należności krótkoterminowe

ab

"Rz": Firmy nie płacą dostawcom

"Rz": Firmy nie płacą dostawcom

Przedsiębiorstwa mają coraz więcej kłopotów z nierzetelnymi kontrahentami. W pierwszym kwartale tego roku wartość należności krótkoterminowych wzrosła o 8,5 mld zł - pisze "Rzeczpospolita"

KUKE obniża o 20 proc. stawki ubezpieczeń i gwarancji eksportowych

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych obniża o 20 proc. stawki z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń i gwarancji eksportowych dla 26 krajów. Ma to związek z wprowadzonym przez Rosję embargiem na niektóre produkty z krajów UE.

GUS: w 2014 r. SKOK-i udzieliły pożyczek wartych 4 mld 760 mln zl

50 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ów), które w ub.r. prowadziły działalność operacyjną udzieliło 4 mld 760 mln zł pożyczek, z kolei wartość przyjętych depozytów wyniosła 12 mld 317 mln zł - podał we wtorek GUS.

GUS: W I półroczu SKOK- i udzieliły pożyczek na ok. 2 mld zł

należności długoterminowych zmniejszyła się o 33,6 proc. a inwestycji długoterminowych o 17,9 proc." - podał GUS. "Aktywa obrotowe wyniosły w analizowanym okresie 5,133 mld zł i zmniejszyły się o 28,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wartość należności krótkoterminowych

GUS: na koniec czerwca br. wartość aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 264 mld zł

notowane na aktywnym rynku, ich wartość w końcu czerwca 2015 r. wyniosła 118 mld 935,9 mln zł i była wyższa o 16,4 proc. w stosunku do czerwca 2014 r. Udział tej pozycji w aktywach ogółem zmniejszył się do 45 proc. (wobec 47,1 proc. przed rokiem). W pierwszym półroczu 2015 r. należności funduszy

Banki oczekują złagodzenia kryteriów dla kredytów konsumpcyjnych i dla firm

;popytu na kredyty krótkoterminowe oczekuje 62 proc. banków, zaś na kredyty długoterminowe około 59 proc. banków. W III kwartale 2014 r. banki przewidują niewielkie zaostrzenie kryteriów polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych. Około 30 proc. banków

Coface: Firmy w większości regulują zaległości

przeterminowanych należności i wzrostem liczby upadłości" - napisano w komunikacie Coface. "Jednak już w czerwcu 2013 ocenę A3 zdjęto z listy negatywnej. W przeciwieństwie do sąsiadów, Polska obroniła się przed recesją, a spowolnienie gospodarcze było przejściowe. Powodem korekty oceny był oczekiwany

NBP:Banki oczekują wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne i hipoteczne w II kw.

małych i średnich przedsiębiorstw) oraz istotny wzrost popytu (z wyjątkiem kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw)" - czytamy w raporcie. W I kw. 2015 r. ankietowane banki nie zmieniły w istotny sposób kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, ale złagodziły kilka ważnych

Fitch: BZ WBK nie może polegać na wsparciu od AIB

"Według Fitch Ratings BZ WBK nie może polegać na wsparciu od większościowego akcjonariusza Allied Irish Banks (AIB, posiadającego rating A-/perspektywa stabilna) ze względu na niski rating indywidualny AIB (D/E). Dlatego rating podmiotu i rating krótkoterminowy BZ WBK są oparte na

Hawe jest w kontakcie z wszystkimi wierzycielami, apeluje o cierpliwość

dalszy przebieg wydarzeń. Standstill jest przecież pierwszym krokiem do uregulowania należności Grupy Hawe. To jest nasz cel. Dlatego też apelujemy o spokój" - napisał zarząd w oświadczeniu nadesłanym ISBnews. "W naszym przekonaniu sytuacja jest absolutnie do opanowania, ale potrzebujemy na

NBP: banki oczekują wzrostu popytu na kredyty

Jak poinformował bank centralny, w drugim kwartale br. firmy mogą liczyć na złagodzenie warunków przyznawania kredytów krótkoterminowych przez banki. W tym czasie powinien wzrosnąć popyt wśród przedsiębiorstw na kredyty długoterminowe. Z badania wynika, że w pierwszym kwartale br. banki zaostrzyły

Polski węgiel daje zarobić. KHW ma 150,7 mln zł zysku. Rok temu było 6 mln

W tym roku holding osiągnął zwiększone - w stosunku do ubiegłego roku - wydobycie i sprzedaż węgla. Po trzech kwartałach 2011 przekroczyły one 9,7 mln ton. Na podstawowej działalności, jaką jest sprzedaż węgla, holding osiągnął blisko 290 mln zł zysku. Długo- i krótkoterminowe zobowiązania KHW

Budownictwo rośnie, ale maleją zyski firm budowlanych

Według GUS budownictwo wygląda kwitnąco na tle innych gałęzi przemysłu. W 2011 r. produkcja przemysłowa wzrosła o 7,7 proc. w skali roku, zaś produkcja budowlano-montażowa wystrzeliła w górę aż o 16,3 proc. Ubezpieczyciel należności handlowych Euler Hermes zwraca jednak uwagę w swojej najnowszej

Pół miliarda długów w budownictwie. Branża tonie?

Pół miliarda długów w budownictwie. Branża tonie?

Branża zmaga się z poważnymi problemami i w dużo większym stopniu odczuwa skutki przeterminowanych należności niż pozostałe sektory gospodarki. Liczba zadłużonych przedsiębiorstw budowlanych notowanych w Krajowym Rejestrze Długów wzrosła w ostatnim roku o ponad tysiąc. KRD i BIG badają kondycję

KNF: 30 proc. portfela pożyczkowego SKOK-ów to kredyty przeterminowane

KNF: 30 proc. portfela pożyczkowego SKOK-ów to kredyty przeterminowane

- Biorąc pod uwagę skrypty dłużne (papiery komercyjne przedsiębiorstwa) nabyte przez kasy głównie w zamian za wierzytelności przeterminowane, można oszacować, iż należności przeterminowane stanowią ok. 37,5 proc. portfela pożyczkowo-kredytowego kas. Największą grupę stanowią pożyczki

Bożena Batycka - ikona stylu i sukcesu. Teraz walczy, by jej firma nie poszła z torbami

Bożena Batycka - ikona stylu i sukcesu. Teraz walczy, by jej firma nie poszła z torbami

ponad 1 mln zł straty, a łączna strata z lat wcześniejszych wynosi 2,5 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe sięgały 6 mln zł. Za podatki, cła i ubezpieczenia spółka powinna zapłacić 3,5 mln zł. Od trzech lat spółka ogranicza koszty, zmniejszyła zatrudnienie - z 80 do 50 osób, rozłożyła na raty

Ogromne skoki cen akcji giełdowego windykatora. Jest wniosek o upadłość

Ogromne skoki cen akcji giełdowego windykatora. Jest wniosek o upadłość

, że od stycznia do końca września CF poniósł stratę wysokości niecałych 4,79 mln zł. Aktywa firmy sięgają 51 mln zł, natomiast zobowiązania krótkoterminowe przekraczają 33 mln zł, a długoterminowe 5 mln. W raporcie zarząd CF przyznaje, że sytuacja jest trudna. - Sprawozdanie finansowe zostało

Ankieta NBP: Banki oczekują złagodzenia kryteriów, większego popytu na kredyty

krótkoterminowych; wzrost popytu, szczególnie w segmencie kredytów krótkoterminowych dla MSP" - głosi raport. Źródło: NBP W segmencie kredytów mieszkaniowych w II kw. br. zaobserwowano nieznaczne zaostrzenie kryteriów kredytowych w ujęciu netto (przy dużym zróżnicowaniu odpowiedzi) oraz dalszą obniżkę

Ministerstwo premiuje "chwilówki"

Ministerstwo premiuje "chwilówki"

kontroli analogicznej do kontroli pozostałych instytucji finansowych, lecz dodatkowo nakłada pewne ograniczenia, w tym ograniczenie kosztów pożyczki. Nie ucierpią na nim firmy udzielające pożyczek krótkoterminowych, tzw. "chwilówek", które będą mogły naliczać koszty w wysokości nawet ok. 1500

Europa albo Putin. Wszystko co musisz wiedzieć o Grecji

Europa albo Putin. Wszystko co musisz wiedzieć o Grecji

szansę na wzrost dzięki zwiększeniu eksportu i większej atrakcyjności dla inwestorów zagranicznych, to wszystkie te korzyści byłyby przekreślone przez zwiększenie kosztów finansowania greckiego długu (słaba drachma wpłynęłaby na notowania obligacji i greckich należności finansowych w europejskich bankach

Raport NBP: sytuacja przedsiębiorstw stopniowo się poprawia

obserwowanych w ostatnich latach. Oprocentowanie kredytów złotowych pozostało niskie zarówno w segmencie kredytów długoterminowych, jak i kredytów krótkoterminowych" - napisano. Z badania wynika, że w drugim kwartale 2014 r. sytuacja płynnościowa sektora przedsiębiorstw była dobra. "Po raz kolejny

Faktury wystawione w styczniu, a dotyczące grudnia

naliczony w fakturze dostawcy, który na dzień bilansowy nie może być w myśl przepisów o VAT potrącony od należnego, stanowi niewymagalną należność. W bilansie kwotę tego podatku wykazuje się w aktywach w pozycji B.IV "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe", a jeżeli kwota ta nie jest znacząca

Nowy Jork na krawędzi bankructwa. Ma 2,5 mld dol. zaległych zobowiązań

Nowy Jork na krawędzi bankructwa. Ma 2,5 mld dol. zaległych zobowiązań

bankructwem dzięki wewnętrznej krótkoterminowej pożyczce ze stanowego funduszu inwestycyjnego. Dzięki temu Nowy Jork będzie w stanie jeszcze w czerwcu przekazać 1,5 mld dol. na szkolnictwo, a pozostałe należności będzie spłacał w lipcu. Jednak jak stwierdził Megna, choć przychody z podatków w ostatnich

"Dz": Sobieski: upadłość czy wrogie przejęcie?

Sobieski na kacu - Wniosek jest bezzasadny. Nasze spółki na bieżąco realizują wszystkie krótkoterminowe płatności. Zresztą przez złożeniem wniosku do sądu bank nie wezwał żadnej z tych spółek do zapłąty należności - twierdzi Maciej Meyer, menedżer PR Grupy Sobieski. Jego

Branża pożyczkowa podzielona ws. propozycji ograniczenia lichwy

konstrukcji ustawy windykacja należności przestanie spełniać swoją funkcję. Ograniczenie możliwości naliczania opłat z tytułu zaległości w spłacie pożyczek poniżej rzeczywistego poziomu kosztów windykacji spowoduje, że będziemy zmuszeni do zredukowania jej kosztów i kierowania spraw na drogę postępowania

Kredyty dla małych i średnich firm są coraz bardziej dostępne

. wśród 27 banków, których udział w należnościach od firm i gospodarstw domowych wynosi 80 proc. Wnioski? W czwartym kwartale banki złagodziły kryteria przyznawania kredytów dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, nie zmieniły natomiast polityki wobec dużych firm. W tym okresie zarówno krótko

Rząd przyjął projekt ws. lichwiarskich odsetek od "chwilówek"

Banku Polskiego (wynosi ona 4 proc.), co obecnie oznaczałoby, że wyniosą one nie więcej niż 24 proc. Limit odsetek za opóźnienie będzie obejmował również opłaty związane z windykacją należności. Obecna praktyka pokazuje, że wiele firm uzyskuje znaczne przychody właśnie z takich opłat narzucanych na

Fortis Bank Polska poprawił wynik dzięki wyższym przychodom i spadkowi odpisów

netto za miniony rok miały: wyższe wyniki z tytułu odsetek, satysfakcjonujące wyniki na operacjach instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu, a jednocześnie niższe – w rezultacie konsekwentnego zarządzania ryzykiem – odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych

Ankieta NBP: kryteria przyznawania kredytów mogą być dalej zaostrzane

Ankieta została przeprowadzona na przełomie czerwca i lipca 2009 r. wśród 30 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 83,9 proc. "Banki spodziewają się dalszego zaostrzenia polityki kredytowej względem

Gry cyfrowe, "Wiedźmin 2" i "Diablo 3" - dobre półrocze CD Projekt RED

zł przychodów i 20,4 mln zł zysku netto. Ale - jak tłumaczy zarząd - wynika to z innego księgowania przychodów przy konsolowej wersji "Wiedźmina". Bo spora część należności, około 13 mln zł, które z CD Projektem muszą rozliczyć sprzedawcy, zostanie zaksięgowana jako przychód dopiero w

Moody's tnie perspektywę polskiego sektora bankowego. KNF protestuje

deprecjacja złotego zwiększyłaby udział niespłacanych kredytów w tej kategorii" - przestrzega Moody's. A dodatkowo agencja ocenia, że systemy zarządzania ryzykiem i odzyskiwania należności w polskich bankach są słabo przygotowane na napływ dużej fali złych kredytów. Jak kupić taniego franka w... banku

Open Finance miał 22,20 mln zł zysku netto w II kw. 2011 r., wzrost o 25,6% r/r

;   XI. Aktywa trwałe 20 375,00 18 406,00 5 111,00 4 648,00     XII. Aktywa obrotowe, w tym: 240 333,00 117 068,00 60 285,00 29 560,00     XIII. Należności z tytułu dostaw i usług

KOV miało 18,62 mln USD straty netto w 2010 r., wzrost o 52,7% r/r

2009     I. Przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego pomniejszone o koszty należności koncesyjnych 22 709 - 5 671 -     II. Koszty ogólnego zarządu (28 506) (14 450) (7 119

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

, że płynność Arctic Paper jest stabilna. "Nasze pozycje gotówkowe rosną z miesiąca na miesiąc. Wykorzystanie kredytów krótkoterminowych nieco spada. Jeśli po I półroczu nasi ubezpieczyciele poprawią ocenę sytuacji Arctic Paper, możliwe będzie renegocjowanie umów z dostawcami i poprawa dotycząca

PKPP Lewiatan: średnie i duże przedsiębiorstwa są przygotowane na kryzys

jaką cześć zobowiązań krótkoterminowych przedsiębiorstwo jest w stanie spłacić w każdej chwili - PAP) - 33,3 proc., wysokie zyski (63 mld zł), brak zatorów płatniczych oraz dobre zarządzanie zapasami i należnościami. "Firmy mają w zapasie sporą ilość gotówki, gdy tylko sytuacja na rynku zacznie

Gdy senior tonie w długach

latach. Umowa kredytowa - trzy lata. Bank jest profesjonalistą i przedsiębiorcą, ma trzy lata na wszczęcie dochodzenia należności. Co innego, jeśli osoba fizyczna pożyczy pieniądze osobie fizycznej - wtedy roszczenie o zwrot przedawnia się po dziesięciu latach. Uwaga! Niektóre sądy zastanawiają się, czy

Duży może więcej

, zajmującej się m.in. odzyskiwaniem należności. Kiedy dla małych nadejdą lepsze czasy? Pierwsze sygnały poprawy zauważają banki. - Wzrosło zainteresowanie małych przedsiębiorców kredytami krótkoterminowymi, na bieżącą obsługę firmy - mówi Andrzej Żak, naczelnik Wydziału Firm Departamentu Sprzedaży

Czy uda się uratować Kompanię Węglową?

chwili. Zabezpieczeniem obligacji, jak informuje sprawozdanie zarządu, są m.in. kontrakty na sprzedaż węgla. Jeśli banki wypowiedzą umowę obligacyjną (wystarczy, że zrobi to jeden, nie jest wymagana zgoda zgromadzenia obligatariuszy), to należności od spółek energetycznych automatycznie będą trafiać na

Open Finance miało 20,25 mln zł zysku netto w I kw. 2011 r., wzrost o 35,1% r/r

; XIV. Aktywa trwałe 17 098 18 406 4 262 4 648     XV. Aktywa obrotowe, w tym: 141 068 117 068 35 162 29 560     XVI. Należności z tytułu dostaw i usług 31 044 59 827 7 738

GPW miała 32,89 mln zł zysku netto w II kw. 2011 r., wzrost o 18,2% r/r

769,00     XXV. Należności handlowe i pozostałe należności 50 268,00 81 416,00 12 609,00 20 558,00     XXVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 188 986,00 107 600,00 47 405,00 27 170,00

Motoryzacja w kryzysie, klaster ledwo zipie

? Nic dobrego. Z danych GUS, opartych na krótkoterminowych prognozach przedsiębiorców, wynika, że można się spodziewać dalszych zwolnień. - Rosną zapasy wyrobów gotowych, co świadczy o tym, że nie ma zbycia. Maleje zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań finansowych, a rośnie poziom należności za

Jakie sprawozdania należy składać do NBP?

towarów lub usług (formularz ZU/STANY),* stan należności krótkoterminowych/długoterminowych za sprzedane towary lub usługi nierozliczone przez nierezydentów (formularz OPE/STANY),* stan zobowiązań krótkoterminowych/długoterminowych za zakupione towary lub usługi nierozliczone z nierezydentami (formularz

Gotówka od zaraz

. wartości transakcji. Pozostałe 20 proc. faktor wypłaca, kiedy odzyska należności. Koszt dla firmy to prowizje i odsetki od wypłaconych przez faktora zaliczek. Łącznie mogą one sięgnąć kilku procent wartości faktury, ale dla każdej umowy cena ustalana jest indywidualnie. Faktoring może być korzystny dla

Jak wydobyć się z długów

, pożyczkę hipoteczną można wydać na dowolny cel, czyli np. na spłatę kart i kredytów. Taka pożyczka jest droższa od kredytu hipotecznego, ale dużo tańsza niż chwilówka czy karta kredytowa. - Konsolidacja kredytów. Konsolidacja to inaczej zamiana kilku kredytów krótkoterminowych na jeden długoterminowy. W

"Kiedy pieniądz umiera". Karmienie finansowej bestii

Anglii. Europejski Bank Centralny swoim programem tanich pożyczek dla banków (LTRO - 1 bln euro) rozpoczął coś, co można nazwać pseudodrukiem. Niedawno uruchomił też program skupu obligacji krótkoterminowych. Bankowcy i politycy niepokojąco przypominają dziś tych rządzących, którzy na początku XX wieku

Sztuka pływania w czasach kryzysu

"pozabankowych" źródeł finansowania bieżącej działalności. Być może szybciej zdecydują się na emisję krótkoterminowych papierów dłużnych. Najczęściej są nimi budzące grozę weksle lub obligacje.W tym drugim przypadku jest to dźwignia finansowa szczególnie polecana dużym firmom lub o znanej

KOV miało 3,83 mln USD straty netto w II kw. 2011 r., spadek o 49,5% r/r

półrocze /2010 półrocze / 2011 półrocze /2010     I. Przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego pomniejszone o koszty należności koncesyjnych 22 381,00 3 057,00 5 642,00 764,00     II. Koszty

Eksport ubezpieczony

WNP Rośnie znaczenie ubezpieczeń eksportowych. Najczęściej korzystają z nich średnie firmy. Większość stanowią krótkoterminowe ubezpieczenia eksportowe. W zbyt małym stopniu wykorzystywane są natomiast długoterminowe instrumenty kredytowe i ubezpieczeniowe. - W ubiegłym roku ubezpieczyliśmy

NBP: Doszło do "silnego ograniczenia podaży kredytu"

zaostrzenia polityki kredytowej względem przedsiębiorstw. "Oczekiwany jest niewielki wzrost popytu na kredyty krótkoterminowe i dalszy spadek popytu na kredyty długoterminowe" - informuje raport. Podobnie jak w przypadku kredytów dla firm, połowa banków zaostrzyła kryteria udzielania kredytów

Banki oczekują wzrostu popytu na wszystkie rodzaje kredytów

przedsiębiorstw. Banki prognozują, że relatywnie najmniejszą skalą wzrostu popytu będzie się odznaczał segment kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw" - podsumowuje raport. Według ankiety, banki spodziewają się silnego zaostrzenia polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych w II

Będzie trudniej o kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne

przedsiębiorstw. Banki prognozują, że relatywnie najmniejszą skalą wzrostu popytu będzie się odznaczał segment kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw" - podsumowuje raport. Według ankiety, banki spodziewają się silnego zaostrzenia polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych w II

Nie płacisz długów i rat? Jak uniknąć wizyty komornika

W pierwszej kolejności komornik będzie chciał zająć twoje wynagrodzenie za pracę. Ile może zabrać? O tym mówi art. 87 paragraf 3 kodeksu pracy: 1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, 2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek

Belką po kieszeni, czyli dlaczego nie zaoszczędzimy już 1,5 mld zł na podatku

" przez banki - może nawet 1,5 mld zł. Czytaj też: Inflacja i podatek masakrują nam oszczędności. Ratunek w lokatach WIBOR-nych? Czytaj też: Koiec lokat antybelkowych. Jak obronić pieniądze przed fiskusem? Ustawa, która zmienia zasady zaokrąglania należności podatkowych - i tym samym kasuje sens

Bankier wszechmogący, czyli jak banki centralne "luzują"

akcje. Dodatkową motywacją było dążenie do osłabienia dolara, bo to powinno stymulować eksport. A wszystko razem procentować ożywieniem gospodarki. Dziś krótkoterminowe obligacje rządu USA płacą poniżej 1%, czyli po uwzględnieniu inflacji płacą ujemne stopy procentowe. Nawet obligacje 10-letnie oferują

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa a obowiązek badania sprawozdania finansowego

. Przychody ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa: Wn - 2 - Pozostałe rozrachunki, Ma - 7 - Zyski nadzwyczajne. 2. Wpływ należności z tytułu sprzedaży na rachunek bankowy: Wn - 1 - Rachunki bankowe, Ma - 2 - Pozostałe rozrachunki. 3. Wyksięgowanie wybranych

Co ci zrobią, jak nie płacisz

kredytu hipotecznego, ale dużo tańsza niż chwilówka czy karta kredytowa. Konsolidacja kredytów. Konsolidacja to inaczej zamiana kilku kredytów krótkoterminowych na jeden długoterminowy. W niektórych przypadkach daje dobre efekty. Opłaca się, jeśli kredyty krótkoterminowe są wysoko oprocentowane, a nowy

SOS dla rynku mieszkaniowego! Młodych nie stać na kupno lub wynajem

sfinansowanie 10-20 proc. wartości mieszkania. Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz ostrzega, że jeśli rząd nie kiwnie palcem w tej sprawie, konsekwencje mogą być groźne dla całej gospodarki. Chodzi o to, że banki nie mogą już dłużej prowadzić akcji kredytowej wyłącznie w oparciu o lokaty krótkoterminowe i

Sztuka zarządzania kryzysem

oraz podniesienia dyscypliny finansowej - uważa Paweł Dżurak, dyrektor w PricewaterhouseCoopers. - Właśnie teraz łatwiej jest podjąć decyzję o redukcji zatrudnienia, renegocjowaniu kontraktów zakupowych czy poprawie ściągalności należności. W czasie kryzysu następuje także weryfikacja klientów

Jak się ratować

kredytów zastępowanych konsolidacyjnym jest kredyt mieszkaniowy.)Jedynym problemem są opłaty wstępne: m.in. kilkuprocentowa prowizja dla banku, opłaty za założenie hipoteki.6. Wziąć kredyt krótkoterminowy (jeżeli nie chcesz zadłużać swojej nieruchomości) na spłacenie części należności. To jednak dużo

UE nie wyklucza zwiększenia pomocy dla Grecji. S&P obniża rating

kluczowych europejskich krajów pożyczkodawców Grecji, aby wydłużyć termin spłaty należności wynikających z udzielonych dwustronnych pożyczek o wartości 80 mld euro - czytamy w komunikacie agencji. Dodała, że można wówczas oczekiwać, że w takiej sytuacji kraje pożyczkodawcy domagałyby się "podobnego

Kupić, nie kupić? Oto jest pytanie

? Nieruchomości to nie jest krótkoterminowa inwestycja i trzeba uzbroić się tu w cierpliwość, żeby wyjść na swoje. Zwłaszcza że czeka nas hamowanie cen w 2008 r., kiedy z 7 do 22 proc. skoczy stawka VAT na nowe mieszkania. O tyle też raptownie zdrożeją nieruchomości, a więc zmaleje także popyt. Specjaliści

Słownik pojęć finansowych

20 proc. Konto osobiste, ROR - to inaczej rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący albo konto bankowe. Według ustawy Prawo bankowe rachunek bieżący służy do przeprowadzania rozliczeń klienta, czyli otrzymywania należności i regulowania zobowiązań. ROR jest więc rodzajem umowy osoby

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe - należności, które są generalnie wymagane w terminie poniżej 12 miesięcy (są od tej reguły jednak wyjątki - np. należności z tytułu dostaw i usług).Pojęcie należności definiowane są legalnie przez ustawę o rachunkowości w sposób negatywny, jako te należności, które nie są długoterminowymi. Do należności krótkoterminowych zalicza się wszystkie należności z tytułu dostaw

więcej o należności krótkoterminowe na pl.wikipedia.org

Bestsellery