naliczanie odsetek podatkowych

Piotr Skwirowski

Fiskus chce wyższej kary za zaległości podatkowe

Fiskus chce wyższej kary za zaległości podatkowe

Ministerstwo Finansów chce zmiany sposobu naliczania stawki odsetek od zaległości podatkowych. Tak, żeby były wyższe, bo dzisiaj nie są już skutecznym straszakiem na podatników.

Ulga dla podatników kontrolowanych przez UKS

Jeśli kontrola prowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej będzie trwać dłużej niż 6 miesięcy, za okres ten nie będą podatnikom naliczane odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych - zdecydował w piątek Sejm.

Opodatkowanie terminowych lokat przedsiębiorcy

Nie ulega wątpliwości, że przychody z odsetek naliczanych na podstawowym firmowym rachunku bankowym stanowią dla przedsiębiorcy przychód podatkowy ze źródła jakim jest działalność gospodarcza. Niestety kwestia kwalifikowania odsetek od lokat terminowych, na których przedsiębiorca przechowuje wolne środki pieniężne wygenerowane w prowadzeniu tej działalności, nie jest już tak oczywista.

Rząd nowelizuje ordynację podatkową, a MF zmienia zdanie ws. rozstrzygania sporów

Rząd nowelizuje ordynację podatkową, a MF zmienia zdanie ws. rozstrzygania sporów

oddziaływania". Spodziewa się, że dzięki wyższym odsetkom uzyska dodatkowo 1 mld zł rocznie. Ale to nie koniec. Wyższe odsetki będą oddziaływać prewencyjnie, poprawią dyscyplinę podatkową. A to da dodatkowo 600 mln w 2016 r. i 1 mld zł w 2017 r. Kwoty te będą wzrastały wraz z wydłużaniem się okresu

200 proc. stawki podstawowej, czyli odsetkami w podatników

200 proc. stawki podstawowej, czyli odsetkami w podatników

dodatkowo 1 mld zł rocznie. Ale to nie koniec. Wyższe odsetki będą oddziaływać prewencyjnie, poprawią dyscyplinę podatkową. A to da dodatkowo 200 mln w 2015 r., 600 mln w 2016 r. i 1 mld zł w 2017 r. Kwoty te będą wzrastały wraz z wydłużaniem się okresu naliczania odsetek. Do tego kija Ministerstwo Finansów

Prezydent podpisał ustawę dot. zmiany konwencji podatkowej Polska-Belgia

jedno państwo rezydentom drugiego umawiającego się państwa. Dotychczas emerytury i inne podobne świadczenia podlegały opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej odbiorcy tych świadczeń. Protokół przewiduje także m.in. dodatkowe zwolnienie z opodatkowania odsetek wypłacanych na rzecz

Odsetki podatkowe w górę, bo za mało bolały

obniżonych, a oprocentowaniem kredytów bankowych była zbyt mała. Dlatego resort wystąpił z propozycją zmiany zasad naliczania stawki odsetek od zaległości podatkowych. Nie krył przy tym swoich intencji. - W celu zagwarantowania dyscyplinującego charakteru odsetek za zwłokę konieczne jest zachowanie

Lokaty jednodniowe - korzystna forma oszczędzania

powiększać o naliczane odsetki. Dobrze przyjrzyjmy się dostępnym ofertom, żeby wybrać najkorzystniejsze dla nas rozwiązanie. Niektóre z nich dają np. możliwość wyboru pomiędzy doliczaniem odsetek do kapitału lokaty a bezpośrednim przekazywaniem ich na konto osobiste.

Jak uniknąć płacenia odsetek do ZUS?

wolnych od pracy (czyli pierwszy dzień "roboczy"). Dopiero od następnego dnia po jego upływie nalicza się odsetki za zwłokę. Wynika to z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej. Brak odsetek przy odroczonym terminie płatności Płatnik nie zapłaci odsetek za zwłokę, jeśli ZUS udzieli mu zgody na

Balcerowicz: Poprawimy polskie podatki. Dziś są fatalne

Balcerowicz: Poprawimy polskie podatki. Dziś są fatalne

nieekonomicznego wymiaru podatku, - zniknie możliwość naliczania odsetek za zwłokę podczas trwania postępowania karno-skarbowego, - wszczęcie postępowania karnoskarbowego zostanie wykreślone z katalogu zdarzeń zawieszających bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zapowiedział też zwiększenie

Ministerstwo Finansów chce wyższych odsetek od zaległości podatkowych

odsetek, zwłaszcza tych obniżonych, a oprocentowaniem bankowych kredytów obrotowych jest zbyt mała. Dlatego do projektu nowelizacji ordynacji podatkowej resort wpisał nowy mechanizm naliczania odsetek podatkowych. Chce, by stanowiły 200 proc. stopy lombardowej NBP plus 2 pkt proc. I nie mogłyby być niższe

Odsetki odsetkom nierówne

podatkowej, jak długo zwlekało się z zapłatą podatku oraz jaka stawka odsetek za zwłokę w tym czasie obowiązywała. Od tego roku zostały jednak zróżnicowane stawki odsetek za zwłokę. Obok "zwykłej" pojawiła się "preferencyjna". W pewnych okolicznościach odsetki za zwłokę będą naliczane

Dłużnik w ZUS jak VIP. Dostanie osobistego doradcę

Dłużnik w ZUS jak VIP. Dostanie osobistego doradcę

nie będzie naliczać odsetek. Na razie do pilotażowych doradców zgłosiło się 4,4 tys. firm. W I kw. 2015 r. w przypadku ponad 70 proc. z nich Zakład zgodził się na podpisanie porozumienia. ZUS zapewnia, że doradcy sami będą wychodzić z inicjatywą pomocy wobec zadłużonego przedsiębiorcy. 1,6 mln

Kasy i przedawnienia, czyli podatki po polsku

Kasy i przedawnienia, czyli podatki po polsku

, by tak wydłużać ten okres. Ale są też co najmniej trzy inne, mocne argumenty przeciwko takiemu rozwiązaniu. Po pierwsze, 10 lat to okres, który powodowałby naliczanie drastycznie wysokich odsetek od ewentualnych zobowiązań. "Hodowanie odsetek" i wszczynanie postępowań na krótko przed

Odsetki za opóźnienia w zapłacie

wcześniej wzywać dłużnika do ich zapłaty (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2002 r., sygn. akt III CKN 548/2000). Czy prawo do naliczania odsetek za opóźnienie jest uzależnione od zapisania w umowie, że odsetki będzie można naliczać? Nie. Prawo do odsetek za opóźnienie w zapłacie

Justyna Kowalczyk: biega świetnie, ale... namawia nas do złego?

Justyna Kowalczyk: biega świetnie, ale... namawia nas do złego?

żadnego oprocentowania - płaci się tylko z góry 9 proc. prowizji, a potem spłaca się tylko nieoprocentowane raty. Rewelacja? Nie do końca, bo 9 proc. prowizji jest liczone od całej kwoty kredytu, podczas gdy mechanizm naliczania odsetek w klasycznym kredycie przewiduje naliczanie odsetek od spadającej

Lukas Bank wprowadza do oferty lokatę antypodatkową

Nowa lokata przeznaczona jest tylko dla klientów banków. Trzeba mieć konto osobiste w Lukas Banku, bo odsetki z lokaty naliczane są codziennie (dzienna kapitalizacja odsetek) i każdego dnia przelewane na rachunek główny klienta. Lokatę można założyć na 150 dni, a więc około 5 miesięcy. Jeżeli

Odsetki za wydłużone terminy zapłaty

), chyba że zapłaty dokonano przed tym dniem (wówczas odsetki nalicza się do dnia faktycznej zapłaty). Odsetki z ustawy nie są odsetkami za opóźnienie. Nie można mówić o opóźnieniu w zapłacie, jeśli kontrahent płaci w terminie wynikającym z umowy. Odsetki te są szczególnym rodzajem sankcji za wprowadzanie

Walka z 1 proc. oszustów może dotknąć 99 proc. uczciwych podatników

Walka z 1 proc. oszustów może dotknąć 99 proc. uczciwych podatników

- Przepisy wprowadzające klauzulę obejścia prawa podatkowego, niekorzystne zmiany w naliczaniu odsetek za zwłokę czy osłabiające dla podatników wartość urzędowych interpretacji przepisów przy złej woli fiskusa mogą być wykorzystane przeciwko uczciwym firmom i podatnikom - przekonywał Rafał Iniewski

Dlaczego rząd powinien troszczyć się o budownictwo mieszkaniowe?

"MdM-u" musiałaby zrezygnować z zakupu lokum, gdyby nie dostali dopłaty. - Można ostrożnie przyjąć, że odsetek takich osób wynosi 20 proc., a pozostali beneficjenci dzięki dofinansowaniu kupili mieszkanie większe o 10 proc. - mówi Prajsnar. - Jeśli uwzględnimy wszystkie założenia, to okaże się

Lokaty jednodniowe, czyli sposób na wyciskanie odsetek

Lokaty jednodniowe, czyli sposób na wyciskanie odsetek

kwartale nalicza odsetki już nie od kwoty 10 tys. zł, ale od 10 125 zł. Po drugim kwartale odsetki wyniosą 126,56 zł i jak poprzednio zostaną doliczone do kapitału. Na podobnych zasadach nasze pieniądze będą pracować w trzecim i czwartym kwartale. Gdyby kapitalizacja odbywała się co miesiąc, zysk z całej

Sposoby korygowania deklaracji VAT

deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn jej złożenia,- uiści całą zaległość podatkową w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji,- nie wystąpią okoliczności wyłączające naliczanie odsetek za zwłokę na tych preferencyjnych zasadach.Obniżone odsetki podatkowe wynoszą 9,38%.Niższych odsetek nie będzie

Obniżone odsetki podatkowe w praktyce

Obniżone odsetki podatkowe w praktyce

(szczegółowe warunki w ramce). W takiej sytuacji odsetki nalicza się według obniżonej stawki, wynoszącej 75% stawki podstawowej . Nie zmienia to faktu, że kwota niższych odsetek - tak jak innych - zależy od tego, ile wynosi zaległy podatek, jak długo podatnik zwleka z jego uiszczeniem oraz jaka

W portach zawrzało

dziesiątkach lub nawet setkach hektarów (powierzchnia jest podstawą wymiaru podatku od nieruchomości), przestaną korzystać ze zwolnienia podatkowego. Miasto Gdańsk naliczyło podatek pięć lat wstecz, wraz z odsetkami za zwłokę. Ogromny terminal kontenerowy DCT, przedmiot chwały i dumy portu w Gdańsku, ma

Jak liczyć niższe odsetki podatkowe?

Premia z zastrzeżeniemPoczątek tego roku przyniósł spore zamieszanie w sprawie naliczania odsetek od zaległości podatkowych. Wszystko za sprawą art. 56 § 1a Ordynacji podatkowej. Ten obowiązujący od 1 stycznia 2009 r. przepis określa preferencyjne zasady naliczania odsetek podatkowych - według

Co trzecia uprawniona rodzina nie może skorzystać z pełnej ulgi na dzieci

tys. 945 zł brutto przy trójce. "Ogółem blisko jedna trzecia rodzin posiadających dochód do opodatkowania ma zbyt niskie dochody, by w pełni skorzystać z ulgi na dzieci. Odsetek rodzin w Polsce, które mają możliwość spożytkować pełną kwotę przysługującej im ulgi jest stosunkowo wysoki w przypadku

Gigant się przełamał. PKO BP wprowadza lokaty antypodatkowe

proponuje osobom, które wpłacą na lokatę nowe środki, czyli w uproszczeniu pieniądze nieprzerzucone z innych lokat i kont w PKO BP. Drugi produkt to Konto Oszczędnościowe Plus. Ale żeby bank codziennie naliczał odsetki, trzeba też mieć konto osobiste w PKO BP. W przeciwnym razie odsetki kapitalizowane

Sposoby korygowania deklaracji VAT

deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn jej złożenia,- uiści całą zaległość podatkową w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji,- nie wystąpią okoliczności wyłączające naliczanie odsetek za zwłokę na tych preferencyjnych zasadach.Obniżone odsetki podatkowe wynoszą 9,38%.Niższych odsetek nie będzie

Podatek Belki: PJN chce od niego zwolnić tylko "drobnych ciułaczy"

poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie, że "osoby o dość pokaźnych kapitałach dzielą lokaty w bankach na mniejsze i podpisują umowy w bankach na naliczanie skapitalizowanych odsetek dziennie". - Jeśli ktoś jest dość zamożny, operatywny i ma bank, który zaproponuje takie naliczanie dzienne, nie

Firmy zagraniczne mogą się starać o zwrot setek milionów złotych

. Sądy argumentowały, że brak jest podstaw ustawowych do naliczania odsetek w takim przypadku. Nie mają tu zastosowania regulacje ordynacji podatkowej dotyczące nadpłat, gdyż zwrot VAT nie dotyczy nadpłaty tylko podatku naliczonego. Tymczasem w ubiegłym tygodniu Naczelny Sąd Administracyjny przyznał

Życie po antybelce

Nowa ordynacja podatkowa od poniedziałku zamknie bankom furtkę do oferowania tzw. lokat antypodatkowych. Opierały się one na naliczaniu codziennie niskich kwotowo odsetek (poniżej 50 groszy), które fiskus zaokrąglał do zera. Teraz już nie zaokrągli, a nas mocno uderzy to po kieszeni. Bo w tego

Marszałek nie płaci. Chcą spłacić janosikowe w naturze

o kwestiach finansowych, skoro to RIO nadzoruje kwestie finansowe? - dziwi się Ivetta Biały. I koło się zamyka. Dr Ewaryst Kowalczyk, ekspert od spraw związanych z dyscypliną finansów publicznych: - Skoro Ministerstwo Finansów zapowiada, że będzie naliczać odsetki takie jak w przypadku zaległości

Zmiany w ustawie o kontroli skarbowej

istnieje bowiem wyłączenie naliczania podatnikowi odsetek za zwłokę za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, jeżeli decyzja nie została doręczona w terminie 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 54 § 1 pkt 7 Ordynacji

Lokuj z głową, czyli jak wycisnąć najwięcej z zaskórniaków

naliczane dla coraz wyższej kwoty. Wyobraźmy sobie trzyletnią lokatę na 6?proc., na którą wpłacamy 5 tys. zł. Jeśli odsetki są dopisywane co roku, to po trzech latach będzie to 955 zł. Odsetki dopisane jednorazowo po takim samym czasie wyniosą tylko 900 zł. Dla uproszczenia rachunków pominąłem podatek

Zyski do 2,5 zł z lokat jednodniowych są zwolnione z podatku

lokat, które co dzień będą odnawiane, zysk zwolniony z podatku może wynieść ponad 9 tys. zł - zauważył doradca podatkowy. Zdaniem analityka z firmy doradczej Gold Finance Haliny Kochalskiej obecnie już 14 banków proponuje lokaty i rachunki, na których odsetki naliczane są codziennie. Według niej "

Sposoby na odsetki naliczone za okres kontroli skarbowej

 r., sygn. akt III SA/Wa 1221/07 Sposobem na zmniejszenie obciążeń finansowych może być również złożenie korekt deklaracji po kontroli podatkowej przeprowadzonej w ramach postępowania kontrolnego . W ten sposób skraca się okres naliczania odsetek za zwłokę. Nie czeka się bowiem na

MF: zyski do 2,5 zł z lokat jednodniowych są zwolnione z podatku

odsetki naliczane są codziennie. Według niej "oferta antypodatkowa" cieszy się sporym powodzeniem."Banki, startując z ofertą antypodatkową brały pod uwagę art. 63 Ordynacji podatkowej" - wyjaśnia Kochalska. Zgodnie z tym przepisem podstawy opodatkowania oraz kwoty podatków zaokrągla

Ile wart jest jeden grosz?

windykacyjne oraz nalicza odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia od kwoty pozostałej do spłaty". Podkreślam: "może podjąć", ale czy faktycznie podejmuje, nawet jeżeli brakuje tylko np. 1 gr? Na to pytanie Orange już nie odpowiada. Nieco światła na postępowanie dużych firm rzuca Monika Janus

Skutki błędnych rozliczeń z ZUS

zwłokę od zaległości podatkowych (także składkowych) wynosi 10% w stosunku rocznym. Odsetki za zwłokę liczy się od następnego dnia po upływie terminu płatności do dnia zapłaty włącznie. Jeżeli płatnik wpłaci kwotę zaniżonych składek bez uwzględnienia odsetek, wówczas dokonaną wpłatę ZUS rozliczy

Czy język umów można zmienić? Odpowiadają językoznawcy i prawnicy

akcje różnych podmiotów, co podnosi ryzyko inwestycji. Rozpraszamy je dzięki kupowaniu papierów wartościowych różnych firm czy spółek. Przykład 4. Fragment umowy kredytowej Wersja oryginalna Naliczanie odsetek odbywa się w oparciu o zasadę wyrażoną w postaci ilorazu 365/360, co oznacza przyjęcie

Nasze oszczędności powinny na siebie zarabiać

dostaniesz do ręki 6 proc. Oprocentowanie wpisane w umowie polisy będzie niższe, a bank po prostu chce sprowadzić do wspólnego mianownika oprocentowanie polisy lokacyjnej i zwykłej lokaty. Lokata jednodniowa to zwykła lokata, do której bank dopisuje odsetki codziennie. Ustawa podatkowa mówi, że ten podatek

CIT i pogoń za kosztami. Kłopot z bardzo ważnym podatkiem

zwalniających z podatku u źródła, przy spełnieniu określonych warunków, dywidendy, odsetki i należności licencyjne wypłacane z Polski do spółek z krajów UE, EOG i Szwajcarii. - Do tego dochodzi przyczyna bardziej ogólna, rosnąca świadomość podatkowa przedsiębiorców, którzy z jednej strony umiejętnie korzystają

Raiffeisen Bank też chce ulżyć podatnikom

To już tradycja. Kiedy zbliża się termin rozliczeń z urzędem podatkowym, banki zaczynają promować kredyty, którymi można sfinansować ewentualną niedopłatę podatku. Zapłacić trzeba, bo w przeciwnym razie fiskus zacznie naliczać karne odsetki. Jeżeli do zapłaty będzie kilkaset złotych, tragedii nie

Terminy zapłaty zobowiązań wobec kontrahentów

wydzierżawił, naliczała mu odsetki za opóźnienie.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Tak stanowi art. 115 Kodeksu cywilnego. Termin płatności należności od kontrahentów przypadający na sobotę nie ulega automatycznemu

Plusy i minusy lokat jednodniowych

kapitalizację kwartalną? W takiej sytuacji zarobilibyśmy o ponad 9 zł więcej. Po trzech miesiącach oszczędzania należne odsetki od 10 tys. zł wyniosłyby 125 zł. W tym momencie bank dodaje ten zysk do kapitału (dokonuje kapitalizacji), i w drugim kwartale nalicza odsetki już nie od kwoty 10 tys. zł, a od 10125

Urząd Skarbowy nie taki straszny

internetowych urzędów. Warto też korzystać z bezpłatnych szkoleń, jakie organizują urzędy skarbowe. Co zrobić, gdy podatnik popełni błąd: Jeśli przedsiębiorca zapomni w terminie zapłacić podatek, wtedy powinien to zrobić jak najszybciej, bo za każdy dzień opóźnienia naliczaneodsetki. Często osoby pytają

Terminy zapłaty zobowiązań wobec kontrahentów

wydzierżawił, naliczała mu odsetki za opóźnienie.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Tak stanowi art. 115 Kodeksu cywilnego. Termin płatności należności od kontrahentów przypadający na sobotę nie ulega automatycznemu

Niemcy odzyskają miliony wyprowadzone przed zjednoczeniem z NRD

niższej instancji wydał wyrok, zobowiązując Bank Austria do zwrotu rządowi Niemiec 128 mln euro wyprowadzonych przez Steindling. Do tej kwoty austriacki bank, należący do włoskiej grupy bankowej Unicredit, miał doliczyć odsetki w wysokości 5 proc. rocznie, naliczane od 1994 r. Bank Austria odwoływał się

Allianz wycofał się z polisolokat. Sprzedaż drastycznie w dół

naliczaniu odsetek i zaokrąglaniu podatku w dół pozwalały "wyzerować" należność dla fiskusa. W szczycie popularności ponad 60 mld zł pracowało w bankach z oprocentowaniem przekraczającym 7 proc. rocznie bez podatku. Kiedy ta furtka została zamknięta jedynym antypodatkowym "wehikułem"

Co zrobić, gdy brakuje pieniędzy na podwójną zaliczkę?

uiścić opłatę prolongacyjną, jeśli jego prośba zostanie zaakceptowana. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obowiązującej w dniu wydania decyzji przyznającej ulgę. Jest ona naliczana od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia

Polskie kłopoty podatkowe z unijnym prawem

zmieniły przepisów krajowych w przewidzianym terminie, KE zadecydowała o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości - tłumaczy teraz Komisja. Pozew do ETS grozi nam także za niezgodne z prawem unijnym opodatkowanie odsetek i dywidend wypłacanych zagranicznym funduszom emerytalnym i funduszom

Odroczenie terminu płatności składek - Zaległości w ZUS

naliczy dodatkową opłatę W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przedsiębiorca nie zapłaci odsetek za zwłokę. Jednak ZUS od kwoty odroczonej składki naliczy mu opłatę prolongacyjną. Wylicza się ją w sposób określony w ustawie - Ordynacja podatkowa. Nie jest to opłata stała pobierana w

Nadzór grozi sankcjami bankom oferującym lokaty antypodatkowe

oferują lokaty z jednodniową kapitalizacją odsetek. "Banki finansujące swoją działalność z tzw. lokat antypodatkowych narażone są na gwałtowny odpływ środków oraz wysoki wzrost kosztów finansowania spowodowany wejściem w życie zmian w ordynacji podatkowej" - pisze do bankowców szef KNF. To nie

Inwestycje z leasingiem

niższy podatek. Co prawda tarcza podatkowa występuje również przy kredycie, ale leasing wydaje się być bardziej elastyczny. W leasingu wartość środka trwałego wlicza się do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast przy zaciągnięciu kredytu kosztem uzyskania przychodów są tylko odsetki oraz odpisy

Ranking kont oszczędnościowych. Które najlepsze po likwidacji "antybelek"?

wykorzystywały zapis w ordynacji podatkowej, która mówiła, że jeżeli kwota podatku jest mniejsza niż 50 gr, należy go zaokrąglić do zera. Zaczęto więc masowo proponować lokaty czy konta oszczędnościowe z kapitalizacją dzienną (zysk nalicza się każdego dnia). Przy stosunkowo niewielkiej kwocie lokaty (15-20 tys

Odroczenie terminu płatności składek w ZUS

rozpatrzeniu wniosku płatnik nie zapłaci odsetek za zwłokę, jednak musi wiedzieć, że ZUS do kwoty odroczonej składki naliczy mu opłatę prolongacyjną. Opłatę tę nalicza się na zasadach i w wysokości określonej w ustawie - Ordynacja podatkowa. Nie jest to opłata stała - pobierana w każdym

Jak korzystać z podatkowych ulg przy rozliczaniu PIT za 2013 r.

religijnego. W limicie ulgi za darowizny mieści się też odpis dla dawców krwi. Nawet 100 proc. dochodu można odpisać w zamian za darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościołów. Polecamy informator: Przekazywanie majątku i dziedziczenie *Ulga odsetkowa. Można odliczyć odsetki od kredytu

Codzienny zysk teraz też w DB PBC i Millennium

sprytnie unikają podatku Belki (19 proc. od zysków z inwestycji). Co to za konstrukcja? Banki naliczają odsetki każdego dnia, czyli stosują tzw. dzienną kapitalizację odsetek. Jeżeli kwota lokaty nie będzie zbyt wysoka, zwykle maksymalnie ok. 20 tys. zł, to dzienny zysk też nie będzie oszałamiający. Jeśli

Porty nie chcą płacić podatków gminom. O czyj interes mają dbać prezydenci?

W połowie grudnia gdański Urząd Miasta zażądał od gdańskiego portu natychmiastowej zapłaty zaległego podatku od nieruchomości w wysokości ponad 23 milionów złotych. Na kwotę tę składał się zaległy podatek, a także odsetki naliczone aż od 2008 roku. O sprawie kilka dni temu napisał portal

Czy układ ratalny z fiskusem jest opłacalny?

terminu płatności ostatniej raty. Stanowi o tym art. 70 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Koszt przyznania ulgi Plusem układu ratalnego jest zmniejszenie obciążeń odsetkowych. Odsetki od zaległości podatkowej, której zapłata została rozłożona na raty, są naliczane do dnia wniesienia

Rusza wyprzedaż lokat antypodatkowych

Pocztowy wycofał z oferty standardową lokatę trzymiesięczną i wprowadził depozyt na taki sam okres, tyle że z dziennym naliczaniem odsetek. Płaci jednak znacznie mniej niż Meritum. W Pocztowym zarobimy na rękę 3,8 proc., co odpowiada 4,7 proc. na standardowej lokacie. Z kolei Getin Noble Bank swoją

Co nowego w 2009 r.?

odsetki za zwłokę za okres od dnia wszczęcia kontroli podatkowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie, która była jej przedmiotem, jeżeli postępowanie podatkowe nie zostało wszczęte w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli. Wynika to z art. 54 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej. Przepis ten ma

Haga: Sąd nakaże Rosji wypłacenie 50 mld dol. akcjonariuszom Jukosu

naliczane będą odsetki od tej sumy. Naftowa potęga Przed bankructwem Jukos był największą firmą naftową w Rosji, a jego szef Michaił Chodorkowski należał do najbogatszych ludzi na świecie, aktywnie wspierał w Rosji opozycję. Rosnieft będący obecnie największą firmą naftową Rosji zyskał na wartości właśnie

Meritum podnosi oprocentowanie lokat. Czy chce wyprzedzić RPP?

dziewięciomiesięcznej - 4,9 proc., na rocznej - 5,2 proc., a na półtorarocznej - 5,3 proc. Są to lokaty antypodatkowe - bank nalicza odsetki codziennie, przez co taki dzienny zysk jest niewielki (nie przekracza 2,49 zł) i zgodnie z ordynacją podatkową należny podatek (19 proc.) zaokrągla się do zera. Gdyby porównać

Witold Modzelewski: Zniesienie ulg podatkowych da budżetowi miliardy

nakładają niskie oprocentowanie na zaległości wobec skarbówki, że podatnik nie ma motywacji, żeby je regulować. Teraz zapłaci za nie zaledwie 10 proc. karnych odsetek, a jeśli skorzysta ze specjalnych warunków, to nawet tylko 7,5 proc. To najtańszy kredyt jaki można uzyskać na rynku.

Belką po kieszeni, czyli dlaczego nie zaoszczędzimy już 1,5 mld zł na podatku

częstego naliczania odsetek od lokat po to, by podatek zaokrąglał się do zera - zacznie obowiązywać dopiero od dziś, ale jest to jedynie symboliczna data śmierci "antybelek". Faktycznie zamordował je nie tyle minister finansów Jacek Rostowski, który jeszcze w poprzedniej kadencji parlamentu

Przedsiębiorca i pożyczka

powstawania. Zaliczając odsetki w ciężar kosztów podatkowych należy uwzględniać ograniczenia wynikające z art. 23 ust. 1 ustawy o pdof.Ustawodawca postanowił wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów m.in. naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od pożyczek (art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o pdof

Separacja, rozwód, a co z długami? Kto powinien je spłacać?

niepobrane przez płatnika lub inkasenta należności oraz odsetki za zwłokę, a także koszty egzekucyjne powstałe po dniu uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie. Ważne! Egzekucja z majątku byłej żony może być wszczęta dopiero wtedy, gdy eksmąż - w całości lub części - nie jest w stanie spłacić sam swoich

Nie opłaciłeś ZUS-u? Zobacz co Ci grozi!

opłacenia – od 9 czerwca 2011 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (w tym zaległości z tytułu składek ZUS) wynosi 14,00% kwoty zaległości w stosunku rocznym;   wymierzenie przez ZUS opłaty dodatkowej – w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej

PIT 2008 - o czym pamiętać, wpłacając podatek?

przejmować się jedynie niewielkimi odsetkami. Odsetek nie nalicza się bowiem, jeśli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską SA za polecenie przesyłki listowej. Obecnie jest to kwota 6,60 zł.Mimo wszystko trzeba wyliczyć kwotę odsetek, aby

Kogo i jak chronią interpretacje podatkowe?

podatkowej, wystąpiły po jej doręczeniu . W zakresie związanym z zastosowaniem się do takich wyjaśnień nie może być wszczęte postępowanie karne skarbowe, a rozpoczęte podlega umorzeniu. Nie są naliczane odsetki za zwłokę. Nie trzeba również płacić podatku, gdy nie został on uregulowany w 

Takiego strzyżenia banków jeszcze nie było. Pytania o podatek bankowy

odkurzy swój stary projekt podatku bankowego przedstawiony jeszcze w 2010 r. Podatek byłby naliczany od aktywów branży bankowej i wyniósłby 0,39 proc. ich wartości. Za tym niewinnym odsetkiem kryje się 5-6 mld zł, ponieważ podstawa opodatkowania byłaby ogromna - aktywa polskich banków przekraczają 1,5 bln

Plusy i minusy zawarcia z fiskusem układu ratalnego

Po pierwsze: więcej czasu na spłatę Urząd skarbowy może na raty rozłożyć zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Może to uczynić - na wniosek podatnika - w przypadkach uzasadnionych jego ważnym interesem lub interesem publicznym. Jeśli o ulgę ubiega się podatnik

Zasady obliczania terminów zapłaty należności wobec kontrahentów

. Jednak w przypadku transakcji handlowych może to być niekorzystne, bo kontrahent otrzymuje prawo naliczania dodatkowych odsetek. Transakcje handlowe to umowy, których przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z wykonywaną

Mazowsze zarżnięte janosikowym

kwot, naliczy mu się karne odsetki jak od zaległości podatkowych. Oficjalną decyzję o zaprzestaniu płacenia janosikowego marszałek Struzik ogłosi 16 września. Niedawno skarżył się przed sejmową komisją: - Nawet w średniowieczu pan nie kazał chłopu płacić, jeśli ten nie miał z czego. Jeżeli budżet

Wojna depozytowa trwa, ale na lokaty z dzienną kapitalizacją

miesięcy. Oprocentowanie raczej skromne: 3,65 proc. (trzy miesiące), 3,85 proc. (pół roku) i 4,05 proc. (na rok). Księgowanie odsetek każdego dnia pozwala jednak bankowi oprocentowanie nieco podkręcić. Podane oprocentowanie pokazuje wysokość odsetek, jakie w rzeczywistości zarobimy, bo nie trzeba już

KNF: Koniec z omijaniem podatku Belki polisolokatą

. lokaty jednodniowe. Dzięki codziennemu naliczaniu odsetek i zaokrąglaniu podatku w dół pozwalały "wyzerować" należność dla fiskusa. W szczycie popularności ponad 60 mld zł pracowało w bankach z oprocentowaniem przekraczającym 7 proc. rocznie bez podatku. Kiedy ta furtka została zamknięta

Lokata bankowa: Ty zarabiasz na niej czy ona na tobie?

zapowiedział zamknięcie furtki, która pozwala dziś nie płacić podatku od niektórych lokat - tych, do których odsetki są dopisywane codziennie. A przecież już dziś, choć wielu z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, aż dwie trzecie pieniędzy, które trzymamy na bankowych lokatach, realnie traci na wartości. A to

Co dalej z samochodem wykupionym z leasingu?

; odsetki te naliczane są według stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązującej w dniu zaliczenia samochodu do środków trwałych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r

Dystrybutorzy oleju opałowego protestują przeciw drobiazgowym kontrolom skarbówki

odsetkami. - Domagamy się, żeby kontrolerzy sprawdzali wszystko do samego końca, a nie od razu stawiali zarzuty dystrybutorom - mówił Mirosław Kulak z Polskiej Izby Paliw Płynnych. - Urzędnicy blokują konta i zajmują majątek firmy przed formalnym zakończeniem kontroli - skarżył się Mirosław Skorupa z

Ranking kont oszczędnościowych. Nie patrz tylko na odsetki

." Dzienna kapitalizacja to oczywiście nie tylko domena DB PBC i Getinu. Aktualnie konto oszczędnościowe z dziennym naliczaniem odsetek oferują Meritum Bank, Eurobank, Millennium, BNP Paribas, Alior Bank, Kredyt Bank, Idea Bank, Lukas Bank, Bank BPH, Polbank EFG, a od niedawna również PKO BP. DB PBC

Pożyczamy pieniądze rządowi i bezpiecznie zarabiamy

krótko, bo tylko na dwa lata, i z góry wiedzą w momencie zakupu, ile dostaną wypłaty po dwóch latach. Obecnie oferowana seria daje 4 proc. zysku w skali roku. Odsetki po pierwszym roku są kapitalizowane, czyli procent w drugim roku jest naliczany od nominału (100 zł) powiększonego o już zgromadzone

Podatek zapłacisz później - jeśli się odwołasz

ostateczna. Na czas trwania postępowania podatkowego realizacja decyzji zostanie wstrzymana. Nie będzie to jednak miało wpływu na naliczanie odsetek za zwłokę. Zasada ta nie będzie miała charakteru bezwzględnego. Urząd skarbowy będzie mógł nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, jeśli

Wakacyjny wynajem można opodatkować na trzy sposoby

najmu sumuje się tu z innymi dochodami osiąganymi przez podatnika), wyższy, gdy zastosowanie ma stawka 32 proc. (czyli od nadwyżki ponad 85528 zł). Do kosztów uzyskania przychodu można też zaliczyć koszty wyposażenia i remontów nieruchomości, odsetki płacone od kredytu zaciągniętego na zakup lub budowę

MF: Budżet państwa będzie musiał zwrócić elektrowniom ok. 903 mln zł

wzoru. Będzie ona stanowić różnicę między wysokością podatku od prądu we wskazanym okresie a wysokością iloczynu stawki określonej w ustawie o akcyzie oraz ilości energii elektrycznej dostarczonej do odbiorcy końcowego. Według MF zwrot podatku wraz z odsetkami może kosztować budżet ok. 903 mln zł. W

Lokaty jednodniowe jednak bez podatku, ale banki są sceptyczne

odsetki niższe niż 2,5 zł, wówczas podstawa opodatkowania zostaje zaokrąglona w dół do 2 zł. W takiej sytuacji 19-proc. podatek wynosi 38 gr i zgodnie z zasadami ordynacji podatkowej jest zaokrąglany do zera. Czytaj komentarz w blogu Macieja Samcika: podatek od lokat jednodniowych? Bez paniki! Resort

Sejm zliberalizował ulgę na złe długi w VAT

dwie poprawki, których wcześniej rząd nie planował. Pierwsza istotnie zmienia warunki tzw. ulgi na złe długi, druga utrzymuje obecne rozwiązania dotyczące naliczania odsetek w przypadku zwrotu VAT. Doradca podatkowy z Ernst & Young Roman Namysłowski tłumaczy, że zgodnie z obecnymi przepisami podatnik

Firma ma kłopoty. Co robić?

lenistwem czy zaniedbaniami w zakładzie. Załóżmy, że urząd zgodzi się na późniejszą zapłatę. Płacimy od tego odsetki? - Od podatku, który rozłożono na raty, odsetki od zaległości podatkowej nalicza się jedynie do dnia złożenia wniosku. Później naliczana jest tzw. opłata prolongacyjna, która stanowi 50 proc

Banki licytują się na lokaty. Ile można zarobić?

jednak patent przestał być aktualny, bo każda lokata jest opodatkowana tak samo (fiskus nalicza 19 proc. od najmniejszych nawet odsetek), a banki - wcześniej hojnie nagradzające klientów na koszt Ministra Finansów - ścięły oprocentowanie. Przykładowo średnie odsetki od lokaty sześciomiesięcznej, które od

Wykonawcy mogą żądać gwarancji zapłaty

naliczać od 31 dnia po spełnieniu świadczenia niepieniężnego i dostarczeniu faktury lub rachunku do dnia wymagalności określonego w umowie. W praktyce więc jeśli np. w umowie zastrzeżono 90-dniowy termin zapłaty i kontrahent zapłacił w terminie (90. dnia), to od 31. do 90. dnia można mu naliczać odsetki

PIT 2008: Jak przesunąć termin złożenia zeznania?

;złożenia zeznania zostanie odroczony, termin płatności wynikającego z niego podatku również się przesuwa. Odsetki za zwłokę naliczane są natomiast począwszy od dnia następnego po upływie terminu, do którego odroczono termin złożenia zeznania. Podstawa prawna: ustawa z dnia

Różne sposoby wydawania interpretacji

podatkowej. W takim wypadku nie ponosi się odpowiedzialności karnej skarbowej i nie są naliczane odsetki za zwłokę . Nie zawsze uniknie się za to zapłaty podatku. Przedsiębiorca nie jest zwolniony z obowiązku uiszczenia podatku, gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada

Podatki bardziej zabolą dobrze zarabiających

naliczania odsetek, przez co lokaty jednodniowe pozwalające omijać ten podatek stracą rację bytu. Przepisy w tej sprawie znalazły się w projekcie ustawy okołobudżetowej. W przyszłym roku wzrośnie akcyza na paliwa i wyroby tytoniowe. W zanadrzu są też podwyżki VAT, z 23 do 25 proc. - wejdą w życie, gdy dług

Wstrzymanie wykonania decyzji - Podatnik nie może wysprzedawać majątku

wykonania decyzji nie ma bowiem wpływu na naliczanie odsetek za zwłokę. Jeżeli okaże się, że to fiskus miał rację, podatnik będzie musiał je doliczyć do uiszczanego podatku. Majątek nie na sprzedaż Nie trzeba płacić podatku wynikającego z nieostatecznej decyzji. Z drugiej jednak strony nie można

Co robić, by nie płacić odsetek od kredytu na karcie?

nie chce korzystać z oprocentowanego kredytu na karcie, powinien dokonać spłaty całego zadłużenia z owego okresu, tj. w kwocie 4.224 zł.Z kolei osoby, które mają problemy z zachowaniem tego rodzaju dyscypliny finansowej, płacą jedne z najwyższych na rynku odsetek (najczęściej na poziomie zbliżonym do

Kupowanie świętego spokoju - jak inwestować w obligacje

przyniesie dokładnie 11,30 zł zysku pomniejszonego o podatek Belki. Składa się na to stałe oprocentowanie 5,5 proc. w skali roku. Duże znaczenie dla jej zyskowności mają odsetki, bo te uzyskane po pierwszym roku są kapitalizowane, czyli procent w drugim roku jest naliczany od nominału (100 zł) powiększonego

Dylematy oszczędzającego: wybrać program z gwarancją czy bez?

stuprocentowej pewności, że samodzielnie uda ci się uzbierać więcej niż w wariancie z gwarantowaną kwotą wypłaty, ale potęga kumulowania zysków, naliczania kolejnych odsetek od już zarobionych pieniędzy będzie działała na twoją korzyść. Jeśli wybierasz opcję zakładającą pewną wypłatę określonej miesięcznej renty

Słownik pojęć finansowych

umowie z bankiem o prowadzeniu konta (załączniku). Zadłużenie lub jego część spłaca się automatycznie przy każdorazowym wpływie środków na konto. Debet w koncie jest dość wysoko oprocentowany, nawet do czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. W większości banków odsetki naliczane są tylko od

E-mail jest tańszy, ale Polacy są przywiązani do faktur na papierze

. Abonenci się wściekają, bo TP i Orange naliczają im odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat. - Jak mamy je zapłacić, skoro nie dostaliśmy faktury - piszą do Urzędu. Elektroniczna wersja dla nich się nie liczy. Zwłaszcza że się jej nie spodziewali i często ugrzęzła ona w lawinie e-maili. Anna Streżyńska

Koszt na wagę mniejszego podatku

podatnika. W koszty nie można też wrzucić odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat podatkowych, a także kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług. Warto wiedzieć. Kosztem uzyskania przychodu nie są koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery