miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

PAP

Łódź. Powstały kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Łódź. Powstały kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Powstały projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla otuliny Lasu Łagiewnickiego oraz tzw. Starego Złotna w Łodzi. Po ich uchwaleniu pokrycie pow. miasta planami wzrośnie do ponad 10 proc. Miejscy urbaniści szacują, że w całym 2015 r. może wzrosnąć do 15 proc.

Gdańsk walczy z reklamami. "Na efekty musimy zaczekać. Przecież przestrzeń publiczną psuliśmy przez 25 lat"

Nowe, bardziej restrykcyjne zasady dotyczące reklam znajdą się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Ale tylko tych dopiero procedowanych. Wśród nich będzie m.in. plan miejscowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

TK uznał zarzut RPO o nierównej ochronie własności gruntów

Za niezgodne z konstytucją uznał TK wyłączanie roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości przeznaczono na cel publiczny w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przed 95 r., jeśli takie przeznaczenie potem utrzymano.

Powstały projekty miejscowych planów zagospodarowania Nowego Centrum Łodzi

ścieżkę inwestowania. Plan mówi co można wybudować, jakiej wysokości, jakich gabarytów i o jakiej funkcji. Skończy się czas występowania o indywidualne decyzje o warunkach zabudowy" - podkreślił. W Łodzi zaledwie 8,67 proc. pow. miasta ma przyjęte miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Czy PKP kładąc tandetną kostkę naruszyło miejscowy plan? Sprawdzi to nadzór budowlany

Czy PKP kładąc tandetną kostkę naruszyło miejscowy plan? Sprawdzi to nadzór budowlany

chciał - wstrzymać natychmiast prac na dworcu i zażądać usunięcia betonowej kostki. Plan chroni też plac Niemniej - jak ustaliliśmy - otoczenie zabytków chroni jeszcze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. A ten jasno wskazuje, że plac, o którym mowa, znajduje się w strefie A, czyli na terenie

Szczecin. Po pogłębieniu toru wodnego port przyjmie większe jednostki

brzegowych. Jej celem jest umożliwienie nam działań, które podejmiemy przystępując do realizacji robót związanych z pogłębieniem toru" - powiedziała. Obecnie plan nie we wszystkich miejscach jednoznacznie zezwala na zabudowę hydrotechniczną brzegów, np. wzdłuż wschodniego brzegu Odry, na wysokości

Katowice. Radni za ograniczeniem reklam w śródmieściu

moderny" - powiedział PAP radny Michał Jędrzejek z klubu radnych "Forum Samorządowe i Piotr Uszok". Plan dopuszcza w tej części miasta wyłącznie reklamy i szyldy związane z prowadzoną w budynkach działalnością. Kształt i wielkość tych szyldów i reklam, a także miejsce ich umieszczenia

Basen na Oporowie to ruina bez żadnych szans na remont

Basen na Oporowie to ruina bez żadnych szans na remont

takiej decyzji był brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Bez takiego dokumentu żaden przedsiębiorca nie zdecyduje się na milionowe inwestycje. Remont Oporowa bezterminowo wypadł więc z planów miejskich. Dzisiaj na blisko siedmiohektarowej działce trawa sięga pasa. W

Wszyscy właściciele gruntów dostaną rekompensaty "za drogi"

Wszyscy właściciele gruntów dostaną rekompensaty "za drogi"

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym 31 grudnia 1994 r., jeśli takie przeznaczenie zostało utrzymane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym pod rządem aktualnie obowiązującej ustawy". Wyjaśniamy, że chodzi o przypadki nieruchomości zamrożonych

Senat: bez poprawek do noweli o ochronie gruntów rolnych i leśnych

budowlanych na tych terenach. Przekonywali, że obecne przepisy powodują też problemy z uchwalaniem i wykonywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach wiejskich i podmiejskich, czy uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy na obszarach, na których nie ma miejscowego planu

Od czwartku ułatwienia w prowadzeniu inwestycji kolejowych

postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie będą dla takich organów wiążące. W uzasadnieniu noweli wskazano, że często brakuje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub są one nieaktualne, co znacznie wydłuża proces wydawania decyzji dotyczących lokalizacji linii kolejowej

Senat proponuje poprawki do noweli ustawy o transporcie kolejowym

zagospodarowaniu przestrzennym. Oznacza to, że w niektórych przypadkach postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie będą dla takich organów wiążące. W uzasadnieniu noweli wskazano, że często brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub są one nieaktualne, co znacznie

Sejm znowelizował ustawę o transporcie kolejowym

. Oznacza to, że w niektórych przypadkach postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie będą dla takich organów wiążące. W uzasadnieniu wskazano, że często brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub są one nieaktualne, co znacznie wydłuża proces wydawania

MIR przygotowuje projekt noweli o planowaniu przestrzennym

społecznych w tworzeniu planów miejscowych. "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz plany miejscowe, ustalane na podstawie takiego studium, muszą być powiązane z realiami społecznymi i gospodarczymi oraz tworzone w dialogu z obywatelami" - zaznaczył. Przyszły Kodeks

Prezydent podpisał nowelę ustawy o transporcie kolejowym

. Oznacza to, że w niektórych przypadkach postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie będą dla takich organów wiążące. W uzasadnieniu noweli wskazano, że często brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub są one nieaktualne, co znacznie wydłuża proces wydawania

Sejm znowelizował ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych

przestrzennego w gminach wiejskich i podmiejskich, czy uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy na obszarach, na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Łódź. Jest zgoda radnych na sprzedaż terenu pod tzw. Bramę Miasta

istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prawdopodobnie na początku kwietnia. W przetargu nie będzie decydowała tylko cena, ale także koncepcja, którą przedstawi potencjalny inwestor. "Do końca czerwca chcielibyśmy rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę sprzedaży tej nieruchomości

Eksperci: Kodeks urbanistyczno-budowlany usprawni inwestycje w Polsce

nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według eksperta BCC urzędy wydają ich rocznie ok. 160 tys. "Z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego na pewno istotne będzie odformalizowanie procesu budowlanego, a w konsekwencji skrócenie czasu oczekiwania na decyzję o

Podlaskie.W gminie Bakałarzewo może powstać część mostu energetycznego

. Inwestycja ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa energetycznego we wschodniej Polsce. Na Podlasiu linia będzie przebiega przez 10 gmin. Oprócz Bakałarzewa, wszystkie samorządy wpisały już inwestycję do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W ramach budowy linii z Ełku do granicy polsko

Ostróda sprzedała dawny poligon. Powstaną tam domy

Ostróda sprzedała dawny poligon. Powstaną tam domy

powodzeniu ostatniego przetargu zdecydowało to, że gmina zadbała o uzbrojenie gruntów i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania. W jego ocenie, wokół Ostródy zaczną powstawać kolejne podmiejskie osiedla jednorodzinne, bo w mieście zaczęło brakować wolnych terenów pod zabudowę.

WSA: uchwała gminy dot. odległości wiatraków od domu - nieważna

Administracyjnego. Kilka gmin z Suwalszczyzny przygotowuje lub uchwaliło już podobne uchwały, określające minimalne odległości turbin wiatrowych od zabudowań. Według prawników wojewody podlaskiego, aby przepisy obowiązywały, gminy muszą je zawrzeć w planach zagospodarowania przestrzennego. Jak powiedział PAP

Miasto chce sprzedać zabytek. Teraz już tylko za pół ceny

Miasto chce sprzedać zabytek. Teraz już tylko za pół ceny

już o połowę niższa i wynosi 593 tys. zł. Budynek szkoły znajduje się w gminnym rejestrze zabytków, ale teren, na którym stoi, nie jest objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Echo Investment zmieniło plany, d. Hotel Cracovia ma stać się biurowcem

;Aby propozycja inwestora mogła zostać zrealizowana, konieczne jest wprowadzenie do projektu planu miejscowego przygotowanego przez Biuro Planowania Przestrzennego dodatkowych zmian" - czytamy w komunikacie. Spółka podaje, że będzie na bieżąco informować o postępach w pracach projektowych

Samorządy boją się roszczeń po zmianie map terenów zalewowych

znajdują się w tej chwili w końcowej fazie uzgodnień i zostaną przedstawione w pierwszym kwartale tego roku. Będzie to oznaczało dla samorządów konieczność dostosowania do nich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. "Zmiana powinna obejmować zmiany przeznaczenia nieruchomości, jeśli te

Podkomisja sejmowa: ustawa krajobrazowa bez dominanty przestrzennej

byłyby uznane za "dominantę przestrzenną". Tego rodzaju obiekty miały powstawać - według projektu prezydenckiego - tylko w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjmowany przez gminy. "Na razie, na poziomie podkomisji zrezygnowaliśmy z tego instrumentu i tym samym

MIR: projekt kodeksu budowlanego w Sejmie jeszcze przed końcem kadencji

nie muszą sporządzać planów miejscowych. Taki obowiązek dotyczy niektórych obszarów, w tym m.in. uzdrowiskowych. Wskutek zmian kodeksowych ma wzrosnąć rola studium gminy, czyli dokumentu określającego jej politykę przestrzenną. Studium będzie dzieliło teren każdej gminy na trzy obszary: zabudowany

We wtorek rząd m.in. o przyspieszeniu inwestycji kolejowych

transporcie kolejowym, organy wydające te decyzje nie stosują przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. Oznacza to, że w niektórych przypadkach postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie będą dla takich organów wiążące. W uzasadnieniu noweli wskazano, że często brak jest

Sejm. Połączone komisje przyjęły projekt tzw. ustawy krajobrazowej

obiektów, które byłyby uznane za "dominantę przestrzenną". Tego rodzaju obiekty miałyby powstawać - według projektu prezydenckiego - tylko w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjmowany przez gminy. Podkomisja nie poparła jednak takiego rozwiązania i zrezygnowała (na

Deweloper próbował wykorzystać lukę prawną. Klienci mają problem

prosty: jeśli gminny plan zagospodarowania przestrzennego terenu przewiduje budowę wyłącznie domów jednorodzinnych, deweloper występuje o pozwolenie na budowę takiego domu. Metamorfoza następuje po zakończeniu budowy, gdy deweloper występuje do starosty o stwierdzenie samodzielności mieszkań w danym

Dostosują plan, by zamaskować błąd urzędników?

Przeszkodą okazał się plan zagospodarowania przestrzennego, który wyklucza prowadzenie na wybranej działce stacji demontażu pojazdów, którą Ewa Kułak ze Skorogoszczy chciała otworzyć wraz z mężem. Sęk w tym, że kolejni urzędnicy wydawali pozwolenia, które doprowadziły do powstania stacji, ale - co

Dali zgodę na budowę, a potem zmienili plan. Gdynia przegrała w sądzie 3,8 mln zł

Sądu Okręgowego w Gdańsku. Właściciele spornych działek zażądali za nie w sumie 5 mln zł. Prawnicy gdyńskiego magistratu wnieśli o nieuwzględnienie tych roszczeń - ich zdaniem prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego trwały cztery lata i właściciele nieruchomości byli poinformowani o

NSA: ściany domów bliźniaczych nie muszą być równej długości

starosty do wojewody pomorskiego, twierdząc, że budynek jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i że będzie im zasłaniać dostęp do słońca. Wojewoda uznał, że decyzja była nieprawidłowa, i kazał staroście jeszcze raz przyjrzeć się sprawie.We wrześniu 2007 r. starosta znów wydał

Projekty ustaw o ochronie gruntów skierowane do podkomisji

wnioskodawców utrudnia opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i inwestycje na terenie gmin. Dlatego posłowie PSL w 2013 r. przygotowali propozycję zmiany przepisów w tym zakresie dopuszczając w niej, by o przeznaczeniu niewielkich działek (0,5 hektarowych) mających glebę I-III klasy

PHN SPV 4 ma umowę j-v z Parzniew Partners B.V dot. budowy parku magazynowego

pobliżu najważniejszych węzłów autostradowych (A2) aglomeracji warszawskiej – Konotopa i Pruszków, zgodnie z obowiązującym miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego" - głosi komunikat. Parzniew Partners to spółka celowa dedykowana do realizacji projektu, należąca do spółek

Opolskie. Konsultowano plan zarządzania ryzykiem powodziowym

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do tego, co wykażą mapy. Podkreślał, że konsultowane właśnie plany zarządzania ryzykiem powodziowym obejmują całe dorzecze Odry. "Można się łudzić, że jak zbudujemy jeszcze metr wyższe wały (...), to będzie bezpieczniej. Naszym zdaniem to jest zła

Podkomisja sejmowa zakończyła pracę nad ustawą krajobrazową

i wszelkich innych obiektów, które byłyby uznane za "dominantę przestrzenną". Tego rodzaju obiekty miałyby powstawać - według projektu prezydenckiego - tylko w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjmowany przez gminy. Podkomisja nie poparła jednak takiego

PKP sprzedaje atrakcyjne tereny, ale chętnych brak [RANKING]

umożliwia szybkie przystąpienie do inwestycji. - Nieruchomość jest w trakcie przygotowywania do sprzedaży. Planowany termin ogłoszenia  pierwszego przetargu to lipiec 2014 r. Zapisy w projekcie dopuszczają zabudowę usługową. Pragnę jednak zaznaczyć, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Sejm uchwalił ustawę krajobrazową. Będzie mniej reklam w przestrzeni publicznej?

". Tego rodzaju obiekty miałyby powstawać - według projektu prezydenckiego - tylko w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjmowany przez gminy. Podkomisja nie poparła jednak takiego rozwiązania i zrezygnowała z wprowadzenia do ustawy nowej kategorii prawnej - "dominanty

Sejm uchwalił ustawę krajobrazową

". Tego rodzaju obiekty miałyby powstawać - według projektu prezydenckiego - tylko w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjmowany przez gminy. Podkomisja nie poparła jednak takiego rozwiązania i zrezygnowała z wprowadzenia do ustawy nowej kategorii prawnej - "dominanty

"Dziennik Gazeta Prawna": Domy bez pozwoleń

dużych budów (o kubaturze pow. 5 tys. m sześc. lub wysokości pow. 12 m). Przy mniejszych możliwe będzie korzystanie z uproszczonej ścieżki zgłoszenia. Zgody budowlanej nie będzie też blokować brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Koncepcja tych i innych nowych przepisów jest w trakcie

Sejm: kluby podzielone w sprawie ustawy krajobrazowej

wszelkich innych obiektów, które byłyby uznane za "dominantę przestrzenną". Tego rodzaju obiekty miałyby powstawać - według projektu prezydenckiego - tylko w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjmowany przez gminy. Podkomisja nie poparła jednak takiego rozwiązania i

Komisja rolnictwa zarekomenduje uchwalenie ustawy o ochronie gruntów

uchwalaniem i wykonywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach wiejskich i podmiejskich czy uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy na obszarach, na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Weto prezydenta do noweli ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

tych terenach. Według nich obowiązujące prawo powoduje też problemy z uchwalaniem i wykonywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach wiejskich i podmiejskich czy uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy na obszarach, na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania

Zobacz, które budynki chce sprzedać miasto i za ile

Tower), gdzie jeszcze niedawno mieścił się urząd pracy. Budynek jest ujęty w Wykazie Zabytków Architektury i Budownictwa Miasta Wrocławia. Nie ma tam miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie zabudowy biurowej, usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej

Jak chronić grunty rolne przed zabudową? Prezydent ma pomysł

mają podobny cel: w ściśle określonych sytuacjach gminy mogłyby zezwolić na zabudowę cennych rolniczo gruntów (klas I-III) bez konieczności uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i uzyskania w ramach procedury planistycznej zgody ministra rolnictwa. Przy czym powierzchnia

Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego ma być gotowy pod koniec roku

techniczną, czyli w wodociągi czy gazociągi. Jeżeli gmina uchwali plan miejscowy pod nową zabudowę, będzie musiała zapewnić jej podstawową infrastrukturę. Komisja chce również zrezygnować z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Proponuje, by w ramach jednego postępowania o pozwolenie na

Opolskie. Rozstrzygnięto przetarg ws. trzech działek w centrum Nysy

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obiekt, który powstanie na terenie trzech działek może być przeznaczony do zabudowy pod działalność usługowo-handlową, gastronomię, zaaranżowanie powierzchni wystawienniczej czy kulturalnej. Pieczarka wyjaśnił, że dopuszczalna jest także budowa mieszkań

Wielkie zmiany w prawie budowlanym. Domy bez pozwoleń

niej w internecie - na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Ministerstwo podkreśla, że zniesienie pozwoleń na budowę nie grozi zalewem samowoli budowlanych. Projekt domu musi uwzględniać wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Niezgodność

WSA: uchwała gminy dot. odległości wiatraków od domu - nieważna

uchwały, określające minimalne odległości turbin wiatrowych od zabudowań. Według prawników wojewody podlaskiego, aby przepisy obowiązywały, gminy muszą je zawrzeć w planach zagospodarowania przestrzennego. Jak powiedział PAP zastępca wójta gminy Jeleniewo Marek Waszkiewicz, uchwała podjęta przez radnych

Dolnośląskie. W Legnicy 49 projektów w ramach budżetu obywatelskiego

kątem zgodności z przyjętymi zasadami formalno-prawnymi. "Analizowana była m.in. zgodność projektów z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz to, czy są one zlokalizowane wyłącznie na terenach będących własnością gminy. Szacowano także ich wartość, gdyż koszt realizacji każdego

Podlaskie. CBA chce śledztwa ws. pieniędzy dla gminy od firm stawiających wiatraki

rozporządzania mieniem komunalnym przez gminę Przerośl. Postępowanie obejmowało lata 2005-2013. Jak poinformował Dobrzyński, CBA sprawdzało, czy prywatne firmy sponsorowały gminę, by ta potem dokonywała zmian miejscowego studium oraz w planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie możliwości budowy farm

Pięć działek Kępy w przetargach i żadna się nie sprzedała

pójdą wtedy kolejne trzy działki. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez lata był przeszkodą w znalezieniu chętnych na tereny na Kępie Mieszczańskiej - bo inwestorzy nie wiedzieli, co mogliby na wyspie postawić. W czerwcu tego roku dokument wreszcie został uchwalony przez radę

Sąd ws. mostu energetycznego: działania wojewody zgodne z prawem

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił w czwartek skargę jaką w tej sprawie składała Rada Gminy Bakałarzewo. Samorząd Bakałarzewa podważał zarządzenie zastępcze wojewody, który w trybie nadzoru nad samorządami lokalnymi podjął procedurę przygotowania miejscowego planu zagospodarowania

Wrocław. Ok. 36 mln zł za teren dawnego szpitala im Babińskiego

sportowe, place zabaw, nowy szpital, a nawet kościół - tak przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.(PAP)

Rząd przyjął założenia projektu ws. przyspieszenia inwestycji kolejowych

podstawie przepisów ustawy o transporcie kolejowym, organy wydające te decyzje nie stosują przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. Oznacza to, że w niektórych przypadkach postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie będą dla takich organów wiążące. W uzasadnieniu noweli wskazano

Wydali pieniądze na działki. Domów nie wybudują?

wylali asfalt, dostał pozwolenie na budowę. Jego dom stoi już w stanie surowym. Nie wiadomo jednak, czy będzie mógł zabudować otaczającą go działkę. Powód? W wakacje na stronach magistratu pojawiło się ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Legnica. 73 propozycje do budżetu obywatelskiego

Zespół zbada projekty m.in. pod kątem zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i sprawdzi, czy planowane zadania dotyczą terenów będących własnością gminy. "Szacowana jest również ich wartość, ponieważ koszt realizacji każdego projektu powinien mieścić się w kwocie 200

Kto chętny na teren przy lotnisku? Będzie przetarg

W związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie w październiku została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Może ona objąć maksymalnie jedną trzecią powierzchni oferowanego terenu, wjazd będzie od strony ul. Bielskiej. Nabywca może tam zbudować halę produkcyjno

Hausner o gospodarce surowcowej: Bałagan prawny i chaos decyzyjny

podlegające ochronie powinny być ujęte w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, w wojewódzkich planach przestrzennego zagospodarowania oraz planach miejscowych - postulują autorzy. Całościowa polityka surowcowa koniecznością Dlatego - dodają - powinien powstać wieloletni program rządowy dotyczący

PHN SPV 4 ma umowę j-v z Parzniew Partners B.V dot. budowy parku magazynowego

łącznej powierzchni ok. 95.000 m2. Projekt realizowany będzie na terenie gminy Brwinów, w okolicy Pruszkowa, w pobliżu najważniejszych węzłów autostradowych (A2) aglomeracji warszawskiej - Konotopa i Pruszków, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego" – czytamy

Źle zaplanowane miasta hamują rozwój. Samorządy tracą miliardy [RAPORT]

Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Niski standard i wysokie koszty życia Autorzy raportu zwracają uwagę, że brak planów miejscowych i idąca za tym wolnoamerykanka urzędników decydujących, co i gdzie ma zostać wybudowane, przekładają się na niski standard i wysokie koszty życia na

Wrocław. Kępa Mieszczańska znów na sprzedaż

związane jest z dostosowaniem granic działek do funkcji, jakie przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Biorąc pod uwagę czas trwania podziału, wycenę oraz okres wymagany przy publikacji wykazu i ogłoszenia, tereny te prawdopodobnie trafią pod młotek pod koniec 2014 roku" - twierdzi

Senat proponuje rozwiązanie problemu tzw. dekretu Bieruta

pogodzić z przeznaczeniem tych gruntów, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Składane w tej sprawie wnioski pozostawały jednak często bez rozpatrzenia lub wydawano decyzje odmowne, bez podawania podstaw prawnych odmowy. Wiele osób nie złożyło w ogóle wniosków, ponieważ np

Bezmyślność urzędników doprowadziła biznes do ruiny

. Nie wydano zgody na wytwarzanie odpadów, co w tej działalności było konieczne. Manfred Grawelus z departamentu ochrony środowiska UM: - Niewłaściwa była już decyzja burmistrza. Stacja jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ale nawet jeśli na tym szczeblu nastąpiła pomyłka

NIK: gminy nie zabezpieczają mieszkańców przed skutkami powodzi

powodzią. "Tylko 12 proc. powierzchni terenów zagrożonych powodzią objęto miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Mimo opracowania tych planów w większości z nich nie wprowadzano żadnych zakazów lub warunków w celu ograniczenia zabudowy na terenach zagrożonych wystąpieniem powodzi"

Sawicki żałuje, że prezydent zawetował nowelę ws. odrolniania gruntów

uzasadnieniu do noweli wnioskodawcy wskazywali, że obecne przepisy przyniosły negatywne skutki dla planowanych inwestycji budowlanych na tych terenach. Według nich obowiązujące prawo powoduje też problemy z uchwalaniem i wykonywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach wiejskich i

WUG: Powstała baza danych nt. 685 starych wyrobisk w byłych kopalniach

znajdą zastosowanie przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin na terenach po działalności górniczej oraz wydawaniu przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Raporty inwentaryzacyjne pomogą też potencjalnym inwestorom

Łódź. Ponad 28 mln zł jest warta działka pod Bramę Miasta

Górski wyjaśnił w środę, że poprzednia cena wynikała przede wszystkim z oczekiwań radnych, a także z braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. "Sama wycena nieruchomości opiewała na 17 mln zł. Reszta to była pewna estymacja tego, ile ta nieruchomość może być warta, gdyby do przyjęcia

Puchną przedmieścia, a wyludniają się miasta. To może kosztować miliardy

stoczniowe w Gdańsku czy tereny pokolejowe w Warszawie od wielu lat stoją puste. Plany bez planu Rozlewaniu się miasta winny jest dziurawy system planistyczny. Teoretycznie nowe budynki powinno się budować na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednak planami pokryte jest tylko 25

Projekt dot. elektrowni wiatrowych w komisji nadzwyczajnej

wiatrowe o mocy przekraczającej 40 kW będą lokalizowane wyłącznie na podstawie planu miejscowego - obecnie jest to możliwe na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Ponadto zakłada się, że plan będzie mógł ustalić taką lokalizacje wyłącznie w przypadku, gdy przewidziano ją na

Wyborowa kończy produkcję w zakładzie w Poznaniu

Andrzej Szumowski. - W 2002 roku Rada Miasta Poznania przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Malta w Poznaniu, na którym zlokalizowany jest zakład produkcyjny przy ulicy Komandoria. Ustala on, że w ciągu 15 lat od daty jego przyjęcia teren zakładów produkcyjnych Wyborowa SA

Polska Izba Handlu uderza w dyskonty. Ich rozwój jest "niekontrolowany"

dyskontów jest "niekontrolowany". Czego chce Izba? Debaty i działań legislacyjnych. - Potrzebne jest sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Prowadzenie analiz wpływu nowo powstałych i planowanych podmiotów handlu na rynek lokalny - pisze Waldemar Nowakowski. Jego zdaniem

VW Poznań będzie zatrudniał w Wielkopolsce 10 tys. osób od 2016 r.

Wraz z prowadzoną we Wrześni za 800 mln euro budową, trwają przygotowania do rozbudowy fabryki Poznań-Antoninek, która uwarunkowana jest uchwaleniem zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Docelowo pod Wrześnią powstawać będzie rocznie ok. 100 tys. samochodów VW Crafter. Według

VW Poznań będzie zatrudniał w Wielkopolsce 10 tys. osób od 2016 r.

Wraz z prowadzoną we Wrześni za 800 mln euro budową, trwają przygotowania do rozbudowy fabryki Poznań-Antoninek, która uwarunkowana jest uchwaleniem zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Docelowo pod Wrześnią powstawać będzie rocznie ok. 100 tys. samochodów VW Crafter. Jak

Warszawiacy chcą fedrować pod Mysłowicami

zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego. - Obiekty mieszkaniowe, usługowe, sieci infrastruktury i kanalizacji miejskiej nie są zabezpieczone przed wpływem eksploatacji górniczej - tłumaczy Kamila Szal, rzeczniczka Urzędu Miasta w Mysłowicach. Podczas spotkania

Przedsiębiorca nie pozwolił, aby skarbówka zrobiła z niego oszusta podatkowego

2008 r. rada miasta zdecydowała o przystąpieniu do sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Wierzył, że urzędnicy w magistracie mówią prawdę Po upływie dwóch lat od zakupu gruntu urząd skarbowy uznał, że nie ma podstaw do zwolnienia podatkowego wydatków poniesionych

W Sejmie senacki projekt ustawy dotyczący dekretu Bieruta

prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym. Gmina miała obowiązek uwzględnienia wniosków, jeżeli korzystanie z gruntów przez dotychczasowych właścicieli dawało się pogodzić z przeznaczeniem tych gruntów, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Składane w tej sprawie

Słowacy nie sprawili cudu w Szczyrku

zostaną zastąpione wygodnymi kanapami i dzięki temu narciarze wrócą na Skrzyczne. Kilka miesięcy temu nowe nadzieje rozbudził zakup większościowych udziałów w Szczyrkowskim Ośrodku Narciarskim przez spółkę Tatry Mountain Resorts. W ramach obowiązującego obecnie planu zagospodarowania przestrzennego

Organizacja branży wydobywczej pozytywnie o projekcie "speustawy" MSP

kłopotów sprawia zastosowanie przepisów prawa budowlanego, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę placu wiertniczego - średnio 2 miesiące, które często wiąże się z uzyskiwaniem dodatkowych uzgodnień w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. "Wówczas należy bowiem starać się

Opłaty klimatyczne pobierają, a w powietrzu pyły

je kilka lat temu przy okazji prac nad planem zagospodarowania przestrzennego i programem rewitalizacji dla tego terenu. - To miejscowość położona na obszarze ogromnych lasów, z przewagą sosny. Daleko do przemysłu, jedynym potencjalnym źródłem zanieczyszczenia może być pobliska droga wojewódzka

Pierwsi inwestorzy w Euro-Park Mielec. Powstanie prawie 200 miejsc pracy!

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego granicami mieleckiej strefy, która obejmuje 34,4 ha w rejonie ulic Koksowej i Korfantego.

NIK: gminy nie zabezpieczają mieszkańców przed skutkami powodzi

proc. powierzchni terenów zagrożonych powodzią objęto miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Mimo opracowania tych planów w większości z nich nie wprowadzano żadnych zakazów lub warunków w celu ograniczenia zabudowy na terenach zagrożonych wystąpieniem powodzi" - zaznaczono. Ponad

Ulica Andromedy ponad dwukrotnie się wydłuży

Ulica Andromedy, łącząca Toszecką z Pionierów, od kilkunastu lat znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gliwic. Teraz władze miasta postanowiły ten projekt wcielić w życie. ZDM ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej, która obejmować będzie przebudowę

Nie ma chętnych na miejską działkę przy ul. Maślickiej

Działka leży przy ul. Maślickiej, blisko skrzyżowania z ul. Królewiecką. Jest niezabudowana. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nowy właściciel może tam postawić m.in. hotel, centrum handlowe, biurowiec, obiekt widowiskowy, ale też pracownice artystyczne, żłobki, poradnie

Stowarzyszenie "Dekretowiec" przeciwne tzw. małej ustawie reprywatyzacyjnej

, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Składane w tej sprawie wnioski pozostawały jednak często bez rozpatrzenia lub wydawano decyzje odmowne, bez podawania podstaw prawnych odmowy. Wiele osób nie złożyło w ogóle wniosków, ponieważ np. znajdowały się w więzieniach, przebywały za

Budowa domu krok po kroku. Co się zmieni w 2015 roku? [PORADNIK]

przestrzennego, który mówi, co wolno wybudować w danym miejscu. Jeśli nie ma planu, informacji dostarczy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Informacji na temat działki należy szukać także w wydziale geodezji miejscowego starostwa. Można tu sprawdzić także numer księgi wieczystej

Bydgoszcz. Głosowano na 190 projektów w ramach budżetu obywatelskiego

Kurek. Jak podkreślił, z 300 zgłoszonych przez bydgoszczan pomysłów 110 zostało wykluczonych z głosowania. Powodem była m.in. z niezgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, własność działek, na których miałaby powstać inwestycja czy wymogi techniczne. "Chcemy, aby w przyszłym

Prezydent: nie możemy powstrzymać ekspansji dyskontów

. byłby obowiązek sporządzenia studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tam gdzie nie ma planów, warunki zabudowy musiałyby być zgodne ze studium. Dziś w takich przypadkach studium jest tylko sugestią. Inwestor musiałby także przedstawić prognozę oddziaływania takiego sklepu na rynek

Oto jak autostrada zmieniła małą gminę w grunt na medal

preferencjami podatkowymi. Efektu to nie przyniosło. Z przywileju nikt nie skorzystał, a ze względu na zmiany w prawie zwolnień obecnie nie można uzyskać. Burmistrz deklaruje, że są plany wprowadzenia ich na nowych zasadach. Zachętą dla inwestorów jest za to plan zagospodarowania przestrzennego, którym objęta

Czysta energia nie taka czysta. Raport NIK o farmach wiatrowych

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz - w razie konieczności - także zmian studium. Gmina Przerośl zawarła także inną umowę darowizny, na kwotę 1.700 tys. zł z kolejnym przedsiębiorcą, z przeznaczeniem na prace planistyczne związane z rozwojem na terenie gminy energii odnawialnej, a także na

Kodeks budowlany, kolej, drogi i porty - priorytety rządu w infrastrukturze

-budowlanego. Został on przekazany do MIR oraz zamieszczony na stronach komisji do dalszych konsultacji. Rozwiązania kodeksu mają dotyczyć prawa budowlanego oraz kluczowego dla procesu inwestycyjnego planowania i zagospodarowania przestrzennego. Przyszły kodeks, bardzo oczekiwany przez biznes, ma zlikwidować

Kaszubska gmina bez Biedronki i Lidla

ekspansji dyskontów. Trzeba tylko umiejętnie działać w ramach istniejącego prawa, wykorzystywać instrumenty dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W tej chwili dyskonty eliminują nie tylko rodzimy handel, ale również siebie nawzajem, obowiązuje zasada - kto silniejszy, ten lepszy

Podlaskie. Zamiast zbiornika wodnego ma być większa strefa ekonomiczna

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w podstrefie można lokować inwestycje o znacznym wpływie na środowisko naturalne, ale muszą mieć innowacyjny charakter. Można tamm.in. budować magazyny, składy, obiekty produkcyjno-usługowe. Z danych urzędu pracy wynika, że liczba bezrobotnych w Łapach od

Z zapuszczonego portu zrobią w Gdyni luksusową dzielnicę mieszkaniową [ZDJĘCIA]

-usługowa bądź biurowa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza budowę jednego wysokiego obiektu, którego wielkość nie może jednak przekroczyć wysokości niższej wieży Sea Towers. Miałby on powstać przed początkiem pirsu i razem z Sea Towers stać się bramą wjazdową na Molo Rybackie. Ze

Zniknęła ostatnia przeszkoda do zakończenia budowy III nitki "Przyjaźni"

To była ostatnia gmina, w której brak planu zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiał realizację inwestycji PERN. Dziś radni Gminy Wieliszew uchwalili jednogłośnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przez który przebiega III nitki rurociągu "Przyjaźń" w

Po co nam lokalne władze?

. uchwalaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Od nich zależy, gdzie będzie można wybudować osiedle, a gdzie duży sklep albo fabrykę. Innymi słowy, decydują o tym, czy w mieście da się żyć, a w konsekwencji - jacy będą

Coraz bliżej likwidacji pozwoleń na budowę

podkreśla, że zniesienie pozwoleń na budowę nie grozi zalewem samowoli budowlanych. Projekt domu musi uwzględniać wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Niezgodność zgłoszenia budowy domu z ustaleniami planu miejscowego lub wytycznymi decyzji o warunkach

Budowanie w randze kodeksu

budowie organom 30 dni na wyrażenie sprzeciwu wobec zawiadomienia o budowie. Podstawą sprzeciwu mogą być założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy oraz stanowisko naszych sąsiadów. Brak wyrażenia sprzeciwu w ustawowym terminie oznacza milczącą zgodę

Nie zainwestują 90 mln euro. Plaza sprzedaje działkę

handlowego, a w przygotowaniu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Sama działka ma powierzchnię ponad 30 tys. m kw. Załączona mapa nie pozostawia wątpliwości, że chodzi o nieruchomość, na której swoją inwestycję planował koncern Plaza Centers.- Sondujemy rynek. Nasza firma jest nie tylko

Kępa Mieszczańska. Kolejne grunty nie znalazły kupca

przetargach, w których agencja wystawiła pozostałe 15 działek. Inwestorów odstrasza brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kępy, nad którym nadal pracuje miejskie Biuro Rozwoju Wrocławia. Wojsko próbuje sprzedać tereny na wyspie od trzech lat. Początkowo w dwóch dużych działkach, w tym

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (pot. plan miejscowy, MPZP) – akt prawa miejscowegoArt. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania

Plan miejscowy

Miejscowy plan odbudowy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

planu zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego i w systemie planistycznym zaliczane jest do aktów planowania ogólnegoP. Kwaśniak, "Plan miejscowy...", str. 52. Nie jest aktem prawa miejscowegoArt. 9 ust. 5 ustawy, a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących

Plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Poznania (1994)

Plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Poznania (1994) – koncepcja rozwoju urbanistycznego Poznania zatwierdzona uchwałą nr X/58/II/94 Rady Miejskiej z dnia 6 grudnia 1994BIP Poznań. Uchylała wcześniejszą koncepcję, zatwierdzoną 22 sierpnia 1975.Głównym autorem koncepcji był, podobnie

Plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Poznania (1975)

Plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Poznania (1975) – koncepcja rozwoju urbanistycznego Poznania zatwierdzona 22 sierpnia 1975, stanowiąca integralną część planu zagospodarowania przestrzennego województwa poznańskiego zatwierdzonego uchwałą nr VII/25/77 Wojewódzkiej Rady Narodowej

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktem prawa miejscowego.
Przy sporządzaniu planów miejscowych wiążące są ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, pod rygorem nieważności planu

więcej o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na pl.wikipedia.org

Zdjęcia - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego