metoda efektywnej stopy procentowej

Bank Pekao miał 749,2 mln zł zysku netto, 191,1 mld zł aktywów w IV kw. 2018 r.

banku, na poziomie blisko 5 mld zł, 9% lepszy r/r, zrealizowany w środowisku niskich stóp procentowych. Dwucyfrową dynamikę zysku netto dostarczyliśmy pomimo realizacji inicjatyw inwestycyjnych, dzięki którym przyśpieszymy poprawę efektywność w najbliższych latach" - wymienił prezes. Wynik z

Przegląd informacji ze spółek

;poinformowali przedstawiciele spółki.  Kruk oczekuje, że jego zysk netto wzrośnie w 2018 roku o kilkanaście procent w skali roku, pomimo wyższej efektywnej stopy procentowej, która będzie obowiązywać od początku przyszłego roku. Na tempo wzrostu zysku r/r nie wpłynie także przeszacowany w górę o 35.6 mln

Lekarstwo na deficyt? Cięcie wydatków. I to zdecydowane

Ograniczanie wydatków jest bardziej korzystne ze względu na ich wpływ na wzrost gospodarczy. Zwiększa ponadto zaufanie przedsiębiorców i konsumentów do państwa, może sprzyjać zmniejszeniu stóp procentowych, obniża ryzyko podwyżki podatków. - Historia pokazała, że wprowadzenie nowych obciążeń

Jak spłonęło 300 mld euro

Jak spłonęło 300 mld euro

zaczęli w panice wycofywać się z krajów uznanych za wrażliwe. Brazylia to wówczas blisko 200-milionowy kraj, największa gospodarka w Ameryce Płd. W sierpniu uciekło z Brazylii 12 mld dol., we wrześniu 19 mld. Bank centralny musiał podnieść stopy procentowe do prawie 50 proc., a rząd ogłosił oszczędności i

Podatek liniowy: Szansa czy zagrożenie dla gospodarki i polskiego przedsiębiorcy

Podatek liniowy: Szansa czy zagrożenie dla gospodarki i polskiego przedsiębiorcy

specjalnych. Analitycy z Uniwersytetu Łódzkiego wskazują, że interesujące są rozwiązania podatkowe wprowadzone w 2000 r., dotyczące zwolnienia z podatku zysku, pozostające w przedsiębiorstwie (nie podzielonego); ponadto nie ma żadnej gwarancji, że dochody "wyzwolone" dzięki obniżeniu stopy