mpips świadczenia rodzinne

MPiPS: konieczna dyskusja ws. wpływu ulg na dzieci na zasiłki rodzinne

Resort pracy proponuje MF rozważenie, czy podwyższone ulgi na dzieci powinny być wliczane do dochodu, na podstawie którego wylicza się, czy dana rodzina ma prawo do zasiłków - wynika z uwag MPiPS do przygotowanego przez MF projektu zwiększającego ulgi na dzieci.

Marczuk: Dzięki programowi 500 zł na dziecko najbardziej wzrosną dochody najuboższych

Wszystkie analizy wskazują, że dzięki programowi Rodzina 500+ najbardziej wzrosną dochody rodzin, które są najuboższe - przekonuje nowy wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk.

Dziennikarz i demograf. Kolejni wiceministrowie w Ministerstwie Pracy

Dziennikarz i demograf. Kolejni wiceministrowie w Ministerstwie Pracy

Marczuk będzie w nim odpowiedzialny za departament analiz ekonomicznych i prognoz oraz departament polityki rodzinnej. Jednym z najważniejszych projektów, za który ma odpowiadać, będzie program "Rodzina 500+", wprowadzający świadczenie w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko, a dla

Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2016 r. z deficytem w wys. 54,6 mld zł

rodzinnych. Dzisiaj jest tak, że przekroczenie o złotówkę, dwa złote, trzy złote może powodować utratę świadczenia rodzinnego, które np. dla rodziny wieloletniej wynosi 500 zł. Przekroczony zostaje próg dochodu - następuje utrata tego świadczenia. My proponujemy zasadę złotówka za złotówkę. To rozwiązanie

Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2016 r. z deficytem w wys. 54,6 mld zł

rodzinnych. Dzisiaj jest tak, że przekroczenie o złotówkę, dwa złote, trzy złote może powodować utratę świadczenia rodzinnego, które np. dla rodziny wieloletniej wynosi 500 zł. Przekroczony zostaje próg dochodu - następuje utrata tego świadczenia. My proponujemy zasadę złotówka za złotówkę. To rozwiązanie

Rząd utrzymał dodatkowe 200 zł do świadczenia pielęgnacyjnego

Rząd utrzymał dodatkowe 200 zł do świadczenia pielęgnacyjnego

dodatkowe wypłaty będą pochodziły z budżetu państwa z części na realizację świadczeń rodzinnych. Obecnie osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych otrzymują dodatkowe pieniądze w ramach programu kończącego się 31 grudnia. Resort pracy chciał, by w przyszłym roku zachować obecną wysokość świadczeń, ale

Kosiniak-Kamysz: Polityka prorodzinna jest skoordynowana i spójna

Kosiniak-Kamysz: Polityka prorodzinna jest skoordynowana i spójna

system budowano krok po kroku" - zaznaczył. Więcej ojców na tacierzyńskim Minister przypomniał, że wydłużono urlopy macierzyńskie do 52 tygodni, z czego skorzystało do tej pory 630 tys. rodzin. Dodał, że świadczenia rodzinne są powszechne, tzn. nie tylko dla osób odprowadzających składki

Kosiniak-Kamysz: Decyzja o waloryzacji emerytur była słuszna

Kosiniak-Kamysz: Decyzja o waloryzacji emerytur była słuszna

, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych tegoroczna podwyżka nie może być mniejsza niż 36 zł. W przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy nie może być to mniej niż 27 zł, a jeśli chodzi o emerytury częściowe - nie mniej niż 18 zł

Emeryci i renciści dostaną wyższe świadczenia - rusza waloryzacja

Emeryci i renciści dostaną wyższe świadczenia - rusza waloryzacja

kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2014 r. przez wskaźnik waloryzacji. Dla przykładu od 1 marca 2014 r. kwota najniższej gwarantowanej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej wyniesie 844 zł i 45 gr. Nie widzisz powyższej tabeli

Na macierzyńskim 17 zł zasiłku? "To nic nowego". O co chodzi z ustawą zasiłkową?

Na macierzyńskim 17 zł zasiłku? "To nic nowego". O co chodzi z ustawą zasiłkową?

tej podstawy są obliczane zasiłki macierzyńskie" - tłumaczy ministerstwo. MPiPS zaznacza, że nie planuje obniżenia żadnych świadczeń, a wręcz przeciwnie. Ustawa o świadczeniach rodzinnych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r., ustanawia minimalną wysokość zasiłku macierzyńskiego na kwotę 1000

49 mln zł na portal dla bezdomnych? Nie, kosztował 3,3 mln zł. I ma służyć nie tylko bezdomnym

49 mln zł na portal dla bezdomnych? Nie, kosztował 3,3 mln zł. I ma służyć nie tylko bezdomnym

ją urządzenia elektroniczne - mówi. Co daje Emp@tia? Dzięki CSIZS osoby ubiegające się o pomoc społeczną, świadczenia rodzinne lub świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego nie będą musiały uzyskiwać różnorakich zaświadczeń z innych urzędów, np. urzędu pracy, oddziału ZUS lub izby skarbowej. Będzie

MPiPS przypomina: od nowego roku zmiana zasad wypłacania "becikowego"

MPiPS przypomina: od nowego roku zmiana zasad wypłacania "becikowego"

uchwalił w grudniu 2005 r. Jednorazową zapomogę w wysokości 1 tys. zł otrzymują wszystkie matki, niezależnie od dochodu. Pisemny wniosek o "becikowe" składa się w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (tam, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin

Opiekunowie nierówni opiekunom. Nowy protest przed Sejmem

Opiekunowie nierówni opiekunom. Nowy protest przed Sejmem

protest powie premier? Państwo daje i odbiera Aby zrozumieć całą historię, trzeba zacząć od 2004 roku. Wtedy w maju weszła w życie Ustawa o świadczeniach rodzinnych. W tamtym czasie świadczenie, zwane pielęgnacyjnym, przeznaczone było tylko dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Były dwa warunki

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a więc np. dziadkowie czy rodzeństwo), z wyjątkiem osób, które same mają znaczny stopień niepełnosprawności. MPiPS wyjaśnia, że "osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje

ISP: Potrzebne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców

ISP: Potrzebne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców

Estonii lub zupełnie bezpłatne - np. w Holandii). Mogą być one świadczeniem rodzinnym (przysługującym obojgu rodzicom wymiennie, jak w Polsce) lub indywidualnym (przypisanym konkretnemu rodzicowi). Do państw przewidujących urlop rodzicielski jako świadczenie indywidualne należą: Belgia, Chorwacja

ZUS wie lepiej, kiedy matka ma iść na macierzyński

ZUS wie lepiej, kiedy matka ma iść na macierzyński

ministerstwo wydaje interpretacje przepisów, ale zaraz dodaje, że nikt, a więc np. ZUS, nie powinien z nich korzystać. Po co więc je wydaje? Nie wiadomo. Zdaniem prof. Ireny E. Kotowskiej, demografa z warszawskiej SGH, interpretacja urzędników ZUS i MPiPS nie tylko świadczy o nieznajomości zapisu w kodeksie

MPiPS odpowiada związkom: bez zmian w okresie rozliczeniowym czasu pracy

MPiPS odpowiada związkom: bez zmian w okresie rozliczeniowym czasu pracy

dopuszczalnych okresów rozliczeniowych z mocy prawa, ale jedynie daje podstawy prawne do negocjowania dłuższych okresów rozliczeniowych z przedstawicielami załogi - uzasadnia resort negatywne stanowisko w tej sprawie. MPiPS podkreślił, że nowela kodeksu nie wprowadza zmian w zakresie systemów czasu pracy, a

Zmiana zasad wypłacania becikowego

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, a także - przysługującego niektórym osobom - dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.Do otrzymania "becikowego" uprawniać będą świadczenia zdrowotne udzielane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnych świadczeń

Od 1 listopada nowe zasady wypłacania "becikowego"

rodziców adopcyjnych. Jak informuje MPiPS, wzór zaświadczenia oraz formy wymaganej opieki lekarskiej będą określały przepisy rozporządzenia ministra zdrowia wydanego w porozumieniu z ministrem pracy i polityki społecznej. Resort pracy zwrócił się z prośbą do urzędów zajmujących się wypłacaniem świadczeń

Fedak zapowiada wprowadzenie programu rodzinnego

, najważniejsze z inicjatyw dotyczą wzrostu o 40 proc. zasiłków na dzieci. Minister poinformowała, że po podwyżce świadczenia będą wynosiły 68 złotych. Kolejnym elementem programu będzie przyjęcie ustawy o opiece zastępczej, która będzie dążyć do likwidacji domów dziecka, oraz wspomagać rodziny biologiczne w jej

MPiPS: gotowy projekt o urlopach rodzicielskich m.in. dla samotnych ojców

MPiPS: gotowy projekt o urlopach rodzicielskich m.in. dla samotnych ojców

ojciec nie zostaną bez pomocy. "Jest kwestią dni wypracowanie takiego modelu, który zapewni materialny byt tej rodzinie" - zapewnił. Polecamy nasz informator: Pieniądze na dzieci. Zasiłki, stypendia, ulgi Zapowiadane rozwiązanie znalazło się w projekcie nowelizacji Ustawy o świadczeniach

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery