nadzór w administracji publicznej

IAR, mapi

"GP": Bałagan w resorcie opóźni wdrożenie projektów

"GP": Bałagan w resorcie opóźni wdrożenie projektów

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie złożyło na czas wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa - donosi "Gazeta Prawna". Dziennik alarmuje, że z tego powodu ponad 20 organizacji pozarządowych nie może rozpocząć wdrażania projektów unijnych dotyczących nadzoru nad funkcjonowaniem administracji publicznej.

Współzałożyciel The Pirate Bay: nasza walka o wolność internetu - przegrana

Walka o wolność internetu została przegrana na rzecz korporacyjnej i rządowej kontroli - ocenił w Berlnie podczas Transmediale współzałożycieli The Pirate Bay Peter Sunde.

MF ma kłopot? Poseł skarży do premiera, pracodawcy do prokuratury

Pracodawcy ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców złożyli do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra finansów Mateusza Szczurka i jego zastępcę Jacka Kapicę. Powód? Wprowadzane zasady prowadzenia kontroli w firmach. W tej samej sprawie ostra interpelacja poselska trafiła do premiera. - To absurd - odpowiada wiceminister Kapica.

Prezydent wręczył Annie Trzecińskiej akt powołania na stanowisko wiceprezesa NBP

dodał, obejmie ona nadzór nad departamentem operacji krajowych oraz departamentem operacji zagranicznych. "W istocie oznacza to, że będzie sprawowała nadzór nad realizacja polityki pieniężnej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej" - powiedział. Jak dodał, oprócz tego przejmie nadzór nad

Resort rolnictwa: to nieprawda, że 99 proc. firm działa uczciwie

być wyłączone spod planowanej regulacji. CBA "prowadzi kontrole w kontekście zjawisk korupcyjnych lub działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. W sytuacji, w której przedsiębiorca byłby skontrolowany przez organ administracji publicznej, np. w zakresie wykorzystania dotacji na

Karpiński: nie mniej niż 5 mld zł do 2016 na poszukiwania surowców

, wydobywaniem i przesyłaniem węglowodorów ze źródeł niekonwencjonalnych. Wyjaśnił, że projekt ten przewiduje m.in. skrócenie ustawowych terminów rozpatrzenia spraw przez organa administracji oraz terminów odwoławczych, ułatwienie uzyskiwania odpowiednich pozwoleń, opinii i zgód. "Efektywny nadzór nad

Pięć nazwisk w konkursie na stanowisko prezesa ZUS

Pięć nazwisk w konkursie na stanowisko prezesa ZUS

zapisano m.in.: kierowanie zarządem, koordynowanie współpracy z administracją rządową, w tym z Komisją Nadzoru Finansowego, zwierzchni nadzór nad orzecznictwem lekarskim do celów ubezpieczeń społecznych, przyznawanie świadczeń w drodze wyjątku oraz zatwierdzanie projektów dot. administrowania środkami

MPiPS ogłosiło nabór na prezesa ZUS

"metodach i technikach" prowadzenia naboru. W zakresie wykonywanych obowiązków zapisano m.in: kierowanie zarządem, koordynowanie współpracy z administracją rządową, w tym z KNF, zwierzchni nadzór nad orzecznictwem lekarskim dla celów ubezpieczeń społecznych, przyznawanie świadczeń w drodze

W życie wchodzą przepisy przyjęte dla naprawy Kompanii Węglowej

pracować gdzie indziej. Pracownicy przeróbki mechanicznej węgla, administracji i powierzchni mogą też skorzystać z 12-miesięcznych odpraw. Osłony socjalne mają być sfinansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Rządowy program dla KW zawiera elementy pomocy publicznej, na którą należy

MSP rozpoczęło szacowanie roszczeń reprywatyzacyjnych

stronie zamieściło odpowiednie wzory tabel do uzupełnienia "przez właściwe organy administracji publicznej w zakresie posiadanych danych o roszczeniach reprywatyzacyjnych". "Jednocześnie Ministerstwo Skarbu Państwa zwróciło się do Głównego Urzędu Statystycznego o pomoc przy realizacji

MIR: państwo nie daje przyzwolenia na łamanie prawa przy reprywatyzacji

przez byłych właścicieli". Przyznał, że takie sytuacje się zdarzają. Zwrócił jednak uwagę, że są wynikiem niskich pobudek tych, którzy odzyskali nieruchomość, a nie wynikiem pracy administracji publicznej. Żbik zaznaczył, że za eliminację takich niezgodnych z prawem działań, odpowiedzialne są

IBnGR: potrzebna dalsza liberalizacja rynku pocztowego

pełnił tę funkcję do 2025 r. "Konkurs będzie rozpisany przez UKE, który jest nadzorowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji; jednocześnie ministerstwo to jest podmiotem, który sprawuje nadzór właścicielski nad Pocztą Polską, a Poczta będzie oczywiście startowała w konkursie na operatora

Afera korupcyjna. Byli urzędnicy marszałka tym razem skazani

Afera korupcyjna. Byli urzędnicy marszałka tym razem skazani

specjaliście w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych Urzędu Marszałkowskiego, sąd wymierzył karę roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata, zapłacenie 10 tys. zł grzywny i 2-letni zakaz zajmowania stanowisk w administracji publicznej. Piąta osoba oskarżona w tej sprawie to brat Agnieszki M

W życie wchodzą przepisy przyjęte dla naprawy Kompanii Węglowej

pracować gdzie indziej. Pracownicy przeróbki mechanicznej węgla, administracji i powierzchni mogą też skorzystać z 12-miesięcznych odpraw. Osłony socjalne mają być sfinansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Rządowy program dla KW zawiera elementy pomocy publicznej, na którą należy

Firmy zewnętrzne wchodzą do urzędów. Pracę może stracić prawie 1,5 tys. osób

Firmy zewnętrzne wchodzą do urzędów. Pracę może stracić prawie 1,5 tys. osób

płace, zaopatrzenie, bhp czy ochronę informacji niejawnych. Każdy ma też swoje działy księgowości. Po zmianach powstaną instytucje specjalizujące się w wykonywaniu określonych zadań (np. finansów czy zakupów), obsługujące jednostki administracji publicznej na poziomie np. województwa. Będą to właśnie

Artur Radziwiłł pełnomocnikiem rządu ds. wspierania reform na Ukrainie

zarządzanie finansami publicznymi, decentralizację budżetu, administrację podatkową, nadzór, regulacje rynku finansowego, finansowanie samorządów" - powiedział. Przypomniał, że Polska zdecydowała o uruchomieniu kredytu w wysokości 100 mln euro dla Ukrainy, który koordynowany jest przez resort finansów

Zbiórki publiczne po nowemu: zgłoszenie zamiast zezwolenia

Zbiórki publiczne po nowemu: zgłoszenie zamiast zezwolenia

Rząd przyjął w tym tygodniu założenia do nowej ustawy o zbiórkach publicznych, która ma zliberalizować zasady ich prowadzenia. Nowa ustawa - do której założenia przygotowało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi - ma zastąpić tę obowiązującą od 1933 r

Kapica: odbiurokratyzujemy akcyzę

departamentów, sprawujących administrację w ministerstwie, którą zarządza Dyrektor Generalna. PAP: A na czym polegają teraz Pana obowiązki? Jacek Kapica: Koncentruję się na obszarze administracji wykonawczej, jakimi są administracja podatkowa oraz Służba Celna poprzez nadzór nad Departamentem Administracji

Zarząd Giełdy dopuścił Cube.ITG do notowań na rynku głównym od 1 kwietnia

serii C o wartości nominalnej 0,20 złotych każda. Wszystkie akcje, o których mowa powyżej będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "CUBEITG" i oznaczeniem "CTG". Wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny CUBE.ITG, spółki z rynku

Raport o stanie samorządu terytorialnego, czyli tego później nie da się już naprawić

rozliczeniu inwestycji powinny szybciej spływać do kas samorządów. - Odwlekanie refundacji zwiększa koszty pożyczek zaciąganych przez samorządy na prefinansowanie realizacji takich zadań - tłumaczą autorzy raportu. Raport wydała Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Lech Witecki odwołany z funkcji p.o. dyrektora GDDKiA

publicznych, sprawuje nadzór nad przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa. Ponadto GDDKiA zarządza ruchem na drogach krajowych, przygotowuje i koordynuje budowę i eksploatację płatnych autostrad. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma centralę w Warszawie oraz 16 oddziałów

ZPP donosi do prokuratury na ministra finansów; MF uważa, że to absurd

przestępstw przez Ministra Finansów Mateusza Szczurka oraz innych funkcjonariuszy publicznych Ministerstwa Finansów, m.in. Podsekretarza Stanu Jacka Kapicę" - napisano w komunikacie. Według ZPP przedstawiciele Ministerstwa Finansów mieli przekroczyć swoje uprawnienia nakłaniając pracowników Izb

Warmińsko-Mazurskie: Idzie fala zwolnień w urzędach

Warmińsko-Mazurskie: Idzie fala zwolnień w urzędach

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wymyśliło, jak odchudzić administrację rządową w terenie. Pracę straci ponad 1,4 tys. osób w całym kraju. Projekt resortu ma wejść w życie 1 lipca.W tej chwili każdy inspektorat w Polsce (m.in. nadzór budowlany, ochrona środowiska, inspekcja handlowa

NIK zbada sprawę publikacji ustawy w ramach trwającej już kontroli

kontroli. "Po rekomendacjach ze strony analityków Izby Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podjął decyzję o rozszerzeniu programu kontroli nadzoru organów podatkowych prowadzonej właśnie w Ministerstwie Finansów o zbadanie sprawy opóźnienia w procesie publikacji ustawy" - podano. "Eksperci

Qumak stworzy centrum danych dla KNF, jego portfel zamówień wzrósł do 280 mln zł

jest spółką informatyczno-technologiczną, projektującą i wdrażającą innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne w przedsiębiorstwach usługowych (telekomunikacja, finanse) oraz w sektorach: przemysłowym, infrastrukturalnym, edukacyjnym czy administracji publicznej. Firma zapewnia jednocześnie ich serwis i

Rząd przyjął projekt ustawy znoszącej pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych

będą konieczne). W przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę, organ administracji będzie musiał wezwać inwestora do ich uzupełnienia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Obecnie organ administracji nie ma wyznaczonego terminu na wezwanie do uzupełnienia

Exatel pozostanie w PGE

której korzysta wiele organów administracji publicznej (m.in. ministerstwa obrony, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, NFZ i Komisja Nadzoru Finansowego), instytucje finansowe (NBP, Bank Gospodarstwa Krajowego, warszawska giełda) oraz firmy energetyczne i inne firmy telekomunikacyjne. Malma na sprzedaż

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego proponuje nowe rozwiązania prawne

projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, a także oświadczeń gestorów mediów i zarządców dróg publicznych oraz dokumentów geodezyjnych. Zgodnie z kodeksem w przyszłości projekt budowlany będzie obejmował projekt urbanistyczno-architektoniczny (odpowiednik

Ekonomiści: wzrost PKB w 2015 r. przekroczy 3 proc.

Przedsiębiorczości i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Analizy mają pomagać w łagodzeniu negatywnych skutków istotnego pogorszenia sytuacji gospodarczej. Debata towarzyszyła sympozjum naukowemu "Współczesna gospodarka i administracja publiczna", które odbywa

T-Mobile dostarczy komórki polskim urzędnikom. 21,5 tys. telefonów.

, paliwa, sprzętu i oprogramowania komputerowego, urządzeń biurowych, energii elektrycznej. CUW przeprowadziło już np. wspólny przetarg na papier A4 i A3 do drukarek i kserokopiarek dla 44 jednostek administracji publicznej. Zamówienie przyniosło ponad 4 mln zł oszczędności. Docelowo w ramach CUW powinny

Pięć nazwisk w konkursie na stanowisko prezesa ZUS

zarządem, koordynowanie współpracy z administracją rządową, w tym z KNF, zwierzchni nadzór nad orzecznictwem lekarskim dla celów ubezpieczeń społecznych, przyznawanie świadczeń w drodze wyjątku, a także zatwierdzanie projektów dot. administrowania środkami Funduszu Rezerwy Demograficznej. Kandydat musi

NIK skontrolowała sposoby prowadzenia gospodarki rybackiej

sprawuje dwóch ministrów - rolnictwa i rozwoju wsi oraz środowiska. Nadzorem i kontrolą zajmują się cztery organy administracji publicznej. Według NIK system nadzoru jest zbyt skomplikowany i nadmiernie rozbudowany, dlatego prawo dotyczące rybactwa śródlądowego należy uprościć.

Instytucja publiczna może udzielić przetargu wspólnie z przedsiębiorstwem prywatnym

Pytanie Czy jednostka administracji samorządowej przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może dołączyć do postępowania przedsiębiorstwa prywatne, prowadzące działalność biznesową? Czy kierownik zamawiającego może w ten sposób postąpić na podstawie np. zawartego porozumienia

Jakie są największe problemy naszej e-administracji?

kilkuset mniejszych czy większych błędów. Ministerstwo przewiduje, że nowy system ruszy w pierwszej połowie przyszłego roku, ale czy będzie tak rzeczywiście - nie ma pewności. - W firmie prywatnej złe rozwiązanie jest bez skrupułów porzucane. W administracji publicznej tak nie jest, bo marnotrawienie

Radni Ełku nie głosowali projektu apelu o wstrzymanie połowów sieciami

swoim raporcie NIK przypomniała, że nadzór nad rybactwem śródlądowym w Polsce sprawuje dwóch ministrów - rolnictwa i rozwoju wsi oraz środowiska. Nadzorem i kontrolą zajmują się cztery organy administracji publicznej. Według NIK taki system jest zbyt skomplikowany i nadmiernie rozbudowany, dlatego prawo

Premier dymisjonuje Budzanowskiego. "Mimo wysokiej oceny i sympatii"

negocjacjach nad memorandum w zamiarze zarządu oraz miejscu i dacie podpisania dokumentu. Wiedzy takiej nie posiadał MSP nadzorujący spółkę PGNiG - powiedział Sienkiewicz.I właśnie z powodu braku nadzoru nad PGNiG i spółkami strategicznymi Tusk odwołał Budzanowskiego. - W związku z działalnością PGNiG nie

Ekspert: Amber Gold wymusiła istotne zmiany w prawie, czas na praktykę

pochodzić z udokumentowanych źródeł, żeby zapobiec wykorzystywaniu ich jako narzędzia do prania brudnych pieniędzy, a Komisja Nadzoru Finansowego zyska dodatkowe instrumenty do ich kontroli. "Jeśli wejdą w życie wszystkie planowane przez rząd zmiany, administracja będzie miała aż nadto środków do

Zygmunt Łukaszczyk chce cyfryzacji urzędu i ograniczenia zatrudnienia

To przede wszystkim sprawna, otwarta na klienta administracja publiczna. Śląski Urząd Wojewódzki wprowadził i nadal zamierza wprowadzić wiele cennych usprawnień. Usprawnienia te będą pomocne w poprawie pracy pozostałych urzędów w kraju. Są one rezultatem m.in. badania satysfakcji klientów, w

Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa budowlanego

zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich, dla których takie uzgodnienia nadal będą konieczne). Spełnienie przez budynek warunków w zakresie podłączenia do mediów będzie weryfikowane na etapie zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót budowlanych

MSW nagle wymieniło zarząd PWPW - firmy, która drukuje nasze pieniądze

spółki. Obecnie wchodzimy w kluczowy moment realizacji projektów związanych z bezpieczeństwem państwa m.in. w kontekście obrotu dokumentami" - poinformowało nas biuro prasowe MSW. Chrapka MSW na spółkę Nadzór nad Wytwórnią formalnie sprawuje minister skarbu. Ale w lipcu zeszłego roku szef tego

Urszula Pasławska została wiceministrem skarbu

Gdańskiego i studiów podyplomowych na kierunku Integracja Europejska i Współpraca Transgraniczna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Działa w warmińsko-mazurskich strukturach PSL. Od lat jest związana z administracją publiczną. W 2001 r. rozpoczęła pracę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko

Bezpieczeństwo energetyczne Polski pod okiem Waldemara Pawlaka

projekty ustaw z dziedziny polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, funkcjonowania rynku energetycznego oraz nadzoru właścicielskiego nad własnością publiczną w sektorach związanych z wydobyciem surowców energetycznych, wytwarzania energii, jej przesyłu i dystrybucji.Komisja będzie zajmować

MIR: projekt kodeksu budowlanego w Sejmie jeszcze przed końcem kadencji

zgłoszenia, czyli informowania organu administracji o zamierzeniu podjęcia budowy. Dotyczyłoby to inwestycji mniejszej skali, łącznie z budową domków jednorodzinnych - z tym, że inwestor musiałby wówczas dołączyć projekt budowlany. Jeżeli organ w ciągu miesiąca nie dopatrzyłby się naruszeń prawa, to po

Polski gazoport w poślizgu. Dlaczego MSP chciało utajnić raport NIK?

decyzję o budowie gazoportu podjął rząd PiS w styczniu 2006 r. i wtedy za tę inwestycję miało odpowiadać Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki. Już w marcu 2007 r. rząd wskazywał, że potrzebne są zmiany przepisów, aby przyspieszyć inwestycję. Jednak według NIK resort

Lech Witecki odwołany z funkcji p.o. dyrektora GDDKiA

krajowymi oraz realizuje budżet państwa w tym zakresie. GDDKiA m.in. gromadzi dane i sporządza informacje o sieci dróg publicznych, sprawuje nadzór nad przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa. Ponadto GDDKiA zarządza ruchem na drogach krajowych, przygotowuje i koordynuje budowę i

Sejm. Zmiany w Prawie budowlanym - ułatwienia dla budujących

na ewentualny sprzeciw. Skrócono także czas oczekiwania na tzw. "milczącą zgodę na użytkowanie" (brak sprzeciwu administracji) - z 21 do 14 dni - w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia. Nowela znosi ponadto obowiązek załączania do projektu budowlanego

Poprawki PO i PiS do rządowej nowelizacji prawa budowlanego

ewentualny sprzeciw. Skrócony zostanie czas oczekiwania na tzw. "milczącą zgodę na użytkowanie" (brak sprzeciwu administracji) - z 21 do 14 dni - w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia. Propozycja znosi też obowiązek załączania do projektu budowlanego oświadczeń o

Oferta konsorcjum Kamsoft/Asseco najkorzystniejsza w przetargu na e-zdrowie

;.Wcześniej, 11 stycznia br., CSIOZ poinformowało o wygranej firmy Unizeto Technologies w pierwszej część przetargu ograniczonego na projekt P1, dotyczącej zaprojektowania, realizacji i nadzoru gwarancyjnego tzw. "Szyny Usług" oraz "Systemu Administracji". Koszt realizacji tego zlecenia

Karpiński: nie mniej niż 5 mld zł do 2016 na poszukiwania surowców

energetycznej. "Efektywny nadzór nad spółkami SP w grupie kapitałowej Skarbu Państwa, szukanie synergii, które mają budować wartość tej grupy (...) w zgodzie z realiami rynkowymi (...) mają służyć realizacji polityk publicznych, w tym w szczególności bezpieczeństwa energetycznego" - powiedział szef

NIK: administracja odpowiedzialna za opóźnienia w poszukiwaniu gazu z łupków

, niejednokrotnie z opóźnieniem. NIK podała, że zidentyfikowała szereg nieprawidłowości w działaniach administracji publicznej. Izba wskazała, że rozpoczęte w 2011 r. prace związane z tworzeniem i nowelizacją prawa dotyczącego poszukiwania i wydobywania węglowodorów, w tym gazu z łupków oraz przepisów w zakresie

Marszałek nie płaci. Chcą spłacić janosikowe w naturze

ministerstwa. Ustawa wskazuje kilka podmiotów, które zobowiązane są do niezwłocznego zawiadomienia o podejrzeniu złamania dyscypliny. To nie nasza wina Jednym z nich jest kierownik jednostki sektora finansów publicznych. W tym wypadku to marszałek Struzik, który musiałby donieść sam na siebie. Marta Milewska

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Podpis elektroniczny istnieje w zamówieniach publicznych od 2004 r. Towarzyszył pierwszym zapisom o aukcji elektronicznej (obecnie nazwanej licytacją elektroniczną). Pojawił się następnie w kolejnych procedurach elektronicznych (obecnej aukcji, w dynamicznym systemie zakupów oraz w zapisach

Covec, PGP, Bud-Invent - głośne przetargi, w których zdecydowała cena

brakowało warstwy ścieralnej. W ostatnich miesiącach głośną sprawą z obszaru Prawa zamówień publicznych jest wart ok. 500 mln zł przetarg na dwuletnią obsługę korespondencji z sądów i prokuratur. Kontrakt zdobyła Polska Grupa Pocztowa, bo złożyła ofertę o ponad 84 mln zł niższą od Poczty Polskiej i od 1

To ostatni dzień lita. Litwa gotowa na przyjęcie euro

urzędnikom (nawet o kilkadziesiąt procent), zwolniono część pracowników administracji publicznej, obcięto pensje nauczycieli i emerytury. Ostre cięcia wyprowadziły gospodarkę na prostą, miały jednak też poważne konsekwencje. Bezrobotni Litwini z niespłaconymi kredytami zaczęli emigrować. W 2012 r. po raz

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Podpis elektroniczny istnieje w zamówieniach publicznych od 2004 r. Towarzyszył pierwszym zapisom o aukcji elektronicznej (obecnie nazwanej licytacją elektroniczną). Pojawił się następnie w kolejnych procedurach elektronicznych (obecnej aukcji, w dynamicznym systemie zakupów oraz w zapisach

MPiPS ogłosiło nabór na prezesa ZUS

. składanych dokumentów i oświadczeń, a także informacje o "metodach i technikach" prowadzenia naboru. W zakresie wykonywanych obowiązków zapisano m.in: kierowanie zarządem, koordynowanie współpracy z administracją rządową, w tym z KNF, zwierzchni nadzór nad orzecznictwem lekarskim dla celów

MPiPS ogłosiło nabór na prezesa ZUS

;metodach i technikach" prowadzenia naboru. W zakresie wykonywanych obowiązków zapisano m.in: kierowanie zarządem, koordynowanie współpracy z administracją rządową, w tym z KNF, zwierzchni nadzór nad orzecznictwem lekarskim dla celów ubezpieczeń społecznych, przyznawanie świadczeń w drodze wyjątku, a

Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego ma być gotowy pod koniec roku

jak może być zabudowana, jakie ewentualnie wydano w tych sprawach rozstrzygnięcia administracyjne. W opinii komisji kodyfikacyjnej regulacje z tzw. specustaw, konieczne dla wykonania inwestycji publicznych, powinny być przeniesione do kodeksu budowlanego. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego

"Rzeczpospolita" - Koalicyjna przepychanka o węgiel

Dziennik wyjaśnia, że Joanna Strzelec-Łobodzińska, wiceminister gospodarki stara się o fotel prezesa Kompanii. By objąć tę funkcję, poza wygranym konkursem, musi też dostać zgodę komitetu przy Kancelarii Premiera na skrócenie rocznego zakazu piastowania przez urzędnika administracji publicznej

Państwo powinno odpowiedzieć za Amber Gold

, zagwarantowanie obywatelom wolności oraz elementarnego poziomu bezpieczeństwa.A zatem sprawnie działające państwo ma na celu przede wszystkim ochronę interesu publicznego, w tym w szczególności - zbiorowego interesu obywateli-konsumentów. Aby realizować ten postulat, władza ustawodawcza serwuje obywatelom coraz

Abris chce odszkodowania od państwa polskiego za decyzję KNF ws. FM Banku PBP

Warszawa, 20.05.2014 (ISBnews) - Fundusz private equity Abris Capital Partners, większościowy akcjonariusz FM Banku PBP, złożył oficjalną notyfikację do ministra skarbu i ministra spraw zagranicznych w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nakładającą na fundusz zakaz wykonywania

"Żebyśmy tego fiaska nie mieli ponownie". Dodatkowe 356 milionów złotych na wybory w 2015 roku

komisja finansów publicznych przyjmie sprawozdania komisji do 4 grudnia. System informatyczny, który miał wspomóc pracę organów wyborczych podczas niedzielnych wyborów samorządowych w Polsce, nie zadziałał prawidłowo. Powoduje to opóźnienia w sumowaniu głosów i utrudnia ustalenie wyników wyborów. Jak

Międzyresortowa przepychanka o nadzór nad PWPW

dokończono je dopiero pod koniec lipca, gdy nadzór nad PWPW przejął minister spraw wewnętrznych. I to on odwołał wybranego w konkursie członka zarządu wytwórni. Doszło do kuriozalnej sytuacji. W sobotę 27 lipca Tadeusz Wachowski zgodnie z uchwałą rady nadzorczej PWPW objął stanowisko w zarządzie. A już w

Tusk w przyszłym tygodniu ma rozmawiać z ekspertami o Kompanii Węglowej

Elżbietę Bieńkowską, aby wsparła wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, który bezpośrednio sprawuje nadzór nad kopalniami. "Żeby się także w to zaangażowała" - dodał. Od rana w środę w kopalniach Kompanii Węglowej organizowane są tzw. masówki - spotkania, na których

Związkowcy: rozpoczyna się akcja protestacyjno-strajkowa w JSW

rozmawiać z obecnym zarządem spółki, domagają się jego odwołania. Deklarują gotowość do rozmów z radą nadzorczą JSW i reprezentantami nadzoru właścicielskiego, czyli rządu. W dniu rozpoczęcia referendum rzeczniczka JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer zwracała uwagę, że pracownicy odpowiadali na pytanie

NIK krytycznie ocenia zmniejszanie dotacji na drogi lokalne

rozwoju poszczególnych regionów - hamuje ich aktywność gospodarczą, obniża atrakcyjność inwestycyjną oraz konkurencyjność. Izba przypomniała, że polska sieć dróg powiatowych ma ponad 127 tys. kilometrów, a gminnych - 237 tys. kilometrów, co stanowi 88 proc. wszystkich dróg publicznych. W ramach pierwszej

Przegląd informacji ze spółek

marca 2015 roku, podała spółka. W ramach oferty publicznej zarząd Dekpolu przydzielił 1.952.549 akcji serii B z łącznie oferowanych 2,3 mln papierów. Akcje sprzedawane były po 15 zł. Tym samym łączna wartość oferty publicznej wyniosła blisko 30 mln zł brutto, poinformował prezes Mariusz Tuchlin

Biznes lepiej ocenia rząd, ale "rośnie fiskalizm i liczba kontroli w firmach"

rubieżach Rzeczypospolitej. Prowadzi niezwykle przyjazną i korzystną gospodarczo politykę wobec Niemiec - wylicza szef BCC. Tu jego zdaniem Donald Tusk zasłużył na 4. - Gorzej premier wypada w gospodarczej polityce wewnętrznej - przekonuje Marek Goliszewski. - Dług publiczny Polski zmierza w kierunku 980

Jak wygrać z trudnym sąsiadem [PORADNIK]

takiej sytuacji znalazło się małżeństwo z Gdyni, które zamontowało sobie drugie drzwi antywłamaniowe otwierające się na klatkę schodową. Chciało dzięki nim poczuć się bezpieczniej, bo w budynku dochodziło wcześniej do włamań i kradzieży. Ale nie spodobało się to sąsiadom. Donieśli do administracji, że

Merkel: Konkurencyjność decydująca dla gospodarki UE

centralizacji UE, chciałaby współpracować z innymi krajami. - Merkel zbudowała Cameronowi pomost - komentowała telewizja publiczna ARD. Szefowa niemieckiego rządu podkreśliła w Davos, że tworząc stały mechanizm ratunkowy dla euro EMS, pakt fiskalny oraz nadzór bankowy, kraje UE dysponują instrumentami

Duże zmiany w rządzie Tuska. Oceniamy nowych i starych ministrów [PODSUMOWANIE]

o stan finansów publicznych i zapewnienie skoku rozwojowego, ale w taki sposób, aby nie był to skok w przepaść.Eksperci dobrze przyjęli nominację Szczurka, choć od razu pojawiły się głosy, że nie do końca jasne są np. jego poglądy w sprawie OFE. Internauci szybko wyciągnęlifragment programu TV

NIK krytycznie ocenia zmniejszanie dotacji na drogi lokalne

aktywność gospodarczą, obniża atrakcyjność inwestycyjną oraz konkurencyjność. Izba przypomniała, że polska sieć dróg powiatowych ma ponad 127 tys. kilometrów, a gminnych - 237 tys. kilometrów, co stanowi 88 proc. wszystkich dróg publicznych. W ramach pierwszej edycji narodowego programu budowy dróg

Leszek Balcerowicz o reformie OFE. Konstytucyjny nihilizm

. Atakując oszczędzanie w OFE, koalicja PO-PSL chce zapewne odwrócić uwagę od daleko poważniejszych i na dodatek szkodliwych dla wzrostu gospodarki przyczyn narastania długu publicznego: utrzymywanie rozgałęzionych przywilejów socjalnych dla wybranych grup, wzrostu zatrudnienia i braku reform w administracji

NIK: ścieki z części uzdrowisk zagrażają środowisku

odpadami oraz o ewentualnych zagrożeniach ekologicznych. "Na przykład w operacie uzdrowiskowym gminy Krynica-Zdrój zaznaczono, że ścieki dopływające do oczyszczalni są typowymi ściekami bytowo-gospodarczymi powstającymi w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej" - czytamy w

JKM, czyli urok zbyt prostych rozwiązań

, upraszczanie prawa i twarde egzekwowanie zasad i terminów. W obecnej gospodarce przy złożoności wszystkich procesów finansowych i technologicznych brak kompetentnego nadzoru państwa (lub samorządu) kończy się klęską. To zbytnia kreatywność bankierów, a nie zbyt wolna praca urzędników, doprowadziła do kryzysu

Memorandum z Gazpromem wysadziło "łupkowego" ministra skarbu

utworzeniu w drugim rządzie Donalda Tuska nowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, został wiceszefem tego resortu. Na czym się skupi nowy minister. - Na pewno bezpieczeństwo energetyczne i skuteczny nadzór nad tym - w interesie państwa polskiego - jest priorytetem tych resortów, które odpowiadają za

Łupki pod specjalnym nadzorem

prywatnej kopaliny. Dobrym przykładem jest Teksas, gdzie administracja stanowa ma skuteczne instrumenty - przepisy i ekspertów - aby w razie potrzeby zatrzymać wydobycie lub nakazać zmianę sposobu eksploatacji.W Europie stosuje się raczej ustawowo umocowane publiczne pomioty, które są pełnoprawnymi

Crowdfunding - zrzuć się na biznes

. Choć granica wydaje się dość płynna, warto zwrócić uwagę, że w żaden sposób nie jest to forma zbiórki publicznej - raczej inwestycja. Zbiórki nie oferują świadczeń zwrotnych, a w przypadku crowdfundingu osoba zbierająca środki dostarcza konkretną wartość. Może mieć ona charakter materialny (produkt

Kadrowe trzęsienie ziemi. Kolejni szefowie urzędów tracą stanowiska

, praw jazdy. Od 2008 r. prezesem PWPW był Krzysztof Żarnotal, trzykrotnie wygrywający konkursy. Wczoraj odwołał go minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, który latem zeszłego roku przejął nadzór nad PWPW i wprowadził przepisy pozwalające na zmiany w zarządzie bez konkursu. Na tej podstawie

Zmiany prawa na działkach [PORADNIK]

powierzchnia zabudowy przekracza 35 m kw., a wysokość - cztery lub pięć metrów, w zależności od tego, czy dach jest płaski czy stromy. Czy altana jest legalna? W Polskim Związku Działkowców (PZD) obawiają się, że "autorytet NSA oraz sposób działania administracji publicznej sprawiają, iż choć w Polsce

Budownictwo dostanie swój kodeks

jest zmiana optyki patrzenia na kontrole w procesie inwestycyjnym.- Dziś ta kontrola jest prewencyjna, a wszędzie tam gdzie jest to możliwe powinna być następcza - tłumaczy.Jednocześnie profesor podkreśla, że komisja zmierza w kierunku zwiększenia roli negocjacji w działaniach administracji publicznej

Nauka robienia przetargów - część druga polemiczna

publicznych.Ustawa Prawo zamówień publicznych pełni kluczową rolę w procesie wydatkowania środków przez administrację publiczną. Przetarg publiczny ma na celu zapewnienie niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych wszystkim przedsiębiorcom zdolnym do realizacji zamówienia publicznego. Tym samym, założeniem

Świat chce poznać szczegóły totalnej inwigilacji internetu przez USA

ds. ochrony danych m.in. z Włoch i Kanady - zwłaszcza że program miał być stosowany głównie wobec obcokrajowców. Obama jak Nixon? W USA rząd najpierw wystąpił ze zdecydowaną obroną inwigilacji. Podnosił, że jest ona ważnym orężem w walce z terroryzmem oraz podlega nadzorowi Kongresu i sądów. Jednak w

Putin szykuje Gazprom do walki z łupkami

premier Donald Tusk podpisał rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu ds. rozwoju wydobywania węglowodorów. Ma nim zostać wiceminister środowiska, który zająłby się koordynowaniem i nadzorem działań administracji rządowej związanej z eksploatacją złóż, szczególnie z łupków

Pierwsza dama amerykańskiej motoryzacji pokieruje General Motors

Chevrolet Camaro, oczywiście produkcji GM. Dziś, jak mówią jej znajomi, ma kolekcję tych sportowych aut. - Lubię szybko jeździć - przyznaje publicznie. Po studiach Mary Barra została menedżerem w jednej z fabryk GM w pobliżu Detroit, a potem stopniowo pięła się po szczeblach kariery w koncernie. W 1990 r

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

do nowoczesnych e?usług i otwartych informacji publicznych. Taki będzie efekt przyjętego dziś przez Komisję Europejską Programu Polska Cyfrowa" – powiedziała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak, cytowana w komunikacie. Budżet programu wynosi blisko 2,2 mld euro ze środków

Autostrada marnotrawstwa

jakości projektowania i finansów publicznych drogę - jedynym kryterium wyboru biura projektowego stała się najniższa cena. W rezultacie koszty przedprojektowe i projektowe w Polsce nie przekraczają 1 proc. wartości inwestycji. A doświadczenie uczy, że aby sprostać technicznym i biznesowym wyzwaniom, cały

Paweł Wypych - zginął były prezes ZUS i gospodarczy doradca prezydenta

UW i zarządzanie w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.W latach 1987-1999 był instruktorem harcerskim, ostatnio w stopniu harcmistrza w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR). W 1990 r. został warszawskim radnym. Od 1996 do 1999 r. był

Obwodnice miały być otwarte. Czemu wciąż rozgrzebane?

, nie możemy podawać takich szczegółów.W poniedziałek odezwali się budowniczowie obwodnicy. Mateusz Gdowski, rzecznik prasowy firmy Bilfinger Berger, przekonuje, że całą sprawę odbiera jako "publiczne wywieranie presji na wykonawcy w celu obniżenia wartości prac". Sugeruje, że administracja

Zbigniew Jagiełło: Korzystać z okazji, nawet stając na palcach [Wywiad]

socjalnych czy zmniejszenia zatrudnienia w administracji publicznej. A przecież nie można jednocześnie zaciągać zobowiązań, aby oszczędzać na przyszłość i utrzymywać znaczne bieżące wydatki socjalne. Na to nas zwyczajnie nie stać. Ucieka pan od odpowiedzi. Rostowski czy Balcerowicz? - Nie jestem

Wesoły żywot grabarza

. Tę funkcję ówczesny proboszcz powierzył mu w 1988 r. bez spisywania umowy. Kolejni księża zarządzający parafią przyjęli taki stan rzeczy i niczego nie zmieniali. Wydatki związane z administracją Kubera pokrywa z opłat za wykopanie grobu, jakie pobiera od rodzin zmarłych. Jedyny zakład pogrzebowy

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

upubliczniona i proces przygotowań do pierwotnej oferty publicznej rozpocznie się w przyszłym roku. Pakiet 51% akcji ma pozostać w rękach Skarbu Państwa, poinformował agencję ISBnews minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki. "Nie ma lepszej drogi dla rozwoju całej grupy, niż jej

Alotaż, czyli tradycja rozdawnictwa

: To jest częściowo walka z wiatrakami, bo system rozdawnictwa jest w świecie powszechnie przyjęty. W USA mamy tzw. spoils system: partia wygrywa wybory i stanowiska rządowe są do dyspozycji administracji. W Wielkiej Brytanii jest tzw. cronyism, czyli zjawisko kolesiostwa. Tam nie liczy się, czy jesteś

Rządzie, nie rób nas w bambuko

;nasi" i tak bez końca, aż ktoś sprywatyzowałby "kluczowe spółki" i w ten sposób uwłaszczył "swoich". Na amen. Ustawa o zasadach wykonywania niektórych uprawnień skarbu państwa jest swoistym kodeksem prywatyzacji i nadzoru właścicielskiego państwa w newralgicznych sektorach

Nowy rząd Ewy Kopacz w komplecie. Kim są ministrowie

proobronnościowych - koniecznych wobec konfliktu na Ukrainie i imperialistycznych zapędów Rosji. Pakiet ustaw ma wychodzić poza kompetencje ministra obrony i dotyczyć także sfer MSW, Administracji i Cyfryzacji, programów nauczania, czyli MEN, a nawet niektórych zapisów w konstytucji. Objął stanowisko 2 sierpnia 2011

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

czego 40 mln zł na 2016. Spółka zwraca uwagę na chwilowy przestój w przetargach publicznych, co jest związane z oczekiwaniem na rozdanie środków UE z puli do 2020 r. Tu jednak, po doświadczeniach z e-DŚ, prezes Qumaka zapowiada bardzo ostrożne szacowanie ryzyk przy pozyskiwaniu takich umów. Całkowita

O co chodzi z tym ratingiem? Ekskluzywny klub, z którego wypadnie USA

z ratingami trwa jednak dalej - Moody's zmienił perspektywę ratingu USA na negatywną, uzasadniając to tym, że kraj musi podjąć istotne kroki zmniejszające deficyt, aby naprawić stan swoich finansów publicznych. Negatywna perspektywa oznacza, że rating Stanów Zjednoczonych może zostać obcięty w ciągu

Zmiany w prawie budowlanym - czy na pewno szybciej i prościej?

tą zmianą wiązać zbyt daleko idących oczekiwań. Bo ile obecnie trwa uzyskanie pozwolenia na budowę?M.L.: Z danych nadzoru budowlanego wynika, że 33 dni, a w samej Warszawie - 40 dni. Oczywiście jest to średnia. Zdarzają się inwestycje, gdzie na wydanie pozwolenia na budowę czeka się nawet kilka lat z

Pracownik skarbówki szantażował przedsiębiorcę dla kobiety?

atomistyki i nadzoru farmaceutycznego. - Sprawdzamy, kto je zainspirował do działania - mówi prokurator Zięba. Minister Julia Pitera, pełnomocniczka premiera ds. zapobiegania nieprawidłowościom w instytucjach publicznych, uważa sprawę za skandaliczną. - Zamieszany w nią pracownik UKS-u powinien natychmiast

Kiedy odwrócona hipoteka? Seniorzy czekają na ustawę

najpóźniej w przyszłym, ten projekt powinien znaleźć się w Sejmie. Tam będzie rozpatrywany przez posłów łącznie z projektem ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, autorstwa SLD. Posłowie Sojuszu są już mocno zniecierpliwieni, bo ich projekt leży w szufladzie szefa sejmowej komisji finansów publicznych od

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Nadzór ubezpieczeniowy

Nadzór ubezpieczeniowy – część nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce dotycząca rynku ubezpieczeniowego (nadzór nad zakładami ubezpieczeń i reasekuracji oraz pośrednikami ubezpieczeniowymi). Pierwotnie sprawowany przez Ministra Finansów, następnie w latach 1996–2002 podzielony

Nadzór emerytalny

Nadzór emerytalny – część nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce dotycząca nadzoru nad rynkiem emerytalnym (otwarte fundusze emerytalne i powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze programy emerytalne, indywidualne konta emerytalne i banki depozytariusze) wprowadzona w Polsce w związku

Organ administracji publicznej

zapobiegających naruszeniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.W niektórych wypadkach organ wyższego stopnia rozstrzyga spór o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego oraz między innymi organami administracji publicznej. W pewnych wypadkach sprawują też nadzór i kontrolę

Organ administracji publicznej

zapobiegających naruszeniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.W niektórych wypadkach organ wyższego stopnia rozstrzyga spór o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego oraz między innymi organami administracji publicznej. W pewnych wypadkach sprawują też nadzór i kontrolę

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

Nadzór nad rynkiem kapitałowym – część nadzoru nad rynkiem finansowym obejmujący nadzór nad emitentami papierów wartościowych, przedsiębiorstwami inwestycyjnymi (w tym domami i biurami maklerskimi), funduszami inwestycyjnymi i towarzystwami funduszy inwestycyjnych, bankami powiernikami

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.