mpips świadczenia rodzinne

zyhc, PAP

Emeryci i renciści dostaną wyższe świadczenia - rusza waloryzacja

Emeryci i renciści dostaną wyższe świadczenia - rusza waloryzacja

Rusza coroczna waloryzacja rent i emerytur. Od 1 marca świadczenia wzrosną o 1,6 proc. Nową wysokość świadczeń ZUS przekaże ubezpieczonym na piśmie. Waloryzacji dokonuje się z urzędu, nie należy składać w tej sprawie żadnych wniosków.

49 mln zł na portal dla bezdomnych? Nie, kosztował 3,3 mln zł. I ma służyć nie tylko bezdomnym

49 mln zł kosztowała budowa portalu internetowego dla bezdomnych i osób szukających pomocy społecznej. Tymczasem przez cztery miesiące skorzystało z niego kilkadziesiąt osób - podaje "Dziennik Gazeta Prawna". Temat podchwyciły inne media i politycy. Tylko że powtarzają nieprawdziwą informację. - Sam portal kosztował nieco ponad 3,3 mln zł - dowiedzieliśmy się w Ministerstwie Pracy

Opiekunowie nierówni opiekunom. Nowy protest przed Sejmem

Rodzicom i opiekunom niepełnosprawnych dzieci udało się wywalczyć pieniądze - pobierane przez nich świadczenie stopniowo wzrośnie do 1300 zł. Natomiast opiekunom kalekich i chorych dorosłych rząd zaoferował jedynie zwrot utraconego przez wielu z nich specjalnego zasiłku opiekuńczego - 520 zł. Dlatego wczoraj w południe przed Sejmem rozpoczęli protest

ISP: Potrzebne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców

ISP: Potrzebne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców

Estonii lub zupełnie bezpłatne - np. w Holandii). Mogą być one świadczeniem rodzinnym (przysługującym obojgu rodzicom wymiennie, jak w Polsce) lub indywidualnym (przypisanym konkretnemu rodzicowi). Do państw przewidujących urlop rodzicielski jako świadczenie indywidualne należą: Belgia, Chorwacja

MPiPS przypomina: od nowego roku zmiana zasad wypłacania "becikowego"

MPiPS przypomina: od nowego roku zmiana zasad wypłacania "becikowego"

. Jednorazową zapomogę w wysokości 1 tys. zł otrzymują wszystkie matki, niezależnie od dochodu.Pisemny wniosek o "becikowe" składa się w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (tam, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

ZUS wie lepiej, kiedy matka ma iść na macierzyński

ZUS wie lepiej, kiedy matka ma iść na macierzyński

ministerstwo wydaje interpretacje przepisów, ale zaraz dodaje, że nikt, a więc np. ZUS, nie powinien z nich korzystać. Po co więc je wydaje? Nie wiadomo. Zdaniem prof. Ireny E. Kotowskiej, demografa z warszawskiej SGH, interpretacja urzędników ZUS i MPiPS nie tylko świadczy o nieznajomości zapisu w kodeksie

Zmiana zasad wypłacania becikowego

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, a także - przysługującego niektórym osobom - dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.Do otrzymania "becikowego" uprawniać będą świadczenia zdrowotne udzielane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnych świadczeń

Od 1 listopada nowe zasady wypłacania "becikowego"

adopcyjnych. Jak informuje MPiPS, wzór zaświadczenia oraz formy wymaganej opieki lekarskiej będą określały przepisy rozporządzenia ministra zdrowia wydanego w porozumieniu z ministrem pracy i polityki społecznej.Resort pracy zwrócił się z prośbą do urzędów zajmujących się wypłacaniem świadczeń rodzinnych o

Fedak zapowiada wprowadzenie programu rodzinnego

, najważniejsze z inicjatyw dotyczą wzrostu o 40 proc. zasiłków na dzieci. Minister poinformowała, że po podwyżce świadczenia będą wynosiły 68 złotych.Kolejnym elementem programu będzie przyjęcie ustawy o opiece zastępczej, która będzie dążyć do likwidacji domów dziecka, oraz wspomagać rodziny biologiczne w jej

MPiPS: gotowy projekt o urlopach rodzicielskich m.in. dla samotnych ojców

MPiPS: gotowy projekt o urlopach rodzicielskich m.in. dla samotnych ojców

ojciec nie zostaną bez pomocy. "Jest kwestią dni wypracowanie takiego modelu, który zapewni materialny byt tej rodzinie" - zapewnił. Polecamy nasz informator: Pieniądze na dzieci. Zasiłki, stypendia, ulgi Zapowiadane rozwiązanie znalazło się w projekcie nowelizacji Ustawy o świadczeniach

MPiPS odpowiada związkom: bez zmian w okresie rozliczeniowym czasu pracy

MPiPS odpowiada związkom: bez zmian w okresie rozliczeniowym czasu pracy

emeryturę kobietom po 35 latach pracy i mężczyznom po 40 latach.W sprawie ograniczenia umów śmieciowych stanowisko resortu również jest negatywne. Minister uzasadnił, że zgodnie z zasadą swobody umów strony mogą wybrać, czy praca będzie świadczona na podstawie prawa cywilnego, czy prawa pracy. - Kodeks

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Świadczenia rodzinne

Świadczenie rodzinne – zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), zapomoga wypłacana przez gminy oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), do których prawo nabywa

Opiekun

do życia, mieszkanie i wyżywienie, w razie potrzeby wystąpić o świadczenia z ubezpieczeń społecznych (np. rentę) lub pomoc społeczną, zapewnić opiekę medyczną, realizację obowiązku szkolnego, itd.Opiekunowi dziecka nie wolno stosować wobec niego kar cielesnychArt. 961 KRO..Opiekun nie może reprezentować

Alimenty

Alimenty (z łac. alimentum – pokarm, od alere – karmić, żywić) – regularne, obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązywane są inne osoby fizyczne.Obowiązek alimentacyjny może wynikać z: pokrewieństwa powinowactwa małżeństwa Obowiązek alimentacyjny

Zwolnienie lekarskie

wypłacone w pełnej wysokości. W przeciwnym razie pracownikowi nie przysługują świadczenia za czas choroby. Jeżeli ten termin zostanie przekroczony, zasiłek chorobowy obniża się o 25% (nie dotyczy wynagrodzenia). Powiadomienia można dokonać osobiście lub przez osobę trzecią, telefonicznie, za pośrednictwem

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne – świadczenie rodzinne z grupy świadczeń opiekuńczych. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jednemu z rodziców osoby niepełnosprawnej, albo opiekunowi faktycznemu osoby niepełnosprawnej, który w związku z koniecznością opieki nad osobą nie pozostającą w związku

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.