mięsne silesia

Cedrob złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia mienia ZM Henryka Kania

, Pszczynie i Mokrsku już na początku października. W pierwszym etapie planowane jest osiągnięcie produkcji na poziomie 1 200 ton miesięcznie. Docelowo, po przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego, zakłady te mają produkować 4 tys. ton miesięcznie. Łącznie z Zakładami Mięsnymi Silesia S.A., które już osiągnęły

Cedrob złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia ZM Silesia

Warszawa, 26.07.2017 (ISBnews) - Spółka Cedrob złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o pozwolenie na przejęcie kontroli nad Zakładami Mięsnymi Silesia, podał Urząd. Wniosek wpłynął 25 lipca. Sprawa jest w toku. "Cedrob planuje przejęcie kontroli nad spółką

Cedrob zgłosił do UOKiK chęć przejęcia kontroli nad ZM Henryk Kania

planowane jest osiągnięcie produkcji na poziomie 1 200 ton miesięcznie. Docelowo, po przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego, zakłady te mają produkować 4 tys. ton miesięcznie. Łącznie z Zakładami Mięsnymi Silesia S.A., które już osiągnęły poziom 4 tys. ton i cały czas się rozwijają, Grupa Cedrob planuje

Cedrob szacuje, że na konsolidację z ZM Henryk Kania wyda ok. 250 mln zł

, zakłady te mają produkować 4 tys. ton miesięcznie. Łącznie z Zakładami Mięsnymi Silesia S.A., które już osiągnęły poziom 4 tys. ton i cały czas się rozwijają, Grupa Cedrob planuje mieć udział w rynku przetwórczym na poziomie 8-10 tys. ton miesięcznie w perspektywie 5-ciu lat i nie wyklucza dalszej

Cedrob ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad spółką Silesia

; - czytamy w komunikacie.  UOKiK dodał, że spółki zależne od Silesia - będące również przedmiotem koncentracji - prowadzą działalność w zakresie produkcji dań gotowych, suchej i mokrej karmy dla zwierząt, działalności transportowej oraz sprzedaży drobiu, mięsa i przetworów mięsnych

Akcjonariusze Gobarto za rozwojem segmentu przetwórstwa mięsa i produkcji wędlin

umów ze spółką Zakłady Mięsne Silesia S.A., dotyczących dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa: zakładu przetwórstwa położonego w Ciechanowie oraz dwudziestu pięciu sklepów, w których prowadzona jest sprzedaż detaliczna wędlin oraz mięsa. Obie umowy zostały zawarte w dniu 2 listopada br."

Gobarto podpisało z Cedrobem umowę zakupu 100% akcji ZM Silesia za 78 mln zł

Warszawa, 02.11.2017 (ISBnews) - Gobarto podpisało z Cedrobem umowę warunkową nabycia 100% akcji w kapitale zakładowym Zakładów Mięsnych Silesia (ZM Silesia) za 78 mln zł, poinformowała spółka. Gobarto przejęło również zorganizowaną część przedsiębiorstwa Cedrobu w postaci zakładu przetwórstwa w

Gobarto: ZM Silesia podniesie kapitał o 20,75 mln zł

Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Zakłady Mięsne Silesia, zależnej od Gobarto, podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 23,5 mln zł z kwoty 2,75 mln zł, tj. o kwotę 20,75 mln zł, w drodze emisji 41 500 000 szt. akcji

Gobarto przyjęło strategię na lata 2019-2024

przetwórczym: - integrację oraz optymalizację segmentu przetwórstwa w celu wypracowania docelowego modelu jego funkcjonowania w grupie kapitałowej emitenta; - umocnienie pozycji rynkowej wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta Zakładów Mięsnych Silesia S.A. w grupie liderów krajowego przetwórstwa

Gobarto: Największe koszty integracji z ZM Silesia już za nami

Warszawa, 21.11.2018 (ISBnews) - Gobarto szacuje, że największe koszty integracji grupy z Zakładami Mięsnymi Silesia zostały już poniesione, poinformował wiceprezes Rafał Oleszak. Wskazał też, że segment trzody chlewnej pozostaje pod wpływem niskich cen żywca wieprzowego. "Wpływ ma wyniki

Gobarto zawarło umowę z Cedrobem dotyczącą zakupu ZM Silesia za 78 mln zł

Warszawa, 01.12.2017 (ISBnews) - Gobarto zawarło z Cedrobem umowę rozporządzającą, której przedmiotem jest zakup 5 500 000 akcji spółki Zakłady Mięsne Silesia, poinformowała spółka. Gobarto na etapie umowy warunkowej informowało, że wartość transakcji wyniesie 78 mln zł. "Zawarcie uowy

Gobarto położy nacisk na rozwój przetwórstwa i zintegrowanie ZM Silesia w br.

Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Gobarto chce w tym roku położyć szczególny nacisk na rozwój przetwórstwa oraz lepsze zintegrowanie w ramach grupy Zakładów Mięsnych Silesia, poinformował prezes Dariusz Formela. W segmencie trzody planowane jest rozbudowywanie ferm. "To, na co

Gobarto miało 7,89 mln zł zysku netto, 7,53 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

netto grupy spadł o ponad 118% do poziomu - 5 510 tys. zł. Niższe wartości na pozostałych poziomach wyniku są rezultatem restrukturyzacji segmentu przetwórczego, w którego skład wchodzi Grupa Silesia, trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej oraz coraz silniej rozprzestrzeniającego się wirusa ASF"

Gobarto miało 7,89 mln zł straty netto w III kw. 2018 r. (sprostowanie)

grupy spadł o ponad 118% do poziomu - 5 510 tys. zł. Niższe wartości na pozostałych poziomach wyniku są rezultatem restrukturyzacji segmentu przetwórczego, w którego skład wchodzi Grupa Silesia, trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej oraz coraz silniej rozprzestrzeniającego się wirusa ASF"

Przegląd informacji ze spółek

spółki o przeznaczeniu 4,77 mln zł z zysku netto spółki za 2019 rok na dywidendę dla akcjonariuszy, co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję. Gobarto sprzedał 100% akcji Zakładów Mięsnych Silesia za 108,3 mln na rzecz Cedrobu, podała spółka. Z końcem czerwca minie rok od uruchomienia sklepu

Gobarto miało 5,68 mln zł straty netto, 2,7 mln zł straty EBIT w II kw. 2018 r.

finansowe w segmentach przetwórstwo oraz trzoda chlewna. Segment przetwórstwo składa się z grupy Silesia która od niedawna znajduje się w strukturach Grupy Gobarto. Prowadzona jest tam ciągła restrukturyzacja oraz integracja biznesowa z pozostałą sferą działalności Grupy Gobarto. W segmencie trzoda chlewna

Przegląd informacji ze spółek

strategii grupy na lata 2019-2024 - zakłada ona obecnie m.in. skoncentrowanie działalności na segmencie zwierzęcym i produkcyjnym, podała spółka. W związku z tym spółka zdecydowała o rozpoczęciu rozmów z Cedrobem (swoim akcjonariuszem strategicznym) na temat zbycia posiadanych akcji Zakładów Mięsnych

Navigator/Fordata: Liczba transakcji M&A wzrosła r/r do 42 w III kw. 2017 r.

kwartale Gobarto, podmiot z grupy Cedrob, przejął dolnośląskiego producenta wyrobów mięsnych Jama. W ciągu ostatnich trzech miesięcy grupa dokonała następnego zakupu - śląskiej spółki ZM Silesia z własnym centrum logistycznym. Przyśpieszeniu uległy również procesy konsolidacyjne w branży napojów

Navigator/Fordata: Liczba transakcji M&A spadła r/r do 46 w I kw. 2019 r.

ubiegłym roku. W minionym kwartale, Dino Polska po wcześniejszym zwiększeniu mocy produkcyjnych w Agro-Rydzyna zapowiedziało dalsze inwestycje w zakład w Kłodzie w ramach realizacji programu inwestycyjnego grupy wartego 850 mln zł. Dalekosiężne ambitne plany rozwojowe mają też Zakłady Mięsne Silesia, które

Przegląd informacji ze spółek

dominującej w III kw. 2017 r. wobec 332 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Gobarto podpisało z Cedrobem umowę warunkową nabycia 100% akcji w kapitale zakładowym Zakładów Mięsnych Silesia (ZM Silesia) za 78 mln zł, poinformowała spółka. Gobarto przejęło również zorganizowaną część

Przegląd informacji ze spółek

1,53 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rada nadzorcza TXM powołała Krzysztofa Bajbusa na stanowisko wiceprezesa zarządu TXM restrukturyzacji, począwszy od 30 maja 2019 r., podała spółka. Torpol zawarł z Towarzystwem Finansowym Silesia (TF Silesia) umowę, na mocy której TF

Przegląd prasy

Warszawa, 06.06.2018 (ISBnews) -  Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Agencja Rozwoju Przemysłu zaproponowała Towarzystwu Finansowemu Silesia odkupienie pakietu kontrolnego akcji koksowni Victoria - dowiedziała się "Rzeczpospolita

Navigator, Fordata: Liczba transakcji M&A w Polsce wrośnie o ok. 9% r/r w 2018r.

wód i napojów w Polsce.  "W roku 2017 doszło do aż 8 przejęć spółek z branży mięsnej - liderem przejęć w tym segmencie od dłuższego czasu pozostaje Cedrob, który w lipcu przejął Zakłady Mięsne Silesia oraz zyskał nowy podmiot w grupie poprzez zakup udziałów spółki Jama przez Gobarto

Przegląd informacji ze spółek

(GAM), zawarto w dniu 1 grudnia 2017 r. transakcje, których przedmiotem było 106 014 429 akcji spółki, podał Dom Maklerski BZ WBK jako podmiot pośredniczący w wezwaniu. Gobarto zawarło z Cedrobem umowę rozporządzającą, której przedmiotem jest zakup 5 500 000 akcji spółki Zakłady Mięsne Silesia

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej, podała spółka w raporcie. Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Zakłady Mięsne Silesia, zależnej od Gobarto, podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 23,5 mln zł z kwoty 2,75 mln zł, tj. o kwotę 20,75 mln zł, w drodze emisji 41 500 000 szt. akcji serii C o

Przegląd informacji ze spółek

kwartał będzie również bardzo dobry, poinformował wiceprezes Rafał Kozłowski. Gobarto szacuje, że największe koszty integracji grupy z Zakładami Mięsnymi Silesia zostały już poniesione, poinformował wiceprezes Rafał Oleszak. Wskazał też, że segment trzody chlewnej pozostaje pod wpływem niskich cen żywca

Przegląd informacji ze spółek

. Gobarto chce w tym roku położyć szczególny nacisk na rozwój przetwórstwa oraz lepsze zintegrowanie w ramach grupy Zakładów Mięsnych Silesia, poinformował prezes Dariusz Formela. W segmencie trzody planowane jest rozbudowywanie ferm. Tauron Polska Energia zakłada, że realizacja programu reorganizacji