magazynowania energii

PAN: W Polsce pojawiają się spółki spin-off technologii magazynowania energii

spółki spin-off opracowujące technologie magazynowania energii, poinformował Patryk Chaja z Polskiej Akademii Nauk (PAN). Istotną rolę w tych procesach odgrywają akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) laboratoria, które prowadzą badania na poszczególnych etapach budowy systemów

Jak zimą ogrzać dom? Ten system wykorzystuje energię wytworzoną latem

Jak zimą ogrzać dom? Ten system wykorzystuje energię wytworzoną latem

sterująco-zasilający, trzeci zaś przedział symuluje mały domek niskoenergetyczny. Na dachu obiektu umieszczono cztery kolektory słoneczne zapewniające energię cieplną dla instalacji. - Latem nadwyżka energii pozyskanej ze słońca magazynowana jest w celu późniejszego wykorzystania zimą - wyjaśnia Bartosz

Photon Energy nawiązał partnerstwo z RayGen Resources ws. energii odnawialnej

wykorzystanie wiedzy i doświadczenia australijskiej firmy w obszarze technologii PV oraz magazynowania energii. […] Photon Energy będzie działać jako deweloper projektów i wykonawca w modelu EPC (ang. Engineering, Procurement, and Construction), co oznacza, że firma zajmie się projektowaniem instalacji

MK: Powstał Wieluński Klaster Energii, ma przygotować m.in. projekty wodorowe

energii, ponadto także ma przygotować projekty wodorowe i magazynowania energii" - czytamy w komunikacie. Podstawowymi celami Wieluńskiego Klastra Energii są: - Podejmowanie działań na rzecz tworzenia dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw działających w branży energii odnawialnej w

Tauron Dystrybucja buduje magazyn energii w Cieszanowicach w opolskim

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja realizuje stacjonarny system magazynowania energii, którego zadaniem będzie efektywniejsze gospodarowanie energią odbieraną z farm wiatrowych, poprawa parametrów energii i stabilizacja pracy sieci elektroenergetycznej. Inwestycja powstaje w

EIM:Magazynowanie energii coraz ważniejsze dla szybszej transformacji energetyki

Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - W przyspieszeniu procesu transformacji polskiej energetyki kluczowego znaczenia nabiera utworzenie sektora magazynowania energii, umożliwiającego płynną integrację tradycyjnych i odnawialnych źródeł zasilania sieci. Planowane przez rząd zmiany w prawie

ME: Ponowne konsultacje rozporządzenia ws. paliw ciekłych potrwają do 7 XI

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii (ME) zaprosiło do ponownych konsultacji projektu rozporządzenia ministra energii w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą

Energa zrealizuje projekt wodorowy mogący wpłynąć na efektywność OZE

. Instalacja może być kluczowym elementem układów do magazynowania energii, mającym wpływ na efektywność odnawialnych źródeł energii, a także na zwiększenie elastyczności pracy elektrowni. Budżet projektu wynosi 7,4 mln zł, a wysokość dofinansowania ze środków unijnych - 5,7 mln zł. To pierwszy taki projekt

Tauron buduje nowy magazyn energii przy farmie wiatrowej Lipniki

Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Budowa pilotażowego systemu magazynowania energii elektrycznej w powiązaniu z istniejącą infrastrukturą energetyczną to nowy projekt Taurona realizowany w Cieszanowicach w województwie opolskim, podała spółka. Powstający magazyn energii pomoże w bardziej efektywny

PGNiG Termika rozpoczęło budowę elektrociepłowni gazowej w Przemyślu

Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - rozpoczęło budowę elektrociepłowni gazowej w Przemyślu o mocy 11,05 MW energii cieplnej i 5,19 MW energii elektrycznej. Zakończenie inwestycji planowane jest w sierpniu 2021 r

PGNiG przeznaczy do 4 mld zł na plan działań w zakresie OZE

obszarze wodoru i magazynowania energii. W pierwszym kroku spółka planuje zamontować panele fotowoltaiczne w swojej warszawskiej siedzibie. Montaż ma odbyć się w sierpniu. Dodatkowo pod fotowoltaikę mają zostać przeznaczone grunty i dachy w terenowych oddziałach. "Zbudujemy nawet 40 MW mocy na

Polska i 7 innych państw zwróciły się do KE ws. wykorzystania OZE w gospodarce

europejskie dążenia do technologicznej suwerenności w strategicznych sektorach. Dwie główne obecnie technologie produkcji energii odnawialnej - wiatrowa i słoneczna - oraz technologie magazynowania energii powinny zostać uznane za strategiczne łańcuchy wartości. Istotne jest włączenie ich do prac forum

Photon Energy ma umowę na finansowanie dwóch projektów PV w Australii

zmiany cen rynkowych. W odpowiedzi na stały trend polegający na przechodzeniu z paliw kopalnych na OZE, planujemy także zastosować technologię magazynowania energii, umożliwiając elektrowniom konkurencyjne pozycjonowanie się na rynku" - dodał Gartner. Elektrownie fotowoltaiczne Leeton i Fivebough

ZPUE przekaże inteligentne stacje transformatorowe m.in. do innogy

transformatorowa SPS została uruchomiona w ubiegłym roku przez ZPUE. Współpracuje ona z panelami fotowoltaicznymi oraz turbiną wiatrową. Stacja posiada także magazyn energii zlokalizowany w podziemnej kondygnacji. Magazynowana w nim energia pochodzi zarówno z sieci jak również wspomnianych OZE. Tuż obok znajduje

ZE PAK zakupił hydrolizer do produkcji wodoru

także magazynowanie i możliwość zwiększenia jego produkcji poprzez proste 'dostawianie' kolejnych hydrolizerów - w zależności od popytu oraz tempa zmieniania gospodarki na mniej emisyjną. Tym samym ZE PAK dołączy do grona pionierów w produkcji wodoru metodą elektrolizy, w którym znajdują się już zakłady

IJ: Rozwój corporate PPA w Polsce wymaga stabilnych i transparentnych regulacji

przedsiębiorstwa. Jednocześnie proponowane jest wdrożenie programów wspierających rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, przykładowo finansujących budowę infrastruktury umożliwiającej magazynowanie energii elektrycznej. (ISBnews)  

PGNiG ma certyfikat potwierdzający wdrożenie SZE, który poprawi wynik energet.

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) uzyskało certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Energią (SZE) zgodnie z normą PN-EN ISO 50001:2012, podała spółka. Jego stosowanie ma przyczynić się do poprawy wyniku energetycznego, czyli obniżenia

MR zwraca się o założenia projektów wodorowych, które mogą uzyskać wsparcie UE

wykorzystanie może znacznie ułatwić Polsce osiągnięcie ambitnych celów klimatycznych. Odegra on rolę systemową w przejściu na gospodarkę opartą o odnawialne źródła energii, zapewniając np. niezbędną opcję systemowego lub sezonowego magazynowania energii odnawialnej czy czystego paliwa" - podkreślił resort

KE zaprasza do składania wniosków dot. nowowczesnych technologii niskoemisyjnych

Warszawa, 03.07.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) ogłosiła dziś zaproszenie do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego, dotyczących przełomowych technologii w dziedzinach energii ze źródeł odnawialnych, energochłonnych sektorów przemysłu, magazynowania energii oraz wychwytywania

EIM: Wydatki na offshore do 2040 r. powinny być znacznie większe niż 140 mld zł

offshore niezbędne są bowiem równoległe inwestycje w modernizację i rozbudowę sieci energetycznych, a także systemów magazynowania i zarządzania energią" - czytamy w dokumencie. Zdaniem EIM, realny potencjał morskich farm wiatrowych możliwych do zainstalowania w polskiej strefie

PGNiG OD nie wstrzyma dostaw energii osobom z opóźnieniami w płatnościach

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - zdecydował, że nie będzie wstrzymywać dostaw gazu ziemnego i energii elektrycznej dla klientów mających problemy z terminowym regulowaniem płatności, w związku

Europejski Instytut Miedzi: Polska powinna postawić na efektywność energ. i OZE

sieci, która będzie musiała sprostać zarówno większemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną, jak i intensywnym wahaniom częstotliwości napięcia, a przede wszystkim zapewnić możliwość magazynowania energii" – czytamy dalej. W tym kontekście Instytut uznaje za pozytywne kierunki zmian

Forum Energii: Integracja energetyki, ciepłown. i transportu obniży emisje CO2

elektrycznej, ponieważ pojawią się inne niż obecnie wyzwania związane z bilansowaniem systemu energetycznego. W tym celu konieczne będzie opracowanie różnych form magazynowania energii elektrycznej, zapewnienie sezonowych magazynów ciepła lub wodoru, jednostek szczytowych wykorzystujących zielony wodór

PGNiG miało wstępnie 5,14 mld zł zysku netto, 7,27 mld zł EBITDA w II kw. 2020

. "Na szacunkowe wyniki finansowe grupy kapitałowej PGNiG w I kwartale 2020 roku wpływ miały: 1. W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie: - niższe r/r notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 54% oraz ceny gazu Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii

Grupa Lotos ma umowę z PG dot. niskoemisjynego transportu i magazynów energii

Warszawa, 25.03.2019 (ISBnews) - Grupa Lotos podpisała z Politechniką Gdańską umowę o współpracy przy projektach badawczo-rozwojowych w obszarze niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii, podała spółka. "W planach jest stworzenie prototypów urządzeń, które będą mogły zostać

PGNiG miało wstępnie 0,78 mld zł zysku netto, 2,08 mld zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Energii (TGE) o 40% w porównaniu do I kwartału 2019 r.; dokonanie odpisów aktualizujących powstałych w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości majątku trwałego w segmencie w kwocie około -758 mln zł; wzrost wolumenu wydobycia ropy naftowej w Norwegii w relacji do I kwartału 2019 r. 2. W

Energa rozpoczęła budowę hybrydowego magazynu energii o poj. 27 MWh

połowie 2019 r. Następnym etapem, po zakończeniu budowy, będzie roczny okres testów tej innowacyjnej technologii. Zostanie oceniona m.in. wydajność magazynu oraz możliwość zastosowania magazynowania energii na szerszą skalę" - czytamy dalej. Hybrydowy magazyn energii elektrycznej (BESS) - o mocy 6

NCBR zainaugurowało konkurs 'Wielkie Wyzwanie: Energia'

niewielkich prędkościach do produkcji, magazynowania i oddawania energii. Na konferencję otwarcia Wielkiego Wyzwania zgłosiło się ponad 200 osób zainteresowanych zgłoszeniem własnych pomysłów do nowatorskiej inicjatywy NCBR, wzorowanej na amerykańskich zawodach technologicznych typu DARPA Grand Challenge

PERN: Zakończyły się rozmowy operatorów rurociągu Przyjaźń

potrzeby zostaną uruchomione zapasy obowiązkowe, które uwalnia Ministerstwo Energii na wniosek rafinerii. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. (ISBnews)

PGNiG miał wstępnie 30 mln zł zysku netto, 1570 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.

następnego na Towarowej Giełdzie Energii („TGE") o 41% w porównaniu do IV kwartału 2018 r. 2. W segmencie Obrót i Magazynowanie: niższe o 11% notowania 9-miesięcznej średniej ceny ropy naftowej Brent w USD/bbl przy średnim kwartalnym kursie USD/PLN wyższym o 3% r/r; istotny spadek ceny

MPiT: Pakiet prosumencki czeka na rozpatrzenie przez rząd

energii elektrycznej na własne potrzeby. Nadwyżki będą mogli 'magazynować' w sieci elektroenergetycznej operatorów energetycznych, a następnie je odbierać, by zaspokoić swoje potrzeby energetyczne. - Rozliczanie energii w dłuższych cyklach rozliczeniowych, co umożliwi korzystanie z wyprodukowanej przez

IT PW: Sektor energii potrzebuje wielousługowej, szerokopasmowej łączności LTE

, moce regulacyjne. Stopniowo pojawiają się także pojazdy elektryczne i rozwija się segment magazynowania energii. "Mamy informację o tym, że jest dużo obiektów, jest potrzebna wymiana danych i że to wszystko będzie rosło. Musimy wymieniać informacje, musimy stosować sterowanie predykcyjne - czyli

PGNiG chce umożliwiać wykorzystanie gazu w przejmowanych ciepłowniach

jednostek z całą grupą, ale i dostosuje rozwiązania w nich stosowane do wymogów unijnych" - powiedział Kwieciński, cytowany w komunikacie. PGNiG podało dziś, że uzyskało wyłączność negocjacyjną i rozpocznie z Tauronem Polską Energią negocjacje w sprawie sprzedaży Taurona Ciepło. PGNiG jest obecne

PGNiG Termika EP ma 17 mln zł dofinansowania na inwestycje w kogenerację

Katowicach do projektów modernizacji oraz budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji, podała spółka. "Pierwszy projekt pn. 'Modernizacja instalacji kogeneracyjnych w Oddziale Pniówek' dofinansowany zostanie kwotą 8 700 576 zł przy całkowitej wartości

PGNiG chce przejąć Tauron Ciepło do końca roku

ziemny, tak by wytwarzały nie tylko ciepło, ale również energię elektryczną. "Udział naszego segmentu wytwarzanie systematycznie rośnie i przynosi nam stabilne dochody" - podkreślił prezes. W połowie czerwca br. PGNiG i Tauron Polska Energa poinformowały, że PGNiG uzyskało wyłączność

EIM: Dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce potrzeba 87 tys. ton miedzi w 20 lat

powstanie nawet 1 GW nowych instalacji PV, a łączna moc polskiej fotowoltaiki wyniesie 1,5 GW. Miedź jest kluczowym składnikiem systemów energii słonecznej, zwiększającym ich wydajność i niezawodność. "Doskonałe przewodnictwo elektryczne i cieplne miedzi jest niezbędne w gromadzeniu, magazynowaniu

Na dachu siedziby PGNiG powstanie instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 50 kWp

tygodniach przedstawiliśmy plany grupy kapitałowej PGNiG związane ze zwrotem w kierunku rozwoju segmentu zielonej energii. Dziś mogę powiedzieć - od słów do czynów. Wybraliśmy właśnie wykonawcę pierwszej instalacji OZE, która powstanie na dachu jednego z budynków naszej siedziby głównej w Warszawie. A to

EIM: PEP 2040 powinna w większym stopniu uwzględnić inwestycje w sieci

w materiale. EIM zwraca też uwagą na obszar magazynowania energii. "Z jednej strony, należy budować obiekty o dużej zdolności magazynowania energii typu elektrownie szczytowo-pompowe, a z drugiej strony, być świadomym docelowej ilości obiektów o relatywnie niewielkiej zdolności do

Fundusz PGNiG Ventures rozpoczął nabór projektów inwestycyjnych

dodaną do branży poszukiwawczo-wydobywczej i energetycznej, na przykład w takich obszarach jak czysta energia, efektywność energetyczna, magazynowanie energii czy sztuczna inteligencja. Interesują nas scale'upy. Spółki, w które zainwestujemy, muszą już mieć na koncie pierwsze sukcesy i sprawdzony produkt

PGNiG uczestniczy w prowadzonym przez Equinor projekcie Power-from-Shore

podmorskich kabli do zasilania z norweskiej lądowej sieci elektroenergetycznej, podała spółka. W ramach projektu gaz ziemny wykorzystywany do zasilania platformy Gina Krog na Morzu Północnym zostanie zastąpiony energią elektryczną. Zmniejszy się też pobór gazu na potrzeby własne na złożu Skarv. W ten m.in

Polenergia i Siemens Energy mają list intencyjny ws. technologii kogeneracyjnych

także w zakresie technologii magazynowania energii oraz wytwarzania wodoru na potrzeby energetyki i transportu. Biorąc pod uwagę powyższe, budujemy ekosystem w oparciu o partnerskie podejście do wspólnych projektów na krajowym rynku, z udziałowcami, których strategia pokrywa się z wizją i rolą sektora

Kalendarium ISBnews

--11:00: Prezentacja nowego raportu Instytutu Sobieskiego "Polska (prawdziwie) cyfrowa. 12 rekomendacji na lata 2019-2023" --11:00: Prezentacja raportu PIME nt. rynku magazynowania energii elektrycznej w Polsce   (ISBnews)

ML System dostarczy 27 przystankowych wiat fotowoltaicznych w Rzeszowie

sterowanie energią, sześć ma zainstalowany system grzewczy, 22 instalację fotowoltaiczną, a pięć instalację chłodzenia. Wiaty przystankowe wyprodukowane przez ML System są również widoczne w Stalowej Woli, Boguchwale, Wieliczce, Koszalinie i mieście Resko. "Wygenerowaną przez układ PV energię można na

UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe wobec spółek Veolia i PGNiG

Warszawa, 12.03.2019 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie antymonopolowe, którego stronami są Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Polska, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i PGNiG Termika - spółka zależna PGNiG, podało PGNiG

PGNiG miało wstępnie 0,25 mld zysku netto, 1 mld zł EBITDA w II kw. 2019 r.

cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 8% oraz ceny gazu Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii o 31% w porównaniu do II kwartału 2018 r.; - zmiana stanu odpisów aktualizujących majątek trwały w wysokości - 206 mln zł. 2. W segmencie Obrót i Magazynowanie

PGE GiEK ogłosiła przetarg na magazyn energii o mocy 1 MW w Elektrowni Bełchatów

komunikacie. Bełchatowski projekt jest realizowany w ramach szerszego Programu Magazynowania Energii uruchomionego w Grupie PGE. "Program jest kompleksowy i odnosi się do głównych obszarów biznesowych PGE: wytwarzania, dystrybucji i obrotu. Po zakończeniu badań i testów dotyczących magazynu o mocy 1

MPiT: Pakiet prosumencki z programu Energia+ wchodzi dziś w życie

. Da im to możliwość wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby. Nadwyżki będą mogli "magazynować" w sieci elektroenergetycznej operatorów energetycznych, a następnie je odbierać, by zaspokoić swoje potrzeby energetyczne. - Rozliczanie energii w dłuższych cyklach rozliczeniowych

PGE ma umowę o współpracy z Centrum Badawczym KEZO

jest magazynowanie energii, ciepła i chłodu, instalacje do wytwarzania energii z ciepła odpadowego, a także stacje ładowania samochodów elektrycznych i technologia vehicle-to-grid. Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz

PGNiG ma wyłączność negocjacyjną ws. przejęcia Taurona Ciepło

Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) uzyskało wyłączność negocjacyjną i rozpocznie z Tauronem Polską Energią negocjacje w sprawie sprzedaży Taurona Ciepło, podały spółki. Tauron zakłada, że ewentualne przejęcie kontroli PGNiG nad Tauron Ciepło nastąpi

Kurtyka: Mamy założenia strategii wodorowej, trafi do konsultacji jesienią

nowego sektora gospodarki. Pierwszym jest "stworzenie łańcucha wartości niskoemisyjnej gospodarki wodorowej". "W 2030 r. moglibyśmy wykorzystać w gospodarce 2-4 GW mocy z odnawialnych źródeł energii do produkcji wodoru. Chcielibyśmy, by powstały w Polsce fabryki ogniw wodorowych i

ZPP: Klastry i większy udział OZE konieczne w obliczu wysokich cen energii

formułowania polityki energetycznej Polski. "Tym samym zwracamy uwagę na konieczność tworzenia ram i stymulowania powstawania klastrów energii, tj. porozumień zawieranych za pomocą umów pomiędzy funkcjonującymi lokalnie podmiotami, które zajmują się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą

PGNiG miało wstępnie 1,06 mld zysku netto; 2,16 mld zł EBITDA w I kw. 2019 r.

I kwartału 2018 r.; * niższe r/r notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 6% oraz ceny gazu Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii o 12% w porównaniu do I kwartału 2018 r.; 2. W segmencie Obrót i Magazynowanie: * wzrost kosztów pozyskania gazu

PGNiG zakończyło wiercenie i testy otworu eksploatacyjnego Paproć-66H

złoża. To przekłada się na optymalizację wydatków inwestycyjnych i operacyjnych oraz optymalizację zużycia energii" - skomentował prezes Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie. Otwór Paproć-66H został odwiercony w ramach koncesji nr 102/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Paproć, w

PGNiG chce stać się jednym z liderów rozwoju technologii wodorowych w Polsce

energii poprzez jej wykorzystanie do produkcji wodoru, a następnie jego dostarczenie odbiorcom końcowym do wybranych instalacji dystrybucyjnych. "PGNiG bada także możliwości magazynowania wodoru. Wraz z Instytutem Nafty i Gazu oraz firmą Chemkop testuje pod tym względem kawernowe podziemne magazyny

PGNiG miało 779 mln zł zysku netto, 2 078 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

cen węglowodorów - w I kw. 2020 r. średnia 3-miesięczna cena ropy naftowej Brent była niższa o 20% r/r, a ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energii spadły aż o 40% r/r. Na wyniku segmentu zaważył odpis na majątku trwałym w wysokości 0,8 mld zł, który również był konsekwencją sytuacji na światowych

PGNiG miał wstępnie 0,03 mld zł zysku netto, 0,8 mld zł EBITDA w III kw. 2019 r.

Wydobycie: - spadek wolumenu wydobycia ropy naftowej w Norwegii o 22% w relacji do III kwartału 2018 r.; - niższe r/r notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 18% oraz ceny gazu Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii o 54% w porównaniu do III kwartału

Enea Operator zmodernizuje stację elektroenergetyczną w Świnoujściu

automatykę. Ukończenie modernizacji stacji planowane jest do końca 2021 roku, dodano. Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Energa rozpoczęła budowę magazynu energii o docelowej pojemności 27 MWh

wydajności magazynu energii i systemu SPS w celu poprawy bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej. Inwestycja zostanie oceniona m.in. pod względem wydajności oraz możliwości zastosowania magazynowania energii na szerszą skalę. "Budowa hybrydowego bateryjnego magazynu w Bystrej jest kluczem do

EIM: 64% Polaków chce odejścia od energetyki opartej na węglu

minimalizuje straty energii w trakcie dystrybucji i przesyłu energii oraz daje większe możliwości w obszarze jej magazynowania" - skomentował prezes EIM Michał Ramczykowski, cytowany w komunikacie. Badanie pokazało też, że 13% osób twierdzi, że powinniśmy zostać przy tradycyjnym sposobie wytwarzania

Tauron rozpoczął współpracę w zakresie innowacji z EPRI z USA

Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energa podpisał dziś umowę w sprawie współpracy w zakresie innowacji z amerykańskim Electric Power Research Institute (EPRI), podała spółka. Zakres pierwszych wspólnych programów badawczych to magazynowanie energii i identyfikacja potrzeb

ME: Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej

pojemności magazynowych na ropę i paliwa, podało Ministerstwo Energii. "W przekazanym do dalszych prac w Senacie projekcie zawarto regulacje, które zapobiegną ograniczeniom w dostępie do pojemności magazynowych dla podmiotów działających na rynku paliwowym. Zwiększone zapotrzebowanie na pojemności

PGE wdraża optymalizację, zamyka projekty spoza podstawowej działalności

pozwalają na produkcję energii elektrycznej i ciepła z odpadów, a jednocześnie rozwiązują problem z ich zagospodarowaniem. Grupa PGE stawia również na magazynowanie energii i zagospodarowanie ubocznych produktów spalania (UPS), co oznacza zintensyfikowanie działań na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego"

Tauron uruchomił instalację przetwarzającą CO2 w syntetyczny gaz ziemny

perspektywiczne rozwiązanie dla zagospodarowania CO2" - czytamy w komunikacie.  Według spółki, dzięki tej nowatorskiej technologii zwiększeniu ulegnie zdolność magazynowania energii w postaci metanu przy jednoczesnym wykorzystaniu CO2 do celów gospodarczych. "Wyprodukowany w godzinach

Rząd planuje przyjąć nowelizację prawa energetycznego w I kw.

; - Stworzenie podstawy prawnej dla rekuperacji energii elektrycznej wprowadzonej do sieci trakcyjnej w następstwie hamowania pojazdów oraz odbioru energii elektrycznej przez punkt ładowania z pojazdu elektrycznego; - Wprowadzenie obowiązku opracowywania przez operatora systemu magazynowania instrukcji ruchu i

PST z Grupy PGNiG stworzyło specjalną taryfę dla Polaków w Niemczech

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - PST z grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zaoferowało polskim klientom mieszkającym w Niemczech specjalną taryfę, podała spółka. Program Polska Energia to także kompletna obsługa w języku polskim. "Szacuje się, że w Niemczech żyje

PERN jest w kontakcie z klientami w sprawie jakości ropy naftowej

, które uwalnia Ministerstwo Energii na wniosek rafinerii. Ropa sprowadzana jest także przez Naftoport w Gdańsku. Teoretycznie zdolności krajowego systemu (Naftoport plus Rurociąg Północny z Gdańska do Płocka) pokrywają z nawiązką 100% zapotrzebowanie na ropę krajowych rafinerii, a także dodatkowo

Zaktualizowana PEP 2040: 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu, 21-23% OZE w 2030

takiego poziomu OZE w bilansie, niezbędny jest rozwój technologii magazynowania energii, a także rozbudowa jednostek gazowych jako mocy regulacyjnych. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń z sektora energii, dokonywana będzie modernizacja i/lub wycofywanie jednostek wytwórczych o niskiej sprawności i

PGNiG miało wstępnie 0,39 mld zysku netto, 1,35 mld zł EBITDA w IV kw. 2018 r.

1,06 mld zł wypracowane przez segment Poszukiwania i Wydobycia, -0,33 mld zł w segmencie Obrót i Magazynowanie, 0,42 mld zł w Dystrybucji i 0,29 mld zł w Wytwarzaniu. Na wyniki finansowe IV kwartału 2018 roku największy wpływ miały: 1. W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie: * wolumeny sprzedaży

PGNiG Termika zamierza aktywnie poszukiwać projektów akwizycyjnych

projektów strategicznych oraz aktywnie poszukiwać projektów akwizycyjnych w obszarze elektroenergetyki i ciepłownictwa. Spółka zamierza istotne zwiększyć wolumen sprzedaży energii elektrycznej poprzez realizację inwestycji ukierunkowanych na budowę nowych, efektywnych kosztowo mocy wytwórczych oraz

Lithium Werks rozważa Polskę jako miejsce budowy fabryki ogniw litowo-jonowych

innymi w telefonach, elektronarzędziach, rowerach elektrycznych, pojazdach użytkowych czy nawet statkach. Właściwie w dzisiejszych czasach każdy patrzy na to, gdzie i jak skorzystać z tego rodzaju baterii. Wyzwaniem jest również magazynowanie energii. Brakuje systemów jej przechowywania, które

PGE, PFR i NCBR powołują funduszu CVC SpeedUp Energy Innovation

projekty z obszaru Przemysłu 4.0, digitalizacji, magazynowania energii, elektromobilności, cyfryzacji kontaktu z klientem i big data. (ISBnews)  

ITI Neovision złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Kino Świat

spółka Bolloré SA. Grupa Bolloré działa w sektorze transportu i logistyki, magazynowania energii oraz rozwiązań w sektorze energetycznym, jak również w sektorze mediów i telekomunikacji. W tym ostatnim sektorze Bolloré działa w Polsce m.in. poprzez ITI Neovision, która jest

Solaris ma umowę na 20 autobusów na wodór dla przewoźnika z Holandii

autobusów została podpisana umowa serwisowa na 12 lat. "Coraz więcej operatorów i decydentów miast wybiera nowoczesne i bezemisyjne rozwiązania transportowe dla swoich regionów. Zalety wodoru jako nośnika energii są niezaprzeczalne. Jesteśmy zaszczyceni, że wraz z firmą Connexxion możemy uczestniczyć

Rząd przyjął założenia do finansowania rozwoju wsi ze środków UE w l. 2021-2027

istotnego wsparcia pozostałych środków europejskich, w tym w szczególności z Polityki Spójności, podano także. "Na obszarach wiejskich ze środków Polityki Spójności potrzebne będą m.in. inwestycje dotyczące: -  gospodarowania  wodą (magazynowanie, retencja, itp.), - gospodarki 

Szwedzki Northvolt otworzy w Gdańsku w 2019 r. fabrykę systemów bateryjnych

; – powiedział prezes i współzałożyciel Northvolt Peter Carlsson, cytowany w komunikacie. Zakład w Gdańsku, efekt partnerstwa Northvolt i South Bay Solutions, będzie wyposażony w najnowocześniejsze systemy produkcji modułów bateryjnych i rozwiązań do magazynowania energii. W Gdańsku powstanie także

EIM: Inwestycje w mikroinstalacje fotowoltaiczne mogą obniżyć koszty firm

końcowy, wytwarzający energię elektryczną z OZE na własne potrzeby w mikroinstalacji, który może tą energię magazynować lub sprzedawać, albo sprzedawcy zobowiązanemu, albo innemu sprzedawcy. Warunkiem jest, aby dla odbiorcy niebędącego gospodarstwem domowym sprzedaż energii z własnej mikroinstalacji nie

PGNiG Termika wybuduje w Przemyślu elektrociepłownię gazową kosztem 29,4 mln zł

przemyskiego systemu ciepłowniczego jest Ciepłownia Zasanie, która wytwarza energię cieplną, spalając miał węglowy. Jej aktualna moc to 80 MW. Po oddaniu do eksploatacji nowej gazowej elektrociepłowni, całkowita moc systemu ciepłowniczego Przemyśla wzrośnie o 10,7 MW. Nowa elektrociepłownia gazowa okresach

Tauron uruchomił pilotażową instalacje do przekształcania CO2 w synt. gaz ziemny

;Pilotażowa instalacja CO2-SNG ma na celu przetestowanie, w warunkach rzeczywistych, reaktora metanizacji oraz kompleksowej instalacji do wytwarzania metanu z CO2 i wodoru. Testowana jest jej sprawność przetwarzania i elastyczność pracy oraz dostosowanie do magazynowania nadwyżek energii w postaci

MPiT: Rząd przyjął tzw. pakiet prosumencki; MŚP będą mogły być prosumentami

). −    Objęcie tak zdefiniowanych prosumentów systemem opustów. Da im to możliwość wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby. Nadwyżki będą mogli "magazynować" w sieci elektroenergetycznej operatorów energetycznych, a następnie je odbierać, by zaspokoić swoje

PGNiG: Wolumen sprzedaży gazu wyniósł szacunkowo 6,3 mld m3 w II kw.

czerwca 2020 roku stan zapasów gazu należącego do PGNiG (obejmujący zapas obowiązkowy będący w gestii ministra właściwego ds. energii) wynosił ok. 2,8 mld m3 gazu w przeliczeniu na gaz wysokometanowy o cieple spalania 39,5 mJ/m3. Powyższy stan zapasów obejmuje gaz wysokometanowy, zaazotowany zmagazynowany

Kalendarium ISBnews

2019-2023"  --11:00: Prezentacja raportu PIME nt. rynku magazynowania energii elektrycznej w Polsce    PIĄTEK, 12 lipca --10:00: GUS opublikuje obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2019 roku   PONIEDZIAŁEK, 15 

Kalendarium ISBnews

. rynku magazynowania energii elektrycznej w Polsce   PIĄTEK, 12 lipca --10:00: GUS opublikuje obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2019 roku (ISBnews)

PGNiG miało 30 mln zł zysku netto, 1 575 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.

około 6% więcej gazu i to mimo wyższych temperatur w I i IV kwartale 2019 roku, lecz z drugiej strony nadpodaż LNG miała i ma cały czas wpływ na niskie ceny surowca na światowych rynkach. Na Towarowej Giełdzie Energii gaz był średniorocznie aż o 35% tańszy niż rok wcześniej, co istotnie wpłynęło na

Grupa Lotos i Politechnika Warszawska będą współpracować nad projektami B+R

niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. "Współpraca z Politechniką Warszawską to dla nas kolejny element budowania kapitału intelektualnego, który pozwoli nam wprowadzić na rynek nowe rozwiązania w obszarze paliw niskoemisyjnych. Obecnie bardzo interesujemy się wykorzystaniem wodoru jako

ME: TSUE wydał korzystny dla Polski wyrok ws. korzystania przez Gazprom z OPAL-u

Ministerstwo Energii. "Sąd UE wydał korzystny dla Polski wyrok ws. korzystania przez Gazprom z gazociągu #OPAL. Sąd uchylił decyzję KE dającą ros. koncernowi prawo korzystania z gazociągu w 100%. OPAL jest odnogą Nord Stream I, wzdłuż naszej zachodniej granicy" - czytamy na profilu resortu na

Kalendarium ISBnews

; --10:00: Spotkanie Banku Citi Handlowy nt. bankowości korporacyjnej  --11:00: Prezentacja nowego raportu Instytutu Sobieskiego "Polska (prawdziwie) cyfrowa. 12 rekomendacji na lata 2019-2023"  --11:00: Prezentacja raportu PIME nt. rynku magazynowania energii elektrycznej w

PKN Orlen zainstaluje turbiny wiatrowe o mocy 20-40 kW na stacjach paliw

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - PKN Orlen rozpoczął projekt wyposażania stacji paliw w turbiny wiatrowe o mocy 20-40 kW, podała spółka. W planach jest również pilotażowa instalacja magazynowania energii. "Celem projektu jest sprawdzenie potencjału nowatorskiego rozwiązania, łączącego

Własna mikroinstalacja receptą na rosnące rachunki za prąd. Jak przyspieszyć zwrot z inwestycji w panele?

właśnie koszty, które znacznie redukujemy mając własne źródło energii. Dlaczego? Bo prosumenci rozliczają się z zakładem energetycznym w systemie opustów. Oznacza to, że nadprodukcję energii, która nie została zużyta na cele bieżące, przekazują do sieci i w ten sposób ją "magazynują". Jako że

PGNiG chce w tym roku zaktualizować strategię

kraju, bo to się ściśle wiąże z rynkiem gazowym" - dodał prezes. Trzecim filarem ma być zielona energia. "Chcemy silnie wzmocnić działania naszego rządu, szczególnie w obszarze polityki klimatycznej. Jesteśmy właścicielem i operatorem na największych sieciach dystrybucji gazu w kraju, a

Projekt noweli prawa energetycznego dot. m.in. URE skierowany do konsultacji

magazynowania energii i inteligentnego opodatkowania. "Projekt ustawy ma na celu przyczynienie się do dalszego rozwoju rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz skutecznego wykonywania uprawnień przez regulatora, a także do świadomego zarządzania popytem oraz rozliczania odbiorców końcowych według

ME: Polska została sygnatariuszem deklaracji wodorowej w Tokio

Ministerstwo Ekonomii, Handlu i Przemysłu. Oprócz Polski współpracę w ramach porozumienia zadeklarowały między innymi Katar, RPA, Australia i Nowa Zelandia" - czytamy w komunikacie. Głównym celem prowadzonych działań będzie współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju technologii magazynowania energii

NIK krytycznie oceniła monitorowanie gospodarowania odpadami

procesowi recyklingu, 8% kompostowaniu lub fermentacji, blisko 23%. przekazano do termicznego przekształcenia z odzyskiem energii, 1,5 % przekształcono termicznie bez odzysku energii i aż blisko 42% trafiło do składowania (tyle samo, co w 2017 r.). Z ustaleń NIK wynika, że prowadzący instalacje kierowali

PGNiG OD uruchomił usługę 'Fotowoltaika dla firm'

Korporacja Fotowoltaiczna, która jest dystrybutorem firmy Corab - producenta fotowoltaicznych systemów instalacyjnych. "W najbliższym czasie chcielibyśmy zaadresować ofertę do klientów indywidualnych. Myślimy tu o spółdzielniach mieszkaniowych, rolnikach, ale także o klastrach energii"

Uczelnie i Instytut Metali Nieżelaznych podpisały umowę konsorcjum Pol-Stor-En

Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Instytut Metali Nieżelaznych podpisały umowę Polskie Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii (Pol

Enea w strategii zakłada transformację w kierunku koncernu niskoemisyjnego

– inteligentne rozwiązania dla klientów; 6) Automatyzacja, robotyzacja i digitalizacja procesów; 7) Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, blockchain; 8) Magazynowanie energii; 9) Pozyskanie paliw zgodnie z najlepszymi praktykami i poszanowaniem środowiska" - wymieniono również

PGNiG: Wolumen sprzedaży gazu wyniósł szacunkowo 10,6 mld m3 w I kw. 2020

275,7 tys. ton wobec 288,1 tys. ton rok wcześniej. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł w tym okresie 16,05 PJ, wobec 16,97 PJ w okresie porównawczym. "Na dzień 31 marca 2020 roku stan zapasów gazu należącego do PGNiG (obejmujący zapas obowiązkowy będący w gestii ministra właściwego ds. energii

PGNiG miało 388 mln zł zysku netto, 1 574 mln zł EBITDA bez odpisów w IV kw.2018

. 2018 r. wobec 10 908 mln zł rok wcześniej. W IV kw. 2018 r. w Poszukiwaniu i Wydobyciu wzrost przychodów ze sprzedaży sięgnął: w przypadku gazu - o 294 mln zł (+28% r/r), a ropy naftowej i kondensatu - o 169 mln zł (+34% r/r); w Obrocie i Magazynowaniu wzrost przychodów ze sprzedaży gazu sięgnął 24