miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

PAP

Łódź. Powstały kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Łódź. Powstały kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Powstały projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla otuliny Lasu Łagiewnickiego oraz tzw. Starego Złotna w Łodzi. Po ich uchwaleniu pokrycie pow. miasta planami wzrośnie do ponad 10 proc. Miejscy urbaniści szacują, że w całym 2015 r. może wzrosnąć do 15 proc.

Gdańsk walczy z reklamami. "Na efekty musimy zaczekać. Przecież przestrzeń publiczną psuliśmy przez 25 lat"

Nowe, bardziej restrykcyjne zasady dotyczące reklam znajdą się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Ale tylko tych dopiero procedowanych. Wśród nich będzie m.in. plan miejscowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

TK uznał zarzut RPO o nierównej ochronie własności gruntów

Za niezgodne z konstytucją uznał TK wyłączanie roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości przeznaczono na cel publiczny w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przed 95 r., jeśli takie przeznaczenie potem utrzymano.

Powstały projekty miejscowych planów zagospodarowania Nowego Centrum Łodzi

ścieżkę inwestowania. Plan mówi co można wybudować, jakiej wysokości, jakich gabarytów i o jakiej funkcji. Skończy się czas występowania o indywidualne decyzje o warunkach zabudowy" - podkreślił. W Łodzi zaledwie 8,67 proc. pow. miasta ma przyjęte miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Czy PKP kładąc tandetną kostkę naruszyło miejscowy plan? Sprawdzi to nadzór budowlany

Czy PKP kładąc tandetną kostkę naruszyło miejscowy plan? Sprawdzi to nadzór budowlany

chciał - wstrzymać natychmiast prac na dworcu i zażądać usunięcia betonowej kostki. Plan chroni też plac Niemniej - jak ustaliliśmy - otoczenie zabytków chroni jeszcze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. A ten jasno wskazuje, że plac, o którym mowa, znajduje się w strefie A, czyli na terenie

Katowice. Radni za ograniczeniem reklam w śródmieściu

moderny" - powiedział PAP radny Michał Jędrzejek z klubu radnych "Forum Samorządowe i Piotr Uszok". Plan dopuszcza w tej części miasta wyłącznie reklamy i szyldy związane z prowadzoną w budynkach działalnością. Kształt i wielkość tych szyldów i reklam, a także miejsce ich umieszczenia

Szczecin. Po pogłębieniu toru wodnego port przyjmie większe jednostki

brzegowych. Jej celem jest umożliwienie nam działań, które podejmiemy przystępując do realizacji robót związanych z pogłębieniem toru" - powiedziała. Obecnie plan nie we wszystkich miejscach jednoznacznie zezwala na zabudowę hydrotechniczną brzegów, np. wzdłuż wschodniego brzegu Odry, na wysokości

Basen na Oporowie to ruina bez żadnych szans na remont

Basen na Oporowie to ruina bez żadnych szans na remont

takiej decyzji był brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Bez takiego dokumentu żaden przedsiębiorca nie zdecyduje się na milionowe inwestycje. Remont Oporowa bezterminowo wypadł więc z planów miejskich. Dzisiaj na blisko siedmiohektarowej działce trawa sięga pasa. W

Sejm.Budowa supermarketów powyżej 2 tys. mkw. - na podstawie planów zagospodarowania

przestrzennego doprowadzi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W piątkowym głosowaniu obie poprawki PiS zostały odrzucone. Za przyjęciem noweli głosowało 281 posłów, 6 posłów było przeciw, a 138 wstrzymało się od głosu. Nowela trafi teraz do Senatu.

Wszyscy właściciele gruntów dostaną rekompensaty "za drogi"

Wszyscy właściciele gruntów dostaną rekompensaty "za drogi"

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym 31 grudnia 1994 r., jeśli takie przeznaczenie zostało utrzymane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym pod rządem aktualnie obowiązującej ustawy". Wyjaśniamy, że chodzi o przypadki nieruchomości zamrożonych

Supermarkety powyżej 2 tys. m kw. - na podstawie planów zagospodarowania

Supermarkety powyżej 2 tys. m kw. - na podstawie planów zagospodarowania

Dotychczas większość gmin lokalizowała supermarkety o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. na podstawie miejscowych planów zagospodarowania, jednak z powodu braku regulacji i sprzecznego orzecznictwa sądów taka budowa mogła się odbyć również na podstawie warunków zabudowy. Norma 2000 m kw. obowiązywała

Sejm. Projekt ustawy dot. m.in. budowy supermarketów trafi do komisji

przede wszystkim na celu uporządkowanie przepisów i zlikwidowanie istniejącej luki prawnej. Większość gmin lokalizowała bowiem takie sklepy w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania, jednak z powodu braku regulacji i sprzecznego orzecznictwa sądów taka budowa mogła się odbyć też na podstawie wydanych

Senat: bez poprawek do noweli o ochronie gruntów rolnych i leśnych

budowlanych na tych terenach. Przekonywali, że obecne przepisy powodują też problemy z uchwalaniem i wykonywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach wiejskich i podmiejskich, czy uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy na obszarach, na których nie ma miejscowego planu

Sejmowe komisje za ograniczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych

służące wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii(OZE) o mocy przekraczającej 40 kW mogą powstawać wyłącznie na obszarach, na których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Poselska propozycja modyfikuje także regulacje dotyczące odszkodowań związanych z uchwaleniem

Sejmowe komisje za ograniczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych

służące wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii(OZE) o mocy przekraczającej 40 kW mogą powstawać wyłącznie na obszarach, na których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Na dostosowanie obowiązujących dokumentów planistycznych, studium uwarunkowań i kierunki

Od czwartku ułatwienia w prowadzeniu inwestycji kolejowych

postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie będą dla takich organów wiążące. W uzasadnieniu noweli wskazano, że często brakuje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub są one nieaktualne, co znacznie wydłuża proces wydawania decyzji dotyczących lokalizacji linii kolejowej

Rząd pozytywnie zaopiniował projekt dotyczący farm wiatrowych

wszystkim przyjęto zasadę, że obiekty służące wytwarzaniu energii z Odnawialnych Źródeł Energii(OZE) o mocy przekraczającej 40 kW mogą powstawać wyłącznie na obszarach, na których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Jak wskazano w komunikacie CIR rząd zasadniczo pozytywnie

Senat proponuje poprawki do noweli ustawy o transporcie kolejowym

zagospodarowaniu przestrzennym. Oznacza to, że w niektórych przypadkach postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie będą dla takich organów wiążące. W uzasadnieniu noweli wskazano, że często brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub są one nieaktualne, co znacznie

Sejm znowelizował ustawę o transporcie kolejowym

. Oznacza to, że w niektórych przypadkach postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie będą dla takich organów wiążące. W uzasadnieniu wskazano, że często brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub są one nieaktualne, co znacznie wydłuża proces wydawania

11 września zacznie obowiązywać ustawa krajobrazowa

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjmowany przez gminy. Podkomisja sejmowa, która pracowała nad ustawą, nie poparła takiego rozwiązania i zrezygnowała z wprowadzenia do ustawy nowej kategorii prawnej - "dominanty przestrzennej". Tym samym zaniechała wprowadzenia do ustawy

Rząd chce przywrócenia ładu przestrzennego w gminach

strumienia inwestycji budowlanych na tereny zurbanizowane i wyposażone w niezbędną infrastrukturę (techniczną i społeczną) oraz wprowadzenie mechanizmów zachęcających gminy do uchwalania planów miejscowych. Przewidywane regulacje mają też zwiększyć bezpieczeństwo inwestycyjne - inwestorzy zyskają informację

W niedzielę zacznie obowiązywać ustawa krajobrazowa. Koniec z nielegalnymi reklamami?

W niedzielę zacznie obowiązywać ustawa krajobrazowa. Koniec z nielegalnymi reklamami?

projektu prezydenckiego - tylko na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjmowanego przez gminy. Podkomisja sejmowa, która pracowała nad ustawą, nie poparła takiego rozwiązania i zrezygnowała z wprowadzenia do ustawy nowej kategorii prawnej - "dominanty przestrzennej"

W niedzielę zacznie obowiązywać ustawa krajobrazowa

- według projektu prezydenckiego - tylko w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjmowany przez gminy. Podkomisja sejmowa, która pracowała nad ustawą, nie poparła takiego rozwiązania i zrezygnowała z wprowadzenia do ustawy nowej kategorii prawnej - "dominanty przestrzennej"

Bubel naprawiony. Sejm przywrócił ograniczenia dla wielkich sklepów

na granicy upadku - przekonywał. Cała Unia reguluje Na szybko posłowie napisali poprawkę do ustawy o planowaniu. Zgodnie z nią sklepy o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m kw. będą musiały być budowane na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rząd jest za, bo - jak twierdzi

MIR przygotowuje projekt noweli o planowaniu przestrzennym

społecznych w tworzeniu planów miejscowych. "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz plany miejscowe, ustalane na podstawie takiego studium, muszą być powiązane z realiami społecznymi i gospodarczymi oraz tworzone w dialogu z obywatelami" - zaznaczył. Przyszły Kodeks

Prezydent podpisał nowelę ustawy o transporcie kolejowym

. Oznacza to, że w niektórych przypadkach postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie będą dla takich organów wiążące. W uzasadnieniu noweli wskazano, że często brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub są one nieaktualne, co znacznie wydłuża proces wydawania

Od piątku gminom powinno być łatwiej porządkować reklamy

zagospodarowanie przestrzenne gmin, bo plany zagospodarowania województwa nie są aktem prawa miejscowego" - ocenia Piecha. Z kolei prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej Elżbieta Wojtowicz mówi, że "wreszcie gminy dostały odpowiednie narzędzia i tylko od nich będzie zależało jak szybko, i skutecznie

Sejm znowelizował ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych

przestrzennego w gminach wiejskich i podmiejskich, czy uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy na obszarach, na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kluby z zastrzeżeniami do proj. ograniczającego lokalizację elektrowni wiatrowych

W Sejmie odbyło się drugie czytanie komisyjnego projektu noweli ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy - Prawo budowlane. Zakłada ona, że farmy wiatrowe o mocy powyżej 40 kW mają być stawiane na podstawie planu miejscowego, a nie decyzji o warunkach zabudowy. Sprawozdawca

Cuda przy ustawie o rewitalizacji

miejscowymi politykami samorządowymi. Po co? W gminach powinny być plany zagospodarowania przestrzennego z wyraźnie zaznaczonymi miejscami, gdzie wolno budować duże sklepy, a gdzie nie. Biznes chce czytelnych zasad. Te przepisy, które były do tej pory, funkcjonowały dobrze. - Usunięcie tego zapisu jest

Sejm przywróci ograniczenia dla hipermarketów

planowaniu. Zgodnie z nią sklepy o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m kw. będą musiały być budowane na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dlaczego posłowie wprowadzają 2 tys. m kw., a nie jak poprzednio 400 m kw.? Boją się Trybunału Konstytucyjnego. Art. 10 pkt 8 ustawy o

Koniec z blokami, które miały być domami jednorodzinnymi

wiele lat budował domy w amerykańskim stanie Floryda, opowiadał mi, że tam inwestor musi dostosować się do odpowiednika naszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tzw. zoning określa m.in. liczbę jednostek mieszkalnych, które mogą powstać na danym terenie, bo ma to niebagatelne znaczenie

Ruszył Szczeciński Szybki Tramwaj

powstały jeszcze w latach 70. ub. wieku. W 1994 r. Szczeciński Szybki Tramwaj trafił do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu zarezerwowano tereny pod jego przebieg. Pięć lat później zatwierdzono nową koncepcję szybkiego tramwaju i wytyczono jego trasę, która nieco różniła się od

Eksperci: Kodeks urbanistyczno-budowlany usprawni inwestycje w Polsce

nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według eksperta BCC urzędy wydają ich rocznie ok. 160 tys. "Z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego na pewno istotne będzie odformalizowanie procesu budowlanego, a w konsekwencji skrócenie czasu oczekiwania na decyzję o

Ostróda sprzedała dawny poligon. Powstaną tam domy

powodzeniu ostatniego przetargu zdecydowało to, że gmina zadbała o uzbrojenie gruntów i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania. W jego ocenie, wokół Ostródy zaczną powstawać kolejne podmiejskie osiedla jednorodzinne, bo w mieście zaczęło brakować wolnych terenów pod zabudowę.

Podlaskie.W gminie Bakałarzewo może powstać część mostu energetycznego

. Inwestycja ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa energetycznego we wschodniej Polsce. Na Podlasiu linia będzie przebiega przez 10 gmin. Oprócz Bakałarzewa, wszystkie samorządy wpisały już inwestycję do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W ramach budowy linii z Ełku do granicy polsko

WSA: uchwała gminy dot. odległości wiatraków od domu - nieważna

Administracyjnego. Kilka gmin z Suwalszczyzny przygotowuje lub uchwaliło już podobne uchwały, określające minimalne odległości turbin wiatrowych od zabudowań. Według prawników wojewody podlaskiego, aby przepisy obowiązywały, gminy muszą je zawrzeć w planach zagospodarowania przestrzennego. Jak powiedział PAP

Miasto chce sprzedać zabytek. Teraz już tylko za pół ceny

już o połowę niższa i wynosi 593 tys. zł. Budynek szkoły znajduje się w gminnym rejestrze zabytków, ale teren, na którym stoi, nie jest objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Podlaskie. Są chętni na działki w podstrefie Łapy Tarnobrzeskiej SSE

siedzibę w Warszawie. Przetarg ma być rozstrzygnięty w najbliższych tygodniach. Przedsiębiorcy ubiegają się o zezwolenie na prowadzenie działalności oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu. Jak wcześniej podawano, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa, że można tam lokować

LC Corp kupuje działkę w Warszawie od PHO za ok. 94 mln zł, planuje 1160 lokali

" - czytamy w komunikacie. Nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Olbrachta, który przewiduje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami, podano także. "Na będących przedmiotem umowy nieruchomościach planowana jest, po ich nabyciu przez

MIR: projekt kodeksu budowlanego w Sejmie jeszcze przed końcem kadencji

nie muszą sporządzać planów miejscowych. Taki obowiązek dotyczy niektórych obszarów, w tym m.in. uzdrowiskowych. Wskutek zmian kodeksowych ma wzrosnąć rola studium gminy, czyli dokumentu określającego jej politykę przestrzenną. Studium będzie dzieliło teren każdej gminy na trzy obszary: zabudowany

Samorządy boją się roszczeń po zmianie map terenów zalewowych

znajdują się w tej chwili w końcowej fazie uzgodnień i zostaną przedstawione w pierwszym kwartale tego roku. Będzie to oznaczało dla samorządów konieczność dostosowania do nich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. "Zmiana powinna obejmować zmiany przeznaczenia nieruchomości, jeśli te

Podkomisja sejmowa: ustawa krajobrazowa bez dominanty przestrzennej

byłyby uznane za "dominantę przestrzenną". Tego rodzaju obiekty miały powstawać - według projektu prezydenckiego - tylko w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjmowany przez gminy. "Na razie, na poziomie podkomisji zrezygnowaliśmy z tego instrumentu i tym samym

NSA: ściany domów bliźniaczych nie muszą być równej długości

starosty do wojewody pomorskiego, twierdząc, że budynek jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i że będzie im zasłaniać dostęp do słońca. Wojewoda uznał, że decyzja była nieprawidłowa, i kazał staroście jeszcze raz przyjrzeć się sprawie. We wrześniu 2007 r. starosta znów wydał

We wtorek rząd m.in. o przyspieszeniu inwestycji kolejowych

transporcie kolejowym, organy wydające te decyzje nie stosują przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. Oznacza to, że w niektórych przypadkach postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie będą dla takich organów wiążące. W uzasadnieniu noweli wskazano, że często brak jest

Deweloper próbował wykorzystać lukę prawną. Klienci mają problem

prosty: jeśli gminny plan zagospodarowania przestrzennego terenu przewiduje budowę wyłącznie domów jednorodzinnych, deweloper występuje o pozwolenie na budowę takiego domu. Metamorfoza następuje po zakończeniu budowy, gdy deweloper występuje do starosty o stwierdzenie samodzielności mieszkań w danym

Dali zgodę na budowę, a potem zmienili plan. Gdynia przegrała w sądzie 3,8 mln zł

Sądu Okręgowego w Gdańsku. Właściciele spornych działek zażądali za nie w sumie 5 mln zł. Prawnicy gdyńskiego magistratu wnieśli o nieuwzględnienie tych roszczeń - ich zdaniem prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego trwały cztery lata i właściciele nieruchomości byli poinformowani o

Dostosują plan, by zamaskować błąd urzędników?

Przeszkodą okazał się plan zagospodarowania przestrzennego, który wyklucza prowadzenie na wybranej działce stacji demontażu pojazdów, którą Ewa Kułak ze Skorogoszczy chciała otworzyć wraz z mężem. Sęk w tym, że kolejni urzędnicy wydawali pozwolenia, które doprowadziły do powstania stacji, ale - co

Blok na 50 mieszkań wśród willi. Urzędnicy wydali zgodę

. Ratusz pośrednio przyznał rację oburzonym mieszkańcom. Szef miejskiego wydziału architektury i planowania przestrzennego Marek Mikos informuje, że dziś ta sprawa byłaby rozpatrywana inaczej. Decyzji w sprawie wniosków o warunki zabudowy niezgodne z wyłożonym projektem planu miejscowego nie wydawaliby już

"Dziennik Gazeta Prawna": Domy bez pozwoleń

dużych budów (o kubaturze pow. 5 tys. m sześc. lub wysokości pow. 12 m). Przy mniejszych możliwe będzie korzystanie z uproszczonej ścieżki zgłoszenia. Zgody budowlanej nie będzie też blokować brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Koncepcja tych i innych nowych przepisów jest w trakcie

PHN SPV 4 ma umowę j-v z Parzniew Partners B.V dot. budowy parku magazynowego

pobliżu najważniejszych węzłów autostradowych (A2) aglomeracji warszawskiej – Konotopa i Pruszków, zgodnie z obowiązującym miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego" - głosi komunikat. Parzniew Partners to spółka celowa dedykowana do realizacji projektu, należąca do spółek

PKP sprzedaje atrakcyjne tereny, ale chętnych brak [RANKING]

umożliwia szybkie przystąpienie do inwestycji. - Nieruchomość jest w trakcie przygotowywania do sprzedaży. Planowany termin ogłoszenia  pierwszego przetargu to lipiec 2014 r. Zapisy w projekcie dopuszczają zabudowę usługową. Pragnę jednak zaznaczyć, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Zobacz, które budynki chce sprzedać miasto i za ile

Tower), gdzie jeszcze niedawno mieścił się urząd pracy. Budynek jest ujęty w Wykazie Zabytków Architektury i Budownictwa Miasta Wrocławia. Nie ma tam miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie zabudowy biurowej, usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej

Podlaskie. 2,2 ha na sprzedaż w podstrefie Łapy Tarnobrzeskiej SSE

. Cena za drugą - o powierzchni 1,16 ha - to 342 tys. netto. Przetarg dotyczy zezwolenia na prowadzenie działalności oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa, że można tam lokować obiekty przemysłowe i usługowe. "Cieszy mnie bardzo

Podkomisja sejmowa zakończyła pracę nad ustawą krajobrazową

i wszelkich innych obiektów, które byłyby uznane za "dominantę przestrzenną". Tego rodzaju obiekty miałyby powstawać - według projektu prezydenckiego - tylko w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjmowany przez gminy. Podkomisja nie poparła jednak takiego

Są chętni na tereny w centrum Gdyni, ale jest też problem

centrum hotelowo-handlowo-wypoczynkowe, a także część biurowa, mieszkaniowa oraz parkingi. Cały teren nie doczekał się jeszcze uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, chociaż mówi się o tym, że stanie na sesji rady miasta przynajmniej od połowy zeszłego roku. Na przeszkodzie stoją

Komisja rolnictwa zarekomenduje uchwalenie ustawy o ochronie gruntów

uchwalaniem i wykonywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach wiejskich i podmiejskich czy uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy na obszarach, na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Weto prezydenta do noweli ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

tych terenach. Według nich obowiązujące prawo powoduje też problemy z uchwalaniem i wykonywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach wiejskich i podmiejskich czy uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy na obszarach, na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania

Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego ma być gotowy pod koniec roku

techniczną, czyli w wodociągi czy gazociągi. Jeżeli gmina uchwali plan miejscowy pod nową zabudowę, będzie musiała zapewnić jej podstawową infrastrukturę. Komisja chce również zrezygnować z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Proponuje, by w ramach jednego postępowania o pozwolenie na

Na co uważać, kupując działkę budowlaną

w dużym stopniu koszty całego przedsięwzięcia. Żeby uniknąć w przyszłości problemów, koniecznie zweryfikuj stan prawny działki, jej przeznaczenie, uzbrojenie, a także plany gminy wyznaczone przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na początek sprawdź, pod jaką zabudowę przeznaczony jest

Sejm uchwalił ustawę krajobrazową. Będzie mniej reklam w przestrzeni publicznej?

". Tego rodzaju obiekty miałyby powstawać - według projektu prezydenckiego - tylko w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjmowany przez gminy. Podkomisja nie poparła jednak takiego rozwiązania i zrezygnowała z wprowadzenia do ustawy nowej kategorii prawnej - "dominanty

Blisko 5 proc. powierzchni Rudy Śląskiej to hałdy

"Zebrane dane pozwolą nam na aktualizację miejscowych planów i programów, a w przyszłości także na częściowe zagospodarowanie hałd" - powiedziała prezydent Grażyna Dziedzic. Inwentaryzacja zwałowisk w mieście przeprowadzona została w kwietniu i maju tego roku. Dzięki niej na mapę miasta

Jak chronić grunty rolne przed zabudową? Prezydent ma pomysł

mają podobny cel: w ściśle określonych sytuacjach gminy mogłyby zezwolić na zabudowę cennych rolniczo gruntów (klas I-III) bez konieczności uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i uzyskania w ramach procedury planistycznej zgody ministra rolnictwa. Przy czym powierzchnia

Opolskie. Rozstrzygnięto przetarg ws. trzech działek w centrum Nysy

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obiekt, który powstanie na terenie trzech działek może być przeznaczony do zabudowy pod działalność usługowo-handlową, gastronomię, zaaranżowanie powierzchni wystawienniczej czy kulturalnej. Pieczarka wyjaśnił, że dopuszczalna jest także budowa mieszkań

WSA: uchwała gminy dot. odległości wiatraków od domu - nieważna

uchwały, określające minimalne odległości turbin wiatrowych od zabudowań. Według prawników wojewody podlaskiego, aby przepisy obowiązywały, gminy muszą je zawrzeć w planach zagospodarowania przestrzennego. Jak powiedział PAP zastępca wójta gminy Jeleniewo Marek Waszkiewicz, uchwała podjęta przez radnych

Do 17 sierpnia ARiMR przyjmuje wnioski na zalesianie

215 zł/ha. Pomoc będzie przyznawana do powierzchni nie większej niż 20 ha. Warunkiem uzyskania wsparcia na zalesienie jest m. in. przeznaczenie gruntów do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie planu zalesienia, który zawiera m.in. informacje dotyczące składu

Wielkie zmiany w prawie budowlanym. Domy bez pozwoleń

niej w internecie - na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Ministerstwo podkreśla, że zniesienie pozwoleń na budowę nie grozi zalewem samowoli budowlanych. Projekt domu musi uwzględniać wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Niezgodność

Pięć działek Kępy w przetargach i żadna się nie sprzedała

pójdą wtedy kolejne trzy działki. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez lata był przeszkodą w znalezieniu chętnych na tereny na Kępie Mieszczańskiej - bo inwestorzy nie wiedzieli, co mogliby na wyspie postawić. W czerwcu tego roku dokument wreszcie został uchwalony przez radę

Podlaskie. CBA chce śledztwa ws. pieniędzy dla gminy od firm stawiających wiatraki

rozporządzania mieniem komunalnym przez gminę Przerośl. Postępowanie obejmowało lata 2005-2013. Jak poinformował Dobrzyński, CBA sprawdzało, czy prywatne firmy sponsorowały gminę, by ta potem dokonywała zmian miejscowego studium oraz w planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie możliwości budowy farm

ARP: Współpraca z samorządami pomoże firmom z SSE znaleźć pracowników

współpracują z władzami lokalnymi. Dobrym tego przykładem jest powstanie i rozwój podstrefy Lublin należącej do SSE Euro-Park Mielec. Od początku jej istnienia miasto było głównym koordynatorem działań w zakresie pozyskania gruntów, zmian zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz

Wrocław. Ok. 36 mln zł za teren dawnego szpitala im Babińskiego

sportowe, place zabaw, nowy szpital, a nawet kościół - tak przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.(PAP)

Sąd ws. mostu energetycznego: działania wojewody zgodne z prawem

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił w czwartek skargę jaką w tej sprawie składała Rada Gminy Bakałarzewo. Samorząd Bakałarzewa podważał zarządzenie zastępcze wojewody, który w trybie nadzoru nad samorządami lokalnymi podjął procedurę przygotowania miejscowego planu zagospodarowania

Dolnośląskie. W Legnicy 49 projektów w ramach budżetu obywatelskiego

kątem zgodności z przyjętymi zasadami formalno-prawnymi. "Analizowana była m.in. zgodność projektów z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz to, czy są one zlokalizowane wyłącznie na terenach będących własnością gminy. Szacowano także ich wartość, gdyż koszt realizacji każdego

Od niedzieli nowe prawo budowlane. Pozwolenie na budowę domu nie będzie już konieczne

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego bądź decyzją o warunkach zabudowy w przypadku, gdy takiego planu nie ma, a także będzie weryfikował, czy nie są wymagane innego rodzaju pozwolenia i uzgodnienia dotyczące budowy takiego obiektu - mówi agencji Newseria Kinga Cekiera z kancelarii prawnej

Świętokrzyskie.Władze Jędrzejowa przygotowały tereny pod strefę ekonomiczną

jest blisko 80 ha powierzchni, możliwej do pozyskania pod działalność przemysłową w okolicy. Dla tych terenów opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który wyklucza tu inną działalność niż przemysłową. Jędrzejów, położony w południowo-zachodniej części woj. świętokrzyskiego

Rząd przyjął założenia projektu ws. przyspieszenia inwestycji kolejowych

podstawie przepisów ustawy o transporcie kolejowym, organy wydające te decyzje nie stosują przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. Oznacza to, że w niektórych przypadkach postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie będą dla takich organów wiążące. W uzasadnieniu noweli wskazano

Legnica. 73 propozycje do budżetu obywatelskiego

Zespół zbada projekty m.in. pod kątem zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i sprawdzi, czy planowane zadania dotyczą terenów będących własnością gminy. "Szacowana jest również ich wartość, ponieważ koszt realizacji każdego projektu powinien mieścić się w kwocie 200

Wydali pieniądze na działki. Domów nie wybudują?

wylali asfalt, dostał pozwolenie na budowę. Jego dom stoi już w stanie surowym. Nie wiadomo jednak, czy będzie mógł zabudować otaczającą go działkę. Powód? W wakacje na stronach magistratu pojawiło się ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Źle zaplanowane miasta hamują rozwój. Samorządy tracą miliardy [RAPORT]

Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Niski standard i wysokie koszty życia Autorzy raportu zwracają uwagę, że brak planów miejscowych i idąca za tym wolnoamerykanka urzędników decydujących, co i gdzie ma zostać wybudowane, przekładają się na niski standard i wysokie koszty życia na

Kto chętny na teren przy lotnisku? Będzie przetarg

W związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie w październiku została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Może ona objąć maksymalnie jedną trzecią powierzchni oferowanego terenu, wjazd będzie od strony ul. Bielskiej. Nabywca może tam zbudować halę produkcyjno

PHN SPV 4 ma umowę j-v z Parzniew Partners B.V dot. budowy parku magazynowego

łącznej powierzchni ok. 95.000 m2. Projekt realizowany będzie na terenie gminy Brwinów, w okolicy Pruszkowa, w pobliżu najważniejszych węzłów autostradowych (A2) aglomeracji warszawskiej - Konotopa i Pruszków, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego" – czytamy

Wrocław. Kępa Mieszczańska znów na sprzedaż

związane jest z dostosowaniem granic działek do funkcji, jakie przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Biorąc pod uwagę czas trwania podziału, wycenę oraz okres wymagany przy publikacji wykazu i ogłoszenia, tereny te prawdopodobnie trafią pod młotek pod koniec 2014 roku" - twierdzi

Komornik ponownie próbuje zlicytować port w Sztynorcie

kilku lat podejmuje działania, by ocalić budynek przed zwaleniem, jednak brakuje jej na to pieniędzy - PAP), kłopoty ma też port. "Mamy nadzieję, że losy tego miejsca wreszcie się odwrócą, przygotowujemy dla Sztynortu plan zagospodarowania przestrzennego, by ułatwić działania potencjalnym

Co Sejm przegłosował rzutem na taśmę? Oto najważniejsze ustawy

Podczas piątkowego posiedzenia Sejm przywrócił ograniczenia dla sklepów wielkopowierzchniowych. W piątek posłowie przywrócili obowiązek budowania sklepów na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest jednak jedna zmiana - poprawka dotyczy sklepów powyżej 2 tys. m kw., a nie

Hausner o gospodarce surowcowej: Bałagan prawny i chaos decyzyjny

podlegające ochronie powinny być ujęte w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, w wojewódzkich planach przestrzennego zagospodarowania oraz planach miejscowych - postulują autorzy. Całościowa polityka surowcowa koniecznością Dlatego - dodają - powinien powstać wieloletni program rządowy dotyczący

Beata Szydło jako burmistrz Brzeszcz. "Sprawy całej gminy to już było dla niej trochę za dużo"

przetargu. Mąż, donos i droga Lokalna prasa rozpisywała się też o Edwardzie Szydle - mężu Beaty - który w czasie jej burmistrzowania był radnym powiatu oświęcimskiego i specyficznymi metodami próbował ukrócić protest mieszkańców przeciwko planowi zagospodarowania przestrzennego, w którym urzędnicy chcieli

Spółka zależna W Investments nabyła prawo użytkowania gruntu za 37,95 mln zł

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego, o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz przeznaczeniu dopuszczalnym pod usługi wbudowane w budynki funkcji podstawowej" - podała spółka w komunikacie. Sprzedającymi było dziewięć osób fizycznych

Wyborowa kończy produkcję w zakładzie w Poznaniu

Andrzej Szumowski. - W 2002 roku Rada Miasta Poznania przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Malta w Poznaniu, na którym zlokalizowany jest zakład produkcyjny przy ulicy Komandoria. Ustala on, że w ciągu 15 lat od daty jego przyjęcia teren zakładów produkcyjnych Wyborowa SA

NIK: gminy nie zabezpieczają mieszkańców przed skutkami powodzi

powodzią. "Tylko 12 proc. powierzchni terenów zagrożonych powodzią objęto miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Mimo opracowania tych planów w większości z nich nie wprowadzano żadnych zakazów lub warunków w celu ograniczenia zabudowy na terenach zagrożonych wystąpieniem powodzi"

Bezmyślność urzędników doprowadziła biznes do ruiny

. Nie wydano zgody na wytwarzanie odpadów, co w tej działalności było konieczne. Manfred Grawelus z departamentu ochrony środowiska UM: - Niewłaściwa była już decyzja burmistrza. Stacja jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ale nawet jeśli na tym szczeblu nastąpiła pomyłka

Sawicki żałuje, że prezydent zawetował nowelę ws. odrolniania gruntów

uzasadnieniu do noweli wnioskodawcy wskazywali, że obecne przepisy przyniosły negatywne skutki dla planowanych inwestycji budowlanych na tych terenach. Według nich obowiązujące prawo powoduje też problemy z uchwalaniem i wykonywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach wiejskich i

WUG: Powstała baza danych nt. 685 starych wyrobisk w byłych kopalniach

znajdą zastosowanie przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin na terenach po działalności górniczej oraz wydawaniu przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Raporty inwentaryzacyjne pomogą też potencjalnym inwestorom

Senat proponuje rozwiązanie problemu tzw. dekretu Bieruta

pogodzić z przeznaczeniem tych gruntów, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Składane w tej sprawie wnioski pozostawały jednak często bez rozpatrzenia lub wydawano decyzje odmowne, bez podawania podstaw prawnych odmowy. Wiele osób nie złożyło w ogóle wniosków, ponieważ np

Puchną przedmieścia, a wyludniają się miasta. To może kosztować miliardy

stoczniowe w Gdańsku czy tereny pokolejowe w Warszawie od wielu lat stoją puste. Plany bez planu Rozlewaniu się miasta winny jest dziurawy system planistyczny. Teoretycznie nowe budynki powinno się budować na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednak planami pokryte jest tylko 25

TRW da jeszcze więcej pracy. Rozbuduje centrum finansowe przy ul. Legionów

Na ostatniej sesji rada miasta skorygowała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 3 ha przy ul. Legionów. Był to ukłon w stronę TRW Polska, które na swych działkach znajdujących się w granicach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej planuje biurowiec o gabarytach nieco

Nie ma chętnych na miejską działkę przy ul. Maślickiej

Działka leży przy ul. Maślickiej, blisko skrzyżowania z ul. Królewiecką. Jest niezabudowana. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nowy właściciel może tam postawić m.in. hotel, centrum handlowe, biurowiec, obiekt widowiskowy, ale też pracownice artystyczne, żłobki, poradnie

Projekt dot. elektrowni wiatrowych w komisji nadzwyczajnej

wiatrowe o mocy przekraczającej 40 kW będą lokalizowane wyłącznie na podstawie planu miejscowego - obecnie jest to możliwe na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Ponadto zakłada się, że plan będzie mógł ustalić taką lokalizacje wyłącznie w przypadku, gdy przewidziano ją na

Niepotrzebne strachy budowlane

jednak, że obszar oddziaływania nie wykracza poza granicę działki, co stwierdza projektant w projekcie budowlanym. W tym przypadku wystarczyłoby zgłosić starostwu planowaną budowę i dołączyć ów projekt. Musi on też uwzględniać wytyczne obowiązującego w gminie planu zagospodarowania przestrzennego, który

Polska Izba Handlu uderza w dyskonty. Ich rozwój jest "niekontrolowany"

dyskontów jest "niekontrolowany". Czego chce Izba? Debaty i działań legislacyjnych. - Potrzebne jest sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Prowadzenie analiz wpływu nowo powstałych i planowanych podmiotów handlu na rynek lokalny - pisze Waldemar Nowakowski. Jego zdaniem

Ulica Andromedy ponad dwukrotnie się wydłuży

Ulica Andromedy, łącząca Toszecką z Pionierów, od kilkunastu lat znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gliwic. Teraz władze miasta postanowiły ten projekt wcielić w życie. ZDM ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej, która obejmować będzie przebudowę

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktem prawa miejscowego.
Przy sporządzaniu planów miejscowych wiążące są ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, pod rygorem nieważności planu

więcej o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na pl.wikipedia.org

Zdjęcia - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Bestsellery