ministerstwo leśnictwa warszawa

sprawdź też:

ministerstwo

Creotech i ICEYE będą wspólnie pracować nad mikrosatelitami obserwacyjnymi

Warszawa, 30.07.2018 (ISBnews) - Creotech Instruments i ICEYE  jeszcze w tym roku umieszczą na orbicie okołoziemskiej pierwszego polsko-fińskiego satelitę obserwacyjnego, poinformował Creotech. Obie spółki podpisały dzisiaj także list intencyjny, na mocy którego Creotech w ciągu

KE wzywa Polskę do niezwłocznego wstrzymania wycinek w Puszczy Białowieskiej

Warszawa, 13.07.2017 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE i wnosi o wprowadzenie środków tymczasowych, aby zatrzymać wycinki w jednej z ostatnich pierwotnych puszcz w Europie, podała KE. "Komisja Europejska postanowiła pozwać Polskę do Trybunału

MRPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 9,7% w XI (aktual.)

We wczorajszej depeszy podaliśmy niewłaściwą datę planowanej publikacji danych o bezrobociu przez GUS. Za pomyłkę przepraszamy. Poniżej zaktualizowana wersja depeszy Warszawa, 10.12.2015 (ISBnews) - Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w listopadzie 9,7%, czyli wzrosła o 0,1 pkt proc

MRPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 9,7% w listopadzie

Warszawa, 09.12.2015 (ISBnews) - Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w listopadzie 9,7%, czyli wzrosła o 0,1 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca, szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), powołując się na dane z urzędów pracy. Wskaźnik ten był jednocześnie o 1,7

MRiRW: Najlepsze gminne projekty dla OZE na wsi otrzymają łącznie 17,25 mln euro

Warszawa, 14.11.2014 (ISBnews) - Gminy będą mogły pozyskać na projekty związane z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych (OZE) na terenach wiejskich środki z puli 17,25 mln euro, podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Głównym obszarem wsparcia będą mikroinstalacje prosumenckie

KE ostrzega Polskę w związku ze zwiększeniem wyrębu w Puszczy Białowieskiej

Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Komisja Europejska wzywa Polskę do wstrzymania zaplanowanego na szeroką skalę wyrębu w Puszczy Białowieskiej - ostatnim w Europie kompleksie pierwotnej puszczy i obszarze ochrony przyrody objętym siecią Natura 2000, podała Komisja. W dniu 25 marca 2016 r. władze