nabycie spadku

Opracowała ml

Odziedziczyłeś spadek? Pamiętaj o obowiązkach wobec banku

Odziedziczyłeś spadek? Pamiętaj o obowiązkach wobec banku

W przypadku śmierci bliskiej osoby należy pamiętać o dostarczeniu do banku odpowiednich dokumentów takich jak akt zgonu właściciela rachunku, prawomocne orzeczenie sądu o nabyciu spadku oraz informacji na temat wysokości udziału w spadku poszczególnych spadkobierców. Bez tego bank nie wypłaci pieniędzy

Podatnicy przestaną tracić na uldze podatkowej

Komisja "Przyjazne Państwo" chce by spadkobiercy nie musieli informować fiskusa o nabyciu spadku, aby nie płacić podatku od odziedziczonego majątku - pisze "Gazeta Prawna".

Chciał zamknąć konto zmarłego ojca. Bank podważył pełnomocnictwa

Według banku do zamknięcia konta po zmarłym członku rodziny powinno wystarczyć sądowe postanowienie o nabyciu spadku lub postanowienie aktu dziedziczenia sporządzone przez notariusza. Jednak przedstawione dokumenty mogą nie wystarczyć. Przekonał się o tym pan Jerzy, który najpierw trafił na pracowników niewiedzących, jak przeprowadzić taką operację, a potem dowiedział się, że dostarczone przez niego dokumenty nie dają możliwości wypłaty środków i rozwiązania konta

Zwolnienie podatkowe dla "grupy zerowej"

Dla kogo zwolnienie?Zwolnienie podatkowe przysługuje członkom najbliższej rodziny - małżonkowi, zstępnym (np. dzieciom, wnukom), wstępnym (np. rodzicom, dziadkom), pasierbom, rodzeństwu, ojczymowi i macosze, którzy nabyli rzeczy lub prawa (art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn). Ze

Ważne dla spadkobierców. Zachowek i przedawnienie

Ważne dla spadkobierców. Zachowek i przedawnienie

. Prawo stoi jednak na straży interesów spadkobierców i nawet jeśli spadkodawca powołał w drodze testamentowej do całego spadku jednego spadkobiercę lub pominął spadkobiercę bądź spadkodawca podzielił majątek za życia (na przykład dokonując darowizn) i w konsekwencji nie pozostawił po sobie żadnego

Odziedziczonej nieruchomości nie sprzedasz bez podatku?

Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet. Odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w drodze spadku lub darowizny stanowi źródło przychodu w podatku dochodowym. Podatek wynosi 19 proc. osiągniętego dochodu. Jak wskazuje "Gazecie Prawnej" Grzegorz Bącik

"Gazeta Prawna": Rejestr poświadczeń nadal nie działa

Krajowa Rada Notarialna nie uruchomiła do tej pory elektronicznego rejestru poświadczeń dziedziczenia. Notariusze zapewniają jednak, że uruchomią rejestr i wprowadzą notarialne poświadczenie dziedziczenia. Finalizowane są ostatnie umowy zapewniające funkcjonowanie rejestru, dobiegają też końca prace

Sejm zdecydował. Rewolucja w dziedziczeniu spadków z długami

Sejm zdecydował. Rewolucja w dziedziczeniu spadków z długami

Spadek to nie zawsze bajeczny majątek. Czasami, niestety dość często, to także długi. Zadłużone mieszkanie, upadająca firma, niespłacony kredyt bankowy, prywatna pożyczka od sąsiada... I wszystko to można nieświadomie wziąć na siebie. - Przeciętny człowiek nie zdaje sobie sprawy ani z tego, że jego

Rewolucja w dziedziczeniu spadków z długami [PORADNIK]

Rewolucja w dziedziczeniu spadków z długami [PORADNIK]

o stwierdzenie nabycia spadku przed sądem lub notariuszem. Jakie są zasady dziedziczenia? Jak zerejestrować testament? Przeczytaj w publikacji "Testamenty, darowizny, spadki" »

Lokatorskie bez podatku PIT

Lokatorskie bez podatku PIT

, do których nabycia doszło m.in. drogą dziedziczenia - tłumaczy ekspert Tax Care. Innymi słowy, urzędnicy zwrócili uwagę spółdzielni, że kwestii kwot wypłacanych spadkobiercom z tytułu dziedziczenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie obejmuje podatek dochodowy, tylko podatek od spadków i

Spadek z długami. Tego można uniknąć [PORADNIK]

Spadek z długami. Tego można uniknąć [PORADNIK]

takiego nabycia może w bardzo prosty sposób zapobiec, ani z tego, że na takie zapobieżenie ma bardzo niewiele czasu"... - czytamy w uzasadnieniu rządowego projektu nowelizacji kodeksu cywilnego. Nowelizacja ma zmienić zasady dziedziczenia w Polsce. I to diametralnie. Dług czai się w spadku Wiele osób

Spadek i darowizna bez płacenia [PORADNIK]

Spadek i darowizna bez płacenia [PORADNIK]

tego specjalny formularz, "Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych" - SD-Z2. Trzeba w nim podać szczegóły na temat spadku lub darowizny, m.in. stopień pokrewieństwa łączący nas ze spadkodawcą bądź darczyńcą, udział procentowy w nabytym majątku i jego wartość rynkową, w

Prezes Sygnity: Aktualna wycena spółki jest bardzo mocno zaniżona

Warszawa, 07.08.2015 (ISBnews) - Sygnity ocenia, że stopień ostatnich spadków kursu akcji spółki na GPW jest nieuzasadniony, a aktualna cena jest bardzo mocno zaniżona i nie odzwierciedla potencjału grupy, poinformował prezes Janusz R. Guy. "W opinii zarządu i mojej stopień ostatnich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn

Nowelizacja obejmuje prawem do ulgi mieszkaniowej w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r. osoby z tzw. III grupy podatkowej (osoby inne, niespokrewnione ze spadkodawcą), które w określonym momencie i pod określonymi warunkami nabyły w spadku dom, lokal, prawo do lokalu w domu czy spółdzielcze

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn

Nowelizacja obejmuje prawem do ulgi mieszkaniowej w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r. osoby z tzw. III grupy podatkowej (osoby inne, niespokrewnione ze spadkodawcą), które w określonym momencie i pod określonymi warunkami nabyły w spadku dom, lokal, prawo do lokalu w domu czy spółdzielcze

Spadek z zagranicy może być kłopotliwy [PORADNIK]

Spadek z zagranicy może być kłopotliwy [PORADNIK]

postępowanie spadkowe w zagranicznym sądzie. Ambasada lub konsulat pomogą w załatwianiu wniosków o stwierdzenie nabycia spadku Obywatele polscy mają też prawo zwrócić się o pomoc w sprawie spadkowej do polskiej placówki dyplomatycznej lub naszego urzędu konsularnego. Takie urzędy są upoważnione do pomocy w

Przypadkowe dziedziczenie długów. Już niedługo nie będzie możliwe

Przypadkowe dziedziczenie długów. Już niedługo nie będzie możliwe

, który bank ustalił wcześniej ze spadkodawcą. Potrzebne jest tylko postanowienie sądu o nabyciu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie. Może się zdarzyć, że do kredytu przypisane było ubezpieczenie na życie (na wypadek śmierci). W takiej sytuacji kredyt, przynajmniej w części, zostanie

Wskaźnik C/I PKO BP wzrósł o 5,4 pkt r/r do 46,2% na koniec I kwartału

administracyjnych był determinowany w głównej mierze przez zmiany wpływające na strukturę grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA od II kwartału 2014 roku, w tym głównie nabycie spółek z grupy Nordea oraz przez wzrost składek i wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny o 58,8 mln PLN r/r, głównie w efekcie wzrostu

Zysk netto Unipetrolu to 2 mld CZK w I kw. 2015 r. wobec straty rok wcześniej

oraz wyższy m marżom detalicznym " - czytamy także w prezentacji wynikowej. Spadek przychodów o 17% r/r do 23,98 mld CZK nastąpił w efekcie spadku cen ropy o 50% r/r, tłumaczy spółka. Spółka przypomina, że wynik I kw. 2014 r. jest oczyszczony o 1 186 mln CZK z tytułu zysku na nabyciu od

Poczekaj 5 lat ze sprzedażą spadku, jeśli przejąłeś go po innej osobie

ze sprzedaży tej części spadku, którą otrzymał od ojca, bo nabył ją dopiero w 2008 r., w wyniku sądowego działu spadku. Nie minęło więc jeszcze pięć lat. Mężczyzna zaskarżył tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, a sąd przyznał mu rację. Potwierdził, że zgodnie z

MF chce ograniczyć udział długu w walutach obcych do 30 proc. w '18

obsługi długu Skarbu Państwa, nominalnie o prawie 4 mld zł, a w relacji do PKB do 1,8 proc. z 2,1 proc. w 2014 roku i z 2,6 proc. w 2013 roku" - powiedziała. "Główną przyczyną spadku kosztów obsługi długu jest umorzenie obligacji skarbowych nabytych przez Ministra Finansów od ZUS, spadek stóp

Gigantyczna strata Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Gigantyczna strata Jastrzębskiej Spółki Węglowej

znaczącego spadku jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia węgla, głównie na skutek spadku cen i odpisu aktualizującego majątek, wynik netto Grupy Kapitałowej za I półrocze 2015 r. wyniósł minus 623,5 mln złotych - czytamy w komunikacie jastrzębskiej spółki. Średnia cena sprzedaży podstawowego produktu JSW

Bogdanka planuje wdrożenie programu restrukturyzacji

sprawozdaniu z działalności spółki za I kwartał, zarząd Bogdanki informował, że planowany jest spadek zatrudnienia o ponad 350 osób na koniec 2015 r. poprzez planowane odejścia na emeryturę pracowników, którzy nabyli takie prawa oraz nieprzedłużanie umów zawartych z pracownikami zatrudnionymi na czas określony

LW Bogdanka planuje spadek zatrudnienia o ponad 350 osób na koniec tego roku

Warszawa, 30.04.2015 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka przewiduje spadek zatrudnienia o ponad 350 osób na koniec bieżącego roku, poinformowała spółka. "W 2015 r. przewidziany jest spadek zatrudnienia o 145 osób średniorocznie i ponad 350 na koniec roku. Ograniczenie zatrudnienia

Fiskus zwraca podatek. Ale trzeba się pospieszyć

zawiadomienie urzędu biegł od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku). I tu pojawił się problem. Spora grupa, przede wszystkim spadkobierców (tu procedury przyjęcia składników majątku są bardziej skomplikowane niż przy darowiźnie), nie zdążała złożyć wymaganego zawiadomienia w

Wskaźnik koszty do dochodów PKO BP wzrósł do 51,3% po I półr.

I półroczu i była o 323,4 mln zł, tj. o 5,9% niższa niż w analogicznym okresie 2014 roku. "Uzyskany w I półroczu 2015 roku wynik odsetkowy był o 324,8 mln zł niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, przede wszystkim na skutek spadku przychodów odsetkowych o 456,5 mln zł

NIK: próba zakupu Polskich Kolei Linowych przez Lasy Państwowe - niecelowa

Decyzja o ofercie na zakup 100 proc. akcji PKL od Polskich Kolei Państwowych została podjęta przez Lasy w ostatnim kwartale 2012 r. po przeprowadzeniu analizy ekonomiczno-prawnej. NIK zwraca uwagę, że koniec 2012 r. to okres spadku cen drewna przy wzrastających kosztach działalności LP. Oferta

Ceny ofertowe mieszkań w największych miastach ustabilizowały się w kwietniu

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - Ceny ofertowe nieruchomości nie uległy większym zmianom w kwietniu. Spadki zanotowano w sześciu spośród analizowanych miast, w dziewięciu natomiast koszty nabycia nieruchomości nieznaczne wzrosły, wynika z raportu Szybko.pl, Metrohouse i Expandera. "

Podatek spadkowy niezgodny z konstytucją. Za mało czasu dla spadkobiercy

zawiadomienie urzędu skarbowego biegł od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku). Polecamy: Dostałeś majątek w spadku. Sprawdź jakich formalności musisz dopełnić I tu pojawił się problem. Spora grupa, przede wszystkim spadkobierców (tu procedury przyjęcia składników majątku są

Rozwód z majątkiem w spadku [PORADNIK]

spadku np. mieszkanie po rodzicach, to stanowi ono jego majątek osobisty. Tak samo jest z przedmiotami nabytymi poprzez darowizny. To ważne, bo majątkiem osobistym można zarządzać samodzielnie. Do sprzedaży odziedziczonego mieszkania żona nie potrzebuje więc zgody męża. Pieniądze z takiej sprzedaży może

MF: pomoc udzielana przez organizacje charytatywne może być opodatkowana

Według resortu finansów w większości przypadków organizacje pozarządowe przekazują swoim podopiecznym pomoc w ramach darowizny. W takim przypadku zastosowanie ma ustawa o podatku od spadków i darowizn. "Nabycie przez osobę fizyczną od OPP środków pieniężnych będzie podlegało podatkowi od

W. Brytania. Bank Anglii przetestuje odporność banków na wstrząsy międzynarodowe

banków pod kątem odporności na wstrząsy pochodzenia zewnętrznego. Scenariusz zakłada bowiem zahamowanie wzrostu gospodarczego na świecie, kryzys gospodarki chińskiej i nawrót recesji w strefie euro, co przełoży się na wzrost bezrobocia i spadek cen nieruchomości na brytyjskim rynku. W Wielkiej Brytanii

Projekt ustawy rekompensujący rolnikom spadek dochodów trafił do komisji

średniego rocznego dochodu z ostatnich 3 lat, niezapłacenia rolnikowi za nabyte produkty rolne. Spadek dochodów w gospodarstwie może być spowodowany przez klęski żywiołowe (suszę, powódź, gradobicie, przymrozki) - wprowadzeniem środków związanych z zagrożeniem wystąpienia lub wystąpieniem chorób zakaźnych

NBP: Straty banków po wejściu ustawy o frankowiczach to 21 mld zł

dywidendy byłaby równa średniej z lat 2011-13, kwota utraconego wpływu do budżetu wyniosłaby szacunkowo 380 mln zł" - czytamy w piśmie. "W przypadku niektórych banków można spodziewać się spadku aktywności kredytowej wynikającego z ograniczeń kapitałowych. Spadek kapitałów zmniejsza też odporność

Kredyt w spadku? Bank zrobi wszystko, żebyś go przyjął

nabycia spadku bądź notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. "Potencjalni spadkobiercy, by uzyskać informację pozwalającą im na ocenę, czy mają spadek przyjąć lub odrzucić, muszą najpierw wylegitymować się postanowieniem stwierdzającym o dziedziczeniu. Błędne koło" - pisze mec. Kowalak

W czwartek mija termin na złożenie wniosku o zwrot podatku od spadku

r. lub po tej dacie. Po drugie, postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku musiało uprawomocnić się od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. albo w 2008 r. zarejestrowano notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Trzecim warunkiem jest to, by jedynym powodem zapłaty podatku było

Obligacje firm? Trzeba inwestować odpowiedzialnie

oprocentowaniem. Oprocentowanie zmienne niejako dostosowuje zyski posiadacza obligacji do warunków rynkowych, ale nie każdy indywidualny inwestor zdaje sobie sprawę, że przy możliwym spadku stawki WIBOR również jego zyski z obligacji zmaleją. Dodatkowym elementem ryzyka jest płynność. Rynek polskich obligacji

Sejm: pod pewnymi warunkami będzie można przewalutować kredyt hipoteczny

jednak zostały one nabyte w drodze spadku już po zaciągnięciu restrukturyzowanego kredytu. W ocenie autorów ustawy nowe rozwiązania mają kosztować banki 9-9,5 mld zł, ale jednocześnie mają być one zwolnione od płacenia podatku dochodowego od umorzonej części kredytu.

NBP: Straty banków po wejściu ustawy o frankowiczach to 21 mld zł

lub jego część w związku nabyte w drodze spadku już po zaciągnięciu restrukturyzowanego kredytu. Ustawą na początku września ma się zająć Senat, a już pod koniec sierpnia senacka komisja finansów.

"Polska oazą stabilności", na giełdzie można już kupić euroobligacje skarbowe

, m.in. dzięki dodrukowi wspólnej waluty przez Europejski Bank Centralny. Taka tendencja może się utrzymać jeszcze nawet kilka miesięcy. W takiej sytuacji inwestor, mimo że dostanie oprocentowanie z obligacji - które zresztą wysokie nie jest - nie zarobi, a może nawet stracić przez spadek kursu euro. Dla

Rząd za utworzeniem Funduszu dla rolników, którzy ponieśli straty ekonomiczne

stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich 3 lat lub 3 z ostatnich 5 lat, ale wówczas z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, - niezapłacenia rolnikowi za nabyte produkty rolne." - podano także.   Spadek dochodów w gospodarstwie może być spowodowany skutkami zjawisk

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 7,4% r/r, kredyty - o 6,2% we wrześniu

mld zł (+0,5% m/m i +5,3% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 301,40 mld zł (+1,4% m/m i +9,1% r/r). "Na wielkość miesięcznych zmian obydwu sektorów znacząco wpłynęło nabycie przez jeden z banków wierzytelności od niemonetarnej instytucji finansowej. Spadek zadłużenia odnotowano natomiast w

Fitch podtrzymał rating BBB- obligacji przychodowych MWiK, perspektywa stabilna

pakiet zabezpieczeń dla obligatariuszy, łącznie z rezerwą płynnościową na zobowiązania w kolejnych 12 miesiącach oraz zobowiązaniem miasta Bydgoszczy (BBB, perspektywa pozytywna) do dokapitalizowania spółki w przypadku spadku wskaźnika obsługi zadłużenia obligacji przychodowych (DSCR) poniżej wartości

Rząd przyjął projekt ustawy rekompensujący rolnikom spadek dochodów

produkcji rolnej dochody obniżą się o ponad 30 proc. w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich 3 lat, niezapłacenia rolnikowi za nabyte produkty rolne. Spadek dochodów w gospodarstwie może być spowodowany przez klęski żywiołowe (suszę, powódź, gradobicie, przymrozki) - wprowadzeniem środków

Szef ZBP: Wyliczenia KNF dla ustawy o frankowiczach są niedoszacowane

związku nabyte w drodze spadku już po zaciągnięciu restrukturyzowanego kredytu. Ustawa trafiła teraz do Senatu, który ma się nią zajmować na początku września. Zobacz też: Sylwetka "przeciętnego frankowicza"

Szef ZBP: wyliczenia KNF ws. ustawy o frankowiczach są niedoszacowane

, chyba że ma inny lokal mieszkalny lub jego część w związku nabyte w drodze spadku już po zaciągnięciu restrukturyzowanego kredytu. Ustawa trafiła teraz do Senatu, który ma się nią zajmować na początku września.

DM BPS obniżył rekomendację Monnari do 'trzymaj', wycenę do 14,3 zł

zł. W piątek ok. godz. 13 za akcję płacono 14,75 zł, po spadku o 1,67%. „Nasza poprzednia rekomendacja z 18.02.2015 z ceną docelową 15,4 PLN została zrealizowana. W obecnych szacunkach nie zmieniliśmy założeń dotyczących powierzchni dlatego też nasze szacunki dotyczące wyników w

Mniejszy podatek od sprzedaży odziedziczonych akcji?

jedynie opodatkowania dochodu ze sprzedaży odziedziczonych w spadku np. akcji, czy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Chodzi o to, by podatkowi polegała różnica między kosztem zbycia i kosztem nabycia takich papierów przez spadkodawcę. - Dzisiaj podatek dochodowy jest odprowadzany od całej

Zysk netto Presco Group spadł r/r do 0,26 mln zł w II kw. 2015 r.

, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 17,67 mln zł w porównaniu z 27,09 mln zł rok wcześniej. "Na odnotowany w pierwszym półroczu tego roku spadek przychodów miał bez wątpienia wpływ niewielki poziom inwestycji realizowany przez nas w ostatnim okresie. Powoduje on, że baza przychodowa jest

Google ogłasza wyniki kwartalne. Akcje 12 proc. w górę

, co ma zachęcić do zakupu. Google rekompensuje sobie jednak ten spadek zwiększeniem wolumenu reklam. Jak? przykładowo, firma promuje w swoim algorytmie strony, które posiadają wersje mobilne. W listopadzie zeszłego roku wprowadziła etykietę określającą strony posiadające specjalne wersje na telefony i

PKO BP poprawił zysk przy wysokiej efektywności i spadku kosztów ryzyka w 2014r.

Warszawa, 16.03.2015 (ISBnews) - PKO Bank Polski poprawił wynik netto i uzyskał "niezmiennie wysokie" wskaźniki efektywności w ub.r., przy jednoczesnym "istotnym" spadku kosztów ryzyka, poinformował prezes banku  Zbigniew Jagiełło. "Grupa PKO Banku Polskiego

ARiMR: rolnicy mogą skorzystać z ułatwień w spłacie kredytów

wpływa na spadek sprzedaży, a w konsekwencji na pogorszenie sytuacji finansowej producentów, a także na spłatę kredytów. Agencja przypomniana rolnikom, że mogą skorzystać z ułatwień w spłacie preferencyjnego kredytu (z dopłatami ARiMR). Bank może zastosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek, o

CMS: Wartość transakcji fuzji i przejęć w Polsce spadła do 4,5 mld euro w 2014

wyniosła 285, co stanowi spadek o ok. 25% r/r.   Dane za 2014 r. świadczą o znaczącym spadku w stosunku do 2013 r. Odnotowano wtedy 363 transakcje o łącznej wartości 11,6 mld euro.   „Podobnie jak w 2013 r., głównym motorem przejęć były tendencje konsolidacyjne w różnych sektorach

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

- Banki ankietowane przez Komisję Nadzoru Finansowego oczekują średnio 10,3 proc. spadku zysku netto w 2015 roku. Sektor bankowy oczekuje 0,5 proc. spadku wyniku odsetkowego i 5,7 proc. wzrostu wyniku z prowizji - podała KNF w raporcie "Plany finansowe banków na 2015 rok" . - Banki

KNF: na ustawie o frankowiczach banki mogą stracić prawie 22 mld zł

., a w przypadku domu 150 m kw. Jednak kryterium powierzchni nie dotyczy rodzin z trójką i więcej dzieci. Aby skorzystać z dobrodziejstw ustawy, kredytobiorca nie może posiadać innego mieszkania ani innego domu, chyba że ma inny lokal mieszkalny lub jego część w związku, nabyte w drodze spadku już po

Projekt ustawy o funduszu wzajemnej pomocy ponownie wrócił do podkomisji

funduszu mają być wypłacane producentom rolnym jako rekompensaty w następujących sytuacjach: gdy w gospodarstwie rolnym, rybackim lub w dziale specjalnym produkcji rolnej dochody obniżą się o ponad 30 proc. w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat, niezapłacenia rolnikowi za nabyte

Rewolucyjne zmiany prawa spadkowego. Ważne dla Polaków

, konkurencyjny dla krajowych orzeczeń i dokumentów urzędowych, np. dla polskiego stwierdzenia nabycia spadku czy aktu poświadczenia dziedziczenia. Ma on stanowić dowód posiadania statusu spadkobiercy, zapisobiercy i uprawnień wykonawców testamentu lub innych zarządców spadków. Wprowadzone przez

Przegląd informacji ze spółek

notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 300 tys. obligacji na okaziciela serii C spółki Unibep o wartości jednostkowej 100 zł i łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, podała Giełda. Spółka, w której Robyg posiada 49% udziałów, zawarła ostateczną umowę nabycia nieruchomości położonej w

Nie będzie spotkania SLD z bankowcami ws. kredytów we frankach

domu 150 m kw. Jednak kryterium powierzchni nie dotyczy rodzin z trójką i więcej dzieci. Aby skorzystać z ustawy, kredytobiorca nie może posiadać innego mieszkania ani innego domu, chyba że ma inny lokal mieszkalny lub jego część nabyte w drodze spadku już po zaciągnięciu restrukturyzowanego kredytu.

Przegląd informacji ze spółek

I kw. br. - zysk netto wyniósł 11 mln zł wobec 5,4 mln zł rok wcześniej, pomimo spadku sprzedaży. Łączna wartość składki przypisanej brutto wyniosła 337 mln zł, co oznacza spadek o 8% r/r, podała Uniqa. Przypis składki zmniejszył się w ubezpieczeniach majątkowych o 4,6%, a wzrósł w produktach

SLD: przewalutowanie kredytu dla każdego w trudnej sytuacji materialnej

poprawką SLD z uprawnienia do restrukturyzacji może skorzystać także kredytobiorca posiadający inny lokal mieszkalny lub jego część, o ile jednak zostały one nabyte w drodze spadku już po zaciągnięciu restrukturyzowanego kredytu. Według KNF zmiany mogą kosztować sektor bankowy blisko 22 mld zł.

Dziewięciolatek i kredyt po dziadku. Jak nie otrzymać długów w spadku?

raczej nam nie grozi. W blogu "Subiektywnie o finansach" przeczytasz o tym ile kosztuje raport z BIK i czy można go dostać także za darmo. Do BIK trzeba zabrać postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku lub akt notarialny poświadczający dziedziczenie (oryginał ewentualnie kopia

Majątek w spadku dla konkretnej osoby [PORADNIK]

majątku wchodzące do spadku. Udział każdego z nich w spadku był określony w formie ułamka. Aby stać się właścicielem majątku otrzymanego po zmarłym spadkobiercy, trzeba było przeprowadzić postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, a następnie dokonać tzw. działu spadku. Takie postępowanie spadkowe

Przegląd informacji ze spółek

. Wartość umowy to 585,7 mln zł brutto. Planowane zakończenie inwestycji to trzeci kwartał 2017 roku. Po tym, jak Oscar Kazanelson - przewodniczący rady nadzorczej Robyg - nabył pakiet 18,5 mln akcji spółki, stanowiących ok. 7% kapitału, zawarł on z Arturem Ceglarzem i Eyalem Keltshem - członkami zarządu

Aktywa TFI wzrosły o 2% m/m do 220,31 mld zł na koniec marca

11,4 mld zł, tj. o 5,4%. Wzrost aktywów w dużej mierze  był pochodną istotnego napływu nowych środków. Według szacunków Analiz Online saldo wpłat i wypłat wyniosło w marcu 3,7 mld zł, przy czym ponad 2/3 tej kwoty to nabycia do zaledwie dwóch rozwiązań. Pozytywny był również wynik z zarządzania

Sejm o projekcie ustawy rekompensującej rolnikom spadek dochodów

obniżą się o ponad 30 proc. w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat, niezapłacenia rolnikowi za nabyte produkty rolne. Spadek dochodów w gospodarstwie może być spowodowany przez klęski żywiołowe (suszę, powódź, gradobicie, przymrozki) - wprowadzeniem środków związanych z

Jak zabezpieczyć majątek w małżeństwie [PORADNIK]

małżeństwa poprzez dziedziczenie. Jeśli więc jedno z małżonków dostało w spadku np. mieszkanie po rodzicach, to to mieszkanie stanowi jego majątek osobisty. Tak samo jest z przedmiotami nabytymi poprzez darowizny. To ważne, bo majątkiem osobistym można zarządzać samodzielnie. Do sprzedaży odziedziczonego

NBP: Straty banków po wejściu ustawy o frankowiczach to 21 mld zł

inny lokal mieszkalny lub jego część w związku nabyte w drodze spadku już po zaciągnięciu restrukturyzowanego kredytu. Zobacz też: "Skoro państwo stać na to, by pomóc frankowiczom, to tym bardziej warto pomóc tym, którzy mają kredyty w złotówkach"

PKP Cargo zanotowała 156 mln zł zysku netto w I półroczu 2015 r.

Jak przekonywał Purwin, taki wynik spółki to efekt: nabycia w tym roku czeskiego przewoźnika AWT w "okazyjnej cenie", aktywnej polityki sprzedażowej, dynamicznego rozwoju na rynkach międzynarodowych oraz poprawy efektywności działań całej grupy PKP Cargo. W pierwszym półroczu grupa PKP

KNF: Na ustawie o frankowiczach banki mogą stracić prawie 22 mld zł

mieszkalny lub jego część w związku, nabyte w drodze spadku już po zaciągnięciu restrukturyzowanego kredytu. Ustawa o frankowiczach trafiła teraz do prac w Senacie. Izba zajmie się nią na posiedzeniu w dniach 2-3 września, a kierowana przez Kleinę komisja - 27 sierpnia.

KSF: ustawa o frankowiczach zagraża stabilności sektora finansowego

dobrodziejstw ustawy, kredytobiorca nie może posiadać innego mieszkania ani innego domu, chyba że ma inny lokal mieszkalny lub jego część nabyte w drodze spadku już po zaciągnięciu restrukturyzowanego kredytu. Ustawą na początku września ma się zająć Senat, a już pod koniec sierpnia senacka komisja finansów

Przegląd prasy

swoją spółkę marketingową Netia Brand Management --Grupa Work Service ma list intencyjny ws. nabycia 2 spółek za maks. 8 mln euro --BCP sprzedaje niemal 186,98 mln akcji Banku Millennium po 6,65 zł za akcję --2C Partners samodzielnie ukończy dwa projekty rewitalizacyjne w Warszawie --Solaris ma

Zysk netto PZU spadł o 0,6% r/r w I-III kw. bez zdarzeń jednorazowych

transakcji nabycia AAS Balta na Łotwie (+ 55.193 tys. zł) oraz wyższej składki zebranej przez oddziały na Łotwie i Estonii. Jednocześnie odnotowano spadki w ubezpieczeniach: indywidualnych ze składką jednorazową (-65.631 tys. zł), w szczególności produktów strukturyzowanych; komunikacyjnych OC w segmencie

Związkowcy z kopalni Bogdanka pikietowali w obronie miejsc pracy

", "Rada nadzorcza - laików górnictwa". "Fundusze - ich religią pieniądze, a kościołem bank", "Polityka rządu - upadłość Bogdanki". W związku ze spadkiem cen na rynku węgla i trudnościami w jego sprzedaży Bogdanka obniżyła już zakładany poziom wydobycia węgla w 2015 r

"Dziennik Gazeta Prawna": Rewolucja w prawie spadkowym

zakończenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Spadkobierca dostanie zapisane mu dobra automatycznie po otwarciu testamentu.

WSJ: Apple pracuje nad tańszą wersją iPhone'a

Zmiana strategii firmy kierującej do tej pory produkty głównie do zamożniejszych klientów to efekt spadku udziału w rynku smartfonów - twierdzi gazeta. Tańsza wersja iPhone'a może zostać przedstawiona już pod koniec tego roku. Nowy model będzie podobny do standardowego modelu. Niższe koszty ma

Senatorowie PiS: znieść ograniczenia w ustawie o frankowiczach

powierzchnia nie może przekraczać 100 m kw., a w przypadku domu 150 m kw. Kryterium powierzchni nie dotyczy rodzin z trójką i więcej dzieci. Aby skorzystać z dobrodziejstw ustawy, kredytobiorca nie może posiadać innego mieszkania ani innego domu, chyba że ma inny lokal mieszkalny lub jego część nabyte w drodze

Będą zmiany w postępowaniu przed sądem

administracyjnej.Projekt nowelizacji ustawy - Prawo o notariacie przewiduje utworzenie Rejestru Spadkowego. Rejestr w formie elektronicznej będzie prowadziła Krajowa Rada Notarialna. Obejmie on akty poświadczenia dziedziczenia oraz postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub jego uchyleniu.

Senator Kleina: w ustawie o frankowiczach trzeba przywrócić zapisy rządowe

trójką i więcej dzieci. Aby skorzystać z dobrodziejstw ustawy, kredytobiorca nie może posiadać innego mieszkania ani innego domu, chyba że ma inny lokal mieszkalny lub jego część nabyte w drodze spadku już po zaciągnięciu restrukturyzowanego kredytu. Ustawą na początku września ma się zająć Senat, a już

Kopacz: ustawa o frankowiczach w obecnym kształcie zdestabilizuje system bankowy

. Kryterium powierzchni nie dotyczy rodzin z trójką i więcej dzieci. Aby skorzystać z dobrodziejstw ustawy, kredytobiorca nie może posiadać innego mieszkania ani innego domu, chyba że ma inny lokal mieszkalny lub jego część w związku nabyte w drodze spadku już po zaciągnięciu restrukturyzowanego kredytu.

Banki vs Sejm ws. kredytów walutowych. "Dzięki kredytom zbudowano setki tysięcy mieszkań"

m kw. Jednak kryterium powierzchni nie dotyczy rodzin z trójką i więcej dzieci. Aby skorzystać z dobrodziejstw ustawy, kredytobiorca nie może posiadać innego mieszkania ani innego domu, chyba że ma inny lokal mieszkalny lub jego część w związku nabyte w drodze spadku już po zaciągnięciu kredytu

BZ WBK utrzymał wskaźnik C/I na poziomie 47% w 2014 r.

pod wpływem spadku rentowności obligacji, które osiągnęły nowe historyczne minima. W całym 2014 r. zysk na sprzedaży obligacji skarbowych osiągnął wartość 217,9 mln zł, co oznacza spadek r/r o 81,4 mln zł. Wynik handlowy wyniósł 48,3 mln zł w IV kw. i był niższy niż w okresie porównywalnym o 17,9

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

wiceprezes Jarosław Romanowski. - KGHM może przeszacować kopalnię Robinson w przypadku dalszego spadku cen miedzi - poinformował na konferencji wiceprezes spółki Jarosław Romanowski. Dodał, że jeśli wycena akcji KGHM-u pozostanie niska przez kolejnych 10 miesięcy, to spółka będzie musiała przeprowadzić test

Bankowcy chcą spotkania z szefami klubów i prezydentem ws. ustawy o frankowiczach

, kredytobiorca nie może posiadać innego mieszkania ani innego domu, chyba że ma inny lokal mieszkalny lub jego część w związku nabyte w drodze spadku już po zaciągnięciu restrukturyzowanego kredytu. Zobacz też: ''Frank jest kandydatem do tego, by określić go mianem bańki spekulacyjnej''

ZBP chce się spotkać z szefami klubów i prezydentem ws. ustawy o frankowiczach

, kredytobiorca nie może posiadać innego mieszkania ani innego domu, chyba że ma inny lokal mieszkalny lub jego część w związku nabyte w drodze spadku już po zaciągnięciu restrukturyzowanego kredytu. (Planujemy kontynuację tematu)

Przegląd prasy

Cbonds Poland & CEE Bond Conference odbędzie się 15 października --MF: Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w tym roku wynosi 41,4 mld zł --MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,9% m/m do 817,8 mld zł w czerwcu --Spółka z udziałem Robyga nabyła nieruchomość w warszawskiej dzielnicy Bemowo

Sygnity zakończyło pierwszą fazę buy-backu, kupiło akcje za 3,67 mln zł

wyniosła 18,744 zł. Łączna cena nabycia akcji wyniosła 3 672 020,95 zł. Z puli środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych pozostała do wykorzystania na ten cel kwota 1 327 979,05 zł" - czytamy w raporcie. W piątek ok. godz. 16:15 kurs akcji Sygnity wynosił 15,40 zł po spadku o 4,3%. "

Zysk netto PKO BP wzrósł o 7,7% r/r w I półr. pomimo wzrostu kosztów o 11%

niższych kosztów odsetkowych o 753,8 mln zł, głównie w efekcie dostosowania warunków cenowych oferty depozytowej do spadku  rynkowych stóp procentowych oraz spadku przychodów odsetkowych o 455,4 mln zł, determinowanego spadkiem poziomu stóp rynkowych. "Marża odsetkowa spadła o ok. 0,6 pkt proc

DI BRE rekomenduje 'akumuluj' dla Eurocash, wycena 37,40 zł

Eurocash kosztowała 32,65 zł, po spadku o 1,06%. "Eurocash poprzez nabycie Tradis stał się liderem na dystrybucyjnym runku FMCG, dodatkowo spółka dalej chce uczestniczyć w konsolidacji i zapowiada, że w 2015 roku celuje w 20 mld zł sprzedaży. Naszym zdaniem nie będzie to łatwe ze względu na coraz

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

odsetkowy wyniósł w IV kwartale 150,1 mln zł, co oznacza spadek o 11 proc. rdr. W 2013 roku wynik odsetkowy wyniósł 592,1 mln zł, czyli spadł o 15 proc. rdr. Przychody operacyjne w ostatnim kwartale 2013 r. wyniosły łącznie 220,9 mln zł, czyli spadły o 0,9 proc. rdr. Koszty wyniosły w tym okresie 133,6 mln

Wskaźnik C/I BZ WBK spadł do 46,4% w I półroczu, marża odsetkowa netto do 3,53%

w następstwie rozszerzenia zakresu konsolidacji o grupę SCB S.A. i rozwoju wolumenów biznesowych w warunkach poprawy koniunktury gospodarczej i malejących stóp procentowych. Po wyeliminowaniu wkładu grupy SCB S.A., marża odsetkowa zawęża się, głównie pod wpływem spadku przychodów odsetkowych z

Getin Holding nie wyklucza sprzedaży swoich aktywów w Rosji

strukturę bilansu i wyników grupy Carcade. ?ktywa grupy Carcade na koniec 2014 wyniosły 26 003,9 mln RUB (1 534,3 mln zł), co stanowi spadek o 24,2% w skali roku wyrażonego w złotych. Saldo kredytów wyniosło 3 111,5 mln RUB (187,3 mln zł), co stanowi spadek o 32% w porównaniu do końca 2013 przy

Mniejszy biznes na nieruchomościach. Co się dzieje?

jednostek samorządowych lub skarbu państwa. Powodem spadku obrotów we Wrocławiu jest znaczne zmniejszenie się liczby transakcji na rynku wtórnym - wrocławianie kupowali mieszkania głównie od deweloperów. To istotna zmiana upodobań klientów, którzy ewidentnie wolą wykończyć samodzielnie nowe mieszkanie lub

Przegląd prasy

rynku do 612 przejęć, w 2014 tylko do 263 - to spadek o 132% --W 2014 r. Polacy wydali na wody butelkowane łącznie 3,33 mld zł, tj. o ponad 6% więcej niż rok wcześniej, podaje Coca-Cola HBC za firmą badawczą Nielsen Parkiet --Angela Merkel i Francois Hollande chcą we wtorek nadzwyczajnego spotkania

PIT-y 2010: Spadki i darowizny - bez PIT?

powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu.Zadbaj o zwolnienie od podatkuZwolnione od podatku spadki i darowizny zgłaszamy na specjalnym formularzu - "Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych"

Przegląd informacji ze spółek

wypracować zysk brutto na poziomie ok. 300 mln zł, poinformował wiceprezes Piotr Nowjalis. Wirtualna Polska Holding może w ciągu kilku tygodni sfinalizować akwizycję, poinformował prezes Jacek Świderski. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) nabył akcje Wirtualnej Polski za 7,1 mln euro, podał bank

Przegląd informacji ze spółek

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), jako wierzyciel PBG, przystąpił do umowy restrukturyzacyjnej spółki, podało PBG. Zarząd Tauron Polska Energia zgodził się na złożenie oferty nabycia części aktywów KWK Brzeszcze od Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) i określił warunki brzegowe tej

Komisja Senatu za równym podziałem kosztów przewalutowania kredytów frankowych

rodzin z trójką i więcej dzieci. Aby skorzystać z dobrodziejstw ustawy, kredytobiorca nie może posiadać innego mieszkania ani innego domu, chyba że ma inny lokal mieszkalny lub jego część nabyte w drodze spadku już po zaciągnięciu restrukturyzowanego kredytu. Ustawa została jednak gruntownie zmieniona

W komisji senackiej spory o ustawę o frankowiczach

m kw., a w przypadku domu 150 m kw. Kryterium powierzchni nie dotyczy rodzin z trójką i więcej dzieci. Aby skorzystać z dobrodziejstw ustawy, kredytobiorca nie może posiadać innego mieszkania ani innego domu, chyba że ma inny lokal mieszkalny lub jego część nabyte w drodze spadku już po zaciągnięciu

Nowa Kompania Węglowa z poślizgiem?

jakość - powiedział Czerwiński. Czy Chiny pogrzebią nasze kopalnie? Nie bez znaczenia dla przyszłości branży górniczej w Polsce jest również spowolnienie gospodarcze w Chinach i wynikające z tego ostatnie perturbacje ma rynkach finansowych i bardzo mocny spadek cen surowców, w tym węgla. "Inwestorzy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

nabycie spadku

Nabycie spadku - jest to zdarzenie prawne, które dochodzi do skutku z momentem otwarcia spadku. Z kolei zaś otwarcie spadku następuje w chwili śmierci spadkodawcy.Sąd może stwierdzić (na wniosek osoby mającej w tym interes) nabycie spadku przez spadkobiercę. Natomiast notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.Kategoria:Prawo spadkowe

więcej o nabycie spadku na pl.wikipedia.org

Bestsellery