minimum socjalne

PAP

Rząd przyjął projekt zmian dot. waloryzacji emerytur i rent

Rząd przyjął projekt zmian dot. waloryzacji emerytur i rent

Rząd przyjął we wtorek projekt noweli ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nim przyszłoroczna waloryzacja tych świadczeń ma być nie mniejsza niż 36 zł, a najniższa emerytura oraz renta rodzinna po waloryzacji ma wynieść 880,45 zł.

Szkocja ma uzyskać szeroką autonomię fiskalną

W ramach poszerzenia autonomii Szkocji jej parlament ma otrzymać prawo do ustalania stawek i progów podatkowych oraz modyfikacji stawek podatków od konsumpcji, a także znaczny zakres kontroli nad świadczeniami socjalnymi.

Open Europe: podatnik "subsydiuje" imigrację taniej siły roboczej

Świadczenia socjalne dzielą się w W. Brytanii na zasiłki i zapomogi dla niepracujących (np. zapomoga dla bezrobotnych, mieszkaniowa, na dzieci) oraz pracujących (ulgi podatkowe dla nisko zarabiających, ulga podatkowa na dzieci, zapomoga rodzinna, zapomoga mieszkaniowa, prawo do bezpłatnego leczenia

Rząd przyjął projekt zmian dot. waloryzacji emerytur i rent

świadczenia do poziomu zbliżonego do minimum socjalnego na jedną osobę w dwuosobowych gospodarstwach emeryckich oraz "zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa i stabilności". Obecnie świadczenia są podwyższane z założeniem zachowania siły nabywczej w stosunku do kosztów utrzymania w poprzednim roku

"Rz": W ciągu pięciu lat jedzenie podrożało nawet o dwie trzecie

"Rz": W ciągu pięciu lat jedzenie podrożało nawet o dwie trzecie

domowych żyło poniżej minimum socjalnego. O co chodzi? To poziom wpływów do domowego budżetu, który pozwala utrzymać się na skromnym poziomie. We wrześniu 2012 roku wynosiło ono 3356 zł dla czteroosobowej rodziny, czyli 840 zł na osobę. To o 30 proc. więcej niż pięć lat temu.- Nasze minimum socjalne rośnie

Rząd przyjął nowelę ws. wyższej waloryzacji rent i emerytur z FUS

chroniony" - czytamy w komunikacie. "Proponowana waloryzacja podniesie najniższe świadczenia do poziomu zbliżonego do minimum socjalnego na jedną osobę w dwuosobowych gospodarstwach emeryckich oraz zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Najniższa emerytura oraz renta rodzinna po

"Rz": Polskie biedadzieci

"Rz": Polskie biedadzieci

W 2013 r. urodzi się w naszym kraju ok. 390 tys. dzieci. Blisko 35 proc. z nich przyjdzie na świat w rodzinach, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 539 zł. To poziom pozwalający zaspokoić jedynie podstawowe potrzeby życiowe. Tzw. minimum egzystencji, wynosi ok. 500 zł na osobę

Wlk. Brytania: Ponad 5 mln osób nie może utrzymać się z pracy

Wlk. Brytania: Ponad 5 mln osób nie może utrzymać się z pracy

ulgi podatkowe sfinansowane z dodatkowego przychodu, który dla ubezpieczenia socjalnego i fiskusa wygenerują wyższe płace. Dzięki temu rząd zaoszczędziłby także na ulgach podatkowych dla najmniej zarabiających. W poniedziałek burmistrz Londynu Boris Johnson ogłosi nowe, wyższe płacowe minimum

W 2015 r. waloryzacja emerytur jakiej jeszcze nie było

waloryzacji, to podwyżki byłyby bardzo niskie. Obecnie świadczenia te są podwyższane przy założeniu zachowania siły nabywczej w stosunku do kosztów utrzymania w poprzednim roku kalendarzowym oraz wzrostu o minimum 20 proc. wskaźnika inflacji, odnosząc to do wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim

Trzeba mówić górnikom prawdę

Trzeba mówić górnikom prawdę

abstrahować od problemów społecznych. W wielu śląskich miastach kopalnia jest największym pracodawcą. Jeśli jej naprawa wymagać będzie redukcji zatrudnienia, musi być to osłaniane przez program socjalny - taki, jaki zaproponował rząd. Opozycja powinna zachować minimum odpowiedzialności i nie obiecywać

Rząd przyjął projekt zmian dot. waloryzacji emerytur i rent

zbliżonego do minimum socjalnego na jedną osobę w dwuosobowych gospodarstwach emeryckich oraz "zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa i stabilności". Obecnie świadczenia są podwyższane z założeniem zachowania siły nabywczej w stosunku do kosztów utrzymania w poprzednim roku kalendarzowym oraz

Prezydent podpisał nowelę dot. przyszłorocznej waloryzacji emerytur i rent

waloryzację świadczeń na dotychczasowych zasadach, to podwyżki byłyby bardzo niskie. Obecnie świadczenia te są podwyższane przy założeniu zachowania siły nabywczej w stosunku do kosztów utrzymania w poprzednim roku kalendarzowym oraz wzrostu o minimum 20 proc. wskaźnika inflacji, odnosząc to do wzrostu

Polska Kontra Bieda, czyli komu służy wzrost. Paradoks?

Polska Kontra Bieda, czyli komu służy wzrost. Paradoks?

. Polaków wydawało mniej, niż wynosi minimum egzystencji. To tzw. ubóstwo skrajne. Oznacza, że zaspokajane są - w najlepszym razie - tylko podstawowe potrzeby. Jakieś jedzenie, niekoniecznie zdrowe, i dach nad głową. Nie ma mowy o lepszej edukacji, leczeniu, nie mówiąc o wakacjach. W 2012 r. ten odsetek

Rząd zajmie się zmianą waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

stosunku do kosztów utrzymania w poprzednim roku kalendarzowym oraz wzrostu powyżej wskaźnika inflacji o minimum 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Prognozowany wskaźnik waloryzacji na 2015 wynosi 101,08 procent. Świadczenia mają więc wzrosnąć o 1,08 proc., to jednak

Sejm uchwalił zmiany w waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

zasadach, to podwyżki byłyby bardzo niskie. Obecnie świadczenia te są podwyższane przy założeniu zachowania siły nabywczej w stosunku do kosztów utrzymania w poprzednim roku kalendarzowym oraz wzrostu o minimum 20 proc. wskaźnika inflacji, odnosząc to do wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim

Czego się boi McDonald's? Wzrostu płac. Raport firmy na ten rok nie pozostawia złudzeń. Ekspert: "Jestem zszokowana"

Czego się boi McDonald's? Wzrostu płac. Raport firmy na ten rok nie pozostawia złudzeń. Ekspert: "Jestem zszokowana"

McDonald's ujawnił swoje lęki dotyczące trendów na rynkach w 2014 r. w raporcie sporządzonym dla Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd . Długoterminowy trend zmierzający w kierunku wyższych płac i świadczeń socjalnych na rynkach dojrzałych i wschodzących McDonald's określa w raporcie

Polscy związkowcy chwalą Niemców za płacę minimalną

Polscy związkowcy chwalą Niemców za płacę minimalną

niemieckie minimum swoim kierowcom. Ale dotyczy to nie tylko firm z siedzibą w Polsce, które ciężarówkami zarejestrowanymi nad Wisłą wożą paczki po RFN (tzw. transport kabotażowy). Zrobić to będą musiały także te, których kierowcy jedynie przejeżdżają przez terytorium Niemiec, np. w drodze do Hiszpanii

Górnicy z Kompanii Węglowej zostają pod ziemią

Górnicy z Kompanii Węglowej zostają pod ziemią

sprzedane lub przekazane jakiemuś inwestorowi. Rząd nie chce jednak złamać prawa UE. Nie pozwala ono przekazać Spółce Restrukturyzacji Kopalń pieniędzy z budżetu, które nie będą przeznaczone na likwidację zakładów. - Rządowy program to minimum tego, co niezbędne, by uratować Kompanię - mówi Janusz

Byli wykluczeni społecznie, a teraz... "Wystarczy mieć pomysł na biznes i..."

Byli wykluczeni społecznie, a teraz... "Wystarczy mieć pomysł na biznes i..."

Jak założyć spółdzielnię socjalną? - W spółdzielni musi być minimum pięć osób, z czego przynajmniej połowa powinna być zagrożona wykluczeniem społecznym. Do ludzi, którym grozi ten rodzaj wykluczenia zalicza się osoby bezrobotne, niepełnosprawne, bezdomne, po zakładach karnych lub kuracjach

Kalisz proponuje: Dla każdego ponad 1000 złotych dochodu minimalnego

inicjatywy dla ustanowienia minimalnego dochodu gwarantowanego - powiedział polityk. Podkreślił, że on i członkowie DWP zbierają już w tej sprawie podpisy w Polsce i "idzie to bardzo dobrze". "Minimum, czyli jakaś podstawa gwarantowana" Europejska Inicjatywa Obywatelska umożliwia

Segregacja umów śmieciowych

Segregacja umów śmieciowych

się jednocześnie uzyskać satysfakcjonującego ich wynagrodzenia i minimum bezpieczeństwa socjalnego koniecznego do wychowania dzieci, czy wzięcia kredytu. Drugą stronę problemu "śmieciówek" stanowią osoby relatywnie dobrze zarabiające, które celowo stosują umowy cywilnoprawne do zmniejszenia

W.Brytania: Przybywa ludzi, których nie stać na jedzenie

W.Brytania: Przybywa ludzi, których nie stać na jedzenie

budujące - dodała. Chrześcijańska organizacja charytatywna "The Trussell Trust" sądzi, że w W. Brytanii powstaje nowa klasa społeczna - ludzi tak biednych, że nie stać ich na żywność. Na jej portalu można przeczytać, że 13 mln Brytyjczyków (na ogólną liczbę 61 mln) żyje poniżej socjalnego minimum

Nasza niskość: kwota wolna

. Wyliczyło, że podniesienie kwoty wolnej do poziomu minimum socjalnego, czyli o przeszło 100 proc., kosztowałoby prawie 13 mld zł rocznie. Mniej więcej po połowie budżet państwa i budżety samorządów. To ogromna kwota i na taki wydatek po prostu nas nie stać. W Sejmie szef resortu finansów mówił, że tylko

"Rzeczpospolita" - Rosnące ceny zmuszą do oszczędzania

żywność podrożeje w przyszłym roku mniej więcej o 5 procent, to przeciętna czteroosobowa rodzina, która żyje nieco powyżej minimum socjalnego, będzie wydawała na produkty spożywcze średnio o 48 złotych więcej miesięcznie. Koszty podwyżek prądu, ogrzewania i wody to kolejne 26 złotych - czytamy w gazecie

Rząd USA obniża próg inwestycyjny dla imigrantów z Chin

Imigranci chińscy skorzystali z systemu zachęt inwestycyjnych zwanego EB-5, który po wielu zmianach pozwala obecnie uzyskać zieloną kartę w USA po trzech latach pobytu, pod warunkiem zainwestowania minimum 1 mln dolarów. W ramach tego programu wielu Chińczyków przeniosło się na stałe do tego kraju

ZUS od zleceń, czyli diabeł tkwi w szczegółach

podnosi bezpieczeństwo socjalne pracujących na zleceniach, urealnia ich świadczenia na wypadek długotrwałej choroby czy odejścia na emeryturę. Sprawia, że firmy unikające zatrudnienia na etat nie będą miały tak wielkiej jak do tej pory przewagi nad bardziej etycznymi konkurentami, którzy zatrudniają "

Polki czeka 30 lat pracy za co najmniej 2,1 tys. zł

Emeryturę minimalną dostaje 400 tys. osób. Co miesiąc muszą wyżyć za 635 zł na rękę. To jedynie 22 proc. średniej krajowej i aż o 309 zł mniej niż minimum socjalne dla emerytów szacowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Może ją dostać kobieta, która odkładała na emeryturę przez minimum 20

Sejm. Projekt zmian dot. waloryzacji emerytur i rent skierowany do dalszych prac

stosunku do kosztów utrzymania w poprzednim roku kalendarzowym oraz wzrostu o minimum 20 proc. wskaźnika inflacji, odnosząc to do wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Dodał jednocześnie, że gdyby w przyszłym roku zastosować waloryzację na obecnie obowiązującej zasadzie, to podwyżki

Irlandia obniży emerytury? To już kolejny kraj przed taką decyzją

wydatki na emerytury, obniżył ustawową płacę minimum, obciął świadczenia socjalne i powszechną zapomogę dla dzieci. Powód? Rząd w Dublinie zobowiązał się do zmniejszenia deficytu budżetowego do 5,1 proc. PKB do 2014 r. i do 3 proc. PKB do 2015 r.W innych krajach jest podobnieGrecy już wcześniej

ZUS jedzie do Rzymu

należy w formie ''wszystko bez ograniczeń'', obiadokolacje - drugie danie do wyboru: mięso lub ryba i dwie surówki. I ''minimum programowe'', czyli lista obiektów, które koniecznie trzeba zwiedzić, m.in.: cztery bazyliki, plac św. Piotra, Kaplica Sykstyńska, Panteon, Koloseum, Forum Romanum. Spacery ''po

Emerytura minimalna [PORADNIK]

emerytury minimalne albo niewiele od nich wyższe. - Nisko zarabiającym. Olbrzymi problem nowego systemu to ludzie z niskimi płacami. Większość z nich nie ma szansy na świadczenie wyższe od minimalnego. W starym systemie mieliśmy tzw. część socjalną emerytury (która podnosiła świadczenie). W nowym już tej

Reforma doprowadzi do zubożenia milionów niemieckich emerytów

"Zagrożenie ubóstwem dramatycznie wzrosło" - pisze w poniedziałek na swojej stronie internetowej niemiecki dziennik "Süddeutsche Zeitung". Omawiając raport opracowany przez Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, wydawana w Monachium gazeta zwraca uwagę, że osoby, które

Wojna handlowa w Rybniku. Przez naklejki z magiczną liczbą

rozliczają się średni i mali przedsiębiorcy. W zeszłym roku oddali miastu ponad 100 mln zł - mówi Piotr Masłowski z Forum Obywateli Rybnika, który przystąpił do Gęborskiego. Przyczyną jest błędna, zdaniem Masłowskiego, polityka samorządu, który foruje ulgami podatkowymi tych, którzy zainwestują minimum 30

Polacy są coraz biedniejsi. Ale wciąż mamy nadzieję

W Polsce 6,7 proc. ludzi żyje w skrajnym ubóstwie, niemal 17 proc. wydaje tylko połowę tego co przeciętny Polak. Najwięcej ubogich jest wśród: utrzymujących się z niezarobkowych źródeł, czyli np. zasiłków (ponad jedna piąta żyje poniżej minimum egzystencji); rodzin wielodzietnych, z czwórką i

Kwota wolna do Trybunału. Bo za niska

praw obywatelskich kwota wolna jest za niska. Nie odpowiada nawet kryteriom dochodowym uprawniającym do pomocy socjalnej. Te wynoszą obecnie 542 zł miesięcznie dla osoby samotnej oraz 456 zł miesięcznie dla osoby żyjącej w rodzinie. W przypadku osoby samotnej przekłada się to rocznie na kwotę 6504 zł

Cameron: Otwarcie rynku pracy dla nowych państw UE było "karygodne"

musieli odczekać trzy miesiące, zanim będzie im wolno ubiegać się o świadczenia socjalne. Zapomogę dla bezrobotnych otrzymają na sześć miesięcy, a po upływie tego okresu, jeśli chcą ją nadal otrzymywać, będą musieli udowodnić, że mają realistyczną perspektywę zatrudnienia.Wymogi testu na zarobkowy

Rząd się zaplątał w pomoc dla kredytobiorców

Spraw Socjalnych publikuje wskaźnik minimum socjalnego, który np. dla czteroosobowej rodziny wynosił w grudniu ubiegłego roku 680 zł na osobę. Załóżmy, że spłaca ona kredyt w wysokości 200 tys. zł, którego oprocentowanie wynosi 5 proc. Żona straciła pracę, ale jej mąż zarabia na rękę 3 tys. zł. Do

Przegląd prasy

Warszawa, 03.09.2014 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Premier zgodził się na ograniczenie praw socjalnych Polaków w Wielkiej Brytanii za poparcie Camerona przy wyborze na szefa Rady Europejskiej wg brytyjskiej prasy --PGNiG

Pracy czy płacy? Pracy i płacy!

Politycy, pracodawcy i ekonomiści spierają się o 15 zł podwyżki dla najsłabiej zarabiających. Bo o tyle ma wzrosnąć płaca minimalna ponad ustawowe minimum. Może całej tej dyskusji, by nie było, gdyby zastanowić się nad modelem działania firm w Polsce po 22 latach kapitalizmu. Ponad 600 tys. osób

Polska biednieje. To widać w liczbach. Pierwszy raz od lat liczba skrajnie ubogich wzrosła

" przeczytałem, że aż w 45 proc. polskich domów żyje poniżej granicy niedostatku. Co to oznacza? - Przyjęliśmy nazwę "niedostatek", aby odróżnić ją od skrajnego ubóstwa. Nie można jej mylić z wyliczanym obiektywnie minimum socjalnym, które wynosi ok. 1000 zł miesięcznie na osobę. Głowa

Uczelnie sprzedają długi swych studentów. Albo idą do sądu

W skali kraju sprawa dotyczy tysięcy osób, w Płocku - minimum kilkudziesięciu. Zarówno tych, którzy zarzekają się, że opuścili uczelnię, regulując wszelkie należności, jak i przyznających, że zapomnieli o ostatniej racie czy świadomie nie zapłacili za semestr. 30-letni Tomasz cztery lata temu

Jak się starać o rentę rodzinną i socjalną

ktoś będzie starał się o rentę w 2015 będzie musiał mieć skończone 51,5 roku, a w 2016 roku już 52 lata. Zmiany popierają eksperci. - Regulacja przesuwająca prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu z 50 na minimum 60 lat jest konieczna. Obecne rozwiązanie jest niesprawiedliwe w stosunku do kobiet

Wzrost gospodarczy w Chinach przyspiesza

proc., oceniane jako minimum niezbędne do zachowania socjalnej stabilności.Spektakularne ożywienie w największej wschodzącej gospodarce świata to przede wszystkim skutek działań Pekinu, który załamanie w eksporcie zrekompensował pakietem stymulacyjnym o wartości 4 bln juanów (około 1,6 bln złotych

Demonstracje w Słowenii - chcą wyższej pensji minimalnej

Największa konfederacja związkowa ZSSS domaga się podniesienia wynagrodzenia minimalnego do 600 euro z 459 euro obecnie, oceniając, że ta kwota jest poniżej minimum socjalnego. Według źródeł związkowych w 2 milionowej Słowenii wynagrodzenia minimalne otrzymuje 150 tys. zatrudnionych.Organizatorzy

Wielki skandal w Norwegii. Właściciel Zary mobbingował polskich pracowników?

trzech toalet, potem zakręcono płytami dostęp do windy i wszystkie rzeczy kazano nosić do góry po schodach. - Zaczęto nam też zamykać nasze pomieszczenie socjalne. Nie mieliśmy dostępu do jedzenia i picia, do ubrań i pieniędzy - opowiada Andrzej. No i BHP. - Okna były pozamykane. Kierownik mówił, że nie

Płaca minimalna w 2010 r. wyniesie 1317 zł brutto

socjalną były progi dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy socjalnej państwa w przyszłym roku. Na czerwcowym posiedzeniu rząd zaproponował ich zamrożenie. Zdaniem związkowców spowoduje to, że prawo do zasiłków stracą ludzie żyjący na granicy minimum egzystencji. "Zamrożenie progów oznacza, że

Nie ma pracy dla młodych, więc biorą co popadnie

, często w złych warunkach, i nadal nie są w stanie zapewnić swoim rodzinom minimum bezpieczeństwa" - czytamy w raporcie. Część młodych ludzi sama decyduje się na pracę w niepełnym wymiarze godzin, bo pełnych ośmiu godzin przepracować by nie mogli. Jeszcze się uczą albo są jednocześnie na bezpłatnych

Jak ukręcić bat na oszustów? Władza powinna spójnie działać

się minimum socjalne dłużnika. Praktyka jest jednak inna - środki na kontach bankowych podlegają dzisiaj egzekucji według oddzielnych reguł. I to trzeba koniecznie zmienić. A co z bankami, które współdziałają z nieuczciwymi firmami, udzielając pożyczek na przykład na horrendalnie drogie garnki

1900 pracowników KHS na bezrobocie. Na miesiąc

skrócić, przygotowujemy druki, które pracownicy hut wcześniej wypełnią. Samą rejestrację postaramy się skrócić do minimum, a potem pracownicy będą obrabiać dokumentację po godzinach oraz w sobotę i niedzielę. Później trzeba będzie wydać decyzję o wysokości zasiłku - wyjaśnia dyrektorka urzędu pracy. Ze

"Nagana za brak pytania o smak", 9,35 zł brutto za godzinę i 20 minut płatnej przerwy. Pizza Hut: Chcemy spełnić oczekiwania klientów

- Po sześciu godzinach pracy pracownicy mają 20 minut płatnej przerwy, dodatkowo - jeżeli sobie tego życzą - przysługuje im 10 minut przerwy niepłatnej. W każdej restauracji znajduje się pomieszczenie socjalne lub wydzielone miejsce, gdzie pracownicy odpoczywają i jedzą posiłek. Brutto zarabiają

MPiPS odpowiada związkom: bez zmian w okresie rozliczeniowym czasu pracy

miejsce w 2015 r. Do 15 kwietnia 2014 r. Komisja Trójstronna otrzyma informację o wysokości minimum egzystencji za 2013 r. - jeśli będzie ona mniejsza od obowiązujących kryteriów, KT może wystąpić do rządu o ich zweryfikowanie - zaznaczył.Trwają też prace nad założeniami do zmian w ustawie o pomocy

Odpis na ZFŚS inny niż w ustawie

Odpis podstawowy na ustawowym poziomieZakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu w odniesieniu do poszczególnych grup uprawnionych określa ustawa o zakładowym

Podatki zagonią nas do łóżka? Nowe propozycje zmian

. - Czy Ministerstwo Finansów ma już projekt takiej zmiany w przepisach? - zapytaliśmy biuro prasowe resortu. - Nie toczą się prace nad zmianami w systemie ulg podatkowych - odpowiedziało. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 12-krotności minimum egzystencji, czyli o przeszło 100 proc., proponuje

Polacy bardzo wcześnie zaczynają płacić podatki

wciąż wynosi 3091, tymczasem inflacja wyniosła 15,9 proc., a średnia pensja wzrosła z 3216 zł na początku 2009 r. do 3805 zł na początku 2014 r. - W Polsce kwota wolna jest "ukryta" w tabeli podatkowej. Czyżby nasz ustawodawca wstydził się przyznać, że "minimum socjalne" zwolnione z

Tani jak Polak? Dość konkurowania niskimi płacami

poziom nierówności społecznych. Przecież w większości krajów to państwo - pośrednio lub bezpośrednio - jest największym pracodawcą. Najbardziej oczywistym przykładem jest polityka podatkowa i socjalna. Nie mniej ważne jest wytyczanie priorytetów w polityce edukacyjnej czy zdrowotnej. A konkretnie? Jak

Raport o stanie samorządu terytorialnego, czyli tego później nie da się już naprawić

Według nich: Starzenie się społeczeństwa pogłębi problemy samorządów. Znacznie spadną ich dochody, a wzrosną wydatki socjalne, dla osób starszych, wymagających opiekuńczego wsparcia, którego nie znajdą w rodzinie. Państwo wyręcza się samorządami - przerzuca na nie nowe obowiązki, nie dając

Kwestie mieszkaniowe odstawione przez rząd na boczny tor?

w ich zasobach. Zdarza się, że duże mieszkania zajmują samotne osoby, innych lokatorów natomiast stać jest na dom lub mieszkanie kupione za kredyt.Styczeń zaproponował także zmianę przepisów eksmisyjnych. Obecna ustawa gwarantuje lokal socjalny (minimum 5 m kw. na osobę), jeśli eksmisja miałaby

Jak cyfryzacja zmienia telewizję. Kto zyskał, kto stracił?

kablowej, której abonenci korzystają z tzw. pakietów socjalnych. Za niewielką opłatą otrzymują zestaw minimum, zgodnie z prawem, siedmiu kanałów telewizyjnych. A tutaj za jednorazowy wydatek na dekoder i antenę będą dysponowali ofertą ponad 20 bezpłatnych kanałów. To może nieco zamieszać na rynku - ocenił

"Tyle ile uzbierasz tyle będziesz miał"

rozbudowaną strukturę urzędniczą jak ZUS i stale opiera się na redystrybucji dochodu. A może można było to zrobić w ten sposób:- emerytura państwowa gwarantowana dla każdego na poziomie minimum socjalnego, np. minimalne wynagrodzenie w gospodarce. Państwo realizowałby swoją misję zabezpieczenia socjalnego, a

Hindusi przeciw wielkim sieciom. Protestuje 50 mln osób

pośrednikom, a nie bezpośrednio konsumentom. Zgodnie z nowym prawem inwestorzy będą musieli spełnić kilka warunków - zainwestować minimum 100 mln dol., otwierać sklepy tylko w miastach powyżej 1 mln mieszkańców (takich miast jest w Indiach prawie 50). Jedna trzecia produktów ma pochodzić z Indii. Zdaniem

Emeryci nie dostaną pieniędzy na działalność gospodarczą

osiągnięcia wieku emerytalnego. W ocenie wnioskodawców miałoby to przyczynić się do większego zatrudniania osób w wieku przedemerytalnym. Zaproponowano też potraktowanie jako "działalności socjalnej" usług na rzecz szkoleń osób powyżej 50. roku życia.Projekt przewidywał też możliwość przeliczenia po

Państwo źle pomaga. Co dziesiąta złotówka trafia do najuboższych

W nędzy żyje 2 mln 200 tys. Polaków. Kolejnych 6 mln 500 tys. żyje w niedostatku. Takie dane podaje GUS. 8,7 mln Polaków nie ma zapewnionego minimum pozwalającego na skromne życie - jedzenie i utrzymanie małego mieszkania. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych to minimum oblicza na 466 zł na osobę albo

Niemcy będą wegetować na emeryturze

przeciętnej pensji) wynosi 56 proc., a według prognoz rządu w 2040 r. będzie to tylko 38 proc. Gdyby nie zdecydowano się na wydłużenie wieku emerytalnego, aż 41 proc. kobiet dostałoby emerytury minimalne - dziś 799,18 zł brutto. Dla porównania, minimum socjalne wynosi 495 zł netto. Każdy rok pracy ponad 60

Nowa polska bieda

wystarczają na pokrycie podstawowych biologicznych potrzeb: niedojadają, mieszkają w zimnie. Trwanie w takim stanie prowadzić może do wyniszczenia organizmu.W ostatnich latach odsetek żyjących poniżej minimum egzystencji spadał lub się stabilizował. W 2011 r. wzrósł o 1 pkt proc.Gdyby jednak spojrzeć na

Wyższy podatek od najbogatszych - ekonomiczne propozycje ziobrystów

grono ludzi. Jak zaznaczył, pieniądze z tych podatków zostałyby skierowane na grupę podatników, których dochody nie przekraczają miesięcznie minimum socjalnego. - Jest zawstydzające i przykre, że w Polsce osoby z najniższej grupy dochodowej, które mają na rękę ponad 600 zł miesięcznie płacą podatek

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

Parkiem Technologicznym (KPT) umowę na budowę trzech hal produkcyjnych za ponad 32 mln zł, podał KPT. Łączna powierzchnia hal będzie wynosiła ponad 10 tys. m2; wszystkie będą miały zaplecze badawczo-rozwojowe oraz socjalne.   Pięć firm zainwestuje łącznie prawie 200 mln zł na terenie

Czy można nie spłacić kredytu na mieszkanie?

kredytowania. Pan Jarosław obie propozycje odrzucił, uważając, że oznaczają tylko odkładanie w czasie jego bankructwa. I zastanawia się, czy nie przestać w ogóle spłacać kredytów. - Zostanę bez mieszkań i bez grosza przy duszy, ale przynajmniej z minimum socjalnym, bo komornik nie może zabrać całości

Związkowcy: prawo do zasiłku rodzinnego mogą stracić tysiące rodzin

wicepremier Waldemar Pawlak nie wykluczył możliwości podwyższenia progów dochodowych, jeżeli ich zamrożenie oznaczałoby, że zasiłki będą dostawać tylko rodziny żyjące poniżej minimum socjalnego. Ostateczną decyzję uzależnił jednak od wysokości przychodów budżetowych, które będą znane na przełomie czerwca i

Warszawskie ciepło sprzedane z pakietem dla pracowników

zainwestuje w warszawską sieć ciepłowniczą 1 mld zł w ciągu siedmiu lat i nie sprzeda jej akcji w ciągu dziesięciu lat. Nie zmieni też siedziby, co oznacza, że będzie płaciła podatki w stolicy.Hanna Gronkiewicz-Waltz ujawniła też po raz pierwszy fundamentalne zapisy pakietu socjalnego dla 1,8 tys. pracowników

Reforma Obamy precz!

darmowa opieka zdrowotna dla biednych (obecnie korzysta z niej ok. 50 mln najbiedniejszych, będzie ich więcej). Po trzecie, wszystkim nieubezpieczonym, którzy zarabiają powyżej 11 tys. dol. rocznie (minimum socjalne), państwo zaoferuje dotacje do polisy. Ale jeśli odmówią, czyli nadal nie będą chcieli

Będzie radykalna zmiana polityki kredytowej banków

zakłada, że po spłacie raty kredytu na życie pozostanie mu mniej niż wynosi minimum socjalne, czyli 477 zł dla jednej osoby i 1530 zł dla czteroosobowej rodziny. Banki często zgadzają się również, aby obciążenia finansowe gospodarstwa domowego przekroczyły 50 proc. dochodów. Zdaniem KNF odsetek ten

Zima w firmie, czyli same kłopoty

Zimno, coraz zimniejW tej sprawie temperatury w miejscu wykonywania pracy regulacje stanowi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650).Właściciel firmy powinien w

Tu znajdziesz pracę. Oferty nie tylko dla informatyków

, że pracownicy mogą tam liczyć na pakiet socjalny zawierający m.in. prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, program oszczędnościowy, kartę multisport czy kompleksowe programy szkoleniowe. Jak kusi IT Bardzo wielu pracowników poszukuje też stale branża IT, której firmy pozyskują nowe projekty

MF: projekt ustawy budżetowej na 2012 r. wkrótce w Sejmie

minimum unijnego. Musimy je osiągnąć w 2018 r. Aby uniknąć gwałtownych podwyżek, rząd zdecydował się na coroczny wzrost. Majszczyk powiedziała, że planowana jest także zmiana w zaokrąglaniu podstawy opodatkowania i podatku, co wyeliminuje możliwość zakładania bankowych lokat "antypodatkowych" z

Nowy pomysł na emerytury

tytułu przekroczenia wieku emerytalnego i posiadania polskiego obywatelstwa - tłumaczy. Ile dostaliby emeryci? - Taka emerytura powinna być nie na poziomie minimum socjalnego, ale minimum wegetacji - uważa Gwiazdowski. Jego zdaniem, jeśli ktoś chciałby dostawać na starość więcej, niech oszczędza na

Budżet UE: Sukces czy klęska. Kłopot z polskim rolnictwem

części nie służy rozwojowi, tylko przetrwaniu drobnych gospodarstw rolnych. Pełni trochę funkcję zasiłków socjalnych i ratuje wieś przed nędzą. Ten drugi oznacza inwestycje, ale nie tylko w rolnictwo, służy wszystkim mieszkańcom wsi, także tym, którzy z rolnictwem nie mają nic wspólnego. Przesuwanie

Dłuższa praca Polaków. Pracodawca i związkowiec o emeryturach

: - Pytanie dotyczy czasu przyszłego. A przecież już dziś poziom znacznej liczby świadczeń jest niższy od minimum socjalnego i przy wzroście kosztów utrzymania niebezpiecznie zbliża się do granicy minimum biologicznego. Tak niskie świadczenia mają także osoby, które legitymują się kilkudziesięcioletnim stażem

Pół miliarda na kredyty bezrobotnych

powinien jednak brać na siebie całego ciężaru pomocy. Mógłby dopłacać wyłącznie do odsetek, pod warunkiem że bank zgodzi się zawiesić na rok spłatę rat kapitałowych. Ponadto wysokość dopłat powinna być powiązana z kosztami utrzymania rodziny (poziomem kosztów minimum socjalnego) oraz uzyskiwanym przez nią

Biedaemerytury. Kobiety zagrożone niskimi świadczeniami

400 tys. emerytów i rencistów. Co miesiąc muszą wyżyć za 635 zł na rękę. To tylko o blisko 300 zł więcej niż minimum egzystencji szacowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Jak wynika z raportu b. wiceminister pracy Agnieszki Chłoń-Domińczak i Pawła Strzeleckiego z Instytutu Statystyki i

Polacy pracują w Norwegii za minimum, ale do kraju i tak nikt nie wraca

komentują, że Polacy przyjeżdżają do Norwegii nie z powodu bezrobocia czy dobrego wsparcia socjalnego, które można tu uzyskać. Kluczowy dla nich jest brak stabilnej pracy i pewności zatrudnienia oraz niskie zarobki w Polsce. Przy czym, piszą, głównie to mężczyźni migrują z powodów ekonomicznych. Później

Limity cenowe, wskaźniki przeliczeniowe - najpopularniejsze pytania o Mieszkanie dla Młodych

wiek, któremu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny lub renta socjalna. Dodatkowo dofinansowanie może wzrosnąć o kolejne 5 proc., jeśli w ciągu pięciu lat od transakcji w rodzinie pojawi się trzecie lub kolejne dziecko. Dodatkowe 5 proc. wyliczane będzie według wskaźników odtworzeniowych z chwili składania

Trójkąt Weimarski w Warszawie: Słodko o Rosji, kwaśno o euro

Wschodniego.Polska, Niemcy i Francja będą też wspólnie szkolić dyplomatów, wspierać wymianę młodzieży i współpracę naukowców. Warszawa chce też wejść do francusko-niemieckiej telewizji Arte.Nie obyło się jednak bez zgrzytów. Francuski prezydent uparł się, by skrócić pobyt w Warszawie do minimum. Angela Merkel

Z rolnikami po dobroci

, skutkującymi spadkiem rocznej produkcji o minimum 30 proc. Polska już realizuje własny krajowy program dopłat do ubezpieczeń rolniczych. W krajowym budżecie na rok 2012 na dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt przeznaczono 204 mln zł. Ale zamiast z budżetu krajowego, możemy finansować te ubezpieczenia z

Sejm: posłowie poparli projekty ustaw z pakietu antykryzysowego

bezrobotnych, to kwota poniżej minimum socjalnego. Powinna ona wynosić tyle, ile płaca minimalna czyli 1276 zł" - powiedział Szwed.Wskazał również na niezgodny z propozycją związków zawodowych, maksymalny okres zawierania umów na czas określonych. Według projektu rządowego wynosi on 24 miesiące

KE nie zajmie się skargą na chińskiego konstruktora autostrady w Polsce

nieuczciwej konkurencji. Według OIGD doszło do dumpingu, bowiem cena zaproponowana przez Chińczyków jest zaniżona o minimum 600 mln zł. "W sposobie przygotowania oferty przez konsorcjum chińskich przedsiębiorstw można przyjąć, że oferent ten z góry założył poniesienie strat podczas realizacji tej

Wolność: fundament kapitalizmu

; - pisze Anthony de Jassay, węgierski ekonomista i filozof. "Stało się praktyką niemal obowiązkową, by mówić jednym tchem o liberalizmie połączonym ze sprawiedliwością społeczną ". Dla Balcerowicza i myślicieli, których eseje przytacza, wolność to minimum zakazów. "Wszelkie listy

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park". Spółki zainwestują w Kudowie-Zdroju, Twardogórze oraz Lesznie łącznie co najmniej 19,3 mln zł oraz stworzą minimum 57 nowych miejc pracy, podała strefa.   Rząd powiększył Pomorską SSE o tereny w

Kto naprawdę nie ma pracy, czyli mapa bezrobocia

Urzędu Pracy w Szczecinie.Zaświadczenie jest często niezbędne po to, by dostać zasiłki socjalne, dofinansowanie do czynszu czy obiadów dla dzieci.Według oficjalnych danych w Polsce są ponad 2 mln bezrobotnych. Ilu naprawdę szuka pracy? Żeby to sprawdzić, Główny Urząd Statystyczny co kwartał prowadzi tzw

Indesit też ucieka do Polski?

Polski. Maria Luisa Simeoni, burmistrz None, ostrzegła, że zamknięcie miejscowej fabryki będzie "socjalną katastrofą". W zakładzie w Turynie produkowane są zmywarki najnowszej generacji. Ostateczna decyzja dotycząca zamknięcia fabryki ma zapaść na początku marca. Poprzedzą ją konsultacje ze

Procentowo czy kwotowo? Będzie rewolucja w waloryzacji emerytur?

inflację i o 20 procent wzrostu płac - dodaje Bucior. Dziś najniższe świadczenie z ZUS dostaje ponad 400 tys. emerytów i rencistów. Co miesiąc muszą wyżyć za 635 zł na rękę. To o 300 zł więcej niż minimum egzystencji szacowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Jak wynika z raportu byłej wiceminister

Apteka na każdym rogu

Magda, 30-letnia mieszkanka warszawskich Bielan, od trzech lat bierze leki na nadciśnienie. Na zimowy spadek formy codziennie rano bierze też tabletki poprawiające odporność i zestaw witamin. Na swoje leki wydaje miesięcznie minimum 50 zł. Mieszka w blokowisku, w którym większość mieszkańców to

30 proc. gospodarstw domowych nie stać na kredyt

., zmalał o ponad połowę - z ok. 60 proc. do 37 proc. Według Piotra Białowolskiego z IRG SGH, autora raportu, spadek liczby osób wykluczonych z rynku kredytowego wynika ze wzrostu dochodów Polaków. Jeszcze w 2000 r. przeciętny Polak miał miesięczny dochód tylko o 148 zł wyższy od minimum socjalnego

Warszawa deprawuje - ludzie nie chcą pracy

medyczną, pakiety socjalne, karty rabatowe na zakupy, pomoc w przypadkach losowych, szkolenia umożliwiające awans - wylicza Agnieszka Łukiewicz-Stachera, rzeczniczka Reala.Zdaniem prof. Mieczysława Kabaja z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych niedobór niewykwalifikowanych pracowników zaczyna być w Warszawie

Ministerstwo non grata

jest niższy od minimum egzystencji ustalanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Ministerstwo angażuje wiele energii w projekty, które przykuwają uwagę mediów, ale wpływ na rynek pracy mają minimalny. Tak było z programem "Solidarność pokoleń" mającym aktywizować zawodowo osoby w wieku

Haruj całe życie, będziesz biedny

wysyłania maili do podwładnych po godzinach pracy. Taką samą decyzję podjęły też Puma, BMW, Deutsche Telekom i ministerstwo pracy RFN, na którego czele stoi Ursula von der Leyen. Wprowadzając politykę "minimum ingerencji w czas wolny", argumentowała, że chce chronić pracowników przed niepotrzebnym

Rolnictwo i przewóz towarów - przeszkody Ukrainy w swobodnym handlu z UE

środowiska i socjalne, i tego właśnie boją się unijni przewoźnicy i kraje członkowskie UE. Chcą restrykcji. Z kolei Ukraińcom bardzo na otwarciu tego rynku zależy, bo wiedzą, że w innych usługach - telekomunikacji, finansach czy transporcie lotniczym - nie będą mogli konkurować. - Dziesiątki tysięcy ludzi

Większość Polaków przeciw podniesieniu wieku emerytalnego

. emerytów i rencistów. Co miesiąc muszą wyżyć za 635 zł na rękę! To tylko o blisko 300 zł więcej niż minimum egzystencji szacowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Jak wynika z raportu byłej wiceminister pracy Agnieszki Chłoń-Domińczak i Pawła Strzeleckiego z Instytutu Statystyki i Demografii SGH

Komisja Trójstronna: kolejny dzień debat nad "pomostówkami"

Komisji Trójstronnej w środę temat "pomostówek" nie powinien być poruszany. "Trzeba nadal nad nimi pracować" - twierdzi Kubiak.Minister Pracy i Polityki Socjalnej chce natomiast, aby już 10 września Komisja Trójstronna zakończyła dyskusje nad emeryturami pomostowymi tak, aby w

Koksownia jest w dołku, więc zwalnia ludzi

, ale tak głębokiej recesji się nie spodziewaliśmy - przyznaje Tadeusz Wenecki, prezes koksowni.Obecnie wiadomo, że spółka przetrwa tylko wtedy, gdy produkcję ograniczy do absolutnego minimum. Już teraz każda z dwóch baterii działa poniżej 50 proc. mocy projektowych. Utrzymanie ich w ruchu i składowanie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Minimum socjalne

Minimum socjalne – wskaźnik określający koszty utrzymania gospodarstw domowych na podstawie koszyka dóbr służących do zaspokojenia potrzeb bytowo-konsumpcyjnych na niskim poziomie. Przyjęte składniki koszyka wystarczają nie tylko dla podtrzymania życia (porównaj: minimum egzystencji

Funkcje socjalne państwa

Funkcje socjalne państwa – całokształt działalności w socjalnej sferze stosunków społecznych zmierzająca do zabezpieczenia społecznego jednostek ludzkich. Obejmuje ona przede wszystkim działania na rzecz ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, a także rozwiązania

Socjalliberalizm

najbiedniejszym) oraz dopuszczeniu możliwości posiadania przez państwo przedsiębiorstw użyteczności publicznej.Według założeń socjalliberalizmu, państwo ma dbać o dobrobyt, czyli zapewnić ludziom minimum socjalne, dostęp do wykształcenia i innych podstawowych potrzeb. Zwolennicy liberalizmu socjalnego zakładają

Ubóstwo w Polsce

danych b.d. Minimum socjalne 2427,31 26,97 Dane GUS i IPiSS z 2004 prezentuje poniższa tabela. Granice ubóstwa Rodzina 4-os.(z 2 dzieci)miesięcznie 1 osobadziennie Odsetek ludnościżyjącej poniżejgranicy Wskaźnik lukidochodowej(wydatkowej) Minimum egzystencji 1702,96 14,19 11,8% 21

Bolesław Czerwieński

wraz z redakcją Pracy opracował pierwszy socjalistyczny program minimum, zawierający żądania socjalne i polityczne. W 1880 wspólnie z Ludwikiem Inlenderem stworzył program bardziej rozwinięty, który określał oczekiwania socjalne robotników. Pod tytułem Program galicyjskiej partii robotniczej żądania

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

minimum socjalne

Minimum socjalne - wskaźnik określający koszty utrzymania gospodarstw domowych na podstawie "koszyka dóbr" służących do zaspokojenia potrzeb bytowo-konsumpcyjnych na niskim poziomie. Przyjęte składniki koszyka wystarczają nie tylko dla podtrzymania życia (porównaj: minimum egzystencji), lecz dla posiadania i wychowania dzieci, a także dla utrzymania minimum więzi społecznych. Do pierwszej grupy

więcej o minimum socjalne na pl.wikipedia.org