największe gospodarstwo w polsce

PAP

Karpiński: 1 mld zł w ramach Inwestycji Polskich na blok w Turowie

Karpiński: 1 mld zł w ramach Inwestycji Polskich na blok w Turowie

Wkrótce największa polska grupa energetyczna PGE podpisze z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na współfinansowanie budowy bloku w Turowie, opiewającą na 1 mld zł w ramach programu Inwestycje Polskie - zapowiedział minister skarbu Włodzimierz Karpiński.

W Gdańsku powstała największa Polsce farma fotowoltaiczna

Zapotrzebowanie na energię elektryczną ponad 700 gospodarstw domowych może pokryć największa w Polsce farma fotowoltaiczna, którą Grupa Energa zbudowała na granicy Gdańska i Przejazdowa. Farma o mocy 1,64 MW jest pierwszą instalacją Grupy wykorzystującą słońce.

Uruchomiono największą w Polsce farmę fotowoltaiczną

Największa polska farma fotowoltaiczna o mocy prawie 4 MW została uruchomiona w gminie Czernikowo koło Torunia - poinformowała w środę Grupa Energa. Roczna produkcja farmy wystarczy na pokrycie zapotrzebowania na energię 1600 gospodarstw domowych.

Król rzodkiewek spod Świdnicy. Produkuje 200 tys. pęczków dziennie!

Król rzodkiewek spod Świdnicy. Produkuje 200 tys. pęczków dziennie!

Energa z wielkimi panelami fotowoltanicznymi. Farma pod Gdańskiem

Energa z wielkimi panelami fotowoltanicznymi. Farma pod Gdańskiem

na terenach wiejskich. Wiatraki w okolicach Władysławowa na Pomorzu. Fot. Renata Dąbrowska Grupa Energa szczyci się największym udziałem energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej spośród największych grup energetycznych działających na polskim rynku. Energa

GUS: w 2014 r. 10 proc. dzieci i młodzieży żyło w skrajnym ubóstwie.

W latach 2013-2014 stopa ubóstwa skrajnego w Polsce pozostawała na podobnym poziomie jak w latach poprzednich i wyniosła nieco ponad 7 proc. - wynika z badania GUS. Jak wyjaśnia Urząd w roku 2014 za granicę ubóstwa skrajnego uznawana była kwota 540 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym i 1458

GDF SUEZ wybuduje w Polsce największą na świecie elektrownię na biomasę

Blok zostanie wybudowany w Elektrowni w Połańcu (południowo wschodnia części Polski). Zakończenie inwestycji i oddanie bloku do eksploatacji planowane jest na grudzień 2012r. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie ponad miliard złotych. Inwestycja ta znacząco przyczyni się do realizacji

CBOS: 41 proc. Polaków ma do spłacenia jakieś długi

CBOS: 41 proc. Polaków ma do spłacenia jakieś długi

35-44 lata (55 proc.), mieszkających w największych miastach (42 proc.), zatrudnionych na czas nieokreślony (50 proc.). Jak wynika z sondażu, zobowiązania finansowe wobec instytucji udzielających kredytów, ale niebędących bankami najczęściej mają gospodarstwa domowe respondentów o najniższych

NBP: Popyt konsumpcyjny pozostanie na stabilnym poziomie w następnych kwartałach

źródłem finansowania inwestycji w Polsce pozostają oszczędności sektora przedsiębiorstw, podano także. "W końcu II kw. 2015 r. stan aktywów finansowych gospodarstw domowych wyniósł 1 692,2 mld zł i tym samym wzrósł o 2,2% względem poprzedniego kwartału. Nowe aktywa w największym stopniu lokowane

CBOS: 1177 zł wystarczy przeciętnemu Polakowi na zaspokojenie podstawowych potrzeb

poszczególnych typach gospodarstw domowych. Z odpowiedzi respondentów wynika, że przeciętny dochód na osobę pozwalający na zaspokojenie jedynie podstawowych potrzeb wynosi 1177 zł; dochód pozwalający na życie na średnim poziomie to 1907 zł, natomiast dochód umożliwiający dostatnie życie wynosi 2595 zł. W roku

Tauron ma gwarancję kolejnych 400 mln zł na inwestycje

bank rozwoju, angażuje się w największe strategiczne projekty inwestycyjne w Polsce. Kontynuacja współpracy z jedną z kluczowych spółek sektora energetycznego, jaką jest Tauron Polska Energia, i emisja obligacji zwiększająca poziom dostępnego finansowania o kwotę 400 mln zł jest tego dobrym przykładem

Sawicki: szczególne wsparcie dla średnich gospodarstw

"We wszystkich działaniach, w których będzie to możliwe, będziemy stosowali preferencję dla średnich gospodarstw z obniżaniem tych preferencji dla +maluczkich+ i dla największych" - powiedział w czwartek Sawicki podczas spotkania z marszałkami 16 województw w Busku Zdroju. Według niego

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 7,9% r/r, kredyty - także o 7,9% w czerwcu

miesięcznym i wzrosły o 7,9% w ujęciu rocznym, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 609,09 mld zł (+0,6% m/m i +8,6% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 224,08 mld zł (+4,7% m/m i +12,4% r/r). "Największy wzrost podaży pieniądza odnotowano w

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 9,2% r/r, kredyty - o 7% w listopadzie

ujęciu miesięcznym i wzrosły o 7% w ujęciu rocznym, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "Listopad był drugim kolejnym miesiącem, w którym odnotowano zwiększony napływ środków na rachunki bankowe gospodarstw domowych. Wartość depozytów tego sektora wzrosła o 6,6 mld zł (tj. o 1,1%) i

BGK zagwarantował Tauronowi dalsze 400 mln zł finansowania obligacyjnego

Warszawa, 23.11.2015 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) drugi aneks do umowy programowej, na mocy którego gwarantowana przez BGK kwota finansowania w postaci programu emisji obligacji zwiększona została o 400 mln zł, podała spółka. Zawarcie drugiego

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 6,9% r/r, kredyty - o 7,7% w maju

miesięcznym i wzrosły o 7,7% w ujęciu rocznym, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 605,41 mld zł (+0,4% m/m i +8,3% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 213,71 mld zł (+1,8% m/m i +9,2% r/r). "W maju największy wzrost depozytów odnotowano w

Sawicki: PROW 2014-2020 zostanie zaakceptowany przez KE do końca listopada

inwestowaniu w duże gospodarstwa o dochodzie rocznym powyżej 200 tys. euro. Szef resortu rolnictwa poinformował, że różnice dotyczą także finansowania gospodarstw ekologicznych. Polska zaproponowała, by dopłaty do tych gospodarstw miały charakter degresywny. Do powierzchni nie przekraczającej 50 ha pomoc

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do -13,6 pkt w maju

składowych wskaźnika, największy spadek wystąpił dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 4,0 pkt proc.), a w dalszej kolejności dla ocen obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek odpowiednio o 3,5 i 3,0 pkt proc

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 8,2% r/r, kredyty - o 7,9% w styczniu

miesięcznym i wzrosły o 7,9% w ujęciu rocznym, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 596,43 mld zł (+0,8% m/m i +8,5% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 211,27 mld zł (-6,5% m/m i +10,1% r/r). NBP tłumaczy w komentarzu, że tak znaczny spadek depozytów

Resort rolnictwa rozpoczął konsultacje ws. dopłat bezpośrednich

średnich. W opinii resortu ma to pozwolić na skuteczniejsze wspieranie dochodów tych gospodarstw, które nie mają korzyści wynikających ze skali produkcji, jak gospodarstwa największe, ale mają szanse na trwały rozwój. Resort proponuje trzy warianty wdrożenia takich płatności dodatkowych. W każdym z nich

W 18 z 28 krajów UE dopłaty bezpośrednie dla rolników są wyższe niż w Polsce

utrzymujących się z produkcji rolnej, a także znaczne rozdrobnienie gospodarstw, często rodzinnych. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej, która weszła w życie w styczniu 2014 roku, przewiduje m.in. bardziej sprawiedliwy rozdział wsparcia i niwelowanie największych różnic w pomocy dla unijnych rolników. Oznacza to

Resort rolnictwa: większe wsparcie dla gospodarstw rodzinnych

"niezależnie od wielkości i sytuacji ekonomicznej rodzinnych gospodarstw priorytetem powinno być umożliwienie ich właścicielom uzyskiwania dochodów pozwalających na godne życie, to jest największe wyzwanie polityki rolnej". Obecnie polityka rolna w Polsce opiera się na środkach unijnych, a

Pengab wzrósł o 1,4 pkt m/m do 23,2 pkt w maju

; - poinformował Marcin Idzik z TNS Polska. Wskaźnik ocen spadł o 1,4 pkt w skali miesiąca do 18,4 pkt w maju, zaś wskaźnik prognoz wzrósł o 4,1 pkt do 28,1 pkt. W maju dalszej poprawie uległy wskaźniki prognozy sześciomiesięcznej gospodarki kraju, gospodarstw domowych i sytuacji przedsiębiorstw Podobnie jak

Sawicki: różnicując dopłaty zachęcam średnie gospodarstwa do rozwoju

, co produkują. Sawicki chce jednak zróżnicować dopłaty dając wyższe stawki do pierwszych 30 hektarów. Wyjaśnił, że unijne przepisy nie pozwalają, w przypadku Polski, na dopłacanie do kolejnych hektarów. Jak tłumaczył, większa dopłata do małych i średnich gospodarstw jest "elementem wyrównania

"Gazeta Wyborcza": Ostatni polski pegeer hula

PGR w Kietrzu powstał w 1961 roku z połączenia dziewięciu innych. Po 1989 roku gospodarstwo przekształcono w spółkę z o.o. ze stuprocentowym udziałem skarbu państwa i dziś Kietrz jest największym producentem buraków cukrowych w Polsce i w Unii. Z ziemi kombinatu utrzymują się 302 rodziny. "

Raport: w 2014 r. spadła liczba gospodarstw ekologicznych

IJHARS, który nadzoruje produkcję ekologiczną w Polsce. Pod koniec grudnia 2013 r. w Polsce było zarejestrowanych 27 093 gospodarstw ekologicznych. W latach 2013-2014 rolnicy stanowili ok. 98 proc. wszystkich producentów. W 2014 r. część rolników zrezygnowała z takiej produkcji. Największy spadek

Coraz więcej gospodarstw ekologicznych w Polsce i w UE

.), Czechy (10,7 proc.), Łotwa (10,4 proc.). W ostatnich dziesięciu latach najbardziej wzrosła powierzchnia upraw ekologicznych w Czechach, Estonii, na Łotwie, w Słowenii i na Słowacji. Wśród nowych państw UE Polska oraz Czechy mają największy obszar gospodarstw ekologicznych. Sprzedaż produktów

Pengab spadł o 5,2 pkt m/m do 11,9 pkt w styczniu

zmiana przychodów. Przewidywane jest także pogorszenie sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju, przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych" - poinformował Marcin Idzik z TNS Polska. Wskaźnik ocen spadł o 2,2 pkt m/m do 13,5 pkt w styczniu, zaś wskaźnik prognoz spadł o 8,1 pkt do 10,3 pkt. Z

Wielkopolskie. Powstała farma wiatrowa o mocy prawie 17 MW

przekroczy wtedy 240 MW; pozwoli na zasilenie odnawialną energią elektryczną 250 tys. gospodarstw domowych. Oprócz "Opalenicy" i "Nowego Stawu II" RWE eksploatuje w Polsce sześć lądowych parków wiatrowych, które są zlokalizowane w trzech regionach: "Nowy Staw I" położony w

Nowoczesna chce odrzucenia projektu o podatku od instytucji finansowych

; na klienta. "Wtedy największe koszty poniosą osoby mniej zamożne, osoby starsze, które korzystają z tradycyjnych form bankowości, w mniejszym stopniu z bankowości elektronicznej" - zaznaczyła. "Stracą przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, które swoją bieżącą działalność w

KNF zaleciła Raiffeisen Polbankowi dodatkowe 2,08 pkt proc. wymogu kapitałowego

kapitałowego, podał też Raiffeisen Polbank. Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce

PMR: Rynek detal. art. wyposażenia wnętrz wzrośnie o 4% do 13,2 mld zł w 2015 r.

remontów, polepszenie sytuacji gospodarczej i ogólna tendencja do poprawy warunków mieszkaniowych" - podał PMR w komunikacie poświęconym raportowi "Rynek wyposażenia wnętrz w Polsce 2015". Jak pokazują dane GUS, wyniki finansowe przedsiębiorstw, a także bezpośrednie wywiady - zeszły rok

"Nasz Dziennik": Jak wygląda polskie rolnictwo?

Powierzchnia Polski wynosi ok. 31,3 mln ha, a w posiadaniu gospodarstw rolnych jest w tym roku ok. 17,2 mln ha, o 560 tys. ha czyli o 3,2 proc. mniej niż w 2011 r. Prawie 90 proc. gruntów czyli 15,4 mln ha zajmują gospodarstwa indywidualne. Nasze rolnictwo zachowuje tradycyjny, czyli rozdrobniony

Tauron ma aneks zwiększający kwotę programu obligacji do 1,7 mld zł

oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja

"Puls Biznesu": Rosną wydatki na meble i lampy

Tylko w ubiegłym roku wyeksportowano z Polski meble za około 8 mld EUR, czyli prawie 34 mld zł. Wartość mebli sprzedanych w kraju jest znacznie mniejsza, ale - zgodnie z najnowszymi prognozami firmy badawczej PMR - mocno rośnie, m.in. dzięki lepszej kondycji gospodarstw domowych i rosnącej

Energa uruchomiła największą farmę słoneczną w Polsce

ma wzrosnąć do około 100 MW. Rekordowa elektrownia słoneczna W środę nowy rekord ustanowiła gdańska Energa, która otworzyła farmę fotowoltaiczną o mocy prawie 4 MW - to największa tego typu instalacja w Polsce - o powierzchni 24 tys. m kw., co odpowiada wielkości kilku boisk do piłki nożnej

Tauron chce zwiększyć dopuszczalny w kowenantach dług netto/EBITDA do 3,5x

elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. (ISBnews)  

Sawicki: do końca tygodnia mogą zakończyć się negocjacje PROW

16 działań. Jest on realizowany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, która w najbliższych latach będzie ukierunkowana na wzrost konkurencyjności europejskiego rolnictwa z uwzględnieniem ochrony środowiska. Największe środki w polskim projekcie PROW przeznaczone będą na modernizację gospodarstw rolnych

Sawicki: do końca tygodnia mogą zakończyć się negocjacje PROW

bezpośrednie, ale tym razem już inaczej ukierunkowane, bo także skierowane w stronę bardziej aktywnych, ale małych i średnich gospodarstw" - mówił. Wskazał, że celem jest budowanie różnorodnego segmentu w rolnictwie. "Abyśmy nie tylko ustawiali się na wysokotowarową produkcję eksportową, ale także

Orlen Upstream Canada ma ok. 453 mln zł kredytu z BGK

. Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł. (ISBnews)

Sawicki: PROW na lata 2014-2020 - bardziej ukierunkowany na konsumenta

Komisja Europejska zatwierdziła polski PROW w ubiegłym tygodniu jako jeden z pierwszych (obok Danii i Austrii). Jest to największy program realizowany w UE. Budżet programu to 15,5 mld euro, z czego 8,6 mld euro - to środki unijne - poinformował minister podczas czwartkowej konferencji prasowej

"Nasz Dziennik": Jest lepiej, ale gorzej

. Formalnie świnie są własnością rolnika i to w największym stopniu zniekształca statystyki. Związkowcy z rolniczej "Solidarności" podkreślają, że rząd powinien przygotować program wsparcia gospodarstw rodzinnych, które jeszcze produkują trzodę chlewną. Musi on dotyczyć nie tylko wsparcia samej

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 9,8% r/r na koniec XI; konsensus: +9,1%

(średnia wyniosła 9,11%). "Ze wstępnych danych wynika, że w zwiększeniu podaży pieniądza M3 największy udział miały depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw" - czytamy w komentarzu banku centralnego.  Aktywa zagraniczne netto na koniec listopada nie zmieniły się w ujęciu

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,3% r/r na koniec czerwca; konsensus: +7,9%

spodziewało się wzrostu M3 o 7,6-9,2% r/r (średnia wyniosła 7,92%). "Ze wstępnych danych wynika, że do zwiększenia podaży pieniądza M3 przyczynił się przede wszystkim wzrost poziomu depozytów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Największy wzrost podaży pieniądza odnotowano w depozytach sektora

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 8,2% r/r, kredyty - o 7,8% w marcu

miesięcznym i wzrosły o 7,8% w ujęciu rocznym, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 604,8 mld zł (+0,3% m/m i +8,4% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 216,24 mld zł (+3,2% m/m i 11,3% r/r). "Depozyty przedsiębiorstw wzrosły w marcu o 6,7 mld zł

Opolskie. Eksperci i hodowcy ryb: hurtowe ceny karpia będę nieco wyższe

kosztów produkcji i zysk. Dyrektor Gospodarstwa Rybackiego Lasów Państwowych w Krogulnej (Opolskie) Janusz Preuhs powiedział PAP, że prowadzone przez niego gospodarstwo - jedno z największych na Opolszczyźnie - jest na półmetku jesiennych odłowów karpia. Zapewnił, że "wyniki są zadowalające"

Polska biednieje. To widać w liczbach. Pierwszy raz od lat liczba skrajnie ubogich wzrosła

są poniżej minimum egzystencji i które z przyczyn finansowych nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb. Dziś w Polsce to właśnie 5 proc. z około 13,5 mln gospodarstw. Ich członkowie mogą fizycznie nie przeżyć. Przyjmujemy w "Diagnozie", że skrajnie ubogie jest gospodarstwo jednoosobowe

BofA Merrill Lynch: Polska wyprzedzi Turcję jako główny beneficjent tańszej ropy

inflacja i rosnące bezrobocie działają w odwrotnym kierunku" - czytamy w raporcie. Analitycy podkreślają, że cena ropy wyrażona w złotych spadła w Polsce do poziomu najniższego od 10 lat. Szacują oni, że trwały spadek cen energii do poziomu sprzed 10 lat przynosi polskim gospodarstwom domowych

PGE oddała do użytku farmę wiatrową Lotnisko o mocy 90 MW

Warszawa, 01.12.2015 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) oddała do użytku farmę wiatrową Lotnisko o mocy 90 MW na Pomorzu. To kolejna i zarazem największa inwestycja Grupy PGE w segmencie energetyki odnawialnej, a jednocześnie największa farma wiatrowa uruchomiona w tym roku w Polsce

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 6,8% r/r, kredyty - o 6,5% w kwietniu

miesięcznym i wzrosły o 6,5% w ujęciu rocznym, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 603,55 mld zł (-0,2% m/m i +7,9% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 209,81 mld zł (-3% m/m i +9,1% r/r). "W kwietniu odnotowano znaczny spadek depozytów

1,5 mld zł strat polskich rolników z powodu suszy. Minister rolnictwa rozczarowany KE

Polski i pozostałych państw, które ucierpiały przez tę klęskę żywiołową" - mówił w Luksemburgu Sawicki. Najmocniej poszkodowani Najwięcej gospodarstw zostało dotkniętych suszą w województwach: mazowieckim, lubelskim i podlaskim, czyli tam, gdzie niedobór wody był najbardziej dotkliwy dla roślin i

LW Bogdanka zrefinansowała obligacje o wartości 400 mln zl

GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG20 - miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. (ISBnews)  

Pengab spadł o 4,9 pkt m/m do 17,1 pkt w grudniu

spadkowe. Przewidywane jest także pogorszenie sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju, przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Ocenia się, że nastąpi wzrost oprocentowania kredytów" - poinformował Marcin Idzik z TNS Polska. Wskaźnik ocen wzrósł o 1,4 pkt m/m do 15,7 pkt w grudniu, zaś wskaźnik

We wrześniu wskaźnik Pengab wyniósł 22,9 pkt

osób indywidualnych, nieznacznego spadku dynamiki kredytów obrotowych i inwestycyjnych" - wskazał Idzik. Z zaprezentowanych w czwartek danych wynika, że wrzesień przyniósł spadek wskaźnika ocen sytuacji na rynku kredytów gospodarstw domowych. Natomiast wskaźnik prognoz utrzymuje stały poziom w

Rencistów i emerytów z KRUS coraz mniej

KRUS. Rolnictwo jest największą szarą strefą. Skąd pani to wie? - Proszę pamiętać, że ponad 1 mln gospodarstw w Polsce nic nie produkuje na rynek. Niczego nie sprzedają. To z czego oni żyją? A ile mamy w Polsce wszystkich gospodarstw? - 1,3 mln gospodarstw rolnych korzysta z dopłat bezpośrednio z UE

Łódź. BSH utworzy w łódzkich fabrykach ok. 500 nowych miejsc pracy

Sprzęt Gospodarstwa Domowego jest polską spółką-córką koncernu BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH z siedzibą w Monachium. Globalne roczne dochody wynoszą ok. 10,5 mld euro, co sprawia, że koncern jest jednym z największych producentów sprzętu gospodarstwa domowego. Posiada 41 zakładów produkcyjnych i

Pengab spadł o 1,1 pkt m/m do 19,6 pkt w lipcu

; - poinformował Marcin Idzik z TNS Polska. Wskaźnik ocen spadł o 4,9 pkt w skali miesiąca do 15,1 pkt w lipcu, zaś wskaźnik prognoz wzrósł o 2,7 pkt do 24,1 pkt. Lipiec przynosi wyraźne pogorszenie nastrojów jeśli chodzi o prognozy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw (-12 pkt proc.), gospodarstw domowych

Wkład sektora budowlanego w polską gospodarkę to ponad 115 mld zł w 2014 r.

. Dodatkowe zakupy gospodarstw domowych przynoszą efekt indukowany w wysokości prawie 1 mld zł. "A więc efekt całkowity, jaki budownictwo mieszkaniowe miało na polską gospodarkę, w sposób bezpośredni i pośredni szacujemy na prawie 33 mld zł, czyli 1,9% PKB. To prawie dwa razy więcej niż wartość dodana

Asseco Poland ma umowę z ARiMR na udział w programie zleceń wartych 54 mln zł

odpowiedzialna za stworzenie oraz implementację całości aplikacji. Umowa ramowa została zawarta na okres 4 lat" - czytamy w komunikacie. Oprócz Asseco umowę ramową z ARiMR podpisały HP Polska oraz Comarch, podano również. ARiMR to największa agencja płatnicza w Unii Europejskiej. Obsługuje

Polska: zmierzch świńskiej potęgi

. rynku, reszta konsumentów wybiera tańsze, przemysłowe produkty. Witold Choiński, szef związku Polskie Mięso, skupiającego największe zakłady mięsne, uważa, że Polska powinna koncentrować produkcję, bo duże gospodarstwa mają niższe koszty produkcji, i jednocześnie rozwijać gospodarstwa ekologiczne, bo

Pengab spadł o 2,5 pkt m/m do 20,7 pkt w czerwcu

produktowych" - poinformował Marcin Idzik z TNS Polska. Wskaźnik ocen wzrósł o 1,6 pkt w skali miesiąca do 20 pkt w czerwcu, zaś wskaźnik prognoz spadł o 6,7 pkt do 21,4 pkt. W ub. miesiącu pogorszeniu uległy wskaźniki prognozy sześciomiesięcznej gospodarki kraju, gospodarstw domowych i sytuacji

BGK ma 100 mln euro pożyczki z niemieckiego KfW na wspieranie MŚP

Warszawa, 11.02.2015 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał z niemieckim bankiem rozwoju KfW umowę pożyczki globalnej o wartości 100 mln euro. Środki wkrótce trafią do polskich przedsiębiorców z sektora MŚP w postaci kredytów inwestycyjnych, podał BGK. Dzisiejsza umowa została

Budimex przedsprzedał 1 079 mieszkań w I poł. 2015 r.

dobry prognostyk dla branży deweloperskiej na kolejne lata. Biorąc powyższe pod uwagę, nie jest wykluczone pobicie w 2015 roku przez największych deweloperów rekordowego poziomu przedsprzedaży z 2014 roku" - czytamy w raporcie półrocznym spółki. Budimex - jedna z największych spółek budowlanych

Opolskie. Po 10 latach w UE wieś mocno dokapitalizowana

średnia łączna kwota płatności bezpośredniej na jednego rolnika w latach 2004-2011 wyniosła w woj. opolskim 101,5 tys. zł i należała do najwyższych w kraju. Maciej Buczek z ARiMR w Opolu poinformował podczas konferencji, że największe gospodarstwo zgłoszone do takich dopłat miało powierzchnię ponad 11,2

Energa uruchomiła farmę fotowoltaiczną koło Torunia o mocy niemal 4 MW

Warszawa, 28.10.2015 (ISBnews) - Energa uruchomiła największą w Polsce farmę fotowoltaiczną o mocy prawie 4 MW w gminie Czernikowo koło Torunia, podała spółka. Do 2020 r. Energa chce zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w posiadanych mocach wytwórczych do 60%. "Uruchomienie PV

Budimex zwiększył limit na gwarancje bankowe w BZ WBK i BGK o łącznie 150 mln zł

do kwoty 250 000 000,- zł oraz przedłużono termin ważności umowy do dnia 29 czerwca 2016 roku" - czytamy w drugim komunikacie. Budimex - jedna z największych spółek budowlanych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma

Dochody i majątek trzymają najbogatsi. Nierówności mamy większe, niż podaje Eurostat

, okazało się, że wynosi on nie 0,31, ale 0,38. - A skala nierówności w Polsce jest prawdopodobnie większa, niż sugerują wyniki badania - dodali eksperci NBP. W takim razie jak rozkłada się to nasze bogactwo? Jedna dziesiąta najbardziej zasobnych gospodarstw domowych zgarnia 23 proc. dochodów, podczas gdy

MRiRW: 1,5 mld strat w rolnictwie z powodu suszy

w wysokości 28,95 mln euro. Wprawdzie tylko cztery państwa otrzymały większe fundusze, ale naszym zdaniem nie rozwiązuje to problemu polskich rolników" - czytamy w piśmie MR. "Wsparcie dla rolników poszkodowanych przez suszę powinno powiększyć narodową kopertę pomocy dla Polski i

BGK podpisał memorandum dotyczące strategicznego partnerstwa z ICBC z Chin

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał memorandum  o współpracy z Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) - największym bankiem na świecie, obejmujące m.in. dzielenie się doświadczeniem i know-how we współfinansowaniu dużych projektów

TVP otrzymała prawie 100 mln zł więcej z abonamentu

Polsce prawnego obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych na przestrzeni lat straciła miliardy złotych, które mogłyby być przeznaczone na wzbogacenie oferty programowej. Należy także brać pod uwagę znaczny odsetek gospodarstw domowych zwolnionych przez ustawodawcę z płacenia abonamentu. W 2014 roku liczba

Jażdżewski: monitorujemy syt. związaną z pojawieniem się ptasiej grypy

- jak podkreślił - najczęściej przyczyną jej występowania jest niestosowanie bioasekuracji czy brak odpowiedniego zabezpieczenia ferm i pasz. W Polsce największe fermy drobiu zlokalizowane są kilkaset kilometrów od zachodniej granicy kraju; przede wszystkim w podlaskim i mazowieckim. Ptasia grypa w

Rzeszów. PGE Obrót dostarczy energię dla Stadionu Narodowego

. spółka zwyciężyła m.in. w przetargu na sprzedaż 134 GWh prądu dla jednostek organizacyjnych miasta stołecznego Warszawy. PGE Obrót należy do największej w Polsce grupy energetycznej PGE. Spółka obsługuje ponad 5 mln odbiorców energii elektrycznej, w tym wiele firm, instytucji oraz gospodarstw domowych

Jakie taryfy na prąd w 2016 r.? Na razie płacimy najdrożej w regionie

prądu dla gospodarstw domowych prawdopodobnie pozostaną na niezmienionym poziomie. Polska i niemiecka drożyzna Hurtowe ceny energii elektrycznej mocno spadają. Według podsumowania, które zrobiła firma PGE, średnia cena prądu w trzecim kwartale 2015 roku była o 13 proc. niższa niż rok temu. Dlaczego prąd

Polski rolnik: bogaty czy biedny? [Sprawdzamy]

poniedziałek w "Wyborczej" minister Sawicki. W ostatnich latach dochody rolników znacząco wzrosły. Od 2006 do 2013 r. przychody netto na osobę w gospodarstwie rolnym wzrosły z 1182 zł do 1806 zł - czyli o 53 proc. W tym czasie ogółem przychody na osobę w gospodarstwie domowym wzrosły w Polsce z 1133

Griffin RE przejmuje Raiffeisen Business Center, zapowiada kolejne akwizycje

transakcji" – podkreślił senior partner w Griffin Real Estate. Powierzchnia, która przeznaczona jest pod wynajem tego ośmiokondygnacyjnego biurowca to blisko 17 tys. m2, z czego największą część zajmują biura - ponad 14 tys. m2. Głównym najemcą jest Raiffeisen Bank Polska. Griffin to wiodący

Polski rolnik na dorobku. Wieś się bogaci [RAPORT]

. Także wśród samych rolników jest niesprawiedliwość, bo ci z mniejszych gospodarstw płacą wyższy podatek. Do tego wszystkiego trzeba doliczyć dopłaty do paliwa zużywanego w gospodarstwach rolnych. No i oczywiście unijne dopłaty, które chyba w największym stopniu odmieniły polską wieś i poprawiły poziom

Pengab wzrósł o 3,7 pkt m/m do 21,9 pkt w kwietniu

Polska. Wskaźnik ocen wzrósł o 2,8 pkt w skali miesiąca do 19,8 pkt w kwietniu, zaś wskaźnik prognoz wzrósł o 4,6 pkt do 24 pkt. W kwietniu poprawie uległy wskaźnik prognozy sześciomiesięcznej gospodarki kraju, gospodarstw domowych i sytuacji przedsiębiorstw. W porównaniu z poprzednim miesiącem

MRiRW: Polska stawia na rozwój hodowli ryb słodkowodnych

. Profesjonalnych gospodarstw karpiowych jest w Polsce ok. 400. Hodowla pstrąga (przede wszystkim tęczowego, źródlanego i troci) wymaga stosunkowo niedużej powierzchni, za to produkcja bardziej uzależniona jest od jakości wody. Gospodarstw pstrągowych w pełni profesjonalnych jest w Polsce ok. 200. Berliński

GUS: spada zatrudnienie "na czarno"

w 2009 r. wykazało, że liczba ta obniżyła się o ponad jedną trzecią. Według analityków GUS, prawdopodobnie wiązało się to z wejściem Polski do Unii Europejskiej i strefy Schengen. W kolejnych badaniach poświęconych pracy nierejestrowanej (2010, 2014), co prawda obserwowano dalsze systematyczne

20 lat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

oraz na renty strukturalne. W kolejnym okresie finansowania (lata 2007-2013) Polska stała się największym beneficjentem unijnych środków na rolnictwo i rozwój wsi otrzymując z UE 13,4 mld euro. Do końca 2013 r. ARiMR wypłaciła blisko 52 mld zł. ARiMR zajmuje się też wypłatami dopłat bezpośrednich, z

Platforma stawia na węgiel i potwierdza plany budowy atomówki

5000 MW. Największy projekt realizowany jest w elektrowni Opole, która po rozbudowie dostarczy prąd do ponad 4 mln gospodarstw domowych. Problem w tym, że obecnie 86 proc. energii elektrycznej pochodzi z węgla: w ubiegłym roku było to dokładnie 35 proc. z węgla brunatnego i 51 proc. - kamiennego

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do -16,6 pkt w styczniu

Warszawa, 20.02.2015 (ISBnews) - Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 4,9 pkt m/m w lutym i wyniósł -16,6 pkt (wzrost o 3,5 pkt r/r), wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i Narodowy Bank Polski (NBP), opublikowanych przez GUS. Największy

Wieś jedzie na hamulcu

tych rozwijających się. Partie mające elektorat na wsi nie są tym zainteresowane, wolą promować małe gospodarstwa i trzymać nogę na hamulcu przemian na wsi. W tej koalicji robi to PSL. Tak samo będzie robił PiS, jeśli przypadkiem wybory wygra. Tam bowiem, gdzie jest największe rozdrobnienie gospodarstw

Dalgety Agra Polska nabyła Grupę Kazgod za 92,5 mln zł

. największej w branży sieci sprzedaży, działającej na terenie całej Polski, największej oferty agrochemicznych produktów na wyłączność i największego dystrybutora zboża, który będzie skupował ponad 1 milion (1,2 mln) ton zboża rocznie. Ponadto Dalgety zamierza zainwestować w następnych 3 latach ponad 20 mln

JSW ustanowiła dodatkowe zabezpieczenia programu emisji obligacji

przedsiębiorstwa w postaci Ruchu "Zofiówka", nieruchomościach składających się na siedzibę spółki oraz nieruchomościach składających się na hotel "Różany Gaj" w Gdyni. "Ponadto w dniu 25 listopada 2015 r. Polski Koks, będący spółką zależną JSW, ustanowił na rzecz PKO BP hipoteki na

Niemcy zainwestowały w OZE 120 mld euro. Efekty? Ceny prądu wciąż 40 proc. wyższe niż w UE

8 lat Niemcy zainwestowały w OZE ponad 120 mld euro. Prawie 65 proc. tej kwoty przeznaczono na fotowoltaikę. Koszty wsparcia dla tego i innych OZE ponoszą przede wszystkim gospodarstwa domowe ze względu na specjalne opłaty, z których (w różnej formie, np. rabatów) zwolnieni są najwięksi przemysłowi

OSW: mimo reformy systemu wsparcia Niemcy wciąż dużo płacą za OZE

8 lat Niemcy zainwestowały w OZE ponad 120 mld euro. Prawie 65 proc. tej kwoty przeznaczono na fotowoltaikę. Koszty wsparcia dla tego i innych OZE ponoszą przede wszystkim gospodarstwa domowe ze względu na specjalne opłaty, z których (w różnej formie, np. rabatów) zwolnieni są najwięksi przemysłowi

Raiffeisen Polbank nie spodziewa się spirali deflacyjnej w Polsce

Warszawa, 02.04.2015 (ISBnews) - Zdecydowana większość wskaźników makroekonomicznych sugeruje, że polskiej gospodarce nie grozi spirala deflacyjna, uważają analitycy Raiffeisen Polbanku. Ich zdaniem, obecna deflacja przynosi pozytywne zjawiska w postaci zwiększenia siły nabywczej gospodarstw

CenEA: na zamrożeniu progów w PIT rodziny stracą 4,8 mld zł

224,08 zł rocznie na czwarte i kolejne dzieci. Według CenEA dla gospodarstw o niższych dochodach zamrażanie parametrów systemu podatkowego w kolejnych trzech latach oznaczać będzie spadek dochodów w 2017 r. przeciętnie o ok. 0,6 proc., w największym zaś stopniu spadną dochody najzamożniejszej grupy

BGK: Funduszu Mieszkań na Wynajem inwestuje we Wrocławiu

Fundusz Mieszkań na Wynajem (FMnW) to inicjatywa podjęta przez Bank Gospodarstwa Krajowego, która ma zwiększyć liczbę ofert mieszkań do wynajęcia w największych polskich aglomeracjach. Do tej pory mieszkania w ramach FMnW można było wynająć w Poznaniu, Gdańsku, Piasecznie, Krakowie i Katowicach

Kończy się budowa sieci gazowej z Brodnicy do Iławy

, dzięki inwestycji, z gazu korzysta 280 gospodarstw domowych w Iławie, Lubawie, Olsztynku i Lubawie w woj. warmińsko-mazurskim. Do końca roku ma zostać łącznie podłączonych ponad 2,5 tys. odbiorców. Polska Spółka Gazownictwa jest największym operatorem dystrybucji gazu w kraju, obejmując 97 proc. rynku

Energa będzie sprzedawać energię elektryczną do KGHM

Na mocy podpisanej umowy, od stycznia Energa dostarczy tej spółce w okresie 12 miesięcy energię elektryczną o wartości blisko 77 mln zł. Kombinat górniczy jest drugim największym odbiorcą energii elektrycznej w Polsce. - Sektor dużych przedsiębiorstw jest szczególnie istotny dla naszej działalności

Jurgiel o czterech priorytetach w resorcie rolnictwa

rolnej w Polsce ma być rolnik indywidualny osobiście prowadzący gospodarstwo rolne, i który nie może sprzedać nieruchomości przez 10 lat. Taka będzie podstawowa zasada. Uzupełnimy je o pewne zmiany i wierzę, że w ciągu stu dni rozwiązanie w tym zakresie zostanie przyjęte" - zapowiedział Jurgiel

Polska Izba Mleka: mleczarnie konsolidują się zbyt wolno

współpracował z 395 dostawcami. W 2004 r. było w Polsce 265 mleczarni, w 2010 r. - 215, a w 2014 - 197. Największe polskie mleczarnie (Mlekpol, Mlekovita) mieszczą się dopiero w końcu trzeciej trzydziestki największych mleczarni na świecie pod względem wartości sprzedaży lub ilości przerobionego mleka

Coface: Polska umocni się na pozycji lidera regionu w produkcji aut dostawczych

Warszawa, 22.07.2015 (ISBnews) - Dzięki zwiększeniu mocy produkcyjnych i wyższemu popytowi, Polska będzie jednak umacniać się na pozycji lidera w produkcji samochodów dostawczych przez najbliższe lata, poinformował główny ekonomista Coface w Europie Środkowo-Wschodniej Grzegorz Sielewicz

BGK: "Inwestycje Polskie" w 2016 r. - umowy na nie mniej niż 6 mld zł

ważna instytucja w kraju. - Potrzebujemy tego kapitału w związku z tzw. ufunduszowieniem PIR-u - zaznaczył Kacprzyk. Duża szansa na rozwój Zastrzegł jednak, że z perspektywy gospodarki Polski dzisiaj największym wyzwaniem nie jest kapitał, ale brak wystarczająco zaawansowanych projektów. Kacprzyk

Pomorze Zachodnie na targach Zielony Tydzień w Berlinie

dotychczasowych edycjach tej imprezy, wielu producentów rolnych nawiązało kontakty międzynarodowe, część dzięki promocji w Berlinie zbudowała swoją markę w Polsce" - dodał. Łukasz Skowroński, współwłaściciel gospodarstwa rybackiego Zielenica, które po raz kolejny zaprezentuje się w Berlinie w rozmowie z PAP

Unijne naj: Największa dopłata dla rolnika

upraw. Trochę mniej opłacalna była uprawa buraków cukrowych i ziemniaków. Tu Unia do hektara dodawała 732 zł. Jeśli ktoś hodował zwierzęta i część gospodarstwa produkowała paszę dla nich, dostawał jeszcze 307 zł do hektara. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Polsce, które dostawało dopłaty, to

Komorowski: Musimy zabezpieczyć polską ziemię przed spekulacją

Prezydent Komorowski wraz z małżonką odwiedził piknik organizowany w kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. - Mamy wszyscy świadomość, że w maju 2016 roku przestaną obowiązywać zasady ograniczające obrót polską ziemią i możliwość nabywania tej ziemi w różnych celach, także

Rosną zyski PGNiG. Tańszy import gazu i ubyło pracowników

Detaliczny. Ceny gazu wysokometanowego dla gospodarstw domowych zmaleją o 6,5 proc. Nie zmienią się jednak stawki abonamentu i opłat za usługę dostawy surowca. W efekcie domowe rachunki za gaz spadną średnio o 3,1-4,5 proc., oszacowało URE. Gospodarstwa domowe to największy klient PGNiG. Ale do tej pory

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery