na cele rehabilitacyjne odliczenia

PAP

Zostały niecałe dwa tygodnie na złożenie PIT-a

Zostały niecałe dwa tygodnie na złożenie PIT-a

Zostały niecałe dwa tygodnie na złożenie deklaracji podatkowej PIT za ubiegły rok i ewentualną zapłatę podatku. Mamy na to czas do czwartku, 30 kwietnia. W przypadku deklaracji przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

MF: ponad 2 mln PIT-ów rocznych złożono przez internet

Ponad 2 mln zeznań podatkowych za 2011 r. wpłynęło do urzędów skarbowych za pośrednictwem internetu - podał w poniedziałek resort finansów. To o ponad 100 proc. więcej e-rozliczeń niż w ubiegłym roku. Poniedziałek jest ostatnim dniem rozliczenia PIT za 2011 r.

"GP": Najwięcej osób korzysta z ulgi internetowej

W rozliczeniach podatkowych za zeszły rok najczęściej korzystano z ulgi internetowej - pisze "Gazeta Prawna". Na taką formę odliczenia zdecydowało się 46,1 procent podatników.

MF: ulgi PIT na razie bez zmian w 2012 r. Ulga dla wielodzietnych dopiero w 2013

składki na ubezpieczenie społeczne, potrącone ze środków podatnika, ulgę internetową (w wysokości do 760 zł), ulgę rehabilitacyjną (np. wydatki na zakup leków, których stosowanie zlecił lekarz specjalista, na zabiegi rehabilitacyjne), czy darowizny przekazane: na cele pożytku publicznego, czy na cele

PIT-28, czyli zeznanie ryczałtowca

limitu - do wysokości osiągniętego przychodu.Jeżeli ryczałtowiec jest osobą niepełnosprawną albo na jego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, może odliczyć od przychodu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Katalog tych wydatków oraz

PIT 2009: Ulga rehabilitacyjna

dokumentów:- orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności;- decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo rentę szkoleniową;- orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 lat. Ponadto wydatki na cele rehabilitacyjne

Jak korzystać z podatkowych ulg przy rozliczaniu PIT za 2013 r.

Jak korzystać z podatkowych ulg przy rozliczaniu PIT za 2013 r.

, ani 20-proc. jak przy zleceniach. Inne ulgi (wszystkie odpisuje się od dochodu) *Ulga za darowizny. Jej limit to 6 proc. rocznego dochodu podatnika. Odliczeniu podlegają darowizny na rzecz organizacji (różnego rodzaju fundacji czy stowarzyszeń) działających w sferze pożytku publicznego i na cele kultu

Wypadek i co dalej? Jak zadbać o swoje

Wypadek i co dalej? Jak zadbać o swoje

, czekając na wyrok sadu, pan Roman musiał z własnej kieszeni pokrywać koszty rehabilitacji. Po części korzystał z usług NFZ, bo nie mógłby sobie pozwolić na w pełni prywatne leczenie. - Na szczęście poszkodowany prowadzi własną firmę, która dobrze prosperowała, więc dysponował środkami na ten cel. W firmie

Prawo: ulgi w podatku dochodowym na 2010 r.

2002 r.Bez ograniczeń można odliczyć darowizny przeznaczone na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Natomiast z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego i krwiodawstwa, będzie można odliczyć sobie maksymalnie łącznie 6 proc. dochodu.Osoby niepełnosprawne będą mogły

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

odliczane od podatku. Ulgi odliczane od dochodu to: Ulga za darowizny. Jej limit to 6 proc. rocznego dochodu podatnika. Odliczeniu podlegają darowizny na rzecz organizacji (różnego rodzaju fundacji czy stowarzyszeń) działających w sferze pożytku publicznego i na cele kultu religijnego. W limicie ulgi za

PIT 2008: Ulga odsetkowa, darowizny i ulgi na internet

niewidomych, utrzymanie przez osoby niewidome psa przewodnika i używanie własnego samochodu osobowego na potrzeby związane z przejazdem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Większość wydatków na cele rehabilitacyjne, jeśli mają być odliczone, trzeba udokumentować (nie dokumentuje się np. wydatków na

Nowe prawo 2011. Zmiany w preferencyjnych rozliczeniach i ulgach w 2011 r.

również dotyczącej opłacania przewodników osób niewidomych oraz z niepełnosprawnością ruchu, a także ulgi z tytułu wykorzystywania prywatnego samochodu osobowego na dojazdy na niezbędne zabiegi nadal nie będzie wymagane posiadanie przez podatnika dokumentów stwierdzających wysokość poniesionych na te cele

Nowe prawo 2011. Ważne zmiany w ulgach i zwolnieniach PIT

pkt 7 omawianej ustawy), a także ulgi z tytułu wykorzystywania prywatnego samochodu osobowego na dojazdy na niezbędne zabiegi, nadal nie jest wymagane posiadanie przez podatnika dokumentów stwierdzających wysokość poniesionych na te cele wydatków. Jednak od 2011 r. na żądanie organów podatkowych lub

MF: likwidacja ulg i zwolnień w PIT dałaby budżetowi ok. 16 mld zł

MF: likwidacja ulg i zwolnień w PIT dałaby budżetowi ok. 16 mld zł

przejrzeć listę ponad 130 zwolnień zawartych w ustawie o PIT. Trzeba się zastanowić, czy zasadne jest utrzymywanie aż tak dużego katalogu. Podobnie jest z ulgami podatkowymi. Nie wszystkie spełniają swój cel" - uważa Marczak. W ocenie eksperta odświeżanie przepisów nie powinno polegać na automatycznej

Ostatni dzwonek na ulgę w PIT. Zaoszczędź tysiące złotych

mld zł na blisko 6,4 mln dzieci. Przeciętna kwota odliczona na jedno dziecko to 951 zł.Ulga za darowizny na szlachetne celePodstawowa ulga za darowizny daje podatnikom prawo do odpisania od dochodu w zeznaniu rocznym darowizn na szlachetne cele w łącznej wysokości do 6 proc. ich rocznego dochodu

MF chce, by za dwa lata urzędy skarbowe same wypełniły nam roczny PIT

MF chce, by za dwa lata urzędy skarbowe same wypełniły nam roczny PIT

, wspólnie rozliczyć się z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem, skorzystać z ulgi (np. rehabilitacyjnej) albo odliczyć 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego, wówczas nanosiliby zmiany. Tak skorygowane zeznanie zatwierdzaliby na portalu. Inni już to mają Podobne portale ma już ponad

PIT-y 2010: "Ręczne" rozliczanie - jak wypełnić PIT-y

. podatku dla OPP - części H i I formularzaTe pola nie są obowiązkowe, choć oczywiście gorąco zachęcamy do przekazania 1 proc. podatku na cele społeczne. Co roku decyduje się na to coraz więcej osób (za 2009 r. było to już przeszło 8 mln podatników).Dajemy? W części H. podatnik wpisuje numer KRS wybranej

PIT 2009: Jak wypełnić PIT-37, PIT-36 i PIT/O

. i I. formularzaTe pola nie są obowiązkowe, choć oczywiście gorąco zachęcamy do przekazania 1 proc. podatku na cele społeczne. Co roku decyduje się na to coraz więcej osób (za 2008 r. było to już przeszło 7,3 mln podatników).Dajemy? W części H. podatnik wpisuje nazwę wybranej przez siebie organizacji

PIT 2008: Rozliczeniowe abc...

PIT 2008: Rozliczeniowe abc...

rozliczenie się z fiskusem czeka * emerytów i rencistów, którzy chcieliby odliczyć sobie kwoty, jakie wydali w zeszłym roku na cele objęte ulgami, pragną opodatkować się ze współmałżonkiem albo gdzieś dorabiali. PIT składają też pracownicy, emeryci i renciści, którzy chcą przekazać 1 proc. swojego rocznego

PIT 2008: Fiskus może wezwać w sprawie rozliczenia

z własnej inicjatywy mogą skorygować zeznanie zawierające błąd. W wielu przypadkach muszą zwrócić się o to do podatnika. Na wizytę w urzędzie skarbowym powinny być też przygotowane osoby, które skorzystały z ulg podatkowych, np. rehabilitacyjnej czy na Internet. Urzędnicy

Wezwanie w sprawie rozliczenia PIT

osoby, które np. nie podpisały zeznania, podały błędny NIP, bądź też nieaktualne już dane osobowe.Wezwania mogą spodziewać się również te osoby, które w rozliczeniu za poprzedni rok wykazały ulgę podatkową, np. ulgę na Internet czy rehabilitacyjną. Urząd może sprawdzić, czy podatnik posiada odpowiednie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Ulgi podatkowe dla osób niepełnosprawnych

Ulgi podatkowe dla niepełnosprawnych reguluje .Możliwe jest dokonanie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika

Mototerapia

społecznychMototerapia należy do dziedziny motopedagogiki, który to termin jest z reguły używany jako pojęcie nadrzędne dla mototerapii. W zależności od specjalizacji terapii i praktycznego zastosowania, terapia motopedagogiczna zorientowana jest na cele pedagogiczno-prewencyjne -> motopedagogika lub terapeutyczno

Podatek dochodowy od osób fizycznych

na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne; wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet

Ulga podatkowa

Ulga podatkowa – przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Rodzaje ulg podatkowychGeneralnie ulgi podatkowe można podzielić na: uwzględniające poniesione

Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot

Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot powstało w 1981 roku w Baranowie k. Poznania z inicjatywy osób prywatnych. Jest organizacją pożytku publicznego. Cele Stowarzyszenia Celem statutowym Stowarzyszenia jest pomoc w sprawach mieszkaniowych dzieciom osieroconym i osobom niepełnosprawnym

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.