merytoryczne kompetencje

PAP

Podedworna-Tarnowska nadzoruje m.in. zarządzanie długiem

Podedworna-Tarnowska nadzoruje m.in. zarządzanie długiem

Wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska objęła w resorcie nadzór nad zarządzaniem długiem publicznym oraz rozwojem rynku finansowego - wynika z zarządzenia ministra finansów Mateusza Szczurka.

Firmy będą się uczyć, jak rozwijać kompetencje pracowników

300 małych i średnich firm będzie mogło za darmo wziąć udział w szkoleniach i konferencjach na temat zarządzania kompetencjami. Od marca do listopada w największych miastach Polski eksperci będą uczyć, jak rozwój kompetencji pracowników wpływa na wyniki firmy.

Wykonywanie powierzonych czynności

Wykonywanie powierzonych czynności

postępowań w trybie ustawy? Czy też oznacza że dwie osoby (dyrektor i jego zastępca) mają jednocześnie kompetencje do prowadzenia postępowań ? Odpowiedź: W mojej opinii kierownik zamawiającego każdorazowo powinien umocować pracownika (np. swojego zastępcę) do wykonania konkretnych czynności w danym

PARP: kompetencje pracowników istotne dla efektywności firmy

kompetencjami. "W większości firm to jest bardzo przydatne. Istotne jest zaangażowanie kierownictwa firmy w ten proces, a to wymaga merytorycznego przygotowania. Warto korzystać z doradztwa zewnętrznego, bo to wiele ułatwia, nie trzeba wyważać otwartych drzwi" - powiedziała Dziołak. "Eksperci

Wiceszef rady nadzorczej TVP o zmianach reguł wyboru zarządu TVP w trakcie rady

Wiceszef rady nadzorczej TVP o zmianach reguł wyboru zarządu TVP w trakcie rady

AGNIESZKA KUBLIK: Jak rada nadzorcza spośród 35 kandydatów do zarządu TVP wyłoniła 12? LESZEK ROWICKI: Ja i prof. Kowalski chcieliśmy, by procedura wyłaniania grupy kandydatów do kolejnego etapu konkursu była wynikiem merytorycznej dyskusji nad propozycjami kandydatów. Ale większość rady uznała, że

Jerzy Góra został mianowany na stanowisko prezesa PIR

ostatecznie powierzyć stanowisko prezesa zarządu panu Jerzemu Górze. Przesądziły o tym w szczególności jego kompetencje merytoryczne, doświadczenie w sektorze publicznym i samorządowym" - powiedział przewodniczący RN Michał Markowski, cytowany w komunikacie. "Jerzy Góra jest profesjonalistą

Copernicus Ventures ułatwi start-upom dostęp do kapitału z USA

. ma na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zaangażowanie kapitałowe oraz merytoryczne w europejskie młode firmy, które chcą nadać swojej aktywności wymiar globalny i działać według paradygmatów i możliwości, jakie stwarza amerykański rynek kapitałowy" - czytamy w komunikacie. Z

Jerzy Góra nowym szefem Polskich Inwestycji Rozwojowych

Jerzy Góra nowym szefem Polskich Inwestycji Rozwojowych

Jerzemu Górze. Przesądziły o tym w szczególności jego kompetencje merytoryczne, doświadczenie w sektorze publicznym i samorządowym" - powiedział przewodniczący RN Michał Markowski cytowany w komunikacie. Góra w zarządzie ARP SA zasiadał od 4 stycznia 2010 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał, zajmując

Sejm skierował ponownie do komisji ustawę o rewitalizacji

zarekomendowały kilkanaście poprawek merytorycznych, redakcyjnych i legislacyjnych. Wśród poprawek merytorycznych komisje zarekomendowały m.in. wydłużenie do 30 dni czasu na konsultacje społecznych projektów rewitalizacji, a także zmniejszenie skali map z 1:1000 do 1:5000, na podstawie których będą opracowywane

Dwóch nowych wiceministrów w resorcie infrastruktury i rozwoju

potrzeby, aby w resorcie było dziewięciu wiceministrów. - W sensie operacyjnym, nadzoru pionów i merytorycznym liczba dziewięć jest trochę za duża. Nie widzę aż tak dużej potrzeby. (...) Moim zdaniem do takich rutynowych celów - zarządzania operacyjną częścią ministerstwa - wystarczy siedmiu-ośmiu

Wasiak: prawdopodobnie będzie dwóch nowych wiceministrów w MIR

wiceministrów. "W sensie operacyjnym, nadzoru pionów, merytorycznym, liczba dziewięć jest trochę za duża. Nie widzę aż tak dużej potrzeby. (...) Moim zdaniem do takich rutynowych celów - zarządzania operacyjną częścią ministerstwa - wystarczy siedmiu - ośmiu (wiceministrów - PAP)" - zaznaczyła

Rada Ryzyka Systemowego nie ogranicza, ale generuje ryzyko

Rada Ryzyka Systemowego nie ogranicza, ale generuje ryzyko

od 2006 r. Jest to Komisja Nadzoru Finansowego. RRS nie pokrywa nowych obszarów, a jedynie przesuwa kompetencje do nowego tworu. Obecnie KNF odpowiada za nadzór makroostrożnościowy.Zasiada w niej siedem osób, w tym przedstawiciel prezydenta RP, ministra finansów, ministra pracy i prezesa NBP. Co

150 mln chińskich uczniów skorzysta z polskiej technologii edukacyjnej

(...) wszystkie strony liczą na długotrwałą współpracę, która ma niezwykle obiecujące, silne merytoryczne fundamenty" - ocenia prezes YDP Kuba Pancewicz. Uważa on, że YDP "dzięki strategicznej współpracy z tak znaczącą firmą ma szansę na zdobycie nowych kompetencji i współkształtowanie poziomu cyfrowej

Białystok. Blisko 49 tys. głosów na propozycje do budżetu obywatelskiego

mieszkańców Białegostoku, dotyczyć inwestycji mieszczących się merytorycznie w kompetencjach miasta i realizowanych wyłącznie z wykorzystaniem mienia Białegostoku. W ubiegłym roku do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok mieszkańcy Białegostoku wybrali siedem projektów o łącznej wartości

Źródło MF: wkrótce zmiany w strukturze MF; nowy departament wydatków

nowego wiceministra, który nadzorowałby departamenty: podatków dochodowych i podatku od towarów i usług. "To może być osoba z poza resortu lub awans wewnętrzny. Z kolei wiceminister Janusz Cichoń, który do tej pory miał merytoryczny nadzór nad tymi departamentami miałby zajmować się jedynie

MSP chce wzmocnienia rad nadzorczych spółek kosztem zarządów

Resort zaproponował takie zmiany na przykład w statutach PZU i PKO BP. Walne PZU ma się zebrać 30 czerwca, a PKO BP - 25 czerwca. W przypadku PZU ministerstwo zaproponowało, by do kompetencji rady nadzorczej należało podejmowanie uchwały w sprawie powołania i odwołania członków zarządu spółki. Na

"Oddajcie obywatelom media publiczne" - apel do premier Kopacz

"Oddajcie obywatelom media publiczne" - apel do premier Kopacz

dopuszczając do udziału w konkursie kandydatów o wysokich kompetencjach merytorycznych, którzy nie reprezentowali interesów partyjnych (...)". "Domagamy się odwołania w trybie natychmiastowym skompromitowanych pełnomocników ministra skarbu oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego w radzie

MIR: pełnomocnik ds. bezpieczeństwa drogowego - w przyszłym tygodniu

rzecznik resortu Piotr Popa informował PAP, że Komitet Stały Rady Ministrów nie ma zastrzeżeń merytorycznych do projektu rozporządzenia ws. ustanowienia pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. O tym, komu będzie podlegać pełnomocnik, zdecyduje Rada Ministrów - czy będzie on w strukturze

Dobra diagnoza, słabe rozwiązania

Dobra diagnoza, słabe rozwiązania

kompetencji głowy państwa. To sfera leżąca wyłącznie w gestii Rady Ministrów i poszczególnych resortów (pracy lub gospodarki). Oczywiście prezydentowi przysługuje inicjatywa ustawodawcza, ale takie zewnętrzne "wrzutki" do ustaw bywają niebezpieczne - powinny bowiem współgrać z całą polityką

UZP pracuje nad kodeksem dobrych praktyk dla systemu zamówień publicznych

były na etapie prac przygotowawczych tego projektu m.in. wprowadzenie instytucji jednolitego, odrębnego, wyspecjalizowanego sądu do spraw zamówień publicznych, który swoją kompetencją objąłby między innymi skargi na orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. Rozważane było także rozdzielenie KIO od UZP

KRRiT: braki w dokumentacji Rady Nadzorczej opóźnią wybór władz TVP

rzeczniczka KRRiT, Katarzyna Twardowska. Jak wyjaśniła, dokumentacja konkursowa zawiera opis przebiegu konkursu i decyzje RN dotyczące każdego z trzech jego etapów - to całość dokumentacji zgromadzonej przez RN w trakcie jego trwania. "To opis oceny formalnej i merytorycznej kandydatów, jak również

Wirtualna rzeczywistość, system rekrutacyjny i robot od drinków. Nagrodzeni w Gdyńskim Biznesplanie

Wirtualna rzeczywistość, system rekrutacyjny i robot od drinków. Nagrodzeni w Gdyńskim Biznesplanie

wspomaganie procesu rekrutacji i umożliwia zestawienie kompetencji kandydatów z wymaganiami firm. Za swój pomysł laureaci otrzymali m.in. 15 tys. zł na rozwój własnej firmy oraz laptopa z drukarką. III miejsce z projektem "BAROBOT" zajął Konrad Klepacki. Innowacyjny projekt to robot

Bezpieczeństwo energetyczne to tylko PR dla Ministerstwa Skarbu?

sprawach energetycznych - wiceministra Zdzisława Gawlika? We wtorek bezskutecznie próbowaliśmy się tego dowiedzieć w Ministerstwie Skarbu, które decyduje o powołaniu większości członków rady PGNiG. "Decyzje o odwołaniu członka zarządu zgodnie z kompetencjami podejmuje rada nadzorcza spółki"

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

lub równorzędny; 2) jest obywatelem polskim; 3) korzysta z pełni praw publicznych; 4) nie bła skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) posiada kompetencje kierownicze; 6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na

Czy szef UOKiK ma być wybierany na kilka lat czy odwoływany na życzenie?

W poniedziałek premier Donald Tusk odwołał ze stanowiska prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzatę Krasnodębską-Tomkiel. - To ciąg dalszy rekonstrukcji rządu - uzasadniono oficjalnie. Do tej pory premier nie przedstawił żadnych merytorycznych powodów dymisji. Nasi rozmówcy z

Magistrat: A ty jak chcesz wydać 10 milionów złotych?

wybiorą mieszkańcy. Pomysły muszą spełniać tylko kilka wymogów. - Muszą dotyczyć inwestycji mieszczących się merytorycznie w kompetencjach miasta, pojedyncze przedsięwzięcia nie mogą przekroczyć kwoty 10 mln zł. Mogą natomiast dotyczyć poszczególnych osiedli lub obszaru całego miasta - dodaje Urszula

Minister Budzanowski rozpycha się w łupkach

prasowe oraz multimedialne materiały informacyjne przekazujące wiedzę na temat poszukiwania i wydobycia gazu z łupków, a także informujące o korzyściach wynikających z takiej działalności. Najbardziej cenione będą zawartość merytoryczna oraz wartość komunikacyjna zgłaszanych projektów (po 40 proc. punktów

Co wpływa na wysokość pensji? Internauci: znajomości i służalczość

służalczość (6 proc.). Jedynie 29 proc. badanych wskazało, że o wysokości naszego wynagrodzenia decydują czynniki merytoryczne, takie jak kompetencje zawodowe (13 proc.), wyniki pracy (10 proc.) i zaangażowanie (6 proc.). Jawność płac by pomogła? Jeden z najpotężniejszych związków zawodowych w kraju OPZZ

Czy Polska zablokuje e-bukmacherów?

na grę u nielegalnych bukmacherów. Gdy dotrą do nas takie informacje, zawsze podejmujemy działania. Myślałem, że to celowa akcja, a z tego, co pan mówi, wygląda na trochę przypadkową. - Działania prokuratury są zapewne celowe. Służba Celna działa w zakresie swoich kompetencji. Współpracujemy z

Opinie: Prawo zamówień publicznych pozwalało na wybór najlepszego systemu liczenia głosów

, co nie uniemożliwia jego działań - podobnie KNF, UOKiK, GUS, Policja, ABW i inne". Take według eksperta BCC Łukasza Bernatowicza "w żadnym wypadku" nie należy wyłączać PKW spod Pzp. Argumentował, że brakuje ku temu przesłanek merytorycznych i prawnych. Poza tym - według niego - obszar

Polityk CSU zaskarżył do Trybunału decyzję EBC ws. obligacji

ratyfikacji paktu fiskalnego UE i funduszu ratunkowego EMS, zanim sędziowie rozpatrzą skargi merytorycznie, co może potrwać wiele miesięcy.Pozwy przeciwko uchwalonej przez Bundestag pod koniec czerwca ustawie złożyły, oprócz Gauweilera, stowarzyszenie "Więcej demokracji" i klub parlamentarny

Palikot: KNF finansowana z budżetu państwa. Eksperci: to śmieszne

kompletnej niekompetencji. Rozumiałbym, gdyby ktoś rozważał włączenie KNF w obręb banku centralnego. Wówczas byłoby pole do dyskusji merytorycznej. Ale pomysł posła Palikota nie mieści się w żadnych kategoriach. - Chcemy też zwiększyć kompetencje nadzoru w zakresie zakazywania niektórych działań i nakładania

Prekariat raczej nie wybuchnie. Życie przed nimi

. Najpoważniejszym problemem polskiego rynku pracy jest rosnąca przepaść między kompetencjami i ambicjami zawodowymi, zwłaszcza młodych rodaków, a charakterem gospodarki. W dominującym u nas modelu gospodarki naśladowczo-montażowej oferującej proste, niskopłatne stanowiska ani kompetencje nie mogą być wykorzystane

Kampania prawie bez gospodarki? Bo to "tylko prawybory"

wagę wyborów europejskich - mówi "Wyborczej" Jeremi Mordasewicz, ekspert Lewiatana. - Nie jesteśmy usatysfakcjonowani jakością kampanii wyborczej, ponieważ nastawiona jest na pozyskiwanie sympatii wyborców poprzez oddziaływanie na emocje. Brakuje nam merytorycznej debaty o najważniejszych

MSP kończy prace nad projektem ws. nadzoru właścicielskiego

Państwa kierując do rady nadzorczej jakiejś spółki swojego przedstawiciela, mógłby czerpać tylko i wyłącznie z tego zasobu. Tak wybrani kandydaci do rad nadzorczych byliby podzieleni m.in. według kompetencji branżowych. Nie ma bowiem merytorycznego uzasadnienia kierowanie do pracy w radzie nadzorczej, np

Specjalistka: problemy z małą retencją efektem braku m.in. mechanizmów prawnych

samorząd województwa obowiązek kreowania polityki regionalnej, w tej sytuacji nie ma możliwości egzekucyjnych. "Nie możemy np. powiedzieć, że daną miejscowość w dolinie rzeki należałoby przesiedlić, bo to będzie doskonałe miejsce np. na retencję wody - choćby ze względów merytorycznych byłoby to jak

Jutro niemiecki Trybunał ogłosi decyzję ws. Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego

może podpisać zaskarżone ustawy o ratyfikacji paktu fiskalnego UE i funduszu ratunkowego EMS, zanim sędziowie rozpatrzą skargi merytorycznie, co może potrwać wiele miesięcy. Pozwy przeciwko uchwalonej przez Bundestag pod koniec czerwca ustawie złożyły, oprócz Gauweilera, między innymi stowarzyszenie

Grupa WP.pl kupuje 100% udziałów w Money.pl

przez akwizycje, ale także przez nowatorskie projekty, w których teraz i my będziemy mogli aktywnie uczestniczyć. Wnosimy do grupy WP szereg kompetencji produktowych i unikalny know-how. Połączenie sił nie tylko stabilizuje naszą pozycję rynkową, ale przede wszystkim otwiera przed nami nowe możliwości

Społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli jak wielkie firmy dbają o etykę, społeczeństwo i środowisko

inwestuje także w rozwój start-upów. W 2014 roku było 105 mln zł w ramach programu BizSpark. "W zeszłym roku wsparliśmy niemal 2000 projektów, dzięki czemu powstało 4 tys. nowych miejsc pracy" - mówi Ronald Binkofski. Ponadto firma daje także wsparcie merytoryczne i mentorskie, jak budować biznes

Kulisy kontroli finansów żony Sławomira Nowaka. Ekspert: "To dla mnie kuriozum"

, oświadczyli, że podatnik jest gotów dokonać stosownych dopłat, jakie mogą być wymagane oraz zwrócili się o zachowanie poufności, obawiając się, że sprawa kontroli wycieknie do mediów". Jak podkreślają śledczy, spotkanie to nie miało wpływu na merytoryczny przebieg kontroli, w tym na jej rozstrzygnięcie

Koniec szkockiego snu o niepodległości

stanowiska premiera. Coś się jednak zmieni Rekordowo długa kampania podzieliła Szkotów. Generalnie była merytoryczna; nawet w ostatnich dniach, gdy politycy zarzucali sobie emocjonalne szantaże i kłamstwa, zwolennicy obu opcji ucinali sobie przyjazne pogawędki w knajpach lub na ulicy. Ale od czasu do czasu z

Sąd: Uchwała antysmogowa w całości nieważna!

wynikającej z zasad demokratycznego państwa prawa". Wicemarszałek województwa Wojciech Kozak nie kryje zdziwienia: - Ta uchwała była analizowana przez naszych prawników. Składamy skargę kasacyjną Jeśli chodzi o część merytoryczną, sąd uznał, że sejmik województwa przekroczył swoje kompetencje. Chodzi o

Jacek Męcina: Bezrobocie radykalizuje młodych

trend widać w danych Eurostatu: bezrobocie młodych w Polsce spadło z 27 proc. do 23 proc. w ciągu dwóch lat. To wciąż bardzo dużo. - Wiem, naszym celem jest nie więcej niż 15 proc. w najbliższych dwóch latach. Dużym problemem jest to, że kwalifikacje i kompetencje nie pasują do wymagań pracodawców. Boom

Dlaczego biegły sądowy nie jest biegły? Bo mało zarabia

. Sąd jest zirytowany, ale biegły ciągnie tyradę o śrubkach. Sąd w końcu pyta prokuratora i obrońcę: Czy państwo mają jakieś pytania do biegłego? I kręci przecząco głową, żeby tych pytań nie mieli. Problemy z kompetencjami biegłych wynikają częściowo z braku pieniędzy. Biegli zarabiają za mało, aby

Zbiorowa histeria twórców

związanej z ACTA oba ministerstwa powinny były nauczyć się koniecznej współpracy. Ich kompetencje mogą być formalnie określone, lecz zmiany społeczne w cyfrowej rzeczywistości nie są już tak proste. Dyskusja o tym, czy kultura cyfrowa leży w kompetencjach resortu "od kultury" czy resortu "od

Rząd ma reaktywować prace nad ustawą o nadzorze właścicielskim

;wyłączenie stosowania ustawy kominowej wobec podmiotów kluczowych". Projekt założeń mówi też o utworzeniu Rady Konsultacyjnej, jako organu opiniodawczego ministra Skarbu Państwa, "mającego za zadanie merytoryczne wsparcie tego organu, w zakresie kandydatur do rad nadzorczych podmiotów kluczowych

Niedoświadczony biegły może decydować o milionach złotych

procedur weryfikujących kompetencje. Biegłych sądowych ustanawia się na pięć lat. Prezes może zwolnić kogoś z ważnych powodów, jeżeli np. "nienależycie wykonuje on swoje czynności", co jest jednak bardzo nieprzejrzystym zapisem. Czyli świeżo upieczony absolwent zarządzania i marketingu może

Bez socjalu gospodarka się zwinie

na świat dokładnie tak, jak ich wyszkolili rodzice i nauczyciele: że najważniejsze są kwestie gospodarcze. Pytają się, czy po danym kierunku natychmiast dostaną pracę w zawodzie. W humanistyce i naukach społecznych to żądanie absurdalne. Absolwenci, powiedzmy socjologii, mają kompetencje w wielu

Jakość obsługi przede wszystkim

polskich bankach sprawdziliśmy bardzo dokładnie. Do banków kierowane były zapytania od potencjalnych klientów. Mierzyliśmy m. in. czas oczekiwania na połączenie z konsultantem, czas samej odpowiedzi oraz kompetencje pracowników. Sprawdziliśmy, jak banki odpowiadają na zapytania klientów kierowane drogą

Ruszył Dział Profesorski Klastra 3x20

Misją Działu jest kształtowanie - w obszarze edukacji, badań i gospodarki (zastosowań) - energetyki OZE/URE (synergetyki) w ramach koncepcji zrównoważonego rozwoju, zgodnie z profesorską odpowiedzialnością i kompetencjami merytorycznymi każdego z Członków Zespołu.Uwagi odnośnie realizacji misji

Belka ma kompetencje i autorytet

odbierające jej zdolność realizowania zadań, pozbawiając kompetencji. Zarząd wspierały w tym niektóre departamenty. Choć chcę to mocno podkreślić, że ogólnie poziom merytorycznej kompetencji pracowników NBP oceniam wysoko. Część energii poświęcano działaniom pobocznym, czysto PR-owskim. Dlatego mam nadzieję

Były minister: Trzeba skończyć z nieopłacalną eksploatacją kopalń

da się uratować? - Jako samodzielne jednostki gospodarcze na pewno nie. Dlatego opowiadam się za łączeniem, co ma wiele zalet. Połączyłbym kilka kopalń, tak by się mogły nawzajem wspierać, i zrobiłbym kilka inwestycji w złoża, które mają największe szanse na produktywność. Trzeba merytorycznych

Dziwne spotkania fundacji Lex Nostra z Pocztą

uczestniczy w posiedzeniach zespołów parlamentarnych, w tym parlamentarnego zespołu obrony demokratycznego państwa prawa, oraz utrzymuje regularne merytoryczne kontakty z parlamentarzystami wszystkich opcji politycznych". Efekty? "Z sukcesem udało nam się zorganizować wiele kampanii medialnych, a

Polski rynek pracy. Poukładajmy wreszcie te puzzle

nowej. Według danych Ministerstwa Pracy tylko 30 proc. uczestników szkoleń organizowanych przez służby zatrudnienia dzięki nim znalazło pracę; podnoszenie kompetencji osób pracujących . Instytucje publiczne skupiają się na realizacji zadań, a nie na ich efektach. Służby zatrudnienia funkcjonują w

Mennica straszy prezydenta Dutkiewicza CBA

postępowanie władz Wrocławia się nie zmieni, o zbadanie sprawy poprosimy CBA - zapowiada Jakubas. A prezes Mennicy Tadeusz Steckiewicz argumenty władz Wrocławia określa jako "niemerytoryczne" i podkreśla: - Mamy do czynienia z jakąś dziwną grą: podważane są kompetencje dyrektorów firmy, która złożyła

Sedlak kontra Blikle: walczą o jawność pensji w firmach

czysto badawczy. Jakie są ekonomiczne argumenty przeciw ujawnianiu wynagrodzeń? Trudno znaleźć merytoryczne argumenty przemawiające za tajnością wynagrodzeń. Warto racjonalnie pomyśleć, co złego czy niewłaściwego jest w tym, jeżeli będziemy między sobą rozmawiali o tym kto, ile zarabia. GIODO mówi, że to

Donewell

, specjalizując się w rozliczaniu projektów unijnych. Suma w pełni rozliczonych projektów to kwota przekraczająca 8 000 000 PLN. Dla nas w Donewell najważniejszy jest sukces klienta, chcemy i stwarzamy nowe możliwości rozwoju. Nasze wartości do otwartość, dostępność oraz stałe podnoszenie kompetencji z zakresie

Nowy rząd Ewy Kopacz w komplecie. Kim są ministrowie

proobronnościowych - koniecznych wobec konfliktu na Ukrainie i imperialistycznych zapędów Rosji. Pakiet ustaw ma wychodzić poza kompetencje ministra obrony i dotyczyć także sfer MSW, Administracji i Cyfryzacji, programów nauczania, czyli MEN, a nawet niektórych zapisów w konstytucji. Objął stanowisko 2 sierpnia 2011

Podręcznik? Nie jest pierwszakom aż tak niezbędny [ROZMOWA]

zrezygnować. Badania prowadzone w innych krajach sugerują takie rozwiązanie i są dobre przykłady takiego działania we wczesnej edukacji. A w praktyce - na co zwracają uwagę nauczyciele? - Badania pokazują, że niestety dopiero na końcu są sprawy merytoryczne: interesujące treści, nowe zadania dla dzieci

Wiceprezes wszedł do Rady bez ślubowania

Grabowski. - Z wielu zapisów ustawy widać, że przejmuje kompetencje szefa zarządu NBP, a nie szefa Rady Polityki Pieniężnej - stwierdził we wtorek w Radiu TOK FM. - Wszyscy członkowie RPP i prezes powoływani są przez parlament, a członkowie zarządu przez prezydenta. Wszyscy członkowie RPP i prezes składają

Sprawy do załatwienia: podział zysku NBP, linia z MFW i droga do euro

Sławomir Skrzypek w drugą połowę kadencji wkroczył z optymizmem. Po fali krytyki za słabe przygotowanie merytoryczne do pełnienia funkcji szefa banku centralnego i polityczną zależność od prezydenta Lecha Kaczyńskiego, po trzech latach na fotelu prezesa NBP i roku zmagania się z kryzysem finansowym

Skrzypek dwa razy chciał zdobyć dyplom SGH

Winieckiego wydrukowany przez kilka gazet regionalnych, w tym przez "Głos Wielkopolski" (dlatego proces toczy się w Poznaniu). Winiecki pisał m.in., że Skrzypek "nie zna ekonomii i języków" oraz nie ma "żadnych kompetencji do bycia prezesem NBP". Profesor podważył też wartość

Staż to też praca. A za pracę dostaje się pieniądze

musieli sobie poradzić z zarządzaniem pokoleniem, które zapewne będzie miało słabsze kompetencje w tym zakresie. To nieuchronne i trudno nam się będzie do tego przygotować, a jeszcze trudniej przestawić. Już teraz firmy, zatrudniając młodych, powinny dokładnie obserwować to, jak wchodzą w zespół, budują

Rok nowej RPP zmarnowany? Ekonomiści: Rada jest chaotyczna, rozbita

;awanturnictwo i angażowanie się w kwestie niezwiązane z prowadzeniem polityki pieniężnej", "nieprzewidywalność", "ma wysokie kompetencje, ale odnosimy wrażenie, że działa zbyt ambicjonalnie" Elżbieta Chojna-Duch - "brak przygotowania ekonomicznego", "niemerytoryczne

Marek Belka - sylwetka

Rynki finansowe, ekonomiści, środowiska biznesowe są zachwycone kandydaturą Belki. - To ekonomista o autentycznej renomie. Kandydatura najlepsza z możliwych, wysoce merytoryczna, pozwala na pełne zapewnienie apolityczności bankowi centralnemu. Będzie pozwalała na ściślejszą współpracę między NBP a

Orlen zapewnia: Nie ma "czarnej listy"

dokumentu pod nazwą "czarna lista". Natomiast jak każda odpowiedzialna firma pracująca w ruchu ciągłym, a szczególnie tak istotny zleceniodawca jak PKN Orlen, mamy prawo, a wręcz obowiązek, dokonywania merytorycznej oceny swoich podwykonawców. Na tej podstawie decydujemy, czy efekty współpracy

"Dołowi" z KGHM apelują do Tuska o zmianę zarządu

wielokrotnie swoją pracą udowodnili, że zasługują na zarządzających, którymi powinni być przygotowani merytorycznie fachowcy, a nie partyjni kolesie rządzących, których jedyną oceną kompetencji jest służalczość i ślepe wykonywanie poleceń partyjnych przywódców". - List może napisać każdy - kwituje

Rada gwiazd kontra inflacja. Czy upolitycznienie zaszkodzi RPP?

ekonomistów obserwujących RPP na co dzień: że nigdy wcześniej nie była tak silnie upolityczniona i spolaryzowana. - Uderzający brak kompetencji w zakresie polityki pieniężnej wzmacniany jest bardzo nikłym doświadczeniem członków obecnej RPP w obcowaniu z rynkiem finansowym - napisał główny ekonomista Polskiej

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

, kadrowego, finansowego etc.), o ile warunki takie były wymagane. Następnie dokonuje się oceny merytorycznej i wartościującej ofert. Oferty niezgodne z treścią warunków przetargu odrzuca się lub pozostawia bez rozpoznania, czyli nie dopuszcza do oceny. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub obarczone

Boni: Odzyskaliśmy energię i wiarę do dalszego budowania e-administracji

informowania nas o decyzjach i wydarzeniach dotyczących przetargów. Wprowadziliśmy też zasadę "kamieni milowych", czyli budowania systemów etapami, które na bieżąco są oceniane merytorycznie. Szczególnie uważnie przyglądamy się decyzjom o zlecaniu projektów z wolnej ręki, bez przetargu. To była jedna

Czarna propaganda zamiast reformy

systemu netto mniej niż ZUS. Obliczenia te poddane zostały miażdżącej merytorycznej krytyce przez prof. Mariana Wiśniewskiego (http://kobe.org.pl). Trudno znaleźć w Polsce osoby, których kompetencje w tym zakresie byłyby większe, zatem nie pozostaje nic innego niż przyjęcie za prof. Wiśniewskim, że w

Zmiany w prawie budowlanym - czy na pewno szybciej i prościej?

-budowlany scali te wszystkie procedury. Zmiany, o których tu dyskutujemy, nie wychodzą poza zakres uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie. M.P.: Zwracam uwagę na akt prawny, który nie jest doceniony, a w całości leży w kompetencjach ministra transportu, budownictwa i gospodarki

Skrzypek rządzi solo

, które zaszły w banku w ciągu ostatniego roku, czyli od powołania Sławomira Skrzypka na stanowisko prezesa. W uzasadnieniu Pruski wymienia m.in. ograniczenie kompetencji wiceprezesów. Ich rola w nadzorowaniu prac NBP jest zmniejszona, kompetencje członków zarządu są często szersze niż wiceprezesów, choć

Polska wygrywa ważny proces z KE. Polskie firmy dostaną miliony złotych?

limit całkowitej liczby uprawnień podlegających rozdziałowi, Komisja przekroczyła przyznane jej kompetencje - orzekli przed chwilą sędziowie w Luksemburgu. Sąd podkreślił, że państwom członkowskim przysługuje margines swobody przy wyborze metody, jaką zamierzają się posłużyć przy opracowywaniu KPRU

Premier: na szczycie UE dla Polski kluczowe sprawy klimatu

kandydatów na komisarza będzie Lewandowski. "Czy szef Komisji uszanuje kandydaturę Janusza Lewandowskiego? Sądzę, że tak, bo ma, i potwierdził to wielokrotnie w rozmowach ze mną, jak najlepszą ocenę kompetencji Janusza Lewandowskiego" - podkreślił Tusk. Dodał, że inaczej niż niektórzy eksperci, nie

Unijna dotacja jak z Kafki. Innowacyjna gospodarka

przeprowadzona niezgodnie z instrukcją i była nietrafiona merytorycznie. Np. eksperci zarzucili nam m.in., że chcieliśmy kupić "komputer stacjonarny z osprzętem", a nie "zestaw komputerowy z monitorem". Zakwestionowali też wydatki na promocję projektu argumentując, że nie wyceniliśmy

Saryusz-Wolski, Jacek

. Dlatego cieszyć może nominacja Jacka Saryusza-Wolskiego na szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Zamiast z klucza politycznego (miał to stanowisko dostać unita) obsadzono je według zasług merytorycznych, a to rzecz raczej wyjątkowa. Cieszący się uznaniem za kompetencje, a zarazem mający opinię

Kto popilnuje nam banków

kompetencji. Blaski i cienie króla Kluzy Czy Kluza zdał egzamin? Na plus trzeba mu zapisać przeprowadzenie polskiej branży bankowej przez największy od dziesięcioleci kryzys finansowy. Wciągu ostatnich trzech lat w naszym regionie Europy tylko polskie i czeskie banki były wstanie znacząco zwiększyć swoją siłę

Belka do NBP, Koalicja trzeszczy

To ekonomista o autentycznej renomie. Kandydatura najlepsza z możliwych, wysoce merytoryczna, gwarantuje apolityczność banku centralnego. Kryzys w Europie się natęża, sytuacja jest na tyle groźna, że nie widzę innego wyjścia niż szybkie powołanie prezesa NBP - nie krył wczoraj radości minister

Praca zawsze pod kierownictwem pracodawcy

 pracę oraz odpowiadała kwalifikacjom pracownika będzie spełniony, jeżeli czynności, jakie wykonywać ma pracownik nie będą wykraczały poza jego kompetencje. Muszą one znaleźć chociażby częściowe zastosowanie przy wykonywaniu czasowo powierzonych zadań (patrz wyrok SN z dnia 5 lutego 1998 

Biznes skarży się na (nie)sprawiedliwość

. Racjonalne ustalenie wysokości zabezpieczeń majątkowych i uwzględnianie poręczeń wystawianych zatrzymywanym. 5. Wprowadzenia procedur dyscyplinarnych wobec winnych nadużywania władzy. 6. Poszanowanie zasady domniemania niewinności. 7. Weryfikację kompetencji biegłych sądowych (wielu opiera swoje ekspertyzy

Polski szerpa Piotr Serafin, czyli usta i uszy Tuska w Unii Europejskiej

powszechnie szanowany za swoje przygotowanie merytoryczne - zrobił doktorat na Harwardzie - "Posiada niesamowitą znajomość historii ekonomii i zawsze ma gotową jasną, precyzyjną i łatwą do zrozumienia przez Rajoya odpowiedź, co szefowi rządu bardzo odpowiada", jak zaznacza jedna z osób z kręgów

Półmetek rządu. Oceniamy ministrów. Rekonstrukcja jutro

się, że - jak we fraszce Boya-Żeleńskiego - "wie jak, ale nie potrafi". Ministrem gospodarki i wicepremierem został w grudniu 2012 r. Po poprzedniku objął resort niemający jasnych kompetencji. Duża część gospodarki w Polsce wciąż jest kontrolowana przez państwo, a konkretnie przez ministra

ACTA: "Gazeta" pyta, Ministerstwo Kultury odpowiada

, zobowiązuję Polskę do jej podpisania w zakresie, w którym jego przepisy wchodzą w zakres wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej (całość przepisów ACTA, z wyjątkiem przepisów karnych). Gazeta Wyborcza, Wyborcza.biz: Dlaczego uchwałę Rady Ministrów w tak istotnej sprawie przyjęto w trybie obiegowym, na kilka

TVP: Tu mówi Giertych

względu na to, kim byli, do jakich politycznych ugrupowań należeli, a nie jakie mają kompetencje. Pamięta pani, jakie komentarze były o nas wtedy w grudniu?: Że "tym facetom może się wreszcie udać odpolitycznić telewizję ". Farfał mógł zostać reformatorem, a okazał się malutkim aparatczykiem. Po

Miękki HR - rekrutacja w sieci

kompetencje, a także wymagania kompetencyjne stanowisk, które pracownicy zajmują. Właściwe i szybkie znalezienie luk kompetencyjnych jest kluczem do posiadania w swoim zespole ekspertów merytorycznych, których wiedza jest stale uzupełniana o nowości w obszarach, którymi się zajmują - przekonuje Joanna Forkajm

Komitet Stały RM za powołaniem pełnomocnika ds. bezpieczeństwa drogowego

pełniłby powołany pełnomocnik. Ze względu na większość kompetencji związanych z obszarem bezpieczeństwa ruchu drogowego przynależnym ministrowi właściwemu ds. transportu, celowym jest powierzenie tej funkcji sekretarzowi stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju" - podkreślono w uzasadnieniu

Klimat zagraża polskiej chemii

poziom przetwarzania, bo ma znakomitą kadrę, świetnie przygotowaną do prowadzenia tak skomplikowanych procesów.- Brakuje odpowiedzi na pytanie, jak zbudować rozwiązania i bazę do tego, żeby ta grupa inżynierów mogła przetwarzać tę materię zgodnie ze swoimi kompetencjami, uzyskując za to najwyższe poziomy

Kobieta zagraża istniejącemu porządkowi

wymieniał uwagi o życiu codziennym. Zaczęły od mężczyzn wymagać kobiecych kompetencji, bo same nabyły męskie. Mężczyźni nie mieli, gdzie się tego nauczyć. Być może ten utajony negatywny stosunek do mężczyzn jest chwilowy. Za 50 lat, gdy kobiety okrzepną na rynku pracy, przestaną być w pracy dyskryminowane

Kapitał Ludzki to szansa dla mieszkańców województwa łódzkiego

współpracy nauki i biznesu. Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachW ramach Priorytetu IX do końca roku można składać wnioski w zakresie działań 9.2, 9.3, 9.5. Realizowane projekty winny dotyczyć takich zagadnień jak podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego - w

Cokolwiek zrobimy, będzie bolało

prezydenta. Co do ustawy budżetowej - kompetencje prezydenta są zerowe. Budżet podpisać musi. Ale rząd nie podniesie podatków bez zgody prezydenta. - Jak mawiał trener Górski - mecz można wygrać, przegrać lub zremisować. I parafrazując - prezydent może taką ustawę podpisać, skierować do ponownego

List Leszka Balcerowicza do Lecha Kaczyńskiego

przyznanie Komisji kompetencji do kontrolowania kwestii wadliwości mechanizmów prawnych mogących prowadzić do ewentualnego konfliktu interesów pomiędzy rolą Prezesa NBP jako Przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego. Kompetencja ta nie tylko nie mieści się w

Prezes ARP o restrukturyzacji przedsiębiorstw i sprzedaży stoczni

wykonującą zadania zbliżone do realizowanych jakby "w szpitalu na oddziale intensywnej terapii", niezbędne ze względu na interes społeczny.Jedną z głównych dziedzin działalności Agencji jest restrukturyzacja i ratowanie dużych przedsiębiorstw. Agencja posiada bardzo duże kompetencje i doświadczenie

11 pytań do Jarosława Bauca

krajów oznacza zaangażowanie się europejskiego banku centralnego, który skupuje ten dług.3. Czy i kiedy Polska powinna przyjąć euro? Czy w świetle doświadczeń z ostatnich lat to dobry pomysł dla emerging market'ów żeby oddawać kompetencje w dziedzinie polityki monetarnej do Frankfurtu?Trzeba zastanowić

Uczymy się Europy

radykalnych w sferze kompetencji poszczególnych instytucji wspólnotowych. Gdyby zaś Traktat nie wszedł w życie - wtedy otwiera się zupełnie nowy rozdział. Przewiduje raczej ucieczkę do przodu, zwłaszcza w wykonaniu "starych" krajów członkowskich, które są w pełni świadome zagrożenia. Pytanie, które

Piątka na kryzys: Rządzą pozytywiści, przydałby się romantyk

ujawniły część długu publicznego wynikającego ze zobowiązań emerytalnych - mamy już odłożone ponad 200 mld zł w OFE, i to stawia nas w dobrej sytuacji. S.K.: Porównanie z Gierkiem ma wartość publicystyczną, natomiast nie ma żadnej wartości merytorycznej. W 1989 roku mieliśmy dług wartości 50 mld dol. przy

PAP dla kolegów Platformy

przez siedem lat zasiadała w zarządzie agencji, a z racji swego doświadczenia i kompetencji (wykształcenie ekonomiczne, dziennikarskie i techniczne) startowała we wszystkich konkursach na nowy zarząd spółki i była bardzo mocną merytorycznie kandydatką. Rozmowa odbyła się w obecności Tadeusza Myślika

Senat: ustawa o Polskiej Agencji Kosmicznej - do komisji

poprawek część dotyczyła kwestii legislacyjnych, takich jak uporządkowanie terminologii używanej w ustawie czy kwestii stylistycznych. Wśród merytorycznych poprawek znalazły się m.in. te dotyczące celów, zadań Agencji oraz zasad powoływania władz Agencji. Senatorowie zaproponowali, by Agencja realizowała

Chemia w drodze do konsolidacji - debata Nowego Przemysłu

kompetencji w zakresie określonego biznesu. Patrząc na rynek polski - mamy ZA Puławy, które są trzecim największym producentem melaminy na świecie, mimo że nie są największą firmą. BASF ma 64 mld dol. przychodów, a my zaledwie 1,2 mld. Warto więc spojrzeć przez pryzmat poszczególnych produktów. Kluczowe jest

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery