miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

PAP

Łódź. Powstały kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Łódź. Powstały kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Powstały projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla otuliny Lasu Łagiewnickiego oraz tzw. Starego Złotna w Łodzi. Po ich uchwaleniu pokrycie pow. miasta planami wzrośnie do ponad 10 proc. Miejscy urbaniści szacują, że w całym 2015 r. może wzrosnąć do 15 proc.

Gdańsk walczy z reklamami. "Na efekty musimy zaczekać. Przecież przestrzeń publiczną psuliśmy przez 25 lat"

Nowe, bardziej restrykcyjne zasady dotyczące reklam znajdą się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Ale tylko tych dopiero procedowanych. Wśród nich będzie m.in. plan miejscowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

TK uznał zarzut RPO o nierównej ochronie własności gruntów

Za niezgodne z konstytucją uznał TK wyłączanie roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości przeznaczono na cel publiczny w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przed 95 r., jeśli takie przeznaczenie potem utrzymano.

Powstały projekty miejscowych planów zagospodarowania Nowego Centrum Łodzi

ścieżkę inwestowania. Plan mówi co można wybudować, jakiej wysokości, jakich gabarytów i o jakiej funkcji. Skończy się czas występowania o indywidualne decyzje o warunkach zabudowy" - podkreślił. W Łodzi zaledwie 8,67 proc. pow. miasta ma przyjęte miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Czy PKP kładąc tandetną kostkę naruszyło miejscowy plan? Sprawdzi to nadzór budowlany

Czy PKP kładąc tandetną kostkę naruszyło miejscowy plan? Sprawdzi to nadzór budowlany

chciał - wstrzymać natychmiast prac na dworcu i zażądać usunięcia betonowej kostki. Plan chroni też plac Niemniej - jak ustaliliśmy - otoczenie zabytków chroni jeszcze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. A ten jasno wskazuje, że plac, o którym mowa, znajduje się w strefie A, czyli na terenie

Szczecin. Po pogłębieniu toru wodnego port przyjmie większe jednostki

brzegowych. Jej celem jest umożliwienie nam działań, które podejmiemy przystępując do realizacji robót związanych z pogłębieniem toru" - powiedziała. Obecnie plan nie we wszystkich miejscach jednoznacznie zezwala na zabudowę hydrotechniczną brzegów, np. wzdłuż wschodniego brzegu Odry, na wysokości

Basen na Oporowie to ruina bez żadnych szans na remont

Basen na Oporowie to ruina bez żadnych szans na remont

takiej decyzji był brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Bez takiego dokumentu żaden przedsiębiorca nie zdecyduje się na milionowe inwestycje. Remont Oporowa bezterminowo wypadł więc z planów miejskich. Dzisiaj na blisko siedmiohektarowej działce trawa sięga pasa. W

Wszyscy właściciele gruntów dostaną rekompensaty "za drogi"

Wszyscy właściciele gruntów dostaną rekompensaty "za drogi"

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym 31 grudnia 1994 r., jeśli takie przeznaczenie zostało utrzymane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym pod rządem aktualnie obowiązującej ustawy". Wyjaśniamy, że chodzi o przypadki nieruchomości zamrożonych

Ostróda sprzedała dawny poligon. Powstaną tam domy

Ostróda sprzedała dawny poligon. Powstaną tam domy

powodzeniu ostatniego przetargu zdecydowało to, że gmina zadbała o uzbrojenie gruntów i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania. W jego ocenie, wokół Ostródy zaczną powstawać kolejne podmiejskie osiedla jednorodzinne, bo w mieście zaczęło brakować wolnych terenów pod zabudowę.

Miasto chce sprzedać zabytek. Teraz już tylko za pół ceny

Miasto chce sprzedać zabytek. Teraz już tylko za pół ceny

już o połowę niższa i wynosi 593 tys. zł. Budynek szkoły znajduje się w gminnym rejestrze zabytków, ale teren, na którym stoi, nie jest objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Samorządy boją się roszczeń po zmianie map terenów zalewowych

znajdują się w tej chwili w końcowej fazie uzgodnień i zostaną przedstawione w pierwszym kwartale tego roku. Będzie to oznaczało dla samorządów konieczność dostosowania do nich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. "Zmiana powinna obejmować zmiany przeznaczenia nieruchomości, jeśli te

Echo Investment zmieniło plany, d. Hotel Cracovia ma stać się biurowcem

;Aby propozycja inwestora mogła zostać zrealizowana, konieczne jest wprowadzenie do projektu planu miejscowego przygotowanego przez Biuro Planowania Przestrzennego dodatkowych zmian" - czytamy w komunikacie. Spółka podaje, że będzie na bieżąco informować o postępach w pracach projektowych

Spółka PHN-u ma list intencyjny z partnerem branż. ws. Portu Rybackiego w Gdyni

obszarze Mola Rybackiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Portu w Gdyni, zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego"- czytamy w komunikacie. Na podstawie podpisanego listu intencyjnego dokonana zostanie ocena potencjalnych obszarów współpracy, jak również strony wspólnie

MIR: projekt kodeksu budowlanego w Sejmie jeszcze przed końcem kadencji

nie muszą sporządzać planów miejscowych. Taki obowiązek dotyczy niektórych obszarów, w tym m.in. uzdrowiskowych. Wskutek zmian kodeksowych ma wzrosnąć rola studium gminy, czyli dokumentu określającego jej politykę przestrzenną. Studium będzie dzieliło teren każdej gminy na trzy obszary: zabudowany

Bydgoszcz.Głosowanie na 160 projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego

inwestycji, z których - po weryfikacji - wyłoniono 160. Odrzucono m.in. te niezgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Najwięcej z poddanych pod głosowanie projektów dotyczy budowy dróg, chodników, miejsc i zatok parkingowych oraz ścieżek w parkach. Sporo inicjatyw dotyczy budowy placów

Deweloper próbował wykorzystać lukę prawną. Klienci mają problem

Deweloper próbował wykorzystać lukę prawną. Klienci mają problem

prosty: jeśli gminny plan zagospodarowania przestrzennego terenu przewiduje budowę wyłącznie domów jednorodzinnych, deweloper występuje o pozwolenie na budowę takiego domu. Metamorfoza następuje po zakończeniu budowy, gdy deweloper występuje do starosty o stwierdzenie samodzielności mieszkań w danym

Dostosują plan, by zamaskować błąd urzędników?

Dostosują plan, by zamaskować błąd urzędników?

Przeszkodą okazał się plan zagospodarowania przestrzennego, który wyklucza prowadzenie na wybranej działce stacji demontażu pojazdów, którą Ewa Kułak ze Skorogoszczy chciała otworzyć wraz z mężem. Sęk w tym, że kolejni urzędnicy wydawali pozwolenia, które doprowadziły do powstania stacji, ale - co

PHN SPV 4 ma umowę j-v z Parzniew Partners B.V dot. budowy parku magazynowego

pobliżu najważniejszych węzłów autostradowych (A2) aglomeracji warszawskiej – Konotopa i Pruszków, zgodnie z obowiązującym miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego" - głosi komunikat. Parzniew Partners to spółka celowa dedykowana do realizacji projektu, należąca do spółek

Dali zgodę na budowę, a potem zmienili plan. Gdynia przegrała w sądzie 3,8 mln zł

Dali zgodę na budowę, a potem zmienili plan. Gdynia przegrała w sądzie 3,8 mln zł

Sądu Okręgowego w Gdańsku. Właściciele spornych działek zażądali za nie w sumie 5 mln zł. Prawnicy gdyńskiego magistratu wnieśli o nieuwzględnienie tych roszczeń - ich zdaniem prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego trwały cztery lata i właściciele nieruchomości byli poinformowani o

NSA: ściany domów bliźniaczych nie muszą być równej długości

NSA: ściany domów bliźniaczych nie muszą być równej długości

starosty do wojewody pomorskiego, twierdząc, że budynek jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i że będzie im zasłaniać dostęp do słońca. Wojewoda uznał, że decyzja była nieprawidłowa, i kazał staroście jeszcze raz przyjrzeć się sprawie.We wrześniu 2007 r. starosta znów wydał

PKP sprzedaje atrakcyjne tereny, ale chętnych brak [RANKING]

PKP sprzedaje atrakcyjne tereny, ale chętnych brak [RANKING]

umożliwia szybkie przystąpienie do inwestycji. - Nieruchomość jest w trakcie przygotowywania do sprzedaży. Planowany termin ogłoszenia  pierwszego przetargu to lipiec 2014 r. Zapisy w projekcie dopuszczają zabudowę usługową. Pragnę jednak zaznaczyć, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

"Dziennik Gazeta Prawna": Domy bez pozwoleń

dużych budów (o kubaturze pow. 5 tys. m sześc. lub wysokości pow. 12 m). Przy mniejszych możliwe będzie korzystanie z uproszczonej ścieżki zgłoszenia. Zgody budowlanej nie będzie też blokować brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Koncepcja tych i innych nowych przepisów jest w trakcie

Są chętni na tereny w centrum Gdyni, ale jest też problem

Są chętni na tereny w centrum Gdyni, ale jest też problem

centrum hotelowo-handlowo-wypoczynkowe, a także część biurowa, mieszkaniowa oraz parkingi. Cały teren nie doczekał się jeszcze uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, chociaż mówi się o tym, że stanie na sesji rady miasta przynajmniej od połowy zeszłego roku. Na przeszkodzie stoją

Zobacz, które budynki chce sprzedać miasto i za ile

Tower), gdzie jeszcze niedawno mieścił się urząd pracy. Budynek jest ujęty w Wykazie Zabytków Architektury i Budownictwa Miasta Wrocławia. Nie ma tam miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie zabudowy biurowej, usługowej i mieszkaniowej

Wielkie zmiany w prawie budowlanym. Domy bez pozwoleń

niej w internecie - na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Ministerstwo podkreśla, że zniesienie pozwoleń na budowę nie grozi zalewem samowoli budowlanych. Projekt domu musi uwzględniać wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Niezgodność

Wydali pieniądze na działki. Domów nie wybudują?

wylali asfalt, dostał pozwolenie na budowę. Jego dom stoi już w stanie surowym. Nie wiadomo jednak, czy będzie mógł zabudować otaczającą go działkę. Powód? W wakacje na stronach magistratu pojawiło się ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

PKP szuka partnera do projektu przy Dworcu Głównym w Gdyni na ok. 900 mln zł

. Dla terenu inwestycyjnego przygotowywany jest także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na jego podstawie zostanie zaprojektowany nowy układ komunikacyjny, w ramach którego dworzec Gdynia Główna i plac Konstytucji zostaną połączone z zaplanowaną przez Miasto ul. Nową Węglową

Kto chętny na teren przy lotnisku? Będzie przetarg

W związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie w październiku została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Może ona objąć maksymalnie jedną trzecią powierzchni oferowanego terenu, wjazd będzie od strony ul. Bielskiej. Nabywca może tam zbudować halę produkcyjno

PHN SPV 4 ma umowę j-v z Parzniew Partners B.V dot. budowy parku magazynowego

łącznej powierzchni ok. 95.000 m2. Projekt realizowany będzie na terenie gminy Brwinów, w okolicy Pruszkowa, w pobliżu najważniejszych węzłów autostradowych (A2) aglomeracji warszawskiej - Konotopa i Pruszków, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego" – czytamy

Pięć działek Kępy w przetargach i żadna się nie sprzedała

wtedy kolejne trzy działki.Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez lata był przeszkodą w znalezieniu chętnych na tereny na Kępie Mieszczańskiej - bo inwestorzy nie wiedzieli, co mogliby na wyspie postawić. W czerwcu tego roku dokument wreszcie został uchwalony przez radę miasta.Plan

Źle zaplanowane miasta hamują rozwój. Samorządy tracą miliardy [RAPORT]

Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Niski standard i wysokie koszty życia Autorzy raportu zwracają uwagę, że brak planów miejscowych i idąca za tym wolnoamerykanka urzędników decydujących, co i gdzie ma zostać wybudowane, przekładają się na niski standard i wysokie koszty życia na

Bezmyślność urzędników doprowadziła biznes do ruiny

. Nie wydano zgody na wytwarzanie odpadów, co w tej działalności było konieczne. Manfred Grawelus z departamentu ochrony środowiska UM: - Niewłaściwa była już decyzja burmistrza. Stacja jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ale nawet jeśli na tym szczeblu nastąpiła pomyłka

Puchną przedmieścia, a wyludniają się miasta. To może kosztować miliardy

stoczniowe w Gdańsku czy tereny pokolejowe w Warszawie od wielu lat stoją puste. Plany bez planu Rozlewaniu się miasta winny jest dziurawy system planistyczny. Teoretycznie nowe budynki powinno się budować na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednak planami pokryte jest tylko 25

Projekt dot. elektrowni wiatrowych w komisji nadzwyczajnej

wiatrowe o mocy przekraczającej 40 kW będą lokalizowane wyłącznie na podstawie planu miejscowego - obecnie jest to możliwe na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Ponadto zakłada się, że plan będzie mógł ustalić taką lokalizacje wyłącznie w przypadku, gdy przewidziano ją na

Wyborowa kończy produkcję w zakładzie w Poznaniu

Andrzej Szumowski. - W 2002 roku Rada Miasta Poznania przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Malta w Poznaniu, na którym zlokalizowany jest zakład produkcyjny przy ulicy Komandoria. Ustala on, że w ciągu 15 lat od daty jego przyjęcia teren zakładów produkcyjnych Wyborowa SA

Polska Izba Handlu uderza w dyskonty. Ich rozwój jest "niekontrolowany"

dyskontów jest "niekontrolowany". Czego chce Izba? Debaty i działań legislacyjnych. - Potrzebne jest sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Prowadzenie analiz wpływu nowo powstałych i planowanych podmiotów handlu na rynek lokalny - pisze Waldemar Nowakowski. Jego zdaniem

VW Poznań będzie zatrudniał w Wielkopolsce 10 tys. osób od 2016 r.

Wraz z prowadzoną we Wrześni za 800 mln euro budową, trwają przygotowania do rozbudowy fabryki Poznań-Antoninek, która uwarunkowana jest uchwaleniem zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Docelowo pod Wrześnią powstawać będzie rocznie ok. 100 tys. samochodów VW Crafter. Według

Warszawiacy chcą fedrować pod Mysłowicami

zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego. - Obiekty mieszkaniowe, usługowe, sieci infrastruktury i kanalizacji miejskiej nie są zabezpieczone przed wpływem eksploatacji górniczej - tłumaczy Kamila Szal, rzeczniczka Urzędu Miasta w Mysłowicach. Podczas spotkania

Słowacy nie sprawili cudu w Szczyrku

zostaną zastąpione wygodnymi kanapami i dzięki temu narciarze wrócą na Skrzyczne. Kilka miesięcy temu nowe nadzieje rozbudził zakup większościowych udziałów w Szczyrkowskim Ośrodku Narciarskim przez spółkę Tatry Mountain Resorts. W ramach obowiązującego obecnie planu zagospodarowania przestrzennego

Organizacja branży wydobywczej pozytywnie o projekcie "speustawy" MSP

kłopotów sprawia zastosowanie przepisów prawa budowlanego, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę placu wiertniczego - średnio 2 miesiące, które często wiąże się z uzyskiwaniem dodatkowych uzgodnień w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. "Wówczas należy bowiem starać się

Przedsiębiorca nie pozwolił, aby skarbówka zrobiła z niego oszusta podatkowego

2008 r. rada miasta zdecydowała o przystąpieniu do sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Wierzył, że urzędnicy w magistracie mówią prawdę Po upływie dwóch lat od zakupu gruntu urząd skarbowy uznał, że nie ma podstaw do zwolnienia podatkowego wydatków poniesionych

Pierwsi inwestorzy w Euro-Park Mielec. Powstanie prawie 200 miejsc pracy!

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego granicami mieleckiej strefy, która obejmuje 34,4 ha w rejonie ulic Koksowej i Korfantego.

Budowa domu krok po kroku. Co się zmieni w 2015 roku? [PORADNIK]

przestrzennego, który mówi, co wolno wybudować w danym miejscu. Jeśli nie ma planu, informacji dostarczy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Informacji na temat działki należy szukać także w wydziale geodezji miejscowego starostwa. Można tu sprawdzić także numer księgi wieczystej

Ulica Andromedy ponad dwukrotnie się wydłuży

Ulica Andromedy, łącząca Toszecką z Pionierów, od kilkunastu lat znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gliwic. Teraz władze miasta postanowiły ten projekt wcielić w życie. ZDM ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej, która obejmować będzie przebudowę

Bydgoszcz. Głosowano na 190 projektów w ramach budżetu obywatelskiego

Kurek. Jak podkreślił, z 300 zgłoszonych przez bydgoszczan pomysłów 110 zostało wykluczonych z głosowania. Powodem była m.in. z niezgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, własność działek, na których miałaby powstać inwestycja czy wymogi techniczne. "Chcemy, aby w przyszłym

Nie ma chętnych na miejską działkę przy ul. Maślickiej

Działka leży przy ul. Maślickiej, blisko skrzyżowania z ul. Królewiecką. Jest niezabudowana. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nowy właściciel może tam postawić m.in. hotel, centrum handlowe, biurowiec, obiekt widowiskowy, ale też pracownice artystyczne, żłobki, poradnie

Oto jak autostrada zmieniła małą gminę w grunt na medal

preferencjami podatkowymi. Efektu to nie przyniosło. Z przywileju nikt nie skorzystał, a ze względu na zmiany w prawie zwolnień obecnie nie można uzyskać. Burmistrz deklaruje, że są plany wprowadzenia ich na nowych zasadach. Zachętą dla inwestorów jest za to plan zagospodarowania przestrzennego, którym objęta

Prezydent: nie możemy powstrzymać ekspansji dyskontów

. byłby obowiązek sporządzenia studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tam gdzie nie ma planów, warunki zabudowy musiałyby być zgodne ze studium. Dziś w takich przypadkach studium jest tylko sugestią. Inwestor musiałby także przedstawić prognozę oddziaływania takiego sklepu na rynek

Czysta energia nie taka czysta. Raport NIK o farmach wiatrowych

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz - w razie konieczności - także zmian studium. Gmina Przerośl zawarła także inną umowę darowizny, na kwotę 1.700 tys. zł z kolejnym przedsiębiorcą, z przeznaczeniem na prace planistyczne związane z rozwojem na terenie gminy energii odnawialnej, a także na

W 2017 r. Słowacy rozpoczną przebudowę ośrodka narciarskiego w Szczyrku

zmierzyć ze skutkami wieloletnich zaniechań w podstawach funkcjonowania ośrodka narciarskiego. Słowacy musieli m.in. przeprowadzić inwentaryzację. Powstały mapy geodezyjne obszaru działalności. Jak dodał, żeby propozycje mogły zostać zrealizowane, konieczne są m.in. zmiany w miejscowym planie

Kodeks budowlany, kolej, drogi i porty - priorytety rządu w infrastrukturze

-budowlanego. Został on przekazany do MIR oraz zamieszczony na stronach komisji do dalszych konsultacji. Rozwiązania kodeksu mają dotyczyć prawa budowlanego oraz kluczowego dla procesu inwestycyjnego planowania i zagospodarowania przestrzennego. Przyszły kodeks, bardzo oczekiwany przez biznes, ma zlikwidować

Podlaskie. Zamiast zbiornika wodnego ma być większa strefa ekonomiczna

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w podstrefie można lokować inwestycje o znacznym wpływie na środowisko naturalne, ale muszą mieć innowacyjny charakter. Można tamm.in. budować magazyny, składy, obiekty produkcyjno-usługowe. Z danych urzędu pracy wynika, że liczba bezrobotnych w Łapach od

Z zapuszczonego portu zrobią w Gdyni luksusową dzielnicę mieszkaniową [ZDJĘCIA]

-usługowa bądź biurowa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza budowę jednego wysokiego obiektu, którego wielkość nie może jednak przekroczyć wysokości niższej wieży Sea Towers. Miałby on powstać przed początkiem pirsu i razem z Sea Towers stać się bramą wjazdową na Molo Rybackie. Ze

Po co nam lokalne władze?

. uchwalaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Od nich zależy, gdzie będzie można wybudować osiedle, a gdzie duży sklep albo fabrykę. Innymi słowy, decydują o tym, czy w mieście da się żyć, a w konsekwencji - jacy będą

Coraz bliżej likwidacji pozwoleń na budowę

podkreśla, że zniesienie pozwoleń na budowę nie grozi zalewem samowoli budowlanych. Projekt domu musi uwzględniać wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Niezgodność zgłoszenia budowy domu z ustaleniami planu miejscowego lub wytycznymi decyzji o warunkach

Zniknęła ostatnia przeszkoda do zakończenia budowy III nitki "Przyjaźni"

To była ostatnia gmina, w której brak planu zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiał realizację inwestycji PERN. Dziś radni Gminy Wieliszew uchwalili jednogłośnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przez który przebiega III nitki rurociągu "Przyjaźń" w

Budowanie w randze kodeksu

budowie organom 30 dni na wyrażenie sprzeciwu wobec zawiadomienia o budowie. Podstawą sprzeciwu mogą być założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy oraz stanowisko naszych sąsiadów. Brak wyrażenia sprzeciwu w ustawowym terminie oznacza milczącą zgodę

Kiedy najlepiej kupić działkę budowlaną?

ścieków. Może się okazać, że w ogólnym rozrachunku taniej będzie kupić działkę wyposażoną we wszystkie potrzebne media. Dzięki temu można również szybciej ruszyć z budową. Stan prawny działki Upatrzywszy miejsce pod budowę domu, należy obejrzeć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który mówi

Nie zainwestują 90 mln euro. Plaza sprzedaje działkę

handlowego, a w przygotowaniu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Sama działka ma powierzchnię ponad 30 tys. m kw. Załączona mapa nie pozostawia wątpliwości, że chodzi o nieruchomość, na której swoją inwestycję planował koncern Plaza Centers.- Sondujemy rynek. Nasza firma jest nie tylko

Kępa Mieszczańska. Kolejne grunty nie znalazły kupca

przetargach, w których agencja wystawiła pozostałe 15 działek. Inwestorów odstrasza brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kępy, nad którym nadal pracuje miejskie Biuro Rozwoju Wrocławia. Wojsko próbuje sprzedać tereny na wyspie od trzech lat. Początkowo w dwóch dużych działkach, w tym

"GP": będzie możliwość zalegalizowania samowoli budowlanych

Do wniosku o legalizację właściciele nielegalnie wybudowanych domów na działkach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego będą musieli przedłożyć powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nie będzie ona jednak musiała

Chcesz budować dom? Wystarczy, że zgłosisz

ocenili, że załatwienie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę (magazynu) zajmuje przeciętnie aż 301 dni. Z pewnością trwa to krócej, jeśli dana działka jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, który mówi, co i gdzie wolno budować. Sęk w tym, że w wielu gminach nie ma takich

90 proc. reklam w Gdańsku to samowole budowlane

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Celem dokumentu jest poprawa estetyki miasta poprzez ograniczenie liczby reklam oraz wprowadzenie jednolitych zasad ich lokalizacji. Regulacje dotyczyć będą tylko nowo umieszczanych, a nie już ustawionych reklam. Edyta Damszel-Turek z Biura

Vantage Development pozyskał 36,8 mln zł na nowe projekty

planuje też pozyskać działki pod realizację kolejnych Parków Handlowych. "Wszystkie mają uregulowaną sytuację administracyjną, tzn. mają decyzję o warunkach zabudowy lub są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Spośród tych nieruchomości dokonamy finalnego wyboru &ndash

Czy farmy wiatrowe mogą zniszczyć Mazury?

oraz do mediów.Pretekstem do wystosowania apelu był fakt, że wiele rad gmin głosuje właśnie nad uchwałami związanymi z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.1100 wiatrakówTrudno się dziwić słowom Protasa, jeśli dodać, że w woj. warmińsko-mazurskim prowadzonych jest 230 postępowań o

W Olsztynie powstanie nowa galeria handlowa

pruskiego oraz kamiennego. Budowa galerii stała się możliwa po tym, jak radni Olsztyna przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewidujący budowę obiektu handlowego, a w styczniu 2013 r. urząd miasta wydał pozwolenie na budowę. Galeria Warmińska mieścić się będzie w pobliżu największych

Jaśkowiak obiecał cztery tysiące mieszkań. W tym roku nie będzie ani jednego...

postępowań zwrotowych albo zapisy w studium zagospodarowania przestrzennego, które przeznaczają tereny pod budownictwo wielorodzinne, ale w systemie willi miejskich, co zwiększyłoby koszty - tłumaczy Jarosław Pucek. Kłopot był też z działkami przy ul. Rubież. - Bo jedna z działek, na których mają stanąć

Na Zwycięskiej powstaną mieszkania, postawi je Auchan

lokalizacja. Już przed przetargiem mieliśmy wiele zapytań o te działki. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym miejscu obiekty usługowo-mieszkaniowe.- I taki też planujemy tu wybudować. Zamierzamy postawić trzypiętrowy budynek z mieszkaniami, na którego parterze znajdą się lokale

Koniec zezwoleń na budowę. Nadciąga nowe prawo

jednorodzinnego w większości przypadków. Zamiast tego wprowadzono obowiązek złożenia zgłoszenia wraz z projektem budowlanym w urzędzie administracji architektoniczno-budowlanej. Jeżeli projekt będzie niezgodny np. z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to urząd będzie miał 30 dni na wniesienie

Organizacja branży wydobywczej pozytywnie o projekcie "specustawy" MSP

. Organizacja zwraca też uwagę, że dużo kłopotów sprawia zastosowanie przepisów prawa budowlanego, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę placu wiertniczego - średnio 2 miesiące, które często wiąże się z uzyskiwaniem dodatkowych uzgodnień w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. "

MSP proponuje "specustawę" dla przyspieszenia poszukiwania ropy i gazu

. pięciu - powiedział Karpiński. Proponowana ustawa dotyczy inwestycji w zakresie poszukiwania węglowodorów, czyli w praktyce wierceń np. w poszukiwaniach gazu z łupków, które mają stać się inwestycjami celu publicznego. Przygotowywane przepisy przewidują, że miejscowe plany zagospodarowania

Politechnika Gdańska wybuduje nowoczesne osiedle mieszkaniowe dla pracowników. Może wyglądać tak...

funkcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Śladem sopockiego dworca Działka na której planowana jest inwestycja, liczy 14 ha. W grudniu 1993 roku Politechnika Gdańska zawarła umowę przyjęcia gruntu w użytkowanie wieczyste od skarbu państwa. Rok temu rada miasta uchwaliła miejscowy plan

Czy deweloperom wszystko można, czyli wolnoć Tomku w dużym domku

- mówią nam przedstawiciele protestujących.Po drugiej stronie sporu stoi spółka Inspiro P&R Bogdańscy, która w Starej Miłośnie stawia właśnie domy wielorodzinne. Robi to w miejscu, w którym plan zagospodarowania przestrzennego pozwala budować wyłącznie domy jednorodzinne. Nadzór budowlany powinien taką

PiS wzywa rząd do ogłoszenia moratorium na budowę elektrowni wiatrowych

; - podkreślił. Wśród uregulowań, które obecnie obowiązują, Orłowski wymienił przepisy: o planowaniu przestrzennym, warunkach zabudowy, plany miejscowe, przepisy techniczne, Prawo budowlane, a także koncesje na prowadzenie tego typu działalności gospodarczej. Do apelu o moratorium Orłowski się nie odniósł. PAP

Podlaskie. Ruszyła podstrefa Łapy Tarnobrzeskiej SSE i pierwszy zakład

zainwestować 9 mln zł. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w podstrefie można lokować inwestycje o znacznym wpływie na środowisko naturalne, ale muszą mieć innowacyjny charakter. Można tam m.in. budować magazyny, składy, obiekty produkcyjno-usługowe. Z danych urzędu pracy wynika, że

Turniej miast - stawką inwestycje

, że jest to sprzeczne z zapisami studium i przygotowywanego planu zagospodarowania przestrzennego. Podobnie wygląda sprawa inwestycji w dawnym hotelu Forum, który należy do spółki Wawel-Imos. Tu także na przeszkodzie stanął plan zagospodarowania przestrzennego. Fasada pustego hotelu w

W Gołdapi marzą w wielkich inwestycjach

Jak poinformował PAP wiceburmistrz Gołdapi, Jacek Morzy, miasto ma w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny pod inwestycje związane z obsługą kuracjuszy. - Czekamy na inwestorów, którzy są zainteresowani budową sanatoriów, hoteli, centrów odnowy biologicznej. Samorząd chce

Lotniska regionalne chcą zmiany dotyczącego ich prawa

, by plany generalne narzucały ramy, które okoliczne gminy powinny brać pod uwagę, ustanawiając swoje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. "Tak się jednak nie stało, nie ma żadnej korelacji między Prawem lotniczym a nakazem, aby gminy w swoich planach traktowały plany generalne

TK: Łatwiejsza legalizacja samowoli budowlanej

i prokuratora generalnego. Przypominali, że przepis nie określa terminu, w którym dla zalegalizowania samowoli powinno się posiadać zaświadczenie wójta o zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeśli taki plan został uchwalony.W uzasadnieniu wyroku sędzia

Barszcz: chcemy, aby rząd w grudniu przyjął projekt specustawy dot. gazu i ropy

zagospodarowania przestrzennego lub studia nie mogą przeszkadzać działaniom poszukiwawczym. Wprost przesądza się, że plan "nie jest przeszkodą", nawet jeśli dany teren jest przeznaczony na zabudowę usługową, techniczno-produkcyjną, użytkowanie rolnicze, zieleń i wodę, komunikację, infrastrukturę

FOŚ: kłopoty z przyłączami energetycznymi na Warmii i Mazurach

przez działki należące do kilku prywatnych osób" - powiedziała PAP Sokoll i dodała, że tego rodzaju wymagania sprawiły, iż inwestycja nie mogła powstać, ponieważ aby spełnić te wymagania, trzeba by uchwalać nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i przeprowadzać procedury, które były

Wniosek spadkobierców działki pod Motelem Krak

To jedna z najbardziej atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym działek w mieście. Położona przy rondzie Ofiar Katynia, niedaleko Makro, Ikei i budowanej jeszcze Galerii Bronowice. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren motelu Krak może być przeznaczony pod szeroko

Mapa reprywatyzacji to hit czy populizm? Dwie opinie

populistycznym insynuacjom. "Nie stawiamy zarzutów" - mówi Janek Śpiewak. Czyżby? Podano na przykład, że biuro architektury kierowane przez Marka Mikosa "patronowało miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego zawierającemu wady prawne, które mogą skutkować wypłatą wielomilionowych

Szef J.W. Construction: Czas dużych upustów cen mieszkań minął

niezbędnej infrastruktury. Im bliżej centrum, tym cena za metr kwadratowy mieszkania jest wyższa. Zbyt wysoka dla Polaków zakładających rodziny. A chaos w planowaniu? Nie ma sposobu na to, by budować osiedla w bardziej skoordynowany sposób? - Deweloperzy budują tam, gdzie pozwala im na to miejscowy plan

Kępa Mieszczańska kolejny raz pójdzie pod młotek

całą wyspę w dwóch działkach. Bezskutecznie, bo nikogo nie było na to stać. Dlatego prawie 12-hektarowy teren został podzielony na 30 gruntów. Część działek nie będzie jednak wystawiona do sprzedaży, bo są terenami przewidzianymi pod drogi.Wyspa nie ma jeszcze miejscowego planu zagospodarowania

Budujmy zgodnie z planem

się opłacalne.O.D.: I właśnie dlatego w projekcie ustawy proponujemy przepis, który mówi, że w momencie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właściciele nieruchomości płacą podatek zgodnie z przeznaczeniem gruntu. Czyli w praktyce, jeżeli ktoś ma grunt rolny, a plan

Od 2009 r. nie będą potrzebne pozwolenia na budowę

W przypadku braku planów miejscowych, przy wydawaniu decyzji o zagospodarowaniu terenu będą uwzględniane założenia polityki miejskiej.Nowe przepisy prawa budowlanego przygotowywane przez Ministerstwo Infrastruktury zaczną obowiązywać już od przyszłego roku - informuje "Gazeta Prawna"

Największa inwestycja nad Bałtykiem powstanie w Świnoujściu [WIZUALIZACJE]

architektonicznych, w tym wizja promenady i wyeksponowanie widoku na morze" oraz "zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego". Zwyciężył projekt biura PAG dr inż. arch. Tomasza Głowackiego z Wrocławia. Drugie miejsce zajęła Grupa 5 Architekci z Warszawy, a trzecie - warszawskie biuro

Władze Gdańska chcą wybudować tor Formuły 1 za 100 mln euro. "Fanaberia!"

infrastruktury sportowej. Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej: - Teren, na którym ma powstać NCSMiR, jest własnością miasta. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwala przeprowadzić tam tego typu inwestycję. Budowy centrum nie udźwigniemy z pieniędzy z budżetu

Kórnik nie zbankrutuje - PSE przegrały

bezpieczeństwo Poznaniowi (inwestycję wyceniono na 350 mln zł). We wrześniu 2005 r. burmistrz Kórnika obieca PSE, że radni gminy w ciągu kilku miesięcy opracują i uchwalą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - dokument niezbędny do prowadzenia inwestycji.Kłopoty zaczęły się, gdy wyszło na jaw, że sieć

Afera na Malcie. Przypomina się Kulczykpark

- planów zagospodarowania przestrzennego (w przypadku Malty) czy studium kierunków i zagospodarowania Poznania (gdy chodziło o Kulczykpark).To oczywiście ważne, co potem wyrasta w miejscu inwestycji, czy nie szpeci przestrzeni, ile daje miejsc pracy i wpływów z podatków do miejskiej kasy. Ale to dzieje się

Samorząd Gliwic: kopalnia Sośnica-Makoszowy może być rentowna

potencjalnie możliwych do wydobycia zasobów węgla kamiennego. Jednak dostęp do ich znacznej części jest ograniczony ze względu na infrastrukturę na powierzchni: dwie autostrady - A1 i A4, linie kolejowe, zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice oraz zapisy w koncesji na

Wielkie sprzątanie w reklamie

ministerstwo. Dziś gminy co prawda mogą zapisy dotyczące reklam wprowadzać do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ale przygotowywanie planu dotyczącego poza estetyką wielu innych aspektów, trwa zwykle latami. Stąd większość polskich miast nie objęła na razie planami nawet połowy swojego

Barszcz: chcemy, aby rząd w grudniu przyjął projekt specustawy dot. gazu i ropy

przepisy przewidują, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub studia nie mogą przeszkadzać działaniom poszukiwawczym. Wprost przesądza się, że plan "nie jest przeszkodą", nawet jeśli dany teren jest przeznaczony na zabudowę usługową, techniczno-produkcyjną, użytkowanie rolnicze

Przedsiębiorcy czekają na nowe miejsca pod inwestycje

wrześniu 2007 roku.Zakładał on między innymi odrolnienie wszystkich gruntów w granicach miast powyżej 100 tys. i gruntów poniżej III klasy położonych w mniejszych miastach, skrócenie terminów uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy możliwości budowy małych obiektów na podstawie

Właściciel hotelu Monopol chce kupić miejską działkę

chce, by powstał tam kolejny hotel. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje także, że może tam zostać wybudowany np. widowiskowy obiekt kultury. Nowy właściciel wszystkie prace budowlane będzie musiał prowadzić przy uzgodnieniach i nadzorze miejskiego i wojewódzkiego konserwatora

Dekret Bieruta - projekt zmian

wykorzystywana na cel publiczny; - poprzedni właściciel bądź jego następca prawny złożą wniosek na urzędowym formularzu w terminie 12 miesięcy; - oddanie nieruchomości jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; - w odniesieniu do nieruchomości nie zaszły nieodwracalne skutki prawne

Spółka zależna Alterco kupi ziemię pod Krakowem za max. 28,5 mln zł pod osiedle

jednorodzinnych, podało Alterco w komunikacie. Umowa, zawarta przez Emir 6 z Piotrem i Stanisławą Paluch oraz Maciejem i Jolantą Paluch, przewiduje, że w przypadku gdyby do 15 lutego 2013 r. nie uległ zmianie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w wyniku rozpoczętej przez władze lokalne procedury

Budowa domu jednorodzinnego w 2014 roku

musi uwzględniać wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Niezgodność zgłoszenia budowy domu z ustaleniami planu miejscowego lub wytycznymi decyzji o warunkach zabudowy będzie podstawą do sprzeciwu wobec takiej inwestycji. Bez zbędnych formalności

Kępa Mieszczańska: kupić nie kupić, obserwować warto

Kępa to dwie działki: 10 ha za 241 mln zł i mniejsza 1,7 ha za 41 mln zł. To ostatni niezabudowany teren w centrum miasta. Niestety bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co powstrzymuje potencjalnych inwestorów przed zakupem, którzy nie mają pewności, jakie inwestycje będą mogli

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (pot. plan miejscowy, MPZP) – akt prawa miejscowegoArt. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania

Plan miejscowy

Miejscowy plan odbudowy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

planu zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego i w systemie planistycznym zaliczane jest do aktów planowania ogólnegoP. Kwaśniak, "Plan miejscowy...", str. 52. Nie jest aktem prawa miejscowegoArt. 9 ust. 5 ustawy, a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących

Plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Poznania (1994)

Plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Poznania (1994) – koncepcja rozwoju urbanistycznego Poznania zatwierdzona uchwałą nr X/58/II/94 Rady Miejskiej z dnia 6 grudnia 1994BIP Poznań. Uchylała wcześniejszą koncepcję, zatwierdzoną 22 sierpnia 1975.Głównym autorem koncepcji był, podobnie

Plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Poznania (1975)

Plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Poznania (1975) – koncepcja rozwoju urbanistycznego Poznania zatwierdzona 22 sierpnia 1975, stanowiąca integralną część planu zagospodarowania przestrzennego województwa poznańskiego zatwierdzonego uchwałą nr VII/25/77 Wojewódzkiej Rady Narodowej

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktem prawa miejscowego.
Przy sporządzaniu planów miejscowych wiążące są ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, pod rygorem nieważności planu

więcej o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na pl.wikipedia.org

Zdjęcia - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego