majątkowych nabytych

Tomasz Konieczny, Gazeta Podatkowa Nr 628 z dnia 2010-01-14

W jaki sposób firma może nabyć autorskie prawa majątkowe?

W jaki sposób firma może nabyć autorskie prawa majątkowe?

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga coraz częściej sięgania do umów, których celem jest uzyskanie autorskich praw majątkowych do określonego utworu. Przykładowo do programów komputerowych czy projektów graficznych strony internetowej, logo firmy, wizytówek czy folderów reklamowych. Nie wystarczy do tego nabycie samych egzemplarzy utworu (np. kilku tysięcy ulotek reklamowych).

Art. 311 KK

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXVIII Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi

Jak zabezpieczyć majątek w małżeństwie [PORADNIK]

Jak zabezpieczyć majątek w małżeństwie [PORADNIK]

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jedno z nich. Mieszkanie, jego wyposażenie, samochód, działkę za miastem, sprzęt rekreacyjny (narty, rowery, motorówkę), książki, płyty

Rozwód z majątkiem w spadku [PORADNIK]

Rozwód z majątkiem w spadku [PORADNIK]

małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje lub jedno z małżonków. Mieszkanie, jego wyposażenie, samochód, działka za miastem, sprzęt rekreacyjny, książki, płyty... Jeśli małżonkowie kupili je po ślubie - stanowią majątek

Prokurator chce więzienia w zawieszeniu dla jednego z najbogatszych Polaków

Prokurator chce więzienia w zawieszeniu dla jednego z najbogatszych Polaków

konsekwencji pominięcia prawa pierwokupu oskarżeni przywłaszczali prawa majątkowe do ziemi. Następnie nabyte w ten sposób nieruchomości sprzedawano lub darowano oskarżonym. Zdaniem prokuratury celem obrotu nieruchomościami było ukrycie, że pochodzą one z przestępstwa. Dlatego oskarżonym zarzucono też pranie

Cube.ITG ma warunkową umowę przejęcia spółki RightSoft

źródłowego systemu Eskulap i przysługują jej autorskie prawa majątkowe i zależne do systemu. „Nabycie udziałów w RightSoft oznacza możliwość pozyskania własności licencji do systemu, który jest kompleksowym, wielofunkcyjnym systemem informatycznym przeznaczonym dla jednostek służby zdrowia

TK: Kara za naruszenie praw autorskich jest niekonstytucyjna

twórców" - uzasadniał Tuleja. Według TK zakwestionowany przepis jest korzystny raczej dla przedsiębiorców, którzy nabyli prawa majątkowe do utworów, a którzy dysponują zarówno fachową obsługą prawną, jak silną pozycją rynkową. Zastrzeżenie sędziów TK wzbudziło także - jak mówił Tuleja - "

MG przyjęło projekt założeń do noweli ustawy o PPP

związane z wykonaniem umowy PPP usługi. W projekcie znalazł się też zapis mówiący o tym, że wydatki jednostek samorządu terytorialnego ponoszone na podstawie umowy o PPP w części, w jakiej przeznaczone są na "finansowanie wytworzenia, nabycia lub ulepszenia środków trwałych, nabycia wartości

Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi Stoczni 'Nowa'

Warszawa, 07.10.2014 (ISBnews) - Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi spółki Skarbu Państwa, która zarządzała majątkiem Stoczni Szczecińskiej "Nowa". Zarzuty dotyczą działań, które skutkowały szkodą majątkową w wysokości ok. 40

Protector FIZAN złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia GP Investment

nabycia certyfikatów inwestycyjnych w papiery wartościowe oraz inne prawa majątkowe określone w statucie w celu ich odsprzedaży w całości lub w części. GP Investment sp. z o.o. prowadzi działalność na rynku zarządzania jednostkami gospodarczymi, zajmując się nabywaniem udziałów w spółkach i

Forum TFI złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Penton I FIZ

przedmiotem działalności Penton I FIZ jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. (ISBnews)

EuCO chce się rozwijać w obszarze szkód majątkowych, liczy na Rumunię

odszkodowawczych. EuCO nadal będzie koncentrowało się na sprawach z tytułu szkód osobowych, ale chcemy także rozwijać działalność w obszarze szkód majątkowych, w tym prowadzonych we własnym imieniu. Ten segment rynku jest dla nas perspektywiczny. Tylko w czwartym kwartale nabyliśmy 445 spraw z tytułu szkód

Parlament uchwalił ustawę o kontroli inwestycji w strategiczne spółki

na liście oznaczać będzie, że przejęcie dominacji nad podmiotem podlegającym ochronie czy też istotnego uczestnictwa w nim poprzez nabycie akcji czy udziałów, praw majątkowych dotyczących podmiotów czy też przedsiębiorstwa tego podmiotu, będzie wymagało zgłoszenia ministrowi skarbu państwa"

Lokatorskie bez podatku PIT

Lokatorskie bez podatku PIT

podlegają opodatkowaniu, jednakże zwrócili uwagę, że na mocy art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jej przepisów nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. A zgodnie z tą ustawą podatkowi temu podlegają rzeczy i prawa majątkowe

PZU ma zgodę UOKiK na przejęcie Alior Banku

;Analizując przedmiotową koncentrację pod uwagę wzięto wpływ transakcji na krajowy rynek funduszy inwestycyjnych otwartych i zarządzania nimi, krajowy rynek ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych (w tym alternatywnie przyjęte rynki w węższym ujęciu produktowym, obejmujące poszczególne grupy ryzyk, np

Prezydent podpisał ustawę chroniącą polskie spółki przed wrogim przejęciem

  w komunikacie. Przejęcie dominacji nad podmiotem podlegającym ochronie czy też istotnego uczestnictwa w nim poprzez nabycie akcji czy udziałów, praw majątkowych dotyczących podmiotów czy też przedsiębiorstwa tego podmiotu, będzie wymagało zgłoszenia ministrowi skarbu państwa. Ten będzie mógł

Asseco Poland zbyło Insseco do zależnej grupy Sapiens

Warszawa, 28.07.2015 (ISBnews) – Asseco Poland zawarło umowę zbycia 100% udziałów w spółce zależnej Insseco na rzecz zależnej od Asseco Sapiens International Corporation, podała spółka. Całkowite wynagrodzenie Asseco Poland za przejęcie kontroli i nabycie 100% udziałów w Insseco

Prezes KHW: jeśli nie zmienią się warunki, nie przewiduję problemów z wypłatami

Zakładów Energetyki Cieplnej Katowice. W ubiegłym tygodniu Katowicki Holding Węglowy oraz DK Energy Polska, spółka należąca do Grupy EDF, podpisały umowę sprzedaży i nabycia 100 proc. akcji ZEC Katowice. Warunkiem sfinalizowania transakcji jest uzyskanie zgody walnego zgromadzenia KHW SA na zbycie akcji

TK wróci do sprawy spółdzielni mieszkaniowych 5 lutego

zarządzanie, a także na wysokość wnoszonych opłat, remonty i inwestycje. Taka sytuacja - zdaniem wnioskodawców narusza w szczególności art. 64 Konstytucji, który stanowi, że własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. Narusza też inne artykuły

Spadek i darowizna bez płacenia [PORADNIK]

Spadek i darowizna bez płacenia [PORADNIK]

tego specjalny formularz, "Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych" - SD-Z2. Trzeba w nim podać szczegóły na temat spadku lub darowizny, m.in. stopień pokrewieństwa łączący nas ze spadkodawcą bądź darczyńcą, udział procentowy w nabytym majątku i jego wartość rynkową, w

PiS: Złożymy pozew do sądu ws. sprzedaży PKP Energetyka

PiS: Złożymy pozew do sądu ws. sprzedaży PKP Energetyka

podmiot, który nabędzie PKP Energetykę, za którego zobowiązania przy podpisaniu umowy sprzedaży CVC weźmie pełną odpowiedzialność. PiS wnosi w pozwie m.in. o stwierdzenie nieważności umowy przedwstępnej z 27 lipca 2015 r. dotyczącej sprzedaży przez Polskie Koleje Państwowe SA na rzecz Caryville

PiS: złożymy pozew do sądu ws. sprzedaży PKP Energetyka

podmiot, który nabędzie PKP Energetykę, za którego zobowiązania przy podpisaniu umowy sprzedaży CVC weźmie pełną odpowiedzialność. PiS wnosi w pozwie m.in. o stwierdzenie nieważności umowy przedwstępnej z 27 lipca 2015 r. dotyczącej sprzedaży przez Polskie Koleje Państwowe S.A. na rzecz Caryville

Jaja w proszku. Ostatni prezes PMB oskarżony

podmiotów. Między innymi był wspólnikiem i członkiem zarządu jednej spółki, a także reprezentował inną spółkę, w której wspólnikiem była jego żona. To istotne, bo obydwie wzięły udział w "łańcuszkowej" transakcji. Zdaniem śledczych 30 października 2012 roku PMB nabyło ponad 15 tys. kg towaru

Kolporter sfinalizował umowę zakupu 25% + 1 udział w KDWT należącej do Eurocash

zostały przez strony wyłączone określone hurtownie i inne składniki majątkowe i niemajątkowe, zgodnie z decyzją UOKiK. "W wyniku finalizacji umowy z Kolporterem umacniamy pozycję KDWT jako lidera na krajowym rynku dystrybucji wyrobów tytoniowych i impulsowych. W 2015 r. przychody połączonego

W czwartek pracownicy MF pomogą rozliczyć się z fiskusem

uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, nabytych po dniu 31 grudnia 2008 r., opodatkowane 19 proc. podatkiem lub zwolnione z podatku.(PAP)

Vindexus liczy na dobry koniec roku i poprawę wyniku r/r

Warszawa, 26.11.2014 (ISBnews) - Vindexus kontynuuje systematyczne zakupy bezpiecznych pakietów wierzytelności i spodziewa się po raz kolejny poprawić wyniki rok do roku, poinformował agencję ISBnews prezes Jerzy Kulesza. Według niego, możliwy jest scenariusz, w którym spółka nie nabędzie

W sobotę dzień otwarty w urzędach skarbowych

wartościowych opodatkowane 19 proc. podatkiem, a PIT-39 składają podatnicy, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, nabytych po dniu 31 grudnia 2008 r., opodatkowane 19 proc. podatkiem lub zwolnione z podatku.(PAP)

Bitcoin, a podatek dochodowy

, przychód powinien zostać zaliczony do źródła przychodów - prawa majątkowe, w tym odpłatne ich zbycie. Ustawodawca, wskazując, jakiego rodzaju przychody uważa za przychód z praw majątkowych, używa zwrotu "w szczególności". Oznacza to, że katalog praw majątkowych ma charakter otwarty, a zatem

Związek z majątkiem

W Polsce z chwilą zawarcia małżeństwa między mężem i żoną powstaje wspólność majątkowa. Niejako z automatu. Obejmuje przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jedno z nich. Mieszkanie, jego wyposażenie, samochód, działka za miastem, sprzęt rekreacyjny (narty, rowery

NIK: próba zakupu Polskich Kolei Linowych przez Lasy Państwowe - niecelowa

oferty i zadeklarowaniu odpowiednich nakładów inwestycyjnych w kolejnych latach. Koszty doradztwa prawnego, ekonomicznego oraz wycen związanych z planowanym nabyciem akcji PKL SA wyniosły 613 tys. zł - podała Izba. "NIK ocenia negatywnie podjęcie decyzji o zaangażowaniu znacznych środków

'Stary' zarząd Clean&Carbon Energy zaprzecza zawarciu ugody z Komputronikiem

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie oraz do Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Szczecinie w związku z podejrzeniem udziału w przestępstwie funkcjonariuszy publicznych oraz w sprawie wyrządzenia Clean&Carbon Energy S.A. szkody majątkowej w

Koniec spółki Giesche. Jej zarząd chciał przejąć aż 30 proc. powierzchni Katowic

Katowic dotyczyły około 30 proc. zurbanizowanej powierzchni miasta. Osoby, które przedstawiały się jako sukcesorzy praw majątkowych spółki Giesche SA, kupiły od kolekcjonerów przedwojenne akcje tej spółki i na ich podstawie chciały uzyskać zwrot nieruchomości lub odszkodowania. Sąd rejonowy zezwolił na

Wiceminister skarbu: Nie złożyłem oferty kupna spółki Składy Węgla

tym ja osobiście, wbrew temu co twierdzi pan Marek Falenta, nie nadzoruje sektora górnictwa. Możliwość nabycia udziałów spółki Składy Węgla nigdy nie była analizowana ani omawiana na żadnym gremium MSP. Nie rozważaliśmy jej również w ramach prac międzyresortowego zespołu ds. węgla. Nigdy, nawet w

Giesche wraca w niebyt. Katowice mogą spać spokojnie

W poniedziałek przed katowickim sądem okręgowym odbyła się rozprawa apelacyjna w sprawie reaktywowanej przedwojennej spółki. Sąd unieważnił decyzję, która doprowadziła do zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki. Oznacza to, że unieważnione zostały wszelkie roszczenia majątkowe, jakich

Ministerstwo Gospodarki chce rozruszać partnerstwo publiczno-prywatne

realizowanych w tej formule. Wszystkie zostały pozytywnie ocenione przez czołowych ekspertów od PPP, z którymi rozmawiała PAP. Za najistotniejszą z przedstawionych propozycji znawcy tematu uznali regulację jednoznacznie stwierdzającą możliwość ujęcia przez samorządy - w wydatkach majątkowych - kosztów

Podali się za właścicieli, sprzedali działkę deweloperowi

księgach wieczystych nigdy do niego nie dotarło. Sprawa wyszła na jaw dopiero, gdy osoba trzecia nabyła tę nieruchomość. Mechanizm przekrętu okazuje się zaskakująco prosty. Żeby poznać dane właściciela nieruchomości, wystarczyło znać numery działek i księgi wieczystej. Oba ustala się dość prosto. Dane

Osoby z krajów UE nie muszą należeć do polskiej izby inżynierów budowlanych, by samodzielne pełnić funkcje techniczne w budownictwie

wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (§ 1 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia). Może to dotyczyć np. adwokatów, radców prawnych, geodetów, rzeczoznawców majątkowych, biegłych rewidentów czy też architektów. Dotyczy to też osób

Fiskus zwraca podatek. Ale trzeba się pospieszyć

naruszało to konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do państwa i prawa. Kto dostanie zwrot podatku? Teraz fiskus będzie zwracał podatnikom niesłusznie od nich pobrany podatek. Zwróci w przypadku, gdy spełnione będą łącznie cztery warunki: - nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych nastąpiło w drodze

Baniak: nie złożyłem żadnej oferty kupna przez SP spółki Składy Węgla

, była zagrożeniem dla polskich kopalni węgla. Wiceminister Baniak zapewnia, że nie składał Falencie oferty. "Ministerstwo Skarbu Państwa, w tym ja osobiście, wbrew temu co twierdzi pan Marek Falenta, nie nadzoruje sektora górnictwa. Możliwość nabycia udziałów spółki Składy Węgla nigdy nie była

Sejm uchwalił ustawę chroniącą polskie spółki

wprowadzenia środka mniej restrykcyjnego" - podkreśliło MSP. "Umieszczenie podmiotu na liście, oznaczać będzie, że przejęcie dominacji nad podmiotem podlegającym ochronie czy też istotnego uczestnictwa w nim poprzez nabycie akcji czy udziałów, praw majątkowych dotyczących podmiotów czy też

Zwolnienie podatkowe dla "grupy zerowej"

, spadkobierca, zapisobierca itd.) ma obowiązek zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Ma na to sześć miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (np. przy darowiźnie, nabyciu zachowku), a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia sześć miesięcy od

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

konferencji prasowej. - Unibep za 7,8 mln zł kupił 100 proc. udziałów w spółce Budrex-Kobi. Cena nabycia udziałów będzie zwiększona o 0,2 mln zł po spełnieniu zastrzeżonego w umowie warunku - podał Unibep w komunikacie. - Pamapol przedłużył do końca lipca okres zawieszenia oferty publicznej akcji serii D

Doszło do fuzji PKL i PKG

. Oznacza to, że PKG będzie mogła sprzedawać poszczególne składniki majątkowe PKL, czyli np. sprzedać kolejkę na Jaworzynę, albo sprzedać kolejkę na Kasprowy. Do tej pory PKG mogła sprzedać jedynie akcje spółki. W tej sytuacji mogą rozczłonkować poszczególny majątek spółki i dowolnie nim rozporządzać"

Jak się związać finansowo?

czynności Pełnomocnikiem może być dowolna osoba wskazana przez posiadacza rachunku. Nie ma wymogu udowodnienia więzów rodzinnych. Może nim być nawet niepełnoletni. Intercyza: nie tylko dla gwiazd i milionerów Czym jest intercyza? Jest to małżeńska umowa majątkowa, która może zostać zawarta przed ślubem lub

Zarząd Clean&Carbon Energy odwołuje pełnomocnictwa udzielone przez B. Tatkę

sporów majątkowych toczących się między stronami. Źródłem sporów pomiędzy CCE a grupą Komputronika była umowa inwestycyjna zawarta 24 lipca 2010 roku oraz sprawy o zapłatę weksli z wystawienia CCE, które to w drodze indosu nabył Komputronik od instytucji finansowej w marcu 2011 roku. Komputronik

Nowa sieć pośredników ubezpieczeniowych w Polsce

Rozpoczęcie działalności w Polsce to efekt nabycia przez firmę Marsh 15 proc. udziałów w INSIA. - Cieszymy się, że możemy pomóc INSIA wejść na polski rynek. Widzimy też wiele możliwości synergii obu spółek. Członkowie sieci INSIA będą korzystać z zasobów Marsh oraz efektów naszego doświadczenia

Sąd cofnął zarząd przymusowy nad Clean&Carbon Energy

zakończenie wszystkich sporów majątkowych toczących się między stronami. "Stary" zarząd zaprzeczał zawarciu tej ugody. Źródłem sporów pomiędzy CCE a grupą Komputronika była umowa inwestycyjna zawarta 24 lipca 2010 roku oraz sprawy o zapłatę weksli z wystawienia CCE, które to w drodze indosu nabył

Sąd wstrzymał wykonanie uchwał NWZ Clean&Carbon Energy

Prokuraturę Apelacyjną w Szczecinie" - czytamy dalej. Komputronik podał w tym tygodniu w raporcie bieżącym, że wraz ze spółkami zależnymi Contanisimo Limited oraz Activa zawarł z Clean & Carbon Energy zawarł kompleksową ugodę, mającą na celu definitywne zakończenie wszystkich sporów majątkowych

Przegląd informacji ze spółek

LPP wyniosły ok. 447 mln zł w maju i były wyższe o około 12% r/r, podała spółka. Akcjonariusze Newagu zdecydowali o przeznaczeniu 45 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. Grupa Kerdos zawarła umowę inwestycyjną, regulującą zasady nabycia

Przegląd informacji ze spółek

I kw. br. - zysk netto wyniósł 11 mln zł wobec 5,4 mln zł rok wcześniej, pomimo spadku sprzedaży. Łączna wartość składki przypisanej brutto wyniosła 337 mln zł, co oznacza spadek o 8% r/r, podała Uniqa. Przypis składki zmniejszył się w ubezpieczeniach majątkowych o 4,6%, a wzrósł w produktach

Rozwód z kredytem i majątkiem [PORADNIK]

majątkowe eksmałżonków ciągną się latami, może się okazać, że zanim sąd wyda werdykt, wycenę trzeba będzie powtórzyć. Ustalając wartość jakiejś rzeczy, np. domu, trzeba wziąć pod uwagę związane z nią obciążenia, np. kredyt hipoteczny. Po połowie majątku Po rozwodzie, albo mówiąc prawniczym językiem: po

TK: rozporządzenie ws. akcyzy z 2002 r. w części niezgodne z konstytucją

podatnika. Wówczas bowiem dochodzi w szczególności do naruszenia zasady zaufania jednostki do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasady zakazu nieproporcjonalnej ingerencji w prawa majątkowe podatnika, co wiąże się z koniecznością uiszczenia przez niego podatku w zwiększonej wysokości, spowodowanej

Podatnicy przestaną tracić na uldze podatkowej

Dziś warunkiem zwolnienia najbliższej rodziny z podatku od spadków i darowizn jest zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych fiskusowi. Podatnik ma na to miesiąc od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeśli spadkobierca nie zdąży - zapłaci podatek.Komisja Janusza Palikota chce

Przegląd informacji ze spółek

. Wysokość kredytu to maksymalnie 38,8 mln zł, podała spółka. Fundusz private equity Polish Enterprise Fund VII (PEF VII), zarządzany przez Enterprise Investors, zawarł końcową umowę nabycia 76% akcji dostawcy usług telekomunikacyjnych 3S za 86 mln zł, podała spółka. BBI Development uzyskał pozwolenia

Sąd do spółki Giesche: Katowice nie są wasze!

Kulisy reaktywowania spółki "Wyborcza" jako pierwsza opisała przed kilkoma laty. Przed wojną do spółki należały m.in. kopalnia Wieczorek, osiedla Giszowiec i Nikiszowiec. Marek N. z Pomorza kupił 172 akcje na okaziciela spółki. Nabył je od kolekcjonera, który wcześniej kupił je na targu

Miliarderzy oskarżeni o handel kościelną ziemią

Gliwicka prokuratura, która prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Komisji Majątkowej MSWiA skierowała w środę do sądu akt oskarżenia przeciwko Jackowi i Tomaszowi D., dwóm śląskim biznesmenom z listy najbogatszych Polaków, którzy stworzyli grupę kapitałową Famur. Majątek każdego z nich

Zysk netto PZU spadł o 0,6% r/r w I-III kw. bez zdarzeń jednorazowych

transakcji nabycia AAS Balta na Łotwie (+ 55.193 tys. zł) oraz wyższej składki zebranej przez oddziały na Łotwie i Estonii. Jednocześnie odnotowano spadki w ubezpieczeniach: indywidualnych ze składką jednorazową (-65.631 tys. zł), w szczególności produktów strukturyzowanych; komunikacyjnych OC w segmencie

Spółka Alchemii kupiła Zakład Produkcji Rur od ISD za 101,5 mln zł

Warszawa, 05.01.2011 (ISB) – Spółka Rurexpol zależna w 100 proc. od Alchemii nabyła od ISD Huta Częstochowa Zakład Produkcji Rur za łączną kwotę 101,5 mln zł. Transakcja została częściowo sfinansowana kredytem w wysokości 90 mln zł, udzielonym przez Alchemię, poinformowała firma w środę

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

organu nadzorczego lub zarządzającego, c) związki podmiotów, o których mowa w lit. a i b; 2) partner prywatny - przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego; Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony 3) składnik majątkowy - nieruchomość, część składową nieruchomości

Bitwa konstytucjonalistów o fundusze emerytalne

propozycje zmian, głos zabrali prawnicy. - Zmiany są niezgodne z konstytucją. Obligacje są majątkiem OFE i stanowią pokrycie praw majątkowych przyszłych emerytów. Możemy je umorzyć tylko wtedy, kiedy zostaną wykupione. A tu mamy do czynienia z ich przejęciem - mówił "Gazecie" Jerzy Stępień, były

Prawnicy ostrzegają: przewalutowanie kredytów może być niekonstytucyjne

zasad określających kurs waluty, po którym następuje jej zmiana, budzi poważne wątpliwości w zakresie zgodności z konstytucyjnymi normami wolności gospodarczej, zasady praw nabytych oraz zasady równości" - pisali wówczas sejmowi prawnicy, negatywnie recenzując projekt ustawy. Allen & Overy, by

Prokuratura zajmie się korupcją w PZPN

związku z nagraniami mającymi wskazywać na korupcję w PZPN, potwierdził prokurator Dariusz Ślepokura: - Chodzi o podejrzenie przyjęcia w latach 2010-2011 przez osoby pełniące funkcje kierownicze w PZPN korzyści majątkowej lub jej obietnicy w związku z nabyciem nieruchomości pod siedzibę nowej siedziby

Rewolucyjne zmiany prawa spadkowego. Ważne dla Polaków

stałego pobytu stron bądź położenie składników majątkowych. Możemy zatem przypuszczać, że sądy chętnie zaczną korzystać z takiej możliwości przede wszystkim, gdy prawo obcego państwa będzie przewidywało instytucje, których nie ma w polskim prawie. A to dodatkowo będzie przedłużało postępowania sądowe

Rząd wywłaszczył przyszłych emerytów? Posłowie pytają Trybunał

nie łamie praw nabytych i nie narusza zaufania do państwa i stanowionego przez niego prawa w odniesieniu do osób, które podejmując decyzję o oszczędzaniu w OFE, decydowały się na zupełnie inny rodzaj inwestowania. Chodzi o zakaz kupowania obligacji skarbowych i nakaz inwestowania w pierwszym roku

Wojna Yahoo! z użytkownikami Flickr.com o sprzedaż ich prac

zgodne z prawem. Zdjęcia na wolnych licencjach Czym są wolne licencje? To sposób na dystrybucję treści. Twórca (posiadacz majątkowych praw autorskich) może zdecydować, że jego dzieło będzie bez ograniczeń wykorzystywane przez dowolne osoby lub firmy. Każdy powinien mieć prawo zapoznać się z utworem

Rewolucja w dziedziczeniu spadków z długami [PORADNIK]

przechodzą nie tylko prawa, ale też obowiązki majątkowe. - Przeciętny człowiek nie zdaje sobie sprawy ani z tego, że jego milczeniu może być przypisane znaczenie prawne, ani tym bardziej z tego, że bierne zachowanie może spowodować "nabycie" ujemnych w sensie ekonomicznym wartości. Nie zdaje sobie

Bugaj: Wyższe podatki dla bogatych są konieczne

PIOTR SKWIROWSKI: Czy polskie podatki niwelują nierówności dochodowe, majątkowe, wreszcie społeczne? RYSZARD BUGAJ: Chcąc to ocenić, należałoby spojrzeć na to, czy dochody po opodatkowaniu są bardziej równe niż przed opodatkowaniem. Moja teza jest taka, że w Polsce mamy system podatków degresywnych

Komputronik podtrzymuje, że działania ws. Clean & Carbon Energy były legalne

bieżącym, że wraz ze spółkami zależnymi Contanisimo Limited oraz Activa zawarł z Clean & Carbon Energy kompleksową ugodę, mającą na celu definitywne zakończenie wszystkich sporów majątkowych toczących się między stronami. Źródłem sporów pomiędzy CCE a grupą Komputronika była umowa inwestycyjna zawarta

PZU na zakupach na Litwie i ma apetyt na więcej

PZU kupuje litewskiego ubezpieczyciela od brytyjskiej grupy Royal & Sun Alliance Insurance (RSA). Do tej pory PZU prowadził działalność na Litwie przez PZU Lietuva oraz UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas. W 2013 roku PZU Litwa zajmowało trzecią pozycję na litewskim rynku ubezpieczeń majątkowych i

Sąd: reaktywacja spółki Giesche była bezprawna

spółki, wartego 341 mln zł. Ich żądania w stosunku do Katowic dotyczyły ok. 30 proc. zurbanizowanej powierzchni miasta. Osoby, które przedstawiały się jako sukcesorzy praw majątkowych spółki Giesche SA wcześniej od kolekcjonerów nabyły przedwojenne, historyczno-kolekcjonerskie akcje tej spółki i na ich

Grupa Komputronik zawarła kompleksową ugodę z Clean & Carbon Energy

Warszawa, 20.10.2014 (ISBnews) - Komputronik i jego spółki zależne Contanisimo Limited oraz Activa zawarły z Clean & Carbon Energy kompleksową ugodę, mającą na celu definitywne zakończenie wszystkich sporów majątkowych toczących się między stronami, podał Komputronik. "Celem zawarcia

Przegląd prasy

Kazachstanem Puls Biznesu --Tele-Fonika Kable poprosiła w piątek banki o ponad 1 mld zł na refinansowanie zadłużenia i ma już chętnych --Z opublikowanego planu połączenia Compensy i Benefii - majątkowych towarzystw należących do VIG - wynika, że ta druga firma zniknie z rynku ISBnews --KNF

Odziedziczyłeś spadek? Pamiętaj o obowiązkach wobec banku

mnie, że w ciągu trzech dni ktoś się ze mną skontaktuje telefonicznie. Jak zwykle brak odzewu. Kinga Wojciechowska, zastępca rzecznika prasowego mBankuW przypadku okoliczności nabycia spadku mamy do czynienia z dwiema procedurami: jedna z nich to funkcjonująca od dłuższego czasu procedura sądownego

Miliarder walczy z prokuraturą o kasę

Zażalenie na działania gliwickich prokuratorów tropiących nieprawidłowości w komisji majątkowej MSWiA złożył 59-letni Jacek D., twórca grupy kapitałowej Famur, największego w Polsce producenta maszyn górniczych. Według miesięcznika "Wprost" majątek tego biznesmena wynosi około 1,4

Przegląd informacji ze spółek

list intencyjny, dotyczący wspólnej realizacji strategii zapewniającej optymalny sposób zwiększania mocy odnawialnych i finansowania transakcji nabycia aktywów wiatrowych, podał Tauron. Grupa Marvipol zawarła 39 umów sprzedaży mieszkań i lokali usługowych, po uwzględnieniu rezygnacji, w czerwcu 2015

Stan likwidacji i usługi rzeczoznawcy majątkowego

Odpowiedź: Spółka nie jest zobligowana do korzystania z usług rzeczoznawcy majątkowego.W przypadku postawienia jednostki w stan likwidacji wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o

Polisy na życie kupujemy... w banku. Średnio za 250 zł rocznie

zakup takiej polisy jest przy zaciągnięciu kredytu obowiązkowy. W niektórych polisę na życie nabyć muszą tylko osoby, które np. są singlami lub za mało zarabiają. Średnio taka polisa kosztuje 250 zł rocznie. Pod względem wartości sprzedanych przez bank polis na życie 90 proc. stanowią polisy

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Finansowego. - PKN Orlen może w tym roku dokonać jeszcze jednej akwizycji spółki wydobywczej - powiedział dziennikarzom podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen. - Kofola podpisała umowę nabycia 100 proc. udziałów w słowackiej spółce WAD Group, której warunki

Zabranie funduszom połowy aktywów niezgodne z konstytucją?

koncie w ZUS? Prawnicy są podzieleni. - Gdybym był sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to stwierdziłbym, że zmiany są niezgodne z konstytucją. Obligacje są majątkiem OFE i stanowią pokrycie praw majątkowych przyszłych emerytów. Możemy je umorzyć tylko wtedy, kiedy zostaną wykupione. A tu mamy do czynienia

Przegląd informacji ze spółek

z Gothals Limited, cypryjską spółką zależną, która dysponuje znakami towarowymi grupy, wspólny plan połączenia transgranicznego, podało LPP. Celem długookresowym połączenia jest wewnętrzna restrukturyzacja funkcjonalna oraz majątkowa, a także uproszczenie struktury kapitałowej grupy LPP skutkujące

Polna może zaangażować się inwestycyjnie w Ponarze, akcje wystrzeliły w górę

nabyciu akcji Ponar S.A. bądź udziałów/akcji podmiotu zależnego ewentualnie określonych składników majątku bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W przypadku kiedy zaangażowanie inwestycyjne ze strony inwestora polegało będzie na nabyciu składników majątkowych lub aktywów Ponar S.A. strony ustalą

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował wiceprezes Andrzej Dopierała. Wartość kontraktu to ponad 17 mln zł netto. Indata Software ma list intencyjny dotyczący zamiaru nabycia spółki działającej w segmencie innowacyjnych usług IT dla sieci handlowych. Indata liczy na sfinalizowanie transakcji do końca bieżącego roku, poinformował

Odziedziczyłeś akcje lub jednostki funduszy? Fiskus zaskoczy cię ekstrapodatkiem

nabyciem akcji nie poniosła, bo zostały one - jak pisze w uzasadnieniu WSA - "objęte nieodpłatnie". W nieco lepszej sytuacji są osoby dziedziczące po zmarłym małżonku, z którym miały wspólnotę majątkową. Wtedy połowa akcji lub funduszy w ogóle nie wchodzi do masy spadkowej i w ich przypadku koszt

Przypadkowe dziedziczenie długów. Już niedługo nie będzie możliwe

majątkowe. Czyli także długi. Czym chata bogata: zadłużone mieszkanie, upadająca firma, niespłacony kredyt bankowy, prywatna pożyczka od sąsiada, długi karciane... Niestety często przy tym nie wiadomo, czy spadek jest zadłużony, czy nie. Jak wejść w spadek Spadkobierca, który mimo wszystko chce przyjąć

Koniec dużej spółki. Upadłość likwidacyjna DSS. Bank pomógł?

) na bieżąco znacznych wierzytelności pozaukładowych oraz brak możliwości prowadzenia egzekucji, może prowadzić do poprawy sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa Upadłego". W 2011 r. DSS wraz ze swoją spółką zależną Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych pochopnie wzięły się do dokończenia

Gino Rossi odstąpił od negocjacji ws. przejęcia 51% udziałów spółki Kazar

Warszawa, 17.05.2011 (ISB) – Spółki obuwnicze Gino Rossi oraz Kazar Footwear postanowiły odstąpić od prowadzenia dalszych negocjacji w sprawie nabycia przez Gino Rossi 51% udziałów Kazara, poinformowało Gino Rossi w komunikacie. "W związku z powyższym porozumieniem stronom nie

Wielkie zakupy PZU. Przejmuje polski Link4 i 3 bałtyckie firmy

. Obecnie w krajach bałtyckich Grupa PZU prowadzi działalność poprzez dwie spółki zarejestrowane na Litwie: PZU Lietuva oraz UAB PZU Lietuva Gyvybës Draudimas. W 2013 roku PZU Litwa zajmował trzecią pozycję na litewskim rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych z udziałem w rynku na

Przegląd prasy

Case Shiller wzrósł o 4,5% w XII 2014 r. --Aviva Int. Insurance ma zgodę KNF na przekroczenie 50% w spółkach BZ WBK-Aviva --CCC będzie przeznaczać 0,5% przychodów na grupę kolarską CCC Sprandi Polkowice --EuCO chce się rozwijać w obszarze szkód majątkowych, liczy na Rumunię --Griffin złożył wniosek

Zapis windykacyjny wybawieniem dla przedsiębiorców

windykacyjny umożliwił szybkie nabycie określonych przedmiotów majątkowych. Z uwagi na przedmiot zapisu windykacyjnego, którym może być: rzecz oznaczona co do tożsamości, zbywalne prawo majątkowe (jak np. udziały w spółkach czy papiery wartościowe), przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, ustanowienie na

Nowa ulga mieszkaniowa

przeznaczony na nabycie nieruchomości i praw majątkowych położonych na terenie Polski. Można z niego skorzystać również wówczas, gdy nabywana nieruchomość lub prawo majątkowe położona jest w państwach UE, EOG oraz Szwajcarii.Ze zwolnienia korzysta dochód uzyskany przez podatnika z odpłatnego zbycia

Przegląd informacji ze spółek

obrotu na rynku regulowanym akcji serii B,C,D,E, poinformowała Komisja.   Mezzanine Management (MM) kupiła 8,33% akcji w ramach trzeciej transzy pre-IPO Private Equity Managers (PEM). Spółka ta nabędzie również obligacje zamienne na akcje i w sumie inwestycja MM w PEM wyniesie 50 mln zł. Do

Przegląd informacji ze spółek

. Jana z Kęt udzielił dotacji w wysokości 15,9 mln zł oraz gwarancji pokrycia strat wynikających z przejętych praw majątkowych, poinformował Fundusz. T-Mobile Polska przekroczył 1 mln użytkowników taryfy Jump!, którą wprowadził w połowie ubiegłego roku, podała spółka. China Central and Eastern

Stadion Wisły jest nasz, tylko nie mamy do niego praw!

Transportu, który do tej pory nadzorował stadion, przyznaje, że miasto praw autorskich nie ma. - Rzeczywiście, gdy w 2007 roku zawierano umowę z pracownią Wojciecha Obtułowicza, nie zapisano w niej przejęcia praw autorskich i majątkowych do stadionu po zakończeniu inwestycji - mówi Jerzy Marcinko, od

Alessandro Profumo złoży we wtorek rezygnację?

. Libijskie instytucje rządowe już od kilku lat zwiększają swoje udziały w największym włoskim banku UniCredit. W październiku 2008 r. w samym szczycie kryzysu finansowego libijski bank centralny i dwie inne grupy inwestycyjne z tego kraju nabyły na giełdzie pakiet akcji włoskiego banku wart 1,1 mld euro

WSA: Mąż może sam podarować udziały w spółce należące do niego i żony

reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy. Powstaje ona z chwilą zawarcia małżeństwa i obejmuje przedmioty nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, np. za pieniądze z pracy, z prowadzenia firmy. Specyficzne jest to, że jest to współwłasność łączna i

Gdy wspólnik występuje ze spółki

można potraktować jako rozlicznie udziału wspólnika występującego ze spółki w zysku, to będzie to przychód z praw majątkowych podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych .Jak rozumiem "nadebrana" przez wspólnika kwota w związku z jego wystąpieniem ze spółki, w sytuacji

Przegląd informacji ze spółek

Polsce i za granicą.   ZUK Elzab objął 51.125 udziałów w kapitale zakładowym Comp Centrum Innowacji (CCI), stanowiących 47% kapitału zakładowego. Jednocześnie ZUK Elzab zawarł z CCI umowę sprzedaży autorskich praw majątkowych do dokumentacji oraz oprogramowania komputerowego, stanowiącego

Rząd: nowe zasady postępowania wobec podatników ukrywających dochody

lub nieopodatkowanymi. W projekcie przyjęto, że "wydatek" to wartość zgromadzonego w roku podatkowym mienia, np. nieruchomości, ruchomości, praw majątkowych, papierów wartościowych lub wysokość wydatkowanych w danym roku podatkowym środków. Źródłem pokrycia wydatków poniesionych przez

Oferta publiczna Open Finance, warta ok. 482,63 mln zł, ruszy 15 marca

nabyciu przez inwestorów 45,62% kapitału spółki będą uprawniać do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu. Obecnie Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio kontroluje 100% akcji Open Finance (tj. 50 mln akcji), przy czym Getin Noble Bank ma 94% akcji (tj. 47 mln) pośrednika. "Wpływy z emisji akcji serii

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery