najw昕szy

Dariusz Bartoszewicz

Najw昕szy dom 秝iata prawie gotowy [ZDJ蔆IA]

Najw昕szy dom 秝iata prawie gotowy [ZDJ蔆IA]

Dom na Woli okrzykni阾y najw昕szym na 秝iecie prawie gotowy. Na zewn眛rz wyszed brzydszy ni na projektach. Wkr髏ce otwiera go pisarz Etgar Keret. To wydarzenie na skal globu, bo z przedrostkiem ?naj?.

Pi赕 przyk砤d體 na to, jak zmiany klimatu rujnuj nasz wypoczynek

Skutki anomalii klimatycznych nie ko馽z si na topniej眂ych lodowcach i kurcz眂ych si rafach koralowych. Nasze wnuki by mo縠 ju nie wyk眕i si w Ba硉yku, nie p骿d na wycieczk do lasu ani nie ulepi ba硍ana. Ale wzrost temperatury mo縠 uprzykrzy nam wypoczynek ju dzi.

Gigantyczny biurowiec na Woli

Na 180-metrowym wie縪wcu Warsaw Spire zawis砤 wiecha. Na rok przed oddaniem budynku do u縴tku jest on ju w po硂wie wynaj阾y. Umow na wynajem a 22 tys. m kw. w wie縴 podpisa砤 firma Samsung. Inwestor ju my秎i o rozbudowie

Znany inwestor: "Unika砨ym sp蟪ek budowlanych. 馽uszek zaleg硂禼i"

. Oczywi禼ie, regulacje musz by, ale chodzi o to by mia硑 jak najw昕sze ramy, 縠by pomaga硑 najs砤bszym. Inwestor z uznaniem wypowiada si o woli rz眃u do deregulacji. - Po raz pierwszy widz ch赕 szczyt體 w砤dzy do deregulacji. Kiedy ministrowie przedstawiaj nam niekt髍e pomys硑 to nawet dla mnie bywaj

Wiktoria駍ki pa砤c na k蟪kach? Chatka na 秗odku rzeki? Oto najdziwniejsze i najbardziej zaskakuj眂e domy na Ziemi

Wiktoria駍ki pa砤c na k蟪kach? Chatka na 秗odku rzeki? Oto najdziwniejsze i najbardziej zaskakuj眂e domy na Ziemi

: Dom Kereta to instalacja artystyczna zaprojektowana przez architekta Jakuba Szcz阺nego i grup projektow Centrala, zbudowana w 2012 w pobli縰 skrzy縪wania ulic Ch硂dnej i 痚laznej na warszawskiej dzielnicy Wola. Jest to prawdopodobnie najw昕szy dom na 秝iecie A jak wygl眃a w 秗odku? Czy