nabycie spadku

Opracowała ml

Bank wypłacił spadek. Klientka twierdzi, że za niski

Bank wypłacił spadek. Klientka twierdzi, że za niski

Po stwierdzeniu przez sąd nabycia przez nas spadku po zmarłym bank ma obowiązek wypłacić należną nam część spadku. Zdarza się jednak, że spadkobiercy kwestionują kwotę wypłaconych pieniędzy. Jak wyjaśnić takie wątpliwości?

Odziedziczyłeś spadek? Pamiętaj o obowiązkach wobec banku

W przypadku śmierci bliskiej osoby należy pamiętać o dostarczeniu do banku odpowiednich dokumentów takich jak akt zgonu właściciela rachunku, prawomocne orzeczenie sądu o nabyciu spadku oraz informacji na temat wysokości udziału w spadku poszczególnych spadkobierców. Bez tego bank nie wypłaci pieniędzy

Podatnicy przestaną tracić na uldze podatkowej

Komisja "Przyjazne Państwo" chce by spadkobiercy nie musieli informować fiskusa o nabyciu spadku, aby nie płacić podatku od odziedziczonego majątku - pisze "Gazeta Prawna".

Chciał zamknąć konto zmarłego ojca. Bank podważył pełnomocnictwa

poinformowany, że dostarczone przez niego dokumenty nie dają możliwości wypłaty środków. "Podważono notarialnie udzielone mi przez moich braci pełnomocnictwo do odbioru wszelkich należności mogących przypadać nam z jakiegokolwiek tytułu w związku z nabyciem spadku" - pisze pan Jerzy. Urzędnicy banku

Zwolnienie podatkowe dla "grupy zerowej"

Dla kogo zwolnienie? Zwolnienie podatkowe przysługuje członkom najbliższej rodziny - małżonkowi, zstępnym (np. dzieciom, wnukom), wstępnym (np. rodzicom, dziadkom), pasierbom, rodzeństwu, ojczymowi i macosze, którzy nabyli rzeczy lub prawa (art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn). Ze

Ważne dla spadkobierców. Zachowek i przedawnienie

Ważne dla spadkobierców. Zachowek i przedawnienie

. Prawo stoi jednak na straży interesów spadkobierców i nawet jeśli spadkodawca powołał w drodze testamentowej do całego spadku jednego spadkobiercę lub pominął spadkobiercę bądź spadkodawca podzielił majątek za życia (na przykład dokonując darowizn) i w konsekwencji nie pozostawił po sobie żadnego

Odziedziczonej nieruchomości nie sprzedasz bez podatku?

Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet. Odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w drodze spadku lub darowizny stanowi źródło przychodu w podatku dochodowym. Podatek wynosi 19 proc. osiągniętego dochodu. Jak wskazuje "Gazecie Prawnej" Grzegorz Bącik

"Gazeta Prawna": Rejestr poświadczeń nadal nie działa

Krajowa Rada Notarialna nie uruchomiła do tej pory elektronicznego rejestru poświadczeń dziedziczenia. Notariusze zapewniają jednak, że uruchomią rejestr i wprowadzą notarialne poświadczenie dziedziczenia. Finalizowane są ostatnie umowy zapewniające funkcjonowanie rejestru, dobiegają też końca prace

Sejm zdecydował. Rewolucja w dziedziczeniu spadków z długami

Sejm zdecydował. Rewolucja w dziedziczeniu spadków z długami

Spadek to nie zawsze bajeczny majątek. Czasami, niestety dość często, to także długi. Zadłużone mieszkanie, upadająca firma, niespłacony kredyt bankowy, prywatna pożyczka od sąsiada... I wszystko to można nieświadomie wziąć na siebie. - Przeciętny człowiek nie zdaje sobie sprawy ani z tego, że jego

Haitong Bank podniósł wycenę Robyga do 2,99 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

nabyciu 7 nowych lokalizacji dających potencjał do realizacji ok. 4 550 mieszkań, a także silniejszych niż pierwotnie zakładano wynikach sprzedaży w  ciągu 9 miesięcy tego roku, analitycy podnieśli swoje prognozy przedsprzedaży dla Robyga o 13-14% na lata 2015-2016  i obecnie spodziewają się, że

Rewolucja w dziedziczeniu spadków z długami [PORADNIK]

Rewolucja w dziedziczeniu spadków z długami [PORADNIK]

o stwierdzenie nabycia spadku przed sądem lub notariuszem. Jakie są zasady dziedziczenia? Jak zerejestrować testament? Przeczytaj w publikacji "Testamenty, darowizny, spadki" »

Spadek z długami. Tego można uniknąć [PORADNIK]

Spadek z długami. Tego można uniknąć [PORADNIK]

takiego nabycia może w bardzo prosty sposób zapobiec, ani z tego, że na takie zapobieżenie ma bardzo niewiele czasu"... - czytamy w uzasadnieniu rządowego projektu nowelizacji kodeksu cywilnego. Nowelizacja ma zmienić zasady dziedziczenia w Polsce. I to diametralnie. Dług czai się w spadku Wiele osób

Lokatorskie bez podatku PIT

Lokatorskie bez podatku PIT

, do których nabycia doszło m.in. drogą dziedziczenia - tłumaczy ekspert Tax Care. Innymi słowy, urzędnicy zwrócili uwagę spółdzielni, że kwestii kwot wypłacanych spadkobiercom z tytułu dziedziczenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie obejmuje podatek dochodowy, tylko podatek od spadków i

Spadek i darowizna bez płacenia [PORADNIK]

Spadek i darowizna bez płacenia [PORADNIK]

tego specjalny formularz, "Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych" - SD-Z2. Trzeba w nim podać szczegóły na temat spadku lub darowizny, m.in. stopień pokrewieństwa łączący nas ze spadkodawcą bądź darczyńcą, udział procentowy w nabytym majątku i jego wartość rynkową, w

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn

Nowelizacja obejmuje prawem do ulgi mieszkaniowej w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r. osoby z tzw. III grupy podatkowej (osoby inne, niespokrewnione ze spadkodawcą), które w określonym momencie i pod określonymi warunkami nabyły w spadku dom, lokal, prawo do lokalu w domu czy spółdzielcze

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn

Nowelizacja obejmuje prawem do ulgi mieszkaniowej w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r. osoby z tzw. III grupy podatkowej (osoby inne, niespokrewnione ze spadkodawcą), które w określonym momencie i pod określonymi warunkami nabyły w spadku dom, lokal, prawo do lokalu w domu czy spółdzielcze

Prezes Sygnity: Aktualna wycena spółki jest bardzo mocno zaniżona

Warszawa, 07.08.2015 (ISBnews) - Sygnity ocenia, że stopień ostatnich spadków kursu akcji spółki na GPW jest nieuzasadniony, a aktualna cena jest bardzo mocno zaniżona i nie odzwierciedla potencjału grupy, poinformował prezes Janusz R. Guy. "W opinii zarządu i mojej stopień ostatnich

Spadek z zagranicy może być kłopotliwy [PORADNIK]

Spadek z zagranicy może być kłopotliwy [PORADNIK]

postępowanie spadkowe w zagranicznym sądzie. Ambasada lub konsulat pomogą w załatwianiu wniosków o stwierdzenie nabycia spadku Obywatele polscy mają też prawo zwrócić się o pomoc w sprawie spadkowej do polskiej placówki dyplomatycznej lub naszego urzędu konsularnego. Takie urzędy są upoważnione do pomocy w

Przypadkowe dziedziczenie długów. Już niedługo nie będzie możliwe

Przypadkowe dziedziczenie długów. Już niedługo nie będzie możliwe

, który bank ustalił wcześniej ze spadkodawcą. Potrzebne jest tylko postanowienie sądu o nabyciu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie. Może się zdarzyć, że do kredytu przypisane było ubezpieczenie na życie (na wypadek śmierci). W takiej sytuacji kredyt, przynajmniej w części, zostanie

Wskaźnik C/I PKO BP wzrósł r/r do 52,2% na koniec III kw.

172,2 mln zł i obniżył się o 8,6% r/r przede wszystkim na skutek spadku przychodów odsetkowych o 857,3 mln zł, determinowanego spadkiem poziomu stóp rynkowych oraz niższych kosztów odsetkowych o 372 mln zł, głównie w efekcie dostosowania warunków cenowych oferty depozytowej do spadku rynkowych stóp

Wskaźnik C/I PKO BP wzrósł o 5,4 pkt r/r do 46,2% na koniec I kwartału

administracyjnych był determinowany w głównej mierze przez zmiany wpływające na strukturę grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA od II kwartału 2014 roku, w tym głównie nabycie spółek z grupy Nordea oraz przez wzrost składek i wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny o 58,8 mln PLN r/r, głównie w efekcie wzrostu

Składka przypisana PZU wzrosła o 8,5% r/r, zysk spadł o 28,5% r/r w I-III kw.

komunikacyjnych AC w segmencie klienta korporacyjnego w związku ze znacznym wzrostem liczby ubezpieczeń przy spadku średniej składki. "Jednocześnie odnotowano spadki składki przypisanej brutto w: ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej oraz od ognia i innych szkód majątkowych w segmencie klienta

Poczekaj 5 lat ze sprzedażą spadku, jeśli przejąłeś go po innej osobie

ze sprzedaży tej części spadku, którą otrzymał od ojca, bo nabył ją dopiero w 2008 r., w wyniku sądowego działu spadku. Nie minęło więc jeszcze pięć lat. Mężczyzna zaskarżył tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, a sąd przyznał mu rację. Potwierdził, że zgodnie z

Zysk netto Unipetrolu to 2 mld CZK w I kw. 2015 r. wobec straty rok wcześniej

oraz wyższy m marżom detalicznym " - czytamy także w prezentacji wynikowej. Spadek przychodów o 17% r/r do 23,98 mld CZK nastąpił w efekcie spadku cen ropy o 50% r/r, tłumaczy spółka. Spółka przypomina, że wynik I kw. 2014 r. jest oczyszczony o 1 186 mln CZK z tytułu zysku na nabyciu od

MF chce ograniczyć udział długu w walutach obcych do 30 proc. w '18

obsługi długu Skarbu Państwa, nominalnie o prawie 4 mld zł, a w relacji do PKB do 1,8 proc. z 2,1 proc. w 2014 roku i z 2,6 proc. w 2013 roku" - powiedziała. "Główną przyczyną spadku kosztów obsługi długu jest umorzenie obligacji skarbowych nabytych przez Ministra Finansów od ZUS, spadek stóp

Haitong podniósł rekomendację dla GTC do 'kupuj', wycenę do 6,87 zł

przy cenie za jedną akcję GTC, na poziomie 6,20 zł. W poniedziałek ok. godziny 10:20 kurs akcji spółki wynosił 6,20 zł po spadku o 0,16% od ostatniego zamknięcia. Analitycy Haitong w dalszym ciągu oczekują, że wynik netto Globe Trade Centre w 2015 r. zacznie być dodatni, a następnie zanotuje

PKN Orlen nadal pracuje nad akwizycjami w segmencie wydobywczym w Kanadzie

wysiłki na Polsce i Kanadzie. Nie mogę zdradzić szczegółów, ale prowadzimy prace" - powiedział Prugar dziennikarzom. Podkreślił, że nie należy oczekiwać odmiennych niż dotychczas posunięć i znacząco większych akwizycji niż dokonane wcześniej. Wskazał także, że spadek cen ropy nie ma znaczącego

Gigantyczna strata Jastrzębskiej Spółki Węglowej

znaczącego spadku jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia węgla, głównie na skutek spadku cen i odpisu aktualizującego majątek, wynik netto Grupy Kapitałowej za I półrocze 2015 r. wyniósł minus 623,5 mln złotych - czytamy w komunikacie jastrzębskiej spółki. Średnia cena sprzedaży podstawowego produktu JSW

Ekspert: sprawa Volkswagena uderzy w polskich dilerów tych aut

szacuje 140 tys. właścicieli samochodów, których może dotyczyć ta wada w Polsce. Poza tym mamy też podział na konsumentów i przedsiębiorców, osoby, które nabyły produkt przed nowelą przepisów 25 grudnia 2014 r. i po niej" - wyliczał ekspert, który jest radcą prawnym i dyrektorem Działu Prawa

Bogdanka planuje wdrożenie programu restrukturyzacji

sprawozdaniu z działalności spółki za I kwartał, zarząd Bogdanki informował, że planowany jest spadek zatrudnienia o ponad 350 osób na koniec 2015 r. poprzez planowane odejścia na emeryturę pracowników, którzy nabyli takie prawa oraz nieprzedłużanie umów zawartych z pracownikami zatrudnionymi na czas określony

LW Bogdanka planuje spadek zatrudnienia o ponad 350 osób na koniec tego roku

Warszawa, 30.04.2015 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka przewiduje spadek zatrudnienia o ponad 350 osób na koniec bieżącego roku, poinformowała spółka. "W 2015 r. przewidziany jest spadek zatrudnienia o 145 osób średniorocznie i ponad 350 na koniec roku. Ograniczenie zatrudnienia

Haitong obniżył wycenę LW Bogdanka do 29,56 zł, nadal zaleca 'sprzedaj'

, co oznaczało spadek o 3,2% od poprzedniego zamknięcia. "Zgodnie z oczekiwaniami analityków, dwie trzecie akcji Bogdanki zostały nabyte przez Enea. Zarząd Enei zapewnia, że nie zmieni polityki dywidendowej producenta węgla kamiennego, aby zadowolić akcjonariuszy mniejszościowych. Haitong Bank

MF podwyższyło oproc. 2- i 3-letnich obligacji detal. w XI, wprowadza '11-tkę'

;), kiedy sprzedano 487 mln zł. "Listopadowa 11" będzie dostępna do nabycia również poprzez zamianę. Po raz pierwszy nową emisję specjalną obligacji będzie można też zakupić w ramach Konta IKE- Obligacje, podał również resort. "Ze względu na duże zainteresowanie emisjami specjalnymi

Fiskus zwraca podatek. Ale trzeba się pospieszyć

zawiadomienie urzędu biegł od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku). I tu pojawił się problem. Spora grupa, przede wszystkim spadkobierców (tu procedury przyjęcia składników majątku są bardziej skomplikowane niż przy darowiźnie), nie zdążała złożyć wymaganego zawiadomienia w

Zamach w Paryżu. EasyJet: pasażerowie nie pojawiają się na odprawach

Po zamachach w Paryżu linie lotnicze EasyJet odnotowały spadek zainteresowania podróżami do Francji - poinformowała we wtorek Carolyn McCall, szefowa linii lotniczych EasyJet. Chodzi przede wszystkim o osoby, które nie stawiają się na lotniskach mimo opłaconych biletów. McCall dodała, że EasyJet

Długi w spadku? Pieniądze ekstra radzą, jak ich uniknąć

długów z firm pożyczkowych). Na wycieczkę do BIK trzeba zabrać postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku lub akt notarialny poświadczający dziedziczenie (oryginał, ewentualnie kopia poświadczona przez notariusza), a także akt zgonu spadkodawcy. Można też wysłać wszystko pocztą. Jeśli na podstawie

Wskaźnik koszty do dochodów PKO BP wzrósł do 51,3% po I półr.

I półroczu i była o 323,4 mln zł, tj. o 5,9% niższa niż w analogicznym okresie 2014 roku. "Uzyskany w I półroczu 2015 roku wynik odsetkowy był o 324,8 mln zł niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, przede wszystkim na skutek spadku przychodów odsetkowych o 456,5 mln zł

NIK: próba zakupu Polskich Kolei Linowych przez Lasy Państwowe - niecelowa

Decyzja o ofercie na zakup 100 proc. akcji PKL od Polskich Kolei Państwowych została podjęta przez Lasy w ostatnim kwartale 2012 r. po przeprowadzeniu analizy ekonomiczno-prawnej. NIK zwraca uwagę, że koniec 2012 r. to okres spadku cen drewna przy wzrastających kosztach działalności LP. Oferta

Podatek spadkowy niezgodny z konstytucją. Za mało czasu dla spadkobiercy

zawiadomienie urzędu skarbowego biegł od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku). Polecamy: Dostałeś majątek w spadku. Sprawdź jakich formalności musisz dopełnić I tu pojawił się problem. Spora grupa, przede wszystkim spadkobierców (tu procedury przyjęcia składników majątku są

Ceny ofertowe mieszkań w największych miastach ustabilizowały się w kwietniu

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - Ceny ofertowe nieruchomości nie uległy większym zmianom w kwietniu. Spadki zanotowano w sześciu spośród analizowanych miast, w dziewięciu natomiast koszty nabycia nieruchomości nieznaczne wzrosły, wynika z raportu Szybko.pl, Metrohouse i Expandera. "

MF: pomoc udzielana przez organizacje charytatywne może być opodatkowana

Według resortu finansów w większości przypadków organizacje pozarządowe przekazują swoim podopiecznym pomoc w ramach darowizny. W takim przypadku zastosowanie ma ustawa o podatku od spadków i darowizn. "Nabycie przez osobę fizyczną od OPP środków pieniężnych będzie podlegało podatkowi od

Rozwód z majątkiem w spadku [PORADNIK]

spadku np. mieszkanie po rodzicach, to stanowi ono jego majątek osobisty. Tak samo jest z przedmiotami nabytymi poprzez darowizny. To ważne, bo majątkiem osobistym można zarządzać samodzielnie. Do sprzedaży odziedziczonego mieszkania żona nie potrzebuje więc zgody męża. Pieniądze z takiej sprzedaży może

Projekt ustawy rekompensującej rolnikom spadek dochodów wraca do podkomisji

. w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich 3 lat, niezapłacenia rolnikowi za nabyte produkty rolne. Spadek dochodów w gospodarstwie może być spowodowany przez klęski żywiołowe (suszę, powódź, gradobicie, przymrozki) - wprowadzeniem środków związanych z zagrożeniem wystąpienia lub

Kredyt w spadku? Bank zrobi wszystko, żebyś go przyjął

nabycia spadku bądź notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. "Potencjalni spadkobiercy, by uzyskać informację pozwalającą im na ocenę, czy mają spadek przyjąć lub odrzucić, muszą najpierw wylegitymować się postanowieniem stwierdzającym o dziedziczeniu. Błędne koło" - pisze mec. Kowalak

Prezes KHW: jeśli nie zmienią się warunki, nie przewiduję problemów z wypłatami

Zakładów Energetyki Cieplnej Katowice. W ubiegłym tygodniu Katowicki Holding Węglowy oraz DK Energy Polska, spółka należąca do Grupy EDF, podpisały umowę sprzedaży i nabycia 100 proc. akcji ZEC Katowice. Warunkiem sfinalizowania transakcji jest uzyskanie zgody walnego zgromadzenia KHW SA na zbycie akcji

Projekt ustawy rekompensujący rolnikom spadek dochodów trafił do komisji

średniego rocznego dochodu z ostatnich 3 lat, niezapłacenia rolnikowi za nabyte produkty rolne. Spadek dochodów w gospodarstwie może być spowodowany przez klęski żywiołowe (suszę, powódź, gradobicie, przymrozki) - wprowadzeniem środków związanych z zagrożeniem wystąpienia lub wystąpieniem chorób zakaźnych

NBP: Straty banków po wejściu ustawy o frankowiczach to 21 mld zł

dywidendy byłaby równa średniej z lat 2011-13, kwota utraconego wpływu do budżetu wyniosłaby szacunkowo 380 mln zł" - czytamy w piśmie. "W przypadku niektórych banków można spodziewać się spadku aktywności kredytowej wynikającego z ograniczeń kapitałowych. Spadek kapitałów zmniejsza też odporność

W czwartek mija termin na złożenie wniosku o zwrot podatku od spadku

r. lub po tej dacie. Po drugie, postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku musiało uprawomocnić się od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. albo w 2008 r. zarejestrowano notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Trzecim warunkiem jest to, by jedynym powodem zapłaty podatku było

Torpol: Cena w wezwaniu nie jest godziwa, potencjalne wsparcie ma niską wartość

. Na zamknięciu notowań na GPW we wtorek za akcję Torpolu płacono 12,2 zł po spadku o 3,79% wobec poprzedniego zamknięcia. Wcześniej Marvipol podał, że zapisy będą przyjmowane 6-20 listopada, a przewidywany dzień nabycia akcji na GPW to 25 listopada br. Marvipol podał, że zamiarem spółki Projekt

Obligacje firm? Trzeba inwestować odpowiedzialnie

oprocentowaniem. Oprocentowanie zmienne niejako dostosowuje zyski posiadacza obligacji do warunków rynkowych, ale nie każdy indywidualny inwestor zdaje sobie sprawę, że przy możliwym spadku stawki WIBOR również jego zyski z obligacji zmaleją. Dodatkowym elementem ryzyka jest płynność. Rynek polskich obligacji

"Polska oazą stabilności", na giełdzie można już kupić euroobligacje skarbowe

, m.in. dzięki dodrukowi wspólnej waluty przez Europejski Bank Centralny. Taka tendencja może się utrzymać jeszcze nawet kilka miesięcy. W takiej sytuacji inwestor, mimo że dostanie oprocentowanie z obligacji - które zresztą wysokie nie jest - nie zarobi, a może nawet stracić przez spadek kursu euro. Dla

Rząd za utworzeniem Funduszu dla rolników, którzy ponieśli straty ekonomiczne

stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich 3 lat lub 3 z ostatnich 5 lat, ale wówczas z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, - niezapłacenia rolnikowi za nabyte produkty rolne." - podano także.   Spadek dochodów w gospodarstwie może być spowodowany skutkami zjawisk

Sejm: pod pewnymi warunkami będzie można przewalutować kredyt hipoteczny

jednak zostały one nabyte w drodze spadku już po zaciągnięciu restrukturyzowanego kredytu. W ocenie autorów ustawy nowe rozwiązania mają kosztować banki 9-9,5 mld zł, ale jednocześnie mają być one zwolnione od płacenia podatku dochodowego od umorzonej części kredytu.

NBP: Straty banków po wejściu ustawy o frankowiczach to 21 mld zł

lub jego część w związku nabyte w drodze spadku już po zaciągnięciu restrukturyzowanego kredytu. Ustawą na początku września ma się zająć Senat, a już pod koniec sierpnia senacka komisja finansów.

Koniec zmian w ustawie o walutowych kredytach mieszkaniowych?

mieszkania) przekracza poziom 80 proc. Co do zasady, ustawa dotyczy również właścicieli wyłącznie jednej nieruchomości. Wyjątek stanowią tu osoby, które nabyły drugie mieszkanie lub dom w spadku. Zmiany senatuPo wprowadzeniu zmian sejmowych projekt ustawy trafił finalnie pod obrady Senatu. Tu od samego

500 zł za informacje o kontach zmarłego

postanowienie sądu o nabyciu spadku. Zadanie żmudne, ale to tak naprawdę jedyny sposób, by poznać pełny obraz finansów zmarłego. Nie każdy ma ochotę bawić się w Sherlocka Holmesa i stąd owe bezpańskie 15 mld zł w bankach oraz usłużny PBIOS, który za drobną opłatą ułatwi poszukiwania. Dzięki temu, że PBIOS

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

w prezentacji do wyników za III kwartał. - Redan w III kw. zanotował spadek zysku operacyjnego do 0,8 mln zł z 4,6 mln zł przed rokiem. Spółka tłumaczy pogorszenie szybszym wzrostem kosztów niż marży. Wśród niekorzystnych czynników wymienia uwarunkowania pogodowe ostatniego kwartału. W najbliższych

Mniejszy podatek od sprzedaży odziedziczonych akcji?

jedynie opodatkowania dochodu ze sprzedaży odziedziczonych w spadku np. akcji, czy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Chodzi o to, by podatkowi polegała różnica między kosztem zbycia i kosztem nabycia takich papierów przez spadkodawcę. - Dzisiaj podatek dochodowy jest odprowadzany od całej

MF: Sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych spadła do 254,4 mln zł we IX

obligacji dla nabywców indywidualnych przy spadku rentowności zarówno na rynku hurtowym, jak i lokat bankowych powoduje, że atrakcyjność naszej oferty wzrasta. Inwestorzy instytucjonalni mogą kupić 2-letnie obligacje skarbowe z rentownością wynoszącą tylko ok. 1,7%, zaś nabywcy indywidualni cały czas mogą

Rząd przyjął projekt ustawy rekompensujący rolnikom spadek dochodów

produkcji rolnej dochody obniżą się o ponad 30 proc. w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich 3 lat, niezapłacenia rolnikowi za nabyte produkty rolne. Spadek dochodów w gospodarstwie może być spowodowany przez klęski żywiołowe (suszę, powódź, gradobicie, przymrozki) - wprowadzeniem środków

Fitch podtrzymał rating BBB- obligacji przychodowych MWiK, perspektywa stabilna

pakiet zabezpieczeń dla obligatariuszy, łącznie z rezerwą płynnościową na zobowiązania w kolejnych 12 miesiącach oraz zobowiązaniem miasta Bydgoszczy (BBB, perspektywa pozytywna) do dokapitalizowania spółki w przypadku spadku wskaźnika obsługi zadłużenia obligacji przychodowych (DSCR) poniżej wartości

Szef ZBP: Wyliczenia KNF dla ustawy o frankowiczach są niedoszacowane

związku nabyte w drodze spadku już po zaciągnięciu restrukturyzowanego kredytu. Ustawa trafiła teraz do Senatu, który ma się nią zajmować na początku września. Zobacz też: Sylwetka "przeciętnego frankowicza"

Szef ZBP: wyliczenia KNF ws. ustawy o frankowiczach są niedoszacowane

, chyba że ma inny lokal mieszkalny lub jego część w związku nabyte w drodze spadku już po zaciągnięciu restrukturyzowanego kredytu. Ustawa trafiła teraz do Senatu, który ma się nią zajmować na początku września.

DM BPS obniżył rekomendację Monnari do 'trzymaj', wycenę do 14,3 zł

zł. W piątek ok. godz. 13 za akcję płacono 14,75 zł, po spadku o 1,67%. „Nasza poprzednia rekomendacja z 18.02.2015 z ceną docelową 15,4 PLN została zrealizowana. W obecnych szacunkach nie zmieniliśmy założeń dotyczących powierzchni dlatego też nasze szacunki dotyczące wyników w

Zysk netto Presco Group spadł r/r do 0,26 mln zł w II kw. 2015 r.

, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 17,67 mln zł w porównaniu z 27,09 mln zł rok wcześniej. "Na odnotowany w pierwszym półroczu tego roku spadek przychodów miał bez wątpienia wpływ niewielki poziom inwestycji realizowany przez nas w ostatnim okresie. Powoduje on, że baza przychodowa jest

Google ogłasza wyniki kwartalne. Akcje 12 proc. w górę

, co ma zachęcić do zakupu. Google rekompensuje sobie jednak ten spadek zwiększeniem wolumenu reklam. Jak? przykładowo, firma promuje w swoim algorytmie strony, które posiadają wersje mobilne. W listopadzie zeszłego roku wprowadziła etykietę określającą strony posiadające specjalne wersje na telefony i

PKO BP poprawił zysk przy wysokiej efektywności i spadku kosztów ryzyka w 2014r.

Warszawa, 16.03.2015 (ISBnews) - PKO Bank Polski poprawił wynik netto i uzyskał "niezmiennie wysokie" wskaźniki efektywności w ub.r., przy jednoczesnym "istotnym" spadku kosztów ryzyka, poinformował prezes banku  Zbigniew Jagiełło. "Grupa PKO Banku Polskiego

ARiMR: rolnicy mogą skorzystać z ułatwień w spłacie kredytów

wpływa na spadek sprzedaży, a w konsekwencji na pogorszenie sytuacji finansowej producentów, a także na spłatę kredytów. Agencja przypomniana rolnikom, że mogą skorzystać z ułatwień w spłacie preferencyjnego kredytu (z dopłatami ARiMR). Bank może zastosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek, o

CMS: Wartość transakcji fuzji i przejęć w Polsce spadła do 4,5 mld euro w 2014

wyniosła 285, co stanowi spadek o ok. 25% r/r.   Dane za 2014 r. świadczą o znaczącym spadku w stosunku do 2013 r. Odnotowano wtedy 363 transakcje o łącznej wartości 11,6 mld euro.   „Podobnie jak w 2013 r., głównym motorem przejęć były tendencje konsolidacyjne w różnych sektorach

Bank odmówił kredytu z powodu... spadku [Listy do "Pieniędzy Ekstra"]

dotycząca kredytu, który w 2004 r. wzięła moja mama. Z powodu śmierci mamy w 2011 r., a następnie brata dwa miesiące później wraz z siostrą stałem się stroną tej umowy kredytowej. Przeciągające się postępowania o nabycie spadku (którego przecież w ogóle nie musiałem przyjmować) spowodowały, że przez

KNF: na ustawie o frankowiczach banki mogą stracić prawie 22 mld zł

., a w przypadku domu 150 m kw. Jednak kryterium powierzchni nie dotyczy rodzin z trójką i więcej dzieci. Aby skorzystać z dobrodziejstw ustawy, kredytobiorca nie może posiadać innego mieszkania ani innego domu, chyba że ma inny lokal mieszkalny lub jego część w związku, nabyte w drodze spadku już po

Rewolucyjne zmiany prawa spadkowego. Ważne dla Polaków

, konkurencyjny dla krajowych orzeczeń i dokumentów urzędowych, np. dla polskiego stwierdzenia nabycia spadku czy aktu poświadczenia dziedziczenia. Ma on stanowić dowód posiadania statusu spadkobiercy, zapisobiercy i uprawnień wykonawców testamentu lub innych zarządców spadków. Wprowadzone przez

Dziewięciolatek i kredyt po dziadku. Jak nie otrzymać długów w spadku?

raczej nam nie grozi. W blogu "Subiektywnie o finansach" przeczytasz o tym ile kosztuje raport z BIK i czy można go dostać także za darmo. Do BIK trzeba zabrać postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku lub akt notarialny poświadczający dziedziczenie (oryginał ewentualnie kopia

Przegląd informacji ze spółek

notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 300 tys. obligacji na okaziciela serii C spółki Unibep o wartości jednostkowej 100 zł i łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, podała Giełda. Spółka, w której Robyg posiada 49% udziałów, zawarła ostateczną umowę nabycia nieruchomości położonej w

Przegląd informacji ze spółek

I kw. br. - zysk netto wyniósł 11 mln zł wobec 5,4 mln zł rok wcześniej, pomimo spadku sprzedaży. Łączna wartość składki przypisanej brutto wyniosła 337 mln zł, co oznacza spadek o 8% r/r, podała Uniqa. Przypis składki zmniejszył się w ubezpieczeniach majątkowych o 4,6%, a wzrósł w produktach

Nie będzie spotkania SLD z bankowcami ws. kredytów we frankach

domu 150 m kw. Jednak kryterium powierzchni nie dotyczy rodzin z trójką i więcej dzieci. Aby skorzystać z ustawy, kredytobiorca nie może posiadać innego mieszkania ani innego domu, chyba że ma inny lokal mieszkalny lub jego część nabyte w drodze spadku już po zaciągnięciu restrukturyzowanego kredytu.

Majątek w spadku dla konkretnej osoby [PORADNIK]

majątku wchodzące do spadku. Udział każdego z nich w spadku był określony w formie ułamka. Aby stać się właścicielem majątku otrzymanego po zmarłym spadkobiercy, trzeba było przeprowadzić postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, a następnie dokonać tzw. działu spadku. Takie postępowanie spadkowe

SLD: przewalutowanie kredytu dla każdego w trudnej sytuacji materialnej

poprawką SLD z uprawnienia do restrukturyzacji może skorzystać także kredytobiorca posiadający inny lokal mieszkalny lub jego część, o ile jednak zostały one nabyte w drodze spadku już po zaciągnięciu restrukturyzowanego kredytu. Według KNF zmiany mogą kosztować sektor bankowy blisko 22 mld zł.

Sejm o projekcie ustawy rekompensującej rolnikom spadek dochodów

obniżą się o ponad 30 proc. w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat, niezapłacenia rolnikowi za nabyte produkty rolne. Spadek dochodów w gospodarstwie może być spowodowany przez klęski żywiołowe (suszę, powódź, gradobicie, przymrozki) - wprowadzeniem środków związanych z

Aktywa TFI wzrosły o 2% m/m do 220,31 mld zł na koniec marca

11,4 mld zł, tj. o 5,4%. Wzrost aktywów w dużej mierze  był pochodną istotnego napływu nowych środków. Według szacunków Analiz Online saldo wpłat i wypłat wyniosło w marcu 3,7 mld zł, przy czym ponad 2/3 tej kwoty to nabycia do zaledwie dwóch rozwiązań. Pozytywny był również wynik z zarządzania

Przegląd informacji ze spółek

. Wartość umowy to 585,7 mln zł brutto. Planowane zakończenie inwestycji to trzeci kwartał 2017 roku. Po tym, jak Oscar Kazanelson - przewodniczący rady nadzorczej Robyg - nabył pakiet 18,5 mln akcji spółki, stanowiących ok. 7% kapitału, zawarł on z Arturem Ceglarzem i Eyalem Keltshem - członkami zarządu

Jak zabezpieczyć majątek w małżeństwie [PORADNIK]

małżeństwa poprzez dziedziczenie. Jeśli więc jedno z małżonków dostało w spadku np. mieszkanie po rodzicach, to to mieszkanie stanowi jego majątek osobisty. Tak samo jest z przedmiotami nabytymi poprzez darowizny. To ważne, bo majątkiem osobistym można zarządzać samodzielnie. Do sprzedaży odziedziczonego

Zysk netto Raiffeisen Polbanku spadł r/r do 159,92 mln zł w I-III kw. 2015 r.

wysokości 20,6 mln zł po trzech kwartałach 2014 r., spadek zysku netto za okres kończący się 30 września 2015 roku wyniósł 12% r/r. Zysk przypadający akcjonariuszom niesprawującym kontroli nie występuje w okresie kończącym się 30 września 2015 w związku z nabyciem w grudniu 2014 r. 50% akcji Raiffeisen

Przegląd informacji ze spółek

budynku biurowego Duna Tower  w Budapeszcie od Duna Tower Ingatlanhasznosító és Kereskedelmi Korlátolt Felelřsségu Társaság, podało GTC. Cena nabycia netto wynosi 52,15 mln euro (ok. 221,52 mln zł). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA

"Dziennik Gazeta Prawna": Rewolucja w prawie spadkowym

zakończenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Spadkobierca dostanie zapisane mu dobra automatycznie po otwarciu testamentu.

NBP: Straty banków po wejściu ustawy o frankowiczach to 21 mld zł

inny lokal mieszkalny lub jego część w związku nabyte w drodze spadku już po zaciągnięciu restrukturyzowanego kredytu. Zobacz też: "Skoro państwo stać na to, by pomóc frankowiczom, to tym bardziej warto pomóc tym, którzy mają kredyty w złotówkach"

PKP Cargo zanotowała 156 mln zł zysku netto w I półroczu 2015 r.

Jak przekonywał Purwin, taki wynik spółki to efekt: nabycia w tym roku czeskiego przewoźnika AWT w "okazyjnej cenie", aktywnej polityki sprzedażowej, dynamicznego rozwoju na rynkach międzynarodowych oraz poprawy efektywności działań całej grupy PKP Cargo. W pierwszym półroczu grupa PKP

Przegląd informacji ze spółek

głównie spadki na rynkach, są poniżej oczekiwań zarządu, ale stabilny napływ nowych aktywów pozwala liczyć na ich poprawę w najbliższym czasie, poinformował wiceprezes  Quercus TFI Piotr Płuska. Enea przedłużyła termin zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka do 21

KNF: Na ustawie o frankowiczach banki mogą stracić prawie 22 mld zł

mieszkalny lub jego część w związku, nabyte w drodze spadku już po zaciągnięciu restrukturyzowanego kredytu. Ustawa o frankowiczach trafiła teraz do prac w Senacie. Izba zajmie się nią na posiedzeniu w dniach 2-3 września, a kierowana przez Kleinę komisja - 27 sierpnia.

Przegląd prasy

swoją spółkę marketingową Netia Brand Management --Grupa Work Service ma list intencyjny ws. nabycia 2 spółek za maks. 8 mln euro --BCP sprzedaje niemal 186,98 mln akcji Banku Millennium po 6,65 zł za akcję --2C Partners samodzielnie ukończy dwa projekty rewitalizacyjne w Warszawie --Solaris ma

WSJ: Apple pracuje nad tańszą wersją iPhone'a

Zmiana strategii firmy kierującej do tej pory produkty głównie do zamożniejszych klientów to efekt spadku udziału w rynku smartfonów - twierdzi gazeta. Tańsza wersja iPhone'a może zostać przedstawiona już pod koniec tego roku. Nowy model będzie podobny do standardowego modelu. Niższe koszty ma

KSF: ustawa o frankowiczach zagraża stabilności sektora finansowego

dobrodziejstw ustawy, kredytobiorca nie może posiadać innego mieszkania ani innego domu, chyba że ma inny lokal mieszkalny lub jego część nabyte w drodze spadku już po zaciągnięciu restrukturyzowanego kredytu. Ustawą na początku września ma się zająć Senat, a już pod koniec sierpnia senacka komisja finansów

DI BRE rekomenduje 'akumuluj' dla Eurocash, wycena 37,40 zł

Eurocash kosztowała 32,65 zł, po spadku o 1,06%. "Eurocash poprzez nabycie Tradis stał się liderem na dystrybucyjnym runku FMCG, dodatkowo spółka dalej chce uczestniczyć w konsolidacji i zapowiada, że w 2015 roku celuje w 20 mld zł sprzedaży. Naszym zdaniem nie będzie to łatwe ze względu na coraz

Sygnity zakończyło pierwszą fazę buy-backu, kupiło akcje za 3,67 mln zł

wyniosła 18,744 zł. Łączna cena nabycia akcji wyniosła 3 672 020,95 zł. Z puli środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych pozostała do wykorzystania na ten cel kwota 1 327 979,05 zł" - czytamy w raporcie. W piątek ok. godz. 16:15 kurs akcji Sygnity wynosił 15,40 zł po spadku o 4,3%. "

Związkowcy z kopalni Bogdanka pikietowali w obronie miejsc pracy

", "Rada nadzorcza - laików górnictwa". "Fundusze - ich religią pieniądze, a kościołem bank", "Polityka rządu - upadłość Bogdanki". W związku ze spadkiem cen na rynku węgla i trudnościami w jego sprzedaży Bogdanka obniżyła już zakładany poziom wydobycia węgla w 2015 r

Będą zmiany w postępowaniu przed sądem

administracyjnej.Projekt nowelizacji ustawy - Prawo o notariacie przewiduje utworzenie Rejestru Spadkowego. Rejestr w formie elektronicznej będzie prowadziła Krajowa Rada Notarialna. Obejmie on akty poświadczenia dziedziczenia oraz postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub jego uchyleniu.

Sejm: komisja finansów nie zajmie się ustawą "o frankowiczach"

skorzystać z dobrodziejstw ustawy, kredytobiorca nie może posiadać innego mieszkania ani innego domu, chyba że ma inny lokal mieszkalny lub jego część nabyte w drodze spadku już po zaciągnięciu restrukturyzowanego kredytu. Ustawa została jednak gruntownie zmieniona podczas sejmowego głosowania 5 sierpnia. W

Ukraiński premier sypnął podwyżkami

dwa lata temu jeden dolar wart był osiem hrywien, na początku lipca - już 22 hrywny. Rekord zanotowano zimą tego roku, kiedy za jednego dolara płacono 34 hrywny. Ceny żywności przez pierwsze pół roku skoczyły o kilkanaście procent w górę. Dopiero w lipcu z powodu sezonowych zbiorów zanotowano spadki

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

odsetkowy wyniósł w IV kwartale 150,1 mln zł, co oznacza spadek o 11 proc. rdr. W 2013 roku wynik odsetkowy wyniósł 592,1 mln zł, czyli spadł o 15 proc. rdr. Przychody operacyjne w ostatnim kwartale 2013 r. wyniosły łącznie 220,9 mln zł, czyli spadły o 0,9 proc. rdr. Koszty wyniosły w tym okresie 133,6 mln

BZ WBK utrzymał wskaźnik C/I na poziomie 47% w 2014 r.

pod wpływem spadku rentowności obligacji, które osiągnęły nowe historyczne minima. W całym 2014 r. zysk na sprzedaży obligacji skarbowych osiągnął wartość 217,9 mln zł, co oznacza spadek r/r o 81,4 mln zł. Wynik handlowy wyniósł 48,3 mln zł w IV kw. i był niższy niż w okresie porównywalnym o 17,9

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

nabycie spadku

Nabycie spadku - jest to zdarzenie prawne, które dochodzi do skutku z momentem otwarcia spadku. Z kolei zaś otwarcie spadku następuje w chwili śmierci spadkodawcy.Sąd może stwierdzić (na wniosek osoby mającej w tym interes) nabycie spadku przez spadkobiercę. Natomiast notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.Kategoria:Prawo spadkowe

więcej o nabycie spadku na pl.wikipedia.org

Bestsellery