minimalne lata pracy do emerytury

Leszek Kostrzewski

Wydłużony wiek emerytalny. Kiedy ta emerytura? [PORADNIK]

Wydłużony wiek emerytalny. Kiedy ta emerytura? [PORADNIK]

Wiek emerytalny cały czas się zmienia. W lutym 2015 r., by przejść na emeryturę, trzeba mieć co najmniej 60 lat i 7 miesięcy lub 65 lat i 7 miesięcy. W grudniu 2015 r. - już 60 lat i 9 miesięcy lub 65 lat i 9 miesięcy.

Zasady przyznawania emerytur częściowych [PORADNIK]

Nie możesz pracować do pełnej emerytury? Idź na częściową. Dostaje ją już ponad 1,2 tys. Polaków. Średnia wypłata to 1820 zł brutto.

Emerytura w Anglii i Niemczech. Jak dostać emeryturę zagraniczną [PORADNIK]

Osoby, które pracowały za granicą mogą otrzymywać, oprócz polskiej, także drugą emeryturę. ZUS już wypłaca ponad 100 tys. międzynarodowych emerytur.

Emerytura minimalna [PORADNIK]

Emerytura minimalna [PORADNIK]

wypłacać emeryturę minimalną. Warunki do emerytury minimalnej Aby dostać emeryturę minimalną, trzeba się będzie wykazać odpowiednim okresem ubezpieczeniowym: 20 lat - kobiety, 25 lat - mężczyźni. Od 2022 r. będzie to już 25 lat dla obu płci. Do stażu liczą się okresy składkowe, gdy pracowaliśmy, a od

Dla kogo emerytury częściowe [PORADNIK]

Dla kogo emerytury częściowe [PORADNIK]

końcową - 2 lata później. Jeśli więc pani Kasia popracuje jeszcze 11 lat, czyli do 2026 r., to jej kapitał wzrośnie do 198 tys. zł. To jej pozwoli pobierać 505 zł emerytury częściowej, a ostateczna wyniesie 876 zł. Rok dodatkowej pracy zwiększy kapitał do 202 tys., co podniesie częściową emeryturę o 10 zł

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

emerytura z OFE i ZUS jest niższa od najniższego świadczenia, to osoba, która osiągnęła wiek emerytalny i posiada minimalny staż pracy wymagany do minimalnej emerytury (21/25 lat, kobieta/mężczyzna; od 2022 r. będzie to 25 lat dla obu płci), może liczyć na podwyższenie emerytury do kwoty minimalnego

Jak chorobowe wpływa na wysokość emerytury [PORADNIK]

Jak chorobowe wpływa na wysokość emerytury [PORADNIK]

krajową i ma 30 lat stażu pracy. Co miesiąc wpłaca do ZUS 400 zł składki emerytalnej, jego pracodawca wpłaca tyle samo. Pan Arnold przez miesiąc chorował, co spowodowało spadek wpływów składki emerytalnej o 800 zł. O ile emerytura będzie niższa? 800 zł kapitału podzielone przez 200 miesięcy (bo gdy pan

Pięć sposobów na wyższą emeryturę [PORADNIK]

minimalną pensję obowiązującą w roku, którego dotyczy brak informacji o wysokości pensji. Na zmianie mogą skorzystać osoby, które już pobierają emeryturę lub rentę, a którym ZUS wyliczył zerowe dochody za wybrane lata pracy. Ale na tym nie koniec. Z ustawy mogą skorzystać też osoby, którym przy wyliczeniu

Legendy o nowej emeryturze. Kto zyska, a kto straci?

Legendy o nowej emeryturze. Kto zyska, a kto straci?

. Dużo wyższą będzie miała emeryturę? Otóż nie zwiększy jej ani o złotówkę. Bo i tak nie wypracuje emerytury minimalnej (gdy odejdzie z pracy, mając 65 lat, wyjdzie jej 710 zł). Znów państwo będzie musiało jej dołożyć do najniższej emerytury. - Osobom najbiedniejszym nie będzie się opłacała dłuższa praca

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

.). Jeśli do końca 1998 r. spełniły warunek 25 lat stażu pracy (mężczyzna) lub 20 lat (kobieta), w tym 15 lat właśnie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, bez względu na rządowe zmiany zachowują prawo do wcześniejszej emerytury. I mogą na nią przejść w kolejnych latach, np. w 2014 r. ZUS

Emerytury będą coraz niższe

Emerytury będą coraz niższe

aktuarialnych Deloitte. Według prognoz NBP 25-50 proc. Polaków kończących pracę w 2060 r. może dostawać emeryturę minimalną, do której będzie dopłacać budżet (dziś najniższa emerytura to 844 zł brutto). Grunt to oszczędności Co więc robić? Eksperci Deloitte nie mają wątpliwości, że Polacy muszą dodatkowo

Rząd i ZUS nie wiedzą, ile wyniosą emerytury minimalne

prawie 45 lat. Te, które zarabiają o 50 proc. powyżej minimalnej - około 30 lat. Zaostrzyć kryteria Jeremi Mordasewicz, członek Rady Nadzorczej ZUS i przedstawiciel PKPP Lewiatan, widzi jedno wyjście: podnieść staż pracy uprawniający do emerytury minimalnej z 25 do przynajmniej 30 lat. - Inaczej będziemy

Związkowcy przeciw późnym emeryturom. Skarga i list do premier Kopacz

Związkowcy przeciw późnym emeryturom. Skarga i list do premier Kopacz

zmiany wieku emerytalnego. OPZZ: Emerytury wg stażu pracy Działania "Solidarności" współgrają z OPZZ. Szef tego związku Jan Guz wystosował list otwarty do premier Ewy Kopacz. Domaga się w nim m.in. naprawy dialogu społecznego w Polsce, wzrostu płacy minimalnej, ale również zmian związanych z

Tajemnicze emerytury specjalne. Kto je dostaje i za co?

Tajemnicze emerytury specjalne. Kto je dostaje i za co?

niezdolność do pracy lub wiek. Trzeba też wykazać brak niezbędnych środków do utrzymania. W latach 2010-14 prezes ZUS przyznał 5413 specjalnych świadczeń. Wszystkie w wysokości minimalnej emerytury (dziś to 880,45 zł brutto). Ponad 15 tys. wniosków odrzucono. Emerytury specjalne przyznaje także premier w

Co wybrać: ZUS czy OFE? [PORADNIK]

Co wybrać: ZUS czy OFE? [PORADNIK]

. 844,45 zł brutto, pod warunkiem, że mamy odpowiedni staż pracy. Aby dostać emeryturę minimalną, trzeba się będzie wykazać okresem ubezpieczeniowym: 20 lat - kobiety, 25 lat - mężczyźni. Od 2022 r. będzie to 25 lat dla obu płci. Coraz niższe emerytury Warto zaznaczyć: nasze przyszłe emerytury będą o

Podwyżka w czasach deflacji, czyli biznes wściekły na ZUS

Podwyżka w czasach deflacji, czyli biznes wściekły na ZUS

składki (od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia) i przeszła na emeryturę w wieku 61 lat po przepracowaniu 30 lat, to jej emerytura wyniosłaby 634 zł. Oczywiście w praktyce świadczenie byłoby większe, bo do 845 zł minimalnej emerytury dopłaciłby budżet państwa. Jeżeli pani Anna popracowałaby o rok dłużej

Akcja SLD "3 razy tak". Sojusz powiela wcześniejsze propozycje

Akcja SLD "3 razy tak". Sojusz powiela wcześniejsze propozycje

dzisiejsza akcja SLD. SLD zapowiedział złożenie trzech projektów ustaw: o wprowadzeniu podwyżki najniższych emerytur o 200 zł, ustaleniu minimalnego wynagrodzenia na poziomie 10 zł za godzinę i ograniczeniu umów okresowych - po dwóch latach każda taka umowa zmieniałaby się automatycznie w umowę na czas

TK: Podwyższenie wieku emerytalnego konstytucyjne

TK: Podwyższenie wieku emerytalnego konstytucyjne

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w maju 2012 r. Przed zmianami kobiety miało prawo do emerytury po osiągnięciu 60. roku życia, a mężczyźni - 65 lat. Od 2013 r. zgodnie z zaskarżoną ustawą wiek emerytalny wzrasta co kwartał o miesiąc - dla mężczyzn

O co chodzi z tą emeryturą częściową?

-letni mężczyzna przez całą pracę odłoży ze składek 300 tys. zł, to ZUS wyliczać mu będzie emeryturę częściową ze 100 tys. Te 100 tys. podzieli przez przewidywalną dalszą długość życia. Wynikiem będzie częściowa emerytura. Niewielka.Co po emeryturze częściowej?Będzie pobierana tylko do ukończenia 67 lat

ZUS liczy nam emerytury

ZUS liczy nam emerytury

kapitał Emeryturę możemy mieć większą, gdy zadbamy o dokładne wyliczenie naszego kapitału początkowego (pkt 1 w listach ZUS). Trzy miliony Polaków jeszcze tego nie zrobiło. Kapitał początkowy to twoje składki (a tym samym pieniądze) za lata pracy przed 1999 r. Uwaga! Osoby, które pracowały przed 1999 r

Ile trzeba zarabiać na minimalną emeryturę

(razem ok. 2 mln. osób) dostaje co najwyżej ok. 2 tys. brutto. Jeśli są w górnej części tej kwoty, to na emeryturę minimalną musieliby pracować ponad 33 lata. To oznacza, że setki tysięcy Polaków zwyczajnie może dojść do wniosku, że nie będzie im się opłacać legalna praca. Dużo łatwiej będzie wyrobić

Ile dostaniemy korzystając z częściowej emerytury?

Ile dostaniemy korzystając z częściowej emerytury?

Nasze przykłady nie uwzględniają inflacji i wzrostu gospodarczego - bo chcemy pokazać, jak obecnie byśmy żyli za takie pieniądze. Jeśli 65-letni mężczyzna Dariusz Kowalski przez cały okres pracy odłoży ze składek 300 tys. zł (tyle oszczędzi osoba zarabiająca 3600 zł przez 35 lat), to emerytura da

Podniesienie wieku emerytalnego zgodne z konstytucją? TK sprawdza

Podniesienie wieku emerytalnego zgodne z konstytucją? TK sprawdza

Na jednego emeryta przypadają obecnie cztery osoby zdolne do pracy. A za 50 lat będą to tylko dwie osoby. Bez podniesienia wieku emerytalnego trudno byłoby zapewnić wypłatę emerytur na odpowiednim poziomie. Albo obciążenia podatkowe pracujących były zbyt wysokie, aby zapewnić satysfakcjonujący

List z ZUS: Życie za grosze lub praca na starość

będzie nawet wzmianki o emeryturze minimalnej. Państwo przewidziało emerytury minimalne (dziś to ok. 830 zł brutto), ale tylko dla osób, które miały minimalny staż pracy - docelowo 25 lat dla kobiety i mężczyzny. Takim osobom, choć z wyliczeń wynikać będzie niższe świadczenie, np. 300 czy 200 zł, będzie

Nowe emerytury są niższe od starych aż o 1200 zł brutto!

? - Rząd powinien w końcu podjąć decyzję zmierzającą do tego, aby np. 1 pkt proc. VAT przeznaczać na część socjalną świadczeń. System, w którym emerytura zależy wyłącznie od składek, oznacza bowiem ubóstwo dla wielu Polek i Polaków - proponuje Wacławik. Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział

Spór biednego z bogatym. Jak podwyższać emerytury

minimalne emerytury są waloryzowane identycznie, jak wzrastają pensje, i jeszcze o inflację, a pozostałe tylko o inflację, to w tym roku osoba z najniższym świadczeniem dostałby podwyżkę o 3,5 proc., czyli o 29 zł (z 831 na 860 zł). Przez 15 lat taka osoba zyska w stosunku do człowieka ze średnią emeryturą

Polki czeka 30 lat pracy za co najmniej 2,1 tys. zł

lat i mężczyzna po 25 latach pracy. Za 20 lat osób skazanych na minimalne świadczenia będzie znacznie więcej niż teraz. Powód? Skończą się dopłaty państwa do emerytur. W nowym systemie wprowadzonym w 1999 r. liczy się to, ile sami uzbieramy. O ile więc dzisiaj emerytura to 56 proc. ostatniego

Wielka abolicja w ZUS. Firmy muszą się spieszyć

umorzenie zaległych składek za dziesięć lat (za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.). Ustawa jasno precyzuje, że przedsiębiorcy mają dwa lata na składanie wniosków. Ten termin upływa dokładnie za dwa miesiące - 15 stycznia 2015 r. Na razie wniosek złożyło (dane z końca września) ponad 106 tys

Rząd przyjął projekt zmian dot. waloryzacji emerytur i rent

składkowych i nieskładkowych czy ustalaniu innego świadczenia" - czytamy w komunikacie. W przypadku rent z powodu częściowej niezdolności do pracy oraz rent inwalidzkich III grupy, minimalna podwyżka ma wynieść 27 zł, czyli 75 proc. gwarantowanej minimalnej kwoty. "Dla osób pobierających emeryturę

Dasz radę przeżyć za 800 zł miesięcznie?

emerytury. W obecnym systemie emerytalnym to niemożliwe, bo każdy będzie dostawał taką emeryturę, jaką sobie uzbiera w czasie swojej pracy. Płacąc składki do ZUS i OFE, zbieramy swój kapitał emerytalny, który zostanie podzielony przez przewidywaną średnią długość życia. Gdyby osoby bezdzietne płaciły wyższe

Tani jak Polak? Dość konkurowania niskimi płacami

Ministerstwie Pracy na rozwój opieki nad najmłodszymi dzieciakami. Wystarczy spojrzeć na liczby: jeszcze cztery lata temu mieliśmy w całym kraju niespełna 400 placówek dla dzieci do lat trzech. Na koniec zeszłego roku było to już 1510 placówek, czyli niemal czterokrotnie więcej. To dalej zbyt mało. - Potrzeby

... a jednak zabraknie, w 2030-2050 nawet 150 mld

. Jeżeli ktoś taki ze swoich składek powinien dostawać 300 czy 400 zł, ale udowodni odpowiedni staż pracy, państwo wypłaci mu najniższą emeryturę (dziś ok. 830 zł brutto). Czyli dorzuci mu dwa razy więcej, niż uzbierał. Od dwóch lat domagamy się od rządu symulacji, ile mogą wynieść dopłaty do emerytur

MPiPS odpowiada związkom: bez zmian w okresie rozliczeniowym czasu pracy

przyznania prawa do emerytury po przepracowaniu 35 lat przez kobiety i 40 lat dla mężczyzn. Wśród postulatów znalazły się również żądania ograniczenia stosowania śmieciowych umów o pracę i skrócenia do 38 godzin tygodniowego czasu pracy, szybkiego wzrostu płacy minimalnej do poziomu połowy przeciętnego

Jaki wyrok TK w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego?

podwyższa wiek emerytalny. Tak aby mężczyźni (od 2020 r.) i kobiety (od 2040 r.) pracowali do 67 lat. Do tej pory Polki mogły odchodzić na emeryturę, mając 60 lat, a Polacy 65. Rząd wprowadzane zmiany tłumaczył fatalną demografią (rodzi się coraz mniej dzieci, a społeczeństwo coraz szybciej się starzeje) i

Wcześniejsze emerytury. Komu opłaci się odejście z pracy?

liczona z 30-proc. kapitału da jej 342 zł miesięcznie. A wypłata przez pięć lat obniży kapitał o 20 tys. 520 zł. To oznacza, że emerytura w wieku 67 lat wyniesie 920 zł - 15 proc. powyżej minimalnej. Podobny wariant zastosowano już raz przy świadczeniach kompensacyjnych dla nauczycieli: Trzy lata temu

Praca legalna jest opłacalna

Związki narzekają, że składki będzie się płaciło nie od całego dochodu zapisanego w umowach, ale tylko do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Z kolei pracodawcy alarmują, że oskładkowanie umów-zleceń zwiększy szarą strefę albo obniży wynagrodzenia o sumę płaconych składek emerytalnych. Pretensje obu

Związki zawodowe: założenia budżetu państwa coraz bardziej ogólnikowe

w maju br. propozycje dotyczące wzrostu w 2015 r. wynagrodzenia minimalnego (wzrost nie mniej niż 7 proc.), waloryzacji emerytur i rent (wzrost nie mniej niż średnioroczny wzrost cen towarów i usług w 2014 r. zwiększony o 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2014

Co wybrać na emeryturę: ZUS czy OFE? [INFORMATOR]

ZUS (dotyczy to osób urodzonych w latach 1948-68), to teraz nie może zmienić zdania i przejść do OFE. Dodatkowo część kont w OFE jest martwa - nie wpływają na nie już żadne składki. Co z emeryturą minimalną? Wybór OFE nie spowoduje, że stracimy prawo do emerytury minimalnej. Po prostu gdy osiągniemy

Ostatnie dni abolicji ZUS. Spiesz się, jeśli chcesz umorzenia

składek na łączną kwotę 572 mln zł. Ponad 6 tys. firm ZUS odmówił umorzenia. Przedsiębiorcy prosili bowiem o umorzenie składek za inne lata niż przewidziane w ustawie. ZUS nie potrafi powiedzieć, ile firm ma prawo do abolicji. Według wyliczeń parlamentarzystów pracujących nad ustawą może ich być nawet 400

Jak nie skrzywdzić emerytów i nie zrujnować budżetu? [ANALIZA]

przede wszystkim za emeryturę minimalną (dziś 800 zł brutto). Jak wynika z raportu Instytutu Statystyki i Demografii SGH, emerytura minimalna stanowi dziś 22 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli taka relacja pensji do emerytury utrzyma się w przyszłości, to za 30 lat najniższe świadczenie będzie

Jak zarabiać więcej? Listy czytelników

około 100 osób (na około 650 zatrudnionych) nie zarabia nawet tego. To znaczy zarabia, ponieważ zakład pracy woli dopłacić do wysokości płacy minimalnej, niż podnieść stawki pracownikom. Czyli pracownicy miesięcznie ze swojej stawki nie zarabiają nawet najniższej krajowej (przy zatrudnieniu na cały etat

Renta wyższa od emerytury? [PORADNIK]

składkowy i nieskładkowy, który wynosi: * 1 rok, jeśli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat; * 2 lata, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku od 20 do 22 lat; * 3 lata, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku od 22 do 25 lat; * 4 lata, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku

Do przetargu tylko firmy zatrudniające na etatach

firma, która zatrudnia na śmieciówki, to z nią przegrywają i czują się frajerami - twierdzi Marek Lewandowski, rzecznik "Solidarności". Związek od lat postuluje, aby w przetargach publicznych był wymóg wybierania firm zatrudniających ludzi na umowę o pracę przynajmniej na poziomie minimalnego

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2015 r.

udziału eksportu w PKB. W 2014 r. realny wzrost importu pozostanie niższy niż prognozowany wzrost eksportu i wyniesie 4,0 proc. W 2015 r. realne tempo wzrostu importu zwiększy się do 5,1 proc. Dokument przewiduje, że w latach 2014-2015 w Polsce udział inwestycji publicznych w PKB ustabilizuje się na

Czy opłaca się zostać z OFE? Pięć argumentów za i... Pięć przeciw

inwestowały w akcje. 3 | Bo rząd prędzej czy później zabierze resztę pieniędzy z OFE. Za dwa lata albo za pięć lat pieniądze w państwowym budżecie znowu się skończą. Gdzie sięgną politycy? 4 | W dziesiątym roku przed moim przejściem na emeryturę OFE i tak będą musiały zacząć stopniowo oddawać pieniądze do ZUS

W.Brytania: Rząd proponuje uproszczenie systemu emerytur

Z rządowego pomysłu wynika, że niektóre grupy pracowników w razie wprowadzenia zmian będą długofalowo stratne, inne zyskają. Biała Księga postuluje, aby każdy, kto był aktywny na rynku pracy przez 35 lat, pobierał zapomogę dla bezrobotnych, nie pracował, opiekował się dziećmi do 12 roku życia lub

Jak sprawić, by Polacy zarabiali więcej? [WASZE POMYSŁY]

otrzymać na Wyspach nawet minimalną emeryturę lub jego firma urośnie, to koszty ubezpieczenia i obsługi księgowej znacząco wrosną. O płacy minimalnej Pan Lech nie ma najlepszego zdania, gdyż jej utrzymywanie powoduje, że "część usług przestaje być w ogóle wykonywana lub przechodzi do szarej strefy

Sposoby na wyższą emeryturę

przedstawi, tym większa szansa, że ZUS zaliczy ci do emerytury kolejne lata pracy.

Jak zarobić na emeryturę pod palmami? Oto najlepsze sposoby

2,5 średniego wynagrodzenia. - Dziś przechodzący na emeryturę ma obliczone świadczenie na podstawie rzeczywistych zarobków po rozpoczęciu reformy oraz w oparciu o najlepsze lata do kapitału początkowego. Zatem przechodzący dziś na emeryturę mają szansę na to, aby była ona obliczona tak, jakby całe

Tusk realizuje obietnice. Zlecenie prawie jak etat: prawo do zasiłku dla bezrobotnych i składki

-zleceniach w razie utraty pracy zyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych - tłumaczy Kosiniak-Kamysz. Będą także odkładać na emeryturę tyle, by móc liczyć na starość przynajmniej na minimalne świadczenie. Idąc na urlop macierzyński lub rodzicielski, dostaną wyższe zasiłki w czasie opieki nad dzieckiem

Płaca minimalna w przyszłym roku wyniesie 1750 zł

wynagrodzenia za pracę w 2015 r. z 1680 zł do 1750 zł jest o 19 zł wyższy od ustawowego minimum wzrostu najniższego wynagrodzenia. Kosiniak-Kamysz przypomniał, że Komisja zakończyła już dyskusję na temat przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur. W 2015 r., podobnie jak w tym roku, pozostanie ona na

FOR-u przepis na pensje

łącznie z pozapłacowymi kosztami pracy aż 2030 zł. W efekcie pracodawcy coraz częściej zatrudniają na podstawie niepodlegających przepisom o płacy minimalnej umowach cywilnoprawnych, co jest krytykowane przez zwolenników bardziej socjalnego podejścia do gospodarki. Dochodzi do paradoksu, kiedy krytycy

Składki za urlop wychowawczy oznaczają nawet 150 zł więcej na emeryturze

wychowawczego ustalono w wyniku kompromisu między PO i PSL. Początkowo ludowcy chcieli, aby za każde urodzone dziecko kobieta mogła trzy lata wcześniej odejść na emeryturę. To by oznaczało, że emerytura większości Polek byłaby na poziomie świadczenia minimalnego (dziś 800 zł brutto). Zbliż kartę i zapłać bez

Emerytura obywatelska zamiast mrzonek

funduszy emerytalnych. Te środki z kolei pochodzą z wykupu obligacji przez budżet oraz z inwestycji w papiery wartościowe, w tym spółek należących do Skarbu Państwa. To, co łączy te systemy, to większe lub mniejsze uzależnienie od dotacji z budżetu. Ponieważ na emerytury od lat brakuje pieniędzy

Dlaczego nie stać nas na niskie i równe emerytury dla wszystkich?

Brzmi świetnie. Kto z nas nie chciałby płacić do krwiożerczego ZUS dużo mniej niż dziś i mieć emeryturę powyżej świadczenia minimalnego? Polacy kombinują często tak: oddawanie jakichkolwiek pieniędzy do publicznej kasy to ryzyko albo nawet wyrzucanie ciężko zarobionych złotych w błoto. Bo pewnie

Związkowcy mają pomysł, kiedy ludzie powinni przechodzić na emerytury

, kto będzie miał 65 lat i tylko pięć lat pracy, będzie miał prawo do emerytury, a ktoś, kto będzie miał 64 lata i 42 lata pracy, nie dostanie od państwa żadnego świadczenia - mówi i dodaje: - Nie wypychamy ludzi na wczesne emerytury. Chcemy im tylko dać prawo do emerytury, ale ludzie nie muszą z niego

Nowa Kompania Węglowa ma zostać utworzona do 30 września

zasadzie systemu alokacji, uzgodnionego między Spółką Restrukturyzacji Kopalń, a innymi podmiotami górniczymi w przypadku nieskorzystania z osłon socjalnych" – czytamy dalej. Pakiet osłon socjalnych zakłada m.in., że górnicy zatrudnieni na dole, którzy mają 4 lata i mniej do emerytury mają do

Wypłaty emerytur: Przez 10 lat, a może dożywotnio?

spędzą w jednym miejscu pracy. Ale już teraz średni okres, przez jaki odkładamy na emeryturę dla kobiet i mężczyzn, wynosi 36,5 lat. A dotyczy to osób, które znaczną część życia przepracowały w PRL. W innej sytuacji są osoby, które będą przechodzić na emeryturę za 30-40 lat. Do emerytury nie będą im się

Mit emerytury obywatelskiej

emerytury, trzeba by zbierać od każdego z nich po 300 zł. Jednak nie wszyscy będący w wieku od 20 do 64 lat pracują lub szukają pracy. Wielu uczy się lub po prostu nie pracuje i nie zamierza zmienić tego stanu. Od nich nie byłoby jak ściągnąć składek. Jeżeli zbieralibyśmy je tylko od osób

Umowy będą coraz bardziej oskładkowane. Rząd szykuje zmiany

emerytalne za całe cztery lata? Czy tylko za miesiąc, w którym książka zostanie opublikowana? Nie wiadomo. Pracodawcy pytają, co z firmami, które podpisały kilkuletnie umowy. Czy mimo że warunki umowy są z góry ustalone, to z roku na rok będą im rosły koszty pracy? Rząd: zmiany to wyrównywanie szans Po co w

Urzędnik drogi i tani. Czy różnicować płace w administracji wg miejsca pracy

obniżaliby standardy zatrudnienia. To pogwałcenie zasady równości wobec prawa i droga do nadużyć - uważa Piotr Szumlewicz z OPZZ. O zmianach w płacy minimalnej gotowe jest rozmawiać Ministerstwo Pracy. - Dobrym rozwiązaniem byłaby możliwość podnoszenia płacy minimalnej w regionach ponad ustawowe minimum

MF i MPiPS ruszają z kampanią nt. zmian w systemie emerytalnym

stanowiące podstawę wyliczenia emerytury będą przez trzy lata podlegać dziedziczeniu. Pobierana przez fundusze maksymalna opłata od składki spadła z 3,5 do 1,75 proc. Obniżona została również opłata pobierana przez ZUS za przekazywanie składek do OFE - z 0,8 do 0,4 proc. Prezydent Bronisław Komorowski

Piotr Duda: "S" nie weźmie udziału 18 kwietnia w rolniczej manifestacji

godzinowej czy zapewnienia możliwości przechodzenia na emeryturę po 35 latach pracy dla kobiet i 40 latach pracy dla mężczyzn. Związkowcy domagają się też rozwiązania problemów w poszczególnych branżach. Jak wskazują, napięta sytuacja panuje m.in. w szkolnictwie, w służbie zdrowia i na poczcie. Do udziału w

ZUS czy OFE? Jak wybrali ekonomiści i biznesmeni

cztery lata, będziemy mogli się rozmyślić i zmienić decyzję. OFE czy ZUS? Na czym właściwie polega emerytalna zmiana? Czasu na wybór coraz mniej, a do tej pory o pozostaniu w funduszach zadecydowało tylko blisko 760 tys. dotychczasowych członków OFE. To zaledwie nieco ponad 5,4 proc. spośród 14 mln

Rosną różnice między najbiedniejszymi a najbogatszymi emerytami

ktoś, kto miał 850 zł brutto emerytury, dostał 34 zł więcej. A ktoś, kto miał 3,5 tys. emerytury, dostał 140 zł podwyżki. Takie zasady powodują, że z każdym rokiem różnica między najbiedniejszymi a najbogatszymi się zwiększa. Minister pracy chce to zmienić. Jak? Ustalając nowe zasady waloryzacji

Prezydent myśli o zmianie emerytur

dziecko. Kolejni ministrowie pracy od lat obiecują, że to załatwią. I nic. I wreszcie sprawa emerytur minimalnych (dziś 635 zł na rękę). - To dziś najpilniejsza do rozwiązania sprawa i właśnie tym chce prezydent zainteresować w pierwszej kolejności nowy rząd - słyszymy od ludzi z jego otoczenia.Jak wynika

Jest kompromis PO-PSL w sprawie emerytur

kompromisy. Ludowcy zgodzili się na podniesienie wieku emerytalnego do 67. roku życia, a Donald Tusk poszedł z kolei na ustępstwo w sprawie częściowej emerytury - będą mogli na nią przechodzić mężczyźni, którzy skończyli 65 lat, i kobiety, które skończyły 62 lata. Czytaj też: Nieoficjalnie: Tusk porozumiał

Jak zreformować OFE? Każdy ma swój pomysł

system jest niedobry, zły - mówił na konferencji prasowej w Kielcach. - Jako Ruch Palikota skłaniamy się do koncepcji kanadyjskiej, gdzie jest pewna minimalna emerytura dla wszystkich. Ona powinna być wyższa od płacy minimalnej, czyli 1500 zł, i każdy ją dostaje - dodał. Jeśli ktoś chciałby mieć wyższą

Pierwsze czytanie emerytur. Opozycja przeciwna podnoszeniu wieku

wzrośnie o 70 proc. (u kobiet) i 20 proc. (u mężczyzn). Bo pracując dłużej, więcej odłożymy i krócej będziemy na emeryturze. Rosati mówił o działaniach osłonowych: państwo będzie dopłacało do emerytur minimalnych (trzeba będzie mieć minimalny staż pracy, od 2022 r. będzie to 25 lat); budżet pokryje

Wielki powrót do ZUS? Tusk mówi o dobrowolności OFE

proc. ich oszczędności życia. Ameryka nie ma gwarantowanej emerytury minimalnej, więc jedynym rozwiązaniem jest praca do późnej starości. Niedawno Instytut Gallupa szacował, że w takiej sytuacji mogą być miliony Amerykanów. Co na to eksperci? - Nawet najbardziej radykalni obrońcy OFE nie bardzo umieją

Szef Peugeot-Citroen zrezygnował z 21 mln euro emerytury

, który w ostatnich latach nalegał na dalsze zwolnienia, otrzyma oprócz emerytury "dodatek emerytalny" od swej firmy w wysokości 21 mln euro, w mediach zawrzało, oburzyły się związki zawodowe oraz członkowie socjalistycznego rządu: minister ds. reindustrializacji Arnaud Montebourg i szef resortu

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2015 r.

coraz większej grupie ludzi w Polsce z faktu, że przełamaliśmy zagrożenia kryzysowe" - podkreślił. Od 1 stycznia br. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 80 zł i wynosi 1680 zł brutto. Przyjęta przez rząd propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia w kolejnym roku powinna zostać do 15

Niemcy: Kolejny strajk pilotów Lufthansy; odwołanych 1 350 lotów

. Związkowcy domagają się utrzymania dotychczasowych zasad wypłacania pilotom świadczeń przedemerytalnych, z których zaczynają oni korzystać już nawet w wieku 51 lat. Minimalny wiek emerytalny wynosi natomiast 55 lat. Średnio piloci Lufthansy przechodzą na emeryturę trzy lata później. Przewoźnik chce

ZUS: ponad 1,36 mln osób zdecydowało się przekazać części składki do OFE

trafiały wyłącznie do ZUS, nie musi składać żadnej deklaracji. Decyzja o wyborze OFE lub pozostaniu w ZUS nie będzie ostateczna. Po dwóch latach, czyli w 2016 r., otworzy się kolejne czteromiesięczne okienko na ewentualną zmianę decyzji. Następne będą otwierane co cztery lata. Minimalny poziom inwestycji

ZUS: ponad 1,19 mln osób zdecydowało przekazać części składki do OFE

lata. Minimalny poziom inwestycji OFE w akcje wynosi 75 proc. do końca 2014 r., 55 proc. do końca 2015 r., 35 proc. do końca 2016 r. i 15 proc. do końca 2017 r. Zgodnie z ustawą do końca lipca obowiązuje też zakaz reklamy OFE, za złamanie którego grozi kara od 1 do 3 mln zł. Zakaz jest związany z

ZUS: ponad milion osób zdecydowało się przekazać części składki do OFE

lata. Minimalny poziom inwestycji OFE w akcje wynosi 75 proc. do końca 2014 r., 55 proc. do końca 2015 r., 35 proc. do końca 2016 r. i 15 proc. do końca 2017 r. Zgodnie z ustawą do końca lipca obowiązuje też zakaz reklamy OFE, za złamanie którego grozi kara od 1 do 3 mln zł. Zakaz jest związany z

ZUS: ponad 971 tys. osób zdecydowało przekazać części składki do OFE

lata. Minimalny poziom inwestycji OFE w akcje wynosi 75 proc. do końca 2014 r., 55 proc. do końca 2015 r., 35 proc. do końca 2016 r. i 15 proc. do końca 2017 r. Zgodnie z ustawą do końca lipca obowiązuje też zakaz reklamy OFE, za złamanie którego grozi kara od 1 do 3 mln zł. Zakaz jest związany z

Rząd uzgodnił reformę emerytur. Obliczyliśmy, ile wyniosą wypłaty

statystycznie 14,2 roku. A będzie jeszcze dłużej. Dzisiejsza 17-latka, według danych Komisji Europejskiej, dożyje do dziewięćdziesiątki. Jej rówieśnik - tylko cztery lata krócej. W 1965 r. Polka na jeden rok emerytury pracowała ponad osiem lat. Obecnie - tylko 1,4 roku! Mężczyzna w 1965 r. - ponad 20 lat. Teraz

Dlaczego salowa płaci za górnika?

lat domagamy się od rządu symulacji, jakie mogą być koszty dopłat do emerytur minimalnych w przyszłości. Bezskutecznie.Na koniec jeszcze tylko kilka liczb.Z prognoz ZUS wynika, że w 2060 r. Zakładowi zabraknie na wypłatę emerytur ok. 101 mld zł (nominalnie, w wariancie tzw. pośrednim). Przy czym

ZUS: ponad 686 tys. osób zdecydowało się dotąd na pozostanie w OFE

cztery lata. Minimalny poziom inwestycji w akcje wynosi 75 proc. do końca 2014 r., 55 proc. do końca 2015 r., 35 proc. do końca 2016 r. i 15 proc. do końca 2017 r. Zgodnie z ustawą do końca lipca obowiązuje też zakaz reklamy OFE, za złamanie którego grozi kara od 1 do 3 mln zł. Zakaz jest związany z

Dobry kompromis emerytalny

dostawać.Zgodnie z przepisami prawo do emerytury przysługuje kobietom po 20 latach pracy (mężczyznom po 25 latach pracy) i z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego. Wiele kobiet, które teraz wcześniej kończą pracę niż mężczyźni, może spełniać oba warunki, ale ich kapitał emerytalny wcale nie wystarczyłby na wypłatę

Piloci Lufthansy strajkują w obronie emerytur w wieku 55 lat

hojnych przywilejów, a więc możliwości pobierania pierwszych świadczeń przedemerytalnych już w wieku 51 lat. Minimalny wiek emerytalny wynosi natomiast 55 lat. Średnio piloci Lufthansy przechodzą na emeryturę trzy lata później. Przewoźnik chce ograniczyć wydatki i podnieść średni wiek przejścia na

Kto nam wypłaci emerytury z OFE?

Od reformy emerytalnej minęło już 13 lat. A nadal nie wiadomo, kto będzie wypłacał emerytury z OFE, czyli kapitałowej części systemu. Rząd do tej pory nie przygotował systemu wypłat, pierwsze emerytury - od 2009 r. - wypłacają otwarte fundusze emerytalne. Na razie wypłacają je kobietom, bo

Zamiast naprawiać system emerytur, rząd sięga po pieniądze z OFE

emeryturę (dziś ok. 830 zł brutto). Czyli dorzuci mu ponad dwa razy więcej, niż uzbierał. Ile mogą wynieść dopłaty do emerytur minimalnych za 10 albo 20 lat? Nie ma takich wyliczeń. Rząd wciąż nie zrobił nic z rentami. Jeśli ich nie zreformuje, dojdzie do paradoksu - będą wyższe od emerytur. Dlaczego o tym

Firmy nie chcą trzymać papierowych akt pracowników. Żądają zmian

lepszy i tańszy inny sposób. Niech każdy decyduje - mówi Grzegorz Baczewski z Lewiatana. Akta do emerytury Firmy muszą trzymać akta pracownicze tylko w jednym celu - emerytalnym. Gdy Kowalski planuje przejść na emeryturę, musi dostarczyć do ZUS wszelkie dokumenty potwierdzające lata pracy (choćby po to

ZUS: do piątku ponad 245 tys. osób zdecydowało się na pozostanie w OFE

. oszczędzania w OFE lub ZUS. Następne będą otwierane co cztery lata. Minimalny poziom inwestycji w akcje wynosi 75 proc. do końca 2014 r., 55 proc. do końca 2015 r., 35 proc. do końca 2016 r. i 15 proc. do końca 2017 r. Zgodnie z ustawą do końca lipca obowiązuje też zakaz reklamy OFE, za złamanie którego grozi

Kiedy ZUS umarza składki przedsiębiorcom [PORADNIK]

dostawców, jak wygląda płynność finansowa firmy, jakie są jej przychody, dochody, koszty, majątek etc. Znaleźć go można w oddziałach ZUS albo na stronie internetowej Zakładu. Do tego oświadczenia trzeba dołączyć wyciąg z książki przychodów i rozchodów za ostatnie trzy lata (jeżeli książka przychodów i

Polacy uciekają do emerytury. ZUS płaci miliony na wcześniejsze świadczenia

pracę. Według ZUS jest za zdrowy na rentę, a emerytura jeszcze mu nie przysługuje. O świadczeniu dowiedział się od sąsiada, który pobiera je od trzech lat. Dziś wynosi ono ok. 1 tys. zł brutto, czyli o blisko 200 zł więcej niż minimalna emerytura. Pan Stefan nie zastanawiał się ani chwili. - Może to nie

Związkowcy zapowiadają czynne akcje protestacyjne

krótko: żarty się skończyły" - zaznaczył. Postulaty związkowców to m.in. likwidacja tzw. umów śmieciowych i odmrożenie płac w budżetówce. Związkowcy żądają też negocjacji z rządem nt. szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

Związkowcy zapowiadają czynne akcje protestacyjne

skończyły" - zaznaczył. Postulaty związkowców to m.in. likwidacja tzw. umów śmieciowych i odmrożenie płac w budżetówce. Związkowcy żądają też negocjacji z rządem nt. szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, wprowadzenia

ZUS zapisał na naszych kontach emerytalnych ponad 2 biliony zł

dla osób, które miały minimalny staż pracy. Kobieta - 20 lat, mężczyzna - 25. Takim osobom, choć z wyliczeń wynika niższe świadczenie, np. 350 czy 500 zł, będzie wypłacana emerytura minimalna, do której będzie dopłacało państwo. Reszcie zostanie pomoc społeczna, oszczędności albo pomoc dzieci. To

W. Brytania. Duży wzrost liczby zatrudnionych na kontraktach zerogodzinowych

Umowy na zero godzin (zero-hours contract) to forma umowy niezawierająca minimalnej liczby godzin, jakie zatrudniony ma przepracować w tygodniu. Oznacza to, że w przypadku mniejszego natężenia pracy, pracodawca może odesłać osobę zatrudnioną na takim kontrakcie do domu bez konieczności wypłacania

Pozorny spór o podwyższenie wieku emerytalnego

wymieni choć jedną propozycję ministra pracy czy premiera, które padły w tej debacie. A one są! Zamiast spierać się o wiek emerytalny, powinniśmy rozmawiać o: liczbie faktycznie przepracowanych lat uprawniających do emerytury. Sondaże pokazują, że Polacy traktują staż faktycznej pracy, czyli zapracowanie

Rekordowa podwyżka płacy minimalnej w Seattle

500 osób, będą musiały wprowadzić 15-dol. stawki przed rokiem 2017 lub 2018 - jeśli obejmują pracowników ubezpieczeniem medycznym. Mniejsze firmy będą miały od pięciu do siedmiu lat na osiągnięcie nowego poziomu płacy minimalnej. Podwyżka może dotyczyć 100 tys. osób. Zabrać bogatym i dać biednym Stan

Koniec przywilejów emerytalnych

. Jeśli policjant pracował przed wstąpieniem do służby w cywilu, do emerytury doliczane są też lata pracy w cywilu (przed służbą). Ile? Za każdy dodatkowy rok 2,6 proc. ostatniej pensji. Maksymalnie można jednak z takim wskaźnikiem zaliczyć trzy lata. Za każdy następny mamy już tylko 1,3 proc., Jeszcze

Od dziś do końca lipca masz wybór: OFE i ZUS albo tylko ZUS

. Będzie to oznaczało, że cała nasza przyszła składka emerytalna będzie trafiała do ZUS. Zawiły system Szansę na zmianę decyzji dostaniemy w 2016 r., a później co cztery lata w czasie tzw. okienek transferowych. Jednak nawet środki tych, którzy zdecydują się pozostać w OFE, będą przenoszone do ZUS na

Dłuższa praca Polaków. Pracodawca i związkowiec o emeryturach

15 latach emerytury. Tymczasem kobiety przechodzące obecnie na emeryturę mają przeciętnie za sobą 30 lat pracy, a przed sobą 22 lata emerytury. Nic więc dziwnego, że narzekamy na wysokie składki i niskie emerytury, a mimo to podatnicy muszą dokładać do emerytur 55 mld zł rocznie. Jan Guz

"Średnio mi się chce rozmawiać o pani obietnicach". Opozycja atakuje pomysły Ewy Kopacz

śmieciowych, a 60 proc. zarabia mniej niż średnia krajowa. Jedna trzecia obywateli nie jest w stanie utrzymać się na poziomie minimalnym, choć na żywność wydaje 8,5 zł dziennie - mówiła Zalewska. Według SLD w Polsce dzieje się bardzo źle - Po dziesięciu latach od wejścia do Unii mamy inne, ważne zadanie

Emerytalna szarża Pawlaka

. Częściowe emerytury będzie można też łączyć z pracą na część etatu. Kobiety mogłyby przejść na emeryturę częściową, mając 63 lata, mężczyźni - 65. Częściowe emerytury byłyby wyliczane z 1/3 zgromadzonych do tej pory składek emerytalnych. Rząd wylicza, że dla dzisiejszego 47-latka, który od ukończenia

Włączmy mundurówkę do reformy od razu

nauczyć się rzemiosła i realnie pracuje efektywnie dziesięć lat, by mieć prawo do emerytury, teraz będzie pracował dłużej.Rząd Tuska nie ma odwagi naruszyć "praw nabytych" pracownikom mundurówki i górnictwa. Należy apelować do posłów, by tę odwagę mieli. Podnoszenie minimalnego stażu pracy czy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Miodowe lata

Miodowe lata – serial komediowy, a zarazem spektakl teatralny wyświetlany przez Polsat od 13 października 1998 roku do 30 stycznia 2004 roku. Jest licencyjną wersją amerykańskiego sitcomu z lat pięćdziesiątych The Honeymooners. Sztuka realizowana była na deskach Teatru Żydowskiego w Warszawie

Partia Pracy (Wielka Brytania)

też ustawy wprowadzające odszkodowania robotnicze (1906), wprowadzające ośmiogodzinny dzień pracy, emerytury i obowiązkowe kontrole lekarskie w szkołach państwowych (1908)Matthew Worley Labour Inside the Gate: A History of the British Labour Party between the WarsC.P. Hill British Economic and Social History

Całkiem nowe lata miodowe

Całkiem nowe lata miodowe – polski serial komediowy. Serial emitowany był przez Polsat od 4 września do 25 grudnia 2004.Serial jest kontynuacją sitcomu Miodowe lata. Zrezygnowano z udziału publiczności, a zdjęcia były realizowane w plenerach. Nakręcono 17 odcinków (Miodowe lata miały 131

Dziewczęce lata Marii Panny

Dziewczęce lata Marii Panny – obraz olejny Dantego Gabriela Rossettiego, malowany w latach 1848–1849, przedstawiający Marię z Nazaretu jako młodą dziewczynę, w towarzystwie matki – świętej Anny. Jest to pierwszy większy obraz Rossettiego, a jednocześnie pierwsze dzieło

Nakaz pracy

cywilnych wynikający z powyższej ustawy zniesiono w latach 60. XX w. (oprócz służby zdrowia, gdzie obowiązywał nadal)Słownik PRL – zobacz hasło "Nakaz pracy".Nakaz pracy wydawano na 3 lata, po których pracownik uzyskiwał swobodę zmiany pracy. Miejsce, dokąd był kierowany pracownik na podstawie nakazu

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.