nadzór w administracji publicznej

IAR, mapi

"GP": Bałagan w resorcie opóźni wdrożenie projektów

"GP": Bałagan w resorcie opóźni wdrożenie projektów

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie złożyło na czas wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa - donosi "Gazeta Prawna". Dziennik alarmuje, że z tego powodu ponad 20 organizacji pozarządowych nie może rozpocząć wdrażania projektów unijnych dotyczących nadzoru nad funkcjonowaniem administracji publicznej.

Naukowcy w gronie doradców ministra skarbu

Przy Ministerstwie Skarbu Państwa powstał zespół, w skład którego wchodzą naukowcy w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego. Będą doradzać ministrowi przy prowadzeniu polityki właścicielskiej wobec spółek Skarbu Państwa.

Współzałożyciel The Pirate Bay: nasza walka o wolność internetu - przegrana

Walka o wolność internetu została przegrana na rzecz korporacyjnej i rządowej kontroli - ocenił w Berlnie podczas Transmediale współzałożycieli The Pirate Bay Peter Sunde.

Prezydent wręczył Annie Trzecińskiej akt powołania na stanowisko wiceprezesa NBP

dodał, obejmie ona nadzór nad departamentem operacji krajowych oraz departamentem operacji zagranicznych. "W istocie oznacza to, że będzie sprawowała nadzór nad realizacja polityki pieniężnej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej" - powiedział. Jak dodał, oprócz tego przejmie nadzór nad

MIR: państwo nie daje przyzwolenia na łamanie prawa przy reprywatyzacji

przez byłych właścicieli". Przyznał, że takie sytuacje się zdarzają. Zwrócił jednak uwagę, że są wynikiem niskich pobudek tych, którzy odzyskali nieruchomość, a nie wynikiem pracy administracji publicznej. Żbik zaznaczył, że za eliminację takich niezgodnych z prawem działań, odpowiedzialne są

IBnGR: potrzebna dalsza liberalizacja rynku pocztowego

pełnił tę funkcję do 2025 r. "Konkurs będzie rozpisany przez UKE, który jest nadzorowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji; jednocześnie ministerstwo to jest podmiotem, który sprawuje nadzór właścicielski nad Pocztą Polską, a Poczta będzie oczywiście startowała w konkursie na operatora

Afera korupcyjna. Byli urzędnicy marszałka tym razem skazani

Afera korupcyjna. Byli urzędnicy marszałka tym razem skazani

specjaliście w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych Urzędu Marszałkowskiego, sąd wymierzył karę roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata, zapłacenie 10 tys. zł grzywny i 2-letni zakaz zajmowania stanowisk w administracji publicznej. Piąta osoba oskarżona w tej sprawie to brat Agnieszki M

Firmy zewnętrzne wchodzą do urzędów. Pracę może stracić prawie 1,5 tys. osób

Firmy zewnętrzne wchodzą do urzędów. Pracę może stracić prawie 1,5 tys. osób

, zaopatrzenie, bhp czy ochronę informacji niejawnych. Każdy ma też swoje działy księgowości. Po zmianach powstaną instytucje specjalizujące się w wykonywaniu określonych zadań (np. finansów czy zakupów), obsługujące jednostki administracji publicznej na poziomie np. województwa. Będą to właśnie centra usług

Kapica: odbiurokratyzujemy akcyzę

departamentów, sprawujących administrację w ministerstwie, którą zarządza Dyrektor Generalna. PAP: A na czym polegają teraz Pana obowiązki? Jacek Kapica: Koncentruję się na obszarze administracji wykonawczej, jakimi są administracja podatkowa oraz Służba Celna poprzez nadzór nad Departamentem Administracji

Zbiórki publiczne po nowemu: zgłoszenie zamiast zezwolenia

Zbiórki publiczne po nowemu: zgłoszenie zamiast zezwolenia

Rząd przyjął w tym tygodniu założenia do nowej ustawy o zbiórkach publicznych, która ma zliberalizować zasady ich prowadzenia. Nowa ustawa - do której założenia przygotowało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi - ma zastąpić tę obowiązującą od 1933 r

Zarząd Giełdy dopuścił Cube.ITG do notowań na rynku głównym od 1 kwietnia

serii C o wartości nominalnej 0,20 złotych każda. Wszystkie akcje, o których mowa powyżej będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "CUBEITG" i oznaczeniem "CTG". Wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny CUBE.ITG, spółki z rynku

Raport o stanie samorządu terytorialnego, czyli tego później nie da się już naprawić

rozliczeniu inwestycji powinny szybciej spływać do kas samorządów. - Odwlekanie refundacji zwiększa koszty pożyczek zaciąganych przez samorządy na prefinansowanie realizacji takich zadań - tłumaczą autorzy raportu. Raport wydała Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

NIK zbada sprawę publikacji ustawy w ramach trwającej już kontroli

kontroli. "Po rekomendacjach ze strony analityków Izby Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podjął decyzję o rozszerzeniu programu kontroli nadzoru organów podatkowych prowadzonej właśnie w Ministerstwie Finansów o zbadanie sprawy opóźnienia w procesie publikacji ustawy" - podano. "Eksperci

Warmińsko-Mazurskie: Idzie fala zwolnień w urzędach

Warmińsko-Mazurskie: Idzie fala zwolnień w urzędach

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wymyśliło, jak odchudzić administrację rządową w terenie. Pracę straci ponad 1,4 tys. osób w całym kraju. Projekt resortu ma wejść w życie 1 lipca.W tej chwili każdy inspektorat w Polsce (m.in. nadzór budowlany, ochrona środowiska, inspekcja handlowa

Qumak stworzy centrum danych dla KNF, jego portfel zamówień wzrósł do 280 mln zł

jest spółką informatyczno-technologiczną, projektującą i wdrażającą innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne w przedsiębiorstwach usługowych (telekomunikacja, finanse) oraz w sektorach: przemysłowym, infrastrukturalnym, edukacyjnym czy administracji publicznej. Firma zapewnia jednocześnie ich serwis i

Rząd przyjął projekt ustawy znoszącej pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych

będą konieczne). W przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę, organ administracji będzie musiał wezwać inwestora do ich uzupełnienia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Obecnie organ administracji nie ma wyznaczonego terminu na wezwanie do uzupełnienia

Ekonomiści: wzrost PKB w 2015 r. przekroczy 3 proc.

Przedsiębiorczości i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Analizy mają pomagać w łagodzeniu negatywnych skutków istotnego pogorszenia sytuacji gospodarczej. Debata towarzyszyła sympozjum naukowemu "Współczesna gospodarka i administracja publiczna", które odbywa

Exatel pozostanie w PGE

Exatel pozostanie w PGE

której korzysta wiele organów administracji publicznej (m.in. ministerstwa obrony, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, NFZ i Komisja Nadzoru Finansowego), instytucje finansowe (NBP, Bank Gospodarstwa Krajowego, warszawska giełda) oraz firmy energetyczne i inne firmy telekomunikacyjne. Malma na sprzedaż

Jakie są największe problemy naszej e-administracji?

Jakie są największe problemy naszej e-administracji?

kilkuset mniejszych czy większych błędów. Ministerstwo przewiduje, że nowy system ruszy w pierwszej połowie przyszłego roku, ale czy będzie tak rzeczywiście - nie ma pewności. - W firmie prywatnej złe rozwiązanie jest bez skrupułów porzucane. W administracji publicznej tak nie jest, bo marnotrawienie

Instytucja publiczna może udzielić przetargu wspólnie z przedsiębiorstwem prywatnym

Instytucja publiczna może udzielić przetargu wspólnie z przedsiębiorstwem prywatnym

PytanieCzy jednostka administracji samorządowej przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może dołączyć do postępowania przedsiębiorstwa prywatne, prowadzące działalność biznesową? Czy kierownik zamawiającego może w ten sposób postąpić na podstawie np. zawartego porozumienia

Premier dymisjonuje Budzanowskiego. "Mimo wysokiej oceny i sympatii"

Premier dymisjonuje Budzanowskiego. "Mimo wysokiej oceny i sympatii"

negocjacjach nad memorandum w zamiarze zarządu oraz miejscu i dacie podpisania dokumentu. Wiedzy takiej nie posiadał MSP nadzorujący spółkę PGNiG - powiedział Sienkiewicz.I właśnie z powodu braku nadzoru nad PGNiG i spółkami strategicznymi Tusk odwołał Budzanowskiego. - W związku z działalnością PGNiG nie

MSW nagle wymieniło zarząd PWPW - firmy, która drukuje nasze pieniądze

MSW nagle wymieniło zarząd PWPW - firmy, która drukuje nasze pieniądze

spółki. Obecnie wchodzimy w kluczowy moment realizacji projektów związanych z bezpieczeństwem państwa m.in. w kontekście obrotu dokumentami" - poinformowało nas biuro prasowe MSW. Chrapka MSW na spółkę Nadzór nad Wytwórnią formalnie sprawuje minister skarbu. Ale w lipcu zeszłego roku szef tego

Zygmunt Łukaszczyk chce cyfryzacji urzędu i ograniczenia zatrudnienia

To przede wszystkim sprawna, otwarta na klienta administracja publiczna. Śląski Urząd Wojewódzki wprowadził i nadal zamierza wprowadzić wiele cennych usprawnień. Usprawnienia te będą pomocne w poprawie pracy pozostałych urzędów w kraju. Są one rezultatem m.in. badania satysfakcji klientów, w

Urszula Pasławska została wiceministrem skarbu

Gdańskiego i studiów podyplomowych na kierunku Integracja Europejska i Współpraca Transgraniczna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Działa w warmińsko-mazurskich strukturach PSL. Od lat jest związana z administracją publiczną. W 2001 r. rozpoczęła pracę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko

Bezpieczeństwo energetyczne Polski pod okiem Waldemara Pawlaka

projekty ustaw z dziedziny polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, funkcjonowania rynku energetycznego oraz nadzoru właścicielskiego nad własnością publiczną w sektorach związanych z wydobyciem surowców energetycznych, wytwarzania energii, jej przesyłu i dystrybucji.Komisja będzie zajmować

MIR: projekt kodeksu budowlanego w Sejmie jeszcze przed końcem kadencji

zgłoszenia, czyli informowania organu administracji o zamierzeniu podjęcia budowy. Dotyczyłoby to inwestycji mniejszej skali, łącznie z budową domków jednorodzinnych - z tym, że inwestor musiałby wówczas dołączyć projekt budowlany. Jeżeli organ w ciągu miesiąca nie dopatrzyłby się naruszeń prawa, to po

Sejm. Zmiany w Prawie budowlanym - ułatwienia dla budujących

na ewentualny sprzeciw. Skrócono także czas oczekiwania na tzw. "milczącą zgodę na użytkowanie" (brak sprzeciwu administracji) - z 21 do 14 dni - w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia. Nowela znosi ponadto obowiązek załączania do projektu budowlanego

Poprawki PO i PiS do rządowej nowelizacji prawa budowlanego

ewentualny sprzeciw. Skrócony zostanie czas oczekiwania na tzw. "milczącą zgodę na użytkowanie" (brak sprzeciwu administracji) - z 21 do 14 dni - w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia. Propozycja znosi też obowiązek załączania do projektu budowlanego oświadczeń o

Marszałek nie płaci. Chcą spłacić janosikowe w naturze

ministerstwa. Ustawa wskazuje kilka podmiotów, które zobowiązane są do niezwłocznego zawiadomienia o podejrzeniu złamania dyscypliny. To nie nasza wina Jednym z nich jest kierownik jednostki sektora finansów publicznych. W tym wypadku to marszałek Struzik, który musiałby donieść sam na siebie. Marta Milewska

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Podpis elektroniczny istnieje w zamówieniach publicznych od 2004 r. Towarzyszył pierwszym zapisom o aukcji elektronicznej (obecnie nazwanej licytacją elektroniczną). Pojawił się następnie w kolejnych procedurach elektronicznych (obecnej aukcji, w dynamicznym systemie zakupów oraz w zapisach

To ostatni dzień lita. Litwa gotowa na przyjęcie euro

urzędnikom (nawet o kilkadziesiąt procent), zwolniono część pracowników administracji publicznej, obcięto pensje nauczycieli i emerytury. Ostre cięcia wyprowadziły gospodarkę na prostą, miały jednak też poważne konsekwencje. Bezrobotni Litwini z niespłaconymi kredytami zaczęli emigrować. W 2012 r. po raz

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Podpis elektroniczny istnieje w zamówieniach publicznych od 2004 r. Towarzyszył pierwszym zapisom o aukcji elektronicznej (obecnie nazwanej licytacją elektroniczną). Pojawił się następnie w kolejnych procedurach elektronicznych (obecnej aukcji, w dynamicznym systemie zakupów oraz w zapisach

"Żebyśmy tego fiaska nie mieli ponownie". Dodatkowe 356 milionów złotych na wybory w 2015 roku

komisja finansów publicznych przyjmie sprawozdania komisji do 4 grudnia. System informatyczny, który miał wspomóc pracę organów wyborczych podczas niedzielnych wyborów samorządowych w Polsce, nie zadziałał prawidłowo. Powoduje to opóźnienia w sumowaniu głosów i utrudnia ustalenie wyników wyborów. Jak

Abris chce odszkodowania od państwa polskiego za decyzję KNF ws. FM Banku PBP

Warszawa, 20.05.2014 (ISBnews) - Fundusz private equity Abris Capital Partners, większościowy akcjonariusz FM Banku PBP, złożył oficjalną notyfikację do ministra skarbu i ministra spraw zagranicznych w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nakładającą na fundusz zakaz wykonywania

Państwo powinno odpowiedzieć za Amber Gold

, zagwarantowanie obywatelom wolności oraz elementarnego poziomu bezpieczeństwa.A zatem sprawnie działające państwo ma na celu przede wszystkim ochronę interesu publicznego, w tym w szczególności - zbiorowego interesu obywateli-konsumentów. Aby realizować ten postulat, władza ustawodawcza serwuje obywatelom coraz

"Rzeczpospolita" - Koalicyjna przepychanka o węgiel

Dziennik wyjaśnia, że Joanna Strzelec-Łobodzińska, wiceminister gospodarki stara się o fotel prezesa Kompanii. By objąć tę funkcję, poza wygranym konkursem, musi też dostać zgodę komitetu przy Kancelarii Premiera na skrócenie rocznego zakazu piastowania przez urzędnika administracji publicznej

Międzyresortowa przepychanka o nadzór nad PWPW

dokończono je dopiero pod koniec lipca, gdy nadzór nad PWPW przejął minister spraw wewnętrznych. I to on odwołał wybranego w konkursie członka zarządu wytwórni. Doszło do kuriozalnej sytuacji. W sobotę 27 lipca Tadeusz Wachowski zgodnie z uchwałą rady nadzorczej PWPW objął stanowisko w zarządzie. A już w

Związkowcy: rozpoczyna się akcja protestacyjno-strajkowa w JSW

rozmawiać z obecnym zarządem spółki, domagają się jego odwołania. Deklarują gotowość do rozmów z radą nadzorczą JSW i reprezentantami nadzoru właścicielskiego, czyli rządu. W dniu rozpoczęcia referendum rzeczniczka JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer zwracała uwagę, że pracownicy odpowiadali na pytanie

Przegląd informacji ze spółek

marca 2015 roku, podała spółka. W ramach oferty publicznej zarząd Dekpolu przydzielił 1.952.549 akcji serii B z łącznie oferowanych 2,3 mln papierów. Akcje sprzedawane były po 15 zł. Tym samym łączna wartość oferty publicznej wyniosła blisko 30 mln zł brutto, poinformował prezes Mariusz Tuchlin

CUBE.ITG planuje przejście na GPW z NewConnect do końca marca

, telekomunikacji, energetyce, handlu, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia. Dostarcza usługi pokrywające cały cykl życia projektu: od analizy wdrożeniowej, poprzez development oraz integrację i utrzymanie rozwiązań. „W tym kwartale informowaliśmy o zawarciu umów z Qumak na dwa projekty o

Biznes lepiej ocenia rząd, ale "rośnie fiskalizm i liczba kontroli w firmach"

rubieżach Rzeczypospolitej. Prowadzi niezwykle przyjazną i korzystną gospodarczo politykę wobec Niemiec - wylicza szef BCC. Tu jego zdaniem Donald Tusk zasłużył na 4. - Gorzej premier wypada w gospodarczej polityce wewnętrznej - przekonuje Marek Goliszewski. - Dług publiczny Polski zmierza w kierunku 980

Jak wygrać z trudnym sąsiadem [PORADNIK]

takiej sytuacji znalazło się małżeństwo z Gdyni, które zamontowało sobie drugie drzwi antywłamaniowe otwierające się na klatkę schodową. Chciało dzięki nim poczuć się bezpieczniej, bo w budynku dochodziło wcześniej do włamań i kradzieży. Ale nie spodobało się to sąsiadom. Donieśli do administracji, że

Merkel: Konkurencyjność decydująca dla gospodarki UE

centralizacji UE, chciałaby współpracować z innymi krajami. - Merkel zbudowała Cameronowi pomost - komentowała telewizja publiczna ARD. Szefowa niemieckiego rządu podkreśliła w Davos, że tworząc stały mechanizm ratunkowy dla euro EMS, pakt fiskalny oraz nadzór bankowy, kraje UE dysponują instrumentami

Duże zmiany w rządzie Tuska. Oceniamy nowych i starych ministrów [PODSUMOWANIE]

o stan finansów publicznych i zapewnienie skoku rozwojowego, ale w taki sposób, aby nie był to skok w przepaść.Eksperci dobrze przyjęli nominację Szczurka, choć od razu pojawiły się głosy, że nie do końca jasne są np. jego poglądy w sprawie OFE. Internauci szybko wyciągnęlifragment programu TV

Polkomtel złożył wniosek o odwołanie aukcji na częstotliwości dla LTE

Warszawa, 10.02.2014 (ISBnews) - Polkomtel uważa, że proces rozdysponowania częstotliwości w przetargach oraz planowanych aukcjach odbywa się bez należytej transparentności, kontroli i nadzoru ze strony powołanego do tego prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), podała spółka. Operator

Leszek Balcerowicz o reformie OFE. Konstytucyjny nihilizm

. Atakując oszczędzanie w OFE, koalicja PO-PSL chce zapewne odwrócić uwagę od daleko poważniejszych i na dodatek szkodliwych dla wzrostu gospodarki przyczyn narastania długu publicznego: utrzymywanie rozgałęzionych przywilejów socjalnych dla wybranych grup, wzrostu zatrudnienia i braku reform w administracji

JKM, czyli urok zbyt prostych rozwiązań

, upraszczanie prawa i twarde egzekwowanie zasad i terminów. W obecnej gospodarce przy złożoności wszystkich procesów finansowych i technologicznych brak kompetentnego nadzoru państwa (lub samorządu) kończy się klęską. To zbytnia kreatywność bankierów, a nie zbyt wolna praca urzędników, doprowadziła do kryzysu

Memorandum z Gazpromem wysadziło "łupkowego" ministra skarbu

utworzeniu w drugim rządzie Donalda Tuska nowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, został wiceszefem tego resortu. Na czym się skupi nowy minister. - Na pewno bezpieczeństwo energetyczne i skuteczny nadzór nad tym - w interesie państwa polskiego - jest priorytetem tych resortów, które odpowiadają za

Łupki pod specjalnym nadzorem

prywatnej kopaliny. Dobrym przykładem jest Teksas, gdzie administracja stanowa ma skuteczne instrumenty - przepisy i ekspertów - aby w razie potrzeby zatrzymać wydobycie lub nakazać zmianę sposobu eksploatacji.W Europie stosuje się raczej ustawowo umocowane publiczne pomioty, które są pełnoprawnymi

Crowdfunding - zrzuć się na biznes

. Choć granica wydaje się dość płynna, warto zwrócić uwagę, że w żaden sposób nie jest to forma zbiórki publicznej - raczej inwestycja. Zbiórki nie oferują świadczeń zwrotnych, a w przypadku crowdfundingu osoba zbierająca środki dostarcza konkretną wartość. Może mieć ona charakter materialny (produkt

Zmiany prawa na działkach [PORADNIK]

powierzchnia zabudowy przekracza 35 m kw., a wysokość - cztery lub pięć metrów, w zależności od tego, czy dach jest płaski czy stromy. Czy altana jest legalna? W Polskim Związku Działkowców (PZD) obawiają się, że "autorytet NSA oraz sposób działania administracji publicznej sprawiają, iż choć w Polsce

Kadrowe trzęsienie ziemi. Kolejni szefowie urzędów tracą stanowiska

, praw jazdy. Od 2008 r. prezesem PWPW był Krzysztof Żarnotal, trzykrotnie wygrywający konkursy. Wczoraj odwołał go minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, który latem zeszłego roku przejął nadzór nad PWPW i wprowadził przepisy pozwalające na zmiany w zarządzie bez konkursu. Na tej podstawie

Budownictwo dostanie swój kodeks

jest zmiana optyki patrzenia na kontrole w procesie inwestycyjnym.- Dziś ta kontrola jest prewencyjna, a wszędzie tam gdzie jest to możliwe powinna być następcza - tłumaczy.Jednocześnie profesor podkreśla, że komisja zmierza w kierunku zwiększenia roli negocjacji w działaniach administracji publicznej

Nauka robienia przetargów - część druga polemiczna

publicznych.Ustawa Prawo zamówień publicznych pełni kluczową rolę w procesie wydatkowania środków przez administrację publiczną. Przetarg publiczny ma na celu zapewnienie niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych wszystkim przedsiębiorcom zdolnym do realizacji zamówienia publicznego. Tym samym, założeniem

Świat chce poznać szczegóły totalnej inwigilacji internetu przez USA

ds. ochrony danych m.in. z Włoch i Kanady - zwłaszcza że program miał być stosowany głównie wobec obcokrajowców. Obama jak Nixon? W USA rząd najpierw wystąpił ze zdecydowaną obroną inwigilacji. Podnosił, że jest ona ważnym orężem w walce z terroryzmem oraz podlega nadzorowi Kongresu i sądów. Jednak w

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

do nowoczesnych e?usług i otwartych informacji publicznych. Taki będzie efekt przyjętego dziś przez Komisję Europejską Programu Polska Cyfrowa" – powiedziała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak, cytowana w komunikacie. Budżet programu wynosi blisko 2,2 mld euro ze środków

Pierwsza dama amerykańskiej motoryzacji pokieruje General Motors

Chevrolet Camaro, oczywiście produkcji GM. Dziś, jak mówią jej znajomi, ma kolekcję tych sportowych aut. - Lubię szybko jeździć - przyznaje publicznie. Po studiach Mary Barra została menedżerem w jednej z fabryk GM w pobliżu Detroit, a potem stopniowo pięła się po szczeblach kariery w koncernie. W 1990 r

Putin szykuje Gazprom do walki z łupkami

premier Donald Tusk podpisał rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu ds. rozwoju wydobywania węglowodorów. Ma nim zostać wiceminister środowiska, który zająłby się koordynowaniem i nadzorem działań administracji rządowej związanej z eksploatacją złóż, szczególnie z łupków

Autostrada marnotrawstwa

jakości projektowania i finansów publicznych drogę - jedynym kryterium wyboru biura projektowego stała się najniższa cena. W rezultacie koszty przedprojektowe i projektowe w Polsce nie przekraczają 1 proc. wartości inwestycji. A doświadczenie uczy, że aby sprostać technicznym i biznesowym wyzwaniom, cały

Paweł Wypych - zginął były prezes ZUS i gospodarczy doradca prezydenta

UW i zarządzanie w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.W latach 1987-1999 był instruktorem harcerskim, ostatnio w stopniu harcmistrza w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR). W 1990 r. został warszawskim radnym. Od 1996 do 1999 r. był

Prawo pocztowe do poprawki, liberalizacja rynku i tak nastąpi - debata ekspercka

, że nadzór nad UKE oraz Pocztą Polską pełni ten sam urząd - resort administracji i cyfryzacji. Dodatkowo to on tworzy prawo, które potem UKE wdraża i pilnuje egzekwowania. "W takiej sytuacji trudno o to, by nie dbali oni jednocześnie o interesy operatora narodowego. Ja marzę o prywatyzacji

Zbigniew Jagiełło: Korzystać z okazji, nawet stając na palcach [Wywiad]

socjalnych czy zmniejszenia zatrudnienia w administracji publicznej. A przecież nie można jednocześnie zaciągać zobowiązań, aby oszczędzać na przyszłość i utrzymywać znaczne bieżące wydatki socjalne. Na to nas zwyczajnie nie stać. Ucieka pan od odpowiedzi. Rostowski czy Balcerowicz? - Nie jestem

Obwodnice miały być otwarte. Czemu wciąż rozgrzebane?

, nie możemy podawać takich szczegółów.W poniedziałek odezwali się budowniczowie obwodnicy. Mateusz Gdowski, rzecznik prasowy firmy Bilfinger Berger, przekonuje, że całą sprawę odbiera jako "publiczne wywieranie presji na wykonawcy w celu obniżenia wartości prac". Sugeruje, że administracja

Wesoły żywot grabarza

. Tę funkcję ówczesny proboszcz powierzył mu w 1988 r. bez spisywania umowy. Kolejni księża zarządzający parafią przyjęli taki stan rzeczy i niczego nie zmieniali. Wydatki związane z administracją Kubera pokrywa z opłat za wykopanie grobu, jakie pobiera od rodzin zmarłych. Jedyny zakład pogrzebowy

Alotaż, czyli tradycja rozdawnictwa

: To jest częściowo walka z wiatrakami, bo system rozdawnictwa jest w świecie powszechnie przyjęty. W USA mamy tzw. spoils system: partia wygrywa wybory i stanowiska rządowe są do dyspozycji administracji. W Wielkiej Brytanii jest tzw. cronyism, czyli zjawisko kolesiostwa. Tam nie liczy się, czy jesteś

Rządzie, nie rób nas w bambuko

;nasi" i tak bez końca, aż ktoś sprywatyzowałby "kluczowe spółki" i w ten sposób uwłaszczył "swoich". Na amen. Ustawa o zasadach wykonywania niektórych uprawnień skarbu państwa jest swoistym kodeksem prywatyzacji i nadzoru właścicielskiego państwa w newralgicznych sektorach

Nowy rząd Ewy Kopacz w komplecie. Kim są ministrowie

proobronnościowych - koniecznych wobec konfliktu na Ukrainie i imperialistycznych zapędów Rosji. Pakiet ustaw ma wychodzić poza kompetencje ministra obrony i dotyczyć także sfer MSW, Administracji i Cyfryzacji, programów nauczania, czyli MEN, a nawet niektórych zapisów w konstytucji. Objął stanowisko 2 sierpnia 2011

Zmiany w prawie budowlanym - czy na pewno szybciej i prościej?

tą zmianą wiązać zbyt daleko idących oczekiwań. Bo ile obecnie trwa uzyskanie pozwolenia na budowę?M.L.: Z danych nadzoru budowlanego wynika, że 33 dni, a w samej Warszawie - 40 dni. Oczywiście jest to średnia. Zdarzają się inwestycje, gdzie na wydanie pozwolenia na budowę czeka się nawet kilka lat z

O co chodzi z tym ratingiem? Ekskluzywny klub, z którego wypadnie USA

z ratingami trwa jednak dalej - Moody's zmienił perspektywę ratingu USA na negatywną, uzasadniając to tym, że kraj musi podjąć istotne kroki zmniejszające deficyt, aby naprawić stan swoich finansów publicznych. Negatywna perspektywa oznacza, że rating Stanów Zjednoczonych może zostać obcięty w ciągu

Kiedy odwrócona hipoteka? Seniorzy czekają na ustawę

najpóźniej w przyszłym, ten projekt powinien znaleźć się w Sejmie. Tam będzie rozpatrywany przez posłów łącznie z projektem ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, autorstwa SLD. Posłowie Sojuszu są już mocno zniecierpliwieni, bo ich projekt leży w szufladzie szefa sejmowej komisji finansów publicznych od

Pracownik skarbówki szantażował przedsiębiorcę dla kobiety?

atomistyki i nadzoru farmaceutycznego. - Sprawdzamy, kto je zainspirował do działania - mówi prokurator Zięba. Minister Julia Pitera, pełnomocniczka premiera ds. zapobiegania nieprawidłowościom w instytucjach publicznych, uważa sprawę za skandaliczną. - Zamieszany w nią pracownik UKS-u powinien natychmiast

Premier zdymisjonował Budzanowskiego i odmówił zaufania władzom PGNiG

desygnował Włodzimierza Karpińskiego, który od listopada 2011 r. jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, a wcześniej trzy miesiące był wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. Od 2005 r. Karpiński jest posłem PO. Wcześniej był w zarządzie Zakładów Azotowych "Puławy

Europa po Lizbonie - strategie dla przyszłości

, Serbia i Łotwa, w wyniku kryzysu finansowego znalazły się w dość dużych kłopotach, z którymi ostatnio dość sprawnie zaczęły sobie radzić. Czarna owca europejskich gospodarek, czyli Grecja, stała się dowodem na to, że brak reform w sektorze publicznym, oraz nieograniczona rozrzutność budżetowa, mogą

Chcesz budować dom? Wystarczy, że zgłosisz

terenach zalewowych nowe domy powstają jak grzyby po deszczu. Budowlane obiecanki cacanki Nasi politycy od dawna wiedzą o tym problemie, ale jak dotąd nie umieli się z nim uporać. Radykalne zmniejszenie zakresu ingerencji administracji w budownictwie, w tym zniesienie pozwoleń na budowę, zapowiadały

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

dni od uprawomocnienia się decyzji. Źródło: ISBnews   Comperia: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Comperia.pl, w związku z zamiarem przeprowadzenia publicznej emisji akcji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Malinowski: rząd musi zdyscyplinować zagraniczny kapitał

, które zostaną skierowane do premiera Donalda Tuska oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Stanisława Kluzy. KPP domaga się by państwo monitorowało i kontrolowało zasady na jakich działające w Polsce banki udzielają kredytów. Zdaniem KPP instytucje państwa powinny mieć możliwość

Balcerowicz o kryzysie w strefie euro, czyli skąd bierze się katar

reformom. Protestują chyba głównie zatrudnieni w rozdętym w Grecji sektorze publicznym. Ponadto badania opinii publicznej pokazują, że większość jest za utrzymaniem euro. A to jest możliwe tylko w drodze reform. W Polsce nawet rządy antyreformatorskie kontynuowały reformy, bo to był jedyny sposób, by wejść

Ślusarz potrzebny od zaraz

najgorętszych chwilach kryzysu. W obliczu sytuacji w Grecji zobowiązano administrację USA do wnikliwej analizy pomocy finansowej dla każdego kraju, którego dług publiczny przekracza jego PKB. Opinia społeczna jest dziś wyjątkowo bankom nieprzychylna. Publikacja raportu w sprawie bankructwa Lehman Brothers

Prąd na giełdę, działacze PO do spółek paliwowych

energii lub na przetargach. W 2014 r. - 40 proc., a rok później ma to być aż 50 proc. Cel: zapewnienie "publicznego i jawnego dostępu do energii" - czytamy w uzasadnieniu. Rząd wzoruje się na Hiszpanii, gdzie także istnieje przymus sprzedawania energii elektrycznej przez giełdę. URE dostanie bat

Chiński smok na zachodnim podwórzu

SAFE (Chińska Państwowa Administracja Wymiany Rządowej) zajmuje IV miejsce w rankingu przeprowadzonym przez SWF Institut, mierzącym wartość posiadanych przez nich aktywów. Wyprzedziły go fundusze: Abu Dhabi Investement Authiority (ZEA), który kontroluje $627 bilionów w aktywach, Government Pension Fund

Senat uchwalił rządowy plan ratowania banków

skarbu Henry'ego Paulsona. Liczył on tylko trzy strony maszynopisu i sprowadzał się do wykupienia długów banków na koszt podatnika. Plan w tej postaci wywołał falę krytyki, głównie dlatego, że opinia publiczna odczytała go jako "ratowanie Wall Street", czyli chciwych i nieodpowiedzialnych

Zaraźliwa prowizorka

urzędami. Tak w 2006 r. postanowił Sejm, także głosami PO. Na listę zasobu kadrowego wpisywano urzędników służby cywilnej z minimum trzyletnim stażem pracy, osoby posiadające tytuł naukowy doktora oraz tych, którzy zdali egzamin w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. W wyjątkowych sytuacjach szefa

Ożywienie już widać

niepewność z powodu ciągnącego się kryzysu zadłużenia publicznego i silne oszczędności fiskalne wymuszone przez rynki finansowe. Inwestycje firm zamarły, a konsumenci ciułają oszczędności na czarną godzinę.Jednak złe wiadomości o aktywności gospodarczej w Europie są już zdyskontowane, więc nie są jeszcze w

Drogi rozjechały się z Euro 2012. Raport "Gazety"

zastawiać, kto wykazał mniej odpowiedzialności: administracja rządowa, która brała pod uwagę tylko niską cenę, czy też wykonawcy, którzy walczyli o zwycięstwo, oferując cenę poniżej swoich możliwości finansowych? W raportach nadzoru z budowy niektórych dróg można też przeczytać, że na placu budowy co rusz

Błyskotliwa kariera ministra od łupków, LOT i paliw

wielu humanistów Budzanowski zdecydował się na karierę w administracji, która zawiodła go ostatecznie do polityki. Nie jest wprawdzie działaczem PO, ale stopniowo staje się jedną z bardziej wyrazistych twarzy obecnego rządu. W 2002 roku został zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa

USA - Powtórka z katastrofy, której można było uniknąć

uzależnione od miliardowych kredytów, które trzeba było odnawiać każdej nocy. Inwestorzy ślepo wierzyli agencjom ratingowym, a te nie robiły tego, co do nich należało. Zawiódł system regulacji i nadzoru. Wartowników zabrakło na posterunkach w dużej mierze z powodu szeroko rozpowszechnionej wiary w

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

progu 5% posiadanych akcji MCI" - podsumował Smorszczewski. MCI podtrzymało także plan przeprowadzenia oferty publicznej PEManagers w IV kwartale br. Spółka złożyła 27 czerwca prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Aktywa pod zarządzaniem wyniosły na koniec I półrocza br. 1,5

Emerytura od firmy, czyli jak na stare lata nie biedować

efektywna forma dobrowolnego oszczędzania na przyszłość - mówi Tomasz Najfeld, były szef departamentu PPE w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Żeby stworzyć taki program, pracodawca musi się dogadać z pracownikami, że będzie przekazywał część ich pensji do wybranej instytucji prowadzącej PPE. Zwykle jest

Prezes UOKiK: na uczestników karteli nakładane będą surowe kary

zmieniono jego nazwę - na obecną. W 1999 r. UOKiK rozpoczął monitorowanie pomocy publicznej, a od 2002 r. stopniowo przejmował nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów oraz jakością paliw płynnych. PAP: Czy po tych 20 latach prawa konsumentów w Polsce są lepiej chronione, a rynek bardziej

Goldman Sachs: Robimy robotę Boga. To kosztuje

koneksji i świetnych zarobków. Była pionierem w udzielaniu przedsiębiorcom pożyczek. Na początku XX wieku była liczącym się graczem we wprowadzaniu firm na giełdę, organizowała oferty publiczne akcji (Initial Public Offering), sama zachowując status firmy prywatnej, zarządzanej przez partnerów. Jako jedna

Niech się pan minister zajmie swoimi finansami

minister finansów Jacek Rostowski, będą miały złe konsekwencje dla rozwoju Polski. Większość inwestycji publicznych to inwestycje realizowane przez samorządy. Jeżeli pozbawi się miasta i wsie możliwości finansowania, to nie powstaną nowe drogi, mosty, szkoły, szpitale. Polska stanie w miejscu. Zamiast

Producenci klejów i styropianów z "czarnej listy" grożą procesami

Stowarzyszenie na rzecz Systemów Ociepleń (SSO), skupiające producentów materiałów do wykonywania takich systemów. - I wyniki były równie zatrważające - mówią szefowie tego stowarzyszenia Jacek W. Kulig i Piotr Ciborowski. Dlaczego nie podali ich do publicznej wiadomości? - Bo kiedy przekazaliśmy te wyniki

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

grudnia ub. roku oraz 142,4 przed rokiem)" - czytamy w "Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju e I kwartale 2014 r.". W sieci publicznej telefonii przewodowej utrzymał się zapoczątkowany w 2005 r. spadek liczby telefonicznych łączy głównych, która w końcu I kw br. wyniosła ok

Rządowa mission impossible

finansowych regulowanych przez państwo. Banki centralne i rządy popełniły błędy, które doprowadziły do kryzysu i przedłużyły jego trwanie. Opinia publiczna coraz bardziej to dostrzega, o czym świadczą nastroje Amerykanów. Administracja Obamy jest mało popularna, a ludzie nie pokładają wielkiej ufności w

Co chcą badać członkowie komisji ds. banków

premiera. Był też doradcą ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierza Ujazdowskiego. Od 1998 do 2000 r. sekretarz generalny ZChN, w latach 2001-02 członek Przymierza Prawicy. W poprzedniej kadencji Sejmu był przewodniczącym komisji gospodarki i członkiem komisji finansów publicznych. Media

Piątka na kryzys: Czeka nas niespokojny rok

największym w Europie placem budowy i stąd te dodatkowe miejsca pracy, z czego 50 tys. w administracji publicznej. Jednak część z nich zniknie, gdy zmniejszą się publiczne wydatki na infrastrukturę. Nie boję się o najbliższy rok. Bezrobocie będzie malało, a wzrost się utrzyma. Boję się, co będzie za kilka lat

Stocznia tonie, choć należy do miliardera. Kim jest ukraiński oligarcha Siergiej Taruta?

wielką pomoc publiczną. A Platforma stwierdziła, że skoro kupił stocznię od PiS-u, to niech radzi sobie sam - mówi jeden z obserwatorów poczynań ISD w Polsce. - Minister skarbu Aleksander Grad i jego następca zapewniali pana Siergieja Tarutę, że państwo udzieli wszelkiej możliwej pomocy. I widać, że z

PAP dla kolegów Platformy

klucz w kompletowaniu władz PAP ma się do deklaracji premiera Donalda Tuska, który prawie trzy lata temu w exposé zapowiadał "realizację precyzyjnie zdefiniowanej misji publicznej oraz odpolitycznienie nadzoru i bezpośredniego zarządzania mediami publicznymi"? Ale kto by się tam

Nafta Polska: nadzór na rozdrożu

że nie wszystkie miały ku temu podstawy, planowała ekspansję i rozwój. To mogło wskazywać, że powołanie instytucji, która zajmowałaby się nadzorem w tym kluczowym dziale gospodarki, istotnie mogło mieć logiczne podstawy. Czy był sens powołania nowego tworu? Czy nie lepiej, aby zajął się tym np

Czy Polskę czeka los Islandii i krajów bałtyckich?

. Tak duży deficyt przy małych dochodach oznacza jedno: możemy zapomnieć o euro, przynajmniej na razie. Możemy również spodziewać się niepokojów społecznych i spowolnienia gospodarczego, na które wpłynie mała wypłacalność milionów obywateli zatrudnionych w administracji państwowej, służbie zdrowia i

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Nadzór ubezpieczeniowy

Nadzór ubezpieczeniowy – część nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce dotycząca rynku ubezpieczeniowego (nadzór nad zakładami ubezpieczeń i reasekuracji oraz pośrednikami ubezpieczeniowymi). Pierwotnie sprawowany przez Ministra Finansów, następnie w latach 1996–2002 podzielony

Nadzór emerytalny

Nadzór emerytalny – część nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce dotycząca nadzoru nad rynkiem emerytalnym (otwarte fundusze emerytalne i powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze programy emerytalne, indywidualne konta emerytalne i banki depozytariusze) wprowadzona w Polsce w związku

Organ administracji publicznej

zapobiegających naruszeniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.W niektórych wypadkach organ wyższego stopnia rozstrzyga spór o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego oraz między innymi organami administracji publicznej. W pewnych wypadkach sprawują też nadzór i kontrolę

Organ administracji publicznej

zapobiegających naruszeniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.W niektórych wypadkach organ wyższego stopnia rozstrzyga spór o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego oraz między innymi organami administracji publicznej. W pewnych wypadkach sprawują też nadzór i kontrolę

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

Nadzór nad rynkiem kapitałowym – część nadzoru nad rynkiem finansowym obejmujący nadzór nad emitentami papierów wartościowych, przedsiębiorstwami inwestycyjnymi (w tym domami i biurami maklerskimi), funduszami inwestycyjnymi i towarzystwami funduszy inwestycyjnych, bankami powiernikami

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.