją nowelizować. W ocenie kierownictwa MG dzisiejsza ustawa nie spełnia już swojej roli, ale należy też myśleć o zmianie ordynacji podatkowej.

Nowa ustawa o prawach konsumenta wejdzie z opóźnieniem. Zmiany czekają głównie kupujących w internecie [Newseria]

Nowa ustawa o prawach konsumenta wejdzie z opóźnieniem. Zmiany czekają głównie kupujących w internecie [Newseria]

Ogrody działkowe: jest pierwsza decyzja w sprawie nowej ustawy

Ogrody działkowe: jest pierwsza decyzja w sprawie nowej ustawy

- oznajmił Palikot.W stolicy delegacja Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD przekazała premierowi petycję w sprawie wsparcia obywatelskiego projektu ustawy. W ostatnią sobotę Donald Tusk oznajmił, że projekt obywatelski może być wiodący podczas sejmowych prac nad nowymi przepisami. Premier zaznaczył jednak

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

wejściu w życie nowych przepisów musi udokumentować, że nie narusza przepisów art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych tj. udzielane zamówienia nie są dzielone w celu ominięcia procedur przetargowych. Zamawiający jest zobowiązany wykazać, że wybór wykonawcy bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień

Nowa ustawa zabezpieczy interesy osób starszych

Kwestie ustawy dotyczącej odwróconego kredytu hipotetycznego i tzw. umowy dożywocia były podejmowane przez polityków wielokrotnie. Ich uporządkowaniem prawnym obiecał zająć się wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak. Od jego obietnic minęły niemal dwa lata, a ustawa nadal nie

Rząd powołał komisję, która przygotuje projekt nowej ustawy o podatkach

Warszawa, 21.10.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Na jego mocy przy ministrze finansów powstanie komisja, której zadaniem będzie przygotowanie nowego projektu ustawy

Sejm: ustawa dot. rajów podatkowych od nowego roku

Ustawę skracającą vacatio legis przygotowali posłowie PO w reakcji na opóźnienie publikacji ustawy dotyczącej opodatkowania firm, których spółki córki zarejestrowane są w rajach podatkowych. Za ustawą głosowało 419 posłów, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Ustawa, dzięki której rząd

Trybunał Konstytucyjny odbił ogródki działkowe. Musi powstać nowa ustawa

Trybunał Konstytucyjny odbił ogródki działkowe. Musi powstać nowa ustawa

odraczającą, by parlament mógł uchwalić nową ustawę. Trybunał uznał za sprzeczne z konstytucją przede wszystkim te przepisy, które przyznają PZD pozycję monopolistyczną w dostępie do gruntów i zarządzania ogrodami działkowymi. Np. tylko tej organizacji państwo lub gmina mogą przekazać nieodpłatnie tereny pod

Sejm: ustawa dot. rajów podatkowych od nowego roku

września. Rządowe Centrum Legislacji (RCL) opublikowało ją jednak 3 października, w efekcie istniały obawy, że nowe przepisy wejdą w życie z aż rocznym opóźnieniem. W związku z opóźnieniem publikacji ustawy premier Ewa Kopacz zleciała szefowi KPRM Jackowi Cichockiemu wewnętrzną kontrolę w Rządowym Centrum

Nowa ustawa deweloperska

Nowa ustawa deweloperska

Ponieważ ustawa wejdzie w życie dopiero 29 kwietnia, jest jeszcze czas, aby ją poprawić. Najistotniejsza byłaby zmiana dwóch przepisów, z których jeden pozbawia bezpieczeństwa prawnego nabywców mieszkań, a drugi - deweloperów.Ryzyko dla nabywców wynika z przepisu przejściowego, który wyłącza

Rząd przyjął projekt ustawy o obligacjach, będą nowe papiery korporacyjne

Warszawa, 12.08.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o obligacjach, przedłożony przez ministra finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Wśród nowych rozwiązań znalazły się m. in. możliwość emisji obligacji przez spółki zagraniczne i celowe oraz obligacje

GUS: nowa ustawa o statystyce zmniejszy obowiązki informacyjne firm

zapowiada także, iż ruszyły już prace nad zupełnie nową ustawą o statystyce, która będzie uwzględniała przeprowadzane w tej chwili zmiany w ustawodawstwie europejskim oraz zmiany wynikające z postępu technologicznego.

Eksperci: z nowym regulaminem rząd dużo lepiej pracuje nad ustawami

;Premier nie może od tak sobie wymyślić nowego trybu prac nad ustawą, i tak musi działać w ramach Regulaminu" - powiedział Krawczyk. Jego zdaniem, wprowadzenie Regulaminu znacznie ograniczyło też swobodę działań poszczególnych szefów resortów przy pracach nad aktami prawnymi, co ma duży wpływ

Nowa ustawa przeciwko zatorom płatniczym.

Nowa ustawa przeciwko zatorom płatniczym.

Zgodnie z nowymi przepisami termin zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami nie powinien przekraczać 60 dni. Tym samym skończy się zjawisko na które skarżą się np. niewielkie firmy wytwórcze, którym odbiorcy płacą po 90, czy 120 dniach. W transakcjach między przedsiębiorcami a podmiotami

Już wkrótce nowe zasady zwrotu towarów. Ustawę przyjął Sejm

Już wkrótce nowe zasady zwrotu towarów. Ustawę przyjął Sejm

Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa zakłada, że jeżeli kupimy produkt wadliwy, będziemy mogli od razu żądać obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, bez konieczności uprzedniego oddania rzeczy do naprawy czy jej wymiany. Jednak sprzedawca dopiero przy ponownej reklamacji będzie

Pracodawcy napiszą nową ustawę o związkach zawodowych

Pracodawcy napiszą nową ustawę o związkach zawodowych

Pomysł pojawił się w środowisku samorządu gospodarczego. Paradoksalnie stał się on reakcją na zapowiedzi zmian w ustawie, które ogłosili posłowie PO. Otóż grupa posłów z sejmowego zespołu wspierania wolnego rynku zgłosiła kilka tygodni temu własne wnioski o zmianę prawa. Posłowie PO chcieli m.in

Węgry. Nowa ustawa hipoteczna będzie kosztowała banki do 3 mld euro

udzielaniu im kredytów w dewizach. Sąd zarzucił bankom, że przy ustalaniu wysokości hipotek stosują praktyki krzywdzące klientów, ponieważ obliczają wysokość kredytu i kwotę zadłużenia klienta według odmiennych kursów. Nowa ustawa nakazuje bankom stosowanie przy tego rodzaju operacjach kursów walut

Komorowski podpisał nową ustawę o listach dłużników

Według ustawodawców i środowiska finansowego poprzednia ustawa nie do końca się sprawdziła - w uzasadnieniu nowej do czytamy m.in., że obowiązujące przepisy spowodowały, że wierzyciele wolą od razu skierować zobowiązanie do windykacji niż wpisywać na czarne listy.Ustawa rozszerza krąg podmiotów

Nowa ustawa o handlu emisjami szansą dla polskiej energetyki

procedury pozwalającej na uzyskanie zezwoleń dla inwestycji energetycznych w fazie realizacji, ustawa wprowadza szereg nowych rozwiązań, jak na przykład objęcie systemem handlu emisjami podtlenku azotu (przemysł chemiczny) i perfluorowęglowodorów (odpad procesów technologicznych w m.in. przy produkcji

Nowa ustawa nie ochroni klientów deweloperów?

Nowa ustawa nie ochroni klientów deweloperów?

Uchwalona jesienią zeszłego roku ustawa w założeniu ma zwiększyć bezpieczeństwo osób kupujących mieszkania od deweloperów. Deweloperzy nie będą mogli m.in. brać pieniędzy bezpośrednio od klientów (będą trafiały na specjalne rachunki powiernicze, z których deweloper pobierze je dopiero, gdy sam

Potrzebna nam środowiskowa policja. Bez niej nowa ustawa nie zadziała

Potrzebna nam środowiskowa policja. Bez niej nowa ustawa nie zadziała

Bartosz Piłat: Jesteście zadowoleni po dwu miesiącach obowiązywania nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach? Andrzej Kraszewski, profesor Politechniki Warszawskiej, były minister środowiska, który przeforsował ustawę oddającą władzę nad odpadami komunalnymi w ręce gmin: Bardzo

Nowa ustawa o biopaliwach spowoduje wzrost cen benzyny o 5 gr/l

Nowa ustawa o biopaliwach spowoduje wzrost cen benzyny o 5 gr/l

"My w Ministerstwie Gospodarki szacujemy, że przejście z poziomu 5 proc. udziału biokomponentów na dziesięcioprocentowy udział biokomponentów i te regulacje, które wprowadzamy, podwyższą koszt litra benzyny o 5 gr" - powiedział Pietrewicz w Senacie. Ustawa o systemie monitorowania i

Niemcy mają nową ustawę o żłobkach. Może wywołać falę pozwów

Pierwsze wyroki zresztą już zapadły... Tydzień temu sąd w Kolonii orzekł, że dzieci nie mogą dojeżdżać do żłobka lub przedszkola dalej niż pięć kilometrów. Dla władz miasta wyrok był szokiem. Większość nowych placówek powstała bowiem na obrzeżach milionowej Kolonii albo w dzielnicach o złej

Szejnfeld: będzie nowa ustawa o podpisach elektronicznych

Odpowiadając na pytania posłów powiedział, że nowe przepisy w pełni dostosują polskie prawo do unijnej dyrektywy w tym zakresie.Projekt nowej ustawy przewiduje wprowadzenie pełnego katalogu podpisów elektronicznych, takich jak podpis zwykły, zaawansowany, kwalifikowany, urzędowy. Zostanie

Nowa ustawa w Sejmie:Kupujący mieszkania muszą być bezpieczni

Obecnie osoby kupujące mieszkania u dewelopera nie mają żadnych gwarancji, że odzyskają swoje pieniądze w przypadku niepowodzenia inwestycji. Ustawa wprowadzi wymóg stosowania przez deweloperów rachunku powierniczego. Mogliby oni zaproponować klientom rachunek zamknięty lub otwarty. W pierwszym

Życie w tumanach azbestu. Nowa ustawa groźna i pod jedną firmę

Nad naszymi odpadami ciąży fatum - nie działa segregacja, nie ma nowych inwestycji, za to jest szara strefa, a będą jeszcze kary za niedostosowanie się do unijnych norm. Czego trzeba, by zapanować nad tym bałaganem? Przede wszystkim dobrego prawa.- Gdyby każdy rozdział ustawy o odpadach wyglądał

Wlk. Brytania: Nowa ustawa ułatwi ratunek banków i ochronę depozytariuszy

Nowa ustawa o bankowości, która obowiązuje w Wielkiej Brytanii od poniedziałku przewiduje szybsze działania ratunkowe wobec banków i towarzystw hipotecznych znajdujących się w tarapatach i szerszą ochronę depozytariuszy w przypadku ich upadłości. Ustawa pod nazwą Banking Act 2009 daje Bankowi

Twórcy nie chcą nowej ustawy medialnej, ale nie chcą też Farfała

odrzucenie projektu i "porządne" znowelizowanie obecnej ustawy. Zaproponował rozwiązanie obecnej KRRiT (będzie to możliwe po jednoczesnym odrzuceniu jej sprawozdania przez Sejm, Senat i prezydenta) i szybkie powołanie nowej Rady i nowych władz mediów publicznych. Jan Dworak, b. prezes TVP

Recyklerzy niezadowoleni z nowej ustawy

odpadami. - Konsekwencją będą sterty akumulatorów w lasach i na śmietnikach - twierdzi Marek Osik, wiceprezes PGR Proeko. Dlaczego? - Z dwóch powodów. O ile stara ustawa nakazywała, by ci, którzy wprowadzają na rynek np. akumulatory litowo-jonowe odpowiadali też za ich zbiórkę, tak nowa wprowadza tu

Czy nowa ustawa zrobi porządek na kolei?

rzeczy, jaki był w tym roku, na pewno nie powtórzy się w przyszłym - mówił. - Sądzę, że wszyscy pasażerowie otrzymają dokładny rozkład jazdy już na początku listopada, a więc z miesięcznym wyprzedzeniem - dodał.Czy nowe regulacje rzeczywiście pomogą? Opracowana przez resort infrastruktury ustawa ma

Przelew przyjdzie szybciej. Jest nowa ustawa o usługach płatniczych

powyższe zmiany wiążą się z utratą części przychodu czy modyfikacjami systemów IT - przyznaje Katarzyna Walewska z departamentu bankowości transakcyjnej Raiffeisen Banku.Konsumenci nie odczują zmian od razu. Ustawa daje bowiem bankom aż rok na pełne dostosowanie się do nowych przepisów. Ale ustawa nie

Wpływ nowej ustawy refundacyjnej na wyniki Neuki będzie pozytywny

Warszawa, 29.08.2011 (ISB) – Wchodząca w życie z początkiem 2012 oku ustawa o lekach refundowanych będzie miała pozytywny wpływ na wyniki dystrybutora i prodiucenta leków Neuca, ocenił prezes Piotr Sucharski. Nowa ustawa wprowadza zakaz jakiegokolwiek wsparcia sprzedaży leków refundowanych

"Gazeta Prawna" - Nowa ustawa o PIT

dotychczas modyfikacji - rozdzielenie przepisów dotyczących pracy najemnej oraz działalności gospodarczej.Więcej szczegółów Ministerstwo Finansów do tej pory nie zdradziło. "Gazeta Prawna" podkreśla, że od chwili wejścia w życie ustawa o PIT była nowelizowana już ponad 100 razy. Stąd postulowana od

Gordon Brown zapowiada nową ustawę imigracyjną

 języka angielskiego dla studentów, ograniczając w ten sposób możliwość ich zatrudnienia, co pozostawi więcej miejsc pracy do dyspozycji młodych Brytyjczyków.Wszystkie te nowe regulacje będą częścią nowej ustawy imigracyjnej, która ma wejść w życie w przyszłym roku. Liczba miejsc pracy objętych

Nowa ustawa medialna do kosza?

Olejniczak powiedział nam w czwartek, że podczas głosowania weta jego klub się wstrzyma. A to oznacza, że weta nie da się obalić i ustawa trafi do kosza.Lewica nie chce poprzeć rozwiązań PO, bo uważa, że trzeba zmienić całą ustawę medialną i na nowo opisać obowiązki mediów publicznych oraz sposób ich

Budowanie pod i nad. Ministerstwo Infrastruktury szykuje nową ustawę

Być może już za kilka lat centra wielu miast zmienią się nie do poznania. Np. w Łodzi kilkanaście metrów pod ziemię mogłyby być przeniesione dworce: kolejowy (Fabryczna) i autobusowy, a także przystanki tramwajowe i autobusowe. Na powierzchni powstałoby Nowe Centrum Łodzi.W Warszawie na zabudowę

Będzie łatwiej sprzedać LOT? Nowy projekt ustawy ma to ułatwić

Ministerstwo Skarbu Państwa przygotowało projekt ustawy o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze LOT. W uzasadnieniu do projektu napisano, że w "obowiązującym stanie prawnym pozycja negocjacyjna Skarbu Państwa jako wyrażającego

Przegłosowana nowelizacja ustawy o NBP. Nowy prezes przed wyborami?

- Na razie sytuacja w NBP została ustabilizowana poprzez likwidację luki prawnej w ustawie, która umacnia pozycję prezesa. Równolegle rozpocząłem rozmowy na temat perspektywy i czasowej, i personalnej wyłonienia już stałego prezesa - mówił w Radiu TOK FM Komorowski.Jego zdaniem, jeśli znajdzie się

Rząd rezygnuje z limitu min. 75% inwestycji w akcje w nowej wersji ustawy o OFE

Warszawa, 14.11.2013 (ISBnews) - Opublikowany wczoraj wieczorem zaktualizowany projekt ustawy dotyczący zmian w systemie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) przewiduje m.in. rezygnację z proponowanego wcześniej wymogu, by fundusze minimum 75% aktywów inwestowały w akcje (miał on obowiązywać

Kredyt do 75 tys. euro objęty nową ustawą

Nowe zapisy ustawy przygotowuje rząd. Według projektu kredyt do 75 tys. euro będzie podlegał przepisom m.in. o 14 dniowym terminie odstępstwa od umowy kredytowej bez podawania przyczyn (obecnie jest to 10 dni).O ile ta zmiana jest korzystna dla konsumentów, to inny zapis budzi kontrowersje. Obecnie

Krajowa Rada Sądownictwa i KNF nie chcą Prawa restrukturyzacyjnego

Nowa ustawa o restrukturyzacji, przygotowywana przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z resortem gospodarki, ma zmienić sposób uregulowań dotyczących przedsiębiorstw, które znalazły się w poważnych tarapatach finansowych. Celem postępowań restrukturyzacyjnych, oprócz zaspokojenia

Rosja nakłada internetowy kaganiec. Blogerzy zarejestrują działalność

Ta ustawa to część składowa tzw. pakietu antyterrorystycznego, który reguluje wymianę informacji w internecie. Organizacje działające w sferze praw człowieka i wolności w sieci jak jeden mąż skrytykowały nowe prawo, padały ostre określenia, jak "drakońskie". Dlaczego? Nowe przepisy

Litwa: ustawa o budowie nowej elektrowni jądrowej niekonstytucyjna

Ustawa o powołaniu narodowej spółki inwestycyjnej LEO LT, której zadaniem jest wybudowanie nowej siłowni atomowej i dwóch mostów energetycznych (litewsko-polskiego i litewsko-szwedzkiego), jest sprzeczna z konstytucją - orzekł w poniedziałek litewski sąd konstytucyjny. Sąd uznał, że ustawę trzeba

Praca cudzoziemców - jak stosować nowe przepisy

Od 1 maja 2014 r. obowiązuje nowa Ustawa o cudzoziemcach, która jest znacznie obszerniejsza od poprzedniej (522 artykuły zamiast 167 w "starej" ustawie) i wprowadza sporo zmian w tej kwestii. Jedną z nich jest możliwość wystąpienia o zezwolenie na pobyt czasowy i na pracę, w efekcie

300 tys. zł rocznie za wywóz śmieci. Nowa ustawa wykończy szpitale?

krapkowickim za przygotowanie regulaminu i wdrożenie nowych przepisów odpowiadał związek "Czysty Region", to on nie uwzględnił sytuacji szpitali. Olbrzymia stawka pojawiła się, ponieważ naliczana jest według liczby łóżek w szpitalu. - Będziemy negocjować z "Czystym Regionem" warunki wywozu

Nowe przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców

Do 1 maja br. najpierw pracodawca, który zatrudniał cudzoziemca musiał ubiegać się o zezwolenie na pracę dla niego, a następnie cudzoziemiec występował o zezwolenie na pobyt w Polsce. Nowa ustawa o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 r., której większość przepisów weszła w życie 1 maja br

Polska leci w kosmos. Niezbędne nowe prawo

działania, a jednym z zawartych w nim postulatów są zmiany legislacyjne. Dlatego Ministerstwo Gospodarki w ubiegłym tygodniu przedstawiło projekt założeń pierwszej polskiej ustawy, która uregulowałaby prawo kosmiczne. Co znajdzie się w nowych przepisach? - Kluczowe jest uregulowanie rejestracji wysyłanych

Prezydent podpisał nowelę ustawy o bateriach i akumulatorach

. Przedsiębiorstwa spełniające te warunki będą zwolnione z obowiązków dotyczących zbierania zużytych baterii i akumulatorów. Ponadto nie będą musiały uiszczać tzw. opłaty produktowej (za wprowadzenie sprzętu na rynek), a także finansować przetwarzania i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów. Nowe

Prezydent podpisał nowelę ustawy o transporcie kolejowym

Podstawowym celem nowych przepisów jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych i jednoznaczne rozstrzygnięcie, że przy wydawaniu decyzji administracyjnych, na podstawie przepisów ustawy o transporcie kolejowym, organy wydające te decyzje nie stosują przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym

Senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy ws. informowania o cenach towarów

Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek zagłosowało 68 senatorów, dwóch było przeciw, a jeden się wstrzymał od głosu. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Nowe przepisy przede wszystkim znoszą obowiązek indywidualnego oznaczania towarów, czyli tzw. metkowania. Zdaniem Ministerstwa Finansów

Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

Zobacz: Tekst ujednolicony Ustawy Prawo Zamówień Publicznych uwzględniający ostatnie zmiany. Ważne! Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - szczegóły zmian

Zakup sprzętu nowego i używanego może być przedmiotem jednego zamówienia

przedmiotem jednego postępowania? Odpowiedź Nie ma przeszkód prawnych na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych, aby zamawiający przeprowadził postępowanie, w którym dopuści jednocześnie zaoferowanie sprzętu nowego jak i używanego. Porównywalność ofert Kwestia porównywalności ofert jest związana przede

Premier w expose: stworzymy nową ordynację podatkową

do nowej ustawy, co jest zadaniem trudnym i ambitnym, ale możliwym do wykonania. Potem nastąpiłby etap prac związany z przygotowaniem projektu, kolejny rok trwałyby prace legislacyjne w parlamencie". "W drugiej połowie kadencji przyszłego Sejmu możliwe byłoby ich uchwalenie przez Sejm"

Jest nowa ustawa o SKOK-ach. Kasa Krajowa: "to nas zabije"!

opinię, że nowe przepisy dyskryminują SKOK-i i wpłyną negatywnie na stabilność całego polskiego systemu finansowego. PiS jest sceptyczny pomimo tego, że posłowie w ostatniej chwili wykreślili z ustawy niektóre najbardziej radykalne pomysły. Np. ten, by nakazać największym SKOK-om przekształcenie się w

"DGP": Nowa ustawa ma poprawić bezpieczeństwo OFE

też zainteresowanych pracami."Dziennik Gazeta Prawna" dodaje, że z nieoficjalnych informacji wynika, że w ustawie kluczowe kwestie dotyczyć będą sposobów polepszenia wyników funduszy, większego bezpieczeństwa pieniędzy oraz dalszych cięć w stałych opłatach pobieranych przez OFE od klientów.

Sejm znowelizował ustawę o transporcie kolejowym

Za przyjęciem nowych rozwiązań głosowało 411 posłów; nikt nie był przeciwko, nikt też się nie wstrzymał. Nowe przepisy, przygotowane przez sejmową komisję infrastruktury, mają uprościć procedury oraz podejmowanie decyzji przy dopuszczaniu do ruchu pojazdów kolejowych czy przygotowywaniu nowych

Sejm znowelizował ustawę dot. emisji przemysłowych

2020 r. poziomu wymaganego dyrektywą IED. Ma to pozwolić na zbilansowanie poziomu emisji w ramach grupy i dać czas na przystosowanie się do nowych zasad. W stosunku do pierwotnej propozycji w ustawie zmieniono ponadto regulacje dot. sporządzania raportów początkowych o stanie zanieczyszczenia gleby

"Rz": Działkowcy tracą ogródki

dekret Bieruta, za inne ustawy i wywłaszczenia, których celu nie zrealizowano - mówi Bartłomiej Piech, radca prawny Polskiego Związku Działkowców.Wiele osób boi się, że miejsce ogrodów zajmą blokowiska. Na pytanie o losy 5 tys. rodzinnych działek odpowie dopiero nowa ustawa. Sejm pracuje obecnie nad

Rząd przyjął projekt ustawy o obligacjach zgłoszony przez MF

do wyboru alternatywnych źródeł finansowania lub emisji nieskarbowych papierów dłużnych pod rządami obcych jurysdykcji" - napisano w uzasadnieniu projektu. Jak poinformował CIR, projekt obejmie także podmioty zagraniczne, które będą mogły emitować obligacje na podstawie nowej ustawy, a także

Pitera: boję się, że dopiero duża afera pozwoli uregulować lobbing

, sportu i gospodarki. "Na podstawie analizy działań urzędów zamieszanych w aferę hazardową przygotowaliśmy założenia do nowej ustawy o lobbingu. Chcieliśmy skończyć z fikcją, że mamy tylko kilku zawodowych lobbystów i całą rzeszę organizacji pozarządowych, branżowych i gospodarczych, które też

"Mieszkanie dla młodych" coraz bliżej

, sfinalizować transakcję zakupu. Warunek: lokal jest nowy, a najemca (późniejszy nabywca) jest pierwszym, który je zasiedla.Czy deweloperzy pójdą na taki układ? Być może ci, którzy mają wiele gotowych mieszkań, zgodzą się na takie rozwiązanie. Tym bardziej że od 22 listopada, czyli od wejścia w życie ustawy

Projekt wspierający rynek obligacji emitowanych przez firmy - do komisji

aktem prawnym regulującym zasady emisji, zbywania, kupowania i wykupu obligacji nieskarbowych. Według ministerstwa finansów, które przygotowało projekt, po ponad dekadzie od wejścia w życie noweli liberalizującej ustawę o obligacjach, nadszedł czas na przygotowanie nowej ustawy. Konieczne jest bowiem

Zmiany prawa na działkach [PORADNIK]

ustawa zniosła jego monopol. Jeśli uważasz, że kiepsko się sprawdza w roli zarządcy ogrodu, możesz skrzyknąć się z innymi działkowcami, aby się spod tej kurateli wyzwolić. Uwaga! Musisz wiedzieć, że po wejściu w życie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wszystkie stały się terenowymi

Kiedy bank pomoże gospodarce

nie może finansować deficytu budżetowego - to gwarantuje nam nie tylko traktat unijny, ale też konstytucja. W nowej ustawie o NBP także będzie to wprost powiedziane. Kiedy więc NBP będzie mógł sięgać po nowe narzędzia? Bank centralny kupi obligacje, jeśli będzie zagrożona stabilność systemu

Czy nowe ustawy będą korzystne dla samorządów?]

kolejowych i PKS. Samorządy uważają, że z nowymi kompetencjami bardzo trudno będzie im wyjść na zero - a co dopiero szukać pieniędzy na projekty europejskie. Jednym słowem: ta rzekoma decentralizacja ma bardziej na celu odciążenie budżetu centralnego niż wsparcie samorządów.

Nowela ustawy o zanieczyszczaniu morza przez statki uchwalona bez poprawek

wywiązać się z nowych obowiązków, w noweli ustawy zaproponowano alternatywę dla stosowania paliw niskosiarkowych (0,1 proc.), którymi mają być technologie, których zastosowanie spowoduje redukcję siarki, dzięki czemu będzie porównywalna z zastosowaniem paliw niskosiarkowych. Statki będą mogły być

Sejm uchwalił nowelę dot. zwiększenia wydatków na kolej

Za przyjęciem ustawy głosowało 261 posłów (m.in. z PO, PSL i SLD), przeciw 173 (m.in. z PiS, TR i Sprawiedliwej Polski), a wstrzymało się dwóch. Teraz nowelizacja trafi do Senatu. Wcześniej Sejm nie poparł wniosku PiS o odrzucenie projektu ustawy - za wnioskiem głosowało 176 posłów, przeciw było

Będzie łatwiej wprowadzać do Polski nowe modele aut? Jest projekt ustawy

dokument nie trafił jeszcze do Sejmu. Z sejmowej bazy odpowiedzi na interpelacje poselskie wynika, że dyrektywa miała być implementowana do polskiego systemu prawnego do 29 kwietnia 2009 r. Z zamieszczonego na stronach internetowych resortu projektu ustawy wynika, że maksymalna kwota wydatków budżetu

Rzecznicy praw konsumentów i biznesu spierają się o sądy polubowne

Projekt założeń ustawy o alternatywnych metodach rozstrzygania sporów konsumenckich Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotowuje we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Nowe regulacje mają dostosować polskie prawo do przepisów unijnych i stworzyć system instytucji mediacyjnych (tzw

Potrzebne konkrety zamiast haseł

społecznego. Czyli na tym wszystkim, co do "racjonalizmu" doprowadzi. W myśl założeń podstawą nowego prawa gospodarczego ma być zasada domniemania uczciwości przedsiębiorców. Ciekawa zasada, w prawie karnym standardowa. Każdy oskarżony o gwałt, zabójstwo, kradzież korzysta z domniemania niewinności

Poradnik UOKiK dla przedsiębiorców nt. ustawy o prawach konsumenta

Radców Prawnych "Lubasz i Wspólnicy" uważa, że jedną z istotnych zmian w nowej ustawie jest uchylenie przepisów o sprzedaży konsumenckiej, która dotyczy relacji między konsumentem a przedsiębiorcą w przypadku wadliwości towarów i powrót do rozwiązań Kodeksu cywilnego. "Z punktu widzenia

Sejm znowelizował ustawę o jakości paliw

Za przyjęciem ustawy zagłosowało 434 posłów. Nikt nie zagłosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Zgodnie z nowym prawem do benzyny będzie można dodawać dwa razy więcej biokomponentów niż dotychczas - przede wszystkim bioetanolu - 10 procent zamiast 5

Banki walczą o zmiany w ustawie o upadłości konsumenckiej

Najbliższe posiedzenie plenarne Senatu będzie praktycznie ostatnią szansą na wprowadzenie zmian do poselskiej ustawy o upadłości konsumenckiej. Nowe przepisy zdecydowanie łagodzą rygory ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wykluczając oddłużenie tylko tych osób, które popadły w kłopoty z powodu

Projekt. Skarbówka jak banki sprawdzi wiarygodność podatników

Nowa ustawa o administracji podatkowej to jeden z priorytetów resortu finansów, zapowiadany w niedawnym expose przez premier Ewę Kopacz. "Nowa ustawa ma zmienić urzędy skarbowe. Kluczem jest postawienie podatnika w centrum uwagi i podporządkowanie organizacji pracy urzędów jego potrzebom

Sejm uchwalił przepisy dot. charakterystyki energetycznej budynków

Za przyjęciem ustawy dostosowującej polskie przepisy do unijnych regulacji opowiedziało się 274 posłów, 169 było przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu. Obecnie każdy nowy budynek musi mieć świadectwo charakterystyki energetycznej, które określa zapotrzebowanie budynku na energię; w przyszłości

Senat. Drobne poprawki do ustawy dot. wydzielenia detalu z PGNiG

Po czwartkowych głosowaniach w Senacie, teraz ustawa wróci do Sejmu. Jedna z poprawek proponowanych przez senatorów ma umożliwiać wyodrębnionemu przedsiębiorstwu wejście w prawa i obowiązki, zwłaszcza podatkowe, spółki matki. Kolejna zgłoszona przez Senat zmiana dotyczy z kolei obowiązków

Senacka komisja budżetu: bez poprawek do ustawy o podatku węglowodorowym

wtedy, że w okresie 2015-2029 dochody budżetu mogą wynieść 10-16 mld zł, co oznaczałoby średniorocznie ok. 1 mld zł. Zdaniem Cichonia nowy podatek będzie dodatkowym obciążeniem dla firm, ale długie vacatio legis i zaproponowane w ustawie rozwiązania powinny umożliwić firmom przystosowanie się do nowych

Założenia Prawa kosmicznego w konsultacjach

odpowiedzialności za ewentualne wyrządzone przez nie szkody. Ustawa ma więc wprowadzić obowiązek płacenia przez RP odszkodowań za straty wyrządzone przez polski obiekt kosmiczny w różnych sytuacjach. Wypuszczenie obiektu kosmicznego przez podmiot prywatny - zgodnie z nową regulacją - będzie podlegało ubezpieczeniu

Rząd przyjął projekt dot. listów zastawnych

możliwości inwestowania w listy zastawne przez otwarte fundusze emerytalne i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - mają dotyczyć ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Założono, że nowe regulacje będą obowiązywać

Prezydent podpisał ustawę o prawach konsumenta

Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa zakłada, że jeżeli kupimy produkt wadliwy, będziemy mogli od razu żądać obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, bez konieczności uprzedniego oddania rzeczy do naprawy czy jej wymiany. Jednak sprzedawca dopiero przy ponownej reklamacji będzie

Cięcie OFE może kosztować ZUS nawet 46 mln zł

zrobi to za nie więcej niż 46,6 mln zł. Modyfikacje systemu mają służyć jedynie dostosowaniu do nowych wymogów przewidzianych przez ustawę okrawającą OFE. Jakie to zmiany? Nowa ustawa przewiduje zabranie ponad połowy naszych emerytalnych oszczędności z OFE i przeniesienie ich do ZUS. Ale nie tylko

Resort gospodarki szykuje pakiet kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców

uznać, że nie spełnia ona roli podstawowego zbioru norm prawa gospodarczego. W wyniku licznych nowelizacji stała się nieprzejrzysta, niekiedy utrudniając działalność gospodarczą" - pisał Piechociński. Stąd potrzeba przyjęcia nowej ustawy, która będzie miała charakter katalogu praw i instytucji

Sprzedawcy nie muszą już metkować towarów

pośrednio mogą przyczynić się także do ich obniżenia" - ocenił resort. Sejm uchwalił ustawę 9 maja 2014 r, a prezydent podpisał ją 27 czerwca 2014 r. Nowe przepisy obowiązują od 25 lipca 2014 r.

Zmiany w spółdzielniach są konieczne. Przede wszystkim przejrzystość

Najważniejsze jest umocnienie praw właścicielskich w spółdzielni mieszkaniowej. Już połowa mieszkań spółdzielczych w Polsce jest wyodrębniona w pełną własność. Ten trend narasta i jest nieodwracalny. Właściciel wyodrębnionego mieszkania nie odda go z powrotem spółdzielni. Dlatego niech nowa ustawa

Parlament Ukrainy za ostrymi sankcjami wobec Rosji. Wstrzymają tranzyt gazu do UE?

Decyzja o uchwaleniu nowego prawa ma podłoże polityczne, bo przy napiętej sytuacji z Rosją Ukraina chce mieć w ręku mocną kartę przetargową. Proponowana ustawa w przyszłości upoważni Radę Bezpieczeństwa Narodowego do ostrych sankcji. Mówił o nich w ubiegłym tygodniu premier Arsenij Jaceniuk. Chodzi

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zapasach paliw

Ustawa, wdrażając nową europejską dyrektywę, nakłada obowiązek utrzymywania zapasów odpowiadających co najmniej 90 dniom średniego dziennego przywozu ropy naftowej i produktów naftowych lub 61 dniom średniego dziennego zużycia krajowego, w zależności od tego, która wartość jest wyższa. W przypadku

Amerykański portal oferujący najem nieruchomości łamał prawo

Zgodnie z przepisami w Nowym Jorku można wynająć nieruchomość najkrócej na 29 dni. Ustawę uchwalono w 2010 roku i głównym jej celem było przeciwstawienie się właścicielom większych nieruchomości, którzy bez żadnych pozwoleń i licencji otwierali sobie nielegalne hotele. Po wprowadzeniu przepisów ich

Kluby jednomyślnie za projektem ustawy o upadłości konsumenckiej

stwierdził, resort nie spodziewa się, by nowa ustawa zaskutkowała "lawinowym składaniem wniosków o upadłość". "Ustawa nie będzie remedium na problemy tych 2 milionów [które mają trudności ze spłatą długów], bo upadłość w swojej istocie ma na celu likwidację majątku dłużnika" - powiedział

Prezydent podpisał nowelizację ustawy antymonopolowej

Zgodnie z nowymi przepisami prezes UOKiK będzie mógł także ostrzegać klientów np. przed reklamami wprowadzającymi ich w błąd jeszcze w toku prowadzonego postępowania antymonopolowego; chodzi np. o takie przypadki jak Amber Gold. Ostrzeżenia mają być wydawane przez prezesa UOKiK w formie

Pełniący obowiązki prezydenta podpisał nową ustawę o BIG

Do tej pory z Biur Informacji Kredytowej mogli korzystać jedynie przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego. Nowe przepisy znacznie rozszerzą dostęp do BIG.- Każdy dorosły Polak będzie mógł wpisać do BIG InfoMonitor swojego dłużnika. Dłużnikiem tym może być zarówno osoba, która nie

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą wydobycia gazu z łupków

Za przyjęciem nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego głosowało 283 posłów, 5 było przeciwnych, a 144 wstrzymało się od głosu. Nowe przepisy przewidują, że badania geofizyczne będzie można prowadzić tylko na podstawie zgłoszenia, bez konieczności ubiegania się o koncesję. Zamiast

Sejm uchwalił ustawę dot. wydobycia gazu z łupków

Za przyjęciem nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego głosowało 283 posłów, 5 było przeciwnych, a 144 wstrzymało się od głosu. Nowe przepisy przewidują, że badania geofizyczne będzie można prowadzić tylko na podstawie zgłoszenia, bez konieczności ubiegania się o koncesję. Zamiast

Rząd rezygnuje w łupkach z europejskich rozwiązań

Za dwa tygodnie na posiedzeniu rządu zostanie przedstawiony projekt ustawy dotyczącej wydobycia gazu z łupków - zapowiedział w środę premier Donald Tusk na konferencji prasowej z nowymi ministrem środowiska Maciejem Grabowskim. Premier zapowiedział też, że Grabowski zrezygnuje z powołania spółki

Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzenia nowych procedur dla firm mających kłopoty finansowe

Założenia zmian w prawie upadłościowym i naprawczym, a także nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne mają doprowadzić do zapewnienia firmom oraz ich kontrahentom skutecznych metod restrukturyzacji, przyspieszenie restrukturyzacji i upadłości oraz wprowadzenie zasady nowej szansy dla firm, które z

Mateusz Szczurek o projekcie ustawy o NBP: Dodatkowo go obwarowaliśmy

pieniężnej - mówił Mateusz Szczurek. Co w nowej ustawie o NBP We wtorek rząd przyjął projekt założeń do zmian w ustawie o Narodowym Banku Polskim. Projekt przedłożony przez resort finansów przewiduje m.in. wprowadzenie rotacyjności kadencji członków Rady Polityki Pieniężnej; zgodnie z propozycją bank

29 sankcji. Ukraina idzie na zwarcie z Rosją

Decyzja o uchwaleniu nowego prawa ma podłoże polityczne, bo przy napiętej sytuacji z Rosją Ukraina chce mieć w ręku mocną kartę przetargową. Premier Arsenij Jaceniuk proponował, by ostatecznie ustawę przyjąć jeszcze wczoraj, ale deputowani zdecydowali, że wrócą do sprawy sankcji na czwartkowym

Jasser: by rozwiązać spór poza sądem, trzeba umieć pójść na kompromis

konsumenta na rynku. Kończy też procedowanie nowej ustawy antymonopolowej. "Więc powoli nasz system prawny się pod tym względem poprawia" - wskazał. Jeśli chodzi o nowe prawo, które ma promować pozasądowe rozwiązywanie sporów, szef UOKiK zaznaczył, że kluczowe jest tu "zrozumienie przez

Sejm częściowo uwzględnił poprawki Senatu do ustawy o zapasach paliw

50 senackich poprawek miało charakter doprecyzowujący i legislacyjno-redakcyjny; część z nich posłowie uwzględnili, część odrzucili. Ustawa, wdrażając nową europejską dyrektywę, nakłada obowiązek utrzymywania zapasów odpowiadających co najmniej 90 dniom średniego dziennego przywozu ropy naftowej i

Grecki parlament przyjął ustawę o reformie podatków

Ustawa przeszła niewielką większością głosów, w 300-osobowym parlamencie za jej przyjęciem było 152 posłów, a przeciw - 143. Zgodnie z nowymi przepisami skonsolidowane zostaną istniejące już wcześniej podatki, a także zmodyfikowany zostanie stary podatek od nieruchomości, nałożony w 2011 roku

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Nowa Wilejka

Nowa WilejkaZarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1937 r. o ustaleniu urzędowych nazw miast (). (lit. Naujoji Vilnia) ? lewobrzeżna dzielnica administracyjna Wilna, do 1957 miasto, do 1945Ustawa z dnia 31 grudnia 1945 r. o ratyfikacji podpisanej w Moskwie dnia 16 sierpnia 1945 r

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

nowego aktu prawnego, będącego podstawą funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych weszła w życie 19 stycznia 2014 roku, derogując ustawę z 2005 rokuArt. 79 ustawy.. Zgodnie z nią rodzinne ogrody działkowe są prowadzone przez stowarzyszenia ogrodowe

Rada Legislacyjna (Nowa Zelandia)

powoływał na ministra. Z drugiej strony zdarzało się, iż zdominowana przez zwolenników wcześniejszych rządów Rada blokowała lub utrudniała inicjatywy ustawodawcze aktualnego gabinetu.Ustawa o konstytucji Nowej Zelandii stanowiła, iż liczebność Rady nie może być mniejsza niż 10 osób. Nie określała

Sąd Najwyższy Nowej Południowej Walii

Sąd Najwyższy Nowej Południowej Walii (Supreme Court of New South Wales ) - sąd najwyższej instancji w systemie wymiaru sprawiedliwości australijskiego stanu Nowa Południowa Walia. Działa od 17 maja 1824 roku, zaś obecnie podstawą jego funkcjonowania jest stanowa ustawa o Sądzie Najwyższym z 1970

Kodeks celny

- Prawo celne (), czyli w dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (i tym samym do Unii Celnej tworzonej przez państwa członkowskie UE). Tego samego dnia weszła w życie nowa regulacja odnosząca się do materii z zakresu prawa celnego- Ustawa z dnia 19 marca 2004 roku Prawo celneUstawa z dnia 19 marca

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.