magazyn finansowy

Krzysztof Miecugow

Depp, Pitt, Bale.... Oto 10 najbardziej przepłacanych gwiazd Hollywood w 2015 roku

Depp, Pitt, Bale.... Oto 10 najbardziej przepłacanych gwiazd Hollywood w 2015 roku

Są największymi gwiazdami kina i inkasują za swoje role dziesiątki milionów dolarów, jednak wysoka gaża i znane nazwisko nie zawsze przekładają się sukces finansowy filmu. Magazyn Forbes stworzył listę najbardziej przepłacanych aktorów w 2015 r., na której znalazły się największe nazwiska kina, takie jak: Jonny Deep, Brad Pitt czy Christian Bale. Autorzy zestawienia, porównali zarobki aktorów za ostatnie 3 produkcje, w których brali udział a następnie zestawili je z przychodami producentów za te filmy.

Polskie banki wśród najbezpieczniejszych w regionie

Aż pięć polskich instytucji finansowych znalazło się w zestawieniu 10 najbezpieczniejszych banków w Europie Środkowo-Wschodniej. Coroczny ranking przygotowany został przez magazyn ?Global Finance?

DM BOŚ został pierwszym członkiem giełdowego rynku rolnego

, podał DM BOŚ. "Projekt uruchomienia giełdowego rynku rolnego był jedną z naszych najważniejszych inicjatyw strategicznych. Zgodnie z harmonogramem do końca sierpnia trwa okres pilotażu, podczas którego koncentrujemy się na przyłączaniu uczestników rynku - Autoryzowanych Magazynów oraz domów

LPP: Całość kolekcji Wiosna-Lato 2020 mamy już w magazynach lub w drodze do nich

swoim magazynach lub w drodze do magazynów. "W szczególności emitent wskazuje, na dwa podstawowe obszary działalności: Ryzyko po stronie łańcucha dostaw, które emitent rozpoznaje jako niskie. W związku z tym, że dostawcy z Chin wznowili produkcję, chińskie porty i kolej oraz fabryki w

Konsorcjum GPW ma memorandum z Elewarr na magazyny dla Platformy Żywnościowej

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Konsorcjum grupy kapitałowej GPW podpisało memorandum w sprawie współpracy z Elewarr na stworzenie sieci magazynów autoryzowanych, przeznaczonych do przechowywania zbóż będących przedmiotem obrotu giełdowego na "Platformie Żywnościowej", w

Pekabex z najkorzystniejszą ofertą na prace dla Gaz-Systemu w Rembelszczyźnie

Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. Oddział w Rembelszczyźnie", podał Pekabex. Wartość oferty wynosi ok. 3% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych

Wittchen ma zabezpieczone zapasy, nie oczekuje zakłóceń w dostawach

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Wittchen posiada znaczne zapasy oferowanych towarów i na chwilę obecną nie przewiduje zakłóceń w przyjmowaniu dostaw, ale w związku z zamknięciem placówek w centrach handlowych czynniki te prawdopodobnie istotnie wpłyną na przyszłe wyniki finansowe, podała spółka

EuroRating podniósł perspektywę ratingu PGNiG do pozytywnej

otrzymaniem przez spółkę od rosyjskiego Gazpromu kwoty 1,5 mld USD zasądzonej przez sąd arbitrażowy w Sztokholmie, a także ogólnie dobra i stabilna sytuacja finansowa spółki" - czytamy w komunikacie. 1 lipca PGNiG poinformowało, że otrzymało 1,61 mld USD od Gazpromu z tytułu różnicy pomiędzy dotychczas

Pekabex ma umowę na dostawę obudowy dla tunelu kolejowego w Łodzi

Fabryczna – Łódź Kaliska / Łódź Żabieniec", podał Pekabex. Wartość umowy odpowiada ok. 15% przychodów grupy wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. "Termin rozpoczęcia robót/dostaw: 15.08.2020 r. Termin zakończenia robót/dostaw: 15.11.2021 r."

Monnari aktualizuje wartość nieruchomości w Łodzi, z pozytywnym wpływem na wynik

nieruchomości inwestycyjnych, została w roku 2019 przeznaczona na magazyn na potrzeby grupy kapitałowej i w związku z tym została przekwalifikowana do środków trwałych, które nie podlegają wycenie w wartości godziwej. "Spółka szacuje, iż w konsekwencji opisanej powyżej aktualizacji wynik finansowy netto

Rozliczenie z Gazpromem pomniejszy koszty PGNiG w II kw. 2020 r.

pomniejszy wartość zapasu gazu, kwota 5 mln zł pomniejszy wartość środków trwałych, podano w komunikacie. "Ponadto na wyniki finansowe II kwartału 2020 r. wpływ będzie miał dodatni wynik na różnicach kursowych z wyceny bilansowej wzajemnych rozliczeń (ok. 300 mln zł) oraz podatek dochodowy. Zaliczka

Prezes PKN Orlen: Liczę, że nasz udział w PGG przejdzie do wydzielonego podmiotu

podmiotu. Sądzę, że nasze wydzielone aktywa węglowe również tam trafią" - powiedział Obajtek podczas spotkania z dziennikarzami. Dodał, że ze względu na obecną politykę instytucji finansowych posiadanie aktywów węglowych może stanowić przeszkodę dla pozyskiwania finansowanie. Wśród akcjonariuszy

PGNiG: Wygrana w sporze z Gazpromem pozwoli na zwiększenie inwestycji

inwestycji. Myślę, że w tym roku będziemy firmą, która przeznaczy największe środki na inwestycje spośród wszystkich spółek w Polsce. Jesteśmy na to przygotowani. I myślę, że będziemy mieli bardzo dobre wyniki finansowe i operacyjne" - powiedział Kwieciński podczas briefingu prasowego. PGNiG otrzymało

PMPG Polskie Media dokonało odpisu aktualizacyjnego na kwotę 0,48 mln zł

Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - PMPG Polskie Media dokonały odpisu aktualizującego na kwotę 0,48 mln zł, co wpłynie na obniżenie o tę kwotę zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego wyniku finansowego, podała spółka. "Utworzenie przez emitenta opisanego wyżej odpisu aktualizującego na

Zdarzenie jednorazowe obciąży wynik Polwaksu w br. kwotą 1,2 mln zł

. "Polwax w ramach realizacji kolejnego etapu inwestycji 'Budowa instalacji odolejania rozpuszczalnikowego - Future' dokonał oszacowania wpływu dezinwestycji jednego z istniejących w Czechowicach-Dziedzicach magazynów wyrobów gotowych na wynik finansowy spółki. Wyburzenie magazynu planowane jest w I

Pekabex: Pandemia odbije się negatywnie na wynikach, szczególnie II kw. br.

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Pekabex ocenia, że wydarzenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa odbiją się negatywnie na wynikach finansowych grupy w krótkim i średnim terminie, a w szczególności wynikach za II kw. 2020 r., podała spółka. "Biorąc pod uwagę dynamicznie

Akcjonariusze PGNiG zdecydowali o wypłacie 0,09 zł dywidendy na akcję

o podziale kwoty 1 628 957 224,65 zł, na którą składa się zysk finansowy netto PGNiG za rok 2019 w kwocie 1 747 606 301,26 zł oraz niepokryta strata z lat ubiegłych wynikająca z wdrożenia nowych standardów rachunkowości (MSSF 9 w 2018 roku i MSSF 16 w 2019 roku) w kwocie 118 649 076,61 zł w

Moodys podniósł rating PGNiG do Baa2 z perspektywą stabilną

Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Moody's Investors Service podniósł rating Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) do Baa2 z perspektywą stabilną, podała spółka. "Agencja ratingowa Moody's uzasadniła swoją decyzję silną kondycją finansową PGNiG, którą spółka będzie w

PGNiG ponownie ogłosiło konkurs na stanowiska zarządu VI kadencji

ds. handlowych, wiceprezesa zarządu ds. finansowych, wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych, wiceprezesa zarządu ds. rozwoju, podało PGNiG. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 20 grudnia o godz. 13.00. "Rada nadzorcza informuje, iż kandydaci w procesie postępowania kwalifikacyjnego na prezesa

Orlen Oil otworzył nowy magazyn centralny w Trzebini o powierzchni 6 tys. m2

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Orlen Oil - należący do Grupy Orlen największy polski producent i eksporter środków smarnych - otworzył nowy magazyn centralny w Trzebini, o powierzchni 6 tys. m2, podał PKN Orlen. Inwestycja znacząco poprawi efektywność logistyki oraz zredukuje

BIEC: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) spadł o 6 pkt w maju

miesiąca, kiedy stracił on aż 19 punktów, podało Biuro. "W dalszym ciągu przybywa firm tracących zamówienia, a zgromadzone zapasy wyrobów gotowych zapełniają magazyny. Zjawisko spadku zamówień dotyczyło wszystkich branż, jednak najbardziej dotknęło producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych. Zamówień

Akcjonariusze PGNiG zdecydują 24 czerwca o wypłacie 0,09 zł na akcję dywidendy

projektów uchwał na walne. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki PGNiG postanawia: 1. dokonać podziału kwoty 1 628 957 224,65 zł, na którą składa się zysk finansowy netto PGNiG za rok 2019 w kwocie 1 747 606 301,26 zł oraz niepokryta strata z lat ubiegłych wynikająca z wdrożenia nowych standardów

Spółki zal. PMPG utworzyły odpisy aktualizujące wartość należności od Ruchu

obniżenie o ww. kwotę skonsolidowanego wyniku finansowego, a także wartości sumy bilansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2018" - czytamy dalej. PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja

PGNiG nie spodziewa się negatywnego oddziaływania na wyniki IV kw.

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie spodziewa się negatywnych czynników oddziałujących na wyniki w IV kw. br., poinformował wiceprezes Michał Pietrzyk. "Nie widzę czynników, które miałyby negatywnie wpłynąć na wynik finansowy IV kwartału

Stalprofil rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

bilansowego za rok 2019 powiększy wartość kapitałów własnych spółki, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo finansowe Spółki w obliczu prognozowanego trwałego spowolnienia gospodarki polskiej i światowej, spowodowanego przedłużającą się epidemią COVID-19 (koronawirusa)" - czytamy w komunikacie. "

Braster miał wstępnie 2,3 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

operacyjna wyniosła w I kw. 2,32 mln zł wobec 4,03 mln straty w I kw. 2019 r.  Jednocześnie spółka podała, że w całym 2019 roku zanotowała 583 tys. zł przychodów. Strata operacyjna wyniosła 13,7 mln zł, a strata netto 15,5 mln zł.  Spółka podkreśliła, że dane finansowe za rok obrotowy 2019

PGNiG OD nie wstrzyma dostaw energii osobom z opóźnieniami w płatnościach

tym klientom, którzy z powodów zaległości finansowych kwalifikują się do ograniczenia tych dostaw" - powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie. Odstąpienie od działań windykacyjnych dotyczy osób, które z tytułu zaległości kwalifikują się do odcięcia dostaw gazu ziemnego i

CDRL miało 17,36 mln zł straty netto, 5,42 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

;Minione miesiące były trudnym okresem dla branży handlowej - spowodowane pandemią czasowe zamknięcie sklepów stacjonarnych, zarówno w Polsce jak i w innych krajach, nie pozostanie bez wpływu na wyniki finansowe. Niemniej jednak, pragnę podkreślić, że sytuacja finansowa spółki jest stabilna"

Colliers: Większość inwestycji na rynku magazynowym powstaje planowo

wpływ na gospodarkę. O ile kryzys w 2008 roku dotknął głównie rynek finansowy, tak obecnie ucierpi każda branża, ponieważ cały łańcuch dostaw został zachwiany. Przewidujemy jednak, że polskie budowy, które ruszyły z początkiem I kwartału zostaną zakończone jeszcze w tym roku. Na szczęście jak dotąd

Global Cosmed miał wstępnie 10,2 mln zł skonsolidowanej EBITDA w 2018 r.

Warszawa, 12.02.2019 (ISBnews) - Global Cosmed odnotowała 10,2 mln zł skonsolidowanej EBITDA przy 303,9 mln zł skonsolidowanych przychody ze sprzedaży w 2018 r., podała spółka, przedstawiając wstępne szacunki. 30 marca 2018 roku spółka opublikowała prognozę wyników finansowych na rok 2018, która

Jerzy Kwieciński został powołany na prezesa zarządu PGNiG

;Pana Roberta Perkowskiego - wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych, Pana Jarosława Wróbla - wiceprezesa zarządu ds. handlowych, oraz z dniem 15 stycznia 2020 r.: - Pana Przemysława Wacławskiego - wiceprezesa zarządu ds. finansowych, - Pana Arkadiusza Sekścińskiego - wiceprezesa zarządu ds

Fitch podniósł rating PGNiG do BBB z BBB-, z perspektywą stabilną

wiceprezes  ds. finansowych Michał Pietrzyk, cytowany w komunikacie.  PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw

CDRL: Sprzedaż w sklepach własnych w Polsce szac. niższa o ok. 30% r/r w I kw.

oszacowanie skali tego wzrostu w perspektywie do końca najbliższego kwartału, ani do końca bieżącego roku nie jest obecnie możliwe" - czytamy dalej. Zdaniem spółki, wpływ na rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 na wyniki finansowe uzyskiwane przez podmioty jego grupy kapitałowej w pierwszym

Akcjonariusze PGNiG zdecydują 27 VI o wypłacie dywidendy za 2018 r.

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydują w sprawie podziału zysku finansowego netto za rok 2018 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy na walnym zgromadzeniu zwołanym na 27 czerwca br. "Podjęcie

Ferro o nowej strategii: Szybszy wzrost wyników przypadnie na l. 2021-2023

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Ferro ocenia, że podczas realizacji strategii na lata 2019-2023 wyróżni się okres implementacji (2019-2020) oraz okres szybszego wzrostu z lepszymi wynikami finansowymi (2021-2023), ocenili członkowie zarządu. "W pierwszych latach będziemy mieli większe

Konkurs na zarząd PGNiG VI kadencji został zakończony bez rozstrzygnięcia

Gazownictwa [...] podjęła w dniu 27 listopada 2019 r. uchwałę o zakończeniu bez rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjne na stanowiska nowej VI wspólnej kadencji zarządu PGNiG S.A. tj.: prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu ds. handlowych, wiceprezesa zarządu ds. finansowych, wiceprezesa zarządu ds

Amica widzi poprawę na niektórych rynkach w II kw., m.in. w Polsce i Niemczech

kosztów operacyjnych), a w kosztach finansowych na bazie stosowanego modelu wzrosły oczekiwane straty należności (+1,9 mln zł r/r). Przed rokiem została też rozwiązana rezerwa aktualizująca wartość magazynu (1,1 mln zł), co dodatkowo zaburza porównanie rok do roku na poziomie EBITDA czy zysku brutto. Z

PMPG Polskie Media miało 11,23 mln zł straty netto w 2019 r.

zostały przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności zarządu grupy" - czytamy dalej.  PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca

Rada nadzorcza PGNiG ogłosiła konkurs na prezesa i członków zarządu

zarządu ds. finansowych, wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych, wiceprezesa zarządu ds. rozwoju" - czytamy w ogłoszeniu. Termin przyjmowania zgłoszeń mija w dniu 29.11.2019 o godz. 15.00. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy

Prezes PKN Orlen liczy na przejęcie akcji Lotosu od Skarbu Państwa w ciągu roku

nowego terminalu importowego paliwa do silników odrzutowych w Szczecinie, który - po ukończeniu budowy - zostałby przekazany temu operatorowi; * uwolnienie większości mocy zarezerwowanych przez Lotos w niezależnych magazynach, w tym pojemności zarezerwowanej na największym w Polsce terminalu przywozu

Prezes PKN Orlen: Rozmawiamy o wymianie aktywów Lotosu w innej części Europy

zarezerwowanych przez Lotos w niezależnych magazynach, w tym pojemności zarezerwowanej na największym w Polsce terminalu przywozu paliwa drogą morską; * zbycie 389 stacji detalicznych w Polsce, stanowiących około 80% sieci Lotos, oraz zaopatrywanie tych stacji w paliwa silnikowe; * sprzedaż wynoszącego 50

Płynność finansowa małych firm. Jak ją zachować? Co robić, gdy jej brakuje?

się one wymagalne w danym momencie. Wskaźnik ten przedstawia natychmiastową zdolność płatniczą. Płynność finansowa firmy zależy także od wielkości posiadanych zapasów i ich stosunku do produkcji i sprzedaży. Tutaj może pomóc odpowiednie planowanie produkcji i logistyka, aby ilość towarów w magazynach

KGHM wprowadza elektroniczny obieg dokumentów

;Wdrożenie eRW to ostatni etap digitalizacji procesu realizacji zamówień. Zastąpimy papierowe dowody księgowe (RW) dokumentem elektronicznym (eRW). Wszystkie operacje związane z zamówieniami, odnawianiem stanów naszych zasobów będą odnosić się do aktualnego stanu w magazynach" - wskazał dyrektor

Braster miał 15,54 mln zł straty netto, 13,72 mln zł straty EBIT w 2019 r.

grupą docelową jest środowisko medyczne. Drugie półrocze 2019 roku było bolesną konfrontacją z rzeczywistością i weryfikacją tego planu in minus" - czytamy w liście prezesa Dariusza Karolaka do akcjonariuszy. Zaznaczył, że obecny zarząd spółki krytycznie odnosi się do polityki finansowej

PGNiG przekaże 1,5 mln zł dla lokalnych szpitali na walkę z koronawirusem

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Fundacja Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) przekaże wsparcie finansowe szpitalom w regionach, w których działa spółka. Pomoc trafi do placówek medycznych na Mazowszu, w Lubuskiem, w Wielkopolsce i na Podkarpaciu, podała spółka. "W tych

Pekabex rozmawia o przejęciu niemieckiej spółki, zaoferował 14,8 mln euro

nabycia udziałów to 14,8 mln euro. "Potencjalny cel przejęcia jest działającym, rentownym biznesem o profilu zbliżonym do emitenta, produkującym zarówno elementy zbrojone jak i sprężone. Z dokumentów finansowych wynika, że potencjalny cel przejęcia osiągnął w roku 2018 ok. 25 mln euro przychodów

FKD odowłał skonsolidowaną prognozę wyników na 2018 r.

oraz magazynu soli wraz z silosem i infrastrukturą na OUD Nadarzyn. Łączna wartość tych kontraktów wynosiła 11,7 mln zł brutto. Przyczyną przerwania przez spółkę prac oraz wypowiedzenia umów był brak przepływów finansowych z budowy, odpowiadających poziomowi zaawansowania prac już przez nią

Grupa AB celuje w e-commerce i umacnianie pozycji lidera dystrybucji w regionie

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - AB SA do połowy czerwca przeniesie 100% operacji do nowego magazynu w Magnicach, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan. Dzięki nowemu magazynowi chce umacniać pozycję lidera branży na spodziewanej fali wzrostu e-commerce. "

PMPG: Zakup akcji Orlego Pióra pomniejszy wynik grupy za 2017 o 11,9 mln zł

Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - PMPG Polskie Media szacuje, że w związku z kupnem 501 udziałów w zależnej spółce Orle Pióro skonsolidowany wynik finansowy za rok 2017 zostanie pomniejszony o kwotę około 11,9 mln zł, podała spółka. "Zarząd spółki informuje, że według wstępnych szacunków

PGNiG i PKN Orlen zawarły umowę o współpracy ws. planowanej koncentracji

prac związanych z akwizycją Grupy PGNiG. Posiadamy duże doświadczenie w realizacji tego typu projektów, mamy też unikalne kompetencje w prowadzeniu znaczących inwestycji, a także możliwości finansowe w tym zakresie. Dlatego wiodąca rola PKN Orlen w procesie gwarantuje sprawne przeprowadzenie transakcji

PSG z Grupy PGNiG ogłosiła konkurs na prezesa i 4 członków zarządu

2019 r. do godziny 15:00 w siedzibie Spółki PGNiG S.A." - czytamy w komunikacie. Konkurs obejmuje stanowiska prezesa, członka zarządu ds. finansowych, członka zarządu ds. technicznych, członka zarządu ds. rozwoju i inwestycji i członka zarządu ds. operacyjnych. Polska Spółka Gazownictwa to

PGNiG chce odzyskać nadpłaconą kwotę od Gazpromu 'jak najszybciej'

Trybunału oznacza, że będziemy mieli więcej pieniędzy na inwestycje i nasza sytuacja finansowa będzie znacznie lepsza" - dodał Kwieciński. Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydał dziś wyrok końcowy w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export, dotyczącym

Frisco zanotowało przychody na poziomie 120,1 mln zł w 2019 r.

wdrożenia zapewnią klientom lepsze doświadczenia i poprawiają ich konwersję zakupową. Strata ze sprzedaży na poziomie 38%, w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku, wynika przede wszystkim z inwestycji ukierunkowanych na dalszy rozwój Spółki. Negatywny wpływ na wyniki finansowe miała także wyższa

PKN Orlen otrzyma zgodę KE na przejęcie Lotosu dzięki nowym propozycjom - prasa

lotniczego dostarczanego LABP, dostęp do magazynów paliwa lotniczego dla trzech portów lotniczych" - czytamy dalej. Koncern zaproponował także budowę nowego terminala importowego paliwa lotniczego na jednym z lotnisk. Pakiet obejmuje rynek hurtowy, detaliczną dostawę paliw oraz paliwo lotnicze

FKD miała 0,65 mln zł straty netto, 0,14 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.

2018 roku wpływ miały: - problemy przy realizacji największego w historii grupy kontraktu na budowę OUD Nadarzyn - brak było przepływów finansowych z kontraktu, w wyniku braku akceptacji przejściowych świadectw płatności przez generalnego wykonawcę (przy ponoszonych przez grupę kosztach), co

PGNiG wypłaci 404,48 mln zł zaliczki na poczet dywidendy za 2018 r.

spółki wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki, podano także.  PGNIG podało, że zgodnie z Art. 349 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 22c statutu spółki, zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy nie przekracza połowy zysku finansowego za I półrocze 2018 r. wykazanego w zbadanym przez biegłego

Prezes PGNiG: Środki z nadpłaty za kontrakt jamalski trafią na inwestycje

wzajemnego rozliczenia pomiędzy stronami skutków finansowych wynikających z zastosowania nowej formuły cenowej z mocą wsteczną od dnia 1 listopada 2014 r. W konsekwencji uzgodniono, że nadpłata przez Gazprom na rzecz PGNiG w kwocie około 1,5 mld USD netto (ok. 6,2 mld zł), nastąpi do 1 lipca 2020 r. "

PGNiG i Gazprom podpisały aneks, deklarując stosowanie się do wyroku arbitrażu

potwierdziły zasady stosowania formuły cenowej zakupu gazu dostarczanego w ramach Kontraktu Jamalskiego, wskazanej w wyroku końcowym Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie wydanego w dniu 30 marca 2020 r. Ponadto w aneksie określone zostały warunki wzajemnego rozliczenia pomiędzy stronami skutków finansowych

PGNiG OD wprowadził do oferty 'Pakiet Na Zdrowie' we współpracy z Grupą PZU

wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i

PGNiG ma termsheet dot. udzielenia kredytu odnawialnego przez konsorcjum banków

okresie 5 lat od dnia zawarcia wiążącej umowy kredytu z konsorcjum. Termsheet jest dokumentem niewywołującym zobowiązań finansowych dla PGNiG. Zawarcie umowy kredytu z konsorcjum wymaga uzyskania zgody rady nadzorczej PGNiG" - czytamy w komunikacie. Spółka zamierza wykorzystać udostępnione w ramach

Intersport liczy na powrót do porównywalnych obrotów w ujęciu LFL jesienią br.

wyniku przymusowego zamknięcia sklepów stacjonarnych zlokalizowanych w galeriach handlowych sprzedaż detaliczna, prowadzona dotychczas tradycyjnym kanałem, została przekierowana na sprzedaż internetową, realizowaną głównie z magazynu centralnego. Nieprzerwanie realizowana jest sprzedaż hurtowa z magazynu

FPP: Przychody pralni w galeriach w br. poniżej 60% wartości sprzed pandemii

. Przepis art. 15ze ustawy COVID-19 dotyczy wszelkich typów umów, których przedmiotem jest oddanie do używania powierzchni handlowej. Powierzchnią handlową jest powierzchnia, która służy obsłudze klientów detalicznych lub pełni wobec niej funkcję pomocniczą (magazyn, biura, pomieszczenia socjalne

BIEC: WWK wzrósł o 0,9 pkt w X; słabnie międzynarodowa konkurencyjność firm

; - czytamy w raporcie. Podkreślono, że wolniejszy napływ zamówień wpływa negatywnie na stan finansów przedsiębiorstw. "Pomimo wzrostu pesymizmu w ocenach na temat finansowej kondycji przedsiębiorstw, oceny na temat ogólnej sytuacji w firmach nie uległy istotnej zmianie w stosunku do ocen sprzed

PKN Orlen ma warunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy Lotos

paliw na rzecz niezależnego operatora logistyki oraz budowa nowego terminalu importowego paliwa do silników odrzutowych w Szczecinie, który - po ukończeniu budowy - zostałby przekazany temu operatorowi; * uwolnienie większości mocy zarezerwowanych przez Lotos w niezależnych magazynach, w tym

Jacek Goliński został powołany na prezesa spółki Orlen Paliwa

i Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw Góra z instalacją przesyłową solanki Kopalni Soli Mogilno w jeden układ logistyczny, pod pełną kontrolą IKS "Solino", podano także. Wcześniej, od maja 2017 r. był dyrektorem generalnym Oddziału Gdańsk w Energa Operator. Od stycznia 2014 roku prowadził

FKD obniżyła prognozy zysku na 2017 i 2018, podniosła - przychodów na 2018

budowalnych; emitent zdecydował o dokonaniu przedstawionej wyżej korekty prognozy wyników finansowych. Ponadto, biorąc pod uwagę planowane przez emitenta działania zmierzające do dalszego zwiększania skali działalności grupy kapitałowej emitenta, w tym zmianę rynku notowań akcji spółki z ASO NewConnect na

Grupa AB: Zakończenie wojny cenowej będzie miało istotny wpływ na wyniki

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Zakończenie wojny cenowej, która jest wynikiem wejścia na rynek dużego gracza, jakim jest Also Group, będzie miało przełożenie na wyniki Grupy AB, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan. "Jesteśmy przygotowani na

PGNiG planuje 6 626 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2019 r.

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 6 626 mln zł w 2019 r., podała spółka. "W kolejnych kwartałach GK PGNiG zamierza utrzymać wysoki poziom nakładów finansowych na działalność

LPP: Najwyższe ryzyko wpływu skutków COVID-19 po stronie sprzedaży towarów

wszystkich, zostały zamknięte sklepy stacjonarne wszystkich marek LPP. Wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu placówek handlowych będą miały negatywny wpływ na wyniki sprzedażowe i finansowe grupy. Jednocześnie bez ograniczeń działają sklepy on-line w 30 krajach i osiągają wysokie wzrosty sprzedaży"

Elektrobudowa przyjęła ramowy plan finansowania spółki

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa, w związku z zamiarem podjęcia dyskusji z wybranymi inwestorami nt. oczekiwanej, przyszłej sytuacji finansowej oraz operacyjnej, zakończyła pierwszy wstępny etap analiz w wyniku czego przyjęty został dokument obejmujący ramowy plan finansowania

Aviva sfinansuje zakup drukarek 3D do produkcji przyłbic na Wydziale Fizyki UW

frontu walki z pandemią COVID-19. W tym działaniu bardzo ważne jest wsparcie finansowe, umożliwiające zakup materiałów, ale też pokrycie kosztów serwisu oraz zakupu drukarek 3D i innego sprzętu potrzebnego do produkcji środków ochrony, w szczególności przyłbic. Wsparcie Avivy jest dla nas bardzo, bardzo

Mercator Medical rozważy powrót do większej produkcji rękawic medycznych

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Mercator Medical zdecyduje w ciągu najbliższych tygodni, czy powrócić do większego udziału rękawic medycznych w produkcji, względem rękawic industrialnych, poinformował członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski. Spółka ocenia też, że na razie nie ma

PGNIG szacuje zwrot od Gazpromu na ok. 1,5 mld USD na mocy wyroku Trybunału

implementację wyroku oraz uzyskanie zwrotu wyżej wymienionej kwoty i analizuje sposób ujęcia rozstrzygnięcia w sprawozdaniu finansowym, podkreślono. Spółka wskazuje na możliwość zmiany w przyszłości ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom efektywnie od dnia 1 listopada 2017 r., wskutek wniosku

Pekabex: Umowa na prefabrykaty do łódzkiego tunelu wypełni moce w Mszczonowie

pracę w trudnym czasie pandemii, poinformował ISBnews prezes Przemysław Borek. "Z pewnością wynik finansowy tego kontraktu będzie dla nas pozytywny, choć szczegółów nie możemy podawać. Co obecnie ważne - da nam stabilizację związaną z poziomem obłożenia prac w zakładzie w Mszczonowie na rok

DM PKO BP obniżył wycenę Grupy AB do 35,2 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

zamknięciu kurs wynosił 32 zł "W 2017/18 r. wyniki wspierane będą przez premierę iPhone 8 i X. Dzięki dywersyfikacji regionalnej AB raportuje najmniejsze spadki rentowności spośród krajowych dystrybutorów. Nowy magazyn działa już na pełnych obrotach, niewielki capex nie ciąży już spółce, jednak wzrost

Akcjonariusze PGNiG zdecydowali o przerwie w obradach walnego do 6 lipca br.

. o podziale zysku finansowego netto spółki za rok 2017 w kwocie 2 034 103 359,3 zł w następujący sposób: a) kwotę 866 747 228,55 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (co stanowi 0,15 zł na jedną akcję), b) kwotę 1 167 356 130,75 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego

Przegląd informacji ze spółek

korporacyjnych z wyłączeniem budowy, nabywania, rozbudowy jakichkolwiek elektrowni węglowych oraz refinansowania wszelkich zaciągniętych zobowiązań finansowych lub wydatków poniesionych na takie cele, podała spółka. W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w Polsce zarząd Banku Pekao zdecydował

PKP Energetyka opracowała Strategię Innowacyjności

innowacyjnych spółka przygotowuje m.in. system zapobiegający oblodzeniu kolejowej sieci trakcyjnej i magazyn energii dla podstacji trakcyjnych, który będzie źródłem częściowego zasilania pociągów. "Rok temu utworzono Komitet Innowacyjności w firmie, obecnie została opracowana Strategia Innowacyjności GK

BIEC: WWK wzrósł o 0,4 pkt w XII; gospodarka spowolni w 2020 r.

porze roku przedsiębiorstwa gromadzą towary gotowe do sprzedaży na poczet zwiększonych przedświątecznych zakupów oraz krótszego czasu pracy w grudniu. W konsekwencji pod koniec roku poziom zapasów w magazynach firm okresowo zwiększa się. W tym roku zjawiska tego nie odnotowano, co może oznaczać, iż

PSEW: W sektorze OZE można oczekiwać konsolidacji

Warszawa, 11.01.2017 (ISBnews) - W polskim sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE) można oczekiwać konsolidacji w związku ze złą sytuacją finansową wielu firm, uważa prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) Wojciech Cetnarski.  "Sytuacja finansowa większości

Jacek Paszke objął funkcję prezesa Bricomarché w Polsce

Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Jacek Paszke, dotychczasowy członek zarządu Dyrekcji Handlowej Bricomarché, objął funkcję prezesa Bricomarché w Polsce, podała spółka. Wcześniej pracował na stanowisku dyrektora finansowego Bricomarché oraz pełnił obowiązki dyrektora

Mercator Medical miał wstępnie ok. 35,2 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Mercator Medical odnotował 202,7 mln zł skonsolidowanych przychodów i ok. 35,2 mln zł skonsolidowanej EBITDA w I kwartale 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. "Zarząd spółki [...], w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych

CCC zakłada otwarcie sklepów w maju 2020 r. ze sprzedażą na niskim poziomie

. o ok. 10% vs. znormalizowany, budżetowany poziom (ok. 90 mln zł/m-c) w okresie zamkniętych sklepów oraz trwała redukcja wydatków marketingowych na sponsoring w okresie średnio-długoterminowym. 3. Koszty finansowe / spłata zobowiązań finansowych - czasowe odroczenie obowiązku płatności odsetek

Przegląd prasy

finansowej PFR skorzysta 300-350 tys. firm z sektora MŚP, dla których została przewidziana pula 75 mld zł. Obecnie wygląda na to, że nie wszyscy skorzystają z tej formy pomocy --Seanse w pierwszych obiektach sieci Multikino odbędą się w najbliższy piątek wg gazety --Hutten-Czapski z BCG: Pandemia niemal

PGNiG ma porozumienie z NFOŚiGW ws. wsparcia programu 'Czyste Powietrze'

przetestuje w tym roku będzie mogła wpisać w zadania na nową perspektywę finansową, w której chce skupić się między innymi na kwiestiach klimatycznych. Do 31 marca ma powstać także mapa drogowa, której celem mają być zmiany w ustawie o efektywności energetycznej, zmierzające do włączenia tzw. białych

Emilewicz: Jesteśmy w stanie spełnić wymagania firm Aliansu Bateryjnego

jest niezbędna" – powiedziała Emilewicz na konferencji prasowej. Celem zainicjowanego przez Komisję Europejską Europejskiego Aliansu Bateryjnego (European Battery Alliance) jest budowa w Unii przemysłu produkującego baterie dla samochodów elektrycznych i stacjonarnych magazynów energii

Akcjonariusze PGNiG zdecydowali o wypłacie 0,18 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

rozbudowy i modernizacji sieci dystrybucyjnej. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki PGNiG S.A. postanawia: 1. Dokonać podziału zysku finansowego netto spółki PGNiG S.A. za rok 2018 w kwocie 3 289 305 045,15 złotych w następujący sposób: a) kwotę 1 040 096 674,26 złotych przeznaczyć na wypłatę

PGNiG: Skarb Państwa chce przeznaczyć 1 mld zł z zysku za 2018 r. na sieć dystr.

zaplanowane na 27 czerwca. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki PGNiG S.A. postanawia: 1. Dokonać podziału zysku finansowego netto spółki PGNiG S.A. za rok 2018 w kwocie 3 289 305 045,15 złotych w następujący sposób: a) kwotę 1 040 096 674,26 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla

Dekpol dostarczy dzięki obecnym kontraktom ok. 230 tys. m2 pow. magazynowej

;zaprojektuj i wybuduj" wykonywane są tam kompleksowe prace budowlane obejmujące obiekt magazynowo-biurowy o powierzchni ok. 40,4 tys. m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Z kolei w Pruszczu Gdańskim powstaje magazyn wysokiego składowania o powierzchni użytkowej ok. 29 tys. m2. Grupa Dekpol w

Pekabex miał 30,5 mln zł zysku netto, 55,45 mln zł EBITDA w 2019 r.

, cytowany w komunikacie. "Rozwój sytuacji i wpływ epidemii na gospodarkę kraju i Europy obecnie nie jest możliwy do przewidzenia. Pekabex posiada zasoby ludzkie oraz finansowe, które powinny pozwolić na bezpieczne przejście przez ten trudny okres. Kryzysy nigdy nie były i nie będą łatwe, jednak obok

Przegląd informacji ze spółek

ías de la Información, następca prawny Indra Sistemas i Indra Sistemas Polska podpisało z Enea Operator ugodę przed mediatorem sądowym, dotyczącą realizacji umowy na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego, podało Sygnity. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na

Fitch podtrzymał ratingi BBB- PGNiG z perspektywą stabilną

pozycję PGNiG na polskim rynku gazu, niską dźwignię finansową i solidną płynność. Wsparciem dla ratingu jest duży udział regulowanego sektora dystrybucji gazu w EBITDA (36% skorygowanej EBITDA w 2017 r.), co zwiększa ogólną przewidywalność wyników" - czytamy w komunikacie. Ograniczeniem może być

PGNiG miało wstępnie 5,14 mld zł zysku netto, 7,27 mld zł EBITDA w II kw. 2020

. "Na szacunkowe wyniki finansowe grupy kapitałowej PGNiG w I kwartale 2020 roku wpływ miały: 1. W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie: - niższe r/r notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 54% oraz ceny gazu Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii

Carrefour uruchomił e-sklep grocery w Krakowie

;. Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że Polacy przekonują się do kupowania produktów spożywczych przez internet. Liczymy, że wygodę tej formy dokonywania zakupów w Carrefour docenią także mieszkańcy Krakowa" - powiedział dyrektor marketingu, digital, IT, E-commerce i usług finansowych

KRD: Zaległości firm transportowych wynoszą prawie 1 mld zł

. 86% dłużników transportowych to jednoosobowe działalności gospodarcze. W tej branży, podobnie jak w budownictwie, łańcuch płatności jest długi. Zanim pieniądze otrzyma ten, który realnie przewozi towar z magazynu, czeka na nie wielu pośredników. "Małe firmy chcą się rozwijać i to bardzo dobrze

Przegląd informacji ze spółek

Budowy Szybów (PBSz) w kwocie 5 mln zł, stanowiącej część ceny sprzedaży akcji PBSz., która została zatrzymana przez JSW, podała spółka. Odpis obciąży wyniki finansowe za 2019 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w styczniu 2020 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 25,3 mln zł i

PGNiG planuje 5,9 mld zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r.

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje łącznie 5 897 mln zł nakładów inwestycyjnych na rzeczowe aktywa trwałe w 2018 r., podała spółka. "W kolejnych kwartałach GK PGNiG zamierza utrzymać wysoki poziom nakładów finansowych na działalność

PAN: W Polsce pojawiają się spółki spin-off technologii magazynowania energii

Warszawa, 27.09.2017 (ISBnews) - Magazyny energii są jednym z najważniejszych celów aktualnych badań i inwestycji na świecie. Mają stanowić bufor bezpieczeństwa systemów energetycznych, w których coraz istotniejszą rolę odgrywają odnawialne źródła energii. W Polsce również powstają już pierwsze