mikroekonomia

Klienci jednak zapłacą za podatek bankowy?

W uzasadnieniu projektu ustawy o podatku bankowym i w licznych komentarzach na jej temat przewija się twierdzenie, że konkurencja na rynku spowoduje, że obciążenie nie zostanie przeniesione na klientów. Ta optymistyczna teza jest sprzeczna z podstawową wiedzą ekonomiczną.

Dobre strony kryzysu

zapomniano o zasobach ludzkich i ich możliwościach. Chiny to 1,3 mld ludzi, z czego ponad 60 proc. nie uczestniczy w rynku na tych samych prawach co pozostałe 40 proc. obywateli. Teraz rząd chce to naprawić, skupiając się na mikroekonomii. Pomysł elastycznej polityki fiskalnej jest jak najbardziej racjonalny

mikroekonomia

Mikroekonomia - dziedzina ekonomii zajmująca się badaniem zachowań indywidualnych konsumentów, przedsiębiorstw i rynków. Jest to nauka zajmująca się szczegółową analizą podejmowanych przez jednostki decyzji dotyczących zakupu i sprzedaży towarów.W badaniach mikroekonomicznych gospodarkę danego kraju bądź regionu traktuje się jako zbiór podmiotów, nie zaś jako jeden organizm (jak w makroekonomii).

więcej o mikroekonomia na pl.wikipedia.org