magistralę tranzytową

Serbia podłączona do czarnomorskiej rury Gazpromu

Gazprom rozpoczął dostawy gazu do Serbii nowym gazociągiem przez Bułgarię bałkańską odnogą czarnomorskiej rury TurkStreamu z Rosji. Ale Bułgaria nie potwierdzała ukończenia opóźnionej inwestycji na swoim terytorium.

Białoruska administracja szykuje płatne drogi

Białoruska administracja szykuje płatne drogi

za przejazd drogą M1/E30, która stanowi główną magistralę tranzytową Białorusi od granicy z Polską w Brześciu do granicy z Rosją w Redźkach za Orszą. Tę trasę o długości 611 km nazywa się "olimpijką", bo w dużej mierze pokrywa się z trasą drogi budowanej na Olimpiadę w Moskwie w 1980 r