majątkowych nabytych

Tomasz Konieczny, Gazeta Podatkowa Nr 628 z dnia 2010-01-14

W jaki sposób firma może nabyć autorskie prawa majątkowe?

W jaki sposób firma może nabyć autorskie prawa majątkowe?

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga coraz częściej sięgania do umów, których celem jest uzyskanie autorskich praw majątkowych do określonego utworu. Przykładowo do programów komputerowych czy projektów graficznych strony internetowej, logo firmy, wizytówek czy folderów reklamowych. Nie wystarczy do tego nabycie samych egzemplarzy utworu (np. kilku tysięcy ulotek reklamowych).

Rozwód z majątkiem w spadku [PORADNIK]

Rozwód oznacza poważne konsekwencje dla majątku byłych małżonków i jego dziedziczenia. Czy rozwiedzeni małżonkowie dziedziczą po sobie? A ich dzieci?

Jak zabezpieczyć majątek w małżeństwie [PORADNIK]

Małżeńskie spory o majątek to codzienność. Nie tylko przy okazji rodzinnych nieporozumień czy rozwodów. Co zrobić, żeby się ich ustrzec? I jak zabezpieczać majątek rodzinny na przykład przed pazernością banków?

Prokurator chce więzienia w zawieszeniu dla jednego z najbogatszych Polaków

Prokurator chce więzienia w zawieszeniu dla jednego z najbogatszych Polaków

konsekwencji pominięcia prawa pierwokupu oskarżeni przywłaszczali prawa majątkowe do ziemi. Następnie nabyte w ten sposób nieruchomości sprzedawano lub darowano oskarżonym. Zdaniem prokuratury celem obrotu nieruchomościami było ukrycie, że pochodzą one z przestępstwa. Dlatego oskarżonym zarzucono też pranie

Cube.ITG ma warunkową umowę przejęcia spółki RightSoft

źródłowego systemu Eskulap i przysługują jej autorskie prawa majątkowe i zależne do systemu. „Nabycie udziałów w RightSoft oznacza możliwość pozyskania własności licencji do systemu, który jest kompleksowym, wielofunkcyjnym systemem informatycznym przeznaczonym dla jednostek służby zdrowia

MG przyjęło projekt założeń do noweli ustawy o PPP

związane z wykonaniem umowy PPP usługi. W projekcie znalazł się też zapis mówiący o tym, że wydatki jednostek samorządu terytorialnego ponoszone na podstawie umowy o PPP w części, w jakiej przeznaczone są na "finansowanie wytworzenia, nabycia lub ulepszenia środków trwałych, nabycia wartości

Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi Stoczni 'Nowa'

Warszawa, 07.10.2014 (ISBnews) - Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi spółki Skarbu Państwa, która zarządzała majątkiem Stoczni Szczecińskiej "Nowa". Zarzuty dotyczą działań, które skutkowały szkodą majątkową w wysokości ok. 40

EuCO chce się rozwijać w obszarze szkód majątkowych, liczy na Rumunię

odszkodowawczych. EuCO nadal będzie koncentrowało się na sprawach z tytułu szkód osobowych, ale chcemy także rozwijać działalność w obszarze szkód majątkowych, w tym prowadzonych we własnym imieniu. Ten segment rynku jest dla nas perspektywiczny. Tylko w czwartym kwartale nabyliśmy 445 spraw z tytułu szkód

TK wróci do sprawy spółdzielni mieszkaniowych 5 lutego

zarządzanie, a także na wysokość wnoszonych opłat, remonty i inwestycje. Taka sytuacja - zdaniem wnioskodawców narusza w szczególności art. 64 Konstytucji, który stanowi, że własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. Narusza też inne artykuły

TK: otwarcie zawodu urbanisty zgodne z konstytucją

jest zgodna z konstytucją. Jak podkreślili urbaniści korzystali z indywidualnego prawa do wykonywania zawodu oraz kolektywnego prawa do posiadania samorządu zawodowego. Odebranie tych praw przez ustawodawcę należy uznać za naruszenie zasady ochrony praw nabytych. Posłowie we wniosku do TK zarzucili

Spadek i darowizna bez płacenia [PORADNIK]

Spadek i darowizna bez płacenia [PORADNIK]

tego specjalny formularz, "Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych" - SD-Z2. Trzeba w nim podać szczegóły na temat spadku lub darowizny, m.in. stopień pokrewieństwa łączący nas ze spadkodawcą bądź darczyńcą, udział procentowy w nabytym majątku i jego wartość rynkową, w

Kolporter sfinalizował umowę zakupu 25% + 1 udział w KDWT należącej do Eurocash

zostały przez strony wyłączone określone hurtownie i inne składniki majątkowe i niemajątkowe, zgodnie z decyzją UOKiK. "W wyniku finalizacji umowy z Kolporterem umacniamy pozycję KDWT jako lidera na krajowym rynku dystrybucji wyrobów tytoniowych i impulsowych. W 2015 r. przychody połączonego

Jaja w proszku. Ostatni prezes PMB oskarżony

Jaja w proszku. Ostatni prezes PMB oskarżony

podmiotów. Między innymi był wspólnikiem i członkiem zarządu jednej spółki, a także reprezentował inną spółkę, w której wspólnikiem była jego żona. To istotne, bo obydwie wzięły udział w "łańcuszkowej" transakcji. Zdaniem śledczych 30 października 2012 roku PMB nabyło ponad 15 tys. kg towaru

W czwartek pracownicy MF pomogą rozliczyć się z fiskusem

uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, nabytych po dniu 31 grudnia 2008 r., opodatkowane 19 proc. podatkiem lub zwolnione z podatku.(PAP)

Vindexus liczy na dobry koniec roku i poprawę wyniku r/r

Warszawa, 26.11.2014 (ISBnews) - Vindexus kontynuuje systematyczne zakupy bezpiecznych pakietów wierzytelności i spodziewa się po raz kolejny poprawić wyniki rok do roku, poinformował agencję ISBnews prezes Jerzy Kulesza. Według niego, możliwy jest scenariusz, w którym spółka nie nabędzie

W sobotę dzień otwarty w urzędach skarbowych

wartościowych opodatkowane 19 proc. podatkiem, a PIT-39 składają podatnicy, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, nabytych po dniu 31 grudnia 2008 r., opodatkowane 19 proc. podatkiem lub zwolnione z podatku.(PAP)

MF: w sobotę dzień otwarty w urzędach skarbowych

nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, nabytych po dniu 31 grudnia 2008 r., opodatkowane 19 proc. podatkiem lub zwolnione z podatku.

Zobacz, jak uchronić się przed długami małżonka

Co moje, to i twojeZ chwilą zawarcia związku małżeńskiego najczęściej powstają trzy masy majątkowe: dwa majątki osobiste każdego z małżonków oraz majątek wspólny. Posiadanie wspólnego majątku to jednak często ryzykowna sytuacja. Małżonkowie niejednokrotnie muszą bowiem odpowiadać za długi, których

Bitcoin, a podatek dochodowy

, przychód powinien zostać zaliczony do źródła przychodów - prawa majątkowe, w tym odpłatne ich zbycie. Ustawodawca, wskazując, jakiego rodzaju przychody uważa za przychód z praw majątkowych, używa zwrotu "w szczególności". Oznacza to, że katalog praw majątkowych ma charakter otwarty, a zatem

Koniec spółki Giesche. Jej zarząd chciał przejąć aż 30 proc. powierzchni Katowic

Koniec spółki Giesche. Jej zarząd chciał przejąć aż 30 proc. powierzchni Katowic

Katowic dotyczyły około 30 proc. zurbanizowanej powierzchni miasta. Osoby, które przedstawiały się jako sukcesorzy praw majątkowych spółki Giesche SA, kupiły od kolekcjonerów przedwojenne akcje tej spółki i na ich podstawie chciały uzyskać zwrot nieruchomości lub odszkodowania. Sąd rejonowy zezwolił na

Związek z majątkiem

Związek z majątkiem

W Polsce z chwilą zawarcia małżeństwa między mężem i żoną powstaje wspólność majątkowa. Niejako z automatu. Obejmuje przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jedno z nich. Mieszkanie, jego wyposażenie, samochód, działka za miastem, sprzęt rekreacyjny (narty, rowery

'Stary' zarząd Clean&Carbon Energy zaprzecza zawarciu ugody z Komputronikiem

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie oraz do Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Szczecinie w związku z podejrzeniem udziału w przestępstwie funkcjonariuszy publicznych oraz w sprawie wyrządzenia Clean&Carbon Energy S.A. szkody majątkowej w

Wiceminister skarbu: Nie złożyłem oferty kupna spółki Składy Węgla

Wiceminister skarbu: Nie złożyłem oferty kupna spółki Składy Węgla

tym ja osobiście, wbrew temu co twierdzi pan Marek Falenta, nie nadzoruje sektora górnictwa. Możliwość nabycia udziałów spółki Składy Węgla nigdy nie była analizowana ani omawiana na żadnym gremium MSP. Nie rozważaliśmy jej również w ramach prac międzyresortowego zespołu ds. węgla. Nigdy, nawet w

Ministerstwo Gospodarki chce rozruszać partnerstwo publiczno-prywatne

realizowanych w tej formule. Wszystkie zostały pozytywnie ocenione przez czołowych ekspertów od PPP, z którymi rozmawiała PAP. Za najistotniejszą z przedstawionych propozycji znawcy tematu uznali regulację jednoznacznie stwierdzającą możliwość ujęcia przez samorządy - w wydatkach majątkowych - kosztów

Giesche wraca w niebyt. Katowice mogą spać spokojnie

W poniedziałek przed katowickim sądem okręgowym odbyła się rozprawa apelacyjna w sprawie reaktywowanej przedwojennej spółki. Sąd unieważnił decyzję, która doprowadziła do zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki. Oznacza to, że unieważnione zostały wszelkie roszczenia majątkowe, jakich

Podali się za właścicieli, sprzedali działkę deweloperowi

księgach wieczystych nigdy do niego nie dotarło. Sprawa wyszła na jaw dopiero, gdy osoba trzecia nabyła tę nieruchomość. Mechanizm przekrętu okazuje się zaskakująco prosty. Żeby poznać dane właściciela nieruchomości, wystarczyło znać numery działek i księgi wieczystej. Oba ustala się dość prosto. Dane

Osoby z krajów UE nie muszą należeć do polskiej izby inżynierów budowlanych, by samodzielne pełnić funkcje techniczne w budownictwie

wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (§ 1 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia). Może to dotyczyć np. adwokatów, radców prawnych, geodetów, rzeczoznawców majątkowych, biegłych rewidentów czy też architektów. Dotyczy to też osób

Fiskus zwraca podatek. Ale trzeba się pospieszyć

naruszało to konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do państwa i prawa. Kto dostanie zwrot podatku? Teraz fiskus będzie zwracał podatnikom niesłusznie od nich pobrany podatek. Zwróci w przypadku, gdy spełnione będą łącznie cztery warunki: - nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych nastąpiło w drodze

Jak się związać finansowo?

czynności Pełnomocnikiem może być dowolna osoba wskazana przez posiadacza rachunku. Nie ma wymogu udowodnienia więzów rodzinnych. Może nim być nawet niepełnoletni. Intercyza: nie tylko dla gwiazd i milionerów Czym jest intercyza? Jest to małżeńska umowa majątkowa, która może zostać zawarta przed ślubem lub

Baniak: nie złożyłem żadnej oferty kupna przez SP spółki Składy Węgla

, była zagrożeniem dla polskich kopalni węgla. Wiceminister Baniak zapewnia, że nie składał Falencie oferty. "Ministerstwo Skarbu Państwa, w tym ja osobiście, wbrew temu co twierdzi pan Marek Falenta, nie nadzoruje sektora górnictwa. Możliwość nabycia udziałów spółki Składy Węgla nigdy nie była

Zarząd Clean&Carbon Energy odwołuje pełnomocnictwa udzielone przez B. Tatkę

sporów majątkowych toczących się między stronami. Źródłem sporów pomiędzy CCE a grupą Komputronika była umowa inwestycyjna zawarta 24 lipca 2010 roku oraz sprawy o zapłatę weksli z wystawienia CCE, które to w drodze indosu nabył Komputronik od instytucji finansowej w marcu 2011 roku. Komputronik

Sąd cofnął zarząd przymusowy nad Clean&Carbon Energy

zakończenie wszystkich sporów majątkowych toczących się między stronami. "Stary" zarząd zaprzeczał zawarciu tej ugody. Źródłem sporów pomiędzy CCE a grupą Komputronika była umowa inwestycyjna zawarta 24 lipca 2010 roku oraz sprawy o zapłatę weksli z wystawienia CCE, które to w drodze indosu nabył

Sąd wstrzymał wykonanie uchwał NWZ Clean&Carbon Energy

Prokuraturę Apelacyjną w Szczecinie" - czytamy dalej. Komputronik podał w tym tygodniu w raporcie bieżącym, że wraz ze spółkami zależnymi Contanisimo Limited oraz Activa zawarł z Clean & Carbon Energy zawarł kompleksową ugodę, mającą na celu definitywne zakończenie wszystkich sporów majątkowych

Nowa sieć pośredników ubezpieczeniowych w Polsce

Rozpoczęcie działalności w Polsce to efekt nabycia przez firmę Marsh 15 proc. udziałów w INSIA. - Cieszymy się, że możemy pomóc INSIA wejść na polski rynek. Widzimy też wiele możliwości synergii obu spółek. Członkowie sieci INSIA będą korzystać z zasobów Marsh oraz efektów naszego doświadczenia

TK: rozporządzenie ws. akcyzy z 2002 r. w części niezgodne z konstytucją

podatnika. Wówczas bowiem dochodzi w szczególności do naruszenia zasady zaufania jednostki do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasady zakazu nieproporcjonalnej ingerencji w prawa majątkowe podatnika, co wiąże się z koniecznością uiszczenia przez niego podatku w zwiększonej wysokości, spowodowanej

Rozwód z kredytem i majątkiem [PORADNIK]

majątkowe eksmałżonków ciągną się latami, może się okazać, że zanim sąd wyda werdykt, wycenę trzeba będzie powtórzyć. Ustalając wartość jakiejś rzeczy, np. domu, trzeba wziąć pod uwagę związane z nią obciążenia, np. kredyt hipoteczny. Po połowie majątku Po rozwodzie, albo mówiąc prawniczym językiem: po

Zwolnienie podatkowe dla "grupy zerowej"

, spadkobierca, zapisobierca itd.) ma obowiązek zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Ma na to sześć miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (np. przy darowiźnie, nabyciu zachowku), a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia sześć miesięcy od

Zysk netto PZU spadł o 0,6% r/r w I-III kw. bez zdarzeń jednorazowych

transakcji nabycia AAS Balta na Łotwie (+ 55.193 tys. zł) oraz wyższej składki zebranej przez oddziały na Łotwie i Estonii. Jednocześnie odnotowano spadki w ubezpieczeniach: indywidualnych ze składką jednorazową (-65.631 tys. zł), w szczególności produktów strukturyzowanych; komunikacyjnych OC w segmencie

Sąd do spółki Giesche: Katowice nie są wasze!

Kulisy reaktywowania spółki "Wyborcza" jako pierwsza opisała przed kilkoma laty. Przed wojną do spółki należały m.in. kopalnia Wieczorek, osiedla Giszowiec i Nikiszowiec. Marek N. z Pomorza kupił 172 akcje na okaziciela spółki. Nabył je od kolekcjonera, który wcześniej kupił je na targu

Podatnicy przestaną tracić na uldze podatkowej

Dziś warunkiem zwolnienia najbliższej rodziny z podatku od spadków i darowizn jest zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych fiskusowi. Podatnik ma na to miesiąc od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeśli spadkobierca nie zdąży - zapłaci podatek.Komisja Janusza Palikota chce

Bitwa konstytucjonalistów o fundusze emerytalne

propozycje zmian, głos zabrali prawnicy. - Zmiany są niezgodne z konstytucją. Obligacje są majątkiem OFE i stanowią pokrycie praw majątkowych przyszłych emerytów. Możemy je umorzyć tylko wtedy, kiedy zostaną wykupione. A tu mamy do czynienia z ich przejęciem - mówił "Gazecie" Jerzy Stępień, były

Miliarderzy oskarżeni o handel kościelną ziemią

Gliwicka prokuratura, która prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Komisji Majątkowej MSWiA skierowała w środę do sądu akt oskarżenia przeciwko Jackowi i Tomaszowi D., dwóm śląskim biznesmenom z listy najbogatszych Polaków, którzy stworzyli grupę kapitałową Famur. Majątek każdego z nich

Spółka Alchemii kupiła Zakład Produkcji Rur od ISD za 101,5 mln zł

Warszawa, 05.01.2011 (ISB) – Spółka Rurexpol zależna w 100 proc. od Alchemii nabyła od ISD Huta Częstochowa Zakład Produkcji Rur za łączną kwotę 101,5 mln zł. Transakcja została częściowo sfinansowana kredytem w wysokości 90 mln zł, udzielonym przez Alchemię, poinformowała firma w środę

Rewolucyjne zmiany prawa spadkowego. Ważne dla Polaków

stałego pobytu stron bądź położenie składników majątkowych. Możemy zatem przypuszczać, że sądy chętnie zaczną korzystać z takiej możliwości przede wszystkim, gdy prawo obcego państwa będzie przewidywało instytucje, których nie ma w polskim prawie. A to dodatkowo będzie przedłużało postępowania sądowe

Rząd wywłaszczył przyszłych emerytów? Posłowie pytają Trybunał

nie łamie praw nabytych i nie narusza zaufania do państwa i stanowionego przez niego prawa w odniesieniu do osób, które podejmując decyzję o oszczędzaniu w OFE, decydowały się na zupełnie inny rodzaj inwestowania. Chodzi o zakaz kupowania obligacji skarbowych i nakaz inwestowania w pierwszym roku

Wojna Yahoo! z użytkownikami Flickr.com o sprzedaż ich prac

zgodne z prawem. Zdjęcia na wolnych licencjach Czym są wolne licencje? To sposób na dystrybucję treści. Twórca (posiadacz majątkowych praw autorskich) może zdecydować, że jego dzieło będzie bez ograniczeń wykorzystywane przez dowolne osoby lub firmy. Każdy powinien mieć prawo zapoznać się z utworem

Rewolucja w dziedziczeniu spadków z długami [PORADNIK]

przechodzą nie tylko prawa, ale też obowiązki majątkowe. - Przeciętny człowiek nie zdaje sobie sprawy ani z tego, że jego milczeniu może być przypisane znaczenie prawne, ani tym bardziej z tego, że bierne zachowanie może spowodować "nabycie" ujemnych w sensie ekonomicznym wartości. Nie zdaje sobie

Prokuratura zajmie się korupcją w PZPN

związku z nagraniami mającymi wskazywać na korupcję w PZPN, potwierdził prokurator Dariusz Ślepokura: - Chodzi o podejrzenie przyjęcia w latach 2010-2011 przez osoby pełniące funkcje kierownicze w PZPN korzyści majątkowej lub jej obietnicy w związku z nabyciem nieruchomości pod siedzibę nowej siedziby

Komputronik podtrzymuje, że działania ws. Clean & Carbon Energy były legalne

bieżącym, że wraz ze spółkami zależnymi Contanisimo Limited oraz Activa zawarł z Clean & Carbon Energy kompleksową ugodę, mającą na celu definitywne zakończenie wszystkich sporów majątkowych toczących się między stronami. Źródłem sporów pomiędzy CCE a grupą Komputronika była umowa inwestycyjna zawarta

Bugaj: Wyższe podatki dla bogatych są konieczne

PIOTR SKWIROWSKI: Czy polskie podatki niwelują nierówności dochodowe, majątkowe, wreszcie społeczne? RYSZARD BUGAJ: Chcąc to ocenić, należałoby spojrzeć na to, czy dochody po opodatkowaniu są bardziej równe niż przed opodatkowaniem. Moja teza jest taka, że w Polsce mamy system podatków degresywnych

PZU na zakupach na Litwie i ma apetyt na więcej

PZU kupuje litewskiego ubezpieczyciela od brytyjskiej grupy Royal & Sun Alliance Insurance (RSA). Do tej pory PZU prowadził działalność na Litwie przez PZU Lietuva oraz UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas. W 2013 roku PZU Litwa zajmowało trzecią pozycję na litewskim rynku ubezpieczeń majątkowych i

Grupa Komputronik zawarła kompleksową ugodę z Clean & Carbon Energy

Warszawa, 20.10.2014 (ISBnews) - Komputronik i jego spółki zależne Contanisimo Limited oraz Activa zawarły z Clean & Carbon Energy kompleksową ugodę, mającą na celu definitywne zakończenie wszystkich sporów majątkowych toczących się między stronami, podał Komputronik. "Celem zawarcia

Sąd: reaktywacja spółki Giesche była bezprawna

spółki, wartego 341 mln zł. Ich żądania w stosunku do Katowic dotyczyły ok. 30 proc. zurbanizowanej powierzchni miasta. Osoby, które przedstawiały się jako sukcesorzy praw majątkowych spółki Giesche SA wcześniej od kolekcjonerów nabyły przedwojenne, historyczno-kolekcjonerskie akcje tej spółki i na ich

Mieszkanie z licytacji komorniczej - dlaczego warto je kupić?

przez, powoływanego przez komornika, biegłego rzeczoznawcę majątkowego. Suma oszacowania nieruchomości ustalana jest według przeciętnych cen sprzedaży podobnych nieruchomości w dniu dokonania oszacowania. Jeśli nieruchomość jest obciążona prawami osób trzecich, przykładowo hipoteką, biegły podaje dwie

Przegląd informacji ze spółek

z Gothals Limited, cypryjską spółką zależną, która dysponuje znakami towarowymi grupy, wspólny plan połączenia transgranicznego, podało LPP. Celem długookresowym połączenia jest wewnętrzna restrukturyzacja funkcjonalna oraz majątkowa, a także uproszczenie struktury kapitałowej grupy LPP skutkujące

Zakup mieszkania na licytacji komorniczej a podatek od czynności cywilnoprawnych

Skarbowej w Łodzi z dnia 2 czerwca 2011 r. IPTPB2/415-150/11-4/KR. Należy jednak mieć na uwadze, że nabycie w drodze licytacji komorniczej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych jako sprzedaż prawa majątkowego. W takiej sytuacji na kupującym

Odziedziczyłeś akcje lub jednostki funduszy? Fiskus zaskoczy cię ekstrapodatkiem

nie poniosła, bo zostały one - jak pisze w uzasadnieniu WSA - "objęte nieodpłatnie". W nieco lepszej sytuacji są osoby dziedziczące po zmarłym małżonku, z którym miały wspólnotę majątkową. Wtedy połowa akcji lub funduszy w ogóle nie wchodzi do masy spadkowej i w ich przypadku koszt nabycia

Odziedziczyłeś spadek? Pamiętaj o obowiązkach wobec banku

mnie, że w ciągu trzech dni ktoś się ze mną skontaktuje telefonicznie. Jak zwykle brak odzewu. Kinga Wojciechowska, zastępca rzecznika prasowego mBankuW przypadku okoliczności nabycia spadku mamy do czynienia z dwiema procedurami: jedna z nich to funkcjonująca od dłuższego czasu procedura sądownego

Miliarder walczy z prokuraturą o kasę

Zażalenie na działania gliwickich prokuratorów tropiących nieprawidłowości w komisji majątkowej MSWiA złożył 59-letni Jacek D., twórca grupy kapitałowej Famur, największego w Polsce producenta maszyn górniczych. Według miesięcznika "Wprost" majątek tego biznesmena wynosi około 1,4

Zabranie funduszom połowy aktywów niezgodne z konstytucją?

koncie w ZUS? Prawnicy są podzieleni. - Gdybym był sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to stwierdziłbym, że zmiany są niezgodne z konstytucją. Obligacje są majątkiem OFE i stanowią pokrycie praw majątkowych przyszłych emerytów. Możemy je umorzyć tylko wtedy, kiedy zostaną wykupione. A tu mamy do czynienia

Polisy na życie kupujemy... w banku. Średnio za 250 zł rocznie

zakup takiej polisy jest przy zaciągnięciu kredytu obowiązkowy. W niektórych polisę na życie nabyć muszą tylko osoby, które np. są singlami lub za mało zarabiają. Średnio taka polisa kosztuje 250 zł rocznie. Pod względem wartości sprzedanych przez bank polis na życie 90 proc. stanowią polisy

Stan likwidacji i usługi rzeczoznawcy majątkowego

Odpowiedź: Spółka nie jest zobligowana do korzystania z usług rzeczoznawcy majątkowego.W przypadku postawienia jednostki w stan likwidacji wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o

Koniec dużej spółki. Upadłość likwidacyjna DSS. Bank pomógł?

) na bieżąco znacznych wierzytelności pozaukładowych oraz brak możliwości prowadzenia egzekucji, może prowadzić do poprawy sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa Upadłego". W 2011 r. DSS wraz ze swoją spółką zależną Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych pochopnie wzięły się do dokończenia

Polna może zaangażować się inwestycyjnie w Ponarze, akcje wystrzeliły w górę

nabyciu akcji Ponar S.A. bądź udziałów/akcji podmiotu zależnego ewentualnie określonych składników majątku bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W przypadku kiedy zaangażowanie inwestycyjne ze strony inwestora polegało będzie na nabyciu składników majątkowych lub aktywów Ponar S.A. strony ustalą

Przegląd prasy

Case Shiller wzrósł o 4,5% w XII 2014 r. --Aviva Int. Insurance ma zgodę KNF na przekroczenie 50% w spółkach BZ WBK-Aviva --CCC będzie przeznaczać 0,5% przychodów na grupę kolarską CCC Sprandi Polkowice --EuCO chce się rozwijać w obszarze szkód majątkowych, liczy na Rumunię --Griffin złożył wniosek

Czym różni się zakup mieszkania na licytacji komorniczej od zakupu mieszkania na rynku?

dokonuje tej czynności lecz powołuje do niej biegłego - rzeczoznawcę majątkowego. Ten określa cenę nieruchomości według przeciętnych cen sprzedaży podobnych nieruchomości w dniu dokonania oszacowania. Jeśli więc chodzi o cenę mieszkania jest ona wyliczana wedle cen rynkowych. Różnica dotyczy ceny

Wielkie zakupy PZU. Przejmuje polski Link4 i 3 bałtyckie firmy

. Obecnie w krajach bałtyckich Grupa PZU prowadzi działalność poprzez dwie spółki zarejestrowane na Litwie: PZU Lietuva oraz UAB PZU Lietuva Gyvybës Draudimas. W 2013 roku PZU Litwa zajmował trzecią pozycję na litewskim rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych z udziałem w rynku na

Przegląd informacji ze spółek

obrotu na rynku regulowanym akcji serii B,C,D,E, poinformowała Komisja.   Mezzanine Management (MM) kupiła 8,33% akcji w ramach trzeciej transzy pre-IPO Private Equity Managers (PEM). Spółka ta nabędzie również obligacje zamienne na akcje i w sumie inwestycja MM w PEM wyniesie 50 mln zł. Do

Gino Rossi odstąpił od negocjacji ws. przejęcia 51% udziałów spółki Kazar

Warszawa, 17.05.2011 (ISB) – Spółki obuwnicze Gino Rossi oraz Kazar Footwear postanowiły odstąpić od prowadzenia dalszych negocjacji w sprawie nabycia przez Gino Rossi 51% udziałów Kazara, poinformowało Gino Rossi w komunikacie. "W związku z powyższym porozumieniem stronom nie

Przegląd informacji ze spółek

. Jana z Kęt udzielił dotacji w wysokości 15,9 mln zł oraz gwarancji pokrycia strat wynikających z przejętych praw majątkowych, poinformował Fundusz. T-Mobile Polska przekroczył 1 mln użytkowników taryfy Jump!, którą wprowadził w połowie ubiegłego roku, podała spółka. China Central and Eastern

Zapis windykacyjny wybawieniem dla przedsiębiorców

windykacyjny umożliwił szybkie nabycie określonych przedmiotów majątkowych. Z uwagi na przedmiot zapisu windykacyjnego, którym może być: rzecz oznaczona co do tożsamości, zbywalne prawo majątkowe (jak np. udziały w spółkach czy papiery wartościowe), przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, ustanowienie na

Przegląd informacji ze spółek

Polsce i za granicą.   ZUK Elzab objął 51.125 udziałów w kapitale zakładowym Comp Centrum Innowacji (CCI), stanowiących 47% kapitału zakładowego. Jednocześnie ZUK Elzab zawarł z CCI umowę sprzedaży autorskich praw majątkowych do dokumentacji oraz oprogramowania komputerowego, stanowiącego

Rząd: nowe zasady postępowania wobec podatników ukrywających dochody

lub nieopodatkowanymi. W projekcie przyjęto, że "wydatek" to wartość zgromadzonego w roku podatkowym mienia, np. nieruchomości, ruchomości, praw majątkowych, papierów wartościowych lub wysokość wydatkowanych w danym roku podatkowym środków. Źródłem pokrycia wydatków poniesionych przez

Rostowski ma 5 mieszkań, Pawłowicz metale za 150 tys. zł, a jak wyglądają finanse Macierewicza? [OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE]

Moniki Palikot w związku z nabyciem praw majątkowych - 1 mln euro 3. Dwie pożyczki oraz nieuregulowane zobowiązania wobec Dzierwany S.A. - 3,5 mln zł 4. Pożyczka od Księgarni na Wiejskiej Sp. z.o.o. - 750 tys. zł 5. Zobowiązanie z tytułu wykupu weksla - 100 tys. zł Kancelaria Sejmu Kancelaria

Stadion Wisły jest nasz, tylko nie mamy do niego praw!

Transportu, który do tej pory nadzorował stadion, przyznaje, że miasto praw autorskich nie ma. - Rzeczywiście, gdy w 2007 roku zawierano umowę z pracownią Wojciecha Obtułowicza, nie zapisano w niej przejęcia praw autorskich i majątkowych do stadionu po zakończeniu inwestycji - mówi Jerzy Marcinko, od

Nowa ulga mieszkaniowa

przeznaczony na nabycie nieruchomości i praw majątkowych położonych na terenie Polski. Można z niego skorzystać również wówczas, gdy nabywana nieruchomość lub prawo majątkowe położona jest w państwach UE, EOG oraz Szwajcarii.Ze zwolnienia korzysta dochód uzyskany przez podatnika z odpłatnego zbycia

Spadek z długami. Tego można uniknąć [PORADNIK]

"Przeciętny człowiek nie zdaje sobie sprawy ani z tego, że jego milczeniu może być przypisane znaczenie prawne, ani tym bardziej z tego, że bierne zachowanie może spowodować nabycie ujemnych w sensie ekonomicznym wartości. Nie zdaje sobie też sprawy z tego, że negatywnym konsekwencjom

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

jest zadośćuczynienie wymogom stawianym przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych, który negatywnie ocenił niedawno funkcjonowanie tzw. spółek groszowych. GTC Inwestorzy złożyli wiążące deklaracje zainteresowania nabyciem obligacji GTC serii GTCSA032019 łącznie na kwotę 200 mln zł. Emisja nowych

WSA: Mąż może sam podarować udziały w spółce należące do niego i żony

reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy. Powstaje ona z chwilą zawarcia małżeństwa i obejmuje przedmioty nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, np. za pieniądze z pracy, z prowadzenia firmy. Specyficzne jest to, że jest to współwłasność łączna i

Gdy wspólnik występuje ze spółki

można potraktować jako rozlicznie udziału wspólnika występującego ze spółki w zysku, to będzie to przychód z praw majątkowych podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych .Jak rozumiem "nadebrana" przez wspólnika kwota w związku z jego wystąpieniem ze spółki, w sytuacji

Alessandro Profumo złoży we wtorek rezygnację?

banku.Libijskie instytucje rządowe już od kilku lat zwiększają swoje udziały w największym włoskim banku UniCredit. W październiku 2008 r. w samym szczycie kryzysu finansowego libijski bank centralny i dwie inne grupy inwestycyjne z tego kraju nabyły na giełdzie pakiet akcji włoskiego banku wart 1,1 mld

Oferta publiczna Open Finance, warta ok. 482,63 mln zł, ruszy 15 marca

nabyciu przez inwestorów 45,62% kapitału spółki będą uprawniać do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu. Obecnie Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio kontroluje 100% akcji Open Finance (tj. 50 mln akcji), przy czym Getin Noble Bank ma 94% akcji (tj. 47 mln) pośrednika. "Wpływy z emisji akcji serii

Przegląd informacji ze spółek

.  Liberty Direct zmienia nazwę na Liberty Ubezpieczenia. Firma w ramach nowej strategii, która zakłada większą dywersyfikację oferty i rozwój kanałów dystrybucji zaoferowała produkt dla małych i średnich przedsiębiorstw. W ciągu 5-7 lat chce zwiększyć udziały w rynku ubezpieczeń majątkowych do ponad

Majątek w spadku dla konkretnej osoby [PORADNIK]

majątku wchodzące do spadku. Udział każdego z nich w spadku był określony w formie ułamka. Aby stać się właścicielem majątku otrzymanego po zmarłym spadkobiercy, trzeba było przeprowadzić postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, a następnie dokonać tzw. działu spadku. Takie postępowanie spadkowe

Przegląd informacji ze spółek

Finansowego zgodziła się na nabycie przez Aviva International Insurance akcji BZ WBK – Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych oraz BZ WBK – Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie, pozwalających na przekroczenie 50% liczby głosów na WZA spółek, podała Komisja. CCC będzie przeznaczać na

Sąd zgodził się na sprzedaż czterech samolotów OLT Express Regional

Service GmbH w Moenchengladbach zamierzająca nabyć za ponad 3,1 mln zł netto samolot ATR 42-300.Niemiecka firma złożyła ponadto ofertę na kupno zestawu narzędzi i wyposażenia do obsługi technicznej samolotu ATR 42-300 oraz silnika lotniczego na kwotę 970 tys. zł. Nie było ofert na pozostałe części

Przegląd prasy

, gdzie oczekuje dalszego wzrostu gospodarczego oraz ożywienia w budownictwie Dziennik Gazeta Prawna --Przez zmianę sposobu korzystania z ulg na dzieci łączna kwota odliczeń spadła o 180 mln zł w ub.r. Puls Biznesu --TGE zaproponowała, że będzie obracać prawami majątkowymi, wynikającymi z

Zakup po niższej cenie niż rynkowa - co z przychodem podatkowym

przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych (z zastrzeżeniem ust. 4 i 5) jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Uwaga Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w

Łódzka prokuratura: Nie było zewnętrznego finansowania Amber Gold

osiągnięcia korzyści majątkowej i uczynili z tej działalności stałe źródło dochodu. Rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania przyznał, że ponieważ chodzi o tzw. piramidę finansową to w sprawie - jako pokrzywdzeni - będą musieli zostać przesłuchani także ci klienci spółki, którzy odzyskali swe pieniądze

Skandal! Miasto zbudowało wodociąg na prywatnej działce

Inwentaryzacji. "(...) informuję, że Zarząd Dróg i Transportu pozytywnie zaopiniował konieczność jej [działki] nabycia (...). Jednocześnie informujemy, że rzeczoznawcy majątkowemu zostanie zlecony do wykonania operat szacunkowy, który określi wartość rynkową ww. działki." - W 2009 roku miasto poprosiło

Gino Rossi ma list intencyjny ws. nabycia 51% udziałów Kazar Footwear

na poziomie co najmniej 18 mln zł, poinformowało Gino Rossi w komunikacie. List intencyjny przewiduje, że cena nabycia udziałów w Kazar zostanie zapłacona częściowo w formie gotówkowej, a częściowo w formie akcji Gino Rossi. „W wyniku przeprowadzenia rozliczenia ceny nabycia udziałów Kazar z

Haga: Sąd nakaże Rosji wypłacenie 50 mld dol. akcjonariuszom Jukosu

dzięki majątkowi Jukosu. Najpierw w 2005 roku koncern Rosnieft przejął spółkę Baikal Finance Group po tym, gdy ta wykupiła na aukcji główną firmę Jukosu (Yugansknieftiegaz) za 9,4 mld dol., a dwa lata później Rosnieft nabył na aukcji za 6,8 mld dol. firmę Tomsknieft i rafinerie. Główny właściciel Jukosu

Otwierasz rachunek w banku? Zostanie trwalszy ślad

, prokuratorzy i komornicy, a także organy kontroli skarbowej i generalny inspektor informacji finansowej.Za pośrednictwem notariusza dostęp do rejestru miałyby także osoby legitymujące się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia, które chcą

Przegląd prasy

Warszawa, 27.06.2014 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --PKP Energetyka chce podpisać pierwszy duży kontrakt na dostawy gazu 1 lipca --PKO BP złoży na początku lipca wniosek do KNF o utworzenie zakładu ubezpieczeń majątkowych

Amortyzacja nie zawsze jest obowiązkiem

kwietnia 2010 r., sygn. akt I SA/Łd 174/10, uchylił zaskarżoną interpretację. W ocenie Sądu w przypadku składników majątkowych o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł kwestia uznania ich za środki trwałe oraz rezygnacji z dokonywania odpisów amortyzacyjnych zależy wyłącznie od autonomicznej decyzji

"Le Monde": Inwestorzy znad Zatoki Perskiej stawiają na przemysł

Porsche. Gazowy emirat ma docelowo wejść w posiadanie 17-20 proc. kapitału nowej struktury, która powstanie po fuzji obu tych firm."Katar idzie śladem Abu Zabi, które na wiosnę nabyło 9,1 proc. udziałów firmy motoryzacyjnej Daimler. Fundusze majątkowe Kataru, które zarządzają sumą 9,60 mld dol. (42,5

W jaki sposób wyceniana jest nieruchomość będąca przedmiotem licytacji komorniczej?

majątkowym. Sumę oszacowania nieruchomości ustala się według przeciętnych cen sprzedaży podobnych nieruchomości w tej samej okolicy, z uwzględnieniem stanu nieruchomości w dniu dokonania oszacowania. Biegły osobno szacuje grunt, osobno budynki, budowle i inne urządzenia, osobno przynależności i pożytki oraz

Cena emisyjna w ofercie Open Finance została ustalona na 18 zł za akcję

sprzedawanych i wynosi 3.712.500. Akcje oferowane będą reprezentować po ich nabyciu przez inwestorów 45,62% kapitału spółki będą uprawniać do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu. Obecnie Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio kontroluje 100% akcji Open Finance (tj. 50 mln akcji), przy czym Getin Noble Bank

Andrzej Duda zarobił w zeszłym roku ponad pół miliona. A inni? Sprawdzamy oświadczenia majątkowe europosłów

Oświadczenia majątkowe europosłów. Sprawdź, kto posiada największy majątek, a kto jeździ najlepszym samochodem. Na początek prezydent elekt - Andrzej Duda - Środki pieniężne w polskiej walucie: ok. 80 tys. zł - Środki pieniężne w obcej walucie: ok. 54 320 euro - Dochód:  uposażenie posła do

Brytyjskie MSW namierzy podatkowe rozliczenia mafiosów

aktywów majątkowych nabytych w wyniku przestępstwa, zamykania przez władze lokalne placówek usługowych, jak sauny, kasyna, czy salony masażu, często będące przykrywką dla prania pieniędzy.Nowa strategia wskazuje na potrzebę nadzoru przestępców nawet po ich skazaniu. Zakaz korzystania z telefonów

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów