należności krótkoterminowe

ab

"Rz": Firmy nie płacą dostawcom

"Rz": Firmy nie płacą dostawcom

Przedsiębiorstwa mają coraz więcej kłopotów z nierzetelnymi kontrahentami. W pierwszym kwartale tego roku wartość należności krótkoterminowych wzrosła o 8,5 mld zł - pisze "Rzeczpospolita"

KUKE obniża o 20 proc. stawki ubezpieczeń i gwarancji eksportowych

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych obniża o 20 proc. stawki z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń i gwarancji eksportowych dla 26 krajów. Ma to związek z wprowadzonym przez Rosję embargiem na niektóre produkty z krajów UE.

Banki oczekują złagodzenia kryteriów dla kredytów konsumpcyjnych i dla firm

;popytu na kredyty krótkoterminowe oczekuje 62 proc. banków, zaś na kredyty długoterminowe około 59 proc. banków. W III kwartale 2014 r. banki przewidują niewielkie zaostrzenie kryteriów polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych. Około 30 proc. banków

Coface: Firmy w większości regulują zaległości

przeterminowanych należności i wzrostem liczby upadłości" - napisano w komunikacie Coface. "Jednak już w czerwcu 2013 ocenę A3 zdjęto z listy negatywnej. W przeciwieństwie do sąsiadów, Polska obroniła się przed recesją, a spowolnienie gospodarcze było przejściowe. Powodem korekty oceny był oczekiwany

EuroRating obniżył do negatywnej perspektywę ratingów kredytowych 8 banków

relatywnie najwyższym udziałem kredytów denominowanych w szwajcarskiej walucie w całym portfelu kredytów (udział ten wynosi w poszczególnych bankach od ponad 20% do ponad 50%) oraz znaczącym udziałem należności denominowanych w CHF w strukturze aktywów (od 16% do ponad 40%). Silny wzrost kursu CHF/PLN wiąże

NBP: banki oczekują wzrostu popytu na kredyty

Jak poinformował bank centralny, w drugim kwartale br. firmy mogą liczyć na złagodzenie warunków przyznawania kredytów krótkoterminowych przez banki. W tym czasie powinien wzrosnąć popyt wśród przedsiębiorstw na kredyty długoterminowe. Z badania wynika, że w pierwszym kwartale br. banki zaostrzyły

Fitch: BZ WBK nie może polegać na wsparciu od AIB

"Według Fitch Ratings BZ WBK nie może polegać na wsparciu od większościowego akcjonariusza Allied Irish Banks (AIB, posiadającego rating A-/perspektywa stabilna) ze względu na niski rating indywidualny AIB (D/E). Dlatego rating podmiotu i rating krótkoterminowy BZ WBK są oparte na

Polski węgiel daje zarobić. KHW ma 150,7 mln zł zysku. Rok temu było 6 mln

W tym roku holding osiągnął zwiększone - w stosunku do ubiegłego roku - wydobycie i sprzedaż węgla. Po trzech kwartałach 2011 przekroczyły one 9,7 mln ton. Na podstawowej działalności, jaką jest sprzedaż węgla, holding osiągnął blisko 290 mln zł zysku. Długo- i krótkoterminowe zobowiązania KHW

UKNF: Wzrost PKB, niskie stopy dają szanse na dalszą poprawę wyników banków

stabilne i utrzymują się na zadowalających poziomach (dodatnia luka płynności krótkoterminowej uległa zmniejszeniu z 155,9 mld zł na koniec ub.r. do 142,4 mld zł na koniec września br., a współczynnik płynności krótkoterminowej obniżył się z 1,50 do 1,42). Jednocześnie w związku z obserwowanym ożywieniem

NBP:Banki oczekują wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne w IV kw

powyższych kategorii kredytów. NBP podał, że w porównaniu z poprzednią edycją ankiety, zmniejszył się odsetek banków, które identyfikowały czynniki sprzyjające złagodzeniu polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw. W III kw. banki zanotowały niewielki spadek popytu na kredyty krótkoterminowe dla MSP. W

KNF: 30 proc. portfela pożyczkowego SKOK-ów to kredyty przeterminowane

KNF: 30 proc. portfela pożyczkowego SKOK-ów to kredyty przeterminowane

- Biorąc pod uwagę skrypty dłużne (papiery komercyjne przedsiębiorstwa) nabyte przez kasy głównie w zamian za wierzytelności przeterminowane, można oszacować, iż należności przeterminowane stanowią ok. 37,5 proc. portfela pożyczkowo-kredytowego kas. Największą grupę stanowią pożyczki

Pół miliarda długów w budownictwie. Branża tonie?

Pół miliarda długów w budownictwie. Branża tonie?

Branża zmaga się z poważnymi problemami i w dużo większym stopniu odczuwa skutki przeterminowanych należności niż pozostałe sektory gospodarki. Liczba zadłużonych przedsiębiorstw budowlanych notowanych w Krajowym Rejestrze Długów wzrosła w ostatnim roku o ponad tysiąc. KRD i BIG badają kondycję

Budownictwo rośnie, ale maleją zyski firm budowlanych

Według GUS budownictwo wygląda kwitnąco na tle innych gałęzi przemysłu. W 2011 r. produkcja przemysłowa wzrosła o 7,7 proc. w skali roku, zaś produkcja budowlano-montażowa wystrzeliła w górę aż o 16,3 proc. Ubezpieczyciel należności handlowych Euler Hermes zwraca jednak uwagę w swojej najnowszej

Ogromne skoki cen akcji giełdowego windykatora. Jest wniosek o upadłość

Ogromne skoki cen akcji giełdowego windykatora. Jest wniosek o upadłość

, że od stycznia do końca września CF poniósł stratę wysokości niecałych 4,79 mln zł. Aktywa firmy sięgają 51 mln zł, natomiast zobowiązania krótkoterminowe przekraczają 33 mln zł, a długoterminowe 5 mln. W raporcie zarząd CF przyznaje, że sytuacja jest trudna. - Sprawozdanie finansowe zostało

Ministerstwo premiuje "chwilówki"

Ministerstwo premiuje "chwilówki"

kontroli analogicznej do kontroli pozostałych instytucji finansowych, lecz dodatkowo nakłada pewne ograniczenia, w tym ograniczenie kosztów pożyczki.Nie ucierpią na nim firmy udzielające pożyczek krótkoterminowych, tzw. "chwilówek", które będą mogły naliczać koszty w wysokości nawet ok. 1500 proc

Raport NBP: sytuacja przedsiębiorstw stopniowo się poprawia

obserwowanych w ostatnich latach. Oprocentowanie kredytów złotowych pozostało niskie zarówno w segmencie kredytów długoterminowych, jak i kredytów krótkoterminowych" - napisano. Z badania wynika, że w drugim kwartale 2014 r. sytuacja płynnościowa sektora przedsiębiorstw była dobra. "Po raz kolejny

Ankieta NBP: Banki oczekują złagodzenia kryteriów, większego popytu na kredyty

krótkoterminowych; wzrost popytu, szczególnie w segmencie kredytów krótkoterminowych dla MSP" - głosi raport. Źródło: NBP W segmencie kredytów mieszkaniowych w II kw. br. zaobserwowano nieznaczne zaostrzenie kryteriów kredytowych w ujęciu netto (przy dużym zróżnicowaniu odpowiedzi) oraz dalszą obniżkę

Neuca oczekuje 40 mln zł rocznie korzyści z nabycia ACP Pharma w 2015-2016

grupa ma potencjał do przekroczenia 30% udziałów rynkowych. Zanotowano obniżkę kosztów operacyjnych i zarząd dostrzega nadal "wysoki" potencjał do dalszych oszczędności. Rezerwy na należności w I kw. wyniosły 4,5 mln zł. Do końca roku poziom rezerw szacowany jest na łącznie ok. 9 mln zł

Branża pożyczkowa podzielona ws. propozycji ograniczenia lichwy

konstrukcji ustawy windykacja należności przestanie spełniać swoją funkcję. Ograniczenie możliwości naliczania opłat z tytułu zaległości w spłacie pożyczek poniżej rzeczywistego poziomu kosztów windykacji spowoduje, że będziemy zmuszeni do zredukowania jej kosztów i kierowania spraw na drogę postępowania

Kredyty dla małych i średnich firm są coraz bardziej dostępne

Kredyty dla małych i średnich firm są coraz bardziej dostępne

. wśród 27 banków, których udział w należnościach od firm i gospodarstw domowych wynosi 80 proc. Wnioski? W czwartym kwartale banki złagodziły kryteria przyznawania kredytów dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, nie zmieniły natomiast polityki wobec dużych firm. W tym okresie zarówno krótko

Faktury wystawione w styczniu, a dotyczące grudnia

naliczony w fakturze dostawcy, który na dzień bilansowy nie może być w myśl przepisów o VAT potrącony od należnego, stanowi niewymagalną należność. W bilansie kwotę tego podatku wykazuje się w aktywach w pozycji B.IV "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe", a jeżeli kwota ta nie jest znacząca

Rząd przyjął projekt ws. lichwiarskich odsetek od "chwilówek"

Banku Polskiego (wynosi ona 4 proc.), co obecnie oznaczałoby, że wyniosą one nie więcej niż 24 proc. Limit odsetek za opóźnienie będzie obejmował również opłaty związane z windykacją należności. Obecna praktyka pokazuje, że wiele firm uzyskuje znaczne przychody właśnie z takich opłat narzucanych na

Nowy Jork na krawędzi bankructwa. Ma 2,5 mld dol. zaległych zobowiązań

bankructwem dzięki wewnętrznej krótkoterminowej pożyczce ze stanowego funduszu inwestycyjnego. Dzięki temu Nowy Jork będzie w stanie jeszcze w czerwcu przekazać 1,5 mld dol. na szkolnictwo, a pozostałe należności będzie spłacał w lipcu.Jednak jak stwierdził Megna, choć przychody z podatków w ostatnich

"Dz": Sobieski: upadłość czy wrogie przejęcie?

Sobieski na kacu - Wniosek jest bezzasadny. Nasze spółki na bieżąco realizują wszystkie krótkoterminowe płatności. Zresztą przez złożeniem wniosku do sądu bank nie wezwał żadnej z tych spółek do zapłąty należności - twierdzi Maciej Meyer, menedżer PR Grupy Sobieski. Jego zdaniem

Electus Hipoteczny spodziewa się wkrótce zatwierdzenia prospektu

części bądź całości pożyczonego kapitału, a także wpływa na wysokość rezerw związanych z niespłacanymi należnościami" – powiedział prezes spółki Mirosław Magda, cytowany w komunikacie. Spółka jest jednym z niewielu na polskim rynku podmiotów wyspecjalizowanych w inwestowaniu w wierzytelności

Fortis Bank Polska poprawił wynik dzięki wyższym przychodom i spadkowi odpisów

netto za miniony rok miały: wyższe wyniki z tytułu odsetek, satysfakcjonujące wyniki na operacjach instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu, a jednocześnie niższe – w rezultacie konsekwentnego zarządzania ryzykiem – odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych

Ankieta NBP: kryteria przyznawania kredytów mogą być dalej zaostrzane

Ankieta została przeprowadzona na przełomie czerwca i lipca 2009 r. wśród 30 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 83,9 proc."Banki spodziewają się dalszego zaostrzenia polityki kredytowej względem przedsiębiorstw

Gry cyfrowe, "Wiedźmin 2" i "Diablo 3" - dobre półrocze CD Projekt RED

zł przychodów i 20,4 mln zł zysku netto. Ale - jak tłumaczy zarząd - wynika to z innego księgowania przychodów przy konsolowej wersji "Wiedźmina". Bo spora część należności, około 13 mln zł, które z CD Projektem muszą rozliczyć sprzedawcy, zostanie zaksięgowana jako przychód dopiero w

Moody's tnie perspektywę polskiego sektora bankowego. KNF protestuje

deprecjacja złotego zwiększyłaby udział niespłacanych kredytów w tej kategorii" - przestrzega Moody's. A dodatkowo agencja ocenia, że systemy zarządzania ryzykiem i odzyskiwania należności w polskich bankach są słabo przygotowane na napływ dużej fali złych kredytów. Jak kupić taniego franka w... banku

Open Finance miał 22,20 mln zł zysku netto w II kw. 2011 r., wzrost o 25,6% r/r

;   XI. Aktywa trwałe 20 375,00 18 406,00 5 111,00 4 648,00     XII. Aktywa obrotowe, w tym: 240 333,00 117 068,00 60 285,00 29 560,00     XIII. Należności z tytułu dostaw i usług

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

, że płynność Arctic Paper jest stabilna. "Nasze pozycje gotówkowe rosną z miesiąca na miesiąc. Wykorzystanie kredytów krótkoterminowych nieco spada. Jeśli po I półroczu nasi ubezpieczyciele poprawią ocenę sytuacji Arctic Paper, możliwe będzie renegocjowanie umów z dostawcami i poprawa dotycząca

KOV miało 18,62 mln USD straty netto w 2010 r., wzrost o 52,7% r/r

2009     I. Przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego pomniejszone o koszty należności koncesyjnych 22 709 - 5 671 -     II. Koszty ogólnego zarządu (28 506) (14 450) (7 119

Ankieta NBP: Banki oczekują dalszego zaostrzania polityki kredytowej w IV kw.

kredytowej względem małych i średnich przedsiębiorstw - wynika z co kwartalnej ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP). Najnowsza ankieta została przeprowadzona na przełomie września i października 2010 r. wśród 29 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw

Czy uda się uratować Kompanię Węglową?

chwili. Zabezpieczeniem obligacji, jak informuje sprawozdanie zarządu, są m.in. kontrakty na sprzedaż węgla. Jeśli banki wypowiedzą umowę obligacyjną (wystarczy, że zrobi to jeden, nie jest wymagana zgoda zgromadzenia obligatariuszy), to należności od spółek energetycznych automatycznie będą trafiać na

PKPP Lewiatan: średnie i duże przedsiębiorstwa są przygotowane na kryzys

jaką cześć zobowiązań krótkoterminowych przedsiębiorstwo jest w stanie spłacić w każdej chwili - PAP) - 33,3 proc., wysokie zyski (63 mld zł), brak zatorów płatniczych oraz dobre zarządzanie zapasami i należnościami. "Firmy mają w zapasie sporą ilość gotówki, gdy tylko sytuacja na rynku zacznie

Open Finance miało 20,25 mln zł zysku netto w I kw. 2011 r., wzrost o 35,1% r/r

; XIV. Aktywa trwałe 17 098 18 406 4 262 4 648     XV. Aktywa obrotowe, w tym: 141 068 117 068 35 162 29 560     XVI. Należności z tytułu dostaw i usług 31 044 59 827 7 738

GPW miała 32,89 mln zł zysku netto w II kw. 2011 r., wzrost o 18,2% r/r

769,00     XXV. Należności handlowe i pozostałe należności 50 268,00 81 416,00 12 609,00 20 558,00     XXVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 188 986,00 107 600,00 47 405,00 27 170,00

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

sprzedają się marżowe linie produktowe, ponadto wszystkie kraje w ramach ekspansji międzynarodowej zaczynają się dokładać do wyniku. Tymczasem planowana emisja obligacji do 100 mln zł ma zapewnić dywersyfikację źródeł finansowania i konwersję krótkoterminowych zobowiązań bankowych na długookresowe

Motoryzacja w kryzysie, klaster ledwo zipie

dobrego. Z danych GUS, opartych na krótkoterminowych prognozach przedsiębiorców, wynika, że można się spodziewać dalszych zwolnień. - Rosną zapasy wyrobów gotowych, co świadczy o tym, że nie ma zbycia. Maleje zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań finansowych, a rośnie poziom należności za

Jakie sprawozdania należy składać do NBP?

towarów lub usług (formularz ZU/STANY),* stan należności krótkoterminowych/długoterminowych za sprzedane towary lub usługi nierozliczone przez nierezydentów (formularz OPE/STANY),* stan zobowiązań krótkoterminowych/długoterminowych za zakupione towary lub usługi nierozliczone z nierezydentami (formularz

KOV miało 3,83 mln USD straty netto w II kw. 2011 r., spadek o 49,5% r/r

półrocze /2010 półrocze / 2011 półrocze /2010     I. Przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego pomniejszone o koszty należności koncesyjnych 22 381,00 3 057,00 5 642,00 764,00     II. Koszty

Sztuka pływania w czasach kryzysu

"pozabankowych" źródeł finansowania bieżącej działalności. Być może szybciej zdecydują się na emisję krótkoterminowych papierów dłużnych. Najczęściej są nimi budzące grozę weksle lub obligacje.W tym drugim przypadku jest to dźwignia finansowa szczególnie polecana dużym firmom lub o znanej

NBP: Doszło do "silnego ograniczenia podaży kredytu"

zaostrzenia polityki kredytowej względem przedsiębiorstw. "Oczekiwany jest niewielki wzrost popytu na kredyty krótkoterminowe i dalszy spadek popytu na kredyty długoterminowe" - informuje raport. Podobnie jak w przypadku kredytów dla firm, połowa banków zaostrzyła kryteria udzielania kredytów

Banki oczekują wzrostu popytu na wszystkie rodzaje kredytów

przedsiębiorstw. Banki prognozują, że relatywnie najmniejszą skalą wzrostu popytu będzie się odznaczał segment kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw" - podsumowuje raport. Według ankiety, banki spodziewają się silnego zaostrzenia polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych w II

Będzie trudniej o kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne

przedsiębiorstw. Banki prognozują, że relatywnie najmniejszą skalą wzrostu popytu będzie się odznaczał segment kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw" - podsumowuje raport. Według ankiety, banki spodziewają się silnego zaostrzenia polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych w II

Belką po kieszeni, czyli dlaczego nie zaoszczędzimy już 1,5 mld zł na podatku

" przez banki - może nawet 1,5 mld zł. Czytaj też: Inflacja i podatek masakrują nam oszczędności. Ratunek w lokatach WIBOR-nych? Czytaj też: Koiec lokat antybelkowych. Jak obronić pieniądze przed fiskusem? Ustawa, która zmienia zasady zaokrąglania należności podatkowych - i tym samym kasuje sens

Bankier wszechmogący, czyli jak banki centralne "luzują"

akcje. Dodatkową motywacją było dążenie do osłabienia dolara, bo to powinno stymulować eksport. A wszystko razem procentować ożywieniem gospodarki. Dziś krótkoterminowe obligacje rządu USA płacą poniżej 1%, czyli po uwzględnieniu inflacji płacą ujemne stopy procentowe. Nawet obligacje 10-letnie oferują

SOS dla rynku mieszkaniowego! Młodych nie stać na kupno lub wynajem

sfinansowanie 10-20 proc. wartości mieszkania. Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz ostrzega, że jeśli rząd nie kiwnie palcem w tej sprawie, konsekwencje mogą być groźne dla całej gospodarki. Chodzi o to, że banki nie mogą już dłużej prowadzić akcji kredytowej wyłącznie w oparciu o lokaty krótkoterminowe i

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa a obowiązek badania sprawozdania finansowego

przedsiębiorstwa: Wn - 2 - Pozostałe rozrachunki,Ma - 7 - Zyski nadzwyczajne. 2. Wpływ należności z tytułu sprzedaży na rachunek bankowy: Wn - 1 - Rachunki bankowe,Ma - 2 - Pozostałe rozrachunki. 3. Wyksięgowanie wybranych składników majątku: a) Wartości niematerialne i

Sztuka zarządzania kryzysem

oraz podniesienia dyscypliny finansowej - uważa Paweł Dżurak, dyrektor w PricewaterhouseCoopers. - Właśnie teraz łatwiej jest podjąć decyzję o redukcji zatrudnienia, renegocjowaniu kontraktów zakupowych czy poprawie ściągalności należności. W czasie kryzysu następuje także weryfikacja klientów

Jak się ratować

kredytów zastępowanych konsolidacyjnym jest kredyt mieszkaniowy.)Jedynym problemem są opłaty wstępne: m.in. kilkuprocentowa prowizja dla banku, opłaty za założenie hipoteki.6. Wziąć kredyt krótkoterminowy (jeżeli nie chcesz zadłużać swojej nieruchomości) na spłacenie części należności. To jednak dużo

Idzie kryzys

stracony.Royal Bank of Scotland, drugi co do wielkości bank brytyjski, skreśli ze swego bilansu należności warte 2-3 mld dol. Straty Citigroup szacowane są na 8-11 mld dol., Bank of America - na 3,7 mld dol., banku Wachovia - na 2,1 mld dol. Bear Sterns poinformował w końcu grudnia, że wpisał w straty należności

UE nie wyklucza zwiększenia pomocy dla Grecji. S&P obniża rating

kluczowych europejskich krajów pożyczkodawców Grecji, aby wydłużyć termin spłaty należności wynikających z udzielonych dwustronnych pożyczek o wartości 80 mld euro - czytamy w komunikacie agencji. Dodała, że można wówczas oczekiwać, że w takiej sytuacji kraje pożyczkodawcy domagałyby się "podobnego

Kupić, nie kupić? Oto jest pytanie

? Nieruchomości to nie jest krótkoterminowa inwestycja i trzeba uzbroić się tu w cierpliwość, żeby wyjść na swoje. Zwłaszcza że czeka nas hamowanie cen w 2008 r., kiedy z 7 do 22 proc. skoczy stawka VAT na nowe mieszkania. O tyle też raptownie zdrożeją nieruchomości, a więc zmaleje także popyt. Specjaliści

Słownik pojęć finansowych

osobiste, ROR - to inaczej rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący albo konto bankowe. Według ustawy Prawo bankowe rachunek bieżący służy do przeprowadzania rozliczeń klienta, czyli otrzymywania należności i regulowania zobowiązań. ROR jest więc rodzajem umowy osoby fizycznej lub prawnej z

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe - należności, które są generalnie wymagane w terminie poniżej 12 miesięcy (są od tej reguły jednak wyjątki - np. należności z tytułu dostaw i usług).Pojęcie należności definiowane są legalnie przez ustawę o rachunkowości w sposób negatywny, jako te należności

Wzór Wilcoxa

Wzór Wilcoxa jest stosowany do obliczenia wartości likwidacyjnej przedsiębiorstwa.Wartość likwidacyjna = gotówka + papiery wartościowe, które można upłynnić + 70% wartości księgowej zapasów i należności + 50% wartości księgowej innych aktywów – zobowiązania krótkoterminowe

Finanse przedsiębiorstwa

na decyzje długo- i krótkoterminowe. Inwestycje są zaliczane do decyzji długoterminowych, natomiast decyzje krótkoterminowe to np. uregulowanie aktualnych należności, czy wypłacenie dywidendy. Głównym celem zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest maksymalizacja dochodów właścicieli.

Aktywa obrotowe

. Zalicza się do nich również wytworzone lub przetworzone produkty, towary gotowe, wyroby i usługi gotowe do sprzedaży oraz będące nadal w toku produkcji. Mogą to być też produkty lub półprodukty zakupione do sprzedaży z zyskiem. należności krótkoterminowenależności pochodzące z dostaw i usług

Należność

krajowe i zagraniczne termin płatności – należności krótkoterminowe i długoterminowe, stopień wymagalności – należności prawidłowe (terminowe) i przeterminowane (przedawnione), tytuł powstania – należności z tytułu dostaw, robót i usług, wypłaconych zaliczek, kar umownych, karnych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe - należności, które są generalnie wymagane w terminie poniżej 12 miesięcy (są od tej reguły jednak wyjątki - np. należności z tytułu dostaw i usług).Pojęcie należności definiowane są legalnie przez ustawę o rachunkowości w sposób negatywny, jako te należności, które nie są długoterminowymi. Do należności krótkoterminowych zalicza się wszystkie należności z tytułu dostaw

więcej o należności krótkoterminowe na pl.wikipedia.org