niepełnosprawności

PAP

MR chce, by więcej osób z niepełnosprawnościami korzystało z pieniędzy UE

MR chce, by więcej osób z niepełnosprawnościami korzystało z pieniędzy UE

Ministerstwo Rozwoju chce zwiększyć udział osób z niepełnosprawnościami w projektach, finansowanych z pieniędzy UE na lata 2014-2020; w tej sprawie resort opracował wytyczne - poinformował w środę wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

"Zatrudnię ochroniarza: mile widziana lekka niepełnosprawność"

Firmy ochroniarskie coraz częściej zatrudniają osoby niepełnosprawne, bo im się to opłaca - dzięki temu mogą zagarnąć pieniądze z PFRON. Wykorzystując lukę w prawie niektóre agencje ochrony zamieniają się w zakłady pracy chronionej, a ochroniarzami są inwalidzi bez licencji, którzy nie mogą nawet interweniować w razie niebezpieczeństwa, bo...zabraniają im tego przepisy

Ulgi dla niepełnosprawnych. Sprawdź, jakie przywileje ci się należą

W jaki sposób ubiegać się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności? Komu przysługuje renta?

Kto nie dostanie 500 zł na dziecko? Sprawdź, może też nie dostaniesz pieniędzy

Kto nie dostanie 500 zł na dziecko? Sprawdź, może też nie dostaniesz pieniędzy

Pendolino nie dla niepełnosprawnych

Pendolino nie dla niepełnosprawnych

Ochojska, założycielka i prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej, ma pierwszy stopień niepełnosprawności. Zobacz też: Dlaczego PKP Intercity zdecydowało się kupić Pendolino bez technologii wychylnego pudła?

Pracownik niepełnosprawny, a czas jego pracy

Obecnie zasady stosowania skróconych norm czasu pracy ulegają pewnym zmianom. Jedna z wprowadzonych zmian będzie obowiązywała od początku 2012 roku.   Przy lekkim stopniu niepełnosprawności obowiązuje ośmiogodzinny dzień pracy (tygodniowo 40 godzin). Z kolei umiarkowany i znaczny

6 milionów osób? Atrakcyjny target!

Przyglądając się ogólnopolskim kampaniom reklamowym, można odnieść wrażenie, że ktoś taki, jak konsument z niepełnosprawnością w ogóle nie istnieje. Tymczasem, jak zauważa Piotr Pawłowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, warto pamiętać, że osoba niepełnosprawna korzysta z

Krótsza dniówka robocza dla niepełnosprawnego

Nocki i nadgodziny, jeżeli lekarz pozwoliNormy czasu pracy obowiązujące pracowników niepełnosprawnych różnią się w zależności od tego, jakim stopniem niepełnosprawności się legitymują. Jeżeli jest to stopień lekki (najniższy), wówczas dniówka robocza takiego zatrudnionego wynosi 8 godzin

Rodzina żąda 10 mln dolarów odszkodowania od KFC

Rodzina przekonuje, że ich córka, Monika Samaan, zachorowała w 2005 roku na salmonellę po zjedzeniu kurczaka z KFC. Choroba doprowadziła do uszkodzenia mózgu. Dziś 11-letnia dziewczynka porusza się na wózku inwalidzkim i jest upośledzona umysłowo. W poniedziałek adwokat rodziny, Anthony Bartley, wn

TK: przepis ustawy łamie prawa niepełnosprawnych

TK: przepis ustawy łamie prawa niepełnosprawnych

niepełnosprawne lub w trudnej sytuacji materialnej, z uwagi na nieporadność oraz przebieg procedury ustalającej stopień niepełnosprawności oraz niezdolność do pracy, otrzymują pieniądze z opóźnieniem. Przepis ustawy o pomocy społecznej określający moment, od którego osoba uprawniona uzyskuje prawo do stałego

Nie ma nogi, ale dla urzędników nie jest niepełnosprawny. "Przecież noga mi nie odrosła"

Nie ma nogi, ale dla urzędników nie jest niepełnosprawny. "Przecież noga mi nie odrosła"

Zbigniew Lisiewicz kilka lat temu w wypadku stracił nogę. Lekarze amputowali mu ją nad kolanem. Chodzi dzięki protezie. Ma orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, jednak przepisy się zmieniły i żeby dostać kartę uprawniającą do parkowania

Nie takiej reformy chcieli niepełnosprawni. Kto zapłaci za nowe karty?

Nie takiej reformy chcieli niepełnosprawni. Kto zapłaci za nowe karty?

dotyczy kryteriów wydawania kart. Do tej pory mógł się o nią ubiegać każdy, kto posiadał orzeczenie nawet o lekkim stopniu niepełnosprawności i problemach z poruszaniem się. Nowe przepisy jasno regulują, że o taki dokument mogą obecnie ubiegać się jedynie niepełnosprawni z orzeczeniem o stopniu

"DGP": Rośnie liczba pracujących niepełnosprawnych

specjalnymi oraz tymi stopniami niepełnosprawności. Jednak wzrost tych wskaźników wynika także z tego, że pracodawcy wysyłają swoich pracowników do powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, aby ci wystąpili o zmianę stopnia niepełnosprawności.

"Rzeczpospolita": Niepełnosprawni poszukiwani na otwartym rynku

30 proc. załogi ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą zaoferować firmom, do których delegują pracowników, aż 80-proc. ulgę we wpłatach na PFRON. Jednak mimo tej poprawy na otwartym rynku pracy, w ostatnich latach zatrudnienie osób niepełnosprawnych maleje. Spada bowiem liczba

Samorządy będą mogły zwalniać duże rodziny z opłat za śmieci

września, pozwala Radom Gmin zwalniać z tych opłat również rodziny objęte Kartą Dużej Rodziny (w których na utrzymaniu rodziców jest co najmniej troje dzieci w określonym wieku bądź legitymujących się orzeczeniem niepełnosprawności), niezależnie od ich sytuacji materialnej. Rady Gminy będą mogły podjąć

Rząd utrzymał dodatkowe 200 zł do świadczenia pielęgnacyjnego

Rząd utrzymał dodatkowe 200 zł do świadczenia pielęgnacyjnego

już na mocy ustawy. W MIPS przygotowywana jest nowelizacja ustawy, która podwyższy świadczenia pielęgnacyjne. Zgodnie z zapowiedziami premiera Donalda Tuska w ciągu pięciu lat osoby opiekujące się dziećmi z niepełnosprawnością będą otrzymywać świadczenie w wysokości płacy minimalnej. Warunkiem

Takiego ludzika Lego jeszcze nie było! Czy pomoże w walce z dyskryminacją?

Takiego ludzika Lego jeszcze nie było! Czy pomoże w walce z dyskryminacją?

starszego mężczyzny ściągnął na Lego falę krytyki. Aktywiści zarzucili firmie, że powiela w ten sposób stereotypy, że problem niepełnosprawności dotyczy tylko osób w podeszłym wieku.

Work Service: Ok. 1,95 mln Polaków może wejść na rynek pracy

mniej więcej 1 niepracujący. "Bierność zawodowa Polaków w ponad połowie przypadków nie wynika z powodów wykluczenia z rynku pracy, jak choroba, niepełnosprawności, czy wcześniejsze przejście na emeryturę. Prawie 3,6 mln to ci, którzy dobrowolnie zrezygnowali z aktywności zawodowej" - dodaje

Kres dyskryminacji dorosłych opiekunów niepełnosprawnych, ale...

Kres dyskryminacji dorosłych opiekunów niepełnosprawnych, ale...

Trybunał we wtorek orzekł: Wiek, w którym niepełnosprawność podopiecznego powstała, nie może decydować o przyznawaniu opiekunowi świadczenia pielęgnacyjnego. A tak właśnie teraz jest. Przyjęta w 2012 roku rządowa nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych (weszła w życie od lipca ub. r

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych [PORADNIK]

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych [PORADNIK]

specjalnych zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. W pierwszej sprawie - uzależnienia świadczenia dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym ta niepełnosprawność powstała - uznał za niekonstytucyjne. W drugiej - wprowadzenia kryterium dochodowego przy specjalnych zasiłkach

Chcą poprawiać 500+. Projekty Nowoczesnej, PSL i PO

Chcą poprawiać 500+. Projekty Nowoczesnej, PSL i PO

Zgodnie z rządowym projektem 500 zł na drugie i kolejne dziecko otrzyma każda rodzina bez względu na dochody. Świadczenie mogą też dostać rodzice jedynaków, jeśli rodzina spełni kryterium dochodowe 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. We wtorek Sejm rozpocznie prace

"Rzeczpospolita": Gminy w pułapce dotacji

państwo przeznacza na kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Może to być nawet dziesięć razy więcej niż dotacja na ucznia zdrowego (np. w Warszawie 0,6 tys. do 4,7 tys. zł). Okazało się, że wiele samorządów miało problem z policzeniem lub prawidłowym zakwalifikowaniem niepełnosprawności swych

Łódź. Dodatkowe miliony z UE m.in. na aktywizację zawodową czy kształcenie

edukacyjne związane np. z niepełnosprawnością". Także na wyposażenie sal i pracowni dydaktycznych. Jak mówił za te pieniądze powstać mogą np. świetlice środowiskowe, można też je przeznaczyć na projekty, które pomogą młodzieży i dzieciom z rodzin wykluczonych zintegrować się ze społeczeństwem. "

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych - pomyśl o dofinansowaniu

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych - pomyśl o dofinansowaniu

niezdolności do pracy, a kilkanaście procent utrzymuje się np. z zasiłku dla bezrobotnych albo świadczenia przedemerytalnego. Niepełnosprawni to niejedyne osoby potrzebujące wsparcia. W trudnej sytuacji są też przewlekle chorzy, którzy choć nie mają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, borykają się z

Jest rozporządzenie do programu 500 plus i opinia MSZ

niepełnosprawnością). We wniosku trzeba będzie podać dane osoby starającej się o świadczenie oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami. Pieniądze na konto Wnioski będzie można składać przez internet. MRPiPS zapewnia, że świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie

Na jaką pomoc mogą liczyć potrzebujący

konieczności podjęcia się opieki nad nim muszą zrezygnować z pracy. Taka pomoc przysługuje, jeżeli niepełnosprawność, z powodu której dziecko wymaga opieki, powstała nie później niż do ukończenia przez nie 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole albo w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia

"PB": Finansowy rentgen szkód osobowych

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia stworzona przez Światową Organizację Zdrowia. Ten dokument ma pomagać w opisie skutków zdarzeń, czyli określać, co się stało i jak poważne ma to znaczenie dla życia i zdrowia człowieka. Drugie narzędzie stworzyły Polskie Towarzystwo

"Puls Biznesu": Finansowy rentgen szkód osobowych

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, stworzona przez Światową Organizację Zdrowia. Ten dokument ma pomagać w opisie skutków zdarzeń, czyli określać, co się stało i jak poważne ma to znaczenie dla życia i zdrowia człowieka. Drugie narzędzie stworzyły Polskie Towarzystwo

Zasiłek rodzinny i dodatek mieszkaniowy. Skąd uzyskać pomoc w trudnej sytuacji [PORADNIK]

. Ustawowe normy powierzchni zwiększa się o 15 m kw. dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim lub osób, których niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (na podstawie orzeczenia zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności). Wysokość dodatku jest w każdym

Płacili tysiące złotych, bo uwierzyli, że rencista miał układy

, który potrzebował orzeczenia o niepełnosprawności - oskarżony rencista przekonał go, że może je zdobyć, przekupując m.in. kogoś z oddziału psychiatrycznego w lipnowskim szpitalu. Dariusz O. twierdził ponadto, że potrafi załatwić m.in. finansowany przez urząd pracy staż w aptece (żądał za to 1 tys. zł

Karta Dużej Rodziny przyjęta. Zniżki w pociągach, księgarniach, bankach

, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat, jeśli decydują się na kontynuowanie nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ocenia, że w ciągu najbliższych lat z

Wzrosną opłaty za abonament RTV. Nowy cennik od stycznia 2016

ukończyły 75 lat. W kręgu tym, są też osoby trwale bezrobotne, inwalidzi wojenni, kombatanci, osoby niedosłyszące i niedowidzące, a także te z orzeczonym I stopniem grupy inwalidzkiej i znacznym stopniem niepełnosprawności. Według danych KRRiT to aż ok. 43 proc. społeczeństwa.

PKP IC przeprasza podróżnych i opłaci im podróż

- znaczny stopień niepełnosprawności z powodu ogólnego stanu zdrowia. Niestety, zarówno podczas jazdy w jedną, jak i drugą stronę żaden z konduktorów na skorzystanie z takiego przedziału nie zezwolił. Tłumacząc, że mają do niego prawo wyłącznie osoby niepełnosprawne ruchowo (poruszające się o kulach lub na

Reklamowe granice, czyli pończochy na cmentarzu

może dosięgnąć choroba. Albo niepełnosprawność (rajstopy na nogach wokalistki Moniki Kuszyńskiej, która porusza się na wózku). Były też reklamy z Iloną Felicjańską, modelką, która walczy z alkoholizmem, a na billboardzie podkreślała, że "uzależniona nie znaczy gorsza". - Przesadzili - ocenia

156 mln zł na dotację wyprawki szkolnej MEN

wydatków mogą także starać się rodzice dzieci z niektórymi niepełnosprawnościami - mogą otrzymać od 175 do 770 zł na dziecko. Wnioski o taką dotację należy złożyć w terminie podanym przez konkretne miasto lub gminę. Tu pojawia się jednak pewna pułapka. MEN przypomina, że wszystkie dotacje mogą zostać

Świadczenia pielęgnacyjne do poprawki

, na których ciąży obowiązek alimentacyjny. Osoba wymagająca opieki powinna posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub - w przypadku dziecka poniżej 16. roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej

110 tys. zamiast 5 tys. zł odszkodowania. Ubezpieczyciel zapłacił po wyroku

. Doznało m.in. udaru czaszkowo-mózgowego, obrzęku mózgu, stłuczenia wewnętrznych organów. Chłopiec był wielokrotnie hospitalizowany, leczony neurologicznie i neurochirurgicznie. Skutki wypadku odczuwa do dziś, ma m.in. trudności z pamięcią i koncentracją. Orzeczono u niego niepełnosprawność. Sprawczyni

Głodowe stawki w ochronie. 80 proc. Polaków chce, żeby ochroniarze zarabiali więcej

. - Teoretycznie są przecież takie zajęcia w firmach ochroniarskich, które mogą wykonywać osoby niepełnosprawne. Obecnie w części ustawy zmienionej wskutek deregulacji jest zapisane, że pracownik, który ubiega się o dodanie do listy kwalifikowanych ochroniarzy, musi poinformować lekarza o niepełnosprawności, i to

Pomoc dla starszych i chorych

niepełnosprawności, - osobie, która ma ponad 16 lat i orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia, - osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłku pielęgnacyjnego nie dostanie osoba, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, i ta

Raport - co poprawia dostępność stron internetowych dla niewidomych i niedowidzących

musiały być powszechnie dostępne dla użytkowników nienależnie od ich niepełnosprawności, wieku, używanego sprzętu i oprogramowania. "Mamy dobre prawo, problemem jest wcielenie przepisów w życie. Dobrze, że o dostępności mówi się coraz więcej" - powiedział prezes Regionalnej Fundacji Pomocy

NIK: rusza kontrola dotycząca dostępności podręczników szkolnych

podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami. Wiąże się to też z wysokim kosztem takich podręczników" - dodał Prokopczyk. NIK wskazała w komunikacie, że powstała na rynku podręczników olbrzymia konkurencja może być przyczyną zjawisk korupcjogennych. Według izby stabilności na rynku podręczników

Najgorsze jest pytanie: "A po co pani praca?". Pracodawcy boją się osób niepełnosprawnych, a państwo nie wspiera

zwolnieniu, a społeczeństwo uważa, że jesteśmy roszczeniowi. Potwierdzają to badania. Jak piszą w raporcie naukowcy IBE, pracodawcy niewiele wiedzą o procedurze zatrudniania osób z niepełnosprawnością, więc są "pełni obaw natury finansowej, administracyjnej, organizacyjnej czy dotyczącej wydajności ich

Sprawdź, co się należy starszym i chorym, a co ich opiekunom

orzeczenie o niepełnosprawności oraz wymagającej opieki i pomocy w codziennej egzystencji. A także opiekunowie prawni niepełnosprawnych, ich dalsi krewni, jeżeli nikt z najbliższych nie jest w stanie podjąć się opieki. Trzeba jednak przy tym spełnić dodatkowe warunki, świadczenie pielęgnacyjne nie

KE upomina Polskę za możliwą dyskryminację w miejscu pracy

Chodzi o zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w zakresie zatrudnienia. Zdaniem KE Polska nie wdrożyła dyrektywy w wystarczającym stopniu wobec m.in. stażystów, a także poprzez na przykład brak pełnej definicji bezpośredniej i

Kontrowersje wokół 500 plus

zł netto na osobę lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Dla kogo świadczenie? Ekonomiści czy demografowie wskazują jednak na coraz więcej dziur w proponowanym systemie. Z powodu tych luk politycy opozycji podczas jutrzejszych sejmowych prac nad 500 plus zamierzają zgłaszać własne

Osoby powyżej 75 lat zwolnione z opłaty abonamentowej

dla osób o różnego rodzaju niepełnosprawnościach (m.in. z I grupą inwalidztwa, niewidome, niesłyszące). Projekt ten został negatywnie zaopiniowany przez senackie biuro legislacyjne, które wskazało, że proponowana zmiana przepisów naruszałaby konstytucyjną równość wobec prawa oraz spowodowałaby

Komu się należą wyższe zasiłki rodzinne

? - Zasiłek przysługuje nam na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, a jeśli kontynuuje naukę w szkole, to do 21 lat. Dłużej, bo do 24 lat - gdy kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Kto może pobierać zasiłek rodzinny? - Taki

Jak dostać 500 zł na dziecko? Pytania i odpowiedzi

przekracza 800 zł netto (lub 1200 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością). Osoby starające się o świadczenie na pierwsze dziecko będą zatem musiały udokumentować swój dochód. Jednak większość potrzebnych dokumentów urzędnicy mają pozyskiwać samodzielnie z odpowiednich rejestrów

Rodzice osób niepełnosprawnych chcą pracować

zapowiedziało ponad 50 organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem osób niepełnosprawnych, w tym protestujący niedawno przed Sejmem opiekunowie. Czego organizacje wspierające osoby niepełnosprawne oczekują po okrągłym stole? - Niepełnosprawność niepełnosprawności nierówna. Chciałbym, abyśmy zaczęli

Praca ze stawką 10 zł/h nie kusi zadłużonych w Olsztynie

zadłużenie jest ubóstwo, a także brak stałej pracy lub niemożność podjęcia pracy z uwagi na orzeczenia o niepełnosprawności. - Lokatorzy tłumaczą również, że nie płacą za mieszkanie, bo w pierwszej kolejności wykupują leki. Są i tacy, którzy uchylają się od płacenia z zasady - dodał. Od listopada ub. roku

Wojewoda spotkał się z laureatami konkursu Lodołamacze 2011

  Laureaci szczebla centralnego to: spółka Limatherm Components (nagrodzona w kategorii "Zatrudnienie chronione"), w której blisko 90 proc. pracowników to osoby z niepełnosprawnością, a także Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych SSON z Raciborza (wyróżnione w kategorii "

Pomorskie. W Trójmieście podwyżki, ale też obniżki lokalnych opłat

. Mieszkańcy Sopotu zapłacą w nowym roku nieco mniej za posiadanie psa. Opłata ta wyniesie 66 zł (przy 68 zł w 2015 r.). Z opłaty tej zwolnieni zostaną jednak m.in. posiadacze psów wziętych ze schroniska, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz - w niektórych przypadkach - osoby powyżej 65 roku życia

"GP": skarbówka coraz częściej kontroluje zeznania z ulgą rehabilitacyjną

osoby, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności lub ich bliscy (w przypadku, gdy niepełnosprawny pozostaje na ich utrzymaniu). Tymczasem wśród podatników panuje błędne przekonanie, że ulga należy się wszystkim niepełnosprawnym. Eksperci podatkowi podkreślają, że niektóre spośród wydatków

Bank znowu utrudnił życie niewidomym. Zmienią to?

pracuje, w zeszłym roku konsultowało projekt rekomendacji dotyczącej właśnie obsługi niepełnosprawnych klientów banków. Związek Banków Polskich przygotował dokument "Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki". Są tam właśnie m.in. wytyczne dotyczące wyglądu i funkcjonowania

Ile kosztuje twoja ręka? Sprawdź, na jakiej podstawie ubezpieczyciel wyceni tzw. szkodę osobową

Od lat do oceny uszczerbku na zdrowiu i stopnia niepełnosprawności ubezpieczyciele korzystają z tabeli stworzonych przez ZUS. Wskazują one jedynie procentowy uszczerbek na zdrowiu. Najważniejszą dla poszkodowanych sprawę - wartość szkody i wypłaconego odszkodowania - oszacowują sami ubezpieczyciele

Czeki opiekuńcze dla polskich seniorów [PORADNIKI]

inny problem. Członkowie rodziny będą mieli coraz mniej czasu na opiekę nad chorymi krewnymi. Bo będą musieli dłużej pracować. Trzy stopnie niesamodzielności Osoba niesamodzielna to osoba niepełnosprawna (a właściwie o znacznym stopniu niepełnosprawności), która wymaga pomocy w wykonywaniu codziennych

Zmiany w dofinansowaniu zatrudnienia niepełnosprawnych

zróżnicowania wysokości pomocy w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności pracownika" - podał CIR. Dotychczas obowiązywało zróżnicowanie w dofinansowaniu pracodawców, zatrudniających niepełnosprawnych na otwartym rynku (było ono niższe) i w zakładach pracy chronionej (było wyższe). Na osobę

Ponad 92 tys. ton produktów spożywczych dla ubogich w Polsce w 2015 r.

w najtrudniejszej sytuacji (np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność długotrwała lub ciężka choroba) oraz których dochód nie przekracza 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub

Komu się należą pieniądze na dzieci [PORADNIK]

urodzenia dziecka albo inny dokument potwierdzający jego wiek; - wysokość uzyskanego dochodu - zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokości dochodu - np. zaświadczenie z urzędu skarbowego; - orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

"Dziennik Polski": Wykluczeni z rynku

wykazać, że co najmniej połowa zatrudnionych to osoby niepełnosprawne - dotąd wystarczyło 40 procent. Z 10 do 20 procent musi także wzrosnąć liczba pracowników z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, których stanowiska pracy kosztują więcej i którzy nierzadko są mniej efektywni. Ale

Pomoc dla chorych i ich bliskich

takim mieszkaniu może zostać przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Jak załatwić formalności? Osoba zainteresowana

Eksmisje dłużników. Bo nie chcą odpracowywać zaległości

niepełnosprawności. Co stanie się z lokatorami z listy? - Kiedy tylko skończy się zimowy okres ochronny, będziemy ich eksmitować do noclegowni. Opuszczone przez nich mieszkania bardzo się przydadzą na lokale socjalne dla tych, którzy rzeczywiście potrzebują wsparcia. W urzędzie liczą, że realna groźba eksmisji do

"DGP": Rencistom się upiekło, rząd wstrzymuje reformę

strony przynieść oszczędności dla budżetu, z drugiej - zaktywizować rencistów. W Polsce pracuje najmniej osób z orzeczoną niepełnosprawnością - zaledwie 17 proc. Średnia dla OECD to 42 proc. - zauważa "DGP".

NIK: rusza kontrola dotycząca dostępności podręczników szkolnych

podręczników przez nauczycieli. Należy sobie postawić pytanie, czy podręczniki, które są dostępne, są dostępne dla wszystkich uczniów na wszystkich etapach kształcenia. Mamy informację, że nie ma pełnej oferty, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, czy też podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami. Wiąże

Prezydent podpisał ustawę o karcie dużej rodziny

, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat lub do 25 - gdy będą w trakcie nauki. W przypadku dziecka niepełnosprawnego (musi mieć orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie ma granicy wieku. Karta przysługiwać będzie samotnemu rodzicowi, rodzicom

Edukacja nie taka bezpłatna. Ile kosztuje wyprawka szkolna?

najwięcej rodziców przychodzi do nas 1 i 2 września. Rok temu było bardzo duże zainteresowanie tym programem - tłumaczy Danuta Giletycz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie. Dofinansowanie dla trzecioklasistów wynosi maksymalnie 225 zł. Uczniowie, którzy mają stwierdzony stopień niepełnosprawności

Czy warto skorzystać z usług kancelarii odszkodowawczej? Eksperci radzą

przedawnienia: z odpowiedzialności karnej sprawy przedawniają się po 20 latach. A pozostałe sprawy po trzech latach od zdarzenia, chyba że objawy - np. padaczka - wystąpiły później. Maksymalnie dziesięć lat od zdarzenia. *Już jutro czytaj w "Wyborczej" o społecznych kosztach niepełnosprawności. Ile

Niepełnosprawni łatwiej wypłacą pieniądze z bankomatów Millennium

głosowe w trybie dla osób z niepełnosprawnością wzroku można usłyszeć w polskiej i angielskiej wersji językowej. Rozwiązania wprowadzone przez Millennium testowała i opiniowała fundacja Audiodeskrypcja, której misją jest integracja społeczna osób niepełnosprawnych. - Mamy nadzieję, że wzorując się na

Polski Bus rezygnuje z trasy Warszawa - Lublin - Rzeszów. Przegrał bój prawny

efektem działań ze strony stowarzyszeń LEXMID i BUS reprezentujących konkurencyjnych prywatnych przewoźników. Wiemy, że komplikuje to życie wielu naszym pasażerom - szczególnie osobom z niepełnosprawnościami, które mogły z nami podróżować na tej trasie" - poinformowała firma na Facebooku. W ciągu 10

Praca na czarno gorsza niż na śmieciówce [listy czytelniczek]

istnienie. Ja w tym czasie byłam niezdolna do pracy po pierwszej operacji kręgosłupa. Gdy tylko odzyskałam sprawność fizyczną, rozpoczęła się gehenna poszukiwań pracy. Sprzyjającą okolicznością był posiadany stopień niepełnosprawności, udało się więc zaczepić na etat. Po roku utrata etatu, kolejne

"Wymagana poprawna polszczyzna". Centra biznesowe już w małych miastach

znajomości podstawowych programów komputerowych oraz posługiwania się poprawną polszczyzną. Chcemy zatrudniać osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, do tego potrzebna jest odpowiednio zaadaptowana przestrzeń biurowa. Dlatego w budynku, w którym planujemy prowadzić działalność, musimy wprowadzić szereg

Sanok. 150 miejsc pracy powstanie w centrum usług biznesowych

rejestracją. "Wymagać będziemy znajomości podstawowych programów komputerowych oraz posługiwania się poprawną polszczyzną. Chcemy zatrudniać osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, do tego potrzebna jest odpowiednio zaadaptowana przestrzeń biurowa. Dlatego w budynku, w którym planujemy prowadzić

Recepta Banku Światowego na śmieciówki? Jednolita umowa o pracę

. Proponujemy, żeby ochrona zatrudnionego miała postać pieniężną, a rekompensata za zwolnienie rosła wraz ze stażem pracy. Każde zwolnienie za rekompensatą byłoby uzasadnione, z wyjątkiem dyskryminacji, np. ze względu na niepełnosprawność - wylicza Jan Rutkowski, główny ekonomista Banku Światowego do spraw

Resort pracy o swoich planach: ZUS, wiek emerytalny, płaca minimalna, kodeks pracy

świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała ta niepełnosprawność, jest niezgodne z konstytucją. - Na pewno sytuacja niepełnosprawnych w ostatnich latach zmieniła się, natomiast nie dla wszystkich grup, nie dla wszystkich środowisk osób niepełnosprawnych

Jak dostać zwrot pieniędzy za szkolne podręczniki?

zasadniczych szkół zawodowych i techników. Wyprawka z dopłatą należy się także uczniom niepełnosprawnym. Którym? Dofinansowanie obejmuje uczniów: - słabowidzących; - niesłyszących i słabosłyszących; - z upośledzeniem umysłowym w stopniach: lekkim, umiarkowanym lub znacznym; - z niepełnosprawnością ruchową, w

Łódzkie.W regionie odnotowano pierwszy od kilku lat spadek bezrobocia

, przygotowujące przyszłych pracowników produkcji. Z myślą o specyficznej grupie łodzian poszukujących zatrudnienia, jaką są niepełnosprawni, zorganizowano w piątek w Łodzi konferencję połączoną z giełdą pracy. W łódzkim PUP zarejestrowanych jest ok. 6 tys. bezrobotnych z niepełnosprawnością. "W giełdzie

Chcesz zdobyć świadczenie pielęgnacyjne? Spiesz się, masz czas do końca czerwca!

których ciąży obowiązek alimentacyjny (na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ważne! To świadczenie przysługiwałoby tylko wtedy, gdy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: - do ukończenia 18. roku życia; - albo w trakcie

Podatkowe rozliczenie roczne emerytów [PORADNIK]

w PIT ulg podatkowych. Emeryt, który chce sobie odliczyć wydatki na przykład na spłatę kredytu mieszkaniowego (ulga dostępna tylko dla tych, którzy załapali się na nią przed laty), na darowizny, na internet albo na leki (ulga dostępna dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności), musi je samodzielnie

Jakie przywileje utraciły zakłady pracy chronionej?

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 30% osób niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Podmioty, które tego warunku nie spełnią, nie mogą korzystać ze zwolnień. Pracodawcy podnoszą, iż

Wiceminister finansów: Duże rodziny szybciej uzyskają zwrot podatku

do 25 - gdy się dziecko uczy. W przypadku dziecka niepełnosprawnego (musi mieć orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie ma granicy wieku. Karta przysługiwać będzie samotnemu rodzicowi, rodzicom (także zastępczym, opiekunom w pieczy zastępczej), małżonkowi rodzica. Kartę

Kapica: Duże Rodziny szybciej uzyskają zwrot podatku

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie ma granicy wieku. Karta przysługiwać będzie samotnemu rodzicowi, rodzicom (także zastępczym, opiekunom w pieczy zastępczej), małżonkowi rodzica. Kartę otrzymać będą mogli nie tylko obywatele polscy, ale też cudzoziemcy mający pozwolenie na

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą program 500 zł na dziecko

rodzinie lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat. Program ruszyć ma w kwietniu. "Co powiecie 3 milionom dzieci?" W dyskusji nad projektem często pojawiały się zarzuty, że PiS obiecywał w kampanii 500 zł na każde dziecko

500 zł na dziecko w Sejmie. Nowoczesna: Kupowanie głosów za pieniądze publiczne

dzieckiem trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe - 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat. Świadczenie wychowawcze ma wypłacać urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji

Ubezpieczalnie wypłacają coraz więcej za wypadki. Ale sądy przyznają wyższe kwoty

twierdzono złamanie kręgu piersiowego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego i niedowładem kończyn dolnych, zwichnięcie kręgosłupa, złamanie żebra, stłuczenie płuc. Orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności. Ubezpieczyciel wypłacił 260 tys. zł zadośćuczynienia. Sąd nakazał dołożyć do tej kwoty 340 tys. zł. Z

Czego nie pisać w internecie o pracodawcy?

w Bydgoszczy. Witold K. nazwał swoją byłą firmę "polskim obozem pracy". Niepełnosprawny mężczyzna doznał w pracy wypadku, który pogłębił stopień jego niepełnosprawności, po czym został zwolniony. Sąd uniewinnił K. Orzekł, że komentarz był pisany w emocjach, a określenie firmy "obozem

Sejm uchwalił nowelę ustawy o upadłości konsumenckiej

całkowicie darowana. W wyjątkowych sytuacjach, np. ciężkiej choroby czy niepełnosprawności, sąd mógłby także ogłosić upadłość - niewypłacalnego, ale rzetelnego dłużnika - bez zaspokajania wierzycieli. "To bardzo oczekiwana nowelizacja. Według Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor z marca tego roku

Alimenty w rodzinie [PORADNIK]

Najwyższy, który rozpatrywał sprawę małżonków o podwyższenie alimentów. Przykład. Małżonkowie W. rozwiedli się - z wyłącznej winy męża - w 1997 r., po dziesięciu latach małżeństwa. Przez wiele lat po rozwodzie żona radziła sobie zawodowo, aż w 2011 r. komisja lekarska orzekła o jej niepełnosprawności z

Odwiedził go w szpitalu agent. Zapłacił za to 18 tys. zł

. Odszkodowanie jest niskie. Mam 70- procentowy uszczerbek na zdrowiu, orzeczony trzeci stopień niepełnosprawności i niezdolność do pracy. Straciłem wysokie stanowisko w banku, utrzymuję rodzinę z renty - mówi pan Piotr. Zgłosił sprawę bielskiej policji, ale prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa. Nie pomogło

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

zrezygnowaliśmy z pracy lub jej nie podjęliśmy, by zająć się osobą, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować. Chodzi o taką osobę, która ma orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem, że wymaga długotrwałej pomocy z powodu znacznie ograniczonej możliwości samodzielnej egzystencji. W przypadku dziecka

Buble uderzają w niepełnosprawnych

maile, listy i telefony z propozycjami przepisów, które trzeba zmienić. Bubel tygodnia: orzekanie o niepełnosprawności - W Polsce mamy ponad 5 mln osób, które mają orzeczoną niepełnosprawność, w tym wiele z nich niesłusznie - mówi Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, i opowiada

Osoba głuchoniema na kasie? W Carrefourze to się sprawdza

Auchan, Real, CCC, OBI, Castorama i wiele innych - sieci handlowe, które zatrudniają niepełnosprawnych wymieniają pracownicy stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON. I zaznaczają, że mowa o osobach zarówno z różnym stopniem, jak i różnym rodzajem niepełnosprawności. Szczególnie widać to

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

obowiązki. Dodał, że sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku pracy ulega systematycznej poprawie i decyduje o tym nie wysokość dofinansowania czy refundacji, a koniunktura gospodarcza. Pełnomocnik odniósł się też do daty wprowadzenia zmian, uznając, że termin październikowy jest bezpieczniejszy, bo

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

obowiązki. Dodał, że sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku pracy ulega systematycznej poprawie i decyduje o tym nie wysokość dofinansowania czy refundacji, a koniunktura gospodarcza. Pełnomocnik odniósł się też do daty wprowadzenia zmian, uznając, że termin październikowy jest bezpieczniejszy, bo

Dzienne domy opieki, zasiłki i dopłaty dla starszych [PORADNIK]

, - orzeczenie o niepełnosprawności. Oprócz tego wymagana jest pisemna zgoda na umieszczenie w domu oraz na potrącanie opłaty za pobyt. Pracownik socjalny w ciągu 14 dni od złożenia wniosku przeprowadzi wywiad środowiskowy. Dom pomocy może odmówić przyjęcia osoby, która mimo wielu schorzeń i niepełnosprawności

GUS: nowa ustawa o statystyce zmniejszy obowiązki informacyjne firm

, płeć, narodowość, wyznanie, stan cywilny, zawód czy stan zdrowia. Część z nich, jak np. właśnie stan zdrowia, stopień niepełnosprawności czy pochodzenie etniczne lub rasowe, są danymi wrażliwymi, a ich zbieranie uregulowano w sposób szczególny. "Dane wrażliwe są i będą zbierane na zasadzie

Balcerowicz o proteście rodziców dzieci niepełnosprawnych: "Jak świadczenia były niskie, protestów nie było"

świadczenia od stopnia niepełnosprawności dziecka. Ten punkt został już przez rząd zaakceptowany.

Polkomtel - koniec z ograniczaniem niepełnosprawnym korzystania z ulgi

; wybrał się kilka tygodni temu do salonu Plusa. Dał się skusić operatorowi, bo jako jedyna sieć komórkowa Plus oferuje niepełnosprawnym 50 proc. rabatu na abonament przez dwa lata. Na miejscu okazało się, że oprócz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Strzymiński musiał też złożyć oświadczenie, że ani

Pomoc dla osób starszych i chorych

znaczny stopień niepełnosprawności, oraz seniorom, którzy mają orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, o ile ich niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia. Zasiłek wynosi 153 zł miesięcznie i jest wypłacany przez gminę, w której się mieszka. Tam też składamy wniosek o jego przyznanie. Ma

"DGP": Budżet płaci za fikcyjną opiekę

posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozwoli też gminom na przeprowadzenie wywiadu u osoby już otrzymującej świadczenie. Na razie przyrost często fikcyjnej liczby opiekunów odbija się na budżecie. Jeżeli liczba otrzymujących świadczenia będzie dalej wzrastać, jeszcze w tym roku

Karta Dużej Rodziny uprawnia do tańszej podróży pociągami

dziecko uczy. W przypadku dziecka niepełnosprawnego (musi mieć orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie ma granicy wieku. Karta przysługiwać będzie samotnemu rodzicowi, rodzicom (także zastępczym, opiekunom w pieczy zastępczej), małżonkowi rodzica. Kartę otrzymać będą mogli

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery