minimum socjalne

Adriana Rozwadowska

Zasiłek - ni pies, ni wydra, czyli kłopot polskiego bezrobotnego

Zasiłek - ni pies, ni wydra, czyli kłopot polskiego bezrobotnego

Zasiłek dla bezrobotnych w Polsce wynosi mniej niż minimum socjalne i mniej, niż oczekuje tego od nas Unia Europejska. Nie jest też uzależniony od zarobków - to rzadkość w Europie. Jak wypadamy na jej tle?

Trybunał Konstytucyjny o kwocie wolnej: Likwidacja albo podwyżka

Nasza kwota wolna od podatku od dochodów osobistych, wynosząca 3091 zł, jest sprzeczna z konstytucją - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem Trybunału kwota wolna jest za niska i powinna odpowiadać co najmniej minimum socjalnemu.

Solidarność: kryterium dochodowe w programie 500+ zaprzecza jego powszechności

Wprowadzenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z programu 500+ zaprzecza powszechności tego rozwiązania; tylko 31 proc. rodzin otrzyma 500 zł na pierwsze dziecko - wskazuje NSZZ "Solidarność" w opinii do projektu "Rodzina 500 plus".

Tax Care: nowa kwota wolna w PIT obejmie rozliczenia za 2016 r.

Siudaj zwrócił uwagę w komentarzu, że minimum egzystencji w roku 2014 szacowane było przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych - w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym, wieku i sytuacji zawodowej - na kwotę od 428,16 zł (dla 2-osobowego gospodarstwa pracowniczego) do 544,09 zł (w

Sejm odrzucił projekt dot. podniesienia kwoty wolnej od podatku

potrzeb życiowych. Według definicji minimum egzystencji przyjętą przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) "minimum egzystencji wyznacza poziom zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia i rozwoju psychofizycznego człowieka". Tym samym w

Koszt zwiększonej kwoty wolnej od podatku? 15,6 mld zł

Koszt zwiększonej kwoty wolnej od podatku? 15,6 mld zł

osoba uzyskująca dochody na poziomie zaledwie połowy minimum bytowego (ok. 6 tys. zł rocznie) musi zapłacić podatek dochodowy. Nowelizacja poprawi sytuację ekonomiczną osób, które dysponują jedynie kwotą równą lub nieznacznie przekraczającą minimum egzystencji. Jej wprowadzenie oznacza bowiem, że osoby

Rząd przyjął projekt zmian dot. waloryzacji emerytur i rent

sposób poziom najniższych świadczeń będzie dodatkowo chroniony" - podkreśliło CIR. W efekcie proponowana waloryzacja podniesie najniższe świadczenia do poziomu zbliżonego do minimum socjalnego na jedną osobę w dwuosobowych gospodarstwach emeryckich oraz "zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa i

Odprawy dla posłów będą kosztowały 6,5 mln zł. Najnowsze iPady dla nowych w Sejmie

Odprawy dla posłów będą kosztowały 6,5 mln zł. Najnowsze iPady dla nowych w Sejmie

odbędzie się uroczystość przekazania nowym posłom zaświadczenia o wyborze. Ci, którzy nie mają doświadczenia parlamentarnego, już dzień wcześniej rozpoczną dwudniowe szkolenie, na którym m.in. zapoznają się z pozycją ustrojową Sejmu, poznają swoje uprawnienia socjalne i zasady poruszania się po budynku

TK: kwota wolna od podatku niezgodna z konstytucją

. "Ustawodawca winien określić wskaźniki o charakterze ekonomicznym i społecznym, dzięki którym będzie można określić zobowiązanie podatkowe w taki sposób, by korespondowało z jednej strony z minimum socjalnym (...), a z drugiej strony ze zdolnością podatnika do dźwigania tego ciężaru"

GUS: w 5,4 proc. gospodarstw domowych brakuje na jedzenie

ok. 6,5 tys. zł rocznie) żyło 7,4 proc. osób. Minimum egzystencji obliczane jest przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Uwzględnia tylko te potrzeby, których zaspokojenie nie może być odłożone w czasie, a konsumpcja niższa od tego poziomu prowadzi do biologicznego wyniszczenia. W 2014 r. dochód

Gintowt-Jankowicz: zróżnicowanie kwoty wolnej mogłoby naruszać konstytucję

zarabiających - byłoby zgodne z konstytucją. Jak odpowiedziała: "Wszystko zależy od sformułowania (...). Nie wiem, czy nie spowodowałoby to naruszenia zasady równości". "Konstrukcje uwzględnienia minimum wolnego od podatku są różne. Moim zdaniem kwota wolna od podatku powinna być równa dla

Ile naprawdę zarabia Polak? Zaskakujące dane GUS

Ile naprawdę zarabia Polak? Zaskakujące dane GUS

sprzątaczki domowe, biurowe i hotelowe (połowa średniej). Najwięcej dyrektorzy generalni i wykonawczy (przeciętnie nieco ponad trzy średnie krajowe). Minimum socjalne - nawet średnia płaca nie starcza? Dane skrupulatnie wyliczone przez statystyków GUS nabierają mocy, kiedy zestawi się je z wyliczeniami

Ekspert: podwyższenie kwoty wolnej w PIT nie powinno być jednorazowe

, by w 2017 roku obowiązywała już nowa kwota wolna co najmniej na poziomie minimum egzystencji. Najważniejsze jednak, że Trybunał Konstytucyjny postuluje, by nie była to zmiana jednorazowa - tak dotychczas wyglądała waloryzacja kwoty wolnej - ale by w przepisach na stałe powiązać wysokość kwoty wolnej

TK: kwota wolna od podatku niezgodna z konstytucją

gwarantować adekwatność kwoty wolnej do celu. "Ustawodawca winien określić wskaźniki o charakterze ekonomicznym i społecznym, dzięki którym będzie można określić zobowiązanie podatkowe w taki sposób, by korespondowało z jednej strony z minimum socjalnym (...), a z drugiej strony ze zdolnością podatnika

Ekspertka: wzrost kwoty wolnej może być ogromnym problemem dla samorządów

podatku w wysokości 3089 zł, są niezgodne z konstytucją i tracą moc 30 listopada 2016 r. Według TK przepisy są niezgodne z konstytucją w zakresie, w jakim nie przewidują mechanizmu korygowania kwoty wolnej gwarantującego co najmniej minimum egzystencji. Ekspertka zapytana, czy - w kontekście tego, że TK

Na kłopoty Rzecznik Praw Obywatelskich

Na kłopoty Rzecznik Praw Obywatelskich

sierpniu 2011 r. na ostatnim posiedzeniu w tamtej kadencji. I przy okazji, po cichutku, dodał kontrowersyjny przepis. Eksmisja na bruk rozłożona na raty Eksmitowani, którzy nie dostali prawa do gminnego lokalu socjalnego, są kierowani do pomieszczeń tymczasowych. Takie lokum to minimum 5 m kw. na osobę z

Podniesienie kwoty wolnej już w Sejmie

Podniesienie kwoty wolnej już w Sejmie

internetowej jego kancelarii. "Podwyższenie kwoty wolnej do 8002 zł w sposób istotny poprawi sytuację ekonomiczną osób uzyskujących dochody na poziomie uznawanym za minimum socjalne. Podatkiem nie będą bowiem obciążone dochody niezbędne do biologicznego i psychofizycznego rozwoju człowieka, a także część

Szkocja ma uzyskać szeroką autonomię fiskalną

Szkocja ma uzyskać szeroką autonomię fiskalną

Przewidują to opublikowane w czwartek zalecenia komisji lorda Chrisa Smitha. Szkocja będzie mogła samodzielnie kształtować stawki i progi podatku dochodowego, podatku VAT i innych podatków, ale stawka ubezpieczenia socjalnego ze względu na wspólny system emerytalny Zjednoczonego Królestwa

Pracodawcy RP: Trybunał dał zielone światło dla wyższej kwoty wolnej w PIT

zmniejszającej podatek na poziomie gwarantującym co najmniej minimum egzystencji. Z naszych wcześniejszych szacunków wynika, że podniesienie kwoty wolnej od podatku do takiego poziomu uszczupliłoby dochody budżetu państwa i samorządów maksymalnie o 14,3 mld zł rocznie. Szybka realizacja orzeczenia Trybunału

Open Europe: podatnik "subsydiuje" imigrację taniej siły roboczej

Świadczenia socjalne dzielą się w W. Brytanii na zasiłki i zapomogi dla niepracujących (np. zapomoga dla bezrobotnych, mieszkaniowa, na dzieci) oraz pracujących (ulgi podatkowe dla nisko zarabiających, ulga podatkowa na dzieci, zapomoga rodzinna, zapomoga mieszkaniowa, prawo do bezpłatnego leczenia

Rozpoczęła się budowa Radomskiego Centrum Sportu

Radomia" - podkreślił w środę prezydent miasta Radosław Witkowski, podczas uroczystości symbolicznego wbicia pierwszej łopaty w miejscu budowy. Zgodnie z projektem przy ul. Bulwarowej powstanie osiem pełnowymiarowych kortów, w tym kort centralny z trybuną wkomponowaną w budynek socjalny i trzy

Projekt: koszt kwoty wolnej od podatku w wysokości 8 tys. zł to 15,5 mld zł

. Zgodnie z uzasadnieniem zmiana w sposób istotny poprawi też sytuację ekonomiczną osób uzyskujących dochody na poziomie uznawanym za minimum socjalne. "W przypadku osoby, której roczny dochód wynosi 12 851 zł 88 gr, opodatkowaniu podlegać będzie kwota 4 851 zł 88 gr (kwota uzyskana po odjęciu 8 000

"Rz": W ciągu pięciu lat jedzenie podrożało nawet o dwie trzecie

"Rz": W ciągu pięciu lat jedzenie podrożało nawet o dwie trzecie

domowych żyło poniżej minimum socjalnego. O co chodzi? To poziom wpływów do domowego budżetu, który pozwala utrzymać się na skromnym poziomie. We wrześniu 2012 roku wynosiło ono 3356 zł dla czteroosobowej rodziny, czyli 840 zł na osobę. To o 30 proc. więcej niż pięć lat temu. - Nasze minimum socjalne

500 zł na dziecko starsze niż 18 lat? Ograniczenia dla najbogatszych?

centrale związkowe mówią też w swoich opiniach, że kryterium dochodowe 800 zł jest za niskie, bo jest poniżej minimum socjalnego dla rodzin z jednym dzieckiem, które wynosi ok. 880 zł lub 935 zł (w zależności od wieku dziecka), a to - jak napisano w opinii - oznacza brak wsparcia dla rodzin z jednym

"Rz": Polskie biedadzieci

W 2013 r. urodzi się w naszym kraju ok. 390 tys. dzieci. Blisko 35 proc. z nich przyjdzie na świat w rodzinach, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 539 zł. To poziom pozwalający zaspokoić jedynie podstawowe potrzeby życiowe. Tzw. minimum egzystencji, wynosi ok. 500 zł na osobę

CenEA: 6529 zł kwoty wolnej od podatku to koszt 14,8 mld zł rocznie

Z kolei podniesienie kwoty wolnej do 8 tys. zł - zgodnie z obliczeniami CenEA - kosztowałoby budżet 21,2 mld zł rocznie. "Na podstawie minimum egzystencji dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 544,09 zł miesięcznie, zgodnie z wyrokiem TK roczne dochody zwolnione z obowiązku zapłaty

Rząd przyjął projekt zmian dot. waloryzacji emerytur i rent

świadczenia do poziomu zbliżonego do minimum socjalnego na jedną osobę w dwuosobowych gospodarstwach emeryckich oraz "zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa i stabilności". Obecnie świadczenia są podwyższane z założeniem zachowania siły nabywczej w stosunku do kosztów utrzymania w poprzednim roku

Kwota wolna w ratach? Będzie rosła stopniowo?

wolnej do 8002 zł w sposób istotny poprawi sytuację ekonomiczną osób uzyskujących dochody na poziomie uznawanym za minimum socjalne. Podatkiem nie będą bowiem obciążone dochody niezbędne do biologicznego i psychofizycznego rozwoju człowieka, a także część dochodów koniecznych dla wychowania potomstwa

2,8 mln Polaków żyło w 2014 r. w skrajnym ubóstwie. Gdzie w Polsce jest bieda?

Ubogim można być w Polsce na różne sposoby. Wszystko zależy od definicji. Najpowszechniejsza jest miara najbardziej radykalna - określana przez minimum egzystencji. To kwota określana przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS), która wystarcza jedynie na podstawowe potrzeby: najtańsze jedzenie

Wlk. Brytania: Ponad 5 mln osób nie może utrzymać się z pracy

ulgi podatkowe sfinansowane z dodatkowego przychodu, który dla ubezpieczenia socjalnego i fiskusa wygenerują wyższe płace. Dzięki temu rząd zaoszczędziłby także na ulgach podatkowych dla najmniej zarabiających. W poniedziałek burmistrz Londynu Boris Johnson ogłosi nowe, wyższe płacowe minimum

Samotna matko, chcesz 500 zł? Bierz ślub i urodź dzieci

kryterium dochodowe obowiązujące niezamożnych z jednym dzieckiem. Na jakiej podstawie je liczono? Nie wiadomo. Przecież w Polsce minimum socjalne (czyli koszty utrzymania gospodarstwa domowego na bardzo niskim poziomie) na dwie osoby w rodzinie wynosiło w 2015 r. 879 zł i 30 gr na osobę. I trzeci wniosek

Kwota wolna od podatku od dochodów osobistych jest zgodna z konstytucją?

Finansów. Wyliczyło, że podniesienie kwoty wolnej do poziomu minimum socjalnego, czyli o przeszło 100 proc., kosztowałoby prawie 13 mld zł rocznie. Po mniej więcej połowie budżet państwa i samorządy. To ogromna kwota. Faktem jest, że nasza kwota wolna od podatku jest na tle innych krajów UE śmiesznie niska

Fiński eksperyment: 1 tys. euro dla każdego. Za nic

podstawowemu system socjalny staje się prostszy i wydajniejszy, a ludzie, kiedy mają zapewnione minimum są wolni od trosk i bardziej kreatywni. Krytyków irytuje też brak zasady wzajemności - nie trzeba włożyć niczego do wspólnego budżetu, żeby móc z niego wyciągać.

Obniżenie wieku emerytalnego i podniesienie kwoty wolnej już w Sejmie

internetowej jego kancelarii. "Podwyższenie kwoty wolnej do 8002 zł w sposób istotny poprawi sytuację ekonomiczną osób uzyskujących dochody na poziomie uznawanym za minimum socjalne. Podatkiem nie będą bowiem obciążone dochody niezbędne do biologicznego i psychofizycznego rozwoju człowieka, a także część

W 2015 r. waloryzacja emerytur jakiej jeszcze nie było

waloryzacji, to podwyżki byłyby bardzo niskie. Obecnie świadczenia te są podwyższane przy założeniu zachowania siły nabywczej w stosunku do kosztów utrzymania w poprzednim roku kalendarzowym oraz wzrostu o minimum 20 proc. wskaźnika inflacji, odnosząc to do wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim

UE. Polska przeciwko socjalnym pomysłom Francji w przewozach drogowych

Szwajcarię, Francję, Hiszpanię, w każdym z tych krajów musiałby otrzymywać wynagrodzenie równe np. minimalnej płacy niemieckiej, szwajcarskiej itd." Miałby też otrzymywać odrębne świadczenie socjalne równe "jakiemuś minimum wyznaczonemu w tych krajach" Polska i inne kraje regionu obawiają się

Czas na tanie czynszówki

kredytów mieszkaniowych, dochody oraz koszt utrzymania (minimum socjalne). Od połowy 2007 r., kiedy dostępność mieszkań była najniższa, ten wskaźnik punktowy się podwoił. Nawet, według bankowców, teraz jest on dużo lepszy niż w 2005 r. Niewątpliwie wpłynął na to spadek cen mieszkań, a od roku także

Pierwszy sukces prekariuszy. Pracownik - nie tylko na etacie

W ich przypadku możliwość przynależności do związków ma szczególne znaczenie. Osoby bez stałych umów o pracę - zwane prekariuszami - są bowiem wystawione na wielkie ryzyko na rynku pracy. Praktycznie nie korzystają z żadnych osłon socjalnych takich jak odprawy, a okresy wypowiedzenia ich umów są z

Masz niskie dochody? Zobacz czy masz szanse na mieszkanie od gminy

wydatki na remonty, gminy ograniczają je do minimum. Np. w 2011 r. potrzeby remontowe w skontrolowanych gminach oceniono na ok. 249,3 mln zł. Wydatki na ten cel nie przekroczyły jednak 50 mln zł. Dwa lata później potrzeby były już prawie dwa razy wyższe, zaś gminy przeznaczyły na remonty niespełna... 40

Program rządu to coś więcej niż kiełbasa wyborcza

Ogłoszony w sobotę pakiet socjalny rządu zawiera zbyt ważne zapisy, aby był traktowany wyłącznie w kategoriach obietnic wyborczych serwowanych w nadziei na poprawę słabych notowań PO. Co najmniej kilka zawartych w nim punktów zasługuje na to, by przetrwały kampanię i zostały wprowadzone w życie

Trzeba mówić górnikom prawdę

abstrahować od problemów społecznych. W wielu śląskich miastach kopalnia jest największym pracodawcą. Jeśli jej naprawa wymagać będzie redukcji zatrudnienia, musi być to osłaniane przez program socjalny - taki, jaki zaproponował rząd. Opozycja powinna zachować minimum odpowiedzialności i nie obiecywać

Polska Kontra Bieda, czyli komu służy wzrost. Paradoks?

. Polaków wydawało mniej, niż wynosi minimum egzystencji. To tzw. ubóstwo skrajne. Oznacza, że zaspokajane są - w najlepszym razie - tylko podstawowe potrzeby. Jakieś jedzenie, niekoniecznie zdrowe, i dach nad głową. Nie ma mowy o lepszej edukacji, leczeniu, nie mówiąc o wakacjach. W 2012 r. ten odsetek

Rząd przyjął projekt zmian dot. waloryzacji emerytur i rent

zbliżonego do minimum socjalnego na jedną osobę w dwuosobowych gospodarstwach emeryckich oraz "zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa i stabilności". Obecnie świadczenia są podwyższane z założeniem zachowania siły nabywczej w stosunku do kosztów utrzymania w poprzednim roku kalendarzowym oraz

McDonald's przyjmuje kolejny cios. "Pierwszy taki przypadek od 45 lat". O co chodzi?

płac i świadczeń socjalnych" - tak McDonald's określa w raporcie mianem "czynników ryzyka" na nadchodzący rok. Wzrost płac i świadczeń jest zatem dla sieci fast food czymś niepokojącym. Należy dodać, że chodzi o wyższe płace, których nie da się już zbilansować podniesieniem cen za

Prezydent podpisał nowelę dot. przyszłorocznej waloryzacji emerytur i rent

waloryzację świadczeń na dotychczasowych zasadach, to podwyżki byłyby bardzo niskie. Obecnie świadczenia te są podwyższane przy założeniu zachowania siły nabywczej w stosunku do kosztów utrzymania w poprzednim roku kalendarzowym oraz wzrostu o minimum 20 proc. wskaźnika inflacji, odnosząc to do wzrostu

Co z podwyżką emerytur? Trwa dyskusja

. osób w wieku 65 plus i aż 10 proc. dzieci w wieku do 18 lat - mówi. Związkowcy? Ci akurat są za pomocą, ale przede wszystkim najbiedniejszym emerytom. - Dziś minimum socjalne to 1070 zł brutto, a emerytura minimalna to 880 zł brutto. Przecież to jest dramat, zwłaszcza w jednoosobowych gospodarstwach

Rząd zajmie się zmianą waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

stosunku do kosztów utrzymania w poprzednim roku kalendarzowym oraz wzrostu powyżej wskaźnika inflacji o minimum 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Prognozowany wskaźnik waloryzacji na 2015 wynosi 101,08 procent. Świadczenia mają więc wzrosnąć o 1,08 proc., to jednak

Wyrok TK w sprawie kwoty wolnej od podatku w przyszłą środę

, tzw. minimum egzystencji. RPO zwrócił uwagę, że to i tak ponad dwukrotnie więcej od kwoty wolnej od podatku w obecnej wysokości. Według Rzecznika minimum egzystencji wyznacza najniższy standard życia, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia i rozwoju psychofizycznego człowieka

Czego się boi McDonald's? Wzrostu płac. Raport firmy na ten rok nie pozostawia złudzeń. Ekspert: "Jestem zszokowana"

McDonald's ujawnił swoje lęki dotyczące trendów na rynkach w 2014 r. w raporcie sporządzonym dla Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd . Długoterminowy trend zmierzający w kierunku wyższych płac i świadczeń socjalnych na rynkach dojrzałych i wschodzących McDonald's określa w raporcie

Minister finansów: od płacenia podatków zależy jakość państwa (wywiad)

- może też mieć miejsce w 2016 r. A co z kwotą wolną od podatku? Opodatkowanie minimum socjalnego nie wydaje się sprawiedliwe. Widzi pan tu pole manewru? - W Polsce podatki w ogóle są niskie, a podatki dochodowe i majątkowe wręcz bardzo niskie. Statystyki za 2013 r. mówią, że 18 proc. podatników PIT nie

Minister finansów o kwocie wolnej od podatku: To fetysz

najważniejszy kawałek systemu podatkowego w Polsce - stwierdził szef resortu finansów. O kwocie wolnej mówił też w niedawnym wywiadzie dla "Wyborczej". - Jeżeli mówimy, że nasza kwota wolna jest niższa od minimum socjalnego i że trzeba płacić podatek nawet od kwoty, która nie wystarcza na przeżycie

W USA ubogi za dniówkę może kupić homara. A w Polsce?

świecie, ale nadal życie codzienne w różnych krajach toczy się różnymi koleinami - a inny skład diety to tylko jedno z najbardziej namacalnych świadectw tej różnicy. Jak to wygląda w Polsce? Instytucje państwowe mają kilka różnych definicji i progów ubóstwa. Poziom dochodów zapewniających minimum

Biedna Rosja. Gaz, ropa, migi i 23 miliony nędzarzy

kierowników polityki socjalnej w czasie, kiedy ustalano, co ma się znaleźć w koszyku minimum życiowego, mówi, że początkowo planowano je nazwać "minimum fizjologicznym", ale to określenie przeraziło ministrów. Rosja - kraj, który się boi myśleć o jutrze. Rozmowa z Dmitrijem Głuchowskim Kto pracuje

Kalisz proponuje: Dla każdego ponad 1000 złotych dochodu minimalnego

inicjatywy dla ustanowienia minimalnego dochodu gwarantowanego - powiedział polityk. Podkreślił, że on i członkowie DWP zbierają już w tej sprawie podpisy w Polsce i "idzie to bardzo dobrze". "Minimum, czyli jakaś podstawa gwarantowana" Europejska Inicjatywa Obywatelska umożliwia

Łódzkie. Ponad 435 mln zł ma zainwestować kolejnych pięć firm w ŁSSE

spółka Press Glass, która w Radomsku ma wybudować nową halę produkcyjną z zapleczem socjalnym oraz wyposażyć ją m.in. w linie do produkcji szyb zespolonych i ciętych, czy piece do hartowania szkła. Firma planuje zainwestować co najmniej 50 mln zł (do końca 2017 roku) i utrzymać zatrudnienie na poziomie

Podatki spadną przed wyborami? A kwota wolna wzrośnie?

jedną z najczęstszych obietnic ze strony polityków. - Jeżeli mówimy, że nasza kwota wolna jest niższa od minimum socjalnego i że trzeba płacić podatek nawet od kwoty, która nie wystarcza na przeżycie, to jest tylko półprawda. Dzięki ulgom rodzina z trójką dzieci, w której każdy z małżonków zarabia

David Cameron zapowiada: Najmniej zarabiający nie zapłacą podatku dochodowego

kwota wolna jest od 2009 roku zamrożona, co oznacza, że nie podąża ona za wzrostem cen. W praktyce oznacza to powolną podwyżkę podatków. Poza sporem jest to, że nasze wolne od podatku 3091 zł nie bardzo przystaje do kryteriów dochodowych uprawniających osoby z niskimi dochodami do pomocy socjalnej. Te

Kosiniak-Kamysz: Decyzja o waloryzacji emerytur była słuszna

prawdopodobnie ok. 12-15 zł" - mówił. "Decyzja o zastosowaniu metody kwotowo-procentowej podniosła waloryzację dla najniższej emerytury sześciokrotnie, a w przypadku renty socjalnej nawet więcej" - podkreślił. Konieczna ustawa wchodzi właśnie w życie Zastosowanie waloryzacji kwotowo-procentowej

"Rzeczpospolita" - Rosnące ceny zmuszą do oszczędzania

żywność podrożeje w przyszłym roku mniej więcej o 5 procent, to przeciętna czteroosobowa rodzina, która żyje nieco powyżej minimum socjalnego, będzie wydawała na produkty spożywcze średnio o 48 złotych więcej miesięcznie. Koszty podwyżek prądu, ogrzewania i wody to kolejne 26 złotych - czytamy w gazecie

W.Brytania: Przybywa ludzi, których nie stać na jedzenie

budujące - dodała. Chrześcijańska organizacja charytatywna "The Trussell Trust" sądzi, że w W. Brytanii powstaje nowa klasa społeczna - ludzi tak biednych, że nie stać ich na żywność. Na jej portalu można przeczytać, że 13 mln Brytyjczyków (na ogólną liczbę 61 mln) żyje poniżej socjalnego minimum

Piechociński: Przegrała Jastrzębska Spółka Węglowa

, koksu i możliwości płacowych, i także socjalnych w tej dużej i ważnej firmie polskiego sektora węglowo-energetycznego, postawili problem prezesa jako cel sam w sobie" - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej w Olsztynie minister gospodarki. "Było wiadomo, że jest to tak naprawdę

Piechociński o zawartym porozumieniu z górnikami: przegrała JSW

, koksu i możliwości płacowych i także socjalnych w tej dużej i ważnej firmie polskiego sektora węglowo-energetycznego, postawili +problem prezesa+ jako cel sam w sobie" - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej w Olsztynie minister gospodarki. Janusz Piechociński wziął wcześniej udział w

CenEA: podniesienie kwoty wolnej do 8 tys. zł będzie kosztować 21,2 mld zł

Według analityków z CenEA na wyliczoną przez nich kwotę 21,2 mld zł rocznie składa się ubytek dochodów sektora finansów publicznych z tytułu PIT w wysokości 18,3 mld zł rocznie, niższe wpływy z tytułu składki NFZ o 3,4 mld zł rocznie oraz oszczędności w wydatkach na świadczenia socjalne wynikające

Polscy związkowcy chwalą Niemców za płacę minimalną

niemieckie minimum swoim kierowcom. Ale dotyczy to nie tylko firm z siedzibą w Polsce, które ciężarówkami zarejestrowanymi nad Wisłą wożą paczki po RFN (tzw. transport kabotażowy). Zrobić to będą musiały także te, których kierowcy jedynie przejeżdżają przez terytorium Niemiec, np. w drodze do Hiszpanii

Górnicy z Kompanii Węglowej zostają pod ziemią

sprzedane lub przekazane jakiemuś inwestorowi. Rząd nie chce jednak złamać prawa UE. Nie pozwala ono przekazać Spółce Restrukturyzacji Kopalń pieniędzy z budżetu, które nie będą przeznaczone na likwidację zakładów. - Rządowy program to minimum tego, co niezbędne, by uratować Kompanię - mówi Janusz

Bankowcy apelują o rozwagę. Nowy podatek może nam bardzo zaszkodzić

- Chcemy zwrócić uwagę na najważniejszą dla każdego systemu bankowego rzecz, jaką jest bezpieczeństwo depozytów. Jeśli wspieramy rodziny, rozwiązujemy problemy socjalne, to branża bankowa jest gotowa, by dołożyć do tego swoją cegiełkę, ale w rozważnej formule. Ceną proponowanych regulacji nie może

Polki czeka 30 lat pracy za co najmniej 2,1 tys. zł

Emeryturę minimalną dostaje 400 tys. osób. Co miesiąc muszą wyżyć za 635 zł na rękę. To jedynie 22 proc. średniej krajowej i aż o 309 zł mniej niż minimum socjalne dla emerytów szacowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Może ją dostać kobieta, która odkładała na emeryturę przez minimum 20

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

mężach. Musiałyby skończyć 60 lat. Wydłużenie wieku uprawiającego do tzw. rent wdowich miało być zapisane w ustawie podnoszącej wiek emerytalny Polaków do 67 lat. Zmiany popierali eksperci. - Regulacja przesuwająca prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu z 50 na minimum 60 lat jest konieczna. Obecne

Segregacja umów śmieciowych

się jednocześnie uzyskać satysfakcjonującego ich wynagrodzenia i minimum bezpieczeństwa socjalnego koniecznego do wychowania dzieci, czy wzięcia kredytu. Drugą stronę problemu "śmieciówek" stanowią osoby relatywnie dobrze zarabiające, które celowo stosują umowy cywilnoprawne do zmniejszenia

Rząd USA obniża próg inwestycyjny dla imigrantów z Chin

Imigranci chińscy skorzystali z systemu zachęt inwestycyjnych zwanego EB-5, który po wielu zmianach pozwala obecnie uzyskać zieloną kartę w USA po trzech latach pobytu, pod warunkiem zainwestowania minimum 1 mln dolarów. W ramach tego programu wielu Chińczyków przeniosło się na stałe do tego kraju

Luksusowy wyskok warszawskiego sklepu: śliniak Diora za 300 zł, kocyk za 2 tys. zł

. Głodowe płace pracowników przemysłu odzieżowego w Europie Wschodniej i Turcji". Taniej niż Chiny Z badań wynika, że praca w przemyśle odzieżowym zdecydowanie przyczynia się do ubóstwa. Płace netto pracowników tego sektora pozostają znacznie poniżej poziomu minimum socjalnego, nie mówiąc już o godnej

Nasza niskość: kwota wolna

. Wyliczyło, że podniesienie kwoty wolnej do poziomu minimum socjalnego, czyli o przeszło 100 proc., kosztowałoby prawie 13 mld zł rocznie. Mniej więcej po połowie budżet państwa i budżety samorządów. To ogromna kwota i na taki wydatek po prostu nas nie stać. W Sejmie szef resortu finansów mówił, że tylko

ZUS jedzie do Rzymu

należy w formie ''wszystko bez ograniczeń'', obiadokolacje - drugie danie do wyboru: mięso lub ryba i dwie surówki. I ''minimum programowe'', czyli lista obiektów, które koniecznie trzeba zwiedzić, m.in.: cztery bazyliki, plac św. Piotra, Kaplica Sykstyńska, Panteon, Koloseum, Forum Romanum. Spacery

ZUS od zleceń, czyli diabeł tkwi w szczegółach

podnosi bezpieczeństwo socjalne pracujących na zleceniach, urealnia ich świadczenia na wypadek długotrwałej choroby czy odejścia na emeryturę. Sprawia, że firmy unikające zatrudnienia na etat nie będą miały tak wielkiej jak do tej pory przewagi nad bardziej etycznymi konkurentami, którzy zatrudniają "

Jak dostać 500 zł na dziecko

, poseł PiS, zapewnia nas, że wszędzie mowa jest o kwotach netto. Do kieszeni rodziców ma trafić 500 zł bez potrąceń. Progi dochodowe na pierwsze dziecko - 800 lub 1200 zł - mają być weryfikowane co dwa lata. Jeżeli w tym czasie poziom minimum egzystencji i minimum socjalnego zmieni się na niekorzyść

Opole. Nawet 100 inżynierów ma znaleźć pracę w centrum badań ifm ecolink

min. 10 mln zł - nie licząc wyposażenia, a zatrudnienie w niej ma znaleźć minimum 30 inżynierów - wynika z udzielonego przedsiębiorstwu zezwolenia na prowadzenie działalności. Durdyń powiedział jednak PAP, że docelowo pracę w centrum badań i rozwoju ifm ecolink w Opolu znajdzie nawet 100 inżynierów

Irlandia obniży emerytury? To już kolejny kraj przed taką decyzją

zmniejszył wydatki na emerytury, obniżył ustawową płacę minimum, obciął świadczenia socjalne i powszechną zapomogę dla dzieci. Powód? Rząd w Dublinie zobowiązał się do zmniejszenia deficytu budżetowego do 5,1 proc. PKB do 2014 r. i do 3 proc. PKB do 2015 r. W innych krajach jest podobnie Grecy już wcześniej

Opolskie. Przybywa inwestorów i miejsc pracy w strefach ekonomicznych

części motoryzacyjne amerykańska firma Tru-Flex i specjalizująca się w produkcji opakowań dla przemysłu spożywczego firma Sentrex. Jak podał Piotr Regeńczuk z COIE, firmy w trakcie negocjacji deklarowały, iż docelowo w ramach ich inwestycji ma powstać minimum 1600 miejsc pracy. Zaznaczył, że często na

Wojna o portową spółkę. Trwa dziwna gra

porozumienie z załogą dotyczące pakietu socjalnego, czym zyskali poparcie zakładowej "Solidarności". Zgodę na transakcję wydał UOKiK, a inwestor zdeponował pieniądze za udziały na koncie powierniczym. Zawarcie transakcji wyglądało na formalność - do czasu, kiedy swoje krytyczne uwagi zgłosiło

Rząd się zaplątał w pomoc dla kredytobiorców

Spraw Socjalnych publikuje wskaźnik minimum socjalnego, który np. dla czteroosobowej rodziny wynosił w grudniu ubiegłego roku 680 zł na osobę. Załóżmy, że spłaca ona kredyt w wysokości 200 tys. zł, którego oprocentowanie wynosi 5 proc. Żona straciła pracę, ale jej mąż zarabia na rękę 3 tys. zł. Do

Partie polityczne i ich plany dotyczące podatków: mają być niższe i prostsze

PiS. Partia uważa, że należy też obniżyć podatek VAT. PiS zamierza również podwyższać kwotę wolną od podatku, co roku o jedną dziesiątą, tak długo aż dochód zwolniony nie osiągnie poziomu minimum egzystencji. Oznacza to podwojenie kwoty wolnej z 3091 zł rocznie do ok. 6000 zł rocznie. Jeden kontrakt

Indonezja kusi Polaków. Wycieczki i biznes

, które wyrastają jak grzyby po deszczu. Zamożnym lokatorom nie przeszkadzają nawet okalające je zewsząd slumsy. Skutery i targowiska Urzędnicy twierdzą, że bardziej zaprzątają ich gigantyczne korki w mieście. W godzinach szczytu właściciele samochodów zobligowani są do podróżowania w centrum minimum w

Polskie podatki mało atrakcyjne w UE, a kwota wolna wyjątkowo mizerna

. Chodzi o to, że z powodu niskiej kwoty wolnej opodatkowane w Polsce są nawet dochody niższe od minimum socjalnego. Swoje dokłada do tego także stosunkowo niska kwota naszego progu podatkowego (85 528 zł - po jej przekroczeniu dochód wpada pod stawkę 32-proc.). Przez to górną stawką są u nas objęte

Pracy czy płacy? Pracy i płacy!

Politycy, pracodawcy i ekonomiści spierają się o 15 zł podwyżki dla najsłabiej zarabiających. Bo o tyle ma wzrosnąć płaca minimalna ponad ustawowe minimum. Może całej tej dyskusji, by nie było, gdyby zastanowić się nad modelem działania firm w Polsce po 22 latach kapitalizmu. Ponad 600 tys. osób

Polskie podatki są niskie? Wolne żarty

Konstytucyjnego rzecznik praw obywatelskich. Bo sprawia ona, że w Polsce podatek płaci się od kwot niższych nawet od minimum socjalnego. A stawka VAT? Nasze 23 proc. należy do najwyższych wśród krajów UE. Długo tak można wyliczać.

Wzrost gospodarczy w Chinach przyspiesza

proc., oceniane jako minimum niezbędne do zachowania socjalnej stabilności.Spektakularne ożywienie w największej wschodzącej gospodarce świata to przede wszystkim skutek działań Pekinu, który załamanie w eksporcie zrekompensował pakietem stymulacyjnym o wartości 4 bln juanów (około 1,6 bln złotych

"Norweska" lista płac. W budowlance od 63 zł za godzinę, w kuchni - 81 zł...

oraz kantynę lub - zamiennie - 189 NOK diety dziennie (91 zł). Wymagane jest minimum roczne doświadczenie w zawodzie. Czas trwania kontraktu - 4 tygodnie. Etat znajdzie też brukarz. Stawka - od 19 do 24 euro za godzinę (77-97 zł), w zależności od doświadczenia i kwalifikacji. Praca po 37,5-48 godzin

Demonstracje w Słowenii - chcą wyższej pensji minimalnej

Największa konfederacja związkowa ZSSS domaga się podniesienia wynagrodzenia minimalnego do 600 euro z 459 euro obecnie, oceniając, że ta kwota jest poniżej minimum socjalnego. Według źródeł związkowych w 2 milionowej Słowenii wynagrodzenia minimalne otrzymuje 150 tys. zatrudnionych. Organizatorzy

Wojna handlowa w Rybniku. Przez naklejki z magiczną liczbą

rozliczają się średni i mali przedsiębiorcy. W zeszłym roku oddali miastu ponad 100 mln zł - mówi Piotr Masłowski z Forum Obywateli Rybnika, który przystąpił do Gęborskiego. Przyczyną jest błędna, zdaniem Masłowskiego, polityka samorządu, który foruje ulgami podatkowymi tych, którzy zainwestują minimum 30

Emerytura minimalna [PORADNIK]

emerytury minimalne albo niewiele od nich wyższe. - Nisko zarabiającym. Olbrzymi problem nowego systemu to ludzie z niskimi płacami. Większość z nich nie ma szansy na świadczenie wyższe od minimalnego. W starym systemie mieliśmy tzw. część socjalną emerytury (która podnosiła świadczenie). W nowym już tej

Cameron: Otwarcie rynku pracy dla nowych państw UE było "karygodne"

musieli odczekać trzy miesiące, zanim będzie im wolno ubiegać się o świadczenia socjalne. Zapomogę dla bezrobotnych otrzymają na sześć miesięcy, a po upływie tego okresu, jeśli chcą ją nadal otrzymywać, będą musieli udowodnić, że mają realistyczną perspektywę zatrudnienia. Wymogi testu na zarobkowy

Jak się starać o rentę rodzinną i socjalną

ktoś będzie starał się o rentę w 2015 będzie musiał mieć skończone 51,5 roku, a w 2016 roku już 52 lata. Zmiany popierają eksperci. - Regulacja przesuwająca prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu z 50 na minimum 60 lat jest konieczna. Obecne rozwiązanie jest niesprawiedliwe w stosunku do kobiet

Płaca minimalna w 2010 r. wyniesie 1317 zł brutto

socjalną były progi dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy socjalnej państwa w przyszłym roku. Na czerwcowym posiedzeniu rząd zaproponował ich zamrożenie. Zdaniem związkowców spowoduje to, że prawo do zasiłków stracą ludzie żyjący na granicy minimum egzystencji. "Zamrożenie progów oznacza, że

Polska biednieje. To widać w liczbach. Pierwszy raz od lat liczba skrajnie ubogich wzrosła

" przeczytałem, że aż w 45 proc. polskich domów żyje poniżej granicy niedostatku. Co to oznacza? - Przyjęliśmy nazwę "niedostatek", aby odróżnić ją od skrajnego ubóstwa. Nie można jej mylić z wyliczanym obiektywnie minimum socjalnym, które wynosi ok. 1000 zł miesięcznie na osobę. Głowa

Kwota wolna do Trybunału. Bo za niska

praw obywatelskich kwota wolna jest za niska. Nie odpowiada nawet kryteriom dochodowym uprawniającym do pomocy socjalnej. Te wynoszą obecnie 542 zł miesięcznie dla osoby samotnej oraz 456 zł miesięcznie dla osoby żyjącej w rodzinie. W przypadku osoby samotnej przekłada się to rocznie na kwotę 6504 zł

Nie ma pracy dla młodych, więc biorą co popadnie

, często w złych warunkach, i nadal nie są w stanie zapewnić swoim rodzinom minimum bezpieczeństwa" - czytamy w raporcie. Część młodych ludzi sama decyduje się na pracę w niepełnym wymiarze godzin, bo pełnych ośmiu godzin przepracować by nie mogli. Jeszcze się uczą albo są jednocześnie na bezpłatnych

Odpis na ZFŚS inny niż w ustawie

Odpis podstawowy na ustawowym poziomieZakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu w odniesieniu do poszczególnych grup uprawnionych określa ustawa o zakładowym

Nowa polska bieda

dochody nie wystarczają na pokrycie podstawowych biologicznych potrzeb: niedojadają, mieszkają w zimnie. Trwanie w takim stanie prowadzić może do wyniszczenia organizmu. W ostatnich latach odsetek żyjących poniżej minimum egzystencji spadał lub się stabilizował. W 2011 r. wzrósł o 1 pkt proc. Gdyby jednak

Partie polityczne i ich plany dotyczące podatków: mają być niższe i prostsze

podatku, co roku o jedną dziesiątą, tak długo aż dochód zwolniony nie osiągnie poziomu minimum egzystencji. Oznacza to podwojenie kwoty wolnej z 3091 zł rocznie do ok 6000 zł rocznie. "Obecnie wiele rodzin nie może odliczyć podatkowej ulgi rodzinnej od PIT ze względu na to, że osiąga niskie dochody

Zmiany w czynszówkach. Będą zabierać mieszkania?

socjalny (minimum 5 m kw. na osobę), jeśli eksmisja miałaby dotyczyć m.in.: kobiety w ciąży, rodziny z niepełnoletnim dzieckiem, osoby obłożnie chorej, niepełnosprawnej, a także znacznej części emerytów i rencistów oraz bezrobotnych. Niestety, lokali socjalnych oraz noclegowni i schronisk dla bezdomnych

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

minimum socjalne

Minimum socjalne - wskaźnik określający koszty utrzymania gospodarstw domowych na podstawie "koszyka dóbr" służących do zaspokojenia potrzeb bytowo-konsumpcyjnych na niskim poziomie. Przyjęte składniki koszyka wystarczają nie tylko dla podtrzymania życia (porównaj: minimum egzystencji), lecz dla posiadania i wychowania dzieci, a także dla utrzymania minimum więzi społecznych. Do pierwszej grupy

więcej o minimum socjalne na pl.wikipedia.org

Bestsellery