miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

PAP

Łódź. Powstały kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Łódź. Powstały kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Powstały projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla otuliny Lasu Łagiewnickiego oraz tzw. Starego Złotna w Łodzi. Po ich uchwaleniu pokrycie pow. miasta planami wzrośnie do ponad 10 proc. Miejscy urbaniści szacują, że w całym 2015 r. może wzrosnąć do 15 proc.

Gdańsk walczy z reklamami. "Na efekty musimy zaczekać. Przecież przestrzeń publiczną psuliśmy przez 25 lat"

Nowe, bardziej restrykcyjne zasady dotyczące reklam znajdą się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Ale tylko tych dopiero procedowanych. Wśród nich będzie m.in. plan miejscowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

TK uznał zarzut RPO o nierównej ochronie własności gruntów

Za niezgodne z konstytucją uznał TK wyłączanie roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości przeznaczono na cel publiczny w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przed 95 r., jeśli takie przeznaczenie potem utrzymano.

Powstały projekty miejscowych planów zagospodarowania Nowego Centrum Łodzi

ścieżkę inwestowania. Plan mówi co można wybudować, jakiej wysokości, jakich gabarytów i o jakiej funkcji. Skończy się czas występowania o indywidualne decyzje o warunkach zabudowy" - podkreślił. W Łodzi zaledwie 8,67 proc. pow. miasta ma przyjęte miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Czy PKP kładąc tandetną kostkę naruszyło miejscowy plan? Sprawdzi to nadzór budowlany

Czy PKP kładąc tandetną kostkę naruszyło miejscowy plan? Sprawdzi to nadzór budowlany

chciał - wstrzymać natychmiast prac na dworcu i zażądać usunięcia betonowej kostki. Plan chroni też plac Niemniej - jak ustaliliśmy - otoczenie zabytków chroni jeszcze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. A ten jasno wskazuje, że plac, o którym mowa, znajduje się w strefie A, czyli na terenie

Gmina Giżycko miejscowym planem broni się przed farmami wiatrowymi

Wójt gminy Giżycko Marek Jasudowicz poinformował PAP, że plan zagospodarowania przestrzennego dla tej gminy ma być opracowany za 1,5 roku, obejmie 1,5 tys. ha. "Przygotuje go firma z Olsztyna, z którą już podpisaliśmy umowę. Będzie nas to kosztowało 60 tys. zł" - powiedział Jasudowicz i

Katowice. Radni za ograniczeniem reklam w śródmieściu

moderny" - powiedział PAP radny Michał Jędrzejek z klubu radnych "Forum Samorządowe i Piotr Uszok". Plan dopuszcza w tej części miasta wyłącznie reklamy i szyldy związane z prowadzoną w budynkach działalnością. Kształt i wielkość tych szyldów i reklam, a także miejsce ich umieszczenia

Szczecin. Po pogłębieniu toru wodnego port przyjmie większe jednostki

brzegowych. Jej celem jest umożliwienie nam działań, które podejmiemy przystępując do realizacji robót związanych z pogłębieniem toru" - powiedziała. Obecnie plan nie we wszystkich miejscach jednoznacznie zezwala na zabudowę hydrotechniczną brzegów, np. wzdłuż wschodniego brzegu Odry, na wysokości

Basen na Oporowie to ruina bez żadnych szans na remont

Basen na Oporowie to ruina bez żadnych szans na remont

takiej decyzji był brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Bez takiego dokumentu żaden przedsiębiorca nie zdecyduje się na milionowe inwestycje. Remont Oporowa bezterminowo wypadł więc z planów miejskich. Dzisiaj na blisko siedmiohektarowej działce trawa sięga pasa. W

Budowa marketów - na podstawie planów zagospodarowania; ustawa podpisana

lokalizacja WOH na wyznaczonym obszarze może się odbyć tylko i wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego. Norma 2000 m kw. obowiązywała już wcześniej. W 2007 r. została zmieniona na 400 m kw. na mocy ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (WOH

"Puls Biznesu": Bez planu nie ma budowy

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pokrywają tylko około 30 proc. kraju, a rocznie przybywa ich zaledwie 1 proc. Uchwalenie jednego trwa średnio trzy lata. "Mimo argumentów, że uchwalone plany przewidują tereny mieszkaniowe dla 80 mln osób, a studia zagospodarowania

Sejm.Budowa supermarketów powyżej 2 tys. mkw. - na podstawie planów zagospodarowania

przestrzennego doprowadzi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W piątkowym głosowaniu obie poprawki PiS zostały odrzucone. Za przyjęciem noweli głosowało 281 posłów, 6 posłów było przeciw, a 138 wstrzymało się od głosu. Nowela trafi teraz do Senatu.

Budowa marketów na podstawie planów zagospodarowania. Duda podpisał ustawę

Budowa marketów na podstawie planów zagospodarowania. Duda podpisał ustawę

lokalizacja WOH na wyznaczonym obszarze może się odbyć tylko i wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Norma 2 tys. m kw. obowiązywała już wcześniej. W 2007 r. została zmieniona na 400 m kw. na mocy ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Wszyscy właściciele gruntów dostaną rekompensaty "za drogi"

Wszyscy właściciele gruntów dostaną rekompensaty "za drogi"

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym 31 grudnia 1994 r., jeśli takie przeznaczenie zostało utrzymane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym pod rządem aktualnie obowiązującej ustawy". Wyjaśniamy, że chodzi o przypadki nieruchomości zamrożonych

Supermarkety powyżej 2 tys. m kw. - na podstawie planów zagospodarowania

Supermarkety powyżej 2 tys. m kw. - na podstawie planów zagospodarowania

Dotychczas większość gmin lokalizowała supermarkety o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. na podstawie miejscowych planów zagospodarowania, jednak z powodu braku regulacji i sprzecznego orzecznictwa sądów taka budowa mogła się odbyć również na podstawie warunków zabudowy. Norma 2000 m kw. obowiązywała

Sejm. Projekt ustawy dot. m.in. budowy supermarketów trafi do komisji

przede wszystkim na celu uporządkowanie przepisów i zlikwidowanie istniejącej luki prawnej. Większość gmin lokalizowała bowiem takie sklepy w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania, jednak z powodu braku regulacji i sprzecznego orzecznictwa sądów taka budowa mogła się odbyć też na podstawie wydanych

Kontrowersyjne przepisy dot. ryzyk powodziowych - z podpisem prezydenta

, granic obszarów szczególnego zagrożenia powodzią m.in. w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. Według PiS jest to przekazanie właściwym

Orion ma przedwstępną umowę nabycia działki w Skawinie za 6 mln zł netto

Warszawa, 23.12.2015 (ISBnews) - Orion Investment zawarł przedwstępną umowę nabycia nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 1,06 ha położonej w Skawinie k/Krakowa za 6 mln zł netto, podała spółka. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę

Senat: bez poprawek do noweli o ochronie gruntów rolnych i leśnych

budowlanych na tych terenach. Przekonywali, że obecne przepisy powodują też problemy z uchwalaniem i wykonywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach wiejskich i podmiejskich, czy uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy na obszarach, na których nie ma miejscowego planu

Senat: gminy nie będą musiały uwzględniać ryzyk powodziowych przy inwestycjach

powodzią m.in. w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. Według PiS jest to przekazanie właściwym jednostkom samorządu terytorialnego decyzji, co

Od czwartku ułatwienia w prowadzeniu inwestycji kolejowych

postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie będą dla takich organów wiążące. W uzasadnieniu noweli wskazano, że często brakuje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub są one nieaktualne, co znacznie wydłuża proces wydawania decyzji dotyczących lokalizacji linii kolejowej

Kształtowanie polityki przestrzennej jednym z wyzwań stolicy do 2030 r.

wykorzystania transportu zbiorowego. Paweł Majkusiak z pracowni architektonicznej "Jems Architekci" wskazywał podczas konferencji, że obecnie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują zaledwie 36 proc. powierzchni miasta. Dodał, że wielu miejscach miasto się rozlewa, a centrum miasta

Senat proponuje poprawki do noweli ustawy o transporcie kolejowym

zagospodarowaniu przestrzennym. Oznacza to, że w niektórych przypadkach postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie będą dla takich organów wiążące. W uzasadnieniu noweli wskazano, że często brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub są one nieaktualne, co znacznie

Sejm znowelizował ustawę o transporcie kolejowym

. Oznacza to, że w niektórych przypadkach postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie będą dla takich organów wiążące. W uzasadnieniu wskazano, że często brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub są one nieaktualne, co znacznie wydłuża proces wydawania

PKL chcą rozmawiać z właścicielami gruntów na Gubałówce ws. inwestycji

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego byłoby rozpoczęciem procedury konsultacji społecznych w oparciu o zapisy studium dla tego obszaru" - podkreślił prezes PKL. Zarząd podczas spotkania zaprezentował również status złożonych wniosków dotyczących Kasprowego Wierchu. 29 lipca 2015 r. PKL

MIR przygotowuje projekt noweli o planowaniu przestrzennym

społecznych w tworzeniu planów miejscowych. "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz plany miejscowe, ustalane na podstawie takiego studium, muszą być powiązane z realiami społecznymi i gospodarczymi oraz tworzone w dialogu z obywatelami" - zaznaczył. Przyszły Kodeks

Sejm: gminy nie będą musiały uwzględniać ryzyk powodziowych przy inwestycjach

istotną modyfikację dotychczasowych rozwiązań. Chodzi o wprowadzenie fakultatywnego uwzględniania przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego, granic obszarów szczególnego zagrożenia powodzią m.in. w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, miejscowym planie

W niedzielę zacznie obowiązywać ustawa krajobrazowa. Koniec z nielegalnymi reklamami?

projektu prezydenckiego - tylko na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjmowanego przez gminy. Podkomisja sejmowa, która pracowała nad ustawą, nie poparła takiego rozwiązania i zrezygnowała z wprowadzenia do ustawy nowej kategorii prawnej - "dominanty przestrzennej"

Bubel naprawiony. Sejm przywrócił ograniczenia dla wielkich sklepów

na granicy upadku - przekonywał. Cała Unia reguluje Na szybko posłowie napisali poprawkę do ustawy o planowaniu. Zgodnie z nią sklepy o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m kw. będą musiały być budowane na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rząd jest za, bo - jak twierdzi

Protesty przeciwko wieżowcom firmy Leszka Czarneckiego

architektoniczne i urbanistyczne, choć zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, bardziej pasują do modernistycznych przedmieść niż do śródmieścia Gdańska" - napisali w ubiegłym tygodniu do biznesmena. Prosili, by miliarder wpłynął na zarząd kontrolowanej przez siebie firmy i zmienił projekt

Prezydent podpisał nowelę ustawy o transporcie kolejowym

. Oznacza to, że w niektórych przypadkach postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie będą dla takich organów wiążące. W uzasadnieniu noweli wskazano, że często brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub są one nieaktualne, co znacznie wydłuża proces wydawania

Murapol kupuje działki w Siewierzu pod inwestycję z 52 mieszkaniami

2,4 tys. m2, podały Alta i Murapol w odrębnych komunikatach. "Uzyskał już ostateczną decyzję pozwolenia na budowę. Nieruchomość powstanie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i uzgodnionego ze sprzedawcą projektu. Cena sprzedaży skalkulowana w oparciu o liczbę PUM

Działka z widokiem na Bałtyk

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oferowana w przetargu działka powinna zostać wykorzystana pod zabudowę uzdrowiskowo-turystyczną. Postępowanie ma charakter przetargu nieograniczonego, mogą do niego przystąpić wszyscy zainteresowani kupnem nieruchomości. Jedynym warunkiem jest wniesienie

Sejm znowelizował ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych

przestrzennego w gminach wiejskich i podmiejskich, czy uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy na obszarach, na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cuda przy ustawie o rewitalizacji

miejscowymi politykami samorządowymi. Po co? W gminach powinny być plany zagospodarowania przestrzennego z wyraźnie zaznaczonymi miejscami, gdzie wolno budować duże sklepy, a gdzie nie. Biznes chce czytelnych zasad. Te przepisy, które były do tej pory, funkcjonowały dobrze. - Usunięcie tego zapisu jest

Sejm przywróci ograniczenia dla hipermarketów

planowaniu. Zgodnie z nią sklepy o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m kw. będą musiały być budowane na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dlaczego posłowie wprowadzają 2 tys. m kw., a nie jak poprzednio 400 m kw.? Boją się Trybunału Konstytucyjnego. Art. 10 pkt 8 ustawy o

Koniec z blokami, które miały być domami jednorodzinnymi

wiele lat budował domy w amerykańskim stanie Floryda, opowiadał mi, że tam inwestor musi dostosować się do odpowiednika naszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tzw. zoning określa m.in. liczbę jednostek mieszkalnych, które mogą powstać na danym terenie, bo ma to niebagatelne znaczenie

Gołębiewski chce do morza. Czy w Łebie powstanie gigantyczny hotel?

ma powstać w Łebie, Gołębiewski wybudował już w trzech miejscach: w Mikołajkach, Wiśle i Karpaczu. Budowa zwłaszcza tego ostatniego spotkała się z dużymi kontrowersjami. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakładał, że może tam powstać maksymalnie siedmiopiętrowy obiekt. Gołębiewski

Prezydent podpisał ustawę o rewitalizacji zdegradowanych obszarów

obszarem stosowania szczególnych norm prawnych z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, mieszkalnictwa, prawa podatkowego oraz cywilnego. Ustawa przewiduje również szczególną formę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - miejscowy plan rewitalizacji, który może być

Zachodniopomorskie. Wiosną ma ruszyć budowa linii elektroenergetycznej

Inwestycję wpisano w miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin i Stepnica, a jej wykonawca Aldesa Nowa Energia ma decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - poinformował w czwartek wykonawca. Łączna długość jednotorowej napowietrznej linii Glinki - Recław to

Eksperci: Kodeks urbanistyczno-budowlany usprawni inwestycje w Polsce

nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według eksperta BCC urzędy wydają ich rocznie ok. 160 tys. "Z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego na pewno istotne będzie odformalizowanie procesu budowlanego, a w konsekwencji skrócenie czasu oczekiwania na decyzję o

Ostróda sprzedała dawny poligon. Powstaną tam domy

powodzeniu ostatniego przetargu zdecydowało to, że gmina zadbała o uzbrojenie gruntów i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania. W jego ocenie, wokół Ostródy zaczną powstawać kolejne podmiejskie osiedla jednorodzinne, bo w mieście zaczęło brakować wolnych terenów pod zabudowę.

WSA: uchwała gminy dot. odległości wiatraków od domu - nieważna

Administracyjnego. Kilka gmin z Suwalszczyzny przygotowuje lub uchwaliło już podobne uchwały, określające minimalne odległości turbin wiatrowych od zabudowań. Według prawników wojewody podlaskiego, aby przepisy obowiązywały, gminy muszą je zawrzeć w planach zagospodarowania przestrzennego. Jak powiedział PAP

Podlaskie.W gminie Bakałarzewo może powstać część mostu energetycznego

. Inwestycja ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa energetycznego we wschodniej Polsce. Na Podlasiu linia będzie przebiega przez 10 gmin. Oprócz Bakałarzewa, wszystkie samorządy wpisały już inwestycję do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W ramach budowy linii z Ełku do granicy polsko

Ustawa krajobrazowa do Trybunału Konstytucyjnego

samodzielności gmin w realizacji zadań własnych z zakresu ładu przestrzennego - ocenia BCC. Ponadto, jak zaznacza organizacja, ustawa "podważa dotychczas obowiązujące prawo lokalne - od pozwoleń, zgłoszeń, decyzji administracyjnych po miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które regulowały

BCC skierowało ustawę krajobrazową do TK

samodzielności gmin w realizacji zadań własnych z zakresu ładu przestrzennego" - ocenia BCC. Ponadto - jak zaznacza organizacja - ustawa "podważa dotychczas obowiązujące prawo lokalne - od pozwoleń, zgłoszeń, decyzji administracyjnych, po miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które

Resort środowiska proponuje uznanie za strategiczne blisko stu złóż

ochronie złóż strategicznych czy nowela Prawa geologicznego i górniczego. W tym punkcie wskazuje się też, iż oprócz zmian w prawie górniczym, znowelizowana powinna być też ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, która narzuciłaby obowiązek uwzględniania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Olsztyn chce zatrzymać u siebie turystów jadących na Mazury

obszarze muszą wynikać z zapisów planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Mogą więc tam powstać hotele, kempingi, wypożyczalnie sprzętu wodnego i sportowego czy przystań z ośrodkiem szkoleniowym. Inwestorzy mogą świadczyć usługi sportowe i rekreacyjne ale także z zakresu ochrony zdrowia. Może

Sejm przyjął większość senackich poprawek do ustawy o rewitalizacji

wielkopowierzchniowych obiektów handlowych niezależnie od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czyli nawet przy sprzeciwie rady gminy. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestował m.in. przewodniczący klubu Zjednoczonej Prawicy Jarosław Gowin, domagając się wprowadzenia ograniczeń co do wielkości

Miasto chce sprzedać zabytek. Teraz już tylko za pół ceny

już o połowę niższa i wynosi 593 tys. zł. Budynek szkoły znajduje się w gminnym rejestrze zabytków, ale teren, na którym stoi, nie jest objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

MIR: projekt kodeksu budowlanego w Sejmie jeszcze przed końcem kadencji

nie muszą sporządzać planów miejscowych. Taki obowiązek dotyczy niektórych obszarów, w tym m.in. uzdrowiskowych. Wskutek zmian kodeksowych ma wzrosnąć rola studium gminy, czyli dokumentu określającego jej politykę przestrzenną. Studium będzie dzieliło teren każdej gminy na trzy obszary: zabudowany

LC Corp kupuje działkę w Warszawie od PHO za ok. 94 mln zł, planuje 1160 lokali

" - czytamy w komunikacie. Nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Olbrachta, który przewiduje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami, podano także. "Na będących przedmiotem umowy nieruchomościach planowana jest, po ich nabyciu przez

PAIiIZ: Inwestorzy narzekają na podatki, zamówienia publiczne

planach zagospodarowania przestrzennego. W tych ostatnich zwłaszcza podkreśla się znaczne nierówności między województwami. Przykładowo w województwie kujawsko-pomorskim 4,9 proc. obszarów objętych jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a na Śląsku ten wskaźnik wynosi 63,9 proc. Średnia

Samorządy boją się roszczeń po zmianie map terenów zalewowych

znajdują się w tej chwili w końcowej fazie uzgodnień i zostaną przedstawione w pierwszym kwartale tego roku. Będzie to oznaczało dla samorządów konieczność dostosowania do nich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. "Zmiana powinna obejmować zmiany przeznaczenia nieruchomości, jeśli te

We wtorek rząd m.in. o przyspieszeniu inwestycji kolejowych

transporcie kolejowym, organy wydające te decyzje nie stosują przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. Oznacza to, że w niektórych przypadkach postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie będą dla takich organów wiążące. W uzasadnieniu noweli wskazano, że często brak jest

Podkomisja sejmowa: ustawa krajobrazowa bez dominanty przestrzennej

byłyby uznane za "dominantę przestrzenną". Tego rodzaju obiekty miały powstawać - według projektu prezydenckiego - tylko w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjmowany przez gminy. "Na razie, na poziomie podkomisji zrezygnowaliśmy z tego instrumentu i tym samym

Dali zgodę na budowę, a potem zmienili plan. Gdynia przegrała w sądzie 3,8 mln zł

Sądu Okręgowego w Gdańsku. Właściciele spornych działek zażądali za nie w sumie 5 mln zł. Prawnicy gdyńskiego magistratu wnieśli o nieuwzględnienie tych roszczeń - ich zdaniem prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego trwały cztery lata i właściciele nieruchomości byli poinformowani o

Deweloper próbował wykorzystać lukę prawną. Klienci mają problem

prosty: jeśli gminny plan zagospodarowania przestrzennego terenu przewiduje budowę wyłącznie domów jednorodzinnych, deweloper występuje o pozwolenie na budowę takiego domu. Metamorfoza następuje po zakończeniu budowy, gdy deweloper występuje do starosty o stwierdzenie samodzielności mieszkań w danym

"DGP": Będzie można postawić dom bez pozwolenia na budowę

dużych budów (o kubaturze pow. 5 tys. m sześc. lub wysokości pow. 12 m). Przy mniejszych możliwe będzie korzystanie z uproszczonej ścieżki zgłoszenia. Zgody budowlanej nie będzie też blokować brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Koncepcja tych i innych nowych przepisów jest w trakcie

"Dziennik Gazeta Prawna": Domy bez pozwoleń

dużych budów (o kubaturze pow. 5 tys. m sześc. lub wysokości pow. 12 m). Przy mniejszych możliwe będzie korzystanie z uproszczonej ścieżki zgłoszenia. Zgody budowlanej nie będzie też blokować brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Koncepcja tych i innych nowych przepisów jest w trakcie

Dostosują plan, by zamaskować błąd urzędników?

Przeszkodą okazał się plan zagospodarowania przestrzennego, który wyklucza prowadzenie na wybranej działce stacji demontażu pojazdów, którą Ewa Kułak ze Skorogoszczy chciała otworzyć wraz z mężem. Sęk w tym, że kolejni urzędnicy wydawali pozwolenia, które doprowadziły do powstania stacji, ale - co

Dom Development wprowadził do sprzedaży Apartamenty Mokotów

stanowi podstawę systemu przyrodniczego miasta. Są to najbardziej atrakcyjne tereny zielone stolicy. W związku z ochroną Skarpy Warszawskiej Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wprowadza ograniczenia wysokości i intensywności zabudowy oraz zabezpiecza malownicze otoczenie apartamentów. Dom

Zobacz, które budynki chce sprzedać miasto i za ile

Tower), gdzie jeszcze niedawno mieścił się urząd pracy. Budynek jest ujęty w Wykazie Zabytków Architektury i Budownictwa Miasta Wrocławia. Nie ma tam miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie zabudowy biurowej, usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej

Blok na 50 mieszkań wśród willi. Urzędnicy wydali zgodę

. Ratusz pośrednio przyznał rację oburzonym mieszkańcom. Szef miejskiego wydziału architektury i planowania przestrzennego Marek Mikos informuje, że dziś ta sprawa byłaby rozpatrywana inaczej. Decyzji w sprawie wniosków o warunki zabudowy niezgodne z wyłożonym projektem planu miejscowego nie wydawaliby już

Łódzkie. Uniejów gotowy na kolejne inwestycje

współczynniki, które zostaną wprowadzone do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Później na bazie tej koncepcji będą realizowane projekty architektoniczne. Było dziewięć zespołów projektowych. Ich pomysły będą wykorzystywane w trakcie inwestycji, która będzie realizowana etapami. Pierwsze

PKP sprzedaje atrakcyjne tereny, ale chętnych brak [RANKING]

umożliwia szybkie przystąpienie do inwestycji. - Nieruchomość jest w trakcie przygotowywania do sprzedaży. Planowany termin ogłoszenia  pierwszego przetargu to lipiec 2014 r. Zapisy w projekcie dopuszczają zabudowę usługową. Pragnę jednak zaznaczyć, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Czas zmienić prawo dotyczące doświetlenia mieszkań

naszym kraju mamy kilka źródeł regulacji związanych z doświetleniem mieszkań, m.in. postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ale i np. przepisy dotyczące nasłonecznienia czy sprawności energetycznej. Można je znaleźć głównie w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim

PiS zawiesza powódź. Mapy terenów zalewowych już nie są potrzebne

miały 30 miesięcy na dostosowanie do map swoich planów zagospodarowania przestrzennego. Czyli m.in. wprowadzenia zakazu lub ograniczenia zabudowy obszarów zagrożonych powodzią. Ma to zapobiec takim inwestycjom jak budowa osiedla na terenie zalewowym we Wrocławiu, podtopionym w 2010 r. PiS postanowił

Są chętni na tereny w centrum Gdyni, ale jest też problem

centrum hotelowo-handlowo-wypoczynkowe, a także część biurowa, mieszkaniowa oraz parkingi. Cały teren nie doczekał się jeszcze uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, chociaż mówi się o tym, że stanie na sesji rady miasta przynajmniej od połowy zeszłego roku. Na przeszkodzie stoją

Sejmowa komisja rozpatrywała projekty zmian w prawie środowiskowym

, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu noweli, istotą zmiany jest przekazanie właściwym jednostkom samorządu terytorialnego decyzji, co do uwzględnienia

Podkomisja sejmowa zakończyła pracę nad ustawą krajobrazową

i wszelkich innych obiektów, które byłyby uznane za "dominantę przestrzenną". Tego rodzaju obiekty miałyby powstawać - według projektu prezydenckiego - tylko w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjmowany przez gminy. Podkomisja nie poparła jednak takiego

Komisja rolnictwa zarekomenduje uchwalenie ustawy o ochronie gruntów

uchwalaniem i wykonywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach wiejskich i podmiejskich czy uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy na obszarach, na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego ma być gotowy pod koniec roku

techniczną, czyli w wodociągi czy gazociągi. Jeżeli gmina uchwali plan miejscowy pod nową zabudowę, będzie musiała zapewnić jej podstawową infrastrukturę. Komisja chce również zrezygnować z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Proponuje, by w ramach jednego postępowania o pozwolenie na

Weto prezydenta do noweli ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

tych terenach. Według nich obowiązujące prawo powoduje też problemy z uchwalaniem i wykonywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach wiejskich i podmiejskich czy uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy na obszarach, na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania

Sejm uchwalił ustawę krajobrazową. Będzie mniej reklam w przestrzeni publicznej?

". Tego rodzaju obiekty miałyby powstawać - według projektu prezydenckiego - tylko w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjmowany przez gminy. Podkomisja nie poparła jednak takiego rozwiązania i zrezygnowała z wprowadzenia do ustawy nowej kategorii prawnej - "dominanty

Na co uważać, kupując działkę budowlaną

w dużym stopniu koszty całego przedsięwzięcia. Żeby uniknąć w przyszłości problemów, koniecznie zweryfikuj stan prawny działki, jej przeznaczenie, uzbrojenie, a także plany gminy wyznaczone przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na początek sprawdź, pod jaką zabudowę przeznaczony jest

Ustawa rewitalizacyjna szansą na rozwój PPP w Polsce

, zgodnie z którą sklepy o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. mkw. będą mogły powstawać tylko na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

WSA: uchwała gminy dot. odległości wiatraków od domu - nieważna

uchwały, określające minimalne odległości turbin wiatrowych od zabudowań. Według prawników wojewody podlaskiego, aby przepisy obowiązywały, gminy muszą je zawrzeć w planach zagospodarowania przestrzennego. Jak powiedział PAP zastępca wójta gminy Jeleniewo Marek Waszkiewicz, uchwała podjęta przez radnych

Pięć działek Kępy w przetargach i żadna się nie sprzedała

pójdą wtedy kolejne trzy działki. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez lata był przeszkodą w znalezieniu chętnych na tereny na Kępie Mieszczańskiej - bo inwestorzy nie wiedzieli, co mogliby na wyspie postawić. W czerwcu tego roku dokument wreszcie został uchwalony przez radę

Opolskie. Rozstrzygnięto przetarg ws. trzech działek w centrum Nysy

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obiekt, który powstanie na terenie trzech działek może być przeznaczony do zabudowy pod działalność usługowo-handlową, gastronomię, zaaranżowanie powierzchni wystawienniczej czy kulturalnej. Pieczarka wyjaśnił, że dopuszczalna jest także budowa mieszkań

Podlaskie. CBA chce śledztwa ws. pieniędzy dla gminy od firm stawiających wiatraki

rozporządzania mieniem komunalnym przez gminę Przerośl. Postępowanie obejmowało lata 2005-2013. Jak poinformował Dobrzyński, CBA sprawdzało, czy prywatne firmy sponsorowały gminę, by ta potem dokonywała zmian miejscowego studium oraz w planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie możliwości budowy farm

Kielce. Ruszyła internetowa platforma komunikacji samorządu i mieszkańców

będą uwzględnione ich sugestie. Inny z modułów pozwala na przeprowadzenie konsultacji społecznych przy opracowywaniu m. in. projektów strategii rozwojowych miasta czy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z kolei "Budżet obywatelski" to serwis wspierający przeprowadzenie

Wielkie zmiany w prawie budowlanym. Domy bez pozwoleń

niej w internecie - na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Ministerstwo podkreśla, że zniesienie pozwoleń na budowę nie grozi zalewem samowoli budowlanych. Projekt domu musi uwzględniać wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Niezgodność

Jak chronić grunty rolne przed zabudową? Prezydent ma pomysł

mają podobny cel: w ściśle określonych sytuacjach gminy mogłyby zezwolić na zabudowę cennych rolniczo gruntów (klas I-III) bez konieczności uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i uzyskania w ramach procedury planistycznej zgody ministra rolnictwa. Przy czym powierzchnia

Wrocław. Ok. 36 mln zł za teren dawnego szpitala im Babińskiego

sportowe, place zabaw, nowy szpital, a nawet kościół - tak przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.(PAP)

Sąd ws. mostu energetycznego: działania wojewody zgodne z prawem

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił w czwartek skargę jaką w tej sprawie składała Rada Gminy Bakałarzewo. Samorząd Bakałarzewa podważał zarządzenie zastępcze wojewody, który w trybie nadzoru nad samorządami lokalnymi podjął procedurę przygotowania miejscowego planu zagospodarowania

Dolnośląskie. W Legnicy 49 projektów w ramach budżetu obywatelskiego

kątem zgodności z przyjętymi zasadami formalno-prawnymi. "Analizowana była m.in. zgodność projektów z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz to, czy są one zlokalizowane wyłącznie na terenach będących własnością gminy. Szacowano także ich wartość, gdyż koszt realizacji każdego

Rząd przyjął założenia projektu ws. przyspieszenia inwestycji kolejowych

podstawie przepisów ustawy o transporcie kolejowym, organy wydające te decyzje nie stosują przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. Oznacza to, że w niektórych przypadkach postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie będą dla takich organów wiążące. W uzasadnieniu noweli wskazano

ARP: Współpraca z samorządami pomoże firmom z SSE znaleźć pracowników

współpracują z władzami lokalnymi. Dobrym tego przykładem jest powstanie i rozwój podstrefy Lublin należącej do SSE Euro-Park Mielec. Od początku jej istnienia miasto było głównym koordynatorem działań w zakresie pozyskania gruntów, zmian zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz

Źle zaplanowane miasta hamują rozwój. Samorządy tracą miliardy [RAPORT]

Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Niski standard i wysokie koszty życia Autorzy raportu zwracają uwagę, że brak planów miejscowych i idąca za tym wolnoamerykanka urzędników decydujących, co i gdzie ma zostać wybudowane, przekładają się na niski standard i wysokie koszty życia na

Od środy samorządy łatwiej zrewitalizują zdegradowane obszary

obszarem stosowania szczególnych norm prawnych z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, mieszkalnictwa, prawa podatkowego oraz cywilnego. Ustawa przewiduje również szczególną formę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - miejscowy plan rewitalizacji, który może być

Legnica. 73 propozycje do budżetu obywatelskiego

Zespół zbada projekty m.in. pod kątem zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i sprawdzi, czy planowane zadania dotyczą terenów będących własnością gminy. "Szacowana jest również ich wartość, ponieważ koszt realizacji każdego projektu powinien mieścić się w kwocie 200

Od niedzieli nowe prawo budowlane. Pozwolenie na budowę domu nie będzie już konieczne

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego bądź decyzją o warunkach zabudowy w przypadku, gdy takiego planu nie ma, a także będzie weryfikował, czy nie są wymagane innego rodzaju pozwolenia i uzgodnienia dotyczące budowy takiego obiektu - mówi agencji Newseria Kinga Cekiera z kancelarii prawnej

Wydali pieniądze na działki. Domów nie wybudują?

wylali asfalt, dostał pozwolenie na budowę. Jego dom stoi już w stanie surowym. Nie wiadomo jednak, czy będzie mógł zabudować otaczającą go działkę. Powód? W wakacje na stronach magistratu pojawiło się ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gdzie zagraża nam wielka woda, można sprawdzić na specjalnej mapie

przestrzenna. Niezbędne do tego jest posiadanie narzędzi umożliwiających wprowadzenie ograniczeń lub nawet zakazów zagospodarowania najbardziej zagrożonych obszarów. - Ważną rolę odgrywają analizy i dokumenty strategiczne. Na ich podstawie możemy tak zarządzać ryzykiem powodziowym, aby minimalizować straty

Gdańsk.Nie ma chętnych na 45 ha w porcie

Sucharskiego i Kontenerowej to ponad 45 ha. Można było wydzierżawić (na okres od 10 do 30 lat) jedną lub więcej działek. Nieruchomości są niezabudowane i niezagospodarowane; zgodnie z "Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego "Port Północny I" w Gdańsku, działki mogą być przeznaczone

A słowo staje się biurem. Kościół inwestuje w biurowce

-06 na podstawie orzeczenia Komisji Majątkowej. Dotąd nie objęto ich żadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie jest to pierwszy projekt biurowy, w który zaangażował się zakon. Zyski z wynajmu mają wspomóc duchownych w prowadzeniu działalności. Prowadzący kilka szkół i zajęcia

Wrocław. Kępa Mieszczańska znów na sprzedaż

związane jest z dostosowaniem granic działek do funkcji, jakie przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Biorąc pod uwagę czas trwania podziału, wycenę oraz okres wymagany przy publikacji wykazu i ogłoszenia, tereny te prawdopodobnie trafią pod młotek pod koniec 2014 roku" - twierdzi

Kto chętny na teren przy lotnisku? Będzie przetarg

W związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie w październiku została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Może ona objąć maksymalnie jedną trzecią powierzchni oferowanego terenu, wjazd będzie od strony ul. Bielskiej. Nabywca może tam zbudować halę produkcyjno

Wyborowa kończy produkcję w zakładzie w Poznaniu

Andrzej Szumowski. - W 2002 roku Rada Miasta Poznania przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Malta w Poznaniu, na którym zlokalizowany jest zakład produkcyjny przy ulicy Komandoria. Ustala on, że w ciągu 15 lat od daty jego przyjęcia teren zakładów produkcyjnych Wyborowa SA

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktem prawa miejscowego.
Przy sporządzaniu planów miejscowych wiążące są ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, pod rygorem nieważności planu

więcej o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na pl.wikipedia.org

Zdjęcia - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Bestsellery