naliczanie odsetek podatkowych

Piotr Skwirowski

Fiskus chce wyższej kary za zaległości podatkowe

Fiskus chce wyższej kary za zaległości podatkowe

Ministerstwo Finansów chce zmiany sposobu naliczania stawki odsetek od zaległości podatkowych. Tak, żeby były wyższe, bo dzisiaj nie są już skutecznym straszakiem na podatników.

Ulga dla podatników kontrolowanych przez UKS

Jeśli kontrola prowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej będzie trwać dłużej niż 6 miesięcy, za okres ten nie będą podatnikom naliczane odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych - zdecydował w piątek Sejm.

Opodatkowanie terminowych lokat przedsiębiorcy

Nie ulega wątpliwości, że przychody z odsetek naliczanych na podstawowym firmowym rachunku bankowym stanowią dla przedsiębiorcy przychód podatkowy ze źródła jakim jest działalność gospodarcza. Niestety kwestia kwalifikowania odsetek od lokat terminowych, na których przedsiębiorca przechowuje wolne środki pieniężne wygenerowane w prowadzeniu tej działalności, nie jest już tak oczywista.

200 proc. stawki podstawowej, czyli odsetkami w podatników

200 proc. stawki podstawowej, czyli odsetkami w podatników

dodatkowo 1 mld zł rocznie. Ale to nie koniec. Wyższe odsetki będą oddziaływać prewencyjnie, poprawią dyscyplinę podatkową. A to da dodatkowo 200 mln w 2015 r., 600 mln w 2016 r. i 1 mld zł w 2017 r. Kwoty te będą wzrastały wraz z wydłużaniem się okresu naliczania odsetek. Do tego kija Ministerstwo Finansów

FOR proponuje założenia nowej Ordynacji podatkowej

podatkowego". Proponuje także wprowadzenie Karty Rzetelnego Podatnika. Inne propozycje dotyczą przepisów szczegółowych, m.in. o zobowiązaniach podatkowych i obejmują np. wyłączenie możliwości naliczania odsetek za zwłokę podczas trwania postępowania karno-skarbowego. FOR postuluje też wprowadzenie

Prezydent podpisał ustawę dot. zmiany konwencji podatkowej Polska-Belgia

jedno państwo rezydentom drugiego umawiającego się państwa. Dotychczas emerytury i inne podobne świadczenia podlegały opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej odbiorcy tych świadczeń. Protokół przewiduje także m.in. dodatkowe zwolnienie z opodatkowania odsetek wypłacanych na rzecz

Balcerowicz: Poprawimy polskie podatki. Dziś są fatalne

Balcerowicz: Poprawimy polskie podatki. Dziś są fatalne

nieekonomicznego wymiaru podatku, - zniknie możliwość naliczania odsetek za zwłokę podczas trwania postępowania karno-skarbowego, - wszczęcie postępowania karnoskarbowego zostanie wykreślone z katalogu zdarzeń zawieszających bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zapowiedział też zwiększenie

Odsetki podatkowe w górę, bo za mało bolały

obniżonych, a oprocentowaniem kredytów bankowych była zbyt mała. Dlatego resort wystąpił z propozycją zmiany zasad naliczania stawki odsetek od zaległości podatkowych. Nie krył przy tym swoich intencji. - W celu zagwarantowania dyscyplinującego charakteru odsetek za zwłokę konieczne jest zachowanie

Lokaty jednodniowe - korzystna forma oszczędzania

powiększać o naliczane odsetki. Dobrze przyjrzyjmy się dostępnym ofertom, żeby wybrać najkorzystniejsze dla nas rozwiązanie. Niektóre z nich dają np. możliwość wyboru pomiędzy doliczaniem odsetek do kapitału lokaty a bezpośrednim przekazywaniem ich na konto osobiste.

Kasy i przedawnienia, czyli podatki po polsku

Kasy i przedawnienia, czyli podatki po polsku

, by tak wydłużać ten okres. Ale są też co najmniej trzy inne, mocne argumenty przeciwko takiemu rozwiązaniu. Po pierwsze, 10 lat to okres, który powodowałby naliczanie drastycznie wysokich odsetek od ewentualnych zobowiązań. "Hodowanie odsetek" i wszczynanie postępowań na krótko przed

Jak uniknąć płacenia odsetek do ZUS?

w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej (Dz. U. z 2005 r. nr 165, poz. 1373 ze zm.).Podstawa prawna:- ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.),- ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z

Ministerstwo Finansów chce wyższych odsetek od zaległości podatkowych

odsetek, zwłaszcza tych obniżonych, a oprocentowaniem bankowych kredytów obrotowych jest zbyt mała. Dlatego do projektu nowelizacji ordynacji podatkowej resort wpisał nowy mechanizm naliczania odsetek podatkowych. Chce, by stanowiły 200 proc. stopy lombardowej NBP plus 2 pkt proc. I nie mogłyby być niższe

Odsetki odsetkom nierówne

podatkowej, jak długo zwlekało się z zapłatą podatku oraz jaka stawka odsetek za zwłokę w tym czasie obowiązywała. Od tego roku zostały jednak zróżnicowane stawki odsetek za zwłokę. Obok "zwykłej" pojawiła się "preferencyjna". W pewnych okolicznościach odsetki za zwłokę będą naliczane

Justyna Kowalczyk: biega świetnie, ale... namawia nas do złego?

Justyna Kowalczyk: biega świetnie, ale... namawia nas do złego?

żadnego oprocentowania - płaci się tylko z góry 9 proc. prowizji, a potem spłaca się tylko nieoprocentowane raty. Rewelacja? Nie do końca, bo 9 proc. prowizji jest liczone od całej kwoty kredytu, podczas gdy mechanizm naliczania odsetek w klasycznym kredycie przewiduje naliczanie odsetek od spadającej

Walka z 1 proc. oszustów może dotknąć 99 proc. uczciwych podatników

Walka z 1 proc. oszustów może dotknąć 99 proc. uczciwych podatników

- Przepisy wprowadzające klauzulę obejścia prawa podatkowego, niekorzystne zmiany w naliczaniu odsetek za zwłokę czy osłabiające dla podatników wartość urzędowych interpretacji przepisów przy złej woli fiskusa mogą być wykorzystane przeciwko uczciwym firmom i podatnikom - przekonywał Rafał Iniewski

Odsetki za opóźnienia w zapłacie

wzywać dłużnika do ich zapłaty (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2002 r., sygn. akt III CKN 548/2000).Czy prawo do naliczania odsetek za opóźnienie jest uzależnione od zapisania w umowie, że odsetki będzie można naliczać?Nie. Prawo do odsetek za opóźnienie w zapłacie wynika

Lukas Bank wprowadza do oferty lokatę antypodatkową

Nowa lokata przeznaczona jest tylko dla klientów banków. Trzeba mieć konto osobiste w Lukas Banku, bo odsetki z lokaty naliczane są codziennie (dzienna kapitalizacja odsetek) i każdego dnia przelewane na rachunek główny klienta. Lokatę można założyć na 150 dni, a więc około 5 miesięcy. Jeżeli

Odsetki za wydłużone terminy zapłaty

), chyba że zapłaty dokonano przed tym dniem (wówczas odsetki nalicza się do dnia faktycznej zapłaty).Odsetki z ustawy nie są odsetkami za opóźnienie. Nie można mówić o opóźnieniu w zapłacie, jeśli kontrahent płaci w terminie wynikającym z umowy. Odsetki te są szczególnym rodzajem sankcji za wprowadzanie

Obniżone odsetki podatkowe w praktyce

(szczegółowe warunki w ramce). W takiej sytuacji odsetki nalicza się według obniżonej stawki, wynoszącej 75% stawki podstawowej.Nie zmienia to faktu, że kwota niższych odsetek - tak jak innych - zależy od tego, ile wynosi zaległy podatek, jak długo podatnik zwleka z jego uiszczeniem oraz jaka

Lokaty jednodniowe, czyli sposób na wyciskanie odsetek

Lokaty jednodniowe, czyli sposób na wyciskanie odsetek

kwartale nalicza odsetki już nie od kwoty 10 tys. zł, ale od 10 125 zł. Po drugim kwartale odsetki wyniosą 126,56 zł i jak poprzednio zostaną doliczone do kapitału. Na podobnych zasadach nasze pieniądze będą pracować w trzecim i czwartym kwartale. Gdyby kapitalizacja odbywała się co miesiąc, zysk z całej

W portach zawrzało

W portach zawrzało

dziesiątkach lub nawet setkach hektarów (powierzchnia jest podstawą wymiaru podatku od nieruchomości), przestaną korzystać ze zwolnienia podatkowego. Miasto Gdańsk naliczyło podatek pięć lat wstecz, wraz z odsetkami za zwłokę. Ogromny terminal kontenerowy DCT, przedmiot chwały i dumy portu w Gdańsku, ma

Sposoby korygowania deklaracji VAT

deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn jej złożenia,- uiści całą zaległość podatkową w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji,- nie wystąpią okoliczności wyłączające naliczanie odsetek za zwłokę na tych preferencyjnych zasadach.Obniżone odsetki podatkowe wynoszą 9,38%.Niższych odsetek nie będzie

Co trzecia uprawniona rodzina nie może skorzystać z pełnej ulgi na dzieci

Co trzecia uprawniona rodzina nie może skorzystać z pełnej ulgi na dzieci

tys. 945 zł brutto przy trójce. "Ogółem blisko jedna trzecia rodzin posiadających dochód do opodatkowania ma zbyt niskie dochody, by w pełni skorzystać z ulgi na dzieci. Odsetek rodzin w Polsce, które mają możliwość spożytkować pełną kwotę przysługującej im ulgi jest stosunkowo wysoki w przypadku

Marszałek nie płaci. Chcą spłacić janosikowe w naturze

o kwestiach finansowych, skoro to RIO nadzoruje kwestie finansowe? - dziwi się Ivetta Biały. I koło się zamyka. Dr Ewaryst Kowalczyk, ekspert od spraw związanych z dyscypliną finansów publicznych: - Skoro Ministerstwo Finansów zapowiada, że będzie naliczać odsetki takie jak w przypadku zaległości

Jak liczyć niższe odsetki podatkowe?

Premia z zastrzeżeniemPoczątek tego roku przyniósł spore zamieszanie w sprawie naliczania odsetek od zaległości podatkowych. Wszystko za sprawą art. 56 § 1a Ordynacji podatkowej. Ten obowiązujący od 1 stycznia 2009 r. przepis określa preferencyjne zasady naliczania odsetek podatkowych - według

Gigant się przełamał. PKO BP wprowadza lokaty antypodatkowe

proponuje osobom, które wpłacą na lokatę nowe środki, czyli w uproszczeniu pieniądze nieprzerzucone z innych lokat i kont w PKO BP. Drugi produkt to Konto Oszczędnościowe Plus. Ale żeby bank codziennie naliczał odsetki, trzeba też mieć konto osobiste w PKO BP. W przeciwnym razie odsetki kapitalizowane

Sposoby korygowania deklaracji VAT

deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn jej złożenia,- uiści całą zaległość podatkową w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji,- nie wystąpią okoliczności wyłączające naliczanie odsetek za zwłokę na tych preferencyjnych zasadach.Obniżone odsetki podatkowe wynoszą 9,38%.Niższych odsetek nie będzie

Życie po antybelce

Nowa ordynacja podatkowa od poniedziałku zamknie bankom furtkę do oferowania tzw. lokat antypodatkowych. Opierały się one na naliczaniu codziennie niskich kwotowo odsetek (poniżej 50 groszy), które fiskus zaokrąglał do zera. Teraz już nie zaokrągli, a nas mocno uderzy to po kieszeni. Bo w tego

Lokuj z głową, czyli jak wycisnąć najwięcej z zaskórniaków

naliczane dla coraz wyższej kwoty. Wyobraźmy sobie trzyletnią lokatę na 6?proc., na którą wpłacamy 5 tys. zł. Jeśli odsetki są dopisywane co roku, to po trzech latach będzie to 955 zł. Odsetki dopisane jednorazowo po takim samym czasie wyniosą tylko 900 zł. Dla uproszczenia rachunków pominąłem podatek

Podatek Belki: PJN chce od niego zwolnić tylko "drobnych ciułaczy"

poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie, że "osoby o dość pokaźnych kapitałach dzielą lokaty w bankach na mniejsze i podpisują umowy w bankach na naliczanie skapitalizowanych odsetek dziennie". - Jeśli ktoś jest dość zamożny, operatywny i ma bank, który zaproponuje takie naliczanie dzienne, nie

CIT i pogoń za kosztami. Kłopot z bardzo ważnym podatkiem

zwalniających z podatku u źródła, przy spełnieniu określonych warunków, dywidendy, odsetki i należności licencyjne wypłacane z Polski do spółek z krajów UE, EOG i Szwajcarii. - Do tego dochodzi przyczyna bardziej ogólna, rosnąca świadomość podatkowa przedsiębiorców, którzy z jednej strony umiejętnie korzystają

Firmy zagraniczne mogą się starać o zwrot setek milionów złotych

argumentowały, że brak jest podstaw ustawowych do naliczania odsetek w takim przypadku. Nie mają tu zastosowania regulacje ordynacji podatkowej dotyczące nadpłat, gdyż zwrot VAT nie dotyczy nadpłaty tylko podatku naliczonego.Tymczasem w ubiegłym tygodniu Naczelny Sąd Administracyjny przyznał niemieckiemu

Zmiany w ustawie o kontroli skarbowej

istnieje bowiem wyłączenie naliczania podatnikowi odsetek za zwłokę za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, jeżeli decyzja nie została doręczona w terminie 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 54 § 1 pkt 7 Ordynacji

Zyski do 2,5 zł z lokat jednodniowych są zwolnione z podatku

, jeśli bank każdego dnia nalicza odsetki niższe niż 2,5 zł, wówczas podstawa opodatkowania zostaje zaokrąglona w dół do 2 zł. W takiej sytuacji 19-proc. podatek wynosi 38 groszy i zgodnie z zasadami Ordynacji podatkowej jest zaokrąglany do zera.- Koniec końców podatek nie jest odprowadzany przez bank

MF: zyski do 2,5 zł z lokat jednodniowych są zwolnione z podatku

odsetki naliczane są codziennie. Według niej "oferta antypodatkowa" cieszy się sporym powodzeniem."Banki, startując z ofertą antypodatkową brały pod uwagę art. 63 Ordynacji podatkowej" - wyjaśnia Kochalska. Zgodnie z tym przepisem podstawy opodatkowania oraz kwoty podatków zaokrągla

Nasze oszczędności powinny na siebie zarabiać

dostaniesz do ręki 6 proc. Oprocentowanie wpisane w umowie polisy będzie niższe, a bank po prostu chce sprowadzić do wspólnego mianownika oprocentowanie polisy lokacyjnej i zwykłej lokaty. Lokata jednodniowa to zwykła lokata, do której bank dopisuje odsetki codziennie. Ustawa podatkowa mówi, że ten podatek

Urząd Skarbowy nie taki straszny

internetowych urzędów. Warto też korzystać z bezpłatnych szkoleń, jakie organizują urzędy skarbowe. Co zrobić, gdy podatnik popełni błąd: Jeśli przedsiębiorca zapomni w terminie zapłacić podatek, wtedy powinien to zrobić jak najszybciej, bo za każdy dzień opóźnienia naliczaneodsetki. Często osoby pytają

Sposoby na odsetki naliczone za okres kontroli skarbowej

. akt III SA/Wa 1221/07Sposobem na zmniejszenie obciążeń finansowych może być również złożenie korekt deklaracji po kontroli podatkowej przeprowadzonej w ramach postępowania kontrolnego. W ten sposób skraca się okres naliczania odsetek za zwłokę. Nie czeka się bowiem na wydanie decyzji. Ważne

Terminy zapłaty zobowiązań wobec kontrahentów

wydzierżawił, naliczała mu odsetki za opóźnienie.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Tak stanowi art. 115 Kodeksu cywilnego. Termin płatności należności od kontrahentów przypadający na sobotę nie ulega automatycznemu

Allianz wycofał się z polisolokat. Sprzedaż drastycznie w dół

naliczaniu odsetek i zaokrąglaniu podatku w dół pozwalały "wyzerować" należność dla fiskusa. W szczycie popularności ponad 60 mld zł pracowało w bankach z oprocentowaniem przekraczającym 7 proc. rocznie bez podatku. Kiedy ta furtka została zamknięta jedynym antypodatkowym "wehikułem"

Skutki błędnych rozliczeń z ZUS

zwłokę od zaległości podatkowych (także składkowych) wynosi 10% w stosunku rocznym.Odsetki za zwłokę liczy się od następnego dnia po upływie terminu płatności do dnia zapłaty włącznie.Jeżeli płatnik wpłaci kwotę zaniżonych składek bez uwzględnienia odsetek, wówczas dokonaną wpłatę ZUS rozliczy

Raiffeisen Bank też chce ulżyć podatnikom

To już tradycja. Kiedy zbliża się termin rozliczeń z urzędem podatkowym, banki zaczynają promować kredyty, którymi można sfinansować ewentualną niedopłatę podatku. Zapłacić trzeba, bo w przeciwnym razie fiskus zacznie naliczać karne odsetki. Jeżeli do zapłaty będzie kilkaset złotych, tragedii nie

Niemcy odzyskają miliony wyprowadzone przed zjednoczeniem z NRD

niższej instancji wydał wyrok, zobowiązując Bank Austria do zwrotu rządowi Niemiec 128 mln euro wyprowadzonych przez Steindling. Do tej kwoty austriacki bank, należący do włoskiej grupy bankowej Unicredit, miał doliczyć odsetki w wysokości 5 proc. rocznie, naliczane od 1994 r. Bank Austria odwoływał się

Terminy zapłaty zobowiązań wobec kontrahentów

wydzierżawił, naliczała mu odsetki za opóźnienie.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Tak stanowi art. 115 Kodeksu cywilnego. Termin płatności należności od kontrahentów przypadający na sobotę nie ulega automatycznemu

Jak korzystać z podatkowych ulg przy rozliczaniu PIT za 2013 r.

religijnego. W limicie ulgi za darowizny mieści się też odpis dla dawców krwi. Nawet 100 proc. dochodu można odpisać w zamian za darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościołów. Polecamy informator: Przekazywanie majątku i dziedziczenie *Ulga odsetkowa. Można odliczyć odsetki od kredytu

Co zrobić, gdy brakuje pieniędzy na podwójną zaliczkę?

prolongacyjną, jeśli jego prośba zostanie zaakceptowana. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obowiązującej w dniu wydania decyzji przyznającej ulgę. Jest ona naliczana od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia upływu odroczonego

Nadzór grozi sankcjami bankom oferującym lokaty antypodatkowe

oferują lokaty z jednodniową kapitalizacją odsetek. "Banki finansujące swoją działalność z tzw. lokat antypodatkowych narażone są na gwałtowny odpływ środków oraz wysoki wzrost kosztów finansowania spowodowany wejściem w życie zmian w ordynacji podatkowej" - pisze do bankowców szef KNF. To nie

Ranking kont oszczędnościowych. Które najlepsze po likwidacji "antybelek"?

wykorzystywały zapis w ordynacji podatkowej, która mówiła, że jeżeli kwota podatku jest mniejsza niż 50 gr, należy go zaokrąglić do zera. Zaczęto więc masowo proponować lokaty czy konta oszczędnościowe z kapitalizacją dzienną (zysk nalicza się każdego dnia). Przy stosunkowo niewielkiej kwocie lokaty (15-20 tys

Porty nie chcą płacić podatków gminom. O czyj interes mają dbać prezydenci?

W połowie grudnia gdański Urząd Miasta zażądał od gdańskiego portu natychmiastowej zapłaty zaległego podatku od nieruchomości w wysokości ponad 23 milionów złotych. Na kwotę tę składał się zaległy podatek, a także odsetki naliczone aż od 2008 roku. O sprawie kilka dni temu napisał portal

Odroczenie terminu płatności składek - Zaległości w ZUS

 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.), ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie naliczania odsetek za

Polskie kłopoty podatkowe z unijnym prawem

zmieniły przepisów krajowych w przewidzianym terminie, KE zadecydowała o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości - tłumaczy teraz Komisja. Pozew do ETS grozi nam także za niezgodne z prawem unijnym opodatkowanie odsetek i dywidend wypłacanych zagranicznym funduszom emerytalnym i funduszom

Haga: Sąd nakaże Rosji wypłacenie 50 mld dol. akcjonariuszom Jukosu

naliczane będą odsetki od tej sumy. Naftowa potęga Przed bankructwem Jukos był największą firmą naftową w Rosji, a jego szef Michaił Chodorkowski należał do najbogatszych ludzi na świecie, aktywnie wspierał w Rosji opozycję. Rosnieft będący obecnie największą firmą naftową Rosji zyskał na wartości właśnie

Odroczenie terminu płatności składek w ZUS

rozpatrzeniu wniosku płatnik nie zapłaci odsetek za zwłokę, jednak musi wiedzieć, że ZUS do kwoty odroczonej składki naliczy mu opłatę prolongacyjną. Opłatę tę nalicza się na zasadach i w wysokości określonej w ustawie - Ordynacja podatkowa. Nie jest to opłata stała - pobierana w każdym

Jak na giełdzie wycisnąć z obligacji więcej niż odsetki?

interesuj się obligacjami na giełdzie, tylko kup papiery detaliczne i trzymaj je do wykupu. Należny podatek zostanie automatycznie naliczony i potrącony. W giełdowym handlu obligacjami dość łatwo o podatkową wpadkę, a to za sprawą wypłaty narosłych odsetek. - Osoby fizyczne nie powinny kupować obligacji na

Belką po kieszeni, czyli dlaczego nie zaoszczędzimy już 1,5 mld zł na podatku

częstego naliczania odsetek od lokat po to, by podatek zaokrąglał się do zera - zacznie obowiązywać dopiero od dziś, ale jest to jedynie symboliczna data śmierci "antybelek". Faktycznie zamordował je nie tyle minister finansów Jacek Rostowski, który jeszcze w poprzedniej kadencji parlamentu

Rusza wyprzedaż lokat antypodatkowych

Pocztowy wycofał z oferty standardową lokatę trzymiesięczną i wprowadził depozyt na taki sam okres, tyle że z dziennym naliczaniem odsetek. Płaci jednak znacznie mniej niż Meritum. W Pocztowym zarobimy na rękę 3,8 proc., co odpowiada 4,7 proc. na standardowej lokacie. Z kolei Getin Noble Bank swoją

Czy układ ratalny z fiskusem jest opłacalny?

terminu płatności ostatniej raty. Stanowi o tym art. 70 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Koszt przyznania ulgiPlusem układu ratalnego jest zmniejszenie obciążeń odsetkowych. Odsetki od zaległości podatkowej, której zapłata została rozłożona na raty, są naliczane do dnia wniesienia wniosku o

Mazowsze zarżnięte janosikowym

kwot, naliczy mu się karne odsetki jak od zaległości podatkowych. Oficjalną decyzję o zaprzestaniu płacenia janosikowego marszałek Struzik ogłosi 16 września. Niedawno skarżył się przed sejmową komisją: - Nawet w średniowieczu pan nie kazał chłopu płacić, jeśli ten nie miał z czego. Jeżeli budżet

Meritum podnosi oprocentowanie lokat. Czy chce wyprzedzić RPP?

dziewięciomiesięcznej - 4,9 proc., na rocznej - 5,2 proc., a na półtorarocznej - 5,3 proc. Są to lokaty antypodatkowe - bank nalicza odsetki codziennie, przez co taki dzienny zysk jest niewielki (nie przekracza 2,49 zł) i zgodnie z ordynacją podatkową należny podatek (19 proc.) zaokrągla się do zera. Gdyby porównać

Nie opłaciłeś ZUS-u? Zobacz co Ci grozi!

opłacenia – od 9 czerwca 2011 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (w tym zaległości z tytułu składek ZUS) wynosi 14,00% kwoty zaległości w stosunku rocznym;   wymierzenie przez ZUS opłaty dodatkowej – w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej

Witold Modzelewski: Zniesienie ulg podatkowych da budżetowi miliardy

nakładają niskie oprocentowanie na zaległości wobec skarbówki, że podatnik nie ma motywacji, żeby je regulować. Teraz zapłaci za nie zaledwie 10 proc. karnych odsetek, a jeśli skorzysta ze specjalnych warunków, to nawet tylko 7,5 proc. To najtańszy kredyt jaki można uzyskać na rynku.

Co nowego w 2009 r.?

odsetki za zwłokę za okres od dnia wszczęcia kontroli podatkowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie, która była jej przedmiotem, jeżeli postępowanie podatkowe nie zostało wszczęte w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli. Wynika to z art. 54 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej. Przepis ten ma

KNF: Koniec z omijaniem podatku Belki polisolokatą

. lokaty jednodniowe. Dzięki codziennemu naliczaniu odsetek i zaokrąglaniu podatku w dół pozwalały "wyzerować" należność dla fiskusa. W szczycie popularności ponad 60 mld zł pracowało w bankach z oprocentowaniem przekraczającym 7 proc. rocznie bez podatku. Kiedy ta furtka została zamknięta

Fiskus zapłaci odsetki od spóźnionego zwrotu VAT

(z lutego br.), która ma uregulować te kwestie. "Dyrektywa przewiduje rewolucyjne rozwiązania. Nie tylko wprowadzi termin na dokonanie zwrotu VAT, ale także obowiązek naliczania odsetek w przypadku niedotrzymania tego terminu przez organy podatkowe" - informuje Tomasz Bełdyga, radca

Przedsiębiorca i pożyczka

powstawania. Zaliczając odsetki w ciężar kosztów podatkowych należy uwzględniać ograniczenia wynikające z art. 23 ust. 1 ustawy o pdof.Ustawodawca postanowił wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów m.in. naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od pożyczek (art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o pdof

PIT 2008 - o czym pamiętać, wpłacając podatek?

przejmować się jedynie niewielkimi odsetkami. Odsetek nie nalicza się bowiem, jeśli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską SA za polecenie przesyłki listowej. Obecnie jest to kwota 6,60 zł.Mimo wszystko trzeba wyliczyć kwotę odsetek, aby

Lokata bankowa: Ty zarabiasz na niej czy ona na tobie?

zapowiedział zamknięcie furtki, która pozwala dziś nie płacić podatku od niektórych lokat - tych, do których odsetki są dopisywane codziennie. A przecież już dziś, choć wielu z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, aż dwie trzecie pieniędzy, które trzymamy na bankowych lokatach, realnie traci na wartości. A to

Kogo i jak chronią interpretacje podatkowe?

przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, a rozpoczęte podlega umorzeniu. Nie trzeba ponadto płacić odsetek za zwłokę.Na większą ochronę można liczyć w przypadku, gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji podatkowej

Wojna depozytowa trwa, ale na lokaty z dzienną kapitalizacją

. Oprocentowanie raczej skromne: 3,65 proc. (trzy miesiące), 3,85 proc. (pół roku) i 4,05 proc. (na rok). Księgowanie odsetek każdego dnia pozwala jednak bankowi oprocentowanie nieco podkręcić. Podane oprocentowanie pokazuje wysokość odsetek, jakie w rzeczywistości zarobimy, bo nie trzeba już płacić od nich

Zasady obliczania terminów zapłaty należności wobec kontrahentów

. Jednak w przypadku transakcji handlowych może to być niekorzystne, bo kontrahent otrzymuje prawo naliczania dodatkowych odsetek. Transakcje handlowe to umowy, których przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z wykonywaną

Plusy i minusy zawarcia z fiskusem układu ratalnego

Po pierwsze: więcej czasu na spłatęUrząd skarbowy może na raty rozłożyć zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Może to uczynić - na wniosek podatnika - w przypadkach uzasadnionych jego ważnym interesem lub interesem publicznym. Jeśli o ulgę ubiega się podatnik

Co dalej z samochodem wykupionym z leasingu?

miesiąca do urzędu skarbowego kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie samochodu do dnia, w którym okres jego używania przekroczył rok, i naliczoną kwotę odsetek wykazać w zeznaniu rocznym; odsetki te naliczane są według stawki odsetek

Wakacyjny wynajem można opodatkować na trzy sposoby

najmu sumuje się tu z innymi dochodami osiąganymi przez podatnika), wyższy, gdy zastosowanie ma stawka 32 proc. (czyli od nadwyżki ponad 85528 zł). Do kosztów uzyskania przychodu można też zaliczyć koszty wyposażenia i remontów nieruchomości, odsetki płacone od kredytu zaciągniętego na zakup lub budowę

Ranking kont oszczędnościowych. Nie patrz tylko na odsetki

." Dzienna kapitalizacja to oczywiście nie tylko domena DB PBC i Getinu. Aktualnie konto oszczędnościowe z dziennym naliczaniem odsetek oferują Meritum Bank, Eurobank, Millennium, BNP Paribas, Alior Bank, Kredyt Bank, Idea Bank, Lukas Bank, Bank BPH, Polbank EFG, a od niedawna również PKO BP. DB PBC

Dystrybutorzy oleju opałowego protestują przeciw drobiazgowym kontrolom skarbówki

odsetkami. - Domagamy się, żeby kontrolerzy sprawdzali wszystko do samego końca, a nie od razu stawiali zarzuty dystrybutorom - mówił Mirosław Kulak z Polskiej Izby Paliw Płynnych. - Urzędnicy blokują konta i zajmują majątek firmy przed formalnym zakończeniem kontroli - skarżył się Mirosław Skorupa z

Pożyczamy pieniądze rządowi i bezpiecznie zarabiamy

krótko, bo tylko na dwa lata, i z góry wiedzą w momencie zakupu, ile dostaną wypłaty po dwóch latach. Obecnie oferowana seria daje 4 proc. zysku w skali roku. Odsetki po pierwszym roku są kapitalizowane, czyli procent w drugim roku jest naliczany od nominału (100 zł) powiększonego o już zgromadzone

MF: Budżet państwa będzie musiał zwrócić elektrowniom ok. 903 mln zł

wzoru.Będzie ona stanowić różnicę między wysokością podatku od prądu we wskazanym okresie a wysokością iloczynu stawki określonej w ustawie o akcyzie oraz ilości energii elektrycznej dostarczonej do odbiorcy końcowego. Według MF zwrot podatku wraz z odsetkami może kosztować budżet ok. 903 mln zł.W poprzedniej

Podatek zapłacisz później - jeśli się odwołasz

postępowania podatkowego realizacja decyzji zostanie wstrzymana. Nie będzie to jednak miało wpływu na naliczanie odsetek za zwłokę.Zasada ta nie będzie miała charakteru bezwzględnego. Urząd skarbowy będzie mógł nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, jeśli uprawdopodobni, że podatek z niej

Lokaty jednodniowe jednak bez podatku, ale banki są sceptyczne

odsetki niższe niż 2,5 zł, wówczas podstawa opodatkowania zostaje zaokrąglona w dół do 2 zł. W takiej sytuacji 19-proc. podatek wynosi 38 gr i zgodnie z zasadami ordynacji podatkowej jest zaokrąglany do zera.Czytaj komentarz w blogu Macieja Samcika: podatek od lokat jednodniowych? Bez paniki! Resort

Banki mają problem: Jak zachęcić Polaków do lokat?

leżało blisko 90 mld zł. Cała sztuczka polegała na zaokrąglaniu kwoty należnego podatku - przy niskich kwotach lokaty i dziennym naliczaniu odsetek podatek był tak niski, że zgodnie z przepisami podatkowymi należało go całkiem obciąć. Dzięki temu można było wycisnąć z lokaty nieco więcej odsetek. Ale

Banki licytują się na lokaty. Ile można zarobić?

jednak patent przestał być aktualny, bo każda lokata jest opodatkowana tak samo (fiskus nalicza 19 proc. od najmniejszych nawet odsetek), a banki - wcześniej hojnie nagradzające klientów na koszt Ministra Finansów - ścięły oprocentowanie. Przykładowo średnie odsetki od lokaty sześciomiesięcznej, które od

Wykonawcy mogą żądać gwarancji zapłaty

naliczać od 31 dnia po spełnieniu świadczenia niepieniężnego i dostarczeniu faktury lub rachunku do dnia wymagalności określonego w umowie. W praktyce więc jeśli np. w umowie zastrzeżono 90-dniowy termin zapłaty i kontrahent zapłacił w terminie (90. dnia), to od 31. do 90. dnia można mu naliczać odsetki

Firma ma kłopoty. Co robić?

zakładzie.Załóżmy, że urząd zgodzi się na późniejszą zapłatę. Płacimy od tego odsetki?- Od podatku, który rozłożono na raty, odsetki od zaległości podatkowej nalicza się jedynie do dnia złożenia wniosku. Później naliczana jest tzw. opłata prolongacyjna, która stanowi 50 proc. tych odsetek.Pamiętajmy jeszcze o

Podatki bardziej zabolą dobrze zarabiających

naliczania odsetek, przez co lokaty jednodniowe pozwalające omijać ten podatek stracą rację bytu. Przepisy w tej sprawie znalazły się w projekcie ustawy okołobudżetowej. W przyszłym roku wzrośnie akcyza na paliwa i wyroby tytoniowe. W zanadrzu są też podwyżki VAT, z 23 do 25 proc. - wejdą w życie, gdy dług

Sejm zliberalizował ulgę na złe długi w VAT

dwie poprawki, których wcześniej rząd nie planował. Pierwsza istotnie zmienia warunki tzw. ulgi na złe długi, druga utrzymuje obecne rozwiązania dotyczące naliczania odsetek w przypadku zwrotu VAT.Doradca podatkowy z Ernst & Young Roman Namysłowski tłumaczy, że zgodnie z obecnymi przepisami podatnik

PIT 2008: Jak przesunąć termin złożenia zeznania?

;złożenia zeznania zostanie odroczony, termin płatności wynikającego z niego podatku również się przesuwa. Odsetki za zwłokę naliczane są natomiast począwszy od dnia następnego po upływie terminu, do którego odroczono termin złożenia zeznania. Podstawa prawna: ustawa z dnia

Różne sposoby wydawania interpretacji

nie ponosi się odpowiedzialności karnej skarbowej i nie są naliczane odsetki za zwłokę.Nie zawsze uniknie się za to zapłaty podatku. Przedsiębiorca nie jest zwolniony z obowiązku uiszczenia podatku, gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący

Wstrzymanie wykonania decyzji - Podatnik nie może wysprzedawać majątku

decyzji nie ma bowiem wpływu na naliczanie odsetek za zwłokę. Jeżeli okaże się, że to fiskus miał rację, podatnik będzie musiał je doliczyć do uiszczanego podatku.Majątek nie na sprzedażNie trzeba płacić podatku wynikającego z nieostatecznej decyzji. Z drugiej jednak strony nie można zrobić nic

Dylematy oszczędzającego: wybrać program z gwarancją czy bez?

stuprocentowej pewności, że samodzielnie uda ci się uzbierać więcej niż w wariancie z gwarantowaną kwotą wypłaty, ale potęga kumulowania zysków, naliczania kolejnych odsetek od już zarobionych pieniędzy będzie działała na twoją korzyść. Jeśli wybierasz opcję zakładającą pewną wypłatę określonej miesięcznej renty

Co robić, by nie płacić odsetek od kredytu na karcie?

nie chce korzystać z oprocentowanego kredytu na karcie, powinien dokonać spłaty całego zadłużenia z owego okresu, tj. w kwocie 4.224 zł.Z kolei osoby, które mają problemy z zachowaniem tego rodzaju dyscypliny finansowej, płacą jedne z najwyższych na rynku odsetek (najczęściej na poziomie zbliżonym do

Kupowanie świętego spokoju - jak inwestować w obligacje

przyniesie dokładnie 11,30 zł zysku pomniejszonego o podatek Belki. Składa się na to stałe oprocentowanie 5,5 proc. w skali roku. Duże znaczenie dla jej zyskowności mają odsetki, bo te uzyskane po pierwszym roku są kapitalizowane, czyli procent w drugim roku jest naliczany od nominału (100 zł) powiększonego

E-mail jest tańszy, ale Polacy są przywiązani do faktur na papierze

. Abonenci się wściekają, bo TP i Orange naliczają im odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat. - Jak mamy je zapłacić, skoro nie dostaliśmy faktury - piszą do Urzędu. Elektroniczna wersja dla nich się nie liczy. Zwłaszcza że się jej nie spodziewali i często ugrzęzła ona w lawinie e-maili. Anna Streżyńska

Polska bez etatu. Miliony pracują na śmieciowych umowach

odsetek pracowników z tego typu umowami pracowało w firmach, które PIP poddała swojej kontroli w danym okresie - wyjaśnia Owczarek. - PIP wybiera firmy do kontroli. Jednak nie wiem dokładnie według jakiego klucza - może są to "zgłoszenia" niezadowolonych pracowników, którzy są w konflikcie ze

Słownik pojęć finansowych

bankiem o prowadzeniu konta (załączniku). Zadłużenie lub jego część spłaca się automatycznie przy każdorazowym wpływie środków na konto. Debet w koncie jest dość wysoko oprocentowany, nawet do czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. W większości banków odsetki naliczane są tylko od faktycznie

Jak zaksięgować fakturę kończącą leasing finansowy?

, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług.Wyjątek stanowią przypadki, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w

Zastrzeganie odsetek za nieterminową płatność

Jakie odsetki naliczać?Przed naliczeniem odsetek za opóźnienie w zapłacie nie trzeba uprzedzać kontrahenta ani wysyłać mu wezwań do zapłaty. Wezwanie będzie potrzebne przed skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę sądową.Ustawowe odsetki za opóźnienie w zapłacie wynoszą obecnie 13% w

Ciemne i... jasne strony kryzysu (dla naszych kieszeni)

jednodniowe i konta oszczędnościowe z codzienną kapitalizacją odsetek. Jeśli na takie konto lub lokatę włożysz nie więcej niż 15 tys. zł, to zysk będzie wolny od podatku (naliczane codziennie odsetki pozwalają wykorzystać lukę wynikającą z ustawy podatkowej). Przed kryzysem o takich antypodatkowych cudeńkach

Na ZUS nie ma siły

dziesięć lat temu pomylili się w obliczeniach składek - o co nietrudno przy zawiłościach przepisów - i obecnie ZUS żąda od nich pieniędzy z odsetkami, które dawno już przewyższyły sumę samych należności. Rząd powinien naprawić ten błąd i błyskawicznie zmienić niesprawiedliwe przepisy.

Można jeszcze wystąpić o wyrównanie "chorobówki"

zasiłku chorobowego z grudnia 2007 r. Pracodawca wypłaci więc ubezpieczonej wyrównanie świadczeń chorobowych za okres od 2 kwietnia do 31 sierpnia 2007 r. (całe 152 dni) oraz od 5 do 16 grudnia 2007 r. (12 dni), wraz z należnymi odsetkami. Pracownica nie może jednak liczyć na wyrównanie zasiłku

Przekazanie prywatnych przedmiotów na cele działalności gospodarczej

, opłat, odsetek, prowizji, oraz pomniejszona o VAT, poza przypadkami, gdy podatnikowi nie przysługuje odliczenie podatku naliczonego albo zwrot różnicy VAT.Podatnik ma dwie możliwości ustalenia wartości początkowej przekazywanego składnika majątku. Wartość ta powinna przede wszystkim wynikać z faktury

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Anatocyzm

Anatocyzm (procent składany, kapitalizacja odsetek) – naliczanie odsetek od zaległych odsetek.W polskim prawie obowiązuje zakaz anatocyzmu. Jego celem jest ochrona dłużnika przed nadmiernymi obciążeniami z tytułu odsetek.Można jednak domagać się odsetek za opóźnienie od zaległych odsetek

Umorzenie zaległości podatkowej

zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa. Minister Finansów, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, może, w drodze rozporządzenia, umarzać zaległości podatkowe

Opłata prolongacyjna

za zwłokę od zaległości podatkowych i wynosi tyle co roczne oprocentowanie kredytu lombardowego ustalanego przez NBP.Opłatę prolongacyjną liczy się według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej

Odsetki budżetowe

Odsetki budżetowe, odsetki od zaległości budżetowych nazywane również odsetkami podatkowymi lub odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych – odsetki pobierane od wszystkich podatków i innych należności budżetowych z tytułu ich nieterminowych wpłat. Stawki odsetek budżetowych ustalane

Zysk inflacyjny

inflacyjnym w okresie odroczenia terminu zapłaty. W przypadku zaś lokat pieniężnych zysk inflacyjny równy jest wzrostowi wartości uzyskanych odsetek, jaki wystąpi w środowisku inflacyjnym w stosunku do środowiska bezinflacyjnego - tzw. „efekt Fishera”).Zysk inflacyjny wywołuje w przedsiębiorstwie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.