normy polskie budowlane

PAP

Rząd przyjął projekt noweli o wyrobach budowlanych

Rząd przyjął projekt noweli o wyrobach budowlanych

Rząd przyjął projekt noweli ustaw: o wyrobach budowlanych oraz Prawo budowlane. Ma on umożliwić Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego publikowanie wyników badań materiałów budowlanych.

Rząd przyjął projekt noweli o wyrobach budowlanych

# dochodzą kolejne informacje o projekcie #

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Sugeruje to pomocniczy charakter ww. norm, pewne warunki minimalne lub maksymalne, którym przedmiot zamówienia powinien

Eksperci za ujawnianiem wyników badań materiałów budowlanych

Eksperci za ujawnianiem wyników badań materiałów budowlanych

do Polski i UE. Teraz wyroby "CE" są wprowadzane na rynek UE na podstawie tych samych norm technicznych, a wyroby "B" nie są objęte normami europejskimi. Producenci będą zobowiązani ponadto do przetrzymywania przez 10 lat dokumentacji o materiałach budowlanych. Chodzi m.in. o

Eksperci za ujawnianiem wyników badań materiałów budowlanych

; trafiające do Polski i UE. Teraz wyroby "CE" są wprowadzane na rynek UE na podstawie tych samych norm technicznych, a wyroby "B" nie są objęte normami europejskimi. Producenci będą zobowiązani ponadto do przetrzymywania przez 10 lat dokumentacji o materiałach budowlanych. Chodzi m.in. o

Aprobata techniczna tajemnicą przedsiębiorstwa ?

Aprobata techniczna tajemnicą przedsiębiorstwa ?

techniczna może być udzielona: - dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo - dla wyrobu budowlanego, którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu, objętego mandatem udzielonym

Nadzór inwestorski nad zadaniem, które nie jest robotą budowlaną

Nadzór inwestorski nad zadaniem, które nie jest robotą budowlaną

inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego Inspektor nadzoru inwestorskiego jest z mocy prawa pełnoprawnym uczestnikiem procesu budowlanego. Musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, oraz stosowną wiedzę i doświadczenie zawodowe. Polskie przepisy

Altany uratowane przed rozbiórką. Nowelizacja prawa budowlanego

Altany uratowane przed rozbiórką. Nowelizacja prawa budowlanego

także istniejące już altany, których wymiary spełniają ustawowe normy. Rząd zapewnia, że w takim przypadku umorzone zostaną postępowania dotyczące rozbiórki. Jeśli zaś taka decyzja już została wydana, wówczas nadzór budowlany ma stwierdzić jej wygaśnięcie.

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności. Art. 30. 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich

Altanom ogrodowym już nie grozi rozbiórka

Altanom ogrodowym już nie grozi rozbiórka

wypoczynku i ochrony przed słońcem i deszczem". Niestety, tego typu kryterium nie spełniła altana warszawskiego działkowca, którą nadzór budowlany uznał za budynek rekreacyjno-wypoczynkowy i kazał rozebrać. Dodajmy, że był to mały podpiwniczony domek murowany o powierzchni zaledwie 23,4 m kw. Spełniał

Drugi zbiornik terminala LNG pomyślnie przeszedł próbę wodną

Inwestycja w terminal LNG w Świnoujściu weszła w najważniejszą fazę realizacyjną, zarówno pod kątem budowy, jak i przygotowania do przyszłej eksploatacji. Równolegle z pracami budowlanymi wykonywane są próby i czynności związane z odbiorami robót oraz czynności przygotowawcze do próbnych rozruchów

Atomowy KNF roztoczy pieczę nad budową polskiej elektrowni

Atomowy KNF roztoczy pieczę nad budową polskiej elektrowni

. składu stanowił popiół. Wykorzystanie takiego surowca grozi katastrofą budowlaną, np. jego wytrzymałość wynosi zamiast wymaganego normami minimum 32,5 MPa, tylko 14 MPa, czyli jest dwa razy słabszy - mówi prof. Jan Deja z organizacji Polski Cement. - Na szczęście takie przypadki nie dotyczą renomowanych

Rząd Orbana wzoruje się na Polsce! W czym? W budownictwie mieszkaniowym

Rząd Orbana wzoruje się na Polsce! W czym? W budownictwie mieszkaniowym

lub mieszkania. Oczywiście powierzchnia domu musi spełnić normy metrażowe - do 100 m kw. (110 m kw. w przypadku gospodarstw domowych z co najmniej trójką dzieci). ...i brak pozwoleń na budowę Poprzedni Sejm na wniosek rządu znowelizował Prawo budowlane, dzięki czemu nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na

Altanki zagrożone likwidacją. Setki tysięcy budynków do rozbiórki?

Altanki zagrożone likwidacją. Setki tysięcy budynków do rozbiórki?

Niemal milion użytkowników działek w naszym kraju najpewniej żyje w przekonaniu, że nic im nie grozi, jeśli ich altana spełnia normy określone w Prawie budowlanym. Czyli, że powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m kw., a wysokość - czterech lub pięciu metrów, w zależności od tego, czy dach altany

"Rz": Mieszkania mogą być tańsze. Ale 2,5 tys. za metr kwadratowy - nierealne

"Rz": Mieszkania mogą być tańsze. Ale 2,5 tys. za metr kwadratowy - nierealne

Zdaniem cytowanego przez dziennik Jacka Bieleckiego, dyrektora ds. jakości w firmie deweloperskiej Marvipol, polskie wymagania techniczne wobec budynków są często bardziej restrykcyjne od norm w innych krajach Europy, a więc i bardziej kosztowne. Narzeka również na skomplikowane procedury i

Eksperci: skuteczny program termomodernizacji to zyski rzędu 700 mld zł

inwestycyjnych. Andrzej Guła z krakowskiego Instytutu Ekonomii Środowiska przypomniał, że Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej; w niektórych częściach kraju trujące związki chemiczne, takie jak benzo(a)piren lub pyły drobnocząsteczkowe ponad pięciokrotnie przekraczają normy

Polimex ma umowę z PGE na modernizację Elektrowni Turów za 417,6 mln zł

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała ze spółką zależną Polimeksu - Polimex Energetyka umowę na modernizację kotłów w blokach 1-3 w Elektrowni Turów. Wartość kontraktu wynosi 417,64 mln zł brutto. Rozpoczęcie modernizacji planowane jest w II kwartale 2017

"RZ": Autostrady budują firmy i pracownicy bez doświadczenia

"RZ": Autostrady budują firmy i pracownicy bez doświadczenia

chaos, przestrzeganie norm budowlanych jest niemożliwe, a robotnicy nie są odpowiednio nadzorowani. Oficjalnie wygląda to tak: kontrakty z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na budowę autostrad dostają giganci budowlani - Hydrobudowa Polska, Polimex-Mostostal, Skanska, Budimex. Biorą sobie

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego; 5a) newralgicznych robotach budowlanych - należy przez to rozumieć roboty budowlane do celów bezpieczeństwa, które wiążą

Zapisy siwz nie mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji

Zapisy siwz nie mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji

certyfikat określający ponadnormatywne parametry materiału (jest on wyłącznie prywatną inicjatywą danego producenta). Nie jest on wymagany prawem unijnym a tym bardziej polskim. Nadmieniam, że warunki jakie musi spełnić materiał określa Polska Norma 295-1, która jest odpowiednikiem EN 295. Odpowiedź

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas wykonywania zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi *1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej. 2.)*1) Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji

Erbud wybuduje dla Fortum ciepłownię w Bytomiu o mocy 25 MW za ok. 50 mln zł

przychody Fortum (wyłączając sprzedane aktywa w obszarze dystrybucji energii elektrycznej) osiągnęły poziom 4,1 mld euro. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym  na terenie

Energooszczędne okna robią furorę

wydał pieniądze na wysokiej jakości produkt, a zamiast oszczędzać na kosztach ogrzewania, najprawdopodobniej odnotuje, że opłaty wzrosły. Niestety, według danych producentów stolarki budowlanej ponad połowa zgłoszeń reklamacyjnych związanych jest z wadami montażowymi. Związek Polskie Okna i Drzwi

BCC nagrodziło laureatów XXV edycji Medalu Europejskiego

Jak powiedział prezes BCC Marek Goliszewski celem nagrody jest wsparcie polskich produktów i usług na unijnym rynku oraz przybliżenie idei UE środowisku przedsiębiorców. "Medal Europejski jest uhonorowaniem państwa wysiłków, pracy, osiągnięć, które zakreślają globalne koło" - mówił

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Gospodarczego - jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach. Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski § 6. 1. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego

Takiego smogu w Krakowie nie było od lat! Urzędnicy: dramatu nie ma

powiedzieć. - Nie mam wątpliwości, że jego stan wynika z zanieczyszczenia powietrza - opowiada dr Ewa Czarnobilska. Wczoraj stężenie szkodliwych pyłów PM10 przekraczało w ciągu dnia nawet 300 mikrogramów na metr sześcienny. Przypomnijmy - norma bezpieczna dla człowieka to 50 mikrogramów. Najwyższy poziom

To najważniejsza inwestycja dla polskiej gospodarki. Oto, jak wygląda gazoport w Świnoujściu [ZDJĘCIA I WIDEO]

pod względem osiadania obiektu, jak i przechyłów, mieszczą się we wszystkich normach" - informował kilka miesięcy temu Maciej Mazur, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polskiego LNG SA, po pierwszych testach zbiornika.

NIK: budowa ekranów akustycznych na A2 za prawie 200 mln zł

Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polskich Linii Kolejowych i Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze. W czasie boomu drogowego przed Euro 2012 w Polsce obowiązywały bardziej rygorystyczne normy hałasu

Elektrownia Ostrołęka o połowę zmniejszy emisję pyłów

Jak poinformowała spółka w komunikacie w poniedziałek, "inwestycja szacowana na ponad 85 mln zł to kolejny etap dostosowywania Elektrowni Ostrołęka B do nowych unijnych norm emisji dla jednostek spalających węgiel kamienny i biomasę". Prace potrwają trzy lata; co roku przeprowadzona

Czas zmienić prawo dotyczące doświetlenia mieszkań

polskim prawodawstwie, jest zapewnienie minimum trzech godzin nasłonecznienia w okresie równonocy wiosennej i jesiennej w godzinach między 7.00 a 17.00. To ważne kryterium projektowania każdej inwestycji budowlanej, jednak w praktyce sprawia wiele problemów, ponieważ przepisy w obecnym brzmieniu są

Pół miliarda długów w budownictwie. Branża tonie?

polskich przedsiębiorstw, pytając między innymi o to, jak radzą sobie z pojawiającymi się nieopłaconymi fakturami. 29,7 proc. firm budowlanych ma poważne problemy z wyegzekwowaniem płatności od swoich kontrahentów lub klientów. Dla 45 proc. to stały i niezmienny problem. Nie spotyka się z nim jedynie 12,9

Mostostal Zabrze odpiera zarzuty ws. dachu Stadionu Śląskiego

łączniki nie spełniają norm, a mimo to podjął na własne ryzyko i odpowiedzialność decyzję o przystąpieniu do ich montażu, co skutkowało awarią. Konstrukcję zadaszenia miało wykonać konsorcjum firm Hochtief Polska, Mostostal Zabrze, Hochtief Construction AG i Thermoserr. Konsorcjum opuściło budowę w marcu

"Rz": Ekrany akustyczne powstały tam gdzie nie musiały. Straciliśmy koło 1 mld zł

Przez złe przepisy autorstwa resortu środowiska, na ekranowaniu Polski straciliśmy około miliarda złotych. Ekrany postawiono tam, gdzie powstać wcale nie musiały. Przed samochodowym ruchem chronią np. lasy i ugory. Pięć lat temu Ministerstwo Środowiska wprowadziło w Polsce normy hałasu, które

Wpiszmy rowery do planów

Transport w Polsce nie rozwija się w sposób zrównoważony. Kupujemy coraz więcej samochodów, a udział komunikacji zbiorowej w ruchu się zmniejsza. Efektem jest m.in. mocne przekroczenie unijnych norm zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu w największych polskich miastach. Częścią problemu jest

Sejm przyjął raport resortu środowiska o stanie gospodarowania wodami

roku wynosiły 49 mld 650 mln m3. W tym dopływ wód spoza granic Polski wynosił 5 mld 994 mln m3, natomiast odpływ za granice Polski wynosił 43 mld 656 mln m3. Rok 2012 został w raporcie uznany za suchy, 2013 - za przeciętny. Dostępne do zagospodarowania zasoby wód podziemnych dla obszarów całego kraju

"Czyścicieli kamienic" można powstrzymać

lokatorów, którzy "przeszkadzają" w remoncie i sprzedaży mieszkań. Normą jest zastraszanie, utrudnianie życia, niszczenie budynków. Presja psychiczna (plakaty z groźbami) i fizyczna: zalewanie mieszkań, rozrzucanie padliny, odcinanie wody, zamurowywanie drzwi lub okien. Klasyczny przykład

PIP: Budowlanka i handel najczęściej nadużywają umów śmieciowych

świadczących pracę. Podobnie jak w pierwszym półroczu tego roku najwięcej nieprawidłowości dotyczyło firm budowlanych, a także prowadzących działalność w zakresie handlu i napraw oraz przetwórstwa przemysłowego. - Wyniki kontroli wskazują, że celowe byłoby wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa takich

NCC ma dość nieuczciwych pośredników. Będzie agencja zatrudnienia w Polsce

wynagrodzenia - tłumaczy Borys Borowski z firmy Multinor pomagającej Polakom w Norwegii. - Niektóre agencje niechętnie dostosowują się do norm norweskich, jeśli chodzi o wypłacanie rozmaitych dodatków, np. za rozłąkę z rodziną - dodaje Borowski. Jak informuje Borring, latem ruszy projekt pilotażowy, zaś po jego

Spółka Polskie LNG otrzymała Certyfikat Środowiskowy ISO 14001

Wdrożenie tego systemu potwierdza, że budowa terminalu LNG jest realizowana w harmonii z otoczeniem oraz zgodnie z wszystkimi wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska. Spółka Polskie LNG jest jedyną firmą w Europie Środkowej posiadającą taki certyfikat w zakresie inwestycji budowlanych

Deweloperzy opracowali ranking polskich miast. Najlepiej w Łodzi

Takie wnioski płyną z danych, które Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD) uzyskał w 14 miastach. - Chcieliśmy sprawdzić, jak urzędnicy radzą sobie w sprawach o wydanie warunków zabudowy i pozwoleń na budowę budynków wielorodzinnych - wyjaśnia dyrektor PZFD Konrad Płochocki. I przypomina, że w

Nowak o zarzutach NIK: System poboru e-myta jest skuteczny

i potrzebny. Uważam, że jest bardzo dobry i będziemy go dalej rozwijać, bo skądś trzeba brać pieniądze na budowę nowych dróg - powiedział Nowak. Poinformował również, że polski system poboru opłat budzi zainteresowanie w Europie. Jak wynika z opublikowanego we wtorek raportu NIK, do wykonania części

PIP: budowlanka oraz handel na cenzurowanym

branży budowlanej regułą jest częsta zmiana miejsca świadczenia pracy oraz bardzo duża rotacja osób świadczących pracę, co sprzyja zawieraniu umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę" - wskazała w rozmowie z PAP rzeczniczka Głównego Inspektora Pracy Danuta Rutkowska. Jeśli chodzi o zakłady pracy

Jak ochronić się przed smogiem

dopuszcza norma. Pyły wiszą też nad Zakopanem czy Szczawnem-Zdrojem - zwłaszcza zimą, w sezonie grzewczym. Chodzić w masce? Co jednak zrobić, gdy mimo panującego pyłu musimy wyjść do miasta? Widok Polaka chodzącego po mieście z maseczką przeciwpyłową może być niedługo coraz bardziej powszechny. Ostatnio

Grabowski: Krajowy Program Ochrony Powietrza pomoże walczyć ze szkodliwymi pyłami

wraz z wdychanym powietrzem jest w stanie wnikać do układu krwionośnego i stanowi największe zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Jego roczna norma według WHO wynosi 10 mikrogramów na m sześć. KPOP w obecnym kształcie oprócz konkretnych ram czasowych określa środki prawne niezbędne do osiągnięcia

Zmiany dla działkowców [PORADNIK]

, weranda lub ganek, jeśli ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m kw. Oczywiście, niepotrzebne będzie też pozwolenie na budowę. I co najważniejsze, ustawa ma objąć ochroną także istniejące już altany, których wymiary spełniają ustawowe normy. Samowole budowlane Kiedy przeszło pięć lat temu inspektorzy

Nie tylko Niemcy, ale i Francja chce płacy minimalnej dla kierowców

wysokiego) wynagrodzenia, przeniesiony został także na właścicieli polskich firm transportowych, którzy korzystają z tranzytu przez terytorium Niemiec. Samo wprowadzenie MiLoG nie wzbudza kontrowersji. Wiele europejskich państw posiada analogiczne ustawy określające wysokość płacy minimalnej

Zmiany prawa na działkach [PORADNIK]

więc także takich, których powierzchnia zabudowy i wysokość spełniają ustawowe normy. Uwaga! Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych mówi jedynie tyle, że na terenie działki nie ma prawa znajdować się altana, która nie ma parametrów określonych w prawie budowlanym. Za samowolę uznaje ono taką, której

NIK: System płatnych dróg zagraża kierowcom

lutym br. przekazane GDDKiA" - oświadczył Kapsch. Ministerstwo Transportu ujawniło, że w zeszłym roku nadzór budowlany dostał informację z Niemiec, że włoski importer mógł sprowadzić do Polski stalowe kształtowniki z Chin niespełniające deklarowanych właściwości. Po kontrolach stwierdzono, że w 90

Lotnisko w Poznaniu: biegli źle mierzą hałas w sprawach o odszkodowania

przez lotnisko w piątek na konferencji prasowej, złożonych zostało 725 pozwów. Sprawy prowadzone są przez Sąd Okręgowy w Poznaniu oraz dwa sądy rejonowe. Jak powiedział podczas konferencji prasowej wiceprezes zarządu portu lotniczego Grzegorz Bykowski, zgodnie z polskimi normami biegli powinni w

Trudny zawód inspektora pracy

kilku dniach jeżdżę już tylko za swoje. Na szczęście nie jestem inspektorem sekcji budowlanej albo osobą zajmującą się legalnością zatrudnienia. Wtedy musiałbym dokumentować, że ludzie stoją na rusztowaniu albo że Azjata smaży sajgonki, czyli jest na stanowisku pracy. Jeśli zorientowałby się, kim jestem

Drugi zbiornik na LNG także wytrzymał zalanie go wodą morską [WIDEO]

Świnoujściu weszła w najważniejszą fazę realizacyjną, zarówno pod kątem budowy, jak i przygotowania do przyszłej eksploatacji - informuje Maciej Mazur, dyrektor biura komunikacji korporacyjnej w Polskim LNG. - Równolegle z pracami budowlanymi wykonywane są próby i czynności związane z odbiorami robót oraz

Kiedy działkowa altana jest nielegalna [PORADNIK]

Grzeszczak z PSL zapewnił, że Sejm rozpatrzy ich projekt w ciągu trzech miesięcy. Poparcie dla inicjatywy działkowców zadeklarowali zarówno opozycyjni posłowie z PiS, SLD i Sprawiedliwej Polski, jak i z PO i PSL. Trudno na razie ocenić, na ile niektóre z tych zagrożeń są realne, bo mamy do czynienia z

Sejm. W 2012 na inwestycje w gospodarce wodnej przeznaczono 2 mld 788 mln zł

nie poprze. Głosowanie nad raportem odbędzie się podczas następnego posiedzenia Sejmu. Powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego wiceminister Gawłowski poinformował, że w 2012 r. wydatki inwestycyjne na gospodarkę wodną wyniosły 2 mld 788 mln złotych, co stanowiło 0,17 proc. PKB Polski

Rząd proponuje zmiany w programie "Mieszkanie dla młodych"

będą mogły zamienić swoje mieszkanie na większe. Przy czym jego powierzchnia w dalszym ciągu nie będzie mogła przekroczyć 85 m kw., a domu - 110 m kw. (dla pozostałych norma metrażowa jest o 10 m kw. mniejsza). Tylko rodziny i osoby z co najmniej trojgiem potomstwa nie będą też musiały spełnić

Metro opóźnione przez "wychodek dla babci klozetowej"

. Czy tak samo będzie z II linią? Wtedy urzędnicy narzekali, że polskie prawo nie przewidywało istnienia metra i brakowało przepisów pozwalających na jego uruchomienie. Teraz paragrafów mamy tak dużo, że formalnościom nie widać końca. To pokazuje, jak niewiarygodna była zapowiedź Hanny Gronkiewicz-Waltz

Odebranie darmowych emisji CO2 spowodowałoby ucieczkę przemysłu poza UE

granicą Polski, nie będą spełniać już takich norm (...). Klimat dla Europy, o który tak wielu urzędników w KE walczy, na pewno będzie znacznie gorszy, niż był do tej pory. Trudno sobie wyobrazić, aby inwestorzy za sam kawałek papieru z odpowiednimi pieczątkami płacili po kilkaset mln euro, jak można za

PIP: budowlanka oraz handel na cenzurowanym

świadczących pracę. Podobnie jak w pierwszym półroczu tego roku najwięcej nieprawidłowości dotyczyło firm budowlanych, a także prowadzących działalność w zakresie handlu i napraw oraz przetwórstwa przemysłowego. "Wyniki kontroli wskazują, że celowe byłoby wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa takich

Jak wybudować legalny domek na działce?

straszny bałagan, np. tolerowane są samowole budowlane. Niektórzy działkowcy winią za taki stan rzeczy Polski Związek Działkowców, bo do niedawna miał monopol na prowadzenie ogrodów. Jeśli uważasz, że PZD kiepsko się sprawdza w tej roli, możesz skrzyknąć się z innymi działkowcami w twoim ogrodzie, aby się

Koszty naprawy Modlina spadną na czeską firmę DSH

polskimi normami - zapewniał prezes Erbudu Józef Zubelewicz. Erbud sugeruje, że wykruszenia mogły spowodować niewłaściwe środki chemiczne stosowane przez lotnisko, na przykład do odladzania samolotów czy czyszczenia pasa. Władze Modlina zapewniają, że używały wyłącznie certyfikowanych środków. Modlin już

Nowy inwestor przejmuje działkę przy Towarowej. Będą wieżowce?

nie ujawnia jeszcze szczegółów inwestycji, zapowiada tylko, że prace budowlane zaczną się nie wcześniej niż za trzy lata. Mogą to być budynki mniejsze niż pozwalają warunki zabudowy. Kolejne przetargi Przemysław Krych zaznacza, że Jupiter będzie działać jeszcze przynajmniej dwa-trzy lata, bo

Dlaczego firmy ukrywają fabryki szyjące dla nich ubrania?

Takie śledztwo przeprowadziła grupa Clean Clothes Polska, która właśnie opublikowała raport nt. warunków pracy w fabrykach szyjących ubrania dla polskich firm: LPP (marki House, Cropp, Reserved, Mohito, Sinsay), Monnari i Carry (Cały raport znajduje się na końcu artykułu). Dotarcie do fabryk było

Na działkach rosną wille. Gdzie? W atrakcyjnej części Gdańska

nieaktualne, dom został sprzedany - mówi właściciel. Polski Związek Działkowców nieraz już ostrzegał przed zakupem takich domków o powierzchni powyżej 35 m kw., tłumacząc, że zostały zbudowane niezgodnie z prawem budowlanym i ustawą o ogrodach działkowych, która mówi wyraźnie, iż nie mogą pełnić funkcji

We wtorek rząd zajmie się projektem dot. listów zastawnych

. wypełnić nakazy regulacyjne - obniżyć ryzyko wynikające z finansowania długoterminowych aktywów krótkoterminowymi pasywami. Problem polega na tym, że banki udzielają kredytów na długie okresy, a depozyty są przyjmowane na krótkie terminy. "Stwarza to istotne zagrożenie dla stabilności polskiego

Zmiany w prawie budowlanym - czy na pewno szybciej i prościej?

W dyskusji, której organizatorami byli Murator Expo i "Gazeta Dom", wzięli udział: Michał Orczyk i Michał Leszczyński z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich Marek Poddany oraz mecenas Przemysław Kucharski z CMS

Rząd wspiera etaty w przetargach. Ale będzie kłopot

cateringowych". W przypadku robót budowlanych RM rekomenduje wpisywanie jako warunku zlecenia zatrudnianie pracowników na etatach. Za późno i w teorii - Inicjatywa rządu jest cenna, ale bardzo spóźniona. Takie zalecenia powinny się ukazać na początku kadencji, a nie na trzy miesiące przed wyborami - ocenia

COVEC w Krakowie nie dał rady zbudować dużego centrum

RMF FM prezes Gromady Jan Błoński. Jak dodaje, największe problemy zaczęły się wtedy, gdy okazało się, że tańsze zamienniki materiałów budowlanych sprowadzane przez COVEC z Chin nie posiadają niezbędnych atestów. Kiedy strona polska zażądała sprawdzonych materiałów, okazało się, że Azjaci zupełnie nie

Chcesz przeżyć? Jesteś roszczeniowy!

planów zagospodarowania przestrzennego i uprościć prawa budowlanego, co zwiększyłoby podaż mieszkań. Od lat wiadomo, że Polska potrzebuje polityki energetycznej - i że powinniśmy się chociaż zdecydować, czy budujemy elektrownię atomową, czy nie, zanim zabraknie prądu. Tymczasem kolejne rządy mają różne

Zaskakująco mało spraw o mobbing w Polsce. Dlaczego?

Grzegorczyk. - W ostatnim czasie w wielu firmach doszło do zwolnień działaczy i działaczek związkowych: w supermarkecie Lidl Polska zwolniono przedstawicielkę NSZZ "S", w Castoramie wyrzucono działaczy OPZZ "Konfederacja Pracy", a w markecie budowlanym Leroy Merlin zwolniono pracownika

Zapalony żeglarz, który nie boi się pożaru [ROZMOWA Z PREZESEM]

europejskim prawie są zapisy mówiące o konieczności instalacji zabezpieczeń przeciwpożarowych. W polskim prawie budowlanym stanowią one znaczną część zapisów. Ale właściciele lub zarządcy budynków sięgają również po bardziej wyrafinowane zabezpieczenia przeciwpożarowe, ponieważ takie są wymogi firm

Ogrody działkowe nadal w rękach PZD

spełniają ustawowe normy. Rząd zapewnia, że w takim przypadku umorzone zostaną postępowania dotyczące rozbiórki. Jeśli zaś taka decyzja już została wydana, wówczas nadzór budowlany ma stwierdzić jej wygaśnięcie. Przyszłość zależy od radnych Dodajmy, że w PZD się obawiają, że rozstrzygnięcia w NSA dotyczące

Domy mało odporne na wiatr

mogą siać u nas spustoszenie . Sęk w tym, że przy projektowaniu budynków pod kątem obciążeń wiatrowych stosowana jest Polska Norma PN-77/B-02011 ("Obciążenia w obliczeniach statycznych - obciążenie wiatrem"), która dla 80 proc. powierzchni kraju przyjmuje prędkość wiatru... 72 km/godz

UE. Nadal bez porozumienia ws. dyrektywy o pracownikach delegowanych

powinien być odpowiedzialny za wszystkich swoich podwykonawców, a nie tylko za głównego podwykonawcę. Polska jest krajem, który deleguje do innych krajów UE najwięcej pracowników: ponad 200 tys. z 1,2 mln delegowań rocznie w całej UE. Delegowani Polacy pracują głównie w sektorze budowlanym i transportowym

UE: Pracownik na delegacji powinien być pod szczególną ochroną

chodzi o to, żeby prawdziwa polska firma budowlana wysłała polskich robotników do realizacji kontraktów w Niemczech czy we Francji. - Delegowanie pracowników nie powinno być jednak stosowane w celu obchodzenia minimalnych norm socjalnych - mówił wczoraj László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia

Przegląd prasy

wysyłanie bankom o wysokim udziale kredytów walutowych zalecenia niewypłacania dywidendy za 2014 r. do czasu wyznaczenia wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego --Wkrótce rozpoczną się prace budowlane pod blok gazowo-parowy PKN Orlen o mocy 596 MWe, który powstanie w Płocku Parkiet --W najbliższych

NIK - przepisy o rodzinnych ogródkach działkowych do zmiany

prawo budowlane i np. budują altanki dużo większe, niż określa limit (w mieście 25 m kw., a poza miastem - 35 m kw.), a Polski Związek Działkowców przymykał na to oczy. Ponadnormatywne altany odkryto na prawie wszystkich z 44 skontrolowanych ogrodów. Najwięcej spośród 402 stwierdzonych samowoli

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

stosowania zasad zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych do wyboru wykonawców robót budowlanych, dostaw lub usług nie będzie musiała przestrzegać norm zawartych w tej ustawie. Nowe progi stosowania przepisów Pzp: Nowe przepisy Pzp już obowiązują » Co w zamian ? Nowelizacja nie wprowadza

Budowę domu czas zacząć. Czy tanieją materiały i robocizna?

się jednak liczyć z minimalnym wzrostem cen. Oczywiście, poszczególne materiały budowlane mogą podrożeć lub potanieć. Z danych Grupy Polskie Składy Budowlane (PSB), która jest największą w kraju siecią hurtowni materiałów budowlanych, wynika, że w styczniu najbardziej - w okolicach 1,5 proc. - wzrosły

Producenci materiałów budowlanych strzeżcie się!

cementowniom prezes UOKiK wymierzyła karę w wysokości blisko 411,6 mln zł. Najwyższy czas, by uaktywnił się także Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), którego obowiązkiem jest dbanie, by na rynek materiałów budowlanych nie trafiały niebezpieczne buble. Niestety, Polscy konsumenci, na ogół niezamożni

Czego rząd nam nie zrobi? Zrobiliśmy przegląd obietnic i zapowiedzi

! Dodajmy, że premier obiecał ją w swoim exposé dwukrotnie: w 2007 i 2011 r. Co gorsza, za rządów PO-PSL formalności budowlanych przybyło, o czym może świadczyć m.in. spadek Polski w rankingu Banku Światowego "Doing Business" w kategorii czas potrzebny na uzyskanie pozwolenia budowlanego

Patologia przetargów, czyli stawki niższe niż życie. "6 zł/h to poniżenie".

wielu przetargach publicznych. Ekspert Konfederacji Lewiatan i równocześnie prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości Marek Kowalski zwraca uwagę, że na rynku zamówień publicznych urzędnicy odpowiedzialni za przetargi wymagają stawek godzinowych znacznie poniżej płacy minimalnej. Kowalski podaje

W najbliższych dniach przetarg na zadaszenie Stadionu Śląskiego

opracowanego po awarii projektu zamiennego), a także pozostałej infrastruktury obiektu. Jest również projekt budowlany zadaszenia uwzględniający podwyższone normy bezpieczeństwa. Według niedawnych zapowiedzi pierwsza impreza na Stadionie Śląskim ma być możliwa w 2016 r. W przyszłości chce tam m.in. grać Ruch

Mieszkanie dla Młodych: Będą zmiany w dopłatach do kredytów

zamienić swoje mieszkania na większe. Przy czym jego powierzchnia w dalszym ciągu nie będzie mogła przekroczyć 85 m kw., a domu - 110 m kw. (dla pozostałych norma metrażowa jest o 10 m kw. mniejsza). Ponadto rodziny i osoby z co najmniej trojgiem potomstwa nie będą musiały spełnić kryterium wieku

Chińskie maszyny do prokuratury

O tej sprawie pisaliśmy już dwa tygodnie temu. Polscy producenci maszyn budowlanych zrzeszeni w Stowarzyszeniu dla Rozwoju Krajowej Produkcji Maszyn Budowlanych rozpoczęli wojnę z maszynami chińskimi. Stowarzyszenie rozesłało do kilku państwowych instytucji pisma, w których alarmowało, że maszyny

Prezes ArcelorMittal Poland: Chude lata dla branży stalowej

Mateusz Żurawik: Sektor budowlany przeżywa ostatnio znaczne spowolnienie. Jak bardzo przekłada się ono na wyniki branży stalowej? Sanjay Samaddar, prezes polskiego oddziału koncernu ArcelorMittal: Martwi nas przewidywane na ten rok skurczenie się rynku budowlanego o 7 proc. w związku ze spadkiem

Czy Polska będzie demontować turbiny wiatrowe?

W Polsce wiatraki kręcą się głównie na Pomorzu, bo od morza najbardziej wieje. W ciągu następnych lat jeszcze ich przybędzie, o ile Sejm nie przegłosuje przepisów, które nakażą ich rozbiórkę. W styczniu do dalszych prac został skierowany projekt nowelizacji prawa budowlanego autorstwa posłów Prawa

Aspekty środowiskowe w zamówieniach publicznych

, Energy Star, "Margerytka" - znak ekologiczny UE. Polskie eko-etykiety to: EKO - Polski znak ekologiczny, Ekoland, Zielone Płuca Polski. Należy jednak pamiętać, że opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm (w tym eko-etykiet), aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o

Bloki z wielkiej płyty trzymają się mocno. "Postoją jeszcze ze 100 lat"

przy Wierzbowej w Warszawie. Ale ten system dawał za małe powierzchnie lokali, co zresztą widać do dziś w pierwszych wielkopłytowych blokach. Pod koniec lat 60. ją zmodernizowano. Powiększono mieszkania, poszerzono klatki schodowe. Wyszła nowa polska norma i ona kazała uwzględniać... żeby w klatce

Ubrania grubymi nićmi szyte. Szokujący raport uderza w europejskie firmy

Fabryki pod lupę wzięli działacze Clean Clothes Polska - koalicji organizacji pozarządowych walczących o poprawę warunków pracy w globalnym przemyśle odzieżowym. W ciągu ostatniego pół roku razem z bangladeską badaczką Sarah Razak Mujwar przeprowadzili anonimowe rozmowy z setką pracowników trzech

Rząd przyjął projekt dot. listów zastawnych

bezpieczeństwo sektora bankowego. W projekcie zaznaczono, że "stwarza to istotne zagrożenie dla stabilności polskiego sektora bankowego, który posiada co prawda stosunkowo wysoką płynność krótkoterminową, ale płynność długoterminowa jest istotnie ograniczona". Jak czytamy w projekcie wprowadzona w

Dlaczego polskie banki zarabiają coraz więcej. Pięć powodów

Czwartek to był piękny dzień dla akcjonariuszy Banku Handlowego. Zarobili w jeden dzień niecałe 6 proc. Po tym, jak okazało się, że jeden z największych polskich banków wypracował w drugim kwartale zysk wyższy o jedną trzecią od osiągnięć sprzed roku. Do tego znacząco lepszy - o kilkadziesiąt

Czy bydgosko-toruńskie śmieci zamienią się w zieloną energię?

strategii gospodarki odpadami. Budowa tego typu obiektów pozwoli na dostosowania polskiego systemu do norm unijnych a tym samym uniknięcie naliczanych przez Komisję Europejską kar.- Nadal liczymy na olbrzymie pieniądze dla Bydgoszczy i regionu. Spalarnia to szansa dla środowiska i impuls do gospodarczego

Niepewne "Mieszkanie dla młodych". Sięgną po nie także kupujący używane?

Środowa debata pokazała, że jest to sprawa, która łączy posłów PiS, Solidarnej Polski, SLD i Ruchu Palikota. Ponadto z wystąpienia Józefa Rackiego z PSL wynikało, że także sympatia ludowców jest po ich stronie. W tej sytuacji PO raczej nie może być pewna wyniku głosowania. W drugim czytaniu

Rząd przyjął projekt dot. listów zastawnych

bezpieczeństwo sektora bankowego. W projekcie zaznaczono, że "stwarza to istotne zagrożenie dla stabilności polskiego sektora bankowego, który posiada co prawda stosunkowo wysoką płynność krótkoterminową, ale płynność długoterminowa jest istotnie ograniczona". Jak czytamy w projekcie wprowadzona w

Firmowe auta z pełnym nadzorem kierowcy

ich czasu pracy można sprowadzić do zwykłego raportowania, ale wówczas właściciel przedsiębiorstwa nie ma żadnej możliwości weryfikacji danych przekazanych przez pracowników. Zupełnie inaczej wygląda to przy zastosowaniu monitoringu aut służbowych. Takie usługi są już mocno rozwinięte na polskim rynku

Kup własne M z dopłatą od państwa [PORADNIK]

. Jednak z góry uprzedzamy, że nie każdy może liczyć na jego hojność. Dla kogo i na co dopłata * Po pierwsze, jak wskazuje nazwa programu, jego beneficjentami mogą być młodzi. Kryterium "młodości" przyjęto, jak w czasach PRL przy przyjmowaniu do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, 35 lat

Stawiają bramki dla tirów. System, który zastąpi winiety

płacić za przejazdy autostradami wybudowanymi przez GDDKiA - w pierwszej kolejności na odcinku A2 z Konina do Łodzi. We wtorek rząd przyjął rozporządzenie, które ustala wysokość elektronicznych opłat. Stawki w zależności od wielkości ciężarówki i norm emisji spalin wynoszą od kilkunastu do aż 53 gr za

MdM: Kilkanaście tysięcy do wzięcia na własne M. Są pułapki

wskazuje nazwa programu, jego beneficjentami mogą być młodzi. Kryterium "młodości" przyjęto, jak w czasach PRL przy przyjmowaniu do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, 35 lat. Jeśli jesteś starszy, to mimo iż nie dorobiłeś się jeszcze własnego M, możesz liczyć wyłącznie na siebie. Uwaga

Toalety odporne na wandali

? - Główne problemy, z jakimi musimy się zmierzyć, to różnorakie przepisy budowlane i ich "scalenie". Obowiązują nas normy UEFA, normy Unii Europejskiej oraz normy polskie. Dobrym przykładem mogą być toalety. Zgodnie z polskim prawem, muszą być oddzielone drzwiami od korytarzy. Z praktyki wiemy, że

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery