natura 2000

PAP

Świętokrzyskie. Turyści skorzystają z tras wokół obszarów Natura 2000

Świętokrzyskie. Turyści skorzystają z tras wokół obszarów Natura 2000

Wytyczenie i oznakowanie tras oraz budowę infrastruktury dla turystów, wokół atrakcyjnych przyrodniczo obszarów sieci ekologicznej "Natura 2000" w woj. świętokrzyskim, zakłada projekt, który ma być realizowany w regionie dzięki wykorzystaniu funduszy UE.

Rząd: sieć Natura 2000 poszerzona o niektóre tereny wojskowe

Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął dokument rozszerzający sieć Natura 2000 m.in. o Jezioro Wicko, Modelskie Wydmy i Krośnieńską Dolinę Odry, na których znajdują się tereny wojskowe, takie jak poligony czy ośrodki szkoleniowe - poinformowało CIR.

Wreszcie są pieniądze dla gmin z Naturą 2000

Ministerstwo Środowiska chce przeznaczyć 25 mln zł na ochronę środowiska naturalnego w gminach, które mają u siebie obszary Natura 2000. - Lepiej późno niż wcale - komentują ekolodzy.

Jak pogodzić Naturę 2000 z elektrownią jądrową? Żarnowiec może odpaść

Naturą 2000, czyli obszarami, gdzie zgodnie z unijnym prawem inwestować można wyłącznie wtedy, gdy nie ma innej możliwości. Trzeba też zrekompensować szkody wyrządzone przyrodzie, np. sadząc drzewa gdzie indziej. To może bardzo wydłużyć procedurę budowy elektrowni, tymczasem rząd i PGE chciałyby ją

Dobra wiadomość dla inwestorów. Rząd wreszcie ustalił granice Natury 2000

Formalna decyzja Rady Ministrów zapadła w środę, a w czwartek minister środowiska Maciej Nowicki przedstawił szczegółowe informacje o tym, jak w Polsce będzie wyglądała sieć obszarów Natura 2000. W sumie szczególnie chronionych obszarów ma być prawie tysiąc. 142 z nich to tereny podlegające pod

Nowicki: 21 proc. terytorium Polski w systemie Natura 2000

obszarów. W ocenie Nowickiego obecny wykaz spełni wymagania Brukseli, był współtworzony przez organizacje pozarządowe i w kontakcie z urzędnikami KE."Przekroczyliśmy europejską granicę przyzwoitości - teraz mamy ponad 20 proc. terenów chronionych programem Natura 2000. Weszliśmy do grupy średniaków

Kłopotliwa Natura 2000

Małgorzata Zalewska jechała z Warszawy do Cisnej w czasie środowej śnieżycy. Bożena Doroszenko przyjechała ze Szczecina. Krzysztof Francuz, Marcin Dobrowolski, Teresa Baranowska mieszkają w Cisnej, Wetlinie, Strzebowiskach. - Wszyscy mamy ten sam problem. Naturę 2000 - mówią. Obszary Natura 2000

Lubuskie. W weekend liczenie nietoperzy w MRU

"Nietoperek" oraz obiekty wolnostojące na obszarze Natura 2000 Nietoperek obejmują centralną część odcinka Frontu Fortecznego Łuku Odry i Warty zwanego popularnie Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym (MRU). Najczęściej znajdują tu schronienie nietoperze z województw: lubuskiego

W Bieszczadach powstają parkingi, wieże i platformy widokowe dla turystów

wakacjami. Rzecznik krośnieńskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych podkreślił, że celem projektu jest udostępnienie "leśnych atrakcji", a "jednocześnie takie ukierunkowanie ruchu turystycznego, żeby chronić tereny objęte siecią Natura 2000".(PAP)

Przyrodnicy oznakowali warmińsko-mazurskie rezerwaty i obszary chronione

83 tablice informujące o formie ochrony przyrody - to inicjatywa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Przyrody w Olsztynie. Oznaczenia ustawiono przy granicach pięciu obszarów Natura 2000. Chodzi o Ostoję Napiwodzko-Ramucką, Puszczę Napiwodzko-Ramucką, Warmińskie Buczyny, Murawy na Pojezierzu Ełckim i

Podlaskie. Będzie więcej pieniędzy na samozatrudnienie

działalności gospodarczej. Dodatkowo 14 mln euro ma być przeznaczone na wspieranie gmin, których rozwój jest uwarunkowany obecnością obszarów chronionych europejską siecią Natura 2000. Wspierane będzie zatrudnianie w tych gminach. "Wsparcie bezzwrotne będzie dotyczyło przede wszystkim działalności mikro

Polskie inwestycje mają kłopot z Naturą

tzw. Natury 2000. W Polsce te obszary nie zostały jeszcze ostatecznie wyznaczone. Rząd jest w trakcie przesyłania Komisji Europejskiej swojej listy terenów, które jego zdaniem powinny zostać objęte programem Natura 2000 (i na których obowiązywałby ograniczenia inwestycyjne). W środę przykładowo

Koniec problemów ze środowiskiem?

2000, a także o przepisy dotyczące ocen oddziaływania na środowisko. Na szczęście tym razem na Dimasa czekały w Warszawie dość dobre wiadomości - w sprawie obszarów Natura 2000 oraz ocen oddziaływania na środowisko rząd właśnie finiszuje dostosowywanie się do unijnych wymogów. Lista 350 "obszarów

Rząd dogadał się z ekologami

Ministerstwo porozumiało się wczoraj z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi. Wspólnie z nimi przygotuje jeszcze w tym roku listę obszarów chronionych Natura 2000. Jeśli zostanie ona zaakceptowana w Brukseli, to Komisja Europejska wycofa z Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pozwy przeciwko

Ptasi pokój z Brukselą?

Niemal 5,4 mln hektarów - aż 17 procent całej powierzchni kraju! - mają zajmować obszary specjalnej ochrony ptaków wyznaczone przez rząd w ramach unijnej sieci Natura 2000. Polska nie pobije jednak europejskiego rekordu. Według danych Komisji Europejskiej w Słowacji aż 25 proc. ziemi to obszary

Według KWB Konin nic nie zagraża jezioru Gopło

kopalni odkrywkowej Tomisławice. Stawiają w nim zarzut, że rozbudowa kopalni doprowadzi do nieodwracalnego zniszczenia obszarów Natura 2000, w tym jeziora Gopło, przede wszystkim na skutek pompowania do niego olbrzymich ilości skażonych wód kopalnianych.

Finlandia chce przesunąć gazociąg Nord Stream przez Bałtyk

- Obecna trasa przebiega zbyt blisko obszarów chronionych w Finlandii - powiedział wczoraj niemieckiemu dziennikowi "Tagesspiegel" minister środowiska Finlandii Kimmo Tiilikainen. Najbardziej obawia się, że przy układaniu rury zostaną naruszone osady kadmu przy wyspie Gogland. Co na to Ros

Pomorskie.Trasa rowerowa w ramach akcji "Wolność jest w naturze"

; zostały wytyczone wokół rezerwatów, obszarów Natura 2000, ciekawych obiektów przyrodniczych, nierzadko wzdłuż ścieżek dydaktycznych, w pobliżu rzek i jezior leśnych, tak aby biegający mogli dostrzec walory polskich lasów.

MŚ: 5,2 mld zł na gospodarkę wodno-ściekową czy zagospodarowanie odpadów

regionalne dyrekcje środowiska, parki narodowe i urzędy morskie będą mogły sięgnąć po 10 mln zł na tworzenie planów ochrony dla obszarów Natura 2000. Ministerstwo informuje, że wnioski we wszystkich tych działaniach można składać do 29 stycznia 2016 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

"Gazeta Wyborcza": Kulisy eldorado łupków

-dniowym terminie", stwierdza Izba. Postępowania o przyznanie koncesji trwały średnio 132 dni, w skrajnym przypadku (koncesji, gdzie prace mogły oddziaływać na obszary Natura 2000) - aż 921 dni.

Lubuskie. Tablice ostrzegawcze mają ustrzec wilki przed potrąceniem

na obszarze Natura 2000 Wilki nad Nysą" - wyjaśnił Bielewicz. Z danych RDOŚ w Gorzowie Wlkp. wynika, że na obszarze województwa lubuskiego bytuje na stałe od 30 do 50 wilków skupionych w około 8-9 grupach rodzinnych, czyli watahach. Drapieżniki te wracają do lubuskich lasów, po tym jak w XX

Będzie nowa kopalnia w Małopolsce. Praca, ale i obawy

Będzie nowa kopalnia w Małopolsce. Praca, ale i obawy

wiceprezes tej organizacji Robert Wawręty. - Wynika z niej, że z powodu deformacji terenu uszkodzona nie zostanie tylko część budynków, ale może dojść do dewastacji ujęć wód w Przeciszowie. Ponadto nie można wykluczyć negatywnego wpływu na pobliski obszar Natura 2000 "Dolina Dolnej Skawy" - zauważa

Wrocław. Podpisano umowę na budowę obwodnicy Leśnicy

Inwestycja przed długi czas nie mogła się rozpocząć ze względu na protesty części mieszkańców i ekologów, co wydłużyło procedurę wydania decyzji środowiskowej dla tego przedsięwzięcia. Droga ma w częściowo przebiegać przez obszar objęty programem Natura 2000 "Łęgi Bystrzycy". Kierownik

Podlaskie. Obwodnica Augustowa oficjalnie otwarta

Licząca ponad 36 km obwodnica przebiega koło miejscowości Raczki i nie koliduje z obszarami Natura 2000. Jest ważną częścią trasy z Polski do krajów nadbałtyckich. Pierwsze samochody przejechały tamtędy już przed północą z czwartku na piątek. Po południu inwestycję otwarto oficjalnie, z udziałem

Małopolskie. Czarny Dunajec chce u siebie uzdrowiska

" - powiedział sekretarz gminy. Władze gminy Czarny Dunajec zaproponowały dwie lokalizacje strefy A, jednak mogą one kolidować z celami ochrony Obszarów Natura 2000, dlatego wójt w minionym tygodniu zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Krakowie o konsultacje w tej

Samorząd woj. warmińsko-mazurskiego przejął 100 ha koło lotniska w Szymanach

opracować plan zagospodarowania przestrzennego tego miejsca; plan ten precyzyjnie określi, co będzie można tam w przyszłości zbudować. Wójcik podkreślił, że teren ten jest objęty obszarem Natura 2000, co oznacza, że nie będzie tam można wprowadzić żadnych uciążliwych dla mieszkańców czy środowiska zakładów

Samorząd warmińsko-mazurskiego przejął 100 ha k. lotniska w Szymanach

zagospodarowania przestrzennego tego miejsca; plan ten precyzyjnie określi, co będzie można tam w przyszłości zbudować. Wójcik podkreślił, że teren ten jest objęty obszarem Natura 2000, co oznacza, że nie będzie tam można wprowadzić żadnych uciążliwych dla mieszkańców, czy środowiska zakładów. "Drzew też nie

Lasy Państwowe rekultywowały ok. 30 tys. ha lasów na terenach powojskowych

rekultywacja wrzosowisk - ocenił. Krzewina tłumaczył, że Lasy Państwowe podjęły się przywrócenia wartości przyrodniczych zdegradowanym w wyniku działań wojskowych terenom leśnym, byłym poligonom czy tzw. mogilnikom, w których przechowywano niegdyś chemiczne środki wojskowe, szczególnie na obszarach NATURA

Warmińsko-mazurskie. Zbudowano regionalny odcinek szlaku Green Velo

tych terenów. Trasa w regionie ma 394 km i łączy Elbląg z Gołdapią. W 70 proc. jest zlokalizowana na cennych przyrodniczo obszarach NATURA 2000 lub w ich w bezpośrednim sąsiedztwie. Na ponad połowie długości biegnie po wałach przeciwpowodziowych i nasypach pozostałych ze zlikwidowanych linii

Sejm za poprawkami Senatu do noweli dot. emisji przemysłowych

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Większość zaproponowanych przez wyższą izbę parlamentu poprawek miało charakter techniczny. Jedna z propozycji dotyczyła planów ochrony obszarów Natura 2000 (które w tej chwili są tworzone) i eliminuje sprzeczność między przepisami. Zgodnie z przyjętą

Warmińsko-Mazurskie. Energetyczne inwestycje dla ochrony bocianów

prądem, gdy siadają na słupach i niezabezpieczonych przewodach. Energetyczne inwestycje są częścią projektu "Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska". Od 2011 roku realizuje go Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie i Polskie Towarzystwo

Senat zgłosił poprawki do noweli dot. emisji przemysłowych

Większość poprawek Senatu ma charakter techniczny. Jak wyjaśnił PAP resort środowiska, jedna z merytorycznych propozycji dotyczy planów ochrony obszarów Natura 2000 (które w tej chwili są tworzone) i eliminuje sprzeczność między przepisami. Zgodnie z poprawką Senatu na takich obszarach będzie

Świętokrzyskie. W gminie Kluczewsko zaobserwowano wilki

rezerwaty przyrody "Bukowa Góra" oraz "Murawy Dobromierskie", a także tereny objęte ochroną "Natura 2000".

Tereny wokół Jeziora Goczałkowickiego będą dostępne dla rowerzystów

budowy trasy rowerowej; być może nastąpi to już w lutym. Za kluczowe uznał pogodzenie właściwej ochrony zbiornika jako rezerwuaru wodny pitnej, odpowiedniej ochrony przyrody na tym terenie (częściowo jest to obszar Natura 2000) z potrzebami infrastruktury turystycznej - jak punkty widokowe, miejsca do

Beskidy z nowymi wyciągami

dotyczyć obszarów poza parkami narodowymi. W parkach narodowych nie może być mowy o realizacji inwestycji, wchodząc tam tylnymi drzwiami. Nie zapominajmy, że jest to też obszar Natura 2000. Wierzę w zdrowy rozsądek ludzi. Byłby to skandal - mówi "Wyborczej" dyrektor Ziobrowski. Sejmowa komisja w

Odra ma być międzynarodową, wodną autostradą. Za nawet 20 mld zł

kwestii ani o milimetr - deklaruje Materna. Chronione obszary i aktywiści Problemem dla rozwoju żeglugi było dotychczas to, że minister środowiska, gospodarz na Odrze, był niechętny rozwojowi dróg wodnych. Infrastruktura może bowiem szkodzić ekosystemowi. Do tego Odra płynie przez chronione obszary Natura

Białoruś. Podpisano kontrakt ws. szlaku wodnego do Bałtyku

Brześcia, gdzie łączy się z drogą wodną prowadzącą przez Polesie do Dniepru. Jak podkreśla BiełTA, obecnie statki nie mogą nią pływać na odcinku między Warszawą a Brześciem. Ponadto fragment ten biegnie przez parki przyrodnicze wchodzące w skład europejskiej sieci Natura 2000 i dlatego planowanie na nim

NFOŚiGW przedstawił program wsparcia inwestycji na lata 2015-2020

50 proc. terenów tworzą parki narodowe, rezerwaty przyrody czy obszary Natura 2000. Fundusz zapowiedział m.in. wsparcie projektów dotyczących wodociągów, odpadów, geologii i górnictwa, poprawy jakości powietrza, a także budownictwa energooszczędnego, odnawialnych źródeł energii, ochrony przyrody czy

ME: do połowy roku specustawa ws. deputatu węglowego dla emerytów górniczych

2014 r. zawiesił deputat, także dla emerytów, na lata 2015-2017. Jastrzębska Spółka Węglowa wypowiedziała emerytom i rencistom deputat węglowy - nie wypłaca go od 2015 r. Wciąż otrzymują go (w naturze - 3 tony rocznie - i ekwiwalencie) emeryci i renciści Tauronu Wydobycie oraz kopalni Bogdanka. Prawo

Lasy Państwowe: 25 ścieżek biegowych na 25-lecie wolnych wyborów

Trasy do spacerów, nordic walkingu czy biegania wytyczono przy rezerwatach, rzekach, jeziorach oraz obszarach Natura 2000. W niektórych miejscach powstały też plenerowe siłownie. Jak poinformowała rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Malinowska, trasy różnej długości - od 5 do 10 km - powstały m.in

Szyszko: UE wyraziła pewne zaniepokojenie ws. Puszczy Białowieskiej

ok. 200 tys. świerków zasiedlonych przez korniki. Łączna masa tego drewna to 260 tys. metrów sześć. "Puszcza (Białowieska) jest nie tylko obszarem Natura 2000, ale jest także obszarem z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Celem jest nie wycinać więcej drzew niż jest to możliwe z punktu

Komisarz UE: Będziemy monitorować sytuację w Puszczy Białowieskiej

- Puszcza Białowieska jest nie tylko obszarem Natura 2000, ale jest także obszarem z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Celem jest nie wycinać więcej drzew, niż jest to możliwe z punktu widzenia równowagi - mówił Vella pytany o ewentualne zwiększenie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Dodał, że

Decyzja środowiskowa dot. budowy części Via Baltica w Podlaskiem

GDDKiA pełnej inwentaryzacji przyrodniczej terenu. Droga ma przecinać rzekę Narew i obszar Natura 2000. Wyjaśniła, że GDDKiA ostatecznie, nie chcąc wstrzymywać całej inwestycji, wyłączyła z niej pod koniec ubiegłego roku obwodnicę Łomży. Dlatego RDOŚ mógł wydać decyzję środowiskową. Rafał Malinowski

Obwodnica Warszawy: drogowcy dokończą ją dopiero w 2022 r.?

wielu lat. W 2011 r. okazało się, że koliduje z jeziorkiem w Zielonce, w którym żyje rzadka ryba - strzebla błotna. Rejon ten znalazł się na liście obszarów Natura 2000. Drogowa dyrekcja straciła wówczas decyzję środowiskową. - O nową wystąpimy za dwa miesiące - mówi Lendner. Nowy przebieg wschodniej

PKP PLK: przetarg na odcinek linii kolejowej Kraków-Katowice

, powstanie obszaru chronionego Natura 2000 czy upadłości podwykonawców. W efekcie zdecydowaną większość środków z pierwotnego unijnego projektu przesunięto na inne przedsięwzięcia na kolei. Ostatecznie w ramach środków UE na lata 2007-2013 dla modernizacji trasy między Katowicami a Krakowem opracowywano

Opole. Wędkarze i gmina przeciwni decyzji ws. jeziora Turawskiego

Jezioro Turawskie to jeden z największych zbiorników na Opolszczyźnie; ważny zbiornik retencyjny; popularny teren turystyczny; wędkarski oraz obszar należący do sieci Natura 2000 i teren specjalnej ochrony ptaków. Wydane w styczniu przez marszałka woj. opolskiego pozwolenie wodnoprawne, decyzja

"DGP ": W Polsce powstała najbardziej ekologiczna autostrada

Ochrona środowiska pochłonęła bowiem aż 25 procent jej budżetu, czyli miliard trzysta milionów złotych. Powodem tak dużej dbałości o ekologię, jest fakt, że 85 procent trasy łączącej Polskę z Europą Zachodnią przebiega przez tereny leśne, w tym obszary chronione Natura 2000. Kluczem do sukcesu

Norwegia rok temu ogłosiła koniec epoki ropy naftowej. Dopiero teraz wie, co to naprawdę oznacza

jednak niewiele mówią, a skutki spowolnienia są dla naszym północnoeuropejskich sąsiadów niczym ostre sole trzeźwiące po latach prosperity. 20 tys. osób idzie na bruk "Norwegia przeżywa najgorszy kryzys od 2000 r." - pisze Bloomberg. I zdaje się mieć rację. Do tej pory koncerny naftowe zwolniły

Podlaskie. 1,2 mld euro w wynegocjowanym z KE RPO na lata 2014-20

zakresie. Jednym z "unikalnych" - jak to określił Górski - działań, które znalazły się w podlaskim RPO jest wsparcie dla przedsiębiorców z terenu gmin, które na swym obszarze mają obszary cenne przyrodniczo objęte siecią Natura 2000. Na tworzenie przez przedsiębiorców w tych gminach miejsc pracy

Lubuskie. Podczas weekendu liczenie nietoperzy w fortyfikacjach

przyrodniczych w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Jednym z nich jest obszar Natura 2000 "Nietoperek" obejmujący dużą część MRU.

Dolnośląskie. 2,3 mln zł dotacji na modernizację oczyszczalni ścieków

sieci NATURA 2000 oraz Park Krajobrazowy i rezerwaty przyrody. Udzielone Twardogórze wsparcie unijne pochodzi z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Oficjalnie ruszył przetarg na budowę obwodnicy Leśnicy

miały rozpocząć się już prace. Ostatecznie do tego nie doszło, bo zaprotestowali mieszkańcy, którzy sprzeciwiali się planowaniu trasy przez dolinę rzeki Bystrzycy, objętej programem Natura 2000. Przeciwko inwestycji od miesięcy protestuje Stowarzyszenie "Wspólnota Jerzmanowo". Do protestu

MRiRW: w styczniu wypłata 3,5 mld zł zaległych płatności bezpośrednich

restrukturyzację małych gospodarstw i rolników przekazujących je, gospodarstw położonych na obszarach "Natura 2000" oraz o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Ostatnie przewidziane w harmonogramie nabory wystartują w kwietniu 2017 r. i będą dotyczyły ochrony zabytków i

Podlaskie. Uproszczenie przepisów ma pomóc ograniczyć szkody bobrowe

dotyczyłyby obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody. O zmiany wnioskował Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Rzeczniczka RDOŚ w Białymstoku Małgorzata Wnuk tłumaczy PAP, że ograniczenie biurokracji przyspieszy podejmowanie decyzji i spowoduje, że tamy - w miejscach, gdzie będzie to konieczne

Lubuskie. Przylaszczki, fiołki, czosnek wzbogacają runo lasów bukowych

podłoża przez wysokie korony drzew - panuje tam leki półmrok. Nadleśnictwo Sulęcin (Lubuskie) realizuje projekt z prof. Andrzejem Brzegiem z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Buczyny łagowsko-sulęcińskie objęte zostały ochroną w ramach sieci Natura 2000. Opisany projekt jest finansowany z

NIK: to inwestorzy, nie plany zagospodarowania, decydują o krajobrazie

oraz Puszczy Knyszyńskiej). Z danych NIK wynika, że wszystkimi formami ochrony (m.in. także Natura 2000, rezerwaty, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne) objętych jest ponad 70 proc. powierzchni województwa. NIK skontrolowała

W Puszczach Knyszyńskiej i Białowieskiej przybywa orlików krzykliwych

Unia Europejska z programu Life Plus oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczyły na ten program łącznie 19 mln zł. Projekt dotyczył ochrony orlików krzykliwych na obszarach Natura 2000 w obu tych kompleksach leśnych. Koordynatorka projektu, Katarzyna Gurowska z

Wiceminister gospodarki morskiej: trzeba przywrócić żeglowność na rzekach

Wacław L. Kowalski poinformował, że liga w memoriale, który przygotowała jeszcze za czasów poprzedniej władzy, a który - jak podkreślił- nie stracił na aktualności apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawach związanych z żeglugą śródlądową. "Wnioskujemy w nim, by poddać program +Natura 2000

Puszcza Białowieska. Leśnicy chcą wycinać świerki, ekolodzy: to koniec ochrony

;wizerunkowi Lasów Państwowych i samej Polsce". "Przyjmując proponowane zmiany, złamane zostaną zobowiązania wobec UNESCO oraz warunki ugody z Komisją Europejską, na podstawie której KE zamknęła postępowanie przeciwko naszemu państwu o nieskuteczną ochronę obszaru Natura 2000" - podkreślają

Puszcza Białowieska. Leśnicy chcą wycinać świerki, ekolodzy: to koniec ochrony

ugody z Komisją Europejską, na podstawie której KE zamknęła postepowanie przeciwko naszemu państwu o nieskuteczną ochronę obszaru Natura 2000" - podkreślają ekolodzy. Wcześniej w konsultacjach społecznych, o planach leśników negatywnie wypowiedziała się m.in. Państwowa Rada Ochrony Przyrody

PARP przyznała nagrody dla najlepszych polskich projektów przyszłości

-błotnych". Jest to urządzenie przeznaczone do ochrony obszarów wodno-błotnych przed m.in. degradacją środowiska przyrodniczego i zahamowania spadku bioróżnorodności na terenach wodno-błotnych, głównie na terenach parków narodowych i krajobrazowych oraz chronionych obszarach Natura 2000. W kategorii

Nowa zapora na Wiśle. Inwestor: nie mamy zamiaru skrzywdzić żadnego stworzenia

parametrach zbliżonych do naturalnych dopływów Dolnej Wisły, w tym przypadku Drwęcy. Dzięki niemu ryby będą mogły swobodnie płynąć w górę i w dół rzeki. Poza tym to nie jest tak, że na obszarze Natura 2000 nie mogą powstać żadne inwestycje. To nie jest rezerwat przyrody. Na obszarach Natura 2000 można budować

Będzie zapora wodna w okolicy Ciechocinka? Wkrótce decyzja środowiskowa

chronionych obszarów Natura 2000 - wyjaśniał w rozmowie z "Wyborczą" dr Przemysław Chylarecki z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. - Po wybudowaniu zapory we Włocławku straciliśmy węgorza, łososia, jesiotra, certę i troć - ryby dwuśrodowiskowe, czyli te, które wędrują do Bałtyku. Obecnie

MŚ: są zapisy chroniące stare drzewa w Puszczy Białowieskiej

sieci Natura 2000 najcenniejszych drzewostanów oraz rzadkich i zagrożonych roślin i zwierząt. Izba wnioskuje też o zmianę planów urządzenia lasu do 2021 r., by zapewnić ochronę wszystkim cennym drzewostanom w puszczy, oraz doprecyzować zasady, kiedy dopuszczone jest cięcie w drzewostanach, które mają

Ekonomia według Merkel. 10 lat rządów kanclerz Niemiec

rezerwą. Patrzy, co działa, co nie. Obserwuje i czeka do ostatniego, najwłaściwszego momentu - tak jak czekała na swoją polityczną szansę w 2000 i 2002 roku, tak jak nauczyły ją trudne lata 2008 (kryzys finansowy) i 2010 (kryzys strefy euro). Przyczajona Angela W czekaniu Merkel ma wprawę. Do polityki

Wielkopolskie. W kwietniu zakończy się renowacja ośrodka w Antoninie

pomosty. Koszt całego przedsięzięcia wyniesie ok. 3,8 mln złotych. Dolina Baryczy jest największym w Polsce parkiem krajobrazowym, będącym jednocześnie obszarem specjalnej ochrony ptaków europejskiej sieci ekologicznej "Natura 2000". Pierwsze wzmianki o "Lido" pochodzą z przełomu

Warmińsko-Mazurskie. Ornitolodzy badają zwyczaje bocianów na żerowiskach

dzikich ptaków. W Niemczech, Grecji i kilku innych krajach europejskich zakładano je bocianom, żeby poznać dokładne trasy przelotów do miejsc zimowania. Nadajniki zakupiono w ramach projektu LIFE+ "Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska", realizowanego

Świętokrzyskie. Jest decyzja środowiskowa dla dróg krajowych 42 i 9

chronionego "Natura 2000". Formalnie decyzja umożliwia rozpoczęcie inwestycji, jednak wcześniej konieczne jest uzyskanie pieniędzy na jej realizację. Jak wyjaśniła w piątek PAP rzeczniczka kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Pawelec, odcinek znajduje się w

Resort infrastruktury opracowuje plan przekopu Mierzei Wiślanej

decyzji w sprawie realizacji projektu potrzeba wszystkich dokumentów, w tym decyzji środowiskowych, które jednoznacznie wskażą bilans plusów i minusów tej inwestycji" - powiedział. Dodał, że dokumentacja będzie wymagała uzupełnienia informacji dotyczącej wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000

Resort rolnictwa: są zainteresowani produkcją łososi w Polsce

rybnych zostało objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000. Plocke zwrócił uwagę, że w ostatnich latach dynamicznie rozwija się chów pstrągów. Ryby te nie wymagają dużych zbiorników, ale za to dobrej jakości wody. Obecnie taką produkcją profesjonalnie zajmuje się ok. 200 gospodarstw. Ze względu na

Sawicki: trwają uzgodnienia z KE ws. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

związane z transferem wiedzy i doradztwem rolniczym. Ministerstwo w notatce przygotowanej dla posłów informuje, że resort przygotowuje nowe propozycje wsparcia dla gospodarstw położonych na obszarach szczególnie narażonych (tzw. OSN) i na obszarach Natura 2000. OSN to tereny, na których należy ograniczyć

Inwestor zapory na Wiśle koło Nieszawy musi uzupełnić dokumentację

występują gatunki oraz siedliska przyrodnicze stanowiące przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, dla których raport wskazuje na znacząco negatywne oddziaływanie. Analiza oddziaływania na te elementy środowiska przyrodniczego jest obowiązkowym elementem raportu oddziaływania na środowisko" - zaznaczył

Kujawsko-Pomorskie. Otwarto Wiślaną Trasę Rowerową

tereny objęte programem Natura 2000, po drodze można zobaczyć różnorodne rośliny i wiele gatunków ptaków. Na szlaku znajdują się największe miasta regionu Bydgoszcz, Toruń, Włocławek i Grudziądz, a także Chełmno i Świecie. Trasa rowerowa została zaprojektowana z myślą o rowerzystach zarówno

Warmińsko-mazurskie. Leśnicy ze Strzałowa odtwarzają cenny typ lasu

Europejską w ramach obszarów Natura 2000. Próba odtworzenia dąbrowy świetlistej na Mazurach jest kolejnym nowatorskim działaniem, prowadzonym przez leśników ze Strzałowa. W latach 2000-2002 jako pierwsi w Polsce dokonali oni udanej próby przeszczepienia 150 plech granicznika płucnika, wymierającego gatunku

Wiele firm zainteresowanych budową obwodnicy Leśnicy

dolinie rzeki Bystrzycy, objęte programem Natura 2000. Ekolodzy i projektanci drogi musieli opracować szczegółowy raport, w jaki sposób trasa oddziaływać będzie na otoczenie naturalne. Dokument został zaskarżony przez stowarzyszenie Wspólnota Jerzmanowo, które założyli mieszkańcy osiedla sąsiadującego z

Branże ekologiczne świetnie poradziły sobie w kryzysie

prognozy". Jest on źródłem cennych informacji i zawiera istotne argumenty przemawiające za gospodarką obiegową. Wnioski z niego będą wpływać na politykę UE przez następnych pięć lat. Raport zawiera niezbite dowody na to, że chronione obszary przyrodnicze UE (sieć Natura 2000) przynoszą zyski w

"Rzeczpospolita": Gaz łupkowy wymaga specustawy

Natura 2000. Kolejne ograniczenia wynikają z planów zagospodarowania przestrzennego. Szybkiej zmiany wymaga też prawo wodne oraz geologiczne i górnicze. Żadne z nich nie reguluje procesu wydobywania gazu z łupków, czyli wtłaczania wody z chemikaliami pod ziemię. Pytani przez gazetę eksperci nie mają

Natura już nie blokuje budowy dróg

nie wszystko jest już załatwione. Decyzje środowiskowe nie zawsze łatwo wydawać, bo Polska wciąż nie ma kompletnej listy obszarów Natury 2000, czyli terenów podlegających szczególnej ochronie. Inwestycje na takich terenach można realizować dopiero po spełnieniu określonych warunków i zrekompensowaniu

Małopolskie. Rozpoczyna się przedświąteczna sprzedaż karpia zatorskiego

województwa małopolskiego. Gminy te od 2003 r. wspólnie realizują projekt "Dolina Karpia". Stawy hodowlane objęte są obszarem chronionym Natura 2000. Do zarybiania używa się wyłącznie krzyżówek otrzymanych w Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze. Ryby w ekologicznej hodowli, żywiąc się

Cywilizacja hałasu

wyrazić zgodę. Tereny stadionu przylegają do nadwiślańskich obszarów Natura 2000; jest tam sporo dzikich zwierząt, a przede wszystkim unikalne gatunki ptaków, z których Warszawa powinna być bardziej dumna niż ze stadionu. Huk strzałów pirotechnicznych ogłusza, ogłupia i kaleczy zwierzęta. I te dzikie, i

Podlaskie. Gmina Supraśl szuka dzierżawcy złóż borowiny

powierzchni, jego miąższość to ok. 2-2,5 m głębokości. Miejsce, gdzie znajdują się złoża znajduje się w całości na obszarze objętym ochroną w ramach sieci Natura 2000 na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Sąsiaduje dodatkowo z rezerwatem przyrody. Procedura dotycząca wydobycia borowiny trwała

Wiosną badania związane z planami budowy elektrowni atomowej

;Żarnowiec". Stryjecki powiedział, że dla lokalizacji "Choczewo" i "Lubiatowo-Kopalino" trwają już prace analityczne dotyczące modelowania hydrogeologicznego i oceny wpływu potencjalnego oddziaływania lokalizacji na obszar Natura 2000 Białogóra. Wykorzystywanych jest m.in. 35

To będzie najdłuższy tego typu most w Europie. Nie powstałby, gdyby... nie ochroniono ptaków

Kwidzynie został wybudowany na chronionym obszarze Natura 2000 "Dolina Dolnej Wisły". Znajdują się tam liczne kolonie lęgowe ptaków, m.in. rybitwy rzecznej i rybitwy białoczelnej. To również obszar występowania innych gatunków zwierząt - ryb czy minogów. Tak duża inwestycja na chronionym unijnymi

W największym w Polsce zimowisku hibernuje 37 tys. nietoperzy

Polska ma obowiązek monitorowania stanu gatunków i siedlisk przyrodniczych w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Jednym z nich jest obszar Natura 2000 "Nietoperek", obejmujący dużą część MRU.

Wrocław. Nie ma zgody na budowę obwodnicy Leśnicy

wymogów ustawowych. Brakuje również oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na warunki hydromorfologiczne" wymieniła Jakubiak-Rosodczuk. Planowana droga ma przebiegać przez obszar chroniony Natura 2000 i dolinę rzeki Bystrzycy, na którym znajdują się m.in. łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe, łęgi

PKP PLK nareszcie zmodernizuje linię kolejową między Krakowem a Katowicami

rozpoczynają. Gotowych jest zaledwie kilka procent inwestycji. Przyczyn opóźnień było sporo, m.in. zmiana obszarów chronionych programem Natura 2000 czy dopisanie do listy zabytków obiektów znajdujących się na linii E30. Jednym z głównych powodów był jednak upadek Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury, które

Myślisz, że pijesz polską wodę? Mylisz się. Zobacz, jakie zagraniczne koncerny stoją za znanymi wodami mineralnymi

NAŁĘCZOWIANKA WODA NIEGAZOW... WODA NIEGAZOWANA NESTLE AQU... Sprawdź ceny > Sprawdź ceny > źródło: Okazje.info Firma: Kropla Beskidu - Coca-Coca HBC Polska Górska Natura - PepsiCo Inc. Kraj : Stany Zjednoczone Kropla Beskidu i Górska Natura należą do dwóch

Strumień unijnych pieniędzy opóźni resort środowiska?

będzie dotować żadnych projektów, jeśli nie wiadomo, czy leżą na obszarach Natura 2000, czy nie. Natura 2000 to lista obszarów chronionych. Każdy kraj Unii musi mieć spis tych obszarów, żeby przy inwestowaniu wiedzieć, którędy nie prowadzić dróg. A jeśli już musi chronione obszary przeciąć - jak

Małopolska. Prawie 19 mln zł na rekultywację Pustyni Błędowskiej

Małopolski, jest największym w Polsce obszarem piasków lotnych. Jej powierzchnia liczy ok. 33 km kw. i znajduje się w unijnym obszarze ochronnym Natura 2000. Powstała kilka wieków temu w wyniku intensywnej działalności okolicznych mieszkańców. Prowadzono wycinkę lasów na potrzeby górnictwa i hutnictwa, w

Zachodniopomorskie. Rzeka Drawa będzie lepiej chroniona

ochroną w ramach obszarów Natura 2000. Włosieniczniki to rośliny występujące w czystych wodach o wartkim nurcie, które preferują dużą ilość światła. Regulacja rzek i zanieczyszczenie wód powodują, że rośliny ustępują z siedlisk. Ich stan ma poprawić program RDOŚ. Rzecznik prasowy RDOŚ Agata Suchta

Drogowcy bidulki szukają usprawiedliwień

Tak jest i tym razem na stronach gospodarczych "Gazety" alarmują: "Z każdego miliarda na drogi 100 mln przeznaczone na ekologię", potem jest o tym, jak to w Polsce aż 20 proc. terytorium jest objęte ochroną w ramach unijnego programu Natura 2000, a tam, gdzie Natura, to "

Polskie uzdrowiska na cenzurowanym. Mogą zostać zamknięte

nieodpowiednie gospodarowanie surowcami naturalnymi. Augustów wykorzystuje do leczenia borowinę. Na swoim terenie ma złoża tego surowca, lecz sprowadza go z innych miejsc. Resort nakazuje wznowienie eksploatacji, lecz samorządowcy odbijają piłeczkę, tłumacząc, że na terenie złóż ustanowiono program Natura 2000

Polskie uzdrowiska na cenzurowanym. Mogą zostać zamknięte

ustanowiono program Natura 2000. Błędne koło się zamyka.Uzdrowisko zabija rozwój?Jak wynika z informacji "DGP", sami samorządowcy często nie pałają wielką chęcią do tego, by ich gminy utrzymały status uzdrowiska. Ich zdaniem "ustawa uzdrowiskowa jest receptą na bankructwo". Co prawda gminy

Pamiętacie zakładowe ośrodki wczasowe? Wciąż działają i mają się dobrze

ośrodków wczasowych posiada PKP, a właściwie zależna od niej spółka kolejowa Natura Tour, która przejęła zarządzanie nimi w 2000 roku. Ośrodki są odnowione, choć w większości widać, że były budowane kilkadziesiąt lat temu. Ich zaletą jest za to dobra lokalizacja - do PKP należą ośrodki w większości

Podlaskie. Odkryto niektóre tajemnice rzadkich ptaków - dubeltów

Program realizują - na obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi - Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i fundacja Natura International Polska. Poznanie dubeltów ma pomóc skuteczniej je chronić, a to główny cel przedsięwzięcia. UE i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczyły

Świętokrzyskie. Owce pomogą ochronić cenne rośliny Ponidzia

jedynie w rezerwatach, znajdujących się w granicach parków krajobrazowych. Projekt dotyczy ochrony łąk na pozostałych terenach, objętych unijnym programem "Natura 2000". Chodzi o 53,8 ha łąk i 7,7 ha lasów w gminach Pińczów, Kije, Wiślica i Złota (południowy wschód województwa świętokrzyskiego

Biebrzański PN chce działać na rzecz przyrody i bezpieczeństwa przy carskiej drodze

Biegnąca przez Biebrzański Park Narodowy i ostoje objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000 tak zwana carska droga przyciąga turystów. Służy też ruchowi lokalnemu. Badania naukowe pokazują jednak, że droga ta pokrywa się z terytoriami zwierząt, np. łosi. Trasa przebiega również przez siedliska

Warmińsko-mazurskie. Przyrodnicy zbudowali stawy dla żółwi błotnych

powstrzymać osuszanie terenów, przez które wiodą szlaki migracji żółwi. Zbiorniki odtworzono w miejscach, gdzie kilkadziesiąt lat temu istniały naturalne mokradła i rozlewiska. Zlokalizowano je na obszarach należących do sieci Natura 2000, głównie w nadleśnictwach Nidzica i Nowe Ramuki oraz między Mrągowem a

Bruksela wchodzi w Gopło, żeby sprawdzić kopalnię węgla brunatnego

Gopło i Tomisławice zostały uruchomione we wrześniu 2011 r. Jednak organizacje ekologiczne wysłały skargę do Komisji Europejskiej i Bruksela uznała, że Polska naruszyła unijne prawo. Kopalnia leży w pobliżu terenów objętych programem Natura 2000. - Obawy wzbudza to, że na potrzeby oceny przedłożono

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

natura 2000

Natura 2000 - program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na

więcej o natura 2000 na pl.wikipedia.org

Bestsellery