majątkowych nabytych

Tomasz Konieczny, Gazeta Podatkowa Nr 628 z dnia 2010-01-14

W jaki sposób firma może nabyć autorskie prawa majątkowe?

W jaki sposób firma może nabyć autorskie prawa majątkowe?

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga coraz częściej sięgania do umów, których celem jest uzyskanie autorskich praw majątkowych do określonego utworu. Przykładowo do programów komputerowych czy projektów graficznych strony internetowej, logo firmy, wizytówek czy folderów reklamowych. Nie wystarczy do tego nabycie samych egzemplarzy utworu (np. kilku tysięcy ulotek reklamowych).

Wspólność majątkowa małżeńska a upadłość jednego z małżonków

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa małżeńska. W skład tej wspólności wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Inaczej mówiąc jest to majątek wspólny dwójki małżonków. Wspólność ustawowa powstaje z mocy samego prawa z chwilą zawarcia małżeństwa, natomiast majątek wspólny powstaje i ulega zmianom w wyniku czynności prawnych, dokonywanych przez oboje małżonków lub jednego z nich albo wskutek zachodzących zdarzeń prawnych. Wspólność ustawowa może istnieć w małżeństwie mimo braku w danym czasie jakiegokolwiek majątku wspólnego. Majątek małżonków może obejmować trzy różne masy: wspólną i dwie odrębne każdego z nich (majątki osobiste). Wspólność ustawowa małżeńska powstaje z mocy prawa z chwilą zawarcia małżeństwa i ma charakter współwłasności łącznej. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Ogłoszenie upadłości wywiera wpływ na wspólność majątkową małżeńską, wyłączając ją.

Jak zabezpieczyć majątek w małżeństwie [PORADNIK]

Małżeńskie spory o majątek to codzienność. Nie tylko przy okazji rodzinnych nieporozumień czy rozwodów. Co zrobić, żeby się ich ustrzec? I jak zabezpieczać majątek rodzinny na przykład przed pazernością banków?

GPW objęła kolejne 230,4 tys. akcji Aquis Exchange Limited za 3 mln GBP

32,61% praw majątkowych i praw głosu. "Docelowo, po zakończeniu procesu pozyskiwania kapitału przez Aquis Exchange, posiadane przez GPW 384.025 akcji powinno stanowić 36,23% całkowitej liczby akcji i uprawniać spółkę do 30,00% praw majątkowych i praw głosu w Aquis Exchange. Nabyte akcje dają GPW

Cube.ITG ma warunkową umowę przejęcia spółki RightSoft

źródłowego systemu Eskulap i przysługują jej autorskie prawa majątkowe i zależne do systemu. „Nabycie udziałów w RightSoft oznacza możliwość pozyskania własności licencji do systemu, który jest kompleksowym, wielofunkcyjnym systemem informatycznym przeznaczonym dla jednostek służby zdrowia

MG przyjęło projekt założeń do noweli ustawy o PPP

związane z wykonaniem umowy PPP usługi. W projekcie znalazł się też zapis mówiący o tym, że wydatki jednostek samorządu terytorialnego ponoszone na podstawie umowy o PPP w części, w jakiej przeznaczone są na "finansowanie wytworzenia, nabycia lub ulepszenia środków trwałych, nabycia wartości

Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi Stoczni 'Nowa'

Warszawa, 07.10.2014 (ISBnews) - Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi spółki Skarbu Państwa, która zarządzała majątkiem Stoczni Szczecińskiej "Nowa". Zarzuty dotyczą działań, które skutkowały szkodą majątkową w wysokości ok. 40

InPost Finanse rozszerzy ofertę ubezpieczeń dzięki umowom z Liberty Direct i TUW

komunikacyjnych oraz ubezpieczeń mieszkaniowych we wszystkich placówkach InPost Finanse na terytorium Polski. Na mocy kontraktu z TUW możliwe będzie z kolei nabycie oprócz ubezpieczeń komunikacyjnych także ubezpieczeń majątkowych oraz majątkowo-korporacyjnych, w tym m.in.: transportowych, finansowych czy

Kolporter sfinalizował umowę zakupu 25% + 1 udział w KDWT należącej do Eurocash

zostały przez strony wyłączone określone hurtownie i inne składniki majątkowe i niemajątkowe, zgodnie z decyzją UOKiK. "W wyniku finalizacji umowy z Kolporterem umacniamy pozycję KDWT jako lidera na krajowym rynku dystrybucji wyrobów tytoniowych i impulsowych. W 2015 r. przychody połączonego

Jaja w proszku. Ostatni prezes PMB oskarżony

Jaja w proszku. Ostatni prezes PMB oskarżony

podmiotów. Między innymi był wspólnikiem i członkiem zarządu jednej spółki, a także reprezentował inną spółkę, w której wspólnikiem była jego żona. To istotne, bo obydwie wzięły udział w "łańcuszkowej" transakcji. Zdaniem śledczych 30 października 2012 roku PMB nabyło ponad 15 tys. kg towaru

Vindexus liczy na dobry koniec roku i poprawę wyniku r/r

Warszawa, 26.11.2014 (ISBnews) - Vindexus kontynuuje systematyczne zakupy bezpiecznych pakietów wierzytelności i spodziewa się po raz kolejny poprawić wyniki rok do roku, poinformował agencję ISBnews prezes Jerzy Kulesza. Według niego, możliwy jest scenariusz, w którym spółka nie nabędzie

Bitcoin, a podatek dochodowy

, przychód powinien zostać zaliczony do źródła przychodów - prawa majątkowe, w tym odpłatne ich zbycie. Ustawodawca, wskazując, jakiego rodzaju przychody uważa za przychód z praw majątkowych, używa zwrotu "w szczególności". Oznacza to, że katalog praw majątkowych ma charakter otwarty, a zatem

Zobacz, jak uchronić się przed długami małżonka

Co moje, to i twojeZ chwilą zawarcia związku małżeńskiego najczęściej powstają trzy masy majątkowe: dwa majątki osobiste każdego z małżonków oraz majątek wspólny. Posiadanie wspólnego majątku to jednak często ryzykowna sytuacja. Małżonkowie niejednokrotnie muszą bowiem odpowiadać za długi, których

'Stary' zarząd Clean&Carbon Energy zaprzecza zawarciu ugody z Komputronikiem

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie oraz do Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Szczecinie w związku z podejrzeniem udziału w przestępstwie funkcjonariuszy publicznych oraz w sprawie wyrządzenia Clean&Carbon Energy S.A. szkody majątkowej w

Ministerstwo Gospodarki chce rozruszać partnerstwo publiczno-prywatne

realizowanych w tej formule. Wszystkie zostały pozytywnie ocenione przez czołowych ekspertów od PPP, z którymi rozmawiała PAP. Za najistotniejszą z przedstawionych propozycji znawcy tematu uznali regulację jednoznacznie stwierdzającą możliwość ujęcia przez samorządy - w wydatkach majątkowych - kosztów

Wiceminister skarbu: Nie złożyłem oferty kupna spółki Składy Węgla

Wiceminister skarbu: Nie złożyłem oferty kupna spółki Składy Węgla

tym ja osobiście, wbrew temu co twierdzi pan Marek Falenta, nie nadzoruje sektora górnictwa. Możliwość nabycia udziałów spółki Składy Węgla nigdy nie była analizowana ani omawiana na żadnym gremium MSP. Nie rozważaliśmy jej również w ramach prac międzyresortowego zespołu ds. węgla. Nigdy, nawet w

Grupa Energa wyraźnie poprawiła wyniki dzięki niższym kosztom sprzedaży w I kw.

wyższy wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej o niemal 6%. "Największy wpływ na zwiększenie poziomu przychodów segmentu wytwarzania miał wzrost mocy wytwórczych z tytułu nabycia trzech farm wiatrowych w drugiej połowie 2013 roku oraz sprzedaż zapasu praw majątkowych (zielone certyfikaty) po

Giesche wraca w niebyt. Katowice mogą spać spokojnie

Giesche wraca w niebyt. Katowice mogą spać spokojnie

W poniedziałek przed katowickim sądem okręgowym odbyła się rozprawa apelacyjna w sprawie reaktywowanej przedwojennej spółki. Sąd unieważnił decyzję, która doprowadziła do zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki. Oznacza to, że unieważnione zostały wszelkie roszczenia majątkowe, jakich

Związek z majątkiem

Związek z majątkiem

W Polsce z chwilą zawarcia małżeństwa między mężem i żoną powstaje wspólność majątkowa. Niejako z automatu. Obejmuje przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jedno z nich. Mieszkanie, jego wyposażenie, samochód, działka za miastem, sprzęt rekreacyjny (narty, rowery

Zarząd Clean&Carbon Energy odwołuje pełnomocnictwa udzielone przez B. Tatkę

sporów majątkowych toczących się między stronami. Źródłem sporów pomiędzy CCE a grupą Komputronika była umowa inwestycyjna zawarta 24 lipca 2010 roku oraz sprawy o zapłatę weksli z wystawienia CCE, które to w drodze indosu nabył Komputronik od instytucji finansowej w marcu 2011 roku. Komputronik

Sąd cofnął zarząd przymusowy nad Clean&Carbon Energy

zakończenie wszystkich sporów majątkowych toczących się między stronami. "Stary" zarząd zaprzeczał zawarciu tej ugody. Źródłem sporów pomiędzy CCE a grupą Komputronika była umowa inwestycyjna zawarta 24 lipca 2010 roku oraz sprawy o zapłatę weksli z wystawienia CCE, które to w drodze indosu nabył

Sąd wstrzymał wykonanie uchwał NWZ Clean&Carbon Energy

Prokuraturę Apelacyjną w Szczecinie" - czytamy dalej. Komputronik podał w tym tygodniu w raporcie bieżącym, że wraz ze spółkami zależnymi Contanisimo Limited oraz Activa zawarł z Clean & Carbon Energy zawarł kompleksową ugodę, mającą na celu definitywne zakończenie wszystkich sporów majątkowych

Fiskus zwraca podatek. Ale trzeba się pospieszyć

naruszało to konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do państwa i prawa. Kto dostanie zwrot podatku? Teraz fiskus będzie zwracał podatnikom niesłusznie od nich pobrany podatek. Zwróci w przypadku, gdy spełnione będą łącznie cztery warunki: - nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych nastąpiło w drodze

Rozwód z kredytem i majątkiem [PORADNIK]

majątkowe eksmałżonków ciągną się latami, może się okazać, że zanim sąd wyda werdykt, wycenę trzeba będzie powtórzyć. Ustalając wartość jakiejś rzeczy, np. domu, trzeba wziąć pod uwagę związane z nią obciążenia, np. kredyt hipoteczny. Po połowie majątku Po rozwodzie, albo mówiąc prawniczym językiem: po

Zysk netto PZU spadł o 0,6% r/r w I-III kw. bez zdarzeń jednorazowych

transakcji nabycia AAS Balta na Łotwie (+ 55.193 tys. zł) oraz wyższej składki zebranej przez oddziały na Łotwie i Estonii. Jednocześnie odnotowano spadki w ubezpieczeniach: indywidualnych ze składką jednorazową (-65.631 tys. zł), w szczególności produktów strukturyzowanych; komunikacyjnych OC w segmencie

Nowa sieć pośredników ubezpieczeniowych w Polsce

Rozpoczęcie działalności w Polsce to efekt nabycia przez firmę Marsh 15 proc. udziałów w INSIA. - Cieszymy się, że możemy pomóc INSIA wejść na polski rynek. Widzimy też wiele możliwości synergii obu spółek. Członkowie sieci INSIA będą korzystać z zasobów Marsh oraz efektów naszego doświadczenia

Sąd do spółki Giesche: Katowice nie są wasze!

Kulisy reaktywowania spółki "Wyborcza" jako pierwsza opisała przed kilkoma laty. Przed wojną do spółki należały m.in. kopalnia Wieczorek, osiedla Giszowiec i Nikiszowiec. Marek N. z Pomorza kupił 172 akcje na okaziciela spółki. Nabył je od kolekcjonera, który wcześniej kupił je na targu

Zwolnienie podatkowe dla "grupy zerowej"

, spadkobierca, zapisobierca itd.) ma obowiązek zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Ma na to sześć miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (np. przy darowiźnie, nabyciu zachowku), a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia sześć miesięcy od

Bitwa konstytucjonalistów o fundusze emerytalne

propozycje zmian, głos zabrali prawnicy. - Zmiany są niezgodne z konstytucją. Obligacje są majątkiem OFE i stanowią pokrycie praw majątkowych przyszłych emerytów. Możemy je umorzyć tylko wtedy, kiedy zostaną wykupione. A tu mamy do czynienia z ich przejęciem - mówił "Gazecie" Jerzy Stępień, były

Wojna Yahoo! z użytkownikami Flickr.com o sprzedaż ich prac

zgodne z prawem. Zdjęcia na wolnych licencjach Czym są wolne licencje? To sposób na dystrybucję treści. Twórca (posiadacz majątkowych praw autorskich) może zdecydować, że jego dzieło będzie bez ograniczeń wykorzystywane przez dowolne osoby lub firmy. Każdy powinien mieć prawo zapoznać się z utworem

Miliarderzy oskarżeni o handel kościelną ziemią

Gliwicka prokuratura, która prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Komisji Majątkowej MSWiA skierowała w środę do sądu akt oskarżenia przeciwko Jackowi i Tomaszowi D., dwóm śląskim biznesmenom z listy najbogatszych Polaków, którzy stworzyli grupę kapitałową Famur. Majątek każdego z nich

Rząd wywłaszczył przyszłych emerytów? Posłowie pytają Trybunał

nie łamie praw nabytych i nie narusza zaufania do państwa i stanowionego przez niego prawa w odniesieniu do osób, które podejmując decyzję o oszczędzaniu w OFE, decydowały się na zupełnie inny rodzaj inwestowania. Chodzi o zakaz kupowania obligacji skarbowych i nakaz inwestowania w pierwszym roku

Komputronik podtrzymuje, że działania ws. Clean & Carbon Energy były legalne

bieżącym, że wraz ze spółkami zależnymi Contanisimo Limited oraz Activa zawarł z Clean & Carbon Energy kompleksową ugodę, mającą na celu definitywne zakończenie wszystkich sporów majątkowych toczących się między stronami. Źródłem sporów pomiędzy CCE a grupą Komputronika była umowa inwestycyjna zawarta

Spółka Alchemii kupiła Zakład Produkcji Rur od ISD za 101,5 mln zł

Warszawa, 05.01.2011 (ISB) – Spółka Rurexpol zależna w 100 proc. od Alchemii nabyła od ISD Huta Częstochowa Zakład Produkcji Rur za łączną kwotę 101,5 mln zł. Transakcja została częściowo sfinansowana kredytem w wysokości 90 mln zł, udzielonym przez Alchemię, poinformowała firma w środę

PZU na zakupach na Litwie i ma apetyt na więcej

PZU kupuje litewskiego ubezpieczyciela od brytyjskiej grupy Royal & Sun Alliance Insurance (RSA). Do tej pory PZU prowadził działalność na Litwie przez PZU Lietuva oraz UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas. W 2013 roku PZU Litwa zajmowało trzecią pozycję na litewskim rynku ubezpieczeń majątkowych i

Podatnicy przestaną tracić na uldze podatkowej

Dziś warunkiem zwolnienia najbliższej rodziny z podatku od spadków i darowizn jest zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych fiskusowi. Podatnik ma na to miesiąc od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeśli spadkobierca nie zdąży - zapłaci podatek.Komisja Janusza Palikota chce

Bugaj: Wyższe podatki dla bogatych są konieczne

PIOTR SKWIROWSKI: Czy polskie podatki niwelują nierówności dochodowe, majątkowe, wreszcie społeczne? RYSZARD BUGAJ: Chcąc to ocenić, należałoby spojrzeć na to, czy dochody po opodatkowaniu są bardziej równe niż przed opodatkowaniem. Moja teza jest taka, że w Polsce mamy system podatków degresywnych

Grupa Komputronik zawarła kompleksową ugodę z Clean & Carbon Energy

Warszawa, 20.10.2014 (ISBnews) - Komputronik i jego spółki zależne Contanisimo Limited oraz Activa zawarły z Clean & Carbon Energy kompleksową ugodę, mającą na celu definitywne zakończenie wszystkich sporów majątkowych toczących się między stronami, podał Komputronik. "Celem zawarcia

Mieszkanie z licytacji komorniczej - dlaczego warto je kupić?

przez, powoływanego przez komornika, biegłego rzeczoznawcę majątkowego. Suma oszacowania nieruchomości ustalana jest według przeciętnych cen sprzedaży podobnych nieruchomości w dniu dokonania oszacowania. Jeśli nieruchomość jest obciążona prawami osób trzecich, przykładowo hipoteką, biegły podaje dwie

Zakup mieszkania na licytacji komorniczej a podatek od czynności cywilnoprawnych

Skarbowej w Łodzi z dnia 2 czerwca 2011 r. IPTPB2/415-150/11-4/KR.Należy jednak mieć na uwadze, że nabycie w drodze licytacji komorniczej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych jako sprzedaż prawa majątkowego. W takiej sytuacji na kupującym

Zabranie funduszom połowy aktywów niezgodne z konstytucją?

ZUS? Prawnicy są podzieleni.- Gdybym był sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to stwierdziłbym, że zmiany są niezgodne z konstytucją. Obligacje są majątkiem OFE i stanowią pokrycie praw majątkowych przyszłych emerytów. Możemy je umorzyć tylko wtedy, kiedy zostaną wykupione. A tu mamy do czynienia z ich

Koniec dużej spółki. Upadłość likwidacyjna DSS. Bank pomógł?

) na bieżąco znacznych wierzytelności pozaukładowych oraz brak możliwości prowadzenia egzekucji, może prowadzić do poprawy sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa Upadłego". W 2011 r. DSS wraz ze swoją spółką zależną Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych pochopnie wzięły się do dokończenia

Miliarder walczy z prokuraturą o kasę

Zażalenie na działania gliwickich prokuratorów tropiących nieprawidłowości w komisji majątkowej MSWiA złożył 59-letni Jacek D., twórca grupy kapitałowej Famur, największego w Polsce producenta maszyn górniczych. Według miesięcznika "Wprost" majątek tego biznesmena wynosi około 1,4

Odziedziczyłeś akcje lub jednostki funduszy? Fiskus zaskoczy cię ekstrapodatkiem

nie poniosła, bo zostały one - jak pisze w uzasadnieniu WSA - "objęte nieodpłatnie". W nieco lepszej sytuacji są osoby dziedziczące po zmarłym małżonku, z którym miały wspólnotę majątkową. Wtedy połowa akcji lub funduszy w ogóle nie wchodzi do masy spadkowej i w ich przypadku koszt nabycia

Polisy na życie kupujemy... w banku. Średnio za 250 zł rocznie

zakup takiej polisy jest przy zaciągnięciu kredytu obowiązkowy. W niektórych polisę na życie nabyć muszą tylko osoby, które np. są singlami lub za mało zarabiają. Średnio taka polisa kosztuje 250 zł rocznie. Pod względem wartości sprzedanych przez bank polis na życie 90 proc. stanowią polisy

Odziedziczyłeś spadek? Pamiętaj o obowiązkach wobec banku

mnie, że w ciągu trzech dni ktoś się ze mną skontaktuje telefonicznie. Jak zwykle brak odzewu. Kinga Wojciechowska, zastępca rzecznika prasowego mBankuW przypadku okoliczności nabycia spadku mamy do czynienia z dwiema procedurami: jedna z nich to funkcjonująca od dłuższego czasu procedura sądownego

Wielkie zakupy PZU. Przejmuje polski Link4 i 3 bałtyckie firmy

. Obecnie w krajach bałtyckich Grupa PZU prowadzi działalność poprzez dwie spółki zarejestrowane na Litwie: PZU Lietuva oraz UAB PZU Lietuva Gyvybës Draudimas. W 2013 roku PZU Litwa zajmował trzecią pozycję na litewskim rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych z udziałem w rynku na

Stan likwidacji i usługi rzeczoznawcy majątkowego

Odpowiedź: Spółka nie jest zobligowana do korzystania z usług rzeczoznawcy majątkowego.W przypadku postawienia jednostki w stan likwidacji wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o

Przegląd informacji ze spółek

Polsce i za granicą.   ZUK Elzab objął 51.125 udziałów w kapitale zakładowym Comp Centrum Innowacji (CCI), stanowiących 47% kapitału zakładowego. Jednocześnie ZUK Elzab zawarł z CCI umowę sprzedaży autorskich praw majątkowych do dokumentacji oraz oprogramowania komputerowego, stanowiącego

Rząd: nowe zasady postępowania wobec podatników ukrywających dochody

lub nieopodatkowanymi. W projekcie przyjęto, że "wydatek" to wartość zgromadzonego w roku podatkowym mienia, np. nieruchomości, ruchomości, praw majątkowych, papierów wartościowych lub wysokość wydatkowanych w danym roku podatkowym środków. Źródłem pokrycia wydatków poniesionych przez

Polna może zaangażować się inwestycyjnie w Ponarze, akcje wystrzeliły w górę

nabyciu akcji Ponar S.A. bądź udziałów/akcji podmiotu zależnego ewentualnie określonych składników majątku bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W przypadku kiedy zaangażowanie inwestycyjne ze strony inwestora polegało będzie na nabyciu składników majątkowych lub aktywów Ponar S.A. strony ustalą

Spadek z długami. Tego można uniknąć [PORADNIK]

"Przeciętny człowiek nie zdaje sobie sprawy ani z tego, że jego milczeniu może być przypisane znaczenie prawne, ani tym bardziej z tego, że bierne zachowanie może spowodować nabycie ujemnych w sensie ekonomicznym wartości. Nie zdaje sobie też sprawy z tego, że negatywnym konsekwencjom

Czym różni się zakup mieszkania na licytacji komorniczej od zakupu mieszkania na rynku?

dokonuje tej czynności lecz powołuje do niej biegłego - rzeczoznawcę majątkowego. Ten określa cenę nieruchomości według przeciętnych cen sprzedaży podobnych nieruchomości w dniu dokonania oszacowania. Jeśli więc chodzi o cenę mieszkania jest ona wyliczana wedle cen rynkowych. Różnica dotyczy ceny

Gino Rossi odstąpił od negocjacji ws. przejęcia 51% udziałów spółki Kazar

Warszawa, 17.05.2011 (ISB) – Spółki obuwnicze Gino Rossi oraz Kazar Footwear postanowiły odstąpić od prowadzenia dalszych negocjacji w sprawie nabycia przez Gino Rossi 51% udziałów Kazara, poinformowało Gino Rossi w komunikacie. "W związku z powyższym porozumieniem stronom nie

Stadion Wisły jest nasz, tylko nie mamy do niego praw!

Transportu, który do tej pory nadzorował stadion, przyznaje, że miasto praw autorskich nie ma. - Rzeczywiście, gdy w 2007 roku zawierano umowę z pracownią Wojciecha Obtułowicza, nie zapisano w niej przejęcia praw autorskich i majątkowych do stadionu po zakończeniu inwestycji - mówi Jerzy Marcinko, od

Przegląd informacji ze spółek

.  Liberty Direct zmienia nazwę na Liberty Ubezpieczenia. Firma w ramach nowej strategii, która zakłada większą dywersyfikację oferty i rozwój kanałów dystrybucji zaoferowała produkt dla małych i średnich przedsiębiorstw. W ciągu 5-7 lat chce zwiększyć udziały w rynku ubezpieczeń majątkowych do ponad

Zapis windykacyjny wybawieniem dla przedsiębiorców

windykacyjny umożliwił szybkie nabycie określonych przedmiotów majątkowych. Z uwagi na przedmiot zapisu windykacyjnego, którym może być: rzecz oznaczona co do tożsamości, zbywalne prawo majątkowe (jak np. udziały w spółkach czy papiery wartościowe), przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, ustanowienie na

Majątek w spadku dla konkretnej osoby [PORADNIK]

majątku wchodzące do spadku. Udział każdego z nich w spadku był określony w formie ułamka. Aby stać się właścicielem majątku otrzymanego po zmarłym spadkobiercy, trzeba było przeprowadzić postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, a następnie dokonać tzw. działu spadku. Takie postępowanie spadkowe

Przegląd prasy

, gdzie oczekuje dalszego wzrostu gospodarczego oraz ożywienia w budownictwie Dziennik Gazeta Prawna --Przez zmianę sposobu korzystania z ulg na dzieci łączna kwota odliczeń spadła o 180 mln zł w ub.r. Puls Biznesu --TGE zaproponowała, że będzie obracać prawami majątkowymi, wynikającymi z

WSA: Mąż może sam podarować udziały w spółce należące do niego i żony

reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy. Powstaje ona z chwilą zawarcia małżeństwa i obejmuje przedmioty nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, np. za pieniądze z pracy, z prowadzenia firmy. Specyficzne jest to, że jest to współwłasność łączna i

Nowa ulga mieszkaniowa

przeznaczony na nabycie nieruchomości i praw majątkowych położonych na terenie Polski. Można z niego skorzystać również wówczas, gdy nabywana nieruchomość lub prawo majątkowe położona jest w państwach UE, EOG oraz Szwajcarii.Ze zwolnienia korzysta dochód uzyskany przez podatnika z odpłatnego zbycia

Gdy wspólnik występuje ze spółki

można potraktować jako rozlicznie udziału wspólnika występującego ze spółki w zysku, to będzie to przychód z praw majątkowych podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych .Jak rozumiem "nadebrana" przez wspólnika kwota w związku z jego wystąpieniem ze spółki, w sytuacji

Łódzka prokuratura: Nie było zewnętrznego finansowania Amber Gold

osiągnięcia korzyści majątkowej i uczynili z tej działalności stałe źródło dochodu. Rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania przyznał, że ponieważ chodzi o tzw. piramidę finansową to w sprawie - jako pokrzywdzeni - będą musieli zostać przesłuchani także ci klienci spółki, którzy odzyskali swe pieniądze

Sąd zgodził się na sprzedaż czterech samolotów OLT Express Regional

Service GmbH w Moenchengladbach zamierzająca nabyć za ponad 3,1 mln zł netto samolot ATR 42-300.Niemiecka firma złożyła ponadto ofertę na kupno zestawu narzędzi i wyposażenia do obsługi technicznej samolotu ATR 42-300 oraz silnika lotniczego na kwotę 970 tys. zł. Nie było ofert na pozostałe części

Haga: Sąd nakaże Rosji wypłacenie 50 mld dol. akcjonariuszom Jukosu

dzięki majątkowi Jukosu. Najpierw w 2005 roku koncern Rosnieft przejął spółkę Baikal Finance Group po tym, gdy ta wykupiła na aukcji główną firmę Jukosu (Yugansknieftiegaz) za 9,4 mld dol., a dwa lata później Rosnieft nabył na aukcji za 6,8 mld dol. firmę Tomsknieft i rafinerie. Główny właściciel Jukosu

Alessandro Profumo złoży we wtorek rezygnację?

banku.Libijskie instytucje rządowe już od kilku lat zwiększają swoje udziały w największym włoskim banku UniCredit. W październiku 2008 r. w samym szczycie kryzysu finansowego libijski bank centralny i dwie inne grupy inwestycyjne z tego kraju nabyły na giełdzie pakiet akcji włoskiego banku wart 1,1 mld

Oferta publiczna Open Finance, warta ok. 482,63 mln zł, ruszy 15 marca

nabyciu przez inwestorów 45,62% kapitału spółki będą uprawniać do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu. Obecnie Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio kontroluje 100% akcji Open Finance (tj. 50 mln akcji), przy czym Getin Noble Bank ma 94% akcji (tj. 47 mln) pośrednika. "Wpływy z emisji akcji serii

Przetarg na projekt powinien obejmować również zakup nadzoru autorskiego

lit.b Ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ autorskie prawa majątkowe, w odróżnieniu od praw osobistych, jako prawa zbywalne mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego, a zatem istnieje realna możliwość ich nabycia w drodze umowy przez renegocjacje umów zawartych z autorem (tak Krajowa Izba

Przegląd prasy

Warszawa, 27.06.2014 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --PKP Energetyka chce podpisać pierwszy duży kontrakt na dostawy gazu 1 lipca --PKO BP złoży na początku lipca wniosek do KNF o utworzenie zakładu ubezpieczeń majątkowych

Zakup po niższej cenie niż rynkowa - co z przychodem podatkowym

przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych (z zastrzeżeniem ust. 4 i 5) jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Uwaga Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w

Skandal! Miasto zbudowało wodociąg na prywatnej działce

Inwentaryzacji. "(...) informuję, że Zarząd Dróg i Transportu pozytywnie zaopiniował konieczność jej [działki] nabycia (...). Jednocześnie informujemy, że rzeczoznawcy majątkowemu zostanie zlecony do wykonania operat szacunkowy, który określi wartość rynkową ww. działki." - W 2009 roku miasto poprosiło

Otwierasz rachunek w banku? Zostanie trwalszy ślad

, prokuratorzy i komornicy, a także organy kontroli skarbowej i generalny inspektor informacji finansowej.Za pośrednictwem notariusza dostęp do rejestru miałyby także osoby legitymujące się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia, które chcą

Gino Rossi ma list intencyjny ws. nabycia 51% udziałów Kazar Footwear

na poziomie co najmniej 18 mln zł, poinformowało Gino Rossi w komunikacie. List intencyjny przewiduje, że cena nabycia udziałów w Kazar zostanie zapłacona częściowo w formie gotówkowej, a częściowo w formie akcji Gino Rossi. „W wyniku przeprowadzenia rozliczenia ceny nabycia udziałów Kazar z

Przegląd informacji ze spółek

terminu ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy za rok 2013 na odpowiednio 21 sierpnia i 5 września 2014 r. wobec podanych w projekcie uchwały 16 czerwca i 5 września, poinformowała spółka. Składka przypisana brutto spółki majątkowej TUiR Warta wzrosła o 2% w skali roku do 950 mln zł w I

Rząd przyjął założenia nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

gospodarczej w formie spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowych i jawnych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) Zmiany dotyczące spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zakładają m.in., że struktura majątkowa spółki ma być kształtowana bardziej elastycznie, co powinno zwiększyć jej

Przegląd informacji ze spółek

gruntu pod budowę nowej fabryki z Komitetem Budowlanym prowincji Yongchun, poinformował CEO Peixin Qiulin Xie. Jest to istotny krok do ostatecznego nabycia tej lokalizacji. Pomimo słabego I kw. 2014 r., wyniki Elektrotimu w całym 2014 r. będą porównywalne do uzyskanych w 2013 r., poinformował agencję

Trudy dziedziczenia [PORADNIK]

wieku emerytalnego, połowę zgromadzonego w OFE kapitału otrzyma jego małżonek (jeśli mieli wspólność majątkową). Druga połowa trafi do osób wskazanych w umowie z OFE. Składki dla osób wymienionych w umowie z funduszem są przy tym wyłączane z masy spadkowej, czyli nie są objęte dziedziczeniem. Osoba

W jaki sposób wyceniana jest nieruchomość będąca przedmiotem licytacji komorniczej?

majątkowym. Sumę oszacowania nieruchomości ustala się według przeciętnych cen sprzedaży podobnych nieruchomości w tej samej okolicy, z uwzględnieniem stanu nieruchomości w dniu dokonania oszacowania. Biegły osobno szacuje grunt, osobno budynki, budowle i inne urządzenia, osobno przynależności i pożytki oraz

Amortyzacja nie zawsze jest obowiązkiem

kwietnia 2010 r., sygn. akt I SA/Łd 174/10, uchylił zaskarżoną interpretację. W ocenie Sądu w przypadku składników majątkowych o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł kwestia uznania ich za środki trwałe oraz rezygnacji z dokonywania odpisów amortyzacyjnych zależy wyłącznie od autonomicznej decyzji

"Le Monde": Inwestorzy znad Zatoki Perskiej stawiają na przemysł

Porsche. Gazowy emirat ma docelowo wejść w posiadanie 17-20 proc. kapitału nowej struktury, która powstanie po fuzji obu tych firm."Katar idzie śladem Abu Zabi, które na wiosnę nabyło 9,1 proc. udziałów firmy motoryzacyjnej Daimler. Fundusze majątkowe Kataru, które zarządzają sumą 9,60 mld dol. (42,5

Cena emisyjna w ofercie Open Finance została ustalona na 18 zł za akcję

sprzedawanych i wynosi 3.712.500. Akcje oferowane będą reprezentować po ich nabyciu przez inwestorów 45,62% kapitału spółki będą uprawniać do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu. Obecnie Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio kontroluje 100% akcji Open Finance (tj. 50 mln akcji), przy czym Getin Noble Bank

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

był porównywalny z odpowiednim okresem roku poprzedniego, niezależnie od negatywnego wpływu kosztów związanych z pełnieniem funkcji "sprzedawcy z urzędu" oraz przywróceniem obowiązku umarzania "czerwonych" i "żółtych" praw majątkowych. Największy wpływ na wzrost poziomu

Rewolucja w dziedziczeniu - wskażemy osobę, która przejmie nasz majątek

majątku otrzymanego po zmarłym spadkobiercy, trzeba przeprowadzić postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku. A następnie dokonać tzw. działu spadku (określić, komu przypadną poszczególne składniki majątkowe). Takie postępowanie spadkowe może się ciągnąć latami.Zapis windykacyjny to zmieni. W

Brytyjskie MSW namierzy podatkowe rozliczenia mafiosów

aktywów majątkowych nabytych w wyniku przestępstwa, zamykania przez władze lokalne placówek usługowych, jak sauny, kasyna, czy salony masażu, często będące przykrywką dla prania pieniędzy.Nowa strategia wskazuje na potrzebę nadzoru przestępców nawet po ich skazaniu. Zakaz korzystania z telefonów

PIT-y 2010: Spadki i darowizny - bez PIT?

powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu.Zadbaj o zwolnienie od podatkuZwolnione od podatku spadki i darowizny zgłaszamy na specjalnym formularzu - "Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych"

Polski Związek Działkowców w obronie przywilejów idzie do Strasburga

wyłącznie do oceny prawa, ale wywołuje bezpośrednie skutki dla praw majątkowych osoby prawnej - pozbawia ją całego majątku".PZD informuje, że skargi do Trybunału w Strasburgu złożyło także kilkudziesięciu indywidualnych działkowców. Im nie podoba się to, że "wyrok TK skutkuje likwidacją ich

Przegląd informacji ze spółek

. Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza umorzył egzekucję z wierzytelności i praw majątkowych przeciw Polimeksowi z wniosku spółki Ekotechnika Plus, podał Polimex-Mostostal w komunikacie  Minister Środowiska wydał decyzję o odmowie stwierdzenia nieważności koncesji

W rządzie zgrzyta z powodu OFE. Spór między ministerstwami

praw majątkowych przyszłych emerytów. Możemy je umorzyć tylko wtedy, kiedy zostaną wykupione. A tu mamy do czynienia z ich przejęciem - mówił "Gazecie" Jerzy Stępień, były prezes Trybunału. Wtórował mu prof. Aleksander Chłopecki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Czy możliwe jest wspólne rozliczenie małżonków, jeśli żona nie osiągnęła przychodów?

warunkiem, który małżonkowie muszą spełnić, jest istnienie pomiędzy nimi wspólności majątkowej.Wspólność majątkowa, co do zasady, powstaje z mocy ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa. Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa.Do majątku wspólnego należą w szczególności: pobrane

Zajęcie jako pierwszy etap egzekucji z nieruchomości

nieruchomości. Natomiast od dokonania wpisu w księgach wieczystych informacji o wszczęciu egzekucji, informacja o złej kondycji majątkowej dłużnika staje się "oficjalna", publiczna.Dokonanie w/w wpisu w księdze wieczystej ma także inne bardzo istotne znaczenie - z tą bowiem chwilą zbycie nieruchomości

Arbitraż: Rosja ma wypłacić rekompensaty za Jukos

, aktywnie wspierał w Rosji opozycję. Rosnieft będący obecnie największą firmą naftową Rosji zyskał na wartości właśnie dzięki majątkowi Jukosu. Najpierw w 2005 roku koncern Rosnieft przejął spółkę Baikal Finance Group po tym, gdy ta wykupiła na aukcji główną firmę Jukosu (Yugansknieftiegaz) za 9,4 mld dol

Jak wykupić mieszkanie komunalne? [PORADNIK]

naliczane od ceny lokalu ustalonej na podstawie wyliczenia szacunkowego. Dokonuje go rzeczoznawca majątkowy. W ten sposób możemy zostać właścicielami mieszkania, płacąc zaledwie kilka procent jego wartości. Każda gmina ustala własne zniżki, więc stosowane ulgi znacznie się od siebie różnią. W Warszawie

Rozwód w życiu i z firmą

został nabyty ze środków pochodzących z majątku osobistego.Po rozwodzie wspólność majątkowa ustaje i firmę trzeba podzielić. Można to zrobić umownie, czyli spokojnie, z uwzględnieniem interesów oraz woli obydwu małżonków. Albo w sądzie. - Tryb i sposób podziału majątku wspólnego zależy od tego, czy

Przegląd informacji ze spółek

., poinformowała dyrektor ds. marketingu i sprzedaży Ryanair na Europę Środkową i Wschodnią Katarzyna Gaborec. GPW zdecydowała o wprowadzeniu do alternatywnego obrotu na Catalyst 10 tys. obligacji serii S1 Giełdy Praw Majątkowych Vindexus, podała spółka. LPP planuje w 2014 r. zwiększyć powierzchnię sprzedaży

Przegląd informacji ze spółek

prezes Rafał Brzoska. Przyszły rok dzięki przejęciu aktywów pocztowych Polskiej Grupy Pocztowej i nowej usłudze dla rynku e-commerce może doprowadzić nawet do kolejnego skokowego wzrostu przychodów. Giełda Praw Majątkowych Vindexus odnotowała 4,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Akcje Open Finance wzrosły w debiucie o 5,8% do 19,1 zł, PDA o 5,6% do 19,01 zł

Ubezpieczeń na Życie za ok. 10 mln zł. Ostateczna cena nabycia uzależniona jest m.in. od wyceny aktywów netto na dzień zamknięcia transakcji przejęcia. Dalsze 10-15 mln zł z emisji Open Finance chce przeznaczyć na sfinansowanie rozwoju organicznego, tj. przeprowadzenie kampanii promocyjnych i reklamowych w

Redukcja zapisów w transzy inw. indywidualnych w IPO Open Finance wyniosła 74,2%

serii C zostaną w pierwszej kolejności wykorzystane na sfinansowanie zakupu 49% akcji Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie za ok. 10 mln zł. Ostateczna cena nabycia uzależniona jest m.in. od wyceny aktywów netto na dzień zamknięcia transakcji przejęcia. Dalsze 10-15 mln zł z emisji Open Finance chce

Limity cenowe, wskaźniki przeliczeniowe - najpopularniejsze pytania o Mieszkanie dla Młodych

. Warto jednak przy tym zaznaczyć, że ze względu na powstawanie wraz z zawarciem małżeństwa wspólności majątkowej, mieszkanie nabyte w czasie trwania małżeństwa jest wspólną własnością obojga małżonków, czyli są oni właścicielami, a nie współwłaścicielami mieszkania. To oznacza, że w przypadku rozwodu

Opodatkowanie sprzedaży firmowych nieruchomości

majątkowych stanowi źródło przychodów, jeżeli nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie.Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób

Czy małżonkowie wspólników zapłacą za długi spółki?

Co osobiste, co wspólne?Najczęściej spotykanym układem stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami jest tzw. ustawowa wspólność majątkowa. Do majątku wspólnego wchodzi przede wszystkim to, co małżonkowie nabędą w czasie trwania małżeństwa. Są to w szczególności ich zarobki i dochody z prowadzonej

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Podatek od spadków i darowizn

opodatkowaniaPodstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona wg stanu rzeczy i praw majątkowych w dn. nabycia i cen rynkowych z dn. powstania obowiązku podatkowego.Do długów i ciężarów oraz innych odliczeń zalicza się: koszty

Małżeńska wspólność majątkowa

Małżeńska wspólność majątkowa – kategoria małżeńskiego ustroju majątkowego zakładająca współwłasność przedmiotów majątkowych nabytych przez małżonków w zakresie określonym przez ustawę bądź umowę. Wyróżnia się trzy rodzaje małżeńskiej wspólności majątkowej: ustawową, umowną ograniczoną

Wycena zapasów

Wycena zapasów (wycena rzeczowych składników majątku obrotowego) – wycena bilansowa na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z regulacjami prawnymi składników majątkowych zakupionych i przeznaczonych do odsprzedaży. Polega ona na wycenie według ceny nabycia i kosztów wytworzenia. Rzeczowe

Prawo ubezpieczeń gospodarczych

majątkowych (art.821 do 828 KC.) i o ubezpieczeniach osobowych (art. 822 do 834 KC.). Rodzaje ubezpieczeńW ramach ubezpieczeń majątkowych wyróżnia się: ubezpieczenia mienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Z kolei w ramach ubezpieczeń osobowych wyróżniamy: ubezpieczenia na życie – śmierci

Związek zawodowy

związku mają osobowość prawną, sposób reprezentowania związku oraz osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu związku, organy związku, tryb ich wyboru i odwołania, zakres ich kompetencji oraz okres kadencji, źródła finansowania działalności związku oraz sposób ustanawiania składek

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.