natura 2000

Ewa Furtak

Wreszcie są pieniądze dla gmin z Naturą 2000

Wreszcie są pieniądze dla gmin z Naturą 2000

Ministerstwo Środowiska chce przeznaczyć 25 mln zł na ochronę środowiska naturalnego w gminach, które mają u siebie obszary Natura 2000. - Lepiej późno niż wcale - komentują ekolodzy.

Jak pogodzić Naturę 2000 z elektrownią jądrową? Żarnowiec może odpaść

Ochrona obszarów Natura 2000 może sprawić, że elektrownia atomowa powstanie w miejscowości, która dotychczas nie była faworytem

Dobra wiadomość dla inwestorów. Rząd wreszcie ustalił granice Natury 2000

Rząd ostatecznie ustalił granice obszarów Natura 2000, podlegających szczególnej ochronie. Inwestycje będą nieco trudniejsze na 21 proc. obszaru Polski.

Nowicki: 21 proc. terytorium Polski w systemie Natura 2000

obszarów. W ocenie Nowickiego obecny wykaz spełni wymagania Brukseli, był współtworzony przez organizacje pozarządowe i w kontakcie z urzędnikami KE."Przekroczyliśmy europejską granicę przyzwoitości - teraz mamy ponad 20 proc. terenów chronionych programem Natura 2000. Weszliśmy do grupy średniaków

Kłopotliwa Natura 2000

Małgorzata Zalewska jechała z Warszawy do Cisnej w czasie środowej śnieżycy. Bożena Doroszenko przyjechała ze Szczecina. Krzysztof Francuz, Marcin Dobrowolski, Teresa Baranowska mieszkają w Cisnej, Wetlinie, Strzebowiskach. - Wszyscy mamy ten sam problem. Naturę 2000 - mówią. Obszary Natura 2000 to

Polskie inwestycje mają kłopot z Naturą

tzw. Natury 2000. W Polsce te obszary nie zostały jeszcze ostatecznie wyznaczone. Rząd jest w trakcie przesyłania Komisji Europejskiej swojej listy terenów, które jego zdaniem powinny zostać objęte programem Natura 2000 (i na których obowiązywałby ograniczenia inwestycyjne). W środę przykładowo

Koniec problemów ze środowiskiem?

2000, a także o przepisy dotyczące ocen oddziaływania na środowisko. Na szczęście tym razem na Dimasa czekały w Warszawie dość dobre wiadomości - w sprawie obszarów Natura 2000 oraz ocen oddziaływania na środowisko rząd właśnie finiszuje dostosowywanie się do unijnych wymogów. Lista 350 "obszarów

Rząd dogadał się z ekologami

Ministerstwo porozumiało się wczoraj z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi. Wspólnie z nimi przygotuje jeszcze w tym roku listę obszarów chronionych Natura 2000. Jeśli zostanie ona zaakceptowana w Brukseli, to Komisja Europejska wycofa z Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pozwy przeciwko

Ptasi pokój z Brukselą?

Niemal 5,4 mln hektarów - aż 17 procent całej powierzchni kraju! - mają zajmować obszary specjalnej ochrony ptaków wyznaczone przez rząd w ramach unijnej sieci Natura 2000. Polska nie pobije jednak europejskiego rekordu. Według danych Komisji Europejskiej w Słowacji aż 25 proc. ziemi to obszary

Według KWB Konin nic nie zagraża jezioru Gopło

kopalni odkrywkowej Tomisławice. Stawiają w nim zarzut, że rozbudowa kopalni doprowadzi do nieodwracalnego zniszczenia obszarów Natura 2000, w tym jeziora Gopło, przede wszystkim na skutek pompowania do niego olbrzymich ilości skażonych wód kopalnianych.

Finlandia chce przesunąć gazociąg Nord Stream przez Bałtyk

- Obecna trasa przebiega zbyt blisko obszarów chronionych w Finlandii - powiedział wczoraj niemieckiemu dziennikowi "Tagesspiegel" minister środowiska Finlandii Kimmo Tiilikainen. Najbardziej obawia się, że przy układaniu rury zostaną naruszone osady kadmu przy wyspie Gogland. Co na to Ros

"Gazeta Wyborcza": Kulisy eldorado łupków

-dniowym terminie", stwierdza Izba. Postępowania o przyznanie koncesji trwały średnio 132 dni, w skrajnym przypadku (koncesji, gdzie prace mogły oddziaływać na obszary Natura 2000) - aż 921 dni.

Wrocław. Podpisano umowę na budowę obwodnicy Leśnicy

Inwestycja przed długi czas nie mogła się rozpocząć ze względu na protesty części mieszkańców i ekologów, co wydłużyło procedurę wydania decyzji środowiskowej dla tego przedsięwzięcia. Droga ma w częściowo przebiegać przez obszar objęty programem Natura 2000 "Łęgi Bystrzycy". Kierownik

Podlaskie. Obwodnica Augustowa oficjalnie otwarta

Licząca ponad 36 km obwodnica przebiega koło miejscowości Raczki i nie koliduje z obszarami Natura 2000. Jest ważną częścią trasy z Polski do krajów nadbałtyckich. Pierwsze samochody przejechały tamtędy już przed północą z czwartku na piątek. Po południu inwestycję otwarto oficjalnie, z udziałem

HKStrategies: Terminal LNG to ekologiczna i bezpieczna inwestycja

Warszawa, 26.08.2014 (ISBnews) - Powstający w Świnoujściu terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) jest inwestycją realizowaną na obszarze objętym programem Natura 2000 z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, wynika z analizy Hill+Knowlton Strategies. "Według badania

Beskidy z nowymi wyciągami

Beskidy z nowymi wyciągami

dotyczyć obszarów poza parkami narodowymi. W parkach narodowych nie może być mowy o realizacji inwestycji, wchodząc tam tylnymi drzwiami. Nie zapominajmy, że jest to też obszar Natura 2000. Wierzę w zdrowy rozsądek ludzi. Byłby to skandal - mówi "Wyborczej" dyrektor Ziobrowski. Sejmowa komisja w

Rząd zmienił granice Mieleckiej SSE, liczy na 5,7 tys. nowych miejsc pracy

powierzchnia strefy, nie znajdują się w obszarze Natura 2000. "Objęcie specjalną strefą ekonomiczną gruntów położonych w Głogowie Małopolskim, Rzeszowie i Rejowcu Fabrycznym umożliwi powstanie nowych inwestycji. Chodzi o przygotowanie infrastruktury pod budowę Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów

Białoruś. Podpisano kontrakt ws. szlaku wodnego do Bałtyku

Brześcia, gdzie łączy się z drogą wodną prowadzącą przez Polesie do Dniepru. Jak podkreśla BiełTA, obecnie statki nie mogą nią pływać na odcinku między Warszawą a Brześciem. Ponadto fragment ten biegnie przez parki przyrodnicze wchodzące w skład europejskiej sieci Natura 2000 i dlatego planowanie na nim

NFOŚiGW przedstawił program wsparcia inwestycji na lata 2015-2020

50 proc. terenów tworzą parki narodowe, rezerwaty przyrody czy obszary Natura 2000. Fundusz zapowiedział m.in. wsparcie projektów dotyczących wodociągów, odpadów, geologii i górnictwa, poprawy jakości powietrza, a także budownictwa energooszczędnego, odnawialnych źródeł energii, ochrony przyrody czy

Lasy Państwowe: 25 ścieżek biegowych na 25-lecie wolnych wyborów

Trasy do spacerów, nordic walkingu czy biegania wytyczono przy rezerwatach, rzekach, jeziorach oraz obszarach Natura 2000. W niektórych miejscach powstały też plenerowe siłownie. Jak poinformowała rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Malinowska, trasy różnej długości - od 5 do 10 km - powstały m.in

Podlaskie. 1,2 mld euro w wynegocjowanym z KE RPO na lata 2014-20

zakresie. Jednym z "unikalnych" - jak to określił Górski - działań, które znalazły się w podlaskim RPO jest wsparcie dla przedsiębiorców z terenu gmin, które na swym obszarze mają obszary cenne przyrodniczo objęte siecią Natura 2000. Na tworzenie przez przedsiębiorców w tych gminach miejsc pracy

Nowotarska Strefa Aktywności Gospodarczej zwalnia z podatku

strefie zakazana jest realizacja przedsięwzięć uciążliwych dla środowiska z uwagi na obszar Natura 2000 "Górny Dunajec". Do takich działalności zalicza się np. hodowla i ubój zwierząt, produkcja mas bitumicznych i betonu.(PAP)

NIK: to inwestorzy, nie plany zagospodarowania, decydują o krajobrazie

oraz Puszczy Knyszyńskiej). Z danych NIK wynika, że wszystkimi formami ochrony (m.in. także Natura 2000, rezerwaty, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne) objętych jest ponad 70 proc. powierzchni województwa. NIK skontrolowała

Oficjalnie ruszył przetarg na budowę obwodnicy Leśnicy

miały rozpocząć się już prace. Ostatecznie do tego nie doszło, bo zaprotestowali mieszkańcy, którzy sprzeciwiali się planowaniu trasy przez dolinę rzeki Bystrzycy, objętej programem Natura 2000. Przeciwko inwestycji od miesięcy protestuje Stowarzyszenie "Wspólnota Jerzmanowo". Do protestu

W Puszczach Knyszyńskiej i Białowieskiej przybywa orlików krzykliwych

Unia Europejska z programu Life Plus oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczyły na ten program łącznie 19 mln zł. Projekt dotyczył ochrony orlików krzykliwych na obszarach Natura 2000 w obu tych kompleksach leśnych. Koordynatorka projektu, Katarzyna Gurowska z

"DGP ": W Polsce powstała najbardziej ekologiczna autostrada

Ochrona środowiska pochłonęła bowiem aż 25 procent jej budżetu, czyli miliard trzysta milionów złotych. Powodem tak dużej dbałości o ekologię, jest fakt, że 85 procent trasy łączącej Polskę z Europą Zachodnią przebiega przez tereny leśne, w tym obszary chronione Natura 2000. Kluczem do sukcesu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska będzie wspierał rozwój "zielonych gmin"

Nowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie realizowany w latach 2015-2020. Pomoc finansowa będzie przysługiwała gminom, których połowę powierzchni zajmują parki narodowe, rezerwaty przyrody czy obszary Natura 2000. Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego

Sawicki: trwają uzgodnienia z KE ws. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

związane z transferem wiedzy i doradztwem rolniczym. Ministerstwo w notatce przygotowanej dla posłów informuje, że resort przygotowuje nowe propozycje wsparcia dla gospodarstw położonych na obszarach szczególnie narażonych (tzw. OSN) i na obszarach Natura 2000. OSN to tereny, na których należy ograniczyć

Małopolskie. Rozpoczyna się przedświąteczna sprzedaż karpia zatorskiego

województwa małopolskiego. Gminy te od 2003 r. wspólnie realizują projekt "Dolina Karpia". Stawy hodowlane objęte są obszarem chronionym Natura 2000. Do zarybiania używa się wyłącznie krzyżówek otrzymanych w Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze. Ryby w ekologicznej hodowli, żywiąc się

Warmińsko-mazurskie. Leśnicy ze Strzałowa odtwarzają cenny typ lasu

Europejską w ramach obszarów Natura 2000. Próba odtworzenia dąbrowy świetlistej na Mazurach jest kolejnym nowatorskim działaniem, prowadzonym przez leśników ze Strzałowa. W latach 2000-2002 jako pierwsi w Polsce dokonali oni udanej próby przeszczepienia 150 plech granicznika płucnika, wymierającego gatunku

Wiele firm zainteresowanych budową obwodnicy Leśnicy

dolinie rzeki Bystrzycy, objęte programem Natura 2000. Ekolodzy i projektanci drogi musieli opracować szczegółowy raport, w jaki sposób trasa oddziaływać będzie na otoczenie naturalne. Dokument został zaskarżony przez stowarzyszenie Wspólnota Jerzmanowo, które założyli mieszkańcy osiedla sąsiadującego z

Myślisz, że pijesz polską wodę? Mylisz się. Zobacz, jakie zagraniczne koncerny stoją za znanymi wodami mineralnymi

NAŁĘCZOWIANKA WODA NIEGAZOW... WODA NIEGAZOWANA NESTLE AQU... Sprawdź ceny > Sprawdź ceny > źródło: Okazje.info Firma: Kropla Beskidu - Coca-Coca HBC Polska Górska Natura - PepsiCo Inc. Kraj : Stany Zjednoczone Kropla Beskidu i Górska Natura należą do dwóch

PKP PLK nareszcie zmodernizuje linię kolejową między Krakowem a Katowicami

rozpoczynają. Gotowych jest zaledwie kilka procent inwestycji. Przyczyn opóźnień było sporo, m.in. zmiana obszarów chronionych programem Natura 2000 czy dopisanie do listy zabytków obiektów znajdujących się na linii E30. Jednym z głównych powodów był jednak upadek Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury, które

Biebrzański PN chce działać na rzecz przyrody i bezpieczeństwa przy carskiej drodze

Biegnąca przez Biebrzański Park Narodowy i ostoje objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000 tak zwana carska droga przyciąga turystów. Służy też ruchowi lokalnemu. Badania naukowe pokazują jednak, że droga ta pokrywa się z terytoriami zwierząt, np. łosi. Trasa przebiega również przez siedliska

Warmińsko-mazurskie. Przyrodnicy zbudowali stawy dla żółwi błotnych

powstrzymać osuszanie terenów, przez które wiodą szlaki migracji żółwi. Zbiorniki odtworzono w miejscach, gdzie kilkadziesiąt lat temu istniały naturalne mokradła i rozlewiska. Zlokalizowano je na obszarach należących do sieci Natura 2000, głównie w nadleśnictwach Nidzica i Nowe Ramuki oraz między Mrągowem a

To będzie najdłuższy tego typu most w Europie. Nie powstałby, gdyby... nie ochroniono ptaków

Kwidzynie został wybudowany na chronionym obszarze Natura 2000 "Dolina Dolnej Wisły". Znajdują się tam liczne kolonie lęgowe ptaków, m.in. rybitwy rzecznej i rybitwy białoczelnej. To również obszar występowania innych gatunków zwierząt - ryb czy minogów. Tak duża inwestycja na chronionym unijnymi

"Rzeczpospolita": Gaz łupkowy wymaga specustawy

Natura 2000. Kolejne ograniczenia wynikają z planów zagospodarowania przestrzennego. Szybkiej zmiany wymaga też prawo wodne oraz geologiczne i górnicze. Żadne z nich nie reguluje procesu wydobywania gazu z łupków, czyli wtłaczania wody z chemikaliami pod ziemię. Pytani przez gazetę eksperci nie mają

4 tys. paneli słonecznych. Taka elektrownia powstanie w Kielcach?

. Wylicza, że działka w całości znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu i Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. - Jej część jest też na obszarze objętym Naturą 2000 "Dolina Bobrzy". To oczywiście nie blokuje inwestycji, ale inwestor musi uwzględnić i te uwarunkowania. Dlatego dopiero

Polskie uzdrowiska na cenzurowanym. Mogą zostać zamknięte

nieodpowiednie gospodarowanie surowcami naturalnymi. Augustów wykorzystuje do leczenia borowinę. Na swoim terenie ma złoża tego surowca, lecz sprowadza go z innych miejsc. Resort nakazuje wznowienie eksploatacji, lecz samorządowcy odbijają piłeczkę, tłumacząc, że na terenie złóż ustanowiono program Natura 2000

Polskie uzdrowiska na cenzurowanym. Mogą zostać zamknięte

ustanowiono program Natura 2000. Błędne koło się zamyka.Uzdrowisko zabija rozwój?Jak wynika z informacji "DGP", sami samorządowcy często nie pałają wielką chęcią do tego, by ich gminy utrzymały status uzdrowiska. Ich zdaniem "ustawa uzdrowiskowa jest receptą na bankructwo". Co prawda gminy

Odrzucili ich wariant drogi. Poradów zatrzyma budowę S7?

Pałasiński, dyrektor małopolskiego oddziału GDDKiA. - Wprawdzie jest w nim mniej budynków do wyburzenia, ale droga przechodziłaby przez obszar Natura 2000 i w pobliżu ujęcia wody pitnej, co mogłoby na tę wodę wpływać - tłumaczy. Ponadto konieczne byłoby wykonanie 30-metrowego wykopu, co powodowałoby problemy

Natura już nie blokuje budowy dróg

nie wszystko jest już załatwione. Decyzje środowiskowe nie zawsze łatwo wydawać, bo Polska wciąż nie ma kompletnej listy obszarów Natury 2000, czyli terenów podlegających szczególnej ochronie. Inwestycje na takich terenach można realizować dopiero po spełnieniu określonych warunków i zrekompensowaniu

300 mln zł dla Ciechocinka. Komu sprzyja władza?

nikt nie robił problemów sąsiednim inwestycjom - mówi Zaręba. - Musiałem wykazać wpływ planowanego obiektu na środowisko. Dziwne, że takiego warunku nie dostała od burmistrza Plebanka, która postanowiła budować pensjonat na działce objętej programem Natura 2000. Malinowa inwestycja Spółdzielcza

Bociany omijają Warmię i Mazury przez suszę i... Unię

niektórych gmin. Ale poznaliśmy już wyniki spisu bocianów na leżącym na północy województwa obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Ostoja Warmińska". Drastyczna zmiana Teren jest pokaźny - obejmuje blisko 150 tys. ha, więc wyniki można uznać za miarodajne dla regionu. Jest tam około

Sawicki: PROW na lata 2014-2020 - bardziej ukierunkowany na konsumenta

nowoczesnych technologii do rolnictwa, wzmocnienia pozycji rolnictwa ekologicznego, inwestycje w gospodarstwach na obszarach Natura 2000, inwestycje na obszarach OSN (Obszarach Szczególnie Narażonych) - chodzi o zapobieżenia przedostawania się np. gnojówki i nawozów do wód. Zupełnie nowymi działaniami będą

Kodeks króla Filipa: Koniec z drogimi prezentami, budżet hiszpańskiego dworu jawny

naturze, ani w formie opłacania kosztów podróży czy wycieczek) lub brać udziału w kampaniach reklamowych, które w jakikolwiek sposób mogłyby narażać na szwank godność monarchii lub warunkować jej postępowanie. Nagrody lub dotacje pieniężne będą musieli oddawać na cele charytatywne bądź darowizny. Prezenty

Drogowcy bidulki szukają usprawiedliwień

Tak jest i tym razem na stronach gospodarczych "Gazety" alarmują: "Z każdego miliarda na drogi 100 mln przeznaczone na ekologię", potem jest o tym, jak to w Polsce aż 20 proc. terytorium jest objęte ochroną w ramach unijnego programu Natura 2000, a tam, gdzie Natura, to "

Podlaskie. Obwodnica Augustowa oficjalnie otwarta

km obwodnica przebiega koło miejscowości Raczki i nie koliduje z obszarami Natura 2000. Jest ważną częścią trasy z Polski do krajów nadbałtyckich. Pierwsze samochody przejechały tamtędy już przed północą z czwartku na piątek. Po południu inwestycję otwarto oficjalnie, z udziałem przedstawicieli

PD Co zbuduje kopalnię węgla na Lubelszczyźnie, stworzy 2 tys. miejsc pracy

Warszawa, 14.04.2014 (ISBnews) - Spółka PD Co, należąca do australijskiej Prairie Downs Metals Limited, planuje budowę kopalni w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, poinformował prezes PD Co Janusz Jakimowicz. Inwestycja za 2,5 mld zł może dać 2000 nowych miejsc pracy bezpośrednio i kilkadziesiąt

Bruksela wchodzi w Gopło, żeby sprawdzić kopalnię węgla brunatnego

Gopło i Tomisławice zostały uruchomione we wrześniu 2011 r. Jednak organizacje ekologiczne wysłały skargę do Komisji Europejskiej i Bruksela uznała, że Polska naruszyła unijne prawo. Kopalnia leży w pobliżu terenów objętych programem Natura 2000. - Obawy wzbudza to, że na potrzeby oceny przedłożono

Czy wiesz, co pijesz? Ranking wód mineralnych, czyli co producenci woleliby przemilczeć

W akredytowanym laboratorium fundacja Pro-Test zbadała 15 wód: Arctic Plus, Cisowiankę, Dobrowiankę, Górską Naturę, Jurajską, Kingę Pienińską, Kroplę Beskidu, Mama i Ja, Muszyniankę, Nałęczowiankę, Nestlé Aquarel, Piwniczankę, Staropolankę 2000, Ustroniankę Białą i Żywiec Zdrój. Do badania

Strumień unijnych pieniędzy opóźni resort środowiska?

będzie dotować żadnych projektów, jeśli nie wiadomo, czy leżą na obszarach Natura 2000, czy nie. Natura 2000 to lista obszarów chronionych. Każdy kraj Unii musi mieć spis tych obszarów, żeby przy inwestowaniu wiedzieć, którędy nie prowadzić dróg. A jeśli już musi chronione obszary przeciąć - jak

Budowa najsłynniejszej obwodnicy w Polsce prawie na półmetku

. Raczki.Przypomnijmy, że budowę obwodnicy Augustowa zaplanowano ponad 20 lat temu. Pierwotnie miała przecinać torfowiska Doliny Rospudy, od momentu wejścia Polski do Unii stanowiące obszar ochrony przyrody Natura 2000. Taki przebieg oprotestowali ekolodzy, za sprzeczny ze wspólnotowym prawem uznała go też Komisja

PKP PLK i Trakcja uzgodniły dalsze prace na linii Katowice-Kraków

chronionego Natura 2000 czy upadłości podwykonawców. Na stronie internetowej PKP PLK projekt modernizacji linii E 30 na odcinku Sosnowiec Jęzor-Kraków Główny Towarowy o długości ponad 58,2 km ma planowaną wartość 2,94 mld zł, termin zakończenia prac - sierpień 2017 r. i adnotację "ubiega się o

Projekt budżetu: na politykę środowiskową w 2015 r. ponad 6 mld zł

i łowiectwo. W tym dziale zawarte są również działania ochronne na obszarach Natura 2000 czy rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych. W 2015 r. kwotą 190 mln zł mają być wspierane przedsięwzięcia prowadzące do rozpoznawania budowy geologicznej kraju - np. dokumentowanie złóż kopalin, w

Wkrótce na lotnisko do Pyrzowic pojedziemy autostradą. Najpierw przetargi

kopalnie rud żelaza. Nasypy będą musiały zostać wzmocnione, a dodatkowo obok Walaszczyków arteria pobiegnie długą estakadą nad terenami Natura 2000. Ten odcinek A1 chciało budować 23 wykonawców. Spośród nich do drugiego etapu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprosiła 20. Najwięcej punktów w

Budują lotnisko a dojazdu nie będzie. Przez wiele lat

NSA skargi kasacyjne ekologów odrzucił w środę. W sprawie lotniska odwoływało się Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Klub Gaja, które uważają, że nowy port będzie stwarzał poważne ryzyko kolizji samolotów z ptakami i zagrozi pobliskim obszarom ochrony Natura 2000. Ekolodzy chcą teraz

Bronią gór przed gigantycznym ośrodkiem narciarskim

użytkowanie burzy ład przestrzenny Parku Krajobrazowego Beskidu Małego objętego programem "Natura 2000" (...). Nieodpowiedzialnym pomysłem jest, by na terenie Parku Krajobrazowego, w bezpośrednim sąsiedztwie domów mieszkalnych miało funkcjonować kilka takich obiektów - czytamy w petycji

Z każdego miliarda na drogi, 100 mln przeznaczone na ekologię

Dyrektywy ptasia czy siedliskowa to przepisy, których drogowcy muszą przestrzegać od wejścia do Unii. Bez tego nie mieliby szans na wielomilionowe unijne dotacje. Problem jednak narasta bo 20 proc. powierzchni Polski to obszary Natura 2000, a kolejne 15 proc. to tzw. korytarze ekologiczne, które

Sejm. Zmiany w Prawie budowlanym - ułatwienia dla budujących

, będzie obowiązek zgłoszenia budowy w sytuacji, gdy obiekty są sytuowane na obszarze Natura 2000. Ze względów środowiskowych wymóg zgłoszenia będzie dotyczyć także budowy boisk, instalacji elektroenergetycznych , wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku. Z tych

Lubuskie. Rekordowa liczba nietoperzy zimuje w MRU

Stopczyński. Podziemia rezerwatu przyrody "Nietoperek" oraz obiekty wolnostojące na obszarze Natura 2000 Nietoperek obejmują centralną część odcinka Frontu Fortecznego Łuku Odry i Warty zwanego popularnie Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym (MRU). Najczęściej znajdują tu schronienie nietoperze z

Dolnośląskie. Inwestycje przeciwpowodziowe i drogowe priorytetem

ekologów, co wydłużyło procedurę wydania decyzji środowiskowej dla tego przedsięwzięcia. Droga ma częściowo przebiegać przez obszar objęty programem Natura 2000 "Łęgi Bystrzycy". W 2015 r. zaplanowano również rozpoczęcie przebudowy Stadionu Olimpijskiego. Za 124 mln zł wykona to firma PB Inter

"Dziennik": Naftowy interes w Białowieży

skażona może zostać cała puszcza. Uruchomienie inwestycji to katastrofa dla otoczenia: oznacza wzmożony ruch tirów i zanieczyszczenie okolicy. Ciężarówki będą rozjeżdżać drogi w lasach, które chroni program Natura 2000.

Plaża na Helu była za mała, więc kempingowcy ciężarówkami nawieźli piachu. Zniszczyli środowisko, ale zarabiają

plaży. Właściciel Leszek B. plażę usypał 10 lat temu. Kemping Solar zyskał pół hektara plaż. Biegli prokuratury ocenili, że to działanie degradujące środowisko. Półwysep Helski objęty jest obszarem Natura 2000, bo są tu siedliska ptaków. I to one zostały zniszczone przez zasypywanie piaskiem trzcinowisk

Bieńkowska: Środki UE z linii kolejowej Katowice - Kraków na inne projekty

obiektów na listę zabytków, powstania obszaru chronionego Natura 2000, upadłości podwykonawców. Jak wynika z pisemnej odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, którą otrzymała pod koniec stycznia br. sejmowa podkomisja zajmująca się monitorowaniem wykorzystania funduszy europejskich w zakresie

Atom będzie na Pomorzu. 3 propozycje lokalizacji

- tłumaczył Witold Drożdż, wiceprezes spółki PGE Energetyka Jądrowa. - Poza tym to jedyne kawałki polskiego wybrzeża nieobjęte programem Natura 2000 - wyjaśniał Drożdż. Na terenach objętych Naturą 2000 buduje się dużo trudniej - trzeba skompensować szkody poczynione przyrodzie. W dodatku w Gąskach i Choczewie

"Rz": Nowy plan budowy dróg. Objazdy zamiast autostrad

planowanych wydatków oraz przeszkodami związanymi z koniecznością budowy dróg na obszarze Natura 2000. Ekspert do spraw transportu Adrian Furgalski podkreśla na łamach dziennika, że jeśli powtórzy się zima równie ostra jak poprzednia, a później będziemy walczyć z powodziami, to inwestycji nie uda się

GDDKiA nie chce budować dróg, firmy mogą bankrutować

jednak wcale, że gdy budowa dróg wreszcie ruszy, nie będzie problemów z tym materiałem. Mogą pojawić się trudności z transportem. Produkcja może zostac ograniczona przez program Natura 2000. Obecnie brakuje tez norm jakościowych dla kruszyw. Obowiązujące dotychczas straciły ważność kilka tygodni temu.

Kup pan działkę w Białowieży

"Działka z warunkami zabudowy o powierzchni 1150 mkw. położona w okolicy Białowieży, kupiona w całości będzie bardzo dobrą inwestycją na wybudowanie hotelu. Działka nie jest w obszarze Natura 2000 (...) Działka rolna, położona w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego, ze ścianą lasu, z

Podlaskie. Obwodnica Augustowa oficjalnie otwarta

km obwodnica przebiega koło miejscowości Raczki i nie koliduje z obszarami Natura 2000. Jest ważną częścią trasy z Polski do krajów nadbałtyckich. Pierwsze samochody przejechały tamtędy już przed północą z czwartku na piątek. Po południu inwestycję otwarto oficjalnie, z udziałem przedstawicieli

"Rz": Gaz łupkowy wymaga specustawy

chronionymi unijnymi regulacjami obszarami Natura 2000, których ostateczne granice jeszcze w naszym kraju nie zostały ustalone. Największym problemem jest to, że decyzje ekologiczne na takie inwestycje wydają gminy - często bardzo małe, które nie dysponują fachowym personelem. Strach przed nowinkami

Szkoda Nowickiego

tej drogi w innym miejscu jest zarówno lepsze dla przyrody, jak i tańsze oraz mniej kosztowne społecznie. Nowicki niemal zakończył spór o Naturę 2000, wyznaczając większość wymaganych obszarów. Pozwoli to nie tylko chronić przyrodę, ale również inwestować. Komisja Europejska nie zgadzała się na

Jak najmniejsze miasto w Polsce wydaje fundusze z UE?

funduszach, spotkania - tak, to wszystko mieliśmy, zapewnia burmistrz, ale w Wyśmierzycach nie ma chętnych. To rolnicza gmina, większość to tereny Natura 2000, więc nowych firm tu się nie ściągnie, opowiada burmistrz. - Zresztą łatwiejsze były dotacje z "Programu rozwoju obszarów wiejskich" - mówi

Trwają prace, by ponownie uruchomić lotnisko Szymany

zaprojektowania infrastruktury naziemnej. Chodzi m.in. o system oświetlenia lotniska, budowę nowego terminalu i dróg kołowania.Raport oddziaływania na środowisko wskaże natomiast, jakie będą skutki działalności lotniskowej na obszar Natura 2000, obejmujący port lotniczy w Szymanach.W najbliższych dniach

Inwestycje narciarskie. Jakie na Słowacji, jakie u nas

międzynarodowe może mieć zastrzeżenia co do spełniania wymogów parku narodowego. Słowacy mogą stracić status parku w Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody - dodaje Krzan.Takie inwestycje narciarskie na Słowacji są możliwe, gdyż obszar Natura 2000 nie objął terenów, na których istniała infrastruktura narciarska

Inwestycja za 2,5 mld z Chińczykami czy Finami

odciążyć. Niektóre organizacje ekologiczne straszą z kolei, że nowa tama naruszy chroniony obszar Natura 2000. Uważają, że obecny stopień wodny można po prostu wyłączyć z użytkowania, albo go wyremontować i odciążyć progiem piętrzącym. Organizacje ekologiczne będą mogły zgłaszać swoje wątpliwości podczas

660 milionów za obwodnicę Augustowa

Rospudy, od momentu wejścia Polski do Unii stanowiące obszar ochrony przyrody Natura 2000. Taki przebieg oprotestowali ekolodzy, za sprzeczny ze wspólnotowym prawem uznała go też Komisja Europejska, która w tej sprawie pozwała Polskę przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Do procesu ostatecznie jednak

Obwodnica Warszawy pod lupą Najwyższej Izby Kontroli

. W październiku 2008 r. na części obszaru na wybranej wcześniej trasie wschodniej obwodnicy ustanowiono chroniony przyrodniczo obszar Natura 2000, co skomplikowało projektowanie drogi. Z tego powodu w 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję środowiskową dla tej inwestycji

Za fundusze unijne powstało w Polsce 171 tys. 559 projektów

buduje się most, a potem gotowe nitki wysuwa z przeciwległych brzegów, aż się połączą. Do tego wszystkiego musimy pamiętać o nietoperzach. Ten fragment A1 biegnie przez chronione tereny Natura 2000 utworzone dla ochrony nietoperzy. Dlatego ciężkie roboty były prowadzone tylko przez pięć miesięcy. Od

Karkosik będzie wydobywał sól z ogromnych pokładów w Zatoce Puckiej?

Zatoki, a nie na otwarte morze. Zdaniem PGNiG przeprowadzenie dłuższego rurociągu odbyłoby się ze szkodą dla terenów objętych programem Natura 2000 czy rezerwatów przyrody.Karkosik szuka złota w GwineiZaledwie kilka dni wcześniej firma Romana Karkosika informowała o innym dużym przedsięwzięciu.Spółka

Kocham mój kraj, mój dom i moje koty, ale wyjadę [LISTY MŁODYCH 2 TYS. BRUTTO]

. Czy się chwalę? NIE! Nie ma czym! Jestem sprzątaczką, a żyję godniej niż niejeden kierownik w Polsce. Czy jestem z pokolenia 2000 zł? Jak większość moich kolegów ze studiów mogliśmy o takiej kasie pomarzyć. Jestem z pokolenia "wyjeżdżam za granicę", bo chcę, bo tam jest lepiej, bo tam

Uciążliwa kopalnia. Jest źle, gorzej nie będzie

formalności.Mieszkanka gminy zarzuca, że władze ignorują zagrożenie dla środowiska, a kopalnia działa "na granicy lub w obszarze Chęcińsko -Kieleckiego Parku Krajobrazowego i w obrębie obszaru Natura 2000".Rzeczywiście, kilka kilometrów przed dojazdem do kopalni stoi tablica informująca, że wjeżdżamy w obszar

I Rospuda uratowana, i droga zbudowana

w ramach sieci Natura 2000. Oznaczało to, że inwestycje prowadzone na nich nie mogą zagrażać ich przyrodzie, a jeżeli istnieją rozwiązania alternatywne, to inwestycji groźnych dla środowiska nie wolno na nich przeprowadzać. Alternatywny wariant przebiegu obwodnicy wskazały organizacje ekologiczne

Zielone światło dla budowy lotniska w Świdniku. Są wszystkie pozwolenia

włączony do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Aby ochronić susły przed zniszczeniem, zdecydowano, że pas startowy będzie poza ich siedliskiem. A to oznacza konieczność wycięcia ok. 150 ha lasów stanowiących tzw. zielony pierścień Lublina. Strata ta ma być zrekompensowana zalesieniem innych

Jest decyzja w sprawie S5. Będzie obwodnica

inwestycji na środowisko. Najpierw na przeszkodzie stanęły kumaki rzekomo występujące na obszarze, na którym ma być budowana droga. W końcu okazało się, że chronionego gatunku żab tam nie ma. Potem na oddalenie terminu wpłynęły zmiany w dokumencie Natura 2000.Na początku roku, gdy weszły w życie nowe

Co wstrzymuje budowę dróg? Już nie ekologia

chronione Natura 2000 (to tam budowa dróg jest szczególnie utrudniona). Pierwszym testem nowych zapisów ma być słynna już obwodnica Augustowa. Za czasów rządu PiS forsowana była koncepcja budowy tej drogi przez przyrodniczo cenny odcinek Doliny Rospudy. Okazało się to jednak niezgodne z prawem unijnym. W

Przegląd informacji ze spółek

Natura 2000 z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, wynika z analizy TNS. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) odmówiła zatwierdzenia kandydatów na stanowisko prezesa siedmiu spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym (SKOK), podała Komisja. W ocenie regulatora, nie dają oni "rękojmi

Sprawdź, jaką umowę podsuwa ci twój deweloper

pełnomocnictw oraz nie dają możliwości odstąpienia od umowy, jeżeli powierzchnia mieszkania różni się od deklarowanej. Według UOKiK nawet minimalna różnica stanowi podstawę do odstąpienia od umowy bez konsekwencji natury finansowej. Uwaga! Raport UOKiK oraz informator dla kupujących nowe mieszkania można

Augustów znów żąda obwodnicy

stanowiące obszar Natura 2000 torfowiska rzeki Rospudy. Takiej lokalizacji sprzeciwili się ekolodzy i Komisja Europejska, która zaskarżyła inwestycję do unijnego trybunału sprawiedliwości. Dwa lata temu "Gazeta" zebrała ponad 150 tys. podpisów osób domagających się poprowadzenia obwodnicy inną

Koniec pozwoleń na budowę - rewolucyjne zmiany w prawie

będzie miał 30 dni. Tylko nieliczne rejestracje będą się kończyły wydaniem decyzji - podkreśla "Rzeczpospolita" Chodzi o: inwestycje mogące znacząco oddziaływać na tereny objęte unijną ochroną Natura 2000 lub gdy niezbędna jest ocena oddziaływania na środowisko. Podobne zasady już obowiązują

NIK sprawdził, jak rząd radzi sobie z łupkami

skrajnym przypadku (koncesji, gdzie prace mogły oddziaływać na obszary Natura 2000) - aż 921 dni. A postępowania o zmiany koncesji trwały średnio 95 dni. Zdaniem Izby w Ministerstwie Środowiska brakowało mechanizmów zapobiegania korupcji. Efekt? W 2011 r. pracownik resortu zajmujący się przyznawaniem

Budowa gazociągu przez Bałtyk opóźni się o kilka lat?

rejony chronione w ramach projektu Natura 2000. Ta informacja przeczy zapewnieniom rzecznika komisarza UE ds. energii, że bałtycka rura nie przechodzi przez obszary Natura 2000. Badane będą też obszary na północ od Bornholmu omijające akweny, w których zatapiano szczególnie dużo niemieckiej broni

Przetarg na obwodnicę Augustowa

przez cenną przyrodniczo dolinę rzeki Rospudy, ale rozpoczęta budowa - prowadzona wówczas poza obszarami objętymi ochroną w ramach sieci Natura 2000 - została przerwana po protestach ekologów. Zastrzeżenia miała też Unia Europejska.Ostatecznie w marcu 2009 roku przedstawiciele rządu ogłosili w

MŚ: inwestycje drogowe na Euro 2012 mogą nie dostać wsparcia UE

Natura 2000. Celem resortu jest ustalenie ostatecznej listy obszarów, by inwestorzy nie byli zaskakiwani nowymi propozycjami. Polska w porozumieniu z organizacjami ekologicznymi nie wyznaczyła wszystkich obszarów Natura 2000, więc Komisja Europejska wymaga, by do czasu uzgodnienia listy z organizacjami

Fundusze - to działa!

, po zakończeniu inwestycji ma jechać tylko 45 minut! W Polsce przeszkodą w wykorzystywaniu dotacji unijnych w projektach infrastrukturalnych od zawsze były prawo i procedury. Wielokrotne oprotestowywanie przetargów mocno spowalniało tempo wydawania unijnych dotacji. Podobnie jest z Naturą 2000

Lotnisko w Modlinie gotowe przed Euro 2012

Natura 2000 w okolicy lotniska (Dolina Środkowej Wisły, Forty Modlińskie i Dolina Wkry), w projekcie uwzględniono ochronę przyrody. Wybudowany zostanie m.in. wał ziemny odgradzający Fort Kazamaty od terenu lotniska oraz instalacja systemu radarowego do śledzenia przelotu ptaków. Obecnie spółka Mazowiecki

Ty też możesz zdecydować, czy przekopać Mierzeję

podzieli on Mierzeję na dwie części i nie przyniesie spodziewanych zysków. Podnoszą, że budowa ma kosztować ponad 400 mln zł i kwota ta nie zwróci się szybko. Przeciwni budowie są także niektórzy ekolodzy, którzy zauważają, że cała Mierzeja jest obszarem należącym do europejskiej sieci natura 2000 i w

Nowa droga połączy wrocławski stadion z lotniskiem

uzyskaniem decyzji środowiskowej na 2,5-kilometrowy fragment, który ma przecinać dolinę Bystrzycy. Teren w pobliżu rzeki uznany został za obszar programu Natura 2000 jako szczególnie wartościowy przyrodniczo. Spółka Wrocławskie Inwestycje musi opracować różne warianty przebiegu tego odcinka trasy, by można

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich zarejestrowany przez KE

wrzosowego, są w stanie uzyskać tylko pszczelarze korzystający z wrzosowisk w Borach Dolnośląskich, stanowiących specjalny obszar ochrony w ramach sieci +Natura 2000+. Zajmują one powierzchnię ok. 10 tys. hektarów" - podano w komunikacie.Udokumentowane tradycje bartnicze na Dolnym Śląsku sięgają czasów

Dębowski: Za 2-3 lata ropa może kosztować 200 dolarów

blogu Sławomira Dębowskiego w portalu Gazeta.pl Ograniczeniem dla spadków cen ropy był szczyt z 2000 roku na poziomie 37.2 USD. Długoterminowe dno ustanowione zostało w połowie stycznia na poziomie 33.2 USD potem, pomimo czarnych recesyjnych scenariuszy ropa zaczęła drożeć. Długoterminowe maksimum

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Indeksy - Ludzie i firmy w krs - krs.wyborcza.biz

Sp. z o.o. MUNDO RECYKLING Sp. z o.o. MUNDO VERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ W LIKWIDACJI MW ORGANIZACJA ODZYSKU I RECYKLINGU Sp. z o.o. NASZEWAKACJE.COM Sp. z o.o. ?NATURA 2000" Sp. z o.o. "NAUKA I SPORT" FUNDACJA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W LUBINIE ?NEMEDIS M. OSTROWICZ I WSPÓLNICY sp

Natura 2000

Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk

Obszary Natura 2000 w Polsce

Lista obszarów programu Natura 2000 w PolsceW Polsce 7 listopada 2013 r. zaktualizowane zostały obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, których liczba wynosi teraz 845. Obszary te w przyszłości będą specjalnymi obszarami ochrony siedlisk. Zaś dnia 4 lutego 2011 r. dodano 3 nowe obszary OSO tworząc

Jezioro Woszczelskie (Natura 2000)

Kurze Grzędy (Natura 2000)

Dorzecze Parsęty (Natura 2000)

rzeki Perznicy, Trzebiegoszczy i Łozicy. PrzyrodaNa obszarze tym stwierdzono występowanie 13 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Formularz danych obszarów Natura 2000 przedstawia, że Parsęta oraz jej dopływy mają najlepsze w Polsce, a może i w Europie, warunki dla tarła łososi, dzięki

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

natura 2000

Natura 2000 - program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na

więcej o natura 2000 na pl.wikipedia.org