mięsne silesia

Cedrob złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia ZM Silesia

Warszawa, 26.07.2017 (ISBnews) - Spółka Cedrob złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o pozwolenie na przejęcie kontroli nad Zakładami Mięsnymi Silesia, podał Urząd. Wniosek wpłynął 25 lipca. Sprawa jest w toku. "Cedrob planuje przejęcie kontroli nad spółką

Cedrob szacuje, że na konsolidację z ZM Henryk Kania wyda ok. 250 mln zł

, zakłady te mają produkować 4 tys. ton miesięcznie. Łącznie z Zakładami Mięsnymi Silesia S.A., które już osiągnęły poziom 4 tys. ton i cały czas się rozwijają, Grupa Cedrob planuje mieć udział w rynku przetwórczym na poziomie 8-10 tys. ton miesięcznie w perspektywie 5-ciu lat i nie wyklucza dalszej

Cedrob ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad spółką Silesia

; - czytamy w komunikacie.  UOKiK dodał, że spółki zależne od Silesia - będące również przedmiotem koncentracji - prowadzą działalność w zakresie produkcji dań gotowych, suchej i mokrej karmy dla zwierząt, działalności transportowej oraz sprzedaży drobiu, mięsa i przetworów mięsnych

Akcjonariusze Gobarto za rozwojem segmentu przetwórstwa mięsa i produkcji wędlin

umów ze spółką Zakłady Mięsne Silesia S.A., dotyczących dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa: zakładu przetwórstwa położonego w Ciechanowie oraz dwudziestu pięciu sklepów, w których prowadzona jest sprzedaż detaliczna wędlin oraz mięsa. Obie umowy zostały zawarte w dniu 2 listopada br."

Gobarto podpisało z Cedrobem umowę zakupu 100% akcji ZM Silesia za 78 mln zł

Warszawa, 02.11.2017 (ISBnews) - Gobarto podpisało z Cedrobem umowę warunkową nabycia 100% akcji w kapitale zakładowym Zakładów Mięsnych Silesia (ZM Silesia) za 78 mln zł, poinformowała spółka. Gobarto przejęło również zorganizowaną część przedsiębiorstwa Cedrobu w postaci zakładu przetwórstwa w

Gobarto: ZM Silesia podniesie kapitał o 20,75 mln zł

Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Zakłady Mięsne Silesia, zależnej od Gobarto, podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 23,5 mln zł z kwoty 2,75 mln zł, tj. o kwotę 20,75 mln zł, w drodze emisji 41 500 000 szt. akcji

Gobarto przyjęło strategię na lata 2019-2024

przetwórczym: - integrację oraz optymalizację segmentu przetwórstwa w celu wypracowania docelowego modelu jego funkcjonowania w grupie kapitałowej emitenta; - umocnienie pozycji rynkowej wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta Zakładów Mięsnych Silesia S.A. w grupie liderów krajowego przetwórstwa

Gobarto: Największe koszty integracji z ZM Silesia już za nami

Warszawa, 21.11.2018 (ISBnews) - Gobarto szacuje, że największe koszty integracji grupy z Zakładami Mięsnymi Silesia zostały już poniesione, poinformował wiceprezes Rafał Oleszak. Wskazał też, że segment trzody chlewnej pozostaje pod wpływem niskich cen żywca wieprzowego. "Wpływ ma wyniki

Gobarto zawarło umowę z Cedrobem dotyczącą zakupu ZM Silesia za 78 mln zł

Warszawa, 01.12.2017 (ISBnews) - Gobarto zawarło z Cedrobem umowę rozporządzającą, której przedmiotem jest zakup 5 500 000 akcji spółki Zakłady Mięsne Silesia, poinformowała spółka. Gobarto na etapie umowy warunkowej informowało, że wartość transakcji wyniesie 78 mln zł. "Zawarcie uowy

Gobarto położy nacisk na rozwój przetwórstwa i zintegrowanie ZM Silesia w br.

Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Gobarto chce w tym roku położyć szczególny nacisk na rozwój przetwórstwa oraz lepsze zintegrowanie w ramach grupy Zakładów Mięsnych Silesia, poinformował prezes Dariusz Formela. W segmencie trzody planowane jest rozbudowywanie ferm. "To, na co

Gobarto miało 7,89 mln zł zysku netto, 7,53 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

netto grupy spadł o ponad 118% do poziomu - 5 510 tys. zł. Niższe wartości na pozostałych poziomach wyniku są rezultatem restrukturyzacji segmentu przetwórczego, w którego skład wchodzi Grupa Silesia, trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej oraz coraz silniej rozprzestrzeniającego się wirusa ASF"

Gobarto miało 7,89 mln zł straty netto w III kw. 2018 r. (sprostowanie)

grupy spadł o ponad 118% do poziomu - 5 510 tys. zł. Niższe wartości na pozostałych poziomach wyniku są rezultatem restrukturyzacji segmentu przetwórczego, w którego skład wchodzi Grupa Silesia, trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej oraz coraz silniej rozprzestrzeniającego się wirusa ASF"

Gobarto miało 5,68 mln zł straty netto, 2,7 mln zł straty EBIT w II kw. 2018 r.

finansowe w segmentach przetwórstwo oraz trzoda chlewna. Segment przetwórstwo składa się z grupy Silesia która od niedawna znajduje się w strukturach Grupy Gobarto. Prowadzona jest tam ciągła restrukturyzacja oraz integracja biznesowa z pozostałą sferą działalności Grupy Gobarto. W segmencie trzoda chlewna

Navigator/Fordata: Liczba transakcji M&A spadła r/r do 46 w I kw. 2019 r.

ubiegłym roku. W minionym kwartale, Dino Polska po wcześniejszym zwiększeniu mocy produkcyjnych w Agro-Rydzyna zapowiedziało dalsze inwestycje w zakład w Kłodzie w ramach realizacji programu inwestycyjnego grupy wartego 850 mln zł. Dalekosiężne ambitne plany rozwojowe mają też Zakłady Mięsne Silesia, które

Przegląd informacji ze spółek

1,53 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rada nadzorcza TXM powołała Krzysztofa Bajbusa na stanowisko wiceprezesa zarządu TXM restrukturyzacji, począwszy od 30 maja 2019 r., podała spółka. Torpol zawarł z Towarzystwem Finansowym Silesia (TF Silesia) umowę, na mocy której TF

Navigator/Fordata: Liczba transakcji M&A wzrosła r/r do 42 w III kw. 2017 r.

kwartale Gobarto, podmiot z grupy Cedrob, przejął dolnośląskiego producenta wyrobów mięsnych Jama. W ciągu ostatnich trzech miesięcy grupa dokonała następnego zakupu - śląskiej spółki ZM Silesia z własnym centrum logistycznym. Przyśpieszeniu uległy również procesy konsolidacyjne w branży napojów

Przegląd informacji ze spółek

dominującej w III kw. 2017 r. wobec 332 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Gobarto podpisało z Cedrobem umowę warunkową nabycia 100% akcji w kapitale zakładowym Zakładów Mięsnych Silesia (ZM Silesia) za 78 mln zł, poinformowała spółka. Gobarto przejęło również zorganizowaną część

Przegląd prasy

Warszawa, 06.06.2018 (ISBnews) -  Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Agencja Rozwoju Przemysłu zaproponowała Towarzystwu Finansowemu Silesia odkupienie pakietu kontrolnego akcji koksowni Victoria - dowiedziała się "Rzeczpospolita

Navigator, Fordata: Liczba transakcji M&A w Polsce wrośnie o ok. 9% r/r w 2018r.

wód i napojów w Polsce.  "W roku 2017 doszło do aż 8 przejęć spółek z branży mięsnej - liderem przejęć w tym segmencie od dłuższego czasu pozostaje Cedrob, który w lipcu przejął Zakłady Mięsne Silesia oraz zyskał nowy podmiot w grupie poprzez zakup udziałów spółki Jama przez Gobarto

Przegląd informacji ze spółek

(GAM), zawarto w dniu 1 grudnia 2017 r. transakcje, których przedmiotem było 106 014 429 akcji spółki, podał Dom Maklerski BZ WBK jako podmiot pośredniczący w wezwaniu. Gobarto zawarło z Cedrobem umowę rozporządzającą, której przedmiotem jest zakup 5 500 000 akcji spółki Zakłady Mięsne Silesia

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej, podała spółka w raporcie. Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Zakłady Mięsne Silesia, zależnej od Gobarto, podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 23,5 mln zł z kwoty 2,75 mln zł, tj. o kwotę 20,75 mln zł, w drodze emisji 41 500 000 szt. akcji serii C o

Przegląd informacji ze spółek

kwartał będzie również bardzo dobry, poinformował wiceprezes Rafał Kozłowski. Gobarto szacuje, że największe koszty integracji grupy z Zakładami Mięsnymi Silesia zostały już poniesione, poinformował wiceprezes Rafał Oleszak. Wskazał też, że segment trzody chlewnej pozostaje pod wpływem niskich cen żywca

Sieć restauracji Sphinx wychodzi na prostą

restaurację franczyzową w Wesołej k. Warszawy. W lipcu uruchomiła kolejną restaurację Sphinx w Centrum Handlowym "Silesia City Center" w Katowicach. - Planujemy otworzyć w tym roku jeszcze minimum pięć lokali - mówi Cacek. Moda na śniadania W pierwszej połowie 2014 r. sieć miała 82,4 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

. Gobarto chce w tym roku położyć szczególny nacisk na rozwój przetwórstwa oraz lepsze zintegrowanie w ramach grupy Zakładów Mięsnych Silesia, poinformował prezes Dariusz Formela. W segmencie trzody planowane jest rozbudowywanie ferm. Tauron Polska Energia zakłada, że realizacja programu reorganizacji