nabycie spadku

Opracowała ml

Odziedziczyłeś spadek? Pamiętaj o obowiązkach wobec banku

Odziedziczyłeś spadek? Pamiętaj o obowiązkach wobec banku

W przypadku śmierci bliskiej osoby należy pamiętać o dostarczeniu do banku odpowiednich dokumentów takich jak akt zgonu właściciela rachunku, prawomocne orzeczenie sądu o nabyciu spadku oraz informacji na temat wysokości udziału w spadku poszczególnych spadkobierców. Bez tego bank nie wypłaci pieniędzy

Podatnicy przestaną tracić na uldze podatkowej

Komisja "Przyjazne Państwo" chce by spadkobiercy nie musieli informować fiskusa o nabyciu spadku, aby nie płacić podatku od odziedziczonego majątku - pisze "Gazeta Prawna".

Chciał zamknąć konto zmarłego ojca. Bank podważył pełnomocnictwa

Według banku do zamknięcia konta po zmarłym członku rodziny powinno wystarczyć sądowe postanowienie o nabyciu spadku lub postanowienie aktu dziedziczenia sporządzone przez notariusza. Jednak przedstawione dokumenty mogą nie wystarczyć. Przekonał się o tym pan Jerzy, który najpierw trafił na pracowników niewiedzących, jak przeprowadzić taką operację, a potem dowiedział się, że dostarczone przez niego dokumenty nie dają możliwości wypłaty środków i rozwiązania konta

Zwolnienie podatkowe dla "grupy zerowej"

Dla kogo zwolnienie?Zwolnienie podatkowe przysługuje członkom najbliższej rodziny - małżonkowi, zstępnym (np. dzieciom, wnukom), wstępnym (np. rodzicom, dziadkom), pasierbom, rodzeństwu, ojczymowi i macosze, którzy nabyli rzeczy lub prawa (art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn). Ze

Ważne dla spadkobierców. Zachowek i przedawnienie

Ważne dla spadkobierców. Zachowek i przedawnienie

. Prawo stoi jednak na straży interesów spadkobierców i nawet jeśli spadkodawca powołał w drodze testamentowej do całego spadku jednego spadkobiercę lub pominął spadkobiercę bądź spadkodawca podzielił majątek za życia (na przykład dokonując darowizn) i w konsekwencji nie pozostawił po sobie żadnego

Odziedziczonej nieruchomości nie sprzedasz bez podatku?

Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet. Odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w drodze spadku lub darowizny stanowi źródło przychodu w podatku dochodowym. Podatek wynosi 19 proc. osiągniętego dochodu. Jak wskazuje "Gazecie Prawnej" Grzegorz Bącik

"Gazeta Prawna": Rejestr poświadczeń nadal nie działa

Krajowa Rada Notarialna nie uruchomiła do tej pory elektronicznego rejestru poświadczeń dziedziczenia. Notariusze zapewniają jednak, że uruchomią rejestr i wprowadzą notarialne poświadczenie dziedziczenia. Finalizowane są ostatnie umowy zapewniające funkcjonowanie rejestru, dobiegają też końca prace

Sejm zdecydował. Rewolucja w dziedziczeniu spadków z długami

Sejm zdecydował. Rewolucja w dziedziczeniu spadków z długami

Spadek to nie zawsze bajeczny majątek. Czasami, niestety dość często, to także długi. Zadłużone mieszkanie, upadająca firma, niespłacony kredyt bankowy, prywatna pożyczka od sąsiada... I wszystko to można nieświadomie wziąć na siebie. - Przeciętny człowiek nie zdaje sobie sprawy ani z tego, że jego

Rewolucja w dziedziczeniu spadków z długami [PORADNIK]

Rewolucja w dziedziczeniu spadków z długami [PORADNIK]

o stwierdzenie nabycia spadku przed sądem lub notariuszem. Jakie są zasady dziedziczenia? Jak zerejestrować testament? Przeczytaj w publikacji "Testamenty, darowizny, spadki" »

Spadek z długami. Tego można uniknąć [PORADNIK]

Spadek z długami. Tego można uniknąć [PORADNIK]

takiego nabycia może w bardzo prosty sposób zapobiec, ani z tego, że na takie zapobieżenie ma bardzo niewiele czasu"... - czytamy w uzasadnieniu rządowego projektu nowelizacji kodeksu cywilnego. Nowelizacja ma zmienić zasady dziedziczenia w Polsce. I to diametralnie. Dług czai się w spadku Wiele osób

Spadek i darowizna bez płacenia [PORADNIK]

Spadek i darowizna bez płacenia [PORADNIK]

tego specjalny formularz, "Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych" - SD-Z2. Trzeba w nim podać szczegóły na temat spadku lub darowizny, m.in. stopień pokrewieństwa łączący nas ze spadkodawcą bądź darczyńcą, udział procentowy w nabytym majątku i jego wartość rynkową, w

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn

Nowelizacja obejmuje prawem do ulgi mieszkaniowej w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r. osoby z tzw. III grupy podatkowej (osoby inne, niespokrewnione ze spadkodawcą), które w określonym momencie i pod określonymi warunkami nabyły w spadku dom, lokal, prawo do lokalu w domu czy spółdzielcze

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn

Nowelizacja obejmuje prawem do ulgi mieszkaniowej w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r. osoby z tzw. III grupy podatkowej (osoby inne, niespokrewnione ze spadkodawcą), które w określonym momencie i pod określonymi warunkami nabyły w spadku dom, lokal, prawo do lokalu w domu czy spółdzielcze

Spadek z zagranicy może być kłopotliwy [PORADNIK]

Spadek z zagranicy może być kłopotliwy [PORADNIK]

postępowanie spadkowe w zagranicznym sądzie. Ambasada lub konsulat pomogą w załatwianiu wniosków o stwierdzenie nabycia spadku Obywatele polscy mają też prawo zwrócić się o pomoc w sprawie spadkowej do polskiej placówki dyplomatycznej lub naszego urzędu konsularnego. Takie urzędy są upoważnione do pomocy w

Przypadkowe dziedziczenie długów. Już niedługo nie będzie możliwe

Przypadkowe dziedziczenie długów. Już niedługo nie będzie możliwe

, który bank ustalił wcześniej ze spadkodawcą. Potrzebne jest tylko postanowienie sądu o nabyciu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie. Może się zdarzyć, że do kredytu przypisane było ubezpieczenie na życie (na wypadek śmierci). W takiej sytuacji kredyt, przynajmniej w części, zostanie

Wskaźnik C/I PKO BP wzrósł o 5,4 pkt r/r do 46,2% na koniec I kwartału

administracyjnych był determinowany w głównej mierze przez zmiany wpływające na strukturę grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA od II kwartału 2014 roku, w tym głównie nabycie spółek z grupy Nordea oraz przez wzrost składek i wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny o 58,8 mln PLN r/r, głównie w efekcie wzrostu

Zysk netto Unipetrolu to 2 mld CZK w I kw. 2015 r. wobec straty rok wcześniej

oraz wyższy m marżom detalicznym " - czytamy także w prezentacji wynikowej. Spadek przychodów o 17% r/r do 23,98 mld CZK nastąpił w efekcie spadku cen ropy o 50% r/r, tłumaczy spółka. Spółka przypomina, że wynik I kw. 2014 r. jest oczyszczony o 1 186 mln CZK z tytułu zysku na nabyciu od

Poczekaj 5 lat ze sprzedażą spadku, jeśli przejąłeś go po innej osobie

ze sprzedaży tej części spadku, którą otrzymał od ojca, bo nabył ją dopiero w 2008 r., w wyniku sądowego działu spadku. Nie minęło więc jeszcze pięć lat. Mężczyzna zaskarżył tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, a sąd przyznał mu rację. Potwierdził, że zgodnie z

MF chce ograniczyć udział długu w walutach obcych do 30 proc. w '18

obsługi długu Skarbu Państwa, nominalnie o prawie 4 mld zł, a w relacji do PKB do 1,8 proc. z 2,1 proc. w 2014 roku i z 2,6 proc. w 2013 roku" - powiedziała. "Główną przyczyną spadku kosztów obsługi długu jest umorzenie obligacji skarbowych nabytych przez Ministra Finansów od ZUS, spadek stóp

Bogdanka planuje wdrożenie programu restrukturyzacji

sprawozdaniu z działalności spółki za I kwartał, zarząd Bogdanki informował, że planowany jest spadek zatrudnienia o ponad 350 osób na koniec 2015 r. poprzez planowane odejścia na emeryturę pracowników, którzy nabyli takie prawa oraz nieprzedłużanie umów zawartych z pracownikami zatrudnionymi na czas określony

LW Bogdanka planuje spadek zatrudnienia o ponad 350 osób na koniec tego roku

Warszawa, 30.04.2015 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka przewiduje spadek zatrudnienia o ponad 350 osób na koniec bieżącego roku, poinformowała spółka. "W 2015 r. przewidziany jest spadek zatrudnienia o 145 osób średniorocznie i ponad 350 na koniec roku. Ograniczenie zatrudnienia

Fiskus zwraca podatek. Ale trzeba się pospieszyć

zawiadomienie urzędu biegł od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku). I tu pojawił się problem. Spora grupa, przede wszystkim spadkobierców (tu procedury przyjęcia składników majątku są bardziej skomplikowane niż przy darowiźnie), nie zdążała złożyć wymaganego zawiadomienia w

Ceny ofertowe mieszkań w największych miastach ustabilizowały się w kwietniu

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - Ceny ofertowe nieruchomości nie uległy większym zmianom w kwietniu. Spadki zanotowano w sześciu spośród analizowanych miast, w dziewięciu natomiast koszty nabycia nieruchomości nieznaczne wzrosły, wynika z raportu Szybko.pl, Metrohouse i Expandera. "

Rozwód z majątkiem w spadku [PORADNIK]

spadku np. mieszkanie po rodzicach, to stanowi ono jego majątek osobisty. Tak samo jest z przedmiotami nabytymi poprzez darowizny. To ważne, bo majątkiem osobistym można zarządzać samodzielnie. Do sprzedaży odziedziczonego mieszkania żona nie potrzebuje więc zgody męża. Pieniądze z takiej sprzedaży może

Podatek spadkowy niezgodny z konstytucją. Za mało czasu dla spadkobiercy

zawiadomienie urzędu skarbowego biegł od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku). Polecamy: Dostałeś majątek w spadku. Sprawdź jakich formalności musisz dopełnić I tu pojawił się problem. Spora grupa, przede wszystkim spadkobierców (tu procedury przyjęcia składników majątku są

MF: pomoc udzielana przez organizacje charytatywne może być opodatkowana

Według resortu finansów w większości przypadków organizacje pozarządowe przekazują swoim podopiecznym pomoc w ramach darowizny. W takim przypadku zastosowanie ma ustawa o podatku od spadków i darowizn. "Nabycie przez osobę fizyczną od OPP środków pieniężnych będzie podlegało podatkowi od

W. Brytania. Bank Anglii przetestuje odporność banków na wstrząsy międzynarodowe

banków pod kątem odporności na wstrząsy pochodzenia zewnętrznego. Scenariusz zakłada bowiem zahamowanie wzrostu gospodarczego na świecie, kryzys gospodarki chińskiej i nawrót recesji w strefie euro, co przełoży się na wzrost bezrobocia i spadek cen nieruchomości na brytyjskim rynku. W Wielkiej Brytanii

Projekt ustawy rekompensujący rolnikom spadek dochodów trafił do komisji

średniego rocznego dochodu z ostatnich 3 lat, niezapłacenia rolnikowi za nabyte produkty rolne. Spadek dochodów w gospodarstwie może być spowodowany przez klęski żywiołowe (suszę, powódź, gradobicie, przymrozki) - wprowadzeniem środków związanych z zagrożeniem wystąpienia lub wystąpieniem chorób zakaźnych

Kredyt w spadku? Bank zrobi wszystko, żebyś go przyjął

nabycia spadku bądź notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. "Potencjalni spadkobiercy, by uzyskać informację pozwalającą im na ocenę, czy mają spadek przyjąć lub odrzucić, muszą najpierw wylegitymować się postanowieniem stwierdzającym o dziedziczeniu. Błędne koło" - pisze mec. Kowalak

Wiceprezes PKN Orlen: w Europie zniknie 10 rafinerii, wymieniane są Możejki

. Ma to - jak dowodził - znaczenie nie tylko dla cen paliw, lecz także dla planów inwestycyjnych firm działających w branży. Jak powiedział, że względu na kurczenie się dostępnych pojemności magazynowych najprawdopodobniej już w maju możemy oczekiwać kolejnej fali spadku cen ropy naftowej. "Słabe

Grupa Azoty z 'bardzo dobrymi' wynikami w I półr. 2014 pomimo spadku cen nawozów

Warszawa, 14.08.2014 (ISBnews) - Wyniki finansowe Grupy Azoty w I półroczu 2014 r. były wyższe od zakładanych oczekiwań rynkowych i lepsze od konkurencji, poinformował prezes Paweł Jarczewski. Choć ze względu na spadek cen, zwłaszcza w segmencie nawozowym, obniżyła się rentowność, "bardzo

Obligacje firm? Trzeba inwestować odpowiedzialnie

oprocentowaniem. Oprocentowanie zmienne niejako dostosowuje zyski posiadacza obligacji do warunków rynkowych, ale nie każdy indywidualny inwestor zdaje sobie sprawę, że przy możliwym spadku stawki WIBOR również jego zyski z obligacji zmaleją. Dodatkowym elementem ryzyka jest płynność. Rynek polskich obligacji

"Polska oazą stabilności", na giełdzie można już kupić euroobligacje skarbowe

, m.in. dzięki dodrukowi wspólnej waluty przez Europejski Bank Centralny. Taka tendencja może się utrzymać jeszcze nawet kilka miesięcy. W takiej sytuacji inwestor, mimo że dostanie oprocentowanie z obligacji - które zresztą wysokie nie jest - nie zarobi, a może nawet stracić przez spadek kursu euro. Dla

W czwartek mija termin na złożenie wniosku o zwrot podatku od spadku

r. lub po tej dacie. Po drugie, postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku musiało uprawomocnić się od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. albo w 2008 r. zarejestrowano notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Trzecim warunkiem jest to, by jedynym powodem zapłaty podatku było

Rząd za utworzeniem Funduszu dla rolników, którzy ponieśli straty ekonomiczne

stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich 3 lat lub 3 z ostatnich 5 lat, ale wówczas z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, - niezapłacenia rolnikowi za nabyte produkty rolne." - podano także.   Spadek dochodów w gospodarstwie może być spowodowany skutkami zjawisk

Wiceprezes PKN Orlen: w Europie zniknie 10 rafinerii, wymienia się Możejki

- znaczenie nie tylko dla cen paliw, lecz także dla planów inwestycyjnych firm działających w branży. Jak powiedział, że względu na kurczenie się dostępnych pojemności magazynowych najprawdopodobniej już w maju możemy oczekiwać kolejnej fali spadku cen ropy naftowej. "Słabe ożywienie gospodarcze, spadek

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 7,4% r/r, kredyty - o 6,2% we wrześniu

mld zł (+0,5% m/m i +5,3% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 301,40 mld zł (+1,4% m/m i +9,1% r/r). "Na wielkość miesięcznych zmian obydwu sektorów znacząco wpłynęło nabycie przez jeden z banków wierzytelności od niemonetarnej instytucji finansowej. Spadek zadłużenia odnotowano natomiast w

Fitch podtrzymał rating BBB- obligacji przychodowych MWiK, perspektywa stabilna

pakiet zabezpieczeń dla obligatariuszy, łącznie z rezerwą płynnościową na zobowiązania w kolejnych 12 miesiącach oraz zobowiązaniem miasta Bydgoszczy (BBB, perspektywa pozytywna) do dokapitalizowania spółki w przypadku spadku wskaźnika obsługi zadłużenia obligacji przychodowych (DSCR) poniżej wartości

Rząd przyjął projekt ustawy rekompensujący rolnikom spadek dochodów

produkcji rolnej dochody obniżą się o ponad 30 proc. w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich 3 lat, niezapłacenia rolnikowi za nabyte produkty rolne. Spadek dochodów w gospodarstwie może być spowodowany przez klęski żywiołowe (suszę, powódź, gradobicie, przymrozki) - wprowadzeniem środków

DM BPS obniżył rekomendację Monnari do 'trzymaj', wycenę do 14,3 zł

zł. W piątek ok. godz. 13 za akcję płacono 14,75 zł, po spadku o 1,67%. „Nasza poprzednia rekomendacja z 18.02.2015 z ceną docelową 15,4 PLN została zrealizowana. W obecnych szacunkach nie zmieniliśmy założeń dotyczących powierzchni dlatego też nasze szacunki dotyczące wyników w

Google ogłasza wyniki kwartalne. Akcje 12 proc. w górę

, co ma zachęcić do zakupu. Google rekompensuje sobie jednak ten spadek zwiększeniem wolumenu reklam. Jak? przykładowo, firma promuje w swoim algorytmie strony, które posiadają wersje mobilne. W listopadzie zeszłego roku wprowadziła etykietę określającą strony posiadające specjalne wersje na telefony i

Mniejszy podatek od sprzedaży odziedziczonych akcji?

jedynie opodatkowania dochodu ze sprzedaży odziedziczonych w spadku np. akcji, czy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Chodzi o to, by podatkowi polegała różnica między kosztem zbycia i kosztem nabycia takich papierów przez spadkodawcę. - Dzisiaj podatek dochodowy jest odprowadzany od całej

PKO BP poprawił zysk przy wysokiej efektywności i spadku kosztów ryzyka w 2014r.

Warszawa, 16.03.2015 (ISBnews) - PKO Bank Polski poprawił wynik netto i uzyskał "niezmiennie wysokie" wskaźniki efektywności w ub.r., przy jednoczesnym "istotnym" spadku kosztów ryzyka, poinformował prezes banku  Zbigniew Jagiełło. "Grupa PKO Banku Polskiego

ARiMR: rolnicy mogą skorzystać z ułatwień w spłacie kredytów

wpływa na spadek sprzedaży, a w konsekwencji na pogorszenie sytuacji finansowej producentów, a także na spłatę kredytów. Agencja przypomniana rolnikom, że mogą skorzystać z ułatwień w spłacie preferencyjnego kredytu (z dopłatami ARiMR). Bank może zastosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek, o

CMS: Wartość transakcji fuzji i przejęć w Polsce spadła do 4,5 mld euro w 2014

wyniosła 285, co stanowi spadek o ok. 25% r/r.   Dane za 2014 r. świadczą o znaczącym spadku w stosunku do 2013 r. Odnotowano wtedy 363 transakcje o łącznej wartości 11,6 mld euro.   „Podobnie jak w 2013 r., głównym motorem przejęć były tendencje konsolidacyjne w różnych sektorach

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

- Banki ankietowane przez Komisję Nadzoru Finansowego oczekują średnio 10,3 proc. spadku zysku netto w 2015 roku. Sektor bankowy oczekuje 0,5 proc. spadku wyniku odsetkowego i 5,7 proc. wzrostu wyniku z prowizji - podała KNF w raporcie "Plany finansowe banków na 2015 rok" . - Banki

Projekt ustawy o funduszu wzajemnej pomocy ponownie wrócił do podkomisji

funduszu mają być wypłacane producentom rolnym jako rekompensaty w następujących sytuacjach: gdy w gospodarstwie rolnym, rybackim lub w dziale specjalnym produkcji rolnej dochody obniżą się o ponad 30 proc. w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat, niezapłacenia rolnikowi za nabyte

Rewolucyjne zmiany prawa spadkowego. Ważne dla Polaków

, konkurencyjny dla krajowych orzeczeń i dokumentów urzędowych, np. dla polskiego stwierdzenia nabycia spadku czy aktu poświadczenia dziedziczenia. Ma on stanowić dowód posiadania statusu spadkobiercy, zapisobiercy i uprawnień wykonawców testamentu lub innych zarządców spadków. Wprowadzone przez

Przegląd informacji ze spółek

I kw. br. - zysk netto wyniósł 11 mln zł wobec 5,4 mln zł rok wcześniej, pomimo spadku sprzedaży. Łączna wartość składki przypisanej brutto wyniosła 337 mln zł, co oznacza spadek o 8% r/r, podała Uniqa. Przypis składki zmniejszył się w ubezpieczeniach majątkowych o 4,6%, a wzrósł w produktach

Przegląd informacji ze spółek

. Wartość umowy to 585,7 mln zł brutto. Planowane zakończenie inwestycji to trzeci kwartał 2017 roku. Po tym, jak Oscar Kazanelson - przewodniczący rady nadzorczej Robyg - nabył pakiet 18,5 mln akcji spółki, stanowiących ok. 7% kapitału, zawarł on z Arturem Ceglarzem i Eyalem Keltshem - członkami zarządu

Aktywa TFI wzrosły o 2% m/m do 220,31 mld zł na koniec marca

11,4 mld zł, tj. o 5,4%. Wzrost aktywów w dużej mierze  był pochodną istotnego napływu nowych środków. Według szacunków Analiz Online saldo wpłat i wypłat wyniosło w marcu 3,7 mld zł, przy czym ponad 2/3 tej kwoty to nabycia do zaledwie dwóch rozwiązań. Pozytywny był również wynik z zarządzania

Dziewięciolatek i kredyt po dziadku. Jak nie otrzymać długów w spadku?

raczej nam nie grozi. W blogu "Subiektywnie o finansach" przeczytasz o tym ile kosztuje raport z BIK i czy można go dostać także za darmo. Do BIK trzeba zabrać postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku lub akt notarialny poświadczający dziedziczenie (oryginał ewentualnie kopia

Majątek w spadku dla konkretnej osoby [PORADNIK]

majątku wchodzące do spadku. Udział każdego z nich w spadku był określony w formie ułamka. Aby stać się właścicielem majątku otrzymanego po zmarłym spadkobiercy, trzeba było przeprowadzić postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, a następnie dokonać tzw. działu spadku. Takie postępowanie spadkowe

Sejm o projekcie ustawy rekompensującej rolnikom spadek dochodów

obniżą się o ponad 30 proc. w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat, niezapłacenia rolnikowi za nabyte produkty rolne. Spadek dochodów w gospodarstwie może być spowodowany przez klęski żywiołowe (suszę, powódź, gradobicie, przymrozki) - wprowadzeniem środków związanych z

Jak zabezpieczyć majątek w małżeństwie [PORADNIK]

małżeństwa poprzez dziedziczenie. Jeśli więc jedno z małżonków dostało w spadku np. mieszkanie po rodzicach, to to mieszkanie stanowi jego majątek osobisty. Tak samo jest z przedmiotami nabytymi poprzez darowizny. To ważne, bo majątkiem osobistym można zarządzać samodzielnie. Do sprzedaży odziedziczonego

Przegląd prasy

swoją spółkę marketingową Netia Brand Management --Grupa Work Service ma list intencyjny ws. nabycia 2 spółek za maks. 8 mln euro --BCP sprzedaje niemal 186,98 mln akcji Banku Millennium po 6,65 zł za akcję --2C Partners samodzielnie ukończy dwa projekty rewitalizacyjne w Warszawie --Solaris ma

Związkowcy z kopalni Bogdanka pikietowali w obronie miejsc pracy

", "Rada nadzorcza - laików górnictwa". "Fundusze - ich religią pieniądze, a kościołem bank", "Polityka rządu - upadłość Bogdanki". W związku ze spadkiem cen na rynku węgla i trudnościami w jego sprzedaży Bogdanka obniżyła już zakładany poziom wydobycia węgla w 2015 r

Zysk netto PZU spadł o 0,6% r/r w I-III kw. bez zdarzeń jednorazowych

transakcji nabycia AAS Balta na Łotwie (+ 55.193 tys. zł) oraz wyższej składki zebranej przez oddziały na Łotwie i Estonii. Jednocześnie odnotowano spadki w ubezpieczeniach: indywidualnych ze składką jednorazową (-65.631 tys. zł), w szczególności produktów strukturyzowanych; komunikacyjnych OC w segmencie

"Dziennik Gazeta Prawna": Rewolucja w prawie spadkowym

zakończenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Spadkobierca dostanie zapisane mu dobra automatycznie po otwarciu testamentu.

Będą zmiany w postępowaniu przed sądem

administracyjnej.Projekt nowelizacji ustawy - Prawo o notariacie przewiduje utworzenie Rejestru Spadkowego. Rejestr w formie elektronicznej będzie prowadziła Krajowa Rada Notarialna. Obejmie on akty poświadczenia dziedziczenia oraz postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub jego uchyleniu.

WSJ: Apple pracuje nad tańszą wersją iPhone'a

Zmiana strategii firmy kierującej do tej pory produkty głównie do zamożniejszych klientów to efekt spadku udziału w rynku smartfonów - twierdzi gazeta. Tańsza wersja iPhone'a może zostać przedstawiona już pod koniec tego roku. Nowy model będzie podobny do standardowego modelu. Niższe koszty ma

BZ WBK utrzymał wskaźnik C/I na poziomie 47% w 2014 r.

pod wpływem spadku rentowności obligacji, które osiągnęły nowe historyczne minima. W całym 2014 r. zysk na sprzedaży obligacji skarbowych osiągnął wartość 217,9 mln zł, co oznacza spadek r/r o 81,4 mln zł. Wynik handlowy wyniósł 48,3 mln zł w IV kw. i był niższy niż w okresie porównywalnym o 17,9

Zysk netto PKO BP wzrósł o 7,7% r/r w I półr. pomimo wzrostu kosztów o 11%

niższych kosztów odsetkowych o 753,8 mln zł, głównie w efekcie dostosowania warunków cenowych oferty depozytowej do spadku  rynkowych stóp procentowych oraz spadku przychodów odsetkowych o 455,4 mln zł, determinowanego spadkiem poziomu stóp rynkowych. "Marża odsetkowa spadła o ok. 0,6 pkt proc

Sygnity zakończyło pierwszą fazę buy-backu, kupiło akcje za 3,67 mln zł

wyniosła 18,744 zł. Łączna cena nabycia akcji wyniosła 3 672 020,95 zł. Z puli środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych pozostała do wykorzystania na ten cel kwota 1 327 979,05 zł" - czytamy w raporcie. W piątek ok. godz. 16:15 kurs akcji Sygnity wynosił 15,40 zł po spadku o 4,3%. "

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

odsetkowy wyniósł w IV kwartale 150,1 mln zł, co oznacza spadek o 11 proc. rdr. W 2013 roku wynik odsetkowy wyniósł 592,1 mln zł, czyli spadł o 15 proc. rdr. Przychody operacyjne w ostatnim kwartale 2013 r. wyniosły łącznie 220,9 mln zł, czyli spadły o 0,9 proc. rdr. Koszty wyniosły w tym okresie 133,6 mln

DI BRE rekomenduje 'akumuluj' dla Eurocash, wycena 37,40 zł

Eurocash kosztowała 32,65 zł, po spadku o 1,06%. "Eurocash poprzez nabycie Tradis stał się liderem na dystrybucyjnym runku FMCG, dodatkowo spółka dalej chce uczestniczyć w konsolidacji i zapowiada, że w 2015 roku celuje w 20 mld zł sprzedaży. Naszym zdaniem nie będzie to łatwe ze względu na coraz

Getin Holding nie wyklucza sprzedaży swoich aktywów w Rosji

strukturę bilansu i wyników grupy Carcade. ?ktywa grupy Carcade na koniec 2014 wyniosły 26 003,9 mln RUB (1 534,3 mln zł), co stanowi spadek o 24,2% w skali roku wyrażonego w złotych. Saldo kredytów wyniosło 3 111,5 mln RUB (187,3 mln zł), co stanowi spadek o 32% w porównaniu do końca 2013 przy

Mniejszy biznes na nieruchomościach. Co się dzieje?

jednostek samorządowych lub skarbu państwa. Powodem spadku obrotów we Wrocławiu jest znaczne zmniejszenie się liczby transakcji na rynku wtórnym - wrocławianie kupowali mieszkania głównie od deweloperów. To istotna zmiana upodobań klientów, którzy ewidentnie wolą wykończyć samodzielnie nowe mieszkanie lub

PZPM i KPMG: Liczba rejestracji aut osobowych wzrosła o 19,3% r/r w I poł. 2014r

(styczeń-marzec 2014), wynika z kwartalnego raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i KPMG pt. "Branża motoryzacyjna". Wzrosty liczby rejestracji odnotowały też segmenty nowych samochodów dostawczych, ciężarowych i autobusów; spadek - jednoślady. "Wyniki te zaskoczyły

Przegląd prasy

rynku do 612 przejęć, w 2014 tylko do 263 - to spadek o 132% --W 2014 r. Polacy wydali na wody butelkowane łącznie 3,33 mld zł, tj. o ponad 6% więcej niż rok wcześniej, podaje Coca-Cola HBC za firmą badawczą Nielsen Parkiet --Angela Merkel i Francois Hollande chcą we wtorek nadzwyczajnego spotkania

Przegląd informacji ze spółek

wypracować zysk brutto na poziomie ok. 300 mln zł, poinformował wiceprezes Piotr Nowjalis. Wirtualna Polska Holding może w ciągu kilku tygodni sfinalizować akwizycję, poinformował prezes Jacek Świderski. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) nabył akcje Wirtualnej Polski za 7,1 mln euro, podał bank

PIT-y 2010: Spadki i darowizny - bez PIT?

powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu.Zadbaj o zwolnienie od podatkuZwolnione od podatku spadki i darowizny zgłaszamy na specjalnym formularzu - "Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych"

Przegląd informacji ze spółek

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 17,2% r/r do 380,3 mln zł w maju br., podała spółka. Spółka Echo BV, należąca pośrednio do Griffin Topco III sfinalizowała transakcję nabycia pakietu 41,55% akcji Echo Investment. Niezwłocznie po

Akcje, które ozłociły posiadaczy. W rok z 10 tys. do 77 tys. zł

hitem. Sprzedała się już w niemal 100 krajach świata i od kilku tygodni utrzymuje się w czołówce na listach najlepiej ocenianych gier. Najwięcej fanów zyskała w Stanach Zjednoczonych. Efekt? W ciągu dwóch miesięcy kurs spółki wystrzeliły w górę o ponad 630 proc.! Kto nabył akcję 11 Bit Studios na

Rząd poprawia podatki. Dla niektórych podatników będą wyższe

Administracji i Cyfryzacji. Co w nim znajdujemy? Ot, choćby likwidację zwolnienia od podatku od spadków i darowizn w przypadku nabycia własności nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne lub jego część. Dziś takie nabycie jest zwolnione od podatku. W zasadzie w każdym przypadku. Po zmianie przepisów

Przegląd informacji ze spółek

MOL zawarł umowę nabycia 44 należących do Lukoil stacji paliw w Czechach, podała spółka. Oferta konsorcjum Budimeksu (lider z udziałem 95%) oraz Ferrovial Agroman, warta 283,41 mln zł netto, została uznana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) za najkorzystniejszą w

Przegląd prasy

Union Investment TFI wyniosła 250 mln zł w XI --APS Energia nie odczuje ew. zawieszenia prac nad budową South Stream w IV kw. --Wskaźnik PMI dla sektora usług USA to 56,2 pkt w XI wg finalnych danych --Cedrob nabył w wezwaniu 23% akcji PKM Duda --MF podniosło oprocentowanie 2-letnich obligacji detal

Kowalczyk: chcemy ograniczyć w 2015 r. koszty wydobycia węgla w KW o jedną trzecią

objętych urlopami górniczymi - do nabycia uprawnień emerytalnych będą dostawać 75 proc. wynagrodzenia z możliwością dodatkowego samozatrudnienia albo pracy poza górnictwem. 3100 osób ma zostać objętych dobrowolnymi jednorazowymi odprawami. Odejść ma ok. 400 pracowników dołowych, którym przysługiwać będzie

Przegląd prasy

Kopex ma nowe kontrakty w Rosji na ponad 28 mln euro --Kruk nabył w Rumunii wierzytelności warte 761 mln zł za 50 mln zł --MSX Resources odwołało publikację raportów rocznych bez wskazania nowego terminu --Strata netto Groclinu to 18,08 mln zł w 2014 r. wobec zysku rok wcześniej --Wirtualna Polska

Bank nie wypłaci spadku bez obecności wszystkich spadkobierców

takich jak: postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz - jeżeli spadek nabył więcej niż jeden spadkobierca - konieczne jest zgodne pisemne oświadczenie wszystkich spadkobierców o podziale środków pieniężnych znajdujących się na rachunku zmarłego albo prawomocne postanowienie sądu o podziale

Trudy dziedziczenia [PORADNIK]

wskazana w umowie z OFE przejmie składki zmarłego bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego. Jeśli zmarły nie wskazał nikogo, zgromadzone pieniądze odziedziczą spadkobiercy. Potrzebny do tego będzie wyrok sądu potwierdzający prawo nabycia spadku (w tym składek w OFE) lub wydane przez

Wskaźnik C/I BZ WBK spadł do 44,8% w I kwartale, marża odsetkowa netto utrzymana

odsetkowa netto uległa zawężeniu w wyniku spadku przychodów odsetkowych z portfela należności kredytowych, zwłaszcza detalicznych" - czytamy w raporcie. Wynik z tytułu prowizji za I kw. 2015 r. wyniósł 459,2 mln zł i był wyższy o 3,9% r/r. Wynik na pozostałych instrumentach finansowych wyniósł w

Fiskus zwróci spadkobiercom ulgę mieszkaniową

W lipcu zeszłego roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy, które odebrały części podatników ulgę mieszkaniową w podatku od spadków i darowizn, są sprzeczne z konstytucją. Chodzi o ulgę, którą w zamian za opiekę nad spadkodawcą mogą uzyskać osoby z nim niespokrewnione (należące do tzw

Zysk PGNiG w 2014 r. wyniósł ponad 2,8 mld zł

naftowej i kondensatu o ponad 30 tys. ton przekroczyło zakładane prognozy - w 2014 r. spółka wydobyła 1,21 mln ton surowca. Choć wydobycie było stabilne, to w czwartym kwartale nastąpił lekki jego spadek - było to związane z awarią platformy na należącej do PGNiG koncesji w Norwegii. W 2015 r. spółka chce

Zysk PGNiG w 2014 r. wyniósł ponad 2,8 mld zł

wydobycie ropy naftowej i kondensatu o ponad 30 tys. ton przekroczyło zakładane prognozy - w 2014 r. spółka wydobyła 1,21 mln ton surowca. Choć wydobycie było stabilne, to w czwartym kwartale nastąpił lekki jego spadek - było to związane z awarią platformy na należącej do PGNiG koncesji w Norwegii. W 2015 r

Przegląd prasy

Węglowej --Lasy Państwowe do 2030 roku chcą wydać miliony złotych na wspólne przedsięwzięcia z samorządami --Sprzedaż piw Kompanii Piwowarskiej zwiększyła się o 2% w roku finansowym 2014/2015 wobec spadku o 9% rok wcześniej Parkiet --Indeks WIG jest najwyżej od grudnia 2007 roku Puls Biznesu

Patent na dziadka: wyłudzali udziały w kamienicach na ponad 10 mln zł

. Fałszowano testamenty tych osób, m.in. sztucznie je postarzając. I wtedy - jak wyjaśnia prokuratura - zgłaszał się np. fałszywy wnuk dziadka, który występował do sądu z wnioskiem o nabycie praw do spadku (w polskim prawie nie ma instytucji przedawnienia dziedziczenia). Oszustom udało się przejąć udziały o

Miliardowe inwestycje polskich spółek energetycznych

zakupu energii na potrzeby sprzedaży; wyższy wolumen sprzedaży energii elektrycznej, a także oszczędności: m.in. spadek kosztów świadczeń pracowniczych. Rekordowe inwestycje Enei... W sumie spółka wyprodukowała 12,8 TWh energii elektrycznej, co oznacza wzrost o 8,1 proc. Dla porównania największa spółka

Bank BPH zwiększył sprzedaż kredytów gotówkowych o 10% r/r w 2014 r.

indywidualnych z tytułu kredytów mieszkaniowych osiągnęło poziom 14,9 mld zł na koniec 2014 roku wobec 15,3 mld zł rok wcześniej. "Odnotowany spadek wynikał głównie ze spłat kredytów denominowanych w walutach obcych, których udzielania bank zaprzestał we wrześniu 2011 roku. Jednocześnie bank prowadzi

Przegląd informacji ze spółek

, podał operator. Exact Systems, spółka zależna Work Service, zawarła list intencyjny ws. potencjalnej akwizycji, polegającej na nabyciu 100% istniejących udziałów polskiej spółki oraz 90% istniejących udziałów spółki belgijskiej, działających w branży outsourcingu i specjalizujących się w kontroli

Santander ogłosił wezwanie na 100% akcji BZ WBK po 226,89 zł/szt.

nabyć 73.076.013 akcji banku w ramach wezwania, uprawniających go do wykonywania 73.076.013 głosów na walnym zgromadzeniu banku, co stanowi 100% całkowitej liczby akcji banku oraz głosów na walnym zgromadzeniu banku" - napisano w wezwaniu. Wezwanie dojdzie do skutku, jeśli co najmniej 51.153.210

Sawicki: Od IX wprowadzimy nowe kryteria w przetargach na zakup ziemi od ANR

przed upływem 10 lat od daty nabycia, nadwyżka wartości zostanie zwrócona do zarządzającej ziemią agencji" - podkreślił Sawicki. Minister nie obawia się spadku cen ziemi sprzedawanej przez ANR po zaostrzeniu kryteriów przetargowych, a w konsekwencji spadku wpływów do budżetu z tego tytułu

Od 1 sierpnia gaz będzie sprzedawała nowa spółka należąca do PGNiG

liberalizacji rynku w innych krajach. "Czasem dochodziło nawet do kilkudziesięcioprocentowej utraty udziałów w rynku w skali kilku lat przez dominującą spółkę. Najgłębszy spadek miał miejsce w Wielkiej Brytanii. Sztuką jest utrata klientów w sposób kontrolowany, w obliczu walki o tego klienta"

Liberalizacja rynku gazu nie spowoduje spadku cen dla odbiorców

09.05. Katowice (PAP) - Liberalizacja rynku gazu nie spowoduje spadku cen tego paliwa dla odbiorców końcowych - mówili w czwartek uczestnicy Europejskiego Forum Gospodarczego w Katowicach. Ich zdaniem konieczne jest wzmocnienie pozycji Urzędu Regulacji Energetyki. W czwartek w Katowicach mówiono

Przegląd informacji ze spółek

lutym br., podał Instytut. Nakłady inwestycyjne Jeronimo Martins na rozwój sieci sklepów Biedronka mogą sięgnąć 300-330 mln euro w 2015 r., wynika z informacji spółki. AmRest Polska zawarł umowę nabycia 100% udziałów w S.C. Marinopoulos Coffee Company III S.r.l. (MCC Romania) oraz Marinopoulos

DB Polska: Nadchodząca hossa na rynku to okazja na bardziej agresywne inwestycje

tego typu inwestycjom przy wyczerpywaniu się szans na satysfakcjonujące zwroty na instrumentach dłużnych" - przekonuje Niemycki. Wiceprezes przypomina, że impulsem powinien być również postępujący, wraz z luzowaniem polityki pieniężnej, spadek oprocentowania kredytów, co uwalnia kolejne środki

Przegląd prasy

-240 mln zł zysku netto w IV kw. 2014 r. wg analityków --PKP Cargo nabyło pozostałe udziały PS Trade Trans --Bank Pekao mógł mieć 666-696 mln zł zysku netto w IV kw. 2014 r. wg analityków --2C Partners chce zadebiutować na głównym rynku GPW jeszcze w 2015 r. --Grupa Kęty nie zakłada konieczności

Czy Euro 2012 przyspieszy spadek cen... mieszkań?

miastem, w którym Metrohouse & Partnerzy odnotował wyraźny spadek cen, jest Kraków. Tu średnia cena m kw. sprzedawanego mieszkania wyniosła 6060 zł, czyli była o 3,6 proc. mniejsza niż kwietniu. - Ostatnie transakcje pokazują, że nawet tu można nabyć mieszkania w cenie znacznie poniżej 5000 zł za m kw

PBG proponuje wierzycielom układ

Projekt układu zawiera również propozycję zobowiązania Jerzego Wiśniewskiego do nabycia części wierzytelności objętych układem od wierzycieli, którzy zechcą przystąpić do umowy restrukturyzacyjnej oraz do nierozporządzania akcjami spółki objętymi na podstawie układu przez okres pięciu lat od dnia wejścia

Sony przewiduje wyniki finansowe: Zyski najwcześniej w 2015 r.

Samsungiem. Sony bez marki VAIO Spadek przychodów firmy, zdaniem analityków, wynika z obniżenia się popytu na jej flagowe produkty - telewizory i komputery. Na początku roku firma poinformowała, żesprzedaje dział komputerów osobistych i markę VAIO. Nabywcą jest japoński fundusz inwestycyjny Japan Industrial

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

nabycie spadku

Nabycie spadku - jest to zdarzenie prawne, które dochodzi do skutku z momentem otwarcia spadku. Z kolei zaś otwarcie spadku następuje w chwili śmierci spadkodawcy.Sąd może stwierdzić (na wniosek osoby mającej w tym interes) nabycie spadku przez spadkobiercę. Natomiast notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.Kategoria:Prawo spadkowe

więcej o nabycie spadku na pl.wikipedia.org