modernizacja targowisk

Urzędnicy nie zdążyli wydać milionów. "Zła jakość pracy"

Urzędnicy nie zdążyli wydać milionów. "Zła jakość pracy"

, które nie wydały tylko 21 tys. zł (na budowę ul. Zachodniej). Większość niewykorzystanych pieniędzy to jednak wina urzędu miasta. M.in. 35 mln zł pozostało na poszerzenie ul. Wołoskiej, 20 mln zł - na przedłużenie Nowolazurowej między Włochami a ul. Połczyńską, 3 mln zł - na modernizację targowiska przy

Programy unijne dla gmin, powiatów i województw

w ramach tego programu składają samorządy województw, lub za ich pośrednictwem inne związki i instytucje komunalne. Prośby o dofinansowanie dotyczą najczęściej budowy dróg i mostów łączących miejscowości graniczne. Pieniądze przeznacza się też na rozwój gospodarczy -: budowę targowisk dostępnych

Nikt nie straci na Unii Europejskiej

dopłat. Dziś nasi rolnicy nie mają praktycznie żadnych informacji o korzyściach, jakie mogą mieć z integracji. Różne instytucje, np. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wydają masę książeczek i biuletynów, ale często nie ma tam konkretów. Te pisma zalegają potem w magazynach. Osobiście z